SACCSIV – blog ortodox

De ce tine Jandarmeria dosarele fostei Securitati?

Posted in JANDARMI by saccsiv on martie 5, 2021

Conform https://ro.wikipedia.org/wiki/Jandarmeria_Rom%C3%A2n%C4%83

Prin Decretul nr. 221 din 30 august 1948, în structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Interne din 1947 s-a mai adăugat Direcția Generală a Securității Poporului (D.G.S.P., sau pe scurt Securitatea). Comandant al acestei direcții este numit tovarășul Gheorghe Pintilie.

Gheorghe Pintilie a fost un agent N.K.V.D. de origine ucraineană – cunoscut sub porecla Pantiușa. Numele său adevărat era Pintilie Bodnarenco. A primit direct gradul de general-locotenent. Conducearea superioară a Securității era alcătuită în totalitate din agenți ai serviciciilor de securitate sovietice. D.G.S.P. este organizată pe 10 direcții naționale și 13 direcții regionale. Efectivul în cadrul direcțiilor naționale se ridică la 1.148 de oameni. Efectivul în cadrul direcțiilor regionale se ridică la 2.822 de ofițeri. În 1956, numărul lor a crescut la 13.155 de ofițeri și 5.649 de angajați civili. Aceste cifre nu includ și rețelele de informatori.

Conform Decretului nr. 163/1949 și ordinului nr.10052 din 23 ianuarie 1949 al Secretariatului pentru trupe al M.I. se înființează Trupele de Securitate și, potrivit decretului nr. 25 din 23.01.1949, a fost înființat un nou organism – Miliția Populară, iar Jandarmeria a fost desființată în conformitate cu instrucțiunile Secretariatului General pentru Trupe nr. 12100, formațiunile sale din mediul rural fiind transferate către noua instituție creată Direcția Generală a Miliției.

La numai o lună, prin Decretul nr. 167 au fost înființate Trupele de Securitate prin preluarea de la Jandarmerie a Regimentului de Jandarmi Pedeștri, batalioanele teritoriale, centrele de instrucție și unele subunități logistice.

Unitățile care au intrat în subordinea Comandamentului Trupelor de Securitate (C.T.S.) au fost: Regimentul de Securitate București, Batalionul de Securitate Gărzi Capitală, Batalionul 1 Securitate Giurgiu, Batalionul 2 Securitate Târgul-Ocna, Batalionul 3 Securitate Iași, Batalionul 4 Securitate Drăgășani, Batalionul 5 Securitate Oradea, Batalionul 6 Securitate Orăștie, Batalionul 7 Securitate Florești, Batalionul 8 Securitate Timișoara, Batalionul 9 Securitate Brașov, Batalionul 10 Securitate Dej, Centrul de Instrucție nr. 1 Securitate Arad, Centrul de Instrucție nr. 2 Securitate Brad, Centrul de Instrucție nr. 3 Securitate Botoșani, Centrul de Instrucție nr. 4 Securitate Dorohoi, Centrul de Instrucție nr. 5 Securitate Dumbrăveni, Centrul de Instrucție nr. 6 Securitate Fălticeni, Centrul de Instrucție nr. 7 Securitate Găești, Centrul de Instrucție nr. 8 Securitate Mizil, Centrul de Instrucție nr. 9 Securitate Oradea, Centrul de Instrucție nr. 10 Securitate Odorhei, Centrul de Instrucție nr. 11 Securitate Orăștie, Centrul de Instrucție nr. 12 Securitate Radna, Centrul de Instrucție nr. 13 Securitate Sibiu, Centrul de Instrucție nr. 14 Securitate Satu Mare, Centrul de Instrucție nr. 15 Securitate Tâșnad, Centrul de Instrucție nr. 16 Securitate Tecuci, Centrul de Instrucție nr. 17 Securitate Turnu – Măgurele și Centrul de Dresaj Câini Călinești.

ATRIBUȚIUNILE TRUPELOR DE SECURITATE – extras din Ordinul M.A.I. nr. 136, strict secret, din 1 iunie 1954.

1/. Trupele de Securitate constituiesc forța armată a Ministerului Afacerilor Interne și sînt destinate pentru executarea misiunilor operative de serviciu și de luptă, în scopul apărării securității Republicii Populare Române.

2/. Misiunile Trupelor de Securitate sunt:

– lupta împotriva spionilor, diversioniștilor, teroriștilor și altor agenți ai statelor imperialiste, care sunt trimiși pe teritoriul țării noastre;

– lupta împotriva bandiților izolați care constituiță în grupuri, din elemente național – burgheze, chiaburești și din alți dușmani de clasă;

– luptă împotriva tulburărilor ordinei publice;

– paza instituțiilor și intreprinderilor de stat, care au o importanță deosebită;

– execută măsurile ordonate de Guvern. (…)

6/. Trupele de Securitate trebuie să fie totdeauna gata de a intra în acțiune, pentru a executa misiunile încredințate, în scopul lichidării dușmanului. (…)

10/. Particularitățile condițiunilor, în care Trupele de Securitate își execută activitatea de luptă și de serviciu, sunt:

– Trupele luptă împotriva unui inamic ascuns, care se maschază și folosește diferite metode perfide în activitatea lui subversivă.

– Dușmanul se prezintă sub formă de grupuri puțin numeroase sau ca indivizi izolați, ascunși sub masca locuitorilor pașnici. Acest inamic este foarte mobil, nelegat de teren și are multe posibilități să apară și să dispară în cel mai scurt timp, în diferite puncte de pe teritoriu. Când întâlnește Trupele, de regulă, dușmanul nu primește luptă, ci caută să dispară imediat, folosind terenul; atunci însă, când este încercuit și nu are posibilitatea să iasă din cerc, se împotrivește cu disperare.

– Inamicul poate să aibă complici în mijlocul populației civile, care-l aprovizionează cu hrană, echipament și arme, îl ascund îl informează despre activitatea Trupelor.

11/. Trupele execută misiunile de luptă pentru lichidarea inamicului, prin: – cercetarea (căutarea) și: – capturarea lui.

Dacă inamicul opune rezistență și nu există posibilitatea capturării lui, Trupele îl nimicesc, folosind toată puterea armamentului lor.

12/. Executarea cu succes a misiunilor diferite ce ele revin, impune Trupelor de Securitate și fiecărui militar în parte:

a/. Să aibă o înaltă conștiință politică și devotament pentru cauza Partidului Mincitoresc Român, față de Guvern și de Patrie;

b/. Să fie gata în permanență de a intra în luptă, să aibă o dezvoltată ură de clasă și o voință nestrămutată de a nimici dușmanul prin luptă, necruțându-și nici viața;

c/. Să aibă o vigilență ascuțită și veșnic trează; să fie pătruns de o disciplină de fier și să respecte întocmai jurământul militar, prescripțiunile regulamentelor și instrucțiunilor militare;

d/. Să-și însușească o înaltă măestrie militară; să dovedească inițiativă creatoare, activitatea dinamică și ingeniozitate în acțiuni; să fie capabili să înșele cu dibăcie inamicul;

e/. Să știe a folosi în mod just armamentul lor;

f/. Să aibă o temeinică pregătire fizică și să fie în permanență antrenate, pentru a rezista la toate greutățile și lipsurile impuse de situație.

Ofițerii din Trupele de Securitate sânt obligați a educa și instrui în permanență efectivele, din punct de vedere politic și militar, să știe să organizeze și să conducă cu măestrie acțiunile unităților și subunităților în orice condițiuni. (…)

Asigurarea politică a acțiunilor de luptă ale Trupelor de Securitate

177/. Asigurarea politică în acțiunile Trupelor de Securitate este condiția de bază pentru obținerea succesului.

Trupele de Securitate bine educate, având formată o înaltă conștiință politică și un adânc devotament față de Patrie și cauza poporului muncitor, pot și trebuie să-și îndeplinească misiunile, cu bune rezultate.

178/. În munca politică de pregătire și sprijin a acțiunilor, locțiitorul politic este primul ajutor al comandantului și răspunde în egală măsură cu acesta de calitatea și rezultatele acestei munci.

El este dator ca în astfel de misiuni să îndrumeze toate forțele politice, pentru o continuă sprijinire pe linie politică a operațiunilor. (…)

183/. Munca politică în asigurarea acțiunii unui element trebuie să aibă ca rezultat:

– să dezvolte în fiecare militar o înaltă conștiință politică a îndeplinirii datoriei, pentru apărarea Patriei din toate puterile sale;

– să-i mărească ura față de dușmanul Patriei și al poporului muncitor (…)

Dupa Revoluția din Decembrie 1989 Trupele de Securitate au trecut, pentru puțin timp, în subordinea Ministerului de Interne sub denumirea de Trupe de Pază și Ordine (T.P.O.). În conformitate cu H.G. nr. 0749 din 05.07.1990, H.G. nr. 01000 din 04.09.1990 a legii nr. 40 din 18.12.1990 cu rectificările din 20.12.1990, privind reorganizarea Ministerului de Interne, potrivit principiilor și normelor adoptate de Parlament, s-au stabilit structura și atribuțiile Jandarmeriei Române.

Guvernul Consiliului Frontului Salvării Naționale ( CFSN) a conclus că un corp de vigilență și pază cu numele de „Trupele de Securitate” este compromis, deci a revenit la vechiul nume, „Comandamentul Trupelor de Jandarmi”, prin Hotărârea de Guvern nr.0749 din 5 iulie 1990: „cu privire la creșterea capacității de acțiune și îmbunătățirea structurii organizatorice a Ministerului de Interne, Comandamentul trupelor de Pază și Ordine s-a transformat în Comandamentul Trupelor de Jandarmi”, hotărâre legiferată prin Legea nr.40 din 18 decembrie 1990, privind structura și atribuțiile trupelor de jandarmi, instruite pentru a veghea la executarea legilor dar – ca urmare a unei mentalități remanente din comunism a liderilor din 1990 – Jandarmeria urma să supravegheze și să informeze organele superioare asupra stării de fapt în situații în care se amenință siguranța și ordinea publică în caz de tulburări interne pentru intervenția în scopul restabilirii ei.

Conform presei (Cotidianul.ro: „Șefii Jandarmeriei Române sunt foști ofițeri de Securitate!” publicat în ediția din 24 ianuarie, ș.a.), mulți ani după Revoluția din 1989 ofițeri formați în cadrul „Trupelor de Securitate” au ajuns la comanda Jandarmeriei[71].

Un pas decisiv în direcția democratizării acestei instituții a fost Legea nr.116 din 18 iunie 1998 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, lege care a facilitat ulterior acceptarea României în familia statelor democratice din U.E. și acceptarea Jandarmeriei Române ca membru cu drepturi depline în Asociațiile Polițiilor și Jandarmeriilor Europene și Mediteraneene cu statut militar.

„Legea 550/2004 privind organizarea și functionarea Jandarmeriei Romane”[72] definitivează democratizarea Jandarmeriei, ca o instituție de stat care activează exclusiv în cadrul și în numele legii, pentru ocrotirea populației. Capitolul I – „Dispoziții generale” stipulează clar și fără echivoc:

Art. 1. – (1) Jandarmeria Romană este instituția specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Administrației și Internelor, care exercită, in condițiile legii, atribuțiile ce ii revin cu privire la apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private, la prevenirea și descoperirea infracțiunilor și a altor incălcări ale legilor in vigoare, precum și la protecția instituțiilor fundamentale ale statului și combaterea actelor de terorism. (…) Art. 2. – Jandarmeria Romană iși desfășoară activitatea in interesul cetățenilor, al comunității și in sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și in executarea legii.

Art. 3. – (1) Jandarmeria Romană cooperează, in indeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, cu celelalte componente ale Ministerului Administrației și Internelor, cu structuri ale sistemului de apărare și securitate națională și colaborează cu organizații, instituții și autorități ale administrației publice centrale și locale, organizații neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum și cu persoane fizice…”

—Legea Jandarmeriei Române [73]

Ziare com: De ce mai tine Jandarmeria dosarele fostei Securitati. Explicatiile absurde ale institutiei in privinta documentelor care ar trebui predate la CNSAS

(more…)

Tagged with: ,

Tatal Ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, a colaborat cu Securitatea

Posted in Uncategorized by saccsiv on ianuarie 30, 2021

Dupa cum ati putut vedea la tv, protestatarii cer in aceasta noapte si demisia Ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu:

Video si foto: Mars de protest de la Ministerul Sanatatii la Institutul Matei Bals, 30 ianuarie 2021

Vlad Voiculescu a fost Ministrul Sanatatii si in Guvernul Ciolos, despre care puteti citi mai multe la:

Istoricul celui mai periculos proiect politic din istoria post decembrista. O alianta fundamental anticrestina si antinationala, avand cea mai neagra doctrina de stanga din intreg esicherul politic romanesc

In martie 2020 recunostea că tatăl său a colaborat cu Securitatea, conform DIGI 24:

(more…)

Fratia Securitatii: tatii lui Rafila si Orban au avut acelasi sef

Posted in Romania, STIRI by Vali on octombrie 19, 2020

Sursa: https://inpolitics.ro/fratia-securitatii-tatii-lui-rafila-si-orban-au-avut-acelasi-sef_18446921.html

Încă o bombă în scandalul Alexandru Rafila: potrivit dezvăluirilor scriitorului și documentaristului Fabian Anton, care prezintă documente ale CNSAS, tatăl medicului care se vrea parlamentar și cel al premierului Ludovic Orban au avut același șef în Securitate, în anii 50.

”Astăzi m-au sunat cîțiva ziariști să mă întrebe ce știu despre povestea Rafila & fiul.Văzuseră documentarul meu cu torționarul Franț Țandără și doreau să știe dacă nu am mai multe amănunte despre plozii PNL-USR-PSD etc., cu tați torționari sau securisti…I-am trimis să verifice de pildă și biografia premierului Ludovic Orban sau a fratelui său, Leonard, cîndva Secretar de Stat în Ministerul Integrării Europene, care, după cum spun documentele CNSAS cercetate cu atenție, au „suferit“ în perioada comunistă, ca fii și nepoți ai unor securiști.

Așadar, Ludovic și Leonard Orban sunt fiii lui Ludovic Orban, cîndva (prin 1953 mai exact) sublocotenent și șef birou II la Ministerul Securității Statului, Regiunea Stalin.Șeful lui Ludovic Orban (tatăl) era pe atunci celebrul colonel Ambruș Coloman, un torționar vestit pentru brutalitatea sa, avansat ca director al Direcției Ministerul Securității Statului, Regiunea Stalin, ca mulțumire adusă pentru că, între 1948 – 1951, pe cînd era director al Direcției Regionale a Securității Timișoara, a coordonat, alături de maiorii Aurel Moiș și Zoltán Kling, represiunea împotriva grupurilor de partizani anticomuniști din Munții Banatului și Mehedințiului.Ludovic Orban (tatăl) a fost și unul din anchetatorii arhimandritului Teofil Părăian, de la mănăstirea Brâncoveanu – Sîmbăta de Sus, după cum mi-a mărturisit, pe vremuri, chiar marele duhovnic.

Una din dovezile despre implicarea lui Ludovic Orban (tatăl) în această poveste se găsește în volumul 61 din dosarul nr. 7358 DMRU.Reproduc mai jos pagina respectivă:

În ceea ce-l privește pe unchiul celebrilor frați Ludovic și Leonard Orban acesta este nimeni altul decît Imre Orban (zis si Emeric Orban), născut la 3 octombrie 1920, în Odorheiul Secuiesc, fiul lui Domokoș și Julianna.Imre Orban a fost angajat inițial între 1948 – 1950 la Direcția Regională Brașov/Stalin a Securității Statului unde, în 1951 va fi numit locotenent major, în 1954, căpitan și șef serviciu și în 1955 locțiitor șef birou.Imre Orban va fi trecut în rezervă la data de 29 februarie 1956” scrie documentaristul.

Or, despre Ambruș Coloman a ieșit deja la iveală în acest moment că era șeful Direcției Securității Regionale Timiș în 1948-49, care avea în subordinea Securitatea Arad, condusă de tatăl lui Alexandru Rafila și care primea rapoartele supervizate de acesta, mare parte dintre ele aflate în posesia CNSAS. (B.T.I.)

foto: huff.ro

Detalii incredibile ies la iveală înainte de alegerile parlamentare! Este Alexandru Rafila fiul unui torționar cu același nume care a fost șeful Securității Arad?

Posted in ALEXANDRU RAFILA by Vali on octombrie 18, 2020

Sursa: https://www.gandul.ro/stiri/detalii-incredibile-ies-la-iveala-inainte-de-alegerile-parlamentare-este-alexandru-rafila-fiul-unui-tortionar-cu-acelasi-nume-care-a-fost-seful-securitatii-arad-foto-video-19522174

Detalii incredibile ies la iveală înainte de alegerile parlamentare! Este Alexandru Rafila fiul unui torționar cu același nume care a fost șeful Securității Arad?

Noi informații încep să iasă la iveală cu câteva săptămâni înainte de alegerile parlamentare și la scurt timp după ce Aelxandru Rafila și-a anunțat candidatura din partea PSD: Se vehiculează că reprezentantul României la OMS ar fi de fapt fiul fostului  torționar cu același nume care a fost șeful Securității din Arad și care a fost responsabil de masacrul armat de pe Valea Crișului Alb la sfârșitul anilor ’40.

Un ofițer de Securitate cu numele de Alexandru Rafila a condus Serviciul Securității Arad între anii 1948 – 1949, potrivit CNSAS.

Detalii incredibile ies la iveală înainte de alegerile parlamentare! Este Alexandru Rafila fiul unui torționar cu același nume care a fost șeful Securității Arad? - FOTO / VIDEO

Și realizatoare TVR Lucia Hossu-Longin a vorbit despre torționarul Alexandru Rafila în al şaselea episod din Seria Torționarii: „Masacrul de pe Valea Crişului Alb”.

Alexandru Rafila, un fost maior la Securitate

„Alt absolvent de patru clase primare Alexandru Rafila ajuns comandantul Securității din Arad care a executat 27 de țărani, în mijlocul satelor ce se opuneau colectivizării mi-a mărturisit că în anii aceia «cu timbrul acesta de revoluționară m-ar fi arestat»”, afirma realizatoare TVR.

De asemenea, în Memorialul Durerii despre Alexandru Rafila se susține că „a reprimat cu gloanțe opoziția la colectivizare în masacrul din 1949 de pe Valea Crișului Alb”.

Andrei Ruse, editor la Hyperliteratura, unde a fost lansată o carte din seria Memorialul Durerii, „Reeducarea de la Pitești. Cerberii penitenciarelor”, a explicat pe rețelele de socializare cum în cartea menționată un întreg capitol este dedicat lui Alexandru Rafila torționarul, care ulterior a devenit și el medic.

„În CV-ul său și în orice am căutat, nu apare nimic legat de trecutul său înainte de facultate, ceea ce mi se pare (foarte) suspect. Am încercat să sap mai adânc, fără rezultate, așa că singura chestie care mi-a venit în minte a fost s-o sun chiar pe autoare, s-o întreb dacă știe ceva de această «coincidență» (Lucia Hossu-Longin a realizat un interviu cu Alexandru Rafila la începutul anilor 90, pentru Memorialul Durerii – mare parte din el este transcris și în cartea de care pomeneam). Și mi-a confirmat azi nu doar că ar fi rude, ci că Alexandru Rafila, marele medic de astăzi, este, se pare, chiar fiul ucigașului din anii ’50… Am rămas mut…”, a declarat și Andrei Ruse, editor de carte.

Coincidența este că tatăl lui Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, are același nume cu fiul, potrivit unui document din „Monitorul oficial” referitor la numirea unor membri în Consiliul de Administrație al Unifarm.

Doctorul Alexandru Rafila: „Tatăl meu era medic de familie (…) cred că a fost lucrul care m-a influențat mult în alegerea profesiunii”

Într-un interviu pentru revistagalenus.ro, doctorul Alexandru Rafila mărturisea că a devenit medic datorită tatălui său: „Tatăl meu era medic de familie, avea foarte mulți pacienți și era foarte dedicat activității lui, iar eu auzeam multe relatări despre problemele pe care oamenii le au legat de starea de sănătate și cum poți să-i ajuți ca medic. Acesta cred că a fost lucrul care m-a influențat mult în alegerea profesiunii”.

GÂNDUL.RO a încercat să îl contacteze doctorul Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, dar până la momentul transmiterii acestei știri nu am primit niciun răspuns.

 

Noua Securitate și copiii

Posted in Romania, SRI by Vali on august 7, 2020
Tagged with: , , , ,

EXCLUSIV CNSAS cere instantei sa constate ca Mugur Isarescu a fost colaborator al Securitatii

Posted in Romania, STIRI by Vali on iunie 16, 2020

Sursa: https://m.ziare.com/mugur-isarescu/exclusiv-cnsas-cere-instantei-sa-constate-ca-mugur-isarescu-a-fost-colaborator-al-securitatii-1615037

Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu (71 de ani), este considerat de CNSAS colaborator al fostei Securitati, iar Colegiul institutiei a aprobat, saptamana trecuta, nota in care ii este consemnata aceasta calitate.

Conform procedurii, Consiliul National Pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) va sesiza Curtea de Apel Bucuresti, chemata sa confirme sau sa infirme verdictul Colegiului.

Colegiul a aprobat Nota de Constatare si a dispus introducerea la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti a actiunii in constatare pentru stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii, pentru urmatoarea categorie de persoane: – art. 3 lit. q (guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, presedinte, vicepresedinte de banca si membrii consiliului de administratie din sectorul bancar) – 1 persoana„, se arata in comunicatul dat de institutie dupa sedinta de martea trecuta a Colegiului.

Mai multe surse din institutie au confirmat, pentru Ziare.com, ca acest punct trei al comunicatului de presa se refera la guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.

Isarescu comunicat
Sursa: CNSAS

Ziarul Bursa scria, anul trecut, ca avocatul Gheorghe Piperea a cerut CNSAS, printr-o asociatie pe care o conduce, sa verifice daca Mugur Isarescu a colaborat cu Securitatea.

Directia de investigatii a CNSAS a prezentat concluziile verificarii in arhive, iar Colegiul a intocmit si votat, saptamana trecuta, nota de constatare trimisa Curtii de Apel Bucuresti pentru a fi confirmata sau infirmata.

Contactat de Ziare.com, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Daniel Suciu, a refuzat sa comenteze informatia, sustinand ca este o chestiune personala a sefului sau, nu una institutionala. Ziare.com i-a cerut atunci lui Suciu un punct de vedere din partea sefului Bancii Nationale a Romaniei, insa acesta nu ne-a fost transmis pana la publicarea acestui text.

In urma cu trei ani, Romania Libera a scris ca Isarescu ar fi colaborat cu Securitatea sub numele de cod „Manole”.

La acel moment, CNSAS nu avea posibilitatea sa verifice calitatea de colaborator al Securitatii a guvernatorului BNR, insa Parlamentul a modificat legea, adaugand persoana care ocupa aceasta functie intre cele pentru care se poate cere aceasta verificare.

Autori:Ovidiu Vanghele , Ramona Ursu

INVOLUTIE: De la rezistenta anti comunista la sclavul care apara sistemul zbierand “eu n-am nimic de ascuns”

Posted in Big Brother, CEAUSESCU by saccsiv on februarie 9, 2020

Masina de scris

Cei trecuti bine de 40 de ani si care mai si ascultau Europa Libera, isi amintesc desigur cat de oripilat s-a aratat occidentul in momentul in care Ceausescu a dat decretul referitor la masinile de scris. Evident, la fel de suparati au fost si majoritatea romanilor care au aflat de el.

Pentru cei ce nu stiu despre ce este vorba, iata cateva fragmente din articolul https://mariusmioc.wordpress.com/2016/04/04/din-epoca-ceausescu-autorizatie-pentru-masina-de-scris/

Căutînd printr-un dulap pe care nu-l mai deschisesem de multă vreme, am găsit această autorizaţie prin care maică-mea primea aprobare, în conformitate cu decretul 98/1983, pentru deţinerea unei maşini de scris.

[…]

Ceauşescu a dat în 1983 decretul care interzicea deţinerea de maşini de scris fără autorizaţie. Pentru obţinerea autorizaţiei era nevoie nu doar să comunici tipul de maşină de scris pe care îl ai, ci şi să anexezi o foaie de hîrtie pe care ai dactilografiat întreg setul de caractere al maşinii de scris. […] De pe foaia cu setul de caractere se puteau stabili şi unele caracteristici individuale ale maşinii de scris (uzura ori deplasarea anumitor litere) care puteau îngădui identificarea exactă a maşinii de scris.

(more…)

SILVIU BRUCAN a fost reala EMINENTA CENUSIE din spatele REVOLUTIEI ROMANE de la 1989, papusarul ce s-a asigurat ca totul va decurge exact cum au stabilit papusarii mondiali ca trebuie sa se intample

Intr-un interviu acordat recent Europei Libere, Virgil Magureanu a recunoscut despre Silviu Brucan cateva chestiuni esentiale:

[…]

Europa Liberă: Este vorba despre Gelu Voican Voiculescu.

Virgil Măgureanu: Da. După ce l-am văzut pe el, mi-a ieșit în cale domnul Silviu Brucan, care mi s-a adresat foarte solemn și nu știu de ce în franceză: <<C’est le jour de grande décision!>> Care mare decizie?

Europa Liberă: Pe domnul Brucan îl cunoșteați?

Virgil Măgureanu: „Ne cunoșteam de multă vreme. Era bun prieten cu fostul meu conducător de doctorat, Ovidiu Trăsnea, și îl cunoșteam cu cel puțin 10-15 ani înainte de 1989”.

Europa Liberă: Deci Brucan v-a invitat la procesul soților Ceaușescu?

Virgil Măgureanu: „Nu! El, pur și simplu, m-a anunțat despre un lucru pe care ei deja îl hotărâseră și aicea, ca să speculăm, nu asupra rezultatelor, pentru că nu avem ce, ci asupra modului în care s-a luat această decizie. Putem spune că ea era oarecum preformată și cred că au existat și anumite indicații despre scenariul cu procesul lui Ceaușescu de la Târgoviște”.

[…]

Virgil Măgureanu: „Cât despre Brucan, cred că e momentul să restabilim adevărul istoric. Se cunoaște că înainte de a merge la Moscova, a fost la Washington și s-a pus de acord, nu cu fitecine de acolo, pentru că era iminentă căderea și totul era stabilit. Și anume că în decembrie 1989 se va produce și scenariul privind căderea regimului Ceaușescu din România. Și atunci, după aceea, s-a dus la Moscova. Așa încât nu putem, nici chiar pe Brucan, post-mortem sau cum doriți, să zicem că era filosovietic sau mai știu eu ce.”

[…]

Cititi va rog mai multe la:

https://www.flux24.ro/fostul-sef-al-sri-virgil-magureanu-acuza-ca-serviciile-secrete-decid-rezultatul-alegerilor-purtatorii-de-opinie-din-presa-si-economie-manevrati-de-serviciile-secrete-rusia-primes/

Intr-adevar, Silviu Brucan nu era nici filosovietic, nici filorus si nici filoamerican. El era mult dincolo de acest soi de filo, caci nu era un iubitor al neamului slav sau al marionetelor Biroului Oval de la Washington. Nici macar filopapusari nu este un termen corect pentru a-l defini, cum nu este corect nici a spune despre un roman ca este … filoroman. Pentru ca folosirea elementului de compunere filo ar implica faptul ca el se afla in afara neamului iubit de el. Ceea ce in cazul sau ar fi o exprimare total incorecta, deoarece Silviu Brucan era din randul papusarilor de nivel mondial, chiar daca de un rang mai mic.

 

Activitatea lui Silviu Brucan la instaurarea bolsevismului in Romania

(more…)

BOR mai are SUCCESIUNE APOSTOLICA? Ce i-a raspuns Parintele Adrian Fageteanu lui Danion Vasile. Ce mi-a spus Parintele Justin Parvu? Ce zice Ioan Vladuca?

Posted in Uncategorized by saccsiv on septembrie 19, 2014

Iata comentariul fratelui danielvla postat la articolul “Zelotul. Viaţa şi epoca lui Isus din Nazaret” – O ALTA CARTE BLASFEMIATOARE:

Saccsiv,
Te rog, daca se poate, sa preiei articolul fratelui Radu Iacoboaie, pentru a fi comentat de fratii de aici.
Articolul asta:http://raduiacoboaie.wordpress.com/2014/09/13/%E3%80%80%E3%80%80%E3%80%80scrisoare-deschisa-catre-inalta-ierarhie-a-bisericii-ortodoxe-romane-v-v-cristian-13-septembrie-2014/
Autorul, care nu e Radu, propaga o idee periculoasa: cum ca in Biserica Ortodoxa Romana n-ar mai exista succesiune apostolica (care succesiune ar fi fost fracturata, probabil dupa 1947), de la instaurarea comunismului pana acum si ca poporul roman s-ar afla “în afara lucrării Duhului Sfânt” si ca am fi “în întunericul necredinței”.

Comentariu saccsiv:

Nu reiau articolul, il gasiti acolo, ne intereseaza fraza:

Ierarhia de azi a Bisericii Ortodoxe Române nu mai are nici un fel de succesiune apostolică, ci doar o succesiune de altă factură, stalinisto-securisto-comunistă, iar mai nou și una masonică

Adica nu ar mai avea pe motiv de securitate pana la 1989, iar dupa, pe motiv de ecumenism, CMB, acorduri semnate si alte alea.

Nu-l invinovatesc pe Radu Iacoboaie de nimic, el fiind un frate care se straduie sa fie bine. E unul dintre cei ce la insistenta mea si-a facut blog.

Treaba asta cu succesiunea apostolica este fundamentala iar discutia despre “mai e sau nu mai e” este extrem de migaloasa. E pentru cei cu adevarat priceputi, caci nu vorbim ca la fotbal. Si cand nu esti cu adevarat priceput, e bine sa-i intrebi pe cei ce sunt si cei ce sunt nu sunt teologii cu pareri de sine, ci marii duhovnici. Evident, cei cu adevarat mari si nu cei precum Teofil Paraian.

Si cum eu sunt nepriceput, nu-mi voi da cu presupusul de la mine pe asa o chestiune, ci voi face cunoscut ceea ce au zis cei mai destepti ca mine. De fapt astfel am procedat de ani de zile pe acest blog.

E limpede ca va fi din ce in ce mai rau, ca doar ne tot apropiem de vremea instaurarii antihristului. E la fel de limpede ca trebuie sa iesim din CMB. Si ca din ce in ce mai multi Ierarhi o iau pe aratura. Dar daca ne luam dupa mintea noastra saraca in chestiunea esentiala a succesiunii apostolice, ajungem ca nefericitii ce-au plecat la stilisti. Si cand zic stilisti, nu ma refer la cei ce tin calendarul vechi si sunt in comuniune cu BOR, ci la cei ce nu sunt in comuniune cu noi.

Asadar trei exemple de ortodocsi la ale caror vorbe e bine sa luam aminte:

(more…)

IPS GHERASIM CRISTEA este COLONELUL ce l-a predat securitatii pe parintele ADRIAN FAGETEANU?

Posted in Parintele ADRIAN FAGETEANU by saccsiv on aprilie 14, 2014

   Iata comentariul lui Mălin postat la articolul ECUMENISM TOTAL la MOSCOVA: “Park of Unity and Harmony” – cu biserica Ortodoxa, sinagoga, moschee, templu budist. Caci la o RUSIE CIPUITA trebuie si o RELIGIE a unitatii si armoniei:

A fost înmormântat colonelul care l-a predat securităţii pe Părintele Adrian Făgeţeanu:
………………………………
Părintele Adrian Făgeţeanu a fost arestat în1958 și condamnat la 20 (douăzeci) ani muncă silnică și 10 (zece) ani degradare civică. Este eliberat în 1964 la amnistierea deținuților politici.
………………………..
ÎPS Gherasim Cristea în anul 1952 a fost numit stareţ al Mănăstirii Căldăruşani, renumita ctitorie a Domnitorului Matei Vodă Basarab din secolul al XVII-lea, unde, vreme de aproape două decenii, a desfăşurat o bogată activitate, ocupându-se în special de restaurarea bisericii şi a chiliilor sfintei mănăstiri (distruse de incendiul din anul 1946), precum şi de înfiinţarea unui muzeu mănăstiresc.
http://basilica.ro/stiri/bun-monah-dinamic-i-un-pstor-harnicb_16146.html

Iată ce spunea Părintele Adrian Făgeţeanu:

(more…)

%d blogeri au apreciat: