SACCSIV – blog ortodox

AGENDA 21 = MOARTE. Cititi si va ingroziti despre PIESA DIN PUZZLE CARE LIPSEA. Veti intelege totul mai bine

Posted in AGENDA 21 by saccsiv on septembrie 3, 2014

Scriam la articolul VIDEO: Ati auzit de AGENDA 21? ca voi reveni cu detalii.

In preambul, ca sa intelegem mai bine subiectul propozitiei, sa ne reamintim de:

ANALIZA – Mesajul de pe GEORGIA GUIDESTONES (Pietrele Indrumatoare din Georgia): maxim de 500 milioane de locuitori pe planeta si doctrina NOII ORDINI MONDIALE

   Iata acum ce putem citi la AGENDA 21 = DEATH:

Programul de urbanism al naţiunilor unite transformă populaţia în simpli sclavi (iobagi) care sînt uşor de controlat de către guvern.

Semnat în 1992 de către multiple naţiuni, printre care şi Statele Unite, programul de dezvoltare sustenabilă al naţiunilor unite numit Agenda 21 este un plan de urbanism (un plan de acţiune) care cere, ca în cele din urmă, guvernul să preia controlul total al utilizării terenurilor, fără a mai lăsa nici o putere de decizie în mîinile proprietarilor terenurilor.

Intenţia generală a agendei 21, care poate fi descrisă cel mai bine ca neo-feudalism, este să extindă puterea guvernului în detrimentul libertăţilor individuale, făcînd ca populaţia să devină mai dependentă de infrastructura oraşului, infrastructură controlată de guvern.

Unele din trendurile curente ale planificărilor urbanistice ale Agendei 21 includ următoarele, fără însă a se rezuma doar la acestea:

-Eliminarea utilizării publice a terenurilor din zonele rurale şi erodarea dreptului de proprietate asupra terenurilor din mediul rural.

-Dezvoltarea unor clădiri de apartamente cu multiple întrebuinţări, clădiri în care primul etaj este rezervat pentru firmele la care vor lucra chiriaşii de la etajele superioare, în acest fel încurajînd locatarii să rămînă mai tot timpul aproape de casă precum şerbii sau iobagii din evul mediu.

-Lipsa intenţionată a accesului facil la drumuri rapide în marile oraşe, ceea ce, în mod similar paragrafului anterior va asigura de faptul că locatarii nu se vor aventura niciodată prea departe de cartierul în care locuiesc.

-Construirea unor sisteme costisitoare şi ineficiente de transport public feroviar (Metrou?) în marile oraşe pentru a spori şi mai mult controlul centralizat al guvernului în timp ce se va reduce sau chiar se va interzice utilizarea formelor private de transport cum ar fi maşinile.

-Implementarea accelerată a drumurilor cu taxă, îndeosebi a drumurilor cu taxă care să descurajeze conducerea unui automobil prin creşterea preţurilor în situaţiile în care călătoreşti singur sau în zonele foarte aglomerate.

-Utilităţile monitorizate de „contoare inteligente” care să poată fi citite şi chiar oprite de la distanţă de furnizorii publici de utilităţi.

În timp ce cei care propun Agenda 21 susţin că implementarea acesteia este pur şi simplu una voluntară, acesta este deja un subiect de controversă atîta timp cît deja atît de multe oraşe americane implementează Agenda 21 care în mod clar oferă beneficii guevrnului în detrimentul cetăţenilor.

   Comentariu saccsiv:

Despre Agenda 21 am amintit si la EI SA FIE? Miscarea “MOTIVATIA: ROMANIA”, toti unul si unul: CALIN GEORGESCU – DAN PURIC – OVIDIU HURDUZEU – PAVEL CHIRILA, deoarece Calin Georgescu a fost intre 1996 si 2008 Project Manager pentru implementarea Local Agenda 21[6].

Pentru a intelege mai bine si materialele de mai jos, sa ne amintim ca Alice Bailey este intemeietoarea Lucifer Publishing Company redenumita mai apoi Lucis Trust.

Iar Lucis Trust este Non-Governmental Organization in cadrul Natiunilor Unite !!! La indicatia ei, in cladirea ONU se afla o camera de rugaciune cu insemnele acesteia, unde greii se aduna inaintea fiecarei sedinte generale:

un01_05

Mai multe la:

Radio LUCIFER Publishing Company …

   Iata acum si ce putem citi la http://www.green-agenda.com/earthcharter.html:

Agenda verde

„Scopul real al Cartei Pămîntului este acela ca aceasta să devină precum cele 10 porunci”

Maurice Strong

În 1992 Maurice Strong era secretarul general al summitului Naţiunilor Unite ale Pămîntului, ediţie istorică ce a avut loc la Rio. Pentru a asigura succesul summit-ului soţia lui Strong, Hanne a avut o întrevedere cu „Păzitorii înţelepciunii”, o grupare de „transformalişti globali”. Cu ajutorul cercului sacru de foc, al bătăilor de tobă şi al meditaţiei, gruparea a menţinut „tiparul energetic” pe durata adunării. Aşa cum am menţionat şi în articolul meu anterior, Agenda 21 a fost principalul subiect al summitului. S-a spus la acel moment de timp că „această schiţă pentru secolul 21” va aşterne fundaţia necesara pentru o următoare „nouă convenţie globală între pămînt şi umanitate”.

La scurt timp după încheierea summitului, Strong a format „Consiliul Pămîntului” un grup de „enviromentalişti vizionari şi filosofi” şi a început crearea acestei „noi convenţii globale”. Diverse versiuni de proiecte au fost formulate, dar natura radicală şi complet transformatoare a documentului a fost întîmpinată cu rezistenţă din partea membrilor mai conservatori ai birocraţiei Naţiunilor Unite. În 1997 „Consiliul Pămîntului” şi „Crucea Verde Internaţională” fondată de Mihail Gorbaciov şi-au unit forţele pentru a forma „Comisia Cartei Pămîntului”. Comisia, condusă în parteneriat de către Strong şi Gorbaciov, pretinde că a consultat 100.000 de „cetăţeni îngrijoraţi” de pe tot globul. Cei 23 de membri ai comisiei, printre care şi nouă membri ai „Clubului Romei” pretind că au „meditat ca la rugăciune asupra fiecărui cuvînt şi asupra fiecărei virgule”. Mă întreb oare cui se roagă ei?

Comisia cartei Pămîntului a aprobat textul final al cartei pămîntului în 2000 şi de atunci a fost îmbrăţişată de către Naţiunile Unite, de către mulţi lideri religioşi de pe tot globul, de către marea majoritate a guvernelor lumii şi de către nenumărate organizaţii non-guvernamentale (ONG) şi grupuri de activişti. Urmînd lansării cartei, o serie de forumuri internaţionale numite „Dialogurile Pămîntului” au fost ţinute la Naţiunile Unite pentru a discuta cum va putea fi convins publicul general să adopte „convenţia cu pămîntul” într-un mod cît se poate de real şi personal.

Probabil cel mai elocvent a fost forumul pentru grupurile Inter-religioase şi liderii spirituali. Aşa cum s-a menţionat în primele minute oficiale ale întîlnirii, intenţia a fost aceea de a se ocupa de „etica dreptăţii intolerante şi lăcomia cîştigurilor pe termen scurt deoarece acestea nu pot duce la o dezvoltare sustenabilă. Este clar că instituţiile noastre religioase abia au început să articuleze valorile de bază ale dezvoltării sustenabile. În formele lor fundamentaliste şi fanatice, religiile de-a lungul istoriei au justificat terorismul, jihadul şi cruciadele împotriva unor oameni care deţineau credinţe diferite şi împotriva pămîntului însuşi.” Deci putem vedea clar cine consideră aceştia a fi inamicul lor.

Cu toate că adepţii Cartei Pămîntului consideră religiile moneteiste tradiţionale a fi principalul obstacol în calea coexistenţei în pace şi în mod sustenabil a vieţii pe pămînt, aceştia nu propun eliminarea completă a spiritualităţii. Carta Pămîntului intră în detalii privind nevoia pentru credinţă şi spiritualitate a omenirii. În introducerea Cartei Pămîntului susţine: „Spiritul de solidaritate umană şi bunătate faţă de toate formele de viaţă este consolidat atunci cînd trăim cu veneraţie făţă de misterul de a exista, recunoştinţă pentru minunatul dar al vieţii şi umilinţă privind locul omului în natură”

Deci, mai exact ce conţine Carta Pămîntului? Comparată cu cele mai multe publicaţii ale Naţiunilor Unite este foarte scurtă, are doar patru pagini, directă şi la obiect. Aşterne în mod clar Constituţia pentru un Nou Ordin Verde. „Alegerea este a noastră” susţine; „Formaţi un parteneriat global pentru a avea grija de Pămînt şi unii de alţii, sau riscaţi distrugerea umanităţii şi a diversităţii formelor de viaţă. Sînt necesare schimbari fundamentale în valorile noastre, în instituţii şi în modul nostru de viaţă”

Carta poate fi citită pe website-ul oficial al Cartei Pămîntului. Site-ul descrie Carta ca „o declaraţie a valorilor fundamentale şi principiilor pentru a clădi o societate globală corectă, sustenabilă şi pacifistă a secolului 21. Creată de către cel mai mare proces global de consultare asociat cu o declaraţie internaţională, sprijinită de mii de organizaţii care reprezintă milioane de indivizi, Carta Pămîntului caută să insufle în toţi oamenii un sentiment de interdependenţă globală şi responsabilitate comună pentru binele marii familii umane şi al mai marii lumi a vieţuitoarelor. Este o expresie a speranţei şi totodată un apel pentru a ajuta la crearea unui perteneriat global într-un punct critic al istoriei.”

Documentul începe cu o introducere care sumarizează problemele prin „situaţia globală”, de ce o Cartă a Pămîntului este necesară pentru a aborda aceste probleme şi soluţiile pe care Carta le va oferi. Apoi enumeră 16 principii generale care susţine că ar trebui să guverneze viaţa pe această planetă. Carta se încheie apoi cu o serie de concluzii intitulate: „Drumul către înainte”. În loc de a trece prin tot documentul rînd cu rînd voi furniza cititorului doar introducerea şi încheierea, care de fapt sumarizează celelalte părţi ale Cartei. Ţineţi minte în timp ce veţi citi următorul text că acestea nu sînt aiurelile vreunei grupări ecologiste idealiste. Este o convenţie care a fost oficial susţinută de UNCED, UNESCO, UNEP, multe guverne şi mii de organizaţii mai mici.

INTRODUCERE

Ne aflăm într-un moment critic al istoriei Pămîntului, un moment în care umanitatea trebuie să îşi aleagă viitorul. Pe măsură ce lumea devine din ce în ce mai fragilă şi mai interdependentă, viitorul ne rezervă totodată mari pericole dar şi mari promisiuni. Pentru a merge înainte trebuie să recunoaştem că deşi aflîndu-ne în mijlocul unei diversităţi magnifice de culturi şi forme de viaţă sîntem o singură familie umană şi o singură comunitate pămîntească cu un destin comun. Trebuie să ne unim forţele pentru a aduce în faţă o societate globală sustenabilă, fondată pe baza respectului faţă de natură, drepturile universale ale omului, echitate economică şi o cultură a păcii. În acest scop este absolut necesar ca noi, oamenii de pe pămînt, să ne declarăm responsabilitatea unii faţă de alţii, faţă de mai marea comunitate a vieţii şi faţă de generaţiile viitoare.

Pămîntul, casa noastră

Umanitatea este parte dintr-un vast univers aflat în proces de evoluţie. Pămîntul, casa noastră, este viu prin faptul că deţine o comunitate unică de forme de viaţă. Forţele naturii fac ca existenţa să fie o aventură solicitantă şi nesigură, dar Pămîntul a asigurat condiţiile esenţiale pentru evoluţia vieţii. Capacitatea de rezistenţă a formelor de viaţă şi bunăstarea omenirii depind de păstrarea unei biosfere sănătoase, împreună cu toate sistemele sale ecologice, o bogată varietate de plante şi animale, soluri fertile, ape pure şi sol curat. Mediul, la nivel global, cu sursele sale limitate, este o preocupare comună a tuturor oamenilor. Protecţia vitalităţii Pămîntului, a diversităţii sale şi a frumuseţii este o sarcină sacră.

Situaţia globală

Tiparele dominante ale producţiei şi consumului produc devastarea mediului înconjurător, epuizarea resurselor şi o extincţie masivă a speciilor. Comunităţile sînt compromise. Beneficiile dezvoltării nu sînt împărţite în mod echitabil şi prăpastia dintre săraci şi bogaţi se măreşte. Nedreptatea, sărăcia, ignoranţa şi conflictele violente sînt răspîndite pe tot globul şi produc mari suferinţe. O creştere fără precedent a populaţiei umane a suprasolicitat sistemele ecologice şi sociale. Sistemele de bază ale securităţii globale sînt ameninţate. Aceste tendinţe sînt periculoase dar nu inevitabile.

Provocările viitoare

Alegerea ne aparţine: Formăm un parteneriat global pentru a avea grijă de Pămînt şi unii de alţii sau riscăm distrugerea noastră ca specie şi a diversităţii vieţii. Sînt necesare schimbări fundamentale în sistemul nostru de valori, în instituţiile noastre şi în modul nostru de viaţă. Trebuie să realizăm că atunci cînd necesităţile primare au fost asigurate, dezvoltarea umană înseamnă a fi mai mult nu a avea mai mult. Deţinem cunoştinţele şi tehnologia pentru a asigura cele necesare tuturor şi pentru a reduce impactul nostru asupra mediului înconjurător. Apariţia unei societăţi civile globale crează noi oportunităţi de a construi o lume democratică şi umană. Provocările noastre referitoare la mediu, politice, sociale şi spirituale sînt interconectate şi împreună putem crea soluţii complete.

Responsabilitatea universală

Pentru a realiza aceste aspiraţii trebuie să trăim cu un simţ al responsabilităţii universale, identificîndu-ne pe noi înşine cu întreaga comunitate globală precum şi cu comunităţile locale. Sîntem totodată cetăţeni ai diferitelor naţiuni precum şi ai unei lumi în care localul şi globalul sînt interconectate. Toată lumea împărtăşeşte responsabilitatea pentru prezentul şi viitorul bunăstării marii familii umane precum şi a mai marii comunităţi a vieţuitoarelor. Spiritul de solidaritate umană şi bunătate faţă de toate formele de viaţă este consolidat atunci cînd trăim cu veneraţie făţă de misterul de a exista, recunoştinţă pentru minunatul dar al vieţii şi umilinţă privind locul omului în natură. Avem nevoie urgentă de o viziune comună a valorilor de bază pentru a asigura o fundaţie etică pentru noua comunitate mondială. Prin urmare, uniţi în speranţă afirmăm următoarele principii interdependente pentru un mod de viata sustenabil, ca standard comun după care conduita tuturor cetăţenilor, organizaţiilor, afacerilor, guvernelor şi instituţiilor transnaţionale trebuie să se ghideze şi să fie evaluată.

CALEA CĂTRE ÎNAINTE

Ca niciodată în istorie destinul comun ne îndeamnă să găsim un nou început. O astfel de reînnoire este promisiunea acestor principii ale Cartei Pămîntului. Pentru a împlini această promisiune trebuie să ne angajam să adoptăm şi să promovăm valorile şi obiectivele Cartei. Aceasta necesită o schimbare a minţii şi a inimii. Necesită un nou simţ al interdependenţei globale şi al responsabilităţii universale. În mod imaginativ trebuie să dezvoltăm şi să aplicăm viziunea unui mod de viaţă sustenabil local, naţional, regional şi global. Diversitatea noastră culturală este o moştenire preţioasă şi diferitele culturi vor găsi căile lor distincte de a realiza această viziune. Trebuie să aprofundăm şi să extindem dialogul mondial care a generat Carta Pămîntului pentru că avem multe de învăţat din căutarea colaborativă a adevărului şi înţelepciunii care este în curs de desfăşurare.

Viaţa de multe ori implică tensiuni între valorile importante. Această înseamnă alegeri dificile. Cu toate acestea trebuie să găsim moduri de a armoniza diversitatea cu unitatea, exercitarea libertăţii cu binele comun, obiectivele pe termen scurt cu ţelurile pe termen lung. Fiecare individ, familie, organizaţie şi comunitate au de jucat un rol vital. Artele, ştiinţele, religiile, instituţiile educaţionale, media, afacerile, organizaţiile non-guvernametale şi guvernele sînt toate chemate să ofere o conducere creativă. Parteneriatul guvernului, societăţii civile şi al mediului de afaceri este esenţial pentru guvernarea eficientă.

Pentru a construi o comunitate globală sustenabilă, naţiunile lumii trebuie să îşi reînnoiască angajamentul faţă de Naţiunile Unite, să îşi îndeplinească obligaţiile în conformitate cu acordurile internaţionale în vigoare şi să sprijine implementarea principilor Cartei Pamîntului cu un instrument juridic internaţional în materie de mediu şi dezvoltare. Fie ca timpurile noastre să fie amintite pentru trezirea unui nou respect pentru viaţă, pentru rezolvarea fermă a obţinerii sustenabilităţii, pentru accelerarea luptei pentru dreptate şi pace şi pentru celebrarea cu bucurie a vieţii.

Acum s-ar putea să vă gîndiţi că toate acestea sună foarte frumos şi rezonabil. De ce să nu ne unim împreună într-o celebrare a vieţii plină de bucurie? Dar adevăratele intenţii din spatele Cartei Pămîntului şi al Agendei globale verzi în general sînt eliminarea suveranităţii naţionale şi plasarea întregii umanităţi sub controlul unui singur „Guvern al Pămîntului”. Ei specifică în mod clar şi explicit că acesta este ţelul lor:

„În viziunea mea, după 50 de ani în serviciul sistemului Naţiunilor Unite, eu percep cea mai mare urgenţă şi necesitate absolută pentru guvernarea adecvată a Pămîntului…nu există nici o umbră de îndoială asupra faptului că actualele sisteme politice şi economice – asta dacă acestea pot fi numite sisteme – nu mai sînt adecvate şi vor conduce la sfîrşitul evoluţiei vieţii pe această planetă. Prin urmare noi trebuie în mod urgent şi absolut să căutăm noi modalităţi. Cu cît pierdem mai puţin timp cu atît mai puţine specii şi mai puţină natură va fi distrusă.

Din moment ce Naţiunile Unite este unica organizaţie mondială universală care este disponibilă în prezent, din moment ce deţine 50 de ani de experienţă valoroasă şi multe succese, din moment ce a pavat drumul către guvernarea corespunzătoare a pămîntului, în loc să fie pusă în defensivă sub atacuri şi critici nejustificate, reducerea resurselor şi neplata contribuţiilor obligatorii, guvernele lumii ar trebui cu onestitate să se întrebe dacă o cale mai bună nu ar fi o a doua generaţie a Naţiunilor Unite, modernizată printr-un adevărat salt în timp într-o organizaţie cu adevărat adecvată conservării pămîntului, bunăstării umane şi asigurării justiţiei necesare planetei noastre.

Abordarea continetală rămîne o cale importantă către o uniune mondială. Cineva ar putea concepe cinci uniuni continentale: Uniunea Europeană, una Americană, una Africană, una Asiatică şi una Australiană. O uniune mondială ar putea fi construită ca o super structură şi apoi instrumente politice economice şi de mediu pentru a atinge aceste obiective”

Din  – Carta Pămîntului în acţiune

Spre deosebire de Agenda 21 care este un text de lege clar, Carta Pămîntului trasează principiile pe care legile şi reglementările vor trebui să le promoveze şi să le aplice în mod forţat. Carta „a fost elaborată în coordonare cu un tratat de lege care a fost proiectat pentru a oferi un cadru legal integrat pentru toate legile privitoare la dezvoltarea mediului şi politică.” Acest tratat legal este numit Convenţia Internaţionala privind mediul şi dezvoltarea şi este pregătit de către Comisia privind Legea Mediului la Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN), o agenţie gigant care supervizează peste 700 de agenţii guvernamentale din întreaga lume. În mod interesant Maurice Strong (ocupat om!) este în consiliul de administraţie al IUCN.

Din nou, spre deosebire de Agenda 21, Carta Pămîntului nu este impusă de sus comunităţilor locale. Naţiunile Unite promovează în linişte o mişcare de masă în care oamenii aderă de bună voie la principiile Cartei. Ei consideră că acest angajament personal va fi necesar pentru a aduce transformarea societăţii cerută de Carta. instrumentul principal utilizat pentru a pătrunde societate cu conştientizarea şi acceptarea principiilor Cartei este Iniţiativa Cartei Pămîntului. Acesta este un alt „copil” al minţilor lui Strong şi Gorbaciov.

În concordanţă cu propria lor descriere „Iniţiativa Cartei Pămîntului este numele colectiv pentru o extraordinar de diversificată reţea globală de oameni, organizaţii şi instituţii care participă la promovarea Cartei Pămîntului şi la implementarea principiilor sale în practică. Iniţiativa este bazată în mare parte pe efortul voluntar al societăţii civile, dar printre participanţi se numără şi instituţii internaţionale de renume, guverne naţionale, asociaţii universitare, ONG-uri, oraşe, grupuri religioase şi mulţi bine-cunoscuţi lideri în domeniul dezvoltării sustenabile.”

Iniţiativa Cartei Pămîntului este localizată în şi condusă de Universitatea Păcii a naţiunilor Unite. Consiliul de conducere al acestei universităţi conţine nişte nume foarte interesante. Mulţi dintre academicienii săi de vîrf fac parte din Clubul Romei. De fapt infamul Maurice Strong este preşedintele universităţii iar rectorul acesteia, Martin Lees este secretarul general al Clublui Romei. Fondatorul şi totodată cancelarul actual al Universităţii este Robert Muller, fost asistent-secretar al Naţiunilor Unite, şi este clasat ca oficial de rangul 2. Cer imperios cititorului să cerceteze viziunea domnului Muller asupra lumii aşa cum este aceasta subliniată pe website-urile sale http://www.robertmuller.org/  şi http://www.goodmorningworld.com/ . Iată cîteva fragmente pentru a vă deschide apetitul:

„Încetul cu încetul o carte de rugăciuni planetară este

astfel compusă de către o umanitate din ce în ce

mai unită aflată în căutarea unicităţii sale. Din nou,

dar de această dată la scară universală, umanitatea

caută nu mai puţin decît reuniunea sa cu „divinitatea”

propria sa transcendeţă în forme superioare de viaţă.

Hinduşii numesc pămîntul nostru Brahma sau Dumnezeu,

deoarece ei nu văd nici o diferenţă între pămîntul nostru şi divinitate.

Acest adevăr simplu al antichităţii răsare din nou încet deasupra

umanităţii, aşa cum noi sîntem pe cale să intrăm în era cosmică

şi să devenim ceea ce am fost sortiţi dintodeaună să fim:

planeta Lui Dumnezeu.”

– Robert Muller,

fost asistent-secretar General al ONU

şi cancelar al Universităţii pentru Pace a ONU

„Ce planetă incredibilă va fi aceasta în univers

cînd vom fi o singură familie umană care trăieşte

întru justiţie, dragoste şi armonie cu pămîntul nostru divin,

cu noi înşine şi cu cerurile”

– Robert Muller,

fost asistent-secretar general al ONU

Ca o insultă finală şi probabil pentru a face clară adevărata intenţie a agendei lor, copia originală a Cartei Pămîntului a fost plasată într-o Arcă a Speranţei special construită. Amplasate în interiorul arcei, împreună cu carta Pămîntului, erau diferite obiecte numite „cărţile Temenos” şi „Măştile Temenos ale Pămîntului” . „Temenos” este un concept adoptat de Carl Young şi denotă un cerc magic, un spaţiu sacru unde reguli şi energii speciale se aplică. Unele din cărţile Temenos au fost create de către copii care le-au umplut cu afirmaţii vizuale pentru Mama-Pămînt. Modelate cu „elementele pămîntului”, măştile Temenos ale pămîntului au fost de asemenea purtate şi create de copii. exteriorul Arcei este acoperit cu imagini reprezentînd spiritele native ale pămîntului, focului, aerului şi apei. Dacă doriţi puteţi citi mai mult aici. Această Arcă formează o parte majoră a „Programului de Mobilizare Carta Pămîntului” şi vizitează anual sute de şcoli şi universităţi din întreaga lume.

Carta Pămîntului subliniază că omul este propriul său salvator. Prin salvarea Mamei Pămînt vom reveni din nou într-o idilică Grădină a Edenului şi ne vom răscumpăra sufletele noastre pătate. Dar în loc să venereze adevăratul Creator, Agenda Verde Globală caută să ne arunce cu capul înainte într-o nouă religie mondială a venerării Pămîntului. Ei aşteaptă doar criza necesară după care ei presupun că omenirea îşi va vinde sufletele pentru lumea pe care o promite Carta Pămîntului.

„Nu face mediului înconjurător al altora ceea ce

nu vrei să fie făcut mediului înconjurător al tău.

Speranţa mea este că această Cartă va fi un fel

de Cele Zece Porunci, un fel de Predica de pe Munte

care asigură un ghid pentru comportamentul uman făţă

de mediul înconjurător, in secolul care va urma”

– Mihail Gorbaciov

Iata si un fragment din articolul http://www.green-agenda.com/gaians.html:

Dacă citeşti Agenda 21 şi Carta Pămîntului vei fi şocat. Dr. Muller a fondat Universitatea Pacii a ONU pe un munte în Costa Rica. De ce a aleas această locaţie? Din cauza următoarei profeţii antice:

„Profeţia lui Rasur – Într-o zi, cu mult timp în urmă, în satul Quisar, dintr-o dată toţi copiii au dispărut sub pămînt. Părinţii nu au putut înţelege ceea ce se întimpla şi au devenit extrem de îngrijoraţi. Răzbătînd cu greu din pămîntul de dedesubt ei au auzit rîsete şi cîntece şi şi-au dat seama că sînt în siguranţă copiii. Copiii au început să se mişte şi părinţii i-au urmărit după voci pînă cînd au fost opriţi de o forţă magnetică puternică la baza muntelul Rasur. Pămîntul s-a deschis dintr-o dată şi copiii, împreună cu o fiinţă de lumină, Rasur (zeul copiilor indigeni), au apărut în faţa părinţilor surprinşi. Rasur a vorbit apoi copiilor, fără să se uite nici măcar o dată la părinţi şi le-a spus:

„Dragi copii, Marele Spirit este în orice animal, în orice pasăre, fluture, insecta, frunză sau fir de iarbă pe care îl vedeţi. Marele Spirit este de asemenea în voi, copiii creatorului. Vă rog aveţi grijă de minunata natură creată de Dumnezeu şi într-o zi, din acest munte veţi vedea naşterea unei civilizaţii a păcii care se va răspîndi în întreaga lume.”

Hinduşii numesc pămîntul nostru Brahma. sau Dumnezeu, deoarece ei au dreptate cînd nu văd nici o diferenţă între pămînt şi divinitate. Acest simplu adevăr antic încet răsare asupra umanităţii, în timp ce noi ne pregătim să intrăm în era cosmică şi să devenim ceea ce am fost dintodeauna sortiţi să fim: planeta lui Dumnezeu” – Robert Muller, cancelar al Universităţii pentru Pace a ONU

„Ce planetă incredibilă în univers va fi aceasta cînd noi toţi vom fi o singură familie umană care trăieşte întru justiţie, pace, dragoste şi armonie cu pămîntul nostru divin, cu noi înşine şi cu cerurile” – Robert Muller, fost asistent-secretar general al ONU

Deci, Dr. Muller care a fost mîna dreaptă a trei secretari generali consecutivi ai ONU şi a fost responsabil pentru formularea a multe din politicile şi programele ONU crede în mod clar că Pămîntul este divin. Într-unul din site-urile sale descrie conversaţii între el şi Dumnezeu şi între el şi Pămînt (în jumătatea a doua a paginii). Are un număr de websiteuri care sînt foarte interesante de citit şi demonstrează în mod clar legătura dintre GAIA, încălziea globală şi guvernul mondial.

http://www.goodmorning-world.blogspot.com
http://www.robertmulller.org
http://www.goodmorningworld.org
http://www.centerforlivingethics.org
http://www.paradiseearth.us

Aceste websiteuri asigură suficient material pentru un an de studiu, rog insistent cititorul să arunce un ochi peste ele.

   Comentariu saccsiv:

In traducere si luand-o pe scurtatura: trebuie sa ne unim, ca sa fie bine. Si e esential sa ne unim inclusiv acceptand “noua religie mondiala a venerarii Pamantului”.

Intelegem astfel mai bine de ce tacaneala cu Ora pamantului:

Sambata e ORA PAMANTULUI, adica momentul CAND APRIND TOT CEEA CE CONSUMA CURENT ELECTRIC

Sau filme precum Avatar:

Film artistic: AVATAR, o mega productie SF ce promoveaza pe fata reala NOUA ORDINE MONDIALA

Sau ecumenismul total:

Video: ECUMENISM TOTAL in BRAZILIA – PIRAMIDA „Templul bunei vointe” si „Parlamentul mondial” …

Despre ECUMENISMUL TOTAL si ANTIHRIST

VIDEO – Chemare la ECUMENISM TOTAL: duminica, 26 septembrie 2010, la Ierusalim. Crestini, evrei, musulmani, budisti, samani sunt indemnati sa se roage simultan (care la ce stie) pentru pace …

ASTANA: The Congress of Leaders of World and Traditional Religions …

Video – ECUMENISM TOTAL: Papa vrea in 2011 un ASSISI 2, adica o adunatura de reprezentanti ai tuturor religiilor (inclusiv yoghini si samani) care sa se roage pentru pace …

ECUMENISM TOTAL la MOSCOVA: “Park of Unity and Harmony” – cu biserica Ortodoxa, sinagoga, moschee, templu budist. Caci la o RUSIE CIPUITA trebuie si o RELIGIE a unitatii si armoniei

Asadar, vorbim despre “legătura dintre GAIA, încălziea globală şi guvernul mondial”. Si veti intelege astfel si de ce scriu ceea ce tot scriu de ani de zile referitor la:

Masurile impotriva schimbarii climei sunt gandite pentru a crea rapid GUVENUL MONDIAL al NOII ORDINI MONDIALE

Cititi va rog si link-urile din cuprinsul articolului:

TEMPERATURA PAMANTULUI CRESTE ALARMANT – spun hominizii de stiinta aflati in slujba SISTEMULUI. Sa ne amintim ce-i cu escrocheria INCALZIRII GLOBALE si mai ale de motivul pentru care se pedaleaza pe minciuna SCHIMBARII CLIMEI din vina omului

Scrie la un moment dat in materialul tradus:

Abordarea continetală rămîne o cale importantă către o uniune mondială. Cineva ar putea concepe cinci uniuni continentale: Uniunea Europeană, una Americană, una Africană, una Asiatică şi una Australiană. O uniune mondială ar putea fi construită ca o super structură şi apoi instrumente politice economice şi de mediu pentru a atinge aceste obiective”

Fratilor, vorbim despre 1992, dar este evident ca pregatirea celor ce mai apoi au fost adopate e mai veche, cu cel putin cativa ani. E logic chiar si pentru cei ce nu simpatizeaza cu “teoriile conspiratiei”.

Dar tratatul care a pus bazele Uniunii Europene, numit și Tratatul de la Maastricht a fost semnat de abia la 7 februarie 1992. Deci ganditorii uneia au fost si ganditorii celeilalte.

Despre anul asta 1992 interesant de citit este si:

Profetia Sfantului CALINIC de la Cernica despre 1992, inceputul SFARSITULUI LUMII …

Mai aflam din materialele traduse ca „Crucea Verde Internaţională” a fost fondata de Mihail Gorbaciov. Cine-i aceasta marioneta de rang inalt?

Cu ocazia celebrarii caderii zidului Berlinului (9 noiembrie), MIHAIL GORBACIOV ne aminteste ca impreuna cu PAPA IOAN PAUL II a lucrat pentru edificarea NOII ORDINI MONDIALE

Sa ne mai amintim ca in ianuarie 1989, o delegatie a Comisiei Trilaterale, formata din ex-premierul japonez Yasuhiro Nakasone, ex-presedintele francez Valéry Giscard d’Estaing, bancherul american David Rockefeller si fostul secretar de stat al SUA, Henry Kissinger, s-a intalnit cu Mihail Gorbaciov pentru a-l convinge ca URSS trebuie sa se integreze în marile institutii financiare ale lumii, GATT, FMI şi BANCA MONDIALA. In cursul acelei intalniri la un moment dat Giscard d’Estaing a luat cuvantul si i-a spus lui Gorbaciov: “ Domnule presedinte, nu pot sa va spun exact cand se va întampla – probabil intr-un interval de 15 ani – dar Europa va fi un stat federal si trebuie sa va pregatiti pentru aceasta.” Asta se intampla deci intr-o vreme in care tratatul de la Mastricht din 1992 nici macar nu fusese schitat oficial …

Cititi va rog mai multe in articolul :

UNIUNEA EUROPEANA si BABILONUL CEL MARE , mama desfrânatelor şi a urâciunilor pământului

Ni se mai spune despre Clubul de la Roma:

Lista membri romani CLUBUL DE LA ROMA. Adunare generala Club of Rome la Bucuresti, 1-3 octombrie 2012

Si despre Robert Muller. Acest greu al Natiunilor Unite a fost un mare iubitor de draci. Poreclit “filosoful“ UN pentru liniile directoare pe care le trasa, era plin de idei despre guvernarea mondiala. Recunostea ca era influentat de Alice Bailey pe care o admira caci a fost contactata de “maestri ai intelepciunii“ …

Cititi va rog mai multe la:

Radio LUCIFER Publishing Company …

Despre arca aia detalii la:

http://www.arkofhope.org/

   In concluzie:

Pentru ce aceasta fantastica pregatire a GUVERNULUI MONDIAL al NOII ORDINI MONDIALE?

Pentru ca astfel se pregateste terenul pentru ANTIHRIST.

Puneti va rog acum aceasta uriasa piesa de puzzle alaturi de o alta la fel de uriasa: angrenajul cip – eGuvernare – internetul obiectelor – eliminarea banilor cash. Cum arata tabloul?

Vor intelege macar acum mai multe cei ce-i ataca furibund pe cei ce se opun cipului si se tot straduie sa avertizeze despre legatura dintre ecumenism, cip, GUVERN MONDIAL, masonerie, NOUA ORDINE MONDIALA, new age, ANTIHRIST?

Probabil intrusii cu misiune nu, dar macar celorlalti li vor aprinde oarece beculete in minte.

93 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. andrei-d said, on septembrie 3, 2014 at 9:58 am

  Noua (dez)ordine mondiala.

  Apreciază

   • Radu Iacoboaie said, on septembrie 4, 2014 at 12:51 am

    PE BLOGUL NEW SEARCH GLOBAL:

    Pana nu vom fi atenti la TOTI cei de langa noi, la toate nevoile lor, la toata suferinta lor, la tot ce e in sufletul lor, pana nu vom da tot din noi pentru ridicarea lor, nu ne vom mantui.Putem sa batem cruci pe piept sute, rugaciuni mii, sa pupam icoane, sa stam in genunchi la slujba; degeaba.Doar cand o sa ne pese IN MOD REAL (practic) de mantuirea tuturor, abia atunci vom fi asemenea Lui Dumnezeu. Credinta fara fapte, este moarta.

    “Cine face cunoscut adevarul aproapelui sau, cine il aduce de la rautate la virtute, Ma imita atat pe cat e cu putinta firii omenesti“

    Dumnezeu ne-a dat viata si ne tine in viata chiar daca suntem prosti, clevetitori etc.El ne da in fiecare zi cate o sansa sa ne schimbam ca sa nu mai fim asa, sa ne indreptam, sa ne smerim, si ne asculta chiar daca noi nu meritam asta.E, asa trebuie sa fim si noi cu semenii nostrii.Sa nu ne ridicam mintea mai presus de fire si sa ne credem deasupra cuiva pentru ca in acel moment am si cazut in mandrie si deci in pacat.

    Atunci cand ne rugam sa ne rugam pentru mantuirea neamului omenesc si nu doar pentru cea personala, caci ce placere este sa fi singur in RAI cand toti sunt in IAD? E ca si cum tu ai avea un tort iar toti cei din jurul tau nici o coaja de paine.

    MANTUIREA PERSONALA NU POATE FI DESPRINSA DE MANTUIREA SEMENILOR

    Sa intelegem bine lucrul acesta :

    “Asa era cel care a ingropat talantul: viata sa era fara prihana dar nefolositoare. (aici se refera la pida cu inmultirea talantilor din Biblie).Cum, va intreb, un astfel de om poate fi crestin? Raspundeti-mi: daca drojdia amestecata cu faina nu preface intreaga framantatura, mai este ea o drojdie? Si daca un parfum nu inmiresmeaza pe cel ce se apropie, il mai putem numi parfum? Nu spuneti ca va e cu neputinta sa lucrati asupra altora; daca sunteti crestini, cu neputinta sa nu lucrati asa, caci nimic nu e mai rece decat un crestin care nu-si mantuieste fratii”. Sfantul Ioan Hrisostom

    Pace si Lumina
    totulpentrutot.wordpress.com

    Radu Iacoboaie says: septembrie 3, 2014 at 9:41 pm

    Frumos spus și educativ. Să luăm aminte la aceste cuvinte și nu vom greși…

    Apreciază

   • Prahovean said, on septembrie 4, 2014 at 11:06 am

    Postat comentariul acesta și pe postarea originală, îl pun și aici:
    Sursele citate spun niște adevăruri dureroase. Evident, pot părea smintitoare la prima vedere, dacă ele sunt folosite ca să justifice sistemul și rătăcirile pro-sistem. De fapt însă, consider că ele denunță mai degrabă sistemul și manipulările lui. Yannaras este, într-adevăr, periculos pentru cei necopți și fără discernământ, eu unul nu cred că mai poate fi considerat Creștin Orthodox. Dar, dacă avem un oarecare discernământ, putem să ne folosim de scrierile lui, pentru indică niște căderi de-a dreapta mari apărute printre noi. Pietismul este una din căderile de-a dreapta, care pot deveni înșelări sau auto-înșelări din care să nu mai scapi. Uite, eu am fost căzut în secte, știu exact ce se spune mai sus, cu auto-înșelarea emotivistă. Probabil că autorul blogului vede apelul la Biserică de aici ca la un apel referitor la „instituția bisericii” și la obediența oarbă în față păstorilor, fie ei buni sau răi, de fapt însă este invers. Biserica nu este o instituție, este Trupul Mistic al Domnului, în care se află toți dreptcredincioșii Botezați, Mirunși și Împărtășiți (măcar în trecut, chiar dacă acum au canon de oprire), care funcționează ca un tot organic. Ascultarea oarbă, ca și lipsa de ascultare individualistă sunt căderi. Ascultarea este necesară, pentru că păstorul, avva, este (sau cel puțin trebuie să fie) icoană a Domnului, însă ea se face filocalic, adică cu discernământ. Duhovnicul, avva, îl alegem cu discernământ și îl ascultăm cu discernământ. Apusenii au înlocuit Ecclisia cu o instituție, în care ascultarea tiranică domină, dar care, vorba lui Yannaras, dă false certitudini de mântuire și un fals confort. Individualismul sectar și New Age se fundează tocmai pe reacția la această cădere. De fapt, instituționalizarea bisericească și individualismul se împletesc bine, ceea ce arată încă o dată specificul Orthodoxiei. Trebuie, recunosc, să avem discernământ pentru a evita ca astfel de lucruri să fie folosite pentru a justifica obediența oarbă față de păstorii buni sau, ferească Dumnezeu, răi, dar trebuie neapărat să ne ferim și de opus. Este comod a privi lucrurile în binarități, dualist, adică la modul „Asta e bine, deci opusul e rău, cu toate forțele contra opusului.”, o privire dominată de instinctual, în fond. Noi știm din Tradiție că răul este dezechilibru, o dizarmonie între diferitele aspecte ale creației sau ale trăirii, iar regăsirea echilibrului este bine. Binele are realitate, ființă, iar răul nu.

    Apreciază

   • tataia said, on septembrie 4, 2014 at 12:04 pm

    @Radu Iacoboaie….sincer sa nu fiu nu sint total de acord…Sa ne pese mai intii de mintuirea colorlalti si apoi de a noastra imi suna tot a doctrina socialista de stinga…ca nu ne putem mintui noi insine daca nu ii mintuim si pe ceilalti….Este adevarat ca avem o oareare responsabilitate fata de societate. Este adevarat ca poate unii dintre noi care au ajuns la puscarie au ajuns impinisi de societate (daca nimeni nu a vrut sa le dea de lucru, nimeni nu a vrut se lea de nimic de pomana, ce alta alterantiva au avut respectivii in afara de a fura, a inseala etc?). Eu pot sa inteleg asta si de aceea sustin ca avem datoria sa ii ajutam pe toti cei care sint in nevoie…

    Dar sa imi fie iertat! Ce responsabilitate am eu fata de cel care vrea sa ma ucida? Sa ii spun ca nu este crestineste sa faci asa ceva? Ok….ii spun. Si mai departe? Ce mai fac? Are toti banii din lume, are toate bunurile materiale pe care si le doreste si cu toate acestea ma vrea mort. Ca cica maninc degeaba, ca nu imi aduc contributia la bunastarea societatii din moment ce nu platesc impozite la stat pe venitul meu. Judecata de Apoi va fi una foarte personala. Nu vom fi intrebati de ce au facut unii sau altii. Fiecare va trebui sa justifice faptele savirsite de EL, nu de alticineva!

    Apreciază

   • raduiacoboaie said, on septembrie 5, 2014 at 2:53 pm

    tataia

    Ne îngrijim şi de mântuirea celor din jurul nostru. Iubirea faţă de Dumnezeu şi iubirea faţă de neamul românesc (iubirea aproapelui)…

    Apreciază

   • Irina said, on septembrie 10, 2014 at 1:02 pm

    Exact Radu Iacoboaie, problema este ca planurile papusarilor incep sa prinda contur si sa devina cat mai vizibile pentru cei ce au ochii mintii deschisi. In timp ce citeam despre frumoasele principii ale Cartei Pamntului, nu am putut sa nu le dau dreptate in unele privinte si anume ca orice om trebuie sa-si respecte ata semenii , cat si natura cu tot ce contine ea, specii de plante, animale. Citind toate aceste lucruri nu am putut sa nu ma gandesc cu ciuda la romanii nostri care de cate ori merg la iarba verde, lasa in urma lor o priveliste de iad as apune, cu peturi, hartii, pungi azvarlite peste tot. Durerea este si mai mare cand ma gandesc ca cei ce implosca mediu cu gunoaie sunt chiar ortodocsi, si uita ca pamantul este astenut picioarelor lui Dumnezeu. Nu mai spun maltratarea si omorarea ca intentie dar si la modul concret a animalelor la modul sadic intr-o tara Ortodoxa in care cu atat mai mult ar trebuii sa se vada dragostea si respectul pentru tot ce a creat Dumnezeu. Si nu in ultimul rand, si cel mai grav, ignoranta, dispretul si mai ales snobismul, nostru in relatie cu semenii care ne inconjoara. Diavolul are planurile lui foarte bine puste la punct, intai a creat dezastru in lume, iar acum isi insufla slugile cu rezolvarea dezastrului, pentru ca oamenii obositi de dezastrul din jurul lor sa se supuna acestor conducatori cu doua fete, una angelica ce vorbeste despre binele planetei, despre ideea de a traii fericiti intr-o natura perfecta asa cum a lasat-o Dumnezeu si o fata demonica care ne vorbeste despre acest Guvern Mondial care pregateste calea lui Antihrist. Dar aceste principii frumoase despre pastrarea naturii la modul cel mai pur , ar fi trebuit ca noi ortodocsi sa le pastram, sa le infaptuim, pentru a fi un model pentru intreaga omenire, pentru a demonstra respectul si dragostea noastra pentru Creatia lui Dumnezeu, si atunci lumea ar fi capatat o alta fata cu siguranta. Dar pentru ca noi nu am infaptuit acestea, atunci vin altii sa le infaptuiasca, dar vin fara Dumnezeu si nu cu ganduri curate si este ca o palma pentru dreptmaritori ca unii fara Dumnezeu sa ne invete pe noi ortodocsi cum sa avem grija de Creatia lui Dumnezeu.

    Apreciază

 2. andrei-d said, on septembrie 3, 2014 at 10:01 am

  Deci si drumurile nationale din N-E tarii sunt varza…autostrazile promise sunt doar pe hartii…toate acestea si nu numai fac parte din agenda 21?

  Apreciază

  • el said, on octombrie 14, 2015 at 3:35 pm

   daca ii cipeaza pe moldoveni nu-i nevoie sa-i controleze si fizic local, implicit nici de mijloace de Transport pana la ei…. de aia solutia lor e cipul, scuteste pana si de autostrada, doar cativa stalpi pentru antene si ceva sateliti.. :).. iarta-ma daca sunt cinic, Agenda aia nu e ca sa te deplasezi tu mai bine de acasa la scoala !

   Apreciază

 3. ion.magheru@yahoo.com said, on septembrie 3, 2014 at 10:18 am

  EU NU RECUNOSC:

  1. ONU
  2. NATO (NORTH ATLANTIC TERRORIST ORGANIZATION)
  3. BM
  4. FMI
  5. UE
  6. ORICE ALTA ORGANIZATIE MONDIALA CREATA SI IMPUSA A FI ACCEPTATA FARA A AVEA DREPT LA VOT SAU LA OPINIE.

  Apreciat de 2 persoane

 4. Ionut said, on septembrie 3, 2014 at 10:23 am

  In ceea ce priveste informatia, cea mai periculoasa combinatie e cea in care avem 99% adevar si 1% minciuna.
  Dumnezeu a facut pamantul in echilibru, iar pe om, cununa creatiei Sale, l-a facut administrator (nu stapan absolut) al acestuia.
  De ce pe pamant avem totusi un dezechilibru? Tocmai din cauza nerespectarii acestui principiu, adica din cauza faptului ca omul s-a facut slujitor al lui mamona si nu al lui Dumnezeu Care ne indeamna „Vedeti, paziti-va de toata lacomia, ca viata cuiva nu sta in prisosul avutiilor sale.” (Luca, 12;15) sau „Cel drept are milă de vite, iar inima celui rău este fără îndurare.” (Pildele lui Solomon, 12;10)
  Deci, tocmai incalcarea acestor principii a dus la poluare si la tot dezastrul ecologic de pe pamant. Nu crestinismul este vinovat de dezastru, ci tocmai nerespectarea principiilor crestine. Si nu cresterea populatiei are ca efect cresterea emisiilor de CO2, ci tocmai consumul dement de carbuni, petrol si gaze de dragul „cresterii economice”, cei mai mari poluatori fiind SUA si China.
  Nu pot sa inteleg de ce se folosesc si se vor mai folosi multa vreme motoarele cu ardere interna care risipesc 70-80% din energie, nu pot sa inteleg de ce nu poti sa-ti faci „upgrade” la masina asa cum iti poti face la calculator.
  Exista lucruri simple care ar putea reduce poluarea, dar care nu se fac sau, mai bine zis, nu se doresc a fi facute.
  Vina pentru problemele pamantului nu o poarta amarastenii care-si duc viata de pe o zi pe alta, ci falsele elite, „inteleptii” slujitori ai lui mamona care isi aroga dreptul de a conduce lumea. As fi curios, oare cei ce vin in fata noastra declarand ca vor sa salveze pamantul, colecteaza selectiv la ei acasa? Merg mai mult cu bicicleta? Si-au instalat captatoare solare?
  Seamana cumva cu masonii de la noi, care, de multe ori, se arata preocupati de soarta Romaniei, dar pe care, de fapt, nu-i intereseaza decat propria inavutire, iar Romania ramane vai de capul ei.
  Se considera ca globalizarea reprezinta solutia, dar tocmai globalizarea genereaza problemele. Pentru preintampinarea unei noi crize economice, ni se propune crearea Statelor Unite ale Europei, insa tocmai globalizarea economica a dus la propagarea crizei financiare din America in Europa.

  Apreciază

  • tataia said, on septembrie 3, 2014 at 5:30 pm

   NU ai dreptate….vezi ce am sris eu mai jos….nu consumul de carbune, petrol sau gaze naturale polueaza….Dumnezeu ni le-a lasat ca sa ne folosim de ele…Principiile crestinesti se refera la a ne ajuta intre noi….noi oamenii…nu la a „ajuta” carbunii, gazele naturale si petrolul. Acelea sint niste resurse NATURALE, si Dumnezeu ni le poate reface oricind daca considera ca meritam….nu sint epuizabile asa cum sintem mintiti!

   Daca tu sustii mersul cu bicicleta afla ca eu unul nu il sustin! Citeste ce am scris mai jos! Nu mai am timp si rabdare sa explic de mii de ori feicarui nou venit de ce miscarea ECO este gresita din start…Datoria noastra ca si crestini este doar aceea sa avem grija unii de altii. De restul se ocupa Dumnezeu. Poluarea nu este produsa de oamenii de rind…de goyimi cum ne numesc ei in bataie de joc…ci tocmai ei, cei de sus otravesc si polueaza totul in calea lor! Ok de ce ii lasa Dumnezeu sa faca asta? poate pentru ca nici oamenii nu mai sint oameni…este posibil! Dar nu-mi spune tu mie ca sint eu vinovat ca ard petrol, carbune sau gaze naturale! Eventual sint vinovat atunci cind vad pe strada mergind un cersetor descult si in zdrente si nu il ajut cu ceva. Sint vinovat atunci cind vad ca un om este batut de altii ziua in amiaza mare si nu intervin in apararea lui! Atunci sint vinovat! Si poate este si motivul pentru care Dumnezeu ii lasa pe astia sa ne otraveasca cu zile…dar nu este un pacat sa mergi cu masina, nu este un pacat sa faci un gratar…

   Emisiile de Dioxid de carbon nu au cum sa dauneze planetei, plantele folosesc dioxidul de carbon iin procesul de fotosinteza si produc inapoi oxigen…inalzirea globala este o farsa de proportii cosmice…in fine nu am putere sa reiau explicatiile pe care le-am dat de mii de ori pe acest blog!

   Apreciază

   • Ion said, on septembrie 3, 2014 at 10:58 pm

    Totusi nu ma va convinge nimeni ca pe un bulevard aglomerat din Bucuresti, plipn de masini (fiindca unii sunt prea boieri ca sa se mai urce in tramvai sau metrou) cu gaze de esapament, claxoane si blocaje, este mai placut si mai sanatos de umblat decat daca pe acolo ar circula biciclete.
    In alte orase din lume e si mai rau decat in Bucuresti, aerul este irespirabil.
    Mersul pe bicicleta este ceva bun. Fireste, sunt si situatii cand se impune sa circuli cu automobilul. dar nu vad nimic rau in a incuraja ca oamenii sa faca miscare, sa consume mai putipn carburant , sa pastreze aerul mai curat si asa mai departe.

    Apreciază

   • Irina said, on septembrie 10, 2014 at 1:25 pm

    Cred ca adevarul este undeva la mijloc. Da tataie Dumnezeu ne-a dat in dar aceste resurse pentru a ne folosi de ele, dar cred ca noi le folosim la modul abuziv. Sa nu uitma ca dorinta aceasta de a ne imbunatati conditiile de viata nu duce decat la confort, iar acest lucru duce la lenevire si alte pacate. Vreau sa spun ca azi oamenii fug de porunca lui Dumnezeu de a-si castiga painea cu sudoarea fruntii si cauta doar munci( daca le putem numi munci) cat mai usoare la birou cu caldura iarna si cu aer conditionat vara. Exista o vorba” traiul bun nu e bun”. Tu nu observi ca de cand se folosesc aceste resurse naturale si viata omului a devenit mult mai usoara, pe alta parte viata duhovniceasca a omenilor este la pamant? Inainte oamenii munceau pamantul, mergeau cu caruta si erau mai sanatosi atat dpv trupesc dar mai ales sufletesc. Mergi la undeva la tara si ai sa vezi diferenta clara si ai sa observi ca nu este chiar o teorie a conspiratie faptul ca aerul din oras este foarte poluat de-ti ia si pofta de mancare. Nu spun sa mergem toti cu bicicletele, desi acest lucru poate fi facut uneori pentru ca miscare face bine si n-a omorat pe nimeni, dar traficul din orase, mai ales din marile orase ar trebuii redus. Chiar daca carbunele si petrolul sunt resusrse naturale, asta nu inseamna ca nu pot deveni daunatoare atunci cand sunt folosite in cantitati industriale, sa nu uitam ca si otrava din alimentele noastre, asa numitele Euri sunt facute tot dintr-una din aceste resurse naturale si anume petrolul.Si in padure gasesti ciuperci otravitoare care sunt o resursa naturala care pot fi si folositoare in cantitati foarte mici chiar ca medicamente , dar in cantitati mari pot si omora un om.

    Apreciază

  • mircea.v said, on septembrie 3, 2014 at 10:39 pm

   Ionut,

   stai linistit, ca inclusiv un Parinte Paisie zicea de poluare.
   Pt tine, ca sa te „linistesti” uite cam cat poluau centralele pe carbune in 2010: este vorba de emisii intr-un an, rezultate din arderea a 10 miliarde tone de carbune

   17 miliarde tone dioxid carbon
   23 milioane tone de dioxid de sulf (genereaza ploaie acida)
   23 milioane tone oxizi de azot
   1,1 milioane tone particole mici de funingine, care contin o paleta larga de metale grele si compusi chimici rezultati datorita arderii incomplete
   0,5 milioane tone hidrocarburi nearse (gaz)
   1,6 milioane tone monoxid de carbon
   184 tone mercur
   253 tone arseniu
   115 tone plumb
   4 tone cadmiu
   720 milioane tone cenusa (in aer) care contine uraniu si toriu radioactiv.
   La aceiasi putere, o centrala pe carbune „emite” in imprejurimi o radioactivitate de 100 de ori mai mare decat o centrala nucleara.

   In China si India parca, aparea o noua centrala pe carbune in fiecare saptamana.

   Apreciază

   • tataia said, on septembrie 4, 2014 at 6:52 am

    Pai si de la consumatul mai putin de carburant, trecem la consumatul mai putin de electricitate, apoi la consumatul mai putin de apa, apoi la consumatul mai putin de aer…..si uite asa ii incurajam noi pe aia care vor sa ne asupreasca cedindu-ne singuri drepturile date de Dumnezeu.

    Da…oi fi eu poate prea boier ca sa ma urc in autobuz sau tramvai…..ca de la 20 de ani nu am mai facut-o, dar spune-mi ce avantaj imi ofera autobuzul sau tramvaiul? In afara de costuri? Ajunge mai repede decit masina? Am cumva loc sa stau jos? Sa stii ca am probleme cu coloana si nu pot sta mai mult de 10 minute in picioare. Nu polueaza? Pentru producerea energiei electrice nu se polueaza? Cu bicicleta nu circul deoarece nu stiu sa ma dau pe bicicleta….nu am invatat niciodata. In plus de asta bicicleta dauneaza aparatului reproducator masculin…ca sa spun asa…

    Ma repet…toata poluarea facuta de oamenii de rind nu totalizeaza nici 0,2 % din genocidul care se intimpla sub ochii nostri pe pamint in momentul de fata. Pe tine nu te convinge nimeni? Crezi ce vrei….dar miscarea ECO este o timpenie. Lor nu le pasa de viata pe planeta…astea sint abureli care merg la anumite persoane….le pasa doar de iluziile lor grandomane de dominatie totala a planetei…

    Apreciază

   • tataia said, on septembrie 4, 2014 at 6:56 am

    Domnule Mircea…ma faci sa rid. centralele pe carbune produc mai multa radioactivitate decit cele nucleare? Dar nu exista chemtrails? Sinten noi timpiti si nu ne pricepem la aviatie? De unde or fi mercurul, arsenicul, plumbul si alte alea in aer? Ca plumbul s-a scos de mutl din benzina…deci de la masi nu e…e de la centrale? Tu poti sa crezi ce vrei..ma rog daca asta crezi tu…din pacate nu ii lasi nici pe altii sa vada adevarul. Tie nu-ti mai recomand sa citesti ce am scris mai jos….este inutil. Disputa asta dureaza de prea mult timp…si eu vreau sa o inchei.

    Apreciază

   • Ion said, on septembrie 4, 2014 at 2:12 pm

    Tataia: daca te-ai gandi si la ceilalti oameni, la pietoni, ai intelege ca este mai usor de suportat un autobuz cu 30 de oameni de exemplu, decat 30 de automobile cu cate un om in fiecare dintre ele. Ca zgomot, ca noxe, ca aglomeratie, ca locuri de parcare si ocupare a strazilor. etc. Foarte bine daca iti permniti sa mergi numai cu masina personala, eu nu imi permit, eu sunt un nproletar care merg numai cu mijloace de transport in comun. Metroul in tot cazul este mult mai eficient in Bucuresti decat orice masina. Da, nu neg, e mai placut sa mergi cu masina proprie, decat sa te inghesui cu toti in mijloace de transport in comun. Dar aici puneam problema din punct de vedere general, al comunitatii, al populatiei unui oras, nu al comoditatii fiecaruia dintre noi. Si eu as merge numai cu caleasca trasa de patru cai albi, daca as putea.

    Apreciază

   • tataia said, on septembrie 4, 2014 at 7:48 pm

    @ Ion Toata lumea vorbeste de noxe…inerci sa ii explici ca masinile nu polueaza…sau ma rog…ca sa fim 100% corecti, mai degraba faptul ca poluarea masinilor este fix zero in comparatie cu alte chestii. Si toti raspund un singur cuvint „noxe”. Este la fel ca in fimul acela…”idiocracy”,,,toata lumea stia ca este mai bine sa bei Brando decit apa. Daca ii intrebai de ce, raspundeau „pentru ca are electroliti”, desi nimeni nu mai stia ce sint aceia.

    Il intrebi pe unul de ce polueaza masina si iti rapunde „pentru ca emana noxe”. As vrea si eu sa aflu ce sint alea (nu ca nu as sti)…dar vreau sa vad ce stiu ceilalti. Pentru ca atunci cind un om nu este informat este usor de manipulat. Numai aici in sudul tarii s-a incetatenit ideea ca numai bogatii au masini…sint probabil la fel de sarac ca si tine…dar cine ti-a spus tie ca eu ma plimb aiurea cu masina, de placere? Eu merg cu masina cind am treaba iar clientul trebuie sa imi plateasca suficient pentru a acoperi consumul de carburant…altfel mai bine stau acasa si sug degetul. Nu scot masina pe strada degeaba. In ardeal toata lumea are masina, femeia de serviciu care spala scarile de bloc vine la munca cu masina…si nu o considera nimeni boieroaica…este pur si simplu ceva normal sa detii masina si sa te folosesti de ea…intelegi? Asa cum este la americani…este un mod de viata NORMAL, nu anormal!

    Cit despre metrou…mai eficient decit masina….asta o spun toti cei care nu stiu sa conduca…dar stai linisitit ca am facut pariuri cu din acestia care sustineau treaba asta si au pierdut de fiecare data. Vorbim aici de conditii reale….in care eu plec cu masina din fata casei si ma opresc in fata casei, nu de la statie de metroul la statie de metrou…Tu ai de facut inca 10 minute pe jos pina la statie si inca zece minute de la statia de destinatie pina la destinatia efectiva. Si mai ai si de schimbat un tren…pentru nimic in lume nu vad cum ai putea ajunge sub 45 de minute. Eu in cele mai mari aglomeratii din drumul taberei pina in salajan sau pina in baneasa, sau unde vrei tu am facut 30 de minute cu masina…asa ca las-o! Masina este mai rapida, este mai confortabila, este si mai scumpa dar din moment ce nu umblu pentru mine ci pentru altii, acei altii trebuie sa plateasca!

    Si explica-mi si mie totusi cum este mai bine pentru comunitate cind pentru fiecare membru al ei luat in parte este mai rau? As vrea si eu sa aud o explicatie din asta…ca tot asa ne-a indoctrinat si comunismul…ca trebuie sa mai si suferim pentur binele comunitatii…dar ce bine a adus comunismul cind in magazine sufla vintul? Daca eu ma urc acum in RATB si ma inghesui cu toti nesimtitii care au pretentia sa le spui cu trei statii inainte unde vrei sa cobori…daca ai un bagaj mare te apostrofeaza toata lumea….etc. Ok eu am renuntat la confortul meu si am facut un sacrificiu…mi-am scazut putin nivelul de trai…cui a adus un bine treaba asta? Stai tu mai lejer oare in autobuz sau metrou atunci cind urc si eu? Nu fac nici un bine nimanui…

    Iara daca data viitoare ai impresia ca te sufoci si aerul este irespirabil si ti-e rau nu te mai uita la tevile de esapament ale masinilor ca nu se vede nimic acolo…uita-te pe cer la ce lasa avioanele in urma lor!

    Apreciază

   • Carstea said, on octombrie 13, 2015 at 3:57 pm

    Asa e, aveti dreptate! Dar daca nu ai aceste centrale ce vom face ? Taiem toate padurile sa ne incalzim? Luminam cu felinarul? etc., etc.

    Apreciază

 5. Gabriel said, on septembrie 3, 2014 at 10:51 am

  Saccsiv, preiau periodic din articolele tale pe facebook, am o pagina urmarita de aproximativ 2000 de persoane, acum se poate pune din nou link catre pagina ta. Doamne ajuta!

  Apreciază

 6. George said, on septembrie 3, 2014 at 12:06 pm

  Putin, Poroshenko agree on permanent ceasefire in E Ukraine: http://youtu.be/2lJ9Nm9MFqI

  Apreciază

 7. energein7 said, on septembrie 3, 2014 at 1:31 pm

  Reblogged this on energein7's Blog.

  Apreciază

 8. tataia said, on septembrie 3, 2014 at 2:24 pm

  Deci Agenda 21 se aplica sub ochii nostri…eu stau in Bucuresti, e drept circul doar cu masina personala, dar citeodata nu parasesc cartierul cu anii, Este atit de greu sa ajungi in Bucuresti in alt cartier, sa traversezi centrul, sa stai la 1000 de semafoare se pierde timp si se consuma carburant inutil care este infiorator de scump in ultima vreme…Cred ca mai des parasesc capitala decit cartierul in care locuiesc. Iar in centru chiar nu am pus piciorul de citiva ani buni…nu se gaseste nici un loc de parcare deci este un loc complet interzis pentru posesorii de masina. Probabil asta se si doreste…sa nu parasesti cartierul. Ai aproape tot ce iti trebuie, Magazin alimentar, Piata, Mall, magazine de materiale de constructii si asta e tot. Mai marii lumii vor sa stie pe unde ne invirtim…nu sa plecam noi hai-hui de capul nostru.

  Nu mai trebuie decit sa se dea vreo lege cum ca masinile mai vechi de 10 ani sa fie in mod obligatoriu casate sau sa ne oblige sa platim cine stie ce taxe din ce in e mai aberante sau mai inaccesibile si uite asa ma voi vedea nevoit sa nu mai merg nicaieri intrucit nu ma mai pot folosi de masina…Doamne fereste! Sa nu le dam idei!

  Cit despre aia cu Agenda Verde…carta Pamintului, aiureli…filmul Avatar ce mai!

  Apreciază

  • saccsiv said, on septembrie 3, 2014 at 3:14 pm

   tataia

   Doamne ajuta!

   Sa-mi dai te rog un semn daca ai primit cele doua e-mailuri de la ora 15, de azi.

   Apreciază

  • tataia said, on septembrie 3, 2014 at 5:01 pm

   Si revenind la articolul de fata….sa inteleg ca de aia otravesc ei tot ceea ce misca cu blestematele de chemtrails pentru ca divinizeaza planeta? Voi ati observat buburuze moarte anul acesta? Ca am observat o gramada…iti cadeau pe masa in timp ce mincai se zbateau ce se zbateau nu mai puteau sa zboare si in cele din urma mureau.

   Nu mai vorbesc ca in zilele in care vad activitate intensa chemtrails (si nici eu nu ma simt bine) ii intreb pe toti cei pe care ii intilnesc cum se simt. Si fara exceptie…cu totii de la mic la mare, de la opt la optzeci de ani imi raporteaza ca se simt rau si s-au simtit rau in ultimele zile. Unii raporteaza ca vad incetosat, altii ca au vomitat, altii ca sint ametiti, altii ca nu au dormit, altii ca stranuta tot timpul, etc, etc, etc Si pentru ca simptomele nu coincid nimeni nu face legatura ca toti acesti oameni se simt rau din cauze comune. Mai trebuie sa explic? Otravire cu Bariu, Strontiu, Aluminiu, Mercur si ce or mai spreia blestematii acestia. Zilele trecute a fost carnagiu pe cer.

   Treceam mai luna trecuta pe linga un cuplu si nu am auzit decit urmatorul fragment dintr-o discutie: El catre ea pe un ton ridicat: „Este de la poluare, intelegi? De la poluare! Nu exista alta explicatie, nu te mai face ca nu intelegi! De cite ori sa iti explic?”…Sigur ca din acest fragment nu se poate deduce mare lucru…habar nu am care era subiectul principal al discutiei! dar am o banuiala. Si anume ca sotia se plingea ca nu se simte bine…Ok este doar o banuiala, nu am de unde sa stiu restul conversatiei. Dar trebuie sa remarcam ca daca multi oameni nu se simt bine ei au fost deja spalati pe creier pentru a crede ceea ce vor elitele sa creada. Nici nu au trebuit sa vina „specialistii” lui peste la televizor sa explice cum au descoperit ei ca din cauza „poluarii” mor albinele, mor buburuzele,. cad pasarile de pe cer, esueaza la tarm delfinii, iar oamenii fac infarcturi, atacuri cerebrale, le cedeaza rinichii, articulatiile, etc, etc. Oamenii deja incep sa creada ceea ce vor elitele. Si asa vor veni astia cu solutia…Agenda Verde. Adica filmul Avatar. Prea putin le pasa lor de planeta si de vietuitoarele de pe ea. Lor le pasa doar de iluziile lor grandomane de dominatie mondiala. Ei otravesc si pirjolesc totul in calea lor dar apoi dau vina pe noi…si culmea culmii pe multi chiar reusesc sa ii faca se se simta vinovati…

   Aveti idee ca la ora actuala rata de extictie a speciilor este 200 pe zi? In stilul acesta mai avem cu totii citiva ani de trait…Eu sint de acord ca toate acestea sint de la poluare…aici au dreptate. Dar mai intii sa vedem noi cine face aceasta poluare? Omul de rind care are o masina polueaza? Sau ei care zilnic elibereaza in atmosfera mii de tone de toxine? Omul de rind care baga aspiratorul in priza sau ei care au dat cu HAARP-ul in Fukushima si au omorit tot ecosistemul oeanului Pacific? „Cocalarul” asa cum prefera „cultii” sa ii numeasca pe ascultatorii de manele, bautorii de bere, mincactorii de mici si posesorii de masini nemtesti vechi, care face un gratar in curte, sau ei care au umplut muntii de cianuri, Golful de titei scurs si pinzele freatice de alte otravuri?

   Traim vremuri cumplite fratilor! Ei nu au nici cel mai mic respect pentru viata pe pamint! Ei distrug si pirjolesc totul in calea lor dar ne fac pe noi sa ne simtim responsabili. Apoi tot ei vin cu solutia? Iti pasa de viata pe aceasta planeta? Atunci trebuie sa accepti guvernul mondial. Deci despre asta era pina la urma toata aeasta miscare ECO? Ziua Pamintului? Ca sa acceptam conducerea ONU? Jaaaalnic. Cu adevarat piesa lipsa din puzzle!

   Vinerea trecuta treceam in jurul orei 0.00 noaptea prin piata Victoriei ca pasager intr-o masina a altcuiva…si am vazut mare adunare mare fratilor de biciclisti…erau cel putin 200! Sint convins ca acestia vor fi primii care vor dori sa traiasca in filmul „Avatar” il vor accepta pe antihrist cu bratele deschise si pentru inceput vor incendia toate masinile si vor eutanasia proprietarii acestora pentru ca „ei au o gindire prea invechita” si „ei nu se mai pot adapta intr-o lume in care primeaza binele „planetei” in fata binelui personal”.

   Apreciat de 1 persoană

   • safimvigilenti said, on septembrie 4, 2014 at 8:32 pm

    ” Otravire cu Bariu, Strontiu, Aluminiu, Mercur si ce or mai spreia blestematii acestia”
    referitor la asta, oameni buni, ati incercat careva o cura cu zeolit? se spune ca le elimina?

    Apreciază

   • tataia said, on septembrie 4, 2014 at 11:17 pm

    Paaaai nu am incercat….stiu si eu ce sa zic? O data ca vad ca nici pe acest blog nu prea e de bine sa aduci vorba de chemtrails…nu ca mi-ar fi cenzurat cineva mesajele mele, chiar nu am ce sa reprosez adminului din acest punct de vedere…dar pur si simplu au fost pe aici niste (ne)frati care s-au luat urit de cei care au pomenit de chemtrails si de aceea probabil multe persoane valoaroase, ulterior s-au abtinut de la comentarii pe tema acestui subiect…

    Pe net se gasesc multe retete de dezintoxicare….eu chiar nu am de unde sa stiu care functioneaza si care nu..pina nu experimentezi pe propria piele….adica sa te folosesti pe tine insuti drept cobai nu ai de unde sa stii. Dar eu iti garantez tie ca organismul le elimina si singur daca ne-ar lasa blestematii astia un ragaz macar de citeva luni in care sa nu ne otraveasca…dar cum in ultima vreme au turbat si otravesc cerul zi si noapte in continuu (probabil mai putin zilele in care ploua) am motive sa ma indoiesc chiar si de eficienta unor tratamente de care ne pomenesti tu…apropos faci relama la ceva?

    Apreciază

   • safimvigilenti said, on septembrie 5, 2014 at 8:34 pm

    tataia, nici vorba de reclama, nu am pomenit vreo firma, doar numele mineralului, insa m-as bucura sa gasim un leac macar impotriva poluarii nucleare, asa cum se aude de zeolitul asta. sunt convins ca Dumnezeu, in marinimia Lui nu ne-a lasat chiar fara nici o posibilitate de aparare pe noi astia mai mici si fara har

    Apreciază

  • Irina said, on septembrie 10, 2014 at 2:04 pm

   Da tataie, bicicleta o fi daunatoare pentru barbati, daca se abuzeaza in folosirea ei, orice abuz este daunator pana la urma. Dar o plimbare intr-o zona naturala si linistita cu bicicleta este cat se poate de relaxanta pentru multi. Si la tara cand merg nu concep sa merg cu masina, si sa nu ma deplasez pe acolo cu caruta. Cred ca prin oras este mai ieftin sa mergi cu mijloace de transport in comun, intr-adevar exista riscul sa nu gasesti loc, dar un timp relativ scurt cred ca se poate sta si in picioare. Intr-adevar daca vrei sa te plimbi in afara oraselor, la munte, la mare, intr-o excursie sau pelerinaj este mai fain sa mergi cu masina particulara. Dar tie iti place sa ramai cu anii blocat in trafic, nu te irita treaba asta? Nu crezi ca ar fi fost mai frumos sa nu fi fost orasele imbibate cu atatea masini, plus zgomotul pe care-l produc care pe mine ma oboseste. Am stat 2 luni la tara in liniste foarte rar auzeam vreo masina si a fost extraordinar de bine aerul mai curat, apa mai curata fara clor, cand am ajuns in oras in scurt timp m-am simtit foarte obosita desi nu am facut nimic, nu am tras la plug, in plus alergia mea respiratorie mi se ameliorase, iar cand am ajuns in oras am reinceput sa stranut . Mi-am dat seama ca avea dreptate pr Savatie cand spunea ca omul este facut sa traiasca in liniste in armonie cu natura si nu in mediul artificial de la oras. Si adevarul este ca in orase s-a ajuns la aceasta stare de disconfort tocmai din cauza efectelor utilizarii acestor resurse naturale, carbuni, petrol, gaze etc. Totul mi se pare murdar intr-un oras, daca mi-ar pica ceva de mancare pe jos, pe pamant la tara as avea curajul sa iau de jos si sa mananc, dar daca mi-ar cadea pe asfaltul din oras n-as putea.Am spus toate acestea pentru a evidentia diferenta dintre o zona in care se folosec frecvent gaze si petrol si o zona in care nu se folosesc, pentru ca mie mi se pare ca nu intamplator orasenii sunt mai stresati si mai bolnaviciosi decat taranii. Poate in alte tari polueaza mai mult fabricile, dar la noi unde nu mia exista fabrici este clar ca grosul poluarii este asigurat de numeroasele masini. Desi eu cred ca numarul de masini care circula printr-un mare oras din Romania polueaza cam cat o fabrica, mai ales ca fabricile din ziua de azi au in dotare tot felul de filtre care sa reduca considerabil problema. Multe persoane care au fost in unele tari occidentale au remarcat ca aerul este mai respirabil acolo decat in tara la noi, de ce? Pentru ca acolo s-a redus nr masinilor care circula prin oras, si fabricile sunt dotate cu filtre. Imi pare rau dar, din pacate nu pot fi dea cord cu tine in acest sens, pentru ca realitatea pe care o vad zi de zi imi arata contrariu. Numai bine si te sfatuiesc sa mai iesi din cartier, sa faci plimbari cat mai dese in afara orasului, in natura, sa mergi in parcuri macar, este foarte benefic.

   Apreciază

 9. nikodim said, on septembrie 3, 2014 at 3:13 pm

  Televiziunea Al-Arabya a transmis un mesaj al luptatorilor islamisti ai califatului mondial ISIS, ca vor ataca Rusia dinspre sud, dinspre Caucaz. Asa le trebuie. Daca nu vor sa se inregimenteze in Agenda 21 ca sa moara si ei ca tot omul civilizat si integrat in structurile democratice, precum vecinii lor maidanezii de exemplu, sunt pedepsiti si li se trimite bau-bau peste ei ca sa moara urat, ca-n filmele americane despre baietii rai. Mereu au fost asa rusii astia, n-au vrut sa se supuna niciodata baietilor buni. Acuma las’ sa traga ponoasele.

  Apreciat de 1 persoană

 10. nikodim said, on septembrie 3, 2014 at 3:48 pm

  saccisv,
  Link-uri: http://www.reportervirtual.ro/2014/09/si-lui-putin-tronul-tau-deja-se-clatina-urmeaza-eliberarea-ceceniei-si-a-caucazului.html
  http://adevarul.ro/international/rusia/statul-islamic-ameninta-vladimir-putin-declansarea-unui-razboi-caucazul-nord-1_5406fecd0d133766a8d2cfc1/index.html
  http://www.7est.ro/international/panorama/item/23580-vladimir-putin-amenintat-de-teroristii-statului-islamic.html
  Ar mai fi un aspect legat si de Boeingul 777 cazut in ucraina pe 17 iulie. Toata mass media atunci a indicat ca vinovat Rusia si a inceput campania de demonizare a Rusiei. Dupa 5 zile de la prabusire s-a aratat in mass media ca pro-rusii din estul ucrainei au predat cutiile negre ale avionului pentru lamurirea cazului. Si de atunci s-a cam lasat tacerea peste cazul asta.

  Apreciază

 11. Ion said, on septembrie 3, 2014 at 3:52 pm

  Gorbaciov a fost omul masonilor, si caderea URSS a fost planificata de papusari, pentru a se crea noua ordine mondiala. Altfel nu ar fi cazut sistemul comunist. Totul a fost planificat. cei care s-au opus, ca Ceausescu, au fost lichidati.
  Sa ne amintim ca la moartea lui Brejnev, pe la inceputul anilor 80, au fost secretari generali ai PCUS, succesiv, Iuri Andropov si Constantin Cernenko, ambii murind suspect, dupa numai cateva saptamani / cateva luni. De ce ? Trebuia sa iasa cine trebuie. Si a iesit – Gorbaciov. Noi ne-am bucuirat d eperestroika, de caderea URSS, dar asta a fost in p[lanul lor, pentru ca trebuia inloocuit cu altceva, cu cdeea ce se pregateste acum, noua ordine mondiala satanista.

  Apreciază

  • Ion said, on septembrie 3, 2014 at 3:59 pm

   In continuarea acestei idei, ma intreb, fara sa pot gasi raspuns:
   – cum de a putut ajunge ulterior Putin la putere, un om care da aparenta de a fi patriot si doreste refacerea imperiului rus ? Cum de au permis papusarii asta ? ori este totul o piesa de teatru si Putin este si el omul lor, desi nu pare ? ma gandesc ca daca se doreste cu orice pret un nou razboi mondial, acesta nu poate izbucni daca la moscova ar fi un conducator care s-ar alinia noii ordini mondiale. Au nevoie de cineva care sa se opuna, ca sa existe un conflict, asa cum aveau nevoie de un Hitler in 1939. Dar pe de alta parte, nu ar fi mai comod cineva care s-ar alinia de buna voie ? Adica sa fie oare atat de dementi incat sa vrea cu orice pret un razboi mondial, mai degraba decat o nsupunere de buna voie a Rusiei ? De ce asta – pentru reducerea populatiei mondiale ? Oricum as pune problema, ne invartim in cerc. Nu imi dau seama daca 1) Putin e omul lor si joaca teatru, sau daca 2) nu e omul lor dar i s-a permis sa ajunga la putere tocmai fiindca au nevoie de un adversar (asa cred ca a fost si cazul lui Hitler) sau, a treia varianta, 3) nu e omul lor si faptul ca a ajuns la putere le-a scapat de sub contruil, iar acum vor sa il ingenuncheze. Una din trei.

   Apreciază

   • saccsiv said, on septembrie 3, 2014 at 5:48 pm

    Ion

    Oricum ar fi, de razboi mondial tot au nevoie. Cum au avut nevoie si de celelalte.

    Apreciază

   • mario said, on septembrie 3, 2014 at 6:38 pm

    Ion

    Poate toate 3: Putin e omu lor sau a fost omu lor, stie cine sunt papusarii si ce planuri au dar incearca si el asa cum a incercat Hitler sa le dea peste nas, desigur ca stie ca nu are rost sa ii deconspire sau sa ii atace pe fata, asa ca incearca sa dea din gheara cat se mai poate, si din aceasta cauza a vrut resursele din Marea Neagra.
    Se mai pot adauga multe la aceasta idee a mea sau chiar demonta si va rog sa o faceti.

    Apreciază

   • mario said, on septembrie 3, 2014 at 10:40 pm

    Putin si strangerile de mana:

    Apreciază

  • safimvigilenti said, on septembrie 4, 2014 at 8:36 pm

   pai da, e logica schema…pt inscaunarea antihristului era nevoie de un regim unic, o religie unica, ceea ce nu se poate fara globalizarea de azi, multinationale si internet, concepte care nu erau posibile in statele comuniste

   Apreciază

 12. nikodim said, on septembrie 3, 2014 at 3:57 pm

  Gata, e clar si cu avionul Boeing 777. Scrierea raportului va dura un an, adica v-a fi dat spre citire in 2015 tocmai. E clar pentru toata lumea, da? Dureaza frate, sa scrii un raport. Pana gasesti hartia potrivita ca sa suporte informatia, pana gasesti dosarul potrivit care sa suporte hartia cu informatia, pana se hotaraste cine il da publicitatii…poate pana atunci mor si rusii, ca sa nu mai fie nevoie sa se citeasca raportul asta…greu de tot.
  http://www.news.com.au/travel/travel-updates/russia-claims-malaysian-airlines-flight-mh17-crash-investigation-stalled/story-fnizu68q-1227036669088
  http://en.ria.ru/world/20140902/192574653/Final-Report-on-MH17-Crash-Due-Next-Summer.html

  Apreciază

 13. scortisoara said, on septembrie 3, 2014 at 3:58 pm

  Doamne ajuta !
  Cum adica ” …..erodarea dreptului de proprietate asupra terenurilor din mediul rural.” ? Pai si daca vreau sa imi incropesc un rost la tara pe o bucata de pamant astia ma vor scoate de acolo ? Adica nu-ti mai garanteaza nimeni dreptul de proprietate pe un pamant mostenit din stramosi ? Daca e asa , Doamne ai mila !

  Apreciază

  • Skl said, on septembrie 3, 2014 at 5:50 pm

   Au dreptul sa dispuna de al tau pamant daca considera ca nu il folosesti „cuviincios” in spiritul dezvoltarii durabile.

   Apreciază

  • tataia said, on septembrie 4, 2014 at 7:14 am

   Adica incet incet sa nu mai ai drept de proprietate asupra pamintului de la tara….si te vor muta cu forta la oras. Adica cum a facut si Ceausescu.

   Apreciază

 14. STOP RFID 666 said, on septembrie 3, 2014 at 4:14 pm

  Va mai amintiti de Ioan C.? Este baiatul ala care stia biblia pe de rost. Pe cand fratele Vasile era in puscarie l-am acuzat de erezie. Iar el s-a suparat asa de tare ca si-a inchis blogul. Si nu doream sa vorbesc de el, dar vad ca este in card cu tot felul de personaje care sunt impotriva Ortodoxiei. Unul dintre ei este preot duhovnic iar altul este theologiepatristica. Priviti ce discutii are pe site-ul fratelui ………..http://danielvla.wordpress.com/2014/07/30/care-este-adevarul-la-manastirea-petru-voda/

  La legaturi are si un blog protestant.

  https://strainisicalatori.wordpress.com/?s=papa+Francisc

  Acesta este blogul sau http://binevestitorul.wordpress.com/

  Apreciază

 15. Gabriel said, on septembrie 3, 2014 at 5:44 pm

  @STOP RFID 666 https://www.facebook.com/DreaptaCredinta

  Apreciază

 16. Emi said, on septembrie 3, 2014 at 6:25 pm

  Apreciază

  • Emi said, on septembrie 3, 2014 at 6:41 pm

   Videoclipul l-am preluat de pe RIC,care pana si ei critica faptul ca „Universul Credintei” promoveaza asa ceva.

   Apreciază

 17. dionis said, on septembrie 3, 2014 at 6:34 pm

  La ideea aceasta se lucreaza de mult.Vezi „masina de locuit” a arhit.Le Corbusie,habitat tip Babel.

  Apreciază

 18. Emi said, on septembrie 3, 2014 at 6:40 pm

  http://deveghepatriei.wordpress.com/2014/09/03/sfinxul-din-carpati-si-departamentul-zero-din-cadrul-d-s-s-ului-actualul-sri-tara-noastra-se-cheama-dacia/

  Stiti ceva de „Sfinxul din Carpati” si „Departamentul Zero?Stiu doar ca un anume Radu Cinamar promoveaza ideile astea in „Viitor cu cap de mort” (Cu tuneluri subterane sub Pamant,cu centrul energetic din Bucegi).

  Apreciază

  • saccsiv said, on septembrie 3, 2014 at 6:45 pm

   Emi

   Seamana cu asta:

   https://saccsiv.wordpress.com/tag/departamentul-zero/

   Apreciază

   • Skl said, on septembrie 3, 2014 at 8:23 pm

    cei de pe deveghe cam cenzureaza niste treburi…nu imi par sincer de mare incredere…le-am spus ca Antonescu i-a bagat pe legionari la inchisoare…le sta istoria la dispozitie…si nici macar nu au avut curajul sa publice asa ceva. Ei fac o amestecatura acolo…sunt cu siguranta si influente..iar cat vine vorba de bun simt..ca de smerenie nici nu poate fi vorba…las cititorii sa decida.

    Apreciază

 19. Emi said, on septembrie 3, 2014 at 6:44 pm

  Ce mai zice Snowden:http://deveghepatriei.wordpress.com/2014/09/03/edward-snowden-mossad-au-creat-gruparea-isis/

  Despre Dughin aveti vreun articol?Tot n-am inteles:nu recunoaste Basarabia ca fiind a noastre ,dar are declaratii foarte „nepoliticoase” :http://deveghepatriei.wordpress.com/2014/08/11/profesor-alexandr-dughin-marele-israel-planul-ocult-al-sionistului-benjamin-netanyahu-controlul-asupra-orientului-apropiat/

  Apreciază

 20. […] via AGENDA 21 = MOARTE. Cititi si va ingroziti despre PIESA DIN PUZZLE CARE LIPSEA. Veti intelege totul …. […]

  Apreciază

 21. Emi said, on septembrie 3, 2014 at 7:01 pm

  http://deveghepatriei.wordpress.com/2014/08/12/nationalisti-romani-incepeti-atrenamentele-dupa-modelul-camarazilor-din-slovacia-se-pare-ca-razboiul-cu-bozgorii-este-inevitabil/

  Deci…articolul de sus chiar nu e „in duhul Ortodoxiei” . Am impresia ca adminii de la „deveghepatriei” sunt niste tinerei mai teribilisti bine intentionati,care inca sunt foarte incantati de batai intre unguri si galeriile de fotbal ultrase din Romania…infantil.

  Ce zic…uitati-va mai sus si o sa vedeti.Vedeti si comentariile.

  Apreciază

 22. kosk said, on septembrie 3, 2014 at 7:37 pm

  Stop Rfid 666
  nu si-a inchis blogul fratelo Ioan C.. si-a facut noi ‘prieteni’ daca citesti ce indruga pe blogu lui Giurea vomiti instant..

  Apreciază

  • STOP RFID 666 said, on septembrie 3, 2014 at 9:10 pm

   Giurea si mai cum?

   Apreciază

   • kosk said, on septembrie 4, 2014 at 5:42 am

    Stop Rfid 666
    deci Mihaita Giurgea, scuze, ala care mananca capitalismul pe paine :mrgreen:

    Apreciază

 23. Nimbus said, on septembrie 3, 2014 at 7:46 pm

  E offtopic dar merita vazut. ” Lucrarile ” de arta ale satanei.

  http://cercuriinlanuri.blogspot.ro/

  Apreciază

 24. lastunnegru said, on septembrie 3, 2014 at 8:25 pm

  off topic

  BRATARI CU CIP RFID SAU NFC

  http://www.idcband.co.uk/security-wristbands/rfid-wristbands

  NU LUATI ASA CEVA

  Se pare ca in ultimi ani Bratarile cu cip RFID sau NFC devin din ce in ce mai raspandite find folosite pentru:

  Identificare in maternitati a mamelor si a copiilor nou nascuti,

  XTAG Baby Monitoring – Infant Protection – Active RFID

  XTAG monitorizare bebelusi – Protectie bebelusi – RFID Activ

  evenimente sportive,

  Heineken RFID event

  evenimente, petreceri,

  conecteazate pe Facebook, Twitter si Foursquareti, iar la chioscurile facebook faci update de status, ti se face si o poza si arati la toatta lumea locatia ta unde esti,

  intrare usoara la concerte si platesti cu BRATARA RFID toata consumatia ta, NU AI NEVOIE DE BANI iar bratara te face automat un numar in SISTEM,

  Wooz.in – Connecting Facebook, Twitter & Foursquare with RFID

  RFID at Rock Werchter 2013

  la un hotelul Great Wolf Lodge ( Loja Marelui Lup ) este necesar sa porti bratara RFID pentru deschidere usilor din camera pe cre ai comandato dar nu poti sa iesi deschizand usa trebuie sa folosesti tot bratara RFID ca sa se deschida usa automant pentru ca sa iesi din camera, deasemena folosesti brarara RFID pentru ca sa platesti cea ce consumi.

  ( atentie clip sectar dar uitati-va doar la cea ce se spune despre bratara RFID )

  NU LUATI ASA CEVA

  Apreciază

  • tataia said, on septembrie 4, 2014 at 7:21 am

   Mda….am fost odata la un strand in Baile Felix unde la intrare trebuia sa iti pui bratara RFID cu care apoi in interior plateai tot si erai identificat….mult prea mari fitosenii pentru gustul meu. Ca sa nu mai vorbesc de faptul ca era un studio de tatuaje chiar in incinta strandului. Nu mai calc pe acolo in viata mea!

   Apreciază

 25. Iones said, on septembrie 3, 2014 at 10:54 pm

  UE, hotărâtă să „lupte împotriva Statului Islamic” după decapitarea celui de-al doilea jurnalist
  http://www.antena3.ro/externe/ue-hotarata-sa-lupte-impotriva-statului-islamic-dupa-decapitarea-celui-de-al-doilea-jurnalist-265637.html

  Apreciază

 26. set said, on septembrie 4, 2014 at 8:10 am

  Se pregatesc sanctiuni si in plan sportiv impuse Rusiei?
  http://vremuritulburi.wordpress.com/2014/09/04/3306/

  Apreciază

 27. Ion said, on septembrie 4, 2014 at 2:25 pm

  Ieri in piata unirii din Bucuresti, cineva impartea niste pliante. Cand m-am uitat – era reclama la bratari cu cip, am vazut ca scria ceva de genul „iti monitorizeaza ritmul cardiac” – nu mai stiu daca era ceva medical sau altceva, fiindca l-am aruncat. Mai bine il pastram. Oricum, era vorba de astfel de bratari. Nu luati asa ceva, este deja un pas in plus, de la card, spre implantarea in propriul corp. Ca sa se obisnuiasca omul sa poarte mereu la mana asa ceva. Pe urma vor spune ca bratara se poate pierde, ca trebuie sa o scoti cand faci baie, etc, pe cand cipul, nici nu il simti. Si naivii se vor lasa cipati in masa, nu am nici o indoiala.
  Este foarte posibil sa vedem in cativa ani cum toata lumea ppoarta astfel de bratari. Probabil la un moment dat vor inlocui cardul cu bratarile, si vor pune totul intr-una singura – card bancar, poate si act de identitate ? oricum, e infiorator.

  Apreciază

 28. Terapie said, on septembrie 4, 2014 at 4:25 pm

  De-a lungul timpului lupta binelui cu raul a cunoscut mai multe etape. Si chiar daca raul a avut victorii efemere binele a invins de fiecare data ! Priviti in istorie !

  Apreciază

 29. amonmiss said, on septembrie 4, 2014 at 10:20 pm

  Frate Vasile, eu nu mai pot face commenturi de foarte mult timp. Nu imi primeste parola.

  Apreciază

 30. […]    Iata insa comentariul fratelui Gabriel postat la articolul AGENDA 21 = MOARTE. Cititi si va ingroziti despre PIESA DIN PUZZLE CARE LIPSEA. Veti intelege totul …: […]

  Apreciază

 31. […] AGENDA 21 = MOARTE. Cititi si va ingroziti despre PIESA DIN PUZZLE CARE LIPSEA. Veti intelege totul … […]

  Apreciază

 32. Paul said, on septembrie 8, 2014 at 10:23 pm

  Ne confruntam cu cateva preble de importanta capitala.1.Planeta pe care locuim are niste limite ce nu pot fi depasite; 2.Populatia planetei creste fara control,la adapostul legilor sociale si religioase,crescand cererea de alimente,nevoia de apa potabila, poluarea care depaseste posibilitatile de control si conflictele armate determinate de nevoia de resurse pentru industrie. 3.Goana dupa profit.Jidanul Fridmann Milton,laureat al Premiului Nobel,sustinea un capitalism salbatec si profitul fara limite.4.Marea majoritate a locuitorilor planetei este subjugata de zeul automobil,care devoreaza fonduri si petrol.Toate activitatile actuale sunt extrem de poluante,au produs si produc in continuare,efecte climatice si degradarea mediului,din ce in ce mai accentuat.In Beijing si alte orase industriale ale Chinei,deja se merge pe stada,cu masca pe figura.Ne distrugem constant si necontrolat mediul de viata,pe care nu reusim sa-l refacem in ritmul,in care il degradam.Resursele minerale si energetice se vor epuiza…Si apoi ce vom face? Se va ajunge la adevarata lupta intraspecifica,cu voia sau fara voia noastra.Cine poate sa-si puna mintea cu capitalismul salbatic?Cine este dispus sa se autocenzureze?Pe Isus Cristos,il veneram,dar il injuram cu voluptate…Se pune celebra intrebare:”Ce-i de facut”?

  Apreciază

  • saccsiv said, on septembrie 9, 2014 at 12:04 am

   Paul

   In cazul tau, sa nu te mai lasi indoctrinat.

   Apreciază

   • Paul said, on septembrie 10, 2014 at 8:31 pm

    Exista o masura in toate.Este bine sa fii realist,daca iti permite formatia profesionala.Nu agreez pe cei care ne distrug mediul de viata,pentru castig peste nevoile firesti.Traim intr-o societate bantuita de excese si in ziua maniei,bogatia nu va mai servi la nimic.

    Apreciază

  • Carstea said, on octombrie 13, 2015 at 4:22 pm

   Da, asa este! Numai ca totul se desfasoara dupa un anumit program. Programul conduce la mai multe directii, dintre cele mai importante ar fi: pierderea credintei, un razboi nuclear mondial.

   Apreciază

 33. […] AGENDA 21 = MOARTE. Cititi si va ingroziti despre PIESA DIN PUZZLE CARE LIPSEA. Veti intelege totul … […]

  Apreciază

 34. […] AGENDA 21 = MOARTE. Cititi si va ingroziti despre PIESA DIN PUZZLE CARE LIPSEA. Veti intelege totul … […]

  Apreciază

 35. GIGI BECALI, incotro? | Saccsiv - Weblog said, on septembrie 18, 2015 at 1:35 pm

  […] AGENDA 21 = MOARTE. Cititi si va ingroziti despre PIESA DIN PUZZLE CARE LIPSEA. Veti intelege totul … […]

  Apreciază

 36. […] AGENDA 21 = MOARTE. Cititi si va ingroziti despre PIESA DIN PUZZLE CARE LIPSEA. Veti intelege totul … […]

  Apreciază

 37. Carstea said, on octombrie 13, 2015 at 4:13 pm

  Mi-ar place ca guvernul sa ia pamantul. Unii au pamant de mii de ha si nu stiu de unde il au!
  Problemele cu circulatia este o alta pacoste: ar fi bine ca sa fie impuse taxe mari pe circulatie; oamenii ar trebui sa mearga la servici cu mijloacele de transport in comun, mai ales cu metroul. Asta, ca se te mai poti misca putin in ambuteiajele care se nasc.
  Cat despre filozofia rasariteana cu Brahma si brahmani, s-a incercat in Europa acum vreo 30 de ani. N-a mers si nici n-o sa mearga! Europeanul este mai mult ateu,in zilele noastre, decat incadrat intr- religie.
  Pentru europeni este la zi ascensiunea Islamului. Ei, aici trebuie sa ai multa credinta in Mantuitor ca sa nu fii incadrat. Incadrarea in alta religie decat cea crestina, este pierderea mantuirii!

  Apreciază

 38. […] AGENDA 21 = MOARTE. Cititi si va ingroziti despre PIESA DIN PUZZLE CARE LIPSEA. Veti intelege totul … […]

  Apreciază

 39. palcauioan66 said, on martie 29, 2016 at 10:56 pm

  sunt bulversat de toate aceste incredibile informatii…link-uri…efectiv nu am timp sa citesc Absolut totul,saccsiv! dar imi place enorm,felicitari pt munca uriasa pe care o depui! salutari din Italia

  Apreciază

 40. […] AGENDA 21 = MOARTE. Cititi si va ingroziti despre PIESA DIN PUZZLE CARE LIPSEA. Veti intelege totul … […]

  Apreciază

 41. CALIN GEORGESCU e omul! | Saccsiv - Weblog said, on noiembrie 22, 2016 at 7:57 pm

  […] AGENDA 21 = MOARTE. Cititi si va ingroziti despre PIESA DIN PUZZLE CARE LIPSEA. Veti intelege totul … […]

  Apreciază

 42. mircea943 said, on iunie 18, 2017 at 1:08 am

  A republicat asta pe Titlu sit.

  Apreciază

 43. […] AGENDA 21 = MOARTE. Cititi si va ingroziti despre PIESA DIN PUZZLE CARE LIPSEA. Veti intelege totul … […]

  Apreciază

 44. […] relua in mare parte articolul AGENDA 21 = MOARTE, ce l-am postat in urma cu 6 ani. Textul este lung (cuprinde cateva traduceri) dar necesar […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: