SACCSIV – blog ortodox

IN ATENTIA PATRIARHIEI. Declaratia Sfantului Munte Athos: Pandemia Covid 19 nu trebuie să influențeze în niciun fel participarea la Sfintele Taine. Credincioșii nu trebuie să fie lipsiți de Trupul și Sângele lui Hristos. Sfânta Împărtășanie nu poate în niciun fel transmite vreo boală infecțioasă sau orice alt rău

Posted in Sfanta Chinotita a Sfantului Munte, Sfanta Impartasanie, virus by saccsiv on mai 15, 2020

Foto: auroca.org

ORTHODOX CHRISTIANITY: MOUNT ATHOS: THIS PANDEMIC MUST HAVE NO INFLUENCE ON PARTICIPATION IN THE HOLY MYSTERIES

Muntele Athos: Această pandemie nu trebuie să influențeze în niciun fel participarea la Sfintele Taine

Mt. Athos, 13 mai 2020

Sfânta Chinotită reprezentând cele 20 de mănăstiri care conduc Muntele Athos, a emis o declarație asupra importanței și poziției centrale a Sfintei Împărtășanii în viața Bisericii și a fiecărui creștin ortodox, ca răspuns la declarațiile nepăsătoare cu privire la Sfintele Taine ale politicienilor greci.

Credincioșii nu trebuie să fie lipsiți de Trupul și Sângele lui Hristos, și pandemia actuală nu trebuie să aibă vreo legătură cu posibilitatea credincioșilor de a se împărtăși, scrie Comunitatea Sfântă în declarația sa, publicată pe Romfea.

Săptămâna trecută, profesorul Ilias Mosialos, consilier al guvernului elen în privința pandemiei coronavirusului, și profesor de politici de sănătate la London School of Economics, a apelat la credincioși să se abțină de la Sfânta Împărtășanie până la dezvoltarea unui vaccin împotriva coronavirusului.

„Ar fi util să analizăm dacă este posibil să o luăm într-un mod diferit și mai sigur”, a spus consilierul guvernamental.

În declarația sa, Comunitatea Sfântă a menționat că a împărtășit setea spirituală a tuturor celor care nu au putut să meargă la biserică în timpul Săptămânii Patimilor și al Paștelui, și să primească Sfânta Împărtășanie.

După cum au subliniat mai multe sinoduri și mai mulți ierarhi ortodocși, athoniții remarcă, de asemenea, că Sfanta Euharistie este sursa noastră de sfințire, și împărtășirea noastră cu viața Domnului, și nu poate în niciun fel transmite vreo boală infecțioasă sau orice alt rău.

Și răspunzând direct la declarația lui Mosialos, Comunitatea Sfântă „își exprimă regretul pentru declarațiile publice cu privire la evitarea Sfintei Împărtășanii, subliniind că această Taină, cea mai mare a Bisericii Ortodoxe, este absolut necesară pentru viața spirituală, și credincioșii nu pot fi lipsiți de ea.“

Primirea Sfintei Împărtășanii nu încalcă în niciun fel măsurile de protecție pentru coronavirus stabilite de stat, scrie Comunitatea Sfântă, măsuri care au fost implementate, de asemenea, și în Sfântul Munte.

Cu toate acestea, în niciun fel această pandemie și tratamentul ei nu ar trebui să fie legate de capacitatea credincioșilor de a participa la Sfintele Taine ale Bisericii Ortodoxe, limitând astfel libertatea religioasă și participarea creștinilor la slujbele bisericii”, continuă declarația.

În aceste vremuri nesigure, credincioșii ortodocși ar trebui să caute și mai mult refugiu la Dumnezeu, participând la căile mântuitoare ale Bisericii, invocând ajutorul dumnezeiesc prin intermediul icoanelor, moaștelor, sfinților ș.a.

„Vremurile de încercări vor trece, măsurile restrictive vor fi ridicate treptat, dar această încercare pe care Domnul a permis-o pentru păcatele noastre, să fie o ocazie de pocăință sinceră și de întoarcere la învățătura Sfintei Evanghelii a lui Hristos cel Înviat din morți, Care este speranța nu numai a fiecărei persoane în mod individual, ci și a lumii întregi – Cel care alungă toată frica, pentru că El este Învingătorul morții”, scriu reprezentanții athoniți.

Fie ca credincioșii să se unească în pocăință, dragoste, milostenie, și bunăvoință față de slăbiciunile celorlalți, se spune în încheierea declarației.

5/14/2020

 

Comentariu saccsiv:

Cititi va rog si:

La Sfanta Impartasanie nu te poti imbolnavi de coronavirus. Nu este nevoie de lingurite de unica folosinta deoarece vorbim despre Împãrtãsirea cu Trupul si Sângele Mântuitorului!

 

Sfanta Chinotita a Sfantului Munte despre Dialogul cu romano-catolicii

   Reiau integral articolul Sfanta Chinotita a Sfantului Munte despre Dialogul cu romano-catolicii:

   Sfânta Chinotită a Sfântului Munte Athos a adoptat astăzi o poziţie oficială cu privire la întrunirea Comisiei Mixte de Dialog între ortodocşi şi romano-catolici în Cipru. Sfânta Chinotită a hotărât următoarele:

   1. Sfântul Munte, de-a lungul veacurilor, rămâne prin harul lui Hristos păzitor credincios al Sfintei Credinţe Ortodoxe, pe care de Dumnezeu propovăduitorii Apostoli au predat-o Bisericii şi de Dumnezeu purtătorii noştri Părinţi, prin Sfintele Sinoade Ecumenice au păstrat-o de-a lungul veacurilor nefalsificată. Această Predanie au păzit-o cu fidelitate şi părinţii aghioriţi dinaintea noastră.

   2. Fiind informaţi că are să se întrunească foarte curând, în Cipru, Comisia Mixtă Internaţională pentru Dialog Teologic între Biserica Ortodoxă şi Romano-Catolici, ce va dezbate tema „Rolul episcopului Romei în comuniunea bisericilor în primul mileniu”, Sfânta noastră Chinotită, necunoscând tematica exactă a Dialogului respectiv, îşi exprimă profunda nelinişte şi problematizare pentru faptul că se discută primatul papal înainte ca papismul să fi renunţat la dogmele lui eretice şi la caracterul său lumesc (Statul Vatican). Singura condiţie pentru discutarea temei primatului este revenirea romano-catolicilor la credinţa ortodoxă şi la sistemul sinodal al Bisericii Ortodoxe şi nu „unitate în diversitatea” dogmelor.

   3. Biserica Ortodoxă este acea singură Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică, precum a declarat aceasta, în preacinstita şi Sfânta Biserică a Protatului, şi Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic Kir Bartolomeu, pe 21.08.2008, în timpul vizitei sale în Sfântul Munte. Acelaşi lucru îl credem şi noi şi vom rămâne statornici în toate câte Sfinţii noştri Părinţi au propovăduit.

   Toţi reprezentanţii şi Întâistătătorii celor douăzeci de Mănăstiri din Sfântul Munte Athos, adunaţi în Sinaxă Comună.

(traducere: ierom. Fotie; sursa: romfea.gr)

   Este vorba despre COMISIA MIXTA DE DIALOG TEOLOGIC INTRE CATOLICI SI ORTODOCSI ce se intruneste anul acesta in Cipru la sfarsitul lui octombrie

   Pe site-ul http://www.ecum.ro/infoecum/Ro/ se gaseste articolul Dialogul dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică din care citez:

   „Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică au în comun doctrine şi tradiţii canonice care uşurează dialogul teologic în vederea unirii. Cadrul oficial în care teologii celor două Biserici se întâlnesc pentru dialog este Comisia Mixtă de Dialog Teologic Catolic-Ortodox. Aceasta s-a format în anul 1979 ca urmare a declaraţiei comune a papei Ioan Paul al II-lea şi a patriarhului Demetrios I. Comisia este formată din 30 de membri ortodocşi şi 30 de membri catolici. Întâlnirile de până acum ale comisiei:

  • 1980: Patmos şi Rhodos, Deschiderea festivă a Dialogului 
  • 1982: München, „Taina Bisericii şi a Euharistiei în lumina Tainei Sfintei Treimi”
  • 1984: Creta, „Credinţa, tainele şi unitatea Bisericii”
  • 1986-1987: Bari, „Credinţa, tainele şi unitatea Bisericii“
  • 1988: Valaam, „Taina preoţiei în structura sacramentală a Bisericii, însemnătatea succesiunii apostolice pentru sfinţenia şi unitatea poporului lui Dumnezeu”
  • 1990: Freising, „Consecinţele eclesiologice şi canonice ale naturii sacramentale a Bisericii. Sinodalitate şi autoritate în Biserică.
  • 1993: Balamand,„Uniatismul şi căutarea de azi a comuniunii depline”
  • 2000: Baltimore, „Implicaţiile eclesiologice şi canonice ale uniatismului”
  • 2006: Belgrad

   Încă din anii 90 dialogul a întâmpinat unele dificultăţi, iar la întâlnirea din anul 2000 de la Baltimore membrii comisiei nu au putut cădea de comun acord asupra unui document final comun cu privire la Bisericile Unite cu Roma. După o pauză de şase ani comisia şi-a reluat în anul 2006 activitatea prin întâlnirea de la Belgrad.

   Întâlnirea din septembrie 2006 de la Belgrad a fost prezidată de doi Copreşedinţi, Eminenţa Sa, Cardinal Walter Kasper, Preşedintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor şi Mitropolitul Ortodox Ioan de Pergamon, reprezentând Patriarhia Ecumenică. Secretari ai Comisiei au fost ES Mitropolit Gennadios de Sassima şi Mons. Eleuterio F. Fortino.

   Delegat din partea Bisericii Ortodoxe Române a fost P.S. Petroniu Florea, Episcop Vicar de Oradea. Biserica Româna Unită cu Roma (Greco-Catolică) a fost reprezentată de P.S. Florentin Crihălmeanu, Episcop al Episcopiei de Cluj-Gerla. Tema întâlnirii a fost koinonia.

   2007: Ravenna

   Comisia mixtă internaţională de dialog s-a întrunit pentru cea de-a X-a sesiune de dialog, în Ravenna/Italia, între 8 şi 14 octombrie 2007. Au participat 30 de repezentanţi ai Bisericii Catolice – printre care şi Cardinalul Christoph Schönborn – şi reprezentanţi din aproape fiecare Biserică Ortodoxă. Adunarea a fost prezidată de Mitropolitul Ioannis Zizioulas şi Cardinalul Walter Kasper.

   În documentul final intitulat „Consecinţele ecleziologice şi canonice ale naturii
sacramentale a Bisericii: comuniune, conciliaritate şi autoritate în Biserică”
se afirmă următoarele: „Ambele părţi sunt de acord că în vremea Bisericii nedespărţite, această ordine canonică (Roma, Constantinopol, Alexandria, Antiohia şi Ierusalim) era recunoscută de toţi.” Cele două Biserici nu sunt de acord însă în ceea ce priveşte interpretarea dovezilor istorice din prezent cu privire la prerogativele episcopului Romei drept protos, o chestiune care era deja înţeleasă în moduri diferite în primul mileniu.

   PS Pentroniu Sălăjanul, Episcop Vicar al Episcopiei Oradiei, Delegat al Bisericii Ortodoxe Române la acest dialog completează într-un comunicat: “Delegaţii Bisericilor Ortodoxe şi cei ai Bisericii Romano Catolice nu au luat în discuţie şi nu au căzut de acord asupra faptului că episcopul Romei ar fi, în acest moment, primul între patriarhii lumii. Acest lucru ar fi imposibil, de vreme ce actualul episcop al Romei a şi eliminat, la începutul anului 2006, dintre titlurile sale pe cel de patriarh al Occidentului.”

   Documentul comun al întrunirii de la Ravenna a fost publicat în data de 15 noiembrie 2007 la Vatican, Istambul şi Atena. Varianta originală a acestui document este în limba engleză. Traducerea în limba română o puteţi găsi aici.

   Următoarele întruniri ale Comisiei vor dezbate în 2007-2009 tema primatului papal în primul mileniu creştin, iar în 2009-2011 tema primatului în cel de-al doilea mileniu.

   Interesant de studiat este si:                       

   FAITH, SACRAMENTS AND THE UNITY OF THE CHURCH

   Comisia se va intruni in 2009 in a doua parte a lunii octombrie, probabil în prezenţa Papei Benedict.

   Cititi va rog si articolele:                                                

IMPORTANT DOCUMENT IMPOTRIVA ECUMENISMULUI

VIDEO – Dumitru Staniloae: „Ecumenismul este produsul masoneriei„, mari duhovnici romani despre ecumenism – video, analiza fenomenului

Articolul zilei (27.05.2009) si completari utile despre NEW AGE si MASONERIE: „Obiectivul Patriarhului, acelasi cu al masoneriei: “Unitatea spirituala a lumii””

26 august – 2 septembrie, Geneva: intrunirea CONSILIULUI MONDIAL AL BISERICILOR. BOR este reprezentata de Mitropolitul Nifon Mihaita

Articolul zilei (08.07.2001): Papa vrea Guvern Mondial

CATOLICUL Massimo Introvigne despre ILLUMINATI si filmul “Îngeri şi demoni”

DOCUMENTUL DE LA RAVENNA

%d blogeri au apreciat: