SACCSIV – blog ortodox

ACATISTUL SCHIMBARII LA FATA A DOMNULUI

Posted in acatist, Calendar Ortodox, Schimbarea la fata by saccsiv on august 6, 2021

Sfânta Evanghelie după Matei 17, 1-9

  1. Şi după şase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte.
  2. Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina.
  3. Şi iată, Moise şi Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El.
  4. Şi, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voieşti, voi face aici trei colibe: Ţie una, şi lui Moise una, şi lui Ilie una.
  5. Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, şi iată glas din nor zicând: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultaţi-L”.
  6. Şi, auzind, ucenicii au căzut cu faţa la pământ şi s-au spăimântat foarte.
  7. Şi Iisus S-a apropiat de ei, şi, atingându-i, le-a zis: Sculaţi-vă şi nu vă temeţi.
  8. Şi, ridicându-şi ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur.
  9. Şi pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneţi ceea ce aţi văzut, până când Fiul Omului Se va scula din morţi.

Acatistul Schimbarii la Fata

(more…)

VIDEO: Sfantul Vasile cel Mare, tropar, acatist. LA MULTI ANI tuturor celor ce poarta acest nume

Posted in acatist, Sfantul Vasile cel Mare, SINAXAR, tropar by saccsiv on decembrie 31, 2009
%d blogeri au apreciat: