SACCSIV – blog ortodox

PROGRAMA SCOLARA. “Disciplina Istorie isi asuma: formarea unor mecanisme intelectuale care să prevină orice forme de naţionalism”

Posted in Uncategorized by saccsiv on februarie 11, 2017

Circula pe internet acest proiect de programă școlară:

http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2017/01/Istorie.pdf

La “Notă de prezentare” putem citi:

“Disciplina Istorie face parte din cadrul disciplinelor obligatorii care definesc elementele centrale ale formării elevilor pe parcursul ciclului gimnazial.

Conform planului-cadru pentru învăţământul gimnazial, aprobat prin OMENCS nr. 3590/2016, Istoria se predă ca disciplină de trunchi comun, cu o alocare de o oră/săptămână (clasele a VI-a şi a VII-a) şi 2 ore/săptămână (clasele a V-a şi a VIII-a).

Finalităţile disciplinei Istorie în gimnaziu se subsumează idelului educaţional, aşa cum este el definit în Legea 1/2011. În ciclul gimnazial istoria îşi asumă:

– dezvoltarea unor elemente legate de dezvoltarea gândirii critice;

– dezvoltarea competenţelor de lucru cu surse istorice şi de informare şi plasarea lor în context;

– capacitatea de analiză şi evaluare a motivaţiilor acţiunii umane, de decelare a relaţiei dintre acţiunea umană şi valorile unei societăţi democratice;

formarea unor mecanisme intelectuale care să prevină orice forme de naţionalism, de formarea de stereotipii şi xenofobie;

să stimuleze asumarea multiculturalităţii şi multiperspectivităţii;

– să fie suport factologic celorlalte discipline din aria curriculară Om şi societate şi preia elemente legate de analiza instituţiilor, de evoluţia sistemelor politice, de problematica mai largă a cetăţeniei democratice.”

Tagged with: ,

Reactia istoricilor din Piata Victoriei: “Apelul Academiei Romane este nociv” / Fratilor, asistam la un incredibil experiment social in Piata Victoriei

Posted in Uncategorized by saccsiv on februarie 11, 2017

Intr-un apel catre poporul roman, al unui numar insemnat de membri ai Academiei Romane, putem citi in introducere:

îngrijoraţi de evoluţiile interne şi internaţionale din ultimele decenii, caracterizate printr-o continuă şi alarmantă încercare de erodare a identităţii, suveranităţii şi unităţii naţionale a României, cu multe acţiuni plasate sub semnul globalismului nivelator sau al unei exagerate „corectitudini politice”, dar şi cu multe acţiuni îndreptate direct împotriva Statului şi Poporului Român (rescrierea tendenţioasă, lacunară sau chiar mistificatoare a istoriei, denigrarea simbolurilor naţionale, subminarea valorilor şi instituţiilor fundamentale, sabotarea viitorului, dezmoştenirea generaţiilor care vin după noi prin vânzarea pământului, a resurselor solului şi subsolului, prin defrişări masive, prin înstrăinarea sau falimentarea unităţilor economice, prin degradarea învăţământului şi a sistemului sanitar, prin politizarea excesivă a tuturor subsistemelor statului şi societăţii, ceea ce are ca efect deprofesionalizarea, confuzia valorilor, corupţia, lipsa de eficienţă, apariţia unor tensiuni sociale)

Paragraful de mai sus este considerat ca fiind nociv, de catre niste istorici simpatizanţi şi participanţi la protestele ultimelor zile din Piaţa Victoriei.

Deci nu trebuie sa ne mire:

VIDEO EDIFICATOR: Bannerul catre ANAF si reactia protestatarilor din Piata Victoriei

Dar sa vedem in detaliu despre ce ar fi vorba.

(more…)

Theodor Leontescu: PAMANTUL NU E PLAT

Posted in Uncategorized by saccsiv on februarie 11, 2017
%d blogeri au apreciat: