SACCSIV – blog ortodox

Parintele PAISIE AGHIORITUL (interviu) despre ANTIHRIST, SIONISTI si 666

Posted in 666, antihrist, EVREI, PAISIE AGHIORITUL by saccsiv on iulie 14, 2013

Cuv.-Paisie-Aghioritul

   Iata ce putem citi in articolul fratelui Apologeticum Interviu cu Părintele Paisie Aghioritul – Despre antihrist şi pecetluire: Pe cât s-a vătămat Ortodoxia prin comunism, pe atât se va vătăma şi acum:

Părinte, spuneţi-ne ceva despre Antihrist.

Să spunem mai bine despre Hristos… Cât putem, să fim lângă Hristos. Dacă suntem cu Hristos, ne vom teme de Antihrist? Oare nu există duh antihristic acum? Răul face duhul antihristic. Şi dacă se va naşte şi un monstru antihrist şi va face unele neghiobii, va fi luat în râs la sfârşit. Se vor petrece multe evenimente. Poate veţi apuca să trăiţi şi voi multe din semnele scrise în Apocalipsă. Încet-încet destule încep să iasă la iveală. Strig şi eu netrebnicul de atâţia ani! Situaţia este înfricoşătoare, ciudată. Nerozia a întrecut limitele. A venit lepădarea şi rămâne ca acum să vină „fiul pierzării” (2 Tes. 2:3). Totul va deveni un spital de nebuni. În harababura ce va stăpâni, fiecare stat se va ridica să facă orice-i spune cugetul. Dumnezeu să ajute, ca interesele celor mari să fie astfel încât să ne ajute. Din ce în ce vom auzi de ceva mai nou. Vom vedea făcându-se lucrurile cele mai neaşteptate, mai neraţionale. Numai că evenimentele se vor derula cu repeziciune. Ecumenism, piaţă comună, un stat mare, o religie după măsurile lor. Acesta este planul diavolilor. Sioniştii pregătesc pe cineva de Mesia. Pentru ei Mesia este împărat, adică va stăpâni aici pe pământ. Martorii lui Iehova şi ei visează la un împărat pământesc. Sioniştii vor prezenta unul şi martorii lui Iehova îl vor primi. Vor spune „Acesta este”. Se va face mare zăpăceală. În mijlocul acestei zăpăceli toţi vor cere un Mesia, ca să-i mântuiască. Şi atunci vor prezenta pe unul care va spune: „Eu sunt Imam, eu sunt al cincilea Buda, eu sunt Hristos pe care-l aşteaptă creştinii, eu sunt acela pe care-l aşteaptă Martorii lui Iehova, eu sunt Mesia evreilor”. Va avea cinci „eu”-uri ! … Evanghelistul Ioan atunci când în prima sa epistola spune: „Copiii mei… că vine antihristul, iar acum mulţi antihrişti s-au arătat…” (1 In. 2, 18), nu înţelege că aşteptatul Antihrist va fi ca prigonitorii Maximian şi Diocletian, ci că Antihristul cel aşteptat va fi într-un fel ca un diavol întrupat, care se va prezenta poporului israelian ca Mesia şi va înşela lumea. Vin ani grei, vom avea încercări mari. Creştinii vor avea mare prigoană. Şi uită-te: oamenii nici nu înţeleg că trăim în semnele vremurilor, că pecetluirea înaintează. Trăiesc ca şi cum nu s-ar întâmpla nimic. De aceea spune Scriptura că va căuta să înşele, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi (Mt. 24:24; Mc. 13:22). Cei care nu vor avea intenţie bună, care nu vor fi luminaţi, se vor înşela în anii apostaziei. Pentru că cel ce nu are harul dumnezeiesc, nu are claritate duhovnicească, asemeni diavolului.

Părinte, sioniştii cred cele despre Antihrist?

Aceştia vor să stăpânească toată lumea. Ca să le reuşească scopul, folosesc vrăjitoria şi satanismul. Satanolatria o văd că pe o putere, care îi va ajuta în planurile lor. Adică vor să stăpânească lumea cu putere satanică. Pe Dumnezeu nu-L pun în socoteala lor. Se vor binecuvânta aşadar de Dumnezeu? Din asta Dumnezeu va scoate multe lucruri bune. Celelalte teorii satanice au ţinut cel puţin 70 de ani; ale acestora nici 7 ani nu vor ţine.

Părinte, atunci când aud despre Antihrist simt o frică înăuntrul meu.

De ce te temi? Va fi mai înfricoşător decât diavolul? Acesta este om. Sfânta Marina l-a bătut pe diavol şi Sfânta Iustina a alungat atâţia. La urma urmei noi n-am venit să ne aranjăm în această lume. Semnul că se apropie împlinirea proorociilor va fi dărâmarea templului lui Omar din Ierusalim. Îl vor dărâma, ca să rezidească Templul lui Solomon, care, precum se spune, a fost zidit în locul acesta. În cele din urmă, sioniştii îl vor aşeza acolo pe Antihrist ca Mesia. Am auzit că evreii deja se pregătesc să rezidească Templul lui Solomon.

Părinte, evreii, deşi citesc Vechiul Testament, cum de nu cred în Hristos?

Nu te duci să le-o spui asta evreilor? Evreii au avut fanatism de la început. Ei înţeleg, dar egoismul îi orbeşte. Dacă ar fi luat puţin aminte, n-ar fi rămas nici un evreu (necreştinat).

Cele pe care le-au citit, cum le-au explicat?

Cum le-au explicat şi cum le explică? Noimele duhovniceşti le fac materiale. De pildă, ceea ce spune proorocul Isaia, „au înflorit pustiurile Iordanului” (Is. 35,2), să vezi cum au explicat-o. Ca să arate că a înflorit pustiul, au întors înapoi un rău, au făcut diguri, grădini, au sădit banani, lămâi, portocali, au făcut numai livezi, aşadar, spun că „a înflorit pustiul”. Pe toate aşa le explică. În timp ce cuvintele acestea ale Proorocului se referă la renaşterea lumii prin Sfântul Botez, prin baia naşterii din nou.

Acum aşteaptă pe împăratul pământesc?

Da, pe Antihrist. Rabinii ştiu că a venit Mesia şi că L-au răstignit. Am aflat de la o persoană că, atunci când un evreu trage să moară, merge rabinul şi-i spune la ureche: „Mesia a venit”. Vezi, îi mustră conştiinţa, pentru că se simt vinovaţi, dar nu se smeresc.

Părinte, peste cât timp se vor petrece aceste evenimente?

Întârzie din pricina ta şi a mea, ca să dobândim o stare duhovnicească bună. Dumnezeu încă mai rabdă, pentru că de se vor întâmpla acum ne vom pierde amândoi. Nu se spune nicăieri în învăţătura lui Hristos despre un anumit timp (Mt. 24:36; Mc. 13:32; Fapte 1:7; I Tes. 5:1;) însă Scriptura spune că semnele vremurilor vor înştiinţa despre venirea lor (Mt.24:29; Mc.13:24; Lc.21:25). Să fim întotdeauna gata şi le vom vedea atunci când se va apropia timpul. Atunci vom fi mai siguri. „Timpul şi experienţa le vor descoperi celor treji” (Sf. Andrei al Cezareii). Mi-a căzut în mână o carte care avea pe copertă un 666 mare. Ei, oameni lipsiţi de mărime de suflet! O fac ca să-l prezinte frumos pe 6 şi să obişnuiască lumea cu el. Astfel, încet-încet va veni şi pecetluirea.

Părinte, şi nasturii ce se cos la haine se vând prinşi pe nişte hârtii care au numărul 666.

Măi, şi diavolul ăsta! Pe cartelele de credit l-au pus de mult timp. Acum şi pe nasturi. Mulţi pun pe 666 ca firmă, ca să fie preferate produsele lor. Unul îl sprijină pe altul. Adică 666 să ia de la 666. S-a scris că atunci când va circula reclamă cu şarpele ce îşi mănâncă coada, asta va însemna că evreii vor stăpâni toată lumea. Acum şi-au pus numărul şi pe unele bancnote. 666 a cuprins şi China şi India.

Părinte, cum de ştiu şi totuşi pun acest număr ?

Sfântul Evanghelist Ioan ştia ce va face diavolul, precum şi proorocii au proorocit că-L vor vinde pe Hristos pentru „treizeci de arginţi”(Zah. 11:1-13;), că-L vor adăpa cu oţet (Ps. 68:22), că-I vor împărţi hainele (Ps. 21:19). Cu 2000 de ani în urmă s-a scris în Apocalipsă că oamenii se vor pecetlui cu numărul 666. „Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase”(Apoc. 13:18). Pentru evrei numărul 666 este simbolul economiei. Evreii, precum se arată în Vechiul Testament, au pus impozit concret neamurilor pe care le-au supus în diferite războaie. Impozitul anual era de 666 talanţi de aur (3 Regi 10:14 şi 2 Par. 9:13). Acum, ca să supună toată lumea, pun iarăşi acest număr de impozit vechi, care se leagă de trecutul lor slăvit. De aceea nu vor să-l înlocuiască cu alt număr. Adică 666 este simbolul lui mamona. L-au luat de la greutatea aurului – nu ştiau aceasta ce o spune Sfântul Ioan în Apocalipsă – dar nu încetează să fie mamona. Evanghelia însă spune: „sau Hristos sau mamona”. „Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui mamona” (Mt. 6:24). Lucrurile înaintează în mod programat. În America câinii umblă fiind pecetluiţi cu un emiţător şi, pac!, îi găsesc. Aşa ştiu unde se află fiecare câine. Câinii care nu au marcaj şi sunt fără stăpân, îi omoară cu raze laser. După aceea vor începe să-i omoare şi pe oameni. Au pecetluit tone de peşti şi-i urmăresc din satelit în ce mare sunt. Acum iarăşi a apărut o boală, pentru care au aflat un vaccin care va fi obligatoriu şi, ca să-l poată face cineva, îl vor pecetlui. Câţi oameni nu sunt deja pecetluiţi acolo cu raze laser, unii pe frunte şi alţii pe mână. Mai târziu, cel care nu va fi pecetluit cu nr. 666 nu va putea nici vinde, nici cumpăra, sau să ia împrumut, să fie numit într-un post etc. Îmi spune gândul că Antihrist cu acest sistem vrea să prindă toată lumea şi, dacă cineva nu este în sistem, nu va putea lucra etc., fie el roşu, fie negru, fie alb, adică toţi. Va supraveghea astfel printr-un sistem economic care va controla economia mondială şi numai aceia care au primit pecetea cu numărul 666 vor putea avea acces la schimburi comerciale. Dar ce vor păţi oamenii care se vor pecetlui!… Mi-a spus un specialist că prin razele laser se pricinuiesc vătămări. Oamenii care se vor pecetlui vor atrage astfel razele soarelui şi vor fi atât de vătămaţi, încât îşi vor mânca limbile de durere (Apoc. 16:10). Cei care nu se vor pecetlui vor petrece mai bine decât ceilalţi, pentru că Hristos îi va ajuta pe cei ce nu s-au pecetluit. Acesta nu este puţin lucru!

Părinte, când îi va ajuta? După aceste evenimente?

Nu, chiar atunci.

Părinte, dacă nu vor putea vinde şi cumpăra, cum vor putea petrece mai bine ?

Să vezi, Dumnezeu ştie un mod, îl ştiu şi eu. Aşadar…, m-a preocupat mult subiectul acesta şi mi-a trimis după aceea… o telegramă. Măi, măi, cum le iconomiseşte Dumnezeu!

Părinte, de ce pecetluirea se numeşte şi încrestare?

Pentru că nu este la suprafaţă. Ce înseamnă „a încresta”? Nu înseamnă a trage linii adânci, crestături? Pecetluirea va fi încrestare, pe care o vor pune mai întâi pe toate produsele şi după aceea vor impune să se facă şi cu raze laser pe mâna sau pe fruntea oamenilor. Acum doi ani i-am spus unui medic din Toronto despre pecetluire şi acum, mi-a spus acela, a citit într-un ziar că în loc de cartelă cer amprentele de la mână. Ei înaintează dar nu putem spune că va fi asta sau aceea. Unele televizoare trimise în ultimul timp în Grecia au şi un aparat care urmăresc pe cei ce privesc la televizor. Peste puţin toţi cei ce vor avea televizor, vor privi la televizor, dar vor fi văzuţi şi ei. Adică vor urmări şi vor fi urmăriţi. Li se va controla astfel prin computer toată viaţa lor; ce spun, ce fac, totul. Vezi la ce fel de dictatură s-a gândit diavolul! La Bruxelles au o clădire întreagă cu 666, în care-şi adăpostesc computerul. Acest computer poate controla miliarde de oameni – sunt aproape 6 miliarde toată lumea. Toate le vor fi cunoscute printr-o răsucire de buton. Unii europeni s-au împotrivit, deoarece se tem de dictatura mondială. Noi, ortodocşii, ne împotrivim, pentru că nu-l vrem pe Antihrist şi, fireşte, nici dictatura. Ne aşteaptă evenimente, dar nu vor dura mult. Pe cât s-a vătămat Ortodoxia prin comunism, pe atât se va vătăma şi acum.

Părinte, a spus cineva: „Cum de folosiţi bancnotă de 5.000 de drahme care are pe ea nr. 666? Acelaşi lucru este şi cu buletinul”.

Hârtia de 5.000 este ban – şi lira Angliei are pe ea pe regina Elisabeta; asta nu vătămă. „Cele ale Cezarului, Cezarului” (Mt. 22:21; Mc. 12:17). Aici însă este vorba de identitatea mea, este ceva personal; nu este ban. Identitatea înseamnă ceea ce înseamnă şi cuvântul; adică cineva se identifică cu cele pe care le declara. Ei pun pe diavolul şi să semnez că îl primesc. Cum să fac asta?

Părinte, ce legătură are acest buletin de identitate cu pecetluirea?

Buletinul de identitate nu este pecetea; este introducerea pecetluirii.

Părinte, lumea întreabă ce să facă în legătură cu noile buletine de identitate.

Atunci când vă întreabă, voi cel mai bine să le spuneţi oamenilor să întrebe pe duhovnicii lor şi să facă răbdare să vadă cum va acţiona Biserica, pentru că mulţi pun întrebări, dar puţini înţeleg răspunsurile. Deoarece eu am scris clar în broşura „Semnele vremurilor”: fiecare să acţioneze potrivit cu conştiinţa lui. Desigur, unii spun: „Ei, acestea sunt o părere a unui călugăr; nu este poziţia Bisericii”. Eu însă nu mi-am spus părerea mea, ci am formulat simplu cuvintele lui Hristos, ale Evangheliei, pentru că propria noastră părere trebuie s-o supunem voii lui Dumnezeu, ce se exprimă în Evanghelie. Alţii, spun cele contrare celor ce le-am spus eu, spunând că le-a zis Părintele Paisie. Unii, care le aud, deşi lucrurile sunt aşa de serioase, nu întreabă dacă sunt aşa, dacă într-adevăr le-am spus, ci le cred. Eu nu mă tem; le spun cu curaj. Vin şi la Colibă şi aruncă 666 în cutie. În sfârşit, asta nu-i nimic! Într-o zi mi-au pus o inscripţie pe uşă … Am crezut că a venit cineva, nu m-a găsit şi a scris „lipseşte”, ca s-o vadă şi altcineva. Dar mă uit mai bine, şi ce să văd? Era scrisă o ocară. O astfel de ocară n-am auzit nici când eram mirean. Toată această situaţie va primi o măturătură bună, dar vom trece şi noi o furtună. Pe unii îi interesează subiectul buletinelor de identitate, alţii îl exploatează şi creează probleme. Biserica trebuie să ia o poziţie corectă. Să vorbească; să explice credincioşilor ca să înţeleagă că de vor lua buletinul de identitate, asta va constitui o cădere. În acelaşi timp să ceară de la stat ca noul buletin cel puţin să nu fie obligatoriu. Dacă Biserica ia o poziţie serioasă, se va respecta libertatea credincioşilor, aşa încât cel ce vrea îşi va lua noul buletin, iar cel ce nu vrea, să-l păstreze pe cel vechi; atunci vor plăti numai câteva nuci tari, pentru că ceilalţi le vor sta împotrivă. Cei ce vor voi să se folosească (lumeşte) vor avea noul buletin, iar ceilalţi, sărmanii, cei credincioşi, vor avea buletinul vechi şi-i vor chinui. Acum, fiindcă ministrul a făgăduit să nu pună 666 în buletinele de identitate, nici la vedere, nici nevăzut, şi asta e ceva. Vom avea răbdare şi se va vedea ce va fi şi numai faptul că spun că nu îl pun pe 666 este ceva. Se leapădă şi ei înşişi. Să vedem în cele din urmă ce vor pune. Până să circule noile buletine de identitate, poate veni urgia lui Dumnezeu. După aceea, nu înseamnă că în 24 de ore toţi vor trebui să-şi scoată buletine noi. Să iasă primele; se vor examina, să iasă ministrul mincinos, şi atunci lupta va fi dreaptă. Dacă acum continuăm protestele, aceia vor spune: „Iată, aceştia pricinuiesc tulburare. Deşi nu s-a pus problema, ei strigă şi protestează”. Câinele, dacă e păzitor bun, latră atunci când vine hoţul. Când pleacă, tace. Dacă însă continuă să latre, atunci nu e păzitor bun. (…) Cei trei ani şi jumătate vor fi grei şi o vor plăti unii care nu vor fi de acord cu acest sistem. Pentru unii ca aceştia vor găsi vreo pricină şi-i vor băga în închisoare. După un an îi vor duce în alt oraş pentru cercetări, ca să treacă pe la alt tribunal; dintr-un oraş în altul. După aceea vor spune: „Să ne ierţi, eşti nevinovat. Dacă ai fi fost pecetluit, am fi cercetat despre tine într-un minut. Acum însă nu-ţi putem face control”.

Părinte, vor putea impune pecetluirea cu sila?

„Politeţea” lor nu va ajunge până acolo! Vor fi politicoşi pentru că vor fi … europeni. Vor arăta că sunt la înălţime. Nu vor chinui pe oameni, dar omul nu va putea trăi, dacă nu are pecetea. Vor spune: „Fără pecete vă chinuiţi! Dacă aţi fi primit-o, nu aţi fi trăit aşa de greu. Nu vor putea folosi nici monezi de aur, nici dolari dacă vor avea. De aceea, dacă fiecare se va îngriji să trăiască de pe acum simplu, în cumpătare, va putea trăi în acei ani. Să aibă un ogoraş, să cultive grâu, cartofi. Să pună puţini măslini şi atunci, cu vreun animal, cu vreo capră, cu puţine găini va putea înfrunta nevoile familiei sale. Pentru că şi provizii de ar face, nu-i vor folosi mult, deoarece alimentele nu ţin mult, ci se strică repede. Fireşte, greul va dura puţin, trei ani-trei ani şi jumătate. Pentru cei aleşi se vor scurta zilele. Nu-şi vor da seama când au trecut. Dumnezeu nu va lăsa pe om neajutorat.

Părinte, în aceşti ani grei va interveni Hristos?

Da. Vezi, dacă aici unui nedreptăţit, care are dispoziţie bună, fiindcă este îndreptăţit să primească ajutorul dumnezeiesc, i se arată de multe ori sfinţii, Maica Domnului, Hristos, ca să-l mântuiască, cu cât mai mult atunci când sărmana lume se va afla într-o situaţie atât de grea. Va fi o vijelie, o mică ocupaţie a lui Satana – Antihrist. După aceea va mânca o palmă de la Hristos, se vor cutremura toate neamurile şi va veni pacea în lume pentru mulţi ani. De această dată Hristos va da o ocazie ca să se mântuiască făptura Sa. Hristos îşi va lăsa făptura Sa? Se va arăta la punctul culminant, când oamenii nu ar mai putea ieşi singuri, ca să-i mântuiască din mâinile lui Antihrist. Oamenii se vor întoarce la Hristos şi va veni în toată lumea o linişte duhovnicească pentru mulţi ani. Unii leagă a Doua Venire de această intervenţie a lui Hristos. Eu nu pot spune asta. Gândul îmi spune că nu va fi a Doua Venire, când va veni ca Judecător, ci o intervenţie a lui Hristos, pentru că sunt atâtea fapte care nu s-au petrecut încă. Va interveni Hristos, va da o brâncă acestui întreg sistem, va pedepsi tot răul şi în cele din urmă îl va transforma în bine. Drumurile se vor umple de locuri de închinare. Autobuzele vor avea icoane pe dinafară. Toţi oamenii vor crede. Te vor trage să le vorbeşti despre Hristos. Aşa se va propovădui Evanghelia la toată lumea. Şi atunci Hristos va veni ca Judecător să judece lumea. Altceva este Judecata, altceva o intervenţie a lui Hristos, ca să ajute făptura Sa.   Extras din Cuviosul Paisie Aghioritul, „Cuvinte duhovniceşti II – Trezire duhovnicească”, Ed. Evanghelismos, 2003 

   Comentariu saccsiv:

   Cititi va rog si:

Parintele PAISIE AGHIORATUL despre 666, cartele electronice, buletine electronice

INTERESANT: Au fost niste unii care au mintit ca parintele PAISIE AGHIORITUL s-ar fi sucit spre finalul vietii, legat de NOILE BULETINE. Adevarul e ca a ramas darz pana la adormirea sa intru Domnul

   Asadar:
„Poate veţi apuca să trăiţi şi voi multe din semnele scrise în Apocalipsă.”

   Nu e singurul care o spune. Printre ultimii care ne avertizeaza este si:

PROFETIA PARINTELUI ELPIDIE: „Voi, cei mici, îl veţi vedea pe ANTIHRIST”. Despre noul papa – profetul mincinos, razboi, foamete, ELITE, cipuri. Text integral preluat din revista Atitudini

„Sioniştii pregătesc pe cineva de Mesia”

   Cititi va rog si:

VIDEO (si trascriptul): RABINI despre SFARSITUL VREMURILOR si … MESIA

PROTOCOALELE ÎNŢELEPŢILOR SIONULUI

ARTICOLUL ZILEI (15.12.2010): ORDINUL ILUMINAŢILOR – Problema evreiasca – parintele Victor Moise. COMPLETARI NECESARE

Rabinii ştiu că a venit Mesia şi că L-au răstignit. Am aflat de la o persoană că, atunci când un evreu trage să moară, merge rabinul şi-i spune la ureche: „Mesia a venit”.”

   Cititi va rog si:

Traducerea articolului din ISRAEL TODAY despre rabinul Yitzhak Kaduri ce scria in 2005 ca numele lui Mesia este Iisus (Yehoshua sau Yeshua) si ca va veni dupa moartea lui Ariel Sharon …

„Ei, oameni lipsiţi de mărime de suflet! O fac ca să-l prezinte frumos pe 6 şi să obişnuiască lumea cu el.”

   Asta fac prin acele simboluri cu care ne tot invadeaza:

SIMBOLURI: 666 in Logo GOOGLE CHROME?

SIMBOLURI: 666 in Logo CERN?

SIMBOLURI SINISTRE IN LOGO: Alfa Romeo, Vodafone, CFR, Bechtel, Procter and Gamble

SIMBOLURI … Un studiu al sinistrelor embleme de misiune ale satelitilor de spionaj

FOTO: Simboluri SATANISTE la deschiderea JOCURILOR OLIMPICE de iarna Vancouver 2010

LOGO – SIMBOL MASONIC la Consiliul Uniunii Europene …

VIDEO: Ce se intampla la ASTANA, capitala Kazakhstanului, plina de SIMBOLURI ale NOII ORDINI MONDIALE?

VIDEO: „MTV Sight”. Un spot MTV plin de simboluri …

VIDEO – Reclama MTV: Tablou plin de SIMBOLURI MASONICE pentru seara de … Craciun

VIDEO: Simboluri ale NOII ORDINI MONDIALE pe aeroportul international din DENVER

Foto: SATANISM in noile reclame ORANGE

„Va supraveghea astfel printr-un sistem economic care va controla economia mondială şi numai aceia care au primit pecetea cu numărul 666 vor putea avea acces la schimburi comerciale.”

   Intr-adevar, intre timp au creat un sistem:

Autentificare: TATUAJE PE … BRATE. Motorola se implica

   Parintele incheie:

„Gândul îmi spune că nu va fi a Doua Venire, când va veni ca Judecător, ci o intervenţie a lui Hristos”

   Totusi, s-ar putea sa-si fi schimbat parerea, caci iata ce spune intr-o convorbire:

Noi oamenii dăm examene în aceşti ani grei, ca să se vadă ce face fiecare. Dar văd multă nepăsare. Nu vor să audă că se va face a Doua Venire, ca să nu se mâhmească şi să poată petrece… Ai înţeles ce se întâmplă ? Acesta este motivul… Să nu audă ceva…

   Mai demult, când auzeau, de pildă: ”Va trece o cometă”, îndată oamenii se cutremurau şi-şi spuneau: „Se poate să murim. Aşadar să ne pregătim, să ne spovedim, să facem vreo faptă bună”. Şi începeau să facă ceva, se pregăteau… S-au când auzeau: „Va fi război”, se pregăteau…

   Acum să nu audă de a Doua Venire, să nu audă că va veni cândva antihrist…De ce ? Ca să petreacă. Ai înţeles ce se întâmplă ? Nu suportă pentru că le strică dispoziţia… Evenimentele care se petrec, oamenii nu le pun în valoare pentru mântuirea lor…”

   Cititi va rog mai multe la:

Parintele Paisie Aghioritul: „CHIAR SI ATUNCI CAND PRIMESTE BULETINUL, TOT SE LEAPADA DE HRISTOS”. Despre U.E., pecetluire si buletinele electronice

   Cititi va rog si:

Text remarcabil despre ANTIHRIST

Text remarcabil despre APOCALIPSA – VIZIUNILE STARETULUI ANTONIE

PROFETIA Sfantului LAVRENTIE DE CERNIGOV despre ANTIHRIST

Skartsiuni Dimitriu: “Profetii despre antihrist”

Vedenia Sfantului Ioan de Kronstadt despre ANTIHRIST, caderea in erezii, semnul fiarei, sfarsitul lumii …

PROFETIA LUI AGATANGHEL de la … 1272. Despre Caderea Constantinopolului, Miscarea Legionara, al doilea razboi mondiala, viitorul razboi greco turc si multe altele

Profetia Sfantului Moise Arapul despre CALUGARII DIN NEAMUL CEL DE PE URMA

PROFETIA Sfantului ANATOLIE al OPTINEI despre vremea cand ERETICII VOR PUNE MANA PE BISERICA …

Profetia Sfantului CALINIC de la Cernica despre 1992, inceputul SFARSITULUI LUMII …

O EXCEPTIONALA PROFETIE din secolul XV descrie lamuritor cum va fi in timpul ANTIHRISTULUI. Vor pricepe macar acum adormitii ce e cu eGuvernarea, internetul obiectelor si documentele cu cip?

O proorocie mai putin cunoscuta a Batranilor Pustiei pentru neamul cel de pe urma …

Parintele DIONISIE DE LA COLCIU – INVATATURI: Despre Uniunea Europeana, alunecarea oamenilor Bisericii, antihrist, rugaciunea inimii, cum sa vietuiasca crestinii in orase

Parintele Dionisie de la Colciu despre ROMANII VREMURILOR DE PE URMA

Pomenirea Cuviosului NIL izvorâtorul de mir. Profetia sa despre ANTIHRIST

Pomenirea Sfantului Cuvios NIL ATHONITUL. Sa ne reamintim de extraordinarele sale PROFETII despre ANTIHRIST si MUNTELE ATHOS …

Sfantul EFREM SIRUL despre ANTIHRIST …

Sfantul mitropolit Varlaam: PROOROCII DESPRE VREMURILE DIN URMA si caderea crestineasca a Moldovei. DACA NE UITAM IN JUR, CE OBSERVAM?

Sfantul Mucenic COSMA ETOLUL (1714 – 1779) – PROFETII

STARETUL ANTONIE: Catastrofe naturale, inundatii si cutremure vor distruge orasele si vor nimici mare parte dintre locuitori. Restul vor fi prada bandelor …

Staretul Antonie despre ANTIHRIST: „Totul se va petrece prin intermediul institutiilor bancare”

STARETUL ANTONIE DESPRE CARTELE SI SEMNUL FIAREI: „La venirea antihristului, totul deja e pregatit, centralizarea e deplina, poporul e numarat, fiecare e cu numarul sau si cu cartela sa, iar în ea e inclus totul”

STEAUA (PENTAGRAMA) va fi un simbol extrem de important in vremea ANTIHRISTULUI …

OBLIGATORIU DE CITIT. Sfantul Ierarh Nifon: VEDENIE DESPRE INFRICOSATA JUDECATA

Text exceptional: MARSUL DISTRUGATORULUI

97 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. danielvla said, on iulie 14, 2013 at 10:15 pm

  Saccsiv,
  Am scris un articol care reproduce un capitol dintr-o carte a doctorului N. C. Pulescu despre liberalism. Cu voia ta, pun aici o legatura pt a fi citit de mai multi. Poti sa-l preiei, daca vrei!
  http://danielvla.wordpress.com/2013/07/14/liberalismul/

  Apreciază

 2. mircea.v said, on iulie 14, 2013 at 10:41 pm

  Cuviosul Paisie Aghioritul – vol5, Patimi si virtuti

  „Discernamantul, cununa virtutilor

  Masura discernamantului pe care il avem este data de starea noastra duhovniceasca

  – Gheronda, de ce Parintii spun ca virtutea discernamantului este „mai mare decat toate virtutile”?
  – Discernamantul nu este simplu o virtute; este coroana, cununa virtutilor.
  Avem discernamant in functie de starea noastra duhovniceasca, in functie de calitatea virtutilor noastre. Daca virtutile noastre sant de hartie, de hartie va fi si cununa lor, adica discernamantul pe care il avem. Daca virtutile noastre sunt de arama, de arama va fi si cununa lor. Daca sunt de aur, de aur va fi si cununa lor. Daca virtutile noastre au diamante, diamante va avea si cununa lor, discernamantul.
  – Ce este discernamantul?
  – Discernamantul este vederea duhovniceasca. Iar vedere duhovniceasca are acela care are mintea purificata; pentru aceea are limpezime duhovniceasca si luminare dumnezeiasca. […]
  Cu cat omul inainteaza in viata duhovniceasca, cu atat mai mult i se deschid ochii sufletului. I se limpezeste mintea, isi vede mai bine propriile greseli si binefacerile cele multe ale lui Dumnezeu, se smereste, dobandeste zdrobire de inima, iar Harul lui Dumnezeu vine in chip firesc impreuna cu dumnezeiasca luminare, iar omul dobandeste discernamant. Unul ca acesta vede limpede in orice situatie care este voia lui Dumnezeu si nu se poticneste pe calea lui duhovniceasca. Caci discernamantul este carma care il conduce pe om in siguranta, ca sa nu se abata de la calea cea dreapta si sa nu cada nici la dreapta, nici la stanga.”

  Parintele Paisie, Parintele Justin, sfintii in general, astfel de discernamant au… Asa ca cine vine si zice ca un parinte de acest gen a fost indus in eroare de x sau y, face o mare greseala.

  Apreciază

 3. marian said, on iulie 15, 2013 at 12:44 am

  Saccsiv, te rog, ai fi de acord sa ai o editie bi/multi/lingva a muncii tale de pe acest blog? Ma gandesc acum ca, nu exista traduceri in engleza ale sfintilor nostri parinti, ca mult din intelepciunea parintilor nostri nu ajunge peste ocean, dintr-un motiv foarte simplu: nu exista o traducere. Am cautat pe internet despre Parintele Galeriu in engleza, dar, in afara unor aprecieri, nimic substantial. E pacat sa nu incercam sa propagam Ortodoxia si peste Atlantic. Gresesc?

  Apreciază

  • saccsiv said, on iulie 15, 2013 at 11:32 am

   marian

   Nu gresesti, dar cine sa faca traducerea?

   Apreciază

   • iustin33 said, on iulie 15, 2013 at 6:36 pm

    Am fost de curand in pelerinaj in Grecia si m-am interesat de volumul al II-lea cu Sfantul Iannis cel Nebun pentru Hristos si Dumnezeu a randuit sa primesc cu binecuvantarea staretei manastirii Katoxenia acest volum. Daca se pricepe cineva sa traduca din greaca acest volum poate reusim sa-l facem cunoscut in forma electronica caci multi il asteapta. Doamne ajuta!

    Apreciază

 4. gerica64 said, on iulie 15, 2013 at 6:31 am

  „Gândul îmi spune că nu va fi a Doua Venire, când va veni ca Judecător, ci o intervenţie a lui Hristos, pentru că sunt atâtea fapte care nu s-au petrecut încă. Va interveni Hristos, va da o brâncă acestui întreg sistem, va pedepsi tot răul şi în cele din urmă îl va transforma în bine. Drumurile se vor umple de locuri de închinare. Autobuzele vor avea icoane pe dinafară. Toţi oamenii vor crede. Te vor trage să le vorbeşti despre Hristos. Aşa se va propovădui Evanghelia la toată lumea. Şi atunci Hristos va veni ca Judecător să judece lumea. Altceva este Judecata, altceva o intervenţie a lui Hristos, ca să ajute făptura Sa”

  Acesta este o parte din text despre care ar trebui sa discutam.Eu cred ca va fi o interventie sau un mare avertisment dat lumii.El se va petrece intre razboiul mondial si aparitia in scena a antihristului care este deja in lume dar nu s-a aratat pe fata.Ceva nemaivazut se va petrece pentru ca oamenii asa brusc te vor trage sa le vorbesti despre Hristos.

  Apreciază

  • cosminml said, on iulie 15, 2013 at 11:50 am

   Daca nu va interveni Dumnezeu putini se vor mantui caci numai interventia Lui ii mai poate intoarce la credinta pe oamenii zilei de azi.

   Apreciază

 5. gerica64 said, on iulie 15, 2013 at 7:17 am

  Un alt text care trebuie discutat desi este stiut faptul ca este controversat si poate considerat erezie milenarista il redau asa cum l-am gasit:

  Întrebare: Ce este Împărăţia de 1000 de ani? Trebuie înţeleasă aceasta în sens literal?

  Răspuns: Împărăţia de 1000 de ani este titlul dat pentru perioada de 1000 de ani de domnie a lui Iisus Hristos asupra Pământului. Unele persoane interpretează aceşti 1000 de ani ca fiind o expresie alegorică, metaforică. Alţii înţeleg aceşti 1000 de ani ca o modalitate pur figurativă de a spune cu alte cuvinte că este vorba despre o perioadă lungă de timp. Aceste interpretări conduc pe oameni în a nu şe aşteptă ca în viitor să existe o domnie fizică, literală a lui Iisus Hristos pe Pământ. Cu toate acestea, Împărăţia de 1000 de ani este menţionată de 6 ori în Apocalipsa 20:2-7 ca fiind o perioadă de exact 1000 de ani ca durată. Dacă Dumnezeu ar fi dorit să spună prin aceasta că “este o perioadă lungă de timp”, El ar fi putut menţiona acest lucru fără a menţiona în mod repetat şi explicit cât de lungă este această perioadă.

  Biblia ne spune că atunci când Hristos se va întoarce pe Pământ va deveni în mod fizic Împărat în Ierusalim, stând pe tronul lui David (Luca 1:32-33). Legămintele necondiţionate ale lui Dumnezeu arată că este necesară o întoarcere literală, fizică a lui Hristos pentru a-Şi restabili domnia. Legământul avraamic promisese poporului Israel o ţară, prosperitate, un lider, precum şi binecuvântări spirituale (Geneza 12:1-3). Legământul din Deuteronom 30:1-10 promitea poporului Israel restaurarea în ceea ce priveşte ţara promisă şi ocuparea acesteia. Legământul davidic promisese poporului Israel iertarea ca modalitate prin care naţiunea urma să primească binecuvântările promise (Ieremia 31:31-34).

  La cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos, aceste legăminte vor fi împlinite prin regruparea poporului Israel dintre popoarele unde se aflp răspândit (Matei 24:31), prin convertirea lui (Zaharia 12:10-14) şi prin domnia lui Mesia, Iisus Hristos asupra întregii lumi. Biblia vorbeşte despre caracteristicile Împărăţiei de 1000 de ani ca fiind un mediu fizic şi spiritual perfect. Această perioadă va fi un timp de pace (Mica 4:2-4; Isaia 32:17-18), bucurie (Isaia 61:7,10), odihnă (Isaia 40:1-2), lipsă a sărăciei (Amos 9:13-15) sau suferinţei (Ioel 2:28-29). Biblia spune de asemenea că numai cei credincioşi vor avea acces în Împărăţia de 1000 de ani. Din acest motiv, Împărăţia va fi un timp al îndreptăţirii complete (Matei 25:37; Psalmul 24:3-4), al supunerii totale (Ieremia 31:33), al sfinţeniei (Isaia 35:8), al adevărului (Isaia 65:16), al plinătăţii de Duh Sfânt (Ioel 2:28-29). Iisus Hristos va domni ca Împărat (Isaia 9:3-7; 11:1-10), avându-l pe David ca predecesor (Ieremia 33:15,17,21; Amos 9:11). Voievozii şi sfinţii vor fi implicati în conducerea Împărăţiei (Isaia 32:1; Matei 19:28). Ierusalimul va deveni centrul întregii lumi (Zaharia 8:3).

  Apocalipsa 20:2-7 ne oferă pur şi simplu informaţia exactă cu privire la perioada de timp a Împărăţiei de 1000 de ani. Chiar şi fără aceste versete specifice din Sfânta Scriptură, există o mulţime de alte referinţe biblice care arată că Mesia Iisus Hristos va domni în mod fizic pe Pământ. Împlinirea multora dintre legămintele şi promisiunile lui Dumnezeu nu se poate face decât în contextul unei împărăţii concrete, reale, fizice şi literale a lui Iisus Hristos pe Pământ. Nu există nici un agument solid pentru a nega înţelegerea literală a Împărăţiei de 1000 de ani şi a duratei acesteia.

  Parerea mea este ca este foarte posibil ca acest lucru sa se intample cum se va intampla si aceea mare interventie de care spunea parintele Paisie Aghioritul si este legata de ea.Exista un singur lucru de mentionat Iisus Hristos nu va mai veni fizic niciodata pe pamant asta sa fie foarte clar inteles.El va insa prezent cum este si acum prezent in viata noastra dar ca persoana Treimica a Dumnezeirii.Parintele Serafim de Sarov spune ca el crede ca lumea va depasi al 8 lea mileniu si face aluzie tocmai la ce este scris mai sus.

  Apreciază

  • saccsiv said, on iulie 15, 2013 at 11:47 am

   gerica64

   De unde e textul?

   Apreciază

  • adi said, on iulie 15, 2013 at 11:55 am

   @gerica
   Imparatia asta de 1000 ani au predicat-o adolf hitler, iehovistii si masonii.Tilcuirile pe care le fac sectantii sint pur si simplu literale din Sfinta Scriptura.Despre acesti falsi prooroci sectanti pot fi contrazisi in felul urmator:
   „Aceasta ştiind mai dinainte că nici o proorocie a Scripturii nu se tâlcuieşte după socotinţa fiecăruia” (II Petru 1, 20).
   Mai exemplific prin doua citate care ii contrazic pe sectanti:
   „Insusi Domnul, intru porunca, la glasul arhanghelului si intru trambita lui Dumnezeu, Se va pogori din cer si cei morti intru Hristos vor invia intai. Dupa aceea, noi cei vii, care vom fi ramas, vom fi rapiti, impreuna cu ei in nori, ca sa intampinam pe Domnul in vazduh, si asa pururi vom fi cu Domnul” (cf. 1 Tesaloniceni 4, 16-17);

   „La trambita cea de apoi….mortii vor invia nestricaciosi, iar noi ne vom schimba. Caci trebuie ca acest trup stricacios sa se imbrace in nestricaciune” (cf. 1 Corinteni 15,52-53).
   erezia milenarista se intilneste la multe soiuri de sectanti inclusiv multi atei au aceste convingeri din discursurile lui adolf hitler ori din pareri facute datorita ignorantei lor.
   Ierusalimul nou va fi un Ierusalim ceresc nu un Ierusalim pamintesc,de aceea ei cu mintea lor nu pot sa inteleaga mai mult,pentru ca nici nu vor si nici nu accepta alte idei decit cele dupa a lor pacate si smintesc si pe altii.

   Slavit sa fie Domnul!

   Apreciază

   • gerica64 said, on iulie 16, 2013 at 12:17 am

    STOP RFID 666 adi si cosminnl

    Hristos nu va mai veni niciodata in carne si oase si este mentionat fara echivoc.Asa ca oricine vine si zice ca este Mesia in carne si oase ala e mincinos sau este antihristul.Am inteles ca imparatia aceasta de 1000 de ani va fi formata din 12 tari acelea care au facut voia lui Dumnezeu nu au aderat cu antihristul nu au primit pecetea ,vor fi adunati de pe intreg pamantul pentru ca nu toti vor muri dar toti vor fi transformati cu un corp pur nu stiu ce inseamna asta.Vor fi conduse de sfinti aceste tari ,vor primi nemurirea si vor duce o viata normal cu familie copii.Pamantul va suporta si el modificari va arata ca raiul promis, toate sunt materiale cum erau si pe vremea lui Adam si Eva.Dupa aceasta mie de ani In care Hristos arata ce inseamna un pamant cu oameni care au liber arbitru insa impletit cu voia Lui Dumnezeu si fara influenta demonica va fi invierea tuturor sufletelor Judecata finala Imparatia vesnica pentru toti cei mantuiti si iadul pentru ceilalti.Asta se intelege pe scurt.Nu mai aduc nici un text sa umplu comentariul, care vrea amanunte gasiti la mine pe blog.sau pe google Marele Avertisment.

    http://avertisment.ucoz.com/

    Apreciază

   • adi said, on iulie 16, 2013 at 4:11 am

    @gerica64
    spui lucruri periculoase.Sa facem putina lumina in chestiunile astea.
    1.Primul care se va da pe sine drept Hristos va fi chiar antihristul,asta e clar,zilele lui sint insa numarate si va imparati 1260 zile dupa uciderea celor 2 prooroci Enoh si Ilie.Citat:
    “Când vei auzi [de acum înainte, n.n.] că Hristos a venit sau S-a ivit pe pământ, atunci să ştii că acela e antihristul“ (Sf. Zosima de la Solovat)
    „Şi voi da putere celor doi martori ai Mei şi vor prooroci o mie două sute şaizeci de zile, îmbrăcaţi în sac. Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice care stau înaintea Dumnezeului pământului. Şi de va vrea cineva să-i vatăme, foc iese din gura lor şi-i mistuie pe vrăjmaşii lor; şi de va vrea cineva să-i vatăme, acela trebuie tot aşa să fie omorât. Aceştia au stăpânire să închidă cerul, ca să nu plouă ploaie în zilele proorociei lor, şi stă­pânire au peste ape să le schimbe în sânge şi să bată pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Şi dacă vor sfârşi mărturia lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei si-i va birui si-i va omorî” (Apocalipsa 11, 3-7).
    2.Domnul Iisus Hristos se va pogori din cer asa cum scrie cf. 1 Tesaloniceni 4, 16-17;
    citat:
    „„Insusi Domnul, intru porunca, la glasul arhanghelului si intru trambita lui Dumnezeu, Se va pogori din cer si cei morti intru Hristos vor invia intai. Dupa aceea, noi cei vii, care vom fi ramas, vom fi rapiti, impreuna cu ei in nori, ca sa intampinam pe Domnul in vazduh, si asa pururi vom fi cu Domnul” (cf. 1 Tesaloniceni 4, 16-17);”

    Apreciază

   • STOP RFID 666 said, on iulie 16, 2013 at 12:41 pm

    gerica64

    Frate si care ar fi dupa tine logica acestei imparatii de o mie de ani?

    Apreciază

   • Maria Tatulescu said, on martie 15, 2020 at 9:47 pm

    M-a intrigat și pe mine zisele Părintelui Paisie: „Gândul îmi spune că nu va fi a Doua Venire, când va veni ca Judecător, ci o intervenţie a lui Hristos, pentru că sunt atâtea fapte care nu s-au petrecut încă. Va interveni Hristos, va da o brâncă acestui întreg sistem, va pedepsi tot răul şi în cele din urmă îl va transforma în bine. Drumurile se vor umple de locuri de închinare. Autobuzele vor avea icoane pe dinafară. Toţi oamenii vor crede. Te vor trage să le vorbeşti despre Hristos. Aşa se va propovădui Evanghelia la toată lumea. Şi atunci Hristos va veni ca Judecător să judece lumea. Altceva este Judecata, altceva o intervenţie a lui Hristos, ca să ajute făptura Sa”
    Eu am mare evlavie la Părintele, am citit multe cărți de-ale Sfinției Sale, cred că îi înțeleg și îi aprob fiecare cuvințel, minunându-mă de înțelepciunea și sfințenia sa. Aici, în fragmentul acesta, nu-l regăsesc pe Sfinția Sa, parcă e cu totul altcineva.
    De aceea, eu m-am gândit că – ori a interpretat greșit spusele Părintelui cel care a scris cartea, ori, după cum ne atenționează chiar Părintele, cineva i-a pus vorbele acestea în gură în mod intenționat. Să ne gândim ce a spus Părintele: „Alţii, spun cele contrare celor ce le-am spus eu, spunând că le-a zis Părintele Paisie. Unii, care le aud, deşi lucrurile sunt aşa de serioase, nu întreabă dacă sunt aşa, dacă într-adevăr le-am spus, ci le cred.”

    Apreciază

  • cosminml said, on iulie 15, 2013 at 12:00 pm

   Eu nu cred asa ceva si nu sunt deloc bune pentru noi caci te fac sa lagi garda jos. Sunt lucruri extrem de periculoase. Nu a spus Hristos ca Imparatia Lui nu este din aceasta lume?

   Apreciază

  • cosminml said, on iulie 15, 2013 at 12:15 pm

   Cum sa depaseasca mileniul 8 cand acum suntem in 7521. Poi daca ii cipeaza pe toti si devin a satanei pentru cine mai tine Dumnezeu lumea?
   Sunt lucruri periculoase astea pentru ca te amortesc si te adorm.

   Apreciază

  • STOP RFID 666 said, on iulie 15, 2013 at 12:18 pm

   gerica64

   A fost stabilit de Sfintii Parinti ca este erezie.

   Apreciază

  • Mălin said, on iulie 15, 2013 at 2:53 pm

   Invatatura cu 1000 de ani provine in special (de la iehovisti si adventisti) si este o interpretare gresita a textului Apocalisei.
   Invatatura se numeste milenarism sau hiliasm si este o erezie care a fost combatuta de Sfintele Soboare Ecumenice.

   Parintele Paisie acolo se refera la cu totul altceva. O interventie a lui Hristos in sensul ca toti vor cunoaste Invatatura Evanghelica in talcuirea sa Ortodoxa.

   Sfantul Ioan Maximovici a fost intrebat de parintele Serafim Rose:

   “- Evanghelia a fost propovaduita deja aproape tuturor popoarelor. Inseamna asta ca a inceput sfarsitul lumii?

   – Nu, a raspuns Vladica. Evanghelia lui Hristos trebuie propovaduita mai intai in toate limbile pamantului in talcuirea ei ortodoxa. Abia dupa aceea va veni sfarsitul lumii.”

   ÎPS Bartolomeu Anania explica foarte clar cand spune:

   În tot cuprinsul Apocalipsei, există cifre şi numere cu valoare simbolică, care nu exprimă cantităţi sau raporturi determinate. Numărul 100 simbolizează o perioadă foarte lungă sau o cantitate foarte mare (aşa cum o foloseşte şi limbajul popular în expresiile: „Să trăieşti o mie de ani!“, sau: „Ţi-am spus-o de o mie de ori“). Că este aşa – şi aplicând o traducere foarte riguroasă – o dovedeşte faptul că în versetele 3, 5, 6 şi 7 textul original grecesc foloseşte expresia tà hília éte = „miile de ani“, un plural care nu mai lasă loc la îndoieli. Interpretarea literală – ca şi traducerile neglijente – au dat naştere multor confuzii şi rătăciri, precum vechiul hiliasm şi mai noul milenarism.

   Apreciază

 6. kery said, on iulie 15, 2013 at 8:53 am

  Astia ce ordin calugaresc mai sunt ? Sunt infratiti cu iezuitii ?
  Din cate stiu , biserica nu agreeaza judecatile , litigiile si alte manevre ….

  http://www.gandul.info/stiri/premiera-in-justitie-un-dosar-vechi-de-75-de-ani-ar-putea-fi-redeschis-un-ordin-calugaresc-al-vaticanului-vrea-inapoi-baile-felix-10965700

  Apreciază

 7. Vasilica said, on iulie 15, 2013 at 9:40 am

  Auzi la el vrea Bale Felix…

  http://www.libertatea.ro/detalii/articol/papa-francisc-vrea-baile-felix-455435.html

  Doamne ajuta!
  ..

  Apreciază

 8. gerica64 said, on iulie 15, 2013 at 12:10 pm

  Sfantul-Serafim-de-Sarov

  asta am gasit in Cartea Adevarului ce cuprinde mesaje profetice pentru romano-catolici care vorbeste despre acea mie de ani din care reiese ca Iisus Hristos va domni (nu in trup fizic carne si oase) peste cei ramasi pe pamant la venirea Sa acestia vor primi un corp pur nemuritor vor fi 12 tari pe pamant oameni vor trai ca in raiul in care se aflau Adam si Eva.La toata aceasta domnie de 1000 de ani participa si Maica Domnului ,Apostoli,si alti nenumarati sfinti.Se vor intemeia familii se vor naste copii totul va fi pefect.

  Luni 28 Mai , 2012 20:45

  Fiica Mea preaiubita, atunci când omul pune la îndoiala Învataturile cuprinse în Sfânta Biblie, aceasta este normal în natura umana. Când omul rasuceste învataturile din Sfânta Scriptura pentru a se potrivi cu propria ordine de zi, acest lucru Ma jigneste. Dar când slujitorii Mei sfintiti denunta parti ale Sfintei Scripturi si le arunca la o parte, ca si cum nu ar avea consecinta, ei Ma neaga pe Mine, Fiul Omului. Tot ce este cuprins în Sfânta Scriptura vine de la Tatal Meu Vesnic, care a sfintit fiecare cuvânt, prin cei pe care i-a uns.Sa credeti ca Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu este cuprins în Cartea Tatalui Meu si nici un cuvânt nu -i minciuna. Atunci, de ce cei care pretind a fi intelectuali si experti în Adevarul continut în Sfânta Biblie pun la îndoiala Cuvântul Meu cel Sfânt, asa cum Eu vi-l prezint voua, în aceste mesaje?Adevarul Meu va este dat voua acum, din nou, pentru a va reîmprospata memoria, pentru a va reaminti de învataturile continute acolo.Copiii Mei pe pamânt trebuie sa stie ca profetiile continute în Cartea lui Daniel si în Cartea Apocalipsei înca trebuie sa aiba loc. Trebuie sa stiti ca cei 1000 de ani mentionati în Cartea Apocalipsei înseamna exact aceasta. Daca aceasta ar fi însemnat ceva diferit, atunci ar fi fost data o perioada diferita. Biserica Mea, Biserica Catolica, nu si-a declarat convingerile , ei nu au facut înca acest lucru. Ramasita Bisericii Mele, ramificatile ramasitei Bisericii Mele Catolice de pe pamânt vor întelege adevarata semnificatie a Erei Mele de Pace pe pamânt. Voi sunteti în vremurile din urma, dar pamântul va fi reînnoit.Apelez la voi toti, slujitorii Mei sfintiti. Vocea Mea este ragusita de cât de mult va rog sa raspundeti la chemarea Mea Sfânta din Cer.Eu, Mântuitorul vostru iubit, v -am trimis multi clarvazatori si vizionari pâna acum. Acestia v-au ajutat sa va deschideti mintea la acele evenimente care urmeaza sa vina.Am asteptat pâna acum ca sa vestesc lumii revelatile finale. Acum am trimis pe ultimul Meu mesager, pe Maria Divinei Milostiviri, al saptelea mesager, pentru a pregati capitolul final pe masura ce vi se prezinta voua.Vocea Mea este ca de tunet. Ea va continua sa fi auzita peste tot pamântul. Nu se va opri pâna în ziua când voi veni sa judec.Poate ca acum nu Ma ascultati. Multi dintre voi vor respinge Cuvântul Meu, cu o aroganta care Ma raneste profund.Altii, din cauza fricii, Ma vor ignora, pentru ca este mai usor asa. Dar în curând vor veni schimbari le despre care Eu va vorbesc. Atunci, Adevarul va începe sa va lumineze. Eu va chem acum si va spun acest lucru. Astept raspunsul vostru oricând ar veni el, acum sau în viitor.Eu sunt în asteptare. Voi continua sa astept cu rabdare, pâna în ziua în care veti veni în fuga la Mine cautand Protectie. Eu nu renunt niciodata la slujitorii Mei alesi pe cei care l-am strigat de prima data. Va amintiti prima data când v-am chemat? Ati simtit vocea Mea vorbind sufletului vostru care va îndemna sa va alaturati în uniune cu Mine. Puteti sa Ma auzi acum? Cereti-Mi sa va dezvalui acum ca sunt Eu, Iisus al vostru, cel care implora sa va ridicati si sa Ma urmati pe acest drum anevoios spre viata vesnica. Nu va temeti de chemarea Mea. Încredeti-va în Mine si spuneti aceasta rugaciune cerându-Mi sa va permit sa auziti chemarea Mea. Cruciada de Rugaciune (57) Rugaciune pentru preoti – Isuse lasa-ma sa-ti aud chemarea “O, scumpul meu Isus, deschide-mi urechile catre sunetul glasului tau, deschide-mi inima catre chemarea Ta de iubire, umple sufletul meu cu Duhul Sfânt pentru a Te putea recunoaste în aceste timpuri. Cu umilinta îti ofer loialitatea mea pe care o ceri de la mine, ajuta-ma sa discern adevarul, sa ma ridic, sa raspund si sa urmez glasul Tau pentru a Te putea ajuta la salvarea sufletelor întregii umanitati. Vointa Ta este porunca pentru mine.Da-mi curajul de a Te lasa sa ma îndrumi ca sa pot lua armura necesara pentru a calauzi Biserica Ta catre Noua Ta Împaratie. Amin” Amintiti-va ca Eu, Iisus Hristos, nu voi permite niciodata slujitorilor Mei Sfintiti sa se îndeparteze de la calea adevarului. Eu voi sta la fiecare colt, la fiecare intersectie, si va voi indica directia corecta.Uneori, puteti gasi acest lucru frustrant. Ati putea fi confunzi. Sau nu veti vrea sa auziti adevarul. Puteti fi tematori. Dar sa stiti acest lucru.Eu va voi iubi mereu. Voi fi mereu alaturi de voi. Eu nu va voi parasi niciodata.

  Apreciază

 9. gerica64 said, on iulie 15, 2013 at 12:42 pm

  Trebuie mai intai sa cititi Cartea adevarului toata ,sa o luati ca pe o lectura ca si oricare alta, La multi cuvintele lecturii va va da de furca pentru ca noi nu suntem obisnuiti cu el fiind ortodocsi.Mesajele incep undeva in 2010 pana azi.Ve-ti observa ca unele lucruri spuse acolo sau petrecut cu o anticipare de 2 ani.Multe dintre ele sunt aproape identice cu ce a spus Elpidie din Rodos.Va da-ti seama ca eu m-am riscat intr-un fel sa aduc in fata voastra asemenea lectura dar am facut-o pentru ca consider ca este adevarata.Nu avem decat sa urmarim ce se intampla in lume pentru a ne convinge daca este adevar sau minciuna cele scrise si este cea mai buna proba.Pentru cine vrea sa citeasca am in format pdf aceste mesaje deja traduse in romana pe blogul meu Santinela Ortodoxa

  http://prosistemhaha.wordpress.com/cartea-adevarului/

  Apreciază

  • cosminml said, on iulie 15, 2013 at 1:28 pm

   Eu stiam ca numai Dumnezeu stie viitorul. Si singura religie care a ramas a lui Dumnezeu este ortodoxia.
   Poate ca diavolul stie dinainte unele evenimente planificate si le comunica cuiva care ulterior se implinesc.
   E din ce in ce mai greu sa vezi adevarul din minciuna. Nu are cum sa ajunga acea carte la Pr Elpidie caci el sigur ne poate lumina.
   Eu in profetii de la secte nu cred pentru ca ei nu lucreaza cu Dumnezeu.

   Apreciază

  • cosminml said, on iulie 15, 2013 at 1:39 pm

   Din link-ul tau gerica64 se ajunge la acest link: http://avertisment.ucoz.com/news/profetie_avertisment/2011-12-29-1
   Adica Hristos trimite e-mail in fiecare zi ? Mi se pare o prostie. Nu sunt sfinti si pustnici in ortodoxie ? Chiar ar alege Dumnezeu sectarii si ereticii sa ne transmita adevarul ?
   Eu unul nu cred.

   Apreciază

   • gerica64 said, on iulie 15, 2013 at 2:13 pm

    cosminml

    Catolici astia care tu le spui sectanti si eretici sunt in jur de 1,2 miliarde daca ti se pare o prostie ,nu citi cartea ca sa nu te smintesti.Poate Dumnezeu are un plan si cu eretici si ultrasectanti astia mai ales cand se gandeste ca cei 400 de milioane de ortodocsi poate nu toti se vor mantui.Fa si abstractie ca toti acestia in urma unui eveniment se vor converti la adevarata credinta tocmai ce spune Parintele Paisie.Nu ti-a transmis tie ca ortodox
    mesajele ,le-a transmis lor (romano -catolicilor) pentru ca la ei va fi mare prigoana atat timp cat profetul mincinos le conduce biserica chiar acum. Eu nu am facut decat sa semnalez acest fapt.

    Apreciază

   • cosminml said, on iulie 15, 2013 at 2:40 pm

    @ gerica64

    Si daca e asa cum zici, si ce e acolo e de la Dumnezeu, nu trebuia sa spuna ca exista o singura biserica, cea ortodoxa? Un singur Domn, un singur botez, o singura Biserica. Nu poate fi asta plan de unire a bisericilor sub cea catolica?
    Nu spuneau Sfintii ca in vremurile din urma cu greu se va deosebi adevarul de minciuna. Daca acum e asa greu, cand va incepe antihristul sa faca minuni cine va mai rezista?

    Apreciază

   • pcmouse said, on iulie 16, 2013 at 4:49 pm

    gerica las-o mai moale cu sectantii!!!
    cosminml -daca nu stiai inca,domnul gerica”sta la taclale cu”ploiesti si cu marean norway..de acolo vin influentele lui sectare..

    Apreciază

   • cosminml said, on iulie 16, 2013 at 9:53 pm

    Inca un lucu putred in acea carte. Peste tot e mare graba, desi cartea e ca si cum ar vorbi Hristos nu da impresia ca el ar detine controlul ci ca totul se desfasoara repede. Hristos va veni sa judece neamurile cand va vrea El si atunci de ce graba? E o mare inselaciune toata cartea si vesnic vor plati toti cei ce promoveaza sminteala.

    Apreciază

  • adi said, on iulie 15, 2013 at 2:05 pm

   @gerica64
   Pot sa te asigur ca tot ce tine de Fatima,Medjugorie,Garabandal sint inselari.
   Ca sa-ti demonstrez ca majoritatea chestiilor de acolo sint alegatii iti citez urmatoarele:
   „Cu toate acestea, sforţările lui antihrist de a fi socotit drept adevăratul Mesia se vor lovi de o împo­trivire neaşteptată şi totodată minunată, în persoanele a doi Prooroci ai Vechiului Legământ. Chiar acei doi Prooroci care prin voia lui Dumnezeu negustând moar­tea, au fost luaţi la Cer până la o vreme, vor veni pe pământ înainte de sfârşitul lumii pentru a-şi împlini lucrarea şi a suferi moartea. Numele acestor Sfinţi Prooroci sunt Enoh şi Ilie. Domnul îi va trimite în Ieru­salim pentru a le da oamenilor din acele zile de pe urmă un ultim şi minunat avertisment împotriva înşelării care îi împresoară. Ei vor osândi fără oprelişte toată înşelarea lui Antihrist vreme de trei ani şi jumătate, cât va dura cea de-a doua perioadă a lui antihrist, în care se va pregăti să pună mâna pe puterea mondială.”
   In cartea adevarului nu se pomeneste nimic despre Enoh si Ilie deci eu o socotesc o chestie de inselare,dar asta e parerea mea,si antihristul va avea puteri sa dea avertismente pentru ca „i s-a dat putere fiarei” in zilele din urma.Eu am gasit acest site ca sursa
   http://avertisment.ucoz.com/news/2011-12-29-2
   Si acolo se vorbeste despre cruciada de rugaciune!? ,e incredibil.Pe urma site-ul ucoz e un site de stiri de senzatie,s-ar putea sa gresesc oricum nimic adevarat nu gasesti aici,ca sa te convingi fii atent ce scrie pe site-ul lor:”Adoraţie Eucharistică perpetuă ( zi şi noapte) transmisă live din capela Bisericii Maria – Irlanda :”
   sursa : http://avertisment.ucoz.com/news/2011-12-29-2 aoleo ce ratacire maxima la astia!!
   Despre Taina de la Diveevo e cu totul altceva acolo sint lucruri adevarate e vb despre Sfintul Serafim Sarov un sfint cu adevarat binecuvintat care a profetit si moartea tarului Nikolai al II-lea + revolutia bolsevica ,asta chiar merita citita restul cu Fatima,Medjugorie si Garabandal sint inselari clare.Pai ce , antihristul nu va face semne mari si minuni ca sa insele pe toti daca se poate?

   Doamne ajuta!

   Apreciază

   • gerica64 said, on iulie 15, 2013 at 2:34 pm

    Adi

    Citeste fratioare cartea si opreste-te de la afirmatii pana atunci, iata ca este scris si despre Ilie si Enoh:

    Falsul Profet nu va prelua doar conducerea Bisericii Catolice, el va dicta tuturor Bisericilor Creștine
    Duminică 10 iunie 2012, 15:30
    Draga Mea fiică iubită, îi chem pe toți discipolii Mei să dea dovadă de curaj în aceste timpuri. Nu este momentul să cădeți la pământ și să plângeți. Este timpul să luptați pentru mântuirea voastră.Chem toate Bisericile Creștine, Clerul Meu şi pe toți aceia care Mi-au consacrat viețile lor Mie, al lor Isus, să audă rugămintea Mea.Niciodată să nu părăsiți adevărul Învăţăturilor Mele.Niciodată să nu Mă părăsiți .
    Niciodată să nu părăsiți Biserica Mea. Pentru că Eu sunt Biserica. Niciodată să nu părăsiți Trupul Meu, pentru că Eu sunt Pâinea Vieții. Niciodată să nu acceptați minciunile care vor fi răspândite în curând printre voi ca să alunge Biserica Mea de pe Pământ. A sosit vremea să vă pregătiți. În curând vi se va cere să acceptați o nouă religie, care va fi o religie contrafăcută. În curând vă vor sili să vă hrăniți cu ceva asemănător cu Preasfânta Euharistie, dar nu va fi Trupul Meu. Va fi ceva gol şi sterp şi nu va fi purtător de viață adevărată.
    Singura Sfântă Euharistie care există, este modul prin care Prezenţa Mea se face cunoscută în Jertfa Sfântă a Liturghiei, așa cum este ea acum.
    Niciodată să nu vă îndepărtați de aceasta, chiar dacă veți fi obligați să o faceți, de către păgânii care vor prelua Bisericile Mele Creștine.
    Ei vor profana Bisericile Mele şi le vor transforma în locuri de divertisment şi centre sociale.Voi trebuie să urmați mereu regulile pe care Le-am dat Apostolilor Mei, la Cina Cea de Taină. Acum trebuie să vă asigurați că totul este pregătit, înainte să înceapă atacul; căci curând vi se va părea imposibil să urmați o credință falsă, impusă prin abominația care se pregătește. Falsul Profet nu va prelua doar conducerea Bisericii Catolice, ci şi a tuturor Bisericilor Creștine care se vor uni într-una. Dar nu voi fi Eu, Isus Hristos, la temelia acestui
    Nou Templu. Acesta va fi un templu menit să înlocuiască Sfântul Scaun, spre cinstirea bestiei. Acum luați seama la cuvintele Mele, pentru că în curând veți vedea Adevărul. Aceia care sunt destul de curajoși ca să se împotrivească persecuției credinței lor, trebuie să se organizeze acum. Celor care, însă, nu au destul curaj ca să lupte împotriva domniei anticristului şi a Falsului Profet, vă spun să cădeți în genunchi şi să Mă rugați să vă ajut. Eu vă voi conduce prin noii Mei conducători care se vor ridica dintre voi şi care vor fi îndrumați de cei
    Doi Martori ai Mei.Enoh şi Ilie, care sunt prezenți în Biserica Mea Creștină de pe pământ şi în Casa lui Israel, în curând vor influenţa predicarea Evangheliei în lumea întreagă. Nimic nu va opri răspândirea Adevărului.Această perioadă de timp va fi grea, dar ridicați-vă şi urmați
    Armata Mea de pe Pământ şi astfel mai multe suflete vor fi salvate. Nu părăsiți turma pe care v-am dat s-o conduceți.
    Nu vă temeți, deoarece doar urmând Calea Mea spre Viața Veșnică puteți să vă mântuiți. Dacă urmați calea Falsului Profet, atunci nu numai că veți fi pierduți pentru Mine, ci veți conduce spre Iad suflete nevinovate. Fiți curajoși, Servitorii Mei sfințiți.
    Acceptați că vremea revenirii Mele este foarte aproape. Nu aveți timp de pierdut.

    Apreciază

   • cosminml said, on iulie 15, 2013 at 3:01 pm

    @ gerica64

    „Chem toate Bisericile Creștine”.
    Cate biserici sunt adevarate ?

    „Singura Sfântă Euharistie care există, este modul prin care Prezenţa Mea se face cunoscută în Jertfa Sfântă a Liturghiei, așa cum este ea acum.”

    una din deosebirile dintre catolici si ortodocsi:

    „7. substantialitatea: La sfintirea Sfintelor Daruri catolicii nu fac rugaciunea de invocare a Sfantului Duh, cum facem noi la Sfanta Epicleza. Ei zic ca Darurile se sfintesc singure, cand se zice: Luati mancati… si celelalte. Nu au rugaciunea de pogorare a Duhului Sfant, peste Daruri ”

    Prin urmare cum sa vorbeasca insusi Dumnezeu despre o liturghie a catolicilor care nu este valida cum ca ar fi singura adevarata?

    La fel in acea carte se vorbeste despre Maica Domnului de imaculata conceptie, alta ratacire.

    „de către păgânii care vor prelua Bisericile Mele Creștine.”
    Hristos e capul bisericii, si biserica trupul sau. Cate trupuri are Hristos?

    Apreciază

   • adi said, on iulie 15, 2013 at 3:31 pm

    @gerica64

    Tot sminteala este ,citez de la tine:
    „Niciodată să nu vă îndepărtați de aceasta, chiar dacă veți fi obligați să o faceți, de către păgânii care vor prelua Bisericile Mele Creștine.
    Ei vor profana Bisericile Mele şi le vor transforma în locuri de divertisment şi centre sociale.Voi trebuie să urmați mereu regulile pe care Le-am dat Apostolilor Mei, la Cina Cea de Taina.

    Bisericile Mele? Nu exista asa ceva te asigur ,deci sigur e sminteala,noi ortodocsii rostim Crezul unde se clarifica suficient aceasta problema.Cel care vorbeste in numele Bisericilor nu poate fi decit antihrist.
    Ti-am mai spus site-ul respectiv e plin de chestii de senzatie ,pe mine in afara de Taina de la Diveevo a Sfintului Serafim de Sarov chiar nu ma intereseaza,sigur acuma fiecare are parerea lui.”Marele avertisment” ,”purificarea lumii” multe din astea le gasesti si la masoni si ezoteristii care pregatesc calea antihristului.Marea intrebare cum sa-si gaseasca catolicii vreun preot sfint cind ei sint in inselare?am citit de pe site-ul tau 7.pdf si 4.pdf sint mesaje mai mult pentru inselarea oamenilor,asta e parerea mea.

    Doamne ajuta!

    Apreciază

   • Maria said, on iulie 16, 2013 at 11:09 pm

    Nu exista „biserici crestine ” , ci doar Biserica Crestina , una singura Soborniceasca si Apostoleasca , cea Ortodoxa .
    Sunt rastalmacite de sectari .

    Apreciază

  • IOAN said, on iulie 15, 2013 at 3:00 pm

   gerica64
   rog mult sa se stearga TOATE ACELE PROFETII MINCINOASE…Se vede clar cum diavolul isi bate joc amestecand ca intr-un malaxor toate acele cuvinte ca sa insele pe toti naivii….
   …diavolul nu stie profetii ci doar planifica unele evenimente dar si viziuni si pe care se straduie sa le duca la indeplinire si de multe ori si reuseste caci e lasat sa-si lucreze AMAGIREA.
   asadar ATENTIE MARE LA INSELAREA DRACEASCA….
   daca nu se intelege ce am spus il rog pe saccsiv sa stearga ce ai expus pentru a nu cadea in amagire cei care sunt incepatori in ale credintei noastre ortodoxe.

   Apreciază

   • saccsiv said, on iulie 15, 2013 at 3:12 pm

    IOAN

    Consider ca e tocmai invers, lasand dezbaterea, incepatorii se vor dumiri, altfel, dau cumva de ele pe internet si se smintesc. Ba mai mult, cred ca voi face si un articol separat, pronind de la comentariile voastre.

    Apreciază

   • cosminml said, on iulie 15, 2013 at 3:16 pm

    @ saccsiv

    Chiar ca sunt periculoase pentru incepatori si trebuie lasate sa se vada dupa cum zici.

    Apreciază

   • IOAN said, on iulie 15, 2013 at 3:27 pm

    saccsiv
    foarte bine
    ….trebuie sa faci un articol separat astfeL incat sa se lamureasca TOTI CRESTINII ORTODOCSI cum sta treaba intre PROFETIILE MINCINOASE si cele ADEVARATE….
    pe mine ma doare cel mai mult ca multi crestini cand dau de profetii ca cele expuse de gerica64 pun botul imediat si cred cele spuse acolo…
    ….de aceea indemn pe toti sa cerceteze orice bine de tot sa vada daca nu cumva exista pericolul ca sub masca panzei de paianjen exista si o PRAPASTIE FOARTE ADANCA CARE ESTE AMAGIREA.

    Apreciază

 10. STOP RFID 666 said, on iulie 15, 2013 at 1:02 pm

  CARD PENTRU CAINE+IMPOZIT

  Persoanele care se vor prezenta la sediul ASPA pentru declararea animalelor vor primi un card cu serie unică, pe care vor fi trecute datele de identificare ale animalului, respectiv seria microcipului, talia, culoarea şi rasa câinelului, precum şi adresa, numărul de telefon şi numele deţinătorului. Cardul va fi trimis prin poştă, la adresa menţionată în formular de către deţinătorul animalului înregistrat la ASPA.

  http://www.antena3.ro/romania/reguli-noi-pentru-proprietarii-de-caini-ce-taxe-vor-plati-si-care-sunt-amenzile-in-caz-de-reclamatii-221226.html

  Apreciază

  • pcmouse said, on iulie 15, 2013 at 2:42 pm

   respectiv seria microcipului,<<???adica sa imi microcipeze animalutele mele cu semnul fiarei??!!sa le dau pe mana necuratului.nu multumesc!!sa dea amenda ca nu ma sperie!

   Apreciază

   • cosminml said, on iulie 15, 2013 at 3:02 pm

    @ pcmouse

    Pentru animale raiul si iadul e aici pe pamant, ele nu au suflet nemuritor, cand mor , mor de tot.

    Apreciază

   • pcmouse said, on iulie 15, 2013 at 8:33 pm

    cosminml-nu m-ai convins.

    Apreciază

   • cosminml said, on iulie 15, 2013 at 8:50 pm

    Nu eu o spun ci o spune si Paisie Aghioritul (Viata Cuviosului Paisie Aghioritul) si altii.

    Apreciază

   • Alexandru(Fulger) said, on iulie 15, 2013 at 10:09 pm

    Pcmouse

    Sfantul Vasile cel Mare: „Sa nu socotesti ca sufletul animalelor este mai vechi decat ipostasa trupurilor lor si nici ca ramane mai departe dupa descompunerea trupului! Fugi de vorbaria prosteasca a falnicilor filosofi, care nu se rusineaza sa spuna ca sufletele lor si sufletele cainilor sunt la fel unele cu altele.” (Omilii la Hexaimeron., 8, 2, p. 159)

    http://www.crestinortodox.ro/religie/animalele-sunt-nemuritoare-118997.html

    Apreciază

   • Mălin said, on iulie 16, 2013 at 6:34 pm

    Este adevarat ca animalele nu au suflet, dar asta nu inseamna ca trebuie microchipate !

    Apreciază

  • IOAN said, on iulie 15, 2013 at 3:14 pm

   STOP RFID 666
   diavolul in acest caz nu-i incurca ci doar ii amageste si pe unul si pe celalalt…NUMAI prin RUGACIUNILE unor sfinti uriasi duhovniceste care traiesc cine stie pe unde mai incurca si amana DUMNEZEU unele evenimente.

   Apreciază

 11. john said, on iulie 15, 2013 at 2:16 pm

  Off topic,Pentru cei interesati:
  ZILELE REZISTENŢEI NAŢIONALE
  de la Sâmbăta de Sus
  19-21 iulie 2013

  Ediţia a 4-a, dedicată împlinirii a 60 de ani de la paraşutările NATO în România comunistă şi execuţia celor 13 legionari paraşutaţi de aviaţia SUA (1953-2013)

  VINERI, 19.07.2013

  10:00 – drumeţie la chilia Pr. Arsenie Boca
  începând cu ora 16:00 – primirea participanţilor
  – proiecţie de filme documentare şi artistice legate de rezistenţa anticomunistă

  SÂMBĂTĂ, 20.07.2013

  10:00-12:00 – participare la Sf. Liturghie – Biserica Mănăstirii Brâncoveanu

  14:00 – deschiderea lucrărilor simpozionului „60 de ani de la paraşutările NATO în România comunistă (1953-2013)” (conducerea Fundaţiei „Ion Gavrilă Ogoranu”)
  – inaugurarea Centrului de Studii şi Documentare asupra Rezistenţei Anticomuniste
  – cuvântul preşedinţilor Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politic din România şi Federaţiei Române a Foştilor Deţinuţi Politic Luptători Anticomunişti
  – sesiune de comunicări pe tema paraşutărilor NATO în România anilor 1950-1953

  15:30-16:00 – vernisarea expoziţiei „Mesagerii Libertăţii. Zbor peste Cortina de Fier”, cuprinzând documente ale procesului, extrase din presa vremii, imagini, obiecte personale ale celor 13 executaţi în lotul paraşutiştilor din 1953 şi ale susţinătorilor acestora

  16:00-17:00 – lansarea cărţilor
  „Mesagerii Libertăţii. 60 de ani de la paraşutările NATO în România comunistă”
  Constantin Iulian – „Din lagărul România evadează morţii”
  Florin Dobrescu – „Virgil Velescu în arhivele Securităţii”
  Ilie Tudor – „Mlaştina deznădejdii”

  17:30-19:00 – sesiune de comunicări a elevilor şi studenţilor

  DUMINICĂ, 21.07.2013

  10:00-11:30 – participare la Sfânta Liturghie
  11:30 – comemorarea luptătorilor anticomunişti din Munţii Făgăraşului

  Cei care doresc să participe sunt rugaţi să confirme prezenţa până în data de 16 iulie la nr. de telefon 0745 236 441
  (costuri cazare – 15 ron / noapte)

  Apreciază

  • cosminml said, on iulie 15, 2013 at 3:03 pm

   Asta face lumina in toata cartea aceea postata de gerica64.

   Apreciază

  • gerica64 said, on iulie 15, 2013 at 4:34 pm

   Nu cred ca diavolul este atat de prost ca sa spuna urmatoarele:

   Papa Benedict va fi inlaturat de masoneria infiltrate in Vatican (anuntata din 2010 septembrie)

   Urmatorul papa este profetul mincinos.Acesta va uni toate religiile si va face una Universala in care notiunea de iad nu exista.

   Sfanta Impartasanie in bisericile apostate va fi anulata si se va folosi termenul comemorare.

   Antihristul va veni din est.

   Falsul Profet nu va prelua doar conducerea Bisericii Catolice, el va dicta tuturor Bisericilor Creștine.

   .Vă vor controla banii, accesul la alimente şi modul în care trăiţi.Regulile, multe dintre ele, vor arăta
   că veţi deveni prizonieri. Cheia celulei, care vă va ţine sub controlul lor, va fi Semnul Fiarei.
   666 va fi integrat ca un număr ascuns într-un cip, pe care veţi fi obligaţi să-l acceptaţi, la fel ca pe orice altă vaccinare

   Nu acceptaţi Semnul. Dacă mai mulţi dintre voi îl refuză, atunci numeric veţi fi mai tari. Acest semn – semnul Bestiei – va fidistrugerea voastră. Nu este ceea ce pare. Dacă îl acceptaţi, atunci veţi fi duşi din de în ce mai departe.

   Vă rog, căutaţi-vă adăposturi ca grupuri de credincioşi. Vă voi trimite lumina ca să vă ajute să supravieţuiţi. Începeţi să vă produceţi singuri alimentele. Adunaţi alimente, cât de multe puteţi şi puneţi-le deoparte.

   Balaurul, noua putere mondială, complotează acum pentru a distrugeoraşe în vest. Timpul este aproape. Rugaţi-vă, rugaţi-vă, pentru că acest pericol nu se poate opri dacă nu vă veţi ruga îndeajuns. Rugaţi-vă pentru aceia, care în acest război atomic îşi vor pierde vieţile

   Puterile lumii pregătesc un plan malefic pentru desfăşurarea unui război – care are ca scop diminuarea populaţiei lumii. Rugaţi-vă, rugaţi-vă, pentru ca să fie cât mai mic prejudiciul produs de aceşti oameni rău intenţionaţi nainte de toate, vă rog să vă rugaţi în grupurile de rugăciune.

   Să vă rugaţi pentru aceia care sunt discipolii satanei. Rugăciunea va ajuta la zădărnicirea unor catastrofe. Să vă feriţi de lucrurile îngrozitoare pe care vor să vi le provoace prin vaccinuri. Să nu aveţi încredere atunci când dintr-o dată vor dori să vă vaccineze, aparent din compasiune faţă de voi.

   Se apropie timpul pentru începutul Marii Strâmtorări. Acest eveniment va începe de
   la finele anului 2012.(mesaj dat pe Luni, 20 decembrie 2010, 10:00 )

   1. Banul vostru va fi fără valoare şi singurul mijloc de plată va fi aurul şi argintul.
   2. Vă veţi ruga în grupuri şi va trebui să căutaţi un preot sfânt, care va avea curajul să ţină piept prigoanei.
   3. Trebuie să găsiţi un loc unde vă puteţi ruga, pentru că bisericile voastre vor fi vândute pentru profit.
   4. Să aveţi grijă de Sfânta Scriptură, chiar dacă încă nu aţi citit-o. Puteţi fi siguri că în viitor nu veţi putea cumpăra nici o copie.
   5. Organizaţi grupuri de rugăciune, rugaţi-vă pentru salvarea omenirii. Peste 3 ani veţi şti de ce a fost atât de important acest lucru.(Sâmbătă, 1 ianuarie 2011, 02:00)

   URMEAZĂ SĂ AIBĂ LOC CONVERTIREA GLOBALĂ(mesaj din Duminică, 6 februarie 2011, 13:40 )

   RĂSCOALA LUMII ARABE – TREI LIDERI POLITICI VOR FI ASASINAŢI
   Joi, 17 februarie 2011, 23:45

   DEMOCRAŢIA VA DISPĂREA – PREOŢII VOR FI MARTIRIZAŢI
   Joi, 3 martie 2011, ora 23 :00

   Naţiunile necreştine vor deţine controlul

   Vor apărea dictatori noi
   Schimbările ce se vor petrece în mod subit, care până acum au părut să fie minime, se vor transforma în războaie. Războaiele vor produce lipsa de hrană. Democraţia va înceta să existe şi vor apărea dictaturi ale acelui rău. Totuşi, aceste dictaturi vor fi foarte atente la imaginea lor. Vor începe ca paşnici negociatori şi „salvatori”. În schimbul hrănirii familiei voastre vă vor controla proprietăţile pe care le vor acapara. Va trebui să le cereţi voie să vă hrăniţi familiile. Iar ca să călătoriţi va fi nevoie de o formă specială de identificare şi vi se va cere să acceptaţi Semnul – semnul Fiarei.

   . Alte evenimente globale cum ar fi erupţii vulcanice vor mai avea loc acum (vizionara deţine detalii privind locaţia şi luna), în timp ce războiul din orientul mijlociu va atrage alte naţiuni. Alteţări occidentale vor provoca o reacţie din partea Rusiei şi a Chinei. Toate acestea vor duce la un război mondial.

   Să nu spuneţi niciodată celor de alte religii sau orientare sexuală că sunt daţi pierzării
   Dacă pe aceia care nu Mă urmează, doriți să-i determinați cu înverșunare să accepte Învățăturile Mele, spunându-le că se vor pierde sau că sufletul lor se va vătăma şi dacă considera ți ca fiind rele practicile lor, atunci îi face ți şi mai slabi decât înainte. Mulţi pur şi simplu vă vor întoarce spatele iar voi veţi suferi un eşec. Abţineţi-vă să-i învă țați, mai bine arătaţi-le mila voastră. Învăţaţi-i în schimb prin
   puterea exemplului. Să nu spuneţi niciodată şi nici măcar să nu încercaţi s-o face ți, că sunt condamnați în faţa ochilor mei, pentru că nu sunt.
   Eu iubesc toate sufletele, de orice credinţă, de orice convingere, de orice confesiune şi de orice orientare sexuală. Fiecare dintre aceştia este un copil preţios pentru Mine. Niciunul nu e mai bun ca celălalt. În timp ce păcatul va exista întotdeauna – voi sunteţi toţi păcătoşi şi să nu uitaţi aceasta –fiecare dintre voi va răspunde pentru el însuşi în ceea ce priveşte răspândirea Cuvântului Meu şi respectarea Învăţăturilor Mele.
   Îmbrățișați-vă unii pe alţi

   El, Antihristul, care va fi guvernatorul Noului Guvern Mondial, crede că va reuşi să fure sufletele rasei umane. Dar nu va reuşi. A șa cum mulți vor ajunge sub influenţa sa, la fel şi slujitorii Mei vor rămâne consecven ți şi credincioși faţă de Mine, Mântuitorul lor Divin.
   Voi, toți aceia care vă veţi bate joc de aceste profeţii, luaţi aminte! Dacă veţi ajunge sub influenţa acestei puteri mondiale veţi fi pierduţi. Veţi avea nevoie de o credinţă puternică, ca să supravieţuiţi. Rugăciunile voastre vor fi ascultate. Vă voi apăra pe voi pe durata acestei perioadă înfricoşătoare de pe Pământ. Pregătiţi de pe acum locul întâlnirilor de rugăciune unde în taină şi linişte vă veţi putea ruga
   în secret. Căci ei, cei din Noua Ordine Mondială, se vor ruga şi ei în templele lor infame. Aceste temple există peste tot dar au fost pregătite în ascuns. În acestea, ei îl slăvesc pe satana şi îi aduc jertfe. Aceste culte sunt petutindeni acum şi împărtăşesc acelaşi ţel grotesc,
   acela de a subjuga omenirea. Asta o vor face prin încercarea de a va controla banii, hrana şi energia. Luptaţi împotriva lor în cel mai bun mod, prin răspândirea rugăciunii şi a convertirii. Rugaţi-vă totodată şi pentru aceşti oameni ce au fost amăgiţi, cărora li s-a promis bunăstare, tehnologie, viaţă mai lungă şi miracole. Cât de mult se înşeală. Ei au fost cu adevărat în șelați. Când vor descoperi adevărul, vor fi fost deja aruncaţi în adâncul Iadului şi va fi prea târziu

   IMORALITATEA SEXUALĂ VĂ VA CONDUCE ÎN IAD

   APĂRAŢI DREPTUL COPIILOR VOȘTRI LA O EDUCAŢIE CREŞTINĂ

   REVOLTA ARABĂ VA ISCA O NELINIŞTE MONDIALĂ – ITALIA VA PRODUCE O PRĂBUŞIRE

   RUSIA ŞI CHINA VOR DECLANŞA UN CONFLICT

   Veţi observa cum Rusia şi China sunt pe cale să devină al treilea element care va declanşa un conflict în lume. În curând, toţi aceia dintre voi care aţi predat controlul asupra ţării voastre unor grupări fără identitate ce vă tratează ca pe nişte marionete veţi vedea cum aceste grupări întunecate, aceste forțe politice care nu vin de la Dumnezeu, vă vor dicta cum să trăiţi.

   Cristalele, meditaţia, reiki, yoga, cărţile de tarot, credinţa în îndrumători spirituali, metafizică şi aşa numiţii vindecători prin credinţă vă ademenesc să credeţi că există o altă realitate, superioară în afară de cea creată de Dumnezeu Tatăl Veşnic.Avertizare cu privire la maeştrii spirituali
   Astăzi mulţi dintre voi, care vă căutaţi confortul psihic în practica spirituală de a vă lăsa îndrumaţi de îngeri, trebuie să fiţi foarteatenţi, căci atunci când veţi auzi termeni precum maeştri spirituali, puteţi fi siguri că aceşti îngeri nu vin din Rai. Aceşti maeştri spirituali nu sunt altceva decât îngeri căzuţi şi provin din întuneric. Totuşi vi se va spune şi veţi fi asiguraţi că ei provin din lumină. Acesta este spiritualism păgânşi dacă vă lăsaţi viaţa în seama lui, vă va atrage în adâncurile întunericului tocmai atunci când vă aşteptaţi mai puţin.
   Satana prezintă aceste minciuni întunecate cu mare grijă, pentru ca voi să credeţi mereu că aceste lucruri sunt bune. Ele vă sunt prezentate ca benefice pentru stima faţă de sine, pentru încredere şi controlului asupra vieţii personale, însă toate astea sunt minciuni. Aceste practici
   nu numai că vă îndepărtează de Adevăr, dar vă şi aduc o mare nefericire odată ce spiritele malefice pătrund în sufletele voastre, ca urmare directă a acestor practici. Sfânta Scriptură avertizează asupra pericolului magiei
   Adevărul nu poate fi falsificat vreodată. Învăţăturile transmise omului prin intermediul Sfintei Scripturi avertizează omenirea în privinţa pericolelor magiei, ale practicii prezicerii şi a adulării unor falşi dumnezei. În lumea de azi aceste practici sunt prezentate ca fiind inofensive, dar necesare pentru bunăstarea voastră spirituală. Multe suflete blânde găsesc o atracţie naturală spre practicile New Age datorită faţadei de iubire falsă emanată de ele. Nimic nu ar putea fi mai departe de Adevăr

   “ELIBERATORII” DIN ORIENTUL MIJLOCIU VOR SĂ-I CONTROLEZE PE EVREI

   Toate războaiele pe care le vedeți că încep în Orientul Mijlociu şi în alte părți au fost orchestrate. Ele nu sunt coincidenţe. Trebuie săînțelegeți că multe țări nu s-au răzvrătit de la sine. Ele au fost ajutate de Grupul Satanic din fiecare guvern. Acestea sunt Guvernele care controlează lumea. Liderii Orientului Mijlociu sunt acum înlăturați ca să facă loc eliberatorilor care vor proclama dreptatea şi pacea,

   Una dintre cele mai neplăcute însuşiri care îi infestează pe copiii Mei în această lume este narcisismul, iubirea de sine. Această epidemie distrugătoare domină fiecare nivel al societăţii şi este modul favorit de atac al Satanei, prin care demonii lui pătrund în sufletele copiilor Mei de pretutindeni.

   Oamenii aduc tot felul de scuze atunci când iau viata altui om, însă niciuna dintre ele nu va fi acceptată ca justificată în nicio circumstantă. Acest fapt este valabil pentru execuţii, întreruperi de sarcină şi pentru eutanasie. Ridicat-vă cu totii si nu uitati că veti fi judecati aspru dacă încălcati cea mai sacră dintre Poruncile Tatălui Meu: Să nu ucizi! Nu uitaţi că există un singur Dumnezeu şi doar El poate hotărî când se poate lua o viaţă. Încălcati această Poruncă în totală cunoştinţă de cauză a faptei pe care o comite si vei suferi
   chinurile Iadului pentru eternitate.

   Apreciază

   • cosminml said, on iulie 15, 2013 at 5:03 pm

    Diavolul este extraordinar de viclean. Spunea Pr Arsenie Papacioc ca este singurul dusman care nu stie sa te crute.
    El a creat masoneria si tot felul de organizatii si cand si-au atins scopul nu il doare nimic sa le scoata la suprafata si sa le distruga. Se amesteca minciuna cu adevarul.
    Si daca tot ce scrie acolo e adevarat si la urma zice convertiti-va la catolicism, nu si-a atins diavolul scopul, nu te-a pierdut pe veci?

    Apreciază

   • adi said, on iulie 15, 2013 at 7:39 pm

    Bine zici cosmine :).Nu te supara @gerica nu doresc sa pozez in mare luptator , nu am asemenea ambitii.Tot ce te rog este sa oferi informatii mai coerente ,nu profetii gen stieglitz sau roubini care au o rata de 10% adevar in profetiile lor.Riscam sa ducem in derizoriu anumite obiective,si trebuie sa raminem pe baricade pina la sfirsit,ca sa ne mintuim daca vom putea cu totii.Genul de informatii pe care le propagi sint mai mult daunatoare decit folositoare,intelegi ?
    din eshatologia dupa Luca:
    „Vedeţi să nu fiţi amăgiţi, căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, şi vremea s-a apropiat. Nu mergeţi după ei.” Luca 21:8

    Doamne ajuta!

    Apreciază

   • Ciprian said, on iulie 16, 2013 at 12:40 am

    tipul asta de „profetii” e pliin netul… le zice channeling si gred ca pe toate site-urile de new age sunt astfel de chestiuni…. nu imi pierd vremea acum sa dau exemple, duhul lor e destul de relevant. Sa luam de exemplu „1. Banul vostru va fi fără valoare şi singurul mijloc de plată va fi aurul şi argintul.” cat si stocul de alimente, Sfintii Parinti spun tocmai contrariul: aurul nu va avea nici o valoare si va fi la toate colturile iar mancarea se va strica daca o tii pe o perioada indelungata… nu stiu ce atat tam tam cu ele…

    Apreciază

 12. STOP RFID 666 said, on iulie 15, 2013 at 3:05 pm

  DOMNUL STRAINU PREZINTA DRACISME – EDITURA FOR-YOU

  Apreciază

 13. STOP RFID 666 said, on iulie 15, 2013 at 3:08 pm

  NEBUNIA SECTARA

  Apreciază

 14. cosminml said, on iulie 15, 2013 at 3:45 pm

  Tot din cartea adevarului:

  „Singurul loc unde veţi găsi Adevărul este în Preasfânta Biblie şi în Sfântul Meu Cuvânt dat vouă prin aceste Mesaje. Mesajele Mele susţin Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, aşa cum este el scris în Cartea Tatălui Meu”

  Pot fi aceste cuvinte a lui Dumnezeu. Sfanta traditie unde este sau a fost inlocuita cu blogul?

  „Eu sunt Mama voastră iubită, Regina tuturor îngerilor, Maica lui Dumnezeu. Eu sunt Imaculata Concepţiune.”

  Imaculata conceptie – alta erezie

  Apreciază

  • gerica64 said, on iulie 15, 2013 at 5:54 pm

   cosminml

   Am cautat sa vad cum sta problema cu Imaculata Conceptiune am gasit asta

   http://www.greco-catolica.org/a420-ereziile-catolice-revizitate-de-un-istoric-crestin-ortodox-2-imaculata-conceptiune-infailibitatea-papei-purgatoriul.aspx

   Nu comentez nimic nu este treaba mea cititi si voi.

   Apreciază

   • cosminml said, on iulie 15, 2013 at 8:45 pm

    DIFERENTELE DINTRE BISERICA ORTODOXA SI CEA CATOLICA

    – Exista purgatoriu, precum zic catolicii ?
    – Purgatoriu nu este. catolicii zic ca intre Rai si iad ar fi un foc mare, unde merge sufletul cateva sute de ani si se curata acolo, apoi trece in Rai. Nu exista asa ceva. Noi avem Evanghelia Judecatii, pe care o au si ei, dar nu arata trei locuri, ci numai doua – raiul si iadul. Mantuitorul, cand va sta pe scaunul slavei Sale si va aduna toate popoarele de la zidirea lumii sa le judece, ii va desparti pe dansii, precum desparte pastorul oile de capre. Si va pune pe drepti de-a dreapta Sa si pe pacatosi de-a stanga Sa … Si vor merge pacatosii in munca vesnica, iar dreptii in viata vesnica.
    Deci nu putem zice ca sunt trei locuri, ci numai doua : munca vesnica sau viata vesnica.
    Cei mai mari dusmani ai catolicilor sunt protestantii si calvinii. Ei s-au rupt de Biserica Catolica la anul 1517, prin Martin Luther, fiind urmat de Zwingli, Calvin si Hus.
    Care sunt punctele principale care ne despart de catolici ?
    Invataturile principale care ne despart dogmatic si canonic de catolici sunt :
    1 – Intai este filioque. Ei zic ca Duhul Sfant purcede si de la Tatal si de la Fiul. Aceasta greseala dogmatica este cea mai grea. Sfantul Evanghelist Ioan spune ca Duhul Sfant purcede de la Tatal si este trimis in lume prin Fiul. ( Ioan )
    2 – Al doilea este suprematia papala. Papa este considerat de ei capul suprem al Bisericii crestine, adica loctiitorul lui Hristos pe pamant ! Mai mare decat toti patriarhii ! Ceea ce n-a facut Biserica Universala. Mandrie draceasca. Papa se numeste urmasul Sfantului Petru !
    3 – Infaibilitatea papala. Ei zic ca Papa nu poate gresi ca om, in materie de credinta, cand predica el, ceea ce este iarasi o dogma noua respinsa de Biserica Ortodoxa.
    4 – Al patrulea este purgatoriul. Ei zic ca intre Rai si iad ar fi un foc mare unde sta sufletul cateva sute de ani si se curata, apoi se duce in rai. Nu scrie in Sfanta Scriptura asa ceva; nu-i prevazuta nicaieri aceasta invatatura.
    5 – Azimile. Ei nu slujesc cu paine dospita, ci cu azime, ca evreii.
    6 – Catolicii mai au o dogma noua : imaculata conceptie. Ei zic ca Maica Domnului ar nascuta de la Duhul Sfant. Nu-i adevarat. Este nascuta in chip firesc din dumnezeiestii Parinti, Ioachim si Ana, ca rod al rugaciunii.
    7 – Au substantialitatea. La sfintirea Sfintelor Daruri, catolicii nu fac rugaciunea de invocare a Sfantului Duh, cum facem noi la Sfanta Epicleza. Ei zic ca Darurile se sfintesc singure, cand se zice : Luati, mancati … si celelalte. Nu au rugaciunea de pogorare a Duhului Sfant, peste Daruri.
    8 – Celibatul preotilor; preotii catolici nu se casatoresc. Sunt celibatari, impotriva Sinoadelor Ecumenice, care au hotarat ca preotii de mir sa aiba familie.
    9 – Ei au si indulgentele papale. Alta ratacire. Papei, daca ii dai parale multe, poti sa faci oricate pacate, te iarta, te dezleaga. Sfintii lor au prea multe fapte bune, n-au ce face cu ele, le da papei, iar el vinde aceste merite prisositoare spre iertarea pacatelor oamenilor care nu au destule fapte bune.
    10 – Si mai este un punct important : mirungerea. Catolicii nu miruiesc copiii imediat dupa Botez, ci la sapte-opt ani si numai arhiereii ii miruiesc.
    Noi avem liturghiile constantinopolitane ale Sfantului Vasile cel Mare, Grigore Dialogul si Sfantul Ioan Gura de Aur, iar catolicii au liturghia romana si cea ambroziana.
    Iata acestea sunt punctele dogmatice si canopnice principale care despart Biserica Ortodoxa de cea Romano-catolica.
    Iar cu protestantii nu avem nimic in comun. Ei au reformat total dogmele stabilite de Sfintii Parinti si au renuntat la cele sapte Sfinte Taine. Ei nu au ierarhie si taine si nu se pot mantui. Din cele sapte Taine mai au doar doua : Botezul si Euharistia, pe care o fac cu paine nedospita ca si catolicii. Din protestanti s-au nascut toate sectele neoprotestante care ataca tarile ortodoxe astazi.

    Apreciază

 15. john said, on iulie 15, 2013 at 4:25 pm

  Numai cine nu vrea sa vada,nu vede anumite semne si vremuri: Ministrul Israelian spune “Ar trebui să reconstruim Templul din Ierusalim” “Ar trebui să reconstruim Templul din Ierusalim” – spune ministrul israelian Un ministru israelian a declarat public săptămâna trecută că, probabil, a venit timpul pentru a se reconstrui Templul biblic de pe Muntele Templului din Ierusalim.
  http://israel-shabbat-shalom.blogspot.pt/2013/07/ministrul-israelian-spune-ar-trebui-sa.html

  Apreciază

 16. gerica64 said, on iulie 15, 2013 at 4:31 pm

  Nu cred ca diavolul este atat de prost ca sa spuna urmatoarele:

  Papa Benedict va fi inlaturat de masoneria infiltrate in Vatican (anuntata din 2010 septembrie)

  Urmatorul papa este profetul mincinos.Acesta va uni toate religiile si va face una Universala in care notiunea de iad nu exista.

  Sfanta Impartasanie in bisericile apostate va fi anulata si se va folosi termenul comemorare.

  Antihristul va veni din est.

  Falsul Profet nu va prelua doar conducerea Bisericii Catolice, el va dicta tuturor Bisericilor Creștine.

  .Vă vor controla banii, accesul la alimente şi modul în care trăiţi.Regulile, multe dintre ele, vor arăta
  că veţi deveni prizonieri. Cheia celulei, care vă va ţine sub controlul lor, va fi Semnul Fiarei.
  666 va fi integrat ca un număr ascuns într-un cip, pe care veţi fi obligaţi să-l acceptaţi, la fel ca pe orice altă vaccinare

  Nu acceptaţi Semnul. Dacă mai mulţi dintre voi îl refuză, atunci numeric veţi fi mai tari. Acest semn – semnul Bestiei – va fidistrugerea voastră. Nu este ceea ce pare. Dacă îl acceptaţi, atunci veţi fi duşi din de în ce mai departe.

  Vă rog, căutaţi-vă adăposturi ca grupuri de credincioşi. Vă voi trimite lumina ca să vă ajute să supravieţuiţi. Începeţi să vă produceţi singuri alimentele. Adunaţi alimente, cât de multe puteţi şi puneţi-le deoparte.

  Balaurul, noua putere mondială, complotează acum pentru a distrugeoraşe în vest. Timpul este aproape. Rugaţi-vă, rugaţi-vă, pentru că acest pericol nu se poate opri dacă nu vă veţi ruga îndeajuns. Rugaţi-vă pentru aceia, care în acest război atomic îşi vor pierde vieţile

  Puterile lumii pregătesc un plan malefic pentru desfăşurarea unui război – care are ca scop diminuarea populaţiei lumii. Rugaţi-vă, rugaţi-vă, pentru ca să fie cât mai mic prejudiciul produs de aceşti oameni rău intenţionaţi nainte de toate, vă rog să vă rugaţi în grupurile de rugăciune.

  Să vă rugaţi pentru aceia care sunt discipolii satanei. Rugăciunea va ajuta la zădărnicirea unor catastrofe. Să vă feriţi de lucrurile îngrozitoare pe care vor să vi le provoace prin vaccinuri. Să nu aveţi încredere atunci când dintr-o dată vor dori să vă vaccineze, aparent din compasiune faţă de voi.

  Se apropie timpul pentru începutul Marii Strâmtorări. Acest eveniment va începe de
  la finele anului 2012.(mesaj dat pe Luni, 20 decembrie 2010, 10:00 )

  1. Banul vostru va fi fără valoare şi singurul mijloc de plată va fi aurul şi argintul.
  2. Vă veţi ruga în grupuri şi va trebui să căutaţi un preot sfânt, care va avea curajul să ţină piept prigoanei.
  3. Trebuie să găsiţi un loc unde vă puteţi ruga, pentru că bisericile voastre vor fi vândute pentru profit.
  4. Să aveţi grijă de Sfânta Scriptură, chiar dacă încă nu aţi citit-o. Puteţi fi siguri că în viitor nu veţi putea cumpăra nici o copie.
  5. Organizaţi grupuri de rugăciune, rugaţi-vă pentru salvarea omenirii. Peste 3 ani veţi şti de ce a fost atât de important acest lucru.(Sâmbătă, 1 ianuarie 2011, 02:00)

  URMEAZĂ SĂ AIBĂ LOC CONVERTIREA GLOBALĂ(mesaj din Duminică, 6 februarie 2011, 13:40 )

  RĂSCOALA LUMII ARABE – TREI LIDERI POLITICI VOR FI ASASINAŢI
  Joi, 17 februarie 2011, 23:45

  DEMOCRAŢIA VA DISPĂREA – PREOŢII VOR FI MARTIRIZAŢI
  Joi, 3 martie 2011, ora 23 :00

  Naţiunile necreştine vor deţine controlul

  Vor apărea dictatori noi
  Schimbările ce se vor petrece în mod subit, care până acum au părut să fie minime, se vor transforma în războaie. Războaiele vor produce lipsa de hrană. Democraţia va înceta să existe şi vor apărea dictaturi ale acelui rău. Totuşi, aceste dictaturi vor fi foarte atente la imaginea lor. Vor începe ca paşnici negociatori şi „salvatori”. În schimbul hrănirii familiei voastre vă vor controla proprietăţile pe care le vor acapara. Va trebui să le cereţi voie să vă hrăniţi familiile. Iar ca să călătoriţi va fi nevoie de o formă specială de identificare şi vi se va cere să acceptaţi Semnul – semnul Fiarei.

  . Alte evenimente globale cum ar fi erupţii vulcanice vor mai avea loc acum (vizionara deţine detalii privind locaţia şi luna), în timp ce războiul din orientul mijlociu va atrage alte naţiuni. Alteţări occidentale vor provoca o reacţie din partea Rusiei şi a Chinei. Toate acestea vor duce la un război mondial.

  Să nu spuneţi niciodată celor de alte religii sau orientare sexuală că sunt daţi pierzării
  Dacă pe aceia care nu Mă urmează, doriți să-i determinați cu înverșunare să accepte Învățăturile Mele, spunându-le că se vor pierde sau că sufletul lor se va vătăma şi dacă considera ți ca fiind rele practicile lor, atunci îi face ți şi mai slabi decât înainte. Mulţi pur şi simplu vă vor întoarce spatele iar voi veţi suferi un eşec. Abţineţi-vă să-i învă țați, mai bine arătaţi-le mila voastră. Învăţaţi-i în schimb prin
  puterea exemplului. Să nu spuneţi niciodată şi nici măcar să nu încercaţi s-o face ți, că sunt condamnați în faţa ochilor mei, pentru că nu sunt.
  Eu iubesc toate sufletele, de orice credinţă, de orice convingere, de orice confesiune şi de orice orientare sexuală. Fiecare dintre aceştia este un copil preţios pentru Mine. Niciunul nu e mai bun ca celălalt. În timp ce păcatul va exista întotdeauna – voi sunteţi toţi păcătoşi şi să nu uitaţi aceasta –fiecare dintre voi va răspunde pentru el însuşi în ceea ce priveşte răspândirea Cuvântului Meu şi respectarea Învăţăturilor Mele.
  Îmbrățișați-vă unii pe alţi

  El, Antihristul, care va fi guvernatorul Noului Guvern Mondial, crede că va reuşi să fure sufletele rasei umane. Dar nu va reuşi. A șa cum mulți vor ajunge sub influenţa sa, la fel şi slujitorii Mei vor rămâne consecven ți şi credincioși faţă de Mine, Mântuitorul lor Divin.
  Voi, toți aceia care vă veţi bate joc de aceste profeţii, luaţi aminte! Dacă veţi ajunge sub influenţa acestei puteri mondiale veţi fi pierduţi. Veţi avea nevoie de o credinţă puternică, ca să supravieţuiţi. Rugăciunile voastre vor fi ascultate. Vă voi apăra pe voi pe durata acestei perioadă înfricoşătoare de pe Pământ. Pregătiţi de pe acum locul întâlnirilor de rugăciune unde în taină şi linişte vă veţi putea ruga
  în secret. Căci ei, cei din Noua Ordine Mondială, se vor ruga şi ei în templele lor infame. Aceste temple există peste tot dar au fost pregătite în ascuns. În acestea, ei îl slăvesc pe satana şi îi aduc jertfe. Aceste culte sunt petutindeni acum şi împărtăşesc acelaşi ţel grotesc,
  acela de a subjuga omenirea. Asta o vor face prin încercarea de a va controla banii, hrana şi energia. Luptaţi împotriva lor în cel mai bun mod, prin răspândirea rugăciunii şi a convertirii. Rugaţi-vă totodată şi pentru aceşti oameni ce au fost amăgiţi, cărora li s-a promis bunăstare, tehnologie, viaţă mai lungă şi miracole. Cât de mult se înşeală. Ei au fost cu adevărat în șelați. Când vor descoperi adevărul, vor fi fost deja aruncaţi în adâncul Iadului şi va fi prea târziu

  IMORALITATEA SEXUALĂ VĂ VA CONDUCE ÎN IAD

  APĂRAŢI DREPTUL COPIILOR VOȘTRI LA O EDUCAŢIE CREŞTINĂ

  REVOLTA ARABĂ VA ISCA O NELINIŞTE MONDIALĂ – ITALIA VA PRODUCE O PRĂBUŞIRE

  RUSIA ŞI CHINA VOR DECLANŞA UN CONFLICT

  Veţi observa cum Rusia şi China sunt pe cale să devină al treilea element care va declanşa un conflict în lume. În curând, toţi aceia dintre voi care aţi predat controlul asupra ţării voastre unor grupări fără identitate ce vă tratează ca pe nişte marionete veţi vedea cum aceste grupări întunecate, aceste forțe politice care nu vin de la Dumnezeu, vă vor dicta cum să trăiţi.

  Cristalele, meditaţia, reiki, yoga, cărţile de tarot, credinţa în îndrumători spirituali, metafizică şi aşa numiţii vindecători prin credinţă vă ademenesc să credeţi că există o altă realitate, superioară în afară de cea creată de Dumnezeu Tatăl Veşnic.Avertizare cu privire la maeştrii spirituali
  Astăzi mulţi dintre voi, care vă căutaţi confortul psihic în practica spirituală de a vă lăsa îndrumaţi de îngeri, trebuie să fiţi foarteatenţi, căci atunci când veţi auzi termeni precum maeştri spirituali, puteţi fi siguri că aceşti îngeri nu vin din Rai. Aceşti maeştri spirituali nu sunt altceva decât îngeri căzuţi şi provin din întuneric. Totuşi vi se va spune şi veţi fi asiguraţi că ei provin din lumină. Acesta este spiritualism păgânşi dacă vă lăsaţi viaţa în seama lui, vă va atrage în adâncurile întunericului tocmai atunci când vă aşteptaţi mai puţin.
  Satana prezintă aceste minciuni întunecate cu mare grijă, pentru ca voi să credeţi mereu că aceste lucruri sunt bune. Ele vă sunt prezentate ca benefice pentru stima faţă de sine, pentru încredere şi controlului asupra vieţii personale, însă toate astea sunt minciuni. Aceste practici
  nu numai că vă îndepărtează de Adevăr, dar vă şi aduc o mare nefericire odată ce spiritele malefice pătrund în sufletele voastre, ca urmare directă a acestor practici. Sfânta Scriptură avertizează asupra pericolului magiei
  Adevărul nu poate fi falsificat vreodată. Învăţăturile transmise omului prin intermediul Sfintei Scripturi avertizează omenirea în privinţa pericolelor magiei, ale practicii prezicerii şi a adulării unor falşi dumnezei. În lumea de azi aceste practici sunt prezentate ca fiind inofensive, dar necesare pentru bunăstarea voastră spirituală. Multe suflete blânde găsesc o atracţie naturală spre practicile New Age datorită faţadei de iubire falsă emanată de ele. Nimic nu ar putea fi mai departe de Adevăr

  “ELIBERATORII” DIN ORIENTUL MIJLOCIU VOR SĂ-I CONTROLEZE PE EVREI

  Toate războaiele pe care le vedeți că încep în Orientul Mijlociu şi în alte părți au fost orchestrate. Ele nu sunt coincidenţe. Trebuie săînțelegeți că multe țări nu s-au răzvrătit de la sine. Ele au fost ajutate de Grupul Satanic din fiecare guvern. Acestea sunt Guvernele care controlează lumea. Liderii Orientului Mijlociu sunt acum înlăturați ca să facă loc eliberatorilor care vor proclama dreptatea şi pacea,

  Una dintre cele mai neplăcute însuşiri care îi infestează pe copiii Mei în această lume este narcisismul, iubirea de sine. Această epidemie distrugătoare domină fiecare nivel al societăţii şi este modul favorit de atac al Satanei, prin care demonii lui pătrund în sufletele copiilor Mei de pretutindeni.

  Oamenii aduc tot felul de scuze atunci când iau viata altui om, însă niciuna dintre ele nu va fi acceptată ca justificată în nicio circumstantă. Acest fapt este valabil pentru execuţii, întreruperi de sarcină şi pentru eutanasie. Ridicat-vă cu totii si nu uitati că veti fi judecati aspru dacă încălcati cea mai sacră dintre Poruncile Tatălui Meu: Să nu ucizi! Nu uitaţi că există un singur Dumnezeu şi doar El poate hotărî când se poate lua o viaţă. Încălcati această Poruncă în totală cunoştinţă de cauză a faptei pe care o comite si vei suferi
  chinurile Iadului pentru eternitate.

  Apreciază

 17. gerica64 said, on iulie 15, 2013 at 5:07 pm

  Acestea sunt niste mesaje profetii destinate romano -catolicilor si atat.Nu a fost atacata ortodoxia nu este nevoie sa sara nimeni sa o ajute ca este foarte puternica prin Adevar.Unii fara sa fie nevoie vor sa apara ca mari aparatori unde nu este cazul ,sa se pastreze pentru marturisire cand va trebui atunci.Sigur ca se va face lumina si la catolici dupa cum ati citit in linkul acela , nu pricepeti ca vine o convertire globala?.Se vor intoarce… este profetit vor fi toti cum trebuie sa fie dupa voia Lui Dumnezeu.Milenarismul acela fost considerat erezie pentru faptul ca aceia credeau ca Hristos se va intrupa a 2 oara in carne si oase.Aici in aceste mesaje se spune clar nu este vorba de asa ceva si am mentionat asta.Nimeni nu este obligat sa le creada si eu urmaresc evenimentele pentru a ma convinge ca sunt reale dar daca Marele Avertisment se va petrece ar fi bine sa credem ca a fost adevarat.

  Apreciază

  • STOP RFID 666 said, on iulie 15, 2013 at 8:13 pm

   ZICI………..

   ,,Milenarismul acela fost considerat erezie pentru faptul ca aceia credeau ca Hristos se va intrupa a 2 oara in carne si oase”.

   Nu frate nu e asa cum zici tu. Milenarismul este o erezie pe care bat toba mai ales adventistii si martorii lui iehova. Aceasta erezie sustine ca Hristos vine sa imparateasca pe pamant, cu ei o mie de ani apoi urmeaza Judecata. Nu credea nimeni ca Hristos se v-a intrupa a doua oara pentru ca profetiile erau clare.

   Martorii lui iehova spun ca Hristos a venit in chip nevazut in 1914. Acesti martori mincinosi nu stiu ca Hristos este pe pamant de 2000 de ani in Biserica Ortodoxa prin Trupul si Sangele sau si se jerfeste la fiecare Sfanta Liturghie.

   Tehnica diavolului este sa spuna 99% adevar si 1% minciuna iar pentru aceasta mica minciuna te va pierde cu totul.

   Apreciază

   • gerica64 said, on iulie 15, 2013 at 9:41 pm

    Asta cu milenanismul este mult mai veche dar a fost abandonata.multi sfinti au sustinut ideea.

    Credinta ca sfarsitul lumii va fi precedat de o era de „o mie de ani” de fericire pamanteasca pentru cei drepti si de mari suferinte si infrangeri pentru cei nedrepti, era raspandita in mai toate cercurile iudaice din veacul apostolic. De la iudei, au imprumutat-o si unii scriitori crestini si Parinti bisericesti din primele veacuri. Sub influenta ei, autorul Epistolei atribuite Sfantului Varnava (XV, 4-9) credea ca istoria omenirii pe pamant va dura sapte mii de ani – care corespund celor „sapte zile” ale creatiei – si ca ultimul mileniu va fi de fericire mesianica. Sub influenta eshatologiei iudaice si mai ales pentru intretinerea nadejdii crestine in vreme de persecutie, au sustinut milenarismul sau hiliasmul episcopul Papias de Ierapole (Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericeasca, XXXIX, 11-13), Sfantul Iustin Martirul si Filosoful (Dialogul cu iudeul Trifon, LXXX-LXXXI), Sfantul Irineu (Adversus Haeresis V, 28, 3), apologetul Tertulian (Adversus Marcionem III, 24), Sfantul Ipolit, Apolinarie de Laodiceea, Lactantiu, Sulpiciu-Sever, Victorin de Pictavi, Sfantul Ambrozie de Mediolan si altii.

    Dar, desi a fost sustinut de atatia scriitori crestini si Parinti bisericesti si cu toate ca n-a fost condamnat de nici o hotarare oficiala a Bisericii, hiliasmul n-a izbutit sa influenteze gandirea crestina. In Rasarit, el a fost combatut cu hotarare mai intai de catre Origen si apoi de catre episcopul Dionisie al Alexandriei. In Apus, hiliasmul sau milenarismul a fost combatut mai intai de preotul roman Oaius – care, in toiul polemicii, a savarsit greseala de a contesta autenticitatea Apocalipsei, de care abuzau milenaristii – si apoi de Fericitul Ieronim si mai cu seama de Fericitul Augustin, care a propus, cel dintai, un sistem de interpretare larga a simbolismului Apocalipsei.

    Textul biblic din Apocalipsa XX, 1-10 este urmatorul: 1. „Apoi am vazut un inger coborandu-se din cer si avand cheia adancului si lant mare in mina lui. 2. Si a prins pe balaur si pe sarpele cel vechi, care era diavolul si satana, si l-a legat pe o mie de ani ; 3. si l-a aruncat in adine si l-a inchis si -a pecetluit deasupra lui, ca sa nu mai amageasca popoarele pana se vor sfarsi cei o mie de ani. Dupa aceea, trebuie sa fie dezlegat catava vreme. 4. Si am vazut tronuri, si celor ce sedeau pe ele li s-a dat sa faca judecata. Si am vazut sufletele celor taiati cu securea pentru numele lui Iisus si pentru cuvantul lui Dumnezeu, care nu s-au inchinat fiarei, nici chipului ei si nu au primit semnul ei pe fruntea si pe mina lor. Si au inviat si au imparatit cu Hristos o mie de ani. 5. Iar ceilalti morti nu inviaza pana nu se vor sfarsi cei o mie de ani. Aceasta este intaia inviere. 6. Fericit si sfant este cel ce are parte de intaia inviere. Peste acestia moartea a doua nu are putere, ci vor fi preoti ai lui Dumnezeu si ai lui Hristos si vor imparati cu El o mie de ani. 7. Si cand se vor sfarsi cei o mie de ani, satana va fi dezlegat din inchisoarea lui. 8. Si va iesi sa amageasca neamurile, care sunt in cele patru unghiuri ale pamantului, pe Gog si pe Magog, si sa le adune la razboi, iar numarul lor este ca nisipul marii. 9. Si s-au suit pe fata pamantului si au inconjurat tabara sfintilor si cetatea cea iubita, dar s-a coborat foc din cer si i-a mistuit. 10. Si diavolul, care-i amagise, a fost aruncat in iezerul de foc si de pucioasa, „unde se afla si fiara si proorocul mincinos; si vor fi chinuiti acolo zi si noapte, in vecii vecilor”.

    De la xx 7 parca intri in ceata nu mai are legatura cu textul de pana atunci sau daca are sa o explice careva.

    Apreciază

  • adi said, on iulie 16, 2013 at 12:01 am

   In afara de antemergatorii Domnului Iisus Hristos,proorocii Enoh si Ilie Tezviteanul mai este profetia Sfintului Lavrentie al Cernigovului din care citez:
   „Antihrist va proveni dintr-o femeie curvă, o evreică dintr-al doisprezecelea neam de preadesfrânaţi. Deja de la adolescenţă se va deosebi de semenii săi prin capacităţile sale intelectuale deosebite, care se vor manifesta la el mai ales după vârsta de 12 ani când, plimbându-se prin parc cu mama lui, se va întâlni cu satana care ieşind din beznă (din adâncul iadului) va intra în el. Băiatul se va cutremura de spaimă dar satana îi va spune: „nu te teme şi nu te înspăimânta, eu te voi înălţa pe tine”. Acest copil îi va uimi pe toţi cu inteligenţa sa. Şi aşa, din el va încolţi şi se va coace în chipul omului „antihristul”. Când satana va fi întronat, în timpul punerii coroanei se va citi Simbolul Credinţei – Crezul – dar el nu va permite ca acesta să fie citit corect, iar acolo unde vor fi scrise cuvintele „şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu” el se va lepăda de acestea şi se va recunoaşte doar pe sine. La încoronare, antihristul va avea mănuşi pe mâini, iar când le va da jos ca să-şi facă Sfânta Cruce, Patriarhul va observa că el în loc de unghii are gheare şi aceasta îi va întări bănuiala sa că acesta este antihristul. Atunci Patriarhul va exclama: „Acesta este antihristul” pentru care Patriarhul va fi omorât.”
   Parintele Serafim Rose in cartea „Semnele vremurilor” nota:
   „Urmărim semnele vremurilor nu pur şi simplu pentru a afla timpul venirii lui antihrist. Acesta e mai degrabă un amănunt secundar. Urmărim semnele vremurilor ca să cunoaştem când va veni Hristos. Este un lucru de căpetenie pe care trebuie să-l reţinem pentru a nu fi doborâţi de întunecime, depresie ori de vreo tendinţă de retragere, în scopul adunării de hrană pentru o mare catastrofă. N-ar fi un lucru chibzuit. Trebuie să fim mai degrabă tot mai creştini, adică să ne gândim la aproapele nostru, încercând să-i ajutăm pe alţii. Dar dacă noi înşine suntem insensibili, întunecaţi şi pesimişti, participăm astfel la această răceală ca semn al sfârşitului. Trebuie să ne unească un duh plin de căldură prin care să ne ajutăm reciproc. Acesta este un semn al Creştinismului.”.Alt citat:
   „Când te afli în poziţia de prigonit, Hristos este cu tine, pentru că suferi pentru El. Iar când eşti în afară, atunci nu este sigur dacă e posibil să te mai întorci în acea poziţie. Începi să te întorci la înţelegerea omenească. Când te afli acolo, nu ai pe nimeni pe care să te poţi bizui, drept care ai nevoie de Hristos. Dacă nu-L ai pe Hristos, nu ai nimic. Când eşti afară, începi să devii calculat, să te încrezi în tine, pierzându-L astfel pe Hristos.

   Dupa milenaristi cred ca noua era a inceput din 2012 vestita de toti ezoteristii si ratacitii de prin 2009.Erau chestiile alea cu schimbarea ADN-ului uman din x spirale in y spirale si tot felul de idiotenii gen „purificare globala”.Apropo @gerica stiai ca ADN-ul poate fi modificat?Evident prin cip implantat , deci un mesaj ezoterist sa prinda la fraieri si altceva pentru initiati.
   Convertire globala? Asta e new-age curat fara suparare,adica o amestecare ,un fel de ghiveci spiritual,doar a lui antihrist poate sa fie convertirea asta.”Dumnezeu nu forteaza mintuirea nimanui.Cine are minte sa ia aminte.”(Parintele Arsenie Boca)

   Ati observat ca antihristul va avea o problema cu CREZUL ORTODOX?

   Apreciază

 18. gerica64 said, on iulie 15, 2013 at 6:06 pm

  cosminml

  Stiu si eu ca diavolul este extreme de viclean si ca amesteca adevarul cu minciuna, la ortodoxie sa o cunosc am am ajuns citind la fel cum am citit si despre yoga si despre spritism ,esoterism despre toate absolut toate.E… asta este primul text care nu mi se pare mincinos …atat ma ajuta pe mine discernamantul dupa 24 de ani de cand merg pe ortodoxie.Daca eu sunt incepator si voi avansati slava voua si mantuire eu mai am de invatat.

  Apreciază

  • cosminml said, on iulie 15, 2013 at 8:02 pm

   @ gerica64

   Eu nu sunt avansat si nimeni tu te acuza pe tine de cele ce le-ai postat caci nu tu le-ai scris. E bine ca le-ai pus sa vada lumea inselarea.
   Am citit din fisierul 4.pdf pana la pagina 11 si nu am putut sa citesc mai mult ca m-am scarbit.
   Un miliard de pagini sa aiba cartea in care se spune ca e cuvantul lui Hristos pe care asazisa maria la scris dupa dictare si daca un singur cuvant e gresit nu are cum sa fie de la Hristos pentru ca El e fara de gresala. Aceasta carte a fost scrisa toata de sistem si pe masura ce isi indeplinesc planul mai publica cu ceva inainte una , alta.

   Cam astea sunt concluziile la care am ajuns:

   Din fisierul 4. pdf

   “Aprinzând lampa de lângă pat, nişte senzaţii puternice, deopotrivă fizice şi psihice, ca nişte valuri de electricitate, i-au străbătut întreg trupul. Confuză şi copleşită s-a ridicat în şezut. A fost imediat atrasă către un portret al Lui Isus aşezat pe noptiera de lângă patul ei.

   Faţa din imagine a început să se schimbe, parcă a devenit vie. Buzele Lui au început să se mişte ca şi cum ar fi vorbit. Faţa Lui era animată de diferite expresii de afecţiune, îngrijorare şi compasiune, transpuse în întreaga imagine. Chiar dacă ea nu Îi putea auzi vocea, ştia instinctiv că El dorea să comunice cu ea.”
   Diavolul poate face orice nalucire.
   “A ştiut imediat că aceasta era o prezenţă divină.”
   Eu stiu caci numai calugarii ortodocsi care sunt foarte sporiti in rugaciunea lui Iisus pot deosebi duhurile, chiar si asa multi au cazut in inselare. Un ortodox daca pateste asa ceva este sfatuit sa nu creada pentru a nu cadea in inselare.
   “s-a liniştit când Isus i-a spus că El doreşte ca ea să rămână ascunsă din mai multe motive.”
   Sub acest fel de anonimat se ascunde si oculta mondiala si Radu Cinamar si Aryana Havah si multi altii care promoveaza tot felul de rataciri.
   “Maria este romano-catolică dar a mărturisit că până să primească mesajele nu era o practicantă foarte devotată. Credea în Dumnezeu dar nu era devotată în sensul tradiţional. Deşi în lunile dinaintea mesajelor ea a simţiţi o reînnoire spirituală şi a avut viziuni private cu Maica Sfântă, ea a ţinut toate acestea secret.”

   Poate un minciuna sa graiasca adevar ?
   “Ca un rezultat al acestor apariţii a început să se roage mai mult şi să recite Sfântul Rozar. Când Maica Sfântă i-a dat primul mesaj, pe care ea l-a scris dar nu a înţeles ce înseamnă, a fost în timpul recitării Rozarului, în faţa unei statui a Doamnei Noastre, pe data de 8 noiembrie 2010.”

   Sfintii Parinti si Biserica ortodoxa nu se inchina la statui.


   Ea spune că Dumnezeu vrea să-i salveze pe toţi, inclusiv pe păcătoşii îndărătnici. Toţi cei care sunt salvaţi vor intra într-un Nou Paradis pe Pământ unde vor avea o minte, un corp şi un suflet. Ei vor trăi în splendoare, iubire, pace, armonie şi nu vor avea nevoie de nimic. Aceasta este moştenirea pe care a promis-o Dumnezeu tuturor copiilor Săi.”

   Paradis pe pamant ?

   “Toţi sfinţii sunt alături de tine şi te ajută în munca ta. Acele figuri pe care le-ai văzut, vor fi cu toţii în ajutorul tău, ca să poţi transmite mesajele mele nelimitat, pentru a putea fi auzite de către toata lumea”* (aici este vorba de imaginile sfinţilor, pe care vizionara le-a văzut în timpul viziunilor sale, însă nu ştia cine ar putea să fie, mai târziu alţii au identificat aceste poze: Ex: Fer. Ioan Paul al II-lea, Sf. Faustina şi încă două persoane, pe care nu le-au putut identifica.)”

   “Du-te copila mea. Pune-ţi pavăza, stai cu capul ridicat şi ajută în lupta împotriva celui rău. Să nu disperi dacă din când în când te simţi izolată. Toţi îngerii şi sfinţii te conduc la fiecare pas şi printre ei e Ioan Paul al II-lea, Sf. Faustina şi Sf. Iosif.”

   Unde sunt moastele sfintilor?

   “Credincioşilor Mei, nu vă temeţi să vă uniţi vocile la unison pentru a propovădui iubirea Mea pentru lumea întreagă.
   Vă rog pentru ultima oară pe toti, creştini, musulmani, hinduşi, evrei şi de oricare religie aţi fi, deschideţi-vă ochii la adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu vă vorbeşte prin profeţi.
   Adevărul este scris şi documentat în cuvintele Sfintei Scripturi şi nimeni nu poate să-l corecteze, să-l schimbe sau să-l răstălmăcească conform interpretărilor proprii.
   Există doar un singur Dumnezeu. Lăsaţi lupta la o parte, deschideţi-vă ochii şi urmaţi-Mă în Viaţa Veşnică.”

   Vă cer să vă rugaţi pentru convertire, înainte de Sfârşitul Timpurilor care aproape a sosit.””

   “Rămâi puternică. Te-am ales pe tine pentru această sarcină, pentru că cererea Mea referitoare la mântuirea voastră să fie repede ascultată. Scrie cartea şi răspândeşte mesajele Mele prin mijloacele de comunicare moderne ca internetul sau media.”

   Adica Maica Domnului ii spune Mariei sa foloseasca media si internetul.,

   “Omenirea este slabă. Până şi cei mai sfinţi discipoli cad victime ispitelor celui rău. Problema este că aceia care caută distracţia, nu cred că el există cu adevărat. Alţii în schimb, ştiu că e real şi că există.”

   Zice cartea ca acest lucru l-ar spune Hristos, si atunci Maria cea care scrie cartea si sta ascunsa in secret cum de nu sa inselat. Parintii ortodocsi se chinuie zeci de ani sa dobandeasca rugaciunea inimii sa poata deosebi duhurile iar Maria (anonima) stie din prima ca nu e inselare.

   “Promisiuni oferite de Paradis
   Nici un fel de boală, nici un fel de violenţă, nici păcat – doar iubire, aceasta este promisiunea Paradisului Meu. Nimeni nu va mai dori nimic. Toată lumea va trăi în armonie, bucurie şi iubire.”

   Cand Dumnezeu ne vorbeste prin Sfintii Apostoli de darurile vesnice ar putea oare Hristos sa vorbeasca atat de lumesc despre aceasta?

   “Rămâneţi împreună şi iubiţi-vă unii pe alţii. Daţi-vă putere unul altuia pentru ca să puteţi uni fiecare rasă, fiecare credinţă şi credincioşii din întreaga lume, cu Împărăţia Tatălui Meu.”

   Exista o singura religie adevarata ortodoxia care nu se va uni niciodata cu ereziile.

   Feriţi-vă de profeţii falşi
   “Fiţi prudenţi faţă de Profeţii Falşi
   Îi atenţionez pe copiii Mei să se ferească de profeţii falşi. Mulţi vizionari au fost deja înşelaţi. Vizionarii adevăraţi vor primi haruri astfel încât vor transmite Adevărul Meu într-un asemenea mod încât îi vor însoţi evenimente şi minuni supranaturale, care nu pot fi şi nici nu vor fi negate.”


   Ascultaţi chemarea Mea, acum vorbesc către Bisericile din lumea întreaga. Toţi copiii şi credincioşii din lume Îmi aparţin. Dintre voi, mulţi urmează învăţăturile Bisericii şi ale lui Dumnezeu, Creatorul vostru. Aceasta este bine. Mulţi dintre voi interpretează învăţăturile Tatălui Veşnic în diverse moduri. Se întâmplă aşa din cauză că profeţii încă de la început, au interpretat diferit învăţăturile.
   Cei mai mulţi profeţi au interpretat corespunzător învăţăturile, însă cuvintele unora dintre profeţi, au fost manipulate. Tuturor profeţilor li s-a dat învăţătura adevărată. Totuşi nu toţi profeţii au reuşit să păstreze rămânerea adepţilor lor pe calea Vieţii Veşnice.
   Toate căile duc la Dumnezeu, la Creatorul omenirii. Credincioşii lui Dumnezeu interpretează diferit învăţăturile, ceea ce duce la confuzie. Când se instalează confuzia, există doar o singură cale, aceea de a simplifică credinţa. Pur şi simplu credeţi şi slăviţi-L pe Creatorul vostru.

   Fac apel către toate Bisericile lumii, fiecare cult, religie, să se roage pentru omenire și mai ales pentru necredincioşi – acum ! Iubirea lui Dumnezeu n-are nimic de a face cu distrugerea vieţii umane. Nici un singur om n-are dreptul ca în numele Meu sau în numele Tatălui Meu Veşnic, să ia o viaţa. Mai degrabă adunaţi-vă şi uniţi-vă în iubirea faţă de Creatorul vostru şi faceţi front comun împotriva celui rău, care va apărea repede printre voi.”

   Cum sa fie cuvintele cele de mai sus cuvintele lui Hristos?

   Hristos este fara de pacat si nu greseste niciodata iar aceasta carte este o porcarie pe langa faptul ca asa zisul limbaj folosit de Hristos e o exprimare care bate campii si nu spune mai nimic.

   Cum se poate exprima Hristos Dumnezeu intr-un limbaj asa de sters si lipsit de continut?

   Un singur cuvant sau idee daca e gresita nu are cum sa fie de la Dumnezeu iar aceasta carte are atatea scarbosenii in ea de nu am putut sa citesc mai departe de pagina 11.

   Toate caile duc la satana si numai una la Dumnezeu.

   Cum scrie mai sus : există doar o singură cale, aceea de a simplifică credinţa , o noua religie cea a antihristului.

   Aceasta carte nu este decat o noua nascocire a diavolului prin care zeci sau sute de mii de oameni vor fi aruncati in iad..
   Sigur ca unele profetii din ea se implinesc pentru ca sunt planificate .
   Cand o sa ne profeteasca Pr Elpidie sau alti parinti ortodocsi cred dar pe Maria anonima si secreta nu pot sa o cred.

   Pagina 11

   Apreciază

  • cosminml said, on iulie 15, 2013 at 8:17 pm

   Aceasta carte poate fi la fel de bine reclama pentru proiectul blue beam.
   Cum am mai spus, un singur cuvant sa fie gresit si nu e de la Hristos caci El este Dumnezeu si nu greseste iar aceasta carte contine poate sute sau mii de erezii si rataciri.
   Daca are cineva ocazia sa o trimita la un parinte cu Duhul Sfant care observa mult mai bine inselarile si sa ne faca un scurt rezumat care sa fie publicat pe net si sa opreasca pentru totdeauna aceasta inselare.

   Apreciază

   • gerica64 said, on iulie 15, 2013 at 9:03 pm

    cosminml

    Daca este inselare vom vedea repet ea este destinata romano -catolicilor daca este sa o luam dupa dogmele ortodoxe se gasesc multe de spus.Insa cartea este foarte raspandita in mediul catolic.Crezi ca nu m-am gandit si la blue beam?Ai citit Marea Taina de la Dveevo de Serafim de Sarov acest sfant ce-ar vrea sa spuna si in mod repetat ca el crede ca lumea va trece de anul 8000 de la Facere?Dar Paisie de ce zice ca-i spune gandul ca va fi o interventie a lui Iisus Hristos si nu va fi inca Judecata?Daca este acest fenomen cosmic numit si Marele Avertisment?Daca acest fenomen nu va fi ,vom stii si ca aceasta carte este o mare minicuna.Dar daca va fi atunci ce vom mai spune?Asa ca nu mai este mult si vom vedea adevarul.Pana atunci insa multe sau confirmat ,dar sa presupunem ca stie si diavolul anumite lucruri si sa fim circumspecti.

    Apreciază

 19. iustin33 said, on iulie 15, 2013 at 6:38 pm

  Am fost de curand in pelerinaj in Grecia si m-am interesat de volumul al II-lea cu Sfantul Iannis cel Nebun pentru Hristos si Dumnezeu a randuit sa primesc cu binecuvantarea staretei manastirii Katoxenia acest volum. Daca se pricepe cineva sa traduca din greaca acest volum poate reusim sa-l facem cunoscut in forma electronica caci multi il asteapta. Doamne ajuta!

  Apreciază

  • Ciprian said, on iulie 16, 2013 at 1:36 am

   Supertare, poate va apare si la Evanghelismos, cei care au publicat primul volum.
   Daca reusesti ceva ar merita publicat… Cate pagini are?

   Apreciază

   • iustin33 said, on iulie 16, 2013 at 5:20 pm

    Are 150 de pagini cu cate 29 de randuri .

    Apreciază

   • iustin33 said, on iulie 16, 2013 at 5:28 pm

    Parintele Stefan din Sf. Munte Athos a tradus primul volum si l-am intrebat in urma cu mai bine de un an daca-l traduce si pe al doilea iar el a raspuns ca nu are timp. Asa ca doar noi mai putem schimba ceva. M-am gandit sa-l scanez in format PDF si sa-l trimit celui care vrea sa-l traduca. Nu ma intereseaza sa-l tiparim ca e nevoie de acordul autorului, ci doar sa-l postam pe acest blog sa-l citeasca cat mai multi crestini.

    Apreciază

 20. carlos said, on iulie 15, 2013 at 7:57 pm

  tine-te tare Vasile, ca sunt multi lupi, multi militieni. Cei doi Roncea stim cu totii cine sunt, ND-ul la fel, organizatie ce are ca scop discreditarea nationalismului. Roncea ala mic scrie prin oras cu spray „jah te iubeste” ca o bataie de joc, si a venit la o intalnire a suporterilor echipelor din Bucuresti, cu scopul precis de a provoca, si de a instiga, si de a demonstra ca el e mai inteligent decat ei. A stat in primul rand cu camera video pornita, si le-a ras in fata tot timpul, doar doar sa zica vreunu dintre ei ceva, cu care sa fie condamnat.

  Apreciază

  • Mălin said, on iulie 16, 2013 at 5:24 pm

   “jah te iubeste”,

   Adică se refera la Haile Selassie I, fostul Împarat al Etiopiei considerat de către eretica mişcare Rastafari ca fiind încarnarea lui Dumnezeu, denumit și Jah sau Jah Rastafari.
   Haile Selassie este văzut și ca parte din Sfânta Treime și ca reîntoarcerea promisă în biblie a mesiei.

   Asta este o rătăcire imensă, să fie clar pentru toţi !

   http://ro.wikipedia.org/wiki/Mi%C8%99carea_Rastafari

   Apreciază

   • Mălin said, on iulie 16, 2013 at 5:55 pm

    Video – Felix Roncea despre sistem si adept al ereziei rastamanilor:

    Apreciază

 21. danielvla said, on iulie 15, 2013 at 8:04 pm

  Saccsiv,
  Imi pare rau ca ai sters ultimul articol. Oricum nu aveau dreptate propagandistii rusnaci, zapaciti si necrestini care se vor veghetori ai patriei! Imi raspunzi, te rog, la intrebarea in legatura cu monahul Filoteu si cu V. Roncea?

  Apreciază

 22. Mihai said, on iulie 15, 2013 at 8:14 pm

  stai un pic, domnule! de ce ai sters articolul? ma faci sa cred ca ce spun ei despre tine adevarat…. unde ti-e coloana vertebrala??? sau voi toti sunteti pe o mana sa ne prostiti pe fata?

  Apreciază

 23. Vasilica said, on iulie 16, 2013 at 12:07 am

  Aici cred ca gasim talcurea din Apocalipsa la cap.XX

  http://ioanuscateol.wordpress.com/2011/06/13/comentarii-la-apocalipsa-20-3/

  Doamne ajuta!

  Apreciază

 24. […] Parintele PAISIE AGHIORITUL (interviu) despre ANTIHRIST, SIONISTI si 666 […]

  Apreciază

 25. […] Ziceam atunci ca m-as mira. Iata si cateva motive: Parintele PAISIE AGHIORITUL (interviu) despre ANTIHRIST, SIONISTI si 666 […]

  Apreciază

 26. 666 si LEPADAREA | Saccsiv's Weblog said, on octombrie 7, 2014 at 5:28 am

  […] Iata ce putem citi la Parintele PAISIE AGHIORITUL (interviu) despre ANTIHRIST, SIONISTI si 666: […]

  Apreciază

 27. […] continuare reiau un articol postat in 2013, preluat atunci de pe blogul fratelui Apologeticum. Pentru cei ce nu l-au citit atunci si ca sa […]

  Apreciază

 28. […] Parintele PAISIE AGHIORITUL (interviu) despre ANTIHRIST, SIONISTI si 666 […]

  Apreciază

 29. […] Parintele PAISIE AGHIORITUL (interviu) despre ANTIHRIST, SIONISTI si 666. […]

  Apreciază

 30. […] Parintele PAISIE AGHIORITUL (interviu) despre ANTIHRIST, SIONISTI si 666 […]

  Apreciază

 31. […] este om”, sublinia si Cuviosul Paisie Aghioritul, iar  Sfantul Lavrentie de Cernigov […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: