SACCSIV – blog ortodox

Ce inseamna an al mantuirii? A fost 2012 un astfel de an?

Posted in ANUL NOU by saccsiv on decembrie 31, 2012

Citez articolul A fost 2012 an al mântuirii?

Cât am lucrat în anul ce se sfârșește la mântuirea noastră? A fost 2012 an al mântuirii?

Toarcem din caierul timpului ultimele fire ale anului 2012 și ne pregătim să deslușim tainele noului an, pe care ni-l dorim cu toții mai bun, mai îmbelșugat, în care să avem prosperitate, belșug de bucurii și împliniri. Ca la fiecare sfârșit și început cugetul nostru parcă cere cu stăruință și clipe de reflecție, legat de ce am făcut și ce se cere să mai înfăptuim în anul al cărui zori mijesc la orizontul timpului. Trebuie să recunoaștem că ne încearcă sentimente contradictorii în prag de an nou. Ne bucurăm că se sfârșește cel vechi, dar deopotrivă suntem cuprinși și de tristețe căci  ni s-a mai scurs un an din viață. La fel, ne bucurăm că îl întâmpinăm pe cel nou, dar suntem cuprinși de neliniști legate de problemele, greutățile cu care ne vom întâlni. Numai gândul la Cel ce a pus vremile și păzește veacurile, Cel fără început, Preamilostivul Dumnezeu ne face să privim cu bune nădejdi la răsăritul noului an.  Eminescu a surprins genial aceste prefaceri și gânduri care ne încearcă pe toți la cumpăna dintre ani: „Cu mâine zile-ți adaogi/ Cu ieri viața ta o scazi/ Și ai cu toate astea-n față/ De-a pururi ziua cea de azi”. Primele versuri arată tristețea neîndurătoarei treceri, dar ultimele două ne aduc un sentiment de împăcare, de speranță căci ne pune-n față prezentul, un prezent continuu, car ne duce cu gândul la spusele unui părinte bisericesc: „Anii, Tăi, Doamne, nici nu merg, nici nu vin, ci stau toți împreună. Anii Tăi, o singură zi și ziua Ta nu este în fiecare zi, ci astăzi, fiindcă astăzi al Tău nu cedează zilei de mâine, căci nu urmează zilei de ieri. Astăzi al Tău: eternitatea” (Fericitul Augustin, Confesiuni). Vasăzică doar gândul la Dumnezeu, Cel veșnic de zile, ne motivează să ne facem planuri, să visăm și să ne ducem viața întru năzuința părtășiei la  nepieritoarea fericire făgăduită.

Fiecare an bugetar se încheie cu un bilanț contabil, radiografie care sondează eficiența și traiectoria următoare a unității economice. Anul calendaristic se sfârșește și el, lucru care ne îndeamnă „să ciocnim cu viața un pahar” să analizăm ce și cum am folosit timpul scurs căci pentru a ni se lămuri mai deslușit perspectivele viitorului trebuie să privim în trecut. Analizând cum s-au perindat clipele anului ce se săvârșește, constatăm că am avut timp pentru toate: ne-am agitat, fugind în dreapta și-n stânga uneori cu rost, dar de multe ori fără. Am lucrat, am și visat, am citit, am scris, ne-am rugat, am plâns, am râs, am făcut și primit daruri. Am dușmănit, am iertat, am clamat, am osândit sau am fost năpăstuiți. Am păcătuit, ne-am și căit…într-un cuvânt am avut timp pentru toate: să muncim, să contemplăm, să ne rugăm, să cădem, dar să ne și ridicăm. Și totuși a mai rămas să răspundem unei esențiale întrebări: cât am lucrat în anul ce se sfârșește la mântuirea noastră, a fost 2012 an al mântuirii?

Afirmam adineauri despre anumite dări de seamă care însoțesc finele fiecărui an. Din păcate toate acestea privesc doar aspecte materiale, evoluția sau involuția social-economică a societății. Puțini semeni consideră necesar să-și facă și un bilanț al vieții lor duhovnicești. Vor zice unii: la ce bun? Alții poate că nici nu s-au gândit vreodată la așa ceva. (more…)

Reclame

Soborul Maicii Domnului

Posted in Nasterea Domnului by saccsiv on decembrie 26, 2012

 

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte în a doua zi de Crăciun, Soborul Maicii Domnului, aceasta fiind una din cele mai vechi sărbători în cinstea Fecioarei Maria care datează încă din sec. al V-lea. Cuvântul sobor înseamnă adunare de oameni, iar în cadrul liturgic el exprimă chemarea spre slujbă cât şi adunarea în jurul sfântului prăznuit pentru ca aceasta prin rugăciunile sale să mijlocească în faţa lui Dumnezeu pentru noi.

IPS Ierótheos Vlachos, Mitropolitul Nafpaktosului: Naşterea Domnului

Posted in Nasterea Domnului by saccsiv on decembrie 25, 2012

138471_nasterea-domnului-02[1]

                                                     Naşterea Domnului

                                                                 (partea  I)

de Mitropolitul Nafpaktosului, Ierótheos Vlachos

steaua-de-la-betleem[1]nasterea-domnului-24_ecd4dc31c8f53e[1]

Sărbătoarea Naşterii Domnului după Trup este maica tuturor sărbătorilor, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Naşterea este punctul de plecare al tuturor celorlalte praznice Împărăteşti: Boboteaza, Schimbarea la Faţă, Patimile, Crucea, Învierea şi Înălţarea lui Hristos. Fără Naştere nu ar fi existat Învierea, dar şi fără Înviere nu s-ar fi împlinit scopul dumnezeieştii Întrupări. Aşadar, toate aceste fapte ale vieţii Împăratului Hristos sunt legate între ele. Noi însă le despărţim pentru a le putea sărbători şi pentru a aprofunda înţelesul lor. La fiecare dumnezeiască Liturghie trăim toate evenimentele dumnezeieştii întrupări. De aceea, după cum spun Sfinţii Părinţi, mereu este Crăciunul, mereu este Paştele, mereu este Cincizecimea. Prin Naşterea lui Hristos se revelează cele petrecute la Bunavestire. Când vorbim despre Revelaţie înţelegem că există unele persoane, precum Maica Domnului, Iosif etc. cărora li s-a descoperit că Hristos pe Care Îl aşteptau toate veacurile, a venit în lume. Desigur, Hristos se ascunde arătându-Se şi se descoperă ascunzându-se. Vedem acest lucru în toată viaţa Lui, dar şi în revelaţia Lui către Sfinţi.

1. Naşterea lui Hristos este un fapt istoric, pentru că a avut loc într-un moment istoric concret, pe când în Imperiul Roman domnea Cezarul Augustus, iar în Iudea împărăţea Irod. Evangheliştii insistă pe istoricitatea evenimentului, pentru că vor să arate că Hristos este o persoană istorică. Asta înseamnă că Hristos Şi-a asumat trup omenesc real şi că Întruparea nu a fost una fantasmagorică sau o închipuire.

Dar dincolo de istoricitatea lui, evenimentul acesta rămâne o taină. Ştim că există Dumnezeu-Omul, Dumnezeu desăvârşit şi om desăvârşit, dar rămâne o taină chipul unirii firii dumnezeieşti cu firea omenească în Ipostasul Cuvântului. De altfel, ceea ce s-a petrecut în Persoana lui Hristos, şi anume unirea ipostatică a firii dumnezeieşti cu cea omenească, este un eveniment unic. De aceea, Sfântul Ioan Damaschin va spune că Hristos este „singurul lucru nou sub soare”, adică este singurul lucru nou după crearea lumii. Asta înseamnă că după creaţia lumii şi a omului, nu se mai întâmplă nimic nou în lume. Toate se repetă. Naşterea unui om este urmarea şi rezultatul sfatului lui Dumnezeu „să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră” şi „creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi îl supuneţi” (Facere 1: 26-28). Nou este numai Dumnezeu-Omul Hristos.2365_p17f6hfcavb7355e1e8q1mij583a[1] (more…)

Sf. Nicolae Velimirovici – Cuvânt la Ajunul Crăciunului şi Utrenia Zilei de Crăciun

Posted in Nasterea Domnului by saccsiv on decembrie 24, 2012

Matei 1:18-25 Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns. Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui Iisus căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice: “Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu.” Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa. Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus.

Cel care, în ascultare şi smerenie, se apropie de Domnul Iisus Hristos nu va mai dori niciodată să se despartă de El.

Prima încercare pentru un ostaş din oastea lui Hristos este lucrarea în ascultare şi smerenie.

Lumea cea nouă, zidirea cea nouă, omul cel nou: toate au început cu ascultare şi smerenie. Lumea cea veche a călcat peste ascultarea faţă de Dumnezeu, şi peste smerenia faţă de El şi prin aceasta a stricat podul care lega pământul de cer. Materialele  duhovniceşti pentru reconstruirea acestui pod sunt, înainte de toate, ascultarea şi smerenia. (more…)

Televiziunea: Opiul popoarelor. Mecanismele neuronale si endocrine ale privitului la TV

Posted in televiziune by saccsiv on decembrie 20, 2012
copii la tv
Cand va uitati la TV, activitatea creierului se muta din emisfera stanga, in cea dreapta. De fapt, experimentele conduse de cercetatorul Herbert Krugman au aratat ca, in timp ce telespectatorii se uita la televizor, emisfera dreapta este de 2 ori mai activa decat cea stanga – o anomalie neurologica.
Fluxul din stanga catre dreapta produce o crestere a ceea ce este drogul natural al corpului: endorfinele, care includ beta-endorfine si anchefaline. Endorfinele sunt identice din punct de vedere al structuri, cu opiul si derivatele lui (morfina, codeina, heroina, etc.). Activitatile care elibereaza endorfine (numite si peptide de tip opiu) sunt uzual formate de comportament (rar le numim dependenta). Acestea includ troznirea degetelor, exercitiile intense si orgasmul. Narcoticele externe actioneaza asupra acelorasi receptori (receptorii opioizi) ca si endorfinele, de aceea este o diferenta nesemnificativa intre cele doua tipuri.
De fapt, exercitiile intense, care produc asa numita „runner’s high”[euforia alergatorului] – o eliberare de endorfine care se revarsa in organism – pot cauza o dependenta ridicata, pana la punctul cand „dependentii”, oprindu-se brusc din exercitii, sufera simptomele „retragerea narcoticului” – si anume migrene sau dureri de cap. Aceste migrene sunt cauzate de o disfunctie a receptorilor opioizi, care sunt obisnuiti cu afluxul constant de endorfine.
Intr-adevar, pana si telespectatorii ocazionali trec prin simptomele de „retragere a narcoticului”, daca nu se mai uita la TV pentru o perioada prelungita de timp. Un articol din ziarul Eastern Province Herald (October 1975), din Africa de Sud, descrie doua experimente in care oameni din diferite medii sociale au fost rugati sa nu se mai uite la televizor. Intr-un experiment, diferite familii s-au oferit ca voluntari sa-si inchida televizoarele doar pentru o luna. Cea mai saraca famile a cedat dupa o saptamana, iar celelate au suferit de depresie, spunand ca s-au simtit ca si cand au „pierdut un prieten”. (more…)

Directorul Planetariului din Atena dezminte producerea unui cataclism pe 21 decembrie

Posted in 2012 – APOCALIPSA GENERATIEI EMO by saccsiv on decembrie 19, 2012
În ultima vreme, au revenit “previziunile” unui iminent “sfârşit al lumii”. De acastă dată, “proorocii mincinoşi” se bazează pe calendarul maiaş, al civilizaţiei sudamericane dispărute acum vreo 1500 de ani.

Aceste noi „profeţii” alarmiste susţin că sfârşitul lumii va veni pe 21 decembrie 2012, atunci când vor avea log „evenimente şi minuni”, printre care se menţionează: o serie de mari cutremure, de nivel 13 (!!!) pe scara Richter, mişcări violente ale plăcilor tectonice şi ale banchizelor polare, creşterea nivelului mării între 30 şi 100 de metri, serii de tsunami, vânturi cu viteze între 800 şi 3200 de km pe oră, inundarea tuturor ţărmurilor, deplasarea polilor magnetici şi multe alte evenimente catastrofale.

Previziunile apocaliptice nu sunt un fenomen nou; mii de cazuri de panică au fost consemnate în istorie, provocate fiind de evenimente astronomice pe deplin înţelese abia în zilele noastre. Eclipse de soare, comete strălucitoare, ploi de meteoriţi, toate acestea au constituit în trecut cauze ale răspândirii unor profeţii teribile şi a unui alarmism incontrolabil. Acest alarmism cu totul nejustificat a avut, de multe ori, consecinţe sociale şi psihologice neprevăzute, mulţi oameni ajungând până la sinucidere.

Astăzi, la începutul secolului al XXI-lea, epocă a raţiunii, ştiinţei şi a înaltei tehnologii, alarmiştii şi „profeţii” sfârşitului lumii încă mai reuşesc să terorizeze lumea, împrăştiind-uşi prejudecăţile lor superstiţioase. În mai 1910, de exemplu, apariţia cometei Halley, în ciuda asigurărilor făcute de astronomii vremii, a bulversat întreaga lume. Milioane de oameni au ajuns să înnopteze pe străzi şi în pieţe, aşteptând sfârşitul, care, în cele din urmă nu a venit. (more…)

Sa ajutam la refacerea bisericii la care slujeste parintele Mihai Andrei Aldea

Posted in preotul Mihai Andrei Aldea by saccsiv on decembrie 17, 2012

Preiua articolul Incendiu puternic la biserica sfantul Daniil Sihastrul din Capitala

Un incendiu devastator a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică în cartierul Berceni din Capitală. Turla şi acoperişul bisericii Sfântul Daniil Sihastrul au fost mistuite de flăcări. Pompierii au intervenit cu şapte autospeciale pentru a stinge focul.

Flacarile au afectat doar acoperisul si partea exterioara a bisericii

Flăcările au afectat doar acoperişul şi partea exterioară a bisericii
Foto: România TV
Incendiul a izbucnit în jurul orei 4 dimineaţa la biserica Sfântul Daniil Sihastrul, din Sectorul 4 al Capitalei.Pompierii au intervenit cu şapte autospeciale şi s-au luptat cu flăcările timp de trei ore, până au reuşit sa limiteze proporţiile incendiului. A fost afectată doar partea exterioară a bisericii, acoperişul, învelitoarele din tablă şi ornamentele exterioare.
Pentru cei care il pot ajuta pe mult incercatul parinte Aldea, va punem la dispozitie urmatoarele date:

Biserica Ortodoxã Românã
Arhiepiscopia Bucureştilor
Parohia Cuviosul Daniil Sihastrul

Preot Paroh: Aldea Mihai-Andrei
Epitropi: Nicolae Braşoveanu, Marian Ştefănescu, Cornel Vizanti
Adresa: Str. Covasna nr. 23-25, Sector 4, Bucuresti (pentru HARTĂ, click AICI !)
Tel.: 021/683.29.82 sau 021/682.20.95 sau 074680728
3

Cod fiscal: 13621425
Cod IBAN: RO24RNCB0072049680150001 – ROL, BCR sucursala sector 1, Bucuresti
Cod IBAN: RO24RNCB0072049680150002 – EURO, BCR sucursala sector 1, Bucuresti
Cod IBAN: RO24RNCB0072049680150003 – USD, BCR sucursala sector 1, Bucuresti
Cod Swift: RNCBROBU

Sa ne amintim de marturisirea anticip a parintelui Aldea:

(more…)

Vine tavalugul: Din 2013, carti de identitate cu cip biometric + semnatura electronica

Posted in BULETIN CU CIP by saccsiv on decembrie 14, 2012

E oficial: din 2013 ne vom face carte electronică de identitate.
Va conţine date biometrice şi semnătura electronică

Din 2013, vom călători în statele Uniunii Europene cu carte electronică de identitate, potrivit unei Ordonanţe de Urgenţă care a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial. Cartea electonică e un document distinct de cartea de identitate şi va conţine, printre altele, date biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi imaginile impresiunilor papilare a două degete.

Este vorba de Ordonanţă de urgenţă nr. 82/2012 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România. Ordonanţa de Urgenţă e aplicabilă din 12 ianuarie 2012 (ziua în care a fost publicată în M. Of.).

Cartea electronică de identitate este de tip smart card şi va conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnologie laser şi în format electronic, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă.

Cartea electronică de identitate va conţine datele cu caracter personal din cartea din identitate, adică: numele şi prenumele titularului, sexul, cetăţenia titularului, data şi locul naşterii titularului, fotografia titularului, C.N.P, adresa de domiciliu a titularului. (more…)

PROTEST faţă de obligativitatea cardurilor de sanatate cu cip şi a reţetei electronice

Posted in card de sanatate cu cip by saccsiv on decembrie 12, 2012

ARTICOLUL 29 din Constituţia României:

(1)   Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.
(2)   Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.

De la 1 ianuarie 2013 toti cetatenii Romaniei, care au calitatea de asigurat in prezent, pentru mai beneficia de servicii medicale gratuite(consultatii, retete compensate, internari etc) vor fi constransi sa accepte cardul de sanatate, caci atat timp cat nu s-a oferit alternativa pentru cei care din diverse motive vor dori sa refuze cardul, nu putem sa consideram situatia in sine decat una de constrangere.
Intr-o tara care se vrea democrata, se incalca cu nonsalanta drepturi fundamentale prevazute in Constitutie. Se pare ca se aplica politica faptului implinit, toate protestele anterioare ale societatii civile fiind cu desavarsire ignorate.
Singura alternativa care ne-a ramas este de a expedia prin posta, cu confirmare de primire, aceste notificari, catre institutiile mentionate si oriunde mai crede fiecare (scrisori deschise catre cotidiene nationale sau locale sau catre orice alt for care ar putea lua act de aceste notificari si ar avea un cuvant de spus).

Toti ceilalti care nu sunt medici si doresc sa faca o astfel de nota de refuz a cardului de sanatate, a dosarului electronic si a prescriptiei electronice sa completeze notificarea cu datele personale si sa o expedieze cat mai repede prin posta si email forurilor enumerate in notificare. De la 1 ianuarie va fi prea tarziu!

download_iconNotificare asigurati
Notificare medici

Cateva adrese comune:

Adresa MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII:
Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, cod 010024, Bucureşti
Email: dirrp@ms.ro

Adresa Casei Nationale de Sanatate:
Calea Calarasilor 248, Bl. S19, Sector 3, 030634 Bucuresti

Se poate trimite si on-line la completand datele la adresa   http://www.cnas.ro/contact/formular-de-contact (trebuie ceruta confirmarea cand trimitem pe email)

Vedeti si: Notificări de neplată a Asigurării medicale (pentru cei care nu au uzat de serviciile medicale gratuite)

Cardul de sanatate este un obiect daunator persoanei mele, iar faptul de a nu putea proba calitatea de asigurat decat prin card o consider o incalcare a libertatii constiintei prin constrangere, asa cum este prezentata la punctul (1). Pentru garantarea libertatii constiintei in spirit de toleranta si respect asa cum se mentioneaza la punctul (2), trebuie sa solicitam sa ni se ofere posibilitatea legala de a putea proba calitatea de asigurat asa cum era prevazut in legislatia anterioara, care nu a incalcat libertatea gandirii si a opiniei nimanui, sau sa ni se ofere o alternativa care sa nu fie contrara convingerilor nostre in privinta cardului si a cipului continut de acesta.

 In prezent, pentru probarea calitatii de asigurat exista o alta posibilitate foarte simpla:

  1. se acceseaza pagina de internet http://siui.casan.ro/cnas/servicii_online de pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
  2. se introduce codul numeric personal
  3. se solicita cautarea in baza de date a Sistemului Informatic Unic Integrat, rezultatul fiind afisat imediat pe ecran: Persoana selectată este asigurată

In aceste conditii, va rog sa analizati daca este posibil ca unui asigurat sa i se refuze prestarea serviciilor medicale gratuite fara detinerea unui obiect sau instrument fizic, respectiv cardul si cip-ul acestuia,atat timp cat Sistemul Unic Informatic al Asigurarilor de Sanatate poate.. proba  in prezent daca persoana respectiva este asigurata  fara ca asiguratul sa detina vreun card..”

Episcopia Greco-Catolică de Oradea a mai luat o biserică ortodoxă din Bihor

Posted in Biserica Greco-Catolica by saccsiv on decembrie 10, 2012
Preiau integral articolul Episcopia Greco-Catolică de Oradea a mai luat o biserică ortodoxă în Bihor
Sub semnul păcii și prieteniei interconfesionale Episcopia Greco-Catolică de Oradea intentează tot mai multe procese de restituire de biserici în județul Bihor. Pretextele sunt necesitatea de a avea un lăcaș de cult catolic în toate satele bihorene și lipsa de dialog din partea părții ortodoxe. Ortodocșii spun că nu se dorește dialog ci doar se pun condiții pe care: “dacă nu le acceptăm spun că nu am vrut să dialogăm”.

Slujirea alternativă în satele din Ardeal, unde Episcopia Greco-Catolică a luat bisericile de la credincioșii ortodocși, este o modalitate de prozelitism diplomatic a Vaticanului.

Dacă în timpul fostului episcop Ioan Mihălțan, în Bihor, Episcopia Oradiei avea o prestanță pozitivă în fața opiniei publice, după ieșirea sa la pensie lucrurile au luat o întorsătură nefastă pentru urbea ortodoxă. Odată cu instalarea în scaunul episcopal de la Oradea a episcopului Sofronie Drincec procesele interconfesionale și scandalurile interne curg unul după altul. Episcopia Greco-Catolică de Oradea se dezlănțuie în justiție în timp ce reprezentantul Sinodului Bisericii Ortodoxe Române, PS Sofronie, este depășit de situație. Compromis în fața propriilor credincioși, dar și fără autoritate morală în fața autorităților locale, actualul episcop al Oradiei slăbește unitatea preoților și a credincioșilor ortodocși din Bihor prin scandaluri interne, ambiții și abuzuri în funcție sub motivația “ascultării” necondiționate față de propria persoană.
După pierderea mai multor lăcașuri de cult, cel care cu câțiva ani în urmă săvârșea slujba Aghiasmei mari împreună cu episcopul greco-catolic de Oradea, se vede pus în fața unor situații peste care nu poate trece. “Prietenia” dintre cei doi ierarhi orădeni a dus la pierderea lăcașurilor de cult ortodoxe și încurajarea prozelitismului catholic în Bihor. De acest lucru s-a convins și episcopul Sofronie, dar…, târziu de tot când primele bătălii sunt pierdute. (more…)