SACCSIV – blog ortodox

Maica Domnului i s-a arătat președintelui Assad în Mănăstirea Saidnaya

Posted in Maica Domnului, Siria by saccsiv on iulie 4, 2016

10256043_1038282136216718_6665821741953593115_n1

Iata ce putem citi la Maica Domnului i s-a arătat președintelui Assad în Mănăstirea Saidnaya de pe Marturie Athonita:

(more…)

Reclame

Maica Domnului în Ortodoxie (4): Părintele Arsenie Papacioc despre Maica Domnului

Posted in Maica Domnului by saccsiv on septembrie 10, 2014

Părintele Arsenie Papacioc

Nu aş vrea să fiu înger ca să vorbesc despre Maica Domnului. Vreau să vorbesc ca om slab, să pot simţi adevărat dragostea şi mila Maicii Domnului.

Maica Domnului se simte, cred, mai bine printre oameni necăjiţi, slabi şi prigoniţi în orice fel, decât s-ar simţi înconjurată de îngeri. Maica Domnului jertfeşte mereu, suferă mereu şi cred că se luptă chiar şi cu dreptatea divină apărând pe neputincioşii care o cer în ajutor. Iubeşte peste închipuire de mult şi fără de alegere şi pe cei ce sunt răi şi chiar şi pe cei nepăsători.

Nici un păcătos, oricât de mare ar fi, să nu se piardă, dacă Maica Domnului îl apără.

O, fericită încredere! O, scăpare sigură! Maica lui Dumnezeu este Maica mea. Cu câtă siguranţă aşadar trebuie să nădăjduim, dacă mântuirea noas­tră atârnă de voinţa unui Frate atât de bun şi a unei Mame atât de îndurătoare.

„O, ce fericire este a muri în mijlocul atâtor îngeri! (se zice despre călugări). Ah, nu este timp de odihnă chiar acum când se apropie sfârşitul vieţii mele!” Maica Domnului ne iubeşte mult. Ea vede în noi preţul morţii lui Iisus Hristos. Maica Domnului ne doreşte lucruri mai mari decât ne dorim noi înşine.

Ea se arată cu inima largă chiar şi faţă de aceia care, fie din nepăsare sau din nerecunoştinţă, aleargă rar la dânsa. Dar cu cât mai generoasă nu va fi ea cu aceia care neîncetat îi cerşesc ajutorul? Aceştia nu numai că sunt iubiţi mult dar chiar sunt slujiţi de dânsa.

Maica Domnului ne răpeşte inimile. Aş vrea să am toate inimile sfinţilor şi ale îngerilor pentru a iubi pe Maica Domnului. Şi oricât ar iubi-o cu toată puterea lor îngerii cerului şi pământului, cu toată sfinţenia lor, nu vor ajunge să o iubească cât îi iubeş­te ea.

Un păcătos a spus Maicii Domnului: „Arată-te că-mi eşti mamă”, iar ea îi răspunse: „Arată-te şi tu că-mi eşti fiu”. Prin păcatele noastre supărăm pe Maica Domnului care ne este mamă.

Haideţi să-i arătăm şi noi că-i suntem fii.

(more…)

Tagged with:

Maica Domnului în Ortodoxie (3): De ce ortodocsii ii cinstesc pe Sfinti si le cer ajutorul?

Posted in Dumitru Staniloae, Maica Domnului by saccsiv on septembrie 9, 2014

Părintele Dumitru Stăniloae

Noi ortodocşii îi cinstim pe sfinţi ca să lăudăm pe Hristos, a Cărui lucrare şi-a dovedit eficienţa prin rodirea sa în ei; îi cinstim, cinstind criteriul după care trebuie să lucrăm şi noi.

Cerem ajutor sfinţilor, Maicii Domnului, socotindu-ne smeriţi faţă de ei, şi convinşi că noi înşine nu putem avea o atât de mare ascultare de la Dumnezeu, pentru că nu suntem atât de smeriţi ca şi ei. Ne rugăm lăuntric să fie şi ei cu noi, cu rugăciunile lor, dar mai ales ne rugăm Maicii Domnului. Căci nu e bine să mă socotesc eu într-o relaţie singulară cu Hristos – asta seamănă a ceva protes­tant…

(more…)

Maica Domnului în Ortodoxie (2): Maica Domnului n-a păcătuit niciodată, nici măcar cu gândul. Omul mandru vrea să aibă vedenii

Posted in Maica Domnului by saccsiv on septembrie 8, 2014

Sfântul Siluan Athonitul

Când sufletul e în iubirea lui Dumnezeu, cât de bune, cât de plăcute şi vesele sunt atunci toate. Dar, chiar şi în iubirea lui Dumnezeu sunt întristări şi, cu cât e mai mare iubirea, cu atât mai mari sunt şi întristările. Maica Dom­nului n-a păcătuit niciodată, nici măcar cu un singur gând, nici n-a pierdut vreodată harul, dar şi în ea au fost mari întristări; iar când stătea lângă cruce, atunci întristarea ei a fost nemăsurată ca oceanul, şi chinurile sufletului ei au fost neasemănat mai mari decât chinurile lui Adam la iz­gonirea din rai, pentru că şi iubirea ei era neasemănat mai mare decât iubirea Lui Adam în rai. Şi dacă a rămas în viaţă, e numai pentru că a întărit-o puterea Domnului, fi­indcă Domnul a vrut ca ea să vadă învierea Lui şi, după înălţarea Lui, să rămână pe pământ spre mângâiere şi bu­curie apostolilor şi noului popor creştin.

(more…)

Maica Domnului în Ortodoxie (1): Unde ajung cei ce hulesc pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Posted in Maica Domnului by saccsiv on septembrie 7, 2014

Fragment din Limonariu – cap. 26

Un bătrân cu numele Chiriac trăia în lavra Calamon din apropierea sfântului râu Iordan. Şi era bătrânul îmbunătăţit în fapte dumnezeieşti. La el a venit un frate străin din ţinutul Dara, cu numele Teofan, ca să-1 întrebe pe bătrân despre gân­durile sale. Bătrânul a început să-1 sfătuiască cu felurite cu­vinte de înţelepciune şi viaţă curată. Folosindu-se mult fratele din cuvintele bătrânului, i-a spus:

–           Eu, avvă, am comuniune în ţara mea cu nestorienii. Din această pricină nu mai pot rămâne cu ei şi vreau să locuiesc împreună cu tine.

Când a auzit bătrânul numele lui Nestorie s-a întristat de pierderea fratelui şi 1-a sfătuit şi 1-a îndemnat să se despartă de această erezie vătămătoare şi să vină la sfânta soborni­cească şi apostolească Biserică. Şi i-a spus:

– Nu este altă mântuire decât numai în a cugeta drept şi a crede că Preasfânta Fecioară Maria este cu adevărat Născă­toare de Dumnezeu.

– Într-adevăr, avvo, a răspuns fratele, toţi ereticii aşa spun: dacă nu eşti cu noi, nu te mântuieşti. Sărmanul de mine nu ştiu ce să fac. Roagă-te, deci, Domnului ca Domnul să mă în­credinţeze, prin faptă, care este credinţa cea adevărată. Bătrâ­nul a primit cu bucurie cuvântul fratelui şi i-a spus:

– Şezi în chilia mea şi am nădejde în Dumnezeu că bună­tatea Lui îţi va descoperi adevărul!

Lăsându-1 pe frate în peşteră, s-a dus la ţărmul Mării Moarte şi s-a rugat pentru el. Şi iată, cam pe la ceasul trei după-amiază în ziua următoare, vede fratele pe cineva înfri­coşător la vedere, stând în faţa lui şi-i spune:

–           Vino şi vezi adevărul!

Şi luându-1, 1-a dus într-un loc întunecos, cu miros urât şi cu foc şi-i arată în mijlocul focului pe Nestorie şi Teodor, pe Eutihie şi Apolinarie, pe Evagrie şi pe Didim, pe Dioscur şi pe Sever, pe Arie şi pe Origen şi pe alţi câţiva.

–           Iată, îi spune acela ce i s-a arătat, acesta-i locul pregătit ereticilor şi celor care hulesc pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi celor ce urmează învăţăturile lor. Dacă-ţi place locul, rămâi în credinţa ta! Dar dacă nu vrei să încerci chinul
acesta, vino la Biserica cea Sfântă şi Sobornicească, aşa cum ţi-a spus bătrânul. Căci îţi spun: chiar dacă ai săvârşit toate virtuţile, ajungi în locul acesta dacă n-ai dreaptă credinţă.

La cuvântul acesta, fratele şi-a venit în sine. Când a venit bătrânul, i-a povestit toate cele întâmplate aşa cum le-a văzut şi a trecut la Sfânta Sobornicească şi Apostolească Biserică. Şi a rămas împreună cu bătrânul în Calamon. După ce a stat mulţi ani cu el, a adormit în pace.”

Tagged with: ,

Maica Domnului și tâlharul

Posted in Maica Domnului by saccsiv on martie 23, 2013

În anii cei de demult, în aceste locuri greu de străbătut și neroditoare, trăia un tâlhar. Îl numeau Balaurul. Multe povestiri s-au spus despre el în atâția ani. Spuneau că era înfricoșător la înfățișare, cu păr și barbă negre și lungi și cu un glas atât de puternic, de speria chiar și un câine.

Ani de-a rândul el și oamenii lui au fost frica și groaza acelei regiuni. Dar lucru ciudat era, despre care unii spun și astăzi, că niciodată nu vătăma pe sărac și neputincios. Numai pe bogați îi chinuia.

Cei care l-au cunoscut spuneau că inima lui avea două fețe. De acolo de unde era ca o fiară neîmblânzită și împrăștia spaimă și groază oricui se afla înaintea lui, dintr-odată putea să plângă la vederea unui animal neputincios, prins în vreo capcană, și care-și rupea cărnurile în încercarea sa de a se elibera. Nu-i plăcea să vadă suflete îndurerate. Nu putea să facă asta.

Mare taină este sufletul fiecărui om. Numai Dumnezeu știe din ce material este făcut.

Într-o zi, așa cum ne spune istorisirea noastră, Balaurul cu voinicii lui au intrat pe ascuns în casa lui Mamalis, marele moșier, și au furat din cufăr obiecte de aur și bani. Toți erau la ogoare și nimeni nu și-a dat seama. De altfel, cine s-ar fi așteptat ca ziua în amiaza mare să pătimească un astfel de rău? Fugind, au prins de veste câinii și au început să latre. Câinii au fost auziți de niște slujnice, care l-au înștiințat pe moșier, și îndată un întreg detașament din oamenii lui Mamalis, au alergat în urma lui. Desigur, Balaurul cu voinicii lui aveau avantajul și ar fi scăpat cu siguranță dacă…

În timp ce alergau cu caii, au văzut în aria lui Mamalis, puțin mai jos, o bătrână gârbovită și câțiva copii din sat, care își băteau joc de ea și aruncau cu pietre asupra ei.

–  Mergeți voi înainte, a spus el oamenilor lui, iar eu voi veni mai pe urmă!

–  Ce faci, căpitane? Ai înnebunit?, i-au spus aceia. Hai să plecăm repede! Te vor prinde.

–  Plecați, v-am spus! Vin și eu.

Oamenii lui au plecat, cu toate că nu voiau să-l lase singur. Atât de mulți îl urmăreau, dar el a alergat repede în arie la bătrâna.

–  Ce faceți aici, măi neghiobilor? Ce v-a făcut bunica, măi corciturilor, de o bateți?

Copiii au înlemnit de frică, dar apoi au luat-o la fugă spre sat, strigând:

–  Balaurul, Balaurul!!! (more…)

21 nov. – Intrarea Maicii Domnului in Biserica. Predica mitr. Augustin de Florina

Posted in Intrarea Maicii Domnului in Biserica, Maica Domnului by saccsiv on noiembrie 21, 2012

COPIII LA BISERICĂ! COPIII LA DUMNEZEU!

Sărbătoare mare astăzi, iubiţii mei, sărbătoare mariană; adică o sărbătoare în cinstea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care potrivit credinţei noastre cuvine-se să fie cinstită. Şi este cinstită Preasfânta noastră. Pentru că nu este doar o femeie, doar o sfântă; este mai presus de profeţi, de patriarhi, de apostoli, de cinstitul Înaintemergător, de îngeri şi de arhangheli, mai presus de orice creatură raţională. După Hristos, după Sfânta Treime, vine Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, cea mai minunată şi mai frumoasă creatură şi lauda neamului omenesc. „Presfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, roagă-te pentru noi păcătoşii”! (Pavecerniţa Mare). Trebuie să avem o mare evlavie către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.
Astăzi sunt Intrările ei. Ce înseamnă „Intrări”? Trebuie să explicăm asta.

***

Nimeni, iubiţii mei, nu s-a născut din stâncă. Dumnezeu ar fi putut să poruncească ca omul să iasă din stâncă. Şi oare nu din stâncă iese o floare sau un copac? Dar atotînţelepciunea Lui a hotărât ca omul să se nască din bărbat şi din femeie, din unirea lor, din sfântul aşezământ al Nunţii. Aşadar, după cum toţi oamenii au părinţi, aşa şi Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Iar părinţii ei cine au fost? Tatăl ei se numea Ioachim, iar mama Ana. Aceştia au fost părinţii.
Părinţi foarte evlavioşi. Dar aveau un necaz. Care? Că anii treceau şi nu năşteau copii. Erau trişti. Îl rugau pe Dumnezeu să le dea un copil şi făcuseră promisiunea să i-L închine. Şi Dumnezeu a auzit rugăciunea lor. Şi iată Ana a rămas însărcinată. După nouă luni a născut o fetiţă drăgălaşă pe care au numit-o Maria; un nume care avea să rămână nemuritor în istoria omenirii. N-au ţinut-o pe Maria lângă ei. Când s-a făcut de trei ani, spune Tradiţia Bisericii, au condus-o la Templul din Ierusalim potrivit promisiunii lor. Acolo au preluat-o preoţii, iar Arhiereul Zaharia a dus-o în Sfânta Sfintelor, unde doar arhiereului îi era îngăduit să intre o dată pe an. În Templu, Preasfânta noastră a rămas doisprezece ani şi era hrănită mai presus de fire de către Arhanghelul Gavriil.
Când copila s-a făcut de cincisprezece ani, preoţii au încredinţat-o logodnicului Iosif. Aşa a venit în Nazaret şi acolo s-a întâmplat cealaltă minune: „Îngerul cel mai întâi-stătător din cer a fost trimis să zică Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te!” (Imnul Acatist); Gavriil i-a vestit că va naşte fără sămânţă bărbătească, într-un mod dumnezeiesc şi mai presus de fire pe Mântuitorul omenirii, pe Împăratul lumii, „a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit” (Simbolul de Credinţă; Luca 1, 33). (more…)

Evlavia pentru Maica Domnului cuprinsa in icoana de la man. Neamt. Indemn la citirea minunilor facute de Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu

Posted in Maica Domnului by saccsiv on august 2, 2012

Preiau integral articolul Minunile Născătoarei de Dumnezeu, licăriri ale iubirii de mamă

Citirea minunilor Maicii Domnului ne hrăneşte duhovnicește, ne întăreşte credinţa, ne luminează viaţa.

A început postul închinat Adormirii Maicii Domnului care ne aduce aminte de virtuţile Sfintei Fecioare pe care trebuie și noi cu trudă să ni le însușim, dar şi de postul pe care Născătoarea de Dumnezeu l-a ţinut înainte de mutarea ei din această viaţă. O sărbătoare dragă și aproape de sufetul oricărui român. De altfel, foarte multe biserici mănăstirești și de enorie au hramul închinat acestei preaslăvite sărbători. Așadar vreme de trezvie duhovnicească, de intensificare a rugăciunilor către Împărăteasa Cerurilor, a milei și dragostei creștine pentru semenii aflați în grele încercări, lipsuri și suferințe.

Monahii s-au înscris în mântuitoarea uzanță duhovnicească a postului lunii gustar, purtând și ei, ca și întreg poporul dreptcredincios, o cinstire deosebită Maicii Domnului. În tradiția monahală, mai ales din cea athonită, s-a constatat că în mănăstirea unde se află şi o icoană făcătoare de minuni a Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu, dragostea şi preacinstirea de care aminteam se contopesc într-o tainică şi intensă legătură spirituală, prin care monahii îşi leagă viaţa şi mântuirea de „viaţa” icoanei din care Maica Preacurată le veghează drumul către Împărăţia Cerurilor.

Întărind această mântuitoare rânduială, la Mănăstirea Neamţ se întâmplă acelaşi lucru de mai bine de şase veacuri. Icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, existentă astăzi în mănăstire, a fost dăruită de către Împăratul bizantin Ioan al VIII-lea Paleologul (1425-1448) la începutul domniei sale domnitorului Alexandru cel Bun al Moldovei, şi prin el Moldovei întregi. Iniţial fost aşezată în biserica Mirăuţi din Suceava, catedrala mitropolitană a vremii, apoi donată Mânăstirii Neamţ de către Ştefan, fiul lui Alexandru cel Bun, în timpul uneia din cele două domnii ale sale.

Sub mângâierile calde şi ocrotirea statornică a Născătoarei de Dumnezeu din icoana mult preţuită, cunoscută şi sub numele de Nemţeanca sau Închinătoarea,monahii din Neamţ şi-au dobândit limanul cel liniştit al pocăinţei, s-au rugat, au muncit, neuitând să dăruiască „celei plină de dar” cuvenita preacinstire. (more…)

Pacatul necinstirii Maicii Domnului

Posted in Maica Domnului by saccsiv on iulie 11, 2012

Icoana facatoare de minuni de la Manastirea Neamt

Maica Domnului se afla inaltata cu trupul la cer, fiind Imparateasa cerului si a pamantului si e ca o mama buna pentru binecredinciosii crestini , care-i aduc cea mai mare pretuire. Dar, sunt unii care se auto numesc crestini care nu-i acordacuvenita cinstire. Incepand cu veacul al XVI-lea, protestantii s-au desprins de catolicism si in formarea noii religii au eliminat multe si importante invataturi vechi, crestine incepand cu cele sapte Sfinte Taine, din care au acceptat numai doua, dar si acestea numai in chip simbolic.Au inlaturat cultul Maicii Domnului, cultul Sfintilor, cinstirea Sfintei Cruci, posturile, rugaciunile pentru morti si altele. Din protestanti, in curgerea timpului, s-au desprins multe grupari sectare, fiecare dintre acestea schimband si denaturand multe din invataturile Bisericii primare, prin rastalmacirea si ignorarea unor texte biblice. Sfantul Apostol Petru face urmatoarea precizare: „Sunt unele lucruri cu anevoie de inteles, pe care cei nestiutori si neintariti le rastalmacesc, ca si pe celelalte Scripturi, spre a lor pierzare” (IIPetru 3, 16). Biserica noastra invata ca e bine ca fiecare credincios sa citeasca Sfanta Scriptura , dar nu e bine s-o talmaceasca dupa propria parere, ci sa fie in deplina con-cordanta cu invatatura Sfintei Biserici. In Sfanta Scriptura sunt unele texte referitoare la Maica Domnului care sunt grav rastalmacite de unii, sustinand ca Maica Domnului ar fi nascut si alti copii. Cele mai neintelese texte din Sfanta Scriptura referitoare la Maica Domnului sunt: „Si pe cand vorbea El multimilor, iata mama si fratii Lui stateau afara cautand sa vorbeasca cu El. Si i-a zis Lui cineva: Iata mama Ta si fratii Tai stau afara, cautand sa-ti vorbeasca. Iar El i-a zis: Cine este mama Mea si cine sunt fratii Mei ? Si intinzand catre ucenicii Sai a zis: Iata mama mea si fratii Mei, ca oricine face voia Tatalui meu din ceruri, acela imi este frate si sora si mama.” (Matei 12,46-50) Si mai departe: „Au nu Acesta este fiul teslarului? Au nu se se numeste mama lui Maria si fratii lui Iacov si Iosif si Simon si Iuda? Si surorile Lui, au nu sunt toate la noi? Deci, de unde are El toate acestea?” (Matei 13, 55-56). (more…)