SACCSIV – blog ortodox

INTERESANT: Plata salariilor pe card este neconstituţională

Posted in carduri, Curtea Constituţională by saccsiv on iulie 20, 2009

   Reiau integral articolul Plata salariilor pe card este neconstituţională:

Curtea Constituţională a statuat că plata obligatorie pe card a salariilor personalului din instituţiile publice este neconstituţională pentru că, prin comisioanele impuse, se diminuează din drepturile salariale.
Curtea a admis, în 16 iunie, o excepţie de neconstituţionalitate ridicată de Avocatul Poporului şi a constatat că prevederile articolelor 5-8 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice sunt neconstituţionale, în măsura în care din acestea se înţelege că plata drepturilor salariale prin card este obligatorie.
Cardul nu te lasă să retragi cât doreşti
Analizând, Curtea Constituţională a decis că aceste prevederi încalcă dreptul de proprietate, dar şi Protocolul adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, potrivit cărora „orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de prevederile generale ale dreptului internaţional”.
Magistraţii consituţionali explică faptul că drepturile salariale sunt drepturi de creanţă şi sunt asimilate cu bunuri, statuându-se că noţiunile de „bun” şi „proprietate” au un sens care „nu este limitat la dreptul de proprietate asupra bunurilor corporale, ci cuprinde şi alte drepturi şi interese patrimoniale”.
Mai mult, magistraţii constituţionali arată că titularii cardurilor nu pot folosi şi dispune de drepturile lor salariale în orice situaţie, fiind ţinuţi de limitarea zilnică a retragerilor sumelor de bani al căror plafon este stabilit de bancă. „Or, nici chiar legiuitorul nu poate limita un drept, decât doar pentru un interes de utilitate publică, şi nicidecum pentru un interes privat. Nimeni nu poate împiedica, însă, ca persoana să poată solicita eliberarea unui card

pentru a putea primi

drepturile sale salariale sau alte drepturi de creanţă în această modalitate financiară”, se mai arată în motivare.”

Reclame