SACCSIV – blog ortodox

Cuvantul Sfantului Luca al Crimeei la Duminica a IV-a din Post (a Sfantului Ioan Scărarul)

Posted in Calendar Ortodox, predici, Sfantul Luca al Crimeei by saccsiv on aprilie 11, 2021

Matei IV, 25; V, 1-12:

În vremea aceea mulţimi multe mergeau după Iisus, din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan. Văzând mulţimile, Iisus S-a suit pe munte şi, aşezându-Se, ucenicii Lui au venit lângă Dânsul; iar El, deschizându-Şi gura, Îi învăţa zicând: Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este Împărăţia Cerurilor. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este Împărăţia Cerurilor. Fericiţi veţi fi când, din pricina Mea, vă vor ocări şi vă vor prigoni şi, minţind, vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri.

Cuvânt la Duminica a IV-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul) – Sf. Luca Doctorul:

(more…)

BUNA VESTIRE a preasfintei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria. Sfantul Luca al Crimeei: Cuvinte la Buna Vestire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

Posted in BUNAVESTIRE, Calendar Ortodox, Maica Domnului, predici, Sfantul Luca al Crimeei by saccsiv on martie 25, 2021

Luca 1, 24-38:

 1. Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zămislit şi cinci luni s-a tăinuit pe sine, zicând:
 2. Că aşa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre oameni ocara mea.
 3. Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret,
 4. Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria.
 5. Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei.
 6. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta?
 7. Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu.
 8. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus.
 9. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său.
 10. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit.
 11. Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?
 12. Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema.
 13. Şi iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită stearpă.
 14. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă.
 15. Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la ea.

Sfantul Luca al Crimeei: Cuvinte la Buna Vestire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

(more…)

Învierea fiului văduvei din Nain. Predica Sfantului Luca al Crimeei

Posted in Calendar Ortodox, Duminica a XX-a dupa Rusalii, predici, Sfantul Luca al Crimeei by saccsiv on octombrie 18, 2020

Ev. Luca VII, 11-16:

 1. Şi după aceea, S-a dus într-o cetate numită Nain şi cu El împreună mergeau ucenicii Lui şi multă mulţime. 
 2. Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, şi ea era văduvă, şi mulţime mare din cetate era cu ea. 
 3. Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge! 
 4. Şi apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te. 
 5. Şi s-a ridicat mortul şi a început să vorbească, şi l-a dat mamei lui. 
 6. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Prooroc mare s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său. 

Predica Sfantului Luca al Crimeei la Invierea din Nain:

(more…)

Predica Sfântului Luca al Crimeei la Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci

Posted in Duminica dupa inaltarea Sfintei Cruci, predici, Sfantul Luca al Crimeei by saccsiv on septembrie 20, 2020

Marcu VIII, 34-38

 1. Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.
 2. Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul Său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa.
 3. Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul?
 4. Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul său?
 5. Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui său cu sfinţii îngeri.

Predica Sfântului Luca al Crimeei la Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci

(more…)

SFANTUL LUCA al CRIMEEI

Posted in Sfantul Luca al Crimeei by saccsiv on iunie 11, 2014

Video: Viata Sfantului Ierarh Luca al Crimeei (11 iunie) – subtitrare in limba romana

Posted in Sfantul Luca al Crimeei by saccsiv on iunie 19, 2013

VIDEO (subtitrare in limba romana): Viata Sfantului Luca al Crimeii

Posted in Calendar Ortodox, Sfantul Luca al Crimeei by saccsiv on iunie 11, 2011

Sfantul Luca al Crimeei – Cuvinte in Sfanta si Marea Vineri

Posted in ORTODOXIE, Sfantul Luca al Crimeei by saccsiv on aprilie 21, 2011

Citez din articolul Sfantul Luca al Crimeei – Cuvinte in Sfanta si Marea Vineri:

I. Plangerea deasupra Epitafului
Iata, soarele s-a intunecat. Pamantul s-a infiorat si s-a cutremurat. S-a sfasiat de sus si pana jos catapeteasma templului, care despartea Sfanta Sfintelor, fiindca Domnul insusi ne-a deschis noua intrarea in Sfanta Sfintelor – in cer, la Tronul Tatalui Sau. Cutremuratu-s-a iadul, ca s-au surpat puterea si stapanirea lui. Despicatu-s-au stancile si s-au deschis mormintele cele sapate in ele, si trupurile sfintilor adormiti s-au sculat, si au iesit din morminte, si s-au aratat multora in Ierusalim, binevestind tuturor: „Savarsitu-s-a”.
Ce s-a savarsit? S-a savarsit lucrarea mantuirii neamului omenesc de stapanirea diavolului, sau implinit vechile prorocii ale Vechiului Legamant.
El a luat asupra-Si durerile noastre si cu suferintele noastre S-a impovarat – si noi il socoteam pedepsit, batut si chinuit de Dumnezeu. Dar El a fost strapuns pentru pacatele noastre si zdrobit pentru faradelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mantuirea noastra si prin ranile Lui noi toti ne-am vindecat. Toti umblam rataciti ca niste oi, fiecare pe calea noastra, si Domnul a facut sa cada asupra Lui faradelegile noastre ale tuturor. Chinuit a fost, dar S-a supus si nu Si-a deschis gura Sa; ca un miel spre junghiere S-a adus si ca o oaie fara glas inaintea celor care o tund, asa nu Si-a deschis gura Sa. Intru smerenia Lui judecata Lui s-a ridicat, si neamul Lui cine il va spune? Ca s-a luat de pe pamant viata Lui! Pentru faradelegile poporului meu a fost adus la moarte. Mormantul Lui a fost pus langa cei fara de lege si cu cei facatori de rele, dupa moartea Lui, cu toate ca n-a savarsit nici o nedreptate si nici inselaciune n-a fost in gura Lui (Is. 53, 4-9).
Domnul nostru Iisus Hristos Si-a dat suspinul cel din urma pe Crucea de pe Golgota o data cu acel cuvant ce a cutremurat intreaga lume: „Savarsitu-s-a!” A cazut pe piept capul incununat cu cununa de spini, impurpurat cu Sange. Au venit cei de aproape ai Lui, a venit Maica Lui, au venit mironositele, a venit Iosif cel din Arimateea si in adanca jale, plini de lacrimi, au luat de pe Cruce Preacuratul Trup al invatatorului lor si au facut deasupra lui plangere cu amar.
Iata, si acum sta inaintea noastra, inchipuit pe Sfantul Epitaf, Trupul mort al lui Iisus.
Sa facem, dar, si noi plangere pentru El – plangere pentru pacatele noastre, pentru care El S-a adus pe Sine de bunavoie jertfa, rascumparandu-ne cu Preacuratul Sau Sange. Neajunsa inaltime a dragostei dumnezeiesti ne-a aratat-o pe Cruce Fiul lui Dumnezeu, Mantuitorul lumii – fiindca asa a iubit Dumnezeu lumea, incat pe Fiul Sau Cel Unul-Nascut L-a dat ca oricine crede in El sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica (In. 3, 16).
Pe Cruce a rasarit Soarele Dreptatii, Soarele dragostei, Care a luminat intreaga lume cu lumina Sa, cu lumina impreuna-patimirii dumnezeiesti – si de la Acest Soare s-au aprins milioane de inimi, Care L-au indragit pe Domnul Iisus Hristos. In inimile acestea au fost inscrise cu litere de foc cuvintele Lui: Daca vrea cineva sa vina dupa Mine, sa se lepede de sine, sa-si ia crucea si sa-Mi urmeze Mie (Mt. 16, 24).
Domnul a luat cel dintai Crucea – cea mai cumplita cruce -, iar in urma Lui si-au luat pe umeri crucile, desi acestea sunt mai mici, nenumaratii mucenici ai lui Hristos. In urma Lui si-au luat crucile o multime uriasa de oameni si, plecandu-si lin capetele, au apucat pe calea lunga si spinoasa aratata de Hristos: calea catre Tronul lui Dumnezeu, catre imparatia Cerurilor. Iata ca sunt deja doua mii de ani de cand in urma lui Hristos merg noi si noi oameni. Si pe aceasta cale stau cruci, pe care sunt rastigniti mucenicii lui Hristos. Cruci, cruci… Si mai departe, cat cuprinde privirea, tot cruci, cruci… Merg in sir nesfarsit oameni care au lepadat toate bunatatile pamantesti, au dispretuit totul pentru Domnul Iisus Hristos, au parasit tot ce le era drag candva si au inchinat toata viata lor slujirii Lui.
Merg nebunii pentru Hristos sub greutatea lanturilor si a crucilor de fier, merg monahii si monahiile, merg arhiereii lui Dumnezeu cu crucea si cu Sfantul Potir in maini. Merg in urma lor, ca in urma unor pastori, robii cei buni si blanzi ai lui Dumnezeu, robii supusi ai lui Hristos, urmand indrumatorilor duhovnicesti, pastorilor si dascalilor Bisericii. Merg la nesfarsit… Merge poporul simplu, care-L iubeste pe Hristos, asupra caruia s-a implinit cuvantul Lui: In lume necazuri veti avea (In. 16, 33). Merge, purtand crucea grea a durerilor sale. Merg in sir lung cei prigoniti pentru dreptate, cei prigoniti pentru numele lui Hristos. Merg femeile curate, neprihanite, ducandu-si de manute pruncii, carora Domnul le-a deschis intrarea in imparatia Cerurilor.
Si atunci, oare noi nu ne vom alipi acestui rau nesfarsit al iubitorilor de Hristos, acestei sfinte procesiuni pe calea necazurilor si patimirilor? Oare nu ne vom lua crucea si nu vom merge dupa Hristos? Sa nu fie! Sa se cutremure inima noastra de privelistea Trupului neinsufletit al lui Hristos, ce zace inaintea noastra. Hristos, Care atat de greu a patimit pentru noi, sa umple cu harul Sau inimile noastre. Sa ne dea la capatul indelungatului si osteniciosului nostru drum al crucii cunoasterea spuselor Sale: Indrazniti, Eu am biruit lumea (In. 16, 33). Amin.
(more…)

%d blogeri au apreciat: