SACCSIV – blog ortodox

VIDEO: Discursul lui Nicolae Ceausescu din 20 decembrie 1989 (nu cel din piata). In ziarul Scinteia aparea mai lung?

Posted in Uncategorized by saccsiv on decembrie 20, 2015

Revolutia din 1989 s-a declansat pe cand Nicolae Ceausescu se afla in vizita oficiala in Iran:

La revenire, a tinut acest discurs televizat:

   Eu nu-mi amintesc daca acesta a fost tot. Unii zic ca nu. Iata ce putem citi la https://mariusmioc.wordpress.com/2008/12/20/ceausescu-la-tvr-20-decembrie-1989-populatia-din-timisoara-a-vazut-aceste-distrugeri-de-tip-fascist-armata-si-a-indeplinit-pe-deplin-datoria-fata-de-patrie-fata-de-popor-si-cuceririle/

Continuarea discursului lui Nicolae Ceauşescu, conform ziarului „Scînteia” din 21 decembrie 1989:


Vreau să declar deschis că nu aş răspunde încrederii acordate de popor dacă nu aş face totul pentru a apăra integritatea, independenţa, suveranitatea României, dreptul deplin al poporului nostru de a-şi hotărî dezvoltarea în mod independent, fără nici un amestec din afară.

Campania declanşată de diferite cercuri şi guverne împotriva României demonstrează cu putere că aceste acţiuni au fost din timp şi bine pregătite.

Se pune pe drept cuvînt întrebarea: de ce acele cercuri imperialiste şi guverne, care fac tot felul de declaraţii împotriva României, nu au spus niciodată nimic în legătură cu evenimentele foarte grave din diferite ţări, din ultimul timp?

Reiese cu toată claritatea că această campanie împotriva României face parte dintr-un plan mai general împotriva independenţei şi suveranităţii popoarelor — a acelor popoare care nu vor dominaţia străină şi sînt gata să-şi apere cu orice preţ, inclusiv cu arma în mînă, independenţa, dreptul la o viaţă liberă.

Cu toţii ne reamintim de poziţia fermă a întregului nostru popor în 1968, împotriva invaziei Cehoslovaciei şi pentru apărarea independenţei României. Acum se poate afirma că este o situaţie asemănătoare, sau chiar mai gravă. De aceea, se impune să acţionăm cu întreaga răspundere pentru a respinge orice atacuri împotriva României, a construcţiei socialiste din patria noastră !

Regretăm foarte mult că s-a ajuns la o asemenea situaţie, dar aceasta nu se datoreşte organelor de ordine şi unităţilor militare, care timp de două zile au dat dovadă de maxima răbdare şi îngăduinţă faţă de acţiunile elementelor teroriste, fasciste din Timişoara, ci acelora care s-au pus în slujba agenturilor străine şi care au acţionat în mod premeditat şi bine pregătit pentru declanşarea acestor grave incidente de la Timişoara !

Mă adresez tuturor organelor şi organizaţiilor de partid, comuniştilor, organizaţiilor U.T.C., sindicatelor şi tuturor sindicaliştilor, Organizaţiei Democraţiei şi Unităţii Socialiste, tuturor organelor şi organizaţiilor obşteşti pentru a acţiona, în deplină unitate, în aceste împrejurări grele, pentru a asigura respingerea oricăror acţiuni împotriva patriei noastre socialiste, pentru a asigura dezvoltarea muncii paşnice, de realizare a hotărîrilor Congresului al XIV-lea al partidului!

Mă adresez tuturor cetăţenilor patriei noastre, fără deosebire de naţionalitate, cu chemarea de a da dovadă de o înţelegere deplină a situaţiei grave care s-a creat prin acţiunile teroriste de la Timişoara şi de a acţiona, în deplină unitate şi solidaritate, pentru apărarea socialismului, de a face totul pentru a nu se mai permite să se repete asemenea stări de lucruri!

Societatea noastră asigură condiţii de participare deplină a tuturor cetăţenilor ţării, a tuturor categoriilor sociale la întreaga viaţă politică, !a conducerea întregii societăţi. Sînt create cele mai largi posibilităţi ca, în cadrul democraţiei noastre muncitoreşti-revoluţionare, să dezbatem şi să soluţionăm, în deplina unitate, toate problemele privind viaţa, munca, bunăstarea întregii naţiuni, dar şi independenţa, suveranitatea şi integritatea patriei.

Este necesar să respingem cu hotărîre orice acţiuni îndreptate împotriva patriei, a poporului nostru, constructor paşnic al socialismului, a independenţei, a construcţiei noii orînduiri socialiste în România !

Să acţionăm cu întreaga răspundere faţă de prezentul şi viitorul socialist al patriei noastre, pentru a asigura munca şi liniştea întregului nostru popor!

Este de datoria tuturor cetăţenilor Republicii Socialiste România să acţioneze cu toate forţele împotriva tuturor celor care, în slujba diferitelor interese străine, a serviciilor de spionaj, a cercurilor imperialiste reacţionare, îşi vînd ţara pentru un pumn de dolari sau de alte valute.

Trebuie să dăm o ripostă hotărîtă împotriva celor care vor să dezmembreze România, să lichideze integritatea şi independenţa patriei noastre !

Este necesar să sprijinim – în orice împrejurări — armata noastră, apărătoare de nădejde a independenţei, suveranităţii şi integrităţii ţării, a construcţiei socialiste, a vieţii paşnice a întregii noastre naţiuni!

Să acţionăm în aşa fel pentru a nu fi necesară intervenţia armatei. Dar, în acelaşi timp, să nu se admită, în nici o împrejurare, ca armata să fie atacată, să nu admitem ca ea să fie oprită să acţioneze împotriva celor ce creează dezordine, a celor ce împiedică activitatea şi munca paşnică a poporului !

Adevărata libertate, adevăratul umanism înseamnă a asigura dezvoltarea socialistă a patriei, bunăstarea întregii naţiuni, a asigura independenţa, integritatea ţării şi a-i demasca pe toţi aceia care acţionează – indiferent sub ce forme – împotriva intereselor patriei, a independenţei, a socialismului în România.

Înţelegînd bine gravitatea evenimentelor petrecute la Timişoara, aceste acţiuni dirijate şi organizate împotriva patriei noastre, doresc să asigur intregul nostru popor, întreaga noastră naţiune, că atît organele de stat, cît şi organele de partid, vor face totul şi vor acţiona cu întreaga răspundere pentru a soluţiona problemele în deplină colaborare cu toţi oamenii muncii, cu toţi cetăţenii patriei noastre, pentru a face totul ca programele măreţe de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate să fie realizate în cele mai bune condiţii.

Doresc să declar, în această seară, în faţa întregii noastre naţiuni că, în ce mă priveşte, ca fiu devotat al poporului, în munca şi răspunderile incredinţate de partid şi popor, voi acţiona în orice împrejurări în interesul poporului, pentru bunăstarea şi fericirea sa, în interesul construcţiei socialiste, al independentei şi suveranităţii ţării! Nu am şi nu voi avea niciodată nimic mai presus decît poporul, patria, integritatea României şi socialismul!

Cel mai bun răspuns pe care îl putem da cercurilor reacţionare, acelora care doresc să distrugă independenţa şi să oprească construcţia socialistă în România este unitatea noastră, a tuturor, a întregii naţiuni, îndeplinirea în cele mai bune condiţii a programelor de dezvoltare social-economică, de înaintare fermă a patriei noastre, liberă şi independentă, pe calea socialismului, acţionînd cu toată hotărîrea pentru pace şi colaborare, pe principiile deplinei egalităţi în drepturi cu toate naţiunile lumii!

Mă adresez tuturor cetăţenilor patriei noastre cu chemarea de a da dovadă de înalt spirit patriotic şi revoluţionar, de a înţelege că cele întîmplate la Timişoara constituie acţiuni organizate din timp de cercurile reacţionare, de agenturile de spionaj străine, care au iniţiat toate acestea împotriva patriei noastre.

Să acţionăm cu toată răspunderea în aşa fel ca nicăieri în ţara noastră să nu se mai poată organiza şi să nu se mai producă asemenea situaţii.

Este necesar, dragi tovarăşi şi prieteni, cetăţeni ai Republicii Socialiste România, să dăm dovadă de marea răspundere şi înţelepciune a poporului nostru, care în cele mai grele timpuri a dat mari jertfe. Mulţi din cei mai înaintaţi fii ai naţiunii noastre şi-au dat viaţa pentru independenţa, pentru bunăstarea, pentru integritatea ţării şi construcţia socialismului în România. Nu trebuie să existe nimic care să împiedice acţiunea noastră hotărîtă pentru a servi poporul, socialismul, viitorul luminos al patriei noastre, al naţiunii noastre!

Vă adresez, dragi tovarăşi şi prieteni, dragi compatrioţi, chemarea de a întări colaborarea şi unitatea, de a face totul pentru libertatea, pentru construcţia socialismului, pentru bunăstarea poporului, pentru integritatea şi independenţa României!

   Comentariu saccsiv:

Cititi va rog si:

DOSARUL REVOLUTIEI s-a clasat. CONCLUZIA: s-au ucis intre ei de … stres. Care ar fi insa MOTIVUL REAL al inchiderii dosarului?

 

Reclame

12 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. tvarheolog said, on decembrie 20, 2015 at 6:35 pm

  Conform jurnalului meu deschis chiar miercuri, 20 decembrie 1989 cu acest discurs al președintelui Ceaușescu, durata a fost de 25 minute (să zicem 23 minute dacă scădem prezentarea lui Ilie Ciurescu de dinainte și de după discurs, precum și eventuala cortină vizuală). Aceeași durată de 25 de minute se menține și la reluarea dintre orele 21.45 – 22.10. Deci nu 8 minute, așa cum se laudă autorul videoclipului de pe YouTube. Și ca să mă laud, sunt singurul din România, care, la 14 ani, și-a notat tot ce a văzut la TVR în perioada 20 decembrie 1989- 7 ianuarie 1990. Nici măcar TVR-ul nu a mai ținut „jurnalul de bord” atunci. Aveți dovada (inclusiv durata discursului) aici, http://tvarheolog.com/2011/12/20/1989-20-31-decembrie-1989-revolutia/ și http://tvarheolog.com/2011/12/20/1989-20-31-decembrie-1989-revolutia/ Iar aici am postat integral ultima „Scânteie”, de vineri, 22 decembrie 1989 http://tvarheolog.com/2014/12/21/1989-scanteia-vineri-22-decembrie-1989/

  Apreciat de 1 persoană

  • saccsiv said, on decembrie 20, 2015 at 6:48 pm

   tvarheolog

   Foarte tare.

   Interesanta acea intrerupere. La fel acel ceva ce a dus la tulburarea adunarii din piata.

   Si imi mai amintesc ceva, ce poate ai notat si tu in jurnal. Nu mai stiu exact cand, dar tot in zilele acelea de pana la fuga lui Ceausescu, au dat la tv un grup de oameni ai muncii sau ceva de genul ce dezaprobau miscarile de strada. Dar aveau niste mutre … O lipsa de carisma e putin spus. Parca special alese ca telespectatorul sa aiba o reactie taman pe dos.

   Apreciat de 1 persoană

  • john said, on decembrie 20, 2015 at 9:26 pm

   @tvarheolog,sunt si altii care au notat la amanunt situatia pe ore minute,cine a dat ordinul,cine a executat,cine raspunde.Acest document se numeste: Jurnalul Actiunilor de Lupta(al fiecarei UM).Vor trece multi ani pana publicul larg va avea acces la aceste informatii.Deocamdata doar Parchetul Militar
   https://mariusmioc.wordpress.com/2013/10/11/cercetarile-parchetului-in-dosarul-revolutiei-30-bucuresti-televiziune-situatia-generala/

   Apreciază

 2. tvarheolog said, on decembrie 20, 2015 at 7:15 pm

  Da, pe 21 decembrie 1989, la ambele Telejurnale au fost rubricile „Ripostă fermă manifestărilor de denigrare (adunări populare)”

  Apreciază

  • john said, on decembrie 20, 2015 at 9:46 pm

   In subsolul art.
   Referitor la acţiunile „teroriste” împotriva Televiziunii Române, urmăreşte înregistrările video (ordine cronologică):
   – Brateş: Au pus bombe aici la Televiziune
   – Lupoi: Armata va trimite blindate pentru apărarea televiziunii. Brateş: Coloane blindate, detaşamente teroriste criminale, se îndreaptă spre televiziune
   – Ţugui: Spre televiziune înaintează 2000 de terorişti. Ajutaţi-ne, ieşiţi populaţia, să ne apere cineva!
   – Marinescu: Bombă în subsolul Televiziunii!
   – Colonelul inginer Colţ explică despre dispozitivul infernal de la TVR
   – Teroristul Dan Marin prezentat la TVR. Brateş: Televiziunea e în pericol, e încercuită de aceşti bandiţi. Cerem urgent armata să intervină!
   – Brateş: Din nou televiziunea este atacată. Din nou este în pericol televiziunea
   – Bubuitul exploziilor, tirurile de arme automate, nu ne-au împiedicat şi nu ne vor împiedica să ne facem cu cinste datoria de gazetari români revoluţionari!
   https://mariusmioc.wordpress.com/2008/12/31/investigatiile-procuraturii-despre-luptele-de-la-televiziune/

   Apreciază

 3. tvarheolog said, on decembrie 20, 2015 at 7:18 pm

  https://tvarheolog.files.wordpress.com/2011/12/1989-revolutia-02.jpg (21 decembrie). Și de curiozitate, verific acum discursul apărut în România liberă din 21 decembrie 1989, care trebuie să fie identic cu cel din Scânteia.

  Apreciază

 4. el said, on decembrie 20, 2015 at 7:25 pm

  „Reiese cu toată claritatea că această campanie împotriva României face parte dintr-un plan mai general împotriva independenţei şi suveranităţii popoarelor — a acelor popoare care nu vor dominaţia străină şi sînt gata să-şi apere cu orice preţ, inclusiv cu arma în mînă, independenţa, dreptul la o viaţă liberă.”________
  STIA Ceausescu planurile ocultilor de RUINARE a tututor popoarelor lumii si inrolarea lor in noua ordine mondiala unde decid nu popoarele pentru binele propriu ci DRACII pentru anticrist si tocmai pentru ca a indraznit SA SE OPUNA lor a fost lichidat !

  Numai si pentru ATAT MERITA sa fie POMENIT REGULAT la Sf Proscomidie !
  El va avea o inviere MAI BUNA a a MULTOR iude viclene de azi si a tututor politicienilor de dupa”revolutie”=LOVITURA de stat care au RUINAT si VANDUT COMPLET Romania !

  „Mă adresez tuturor cetăţenilor patriei noastre cu chemarea de a da dovadă de înalt spirit patriotic şi revoluţionar, de a înţelege că cele întîmplate la Timişoara constituie acţiuni organizate din timp de cercurile reacţionare, de agenturile de spionaj străine, care au iniţiat toate acestea împotriva patriei noastre.”____STIA si ca e LUCRATURA STRAINA ! NEromaneasca…..

  „Doresc să declar, în această seară, în faţa întregii noastre naţiuni că, în ce mă priveşte, ca fiu devotat al poporului, în munca şi răspunderile incredinţate de partid şi popor, voi acţiona în orice împrejurări în interesul poporului, pentru bunăstarea şi fericirea sa, în interesul construcţiei socialiste, al independentei şi suveranităţii ţării! Nu am şi nu voi avea niciodată nimic mai presus decît poporul, patria, integritatea României şi socialismul!”______Si sarmanul el CHIAR IMPLINEA acestea ! de aceea si-a si agonisit DUMSNANII de MOARTE !

  Si NU a dorit vararea de sange in popor ba a cautat sa o IMPIEDICE !:
  „Să acţionăm în aşa fel pentru a nu fi necesară intervenţia armatei. Dar, în acelaşi timp, să nu se admită, în nici o împrejurare, ca armata să fie atacată, să nu admitem ca ea să fie oprită să acţioneze împotriva celor ce creează dezordine, a celor ce împiedică activitatea şi munca paşnică a poporului !”

  TOATE acestea ii vor fi lui MARTORI la Judecata de Apoi care il vor ajuta.
  Si inca MULTE alte lucruri BUNE facute de el pentru neam ( NUMAI si milionul de copi NASCUTI cu „decretul” iar NU ucisi si aruncati de CURVE la wc!!!) ii vor fi aparatori la judecata.

  Apreciat de 2 persoane

 5. tvarheolog said, on decembrie 20, 2015 at 7:38 pm

  https://www.youtube.com/watch?v=yievnVfOLKg O altă versiune, un pic mai lungă, postată de TVR, care a montat selectiv câteva paragrafe din discurs, inclusiv finalul apoteotic !

  Apreciază

 6. mircea.v said, on decembrie 21, 2015 at 6:13 pm

  Parintele Calciu despre comunism si Ceausescu:

  Parintele Calciu:

  „Ortodoxia este cea care pazeste astazi romanismul. De aceea amenintarea, in ceea ce priveste Europa Unita, sta in distrugerea sentimentului ortodox si national. Cata vreme Ortodoxia va exista, va exista si romanism, si nationalism in toate tarile, nu ca o boala, ci ca o virtute divina. Boala este internationalismul, care egaleaza totul, care trece ca un tavalug peste constiinta si peste suflete, care face din toata lumea aceasta un fel de aluat din care conducatorii politicii internationale fauresc omenirea cum vor ei.
  Noi multumim foarte mult Bisericii Ortodoxe pentru tot ceea ce a facut pentru neamul romanesc. Sigur ca s-au intamplat si lucruri care ne-au indurerat la vremea respectiva, dar exista preoti si calugari care sustin ideea nationalista si care inteleg ca natiunea este o creatie a lui Dumnezeu si nu o entitate istorica, o categorie istorica aparuta dupa Revolutia franceza, cum spun unii. Nu este ceva ce a aparut in istorie dupa un eveniment, ci este o categorie a firii, ontologica. […] Noi avem structura noastra spirituala si ramanem credinciosi, santem consecinta crestinismului si Ortodoxiei si ramanem pe aceasta linie.”

  „ – A fost Ceausescu nationalist?

  Parintele Calciu: – Nu. A fost comunist. Toate tarile comuniste au fost nationaliste, dar gresit. Au fost nationaliste material, nu pe linie de credinta. Nationalismul de credinta este unul care poate convietui in buna pace cu toate celelalte neamuri.”

  Nu nationalismul lui Ceausescu tine romanismul ci ortodoxia.
  Ceausescu a incercat sa distruga ortodoxia, a prigonit pe adevaratii crestini, adica a fost foarte rau.
  A infiltrat Biserica, scolile teologice… Si acum vedem rezultatul: preoti care nu se opun ecumenismului, cipurilor… Pai la Sibiu la facultatea de teologie pe timpul ala erau numai baieti de colonei de secu, procurori… Era cea mai corupta facultate din tara. se intra pe relatii sau spaga, se treceau examene la fel, in conditiile in care la celelalte facultati se facea puscarie pt asa ceva. Nu spun ca nu au iesit si preoti normali de acolo.

  Comunismul si Ceausescu au „pus temelia” bisericii care o avem acum. Adica „biserica neluptatoare”.
  Patriarhiul Daniel pe timpul lui Ceausescu facea doctorate in protestantism prin Germania, iar apoi, prin 1986 era profesor de ecumenism in Elvetia. In Elvetia, preot ortodox, profesor, pe timpul lui Ceausescu. Ti se blocheaza creierul.

  Este o mare amagire si inselare cum ca Ceausescu a fost bun. Cum bre sa fie bun, cand pe cei mai buni romani, pe sfintii inchisorilor, 90% proveniti dintre legionari, i-a prezentat ca fiind cei mai rai. I-a asuprit si dupa ce au iesit din inchisoare, i-a izolat, i-a marginalizat… Au fost si cateva exceptii – Parintele Calciu, care a facut teologia dupa ce aiesit din puscarie, dar apoi stim bine ce a patimit.
  Tot poporul a stiut ca legionarii erau niste bestii, la scoala ni se preda asta, la tv, in ziare…. si asa de adanc s-a infipt asta in constiinta romanul incat tineri de acum stiu si cred acest lucru.

  Deci, Sfintii Inchisorilor niste besti, dar

  concluzie normala si fireasca: Ceausescu a fost bun si mare patriot.

  Apreciat de 1 persoană

 7. Radu said, on decembrie 22, 2015 at 12:21 am

  Ceaușescu a greșit enorm când s-a împrumutat de la camatarii globali ca IMF fondul monetar…
  Daca nu lua imprumuturile poate situatia ar fi fost alta…
  Dar oricum daramarea bisericilor si altor lacase de cult crestin ortodoxe i-a atras si din partea Domnului afurisenie si pedeapsa care avea să se întâmple…

  Patriotismul si dorinta sa de putere si verticalitate a Romaniei ca putere regionala sunt de apreciat fara dubii DAR ateismul si lipsa sa de credinta nu se pot ierta si lipsa de drepturi si libertati ale cetatenilor plus conditiile mizerabile de trai.

  Pacat ca nu a fost intelept sa faca reforme de dreapta ca in China sau Iugoslavia asta ar fi salvat economia si evident aplana nemultumirile oamenilor legate de lipsa de bunurilor de consum si celelalte doleante.

  Iar pe Iliescu si Roman si Brucan evident faptul ca nu i-a tinut din scurt… (Tine-ti prietenii aproape și dușmanii și mai aproape)…

  Nu îl admir absolut de loc ca personaj istoric dar asta nu înseamnă că nu pot să recunosc anumite merite și decizii bune pe care le-a luat ptr România.
  Dacă ar fi fost și ORTODOX și renunța la tâmpeniile ideologice socialiste-comuniste ar fi avut o șansă…

  Numai bunul Dumnezeu știe unde a ajuns sufletul lui daca la cei drepți sau la cei întunecați…

  Apreciază

  • el said, on decembrie 22, 2015 at 9:25 pm

   Radu

   ai dreptate !

   sufletul lui din pacate a ajuns la cei intunecati ca fara Hristos ASMAT nu se mantuieste nimeni.
   insa faptele lui bune, daca sunt dublate si de RUGACIUNILE Bisericii, il pot scoate la lumina pana la Judecata de Apoi, caci el NU era nici ateu si nici apostat, ci doar un prost dus de nas de altii si inselat in simplitatea lui neajutata duhovniceste.

   poate ma insel, dar asta e parerea mea. si daca as fi preot l-as pomeni neincetat la Sf Proscomodie care poate sa scoata si din iad dupa moarte pe cei neinraiti ca dracii. Nu cred ca era impotrivitor lui Hristos( ca asonii si iudele care si-au vanduit sufletele pe un blid de linte de care pute locul LUMEA azi) sau vreu apostat cu buna stiinta ca clerul ecumenist si pro-cipar de azi, ci doar un om neinstruit duhovniceste INSELAT de altii din nestiinta si simplitatea lui.

   Apreciază


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: