SACCSIV – blog ortodox

EREZIA din ARTICOLUL 19 al MARELUI SINOD. Ierarhii BOR elogiaza HULELE din DECLARATIA DE LA TORONTO, care reprezinta de fapt piatra de temelie a Sinodului lor din Creta …

Posted in Uncategorized by saccsiv on septembrie 2, 2016

Iata articolul 19 din documentul oficial al “Sfantului si Marelui Sinod”:

Bisericile Ortodoxe membre consideră drept o condiţie sine qua non pentru participarea la CMB respectarea articolului fundamental al Constituţiei CMB, potrivit căruia pot fi membri numai cei care cred în Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu şi Mântuitor, potrivit Scripturilor, şi mărturisesc pe Dumnezeu cel în Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, potrivit Simbolului Niceo-constantinopolitan. Ele (Bisericile Ortodoxe membre ale CMB n. tr.) au convingerea profundă că premisele eclesiologice ale Declaraţiei de la Toronto (1950), intitulată „Biserica, bisericile şi Consiliul Mondial al Bisericilor”, sunt de o importanţă capitală pentru participarea ortodoxă la acest Consiliu. Este de la sine înţeles, prin urmare, că CMB nu este şi în nici un caz nu trebuie să devină o „supra-biserică”. „Scopul Consiliului Mondial al Bisericilor nu este acela de a negocia unirea între biserici – lucru ce-l pot face numai bisericile însele din proprie iniţiativă – ci să realizeze un contact viu între biserici, să promoveze studiul şi dezbaterea problemelor ce privesc unitatea Bisericii. Nicio biserică nu este obligată să îşi modifice eclesiologia, după accederea la Consiliu… Mai mult, din includerea în Consiliu, nu rezultă că fiecare Biserică este obligată să vadă celelalte biserici ca biserici în adevăratul şi deplinul sens al cuvântului” (Declaraţia de la Toronto, §2).

   Comentariu saccsiv:

Membrii Consiliul Mondial al Bisericilor, in ordine alfabetica, sunt pe site-ului oficial:

http://www.oikoumene.org/en/member-churches

Asadar:

“Bisericile Ortodoxe membre consideră drept o condiţie sine qua non pentru participarea la CMB respectarea articolului fundamental al Constituţiei CMB, potrivit căruia pot fi membri numai cei care cred în Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu şi Mântuitor, potrivit Scripturilor, şi mărturisesc pe Dumnezeu cel în Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, potrivit Simbolului Niceo-constantinopolitan.”

Dar oare marturisesc cu adevarat aceasta toti cei din lista de mai sus?

Si ce facem cu celelalte sinoande de dupa cel de al patrulea, inclusiv?

Al patrulea Sinod ecumenic de la Calcedon

Apoi, Crezul spune si:

Cred

[…]

Intru una, sfanta, soborniceasca si apostoleasca Biserica.

Cum ramane cu fraza asta?

Dar cu hulele cumplite ale neoprotestantilor?

URACIUNEA URACIUNILOR: Patriarhia ne indeamna sa ne rugam impreuna cu luteranii, adica gireaza abolirea cultului Fecioarei Maria si a Sfintilor, desfiintarea manastirilor, episcopi femei, cler homosexual

Mai zice articolul 19:

“Ele (Bisericile Ortodoxe membre ale CMB n. tr.) au convingerea profundă că premisele eclesiologice ale Declaraţiei de la Toronto (1950), intitulată „Biserica, bisericile şi Consiliul Mondial al Bisericilor”, sunt de o importanţă capitală pentru participarea ortodoxă la acest Consiliu.”

Iata ce putem citi in articolul Declaraţia de la Toronto, elogiată în proiectele de documente pentru Sfântul şi Marele Sinod de pe Lumea Ortodoxa:

[…]

Dar care sunt premisele ecleziologice ale Declaraţiei de la Toronto? Citind textul veţi observa că aceste premise într-adevăr stau la baza mişcării şi a ereziei ecumeniste, că ele, fiind emise în 1950, au fost în ultimii 65 de ani călăuza ecumeniştilor, fie ei de rit ortodox sau făcând parte din alte confesiuni.

Propunem cititorilor conţinutul paragrafului IV din acest document, textul original fiind preluat de pe site-ul oficial al CMb. Traducerea şi sublinierile aparţin redacţiei lumea-ortodoxa.ro.

Declaraţia de la Toronto (1950): Biserica, Bisericile şi Consiliul Mondial al Bisericilor

[…]

 1. Ipotezele ce stau la baza Consiliului Mondial al bisericilor

Acum trebuie să încercăm să definim ipotezele pozitive ce stau la baza Consiliului Mondial al bisericilor şi implicaţiile ecleziologice ale calităţii de membru al acestuia.

 1. Bisericile membre ale Consiliului cred că dialogul, cooperarea şi mărturia comună a bisericilor trebuie să se bazeze pe recunoaşterea în comun că Hristos este Capul Sfânt al Trupului.

Baza Consiliului Mondial este recunoaşterea actului central, acela că „nimeni nu poate pune altă temelie, decât cea pusă, care este Iisus Hristos”. Aceasta este expresia convingerii că Domnul Bisericii este Dumnezeu-între-noi care continuă să-şi adune copiii şi să-şi zidească El Însuşi Biserica.

Prin urmare nici o relaţie între biserici nu poate avea conţinut şi speranţă dacă nu porneşte de la supunerea bisericilor conducerii lui Iisus Hristos în Biserica Sa. Având diferite puncte de vedere, bisericile întreabă: „Cum pot nişte oameni cu viziuni opuse să facă parte din aceeaşi federaţie de credincioşi?” Un răspuns clar la această întrebare a fost dat de delegaţii Ortodocşi la Edinburgh în 1937, când au spus: „În ciuda tuturor diferenţelor dintre noi, Stăpânul şi Domnul nostru este unul – Iisus Hristos, care ne va conduce spre o colaborare tot mai strânsă şi mai strânsă pentru zidirea Trupului lui Hristos.” Conducerea lui Hristos asupra poporului Său îi obligă pe toţi cei ce Îl recunosc să intre în relaţii reale şi apropiate unii cu alţii – chiar dacă ei au diferenţe în multe puncte importante.

 1. Bisericile membre ale Consiliului Mondial cred, în baza Noului Testament, că Biserica lui Hristos este una.

Existenţa mişcării ecumeniste se datorează faptului că acest articol al credinţei a venit iarăşi cu o forţă inevitabilă în casele bărbaţilor şi femeilor din multe biserici. Dat fiind că ele se confruntă cu discrepanţa dintre adevărul că este şi poate fi doar o singură Biserică a lui Hristos şi faptul că există atât de multe biserici care pretind a fi biserici ale lui Hristos, dar nu trăiesc în unitate unele cu altele, ele simt o sfântă nemulţumire faţă de această situaţie. Bisericile înţeleg că este o problemă de elementară datorie creştinească pentru fiecare biserică de a face tot posibilul pentru manifestarea Bisericii în unitatea ei şi să lucreze şi să se roage ca scopul lui Hristos pentru Biserica Sa să fie atins.

 1. Bisericile membre recunosc că apartenenţa la Biserica lui Hristos este mai cuprinzătoare decât apartenenţa la propriul lor trup bisericesc. Ele caută, prin urmare, să stabilească un contact viu cu cei din afara rândurilor lor care Îl mărturisesc pe Hristos ca Domn.

Toate bisericile creştine, inclusiv Biserica Romei, consideră că nu există o identitate completă între apartenenţa la biserica lor şi apartenenţa la Biserica Universală. Ele recunosc că există membri ai bisericii în afara zidurilor ei [extra muros], că aceştia aparţin Bisericii în mod egal [aliquo modo], sau chiar că există biserică în afara bisericii [ecclesia extra ecclesiam]. Această recunoaştere îşi are expresia în faptul că, cu foarte puţine excepţii, bisericile Creştine acceptă botezul administrat de alte biserici ca fiind valid.

Dar apare problema consecinţelor care rezultă din această învăţătură. Cel mai des în istoria bisericii, bisericile au susţinut consecinţa negativă, cum că ele ar trebui să nu aibă nici o legătură cu cei ce nu sunt membrii lor. Ipoteza de bază a mişcării ecumeniste este că fiecare biserică are o sarcină pozitivă de îndeplinit în acest domeniu. Această sarcină constă în căutarea comuniunii cu toţi cei care, nefiind membri ai aceluiaşi trup vizibil, aparţin împreună trupului mistic în calitate de membri. Şi mişcarea ecumenistă este locul unde are loc această căutare şi descoperire.

 1. Bisericile membre ale Consiliului Mondial consideră că relaţia altor biserici cu Sfânta Biserică Universală pe care o mărturisesc Crezurile este un subiect de consideraţie reciprocă. Cu toate acestea, calitatea de membru nu implică faptul că fiecare biserică trebuie să considere alte biserici membre drept biserici în adevăratul şi deplinul sens al cuvântului.

În Consiliul Mondial este loc atât pentru bisericile care recunosc alte biserici ca fiind biserici în sensul deplin şi adevărat, cât şi pentru cele care nu fac acest lucru. Dar aceste biserici divizate, chiar dacă încă nu se pot accepta unele pe altele ca biserici adevărate şi pure, cred că ele nu ar trebui să se izoleze una de alta şi, prin urmare, s-au asociat în Consiliul Mondial al bisericilor.

Ele ştiu că există diferenţe de credinţă şi constituţie, dar se recunosc una pe alta ca slujind unui singur Domn şi doresc să cerceteze diferenţele dintre ele cu respect reciproc, crezând că în acest fel ele ar putea fi conduse de Sfântul Duh spre manifestarea unităţii lor în Hristos.

 1. Bisericile membre ale Consiliului Mondial recunosc în alte biserici elemente ale Bisericii adevărate. Ele consideră că această recunoaştere reciprocă le obligă să intre în dialoguri serioase una cu alta cu speranţa că aceste elemente de adevăr vor duce la recunoaşterea întregului adevăr şi la unitate bazată pe întregul adevăr.

Diferite biserici în general învaţă că alte biserici au anumite elemente ale Bisericii adevărate, fapt numit în unele tradiţii ca „vestigia ecclesiae”. Asemenea elemente sunt predicarea Cuvântului, învăţarea Sfintelor Scripturi şi administrarea tainelor. Aceste elemente sunt mai mult decât doar nişte umbre palide ale vieţii adevăratei Biserici. Ele sunt un semn de speranţă reală şi oferă oportunitatea de a tinde, printr-o relaţie sinceră şi frăţească, spre realizarea unei unităţi mai depline. Mai mult decât atât, Creştinii de toate viziunile ecleziologice din întreaga lume, predicând cuvântul Evangheliei, au adus bărbaţi şi femei la mântuire în Hristos, la înnoirea vieţii în El şi la comuniune Creştină unul cu altul.

Mişcarea ecumenistă se bazează pe convingerea că aceste „piste” trebuie urmate. Bisericile nu trebuie să le dispreţuiască şi să le considere drept doar nişte elemente de adevăr, ci să se bucure de acestea ca fiind semne pline de speranţă ce arată o unitate reală. Ce sunt de fapt aceste elemente? Ele nu sunt rămăşiţe moarte ale trecutului, ci mijloace puternice prin care lucrează Dumnezeu. Întrebări cu privire la validitatea şi curăţia învăţăturii şi a vieţii sacramentale pot şi trebuie să apară, dar nu se poate pune la îndoială că asemenea elemente dinamice ale vieţii bisericeşti justifică speranţa că bisericile care le păstrează vor fi conduse spre adevărul deplin. Anume prin dialogurile ecumeniste se facilitează această recunoaştere a adevărului.

 1. Bisericile membre ale Consiliului doresc să se consulte împreună, căutând să cunoască mărturia pe care Domnul Iisus Hristos o aşteaptă de la ele în faţa lumii, în numele Său.

Din moment ce însăşi raţiunea de a fi [raison d’être] a Bisericii este să mărturisească pe Hristos, bisericile nu se pot aduna împreună fără a căuta de la Domnul lor comun o mărturisire comună în faţa lumii. Asta nu va fi întotdeauna posibil. Dar când se dovedeşte a fi posibil să vorbească sau să acţioneze împreună, bisericile pot accepta asta cu mulţumire ca pe un dar preţios al lui Dumnezeu, că în ciuda lipsei lor de unitate El le-a dat posibilitatea de a face una şi aceeaşi mărturisire şi că ele pot să manifeste astfel ceva din această unitate, scopul căreia este întocmai „ca lumea să creadă” şi ca ele să poată mărturisi „că Tatăl a trimis pe Fiul, Mântuitor al lumii”.

 1. O altă implicaţie practică a participării comune la Consiliul Mondial este că bisericile membre ar trebui să recunoască solidaritatea lor una cu alta, să ofere ajutor una alteia în caz de nevoie şi să se abţină de la acţiuni ce sunt incompatibile cu o relaţie frăţească.

În cadrul Consiliului bisericile caută să se trateze reciproc cu grijă frăţească. Asta nu exclude o comunicare extrem de sinceră între ele, prin care, în cadrul Consiliului, bisericile îşi pun reciproc întrebări minuţioase şi înfruntă diferenţele dintre ele. Dar asta trebuie făcut pentru zidirea Trupului lui Hristos. Asta exclude o atitudine pur negativă a unei biserici faţă de alta. Afirmarea pozitivă a învăţăturii fiecărei biserici trebuie salutată, dar acţiunile incompatibile cu o relaţie frăţească faţă de alte biserici membre distrug însuşi scopul pentru care a fost creat Consiliul. Dimpotrivă, aceste biserici trebuie să se ajute reciproc în înlăturarea tuturor obstacolelor pentru exercitarea liberă a funcţiilor normale ale Bisericii. Şi oricând vreo biserică este în dificultate sau e persecutată, ea ar trebui să poată conta pe ajutorul altor biserici prin Consiliu.

 1. Bisericile membre intră în relaţii spiritualeprin care caută să înveţe unele de la altele şi să ofere ajutor reciproc pentru ca Trupul lui Hristos să poată fi zidit şi viaţa bisericilor să poată fi înnoită.

Este o învăţătură comună a bisericilor că Biserica, fiind templul lui Dumnezeu, este în acelaşi timp o structură ce a fost zidită şi care este zidită. Prin urmare, Biserica are aspecte ce ţin de însăşi structura şi esenţa ei şi nu pot fi schimbate. Dar ea are şi alte aspecte care sunt supuse modificărilor. Prin urmare viaţa Bisericii, aşa cum se exprimă ea în propria mărturie în faţa membrilor săi şi a lumii, are nevoie de înnoire constantă. Bisericile pot şi trebuie să se ajute unele pe altele în acest domeniu prin schimb reciproc de gânduri şi experienţe. Aceasta este importanţa lucrărilor de cercetare ale Consiliului Mondial şi a multe alte activităţi ale sale. Nu există nici o intenţie de a impune altor biserici un anume şablon de gândire sau viaţă. Dar orice viziune ar căpăta una sau mai multe biserici, ea trebuie să devină accesibilă tuturor celorlalte biserici de dragul „zidirii Trupului lui Hristos”.

Nici una din aceste ipoteze implicite pentru existenţa Consiliului Mondial nu sunt în contradicţie cu învăţăturile bisericilor membre. Prin urmare, noi credem că nici o biserică nu trebuie să se teamă că, prin aderarea la Consiliul Mondial, ea s-ar pune în pericolul de a-şi renega propria moştenire.

Odată ce dialogul dintre biserici se dezvoltă şi ele intră într-un contact mai apropiat una cu alta, fără îndoială ele vor avea de înfruntat noi decizii şi probleme. Consiliul există pentru a depăşi impasul dintre biserici. Dar în nici un caz nu se va putea şi nu se va dori ca vreo biserică să fie constrânsă să ia o decizie împotriva propriilor convingeri şi dorinţe. Bisericile rămân în totalitate libere, în baza convingerilor lor şi în lumina contactelor lor ecumeniste, de face sau nu o anumită acţiune.

La întâlnirile ecumeniste a fost descoperită o unitate foarte reală care, pentru toţi cei ce colaborează în Consiliul Mondial, este cel mai preţios element al vieţii acestuia. Ea există şi noi o primim iar şi iar ca pe un dar nemeritat de la Domnul. Noi Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru această pregustare a unităţii poporului Său şi, plini de speranţă, continuăm lucrarea spre care El ne-a chemat pe toţi. Consiliul există pentru a sluji bisericilor în pregătirea de a-L întâmpina pe Domnul lor care cunoaşte doar o singură turmă.

   Comentariu saccsiv:

Iata deci cum a lucrat dracul la Toronto. Si ce bucurosi sunt Ierarhii pro Marele Sinod de aceasta lucrare …

Sa analizam cateva fraze:

“Bisericile membre recunosc că apartenenţa la Biserica lui Hristos este mai cuprinzătoare decât apartenenţa la propriul lor trup bisericesc”

Noi apartinem de Biserica Ortodoxa, care, ca membra CMB, recunoaste deci ca apartine de fapt de o “Biserica a lui Hristos” mai cuprinzatoare decat … Biserica Ortodoxa. Asadar, Biserica nu e Biserica cu B mare, ci biserica cu b mic, adica ceva cu lacune, musai perfectibil, parte a unui cu totul alt intreg, iar Sfintii Parinti bateau campii la Sinoadele Ecumenice.

Alte doua paragrafe din documentul satanist de la Toronto:

“Toate bisericile creştine, inclusiv Biserica Romei, consideră că nu există o identitate completă între apartenenţa la biserica lor şi apartenenţa la Biserica Universală. Ele recunosc că există membri ai bisericii în afara zidurilor ei [extra muros], că aceştia aparţin Bisericii în mod egal [aliquo modo], sau chiar că există biserică în afara bisericii [ecclesia extra ecclesiam]. Această recunoaştere îşi are expresia în faptul că, cu foarte puţine excepţii, bisericile Creştine acceptă botezul administrat de alte biserici ca fiind valid.

[…]

“Creştinii de toate viziunile ecleziologice din întreaga lume, predicând cuvântul Evangheliei, au adus bărbaţi şi femei la mântuire în Hristos, la înnoirea vieţii în El şi la comuniune Creştină unul cu altul.”

Ca atare, cei ce zic, precum Sfantul Ciprian, Episcopul Cartaginei, cum ca “În afara Bisericii nu există mântuire“ nu sunt decat niste extremisti ce trebuie caterisiti si afurisiti.

Alta fraza:

“Cu toate acestea, calitatea de membru nu implică faptul că fiecare biserică trebuie să considere alte biserici membre drept biserici în adevăratul şi deplinul sens al cuvântului.”

Aceasta fraza le-a permis Ierarhilor stransi la Marele Sinod sa faca pe curajosii, declarand ca “Biserica Ortodoxă este Biserica Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească” (articolul 1), deoarece CMB ne da voie sa zicem despre noi orice.

Alta:

“Ele ştiu că există diferenţe de credinţă şi constituţie, dar se recunosc una pe alta ca slujind unui singur Domn şi doresc să cerceteze diferenţele dintre ele cu respect reciproc, crezând că în acest fel ele ar putea fi conduse de Sfântul Duh spre manifestarea unităţii lor în Hristos.”

Asta-i teoria ramurilor, da?

Alta:

“Bisericile membre ale Consiliului Mondial recunosc în alte biserici elemente ale Bisericii adevărate. Ele consideră că această recunoaştere reciprocă le obligă să intre în dialoguri serioase una cu alta cu speranţa că aceste elemente de adevăr vor duce la recunoaşterea întregului adevăr şi la unitate bazată pe întregul adevăr.”

Asadar, sa invatam de la protestanti cum e cu episcopii lesbiene, ca altfel riscam sa ratam iadul.

   Alta:

“O altă implicaţie practică a participării comune la Consiliul Mondial este că bisericile membre ar trebui să recunoască solidaritatea lor una cu alta, să ofere ajutor una alteia în caz de nevoie şi să se abţină de la acţiuni ce sunt incompatibile cu o relaţie frăţească.”

In traducere, ne interzice sa le zicem ereticilor ca sunt eretici si cu atat mai putin sa-i dam anatemei. Ca atare, la Marele Sinod le-am numit … biserici.

 

64 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. oarecare said, on septembrie 2, 2016 at 12:07 pm

  AVETI OCAZIA SA PARTICIPATI ACTIV PENTRU APARAREA ORTODOXIEI , PE 10 SEPTEMBRIE , LA PATRIARHIE , UNDE SE VA FACE UN MITING AUTORIZAT (intre orele 9-18 langa Patriarhie, baza dealulului)

  TIMP 9 ORE SE VA PROTESTA PASNIC IMPOTRIVA ECUMENISMULUI.

  Veniti cu pliante, fotografii, carti care dovedesc faptul ca acesti pastori sunt de fapt acei antihristi, lupi in piele de oaie care vin sa sfasie turma asa cum ne-a spus Sf Apostol Pavel!

  Sa dea Domnul sa se reuseaca sa fie pus acolo si un proiector mare pe care sa se deruleze documentare despre ce inseamna ecumenismul, ca sa inteleaga si cel care nu are internet acasa !

  Avem acesta mare ocazie, timp de 9 ore !

  Lasati mandria ca nu va place cel care a luat autorizatia de la Primarie.. ca e balbait, repezit.. a facut mai mult decat cei care sunt cu doctorate dar tac…si nu fac nimic..

  Trebuie sa fim uniti pt ca avem acelasi scop- SA APARAM DE ERETICI ORTODOXIA !

  Daca veneati pe 30 august la Patriarhie mai multi, era si mai bine.. Dumnezeu a lucrat prin cei care au avut curaj sa vina acolo…prosti , balbaiti dar sinceri in credinta…ati vazut ca au reusit sa-l faca pe Varlaam sa vb..sa se vadeasca ce e de fapt – un eretic..

  VA ROG ! NU STATI DOAR CA OBSERVATORI…PARTICIPATI ! MITINGUL ESTE AL VOSTRU ..PROMOVATI-L SI PARTICIPATI ACTIV CU SUGESTII ! ORTODOXIA ESTE A NOASTRA SI AVEM DATORIA SFANTA SA O DAM MAI DEPARTE URMASILOR NOSTRI !

  Apreciat de 2 persoane

  • saccsiv said, on septembrie 2, 2016 at 12:11 pm

   oarecare

   A fost haos pe 30 august si asta nu e bine.

   Apreciat de 1 persoană

   • ban said, on septembrie 2, 2016 at 12:28 pm

    Poate a fost haos, dar ortodoxia nu se apara aplaudand ca la teatru. De ce nu au venit clericii nostri, sa ne organizeze, sa puna intrebari mai documentate; au fost doar doi. Celorlati le era frica ca isi pierd postul, cumva?

    Apreciază

   • saccsiv said, on septembrie 2, 2016 at 3:45 pm

    ban

    Cred ca multora nu le-a placut de acel Ionut care s-a tot agitat pe youtube.
    Altora nu le place ideea de miting. Dar nu pentru ca le-ar fi frica. Ca daca le era frica, nu-si mai puneau semnaturile pe scrisorile deschise ce le-am tot publicat si pe acest blog, de exemplu.

    Dar tot nu inteleg de ce a fost haos. Tu ai fost acolo? De ce trebuie sa vina altcineva sa va organizeze?

    Apreciază

   • ban said, on septembrie 2, 2016 at 3:52 pm

    Cei de acolo unii nu se cunosteau intre ei, plus ca vazand raspunsurile ereticului, au intervenit ca sa-l apostrofeze. Oricum, la 20 oameni e greu cu ordinea, la o sedinta ad-hoc.
    Si la conferinta de la piatra-neamt lumea a inceput sa-i huiduie cand sustineau ecumenismul, doar nu vreti sa le dam flori si sa-i incurajam…

    Apreciază

   • saccsiv said, on septembrie 2, 2016 at 7:23 pm

    ban

    La conferinta e altceva.

    Frate, nu ca sa fie rau v-am zis, ci ca sa fie bine. Cred ca daca v-as cunoaste personal, mi-ar fi drag de majoritatea dintre voi. Incercati sa faceti si voi ceva, ca sa nu mai fie haos.

    Pe de alta parte insa, pentru viitoarele mitinguri mi-e tema de altceva, cu mult mai rau: de intrusi, de provocatori, de diversionisti. Ai vazut cum urla site-urile pro Marele Sinod? Ca cei impotriva Marelui Sinod sunt extremisti periculosi, sa vina jandarmii si alte alea. E suficient ca un intrus sa arunce cu un ou intr-un Ierarh si gata.

    Apreciază

   • georgegr said, on septembrie 2, 2016 at 9:55 pm

    sa nu uitam de sfatul Parintelui Adrian Fageteanu: „Sa nu bravati!”

    incepand cu min 3:30 explica Parintele Adrian ce inseamna asta

    Apreciază

  • alex said, on septembrie 2, 2016 at 2:08 pm

   Apreciază

  • Bacosca Antoanela Iustina said, on septembrie 4, 2016 at 12:48 am

   Ban, La Piatra Neamt nu a fost conferinta ci dezbatere. Au incercat sa ne spele creierele dar nu i-am lasat sa prosteasca lumea. Am fost facuti sectanti, extremisti (chiar parintele Mihoc de la Sibiu a profitat in momentul cand l-am atentionat sa nu ne abureasca, ci sa vorbeasca strict despre ce s-a hotarat la sinod, si imediat ne-a facut extremisti!), prosti, agitatori, fanatici etc. Reeducarea s-a mutat din puscarii in randul vladicilor, la conferinte, dezbateri etc. S-a vazut clar, pe fata, la Piatra Neamt cum vor sa ne spele creierele. Preotii de mir, prezenti in sala, au tacut, nu au luat nici o pozitie. Au fost rezervati. Ierarhii acestia care au semnat, senini, au facut mare tulburare cu acest asa-zis sinod. Nu le pasa de popor nici cat negru sub unghie. La sfarsit, cand am iesit din sala, alt preot MIhoc, am inteles ca sunt mai multi din aceeasi familie, mare de statura, cu parul si barba carunte ne-a spus, cu superioritate si greata, ca suntem niste prosti. Le-am spus ca ei sunt tradatori. De ce ati semnat? De-a lungul timpului, de cand este ortodoxia pe pamant, credinta a trecut prin foc si sabie. Clipe de liniste nu au fost decat putine. Nu-i bai! Otelul se caleste cel mai bine in foc mistuitor. Asa ne vom cali si noi si aceste ispite ingaduite de Dumnezeu vor face adevarata curatenie in BOR, pentru ca Biserica Lui Hristos nu este din lumea aceasta, ci este lucrarea Duhului Sfant. Sa nu ne temem, Sa marturisim fara ura drepti, curajosi si cu bucurie, pentru ca unitatea crestinilor nu se poate face decat in adevar. Cu adevarat este vremea cernerii! Sa ne bucuram!

   Apreciază

 2. cel pacatos said, on septembrie 2, 2016 at 12:11 pm

  off topic

  Stareţul Varsanufie de la Optina

  Cînd intri în biserică, să-ţi aduci aminte că ea este casa lui Dumnezeu. Să stai în ea cugetînd neîncetat în mintea ta că te afli în casa Lui. Şi să nu laşi nici o clipă să fugă din mintea ta gîndul că Dumnezeu Se afla alături de tine. Şi să nu-ţi îngădui niciodată, sub nici un motiv, vreo libertate şi vreun confort în mişcările tale, cît timp te afli înlăuntrul bisericii.

  Cu cît trăieşti mai atent şi mai aspru, cu atît mai sălbatic te ataca vrăjmaşul. Încearcă să te tragă în păcat mai ales în sărbători. Să le aştepţi pe toate. Să fii pregătit pentru toate… Domnul este îndurător. Sărbătorile pricinuiesc daruri. Şi voi veţi lua ceva şi vă veţi încredinţa de asta după mulţi ani, poate chiar după 40 de ani… Atunci veţi înţelege ce dar v-a trimis Domnul în sărbătoarea cutare.

  Gîndurile îndoielii, precum şi cele ruşinoase şi de hulă, trebuie să le dispreţuiţi. Să nu le daţi nici o importanţă! Dispreţuiţi-le! Şi atunci vrăjmaşul diavol nu va mai rezistă, ci va fugi. Diavolul nu rezistă dispreţului, deoarece a fost călcat. Dar dacă începeţi totuşi acest dialog cu gîndurile (nu uitaţi că gîndurile aceste nu sunt ale voastre, ci ale vrăjmaşului, venite din afară), diavolul vă va aduce atîtea gînduri, încît vă vor încovoia şi aşa vă vor “întuneca”.

  Să nu daţi importanta faptului că după Sfînta Împărtăşanie vă vin multe gînduri urîte şi dorinţe rele. Satana va lupta mai tare în această zi, ca să vă pierdeţi folosul ce l-aţi primit. (…) Şi să nu spuneţi niciodată: “Mîine mă voi împărtăşi“, ci: “Dacă Domnul se va milostivi şi mă va învrednici, mă voi împărtăşi“.

  Cînd te tulbura gînduri de frică pentru mîhnirile ce vor urma, să nu începi să vorbeşti cu ele, ci să spui simplu: Facă-se voia Domnului! Şi asta te va umple de linişte. Toate faptele noastre cele bune trebuie să fie încercate, adică probate dacă sunt cu adevărat după Dumnezeu. Toate, chiar şi credinţa noastră. Încercarea se face prin amărăciuni şi suferinţe

  Mîndria este urmată la fiecare pas de desfrînare. Aşadar este bine să ne osîndim pe noi înşine şi să ne smerim. Mulţi urca spre cer, ducînd cu ei multe osteneli şi izbînzi, dar nu vor să se smerească.

  Mintea se luminează atunci cînd se îndeletniceşte cu cercetarea Scripturilor şi cu rugăciunea. În timp ce, afundîndu-se în cele pămînteşti se face grea şi neputincioasă să înţeleagă cele duhovniceşti. De asemenea este absolut necesar să cercetăm cărţile duhovniceşti ca să ne ajute să ne luptăm şi să biruim patimile. Iar patimile le biruim uşor atunci cînd sunt numai în gînd. Cînd trec în cuvinte şi în fapte, se înrădăcinează.

  Atunci dezrădăcinarea lor este foarte grea, dacă nu chiar imposibilă. Toată viaţa monahului este o luptă cu gîndurile sale şi de aceea este nevoie de Rugăciunea lui Iisus. Cine nu s-a unit cu Domnul Iisus aici, nu se va uni cu El niciodată, spune Sfîntul Simeon Noul Teolog. Cuvinte înfricoşătoare! Să păziţi TĂCEREA cît puteţi de mult. Dar cînd sunteţi întrebaţi, chiar şi în biserică, să răspundeţi fără să vă întărîtaţi sau să vă posomorîţi.

  Celui care flecăreşte nu-i este cu putinţă să trăiască în trezvie. Acesta va avea în permanenţă împrăştierea minţii. Din tăcere se naşte liniştea, iar din linişte rugăciunea. Este cu putinţă să se roage omul care are mintea împrăştiată? Ia aminte! Viaţa cu trezvie şi atenţie înlesneşte rugăciunea şi ne duce aproape de Dumnezeu. Ia aminte la tine însuţi! Tăcerea este o nevoinţă! Cel ce se dă pe sine acestei nevoinţe să se pregătească de mîhniri, pentru că tăcerea nu se dobîndeşte nici repede, nici uşor.

  În fiecare seară să vă cercetaţi pe voi înşivă şi să vă pocăiţi de păcatele voastre. Cercetarea vieţii noastre ne povăţuieşte la cunoaşterea neputinţei noastre şi la pocăinţă. Iar pocăinţa ne povăţuieşte la neîncetată pomenire a lui Dumnezeu şi a morţii. De noi depinde începerea unei vieţi de atenţie şi trezvie.

  Frică de lume şi de viaţa lumească este o frică mîntuitoare. Fugiţi de acest monstru înfricoşător, adică de lume! Dumnezeu să vă ajute să fugiţi de ea cu totul. Să vă temeţi numai de păcat.

  Domnul ne-a făgăduit că ne va ierta păcatele dacă ne pocăim, iar nu că vom trăi şi mîine. De aceea, este absolut necesar ca în oricare din situaţii, bune sau rele, să păzim poruncile şi datoriile noastre, fără să uităm vreodată cuvintele: “Iată, ACUM este vremea potrivită, iată, ACUM este vremea mîntuirii”.

  https://luminapentrucandeladinsuflet.wordpress.com/

  Apreciat de 1 persoană

 3. Iones said, on septembrie 2, 2016 at 12:31 pm

  OFF-TOPIC
  Ziarul israelian Jerusalem Post il critica pe George Soros dupa scurgerile de informatii si scrie despre cum urmareste Soros sa distruga Occidentul, inclusiv prin „ONG-urile” lui precum „Fundatia pentru o Societate Deschisa”

  http://www.digi24.ro/stiri/externe/campania-haosului-scopul-ascuns-al-finantarilor-masive-ale-lui-soros-557599

  Apreciază

 4. Florin4 said, on septembrie 2, 2016 at 1:05 pm

  Sa mearga acolo preotii marturisitori de la Lacul Frumos, parintele de la Oituz, parintele Antim, parintele Staicu

  Apreciază

  • saccsiv said, on septembrie 2, 2016 at 3:50 pm

   Florin4

   Unde sa mearga? La miting? Si altceva cam ce vreti sa mai faca? Sa va aduca si niste pachetele cu mancare si apa minerala?

   Eu gandesc ca-i cu mult mai util ca toti cei anti ecumenism sa mearga ei la acei parinti, caci cred ca au nevoie acei parinti de sustinere, din multe puncte de vedere.

   Apreciat de 2 persoane

   • Pąʍvo said, on septembrie 2, 2016 at 9:48 pm

    Se zvoneste ca parintele Antim de la m-rea Bistrita – Neamt si doi preoti de la Sihastria ar fi caterisiti deja de IPS Teofan. O fi adevarat ?

    Apreciază

   • Paul222 said, on septembrie 3, 2016 at 8:05 am

    De pe Astradrom, un cuvant folositor:

    A aparut recent stirea ca un monah l-a blestemat pe patriarhul Daniel si pe ierarhii care au cedat semnand documentele ecumeniste in Creta. Pe facebook s-a creat o retea de chemare la protest in care este folosit numele parintelui Iustin Parvu. L-am contactat telefonic pe parintele Eftimie Mitra, unul dintre cei care s-a pronuntat public impotriva oficializarii ecumenismului in Creta, intrebandu-l despre evenimentul anuntat:

    -Ati aflat ca se pregateste un miting de protest prin care se condamna decretarea oficiala a ereziei ecumeniste din Creta?
    -Am primit si eu cateva mesaje pe telefon in care se anunta asa ceva. Dar de ce intrebi? Era un numar necunoscut, tu mi-ai trimis?

    -Nu eu am trimis, dar vroiam sa va intreb, noi ce sa facem?
    -Sa stati in banca voastra. Cine organizeaza? Ce scopuri au? Ii cunosti pe organizatori?

    -Mai fratilor, nu mergeti. Organizatorii care nu-si dau numele sunt niste anonimi care ori cauta tulburare, ori isi revarsa tulburarea din ei prin fel de fel de subiecte, ori au interesul sa compromita pe cei ce s-au impotrivit fata de talharia din Creta, pentru a da impresia ca sunt niste turbulenti. Chestiunea din Creta nu se combate in strada, ci in cuvant. Cuvantul vostru trebuie sa rasune cu putere si sa fie bine argumentat. Nu vedeti ca pana acum ecumenistii nu au venit cu nici un argument teologic prin care sa sustina compromisul facut de cei care au semnat? De ce? Pentru ca ei nu au argumente teologice. Ei spun ca sunteti niste razvratiti sau fundamentalisti, retrograzi sau fanatici si tot felul de expresii sub care sa-si ascunda inselarea in care se afla. Nici un argument teologic, ci doar abureli arhieresti prin care sa ne duca cu zaharelul sa ne faca sa credem ca acolo nu s-a schimbat nimic. Abia asteapta sa faceti o miscare gresita, sa faceti un gest de genul asta si sa va puna o eticheta prin care voi sa nu fiti crezuti cu toate ca aveti dreptate in ce spuneti. Eu zic sa nu mergeti acolo, ori e o cursa, ori e un exces de zel fara discernamant. Cu atat mai mult ca se ascund sub anonimat.

    http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.co.ke/2016/08/mitingul-de-protest-impotriva.html

    Apreciază

 5. Templier said, on septembrie 2, 2016 at 1:33 pm

  Schitul românesc Prodromu de la Muntele Athos clarifică OFICIAL poziția sa față de Sinodul din Creta
  http://www.activenews.ro/stiri-social/Schitul-romanesc-Prodromu-de-la-Muntele-Athos-clarifica-OFICIAL-pozitia-sa-fata-de-Sinodul-din-Creta-136185

  Apreciază

 6. oarecare said, on septembrie 2, 2016 at 1:48 pm

  Tocmai.. Dumnezeu a lucrat prin cine a fost atunci…o sa lucreze si prin pietre la un moment dat .o sa vorbeasca prin ele….daca nu o mai aiba cu cine lucra…Veniti voi si vorbiti !..Toti aveti dreptul de a participa…Omul acesta, apreciez curajul lui, nu vrea sa fie vedeta.. a facut tot ce a putut cu talantii pe care ii are de la Dumnezeu…Voi aveti mai multi..nu-i ingropati !!!!!..Haideti la treaba.. 🙂

  Vor veni televiziuni..probabil se da in direct..

  Sunt 9 ore !!!! …

  Trebuie sa ne unim caci suntem un trup…unul mai balbait..altul mai putin…unul mai destept..altul mai putin..cu o gramada de pacate…mai multe sau mai putine.. dar niciodata eretici…si toti pentru Hristos Domnul !!!!!!…

  Avem la dispozitie 10 zile sa adunam materiale, poze , nu..stiu…veniti cu idei..

  Apreciat de 1 persoană

  • ban said, on septembrie 2, 2016 at 4:45 pm

   In loc sa stea in spatele tastelor si sa faca misto de cei care au fost, mai bine s-ar implica cu ceva. Daca la mitingul anti-cip au venit, acu’ le e frica?
   Si sf. Teodor Studitul impreuna cu mii de monahi a facut miting impotriva iconoclastilor, asa am citit undeva. Parca si sf. Paisie Aghioratul a participat la un miting.Inseamna ca nu erau sanatosi la cap?

   Apreciat de 1 persoană

  • Muritor said, on septembrie 2, 2016 at 9:26 pm

   Ar fi bine sa fie citate din Sfintii Parinti: Sf. Teodor Studitul, Sf. Vasile cel Mare, Sf. Ioan Damaschin, Sf. Grigorie Palama, Sf. Maxim Marturisitorul si toti sfintii care la un moment istoric al Bisericii au intrerupt pomenirea ierarhilor apostati.
   Ar fi cazul sa faceti un schimb de emailuri, eventual de telefoane ca sa puteti coordona ce aduce fiecare si cum va organizati.
   Pagina asta ar fi buna pentru adrese de email: a mea e djambav@gmail.com . Cine e gata sa scoata niste postere, bannere sint gata sa-i trimit niste citate si poate si alte sugestii.

   Apreciază

 7. oarecare said, on septembrie 2, 2016 at 1:49 pm

  Apreciază

 8. Haiduc said, on septembrie 2, 2016 at 4:59 pm

  Care stie rusa, sa ne traduca ce zice parintele Cyril al treilea din dreapta. El este cunoscut ca fiind anti-sinodul din Creta.

  Apreciază

 9. maxim said, on septembrie 2, 2016 at 5:41 pm

  Frate Vasile, mai e o erezie in formula CMB: ” potrivit căruia pot fi membri numai cei care cred în Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu şi Mântuitor, potrivit Scripturilor” Cum doar ca Dumnezeu? Pai om nu e? E doar Dumnezeu?!

  Apreciază

  • Pąʍvo said, on septembrie 2, 2016 at 9:42 pm

   A fost alcatuit asa sa nu supere pe monofiziti. Nebunii, una dupa alta…

   Apreciază

  • ayeaye20 said, on septembrie 2, 2016 at 10:43 pm

   Aceea e erzie monofizita, si chiar de se zice Dumnezeu si Om nu e de ajuns, ptr ca si monofizitii zic dumnezeiasca si omeneasca dar o fire, trebuia sa se zica : DOUA FIRI IN Iisus Hristos Dumnezeu si Om( ca sa nu mai existe nici o portita ptr vro erezie

   Apreciază

 10. picasso said, on septembrie 2, 2016 at 9:12 pm

  Apreciază

 11. Paul222 said, on septembrie 3, 2016 at 8:27 am

  http://vestea.net/dezbatere-babilon-despre-sinodul-din-creta/

  Ceea ce ar fi trebuit să fie o dezbatere cu argumente pro şi contra pe subiectul Sinodului din Creta s-a transformat, din păcate, într-o dispută sterilă, un fel de combatere de-a surda, graţie unui grup de fundamentalişti religioşi care au aplicat reţeta clasică, deja vizibilă chiar în postările lor de pe internet. Adică întrebări în cascadă, nelăsarea celui întrebat să răspundă, adresarea de noi întrebări şi de către „procurorul” iniţial, dar şi de alţi acuzatori, cu teme diferite astfel ca acuzatul să nu poată răspunde iar când răspunde să nu fie lăsat să o facă.

  Tranformarea ideii de dialog într-un monolog-rechizitoriu a fost redată de către unul din spectatorii din sală care s-a arătat dezgustat de tot ceea ce s-a întâmplat.

  „Din dorinta de a-mi pune ordine in idei si de a gasi raspunsuri pe care nu le stapanesc,am participat la Cinematograf Dacia Panoramic ,la o dezbatere teologica pe tema Sinodului asa zis ,talharesc” din Creta.Ceea ce s-a vrut a fi o discutie deschisa pe aceasta tema ,s-a transformat intr-un circ total .Au contribuit la aceasta, cateva persoane care au vociferat si au strigat in gura mare pe toata durata dezbaterii, fara a avea un minim de respect si buna cuviinta pentru invitatii care au facut si 600 km. pt a fi alaturi de Pietreni. S-a ajuns pana acolo incat Pr. Prof. Mihoc,venit de la Institutul Teologic din Sibiu ,a parasit masa prezidiului si a luat loc langa noi in sala. A fost o totala lipsa de respect fata de invitati, dar si pentru cele cateva zeci de Preoti si alte fete bisericesti ale orasului Piatra Neamt , prezente acolo. Babilon este putin spus pt. starea traita acolo. Am primit raspunsuri la unele intrebari,dar m-am afundat in altele. Rog pe aceasta cale pe cinstitii invitati si sa ma creada pe cuvant ca acei indivizi si individe asa zis crestini ,crestine nu reprezinta orasul Piatra Neamt si nici ortodoxia din aceste locuri, drept pt.care aplecat spun: Iertare Cuvioase Fete Bisericesti !!! Din respect pt. cei care au participat la acest eveniment,cu inima buna,nu voi face publice filmarile pe care le-am facut.De ce ? De RUSINE !!!”, a spus martorul ocular.

  D.V. / sursa foto: facebook

  Apreciază

 12. Constanta said, on septembrie 3, 2016 at 12:46 pm

  http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.fr/

  Preotul Matei Vulcănescu dezminte ştirea eronată de pe site-ul basilica.ro în care se menţionează o eventuală caterisire a clericilor greci care au intrat în dialog cu patriarhia Georgiei. Ştirea preluată de Patriarhia Română de pe un site neoficial a dus în eroare pe mulţi credincioşi ortodocşi din România. Cui i-a folosit această diversiune şi care a fost scopul?

  Clericii greci au mers în Georgia la invitaţia scrisă a patriarhului Ilia al Bisericii Ortodoxe a Georgiei. Repercursiunile asupra lor nu au temei canonic sau dogmatic.

  Se încearcă o intimidare din partea ierarhiei aservite globalizării în plan religios.

  Apreciază

 13. alex said, on septembrie 3, 2016 at 12:53 pm

  http://basilica.ro/procesiunea-luminilor-in-capitala-video/

  In al 3-lea video pe e pus be boxe imnul tinerilor ortodocsi de zici ca e la concert.

  Apreciază

  • alex said, on septembrie 3, 2016 at 4:12 pm

   http://basilica.ro/concert-pentru-tineri-in-a-treia-zi-a-ito2016-smiley-elena-gheorghe-si-mihai-georgescu-vor-canta-in-i-o-r/

   Evenimentele prilejuite de Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea continuă și astăzi 3, septembrie 2016. Pentru a doua zi consecutiv, tinerii se vor deplasa către școlile partenere unde vor lua parte la Ateliere de discuții pe temele stabilite de organizatori.

   De la ora 20:00, tinerii vor participa la concertul din parcul Alexandru Ioan Cuza (IOR) din București. Pe scenă vor urca Elena Gheorghe, Smiley și trupa Bere Gratis.

   Toți cei care doresc să participe la spectacolul din parcul I.O.R. sunt invitați să se alăture tinerilor ortodocși, accesul la eveniment fiind liber.

   Apreciază

 14. Iones said, on septembrie 3, 2016 at 2:32 pm

  Erezie si ecumenism: Secta Oastea Domnului in Bisericile Ortodoxe

  TRINITAS TV, iulie 2016: Întrunirea anuală a Asociației Ortodoxe „Oastea Domnului”

  De la adunarea anuală a Oastei Domnului din Cluj care a avut loc în Biserica Ortodoxă „Sf. Ilie Proorocul” (Cluj, 7 oct. 2012)

  Din adunarea de comemorare a Pr. Iosif Trifa care a avut loc în Catedrală Ortodox din Sibiu, 9 feb. 2013

  2009: Postul protestant ALPHA & OMEGA TV lauda secta Oastea Domnului, prezentand-o ca pe „o miscare reformatoare a ortodoxiei”

  Cuvântul IPS Bartolomeu Anania de la adunarea de tineret pe ţară a Oastei Domnului (Dej, 17 aprilie 2004)

  Apreciază

  • Constanta said, on septembrie 3, 2016 at 7:28 pm

   Faptul ca fac parte din Oastea Domnului nu inseamna neaparat ca sunt sectanti sau eretici. Cel mai bun exemplu pe care pot sa-l dau la momentul actual este PS Longhin de Banceni. Ascultati predicile lui de la adunari si ce spune despre Parintele Iosif Trifa.

   Oastea Domnului Banceni :

   https://www.youtube.com/channel/UCQU9VWEgy2bYveX2H9CSbmw

   Memorialul durerii :

   Au fost si derapaje, asta si PS Longhin recunoaste.

   Apreciază

 15. Iones said, on septembrie 3, 2016 at 2:38 pm

  „Pr.” Iosif Toma de la Oastea Domnului, filiala Sibiu: „Intalnirea are binecuvantarea mitropolitului si arhiepiscopului Ioan Salajeanul”

  Apreciază

 16. Mihail said, on septembrie 3, 2016 at 3:43 pm

  Asta nu e tot.

  1. – Prin urmare nici o relaţie între biserici nu poate avea conţinut şi speranţă dacă nu porneşte de la supunerea „bisericilor” conducerii lui Iisus Hristos în Biserica Sa.
  – Nu v-ați prins? Brr… Vor SUPUNERE fraților!!! Supunere unei noi „Biserici”. Vor să înlocuiască denumirea de Biserică Ortdoxă cu cea de ”Biserica lui Iisus” creată de ei momentan sub denumirea de CMB. Acum, citind acest articol, mi-am dat seama de ce au făcut ei conferința pentru tinerii ortodocsi in București, aseară, cu denumirea pompoasă „Iisus Hristos – Bucuria Vieții”, foarte asemănătoare sectanților.
  2. Bisericile membre ale Consiliului Mondial cred, în baza Noului Testament, că Biserica lui Hristos este una.
  Iar folosesc această denumire – este clar. Urmăresc schimbarea denumirii. Biserica Ortodoxă va deveni „Biserica ui Iisus” sau „Biserica lui Hristos”.
  3. Bisericile membre recunosc că apartenenţa la Biserica lui Hristos este mai cuprinzătoare decât apartenenţa la propriul lor trup bisericesc.?!… Asta e tare!!!
  Acum o spun deja pe față. Nici nu este prea greu. Mai greu a fost să îi adune pe toți creștinii laolaltă în aceeași troacă a porcilor.
  Nici nu mai intru în alte detalii. Am o scârbă totală. Concluzia finală și cea mai importantă este că CMB este un UE religios care foarte curând va înregimenta și controla forțat tot clerul ortodox din lume și oile cu adevărat necuvântătoare.

  Apreciază

 17. Mihail said, on septembrie 3, 2016 at 4:11 pm

  Era să uit, saccsiv. Programul inițial prevedea într-adevăr ca acel concert „minunat” să aibă loc vineri, ziua răstignirii Domnului. Pesemne că internăuții l-au apostrofat bine pe nefericit, pentru că foarte rapid a schimbat programul.

  Apreciază

 18. […] EREZIA din ARTICOLUL 19 al MARELUI SINOD. Ierarhii BOR elogiaza HULELE din DECLARATIA DE LA TORONTO,… […]

  Apreciază

 19. Mary said, on septembrie 3, 2016 at 11:52 pm

  Eu simt ca Dumnezeu apara pe cei ce se lupta pentru acrivie si nu lasa sa fie dati jos nici cei cu alunecari in numele iconomiei. Istoria e dreaota liniara nu circulara deci o noua schisma nu va urma. Nici o alipire. Dumnezeu sa ierte pe cei ierarhi cu adevarati cazuti. Sa plangem: vom vedea ce poate omul fara Dumnezeu, antihristul. Sa ne bucuram: ceva mai departe dar foarte aproape e chiar chipul Celui mai presus de chip reintors. Si o damnare e plata usoara pentru mine, nii, care sa vad si pentru ultima oara poate Chipul. Care este si raspuns.

  Apreciază

 20. […] EREZIA din ARTICOLUL 19 al MARELUI SINOD. Ierarhii BOR elogiaza HULELE din DECLARATIA DE LA TORONTO,… […]

  Apreciază

 21. […] EREZIA din ARTICOLUL 19 al MARELUI SINOD. Ierarhii BOR elogiaza HULELE din DECLARATIA DE LA TORONTO,… […]

  Apreciază

 22. […] EREZIA din ARTICOLUL 19 al MARELUI SINOD. Ierarhii BOR elogiaza HULELE din DECLARATIA DE LA TORONTO,… […]

  Apreciază

 23. […] EREZIA din ARTICOLUL 19 al MARELUI SINOD. Ierarhii BOR elogiaza HULELE din DECLARATIA DE LA TORONTO,… […]

  Apreciază

 24. […] EREZIA din ARTICOLUL 19 al MARELUI SINOD. Ierarhii BOR elogiaza HULELE din DECLARATIA DE LA TORONTO,… […]

  Apreciază

 25. […] EREZIA din ARTICOLUL 19 al MARELUI SINOD. Ierarhii BOR elogiaza HULELE din DECLARATIA DE LA TORONTO,… […]

  Apreciază

 26. […] EREZIA din ARTICOLUL 19 al MARELUI SINOD. Ierarhii BOR elogiaza HULELE din DECLARATIA DE LA TORONTO,… […]

  Apreciază

 27. […] EREZIA din ARTICOLUL 19 al MARELUI SINOD. Ierarhii BOR elogiaza HULELE din DECLARATIA DE LA TORONTO,… […]

  Apreciază

 28. […] EREZIA din ARTICOLUL 19 al MARELUI SINOD. Ierarhii BOR elogiaza HULELE din DECLARATIA DE LA TORONTO,… […]

  Apreciază

 29. […] EREZIA din ARTICOLUL 19 al MARELUI SINOD. Ierarhii BOR elogiaza HULELE din DECLARATIA DE LA TORONTO,… […]

  Apreciază

 30. […] EREZIA din ARTICOLUL 19 al MARELUI SINOD. Ierarhii BOR elogiaza HULELE din DECLARATIA DE LA TORONTO,… […]

  Apreciază

 31. […] EREZIA din ARTICOLUL 19 al MARELUI SINOD. Ierarhii BOR elogiaza HULELE din DECLARATIA DE LA TORONTO,… […]

  Apreciază

 32. […] EREZIA din ARTICOLUL 19 al MARELUI SINOD. Ierarhii BOR elogiaza HULELE din DECLARATIA DE LA TORONTO,… […]

  Apreciază

 33. […] EREZIA din ARTICOLUL 19 al MARELUI SINOD. Ierarhii BOR elogiaza HULELE din DECLARATIA DE LA TORONTO,… […]

  Apreciază

 34. […] EREZIA din ARTICOLUL 19 al MARELUI SINOD. Ierarhii BOR elogiaza HULELE din DECLARATIA DE LA TORONTO,… […]

  Apreciază

 35. […] EREZIA din ARTICOLUL 19 al MARELUI SINOD. Ierarhii BOR elogiaza HULELE din DECLARATIA DE LA TORONTO,… […]

  Apreciază

 36. […] EREZIA din ARTICOLUL 19 al MARELUI SINOD. Ierarhii BOR elogiaza HULELE din DECLARATIA DE LA TORONTO,… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: