SACCSIV – blog ortodox

Învierea fiului văduvei din Nain. Predica Sfântului Nicolae Velimirovici

Ev. Luca VII, 11-16:

 1. Şi după aceea, S-a dus într-o cetate numită Nain şi cu El împreună mergeau ucenicii Lui şi multă mulţime. 
 2. Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, şi ea era văduvă, şi mulţime mare din cetate era cu ea. 
 3. Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge! 
 4. Şi apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te. 
 5. Şi s-a ridicat mortul şi a început să vorbească, şi l-a dat mamei lui. 
 6. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Prooroc mare s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său. 

Sfântul Nicolae Velimirovici: Predica la invierea fiului vaduvei din Nain

(more…)

Umblarea pe mare – potolirea furtunii. Predica Sfântului Nicolae Velimirovici

Posted in Duminica a IX-a dupa Rusalii, Sfantul NICOLAE VELIMIROVICI by saccsiv on august 14, 2022

Ev. Matei 14, 22-34:

 1. Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor.
 2. Iar dând drumul mulţimilor, S-a suit în munte, ca să Se roage singur. Şi, făcându-se seară, era singur acolo.
 3. Iar corabia era acum la multe stadii departe de pământ, fiind învăluită de valuri, căci vântul era împotrivă.
 4. Iar la a patra strajă din noapte, a venit la ei Iisus, umblând pe mare.
 5. Văzându-L umblând pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, zicând că e nălucă şi de frică au strigat.
 6. Dar El le-a vorbit îndată, zicându-le: Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi!
 7. Iar Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe apă.
 8. El i-a zis: Vino. Iar Petru, coborându-se din corabie, a mers pe apă şi a venit către Iisus.
 9. Dar văzând vântul, s-a temut şi, începând să se scufunde, a strigat, zicând: Doamne, scapă-mă!
 10. Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat şi a zis: Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?
 11. Şi suindu-se ei în corabie, s-a potolit vântul.
 12. Iar cei din corabie I s-au închinat, zicând: Cu adevărat Tu eşti Fiul lui Dumnezeu.
 13. Şi, trecând dincolo, au venit în pământul Ghenizaretului.

Sfântul Nicolae Velimirovici:

(more…)

Vindecarea slăbănogului din Capernaum. Predica Sfantului Nicolae Velimirovici

Posted in predici, Sfantul NICOLAE VELIMIROVICI by saccsiv on iulie 24, 2022

Ev. Matei 9, 1-8

În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea și a venit în cetatea Sa. Și, iată, I-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului: Îndrăznește, fiule! Iertate sunt păcatele tale! Dar unii dintre cărturari ziceau în sinea lor: Acesta hulește. Și Iisus, știind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Ridică-te și umblă? Dar, ca să știți că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Ridică-te, ia-ți patul și mergi la casa ta. Și ridicându-se, s-a dus la casa lui. Iar mulțimile, văzând acestea, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, Care dă oamenilor asemenea putere.

Predica Sfantului Nicolae Velimirovici:

(more…)

Duminica a II-a după Paști (a Sfantului Apostol Toma). Predica Sfantului Nicolae Velimirovici

Posted in predici, Sfantul NICOLAE VELIMIROVICI by saccsiv on mai 1, 2022

Ev. Ioan 20, 19-31:

Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă!

Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul.

Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi.

Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt;

Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute.

Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus.

Deci au zis lui ceilalţi ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.

Şi după opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, şi Toma, împreună cu ei. Şi a venit Iisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijloc şi a zis: Pace vouă!

Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios ci credincios.

A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu!

Iisus I-a zis: Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!

Deci şi alte multe minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor Săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta.

Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui.

Predica Sfantului Nicolae Velimirovici la Duminica II-a dupa Pasti:

(more…)

Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci)

Posted in Calendar Ortodox, predici, Sfantul NICOLAE VELIMIROVICI by saccsiv on martie 27, 2022

Predica la Duminica a III-a din Post – a Sfintei Cruci

Evanghelia despre cruce si mantuirea sufletului

Marcu 8:34-38; 9:1

Iisus le-a zis: Oricine voieste sa vina dupa Mine, sa se lepede de sine, sa-si ia crucea si sa-Mi urmeze Mie. Caci cine va voi sa-si scape sufletul il va pierde, iar cine va pierde sufletul sau pentru Mine si pentru Evanghelie, acela il va scapa. Caci ce-i foloseste omului sa castige lumea intreaga, daca-si pierde sufletul? Sau ce ar putea sa dea omul, in schimb, pentru sufletul sau? Caci de cel ce se va rusina de Mine si de cuvintele Mele, in neamul acesta desfranat si pacatos, si Fiul Omului se va rusina de el, cand va veni intru slava Tatalui Sau cu sfintii ingeri. Si le zicea lor: Adevarat graiesc voua ca sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea pana ce nu vor vedea Impratia lui Dumnezeu venind intru putere.

(more…)

Sfântul Nicolae Velimirovici: Credinţa Creştină nu este o religie între alte religii

Posted in CRESTINISM, ORTODOXIE, Sfantul NICOLAE VELIMIROVICI by saccsiv on martie 13, 2022

Credinţa Creştină nici nu poate fi asemuită cu alte religii şi, la drept vorbind, nici nu ar trebui numită „religie,” în sensul păgân al cuvântului. Căci ea nu este o religie între alte religii, ci este credinţa în Hristos şi descoperirea lui Hristos. Ea este Descoperirea personală, singură şi deplină a lui Dumnezeu către oameni, spre luminarea şi mântuirea lor. Altă descoperire de la Dumnezeu nu ne va mai fi dată, şi până la sfârşitul lumii nu trebuie aşteptat un alt Mesia (Hristos), în afară de Iisus Hristos.

(Sfântul Nicolae Velimirovici Episcopul Ohridei și Jicei, Credința Sfinților – Catehismul Bisericii Ortodoxe Răsăritene, Editura Predania, București, 2011,  p. 9)

Sursa: https://doxologia.ro/cuvant-de-folos/credinta-crestina

Crestin, adica Ortodox, caci ceilalti „crestini” (intre ghilimele) sunt de fapt eretici.

Duminica lui Zaheu

Posted in Calendar Ortodox, predici, Sfantul NICOLAE VELIMIROVICI by saccsiv on ianuarie 29, 2022

Ev. Luca XIX, 1-10

 1. Şi intrând, trecea prin Ierihon.
 2. Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat.
 3. Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură.
 4. Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă.
 5. Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân.
 6. Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se.
 7. Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos.
 8. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit.
 9. Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam.
 10. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.

Cititi va rog si:

Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu). Predica a Sfantului Nicolae Velimirovici

 

Duminica vindecarii celor 10 leprosi. Predica Sfantului Nicolae Velimirovici

Posted in Calendar Ortodox, predici, Sfantul NICOLAE VELIMIROVICI by saccsiv on ianuarie 15, 2022

Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 17:

 1. Intrând într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi care stăteau departe,
 2. Şi care au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi!
 3. Şi văzându-i, El le-a zis: Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au curăţit.
 4. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu.
 5. Şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean.
 6. Şi răspunzând, Iisus a zis: Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt?
 7. Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt neam?
 8. Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit. 

Predica Sfantului Nicolae Velimirovici:

(more…)

Duminica dinaintea Botezului Domnului. Predica Sfantului Nicolae Velimirovici

Posted in Calendar Ortodox, predici, Sfantul NICOLAE VELIMIROVICI by saccsiv on ianuarie 2, 2022

Ev. Marcu I, 1-8

 1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
 2. Precum este scris în proorocie (la Maleahi) şi Isaia: „Iată Eu trimit îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti calea Ta.
 3. Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui”.
 4. Ioan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei întru iertarea păcatelor.
 5. Şi ieşeau la el tot ţinutul Iudeii şi toţi cei din Ierusalim şi se botezau de către el, în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele.
 6. Şi Ioan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi mânca lăcuste şi miere sălbatică.
 7. Şi propovăduia, zicând: Vine în urma mea Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg cureaua încălţămintelor.
 8. Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Duh Sfânt.

Predica la Duminica dinaintea Botezului Domnului

(more…)

Învierea fiicei lui Iair

Posted in Calendar Ortodox, Invierea fiicei lui Iair, predici, Sfantul NICOLAE VELIMIROVICI by saccsiv on noiembrie 7, 2021

Ev. Luca 8, 41-56:

Şi iată a venit un bărbat, al cărui nume era Iair şi care era mai-marele sinagogii. Şi căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să intre în casa Lui, Căci avea numai o fiică, ca de doisprezece ani, şi ea era pe moarte. Şi, pe când se ducea El, mulţimile Îl împresurau. Şi o femeie, care de doisprezece ani avea scurgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei, şi de nici unul nu putuse să fie vindecată, Apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui şi îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Şi a zis Iisus: Cine este cel ce s-a atins de Mine? Dar toţi tăgăduind, Petru şi ceilalţi care erau cu El, au zis: Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi Te strâmtorează şi Tu zici: Cine este cel ce s-a atins de mine? Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva. Căci am simţit o putere care a ieşit din Mine. Şi, femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând şi, căzând înaintea Lui, a spus de faţă cu tot poporul din ce cauză s-a atins de El şi cum s-a tămăduit îndată. Iar El i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Mergi în pace. Şi încă vorbind El, a venit cineva de la mai-marele sinagogii, zicând: A murit fiica ta. Nu mai supăra pe Învăţătorul. Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: Nu te teme; crede numai şi se va izbăvi. Şi venind în casă n-a lăsat pe nimeni să intre cu El, decât numai pe Petru şi pe Ioan şi pe Iacov şi pe tatăl copilei şi pe mamă. Şi toţi plângeau şi se tânguiau pentru ea. Iar El a zis: Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme. Şi râdeau de El, ştiind că a murit. Iar El, scoţând pe toţi afară şi apucând-o de mână, a strigat, zicând: Copilă, scoală-te! (Talita kumi!) Şi duhul ei s-a întors şi a înviat îndată; şi a poruncit El să i se dea să mănânce. Şi au rămas uimiţi părinţii ei. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat

Cititi va rog:

Învierea fiicei lui Iair. Predica Sfantului Nicolae Velimirovici

 

%d blogeri au apreciat: