„Notre Dame de COVID… prie pour nous”, a scris ca text însoțitor, în franceză, arhiepiscopul Mark Coleridge de Brisbane.