SACCSIV – blog ortodox

Preotul ANITULESEI GHEORGHE despre HULA preotului CONSTANTIN NECULA din cadrul Conferinţei de la Rădăuţi din 18.02.2017

Posted in Uncategorized by saccsiv on februarie 27, 2017

Răspuns la răspunsurile aberante rostite de Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Necula,  la conferinţa de la Rădăuţi din 18.02.2017

Cu durere de păstor de suflete am vizionat, numită conferinţa, cu tema Copiii şi tinerii – Darul lui Dumnezeu pentru lume, organizată de mănăstirea Bogdana. Chiar dacă unii asistă cu plăcere la show-ul de tip stand-up comedy pe care-l propuneți ca mod de comunicare cu credincioșii în conferințele dumneavoastră, doresc a vă atrage atenția, atât eu cât și alți preoți din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, că sunteți departe de discursul pe care ar trebui să-l aibă un păstor de suflete. Nu o spun cu răutate sau din răzbunare, nu o spun pentru că m-ați denigrat înaintea credincioșilor din orașul în care sunt preot, ci din dorința curată de a vă îndrepta: sunteți străin de duhul pe care ar trebui să-l manifeste un păstor adevărat de suflete, sunteți străin de învățătura Părinților Bisericii care lipşte, din păcate, din cultura și limbajul dumneavoastră. După vizionarea, mărturisesc sincer, anevoioasă a conferinței dumneavoastră, m-am gândit la conferinţele din anii 90 ale părinţilor Cleopa, Ioanichie Bălan sau Arsenie Papacioc care produceau o reală schimbare lăuntrică a omului, care străpungeu la inimă și stârneau în om o dorință de pocăinţă şi de renaştere duhovnicească. Conferinţa domniei tale, ca majoritatea „prestațiilor” publice, stârneşte doar hohote de râs și stare de „bună dispoziție”, care duce la o bagatelizare crasă a adevărului de credință și la o slăbire a vieții duhovnicești. Faptul că sunteți un om lumesc nu e de mirare, cu toții suntem, dar faptul că doriți a viețui în acest lumesc și doriți a-i ține și pe credincioși în lumescul viziunii dumneavoastră este cu atât mai grav. Ar trebui să luați aminte la cuvântul lui Hristos care zice: „Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că înconjuraţi marea şi uscatul ca să faceţi un ucenic, şi dacă l-aţi făcut, îl faceţi fiu al gheenei şi îndoit decât voi” (Matei 23, 15).

Ceea ce mă determină să iau atitudine nu este frustrarea faţă de ironiile şi clevetirile nefondate rostite la adresa mea pe parcursul conferinţei, ci grija de sufletele pe care le-aţi zdruncinat în credinţă prin răspunsurile neortodoxe pe care le-aţi dat la multe întrebări. Știu că sunt un amărât de preot din Rădăuți care nu are nici o șansă în fața unui profesor doctor în teologie de talia domniei tale, însă nu uitați, „cunoștința multă semețește”, iar semeția întunecă mintea. Ar trebui să știți, măcar rational, că nu este nici o legătură între inteligență și înțelepciune, una este de sorginte firească, cealaltă e strict duhovnicească și ține de luminarea dumnezeiască a minții. Faptul că sunteți o personalitate apreciată de unii nu vă ferește de greșeli, iar faptul că aveți un titlu de doctor în teologie nu vă ferește de erezie. Mai toți ereticii, printre ei și Arsenie Boca, au fost oameni cu multă cultură, dar lipsiți de luminarea harului și aceasta pentru că pe Dumnezeu nu-L dobândim prin cunoaștere, ci prin curăția inimii. Faptul că sunteți lipsit nu de luminare dumnezeiască, că pe aceasta nu o au decât oamenii curați, ci de o elementară cunoaștere a rânduielilor Bisericii Ortodoxe statornicite de Sfinții Părinți, este vădit de răspunsurile dumneavoastră șerpești care nu doar eludează adevărul de credință, ci și îl strâmbă în chip viclean.

La 1.27.10. sec. întrebare: Putem pune în pomelnic persoane care au murit, de altă religie? Aţi răspuns că da, deoarece Dumnezeu a venit pentru păcatoşi.

Întrucât aţi afirmat pe bună dreptate, că teologia nu-i lăutărie, nu se face după ureche, să vedem răspunsul din Pravila Bisericească, de ierom. Nicodim Sachelarie, 1999, pg. 108, paragraf 430, Ereticii, necreştinii şi sinucigaşii nu se înmormântează în cimitirele parohiale, nu li se face nici un fel de slujbă şi mai ales să li se scoată miride. Vezi domnule Necula dacă ai cântat după ureche, ai cântat prost. Mai pune şi matale mâna pe cărţile de învăţătură ale Bisericii.

La 1.32.10. Întrebare: Canonul 72 interzice căsătoriile mixte numindu-le nelegiuiri şi că sunt nule. Cuviosul Paisie Aghioritul a refuzat să rostească rugăciunea Tatăl Nostru cu un romano-catolic. Cum se poate oficia cununia mixtă când canoanele interzic rugăciunea cu ereticii?

Căsătoria mixtă introduce erezia ecumenistă în familie?

Aţi răspuns: Canoanele sunt texte făcute de Biserică; nu sunt revelaţii Dumnezeieşti, limitează şi construiesc o disciplină a bisericii. Nici un canon nu este valabil dacă nu este bifat de episcop.

Când a fost făcut canonul 72 nu existau romano-catolicii.

Iată ce spune Pidalionul: (cârma Bisericii Ortodoxe), pg. 329 Canonul 1 al Sinodului 7 ecumenic proclamă „cu bucurie primim Dumnezeieştile canoane şi întărim aşezământul lor întreg şi nestrămutat, date fiind de trâmbiţele Duhului Sfânt, de prealăudaţii Apostoli, şi de către cele şase sfinte Soboare a toată lumea şi de către cele locale, adunate spre a da astfel de aşezăminte, şi de către sfinţii noştri Părinţi. Căci dânşii, fiind toţi luminaţi de unul şi acelaşi Duh Sfânt, au hotărât cele de folos, deoarece dacă prorocescul cuvânt ne porunceşte să păzim în veac mărturiile lui Dumnezeu şi să vieţuim întru ele, este învederat că ele rămân deapururea neclătite si nemişcate”. Formula rostită la sinoade „Părutu-s-a Duhului Sfânt şi nouă” este valabilă atât pentru hotărârile dogmatice cât şi pentru cele canonice. Pentru canoanele ce au avut o valoare temporară Biserica a specificat asta chiar de la formularea lor. Nu este cazul canonului 72 Sinodul 6 ecumenic. Canonul 72 se referă la toţi ereticii fără a specifica doar o categorie anume. Sinoadele de la Constantinopol din 879 – 880 a Sfântului Fotie cel Mare ce a osândit adausul la Crez, numit Filioque, 1351 a Sfântului Grigore Palama care a osândit teologia apuseană ce spune că energia – lucrarea lui Dumnezeu este creată, cât şi sfinţii Marcu Eugenicul, Teodor Studitul, Paisie Velicicovschi, Nicodim Aghioritul, Ioan Hozevitul, Ignatie Brancianinov, Paisie Aghioritul , etc , arată că romano, cât şi greco-catolicii sunt eretici. După logica domniei tale se pot oficia căsătorii şi cu mormoni, ehovişti, scientologi, că nici ei nu existau în vremea când a fost alcătuit canonul 72 .

La 1.41.30 Sustineţi ideea că, o pictură poate să fie plină de erezii, este greşită, deoarece erezia nu se exprimă printr-un desen.

În ziarul Lumina, 22 febr. 2017, articolul Pictura bisericească, simbol de credință vizual, găsim: După cum Simbolul de credinţă, Crezul, este o mărturisire verbală a Tainei Întrupării lui Hristos pentru mântuirea oamenilor, tot aşa icoana lui Hristos este o mărturisire vizuală a credinţei în Hristos şi a comuniunii spirituale harice a Lui cu toţi Sfinţii, având acelaşi conţinut teologic-spiritual ca şi credinţa mărturisită verbal. Sfântul Ioan Damaschin spune că icoana are rol catehetic pentru neştiutorii de carte. Sunt de acord cu dumneata, că desenele de la Drăgănescu nu au valoare de pictură bisericească, ci acolo avem o expoziţie de desene animate în biserică.

Icoana eretică este cea pusă în slujba învăţăturii de credinţă falsificate aşa cum a făcut pr. A. Boca.

P.S. Daniil Stoienescu, ucenicul lui Boca, spune că în pictura de la Drăgănescu se regăsesc predicile pr. Boca, așadar este o mărturisire a credinţei lui. (Cuvant la 102 ani de la nasterea pr. A. Boca rostit la Draganescu, min. 13.30, video). La min 14. 40, P.S. Daniil spune că pr. Boca afirma că: Am pictat aşa cum i-am văzut în descoperire de la Dumnezeu. Cum putea să se vadă pe sine în chipul lui Hristos sau sfinţilor pictaţi? Eretici ca Francisc şi Ulfila în Împărăţia lui Dumnezeu? E clar că dracii „îi rulau filme”. Inclusiv I.PS. Laurenţiu Streza mi-a spus telefonic, lucru susținut de domnia sa și în diferite articole publicate, că pictura lui Boca este profetică (inspirată). Ar trebui să vă adunaţi toţi din comisia de canonizare şi să învăţaţi a spune aceiaşi minciună, că altfel, contradicţiile în declaraţii dau de gol lipsa clară de argumente teologice în vederea acestei false canonizări împinsă de miza financiară de la Prislop. Aţi afirmat că Francisc de Assisi nu este eretic, numindu-l cu apelativul sfânt, asemeni idolului Boca în Cuvinte Vii, pg. 130 , şi aţi susţinut că a fost pictat cu aureolă ca simbol al virtuţii sărăciei. Oare nu avem în Sinaxarul ortodox destui sfinţi care să reprezinte virtutea sărăciei, şi trebuia pictat acest eretic înfăţişat în mod eronat ca fiind alături de Hristos în cer. Iată ce spune Sfântul Ignatie Brancianinov, Despre înşelare, 1999, pg. 60. „Atunci când Francisc a fost răpit la cer, spune scriitorul vieţii acestuia,  Dumnezeu Tatăl, văzându-l, S-a întrebat, fiind pentru o clipă în nedumerire, cui să dea întâietate, Fiului Sau Celui după fire, sau fiului după har – Francisc. Ce poate fi mai urât decât această hulă, ce poate fi mai întristător decât această amăgire. În pustnicie au ajuns la cea mai vârtoasă înşelare demonică, Francisc de Assisi, Ignaţiu de Loyola şi alţi nevoitori ai latinilor”. Şi ai mai aflat ceva domnule Necula.

Despre pictarea cu aureolă de sfânt, împărtăşindu-se din acelaşi potir cu Hristos şi Sfinţii, la Drăgănescu, a episcopului arian Wulfila, aţi spus că ar trebui să ştiu şi eu dacă sunt roman. Părinte dragă, știu puțină istorie şi nu am trecut prin facultate cu 5.30 sau 3.50 (cred că aveți nevoie de psiholog, de vreme ce v-ați blocat pe cifrele 3 şi 5. Spuneați că vreau să mă înalţ denigrând, ori dumneata tocmai asta faci). Știu că Wulfila era semiarian şi a tradus Biblia într-o altă limbă, cea gotică, decât cele două oficiale ale timpului, greaca şi latina şi i-a încreştinat pe goţi. Păi, după mintea dumitale şi Luther, Cornilescu etc. ar trebui pictaţi cu aureolă că şi ei au fost traducători de Biblie. Biserica nu a mărturisit niciodată că ar fi vorba despre sfinţenie la Wulfila, care i-a adus pe goţi de la păgânism la erezie…  Spune Istoria Bisericii Universale că arianismul goţilor lui Wulfila a fost acceptat de toate popoarele germanico-orientale care au intrat în teritoriile imperiale în secolul V-lea. Edictul lui Teodosie I din 380 prin care impune credinţa Niceană în tot imperiul, nu reuşeşte să-i facă pe goţi (Wulfila era încă în viaţă) să renunţe la arianism, considerat de ei ca un patrimoniu naţional pe care nu-l pot părăsi pentru nici un motiv. Interesant, era semiarian dar nu renunţa la arianism. (curat murdar coane Necula)

Despre pictarea chipului pr. Boca, în (dacă pot fi numite) icoanele Sfântul Ioan Botezătorul şi Vasile cel Mare spuneaţi să mă hotărăsc în care dintre ele. Halal comisie de canonizare din care te mai şi lăudai că faci parte şi habar nu ai că se găseşte chipul la tinereţe a lui Boca în ceea ce vrea să fie icoana Sfântul Ioan Botezătorul, şi chipul la bătrâneţe în cea a Sfântul Vasile cel Mare. Cu aşa membri în comisie rezultatul e clar: va fi socotit Sfânt. Părintele Ignatie de la mănăstirea Cămârzani ne-a povestit despre o tânără care fără să ştie adevărul despre Boca, fiind bolnavă, a mers să se roage pentru vindecare la mormântul lui Boca şi nu înţelegea de ce vede draci care primesc rugăciunile creştinilor făcute către A. Boca. Când a venit la părintele a aflat adevărul. Atenţie, Sfântul Ioan Damaschin atenţionează despre pericolul trecerii în calendar a unui nesfânt, că doar sfinţii au putere a mijloci la Dumnezeu. Nesfinţii nu au putere a mijloci la Dumnezeu, rugăciunea rostită la ei nu se urcă la Dumnezeu, ci rămâne la persoană, căzând în idolatrie. Dacă acesta este răspunsul la abaterile dogmatice ale pr. Boca, lupta va continua şi după trecerea abuzivă a acestui nume în calendar. Canonizarea lui Boca ar putea produce o nouă tulburare în BOR după cea din Creta, de care sperăm să nu mai fie nevoie.  Sunt mulţi clerici şi creştini care cunosc şi detestă cultul acestui rătăcit deşi încă nu toţi se manifestă vocal.

În legătură cu pictarea de către Boca a icoanei Mântuitorului Hristos fără barbă, ca antihrist, aţi răspuns cu o părere personală, ca de fapt mai toate răspunsurile (vorba pr. Cleopa: De la babe citire – că învăţătura Bisericii nu o cunoşti), că aţi mai văzut Hristos pictat fără barbă. Ce ați omis în chip mincinos să spuneți, pentru că dacă nu știți vă știrbește grav titlul de doctor în teologie, este faptul că toate acele icoane în care Hristos apare fără barbă sunt anterioare canoanelor de la sinodul VI și VII când a fost revizuit canonul iconografic (totuși după dvs, canoanele sunt opționale de vreme ce nu sunt revelate). Funcționați în același duh ca și Arsenie Boca pentru care ascultarea de canoanele Bisericii este o opțiune personală și nu un criteriu al dobândirii și viețuirii în Duhul Sfânt.

O întrebare a fost legată de hula rostită de pr. Boca la adresa Sfintei Maria Magdalena pe care o numeşte „o mare stricată a vremii. Nimeni nu-i rezista …. a vrut să ispitească chiar pe Iisus”. Cuvinte Vii, pg. 89. Aţi susţinut hula lui Boca ca adevăr şi mi-aţi transmis că eu am probleme cu Evangheliile după Marcu şi Luca.

Domnule Necula, în toată conferinţa nu aţi dat măcar un citat din Sfinții Părinţi, vă identificaţi perfect cu opera lui Boca şi Iosif Trifa. În cărţile lor trebuie „să alergi cu motocicleta” pentru a găsi un citat din sfinţii Părinţi. Trifa a pus Biblia în mâna poporului  spre a o inerpreta raţional, în loc să-l îmbisericească, şi de aici mulţimea de grupări zise ostăşeşti care se contrează una pe alta, amestecul ostaşilor cu sectarii, cât şi părăsirea definitivă a Bisericii de unii adepţi. Am dreptate când zic că adepţii cultului lui Boca sunt arsenişti deviaţi de pe linia Bisericii. Boca a interpretat Scriptura diferit de Biserică iar domnia ta mergi ca orbul după învăţătura lui fără să cercetezi dacă contravine sau nu Bisericii.

Dar să redăm ceea ce ne învață Sfânta Tradiție despre Sfânta Fecioară, Mironosiță și Muceniță, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena

SINAXAR (Minei 22 Iulie)

În această lună, în ziua a douăzeci si doua, ‎pomenirea Sfintei mironosițe și întocmai ‎cu Apostolii Maria Magdalena.‎

Această Marie, venind către Hristos, a urmat Lui. ‎Ea era de la Magdala, în hotarele Siriei.‎

Și fiind bântuită de șapte draci, cu harul lui ‎Hristos a fost mântuită. Și urmând după Dânsul ‎până la patima Sa, s-a făcut și mironosiță.‎

Și cea dintâi ea a văzut învierea, și împreună cu cealaltă Marie, adică cu pururea Fecioara ‎Născătoarea de Dumnezeu, a văzut pe înger, ‎târziu, când se lumina spre una a sâmbetelor, ‎precum scrie Matei Evanghelistul. Iar dimineața a ‎văzut doi îngeri cu veșminte albe șezând. Apoi a ‎văzut pe Domnul însuși, Care i se părea că este ‎grădinarul, auzind de la Dânsul cuvântul: «Nu te ‎atinge de Mine». După dumnezeiasca și Sfânta ‎înălțare, mergând la Efes la Sfântul Apostol Ioan, ‎cuvântătorul de Dumnezeu, a răposat acolo cu ‎cuviință. Și a fost îngropată la intrarea peșterii în ‎care au adormit sfinții și fericiții șapte tineri. Iar ‎după aceea, în zilele fericitului întru pomenire ‎împăratului Leon, au fost aduse moaștele ei și ‎puse în mănăstirea ce a făcut el Sfântului Lazăr în ‎care i se face și soborul în toți anii Sfânta Maria Magdalena in Evanghelii

În Sfintele Evanghelii (Luca 8,2 si Marcu 16,9), Maria Magdalena este prezentată ca fiind „o femeie din care s-au scos şapte draci”, dar si cea dintai care a adus vestea invierii lui Iisus apostolilor (Ioan 19, 25; 20, 1-l9).

Maria Magdalena confundata cu alte femei

A fost confundata cu cele trei femei care au uns cu mir pe Mântuitorul. Două sunt numite păcătoase, cea de la evangheliştii Luca si Marcu, pe când cea de la evanghelistul Ioan este Maria, sora lui Lazăr.

Evanghelistul Luca vorbeşte de o femeie păcătoasă care „a inceput sa ude cu lacrimi picioarele Lui, cu părul capului ei le ştergea şi ungea cu mir picioarele Lui” (Luca 7, 36-50). Marcu vorbeşte şi el de o femeie păcătoasă, dar care toarnă mir de mare preţ doar pe capul lui Iisus şi nu pe picioarele Acestuia (Mc. 14,3), in vreme ce Evanghelistul Ioan vorbeşte de o femeie care unge numai picioarele Domnului, cu şase zile inainte de Paşti (Ioan 12, 13).

Nu avem nici un motiv să vedem in femeia păcătoasă (desfrânată) pe Maria Magdalena, ţinând seama că în Tradiţia bisericească, in imnologia cultică sau in scrierile Sfinţilor Evanghelişti, nu se vorbeşte de Maria decât că a fost izbăvită de șapte demoni.

Sfinții Modest al Ierusalimului († 634) și Fotie cel Mare (820-891) sunt și ei pentru distingerea persoanelor și în special pentru înfrânarea și fecioria Sfintei Maria Magdalena. În cuvântul său la Femeile Mironosițe, Sfântul Modest zice: „Tradițiile învață că Maria Magdalena a rămas fecioară întreaga ei viață

Prin urmare, încheiem cu concluzia că Sfânta Maria Magdalena a fost considerată păcătoasă din două motive principale. Primul motiv este identificarea abuzivă a persoanei ei cu femeia păcătoasă din istorisirea Sfântului Evanghelist Luca17], iar al doilea este interpretarea greșită a vindecării ei de șapte demoni care sunt în legătură cu cele șapte păcate de moarte [amândouă folosite greșit de Părintele Arsenie Boca fiindcă nu era insuflat de Sfântul Duh, ci de ignoranța în studierea Sfinților Părinți și duhurile ce-l conduceau prin vedenii. Canonul 63 al Sinodului 6 ecumenic spune: Cel care va răspândi învăţături false şi hulitoare despre vreun sfânt să fie anatema. Te joci cu focul iadului părinte Necula. Despre citatul menţionat de Boca în Cărarea Împărăţiei, pg. 237, suntem făpturi spirituale trimise vremelnic într-o închisoare de carne, care arată credinţa în preexistenţa sufletului, nu aţi vrut să răspundeţi. În Cuvinte Vii, pg. 50, găsim credinţa monofizită a lui Boca etc. În legătură cu concepţiile străine de ortodoxie ale Oastei lui Trifa cât şi cu demascarea învăţăturii eretice a  fondatorului vă previn că lupta nu s-a încheiat,  e în curs de apariţie o lucrare şi pe această temă. Oricum trebuie să recunoaşteţi că în ultimii 16 ani a fost stopată racolarea în oaste de noi membri din rândul creştinilor ortodocşi. În ultimi doi ani, după apariţia broşurii Fenomenul Arsenie Boca, cu mila lui Dumnezeu a scăzut şi numărul pelerinilor de la Drăgănescu şi Prislop.

Aţi afirmat în cadrul conferinţei că din cărţile lui Romeo Petrasciuc, Pr. A. Boca în  arhivele securităţii, reiese că pr. Boca a fost bătut şi  torturat  mereu până în noiembrie 1989 să recunoască că a fost legionar, şi n-au reuşit să demonstreze asta comuniştii. Probabil aţi citit cărţile cu susul în jos. Eu nu am găsit aşa ceva. Spune că după ieşirea din închisoare unde intradevăr a fost bătut, a fost urmărit, fotografiat, când se „nevoia”, la film, cofetărie, în pantaloni scurţi plimbându-se cu Zamfira prin pădure etc. A dat declaraţii despre intâlnirile şi convorbirile sale cu diferite persoane, dar nu reies bătăile şi torturile. Dacă v-aţi uita cu atenţie la declaraţiile sale, aţi înţelege că nu aveau de ce să-l bată deoarece povestea tot cu lux de amănunte despre legionari, prinţesa Ileana, Maria Antonescu etc. Despre deshumarea pr. A. Boca aţi afirmat că a fost deshumat o singură dată şi că are sfinte moaşte. Pr. Petru Vamvulescu, în cartea şi filmul, Mi-e tare dor de tine părinte  Arsenie B. cât şi P.S. Daniil  (martori oculari)  recunosc că a fost deshumat de trei ori. Prima oară la trei zile, la dorinţa maicii Zamfira pentru că-i uitase cordica legată la picioare, a doua oară în 1990, fără să explice de ce, iar a treia oară în 2008, deoarece s-a rupt podul de pe sicriu din cauza apei din mormânt. Au fost găsite doar o parte din oasele pr. Boca. (nu moaşte)

Domnia ta ai afirmat la România TV. în 2014 că institutul Elie Wiesele e deacord   cu canonizarea lui Boca, iar în octombrie 2016 în conferinţa de la Bucureşti, P.S. Daniil Stoienescu a afirmat că are şi recomandarea papei Francisc pentru canonizare. De ce a fost nevoie de acordul acestora pentru canonizarea pr. Boca?  Şi în ce scop?

E clar trecerea unui nume în calendar cu atât de multe erezii monofizitism, preexistenţa sufletului, teoria ramificaţiilor, credinţa în sfinţenie în afara graniţelor Bisericii etc. este o pistă bună de implementare a ecumenismului.  De aceea stau, spre ruşinea comisiei de canonizare moaştele Sfântului Ilie Lăcătuşu, nebăgate în seamă pentru că nu au acordul institutului Elie Wiesel?

În privinţa minunilor de la mormântul pr. Boca aţi afirmat că, aţi văzut ologi în cărucioare care s-au întors mergând şi orbi văzând. În cartea Minuni şi false minuni, de Mihai Urzică, aflăm că la Maglavit la Petrache Lupu, în anii 50, se făceau vindecări exact ca la Prislop. Astăzi concluzia este clară că la Maglavit a lucrat diavolul. Întrebare: Pot demonii tămădui de boli?  Cuviosul Serafim Rose în cartea Ortodoxia şi religia viitorului, capitolul Mediumismul, zice: „Clarviziunea, hipnoza, vindecările miraculoase apar în toate religiile necreştine, pentru a-i atrage diavolii pe oameni in plasele lor”.  Sfântul Ioan Gură de Aur în Cuvântul la săracul Lazăr, zice: „Dumnezeu ingăduie demonilor să te tămăduiască de o boală trupească ca să te încerce, dar aceasta te vatămă sufleteşte”.  Asta se observă și la Prislop, cei vindecaţi trupeşte se rătăcesc, sau se convertesc la învăţătura pr. Boca, contrară învăţăturii de credinţă ortodoxă. Prima condiţie canonică de cercetare în vederea canonizării este ortodoxia neândoielnică a acelei persoane, condiţie la care pr. Boca pică negreşit. Opera, atât scrisă, cât şi pictura, sunt pline de erezii. Duhul minunilor nu este cel al Adevărului, ci al ereziilor, adică al satanei.

La întrebarea: Cine a fost părintele duhovnicesc al pr. A. Boca, deoarece pr. Papacioc spune că nu avea duhovnic şi nu asculta de nimeni … Răspunsul  dvs. a început cu istorisirea călătoriei pr. Boca la sf. Munte împreună cu părinţii Serafim Popescu şi Dometie, fără să răspundeţi la întrebare, după care ați spus că, după caterisire este explicabilă lipsa unui parinte duhovnicesc deoarece era normal să fie puţin supărat pe Biserică.  Când eşti caterisit şi scuipat de Biserică nu-ţi vine să te mai întorci spre ea. Oare această atitudine este specifică sfinţilor? Aşa au reacţionat Sfântul Grigore Teologul, Maxim Mărturisitorul, Ioan Damaschin la prigoana lor din partea ierarhiei bisericeşti? Ai o gândire lumească în cele duhovniceşti domnule Necula, (bolnav de discuţii). Barbologie cum fac elevii când nu ştiu lecţia, încearcă să vorbească mult să nu se vadă neştiinţa.

La 2.04.40 spuneaţi: ”Despre muzica rock bună, am o parere bună, despre muzica rock proastă, am o părere proastă ! Şi eu ascult muzica rock buna”. Fiecare avem neputinţele noastre, fiecare in felul lui, dar să te împaci cu ideia păcatului şi să-l recomanzi şi altora este semn că conştiinţa a murit. Noi vestim creştinilor cele ale Duhului din Scripturi şi experienţele sfinţilor nu păreri bolnăvicioase personale. Recomand a se citi: Despre modul de a cinsti nunta, de Sfântul Ioan Gură de Aur, pentru a vedea pericolul sufletesc al dansului. Ar trebui să vă lasați de preoţie şi să vă apucați de comedie. Sunteți tipul clericului secularizat, de gaşcă, care vorbeşte pe placul unei lumi decăzute spiritual. Ce bine vi se potrivește cuvântul Apostolului Pavel: „va veni o vreme când nu vor mai suferi învăţătura sănătoasă, ci – dornici să-şi desfăteze auzul – îşi vor grămădi învăţători după poftele lor și îşi vor întoarce auzul de la adevăr şi se vor abate către basme.” (II Timotei 4, 3-4)

 La 2.10.00 aţi răspuns unei tinere al cărei partener nu vrea să se cunune, având împreună şi un copil, să aştepte să-i crească prostului mintea. Eu intreb: Şi dacă o găseşte moartea în timpul acesta? Dumneata râzi de problemele sufleteşti ale oamenilor în loc să dai sfaturi care să tămăduiască. Mă miram alături de câţiva preoţi de râsetele sălii, stârnite de răspunsurile dumitale de plâns. Poate hipnotizezi ca A. Boca, nu e doar părerea mea, râsul era stârnit de demoni. Parcă ai fi un Benny Hill în variantă „ortodoxă”!

La 2.39.00 cineva întreba: Ce să facem dacă avem un copil de altă orientare sexuală? Răspunsul:  Căutaţi să descoperiţi ce a determinat atitudinea lui, faceţi-i galerie cât puteţi şi nu vă deziceţi de el.  Întreb: Ce inseamnă să-i facă galerie? Faci băşcălie de necazurile oamenilor. Şi care e soluţia pentru acest caz? Că nu am înţeles.

La 2.42.00 aţi spus că femeia poate participa la Sfântul Maslu în perioada scurgerii lunare că doar Maslul se face pentru cei bolnavi. Vai ce jalnic eşti! Vorbeşti nu de la înălţimea unei vieţi duhovniceşti şi a unor profunde cunoştinţe teologice, ci de la înălţimea unei reclame false care ţi se face. Ar trebui să ştii că scurgerea lunară a femeii nu este o boală, ci ceva firesc. Sfinţii Părinţi spun că femeia nu se poate atinge de cele sfinte în această perioadă. Dacă scurgerea lunară ar fi o boală (după logica dumitale) ar trebui să ne rugăm, ca femeile de tinere să intre la menopauză (ptr. a se tămădui).

La 2.59.20 spuneaţi: „Despre Medjugorje, mă abţin. Dacă vă aşteptaţi să vă spun că este vorba despre o viziune eretică, mă abţin. Este totuşi vorba despre Maica Domnului”. Scriptura spune că diavolul, pentru a-l înșela pe om, se poate preface în chip de înger de lumină. Citiţi Patericul şi ve-ţi găsi nenumarate exemple în care diavolul s-a arătat în chipul vreunui sfânt, sau chiar a lui Hristos. Falsele teofanii de la Medjugorje sunt explicate pe larg în cartea teologului Mihail Urzică, Minuni şi false minuni. E clar că acolo se arată diavolul în chipul Maicii Domnului.

În 1991 a avut loc prima conferinţă cu caracter spiritual în oraşul Rădăuţi ţinută de parintele Cleopa Ilie. În urma „slujbei cuvantului” cum a numit-o el, o mulţime de creştini s-au apropiat de biserică, mulţi tineri au îmbrăcat haina monahală şi vreo şase am pornit pe drumul studiilor teologice astăzi fiind preoţi. În urma domniei tale a rămas discordie şi dezorientare spirituală în minţile şi inimile celor neântăriţi duhovniceşte, cu care rămâne să luptăm. Părintele Iustin Pârvu spunea: Din pricina unor clerici poporul nu mai vede pe Dumnezeu. În centrul conferinţei dumitale nu se află Hristos şi învăţătura Bisericii Sale, ci idolul Necula cu părerile personale. Un adevărat vestitor al Evanghelei nu caută slavă de la oameni, se smereşte primind chiar defăimări şi necazuri din partea celor pe care doreşte să-i aducă la Hristos. În finalul scrisorii vă sfătuiesc să vă veniţi în fire, cred că aţi luat-o pe un drum fără a fi suficient de întărit duhovniceşte, mândria vă face să credeţi că aveţi răspunsuri la toate şi prin răspunsurile date din părere de sine mai mult păgubiţi decât folosiţi sufletele creştinilor. Îmi cer iertare dacă vă par aşa mai toporistic, cum aţi afirmat despre mine, dar consider că nu ne putem juca cu cele sfinte. Noi nu trebuie să atragem simpatia oamenilor, ci să aducem suflete la Hristos.

Preot.  Aniţulesei  Gheorghe

P:S.: Această scrisoare a fost citită și de câțiva preoți din Suceava și Rădăuți (dintre ei profesori și chiar doctori în teologie ca și sfinția voastră) care subscriu la mesajul toporist pe care, în smerenia mea, am îndrăznit a vi-l transmite.

Pr. Prof. Dr. Paicu Nicolae

Pr. Cotleţ Marius

Pr. Vîrtea Nicolae

Pr. Lavric Florin

Comentariu saccsiv:

Scrisoarea de mai sus am primit-o prin e-mail de la parintele Aniţulesei  Gheorghe. Am postat-o si pe OrtodoxInfo deoarece preotul Constantin Necula dovedeste inca o data ca e chiar nociv.

Sa ne amintim:

Preotul conf. dr. CONSTANTIN NECULA despre intalnirea dintre Papa Francisc si Patriarhul Kirill: MODUL IN CARE LUCREAZA DUMNEZEU / Papa Ioan Paul al II-lea e sfant / Biserica Catolica e sora apostolica

Video. Preotul CONSTANTIN NECULA: Ardealul nu poate fi decat ecumenist. Eu sunt pe Rock FM cam patru ore pe zi. Ma linisteste. La primul concert rock voi fi si eu in sutana si cu crucea de gat

Aseara la Romania tv Pr. Conf. Univ. Dr CONSTANTIN NECULA a zis cam asa: Pana acum ELIE WIESEL s-a opus, dar deoarece s-a demonstrat ca Parintele ARSENIE BOCA n-a fost nici verde, nici nationalist si nici de dreapta, de la anul s-ar putea sa vorbim despre SFANTUL ARSENIE BOCA

Video – Preotul CONSTANTIN NECULA despre POPORUL RUS: “betivi violatori imputiti ce au creat comunismul” … ACEST PREOT e INCULT sau UNEALTA adevaratilor creatori ai comunismului?

Pr. conf. dr. CONSTANTIN NECULA (cel cu Klaus Kenneth) la penticostalii „Ciresarii” din Beius in … Duminica Ortodoxiei

Preotul CONSTANTIN NECULA bate campii: “Credinta se naste din respectul pentru credinta celuilalt”

TEOLOGIE POSTPATRISTICA. Preot Conf. Univ. CONSTANTIN NECULA: “Nu esti atins de Duhul Sfant cand schimbi scutece” …

RASPUNS NAUCITOR al preotului Conf. Univ. Dr. CONSTANTIN NECULA referitor la petitia in care se solicita BOTEZUL ORTODOX al ERETICULUI presedinte KLAUS JOHANNIS

SIBIU, 1 noiembrie: SIMPOZIONUL “Valenţele ecumenice ale teologiei lui Dietrich Bonhoeffer”. Vor glasui niste rataciti protestanti si pr. conf. dr. Constantin Necula

VIDEO: Cam ce zice preotul CONSTANTIN NECULA la CRONICA CARCOTASILOR

In ceea ce-l priveste pe parintele Aniţulesei Gheorghe, speram sa inceteze la a-i mai ataca pe nepomenitori.

134 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. el said, on februarie 27, 2017 at 9:19 pm

  Raspuns FOARTE BUN al Parintelui Anitulesei catre ERETICUL si CIRCOTECARUL necula saltimbancul comic(o-tragic) al „ortodoxiei” APOSTATE cu ifose de „doctor” (si studii proFUNDe la „academia” sectara de la Versailles ?!)…
  …. necula e doctor in EREZIE si clown de meserie!

  Apreciază

 2. Sluga netrebnica said, on februarie 27, 2017 at 9:24 pm

  Poate cineva sa traduca din rusa in romana, ceea ce zice acest preot? Pe feisbuc era un comentariu in care se spunea ca vorbeste despre minciuno-episcopi, despre Taine, despre Impartasanie … si se aude si cum racneste cineva … zice ca diavolul urla asa, pentru ca preotul da de gol toate acestea ale ereticilor ecumenisti.

  Apreciază

  • forsaledomain98 said, on februarie 28, 2017 at 2:31 pm

   poate traduce cineva ce zice la 18:50 si 21:25, inainte de urlete

   Apreciază

  • Violetta said, on mai 1, 2017 at 2:18 pm

   Printele vorbeste despre canonul 15 de la Constantinopol, din care lamureste ca un preot Milos Nicodim nu a facut traducere la canon, dar a lamurit in cartile care le-a scris ce a inteles citind el singur canonul, si a ami spus ca nu exista canoane pentru preoti. Vorbeste despre taina impartasaniei ca la eretici in pahar este venin nu sangele lui Hristos s,a,m.d. dar mai spune ca Dumnezeu iubeste pe cei care fac milostenie indiferent de confesiune, spunind ca pe bietul om batut aruncat pe strada nu l-a salvat un ortodox dar un musulman si da foarte multe exemple din biblie, dar un lucru parintele nu spune ca asa urla dracul.

   Apreciază

   • Violetta said, on mai 1, 2017 at 2:40 pm

    Parintele la 18.50 spune ca acei preoti care se supun canonului 15 facut la Constantinopol e eretic si atunci cand fac sfinta impartasanie in paharul lor este venin, prin canonul aplicat vor sa indeparteze dreapta credinta. Indreapta lumea ca sa se duca la biserica unde este singurul adevar. Spune de cei care incearca sa indrepte poporul au la ideologii, ca sa construiasca raiul pe pamant,

    Apreciază

 3. Mihai said, on februarie 27, 2017 at 9:28 pm

  De la popa Necula ce așteptări sa mai avem?!, Acesta este popa mult dorit și exemplul în același timp în ceea ce privește ierarhia zilelor noastre

  Apreciază

 4. dante said, on februarie 27, 2017 at 10:02 pm

  O extraordinara analiza pentru tendinta tot mai pronuntata a ecumenismului. In ceea ce-l priveste pe popa rockerul Necula lui i se potriveste de minune epitetul de „vulpe”, iar ceea ce e si mai trist este faptul ca BOR se transforma pe zi ce trece intr-o vizuina de vulpi, in frunte cu marele alb.

  Apreciază

  • mircea.v said, on februarie 28, 2017 at 12:22 am

   seful e vulpe polara 🙂

   O mica corectura, e transformata demult in vizuina de vulpi.

   Apreciază

   • el said, on martie 2, 2017 at 5:38 pm

    mircea.v

    ti se pare tie ca intunecatul ala din deal seamana cu asemenea vietate minunata?
    de ec JUGNESTI/HULESTI vulpea polara?

    Apreciază

 5. preotul said, on februarie 27, 2017 at 10:52 pm

  Se lauda Necula la Bogdana la masa dupa conferinta ca va face tot posibilul sa fiu caterisit . Cat traieste IPS Pimen nu are sansa . Dupa ce o mai vrea Dumnezeu .Prin denigrarea asupra mea in timpul conferintei a crezut ca ascunde lipsa argumentelor teologice . A castigat o mica batalie de care s-au bucurat si o buna parte dintre preoti , fara sa-si dea seama ca pierde razboiul .Nu mi-am imaginat ca este atat de slab pregatit teologic De fapt necuratul nu se poate folosi decat de oameni slabi .

  Apreciat de 1 persoană

  • Nicoleta said, on februarie 28, 2017 at 9:16 am

   Pai cum sa fie pregatit in Sfanta Credinta Ortodoxa, daca a devenit doctor la eretici?… Un lucru foarte grav. Dar…, ce ma doare pe mine cel mai rau este batjocura lui la adresa Sfintei noastre credinte. Ia uite exprimare de doctor. Citez: „ortodoxie puțătoare”. Am zis ca imi pică cerul pe mine. Cum de mai este preot?…
   Doamne, iarta-ma pe mine păcătoasa.

   Apreciază

   • Mihai said, on februarie 28, 2017 at 6:46 pm

    Nu trebuie sa te mire, este genul de popa cool , pe placul bezmeticilor și habaucilor și al babelor ducatoare in zadar la beserica apostata s.r.l

    Apreciază

   • costel said, on martie 1, 2017 at 8:47 am

    Dureros, revoltator, de necrezut… insa asta-i adevarata fata a srl-ului din deal, o fata intunecata, sub patronajul intunecatilor si cu purtatori de cuvant pe masura. Distrugatori de suflete, saltimbanci care starnesc rasete si ademenesc spre iad, in loc de Preoti ai Lui Hristos care sa trezeasca suflete! Iarta-i Doamne ca nu stiu ce fac si nu-i lasa sa piarda suflete nevinovate sau nestiutoare!

    Apreciază

   • Lev said, on martie 1, 2017 at 7:32 pm

    Mai este „preot” din cauza noastră! Că oricine ne jignește cât și cum vrea, iar lumii i se pare tare „amuzant”. Vă dați seama sa fi zis cineva așa ceva într-o țară musulmană?? Nici nu vreau să mă gândesc…

    Apreciază

   • Bogdan said, on iulie 22, 2017 at 3:32 pm

    La ce minute se face denigrarea dumneavoastra? As vrea sa aud si eu cu urechile mele ce spune acest preot.

    Apreciază

  • nela said, on februarie 28, 2017 at 5:31 pm

   el said . bine zici . subscriu . am ascultat si eu o predica a lui necula si mi-a provocat greata la stomac . Dumnezeu sa ma ierte .

   Apreciază

  • nela said, on martie 2, 2017 at 7:50 pm

   Parinte Anitulesei, Dar cine a invitat la Bogdana acest MASCARICI ??? Chiar de asemenea comedieni avem noi nevoie ? Sa stea acolo la el in Ardeal .

   Apreciază

   • Singur said, on aprilie 6, 2018 at 5:40 pm

    Sunt ardelean,sa meargă în alta parte,nici aici sa nu vină cu asfel de invataturi !

    Apreciază

 6. David said, on februarie 28, 2017 at 12:22 am

  Odată, când înca mai ascultam radio trinitas, aud pe frecvență ca un fel de stand-up comedy, căruia chicotelile din sală ii țineau isonul. Mă întrebam, chiar nu e nimeni pe care să-l deranjeaze glumele lui porcoase și aluziile nerușinate lui la adresa celor sfinte? Însă acuma sunt convins că, de fapt, tocmai asta se.și vroia – bagatelizarea dreaptei credințe chiar din sânul instituției care-i poartă numele.

  Însă mai vinovați decât caricatura asta apostată sunt cei care-l susţin și care-l ascultă. Împreună cu el, neîntârziat și vor lua și ei plata lor.

  Sfântul Apostol Petru (Petru 3:1-5;13) ne previne despre timpurile acestea:
  1. Şi aceasta să ştii că, în zilele din urmă, vor veni vremuri grele;
  2. Că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginţi, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără cucernicie,
  3. Lipsiţi de dragoste, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, cruzi, neiubitori de bine,
  4. Trădători, necuviincioşi, îngâmfaţi, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu,
  5. Având înfăţişarea adevăratei credinţe, dar tăgăduind puterea ei. Depărtează-te și de aceștia.
  13. Iar oamenii răi și amăgitori vor merge tot mai rău rătăcind pe alții, și rătăciți fiind ei înșiși.

  Apreciază

 7. mihay2016 said, on februarie 28, 2017 at 12:31 am

  Pentru toti care ati vazut filmul Arrival (2016) spune multe! Face referire ca extraterestri ar fi salvarea noastra si viata mai lunga si uitea sa vrea sa ne induca sau sa ne familizeze ca ei ar fi prietenii nostrii dar de fapt ei sunt diavoli cum spun sf parinti! Filmele multe ne arata ce vor sa faca din cate am vazut !

  Apreciază

 8. Mihaela said, on februarie 28, 2017 at 5:10 am

  Intrebarea mea pentru sacciv. La momentul 1:17:00 , nu 1:21:00 intrebarea era: daca pot fi pusi pe pomelnic ortodocsii care mor si sunt ingropati de cei de alte religii. Si va spun ca orice ortodox poate fi trecut pe pomelnic indiferent daca moare in China saiu Japonia si e inmormantat acolo de samurai budisti. lasati-va de manipulari josnice. Nu mai profitati de ocazia ca majoritatea nu asculta efectiv conferinta si cred tot ce le spuneti voi in chip mincinos

  Apreciază

  • saccsiv said, on februarie 28, 2017 at 7:46 am

   Mihaela

   Intr-adevar, e la minutul 1:17:00. La minutul 1:21:00 zice ca-s bune vaccinurile. Sau tie ce ti se pare ca zice?

   Am pus inregistrarea. Deci e o tampenie ce zici tu, cum ca cititorii asculta ce le spunem noi in chip mincinos. Daca a gresit sau nu preotul Gheorghe Anitulesei, poate vedea oricine. Eu n-am ascultat conferinta.

   Apreciază

   • Mihaela said, on martie 1, 2017 at 9:28 am

    da la 1:17:00 zice de ortodocsii inmormantati de eretici daca pot fi pomeniti, nu de eretici, deci e minciuna ce sustineti. . lasati deveierea de la subiect. ortodocsii inmormanti si de hindusi, pot fi pomeniti ca sutn ortodocsi. are dreptate Par. Necula

    Apreciază

   • Mihaela said, on martie 1, 2017 at 9:34 am

    legat de vaccinuri, are dreptate iarasi. majoritatea tinerilor mor din cauza indolentei noastre. a facut referire ca mai multi sunt tinerii care sunt distrusi de proprii parinti ce nu stiu nici sa isi educe copiii si nici sa ii creasca crestineste , decat de autism. Puteti cointrazce aceasta? majoritatea ortodocsilor cum sunt si ce vad copiii la parintii lor? betivi, curvari, desfranate, care nu mai stiu ce este credinta ortodoxa.

    Apreciază

   • el said, on martie 2, 2017 at 11:58 am

    Mihaela

    tu ori esti tampita… ori esti TAMPITA!!

    adica daca au parinti tampiti si pacatosi care ii strica prin prostul exemplu si mostenirea rea pe care le-o dau, atunci lasa sa fie si OTAVITI cu vaccinuri, sau de-a dreptul omorati nu?

    ce legatura au una cu alta, doua RELE NU se exlud ci se potenteaza. sí daca una e rea(mosteirea rea a parintilor lor prosti si rataciti ) de ce sa fie ADUGATA si cealalta( OTRAVA vaccinului) ?

    tocmai din PROSTIA unora astfel de parinti si a unora CA TINE ajung anticristii sa va otraveasca PLOZII, pentru ca MERITATI si ati dat diavolului DREPT asupra voastra si adescendentei voastre STRICATE de pacat, INSELARE, APOSTAZIE si ignoranta !!

    Apreciază

  • preotul said, on februarie 28, 2017 at 11:29 am

   Mihaela asculta cu atentie si vei vedea ca e vorba de persoana care este inmormantata de eretici , persoana fiind ea eretica . Zice Hristos nu a venit ptr. cei pacatosi , pierduti . Se refera la persoana decedata . Face confuzie intre eretic si pacatos al bisericii. Unde spune ca persoana ar fi ortodox inmormantat de cei de alta religie .?

   Apreciază

 9. Raluca said, on februarie 28, 2017 at 7:27 am

  Pr. Necula pare că aparține aceluiași neam cu pr. Aldea.

  Apreciat de 2 persoane

 10. sile said, on februarie 28, 2017 at 12:24 pm

  Vasile vezi ca P Justin a spus despre P Arsenie ca e sfant…..sunt martori in sensul asta…..de P Nil Dorobantu nu am auzit nimic…..vezi ca P Anitulesei o comite rau ca dansu se ia si de P Argatu care e si deshumat avand Sfinte Moaste…la dezgroparea lui au asistat si P Emanuel din satu mare care este marturisitor adevarat…la fiecare predica vb despre actele cu cip si ecumenism….si a mai asistat si fostul duhovnic al P Justin,P Serafim Badila,acestia spun ca P Argatu este sfant…..cu unele nici eu nu sunt de acord dar in cazul P Argatu chiar e minciuna pe fata…..totusi….parintele a fost dezgropat….raspandea buna mireasca si e neputrezit…..P Anitulesei poate ar trebui caterisit pt hulele astea…..sa ne rugam pt el…pace tuturor !

  Apreciat de 1 persoană

  • saccsiv said, on februarie 28, 2017 at 12:58 pm

   sile

   Eu cunosc monahii si mireni care l-au auzit pe parintele Justin Parvu spunand cu totul altceva. Acum, fiecare martor cu credibilitatea sa.

   Tu nu intelegi notiunea de hula.

   Preotul Gheorghe Anitulesei zice ca a fost la dezgroparea preotului Argatu. Mi-a trimis si niste fotografii cu osemintele. Cred ca le voi posta candva.

   Apreciază

  • maria said, on martie 1, 2017 at 1:46 pm

   sile

   „…dar spui cutare şi cutare om, blândul acela, sfinţitul acela, prea înţeleptul acela face aşa şi aşa. Omule, nu-mi spune mie despre acest prea blând, prea înţelept, evlavios sau sfinţit, ci dacă vrei spune că este Petru. sau Pavel sau înger din cer. Chiar dacă sunt aşa de mari sfinţi, eu nu mă grijesc de vrednicia feţelor; deoarece eu nu citesc lege şi poruncă de rob, ci lege împărătească. Iar când se citesc scrisori împărăteşti, toată vrednicia robilor să înceteze. De ce îmi aduci de faţă pe cutare şi pe cutare?
   Dumnezeu nu te va judeca după lenea slugilor celor împreună cu tine, ci după porunca dumnezeeştilor sale legi.
   Am poruncit, îţi va zice în ziua Judecăţii; trebuia să te supui poruncii mele şi nu să pui înainte pe unul sau pe altul şi să cercetezi răutăţile altora.

   Dacă şi marele împărat David a căzut într’un păcat, oare tu nu te temi ca să nu cazi? Cu adevărat este mare primejdie. De aceea se cuvine să luăm aminte. Si nu numai virtuţile sfinţilor să le imităm, ci dacă şi lor, ca nişte oameni, li s-a întâmplat vreo nepăsare sau călcare a legii, noi trebue să ne ferim de ele, deoarece nu vom fi judecaţi de cei împreună cu noi slujitori, ci de Stăpânul şi Dumnezeul nostru, Căruia îi vom da seamă pentru toate cuvintele şi faptele noastre”.

   tu zici:

   Vasile vezi ca P Justin a spus despre P Arsenie ca e sfant

   Tu de ce te iei după unul și după altul,și nu probezi credința acestora care alții îi declară Sfinți ?

   dacă pr Iustin a greșit cu asta,noi il punem pe pr Iustin mai presus ca Sfinții care au mărturisit dreapta credință?

   Amărturisit pr Argatu dreapta credință?sau pr Nil?caută si află,nu te lua după unul si după altul.Caută adevărul la Sfinți.
   Uite ai zis că nu știi de pr Nil…uite aici ceva:
   https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/02/10/pentru-cei-care-sustin-ratacirile-parintelui-nil-dorobantu-citeva-din-gravele-abateri-ale-lui/comment-page-1/#comment-240

   Apreciază

  • Delacruce said, on martie 1, 2017 at 3:41 pm

   sile ,vorbesti pe alaturi. pr. anitulesei are dreptate. la pr. argatu nu e nicio mireasma ,doar a pamant statut. am fost atunci cand a fost dezgropat si regret. sa fim ascultatori de biserica si de ierarh (ips. pimen a poruncit sa fie reinhumat dar n-a fost acultat. de ce , …sa mai curga niste banuti !!

   Apreciază

  • Gabriel said, on iulie 10, 2017 at 11:42 pm

   Lasa-ma frate cu pr Serafim Badila nu am nimic personal cu el dar vine cu niste povesti de parca suntem copii .Ce vorbe sunt astea din partea lui la o predica inaintea enoriasilor zicand ca un parinte ca Arsenie Boca se naste 1 la 2000 de ani ( fals ). 2. Ca Maica Domnului la luat de manuta in Sf.Munte si la dat pe mana Sf Serafim de Sarov ,dupa care la dus pe Varful Athon al Sf.Munte. La incredintat celor 7 Sfinti Nevazuti si ca unul din cei 7 Sfinti trebuia sa mearga la Domnul si urma acum ca pr. Arsenie Boca sa il inlocuiasca. E totul ok pana acum dar auzi raspunsul lui Boca: ,, Nu pot ramane aici ca Romania are mai multa nevoie de mine .” O fi chiar asa ? Ca sa vezi cata ,,smerenie” .Filmuletul il gasesti pe youtube .Adica pana la urma el era seful si stia mai bine ce avea de facut.Hai sa fim seriosi !!! Pai unde este fratele meu ascultarea,supunerea,smerenia cea duhovniceasca inaintea Sfintilor . Si multe marturisiri vorbeste pr Serafim Badila de Pr Arsenie Boca de te doare mintea. Atentie nu judec ,vreau binele tuturora dar nu pot sa cred aberatii, minciuni ,povestiri de adormit copii . A dori binele aproapelui tau nu este judecata ! .Atentie !!! Dar adevarul trebuie marturisit in veci nu ascuns sub obroc . Nu il laud pe Parintele Gheorghe Anitulesei dar este un Parinte cu adevarat vrednic de crucea pe care o poarta, adevarat marturisitor si aparator al dreptei credinte ortodoxe , dupa invatatura si canoanelor Sfintilor si Drept Maritorilor Parinti , adevarat luptator pentru adevaratul Hristos , impotriva ecumenismului si a tuturor erezilor diabolice , responsabil si plin de dragoste pentru sufletul care doreste cu adevarat mantuirea , impotriva tuturor erezilor diabolice . Lumea si mai mari biserici poate sa il urasca dar va spun ca Parinti ca el poti sai numeri pe degete in zilele noastre si va veni vremea cand ii vom cauta si nui vom mai gasi si atunci sa vedeti amar … Iertati-ma

   Apreciază

 11. Aurora said, on februarie 28, 2017 at 1:12 pm

  Mascariciul Necula are mare audienta la prosti. E din acelasi aluat cu ei, de aceea il simpatizeaza.

  Apreciază

 12. sile said, on februarie 28, 2017 at 2:23 pm

  pai frate eu l am cunsoct personal pe P Justin…..eu ma duceam des la sfintia sa…..mi a zis si mie de bine de P Arsenie….il intrebasem de o carte de a lui….plus ca apare pe youtube o inregistrare unde spune clar ca P Arsenie Papacioc si Arsenie Boca sunt 2 dintre cuviosii Romaniei….ce zic alti calugari eu nu cred….e pe net marturia…..dar cu P Argatu e mult mai aiurea pt ca are trupul intreg…hai ca P Arsenie nu o fi fost dezgropat,dar P Argatu da…de poze cu osemintele P Argatu pot sa fac si eu rost de la alt preot…..e si pe net video cu Moastele …

  Apreciază

  • saccsiv said, on februarie 28, 2017 at 2:28 pm

   sile

   Da link cu video in care Parintele Justin Parvu spune ca preotul Arsenie Boca e Sfant.

   Apreciază

   • forsaledomain98 said, on februarie 28, 2017 at 2:52 pm

    Parintele Arsenie Papacioc si P. Ioanichie Balan -despre ratacirile P. Arsenie Boca

    Apreciază

  • forsaledomain98 said, on februarie 28, 2017 at 2:50 pm

   Parintele Arsenie Papacioc si P. Ioanichie Balan -despre ratacirile P. Arsenie Boca

   Apreciază

  • sorin said, on februarie 28, 2017 at 8:03 pm

   S-A bucurat si popa Ionel Malos care s-a luat degeaba de niste credinciosi, s-a mai bucurat si popa Adrian de la Milisauti care este ginerele protopopului, si ii mai convine si pr Tiberiu de la Dornesti, si popa MArici si inca unul tare s-au mai bucurat si s-au hilizit la bancurile lui Necula.

   Apreciază

   • preotul said, on februarie 28, 2017 at 9:27 pm

    Sorin azi am fost acuzat si amenintat la Protopopiat ca eu te-am pus sa imparti brosuri despre sinod Am incercat sa explic , ca nu , dar nu am fost ascultat .. Cred ca si cand va porni cel de al treilea razboi mondial tot pe mine ma acuza ca sunt cauza ..

    Apreciază

   • sorin said, on februarie 28, 2017 at 11:01 pm

    Protopopului Petru Lupastean nu ii este rusine? Cand am spus ca m-ar fi trimis pr Anitulesei sau altcineva? Se aude in inregistrare cum Malos Ionel ma intreba cine m-a pus si dupa tot el raspunde ca stie cine. Dar asta incerca sa imi bage in gura acest EUROPOPA din comuna Laura, Vicov. DAr chiar nimeni nu mai poate lua atitudine impotriva acestor indivizi care poarta haina preotiei spre rusinea lor? Am fost imbrancit de popa Malos Ionel si de directorul Casei de Cultura Ovidiu Foca pe motiv ca inregistram conferinta pe parti. Au vrut de doua ori sa imi fure telefonul si lucrurile care le aveam in mana. Au vrut sa ma scoata afara sa ma bata si sa ma duca si la politie sa iau bataie. Asta mi a spus si directorul Casei de Cultura/. Totul pe motiv ca am inregistrat conferinta si am impartit gratis brosuri. este vorba de Brosura galbena, Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismului in care unul dintre autori este pofesorul Theodor Zisis si este semnata de aproximativ 100 de preoti, monahi, ierarhi greci. Brosura are citate de la Sfintii Parinti. De ce nu ma cauta pe mine, ca am inteles ca m-au pus sa ma urmareasca si sa vorbeasca cu mine? De ce se agita acest protopop si inca cativa preoti? Deci daca ii dai cuiva o carte din Sfintii Parinti, preotii se enerveaza mai nou? Niste slugi ale satanei si ale sistemului corupt: POpa Malos Ionel, Protopopul Petru Lupastean a ajuns in aceasta functie cum numai el stie si inca cateva persoane. Niste disperati dupa bani., Locuitorii din satul Milisauti ani la randul l-au acuzat pe acest protopop ca si-a facut casa din banii luati pentru construirea catedralei.

    Apreciat de 1 persoană

   • Anda said, on februarie 28, 2017 at 11:15 pm

    Parinte ,
    raspunsul sfintiei voastre la conferinta sustinuta de pr Necula a fost extraordinar de lamuritor pentru orice crestin interesat de mantuirea sa. Invatatura Bisericii va este far si, din lumina sa ne daruiti si noua, asa cum trebuie sa faca pastorul care iubeste turma lui Hristos. Ati bucurat sfintii cu trezvia si curajul sfintiei voastre.
    N-ar fi posibil, parinte, sa construiti un blog la care sa acceada toti cei care doresc sa va asculte cuvantul de invatatura? Nu toti avem cont pe facebook. Va multumesc.

    Apreciază

 13. sile said, on februarie 28, 2017 at 2:35 pm

  frate tb sa caut asta….e pe youtube un video in care vin maicile la usa P Justin in cladirea cu maicile….si el iese si tine un cuvant despre cuviosii Romaniei…

  Apreciat de 1 persoană

 14. sile said, on februarie 28, 2017 at 2:38 pm

  mai e un lucru si anume ca la pangar erau icoane cu P Arsenie…..cea mai mare icoana de acolo cu P Arsenie era ca dimensiune si apoi era una cu P Cleopa…..deci daca credea ca e inselat nu punea asa ceva la vanzare….plus ca l am intrebat daca pot citi Cararea Imparatiei despre care se zice pe net ca e plina de erezii si mi a spus ca o pot citi

  Apreciat de 2 persoane

  • David said, on februarie 28, 2017 at 4:17 pm

   Sile

   Pentru sufletul tău îți spun, Boca era un mare înșelat. Dar uite, nu vreau să te conving, poți să cauți și singur, să vezi dacă e așa sau nu.

   Nu se poate să să crezi in el pur și simplu ca și cum ar fi Dumnezeu, pentru că asta ar aduce mai mult a idolatrie.

   Apreciază

   • sorin said, on februarie 28, 2017 at 8:04 pm

    Cu argatu este si un video. Unde este prezent si pr Anitulesei, la dezgropare

    Apreciază

 15. sile said, on februarie 28, 2017 at 2:39 pm

  sa sti ca sunt unii care spun si de P Cleopa ca nu e sfant…altii de P Justin…altii de P Calciu

  Apreciază

 16. sile said, on februarie 28, 2017 at 2:49 pm

  sa sti ca sunt mai in masura decat altii sa mi dau cu parerea despre fenomenul inselarii pt ca am fost in multe locuri din tara la multi asa zisi preoti sau calugari cu daruri…nu o spun din mandrie ci pur si simplu am mers la multi pseudovazatori cu duhul si imi este usor de depistat asa ceva pt ca se dau de gol pri anumite lucruri:ei nu au smerenie,fata si ochii nu reflecta Lumina…..daca incerci sa i enervezi vei vedea ca se supara(mandria),at c ii intrebi ceva personal si ei vor sa iti raspunda,isi pleaca capul in jos crezand ca primesc ‘vedenia’ despre tine dar de fapt o primesc de la satan(cititi patericul despre inselari)…..cine e cu adevarat sfant nu are nevoie sa isi inchida ochii si sa si aplece capul si pur si simplu te citeste de la inceput….

  Apreciază

  • costel said, on martie 1, 2017 at 9:14 am

   Sfant in pantaloni scurti? Sau la costum alb? De ce incerci sa te pacalesti singur, sa te autoconvingi ca un inselat, promovat de slugile lui satan pentru ca „astea-s timpurile” si asta-i credinta la momentul actual, poate ajunge in ceata sfintilor? Tu nu vezi ridicolul situatiei sau preferi sa faci pe orbul pentru a nu ti se demola o inchipuire? La tine vitelul nu-i de aur, pentru ca nu-ti aduce niciun venit, insa pentru multe sutane negre e o vaca de muls! Si trebuie „promovat”, nu conteaza daca duce spre iad calea asta, banul conteaza!

   Apreciază

 17. Daniel said, on februarie 28, 2017 at 2:51 pm

  ce adresa de mail are preotul Anitulesei ?

  Apreciază

 18. sile said, on februarie 28, 2017 at 3:20 pm

  uite Vasile frate…..http://hrabalexandru.blogspot.ro/2014/09/un-sfant-despre-alt-sfant-cuvant-al.html…asta e ce a spus P Justin …..acel video o sa l caut si daca l mai gasesc ti l tirmit….chiar acum ma pun sa il caut….inreg cu P Papacioc si P Ioanichie e fake…..P Papacioc nu barfea……asta toti care l au cunsocut o stiu….

  Apreciat de 1 persoană

  • saccsiv said, on februarie 28, 2017 at 4:49 pm

   sile

   Asadar video cu parintele Justin nu-l gasesti iar cel cu parintele Arsenie Papacioc si parintele Ioanichie Balan e fake …

   Apreciază

  • maria said, on martie 1, 2017 at 1:59 pm

   sile

   asta chiar că e tare !!

   Un sfânt despre alt sfânt: Cuvânt al Părintelui Iustin Pârvu, despre Părintele Arsenie Boca

   Apreciază

 19. sile said, on februarie 28, 2017 at 3:50 pm

  Daniel daca vrei sa vb cu n preot martor la deshumare cauta i pe P Emanuel si pe P Serafim Badila….ei sunt suta la suta credibili in sensul asta…

  Apreciază

 20. sile said, on februarie 28, 2017 at 3:55 pm

  https://www.youtube.com/watch?v=4WbMwJoJtnA aici se vede f bine…si se vad si cei 2 preoti martori….si p Anitulesei…..

  Apreciază

  • preotul said, on februarie 28, 2017 at 5:21 pm

   In video se vede doar acoperamantul de pe cadavru lui Argatu in groapa, iar in sicriu este tot acoperit Sa nu spui ca in video simti si mireasma . Mirosea a vechitura . Badila e cel care l-a mintit pe pr Iustin ca are moaste Argatu , folosindu-se de autoritatea lui spre a-i raspandi cultu . Dupa ce i-am aratat fotografii de la deshumarte si nebuniile din cartile lui Argatu , pr. Iustin nu a mai trimis pe nimeni sa se inchine la Boroaia .Pr. Cleopa , Fageteanu , Staniloaie , Iustin chiar Papacioc au crezut in Boca pentru o vreme , dar toti s-au lepadat de el pana la sfarsit . Boca ar putea fi primul sfant suparat pe biserica

   Apreciază

   • Ionut said, on martie 1, 2017 at 8:52 am

    Cand a facut Pr. Arsenie Boca afirmatia ca s-a suparat pe Biserica?

    Apreciază

   • nela said, on martie 2, 2017 at 8:01 pm

    Parinte va multumim pentru predici . Vorbiti in duhul Parintelui Ioanichie Balan . Dumnezeu sa va dea putere la rugaciune , sa biruiti toti diavolii acestui veac .

    Apreciază

 21. sile said, on februarie 28, 2017 at 5:02 pm

  pai frate ce e intre P papacioc si Ioanichie nu e filmare….dar uite ca am agsit filmarea cu P Argatu…..mai poate spune cineva acum ca nu are SFINTE MOASTE?

  Apreciază

  • tanase said, on februarie 28, 2017 at 8:00 pm

   Da! Eu spun ca nu are sfinte moaste, uite iti mai postez inca o data, SPECIAL pentru tine fiindca vad ca ai niste … mari probleme in a recunoste adevarul de minciuna!

   Si te rog incearca sa fii mai atent fiindca ai inclinatie catre „ortodoxia de tip magic” si … e rau de tot!

   Apreciază

 22. sile said, on februarie 28, 2017 at 5:03 pm

  am sa caut si filmarea cu P Justin mai bine…acu ascult slujba Canonului……bucurie sfanta….

  Apreciază

 23. sile said, on februarie 28, 2017 at 5:04 pm

  dar si P Cleopa ii trimitea scrisori de lauda…si Valeriu Gafencu….Corneliu Codreanu….toti acesti 3 sfinti il considerau sfant nu?

  Apreciază

 24. sile said, on februarie 28, 2017 at 5:14 pm

  mi am amintit acum ca si monahu teodot spune ca P Justin zicea de P Arsenie Boca ca este sfant…l-a pus sa se duca odata la Prislop la mormant si sa faca metanii pt el…..sti ca are blog nu?

  Apreciază

  • maria said, on martie 1, 2017 at 3:41 pm

   și mie mi-a spus pr Teodot la fel…. că o dată cînd pr Teodot vroia să se ducă la mărmântul lui Arsene Boca i-a spus să se închine la crucea lui Arsene B. si ptr dînsul(ptr pr Iustin)…și i-am zis : e limpede cum iese la suprafață și sfințenia pr Iustin,dacă a ajuns să cinstescă un înșelat !!.

   Apoi tot în acea discuție cu pr Teodot i-am spus că eu nuștiu că pr Iustin să fi dat pe față rătăcirea lui Arsene Boca,si că aici a greșit… că doar si pr Stăniloaie a greșit cu Petrache Lupu etc..la care pr Teodot îmi zice:„păi și de Petrache Lupu zicea pr Iustin că făcea minuni” …eu m-am blocat cînd m auzit așa ceva si din nou îi repet:e și mai limpede sfințenia pr Iustin!!…șsi l-am întrebat din nou…dar ce a spus de Ptreche Lupu pr Iustin? la care pr Teodot îmi zice ca a zis pr Iustin :„da măi!mari minuni se făcea acolo cu Petrache Lupu !!!!…

   mai e ceva de comentat aici?poate să mintă pr Teodot care-l cinstește pe pr Iustin?că de fapt nu-l cinstește cu așa ceva ci mai tare îl afundă.

   Apreciat de 1 persoană

   • saccsiv said, on martie 1, 2017 at 4:50 pm

    maria

    Mai e de comentat: sa nu te mai uiti in gura monahului Teodot.

    Apreciat de 1 persoană

   • maria said, on martie 1, 2017 at 5:17 pm

    saccsiv
    așa este frate Vaile,de asta nici nu am spus nici eu prea tare….dar mereu mă întreb…atîta timp cît pr Iustin nu a vorbit împotriva lui Arsene ci sînt tot felul de mărturii pro Arsene….asta e un mare semn de întrebare…

    Apreciază

   • saccsiv said, on martie 1, 2017 at 5:54 pm

    maria

    Nu e nici un semn de intrebare. Cei ce zic ca l-au auzit pe parintele Justin Parvu spunand despre preotul Arsenie Boca ca e Sfant sunt mult mai putini decat ceilalti. Dar primii tipa tare.

    Apreciat de 1 persoană

   • theonlychurch said, on martie 1, 2017 at 9:47 pm

    Dar ce, pr. Iustin Parvu e Sinod, e papa infailibil? Nu mai idolatrizati duhovnicii! Daca a fost un mare duhovnic, nu inseamna ca nu putea gresi si ca trebuie ascultat ca mult decat Invatatura Bisericii.

    Apreciază

 25. sile said, on februarie 28, 2017 at 5:31 pm

  https://www.youtube.com/watch?v=kKObRG2a7l4……uite ce spune P Ioan….

  Apreciază

 26. sile said, on februarie 28, 2017 at 5:34 pm

  https://www.youtube.com/watch?v=sjeECgm4Ujo….uite o si pe dna Aspazia Petrescu ce spune….hai sa nu dam crezare habarnistilor ci celor care sunt cunoscuti si au fapte bune….l am cunoscut personal si pe P ioan de la Rarau si m a primit cu caldura……

  Apreciază

 27. sile said, on februarie 28, 2017 at 5:36 pm

  https://www.youtube.com/watch?v=qrtm92leD0s….uite ce spune si ulitmul duhovnic al P Justin…l am cunoscut si pe dansul….e un om smerit si care da bani la saraci si are multe multe fapte bune…..

  Apreciază

  • saccsiv said, on februarie 28, 2017 at 6:55 pm

   sile

   AUDIO: Parintele ADRIAN FAGETEANU despre parintele ARSENIE BOCA, despre MISCAREA LEGIONARA, despre VERONICA de la Vladimiresti si alte amintiri din viata sa

   https://saccsiv.wordpress.com/2015/12/05/audio-parintele-adrian-fageteanu-despre-parintele-arsenie-boca-despre-miscarea-legionara-despre-veronica-de-la-vladimiresti-si-alte-amintiri-din-viata-sa/

   Apreciază

   • tanase said, on februarie 28, 2017 at 8:05 pm

    Vasile cred ca iti consumi timpul degeaba caci „dupa prima si a doua mustrare …” un om smerit si cu dorinta sincera de a afla Adevarul se mai lumineaza cat de cat. Insa domnul Sile mai degraba iscodeste, el are deja convingerile lui bine stabilite in forul interior si ar vrea sa te converteasca … poate nu ai inteles!

    Apreciază

   • Ionut said, on martie 1, 2017 at 9:12 am

    Tanase

    Dupa parerea ta, un om cu dorinta sincera de a afla adevarul e musai sa fie anti-Boca. La rosie toata planta e otravitoare, mai putin fructul. La cartof, toata planta e otravitoare (inclusiv fructele), mai putin tuberculii (cartoful). Unii zic ca Pr. Arsenie a facut si a dres. Bun, sa dam la o parte ceea ce consideram ca e gresit si sa luam ce e bun.
    Care pacat face ravagii in poporul roman? Presupusa credinta in preexistenta sufletului, neintelegerea profunda a problemelor de natura teologica sau pacatul avortului si, pana la urma, NECREDINTA crasa in Hristos?
    Stricta mea parere e ca noua securitate (continuatoarea „vrednica” a vechii securitati) a inceput de cativa ani o campanie furibunda pentru demolarea lui Arsenie Boca, pentru ca nu cumva poporul roman sa se trezeasca si sa se uneasca in jurul unui nume. Din pacate, la aceasta campanie s-au raliat si persoane de buna-credinta, iar multe dintre aceste persoane nu s-au limitat la contraargumentarea punctuala a problemelor teologice, ci s-au apucat sa arunce tam-nesam cu noroi.
    Cred ca oricare, dar oricare ar fi marele duhovnic a carui faima ar creste, noua securitate ar proceda la fel.

    Apreciază

   • tanase said, on martie 1, 2017 at 3:16 pm

    Ionut, din pacate nu ai inteles mesajul meu! DORINTA SINCERA spre aflare a ADEVARULUI si ISCODIREA spre aflarea ADEVARULUI sunt notiuni diametral opuse. Din cauza nestabilirii clare a acestor stari, se produc mari confuzii si se pierde timp si energie inutil. Sa explic, cand omul ISCODESTE, el pune intrebari si poarta discutia in asa fel incat cauta sa te convinga de parerea lui – cu un astfel de om iti pierzi timpul, cand DORESTE SINCER sa afle ceva, atunci intreaba cuvincios, poarta discutie constructiva duhovniceste si multumeste sincer!

    Despre pr. A. Boca, e adevarat ca a facut mult bine in viata lui, i-a invatat pe oameni si lucruri duhovnicesti, insa aspectele referitoare picturii de la Draganescu, anumite ereziile predicate cat si unele practici oculte pe care le-a folosit, nu sunt in duh ortodox.

    „Care pacat face ravagii in poporul roman? Presupusa credinta in preexistenta sufletului, neintelegerea profunda a problemelor de natura teologica sau pacatul avortului si, pana la urma, NECREDINTA crasa in Hristos?” – Vezi tu Ionut, a pune in balanta „raul cel mai mic” atunci cand vorbim de lucruri duhovnicesti ESTE CEA MAI MARE GRESEALA, pentru nu cunosti puterea de coruptie si distrugere duhovniceasca pe care o are raul asupra sufletului omenesc. Sf. Apostol Pavel spunea; „Feriţi-vă DE ORICE înfăţişare a răului.”(Tes. 5;22), OBSERVI VREUN COMPROMIS AICI?
    „CEI CE IUBITI pe Domnul, URATI RAUL; Domnul păzeşte sufletele cuvioşilor Lui; din mâna păcătosului îi va izbăvi pe ei.”(Ps.96;11) – Observi ca Dumnezeu ne indeamna „sa uram raul”, nu spune sa-l uram pe om, spune clar „Cei ce iubiţi pe Domnul, urâţi răul…”. Răul este invatatura gresita, cuvantul distorsionat, samanta diavolului sadita spre a pierde sufletele oamenilor! Nici un ortodox sanatos duhovniceste nu-l uraste pe pr. A. Boca, sa fie clar asta, ci uraste DOAR gresita invatatura.
    „Stricta mea parere e ca noua securitate…” – e gresit ceea ce spui, astfel incepi sa-i acuzi paranoic pe toti care se impotrivesc conceptiilor promovate de pr. A. Boca de faptul ca sunt … „securisti noi”!

    „Din pacate, la aceasta campanie s-au raliat si persoane de buna-credinta, iar multe dintre aceste persoane nu s-au limitat la contraargumentarea punctuala a problemelor teologice…” – repet, nu omul trebuie urat ci doar raul. A face propaganda si a promova cultul pr. A. Boca nu aduce nici un folos duhovnicesc ci din contra, se dezvolta o credinta de tip magic care duce la indracire.

    Apreciază

   • el said, on martie 1, 2017 at 8:26 pm

    tanase

    nu te mai osteni si @Ionut e bocolatru CONVINS( de draci) !

    Apreciază

   • tanase said, on martie 1, 2017 at 10:35 pm

    @el, explicatia am detaliato spre a da lamuriri cu „bataie lunga”! 😉

    Apreciază

  • sorin said, on februarie 28, 2017 at 8:06 pm

   sile, daca incep sa dau si eu bani la saraci, si sa fac multe multe fapte bune, devin credibil sau nu?

   Apreciază

   • nikodim said, on martie 1, 2017 at 9:44 pm

    Si dalai-lama e filantrop cu saracii…

    Apreciază

 28. Raluca said, on februarie 28, 2017 at 7:28 pm

  Binevenită această luare de poziție a pr. Anițulesei.
  Pe când o luare de poziție fermă, clară și mărturisitoare referitoare la ecumenism, care este erezia tuturor ereziilor, și la sinodul din Creta care a recunoscut ecumenismul ca o nouă dogmă a bisericii ortodoxe.

  Apreciază

 29. sile said, on februarie 28, 2017 at 8:00 pm

  preotul lasa vrajeala ca nu tine cu mine…l am cunoscut pe P Justin si pe altii….P Serafim Badila nu umbla cu minciuni…nu incerca sa mi vinzi gogosi….peronal mi a zis P Emanuel ca mirosea a mireasma si ca l a cunoscut de cand era n viata pe P Argatu si ca facea minuni deci nu ma combate cu minciuni….iar P Serafim Badila mi a dat si poza cu P Arsenie Boca…daca etsi preot spune mi si mie daca marturisesti anti acte cu cip si anti ecumenism precum acestia 2 preoti amintiti de mine…..sigur ca nu o faci….asa se vorbeste:’badila’? hmm…pai e diferenta mare si inrte felu de a fi dintre tine si P Serafim Badila….P Serafim mi a vorbit cu blandete cand am fost la el…tu vorbesti cu rautate….cu P Emanuel comunic saptamanal si mi a spus multe…..P Emanuel a fost pe la multi duhovnici din tara si din afara tarii si a si postat pe youtube ceea ce a filmat….P Emanuel a fost si la P Fageteanu…P Rafail Berestov…P Gavriil din Athos samd….daca ai fi fost mai bun ca ei sigur te ar fi ales P Justin pe tine,dar cand l a ales pe P Serafim ce ti da de inteles?adica chiar asa P Justin e pacalit mereu si tu despre care nici n am auzit pana acum esti mai luminat?mai sa fie 🙂

  Apreciază

 30. sile said, on februarie 28, 2017 at 10:16 pm

  pai tanase uite aici tota filmarea…uite si credinciosii ce spun ca mirosea a mireasma…uite i si capul….arata ca al SF IOAN RUSUL…pe cine vei sa pacalesti?:) https://www.youtube.com/watch?v=4WbMwJoJtnA

  Apreciază

  • tanase said, on martie 1, 2017 at 3:44 pm

   Pai sile, eu nu vreau sa pacalesc pe nimeni, de ce ai tu impresia ca as vrea musai sa te pacaleasc tocmai pe tine care, se vede treaba ca esti foarte cultivat, informat si inarmat cu dovezi „irefutabile”?
   Eu am fost candva la Boroaia, de mai multe ori, am vazut … ceea ce am vazut cu ochii mei, am citit cateva carti publicate de pr. Al. Argatu, asa incat nu imi este necesar si nici nu ma straduiesc macar, sa conving pe nimeni, darmite sa pacalesc!

   Apreciază

   • el said, on martie 1, 2017 at 8:31 pm

    tanase

    e dus cu capul sile idolatrul lui zian !

    astia sunt TOTI ORBI , mintea lor e stapanita de INSELAREA careia au jertfit asa ca e INUTIL sa discuti cu ei, sunt mai OBTUZI ca peretele „catrdralei ” lui danutz copita despicata ! 🙂

    sile

    bai nefericitule tu esti indracit deja la minte. umbla pe la alte porti ( de INSELATI)cu „sorcovitul” asta ca aici NU esti credibil .

    Apreciază

   • tanase said, on martie 1, 2017 at 10:29 pm

    @el – din pacate ei cred ca se afla in lumina, ii vad pe Pr. A. Boca, pr. I. Argatu, etc. ca fiind „etaloane ale ortodoxiei” cazand astfel intr-o si mai mare inselare. Mintea lor s-a invatat sa functioneze NUMAI dupa „ortodoxia de tip magic”, cand merg pe la cate un sfant parinte il „cerceteaza” pe acesta ca pe un oracol!
    Am explicat mai sus ca, daca nu merge sa-i indrepti „dupa prima si a doua mustrare” … restul incercarilor e timp pierdut inutil.

    Apreciază

 31. sile said, on februarie 28, 2017 at 10:25 pm

  treaba e ca vad la 2 de aici un razboi cu persoana celor 2 parinti nu cu pretinsa inselare…si daca sa zicem ca ar fi fost inselati,nu asa se procedeaza mai ales in Postul Sfintelor Pasti,cand vrei sa arati o inselare o faci fara rautate atacand persoana…..noi fratillor atacam inselarea nu oamenii….sorin,are legatura frate pt ca dupa roade se cunoaste omul….daca el e anti cip,anti ecumenism si milostiv,sunt sanse f mici sa fie inselat,sa nu faci ca fariseii care L acuzau pe Mantuitorul ca cu domnul demonilor scoate demonii….eu am umblat asa prin diverse locuri si am auzit preoti si calugari care l barfeau pe P Justin….eu nu stau doar pe net ci ma sfatuiesc adesea….daca vreti sa aflati adevarul cautati sa purtati conversatii cu cei care i au cunoscut pe cei doi….sa sti ca sunt si parinti inselati despre care multi cred ca sunt sfinti dar nu pot sa dau numele caci as face pacat….unul a murit de curand….cerceteaza sorin frate in amanunt lucrurile nu judeca patimas….

  Apreciază

 32. sile said, on februarie 28, 2017 at 10:32 pm

  treaba e ca P Arsenie are numeroase profetii dintre care o parte s au si implinit….iar cea cu viitorul cutremur din Bucuresti mi a spus o personal si P Justin…..

  Apreciază

 33. sile said, on februarie 28, 2017 at 10:42 pm

  pai le gasesti si n carti si pe internet….

  Apreciat de 1 persoană

  • saccsiv said, on martie 1, 2017 at 1:06 am

   sile

   In ce carti mai exact?

   Apreciază

   • maria said, on martie 1, 2017 at 3:49 pm

    Asta ce este frate Vasile?

    Părintele Justin Pârvu despre Părintele Arsenie Boca

    http://vladherman.blogspot.it/2013/07/parintele-justin-parvu-despre-parintele.html#.WLbIZG8rLIU

    Apreciază

   • saccsiv said, on martie 1, 2017 at 4:54 pm

    maria

    Eu ii cred pe cei care l-au auzit spunand altfel pe parintele Justin Parvu.

    Apreciază

   • maria said, on martie 1, 2017 at 5:05 pm

    Nici eu nu sînt tocmai mulțumită de pr Iustin….si să spun de ce…

    Sînt cîțva ani de cînd eu am cunoscut mila Domnului,si cum Dumnezeu vrea că să ne cerce credința ne mai lasă și pradă înșelărilor ca să alergăm să ieșim din ele.

    Așa am căzut si eu și fiind f.f ferm convinsă că nu e înșelare.Dar eu nu am stat cu brațele în sîn ,ci am alegrat de la un duhovnic la altul ca să mă lămurească ce este cu mine.

    Printre care am ajuns și la pr Iustin.Că deh!era f. vestit….i-am spus cele ce se întâmplau cu mine,de fapt erau niște năluciri demonice pe care eu le luam drept harul lui Dumnezeu.După ce i-am spus în cîteva cuvinte,dânsul îmi spune imediat:

    „să nu mai spui la nimeni băi !!”….ciudat sfat!…nu?cînd un om ca el așa înduhovnicit cum îl văd ații ,imediat trebuia să sesizeze că e lucrarea demonică(așa cum a sesizat-o cel care m-a potolit din așa înșelare)si că conform Sfinților Părinți orce nălucire,trebuie alungată cu desăvîrșire !!..ori el m-a pus în situația să ascund diavolii care mă amăgeau,si dacă eu nu continuam căutările așa cum m-a sfătuit,ferească-mă Dumnezeu astăzi unde eram!!Dar dau slavă lui Dumnezeu că după multe căutări Dumnezeu mi-a scos în cale un simplu duhovnic cu doar un an de preoție,care mi-a spus imediat:„ia aminte că aici e înșelare !!”….si m-a lămurit…de ce oare pr Iustin un așa mare duhbovnic mi-a zis sa „tac”?ca să facă apoi diavolii ce vor din mine?!!oare nu așa sfătuia si Arsene Boca?

    si apoi și altele care nu le pot spune aici,că eu am fost de mai multe ori la sfinția sa…așa că să ne uităm la aceștia care unii îi declară Sfinți care credință o mărturisesc…

    și apoi sînt mărturiile celor de la Petru Vodă care arată clar cum nu l-a criticat pe Arsene Boca si să-i dea pe față rătăcirile ci mai mult l-a lăudat.

    Părintele Justin despre pictura Părintelui Arsenie Boca
    https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2015/12/01/parintele-justin-despre-pictura-parintelui-arsenie-boca/

    Întrebare: Cine este Părintele Arsenie Boca pentru Biserică, pentru noi ca ţară?
    Răspuns: Este un apostol cu o lucrare uriaşă, care creşte mereu. Toate greşelile lui i s-au iertat pentru această lucrare mare, şi nu numai că i s-au iertat, dar mijloceşte pentru iertarea greşelilor noastre.

    e posibil ca un mare om cum îl văd alții să spună așa ceva?…e cumplit să auzi așa ceva!!

    Apreciază

   • saccsiv said, on martie 1, 2017 at 5:51 pm

    maria

    Tu imi arati un tablou acoperit cu o husa, spui doua vorbe despre el, apoi imi ceri parerea. Pai nu asa se face.
    Scrie exact, pana pana la vigula, ce i-ai zis parintelui Justin Parvu. Apoi scrie exact, pana la virgula, ce ti-a zis el tie.

    Apreciază

   • Anda said, on martie 2, 2017 at 3:04 pm

    maria
    uite aici raspunsul la nedumeririle tale-(in primele minute 15 minute)

    Apreciază

 34. sorin said, on februarie 28, 2017 at 11:09 pm

  Nu este prima oara cand acest Protopop se ia de preoti? Si anul trecut dupa sinod, acest individ s-a luat si de pr Lavric Florin pe motiv ca a indraznit sa scrie o scrisoare lui IPS Pimen despre sinodul din Creta.

  Apreciază

 35. Emil Baciu said, on februarie 28, 2017 at 11:51 pm

  Parinte Gheorghe, ma bucur pentru aceasta analiza facuta cu privire la una dintre conferintele pr. Constantin Necula, insa si celelate ar putea beneficia de aceleasi concluzii. Era neaparata nevoie de asa ceva si sper sa continuati, intrucat acest preot sminteste foarte mult turma . Fara indoiala, este un om inteligent, plin de verva si glume, cu atractie la public, insa nu are nimic a face duhovnicia cu reprezentatiile sale, care sunt de fapt suete de tip sectar, neoprotestant, cu multa vorbarie goala, seaca, neinspirata, neortodoxa dar cu multa, multa hlizeala prin care castiga adepti pentru idolatrie si ecumenism. Dumnezeu sa-l lumineze si sa-l aduca prin pocainta la adevarul Bisericii pe dr. Necula !

  Apreciază

 36. Lev said, on martie 1, 2017 at 9:13 am

  Saccsiv
  Am scris și eu un comentariu dar nu a apărut.

  Apreciază

  • saccsiv said, on martie 1, 2017 at 10:23 am

   Lev

   Libajul e prea dur.

   Apreciază

   • Lev said, on martie 1, 2017 at 3:17 pm

    „Securist necredincios” e prea dur?? Am întâlnit limbaj mult mai dur decât atât aici la tine, pe blog. N-aș fi crezut să te „sperie” așa. Iar apoi, vorbim de un dușman al TRADIȚIEI ORTODOXE aici!!

    Apreciază

   • saccsiv said, on martie 1, 2017 at 4:40 pm

    Lev

    De unde stii ca-i securist?

    Apreciază

   • Lev said, on martie 1, 2017 at 7:20 pm

    Eu așa cred, e strict părerea mea. Prea manipulează, parcă urmează ordine clare. E înregimentat în toate „tendințele” noi de îndepărtare a tradiției. Preot rocker?? Pentru Dumnezeu… Vedem cu toții cum „se închină” la străini… Am văzut în filmarea pe care ai postat-o cum practic ne face „nespălați”. Doamne, iartă-ne și apără-ne de astfel de specimene!

    Apreciază

   • Lev said, on martie 1, 2017 at 8:05 pm

    De ce crezi că e invitat peste tot pe la emisiuni? Pentru ca nu numai că nu deranjează SISTEMUL, dar îl și deservește sârguincios! Cică e „comic”… FEREASCĂ DUMNEZEU!!

    Apreciază

   • el said, on martie 1, 2017 at 8:37 pm

    Saccsiv

    acum ca am aflat toti de ce l-ai cenzurat pe @Lev si retinerile/comentariile tale, cred ca poti sa ii publici mesajul poate e ceva folositor. multumesc.

    Apreciază

 37. preotul said, on martie 1, 2017 at 9:42 am

  Ionut said . Pr. Necula a motivat lipsa duhovnicului pr. Boca spunand. Desi nu a lamurit cine era duhovnicul lui Boca inainte de caterisire , spune ca dupa caterisire era normal sa nu mai aiba duhovnic fiind putin suparat pe biserica . Zicea – dupa ce esti scuipat de biserica i-ti vine greu sa te mai intorci spre ea . Buna justificare , si se lauda Necula ca este in comisia de canonizare a lui Boca . Realizati cu cata responsabilitate se face acest dosar si in interesul cui.

  Apreciază

  • David said, on martie 1, 2017 at 11:57 am

   Necula & Aldea & Co, niște înșelați notorii, la fel ca și idolul lor!

   Auzi, să spună el, măscăricul de Necula că Boca era supărat pe Sfânta Biserică! El, ghicitoru-n bobi și demonizatul, care avea îndrăzneala să-i vadă pe Sfinți cumoaca lui și pe Mântuitorul ca jumătate femeie jumătate bărbat!

   Deci, ce să înțelegem de aici?…că nu mai avea nevoie de duhovnic, căci deja nu mai avea niciun păcat, nu? Ca slăninuțele halite pe munte, mersul in pantalonași scurți alături de femei, ghiceala și aroganța, luxu, erau nimic, nu-i așa? Deci, ca să înțelegem… pe ceilalți oameni trebuia să îi dezlege duhovnicul la sfspovedanie, iar pentru el venea special „îngerul din ceruri” . Că după ce a fost absolvit de cele două păcate mai mici, prin facerea cu ochiul, a devenit automat infailibil ca și anatemizatul Francisc și ca tizul lui, papa, ambii candidați la rolul de vicarius filii dei!

   Apreciază

  • nikodim said, on martie 1, 2017 at 10:00 pm

   Zice rokerul ca Biserica scuipa??? Unde se intampla asta? M-as interpune eu prea-pacatosul intre Scuipatul Bisericii si cei „jigniti” ca sa nu sufere ei… Dar nu cred ca merit asemenea onoare…
   Si ei se dau jigniti de Biserica…si se spala nevoie mare invatati fiind de „teologii” apuseni… si le pute tot ce tine de neamul lor „nespalat”…Si uite ca ne mai rabda Dumnezeu si dupa asemenea fitze.

   Apreciază

 38. sile said, on martie 1, 2017 at 2:06 pm

  Vasile,in cartile cu el care se gasesc in majoritatea bisericilor la pangar…..sunt multe carti cu marturii despre el…si cu profetiile lui

  Apreciază

  • saccsiv said, on martie 1, 2017 at 2:34 pm

   sile

   Exact despre asta-i vorba. Apar in cartile cu marturii, pe care nu trebuie sa le luam de bune.

   Apreciază

 39. sile said, on martie 1, 2017 at 2:08 pm

  eu am evlavie mare la Sf Arhangheli si la Sf Nicolae,la Sf Otroc Veaceslav,la P Justin dar si la P Arsenie pt ca m a ajutat mult si m a si tamaduit in trecut

  Apreciază

  • theonlychurch said, on martie 1, 2017 at 9:52 pm

   Frate, nu mai cauta inselati ca acel Otroc. Doamne, fereste! Chiar credem in orice prostie? In acel documentar, spunea multe erezii condamnate de sfintele sinoade. Cautati sfinti autentici, ca Teofan Zavoratul, care nu a castigat atata faima, dar era printre cei mai mari lucratori ai rugaciunii neincetate. Sfaturile lui sunt comoara.

   Apreciază

  • nimeni said, on martie 2, 2017 at 1:58 am

   sile

   Oare nu ar fi bine sa fi mai vigilent si mai atent cui te rogi si la cine ai evlavie?

   Oare nu e mai bine sa fi ferit de a cadea in vreo oarecare inselare?

   Mai bine este noua sa fim rezervati cu privire la cei pe care-i consideram a fi sfinti fara sa stim sigur aceasta si astfel ne ferim de a cadea in inselare care nu vine decat din parea de sine, ca ne incredem prea mult in noi insine fara sa cercetam cu deamanuntul.

   Uite ce spune Parintele Rafail Berestov despre micutul Otroc Veaceslav:

   ”sky said, on Februarie 18, 2017 at 3:00 pm

   In acest video pr Rafail spune despre cartile pruncului Viaceslav (otroc Viaceslav), ca nu tot ce scrie in acele carti e adevarat si da exemplu cu o intamplare cu un alt copil care desi era curat sufleteste totusi era inselat de vrajmasul din cauza lipsei de experienta duhovniceasca.”

   ”Nu te lasa inselat de titlurile rasunatoare ale cartilor care fagaduiesc sa-i invete desavarsirea crestina pe cei ce inca au nevoie de hrana pruncilor; nu te lasa inselat nici de podoaba cea din afara a cartii, de vioiciunea, puterea, frumusetea stilului, nici de faptul ca autorul ar fi, pasamite, sfant, care si-a dovedit sfintenia prin numeroase minuni (aluzie, probabil, la sfintii apuseni ca Francisc din Assisi n. tr.).
   Invatatura mincinoasa nu se da inapoi de la nici o nascocire, de la nici o inselaciune ca sa dea basmelor sale infatisarea adevarului si astfel sa otraveasca mai lesne sufletul cu ele.
   Invatatura mincinoasa este deja, in sine, inselare. Ea amageste, inainte de cititor, pe scriitor (II Tim. III, 13).
   Semnul dupa care recunoastem ca o carte e cu adevarat folositoare de suflet este ca a fost scrisa de un sfant scriitor, madular al Bisericii de Rasarit, incuviintat si recunoscut de Sfanta Biserica. Amin.

   Sfantul Ignatie Briancianinov,Experiente Ascetice vol I Editura: Sofia Bucuresti 2000
   Ierom. Ioan Iaroslav, Cum sa ne mantuim”

   Inainte de canonizarea Sf. Ignatie Briancianinov Sinodul din Rusia a luat toate cartile sale la cercetat temeinic, ca sa vada daca exista ceva contrar invataturii ortodoxe in acele scrieri si apoi l-au canonizat, ceea ce nu e valabil la scrierile lui Arsenie Boca.

   Apreciază

   • nimeni said, on martie 2, 2017 at 2:04 am

    Cunosc pe cineva care la fel ca si tine se increde doar in faptul ca a zis Parintele Iustin Parvu ca Arsenie Boca e sfant si gata , lui ii e de ajuns fara sa mai vrea macar sa cerceteze si altceva despre el zicand ca nu vrea sa-l judece pe Boca.
    Si oricat am incercat sa-l conving sa caute, sa cerceteze si sa-si puna intrebari tot pe a lui a tinut-o pana a dat peste cartile Sfantului Ignatie Briancianinov si cred ca s-a lamurit, ca nu am mai discutat cu el pe subiectul Boca.

    Apreciază

 40. sile said, on martie 1, 2017 at 3:22 pm

  pai frate….nu iau de bun nici ce a pictat?in afara de aia cu francisc…nici ce spun martorii din cari?nici ce spune P Justin?pai invatatura P Arsenie e ortodoxa….

  Apreciază

  • saccsiv said, on martie 1, 2017 at 4:48 pm

   sile

   Cand analizezi activitatea cuiva te uiti dupa ce a scris, a desenat, inregistrari. Nu „marturii”. Tu iei ce-ti convine din „marturii” si zici: „vai, ce bine le zicea Sfantul Arsenie Boca”. Dar tot in „marturii” gasim si bazazonii. Atunci probabil vei zice ca alea nu se pun, ca nu stim daca chiar le-a spus. Intelegi?

   Apreciază

 41. sile said, on martie 1, 2017 at 3:23 pm

  eu m-am rugat in gand la el de cateva ori si mi a potolit durerea…..

  Apreciază

 42. sile said, on martie 1, 2017 at 5:27 pm

  frate…mie P Justin mi a zis sa i citesc cartea….plus k m a tamaduit de dureri de 3 ori P Arsenie….eu sunt nebun,nu stiu ce vorbesc?pai ce P Justin minte?a spus o clar ca e sfant…..si P Ioan de la Sihastria Raraului….mai mare ca P Justin n a fost nimeni in Romania……a facut cineva minuni ca P Justin ca sa si dea cu parerea?logic ca nu….pe ce se bazeaza sfintenia unui om?pe evlavia poporului si pe minuni….e du te la Prislop sa vezi coada ca la Sf Parascheva sau Sf Nectarie samd….pai cine spune ca e inselat si trece peste cuvintele P Justin si peste miile de marturii ins ca are egoism si invidie…..altfel nu exista….sa spui ca e inselat cineva doar ca asa crezi tu desi ti se spune ce spune P Justin si ti se spune ca i a tamaduit pe multi inseamna ca acea persoana sufera de mandrie si nu stie ce e aceea smerenie….sa ma iertati daca am tulburat pe cineva dar vad rautate aici si iubire de sine nu bunatate si smerenie….iertati ma fratilor

  Apreciază

  • saccsiv said, on martie 1, 2017 at 5:58 pm

   sile

   Te rog nu ne mai pierde timpul pretios, cu lozinci. Ai zis de o inregistrare cu Parintele Justin Parvu spunand despre preotul Arsenie Boca ca e Sfant. Posteaz-o si pe urma mai discutam.

   Apreciază

  • theonlychurch said, on martie 2, 2017 at 11:39 am

   Minunile nu sunt criteriu de Ortodoxie, iar evlavia poporului nici atat. Daca ar fi asa, Bivolaru ar fi sfant. Ce evlavie avea poporul la sf. Ioan Botezatorul? Ce minuni a facut el?

   Apreciază

 43. Singur said, on aprilie 6, 2018 at 5:47 pm

  Sunt ardelean,sa meargă în alta parte,nici aici sa nu vină cu asfel de invataturi !

  Apreciază

 44. […] sile said, on Februarie 28, 2017 at 5:14 pm […]

  Apreciază

 45. […] mai bagam iar in seama daca n-as fi primit un semnal wordpress ca si-au reactualizat articolul Argumente din învățăturile greșite ale pr Iustin de pe […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: