SACCSIV – blog ortodox

Viata si patimirea Sfantului Prooroc Ieremia

Posted in Sfantul Prooroc IEREMIA by saccsiv on mai 1, 2014

ieremia_01_mai

Cititi va rog:

Pomenirea Sfantului Prooroc IEREMIA, cel ucis de poporul lui Israel, dar marit de egipteni …

Viaţa şi pătimirea Sfîntului Prooroc Ieremia (1 mai)

http://www.bibliaortodoxa.ro/vechiul-testament/31/Ieremia

Reclame

Din IEREMIA. Daca iudeilor li s-au facut acelea …

Posted in ORTODOXIE, Sfantul Prooroc IEREMIA by saccsiv on noiembrie 24, 2010

   Cititi va rog cu rabdare si cu luare aminte urmatoarele capitole din Sfanta Scriptura:

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=31&cap=5#31

20. Spuneţi aceasta în casa lui Iacov, vestiţi-o în Iuda şi ziceţi:  

21. Ascultaţi acestea, popor nebun şi fără inimă! Ei au ochi şi nu văd, urechi au, dar nu aud.  

22. Au doar nu vă temeţi de Mine, zice Domnul, şi nu tremuraţi înaintea Mea? Eu am pus nisipul hotar împrejurul mării şi hotar veşnic, peste care nu se va trece. Deşi valurile ei se înfurie, nu pot să-l biruiască şi, deşi ele se aruncă, nu pot să-l treacă.  

23. Dar poporul acesta are inimă îndârjită şi răzvrătită:  

24. Răzvrătitu-s-au şi s-au dus şi n-au zis în inima lor: „Să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, Care ne dă la vreme ploaie timpurie şi târzie şi ne păstrează săptămânile hotărâte ale culesului”.  

25. Fărădelegile voastre au schimbat aceasta şi păcatele voastre au depărtat acest bine de la voi.  

26. Că se află necredincioşi prin poporul Meu, care pândesc ca prinzătorii de păsări, se ascund la pământ, pun curse şi prind pe oameni.  

27. Cum sunt coteţele pline de păsări, aşa sunt casele lor pline de înşelătorie;  

28. Prin aceasta s-au ridicat şi s-au îmbogăţit ei, s-au făcut graşi şi cu pielea lucioasă şi în rele au trecut orice măsură;  

29. Nu fac dreptate nimănui, nici chiar orfanului, nu dau dreptate săracului şi huzuresc. E cu putinţă oare să nu pedepsesc acestea şi să nu Mă răzbun asupra unui popor ca acesta? – zice Domnul.  

30. Lucruri înspăimântătoare se petrec în ţara aceasta:  

31. Proorocii profeţesc minciuni, preoţii învaţă ca şi ei, şi poporului Meu îi place aceasta. Dar la urmă ce veţi face?”  

(more…)

Pomenirea Sfantului Prooroc IEREMIA, cel ucis de poporul lui Israel, dar marit de egipteni …

Posted in Calendar Ortodox, Sfantul Prooroc IEREMIA, SINAXAR by saccsiv on mai 1, 2010

   Citez din http://www.calendar-ortodox.ro/luna/mai/mai01.htm:

   In ziua întâi, luna mai, pomenirea sfântului prooroc Ieremia.

   Acesta din pântecele mamei sale s-a sfinţit, şi era sfânt Domnului şi prooroc, trăgându-se din Anatot. După ce a fost robit Ierusalimul de către Nabucodonosor, împăratul Babilonului, el s-a coborât la Dafne în Egipt şi acolo proorocind a fost ucis cu pietre de poporul lui Israel. Şi murind a fost îngropat în locul de înmormântare a lui Faraon, pentru că egiptenii l-au mărit, văzând folosul de la el. Fiindcă prin rugăciunea lui fuseseră omorâte aspidele, care prăpădeau pe egipteni; de asemenea fuseseră omorâte şi fiarele ce se aflau prin ape, pe care egiptenii le numesc efot, iar elinii crocodili. Pentru aceasta creştinii din acele părţi, până astăzi, rugându-se merg în locul unde este mormântul proorocului, şi luând ţărână se tămăduiesc de muşcările aspidelor. Se spune că Alexandru Macedon stând deasupra mormântului proorocului, şi aflând cele despre el, i-a mutat moaştele în Alexandria.

   Deci a zis Ieremia către preoţii Egiptului, că va să se facă un semn, adică au să se cutremure idolii Egiptului, şi vor cădea la pământ din pricina Mântuitorului prunc ce se va naşte în iesle din Fecioară. Şi pentru aceea până astăzi, ei au în loc de Dumnezeu o fecioară lehuză, şi punând un prunc în iesle, i se închină. Despre aceasta fiind întrebaţi de regele Ptolomeu, i-au spus că taina aceasta se trage de la strămoşi, şi a fost transmisă părinţilor lor de un cuvios prooroc, şi că aşteaptă sfârşitul tainei. Şi spun despre proorocul acesta că mai înainte de prădarea Templului a luat chivotul legii şi cele ce erau în el, şi a pus de le-a îngropat sub o stâncă de piatră, şi a zis către cei ce erau acolo: „S-a dus Domnul din Sinai la cer. Şi iarăşi va să vină în Sinai cu putere, şi va fi vouă semnul venirii Sale, când se vor închina toate neamurile la lemn”. Şi a zis că nimeni în afară de Aaron preotul, nu va putea scoate chivotul acesta şi că nimeni nu va deschide tablele care sunt în el, nici dintre preoţi, nici dintre prooroci, în afară de Moise alesul lui Dumnezeu.

   Iar la înviere întâi se va ridica chivotul şi va ieşi din pământ, şi va fi pus în muntele Sinai, şi se vor aduna toţi sfinţii acolo, aşteptând pe Domnul, şi fugind de vrăjmaşul care va căuta să-i omoare. Iar în piatra aceea a scris cu degetul său numele lui Dumnezeu şi s-a făcut tiparul literelor ca o cioplitură de fier. Şi nor luminos îndată a acoperit numele acela. Şi nu va putea nimeni să chibzuiască locul, şi nici nu va putea să cinstească numele lui Dumnezeu până în ziua aceea. Însă piatra este în pustiu, unde s-a făcut întâi chivotul de Veseleil între doi munţi, unde zac Moise şi Aaron. Şi se arată noaptea norul ca lumina la locul acela în chipul cel dintâi, după cum israelitenilor li se arăta norul noaptea şi-i lumina.

   Proorocul Ieremia era bătrân de ani, mic la statul trupului, barbă având din sus lată şi jos îngustă. Şi se face soborul lui în biserica sfântului apostol Petru, care este aproape de biserica cea mare.

   Cititi va rog si:

http://www.bibliaortodoxa.ro/vechiul-testament/31/Ieremia