SACCSIV – blog ortodox

Sfantul Silvestru – MINUNEA CU BOUL. Cum s-au botezat EVREII vrajitorului Zamvri pe vremea Sfintilor CONSTANTIN si ELENA

Sursa: https://www.resurse-ortodoxe.ro/text/viata-sfantului-ierarh-silvestru-episcopul-romei

[…]

Vrăjmaşul, nevoind a suferi pacea aceasta a Bisericii şi să vadă lumina dreptei credinţe întinzîndu-se, a îndemnat pe evrei ca să se apropie de Elena cea vrednică de laudă, mama împăratului, care se afla atunci în Bitinia, patria sa; şi au trimis la dînsa aceste cuvinte: „Bine a făcut împăratul, fiul tău că a lăsat păgînătatea şi a răsturnat templele idoleşti; însă rău a făcut de a crezut în Iisus şi-L cinsteşte ca pe Fiul lui Dumnezeu şi adevăratul Dumnezeu, căci Acela a fost un iudeu şi vrăjitor, înşelînd pe popor cu năluciri vrăjitoreşti, iar Pilat, muncindu-L ca pe un făcător de rele, L-a spînzurat pe lemn.

Dacă împăratul a căpătat sănătate, aceasta nu s-a făcut prin puterea Lui, ci cu darul lui Dumnezeu, Care a zidit cerul şi pămîntul. Deci se cuvine ţie, Împărăteasă, ca să abaţi pe fiul tău de la o rătăcire ca aceasta, ca nu cumva, supărîndu-Se Dumnezeu Cel Preaînalt, să se întîmple ceva rău împăratului”. Auzind acestea Elena, a înştiinţat pe fiul său Constantin. El, citind scrisoarea, a răspuns fericitei sale mame: acei evrei care i-au spus unele ca acestea, să vie cu dînsa la Roma şi cu episcopii creştini, să fie întrebaţi de credinţă, înaintea tuturor; şi care parte va birui, acea credinţă să fie mai bună. Această poruncă a împăratului fiind adusă de către împărăteasă la cunoştinţa evreilor, îndată s-a adunat o mulţime de evrei înţelepţi şi iscusiţi în legea lor, care ştiau cuvintele prooroceşti şi străbătuseră elineasca învăţătură; deci fiind gata spre întrebare, au mers cu împărăteasa Elena la Roma. Între dînşii era un rabin mai înţelept, anume Zamvri, iscusit nu numai în înţelepciunea elinească, ci şi în scriptura cea evreiască, fiind şi un mare vrăjitor, în care evreii îşi puneau toată nădejdea lor, că, de nu va dovedi pe creştini cu cuvintele, apoi cu semnele sale vrăjitoreşti să-i biruiască.

Sosind ziua întrebării evreilor cu creştinii, împăratul a şezut în scaunul său cu toată suita; apoi a intrat înaintea împăratului Sfîntul Silvestru cu cîţiva tovarăşi şi episcopi, care se întîmplaseră atunci. Au intrat şi evreii care erau în număr de 120. După aceea s-a început discuţia, pe care şi împărăteasa Elena dorise s-o asculte, fiind ascunsă după perdea, iar împăratul cu suita sa asculta ce se vorbea de amîndouă părţile.

(more…)

LISTA lui CHARLES. Moment istoric pentru comunitatea evreiască din Marea Britanie: rabinul-șef din Marea Britanie, Ephraim Mirvis, a fost făcut cavaler. Iată care sunt și ceilalți evrei incluși pe lista de onoruri

Posted in EVREI, Marea Britanie, Printul CHARLES, RABINI, Regele Charles al III-lea by saccsiv on ianuarie 5, 2023

Sursa: https://www.thejc.com/news/news/historic-moment-for-anglo-jewry-as-chief-rabbi-receives-a-knighthood-1y6hRUqdExk2os69KkWzS8

Moment istoric pentru comunitatea evreiască din Marea Britanie: rabinul-șef din Marea Britanie, Ephraim Mirvis, a fost făcut cavaler

Președintele Consiliului de administrație Marie van der Zyl, trimisul pentru Ucraina Melinda Simmons și Rachel Riley, prezentatoare TV, au fost de asemenea incluși pe lista de onoruri de Anul Nou.

De Daniel Ben-David, 30 Decembrie 2022, The Jewish Chronicle

Regele Charles al III-lea are o întrevedere cu rabinul Ephraim Mirvis, în timpul unei recepții cu lideri religioși la Palatul Buckingham, Londra, 16 septembrie 2022. (Aaron Chown – WPA Pool/Getty Images)

Într-un moment istoric pentru comunitatea evreiască din Marea Britanie, Regele Charles a acordat una dintre cele mai înalte distincții britanice rabinului șef Ephraim Mirvis, titlul de Comandor al Imperiului Britanic.

Rabinul Mirvis a primit această distincție pentru ‘serviciile sale semnificative aduse comunității evreiești, relațiilor interconfesionale și educației’.

Vernon Bogdanor, profesor de politici și guvernare, care a scris pentru JC, a fost distins cu titlul de cavaler pentru serviciile aduse științei politice.

Președinta Consiliului Deputaților Evreilor Britanici, Marie van der Zyl, ambasadorul britanic în Ucraina, Melinda Simmons, prezentatoarea de televiziune Rachel Riley și deputatul Julian Lewis au fost, de asemenea, incluși pe lista onorurilor de Anul Nou.

(more…)

Israel Today: Rabinii îl aduc pe Iisus acasă de Crăciun

Posted in CRACIUN, IISUS HRISTOS, ISRAEL, IUDAISM, RABINI by saccsiv on decembrie 25, 2022

Israel Today: Rabbis Bring Jesus Home for Christmas

Rabinii îl aduc pe Iisus acasă de Crăciun

Suntem martori anulării a 2.000 de ani de respingere și ostilitate evreiască față de Iisus, un miracol după orice estimare.

De David Lazarus, 23 Decembrie 2022, Israel Today

Foto: Olivier Fitoussi/Flash90

Peste 25 de rabini proeminenți din Israel și din străinătate au emis o declarație prin care cer o nouă privire asupra lui Iisus, credința creștinilor și a Noului Testament.

Citând din propriile lor înțelepciuni, acești rabini ortodocși remarcabili nu se rușinează să slăvească numele lui Iisus, primindu-L pe tâmplarul din Nazaret înapoi în rândul evreilor.

„Iisus a adus lumii o dublă binecuvântare”, a declarat grupul de rabini renumiți.  „Pe de o parte, el a întărit maiestuos Tora lui Moise… și niciunul dintre Înțelepții noștri nu a vorbit cu mai multă emfază despre imuabilitatea Torei. În același timp, ‘El a șters idolii neamurilor’.”

A spune că Iisus, chiar mai mult decât orice alt Înțelept evreu, a onorat, a întărit și a protejat ‘imutabilitatea Torei’, este o recunoaștere extraordinară. Acești rabini de frunte întorc cursul istoriei prin înlăturarea uneia dintre principalele pietre de poticnire din calea proclamării de către evrei a lui Iisus!

Anularea caracterizării greșite a lui Iisus

Vă amintiți că evreii religioși L-au respins pe Iisus încă de la început, acuzându-L că nu se supunea Torei și că, prin urmare, nu putea fi Mesia cel așteptat. În Noul Testament, îi găsim pe farisei certându-se cu Iisus pe tema regulilor Sabatului, a legilor alimentare, a curățeniei rituale, a regulilor de căsătorie și multe altele. Aceștia insistau că Iisus nu poate fi Mesia pentru că ‘învață peste tot să nu asculte de Moise’. (Faptele Apostolilor 6:14)

Suntem martori anulării a 2.000 de ani de respingere și ostilitate evreiască față de Iisus, un miracol după orice estimare. Căci refuzul categoric al evreilor de a-L accepta pe Iisus se apropie încet, dar sigur, de sfârșit, pe măsură ce un număr tot mai mare de rabini ortodocși de prestigiu, spun un bun venit revenirii lui Iisus printre ei.

Unitatea evreilor și creștinilor

Și nu numai. „După aproape două milenii de ostilitate și înstrăinare reciprocă, noi, rabinii ortodocși care conducem comunități, instituții și seminarii din Israel, Statele Unite și Europa… căutăm să facem voia Tatălui nostru din Ceruri acceptând mâna pe care ne-o oferă frații și surorile noastre din rândul creștinilor”, se arată în declarația scrisă în decembrie, în apropierea Crăciunului, acum câțiva ani.

Două mii de ani de antisemitism creștin, Cruciade, Inchiziții și un Holocaust nu pot împiedica Steaua de la Betleem să se ridice din nou în Israel.

Acest apel al acestor distinși rabini de a-i îmbrățișa pe creștini ca ‘frați și surori’ nu este mai puțin un miracol. Faptul că evreii îi acceptă pe creștini cu atâta afecțiune, după atâtea neînțelegeri și atâtea urâciuni antisemite, nu poate fi înțeles decât ca o lucrare divină de har ceresc, de neînchipuit.

Pentru că, așa cum subliniază acest grup de rabini ortodocși, ‘Tatăl lor din ceruri’ este cel care cheamă poporul evreu să lase trecutul la o parte, să lase deoparte dușmănia și să îi îmbrățișeze de bunăvoie pe creștini și credința lor în Iisus.

Aceasta, prietenii mei, este lucrarea mai profundă a Duhului Sfânt, despre care se vorbește în întreaga Scriptură.

Progres spiritual

După cum subliniază rabinul Dr. Eugene Korn, Director Academic al Centrului pentru Înțelegere și Cooperare Iudeo-Creștină: „progresul acestei proclamații constă în faptul că rabinii ortodocși influenți din toate centrele vieții evreiești au recunoscut în sfârșit că… creștinismul și iudaismul au multe în comun din punct de vedere spiritual și practic. Având în vedere istoria noastră toxică, acest lucru este fără precedent în Ortodoxie”.

În declarația lor, rabinii doresc să găsească o cale de a recunoaște diferențele dintre credințele creștine și cele evreiești, fără a se supăra sau a jigni.

„Așa cum au făcut Maimonide și Yehudah Halevi, recunoaștem că creștinismul nu este nici un accident, nici o eroare, ci rezultatul și darul divin dorit pentru națiuni. Prin separarea iudaismului și creștinismului, Dumnezeu a vrut o separare între parteneri cu diferențe teologice semnificative, nu o separare între dușmani”, conchide declarația.

Unde se încadrează Yeshua în iudaism?

Aceste așa-zise ‘diferențe teologice semnificative’ dintre creștinism și iudaism se referă de fapt la Yeshua (Iisus). El este piatra de poticnire.

Poate că Yeshua este Mesia, Fiul Dumnezeului Celui Viu pentru neamuri, dar poporul meu evreu nu este încă foarte sigur cine este El pentru ei.

Așadar, deși acești rabini fac pași importanți și fără precedent pentru a aduce poporul meu mai aproape de Mesia Yeshua, ei sunt încă departe de adevăr. Căci dacă Iisus este Mesia pentru neamuri, cu atât mai mult trebuie să fie și pentru evrei?

Poate că Iisus nu se simte chiar ca acasă în familia evreiască tipică, însă cu siguranță bate la ușă.

Unii dintre cei mai influenți rabini se tem să părăsească Israelul, pentru a nu rata venirea lui MESIA

Posted in antihrist, BENJAMIN NETANYAHU, EVREI, RABINI, Rabinul Yitzhak Kaduri by saccsiv on octombrie 25, 2022

israel today: Israeli Rabbi Says He’s Already Holding Meetings With Messiah

Un evreu rabin zicea că el avea deja întâlniri cu ‘Mesia’

Un instantaneu al foametei spirituale a Israelului, în timp ce unii dintre cei mai influenți rabini se tem să părăsească țara, pentru a nu rata venirea lui Mesia.

De Ryan Jones, 29 Septembrie 2022, Israel Today

Foto: Yaakov Nahumi/Flash90

În cadrul unui interviu recent prezentat la un post de radio israelian, rabini proeminenți au explicat că Mesia este pe cale să se arate.

Rabinul Yaakov Zisholtz a declarat pentru Radio 2000, un post de radio religios, că rabinul Chaim Kanievsky (care a decedat la începutul acestui an) i-a spus că el (Kanievsky) era deja în contact direct cu Mesia.

Pentru a înțelege de ce evreii religioși iau acest lucru în serios, este important de știut că rabinul Chaim Kanievsky era considerat unul dintre cei doi sau trei rabini de top ai comunității evreiești ultraortodoxe din Israel.

Iar rabinul Zisholtz spune că Kanievsky și alți rabini mistici ‘tainici’ l-au însărcinat să informeze publicul despre sosirea iminentă a lui Mesia.

Rabinul Zisholtz și-a început interviul exploziv, care a ținut trei ore, cu un avertisment:

„…procesul de răscumpărare este pe cale să înceapă să se desfășoare foarte repede și într-un ritm alert. Este important ca oamenii să rămână calmi și fermi pentru a acționa corect la momentul potrivit.

„Există un potențial Mesia în fiecare generație și există oameni neprihăniți care știu cu precizie cine este acesta. Acest lucru este, bineînțeles, adevărat în această generație.

„A răspândi acum vestea că Mesia este mai aproape ca niciodată este o chestiune de viață și de moarte. N-ați auzit de Gog și Magog? Este ceea ce se va întâmpla foarte curând. Chiar acum, situația este explozivă mai mult decât vă puteți imagina. Toată lumea trebuie să știe dacă se află înăuntru sau dacă va fi lăsată pe dinafară.”

El a continuat să reitereze o serie de semne, pe care rabini proeminenți le-au luat în considerare și pe care ei cred cu tărie că sunt dovezi ale venirii lui Mesia.

„Rabinul Dov Kook, după cum știe toată lumea, este un om foarte drept. Este unul dintre cei mai mari oameni ai generației noastre… [și] acum zece ani, când Israelul suferea de o secetă cumplită, cineva l-a întrebat pe rabinul Kook când va fi din nou plină Marea Galileii.

„Rabinul Kook a răspuns că atunci când va sosi Mesia, Marea Galileii va fi plină. În câteva săptămâni, Marea Galileii va fi plină pentru prima dată de când Rabinul Kook a făcut această afirmație.”

„Un alt rabin neprihănit a spus că, în conformitate cu situația actuală din ceruri, nu vor fi alegeri israeliene – mai degrabă, va fi un război. Dacă alegerile vor avea loc, este inutil, deoarece se vor termina ca și celelalte alegeri; nu va ieși niciun guvern din ele.”

Cu zeci de ani în urmă, rabinul Yitzhak Kaduri, unul dintre cei mai respectați înțelepți ai Israelului modern, precum și Rabinul Lubavitcher Rebbe, Rabinul Menachem Schneerson, au prezis amândoi că Benjamin Netanyahu va fi ultimul prim-ministru al statului Israel înainte de Era Mesianică. Foarte mulți, dacă nu chiar majoritatea evreilor ultraortodocși din Israel continuă să creadă că acest lucru este adevărat.

Pe măsură ce se apropie ultima rundă de alegeri din Israel (1 noiembrie 2022), Netanyahu pare din nou pregătit pentru victorie.

 

Comentariu saccsiv:

Intrebare pentru cititorii mai noi: ce mesia asteapta rabinii?

Rabinul Zidului de Vest: Aducerea de sacrificii pe Muntele Templului este interzisă de Marele Rabinat al Israelului

Posted in EVREI, Ierusalim, ISRAEL, MUNTELE TEMPLULUI, RABINI by saccsiv on aprilie 16, 2022

THE TIMES OF ISRAEL: Western Wall rabbi: Bringing sacrifices to Temple Mount is barred by Chief Rabbinate

Rabinul Zidului de Vest: Aducerea de sacrificii pe Muntele Templului este interzisă de Marele Rabinat al Israelului

Rabinul ShmuelRabinovitch a reiterat interdicția după ce mai mulți extremiști au fost prinși pentru că plănuiau să sacrifice o capră la locul sfânt din Ierusalim; de asemenea, îi îndeamnă pe liderii musulmani să ceară încetarea confruntărilor.

Publicat pe 15 Aprilie 2022, de The Times of Israel

Rabinul Zidului de Vest Shmuel Rabinowitz. 21 mai 2017. (YonatanSindel/Flash90)

Rabinul șef al Zidului de Vest a reiterat vineri interdicția ca evreii să facă sacrificii pe Muntele Templului, după ce mai mulți extremiști au fost arestați pentru că plănuiau să sacrifice o capră în locul sfânt din Orașul Vechi al Ierusalimului.

„Aducerea unui sacrificiu pe Muntele Templului este contrară hotărârii Marelui Rabinat al Israelului”, a declarat rabinul ShmuelRabinovitch într-un comunicat.

Rabinovitch a precizat că este interzis să se aducă animale – cu excepția câinilor de serviciu – în piața Zidului de Vest. El a citat regulile fundației pe care o conduce, care administrează Zidul de Vest și alte locuri sfinte.

Declarația a fost făcută la o zi după ce șase membri ai grupului ‘Întoarcerea la Munte’ au fost arestați pentru că plănuiau să efectueze un sacrificiu pe Muntele Templului înainte de sărbătoarea Paștelui evreiesc, care începe vineri seara.

Ca și în anii trecuți, autoritățile israeliene au promis să oprească orice încercare de a aduce animale de sacrificiu în complex.

Planurile provocatoare anunțate de activiștii evrei au fost întâmpinate cu amenințări din partea Hamas, care a declarat că nu le va permite ‘cu orice preț’ evreilor să ofere sacrificii în acest loc , în timp ce facțiunile teroriste din Gaza s-au reunit pentru a discuta un răspuns unificat la presupusele ‘agresiuni’.

Muntele Templului, care adăpostește Moscheea Al-Aqsa, este al treilea loc sfânt al Islamului și cel mai sfânt loc al iudaismului.

O oaie este cărată pentru sacrificiul de Paște la Beit Orot, în Ierusalimul de Est, pe 18 aprilie 2016. (HadasParush/Flash90)

De asemenea tot vineri, Rabinovitch i-a implorat pe liderii religioși musulmani să îndemne la încetarea imediată a confruntărilor violente de pe Muntele Templului între palestinieni și poliție.

„Acest lucru dăunează esenței credinței și rugăciunii și nu poate fi permis”, a spus el.

Confruntările au avut loc pe fondul escaladării tensiunilor din jurul lunii sfinte musulmane a Ramadanului, și pe fondul creșterii violenței în Cisiordania, în timp ce forțele israeliene efectuează raiduri în urma unei serii de atacuri teroriste cu consecințe letale.

În acest an, Ramadanul – care de obicei este văzut ca o perioadă de tensiuni sporite – se suprapune, de asemenea, cu Paștele evreiesc și sărbătorile creștine de Paște, ceea ce alimentează și mai mult îngrijorările, deoarece membrii celor trei religii monoteiste coboară în Orașul Vechi din Ierusalim pentru respectivele lor sărbători religioase.

Video: Rusii au dat foc unei copii a Turnului Babel. Dar n-au inteles de ce / Evreii au inteles greseala rusilor. Dar au o solutie gresita

Posted in AL TREILEA TEMPLU, antihrist, EVREI, Ierusalim, MUNTELE TEMPLULUI, RABINI, RUSIA by saccsiv on martie 18, 2022

ISRAEL 365 NEWS: IN MIDST OF WAR WITH UKRAINE, RUSSIANS GATHER TO BURN ‘TOWER OF BABEL’ [WATCH]

ÎN PLIN RĂZBOI CU UCRAINA, RUȘII S-AU ADUNAT PENTRU A DA FOC ‘TURNULUI BABEL’ [VIZIONAȚI]

De ADAM ELIYAHU BERKOWITZ, 14 Martie 2022, Israel 365 News

„E pricina pentru care cetatea aceea s’a numit Babilon, pentru că acolo a încâlcit Domnul limbile a tot pământul și de acolo i-a împrăștiat Domnul Dumnezeu pe toată fața pământului.” (Facerea 11:9, Biblia versiunea Anania)

Pe măsură ce războiul dintre Rusia și Ucraina intră în cea de-a patra săptămână, festivalul folcloric al Clătitei Maslenitsa, din Nikola-Lenivets, în regiunea Kaluga din Rusia, a culminat săptămâna trecută cu un foc de tabără uriaș în care s-a ars Turnul Babel.

Reprezentarea, făcută din paleți de lemn și paie, cu o înălțime de 23 de metri, după un proiect realizat de Ekaterina Polyakova, a fost mult mai puțin maiestuoasă decât versiunea biblică.

„Ne dorim ca acest eveniment să fie unul care să aducă oamenii împreună și să-i ajute să treacă peste ceea ce se întâmplă în lume”, a declarat presei Ivan Polissky, managerul parcului. „Trebuie să ajustăm programul – nu este un loc pentru distracție frivolă. Anul acesta, Ziua Clătitelor nu este o sărbătoare, nu este un carnaval al bucuriei, ci o declarație artistică.”

„S-a întâmplat că însuși Turnul Babel nu a fost niciodată finalizat, din cauza discordiei dintre oameni și națiuni întregi”, a spus Polyakova. „Cel actual… servește ca un simbol modern pentru o astfel de dezbinare”.

Tânăra arhitectă, al cărei proiect a fost ales în urma unui proces îndelungat, pare să fi înțeles greșit povestea biblică pe care a ales-o ca piesă centrală a festivalului religios. Păcatul constructorilor nu a fost ‘dezbinarea’, așa cum a afirmat ea, ci mai degrabă unitatea în efortul de a contesta și de a înlătura domnia cerului.

Yaakov Hayman, președintele Mișcării Templului, a explicat că, la fel ca și Turnul Babel original, reprezentarea din Rusia a fost o acțiune acceptabilă cu o intenție inacceptabilă.

„Dumnezeu vrea ca noi să ne unim, iar arhitectura este o parte din asta”, a declarat Hayman, care este de profesie manager de proiecte de construcții. „Cea mai înaltă formă a acestui lucru a fost (și va fi) Templul din Ierusalim ca o ‘casă de rugăciune pentru toate națiunile’. Noi nu ne închinăm clădirii. Ea este doar un recipient pentru ceea ce facem acolo”.

„Organizația Națiunilor Unite este o replică a Turnului Babel, iar această dezbinare anti-Dumnezeu este întruchipată și concentrată pe modul în care aceștia tratează Muntele Templului”, a spus Hayman. „Leacul pentru dezbinarea globală este Templul din Ierusalim. Nu există niciun alt leac și nicio altă scurtătură.”

Tradiția arderii obiectelor de artă mari a fost inițiată în 2001. Tradiția face parte din Maslenitsa, numită și Shrovetide, cea mai veche sărbătoare slavă care a supraviețuit și care este celebrată în ultima săptămână înainte de Postul Mare, adică a opta săptămână înainte de Paștele ortodox oriental. Festivalul a păstrat o serie de elemente din mitologia slavă în ritualul său. Sărbătorile includ coacerea clătitelor tradiționale, plimbări cu sania, lupte între grupuri de bărbați și, în cele din urmă, arderea unei efigii a Doamnei Maslenitsa.

 

Comentariu saccsiv:

Au dreptate evreii. Turnul Babel nu a fost niciodată finalizat, dar NU „din cauza discordiei dintre oameni și națiuni întregi”. Caci iata ce scrie in Sfanta Scriptura la Facerea, Capitolul 11:

  1. In vremea aceea era în tot pământul o singură limbă şi un singur grai la toţi.
  2. Purcezând de la răsărit, oamenii au găsit în ţara Senaar un şes şi au descălecat acolo.
  3. Apoi au zis unul către altul: „Haidem să facem cărămizi şi să le ardem cu foc!” Şi au folosit cărămida în loc de piatră, iar smoala în loc de var.
  4. Şi au zis iarăşi: „Haidem să ne facem un oraş şi un turn al cărui vârf să ajungă la cer şi să ne facem faimă înainte de a ne împrăştia pe faţa a tot pământul!”
  5. Atunci S-a pogorât Domnul să vadă cetatea şi turnul pe care-l zideau fiii oamenilor.
  6. Şi a zis Domnul: „Iată, toţi sunt de un neam şi o limbă au şi iată ce s-au apucat să facă şi nu se vor opri de la ceea ce şi-au pus în gând să facă.
  7. Haidem, dar, să Ne pogorâm şi să amestecăm limbile lor, ca să nu se mai înţeleagă unul cu altul”.
  8. Şi i-a împrăştiat Domnul de acolo în tot pământul şi au încetat de a mai zidi cetatea şi turnul.
  9. De aceea s-a numit cetatea aceea Babilon, pentru că acolo a amestecat Domnul limbile a tot pământul şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa pământului.

Si are dreptate si Yaakov Hayman cand spun ca Organizația Națiunilor Unite este o replică a Turnului Babel. Si nu este singurul evreu care o spune:

Sanhedrinul cere inlocuirea ONU, reeducarea religioasa a oamenilor si unirea natiunilor la Ierusalim

Rabin: Cei rai planuiesc un GUVERN MONDIAL. Ironic, ei fac treaba lui MESIA 

Solutia lor este insa gresita, caci mesia asteptat de ei este taman … antihristul.

De aceea este important sa intelegem treaba cu NOM – fNOM si pionii albi – pionii negrii:

Ultima revolutie: NOUA ORDINE MONDIALA reala impotriva falsei “Noi Ordini Mondiale”

Realii papusari nu ne arata vreo luminita la capatul tunelului, deoarece vor ca masele nemultumite sa gaseasca o unica solutie: RAZBOIUL si REVOLUTIA

 

Ce spune rabinul Yekutiel Fish (cel ce anunta in ianuarie ca anul acesta vor fi razboaie iar ca la anul va veni mesia) despre Vladimir Putin si Joe Biden

Posted in antihrist, APOCALIPSA, JOE BIDEN, RABINI, Vladimir Putin by saccsiv on martie 16, 2022

In ianuarie, rabinul Yekutiel Fish anunta ca: Anul viitor vine MESIA. Anul acesta vor fi razboaie

Iata si ce scria recent despre Vladimir Putin si Joe Biden, conform articolului PUTIN IS ANTI-MESSIAH AND BIDEN IS GOG, MYSTIC RABBI SAYS de pe ISRAEL 365 NEWS:

PUTIN ESTE ANTI-MESIA ȘI BIDEN ESTE GOG, SPUNE UN RABIN MISTIC

De ADAM ELIYAHU BERKOWITZ, 13 Martie 2022, Israel365 News

„Așa grăiește Domnul Domn către Gog: Tu ești acela despre care am vorbit cândva, în zilele cele mai dina-inte, prin mâna robilor Mei, profeții lui Israel – în chiar zilele acelea şi’n anii aceia – ca să te aduc împotriva lor.” (IEZECHIEL 38:17, după Biblia varianta Anania)

De la stânga la dreapta: Președintele american Joe Biden, președintele rus Vladimir Putin (captură de ecran)

Rabinul Yekutiel Fish, un respectat rabin mistic din Ierusalim, a publicat recent pe blogul său de Kabbalah în limba ebraică intitulat Sod Ha Chashmal că, pe baza surselor evreiești, este ‘probabil’ ca președintele rus Vladimir Putin să fie reîncarnarea lui Armilus, iar președintele american Joe Biden să fie reîncarnarea regelui biblic Gog.

FRAȚI GEMENI

Rabinul Fish începe prin a explica faptul că Armilus și Gog sunt frați gemeni. Întrucât Gog nu este menționat în Tora, genealogia sa este necunoscută. Rabinul Fish citează surse ezoterice evreiești care susțin că mama lui Armilus și a lui Gog se numea Gasha, ceea ce ar fi putut face aluzie la numele fiilor ei. Rabinul Fish a observat că Armelus (ארמילוס) conține literele Rusiei (רוסיא). Rabinul Fish a subliniat că gematria (numerologia ebraică) a lui „Putin” (פוטין) este egală cu gematria numelui Yosef, ceea ce le pune pe cele două în contradicție una cu cealaltă.

ANTI-MESIA

Armilus este o figură anti-Mesia din escatologia evreiască medievală care va cuceri întregul Pământ, centralizându-se în Ierusalim și persecutându-i pe credincioșii evrei până la înfrângerea sa finală în mâinile lui Mesia. Distrugerea sa, după cum se crede, simbolizează victoria finală a lui Mesia evreul în Epoca Mesianică. Armilus este descris în Sefer Zerubavel, scris la începutul secolului al VII-lea d.Hr. Cartea este scrisă în stilul viziunilor biblice puse în gura lui Zerubavel, ultimul descendent al liniei davidice care a luat un rol important în istoria Israelului, care a pus bazele celui de-al doilea Templu în secolul al VI-lea î.Hr. Viziunile dezvăluie personalități și evenimente asociate cu restaurarea Israelului, Sfârșitul Zilelor și ridicarea celui de-al Treilea Templu.

Cartea vorbește despre Armilus, urmașul lui Satana, care se va ridica la putere ca lider al lui Esav (Edom), care este înțeles ca fiind Roma și creștinismul. Midrash Vayosha îl descrie pe Armilus ca fiind „cel mai neînsemnat dintre împărați, fiul unei roabe și cu o înfățișare monstruoasă”; chel, parțial surd, parțial handicapat și parțial lepros. Se crede că numele ar fi derivat de la Romulus, fondatorul mitic al Romei, reședința catolicismului.

SE VOR LUPTA PENTRU IERUSALIM.

Armilus se prezintă națiunilor, iar mulți îl vor accepta ca domnitor. El va veni în Israel împreună cu zece regi, și împreună se vor lupta pentru Ierusalim. El încearcă să domnească peste evrei, dar aceștia îl resping, dar se ridică în luptă împotriva lui ca armată a lui Mesia ben (fiul lui) Iosif, prima din cele două etape ale erei mesianice. Potrivit Sefer Zerubavel, Mesia ben Iosif este învins și moare în conflict. Mii de evrei sunt uciși, iar supraviețuitorii vor fugi în pustiu. Va fi o foamete din ce în ce mai mare, iar ei vor supraviețui cu iarbă timp de patruzeci și cinci de zile.

Armilus va conduce o renaștere a idolatriei, cinstind statui ale mamei sale.

Mesia din Casa lui David se dezvăluie evreilor în pustiu. Unindu-se în deșertul Iudeii, cinci sute de oameni din Israel, cu Neemia și Ilie în fruntea lor, vor învinge 500.000 de oameni din oastea lui Armilus. Evreii vor merge la Ierusalim pentru a-l încorona pe rege și pentru a începe slujba în cel de-al treilea Templu.

VOCEA TURTURELEI

Trebuie remarcat faptul că subiectul Armilus este tratat în cartea Kol Ha Tor (vocea turturelei) scrisă de rabinul Hillel Rivlin din Shklov, un discipol al rabinului Elijahben Solomon Zalman, cel mai important învățat în Tora din secolul al XVIII-lea, cunoscut sub numele de Vilna Gaon. Rabinul Rivlin a citat surse ezoterice care explică implicațiile mesianice ale versetului „Iosef este încă în viață; da, el este conducătorul întregii țări a Egiptului” (Geneza 45:26). Rabinul Rivlin a explicat că acest verset se referă la Mesia din Casa lui Iosif.

„Mashiach (Mesia) ben Yosef este încă în viață și va trăi pentru că, așa cum este scris, fiecare aspect al începutului Răscumpărării depinde de el. Astfel, decretul privind uciderea lui de către Armilus cel Rău va fi anulat. Acesta va fi anulat prin prelungirea perioadei de exil, prin suferințele pe care le va suferi Mashiach ben Yosef și bolile pe care le va suporta, și prin faptele pe care le va îndeplini cu mare devotament, cum ar fi adunarea exilaților, care este misiunea sa. Ceea ce va ajuta, de asemenea, sunt durerile și suferințele mesianice legate de Eretz Israel și rugăciunile noastre periodice, zilnice, pentru viața și succesul lui Mesia ben Yosef.”

„Scopul adunării exilaților este de a purta războiul lui Dumnezeu împotriva lui Amalec, care a fost misiunea principală a lui Iosua, în conformitate cu Mashiach ben Yosef. Războiul împotriva lui Amalec include toate aspectele, împotriva tuturor dușmanilor lui Israel, inclusiv Armilus, prințul mulțimii amestecate. De asemenea, are ca scop îndepărtarea duhului de impuritate din Țara….”

GEMATRIA LUI JOSEPH BIDEN

Rabinul Fish descrie rolul pe care președintele Statelor Unite îl va juca în războiul final de dinaintea lui Mesia. El explică faptul că gematria lui Joseph Biden (גיוזףבידן) este egală cu cea a lui Gog, regele Magogilor (גוגמלךהמגוג). De asemenea, Biden (בייידן) este egal cu gematria lui Ben David (בןדויד, făcând aluzie la eventuala sa încercare de a-l învinge pe Mesia. Rabinul Fish a explicat că, în ciuda faptului că este echivalent din punct de vedere numeric cu Mesia din casa lui David, Joe Biden oferă aparența binelui, dar pledează pentru răul anti-Mesia.

Rabinul Fish a citat cartea Maayanei Ha Yeshua (Izvoarele mântuirii), un comentariu la Cartea lui Daniel, scris de rabinul Don Isaac Abarbanel la Amsterdam în 1647. Rabinul Abarbanel a explicat că Dumnezeu va trezi națiunile din Edom pentru a cuceri pământurile Fiilor lui Ismael (în general înțeleși ca fiind arabii). Mulți dintre Fiii lui Ismael vor fi uciși, dar când războiul va ajunge la Ierusalim, Fiii lui Ismael vor ieși victorioși. În acel moment, va apărea Mesia din Casa lui David, iar Israelul își va distruge toți dușmanii.

 

Comentariu saccsiv:

N-am inteles mare lucru din cele insirate mai sus iar treaba cu reincarnarea este o aiureala. Am inteles inca ca zice nasoale despre Vladimir Putin, ba mai mult, ca este anti mesia.

Dar mesia asteptat de rabini este antihristul, asadar, sa intelegem de aici ca Vladimir Putin este un conducator bun pentru ortodocsi? Eu nu cred, din motivele pe care le puteti citi la finalul articolului:

De ce este admirat Vladimir Putin de catre multi dintre europenii si nord americanii scarbiti de conducatorii lor?

Sau la:

Ce scriam cu peste 10 ani in urma despre Vladimir Putin

 

Rabin despre motivul sinistru al colectarii probelor ADN prin testarea Covid in masa a oamenilor

Posted in ADN, antihrist, APOCALIPSA, EVREI, IISUS HRISTOS, PAPA, papa Francisc I, RABINI, TEST, VATICAN by saccsiv on martie 4, 2022

ISRAEL 365 NEWS: COVID TESTS ARE CHECKED BY VATICAN TO DETERMINE WHO MESSIAH WILL BE, RABBI SAYS

UN RABIN ZICE CĂ TESTELE DE COVID SUNT VERIFICATE DE VATICAN PENTRU A DETERMINA CINE AR PUTEA FI UN MESIA

De DAVID SIDMAN, 03 Martie 2022, Israel365 News

„o Stea va răsări din Iacob,un Om se va ridica din Israelși va zdrobi căpeteniile Moabului,și pe toți fiii lui Set îi va prăda.” (Numerele 24:17, Biblia versiunea IPS Bartolomeu Valeriu Anania)

De la stânga la dreapta: Papa Francisc, băiat care face un test PCR (Shutterstock)

Israelul se numără printre țările cele mai vaccinate împotriva Covid. Mulți oameni nu știu că Israelul este, de asemenea, printre țările care testează cel mai mult pentru Covid.

Potrivit unui rabin celebru, în spatele acestor teste se află o agendă mult mai sinistră. Într-o prelegere recentă, rabinul cabalist Alon Anava, a afirmat că Vaticanul examinează toate probele nazale pentru testul de depistare a Covid-19, pentru a determina al cui ADN din totalul testelor adunate se potrivește cu cel al regelui David.

(more…)

ISRAEL 365 NEWS: Rabinul Chananya Weissman ii numeste TARFELE industriei farmaceutice pe rabinii ce indeamna la vaccinare

ISRAEL 365 NEWS: PROMINENT ‘RABBIS’ ACCUSED OF BEING ‘WHORES’ TO PHARMACEUTICAL INDUSTRY AND IT’S A ‘SIGN OF MESSIAH’S ARRIVAL’

‘RABINI’ PROEMINENȚI ÎNVINUIȚI CĂ SUNT ‘PROSTITUATELE’ INDUSTRIEI FARMACEUTICE, ESTE UN ‘SEMN AL VENIRII LUI MESIA’

De DAVID SIDMAN, 03 Februarie 2022, Israel365 News

„O Stea va răsări din Iacob, un Om se va ridica din Israel, și va zdrobi căpeteniile Moabului, și pe toți fiii lui Set îi va prăda. (Numerele 24:17, Biblia sau Sfânta Scriptură, versiunea IPS Bartolomeu Valeriu Anania)”

Imagine: de la stânga la dreapta: vaccin anti covid, ‘rabinul’ Nir Ben Artzi, care susține că Dumnezeu i-a spus să asculte doar de Ministerul Sănătății (cu amabilitate: Shutterstock)

Într-un e-mail usturător, rabinul Chananya Weissman îi acuză pe unii dintre cei mai proeminenți rabini din Israel că sunt ‘prostituate’ ale Ministerului Sănătății, pentru că aceștia sfătuiesc națiunea israeliană să se vaccineze anti covid ignorând efectele secundare cu potențial mortal.

UN LOC AL PROSTITUȚIEI

Rabinul Weissman merge mai departe, explicând că prostituția liderilor spirituali este de fapt un semn de rău augur al iminentei sosiri a lui Mesia. El își susține evaluarea scriind că, potrivit Mishna, locul de adunare al rabinilor va deveni un loc al prostituției. El face referire la ultima Mishna din Sotah (Talmud).

Rabinul Chananya Weissman (cu amabilitate: captură de ecran)

În videoclipul original, care a fost postat în 2021, mulți dintre rabinii proeminenți din Israel pot fi văzuți folosind (sau încercând să folosească) Tora și alte surse evreiești, pentru a justifica administrarea vaccinului împotriva covid. În scrisoarea sa, rabinul Weissman examinează argumentul ‘de inspirație biblică’ în favoarea vaccinului Pfizer, și expune ceea ce el consideră a fi niște falsuri absolute care, în opinia sa, ar trebui să ducă la pierderea titlului lor de rabin. Rabinul Weissman își bazează concluziile pe o prezentare făcută de un rabin israelian, rabinul Shalom Barel, a cărui prezentare în ebraică a expus falsul argumentelor biblice folosite de rabinii pro-vaccin.

FALȘII PROFEȚI

Un rabin, David Amran, a recunoscut că nu știe dacă există o legătură între vaccinuri și moarte, dar a insistat totuși că toată lumea trebuie să le facă.

Un alt rabin a fost acuzat că este un fals profet după ce a susținut că însuși Dumnezeu i-a vorbit direct spunând că „nu există niciun leac în lume și nici nu va exista vreun leac”. Rabinul Nir Ben Artzi a mai susținut că Dumnezeu a plasat un înger real în Ministerul Sănătății, și a spus să ascultăm doar ceea ce spune Ministerul Sănătății. În mod ironic, Ben Artzi a spus să nu ascultăm ceea ce spun rabinii sau chiar judecătorii, ci doar ceea ce spune Ministerul Sănătății – o afirmație care contravine învățăturilor Torei.

CHIAR ȘI DACĂ TE LASĂ PARALIZAT

Un alt rabin, rabinul Ayal Amrami, a spus că, dacă rabinii de rang înalt îți ordonă să te vaccinezi, trebuie să o faci – ‘chiar dacă te lasă paralizat’. El își bazează declarația pe ideea că, din moment ce rabinul Kanievsky, cel mai influent rabin din Israel, a spus să facem vaccinul, atunci trebuie să-l facem fără să mai punem întrebări – afirmație care contrazice, de asemenea, învățăturile de bază ale Torei. Talmudul este o colecție de cărți care implică dezbateri între rabini. Trebuie remarcat faptul că rabinului Kanievsky nu i s-a dat niciodată ocazia de a auzi un punct de vedere opus cu privire la vaccinul împotriva covid.

NU VEI PUNE ÎNTREBĂRI

Un alt rabin, Ben Zion Mutzafi, a refuzat să asculte măcar o întrebare împotriva vaccinului. Între timp, rabinul avid Yosef, fiul fostului rabin șef Ovadia Yosef, și-a arătat ignoranța susținând că nu a auzit niciodată opoziția față de vaccin, spunând: „Nu am auzit niciodată pe nimeni spunând că nu ar trebui să se facă vaccinul…. Nu am auzit niciun expert vorbind împotriva vaccinului…”.

‘EI SUNT MALEFICI’

Rabinul Weissman și-a încheiat scrisoarea sa tăioasă cerând națiunii Israelului să înțeleagă că se află în război, și că acești rabini, despre care spune că aparțin Multitudinii Mixte, ar trebui să fie înlocuiți cu adevărata conducere evreiască, spunând:

„Voi încheia făcând din nou referire la cuvintele lui Chazal din ultima Mișna din Sotah, că în generația în care va veni Moshiach (Mesia), locul de adunare al rabinilor va deveni un loc de prostituție. Nu există nicio șansă ca acești „rabini” să fi studiat temeinic Tora și să fi ajuns la aceste concluzii în mod onest și independent. Acesta este motivul pentru care, în rarele ocazii în care cineva se poate chiar apropia de ei, aceștia reacționează cu înșelăciune și răutate. Ei sunt plătiți să corupă Tora și să inducă oamenii în eroare.

Ei sunt niște prostituate. Ei sunt malefici.

Nu există nicio mitzva (poruncă) pentru a-i respecta. Dimpotrivă, este o mitzva să fie demascați ca șarlatani ce sunt, și să fie alungați din mijlocul nostru. Suntem o națiune sfântă. Tora ne poruncește să învățăm, să înțelegem și să fim capabili să discernem adevărul de minciună. Nu este nevoie să fii un erudit impunător pentru a discerne că acești oameni sunt niște impostori. Ei sunt plătiți pentru a corupe Tora și pentru a-i conduce pe evrei la distrugere (poate că unii dintre ei sunt atât de răi încât o fac din plăcere).

Acesta nu este un moment pentru a fi umili și a ne supune autorității. Acesta este un război pentru supraviețuirea noastră fizică și spirituală. Nu trebuie să ne fie frică. Trebuie să ne exprimăm, să scăpăm de aceste cârtițe de Erev Rav, și să stabilim adevărata conducere evreiască – cu frică de Hashem și Tora ca fiind legea noastră.”

În decembrie, Israel 365 News a relatat că 93 de medici israelieni au făcut o petiție împotriva vaccinării copiilor anti covid, spunând că ‘graba este de la draci’.

 

Comentariu saccsiv:

Cititi va rog si:

Rabinul Chananya Weissman: 31 de motive sa nu ma vaccinez

 

Cine va fi “emisarul special pentru generaţiile viitoare”, pe care-l doreste Secretarul General al ONU, Antonio Guterres?

Posted in antihrist, ONU, RABINI by saccsiv on noiembrie 24, 2021

Intr-un comentariu la articolul Papa Francisc nu vrea revenirea la normalitatea de dinaintea pandemiei Covid-19, fratele Felix ne atrage atentia asupra unei ziceri a  Secretarului General al ONU, Antonio Guterres, din septembrie 2021. Iata ce putem citi la Pregătiți-vă pentru ce este mai rău: Lumea noastră se îndreaptă spre o nouă anormalitate de pe CAPITAL:

Este cel mai dur avertisment venit dinspre ONU. Ne îndreptăm spre o nouă anormalitate, a avertizat secretarul general al Organizației, Antonio Guterres. Acesta a spus categoric că mergem în direcţia greşită şi că ne aflăm într-un moment crucial.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a venit cu un semnal extrem de important pentru întreaga omenire. El a prezentat propuneri de îmbunătăţire a organizaţiei şi cooperării internaţionale, informează sâmbătă DPA.

„Lumea noastră se îndreaptă spre o nouă anormalitate – mai haotică, mai nesigură, mai periculoasă pentru toţi”, a declarat Guterres. El a spus aceste lucruri jurnaliştilor vineri seară, după prezentarea unui nou raport-reper Adunării Generale mai devreme în cursul zilei.

Potrivit acestuia, lumea se îndreaptă în direcţia greşită şi ne aflăm într-un moment crucial. Potrivit acestuia, trebuie să fim extrem de atenți la alegerile pe care le facem.

„Mergem în direcţia greşită şi ne aflăm într-un moment crucial. Alegerile pe care le facem acum ne-ar putea pune pe o cale spre (…) o criză viitoare perpetuă sau un progres către o lume mai verde şi mai sigură”, a spus el.

Propunerea ONU de organizare a unui summit global

În raport, numit Agenda Noastră Comună, Guterres a propus organizarea unui summit global în doi ani pentru a lua în considerare chestiuni inclusiv cum trebuie protejate bunurile globale – precum oceanele – şi realizarea aspiraţiilor comune ca pacea şi sănătatea globală.

Reprezentantul ONU a spus ce ar presupune acest summit. El a vorbit și de o platformă de urgenţă care să reunească guvernele, sistemul ONU dar și alte instituții.

„Summitul ar putea lua în considerare de asemenea o nouă agendă pentru pace ce ar include măsuri pentru reducerea riscurilor strategice generate de armele nucleare, războiul cibernetic şi armele autonome letale”, a mai spus Guterres.

Şeful ONU a propus de asemenea crearea unei „platforme de urgenţă reunind guvernele, sistemul ONU, instituţiile financiare internaţionale, societatea civilă, sectorul privat şi altele, care ar fi vizate automat în situaţii de criză la scară largă”.

El a sugerat de asemenea că un „emisar special pentru generaţiile viitoare” ar trebui să reprezinte „interesele” acestora.

 

Comentariu saccsiv:

Cine va fi “emisarul special pentru generaţiile viitoare”, pe care-l doreste Secretarul General al ONU, Antonio Guterres?

Sa fie antihristul sau un oarecare cu o oarece functie?

Sa vedem ce parere au rabinii traditionalisti despre care stim cu certitudine ca-l asteapta pe antihrist (caruia ii spun Mesia, neacceptand ca Hristos a si venit deja)

Cu ocazia pregatirilor pentru “sfinţirea unui altar de piatră pregătit pentru folosire în al Treilea Templu”, s-a comunicat ca ceremonia va fi de asemenea parte a efortului în curs al Sanhedrinului pentru a fonda o organizaţie internaţională bazată pe Biblie, care să înlocuiască Naţiunile Unite. În acest scop, l-au însărcinat pe rabinul Yoel SCHWARTZ, preşedinte al Curţii Sanhedrinului pentru Noahide, cu pregătirea unei declaraţii care să descrie temelia spirituală a organizaţiei. Rabinul SCHARTZ fiind unul dintre cei mai respectaţi cărturari ai Torei din această generaţie, scriitor prolific şi câştigător al Premiului Moskowitz pentru Sionism.

Rabinul Dovvi STEIN, secretar al Sanhedrinului, a descris disperata nevoie de a înlocui Naţiunile Unite.

“Trăim acum într-o eră în care ameninţările sunt globale şi nu se limitează la doar o ţară”, a declarat rabinul STEIN pentru Breaking Israel News. “Acest fapt este adevărat în cazul armelor, aspectelor de mediu, şi chiar în chestiuni sociale. Soluţiile trebuie să provină printr-un efort universal. Naţiunile Unite au eşuat în mandatul lor prin respingerea lui Dumnezeu drept Creator şi prin respingerea Legilor talmudice comune întregii omeniri.”

Drept exemplu, rabinul STEIN a descris rezoluţia care se conturează pentru a face avorturile şi suicidul asistat “un drept universal al omului”, despre care învăţătorul spune că încalcă porunca noahidă care interzice uciderea.

“Aceştia au respins chestiunile fundamentale ale omenirii care au fost date la Sinai. Trebuie să reeducăm lumea cu scopul de a aborda aceste subiecte. Avem nevoie de o organizaţie universală care să se întoarcă la Biblie, care să reeduce oamenii. Aceasta nu este o iniţiativă religioasă. Ea reprezintă un demers naţional, cu fiecare popor aducându-şi specificul propriu, toate naţiunile unindu-se la Ierusalim, acolo unde lumea a fost creată.”

Cititi va rog mai multe la (inclusiv si comentariul saccsiv de la final):

ANTIHRISTUL va interzice HOMOSEXUALITATEA si AVORTUL? Sanhedrinul cere inlocuirea ONU, reeducarea religioasa a oamenilor si unirea natiunilor la Ierusalim

Ce intelegem de aici? Ca asa cum este acum, ONU nu va fi pe placul antihristului. Caz in care, evident, acel emisar nu va fi antihristul.

Daca insa se va schimba din temelii doctrina ONU, atunci, poate…

Tagged with: , ,
%d blogeri au apreciat: