SACCSIV – blog ortodox

Cuviosul PAISIE AGHIORITUL: „Poate VETI APUCA să trăiţi şi voi multe din semnele scrise în APOCALIPSA.” Despre SIONISTI si MESIA asteptat de ei. Despre ANTIHRIST si PRIGONIREA CRESTINILOR

Posted in Uncategorized by saccsiv on iulie 27, 2015

Cuv.-Paisie-Aghioritul

In preambul, cititi va rog:

Mitropolitul Serafim de Pireu: MESIA ASTEPTAT DE RABINI ESTE ANTIHRIST

Cuviosul PAISIE AGHIORITUL a fost CANONIZAT

In continuare reiau un articol postat in 2013, preluat atunci de pe blogul fratelui Apologeticum. Pentru cei ce nu l-au citit atunci si ca sa intelegem mai bine …

Părinte, spuneţi-ne ceva despre Antihrist.

Să spunem mai bine despre Hristos… Cât putem, să fim lângă Hristos. Dacă suntem cu Hristos, ne vom teme de Antihrist? Oare nu există duh antihristic acum? Răul face duhul antihristic. Şi dacă se va naşte şi un monstru antihrist şi va face unele neghiobii, va fi luat în râs la sfârşit. Se vor petrece multe evenimente. Poate veţi apuca să trăiţi şi voi multe din semnele scrise în Apocalipsă. Încet-încet destule încep să iasă la iveală. Strig şi eu netrebnicul de atâţia ani! Situaţia este înfricoşătoare, ciudată. Nerozia a întrecut limitele. A venit lepădarea şi rămâne ca acum să vină „fiul pierzării” (2 Tes. 2:3). Totul va deveni un spital de nebuni. În harababura ce va stăpâni, fiecare stat se va ridica să facă orice-i spune cugetul. Dumnezeu să ajute, ca interesele celor mari să fie astfel încât să ne ajute. Din ce în ce vom auzi de ceva mai nou. Vom vedea făcându-se lucrurile cele mai neaşteptate, mai neraţionale. Numai că evenimentele se vor derula cu repeziciune. Ecumenism, piaţă comună, un stat mare, o religie după măsurile lor. Acesta este planul diavolilor. Sioniştii pregătesc pe cineva de Mesia. Pentru ei Mesia este împărat, adică va stăpâni aici pe pământ. Martorii lui Iehova şi ei visează la un împărat pământesc. Sioniştii vor prezenta unul şi martorii lui Iehova îl vor primi. Vor spune „Acesta este”. Se va face mare zăpăceală. În mijlocul acestei zăpăceli toţi vor cere un Mesia, ca să-i mântuiască. Şi atunci vor prezenta pe unul care va spune: „Eu sunt Imam, eu sunt al cincilea Buda, eu sunt Hristos pe care-l aşteaptă creştinii, eu sunt acela pe care-l aşteaptă Martorii lui Iehova, eu sunt Mesia evreilor”. Va avea cinci „eu”-uri ! … Evanghelistul Ioan atunci când în prima sa epistola spune: „Copiii mei… că vine antihristul, iar acum mulţi antihrişti s-au arătat…” (1 In. 2, 18), nu înţelege că aşteptatul Antihrist va fi ca prigonitorii Maximian şi Diocletian, ci că Antihristul cel aşteptat va fi într-un fel ca un diavol întrupat, care se va prezenta poporului israelian ca Mesia şi va înşela lumea. Vin ani grei, vom avea încercări mari. Creştinii vor avea mare prigoană. Şi uită-te: oamenii nici nu înţeleg că trăim în semnele vremurilor, că pecetluirea înaintează. Trăiesc ca şi cum nu s-ar întâmpla nimic. De aceea spune Scriptura că va căuta să înşele, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi (Mt. 24:24; Mc. 13:22). Cei care nu vor avea intenţie bună, care nu vor fi luminaţi, se vor înşela în anii apostaziei. Pentru că cel ce nu are harul dumnezeiesc, nu are claritate duhovnicească, asemeni diavolului.

Părinte, sioniştii cred cele despre Antihrist?

Aceştia vor să stăpânească toată lumea. Ca să le reuşească scopul, folosesc vrăjitoria şi satanismul. Satanolatria o văd că pe o putere, care îi va ajuta în planurile lor. Adică vor să stăpânească lumea cu putere satanică. Pe Dumnezeu nu-L pun în socoteala lor. Se vor binecuvânta aşadar de Dumnezeu? Din asta Dumnezeu va scoate multe lucruri bune. Celelalte teorii satanice au ţinut cel puţin 70 de ani; ale acestora nici 7 ani nu vor ţine.

Părinte, atunci când aud despre Antihrist simt o frică înăuntrul meu.

De ce te temi? Va fi mai înfricoşător decât diavolul? Acesta este om. Sfânta Marina l-a bătut pe diavol şi Sfânta Iustina a alungat atâţia. La urma urmei noi n-am venit să ne aranjăm în această lume. Semnul că se apropie împlinirea proorociilor va fi dărâmarea templului lui Omar din Ierusalim. Îl vor dărâma, ca să rezidească Templul lui Solomon, care, precum se spune, a fost zidit în locul acesta. În cele din urmă, sioniştii îl vor aşeza acolo pe Antihrist ca Mesia. Am auzit că evreii deja se pregătesc să rezidească Templul lui Solomon.

Părinte, evreii, deşi citesc Vechiul Testament, cum de nu cred în Hristos?

Nu te duci să le-o spui asta evreilor? Evreii au avut fanatism de la început. Ei înţeleg, dar egoismul îi orbeşte. Dacă ar fi luat puţin aminte, n-ar fi rămas nici un evreu (necreştinat).

Cele pe care le-au citit, cum le-au explicat?

Cum le-au explicat şi cum le explică? Noimele duhovniceşti le fac materiale. De pildă, ceea ce spune proorocul Isaia, „au înflorit pustiurile Iordanului” (Is. 35,2), să vezi cum au explicat-o. Ca să arate că a înflorit pustiul, au întors înapoi un rău, au făcut diguri, grădini, au sădit banani, lămâi, portocali, au făcut numai livezi, aşadar, spun că „a înflorit pustiul”. Pe toate aşa le explică. În timp ce cuvintele acestea ale Proorocului se referă la renaşterea lumii prin Sfântul Botez, prin baia naşterii din nou.

Acum aşteaptă pe împăratul pământesc?

Da, pe Antihrist. Rabinii ştiu că a venit Mesia şi că L-au răstignit. Am aflat de la o persoană că, atunci când un evreu trage să moară, merge rabinul şi-i spune la ureche: „Mesia a venit”. Vezi, îi mustră conştiinţa, pentru că se simt vinovaţi, dar nu se smeresc.

Părinte, peste cât timp se vor petrece aceste evenimente?

Întârzie din pricina ta şi a mea, ca să dobândim o stare duhovnicească bună. Dumnezeu încă mai rabdă, pentru că de se vor întâmpla acum ne vom pierde amândoi. Nu se spune nicăieri în învăţătura lui Hristos despre un anumit timp (Mt. 24:36; Mc. 13:32; Fapte 1:7; I Tes. 5:1;) însă Scriptura spune că semnele vremurilor vor înştiinţa despre venirea lor (Mt.24:29; Mc.13:24; Lc.21:25). Să fim întotdeauna gata şi le vom vedea atunci când se va apropia timpul. Atunci vom fi mai siguri. „Timpul şi experienţa le vor descoperi celor treji” (Sf. Andrei al Cezareii). Mi-a căzut în mână o carte care avea pe copertă un 666 mare. Ei, oameni lipsiţi de mărime de suflet! O fac ca să-l prezinte frumos pe 6 şi să obişnuiască lumea cu el. Astfel, încet-încet va veni şi pecetluirea.

Părinte, şi nasturii ce se cos la haine se vând prinşi pe nişte hârtii care au numărul 666.

Măi, şi diavolul ăsta! Pe cartelele de credit l-au pus de mult timp. Acum şi pe nasturi. Mulţi pun pe 666 ca firmă, ca să fie preferate produsele lor. Unul îl sprijină pe altul. Adică 666 să ia de la 666. S-a scris că atunci când va circula reclamă cu şarpele ce îşi mănâncă coada, asta va însemna că evreii vor stăpâni toată lumea. Acum şi-au pus numărul şi pe unele bancnote. 666 a cuprins şi China şi India.

Părinte, cum de ştiu şi totuşi pun acest număr ?

Sfântul Evanghelist Ioan ştia ce va face diavolul, precum şi proorocii au proorocit că-L vor vinde pe Hristos pentru „treizeci de arginţi”(Zah. 11:1-13;), că-L vor adăpa cu oţet (Ps. 68:22), că-I vor împărţi hainele (Ps. 21:19). Cu 2000 de ani în urmă s-a scris în Apocalipsă că oamenii se vor pecetlui cu numărul 666. „Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase”(Apoc. 13:18). Pentru evrei numărul 666 este simbolul economiei. Evreii, precum se arată în Vechiul Testament, au pus impozit concret neamurilor pe care le-au supus în diferite războaie. Impozitul anual era de 666 talanţi de aur (3 Regi 10:14 şi 2 Par. 9:13). Acum, ca să supună toată lumea, pun iarăşi acest număr de impozit vechi, care se leagă de trecutul lor slăvit. De aceea nu vor să-l înlocuiască cu alt număr. Adică 666 este simbolul lui mamona. L-au luat de la greutatea aurului – nu ştiau aceasta ce o spune Sfântul Ioan în Apocalipsă – dar nu încetează să fie mamona. Evanghelia însă spune: „sau Hristos sau mamona”. „Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui mamona” (Mt. 6:24). Lucrurile înaintează în mod programat. În America câinii umblă fiind pecetluiţi cu un emiţător şi, pac!, îi găsesc. Aşa ştiu unde se află fiecare câine. Câinii care nu au marcaj şi sunt fără stăpân, îi omoară cu raze laser. După aceea vor începe să-i omoare şi pe oameni. Au pecetluit tone de peşti şi-i urmăresc din satelit în ce mare sunt. Acum iarăşi a apărut o boală, pentru care au aflat un vaccin care va fi obligatoriu şi, ca să-l poată face cineva, îl vor pecetlui. Câţi oameni nu sunt deja pecetluiţi acolo cu raze laser, unii pe frunte şi alţii pe mână. Mai târziu, cel care nu va fi pecetluit cu nr. 666 nu va putea nici vinde, nici cumpăra, sau să ia împrumut, să fie numit într-un post etc. Îmi spune gândul că Antihrist cu acest sistem vrea să prindă toată lumea şi, dacă cineva nu este în sistem, nu va putea lucra etc., fie el roşu, fie negru, fie alb, adică toţi. Va supraveghea astfel printr-un sistem economic care va controla economia mondială şi numai aceia care au primit pecetea cu numărul 666 vor putea avea acces la schimburi comerciale. Dar ce vor păţi oamenii care se vor pecetlui!… Mi-a spus un specialist că prin razele laser se pricinuiesc vătămări. Oamenii care se vor pecetlui vor atrage astfel razele soarelui şi vor fi atât de vătămaţi, încât îşi vor mânca limbile de durere (Apoc. 16:10). Cei care nu se vor pecetlui vor petrece mai bine decât ceilalţi, pentru că Hristos îi va ajuta pe cei ce nu s-au pecetluit. Acesta nu este puţin lucru!

Părinte, când îi va ajuta? După aceste evenimente?

Nu, chiar atunci.

Părinte, dacă nu vor putea vinde şi cumpăra, cum vor putea petrece mai bine ?

Să vezi, Dumnezeu ştie un mod, îl ştiu şi eu. Aşadar…, m-a preocupat mult subiectul acesta şi mi-a trimis după aceea… o telegramă. Măi, măi, cum le iconomiseşte Dumnezeu!

Părinte, de ce pecetluirea se numeşte şi încrestare?

Pentru că nu este la suprafaţă. Ce înseamnă „a încresta”? Nu înseamnă a trage linii adânci, crestături? Pecetluirea va fi încrestare, pe care o vor pune mai întâi pe toate produsele şi după aceea vor impune să se facă şi cu raze laser pe mâna sau pe fruntea oamenilor. Acum doi ani i-am spus unui medic din Toronto despre pecetluire şi acum, mi-a spus acela, a citit într-un ziar că în loc de cartelă cer amprentele de la mână. Ei înaintează dar nu putem spune că va fi asta sau aceea. Unele televizoare trimise în ultimul timp în Grecia au şi un aparat care urmăresc pe cei ce privesc la televizor. Peste puţin toţi cei ce vor avea televizor, vor privi la televizor, dar vor fi văzuţi şi ei. Adică vor urmări şi vor fi urmăriţi. Li se va controla astfel prin computer toată viaţa lor; ce spun, ce fac, totul. Vezi la ce fel de dictatură s-a gândit diavolul! La Bruxelles au o clădire întreagă cu 666, în care-şi adăpostesc computerul. Acest computer poate controla miliarde de oameni – sunt aproape 6 miliarde toată lumea. Toate le vor fi cunoscute printr-o răsucire de buton. Unii europeni s-au împotrivit, deoarece se tem de dictatura mondială. Noi, ortodocşii, ne împotrivim, pentru că nu-l vrem pe Antihrist şi, fireşte, nici dictatura. Ne aşteaptă evenimente, dar nu vor dura mult. Pe cât s-a vătămat Ortodoxia prin comunism, pe atât se va vătăma şi acum.

Părinte, a spus cineva: „Cum de folosiţi bancnotă de 5.000 de drahme care are pe ea nr. 666? Acelaşi lucru este şi cu buletinul”.

Hârtia de 5.000 este ban – şi lira Angliei are pe ea pe regina Elisabeta; asta nu vătămă. „Cele ale Cezarului, Cezarului” (Mt. 22:21; Mc. 12:17). Aici însă este vorba de identitatea mea, este ceva personal; nu este ban. Identitatea înseamnă ceea ce înseamnă şi cuvântul; adică cineva se identifică cu cele pe care le declara. Ei pun pe diavolul şi să semnez că îl primesc. Cum să fac asta?

Părinte, ce legătură are acest buletin de identitate cu pecetluirea?

Buletinul de identitate nu este pecetea; este introducerea pecetluirii.

Părinte, lumea întreabă ce să facă în legătură cu noile buletine de identitate.

Atunci când vă întreabă, voi cel mai bine să le spuneţi oamenilor să întrebe pe duhovnicii lor şi să facă răbdare să vadă cum va acţiona Biserica, pentru că mulţi pun întrebări, dar puţini înţeleg răspunsurile. Deoarece eu am scris clar în broşura „Semnele vremurilor”: fiecare să acţioneze potrivit cu conştiinţa lui. Desigur, unii spun: „Ei, acestea sunt o părere a unui călugăr; nu este poziţia Bisericii”. Eu însă nu mi-am spus părerea mea, ci am formulat simplu cuvintele lui Hristos, ale Evangheliei, pentru că propria noastră părere trebuie s-o supunem voii lui Dumnezeu, ce se exprimă în Evanghelie. Alţii, spun cele contrare celor ce le-am spus eu, spunând că le-a zis Părintele Paisie. Unii, care le aud, deşi lucrurile sunt aşa de serioase, nu întreabă dacă sunt aşa, dacă într-adevăr le-am spus, ci le cred. Eu nu mă tem; le spun cu curaj. Vin şi la Colibă şi aruncă 666 în cutie. În sfârşit, asta nu-i nimic! Într-o zi mi-au pus o inscripţie pe uşă … Am crezut că a venit cineva, nu m-a găsit şi a scris „lipseşte”, ca s-o vadă şi altcineva. Dar mă uit mai bine, şi ce să văd? Era scrisă o ocară. O astfel de ocară n-am auzit nici când eram mirean. Toată această situaţie va primi o măturătură bună, dar vom trece şi noi o furtună. Pe unii îi interesează subiectul buletinelor de identitate, alţii îl exploatează şi creează probleme. Biserica trebuie să ia o poziţie corectă. Să vorbească; să explice credincioşilor ca să înţeleagă că de vor lua buletinul de identitate, asta va constitui o cădere. În acelaşi timp să ceară de la stat ca noul buletin cel puţin să nu fie obligatoriu. Dacă Biserica ia o poziţie serioasă, se va respecta libertatea credincioşilor, aşa încât cel ce vrea îşi va lua noul buletin, iar cel ce nu vrea, să-l păstreze pe cel vechi; atunci vor plăti numai câteva nuci tari, pentru că ceilalţi le vor sta împotrivă. Cei ce vor voi să se folosească (lumeşte) vor avea noul buletin, iar ceilalţi, sărmanii, cei credincioşi, vor avea buletinul vechi şi-i vor chinui. Acum, fiindcă ministrul a făgăduit să nu pună 666 în buletinele de identitate, nici la vedere, nici nevăzut, şi asta e ceva. Vom avea răbdare şi se va vedea ce va fi şi numai faptul că spun că nu îl pun pe 666 este ceva. Se leapădă şi ei înşişi. Să vedem în cele din urmă ce vor pune. Până să circule noile buletine de identitate, poate veni urgia lui Dumnezeu. După aceea, nu înseamnă că în 24 de ore toţi vor trebui să-şi scoată buletine noi. Să iasă primele; se vor examina, să iasă ministrul mincinos, şi atunci lupta va fi dreaptă. Dacă acum continuăm protestele, aceia vor spune: „Iată, aceştia pricinuiesc tulburare. Deşi nu s-a pus problema, ei strigă şi protestează”. Câinele, dacă e păzitor bun, latră atunci când vine hoţul. Când pleacă, tace. Dacă însă continuă să latre, atunci nu e păzitor bun. (…) Cei trei ani şi jumătate vor fi grei şi o vor plăti unii care nu vor fi de acord cu acest sistem. Pentru unii ca aceştia vor găsi vreo pricină şi-i vor băga în închisoare. După un an îi vor duce în alt oraş pentru cercetări, ca să treacă pe la alt tribunal; dintr-un oraş în altul. După aceea vor spune: „Să ne ierţi, eşti nevinovat. Dacă ai fi fost pecetluit, am fi cercetat despre tine într-un minut. Acum însă nu-ţi putem face control”.

Părinte, vor putea impune pecetluirea cu sila?

„Politeţea” lor nu va ajunge până acolo! Vor fi politicoşi pentru că vor fi … europeni. Vor arăta că sunt la înălţime. Nu vor chinui pe oameni, dar omul nu va putea trăi, dacă nu are pecetea. Vor spune: „Fără pecete vă chinuiţi! Dacă aţi fi primit-o, nu aţi fi trăit aşa de greu. Nu vor putea folosi nici monezi de aur, nici dolari dacă vor avea. De aceea, dacă fiecare se va îngriji să trăiască de pe acum simplu, în cumpătare, va putea trăi în acei ani. Să aibă un ogoraş, să cultive grâu, cartofi. Să pună puţini măslini şi atunci, cu vreun animal, cu vreo capră, cu puţine găini va putea înfrunta nevoile familiei sale. Pentru că şi provizii de ar face, nu-i vor folosi mult, deoarece alimentele nu ţin mult, ci se strică repede. Fireşte, greul va dura puţin, trei ani-trei ani şi jumătate. Pentru cei aleşi se vor scurta zilele. Nu-şi vor da seama când au trecut. Dumnezeu nu va lăsa pe om neajutorat.

Părinte, în aceşti ani grei va interveni Hristos?

Da. Vezi, dacă aici unui nedreptăţit, care are dispoziţie bună, fiindcă este îndreptăţit să primească ajutorul dumnezeiesc, i se arată de multe ori sfinţii, Maica Domnului, Hristos, ca să-l mântuiască, cu cât mai mult atunci când sărmana lume se va afla într-o situaţie atât de grea. Va fi o vijelie, o mică ocupaţie a lui Satana – Antihrist. După aceea va mânca o palmă de la Hristos, se vor cutremura toate neamurile şi va veni pacea în lume pentru mulţi ani. De această dată Hristos va da o ocazie ca să se mântuiască făptura Sa. Hristos îşi va lăsa făptura Sa? Se va arăta la punctul culminant, când oamenii nu ar mai putea ieşi singuri, ca să-i mântuiască din mâinile lui Antihrist. Oamenii se vor întoarce la Hristos şi va veni în toată lumea o linişte duhovnicească pentru mulţi ani. Unii leagă a Doua Venire de această intervenţie a lui Hristos. Eu nu pot spune asta. Gândul îmi spune că nu va fi a Doua Venire, când va veni ca Judecător, ci o intervenţie a lui Hristos, pentru că sunt atâtea fapte care nu s-au petrecut încă. Va interveni Hristos, va da o brâncă acestui întreg sistem, va pedepsi tot răul şi în cele din urmă îl va transforma în bine. Drumurile se vor umple de locuri de închinare. Autobuzele vor avea icoane pe dinafară. Toţi oamenii vor crede. Te vor trage să le vorbeşti despre Hristos. Aşa se va propovădui Evanghelia la toată lumea. Şi atunci Hristos va veni ca Judecător să judece lumea. Altceva este Judecata, altceva o intervenţie a lui Hristos, ca să ajute făptura Sa.   Extras din Cuviosul Paisie Aghioritul, „Cuvinte duhovniceşti II – Trezire duhovnicească”, Ed. Evanghelismos, 2003

Comentariu saccsiv din 2013:

   Cititi va rog si:

Parintele PAISIE AGHIORATUL despre 666, cartele electronice, buletine electronice

INTERESANT: Au fost niste unii care au mintit ca parintele PAISIE AGHIORITUL s-ar fi sucit spre finalul vietii, legat de NOILE BULETINE. Adevarul e ca a ramas darz pana la adormirea sa intru Domnul

Asadar:
„Poate veţi apuca să trăiţi şi voi multe din semnele scrise în Apocalipsă.”

   Nu e singurul care o spune. Printre ultimii care ne avertizeaza este si:

PROFETIA PARINTELUI ELPIDIE: „Voi, cei mici, îl veţi vedea pe ANTIHRIST”. Despre noul papa – profetul mincinos, razboi, foamete, ELITE, cipuri. Text integral preluat din revista Atitudini

„Sioniştii pregătesc pe cineva de Mesia”

   Cititi va rog si:

VIDEO (si trascriptul): RABINI despre SFARSITUL VREMURILOR si … MESIA

PROTOCOALELE ÎNŢELEPŢILOR SIONULUI

ARTICOLUL ZILEI (15.12.2010): ORDINUL ILUMINAŢILOR – Problema evreiasca – parintele Victor Moise. COMPLETARI NECESARE

„Rabinii ştiu că a venit Mesia şi că L-au răstignit. Am aflat de la o persoană că, atunci când un evreu trage să moară, merge rabinul şi-i spune la ureche: „Mesia a venit”.”

   Cititi va rog si:

Traducerea articolului din ISRAEL TODAY despre rabinul Yitzhak Kaduri ce scria in 2005 ca numele lui Mesia este Iisus (Yehoshua sau Yeshua) si ca va veni dupa moartea lui Ariel Sharon …

„Ei, oameni lipsiţi de mărime de suflet! O fac ca să-l prezinte frumos pe 6 şi să obişnuiască lumea cu el.”

Asta fac prin acele simboluri cu care ne tot invadeaza:

SIMBOLURI: 666 in Logo GOOGLE CHROME?

SIMBOLURI: 666 in Logo CERN?

SIMBOLURI SINISTRE IN LOGO: Alfa Romeo, Vodafone, CFR, Bechtel, Procter and Gamble

SIMBOLURI … Un studiu al sinistrelor embleme de misiune ale satelitilor de spionaj

FOTO: Simboluri SATANISTE la deschiderea JOCURILOR OLIMPICE de iarna Vancouver 2010

LOGO – SIMBOL MASONIC la Consiliul Uniunii Europene …

VIDEO: Ce se intampla la ASTANA, capitala Kazakhstanului, plina de SIMBOLURI ale NOII ORDINI MONDIALE?

VIDEO: „MTV Sight”. Un spot MTV plin de simboluri …

VIDEO – Reclama MTV: Tablou plin de SIMBOLURI MASONICE pentru seara de … Craciun

VIDEO: Simboluri ale NOII ORDINI MONDIALE pe aeroportul international din DENVER

Foto: SATANISM in noile reclame ORANGE

„Va supraveghea astfel printr-un sistem economic care va controla economia mondială şi numai aceia care au primit pecetea cu numărul 666 vor putea avea acces la schimburi comerciale.”

Intr-adevar, intre timp au creat un sistem:

Autentificare: TATUAJE PE … BRATE. Motorola se implica

Parintele incheie:

„Gândul îmi spune că nu va fi a Doua Venire, când va veni ca Judecător, ci o intervenţie a lui Hristos”

Totusi, s-ar putea sa-si fi schimbat parerea, caci iata ce spune intr-o convorbire:

„Noi oamenii dăm examene în aceşti ani grei, ca să se vadă ce face fiecare. Dar văd multă nepăsare. Nu vor să audă că se va face a Doua Venire, ca să nu se mâhmească şi să poată petrece… Ai înţeles ce se întâmplă ? Acesta este motivul… Să nu audă ceva…

   Mai demult, când auzeau, de pildă: ”Va trece o cometă”, îndată oamenii se cutremurau şi-şi spuneau: „Se poate să murim. Aşadar să ne pregătim, să ne spovedim, să facem vreo faptă bună”. Şi începeau să facă ceva, se pregăteau… S-au când auzeau: „Va fi război”, se pregăteau…

   Acum să nu audă de a Doua Venire, să nu audă că va veni cândva antihrist…De ce ? Ca să petreacă. Ai înţeles ce se întâmplă ? Nu suportă pentru că le strică dispoziţia… Evenimentele care se petrec, oamenii nu le pun în valoare pentru mântuirea lor…”

Cititi va rog mai multe la:

Parintele Paisie Aghioritul: „CHIAR SI ATUNCI CAND PRIMESTE BULETINUL, TOT SE LEAPADA DE HRISTOS”. Despre U.E., pecetluire si buletinele electronice

Cititi va rog si:

Text remarcabil despre ANTIHRIST

Text remarcabil despre APOCALIPSA – VIZIUNILE STARETULUI ANTONIE

PROFETIA Sfantului LAVRENTIE DE CERNIGOV despre ANTIHRIST

Skartsiuni Dimitriu: “Profetii despre antihrist”

Vedenia Sfantului Ioan de Kronstadt despre ANTIHRIST, caderea in erezii, semnul fiarei, sfarsitul lumii …

PROFETIA LUI AGATANGHEL de la … 1272. Despre Caderea Constantinopolului, Miscarea Legionara, al doilea razboi mondiala, viitorul razboi greco turc si multe altele

Profetia Sfantului Moise Arapul despre CALUGARII DIN NEAMUL CEL DE PE URMA

PROFETIA Sfantului ANATOLIE al OPTINEI despre vremea cand ERETICII VOR PUNE MANA PE BISERICA …

Profetia Sfantului CALINIC de la Cernica despre 1992, inceputul SFARSITULUI LUMII …

O EXCEPTIONALA PROFETIE din secolul XV descrie lamuritor cum va fi in timpul ANTIHRISTULUI. Vor pricepe macar acum adormitii ce e cu eGuvernarea, internetul obiectelor si documentele cu cip?

O proorocie mai putin cunoscuta a Batranilor Pustiei pentru neamul cel de pe urma …

Parintele DIONISIE DE LA COLCIU – INVATATURI: Despre Uniunea Europeana, alunecarea oamenilor Bisericii, antihrist, rugaciunea inimii, cum sa vietuiasca crestinii in orase

Parintele Dionisie de la Colciu despre ROMANII VREMURILOR DE PE URMA

Pomenirea Cuviosului NIL izvorâtorul de mir. Profetia sa despre ANTIHRIST

Pomenirea Sfantului Cuvios NIL ATHONITUL. Sa ne reamintim de extraordinarele sale PROFETII despre ANTIHRIST si MUNTELE ATHOS …

Sfantul EFREM SIRUL despre ANTIHRIST …

Sfantul mitropolit Varlaam: PROOROCII DESPRE VREMURILE DIN URMA si caderea crestineasca a Moldovei. DACA NE UITAM IN JUR, CE OBSERVAM?

Sfantul Mucenic COSMA ETOLUL (1714 – 1779) – PROFETII

STARETUL ANTONIE: Catastrofe naturale, inundatii si cutremure vor distruge orasele si vor nimici mare parte dintre locuitori. Restul vor fi prada bandelor …

Staretul Antonie despre ANTIHRIST: „Totul se va petrece prin intermediul institutiilor bancare”

STARETUL ANTONIE DESPRE CARTELE SI SEMNUL FIAREI: „La venirea antihristului, totul deja e pregatit, centralizarea e deplina, poporul e numarat, fiecare e cu numarul sau si cu cartela sa, iar în ea e inclus totul”

STEAUA (PENTAGRAMA) va fi un simbol extrem de important in vremea ANTIHRISTULUI …

OBLIGATORIU DE CITIT. Sfantul Ierarh Nifon: VEDENIE DESPRE INFRICOSATA JUDECATA

Text exceptional: MARSUL DISTRUGATORULUI

 

18 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. ortodoxend said, on iulie 27, 2015 at 10:23 am

  Interesant pasajul „Unii leagă a Doua Venire de această intervenţie a lui Hristos. Eu nu pot spune asta. Gândul îmi spune că nu va fi a Doua Venire, când va veni ca Judecător, ci o intervenţie a lui Hristos, pentru că sunt atâtea fapte care nu s-au petrecut încă.”

  As vrea sa citesc mai multe despre acest subiect. Ce se va intampla dupa ce sistemul actual satanic o sa cada si lumea se va intoarce la credinta ? O sa fie 20-30 ani pace si inflorirea ortodoxiei, si dintr-o data lumea se va intoarce la rele mai mari ca inainte ? Dintr-o data ? Si cat va dura si ce se va intampla in aceasta perioada ? De-abia apoi va veni sfarsitul lumii ?

  Apreciază

  • saccsiv said, on iulie 27, 2015 at 1:53 pm

   ortodoxend

   Citeste si dupa acel pasaj.

   Apreciază

  • ortodoxend said, on iulie 27, 2015 at 2:39 pm

   Multumesc, am citit dar tot nu se leaga. „Aşa se va propovădui Evanghelia la toată lumea. Şi atunci Hristos va veni ca Judecător să judece lumea.” Este un text de o speranta foarte mare in omenire. Credinta se va propovadui la toata lumea, iar cand totul este refacut, vine Judecata. Pentru mine este greu sa-mi explic de ce Juedcata vine cand omenirea se afla pe drumul cel bun si nu cand se afla pe drumul irecuperabil, in faza in care nu mai exista oameni credinciosi. Am citit si mai jos comentariul „s-ar putea sa-si fi schimbat parerea”.

   Nu ma intereseaza neaparat cursul evenimentelor, ci ce anume le declanseaza. E adevarat ce spune Paisie, inca sunt multe lucruri care nu s-au intamplat, si Judecata nu poate veni imediat dupa cei 3,5 ani antihristici. Dar poate acele lucruri se vor intampla inainte sau chiar in timpul acelor ani. Daca ar mai exista o perioada care separa Judecata de sfarsitul celor 3,5 ani, ne ducem intr-o directie pe care nu o cunoastem prea mine.

   Este mai plauzubil care antihristul sa mai intarzie 20 ani, timp in care se petrec celelalte lucruri care au fost profetite si nu s-ai materializat. Sau poate s-au materializat, insa nu in modul in care ne asteptam noi.

   Apreciază

 2. botaceala said, on iulie 27, 2015 at 10:30 am

  Am o nelamurire,unii zic ceva,altii altceva,cu privire la buletine,daca am buletin,si-l am de cand ma stiu,asta inseamna ca m-am lepadat de Hristos?😞😢sau cardul de sanatate ,il am de 5 ani,lucrez in afara…,deci si asta inseamna ca m-am lepadat de Mantuitorul nostru???

  Apreciază

  • mihai said, on iulie 27, 2015 at 9:18 pm

   pai tocmai aici este baiul, azi pasaportul biometric, maine buletinul tot biometric, poimaine cardul de sanatate, raspoimaine, permisul auto, si uite incetisor dar sigur se ajunge la pecetluire, caci diavolul este superviclean

   Apreciază

  • el said, on iulie 28, 2015 at 2:48 pm

   botaceala

   sa te uiti la filmele din ciclul „sarea pamantului” si vei gasi si acolo si la Parintele Pasiie Aghiorotul raspunsul !
   dar sa le asculti cu sinceritate si descis catre Adevar…. de de „justificari” la orice suntem plini …
   Dumnezeu sa-ti lumineze ochiul mintii !

   cnp-ul este inceputul CADERII…. Hristos sa ne tina sa nu cadem mai jos !

   Apreciază

 3. MihaelaIS said, on iulie 27, 2015 at 10:56 am

  Doamne ajuta!

  Am o mare neliniste legata de timpurile care se apropie.
  Ce faci atunci cand nici macar in biserica nu gasesti persoane preocupate de vremurile care vin, uneori nici macar de mantuirea sufletului lor. Sau cand prietenii, colegii de serviciu, dar mai ales casnicii tai, te vad ca un nebun, numai bun de pus sub tratament.
  Cel putin in Iasi, eu nu cunosc un preot care sa vorbeasca despre aceste lucruri, macar in cercuri restranse. Nu mai zic de a lua o atitudine. Si atunci, ce sa facem in astfel de cazuri ?
  Ce poti sa faci cand esti de unul singur ?
  Din ce am citit pana acum, am inteles ca este nevoie de multa rugaciune, dar mai departe ?

  Multumesc Lui Dumnezeu ca m-a luminat prin aceste materiale de pe internet sau prin cateva carti ortodoxe pe care le-am gasit la librarie. Ca in rest, nu se aude si nu se vede nimic.

  Apreciază

  • mihai said, on iulie 27, 2015 at 9:31 pm

   Mihaela, evident ca nu vorbeste nimeni, fie de frica, fie sunt platiti ca sa taca, aduti aminte cu ceva ani in urma ce spunea purtatorul de cuvant ,,b.o.r” constantin stoica, citez, nu vad nici un pericol prin actele biomerice inclusiv prin cipuri caci personal ma voi cipui, atunci la ce sa te mai astepti ?!, din fericire mai sunt si la noi in tara preoti marturisitori, precum ANDREI ALDEA, MIHAI VALICA, ANITULESEI, AMFILOHIE BRANZA S.A, si daca in judetul iasi nu mai sunt preoti marturisitori, gasesti in judetele limitrofe iasiului neamt, bacau, suceava, si binenteles daca ai posibilitatea de a ajunge in grecia caci sunt o sumedenie de preoti marturisitori, precum : ELIPIDIE DI RODOS, MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU si multi alti

   Apreciază

 4. anca said, on iulie 27, 2015 at 1:24 pm

  Ce limpede gandeste par Paise!!! Sfintilor apropiati (desi tot ne sunt aproape daca ii chemam in rugaciune) imi place sa le spun parinte….simplu….ii simt ca pe niste rude f apropiate.
  Ce frumos ne spune ca Mantuitorul nu va veni sa razbune, ci va chema pe toti la credinta si apoi va veni intru slava! Dragoste nemarginita!!!!

  Apreciază

 5. john said, on iulie 27, 2015 at 3:44 pm

  Anul trecut il inaugurau in Brazilia.De fapt eu cred ca aici doar fac repetitii pt ce va urma …

  Planurile pt cel de-al Treilea tamplu sunt gata si au fost expuse,vezi aiciaici
  http://templier70.blogspot.ro/2015/07/proiectul-este-gata-tu-esti.html

  Apreciază

 6. artion said, on iulie 27, 2015 at 7:03 pm

  Avem putin de invatat de la acesti evrei, Naturei Karta, care intentionat refuza orice sprijin din partea statului sionist (asigurare de sanatate, card de identitate , etc) . Nu pe motiv de 666 refuza ei (caci fireste nu sunt crestini, nici macar evrei mesianici) ci pur si simplu deoarece sistemul sionist e in contradictia cu legile Torei.

  Yoel : Acum o luna am fost arestat. M au intrebat unde iti este cardul de identitate? Le am spus : nu am . N-au crezut nimic din ce le am spus.

  Reporterul : De ce nu ai card de identitate ?

  Yoel : Nu le am cerut, si nici ei nu mi au trimis .. Acum, daca ma duc si solicit card, e ca si cum as recunoaste statul sionist. Nu sunt inregistrat nicaieri. Sunt un extraterestru..

  Rachel (sotia lui Yoel) : Statul (sionist) e impotriva Torei. Deci, indeplinind poruncile esti considerat a fi impotriva statului . Suntem numiti extremisti. Nu avem card de identitate, nici asigurare nationala… nici sprijin medical, nimic.. Chiar si cand am nascut, nu am primit indemnizatie, ne platim singuri toate cheltuielile.. Dar cred ca as fi pedesita (de membrii Naturei Karta) daca ar fi sa accept sprijinul sionistilor.. Ei (statul) mi au spus, de ce sa platesc pentru toate astea, e o rusine. Le am spus : e un principiu.

  Reporterul : Dar poate ca nu faci bine asa..

  Rachel (sotia lui Yoel) : Ba da..

  Copilul : Acestea sunt carti impotriva sionistilor. Deasemenea distribuim casete impotriva rabinului Schteime, care ne a cerut sa ne inrolam in armata.

  Reporterul : Si de ce nu vrei sa te inrolezi..

  Copilul : Pentru ca este o armata sionista..

  Apreciază

  • safimvigilenti said, on iulie 27, 2015 at 8:34 pm

   acesti evrei care respecta Tora, cand se vor lumina si vor veni ei la Ortodoxie, vor fi mai sus ca multi care s-au nascut crestini…

   Apreciază

   • el said, on iulie 28, 2015 at 2:44 pm

    da acestia vor veni la Ortodoxie caci sunt SINCERI si respecta din toata inima Tora/Legea desi acum sunt inca orbiti de cele mostenite de la inaintasii lor pentru ca sunt SINCERI Dumnezeu le va ajuta !
    Ei il asteapta pe Sf Ilie caci stiu din Profetii ca Ilie va veni inainte de Mesia si li-l va arata pe Mesia.

    Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: