SACCSIV – blog ortodox

Duminica lui Zaheu

Posted in IISUS HRISTOS, predici, Sfantul NICOLAE VELIMIROVICI by saccsiv on ianuarie 22, 2023

Ev. Luca XIX, 1-10

 1. Şi intrând, trecea prin Ierihon.
 2. Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat.
 3. Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură.
 4. Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă.
 5. Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân.
 6. Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se.
 7. Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos.
 8. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit.
 9. Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam.
 10. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.

Cititi va rog si:

Predica Sfantului Nicolae Velimirovici

 

Arhimandritul Athanasie Mytilineos despre draci si … locuri, locuinte, obiecte si chiar haine. ATENTIE MARE!

La rubrica de comentarii a articolului Video: o noua serpeasca pro cip de la preotul Calistrat Chifan, fratele Felix a facut o traducere a https://athanasiosamvonas.blogspot.com/?m=1

Arhimandritul Athanasie Mytilineos (1927‑2006), starețul Mă­năstirii Ador­mi­rea Maicii Domnului şi Sfântul Dimitrie din Larisa, Grecia:

Rugăciunile de exorcizare (pentru alungarea duhurilor rele) din Molitfelnicul Bisericii Ortodoxe sunt pline de imprecatii asupra duhurilor rele, cu specificatia anume că orice spatiu sau obiect poate fi locuit, adică spatiul sau obiectul vizat poate fi insotit de prezența demonilor.
De exemplu, Blestemele Sfântului Vasile cel Mare, spun următoarele atunci când un preot se adresează cu exorcismul către demoni:
„Teme-te, fugi, pleaca,
departeaza-te, diavole necurate si spurcate… si sa nu te ascunzi cu vreo alta viclenie de duhuri necurate”.
Deci se pot atasa demonii de un loc anume sau de un obiect?
Demonii pot pângări un anumit loc sau obiect?
Da!
Ce anume spurcă un anumit loc sau obiect?
Păcatul omului care a avut contact cu acestea antementionate!
Observați acest lucru:
exista păcat savarsite în general, dar si păcate care sunt comise într-un anumit loc sau legat de un obiect anume.
Mai exact, păcatele farmecelor, precum și ritualurile păgâne și efectuarea de acte de magie.
Aceste farmece spurcă locul sau obiectul; și acest loc sau obiect devine locuința demonilor, la fel cum oamenii care fac aceste fapte magice, demonice, devin și ei un locaș, un receptacul al demonilor.
În orice caz, mai întâi o persoană este pângărită de demoni, iar apoi locul sau obiectul este profanat.

Cum poate fi curatat locul sau obiectul?
Ascultați!
Locul sau obiectul este curățat, în primul rând, prin exorcisme (rugăciunile citite de preot pentru a exorciza demonii); în al doilea rând, prin stropirea cu apa sfințită la sfestania slujita de preot și, în al treilea rând, și cel mai important, prin viața in Hristos a oamenilor care sunt pusi in discutie.

Deci, dragii mei oameni, ori de câte ori dobândim ceva nou, o casă, un teren, un calculator, o mașină, orice altceva, în primul rând realizăm sfințirea apei prin chemarea preotului la sfestanie (adică sfințirea mică a apei), tocmai pentru a îndepărta de la acestea posibilele duhuri demonice.
Aceiași exorcizare se face și pentru cei care sunt pe cale să primească Botezul.
În acest caz, există două tinte care sunt vizate aici: apa din cristelnita botezului și persoana care urmează să fie botezată.
Ambele sunt in legatura cu demonii. De aceea se citesc rugăciuni de exorcizare care alungă demonii ascunși in apă sau exorcizează inima și trupul omenesc.
Fiți atenți la acest lucru:
demonii se pot ascunde,
aranjându-și bârlogul in acestea antementionate.
Acest lucru este foarte caracteristic.
pentru demoni.
De aceea citim aceste rugăciuni de exorcizare când pregatim pe cel care urmeaza a se boteza, iar preotul citeste exorcismele de dinainte de Botez și apoi merge la cristelnita și alungă demonii din apă (preotul sufla in apa din scaldatoarea Botezului), (și o sfinteste invocând harul Duhului Sfânt și făcând semnul crucii in apă) si apoi se continua randuiala Botezului…

Legat de aceasta problema…

De unde vine originea credinței populare în fantome…
Nu se pune problema că ar fi prezent sufletul celui decedat, desigur; când fiecare om moare, indiferent cât de păcătos, sufletul său e repartizat la locul potrivit….
Sufletul omenesc nu merge nicăieri, nu devine vampir; în schimb, demonii se prezintă ca fiind suflete omenești, în special se deghizeaza in sufletele păcătoșilor, pentru că acești oameni au pângărit locul cu păcatul lor, și astfel acum demonii vin și locuiesc în acest loc unde o persoană a păcătuit, și astfel bantuie acel loc necurat.
Să nu credeți că sunt basme; toate acestea sunt absolut adevărate. Prin urmare, locul în care a fost comis păcatul este necurat.
Acum, să acordati atenție la un lucru mai mult.
Locul unde se afla o comoara este murdar, este ascuns, de asemenea, este necurat – din pricina banilor. Știți, acum de patruzeci și cincizeci de ani – nu voi menționa cazurile care s-au întâmplat aici, în Grecia – sume uriașe de bani au fost ascunse, îngropate.
Știți în ce condiții acești bani au fost adesea ascunși și îngropați?
În condiții de crima; mulți au fost uciși.
Adesea, oamenii mergeau să ascundă comori (pe care, desigur, le-au furat).
Eu personal știu o poveste: au fost patru…; au ascuns comoara și apoi unul i-a ucis pe ceilalți trei – si întorcându-se în Grecia și găsind comoara.
Demonii stau pe astfel de comori pentru că este un loc profanat, pentru că acolo oamenii s-au omorât unii pe alții.
Trebuie să fi auzit astfel de povești de multe ori și, după cum bine știți, în zilele noastre unii călătoresc prin munți pe motociclete pentru a găsi bani…
Dar cât de necurați sunt…
Pentru că acolo stau demonii.
Și dacă cineva găsește cu adevărat acești bani, atunci nu-i va aduce nimic bun, este imposibil!
Locul este profanat, sufletele și trupurile oamenilor sunt profanate, chiar și lucrurile sunt profanate. Noul Testament spune următoarele la Iuda:
„Evită chiar și veșmintele care sunt spurcate de un trup” (cf. Iuda 23). Hainele care vin în contact cu pielea oamenilor păcătoși nu trebuie purtate sau folosite.
Ceea ce v-am spus în seara asta poate părea ciudat, chiar fantastic. Dar nu este!
Chiar am folosit Scriptura.
Deci, să fim atenți.
Numai virtutea si viata in Hristos pot alunga demonii și pot curata locul.
Ele curăță locul și, de asemenea, curăță trupul.
De aceea, dragii mei, suntem curățiți prin spovedanie si pocainta.
Iar prin Sfânta Împărtășanie suntem sfințiți și putem devenim oameni duhovnicesti.
Iar când avem un loc sfintit, un trup curatit, un suflet induhovnicit, atunci demonii sunt alungați de har și nu ne vor mai bantui niciodată.

 

Sfantul Apostol Pavel despre oamenii din vremurile din urma

Posted in antihrist, APOCALIPSA, IISUS HRISTOS, LEPADARE, Sfantul Apostol PAVEL, vremurile din urma by saccsiv on ianuarie 16, 2023

Din Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 3:

Şi aceasta să ştii că, în zilele din urmă, vor veni vremuri grele; 

Că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginţi, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără cucernicie, 

Lipsiţi de dragoste, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, cruzi, neiubitori de bine, 

Trădători, necuviincioşi, îngâmfaţi, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu

Având înfăţişarea adevăratei credinţe, dar tăgăduind puterea ei. Depărtează-te şi de aceştia.”

Mereu au fost astfel de oameni, doar ca atunci vor fi mai multi. De ce? Ne lamureste Sfantul Ioan Gura de Aur in Tâlcuirea la Epistola a doua către Timotei:

În întâia epistolă zicea că: „Duhul grăieşte lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de la credinţă” (I Timotei 4, 1), şi tot în aceeaşi epistolă, în alt loc, acelaşi lucru îl proroceşte, ca pe ceva care se va petrece în timpul de pe urmă. Deci, şi aici acelaşi lucru îl face, zicând: „Şi aceasta să ştii că, în zilele din urmă, vor veni vremuri grele”.

Versetul intreg fiind:

„Dar Duhul grăieşte lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de la credinţă, luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor”

Iata si ce putem citi la Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel, Capitolul 2:

 1. Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până cemai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării,
 2. Potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare, aşa încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu.
 3. Nu vă aduceţi aminte că, pe când eram încă la voi, vă spuneam aceste lucruri?
 4. Şi acum ştiţi ce-l opreşte, ca să nu se arate decât la vremea lui.
 5. Pentru că taina fărădelegii se şi lucrează, până când cel care o împiedică acum va fi dat la o parte.
 6. Şi atunci se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii Sale.
 7. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan, însoţită de tot felul de puteri şi de semne şi de minuni mincinoase,
 8. Şi de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, fiindcă ei n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască.
 9. Şi de aceea, Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire, ca ei să creadă minciuni,
 10. Ca să fie osândiţi toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci le-a plăcut nedreptatea.

Iar la Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel, Capitolul 5, adauga:

 1. Iar despre ani şi despre vremuri, fraţilor, nu aveţi nevoie să vă scriem,
 2. Căci voi înşivă ştiţi bine că ziua Domnului vine aşa, ca un fur noaptea.
 3. Atunci când vor zice: pace şi linişte, atunci, fără de veste, va veni peste ei pieirea, ca şi durerile peste cea însărcinată, şi scăpare nu vor avea.
 4. Voi însă, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, ca să vă apuce ziua aceea ca un fur.
 5. Căci voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei; nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului.
 6. De aceea să nu dormim ca şi ceilalţi, ci să priveghem şi să fim treji.

[…]

 1. Proorociile să nu le dispreţuiţi.

In concluzie:

Daca e credinta, nu mai sunt cele din versetele citate la acest inceput de articol.

Ba mai mult, daca e credinta, nu dormim si nu vin peste noi vremurile acelea ca un hot.

Si, cel mai important, daca e credinta, nu ne vom lasa pacaliti de antihrist si minunile sale.

Dar credinta nu poate fi daca ne adapam din baltoaca new age, a inovatiilor „post patristice”, a paganismului dacic, a ecumenismul total, etc. Caci degeaba cei ce toarna in baltoaca aia sunt anti restrictii Covid, anti restrictii climatice, anti casatorii gay si anti multe altele. Acestea ultime nu duc in Rai, caci sunt amestecate cu primele.

Atentie mare deci, caci vremurile apocaliptice bat la usi si este vremea pionilor albi ai dracilor, care pregatesc mentalul maselor cu acceptarea lui antihrist, despre care trebuie sa stim ca:

Sfantul IOAN DAMASCHIN: Trebuie sa vina ANTIHRIST / Il vor primi IUDEII / Va fi OM nascut din curvie si va primi toata energia lui SATAN / La INCEPUT va lua chipul SFINTENIEI…

ANTIHRIST inseamna CEL CE ESTE IN LOC DE HRISTOS

Cuviosul Serafim Rose: NU ateismul va instaura Împaratia Antihristului

Cuviosul Serafim Rose considera ca amagirile vremurilor de pe urma nu vor fi de tip ateu si agnostic, ci pseudo-spiritual

Este posibil să-l recunoaștem pe ANTIHRIST?

Si de care nu vom scapa ridicand baricade:

Putem sa ne organizam pentru a-l opri pe ANTIHRIST? Iata ce spune Sfantul Ignatie Briancianinov

Cititi va rog si:

Sfantul Teofan Zăvorâtul: “Moartea tot o mai așteaptă câte unul; dar ziua Domnului, mai nimeni”

 

Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului)

Posted in IISUS HRISTOS by saccsiv on ianuarie 8, 2023

Ev. Matei IV, 12-17

 1. Şi Iisus, auzind că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea.
  Şi părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftali,
  14. Ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia proorocul care zice:
  15. „Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor;
  16. Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit”.
  17. De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor.

Cititi va rog si:

Predica Sfantului Nicolae Velimirovici

 

Scăldătoarea Siloam va fi redeschisă la Ierusalim după 2 000 de ani

Posted in Ierusalim, IISUS HRISTOS, ISRAEL by saccsiv on ianuarie 6, 2023

Sursa: https://greekreporter.com/2023/01/03/pool-siloam-open-jerusalem-after-2000-years/

Scăldătoarea Siloam va fi redeschisă la Ierusalim după 2.000 de ani

De Tasos Kokkinidis, 03 Ianuarie 2023, Greek Reporter

Scăldătoarea este prețuită atât de către creștini, cât și de către evrei. Credit: Madain Project

Scăldătoarea Siloam, unde se spune că Iisus ar fi vindecat un orb, va fi în curând deschisă pentru public, pentru prima dată după aproximativ două mii de ani.

Scăldătoarea, situată în partea sudică a sitului arheologic Orașul lui David din Ierusalim, este prețuită atât de către creștini, cât și de către evrei.

În prezent, scăldătoarea este excavată de către arheologi și va fi deschisă publicului bucată cu bucată sau după ce întregul sit va fi scos la iveală.

Planurile de deschidere a scăldătorii Siloam au fost anunțate chiar înainte de Anul Nou de către Autoritatea Israeliană pentru Antichități, Autoritatea Israeliană pentru Parcuri Naționale și Fundația Orașul lui David.

Referirea la Iisus și la scăldătoare este menționată în Ioan 9:7 din Noul Testament. Credit: Madain Project

Situl a fost construit în urmă cu aproximativ 2.700 de ani, ca parte a sistemului de alimentare cu apă al Ierusalimului, în secolul al VIII-lea î.Hr. A servit ca rezervor pentru izvorul Gihon, din care apa era deviată și depozitată în tuneluri subterane.

Referința despre Iisus și scăldătoare este menționată în Ioan 9:7 din Noul Testament. În care se citește:

„Și i-a zis: „Mergi de te spală în scăldătoarea Siloamului“ – care se tâlcuiește: trimis –. Deci s’a dus și s’a spălat și a venit văzând. Omul s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând.” (Biblia varianta Anania)

În mod tradițional, locul creștin al scăldătorii Siloam a fost reprezentat de bazinul și biserica care au fost construite de Sfânta Împărăteasă bizantină Evdochia (c. 400-460 d.Hr.) pentru a comemora miracolul relatat în Noul Testament. Cu toate acestea, locația exactă a bazinului original, așa cum a existat în timpul lui Iisus, a rămas un mister până în iunie 2004.

În timpul lucrărilor de construcție pentru repararea unei conducte mari de apă la sud de Muntele Templului din Ierusalim, la capătul sudic al crestei cunoscute sub numele de Cetatea lui David, arheologii Ronny Reich și Eli Shukron au identificat două trepte antice de piatră. Săpăturile ulterioare au dezvăluit că acestea făceau parte dintr-un bazin monumental din perioada celui de-al Doilea Templu, perioada din vremea lui Iisus.

Structura descoperită de Reich și Shukron avea o lungime de 68,6 metri, cu colțuri care sunt puțin mai mari de nouăzeci de grade, indicând o formă trapezoidală, cu capătul mai larg orientat spre Valea Tyropoeon.

Care ar fi fost funcția scăldătorii Siloam pe vremea lui Iisus?

Deoarece piscina este alimentată de apele izvorului Gihon, situat în Valea Kidron, apa de izvor care curge în mod natural, ar fi calificat piscina pentru a fi folosită ca mikveh, o baie folosită în scopul imersiunii rituale în iudaism pentru a obține puritatea rituală.

Cu toate acestea, ar fi putut fi, de asemenea, o sursă importantă de apă proaspătă pentru locuitorii din acea parte a orașului. Un cercetător a sugerat chiar că era o piscină în stil roman.

Oricare ar fi fost scopul său inițial, scăldătoarea Siloam, unde Iisus a vindecat un orb, este un sit creștin important, iar descoperirea sa reprezintă un moment de răscruce în domeniul arheologiei biblice.

Botezul Domnului

Posted in IISUS HRISTOS by saccsiv on ianuarie 6, 2023

Ev. Matei 3, 13-17

În vremea aceea a venit Iisus din Galileea la Iordan, către Ioan, ca să fie botezat de el. Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuiță să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine? Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat. Iar după ce S-a botezat Iisus, în clipa când ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se ca un porumbel şi venind peste El. Şi iată, un glas din ceruri care a zis: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit.

Cititi va rog si:

Sfantul Ioan Maximovici: Cuvant in ziua Botezului Domnului

 

Tagged with:

ORTODOXIA în TANZANIA: zeci de catehumeni au fost botezați în ziua de Crăciun în orașul Bukoba

Posted in AFRICA, BOTEZ, IISUS HRISTOS, ORTODOXIE by saccsiv on decembrie 28, 2022

ORTHODOX CHRISTIANITY: DOZENS BAPTIZED ON CHRISTMAS DAY IN TANZANIA (+VIDEO)

CÂTEVA ZECI DE PERSOANE AU FOST BOTEZATE ÎN ZIUA DE CRĂCIUN ÎN TANZANIA LA BUKOBA (+VIDEO)

Publicat pe 26 Decembrie 2022, de Orthodox Christianity

Foto: orthodoxianewsagency.gr

Sărbătoarea Nașterii în trup a Domnului nostru Iisus Hristos din acest an a fost deosebit de binecuvântată în Tanzania.

În această zi, 60 de catehumeni din satele Mogoti și Kasura au primit baia renașterii, fiind botezați în Trupul lui Hristos în orașul Bukoba, relatează Agenția de știri Orthodoxia.

Foto: orthodoxianewsagency.gr

Cu ajutorul a 17 seminariști și 19 cateheți de la Seminarul Sfântul Marcu Evanghelistul și de la Mănăstirea Sfânta Macrina, au fost înființate misiuni într-un număr de sate din afara Bukoba. 30 de persoane au fost deja botezate în ziua de Paști 2021, la mănăstire.

Iar în ziua de Crăciun, în ciuda ploilor abundente, zeci de catehumeni din sate au făcut drumul spre Bukoba pentru a fi botezați de către Mitropolitul Chrysostomos al Bukoba și Tanzania de Vest al Patriarhiei Alexandriei.

OrthoChristian a raportat anterior că 155 de persoane au fost botezate în Tanzania în luna mai, iar alte 61 o săptămână mai târziu.

 

Comentariu saccsiv:

Cititi va rog si:

230 de africani, multi dintre ei fosti musulmani, au fost botezati in Tanzania

 

Tagged with: ,

Sfantul Stefan – primul mucenic

Posted in IISUS HRISTOS, mucenici, MUCENICIE, Sfantul Stefan by saccsiv on decembrie 27, 2022

Faptele Apostolilor, Capitolul 6:

 1. Iar Ştefan, plin de har şi de putere, făcea minuni şi semne mari în popor.
 2. Şi s-au ridicat unii din sinagoga ce se zicea a libertinilor şi a cirenenilor şi a alexandrinilor şi a celor din Cilicia şi din Asia, sfădindu-se cu Ştefan.
 3. Şi nu puteau să stea împotriva înţelepciunii şi a Duhului cu care el vorbea.
 4. Atunci au pus pe nişte bărbaţi să zică: L-am auzit spunând cuvinte de hulă împotriva lui Moise şi a lui Dumnezeu.
 5. Şi au întărâtat poporul şi pe bătrâni şi pe cărturari şi, năvălind asupră-i, l-au răpit şi l-au dus în sinedriu.
 6. Şi au pus martori mincinoşi, care ziceau: Acest om nu încetează a vorbi cuvinte de hulă împotriva acestui loc sfânt şi a Legii.
 7. Că l-au auzit zicând că Acest Iisus Nazarineanul va strica locul acesta şi va schimba datinile pe care ni le-a lăsat nouă Moise.
 8. Şi aţintindu-şi ochii asupra lui, toţi cei ce şedeau în sinedriu au văzut faţa lui ca o faţă de înger.

(more…)

Tagged with: ,

Israel Today: Rabinii îl aduc pe Iisus acasă de Crăciun

Posted in CRACIUN, IISUS HRISTOS, ISRAEL, IUDAISM, RABINI by saccsiv on decembrie 25, 2022

Israel Today: Rabbis Bring Jesus Home for Christmas

Rabinii îl aduc pe Iisus acasă de Crăciun

Suntem martori anulării a 2.000 de ani de respingere și ostilitate evreiască față de Iisus, un miracol după orice estimare.

De David Lazarus, 23 Decembrie 2022, Israel Today

Foto: Olivier Fitoussi/Flash90

Peste 25 de rabini proeminenți din Israel și din străinătate au emis o declarație prin care cer o nouă privire asupra lui Iisus, credința creștinilor și a Noului Testament.

Citând din propriile lor înțelepciuni, acești rabini ortodocși remarcabili nu se rușinează să slăvească numele lui Iisus, primindu-L pe tâmplarul din Nazaret înapoi în rândul evreilor.

„Iisus a adus lumii o dublă binecuvântare”, a declarat grupul de rabini renumiți.  „Pe de o parte, el a întărit maiestuos Tora lui Moise… și niciunul dintre Înțelepții noștri nu a vorbit cu mai multă emfază despre imuabilitatea Torei. În același timp, ‘El a șters idolii neamurilor’.”

A spune că Iisus, chiar mai mult decât orice alt Înțelept evreu, a onorat, a întărit și a protejat ‘imutabilitatea Torei’, este o recunoaștere extraordinară. Acești rabini de frunte întorc cursul istoriei prin înlăturarea uneia dintre principalele pietre de poticnire din calea proclamării de către evrei a lui Iisus!

Anularea caracterizării greșite a lui Iisus

Vă amintiți că evreii religioși L-au respins pe Iisus încă de la început, acuzându-L că nu se supunea Torei și că, prin urmare, nu putea fi Mesia cel așteptat. În Noul Testament, îi găsim pe farisei certându-se cu Iisus pe tema regulilor Sabatului, a legilor alimentare, a curățeniei rituale, a regulilor de căsătorie și multe altele. Aceștia insistau că Iisus nu poate fi Mesia pentru că ‘învață peste tot să nu asculte de Moise’. (Faptele Apostolilor 6:14)

Suntem martori anulării a 2.000 de ani de respingere și ostilitate evreiască față de Iisus, un miracol după orice estimare. Căci refuzul categoric al evreilor de a-L accepta pe Iisus se apropie încet, dar sigur, de sfârșit, pe măsură ce un număr tot mai mare de rabini ortodocși de prestigiu, spun un bun venit revenirii lui Iisus printre ei.

Unitatea evreilor și creștinilor

Și nu numai. „După aproape două milenii de ostilitate și înstrăinare reciprocă, noi, rabinii ortodocși care conducem comunități, instituții și seminarii din Israel, Statele Unite și Europa… căutăm să facem voia Tatălui nostru din Ceruri acceptând mâna pe care ne-o oferă frații și surorile noastre din rândul creștinilor”, se arată în declarația scrisă în decembrie, în apropierea Crăciunului, acum câțiva ani.

Două mii de ani de antisemitism creștin, Cruciade, Inchiziții și un Holocaust nu pot împiedica Steaua de la Betleem să se ridice din nou în Israel.

Acest apel al acestor distinși rabini de a-i îmbrățișa pe creștini ca ‘frați și surori’ nu este mai puțin un miracol. Faptul că evreii îi acceptă pe creștini cu atâta afecțiune, după atâtea neînțelegeri și atâtea urâciuni antisemite, nu poate fi înțeles decât ca o lucrare divină de har ceresc, de neînchipuit.

Pentru că, așa cum subliniază acest grup de rabini ortodocși, ‘Tatăl lor din ceruri’ este cel care cheamă poporul evreu să lase trecutul la o parte, să lase deoparte dușmănia și să îi îmbrățișeze de bunăvoie pe creștini și credința lor în Iisus.

Aceasta, prietenii mei, este lucrarea mai profundă a Duhului Sfânt, despre care se vorbește în întreaga Scriptură.

Progres spiritual

După cum subliniază rabinul Dr. Eugene Korn, Director Academic al Centrului pentru Înțelegere și Cooperare Iudeo-Creștină: „progresul acestei proclamații constă în faptul că rabinii ortodocși influenți din toate centrele vieții evreiești au recunoscut în sfârșit că… creștinismul și iudaismul au multe în comun din punct de vedere spiritual și practic. Având în vedere istoria noastră toxică, acest lucru este fără precedent în Ortodoxie”.

În declarația lor, rabinii doresc să găsească o cale de a recunoaște diferențele dintre credințele creștine și cele evreiești, fără a se supăra sau a jigni.

„Așa cum au făcut Maimonide și Yehudah Halevi, recunoaștem că creștinismul nu este nici un accident, nici o eroare, ci rezultatul și darul divin dorit pentru națiuni. Prin separarea iudaismului și creștinismului, Dumnezeu a vrut o separare între parteneri cu diferențe teologice semnificative, nu o separare între dușmani”, conchide declarația.

Unde se încadrează Yeshua în iudaism?

Aceste așa-zise ‘diferențe teologice semnificative’ dintre creștinism și iudaism se referă de fapt la Yeshua (Iisus). El este piatra de poticnire.

Poate că Yeshua este Mesia, Fiul Dumnezeului Celui Viu pentru neamuri, dar poporul meu evreu nu este încă foarte sigur cine este El pentru ei.

Așadar, deși acești rabini fac pași importanți și fără precedent pentru a aduce poporul meu mai aproape de Mesia Yeshua, ei sunt încă departe de adevăr. Căci dacă Iisus este Mesia pentru neamuri, cu atât mai mult trebuie să fie și pentru evrei?

Poate că Iisus nu se simte chiar ca acasă în familia evreiască tipică, însă cu siguranță bate la ușă.

Hristos se naște, slaviți-L!

Posted in IISUS HRISTOS by saccsiv on decembrie 24, 2022
Tagged with:
%d blogeri au apreciat: