SACCSIV – blog ortodox

Homeopatul PAVEL CHIRILA (Asociatia Christiana) a organizat o CONFERINTA pro MARELE SINOD. Dar IATA CE A IESIT …

Iata ce putem citi la De ce a fost conferinţa de la Piatra Neamţ un eşec total pentru organizatori de pe blogul fratelui

Mihai Silviu Chirila:

Joi, 1 septembrie[1] 2016, la Cinematograful Dacia Panoramic, din centrul municipiului Piatra Neamţ, s-a desfăşurat o conferinţă numită “O dezbatere teologică în legătură cu Sinodul din Creta”. Evenimentul a fost organizat de către Asociaţia Christiana, cu sprijinul Protopopiatului Piatra Neamţ, iar scopul acestuia a fost demonstrarea ataşamentului clerului şi credincioşilor nemţeni faţă de hotărârile Sinodului din Creta.

Motivul organizării unei astfel de conferinţe la Piatra Neamţ a fost apariţia în zona Neamţului a unei luări de poziţie foarte puternice contra acestui sinod. Atitudinea tranşantă a unor monahi, clerici, teologi şi mireni a fost criticată atât de către Asociaţia Christiana, care a lansat un comunicat în care contestatarii sinodului erau acuzaţi de… rupere a unităţii Bisericii după modelul uniatist[2], cât şi de unele personalităţi ale lumii clericale nemţene, care au simţit nevoia să scrie “întru apărarea Mitropolitului nostru”[3]. În ultimele săptămâni, în zona Neamţ a fost răspândit zvonul că autorii Scrisorii către ierarhi… doresc “să-l dea jos pe Înaltul”, lucru cu desăvârşire neadevărat.

Pentru ca acest eveniment să aibă succesul scontat, preoţii din protopopiat l-au recomandat credincioşilor din parohii, iar organizatorii au invitat trei profesori, doi universitari şi unul de seminar, din diverse părţi ale ţării, pentru a demonstra că la nivel naţional există un consens şi că atitudinea de contestare a sinodului din Creta este greşită.

         Răsturnare de situaţie

La ora începerii conferinţei totul părea perfect aranjat pentru un succes de răsunet, menit a transmite un mesaj la nivel naţional că opozanţii sinodului la Neamţ sunt o mână de oameni, care nu pot avea nicio influenţă asupra poporului credincios şi nu trebuie luaţi în considerare. O sală arhiplină îi făcea pe organizatori să se plimbe încrezători şi zâmbitori printre credincioşii invitaţi din parohiile nemţene, în aşteptarea evenimentului menit a demonstra că sinodul din Creta a fost“o victorie a Ortodoxiei”, iar contribuţia ierarhilor români la acesta a avut darul de a-i impresiona pe participanţi[4]. Printre cei prezenţi, opozanţii deja cunoscuţi datorită poziţiei luate contra sinodului din Creta, în număr foarte mic, au trăit sentimentul aruncării într-o groapă cu lei, aşteptând să fie judecaţi şi condamnaţi.

Şi totuşi, în ciuda tuturor pregătirilor, ceva nu a funcţionat deloc. La câteva minute de la începerea conferinţei, cea mai mare parte a audienţei s-a întors împotriva invitaţilor şi a organizatorilor, iar atmosfera s-a transformat dintr-una de adeziune la concluzii prestabilite într-una de dezbatere teologică autentică, cu accente critice, cu întrebări foarte pertinente, cu replici foarte documentate ale sălii, cu manifestări de indignare, de altfel inerente unei astfel de confruntări.

Această conferinţă a fost scăpată de sub control de către organizatori din două motive:

 1. Voia lui Dumnezeu.
 2. Patru erori fatalepe care le-au făcut.

Nu încape nicio îndoială că totul se întâmplă cu voia lui Dumnezeu pe acest pământ. Când un eveniment atât de bine organizat se întoarce împotriva celor care l-au pus la cale, nu e greu de înţeles că el nu a fost bineplăcut lui Dumnezeu. Cei prezenţi la acel eveniment din postura de opozanţi ai sinodului din Creta au resimţit acest lucru mai bine decât oricine altcineva.

            Erori fatale de organizare

În ceea ce priveşte erorile fatale de organizare, ele au fost, în opinia mea, următoarele:

 1. Preoţii nu au ţinut seama de structura spirituală a unor parohii. Atuncicând au făcut invitaţiile, preoţii nu au luat în considerare faptul că duhul ecumenist, mentalitatea secularistă şi slaba activitate misionar-pastorală au făcut ca multe dintre parohiile ortodoxe actuale să fie alcătuite din două categorii de credincioşi: credincioşii ocazionali, cei care vin la biserică din diverse motive (necazuri, obişnuinţă etc.), dar care nu sunt ataşaţi cu trup şi suflet învăţăturilor Bisericii, pe care le amestecă cu tot felul de ideologii lumeşti, şi credincioşii devotaţi Bisericii, care, în fiecare parohie, alcătuiesc un grupuscul de oameni bine puşi la punct cu problematica spirituală, informaţi, preocupaţi de lectură, cu o viaţă duhovnicească ordonată de relaţia strânsă cu un duhovnic. Cei din prima categorie menţionată nu participă la conferinţe, pentru că tematica discutată nu îi preocupă. În acest fel, în momentul în care preoţii au făcut mobilizarea la conferinţă, fatalmente au apelat la credincioşii devotaţi, care în mare parte sunt adversari ai sinodului din Creta, deoarece înţeleg implicaţiile acestuia şi nu se lasă impresionaţi de discursuri triumfaliste. Aşa se explică faptul că sala a trecut atât de repede de partea contestatarilor sinodului, deşi a fost adusă să ovaţioneze realizările acestuia.
 2. S-a pronunţat cuvântul “extremişti. A doua eroare fatală a fost etichetarea celor care contestă sinodul ca “extremişti”, o acuzaţie extrem de gravă şi cu conotaţii penale în legislaţia civilă. Încredinţat de către organizatori că se află în prezenţa unei audienţe favorabile, unul dintre invitaţi a catalogat, cam în a doua frază pe care a rostit-o, pe cei ce contestă sinodul din Creta drept “extremişti”. Acest termen a avut efectul unui chibrit aprins aruncat într-un siloz plin de fân uscat. Din acel moment, între pupitru şi sală s-a instalat o stare de vădită ostilitate.
 3. Nu s-a început cu rugăciune.A treia eroare fatală a fost începerea acestei conferinţe fără rostirea rugăciunii de deschidere. O conferinţă teologică ce începe fără rugăciunea “Împărate ceresc” este sortită a se desfăşura fără binecuvântarea lui Dumnezeu. Rugăciunea a fost făcută după vreo 15 minute, când cineva din sală le-a atras atenţia organizatorilor asupra acestui lucru.
 4. Invitaţii care contestau sinodul au fost invitaţi să plece. Către sfârşitul conferinţei, când atmosfera era încinsă, un tânăr domn, care s-a recomandat ca reprezentant al unei asociaţii partenere în organizarea conferinţei, s-a urcat pe scenă şi a invitat pe cei cărora nu le convine discuţia să plece. Peste câteva minute, aproape întreaga audienţă a cântat de trei ori “Hristos a înviat!” şi a părăsit sala.

         Vocea poporului contestă vehement sinodul din Creta

Timp de două ore şi jumătate, într-o atmosferă punctată şi cu discuţii cât se poate de teologice, dar şi cu răbufniri de indignare, sala a cerut răspunsuri la întrebările care o frământau. Pe unele le-a primit, pe cele mai multe le-a contestat. O doamnă din Germania a povestit, cu lacrimi în ochi şi în glas, care este situaţia în diaspora românească din acea ţară, cum ecumenismul este practicat acolo de ani buni, cum ereticii se împărtăşesc în bisericile ortodoxe chiar fără a fi botezaţi. I s-a recomandat să depună o plângere la autorităţile eclesiale, ca şi cum acestea nu ar fi la curent cu această situaţie.

Unul dintre invitaţii să conferenţieze a cerut să i se arate cea mai mică urmă de erezie în documentele din Creta. I s-au citat câteva dintre premisele Declaraţiei de la Toronto, despre care sinodul spune că “sunt de importanţă capitală pentru participarea Bisericilor Ortodoxe la Consiliul Mondial al Bisericilor”. Aceste premise spun că apartenenţa la Biserica Universală depăşeşte apartenenţa la propriul corp eclesial, că nu există o identitate completă între Biserica lui Hristos şi membrele CMB (deci că Biserica Ortodoxă nu este Biserica lui Hristos, ci doar o parte din ea), că în afara Bisericii există creştini, care trebuie consideraţi în egală măsură membri ai Bisericii, că există chiar “Biserică în afara Bisericii”. S-a pus întrebarea “cum se împacă afirmaţia din Declaraţia de la Toronto ecclesia extra ecclesiam [“Biserică în afara Bisericii”] cu cuvintele sfântului Ciprian al Cartaginei extra ecclesiam nulla salus [“în afara Bisericii nu există mântuire”]? S-a afirmat că această recunoaştere a premiselor Declaraţiei de la Toronto ca fundamentale reprezintă o părtăşie la erezia eclesiologică a acestora.

Răspunsul la această interpelare a fost că documentul 6 nu se referă decât la premisa din Declaraţie pe care o citează (premisa 2), în ciuda faptului că textul spune “Ele [Bisericile Ortodoxe] au convingerea profundă că premisele Declaraţiei de la Toronto sunt de o importanţă capitală pentru participarea ortodoxă la CMB”, deci evocă premisele la plural, iar apoi citează una din ansamblul lor, care se aplica argumentării respective din text, fără a spune că este de acord doar cu acea premisă sau cu încă vreuna, dar că le-ar respinge pe cele ce sunt profund neconforme cu Ortodoxia şi sunt purtătoare ale unei concepţii eclesiologice eretice.

Un alt răspuns şocant a fost că pe siteul oficial www.basilica.ro, documentele sinodului sunt… traduse greşit. Cum este posibil aşa ceva? Să nu existe nimeni în România care să poată traduce câteva pagini din limbile oficiale ale sinodului, în condiţiile în care în ţară există zeci de mii de cabinete de traducere profesională? De ce îşi asuma Patriarhia Română astfel de erori care dezinformează credincioşii?

S-a obiectat că, chiar şi în condiţiile în care se acceptă doar premisa citată în text, anume că membrele CMB nu sunt obligate să se recunoască reciproc ca biserici în adevăratul sens al cuvântului şi că nicio biserică nu e obligată să-şi modifice eclesiologia, prezenţa Bisericilor Ortodoxe în CMB este inutilă şi contrară principiilor misionare afirmate cu emfază în textul documentului 6 (ducerea mesajului lui Hristos către cei ce s-au despărţit de Biserică etc.), deoarece, în baza acestor principii, nu va reuşi să impună niciodată cuiva din CMB eclesiologia ortodoxă, prin urmare nu va reuşi niciodată să îi aducă la Ortodoxie pe ereticii prezenţi în acel consiliu. În plus, neobligativitatea recunoaşterii ca biserici depline este reciprocă, aşadar celelalte membre CMB nu sunt nici ele obligate să recunoască Biserica Ortodoxă ca Biserică deplină. Asumarea şi acceptarea acestui principiu, pe lângă o lepădare de credinţa ortodoxă, reprezintă şi un grav deserviciu adus misiunii Bisericii, deoarece ereticii vor vedea Biserica Ortodoxă ca pe încă una dintre “bisericile” creştine, nicidecum ca pe singura deţinătoare a adevărului de credinţă.

S-au adus obiecţii cu privire la “discriminarea de gen”, arătându-se că aceasta este o concesie gravă făcută lobby-ului LGBT. Astfel, s-a arătat că într-unul din documentele semnate în Creta apar referiri la teoria genului, inflamând, practic, lupta ONG-urilor creştine cu propaganda susţinută de mişcarea LGBT. Invitaţii au fost întrebaţi de ce era nevoie de aceste prevederi într-unul din documentele oficiale ale Bisericii Ortodoxe, de vreme ce Biserica nu a practicat şi nu practică discriminarea, manifestând dragoste faţă de toţi fiii ei, inclusiv faţă de persoanele de orientare homosexuală, pe care doreşte să le aducă pe calea credinţei. La răspunsul neconvingător ce s-a dat, s-a replicat că a fost un moment în care participanţii ortodocşi din CMB au fost aproape de a admite o reconsiderare a poziţiei teologice faţă de homosexualitate, folosindu-se cu acel prilej expresia “nediscriminare de orice natură”.

A fost contestat articolul 22 al documentului 6, punându-se întrebarea dacă nu cumva plasarea în mijlocul unui text referitor la participarea ortodoxă la CMB a unei declaraţii de condamnare a celor angajaţi într-o “presupusă apărare a Ortodoxiei autentice” se referă de fapt doar la cei ce condamnă implicarea Bisericilor Ortodoxe în ecumenism, ştiut fiind că pentru toate celelalte forme de neorânduială canonică există legi canonice stricte.

S-a pus întrebarea dacă nu cumva sistemul sinodal a fost pervertit prin deciziile sinodului. Răspunsul a fost nesatisfăcător, fiind centrat pe motivarea modului de reprezentare la sinod, când de fapt întrebarea era dacă nu cumva s-a creat un nou sistem sinodal, unul de tip papal, cu puteri extinse în mod necanonic.

Au existat puternice obiecţii faţă de practica rugăciunii interconfesionale, iar la răspunsul că această practică a fost stopată în ultima perioadă, s-au prezentat înregistrări video şi imprimate de slujbe săvârşite în comun de preoţi ortodocşi şi catolici.

Conferenţiarii de la tribună au afirmat că Bisericile Ortodoxe evaluează participarea la CMB. Li s-a replicat că nicăieri nu scrie în documente că s-a luat decizia retragerii din CMB, ci doar că se face o evaluare, ceea ce nu înseamnă că la capătul acestei evaluări se va lua decizia părăsirii CMB. Dimpotrivă, documentul 6 abundă de angajamente de continuare a dialogului ecumenic.

Unul dintre conferenţiari a afirmat că nu există nicio menţiune a termenului “ecumenist” în text, o încercare subtilă de eludare a realităţii, ştiut fiind că, de fapt, “ecumenism” şi “mişcare ecumenică” reprezintă acelaşi lucru.

Una dintre cele mai disputate teme a fost, cum era de aşteptat, denumirea de “biserici” acordată ereticilor şi schismaticilor. S-a încercat explicaţia dogmatico-filosofică a detaşării numelui de esenţa pe care o denumeşte, pentru a se înţelege cum se poate numi ceva “biserică”, pentru ca apoi să i se conteste caracterul eclesial. În sprijinul argumentării a fost adusă explicaţia “dacă am numi maimuţa om, nu înseamnă că maimuţa este om”. La această explicaţie s-a replicat că Aristotel, părintele logicii formale, consideră că numele surprinde trăsăturile esenţiale ale lucrului denumit. La fel, Scriptura ne spune că Adam a dat nume tuturor animalelor. Cum le-ar fi dat nume, dacă nu înţelegea ce sunt? Unul dintre invitaţi a replicat că asocierea numelui la natură este riscantă, dând exemplu unor eretici din Antichitatea creştină, care au creat o teorie triteistă referitoare la modul de însuşire a Fiinţei comune de către Persoanele Treimice. I s-a reproşat că încurcă planurile, deoarece ereticii antici au făcut această confuzie din cauza incapacităţii de a înţelege maniera perihoretică în care coexistă Persoanele Treimice, având o singură Fiinţă, Care rămâne astfel indivizibilă. O replică ce a stârnit hilaritate a fost aceea că dacă ereticii au fost numiţi “biserici” aşa cum s-ar numi maimuţa om, atunci sinodalii şi-au bătut joc de ei, şi-au bătut joc şi de noi, şi de maimuţă, şi de om…

La această temă s-a încercat şi o demonstraţie canonico-istorică, argumentată cu un text al unui sinod local din 1484, cu altul din Enciclica Patriarhală din 1848, şi chiar cu canonul Sfântului Vasile care vorbeşte despre schismatici. S-a replicat că termenul “ecclesia” folosit de acele texte poate fi interpretat în sensul său de bază, ca “adunare”, nu în sensul teologic de Biserică, aşa cum făceau Molitfelnicele româneşti, care vorbeau despre lepădarea de “adunarea papistaşilor” sau “adunarea luteranilor” etc. Mai mult, s-a argumentat (din păcate s-a vociferat, deoarece nu s-a mai oferit microfonul pentru ca obiecţia să se facă auzită) că acel canon al Sfântului Vasile trebuia însoţit de tâlcuirea din Pidalion, care punea în altă lumină cele afirmate de către cel ce îl folosea pentru a spune la un moment dat: “Nu s-a făcut mai mult la acest sinod decât au făcut Sfântul Vasile sau cei prezenţi la sinodul din 1484” (cuvinte care au fost întâmpinate cu ostilitate).

Obiecţia referitoare la interpretarea trunchiată a canoanelor a primit-o din nou acelaşi invitat, care trebuie admirat pentru modul în care a reuşit să dialogheze cu aproximativ 500 de oameni, dintre care cei mai mulţi erau în vădit dezacord cu ce spunea, şi atunci când, inevitabil, s-a ajuns la problema nepomenirii ierarhului. Acesta a prezentat canonul 31 apostolic, arătând că acel canon îl osândeşte pe preotul care nu pomeneşte pe ierarhul său, apoi a asociat acest canon cu canonul 13 al sinodului I-II din Constantinopol. I s-a cerut să pună pe ecran şi tâlcuirea canonului 31 apostolic, care spune aşa: “Iar câţi se despart de episcopul lor mai înainte de Sinodiceasca cercetare, pentru că el propovăduieşte în auzul tuturor vreo rea socoteală sau eres, unii ca aceia nu numai că cercetării celor de mai sus nu se supun, ci şi cuviincioasei cinstei celor drept slăvitori se învrednicesc, după canonul 15 al celui 1 şi 2 sobor” (Pidalion, Editura Credinţa Strămăşească, 2007, p. 70). Tâlcuirea face şi o firească legătură cu canonul 15, pe care invitatul a omis să o facă. Diferenţierile operate de sfinţia sa între ereziarh, eretic, erezie etc. au fost neconvingătoare, nereuşind să întoarcă prevederile clare ale canonului 31 şi ale canonului 15 I-II. La fel de irelevantă a fost şi precizarea că trebuie aşteptat ca episcopul eretic să greşească de trei ori (adică să fie sancţionat, în cazul nostru, după al treilea sinod panortodox de tipul celui din Creta?).

Doar din lectura acestor teme discutate şi din vizionarea altor întrebări pertinente care s-au pus şi care nu pot fi cuprinse în această relatare datorită numărului mare, dar vor putea fi analizate pe filmarea care va fi pusă în curând la dispoziţia publicului larg, se poate constata că la conferinţa de la Piatra Neamţ au participat nişte oameni care au discutat probleme foarte importante şi serioase, în cunoştinţă de cauză. Relatările contrare, care au pus accent exclusiv pe protestele din sală din unele momente ale conferinţei, încearcă să mascheze acest eşec al celor care au dorit să facă o conferinţă de fidelizare cu sinodul din Creta.

Cu această ocazie, preoţii din parohiile nemţene au putut observa pe viu reacţia vehementă a poporului, care se opune clar deciziilor eretice ale sinodului şi nu este dispus să se lase manipulat să le accepte sub falsul pretext al apărării unităţii Bisericii de duşmani închipuiţi.

Cât despre organizatori, cred că se poate spune că au pregătit conferinţa lor, dar au participat la conferinţa poporului.

            Concluzii

Deşi era firesc ca tema Conferinţei să pornească de la nivelul atins de declaraţiile Comunicatului MMB din 13 august 2016, ca raspuns la Scrisoarea deschisă adresată ierarhilor cu privire la sinodul din Creta, s-a luat de la început toată argumentaţia pentru susţinerea necondiţionata a sinodului, fără nicio critică şi fără greşelile deja recunoscute public.

De asemenea, se uită aspectul esenţial că Scrisoarea deschisă, cu toate cele 7 anexe, a primit aprecieri deosebite în cercurile MMB,  ca argumentaţie şi obiectivitate, cu o singură observaţie: că s-a greşit numai la capitolul “nepomenirea ierarhului”.

Lipsa acestor elemente esenţiale, care ţin de obiectivitatea demersului şi dezbaterilor începute pe marginea Scrisorii deschise, a contribuit la crearea de confuzii, derută şi tulburare la nivelul opiniei publice şi al celor prezenţi la conferinţă.

Toate aceste lacune i-au determinat pe organizatori şi pe conferenţiari să fie pripiţi cu catalogările şi ofensele aduse chiar de la începutul conferinţei.

O astfel de abordare subiectivistă dovedeşte o lipsă de realism şi de profunzime a înţelegerii fenomenului în cauză, lipsa spiritului creator, de dialog, de conlucrare şi lipsa interesului pentru o rezolvare paşnică a unui conflict pornit tocmai pe dezinformare şi partizanat teologic.

Iubirea pentru Adevăr cere reguli stricte, care, atunci când sunt eludate, produc reacţii adverse şi neaşteptate.

La Piatra Neamţ nu trebuia să fie reluate temele sinodului, ci aduse în discuţie toate datele la zi, din toate Bisericile Ortodoxe, de la ierarhi, clerici, teologi. Trebuia prezentată suma dezbaterilor din toate Bisericile Ortodoxe în momentul de faţă. Atunci tema şi conţinutul conferinţei s-ar fi dovedit realiste, actuale şi constructive. Or, conferinţa şi-a propus din start impunerea “victoriei sinodului”, fără nicio umbră, fără abateri, greşeli şi amendamente. S-a încercat  reducerea la tăcere a celor care au contestat laturile neortodoxe ale acestuia. Faptul că nu au fost acceptate forme de opoziţie denotă o notă de impostură, deloc specifică vieţii, comuniunii şi dezbaterilor ortodoxe.

[1] Data de 1 septembrie a fost proclamată de către Sinodul din Creta drept zi de meditaţie creştină asupra mediului înconjurător, cu alte cuvinte, zi de sărbătoare New Age, ştiut fiind că ecologia este arma ideologică prin care se propagă idolatria cultului New Age. Această zi se serbează şi de către romano-catolici, într-o zi mondială instituită de papa Francisc, în 2015. Iată, descris de un site iezuit, modul în care ecologia new-agistă îşi dă mâna cu ecumenismul: “Ziua mondială de rugăciune pentru ocrotirea creaţiei pune accentul în primul rând pe aspectul ecumenic, astfel că creştinii catolici şi ortodocşi se pot regăsi într-o unică rugăciune pentru îngrijirea creaţiei lui Dumnezeu. Nu este o întâmplare faptul că enciclica Laudato si face trimitere, încă din primele paragrafe, la contribuţiile patriarhului ecumenic Bartolomeu și ale mitropolitului ortodox Ioannis Zizioulas. De aceea, se poate spune că Ziua mondială de rugăciune este o urmare firească a enciclicei pontificale” (http://www.iezuiti.ro/2015/08/11/papa-a-proclamat-1-septembrie-ziua-mondiala-de-rugaciune-pentru-ocrotirea-creatiei/).

[2]http://www.activenews.ro/stiri-social/Comunicat-important-privind-tulburarile-aduse-de-Sinodul-din-Creta-Atanasie-si-iezuitii-au-recurs-la-aceeasi-viclenie-la-sfarsitul-secolului-al-XVII-lea-cand-au-reusit-sa-sfasie-trupul-Bisericii-Ortodoxe-din-Transilvania-135873. Comparaţia făcută de cei de la Christiana este interesantă din perspectiva faptului că sinodul din Creta creează într-adevăr premisele transformării Bisericii Ortodoxe într-un fel de Biserică Greco-Catolică, însă rolul lui Atanasie Anghel îl joacă în acest scenariu semnatarii deciziilor din Creta, nicidecum semnatarii Scrisorii adresate ierarhilor cu privire la sinodul din Creta.

[3] https://www.facebook.com/protopopiatpnt/. Acest articol a fost publicat în preziua conferinţei, având un titlu sugestiv şi mobilizator.

[4]https://lonews.ro/sfantul-si-marele-sinod-panortodox/23083-patriarhul-daniel-si-ips-teofan-au-impresionat-sfantul-si-marele-sinod-din-creta.html.

   Comentariu saccsiv:

      Despre Declaratia de la Toronto a Consiliului Mondial al Bisericilor, cititi va rog mai multe la:

EREZIA din ARTICOLUL 19 al MARELUI SINOD. Ierarhii BOR elogiaza HULELE din DECLARATIA DE LA TORONTO, care reprezinta de fapt piatra de temelie a Sinodului lor din Creta …

A nu se confunda cu:

Protocolul de la Toronto

Cititi va rog si:

1 septembrie: ZIUA MONDIALA de RUGACIUNE pentru INGRIJIREA CREATIEI. “Declarația Bisericilor europene”. Adica MEGA ECUMENISM in numele ECOLOGIEI

Despre homeopatie:

Video (si transcriptul in romana): De ce NU A PARTICIPAT teologul Dimitrie Tselenghidis la simpozionul HOMEOPATULUI PAVEL CHIRILA? Tocmai pentru ca … medicul Pavel Chirila e activist homeopat. CARE-I TREABA CU HOMEOPATIA?

HOMEOPATIA – ratacire NEW AGE. Hahnemann, fondatorul homeopatiei, a fost MASON …

Legatura dintre HOMEOPATIE si TEOSOFIE. Adica SATANISM …

Sa fie clar: HOMEOPATIA ADUCE BLASFEMIE ORTODOXIEI. Iata ce spun Ioan Vladuca si Parintii Paisie Aghioritul si Damaschin Grigoriatul

Articolul zilei (03.06.2011): HOMEOPATIA, o noua inselare

 

26 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Apa trece, pietrele rămân. said, on septembrie 7, 2016 at 8:42 pm

  Mulțumim lui Dumnezeu pentru ajutorul dat creștinilor din județul Neamț! Aliluia! Slava Ție, Doamne, slava Ție!

  Apreciază

 2. el said, on septembrie 7, 2016 at 9:45 pm

  fratilor Dumnezeu NU se lasa batjocorit de niste dobitoci cu ranguri indiferent cat de multi si puternici/invatati ( li se pare lor ca) ar fi acestia !
  Asta s-a intamplat si la aceasta conferinta. SIMPLU !

  De acum s-au CERNUT oamenii si cei cu inima curata si fara viclenie, oricat de neinvatati ar fi ei, sunt atrasi INEVITABIL de Duhul Sfant care Adevar.
  Asta IGNORA indracitii si VANDUTII satanei de azi !

  incat ei, oficialii ECUMENISTI vor ramane cu besericile PLINE de GUNOI UMAN pentru IAD ca si ei insisi, insi care si asa tot acolo ar fi ajuns, iar Robii Lui Hristos se vor SEPARA de GLOATA, chiar daca nu ar voi ei ASA SE VA FACE !

  Apreciat de 1 persoană

  • Mihail said, on septembrie 8, 2016 at 10:03 am

   Bine ai revenit „el”. Mai aveam puțin și te dădeam dispărut. Doamne ajută.

   Apreciază

  • Claudiu said, on septembrie 8, 2016 at 1:49 pm

   Bine ai revenit „el” :-)..Doamne ajuta!

   Apreciază

  • Geo said, on septembrie 8, 2016 at 10:27 pm

   Ma bucur ca ai revenit. Dumnezeu sa te lumineze.

   Apreciază

  • marinela said, on septembrie 8, 2016 at 10:48 pm

   Frate @el,pe unde-mi umblasi, ca te daduram la rubrica „disparuti”:)).Bentornato fra di noi!

   Apreciază

  • el said, on septembrie 9, 2016 at 4:49 pm

   Mihail, Claudiu, Geo, mariela

   fratilor multumesc de dragostea voastra.
   n-am mai apucat sa intru de „cuvios” ce sunt. ca-s ingropat pana in gat in lumescul cu care ma zbat, dar nadajduiesc sa mai ranesc un pic la grajdul meu cat sa pot mai bine respira si .. apoi sa revin mai aproape iar aici. 🙂
   Doamne ajuta!

   Maica Domnului Prunca Preacurata si Sfintii Bunici ai Domnului nostru Iisus Hristos Ioachim si Ana sa va binecuvinteze si sa va daruiasca mantuirea !

   Apreciază

 3. Sluga netrebnica said, on septembrie 7, 2016 at 11:41 pm

  Iti vine sa plangi cand vezi in ce hal de decadere au ajuns pseudo-patriarhul Daniel si pseudo-episcopii lui cazuti in erezie. Sa ajungi sa minti credinciosii pe fata, sa faci intentionat traduceri din care sa nu reiasa adevaratele texte, tocmai pentru a nu ajunge la cunostiinta poporului credincios toate ereziile pe care le-au semnat la sinodul talharesc din Creta, sa folosesti Pidalionul – Carma Bisericii Ortodoxe scotand din context anumite propozitii sau fraze si sa incerci sa minti si sa manipulezi poporul in legatura cu intelesul respectivului Canon … si cate si mai cate.

  Eretici care poarta haine arhieresti si care vor da raspuns in fata lui Dumnezeu pentru fiecare suflet pierdut.

  Cred ca acestor pseudo-episcopi nici nu le mai pasa de Dumnezeu si de Legile Lui. Banii, puterea, ingamfarea, „raiul lumesc” in care se lafaie, toate acestea le-au luat mintile si nu mai pot discerne nimic.

  Dumnezeu cu mila, caci turma noastra a ramas fara pastori.

  Apreciază

 4. gheorghi said, on septembrie 8, 2016 at 12:53 am

  Iata ce mai arunca in joc cretanii:
  http://www.activenews.ro/stiri-social/Patriarhia-Romana-indeamna-la-Unitate-dupa-tulburarile-post-Sinod-Crestinul-ortodox-lucid-si-realist-poate-ramane-fidel-Ortodoxiei-si-atunci-cand-se-afla-in-dialog-si-cooperare-cu-alti-crestini-fara-a-fi-fanatic-arogant-sau-agresiv-136284
  TITLU:
  „Patriarhia Română îndeamnă la Unitate după tulburările post Sinod: Creștinul ortodox lucid și realist poate rămâne fidel Ortodoxiei și atunci când se află în dialog și cooperare cu alți creștini fără a fi fanatic, arogant sau agresiv”
  ––––––––––-
  INTREBARE:
  Cine [mai] este sau ar putea fi crestin („al lui Hristos”) in afara lui Hristos, in afara Bisericii (casa Domnului, care… Domn este Iisus Hristos)??
  Furtul celor sfinte… adica folosirea vestmintelor, a obiectelor, partilor de texte religioase (fiindca le-au modificat prin eliminare, adaugire, schimgare de sens), a practicilor (copiind ritualurile)… face „crestin” pe cineva?
  Astia sint crestinii cu care sa dialogam – religios, desigur?
  Cei care sint „ai Papei” [ii urmeaza lui, considerandu-l dumnezeu, infailibi]?
  Cei care injura Mama Domnului nostru?
  Cei care scuipa si dau foc la icoane?
  Cei care considera mort pe Dumnezeu?
  Cei care scuipa Crucea ori cred pe Iisus un spirit luminat?
  Cei care batjocoresc tainele impopotanand femeile si decorandu-le preotese?
  Cei care hulesc aducand sodomia la… altar?
  ….etc. … astia sa fie „crestinii” cu care se simte in comuniune vreunul de la … Patriarhie?

  Apreciază

  • Geo said, on septembrie 8, 2016 at 10:44 pm

   Sunt categoric împotriva sinodului din Creta care a călcat în picioare canoanele sfinților părinți păstrate până acum cu jertfă dealungul veacurilor. Acest sinod tâlhăresc nu reprezinta poporul roman drept credincios. Toți cei care au semnat documentele sinodului sunt trădători de țară și neam. Este inadmisibil ca semnatarii acestor documente eretice să trateze cu așa de mare ușurință subiectele discutate, să lase deschise toate interpretările posibile pe subiecte de primă importanța si sa-și bată joc de credința noastră. Cred că în marea lor majoritate acesti ierarhi sunt atei, fără frică de Dumnezeu și de aceea îsi bat joc de credința noastră sinceră.
   Ne-am săturat să vă mai aceptăm ecumenismul vostru deșănțat pe care l-ați afișat cu atâta obrăznicie în fața noastră așa de mult timp. Este cazul ca voi ecumeniștilor să faceți un pas înapoi și să vă cereți iertare întregului popor român dreptcredincios. Ne-am pierdut răbdarea cu voi. Noi nu vrem să părăsim scumpa noastră biserică pentru voi. Cel mai bine este să plecați voi cât de repede. Ați nenorocit o generație întreagă cu învățăturile voastre eretice de sorginte apuseană iar acum vreti sa mergeti impreuna cu noi in iadul apostaziei. Duceti-va singuri, fara noi. Sa stiti ca noi n-o sa va urmam, duceti-va voi impreuna cu iubitii vostrii deja de mult eretici si lasati-ne in pace. Va ramane totusi o singura sansa de indreptare atunci cand veti constientiza cu sinceritate gresala facuta si-o veti indrepta prin pocainta curata, retragerea semnaturilor si iesirea din Consiliul Mondial al Bisericilor. Cu mantuirea nu ne jucam. Alegerea va apartine.

   Apreciază

 5. sherlock_holmes said, on septembrie 8, 2016 at 8:12 am

  Una dintre cele mai disputate teme a fost, cum era de aşteptat, denumirea de “biserici” acordată ereticilor şi schismaticilor. S-a încercat explicaţia dogmatico-filosofică a detaşării numelui de esenţa pe care o denumeşte, pentru a se înţelege cum se poate numi ceva “biserică”, pentru ca apoi să i se conteste caracterul eclesial. În sprijinul argumentării a fost adusă explicaţia “dacă am numi maimuţa om, nu înseamnă că maimuţa este om”.

  Bun si hilar raspunsul dat de credinciosi:

  ” O replică ce a stârnit hilaritate a fost aceea că dacă ereticii au fost numiţi “biserici” aşa cum s-ar numi maimuţa om, atunci sinodalii şi-au bătut joc de ei, şi-au bătut joc şi de noi, şi de maimuţă, şi de om…”

  Cred ca daca ar fi o dezbatere pe teme ale credintei dar si a vietii crestine intre preotii,ierarhii ecumenisti si credinciosii purtatori de Hristos oamenii si-ar da seama unde se afla Adevarul,de aceea cred ca vor si evita aceasta si vor recurge la tot felul de viclenii si tertipuri mai ales gazetaresti de care e plina prestitutia din UE.

  Eu as propune ca prima tema de dezbatere: Viziunea ortodoxa asupra Bisericii si ereziei ecumenismului a Sfintului Iustin Popovici.Se vor inmina fiecarui participant la dezbatere,preot,ierarh ecumenist sau nu,credincios ….cartea Biserica ortodoxa si ecumenismul cu cel putin o saptamina inainte de dezbatere,pentru a putea fi citita si inteleasa de citi mai multi.

  Pentru ecumenisti mai pun inca o data cartea in format pdf:

  Dă clic pentru a accesa Sf.-Iustin-Popovici-Biserica-Ortodoxa-si-Ecumenismul.pdf

  Pentru cei grabiti,pot sari la pagina 111.

  Apreciază

  • mihai said, on septembrie 8, 2016 at 11:47 am

   Apropo de Pavel Chirila, este cumva frate cu Mihai Silviu Chirila , sau este doar o coincidenta?!

   Apreciază

   • saccsiv said, on septembrie 8, 2016 at 2:14 pm

    mihai

    Tu chiar ii vezi posibili frati?

    Apreciază

   • marinela said, on septembrie 8, 2016 at 11:37 pm

    mihai,
    Cum poti sa-l asociezi pe fratele Mihai Chirila cu un ecumenist si homeopat pe deasupra ca Pavel Chirila?Mihai nu mai are frati,e unicul fiu la parinti si e un luptator dirz si curajos pt Credinta si Adevar .Sa-l tina Dumnezeu tot asa impreuna cu sotia lui,doi luptatori infocati,macar de-as fi si eu asa ca ei.Doamne ajuta si pocainta spre mintuire!

    Apreciază

 6. ortodoxia2013 said, on septembrie 8, 2016 at 9:32 am

  Reblogged this on Ortodoxia -singura Biserica adevarata.

  Apreciază

  • mihai said, on septembrie 10, 2016 at 11:05 am

   Marinela, Vasile, scuze fratilor numele de Chirila ma dus in eroare, ceea ce stiu despre Mihai Silviu Chirila este ca locuieste in p neamt, in schimb la pavel chirila iam vazut cartile in mai toate parohiile

   Apreciază

 7. Ionut said, on septembrie 8, 2016 at 11:43 am

  Mda, ca si cum pacatul impotriva firii ar fi ceva firesc, un dat din nastere, ca si culoarea pielii, nu rezultatul unor dezechilibre lasate sa scape de sub controlul constient, sub influenta anturajului, modei, propagandei…
  Am auzit interviul luat unui violator in care spunea „asa a fost sa fie, de la Dumnezeu”…

  Apreciază

 8. Un om simplu said, on septembrie 8, 2016 at 1:25 pm

  Ceva video de la intrunirea asta de la Piatra Neamt? Cred ca ar fi monumental sa vedem si sa auzim.

  Apreciază

 9. Nicolae A. said, on septembrie 8, 2016 at 7:20 pm

  Foarte bine. Vad ca aveti argumente teologice. Cei care sustin erezia din Creta nu au argumente teologice. Vin mereu cu lozinca diversionista „Sa pastram unitatea Bisericii” pe care ei au stricat-o cand au impus uniatismul in Creta. Sa ma ierte homeopatii lui Chirila, dar si cei de la manastirea Nera s-au lepadat de invatatura ortodoxa influientati fiind de ramura new-Age-ista a homeopatilor infiltrati in Biserica Ortodoxa.
  Parintele Teofan de la Nera impune dictatura in manastire si conceptul de a crede ce spune el fara sa cercetezi, ca si cum sfintia sa ar fi infailibil. Maicile de la Nera sunt educate ca parintele Teofan are dreptate si nu e voie sa-l contrazicem. Cine are alta opinie in manastire risca sa aiba parte de izolare si sa fie considerata a fi in ratacire. Ne spune pr Teofan de ce in urma cu mai multi ani o maica de la Nera s-a sinucis? Poate ar fi interesant sa se stie de ce nu a mai rezistat acea maicuta. Iata duhul de dominare unde duce. Cam asa se intampla si cu cei ce incearca sa ne impuna acest sinod si cu principiile domnului Pavel Chirila…

  Apreciază

  • reflux said, on septembrie 9, 2016 at 12:09 am

   http://marturieathonita.ro/mitropolitul-ierotheos-vlachos-despre-delegatia-patriarhiei-romane-la-sinodul-din-creta-bine-pregatiti-si-fermi-pe-pozitie/

   Mitrop. Hierotheos Vlachos, Isihie și teologie. Calea tămăduirii omului în Biserica Ortodoxă:

   Hierotheos Vlachos, mitrop.
   Isihie și teologie. Calea tămăduirii omului în Biserica Ortodoxă

   Prezentarea cărții

   Viețuind într‑o societate în care personalitatea este fărâmițată, într‑o societate dominată de zgomot și de imagini ce îl robesc pe om rațiunii, simțurilor și stimulilor din afară, putem înțelege marea însemnătate a acestui mijloc de tămăduire al Bisericii Ortodoxe: isihia (liniștirea) minții. Este calea străbătută de toți prorocii Vechiului Testament, de apostoli, mucenici și mărturisitori, de asceți și cuvioși.
   Fără isihie‑lucrare niptică, omul nu poate păși împreună cu Hristos pe calea dobândirii slavei Sale și nu poate ajunge la trăirea Tainei Crucii și a Învierii Lui, care exprimă duhul întregii Tradiții isihaste. Curățirea de patimi, împlinirea poruncilor lui Hristos vădesc, în fapt, pogorârea în propriul iad, adică în „valea” morții. Odată cu luminarea minții începe însă învierea cea dintâi, împărtășirea de Paștile Domnului. Predarea noastră în mâinile lui Hristos, Biruitorul morții, este însăși esența vieții isihaste.
   De vreme ce teologia reprezintă descoperirea lui Dum­nezeu în inima curată a omului, tot ceea ce ține de închipuiri, rațiune omenească și este rupt de calea ascezei ortodoxe, prin care se curățește oglinda inimii, este mincinos și lipsit de ipostas. Cei care filosofează astfel se află în hotarele închinării la idoli, nu teologhisesc despre Cel Ce este, ci despre ceva lipsit de ipostas, produs al speculațiilor și al închipuirii lor. Tămăduirea omului constă în tămăduirea minții sale (nous) prin curățire, luminare și desăvârșire, cu alte cuvinte, prin vederea slavei lui Dumnezeu.
   † Ierótheos, Mitropolitul Nafpaktosului
   COLECȚIE:RELIGIE / PEDAGOGIE CRESTINA
   EDITURA:SOPHIA

   APARIȚIE:2016
   ISBN:978-973-136-514-5

   PAGINI:424
   FORMAT:16.5X23.5 CM

   TRADUCERE:PROTOSINGHEL TEOFAN MUNTEANU

   Mitrop. Hierotheos Vlachos, Știu un om întru Hristos: Starețul Sofronie, isihastul şi theologul:

   Hierotheos Vlachos, mitrop.
   Știu un om întru Hristos: Starețul Sofronie, isihastul şi theologul

   Prezentarea cărții

   ediția a doua, revăzută și adăugită

   Unul din părinţii cu care Dumnezeu ne-a învrednicit a fi contemporani este Mitropolitul Ierótheos al Nafpaktosului. Ucenic al unora din cei mai mari stareţi ai zilelor noastre şi, prin urmare, purtător al multora din darurile acestora – dintre care îi numim pe Părintele Paisie Aghioritul, Efrem Katunakiotul, Ioannis Romanidis şi, nu în ultimul rând, cel pe care Mitropolitul l-a iubit cel mai mult, Stareţul Sofronie de la Essex – Înalt-Preasfinţitul Ierótheos a fost dăruit de Dumnezeu cu harul de a preda omului de astăzi o tradiţie veche de veacuri, în cuvinte simple, dar precise, limpezi şi pline de însuflare.
   De aceea, cu mare bucurie vă anunţăm că una din cărţile sale cele mai importante, la care Mitropolitul a muncit nu mai puţin de treizeci de ani, a fost reeditată de curând la Editura Sophia, în traducerea Părintelui Teofan (Munteanu): „Ştiu un om întru Hristos. Stareţul Sofronie, isihastul şi theologul”.
   Am numit importantă această lucrare din mai multe puncte de vedere. Primul, deoarece cuprinde un portret inedit al Stareţului Sofronie de la Essex, care se desprinde întâi dintr-o analiză teologică amănunţită a operei sale, apoi din cuvintele pe care i le-a adresat ca sfaturi de-a lungul vremii, pe parcursul a mai bine de cincisprezece ani, cuvinte consemnate de Mitropolit, aşa cum mărturiseşte, sub forma în care s-a alcătuit Patericul, imediat după ce i-au fost adresate şi întipărite pe pământul inimii sale. …
   Un al doilea portret, viu, „în mişcare” este descoperit în Partea a doua a cărţii, care cuprinde convorbirile dintre Stareţul Sofronie şi tânărul ucenic Ierótheos, însetat de „cuvintele vieţii veşnice” Ioan 6:68. Deşi Mitropolitul mărturiseşte, în cuvântul de introducere, că este vorba de sfaturi care i-au fost adresate personal, la propriile probleme sau la cele pe care le-a întâlnit la fiii săi duhovniceşti, şi nu ştie cât folos ar putea trage alţii din ele – prin problematica largă şi universală abordată, începând cu aspecte care ţin de păstorirea duhovnicească, trecând prin lupta cu patimile, Rugăciunea minţii, trăirea Liturghiei, şi ajungând până la sfaturi pentru mamele şi familiile creştine, suntem încredinţaţi că mulţi vor fi cititorii care vor afla cuvânt pentru sufletul lor şi însuflare pentru propria lor viaţă.
   La o a doua lectură, pentru cititorul atent se conturează nu doar portretul Stareţului, ci şi al ucenicului (cu toate că acesta din urmă nu spune aproape nimic, căci nici nu era nevoie, Stareţul Sofronie, prin harisma străvederii, dându-i răspuns la toate întrebările, încă dinainte de-a apuca să le mai formuleze).
   Cu toate acestea, îndrăznesc să spun că miza cărţii este mai mult decât atât. Anume, personajul principal nu este nici Stareţul Sofronie cel descris în carte, nici ucenicul care descrie. Ci însăşi relaţia dinamică a uceniciei pe lângă un mare stareţ, primirea, picătură cu picătură şi şuvoi cu şuvoi a Tradiţiei, predarea Predaniei de la Stareţul cel purtător către ucenicul cel neştiutor, naşterea într-un suflet muncit de gânduri şi de patimi a primelor scântei ale Rugăciunii minţii în inimă, la care suntem, cu uimire, martori, într-un act mişcător de dezvelire de sine a sufletului tânărului ieromonah.
   Şi încă, prin însuşi faptul că este o carte scrisă la persoana I, avem privilegiul de-a co-participa la trăirile autorului, fiindu-i alături în această călătorie către Înviere, la braţ cu Stareţul Sofronie, pe drumeagul cel îngust şi mărginit de ierburi înalte din preajma Mănăstirii de la Essex
   (Anca Stanciu)

   COLECȚIE:RELIGIE / PEDAGOGIE CRESTINA
   RELIGIE / POVATUIRI DUHOVNICESTI
   EDITURA:SOPHIA

   APARIȚIE:2013
   ISBN:978‑973‑136‑374‑5

   PAGINI:440
   FORMAT:16.5X23.5 CM, 16 PLA

   TRADUCERE:IEROMONAH TEOFAN MUNTEANU

   Apreciază

 10. ines said, on septembrie 8, 2016 at 9:36 pm

  Planeta Ortodoxiei-Serbia si Bulgaria. Pentru subtitrare in limba romana nu uitati sa dati click pe butonul CC

  Planeta ortodoxiei-Albania si Romania. Pentru subtitrare in romana nu uitati sa dati clic pe butonul CC

  Apreciază

 11. Bogdan said, on septembrie 11, 2016 at 1:00 pm

  Aveti inregistrarea conferintei ? Unde poate fi vazuta ?

  Apreciază

 12. […] Homeopatul PAVEL CHIRILA (Asociatia Christiana) a organizat o CONFERINTA pro MARELE SINOD. Dar IATA … […]

  Apreciază

 13. Copilash1234 said, on septembrie 30, 2016 at 12:03 pm

  Pavel Chirila are strânse legături cu Pr. Vasile Mihoc de la Sibiu,
  profesor de teologie la Fac. de Teologie din Sibiu –
  care se declară ecumenist (a mărturisit acest lucru de mai multe ori),
  de exemplu la ultima adunare a unor frați de la Suceava, unde NU a fost invitat,
  dar a venit din proprie inițiativă, în contextul discuției despre pseudo-sinodul din Creta,
  a spus: „cine sunteți voi să-l judecați pe Patriarh pentru ce a semnat, ce el nu știe ce face”.

  Pr. Vasile Mihoc are strânse legături în Jud. Neamț:
  vezi legatura dintre acesta și Dl. Neculai Popa din Roznov
  (medaliat cu ordinul Constantin Brâncoveanu)
  care este un om de încredere al lui Teofan
  și a ierarhului din Piatra Neamț.

  Pe de altaă parte, Dl. Neculai Popa are strânse legături cu Dl. Dr. Pavel Chirilă –
  s-a tratat la el la mână, sunt prieteni și de câte ori vine în București se vede cu acesta.

  Nu degeaba s-a ținut această conferință la Piatra Neamț.

  Filosofia lor de lucru este una a manipulării pe de o parte
  (miciuna, dusu’ cu vorba, argumente false) iar pe de altă parte
  „pumnul pus în gură” – adică forța majoră.

  Niculai Popa a susținut de mai multe ori că se dă cu unii (ecumeniștii)
  ca să-i ajute pe ceilalti (antiecumenistii) cand este nevoie –
  o manipulare de’a lui de a câștiga încrederea auditoriului.

  Pe de altă parte, Neculai Popa merge regulat la Bănceni,
  în Bucovina de Nord din Ucraina, la Parintele Jar –
  dar acolo este tinut la distanță.
  În dialogurile lui de pe acolo el zice frecvent:
  hai sa vorbim cu Vlădica, ca argument ultim la manipularile lui –
  dar niciodata nu se ajunge la așa ceva – un purtator cu vorba.

  Pe de altă parte, a se vedea legaturile dintre
  Dr. Pavel Chirila si Pr. Mirel Ilie de la București
  precum și legatura acestuia cu Dl. Neculai Popa de la Roznov:
  aceeasi duplicitate, dusu’ cu vorba si manipulare.

  Cand apar aceste persoane la înaintare, feriți-vă de ei, să știți că nu e de bine.

  Până nu se pocăiesc de această înșelăciune, să nu aveți de a face cu dânșii.

  Toate acestea le spun cu responsabilitate, pentru că-i cunosc și știu ce fac.

  Apreciază

 14. […] Homeopatul PAVEL CHIRILA (Asociatia Christiana) a organizat o CONFERINTA pro MARELE SINOD. Dar IATA … […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: