SACCSIV – blog ortodox

SAPTAMANA DE RUGACIUNE PENTRU UNITATEA CRESTINILOR (18 – 25 ianuarie). Tema pe 2014: „OARE A FOST HRISTOS IMPARTIT?”. Fratilor, NU PARTICIPATI!

Posted in ECUMENISM by saccsiv on ianuarie 13, 2014

In unele orase deja a fost facut cunoscut programul pe internet:

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor la Iaşi (18-25 ianuarie 2014)

„Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor 2014” la Braşov

Studiati va rog si ce scrie pe site-ul Consiliului Mondial al Bisericilor:

http://www.oikoumene.org/en/resources/week-of-prayer

Zic ei (cf. 1Cor 1,1-17). Adica:

1.

Pavel, chemat apostol al lui Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Sostene,

2.

Bisericii lui Dumnezeu care este în Corint, celor sfinţiţi în Iisus Hristos, celor numiţi sfinţi, împreună cu toţi cei ce cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos în tot locul, şi al lor şi al nostru:

3.

Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul nostru Iisus Hristos.

4.

Mulţumesc totdeauna Dumnezeului meu pentru voi, pentru harul lui Dumnezeu, dat vouă în Hristos Iisus.

5.

Căci întru El v-aţi îmbogăţit deplin întru toate, în tot cuvântul şi în toată cunoştinţa;

6.

Astfel mărturia lui Hristos s-a întărit în voi,

7.

Încât voi nu sunteţi lipsiţi de nici un dar, aşteptând arătarea Domnului nostru Iisus Hristos,

8.

Care vă va şi întări până la sfârşit, ca să fiţi nevinovaţi în ziua Domnului nostru Iisus Hristos.

9.

Credincios este Dumnezeu, prin Care aţi fost chemaţi la împărtăşirea cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru.

10.

Vă îndemn, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toţi să vorbiţi la fel şi să nu fie dezbinări între voi; ci să fiţi cu totul uniţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere.

11.

Căci, fraţii mei, despre voi, prin cei din casa lui Hloe mi-a venit ştire că la voi sunt certuri;

12.

Şi spun aceasta, că fiecare dintre voi zice: Eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt al lui Apollo, iar eu sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos!

13.

Oare s-a împărţit Hristos? Nu cumva s-a răstignit Pavel pentru voi? Sau fost-aţi botezaţi în numele lui Pavel?

14.

Mulţumesc lui Dumnezeu că pe nici unul din voi n-am botezat, decât pe Crispus şi pe Gaius,

15.

Ca să nu zică cineva că aţi fost botezaţi în numele meu.

16.

Am botezat şi casa lui Ştefana; afară de aceştia nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva.

17.

Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu înţelepciunea cuvântului, ca să nu rămână zadarnică crucea lui Hristos.

Cumplita ratacire fratilor. Antihristica interpretare. Adica ortodocsii, catolicii si tot soiul de protestanti ar fi tot aia cu cele spuse de Sfantul Apostol Pavel …

Tema de anul asta chiar e pregatitoare venirii uraciunii pustiirii. Sa fie clar fratilor, neortodocsii sunt eretici. Nu exista mai multe cai de a ajunge la acelasi Iisus Hristos.

Cat priveste rugaciunea comuna, sa ne amintim:

EXTREM DE IMPORTANT: RUGACIUNEA COMUNA cu CATOLICII (sau alti eretici) este ASPRU PEDEPSITA de canoane. Dar pare ca la putini le pasa … Propunere de dezbatere: CE-I DE FACUT?

Pana in 2008, Biserica Ortodoxa A PARTICIPIAT LITURGIC (cu catolicii si protestantii) la Saptamana de Rugaciune pentru unitatea crestina …

 

49 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. danutza said, on ianuarie 13, 2014 at 4:10 pm

  Iata ce materiale putem da preotilor si credinciosilor pt a impiedica participarea la saptamana de uraciune ecumenista:

  Săptămâna antihristică

  Această săptămână, fraţii mei, este de câţiva ani dedicată rugăciunilor împreună cu ereticii şi multor conferinţe în vederea unirii cu aceştia într-o „varză” sincretistă, pseudo-creştină. Eu o numesc săptămâna antihristică (ecumenistă) deoarece toate adunările acestea se ţin în duh anticreştin. De unde şi până unde vorbesc ei de „unirea Bisericilor”? Câte Biserici există? Noi, creştinii (ortodocşi), mărturisim credinţa într-Una, Sfântă, Sobornicească (ecumenică sau pan-ortodoxă) şi Apostolească Biserică! De ce alţii cred diferit? Simplu: toţi ceilalţi creştini sunt eretici (catolicii, protestanţii şi toate celelalte ce derivă din ele). De ce ? Pentru că numai erezia naşte erezii.
  Doctrina catolică însumează multe erezii, dintre care amintesc doar două, care stau la baza ei:
  -pelagianismul, erezie care susţine că harul este creat şi supraadăugat omului. Astfel, omul, prin căderea în păcat nu a pierdut decât ceea ce era, oricum, supraadăugat lui. Deci, în om nu s-a schimbat nimic după cădere, Dumnezeu neluându-i decât ceea ce avea el în plus, adică harul.
  -erezia lui Macedonie, care a extins arianismul la Persoana Sfântului Duh, minimalizând importanţa Acestuia în iconomia mântuirii. De aici a pornit ideea că Duhul Sfânt purcede şi de la Fiul.
  De la aceste două mari erezii s-au dezvoltat celelalte dogme greşite şi condamnate de : cele 7 Sfinte Sinoade Ecumenice (Pan-Ortodoxe), Sfintele Sinoade Locale, Canoanele Sfântului Vasile cel Mare, Enciclica Patriarhilor Ortodocşi de le 1848. Toate acestea le cuprind cărţile: „Canoanele Bisericii Ortodoxe”, „Pidalionul” şi anatemele lor sunt cuprinse şi în slujba din Duminica Ortodoxiei, „Sinodiconul Ortodoxiei”. Dintre aceste „dogme” aş aminti:
  -infailibilitatea papală şi primatul papal, care au apărut ca urmare a acceptării ca dogmă erezia lui Macedonie ( Duhul Sfânt purcede şi de la Fiul). Purcederea ca şi naşterea arată o relaţie de subordonare. Dacă Duhul Sfânt este într-o relaţie de subordonare şi cu Fiul, atunci, din start, rolul lui în iconomia mântuirii se micşorează. Astfel, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, are nevoie de cineva care să-l poată ajuta, participând ca şi Persoană, nu ca un instrument (cum sunt slujitorii Bisericii Ortodoxe), la această lucrare. Atunci, toate însuşirile care aparţineau Bisericii, printre care şi infailibilitatea Ei, capul Ei fiind Domnul nostru Iisus Hristos, au trecut la papă. Acesta nu numai că a devenit Vicarul lui Hristos pe pământ, dar, şi într-o mare măsură, i-a luat locul Duhului Sfânt prin introducerea ca dogmă a infailibilităţii papale. Astfel, primatul papal se leagă de infailibilitate, prin aceea că toţi ceilalţi ar trebui să asculte de cel ce participă la această lucrare mântuitoare ca şi Persoană, în locul Duhului Sfânt, ca reprezentant al Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ. Câtă mândrie luciferică! Un om stricăcios să fie socotit ca un Mântuitor! Aceasta, de fapt, este continuarea păgânismului în Apus. Se ştie că Împăraţii Imperiului Roman erau consideraţi zei încă din timpul vieţii şi oamenii erau obligaţi să aducă jertfe înaintea lor. Ce nebunie! Aceasta au preluat-o catolicii din păgânism! Adorarea papei încă din timpul vieţii şi sanctificarea lui după! Astfel l-au scos ca mincinos pe Însuşi Fiul lui Dumnezeu care ne-a promis că ni-L trimite (după Înălţarea Sa) pe Duhul Adevărului ce de la Tatăl purcede (Ioan 15,26). Acesta avea să continuie lucrarea mântuitoare prin Biserică ( Sfintele Taine şi, mai ales, prin prefacerea pâinii şi a vinului în Trupul şi Sângele Mântuitorului şi prin multe alte slujbe şi ierurgii).
  -imaculata concepţie, în care se susţine că Maica Domnului s-a născut fără păcatul strămoşesc. Nimic mai fals! Pentru că în vederea mântuirii oamenilor era nevoie ca Cineva fără de păcat să moară pentru a birui moartea. Ea este plata păcatului. Dar o moarte a Cuiva fără de păcat era tocmai jertfa necesară răscumpărării noastre din robia vrăjmaşului, plata păcatului strămoşesc. Atunci, vă întreb, la ce mai era nevoie să se nască un Mântuitor, dacă acesta se putea regăsi în persoana Maicii Domnului? Dacă Ea se năştea fără de păcat, prin moartea ei ne puteam mântui noi, tocmai că aceasta însemna o jertfă nu o plată a păcatului. Ea s-a născut cu păcatul strămoşesc, care i-a fost şters în momentul zămislirii.
  Numai vorbesc despre inovaţiile din cult: introducerea azimei, în locul pâinii la „Taina” Euharistiei (Împărtăşaniei), împărtăşirea „credincioşilor” doar cu „Trupul” lui Hristos, messa şi multe altele.
  Protestanţii, în schimb, au pornit de la ideea că omul a fost creat perfect. Astfel ei nu pot explica căderea acestuia. De aici s-a dezvoltat credinţa lor că omul se mântuieşte fără: fapte bune, Biserică şi toate celelalte erezii împletite în ea. Explicând căderea omului ca pe o ştirbire totală a chipului lui Dumnezeu din el, au creat din Persoana Mântuitorului o slugă, care îi cară pe toţi în spate, ca pe nişte buşteni, până la destinaţie: Raiul. Pentru ei e de ajuns să crezi că Iisus Hristos e Mântuitorul şi se mântuiesc. Astfel, Domnul nostru Iisus Hristos, în concepţia lor, după ce este recunoscut ca Mântuitor de aceştia, îi ia în spinare şi îi duce în Rai. Dar şi diavolii cred şi se cutremură şi totuşi nu se mântuiesc! „Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri” ( Matei 7, 21). „Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că semănaţi cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, înăuntru însă sunt pline de oase de morţi şi de toată necurăţia.” (Matei 23, 27).
  Mulţi dintre protestanţi „l-au adus pe Arie” până în secolul nostru negând dumnezeirea lui Iisus Hristos, uneori direct, alteori indirect prin negarea pururea fecioriei Maicii Domnului. Dacă Maica Domnului nu este pururea fecioară, atunci nici Iisus Hristos nu este Dumnezeu. Dacă Însuşi Dumnezeu S-a născut din pântecele Fecioarei Maria, cum putea oare să se mai nască şi alţi copii, prin sămânţă de la bărbat, din Ea? Putea oare Dumnezeu să îngăduie aceasta? Nu mai zic că sunt atâtea proorocii în Vechiul Testament, care arată că Maica Domnului va rămâne Fecioară.(Iezechiel 44, 1-2).
  Altă erezie a lor este iconoclasmul. Aceasta este condamnată de al VII-lea Sinod Ecumenic. Iconoclaştii nu cinsteau Sfintele Icoane şi Sfintele Moaşte şi Sfânta Cruce. Ce observăm la protestanţi şi neoprotestanţi? Că fac la fel ca aceia.
  Deci, toţi aceştia (catolici, protestanţi şi toate denominaţiunile pseudo-creştine) sunt eretici până când se vor lepăda de credinţa lor şi se vor întoarce în Biserica Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească: Ortodoxă. E bine să ştim că „Bisericile ereticilor nu sunt Biserici” şi că „Tainele ereticilor nu sunt taine”, după cum spune Sfântul Vasile cel Mare. Asta înseamnă că, deşi aceştia îşi spun că au Biserică, nu au pentru că se află încă sub anatema Sfintelor Sinoade Ecumenice, Locale şi a Sfinţilor Părinţi. Deci sunt rupţi de Adevărata Biserică.
  În concluzie, fraţilor, nu putem vorbi de o unire a Bisericilor şi în nici un caz despre faptul că mişcarea ecumenistă este una legitimă, pentru că mărturisim că nu există decât o singură Biserică, care este Trupul lui Hristos: Biserica Creştin-Ortodoxă. Există doar un Domn, o Credinţă, un Botez (Efeseni 4, 5). Aceste întruniri nu au nici un scop creştin, ci unul masonic (satanist), de distrugere a creştinismului.

  Saptamana de Rugaciune
  In a treia saptamana din luna ianuarie a fiecarui an (18 – 25 ianuarie), bisericile crestine din intreaga lume, organizeaza seri de rugaciune pentru unitatea crestina. Initiativa s-a nascut in lumea protestanta, in anul 1908. Alegerea datei este simbolica, 18 ianuarie fiind sarbatoarea catedralei Sfantului Petru din Roma, iar 25 ianuarie – sarbatoarea convertirii lui Pavel.
  Tema propusa pentru Saptamana de Rugaciune din anul 2010, este “Voi sunteti martorii acestora“ (Luca 24,46-48). Potrivit hotararii sinodale din 2008, Biserica Ortodoxa va participa la aceasta Saptamana de Rugaciune, insa, fara implicare liturgica. Hotararea a fost luata in urma impartasirii mitropolitului Nicolae Corneanu intr-o biserica greco-catolica. Facem precizarea ca pana in anul 2008, Biserica Ortodoxa a participat liturgic la aceasta Saptamana de Rugaciune.
  Aceasta Saptamana de Rugaciune naste multe intrebari. Daca este o invitatie la rugaciune, iar eu doar asist si nu ma implic, inseamna ca nu particip la rugaciune si atunci ce rost mai are sa fiu prezent. Daca aud un continut care este contrar invataturii ortodoxe, iar eu incep sa rostesc altceva in minte, din dorinta de a nu-mi pierde identitatea, mai putem numi aceste seri ca fiind pentru unitatea crestina? Nu stiu, nu am participat la astfel de intalniri, dar ma intreb ce-i vine in minte unui ortodox, atunci cand se afla intr-un alt locas de cult, tinand seama ca stie ca “exista un singur Domn, o singura credinta, un singur botez” (Efes. 4, 4-5), ca exista o Evanghelie unica (Gal. 1, 6-9), ca nu se poate spune orice despre Hristos.
  Daca ne intalnim sa ne unim, ce chip trebuie sa luam? Sa intelegem ca sfintii pictati, nu au chipul asemanator lui Hristos? Daca da, atunci spre ce tindem? Stim ca pentru ortodocsi identitatea de credinta este esentiala unitatii. De aceea nu trebuie sa se uite ca identitatea trebuie cautata nu numai in raport cu prezentul, ci si in raport cu trecutul. Nu putem vorbi de o unitate, in conditiile in care unele Biserici sunt indiferente la o parte din invatatura apostolica, marturisita in Biserica nedivizata de la inceput. Si atunci ce facem, ne asezam unii langa altii cu gandul ca vom ajunge la unitate, in conditiile in care marturisirile de credinta sunt diferite. Nu asa devenim una. Mantuitorul nu-i cere lui Petru sa se roage intr-un fel, iar lui Ioan in alt fel. El lasa o rugaciune pentru toti. Nu ne intalnim sa devenim o asociatie, ci o Biserica care se bazeaza pe unitatea de marturisire a credintei crestine originare.
  Este adevarat ca Dumnezeu nu priveste aceste intalniri cu ochii mei, dar nu cred ca ii face placere sa vada cum unii se roaga, iar altii asista. In Sfanta Treime, nicio persoana nu asista la lucrarea celeilalte. Si atunci ma intreb: in astfel de situatii mai este omul in drum spre asemanarea cu Dumnezeu?

  De ce Dumnezeu nu primeşte rugăciunea cu ereticii?
  Mulţi spun, fraţii mei, că avem acelaşi Dumnezeu. Aşa şi este! Însă dacă nu toţi îl cinstim pe Dumnezeu cum se cuvine, ne lepădăm de El. Cum se cinsteşte Dumnezeu?
  În primul rând să-L acceptăm aşa cum ni S-a revelat. Dumnezeu este o Singură Fiinţă şi este Întreit în Persoane: Tatăl nenăscut şi nepurces, Fiul născut din veşnicie din Tatăl şi întrupat de la Duhul Sfânt şi Fecioara Maria spre mântuirea noastră şi Duhul Sfânt ce de la Tatăl purcede (Ioan 15,26). La acestea nu trebuie să scoatem şi să adăugăm nimic.
  În primul rând musulmanii L-au coborât în cinstire pe Fiul lui Dumnezeu socotindu-L un proroc, chiar mai mic decât Mohamed. Aceştia au ridicat-o, în cinste, în schimb pe Maica Domnului, făcând-o Persoană a Sfintei Treimi. Surat Al-‘An’Am versetul 100 spune: „Făcătorul cerurilor şi al pământului cum să aibă un fiu, neavând soţie? El a făcut toate şi El toate le cunoaşte”. O altă variantă a Coranului spune că Făcătorul desăvârşit al cerurilor şi al pământului Allah este Badi’ – Făcător desăvârşit, dar nu poate avea un fiu fără soţie. Însă Sfântul Apostol Pavel (Evrei 1, 5) spune clar: „Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: “Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut”; şi iarăşi: “Eu Îi voi fi Lui Tată şi El Îmi va fi Mie Fiu?.“
  Mai departe catolicii, după ce s-au desăvârşit dogmele creştine prin cele 7 Sfinte Sinoade Ecumenice (Pan-ortodoxe), Sinoadele Locale şi Canoanele Sfinţilor Părinţi, au adăugat că Duhul Sfânt purcede şi de la Fiul. Un lucru foarte grav, mai ales că nu are temei biblic. Toate canoanele ortodoxe au temei biblic, spre deosebire de inovaţiile catolicilor! Astfel şi aceştia, ca şi musulmanii, au căzut într-o erezie condamnată chiar de al II-lea Sinod Ecumenic (Pan-ortodox), adică erezia lui Macedonie. De ce spun asta? Pentru că prin adăugarea la Crez a „şi de le Fiul purcede”, în ceea ce priveşte Persoana Duhului Sfânt, L-au pus pe Acesta într-o relaţie de subordonare cu celelalte două Persoane a Sfintei Treimi. De ce? Pentru că, imediat după, au înlocuit, în mare măsură, Persoana Sfântului Duh prin Persoana Papei. Prin ce? Prin introducerea ca dogmă a infailibilităţii papale (adică papa nu greşeşte niciodată în nici o decizie pe care o ia referitor la dogme) şi implicit a primatului papal. Era şi normal ca adaosul „şi de la Fiul” să aducă cu sine şi celelalte erezii ale papistaşilor: infailibilitatea şi primatul, harul creat şi supraadăugat, imaculata concepţie, înlocuirea formulelor din diferitele slujbe ale Bisericii (de exemplu: „ se botează robul lui Dumnezeu…” cu „te botez…”). Toate acestea îl arată pe pseudo-preot, episcop sau papă ca un izvor al Duhului Sfânt şi, implicit, ca o Persoană ce participă la lucrarea de mântuire a oamenilor, nu ca un „instrument” (cum zicem noi, ortodocşii) prin care Duhul Sfânt, ca Persoană, lucrează pentru mântuirea oamenilor. Duhul Sfânt, în credinţa noastră ortodoxă, este Cel ce toate le sfinţeşte, iar nu preotul sau episcopul. Lipsa Duhului Sfânt, în cultul papistaşilor, a dus şi la eliminare epiclezei (invocarea Duhului Sfânt) din Sfânta Liturghie. Numai Duhul Sfânt poate preschimba pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele Mântuitorului! Nu un om păcătos şi stricăcios! Vedeţi în ce mare erezie sunt catolicii?
  Urmează acum protestanţii. După ce au părăsit catolicismul, în loc să caute adevărul, şi-au făurit propriul adevăr. Crezul lor este cel condamnat de primul Sinod Ecumenic, mai ales de cel ce l-am prăznuit luni, Sfântul Atanasie cel Mare. Mă refer la erezia ariană. De ce zic că sunt arieni? Pentru că mulţi dintre cei ce s-au desprins din ei, Îl văd pe Hristos un simplu profet. Într-un mod mai subtil, toţi protestanţii, fără nici o excepţie, Îl cred pe Hristos Dumnezeu, un simplu om. De ce? Pentru că nu cred în pururea fecioria Maicii Domnului. Dacă ei credeau că Domnul nostru Iisus Hristos este şi Dumnezeu şi om, atunci credeau şi că Maica Domnului este pururea fecioară. Odată ce L-a născut pe Dumnezeu, nu putea să se întoarcă la viaţa cea după fire. Vă daţi seama ce minune să-L ai în pântece pe, chiar, Fiul lui Dumnezeu? Cum să-ţi întemeiezi o familie, să dai naştere, în chip firesc, la alţi copii, din moment ce L-ai născut pe Însuşi Fiul lui Dumnezeu? Aici li se mai adaugă şi erezia lui Nestor, condamnată la Sinodul al III-lea Ecumenic (Pan-ortodox), care o considera pe Maica Domnului cel mult născătoare de Hristos, iar nu de Dumnezeu. Această erezie nu admitea că în Mântuitorul nostru Iisus Hristos pot exista două firi, fără ca vreuna să o contopească pe cealaltă. Lucrarea mântuitoare nu putea fi săvârşită dacă Hristos Dumnezeu nu avea cele două firi. Dacă era doar Dumnezeu atunci cum putea muri? Iar dacă era doar om, cum putea învia ca să biruie moartea El Însuşi? Dacă nu biruia moartea ca un Dumnezeu atunci noi nu ne mai mântuiam. Dacă nu murea ca un om, atunci nu putea să Se aducă ca jertfă, tocmai pentru că moartea lui era una nedreaptă deoarece El nu avea păcat.
  O altă erezie ce o însumează „credincioşii” protestanţi este cea iconoclastă, condamnată de Sinodul al VII-lea Ecumenic (Pan-ortodox). Ceea ce ei nu ştiu, în ceea ce priveşte cinstirea Sfintelor Icoane, este că rugăciunea noastră se ridică la chipul reprezentat în Icoană. Ne rugăm Maicii Domnului, Domnului nostru Iisus Hristos şi întregii Sfinte Treimi, Sfinţilor şi tuturor puterilor cereşti, care există. Nu sunt închipuiri ale minţilor noastre precum erau idolii din vechime. Domnul nostru Iisus Hristos, Maica Domnului şi toţi sfinţii, cu adevărat au trăit pe pământ. Sfinţii au dobândit har de la Duhul Sfânt şi printr-o viaţă plăcută lui Dumnezeu, printr-o conlucrare cu El, s-au mântuit şi s-au sfinţit. Oare, Bunul Dumnezeu, e doar un Arhitect şi nu mai lucrează nimic în lume? De ce necinstiţi pe cei ce Dumnezeu i-a cinstit, lăsându-le lor trupurile neputrezite, izvorâtoare de mir şi făcătoare de minuni? Oare nu ştiţi că tot pentru mântuirea noastră a făcut Bunul Dumnezeu aceasta? Nu ştiţi că cinstindu-i pe sfinţi Îl cinstim pe Cel ce i-a sfinţit, adică pe Bunul Dumnezeu?
  Despre ceilalţi oameni, care încă se închină la zei: yoghinii, buddhiştii, hinduşii şi alţii, ce să vă mai spun? Faptul că nu-L cinstesc pe Adevăratul Dumnezeu, ci se închină diavolului, ca şi „creştinii” catolici protestanţi şi musulmanii, cred eu că spune tot!
  Atunci, iubiţii mei fraţi, cum să ne rugăm împreună cu aceştia ce-L hulesc pe Adevăratul Dumnezeu şi se închină tatălui lor, diavolul? Spune Sfântul Apostol Pavel ( II Corinteni 6, 14-15) : „…ce însoţire are dreptatea cu fărădelegea? Sau ce împărtăşire are lumina cu întunericul?Şi ce învoire este între Hristos şi Veliar sau ce parte are un credincios cu un necredincios?”. Şi iarăşi: „au ce înţelegere este între templul lui Dumnezeu şi idoli? Căci noi suntem templu al Dumnezeului celui viu, precum Dumnezeu a zis că: “Voi locui în ei şi voi umbla şi voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu” ( II Corinteni 6, 16) . De aceea ne şi sfătuieşte: „ “Ieşiţi din mijlocul lor şi vă osebiţi, zice Domnul, şi de ce este necurat să nu vă atingeţi şi Eu vă voi primi pe voi. Şi voi fi vouă tată, şi veţi fi Mie fii şi fiice”, zice Domnul Atotţiitorul” ( II Corinteni 6, 17-18).
  Iată, iubiţii mei fraţi, de ce Dumnezeu nu numai că nu primeşte rugăciunea în comun cu unii ca aceştia, ci Îşi întoarce faţa Sa de la ei şi îi dezbracă de har. Să ne ferească Dumnezeu de aceasta!

  Apreciază

 2. danutza said, on ianuarie 13, 2014 at 4:10 pm

  si al doilea:
  SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE ECUMENISTĂ
  sau şapte zile în Babilonul antihristic
  “Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre; Este un Domn, o credinţă, un botez, Un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este peste toate şi prin toate şi întru toţi.” (Efeseni 4, 4-6)
  De ceva timp încoace, sufletele cele binecredincioase ale Bisericii Ortodoxe Române sunt supuse la o grea încercare duhovnicească, prin ademenirea către aşa-numitele manifestări de “apropiere” urmată de rugăciuni pentru “unitatea în credinţă”, o perfidă chemare la trădarea Ortodoxiei şi al lui Hristos, ce se face auzită mereu la fiecare sfîrşit al lunii ianuarie.
  Timp de şapte zile se desfăşoară pe tot cuprinsul ţării o mişcare ce se doreşte a fi harismatică prin ţelul pe care şi-l impune: unirea Bisericii Ortodoxe cu “fraţii” catolici, protestanţi şi păgîni. În toată această perioadă se fac solemne procesiuni de stradă la care se îmbulzesc cei amăgiţi de unitate, se fac alternativ slujbe cu ectenii şi rugăciuni în bisericile ortodoxe, apoi în lăcaşurile catolice şi protestante, încheiate cu predici ţinute ori de eretici între ortodocşi ori de preoţii ortodocşi între eretici.
  Dar cît de iubite de Hristos sunt asemenea atitudini vom arăta prin înseşi cuvintele Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, singurii neînşelaţi şi cu adevărat mărturisitori ai adevăratei credinţe.
  NUMAI ORTODOXIA ESTE ADEVĂRATA BISERICĂ
  De-a lungul celor 2000 de ani de existenţă, numai credinţa ortodoxă şi-a păstrat neschimbată Sfînta Predanie a Sfinţilor Părinţi, precum şi Sfintele Dogme ale Bisericii. Doar Biserica Ortodoxă se ocîrmuieşte după cele Şapte Soboare a Toată Lumea, numai Biserica Ortodoxă păstrează neschimbate scrierile Sfintilor Părinţi, doar în Biserica Ortodoxă se ţin slujbele primelor veacuri. Şi pentru aceea numai în Biserica Ortodoxă găsim toate Tainele cele Sfinte trebuincioase mîntuirii sufletelor noastre. Numai Biserica Ortodoxă a biruit veacurile neatinsă, nepătată şi neîntinată, doar Biserica Ortodoxă a dăruit lumii sfinţi, sfinţenie şi sfinte moaşte, numai Biserica Ortodoxă va fi singura ce va purta război împotriva “bisericilor” ce vor încerca să o uzurpe.
  Drept aceea doar noi credincioşii ortodocşi mărturisim despre Biserica în Crez ca fiind: “Una, Sfîntă, Sobornicească şi Apostolească”. Precum un singur crez este, tot aşa doar o singură Biserică al cărei cap este Domnul nostru Iisus Hristos. Nu pomenim în crez două Biserici, doi hristoşi, două botezuri pentru că avem – ca şi Sfinţii Apostoli – un Domn, o Credinţă, un Botez – cel ortodox. Toată învăţătura şi predania Bisericii viază şi se mărturiseşte în Crezul Ortodox, crez pe care nu se-ncumetă să-l rostească nimeni din cei ce aparţin altor “credinţe”, adunaţi de-a valma cu prilejul săptămînii pentru “rugăciune şi unitate.”
  Rugăciune către cine şi unire în ce?
  Spre lămurirea acestora, Sfîntul Apostol Pavel (+64) dorind ca ucenicii săi în Hristos – creştinii, să fie păziţi de comuniunea cu credincioşii vreunor culte şi confesiuni, ne îndeamnă: “Nu vă înjugaţi la jug străin cu cei necredincioşi, căci ce însoţire are dreptatea cu fărădelegea, sau ce împărtăşire are lumina cu întunericul, şi ce învoire este între Hristos şi Veliar, sau ce parte are un credincios cu un necredincios? (2 Corinteni 6:14, 15). Ei mărturisesc că-l cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele lor Îl tăgăduiesc (Tit 1:16). De omul eretic, după întîia şi a doua mustrare, depărtează-te, ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de el însuşi osîndit! (Tit 3:10, 11). Nu vă lăsaţi înşelaţi! Însoţirile rele strică obiceiurile bune!” (1 Corinteni 15:33)
  Din păcate, cultele protestante şi romano-catolicii nu-şi dau seama că Biserica lui Hristos există deja, şi ei fiinţează în afara ei. Acestea nu sînt “biserici”! Pentru ca o adunare să poată fi ceea ce Sfinţii numesc Biserică, este nevoie să păstreze întreagă, neschimbată, neînnoită toată învăţătura de credinţă aşa cum au primit-o Sfinţii Părinţi, urmaşi ai Apostolilor, întruniţi în cele Şapte Sfinte Soboare. Toţi aceştia, insuflaţi de Duhul Sfînt, ne-au lăsat pecetluită cu sîngele lor, o singură, adevărată şi dreaptă credinţă, întru o singură, adevărată şi dreaptă Biserică, tocmai de aceea numită – după ruperea şi anatemizarea catolicilor la 1054 – “Biserica Ortodoxă”, adică drept-credincioasă.
  Ieromonah Martirie Pãduraru

  Mãrturisire sau apostazie
  Biserica este Una şi Unul Sfînt este Capul ei, şi nimeni niciodată nu va putea alcătui o altă “Biserică” decît cea lăsată de Hristos Sfintilor Părinţi. Tocmai această provocare ne-o aruncă celelalte “credinţe” – o nouă predanie, alte învăţături, un alt dumnezeu – care caută să ne dezrădăcineze din Ortodoxie, să ne dezbine Neamul, să ne euro-înglobeze.
  Ereticii niciodată nu se vor întoarce la Biserică dacă îi întărim în convingerea că şi ei au Biserică şi Sfinte Taine, prin participarea noastră la rugăciunile în comun cu catolicii şi protestanţii, fapte ce odihnesc pe aceştia în ereziile credinţelor lor. Limpede trebuie să fie pentru oricare dintre “ortodocşi” – ierarhi, preoţi, călugări, teologi sau mireni – ce se pleacă spre comuniunea cu ereticii, că se leapădă de Trupul cel Viu al Bisericii lui Hristos, fapt pentru care aceştia se vor judeca laolaltă cu ereticii alături de care s-au rugat şi împărtăşit, dar mai ales se vor osîndi pentru sminteala ce o arată celor neîntăriţi în credinţă.
  Canonul 64 al Sfinţilor Apostoli hotărăşte: “Dacă vreun cleric sau laic intră în sinagoga iudeilor sau a ereticilor să se roage, să fie caterisit şi să se afurisească!” Însă aceste înşelătoare chemări la “unitate în diversitate” ascund sub chipul faptei bune depărtarea creştinului-ortodox nu numai de acest Canon, ci de toate Dogmele şi Canoanele Bisericii şi de rînduielile Sfinţilor Părinţi. Iar fără dreptarul vieţuirii Sfinţilor nu vom putea ajunge în Împărăţia Cerurilor spre a ne împărtăşi din aceeaşi odihnă cu Sfinţii.
  Pentru ortodocşi nu este posibilă unirea cu catolicii atîta timp cît aceştia nu renunţă la toate ereziile lor (Filioque, infailibilitate, primat papal, harul creat, purgatoriul, imaculata concepţiune, slujirea cu azimă, botezul prin stropire sau turnare ş.a.), la neo-rînduielile scolastice şi nu primesc botezul ortodox prin afundare precum Sfinţii Părinţi au hotărît. Nu putem uita istoria încă sîngerîndă a uniaţiei catolice din Ardeal şi nu putem fi ignoranţi la planul demonic de în-globalizare a Ortodoxiei de către Marele Apus.
  Astfel chemăm toată suflarea ortodoxă spre a se împotrivi oricăror rugăciuni în comun cu catolicii şi protestanţii; îndemnăm pe ortodocşii creştini a se opune ereziei ecumeniste care prin “reconciliere şi unitate” subminează însăşi unimea Bisericii lui Hristos. După Schisma din 1054, toţi cuvioşii şi mărturisitorii Părinţi au luptat împotriva eresurilor papei, a dogmelor mincinoase şi expansiunii politice plătind aceasta cu însuşi scump sîngele lor. Pentru aceasta Sf. Paisie de la Neamţ (+1794) spune: “Pe papa, Sfînta Biserică îl afuriseşte! Şi eu împreună cu Biserica, fiul ei fiind, îl afurisesc!” Cuvintele lor au pînă astăzi puterea şi lucrarea Duhului Sfînt şi ne întăresc a crede că: “Este doar o singură Biserică a lui Hristos – cea Ortodoxă, apostolească şi sobornicească, nu mai multe.” (Sf. Fotie al Constantinopolului)
  EREZIILE ECUMENISMULUI
  Sfîntul Mucenic Codrat din Nicomidia (+250), fiind îndemnat de împărat şi de dregători să fie “conciliant” cu rău-credincioşii păgîni şi să participe la jertfele lor, grăieşte: “Eu mă supun legilor Împăratului ceresc, şi nu poruncilor nebuneşti ale oamenilor care nu-l cunosc pe Dumnezeu. De aceea, şi Sfînta Scriptură ne îndeamnă să ne rugăm pentru ei [nu cu ei!], ca aceştia să se întoarcă şi să afle adevărul.” (Biserica şi Statul) Această mărturie arată: întîi, pînă unde merge supunerea faţă de mai marii Bisericii şi ai stăpînirilor lumeşti; apoi, faptul că nu toţi oamenii Îl cunosc pe adevăratul Dumnezeu propovăduit în Ortodoxie, printre aceştia numărîndu-se mulţi dintre creştinii ortodocşi ai vremurilor noastre.
  Pe ierarhii şi preoţii ce vă amăgesc spre a vă cîştiga la “rugăciunile în comun” se cuvine a-i întreba: Oare catolicii de azi au lepădat eresurile părinţilor lor, rătăciri pentru care au ucis pe sfinţii şi mărturisitorii români ca Visarion, Sofronie şi Oprea? De ce în urma acestor “rugăciuni”, “fraţii” catolici şi protestanţi nu leapădă învăţăturile eretice întorcîndu-se la botezul apostolic? De ce noi ortodocşii suntem cei care trebuie de fiecare dată să călcăm peste învăţăturile Sfinţilor Părinţi pentru a nu sminti pe “fraţi”? Ce interese se află în spatele acestor mascarade “bisericeşti”? Se doreşte oare ca poporul să lepede adevărata credinţă pentru a se uni cu Noua Împărăţie a lui Antihrist?
  Mulţi vor veni în numele Meu şi pe mulţi vor înşela. (Matei 24:5) Privitor la cele de mai sus Sf.Iacob Hozevitul (+1960) arată: “Vorbesc şi fraţii mincinoşi de sfînta şi preadulcea ortodoxie, de dragoste, de curăţie pentru fapta bună, de smerenie şi de virtute, şi ajută obştile creştineşti. Cît e de greu pentru ortodocşii cei curaţi şi simpli să înţeleagă pe cine au înaintea lor. Cît e de uşor să fie atraşi la ideile lor “filosofice” şi să-i creadă! Dacă răscoleşte cineva adînc în sufletele acestor oameni, va găsi nu dragostea cea fierbinte pentru Dumnezeu, ci închinarea unui idol care se numeşte OM.”
  “Este doar o singura Biserica a lui Hristos – cea Ortodoxa, apostoleasca si soborniceasca, nu mai multe.” (Sf. Fotie al Constantinopolului

  Apreciază

 3. danutza said, on ianuarie 13, 2014 at 4:12 pm

  ACUM e momentul sa raspandim scrisorile catre preoti, sa le trimitem cu precadere la ierarhii, insotite de fluturasul antiecumenism , de materialele d e mai sus si eventual, si de fluturasul anticip!

  Scrieti cat mai multi si atentionati-i ca nu sunt de capul lor!
  Scrieti si la patriarhie si manifestati-va indignarea fata de aceasta uraciune care se vrea saptamana de rugaciune ecumenista!!!!

  Luati atitudine! Trimiteti scrisori! Dati mesaje pe email!
  Protestati in fata catedralelor unde vor avea loc asemenea slujbe in comun! Distribuiti fluturasi antiecumenism la credinciosi, ca sa inteleaga ce doriti si sa vi se alature!

  Apreciază

  • Maria said, on ianuarie 14, 2014 at 2:47 pm

   Saptamana de URACIUNE IMPREUNA CU SECTANTII , IN CARDASIE CU BOR , sub controlul satanei .

   Apreciază

 4. danutza said, on ianuarie 13, 2014 at 6:21 pm

  Cred ca ar fi bine sa ne organizam pe zone. Eu sunt din Constanta. Daca e cineva care vrea sa ia parte la actiunea de protest, sa isi exprime aici intentia. Vorbim dupa. Multumesc!

  Apreciază

 5. nea Anderthal said, on ianuarie 13, 2014 at 7:42 pm

  Am intrebat o data un „popa de cartier” despre ecumenism si nu prea era informat de pericolul ascuns de aceasta inselatorie.Mi-a spus ca trebuie participat la aceste adunari si ca trebuie „sa sustinem ortodoxia in fata altora”.Nu imi mai amintesc ce mi-a raspuns cind l-am intrebat de rugaciunea in comun cu ereticii.Totusi acest „popa de cartier” isi face datoria fata de turma si este foarte bun in lupta impotriva sectarilor(aia cu „5 coaste”) care s-au aciuat linga biserica lui.Cum ii putem „DESTEPTA” NOI PE CEI CARE TREBUIE SA NE DESTEPTE EI PE NOI?

  Apreciază

  • Mirela said, on ianuarie 14, 2014 at 11:32 pm

   Consider că pe un astfel de preot ai şansa să-l deştepţi, fără prea mare greutate, cu ajutorul unei selecţii de canoane împotriva rugăciunii cu ereticii, cu texte ale Sfinţilor Părinţi, ale marilor duhovnici şi ale unor teologi despre catolicism, ecumenism etc., cu documentare şi cu unele materiale elocvente. Din ceea ce ai afirmat, părerea mea e că acel preot e doar neinformat, nu răuvoitor.

   Apreciază

 6. aniush said, on ianuarie 13, 2014 at 7:44 pm

  Eu stiu ca in vara am nunta, care este ortodoxa. Nu e niciunul de alta religie.
  Eu ma tot gandesc sa nu ma oblige nimeni dupa casatorie sa iau buletin cu cip. Sa mi-l lase pe acela model vechi.

  Apreciază

  • mihai said, on ianuarie 13, 2014 at 9:18 pm

   nu aniush nu primiti noile buletine, nici tu nici sotul tau, asta daca cumva se trece deja la noile b.i. , daca nu va pastrati vechile buletine, sau sa va faceti cununia pina in postul pastelui, cea civila ca sa va puteti schimba buletinele, asta pina nu apar cele electronice, sau in cel mai fericit caz este suficient actul de casatorie
   acum ramane la atitudinea voastra, a ta si a sotului tau, insa atentie mare caci diavolul este ft. viclean, si incearca prin tot felul de sarlatanii sa insele pe cat mai multi

   Apreciază

  • Marius Barbu said, on ianuarie 13, 2014 at 9:57 pm

   teoretic aia la primarie te „obliga” ca ti’l taie,daca te mariti ; da daca sari peste sistemu antihristic ,dar situatia va fi clara : mucenicie sau mancare si de toate pe baza la buletinu cu cip oricum va fi un moment cand va trebui sa alegi ori cu Dumnezeu, ori cu ….

   Apreciază

  • mircea.v said, on ianuarie 13, 2014 at 11:30 pm

   @ aniush,

   Iertare, pai faceti cununia civila si religioasa peste 2 saptamani, si va faceti si buletine pana la 1 aprilie.
   Restaurant, masa si celelalte la vara, cum ati stabilit. Un pic de flexibilitate, hotarare, si se rezolva pr. Pentru moment.

   Apreciază

 7. Iones said, on ianuarie 13, 2014 at 7:47 pm

  S-a lansat primul serviciu de căsătorii laice din România
  http://ro.stiri.yahoo.com/s-a-lansat-primul-serviciu-de-c%C4%83s%C4%83torii-laice-din-rom%C3%A2nia-145711311.html

  Apreciază

 8. Iones said, on ianuarie 13, 2014 at 7:53 pm

  Va trimit si anuntul „evenimentului” pentru Bucuresti, cu vizita „bisericilor surori” la Catedrala Patriarhala Ortodoxa

  Afis: http://www.arcb.ro/images/stories/documente/sruc2014_afis_mare.pdf
  Site eveniment: OCTAVA DE RUGĂCIUNE PENTRU UNITATEA CREȘTINILOR 2014
  http://www.arcb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=12757:octava-de-rugciune-pentru-unitatea-cretinilor-2014&catid=144:viaa-arhidiecezei&Itemid=247

  Apreciază

  • Marius Barbu said, on ianuarie 13, 2014 at 11:14 pm

   Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti
   –––––––––––––––––––
   OCTAVA DE RUGĂCIUNE PENTRU UNITATEA CREȘTINILOR 2014
   ––Sâmbătă, 18 ianuarie, ora 17.00
   CATEDRALA ROMANO-CATOLICĂ „SFÂNTUL IOSIF”
   (str. G-ral Berthelot, nr. 17)
   Cuvânt de învăţătură: Biserica Anglicană
   ––Duminică, 19 ianuarie Rugăciuni în toate Bisericile
   ––Luni, 20 ianuarie, ora 17.00
   BISERICA ANGLICANĂ
   (str. Arthur Verona nr. 2)
   Cuvânt de învăţătură: Biserica Ortodoxă Română
   ––Marți, 21 ianuarie, ora 17.00
   BISERICA REFORMATĂ CALVINEUM
   (str. Luterană, nr. 13 bis)
   Cuvânt de învăţătură: Biserica Armenească
   ––Miercuri, 22 ianuarie, ora 17.00
   BISERICA GRECO-CATOLICĂ
   (str. Polonă, nr. 50)
   Cuvânt de învăţătură: Biserica Romano-Catolică
   ––Joi, 23 ianuarie, ora 17.00
   BISERICA EVANGHELICĂ LUTERANĂ
   (str. Luterană, nr 1)
   Cuvânt de învăţătură: Biserica Reformată Calvineum
   ––Vineri, 24 ianuarie, ora 17.00
   BISERICA ARMENEASCĂ
   (str. Carol I, nr. 43)
   Cuvântul de învăţătură este ţinut de către Biserica Greco-Catolică
   ========Sâmbătă, 25 ianuarie, ora 16.00
   ======== CATEDRALA PATRIARHALĂ ORTODOXĂ
   (Aleea Mitropoliei)
   Cuvânt de învăţătură: Biserica Evanghelică Luterană de L. Maghiară

   Apreciază

 9. nea Anderthal said, on ianuarie 13, 2014 at 7:58 pm

  off topic

  Un site interesant:

  http://www.tomatobubble.com/index.html

  Apreciază

 10. nea Anderthal said, on ianuarie 13, 2014 at 8:03 pm

  off topic
  Sa mai ridem putin.
  Pentru cei care cunosc bine lb. engleza:

  Apreciază

 11. Marius Barbu said, on ianuarie 13, 2014 at 8:12 pm

  si acum sa dam pe fata cine e cu adevarat INITIATORU ecumenismului si al rugaciunilor in comun
  The Lost Keys of freemasonry pag 65

  “The true Mason is not creed-bound. He realizes with the divine illumination of his lodge that as Mason his religion must be universal: Christ, Buddha or Mohammed, the name means little, for he recognizes only the light and not the bearer. He worships at every shrine, bows before every altar, whether in temple, mosque or cathedral, realizing with his truer understanding the oneness of all spiritual truth… They know that all religions are but one story told in divers ways for peoples whose ideals differ but whose great purpose is in harmony with Masonic ideals. North, east, south and west stretch the diversities of human thought, and while the ideals of man apparently differ, when all is said and the crystallization of form with its false concepts is swept away, one basic truth remains: all existing things are Temple Builders, laboring for a single end. No true Mason can be narrow, for his Lodge is the divine expression of all broadness. There is no place for little minds in a great work.”
  ― Manly P. Hall

  ” Adevaratul Mason nu este legat de crez/credinta . El isi da seama cu iluminarea divina din loja lui , religia lui ca si Mason trebuie sa fie universala : Chistos , Buddha sau Mohammed , numele inseamna putin , pentru ca el recunoaste numai lumina si nu purtătorul *(luminii) . El venereaza/se roaga la ) fiecare chivot/sanctuar , se pleaca/ingenuncheaza inainte fiecarui altar , fie in templu , moschee sau catedrala , realizand cu adevarata lui intelegerea unicitatea/sigularitatea a tot adevarul spiritual … Ei stiu ca TOATE religiile sunt doar O SIGURA POVESTE spusa in diverse moduri pentru popoare ale caror idealuri difera , dar al caror mare scop este in armonie cu idealurile masonice . Nord , est , sud si vest intind/extind diversitile gandirii umane , si in timp ce idealurile omenilor aparent difera , atunci cand totul este spus si cristalizarea formei cu ,conceptele sale false sunt spulberata, un singur adevar de baza ramane : toate lucrurile existente sunt Constructorii de Temple/masonii , lucrand pentru un singur scop . Nici un adevarat Mason nu poate fi limitat/cu gandire ingusta , pentru Loja lui *(el)este expresia divia a toata nemarginirea . Nu există nici un loc pentru mintile mici intr- o lucrare mare . ”
  – Manly P. Hall

  Apreciază

 12. Obrenovici said, on ianuarie 13, 2014 at 8:46 pm

  Azi s-au implinit 77 de ani de la jertfa lui Mota si Marin.

  Apreciază

 13. AndreiD said, on ianuarie 13, 2014 at 9:11 pm

  http://theologiepatristica.wordpress.com/2014/01/11/pentru-a-purta-un-dialog-cu-ereticii-e-necesar-sa-te-si-rogi-cu-ei/
  Sau ce trebuie luat in calcul in asteptarea saptamanii de spurcaciune ecumenica (18-25 ianuarie)

  Apreciază

 14. acelas said, on ianuarie 13, 2014 at 9:27 pm

  frate Vasile, ce ne poti spune despre Apologeticum? care e adevarul? Ce spune monahul Filoteu pare destul de transant si fara echivoc.

  asadar? Dumnezeu cu mila si sa ne apere!

  .

  Apreciază

  • saccsiv said, on ianuarie 14, 2014 at 1:07 am

   Voi cita comentariul cititorului cristi_g de pe un blog ce nu poate fi acuzat ca ar fi prieten cu adminsitratorul Apologeticum.

   http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2014/01/12/avertismente-grave-de-la-dreapta-la-stanga-omul-nepocait-cere-dictatura-despre-lumea-anti-civica-si-mai-ales-anti-umana-a-viitorului/#comment-250662

   La Petru Voda e un teren minat.Dupa ce am inghitit si eu galusca Parintelui Filotheu am aflat de pe facebook dintr-o sursa credibila cred(doctor Mircea Puscasu)ca mare e gradina Domnului si diversiunea S.R.I.-ului:
   “M.Filotheu e prieten V.Roncea (ce a administrat siteul SRI-ului), e prieten cu Marian Munteanu (liderul Pietei Universitatii in 90 si apoi “om de afeaceri”(afaceri cu arme, cu parteneri israeliteni), apoi membru marcant al partidului lui V.Magureanu).Filotheu este cel ce a concertat ofensiva impotriva dezgroparii si cinstirii moastelor Parintelui Gheorghe Calciu. Filotheu a sunat din proprie initiativa pe Andrei Calciu si l-a montat impotriva dezhumarii turnandu-i baliverne garnisite cu citate din Sfintii Parinti, a sunat pe Mitr.Teofan peste capul staretului Hariton, punandu-l in pozitie contra dezhumarii. In repetate randuri Parintele Justin l-a oprit de la net si de la comunicate, iata ca vedem de ce. Se pare ca m.Filotheu seamana cu hotul striga: “Hotii !!!”.
   Un subiect foarte sensibil.Te pui cu tatal minciunii…

   Apreciază

   • G-man said, on ianuarie 14, 2014 at 10:05 am

    monahul filoteu altadata tinea conferinte anticip ..

    Apreciază

   • Alex said, on ianuarie 14, 2014 at 2:39 pm

    http://tinyurl.com/nadz6b3

    Mai sus e link-ul catre cache-ul postarii parintelui Filotheu. Sunt foarte mirat de pasajul „…. monahul Teodot (Marius) Rogojină – pe care, prin faptul că îl ţineţi aici doar pentru că e fratele unui ofiţer SRI (?), îl văduviţi de un tratament psihiatric corespunzător afecţiunilor sale mintale -, cît şi pe prea-nefericitul Gabriel Teodor Gioacăş (“frate” care după patru ani de mănăstire nu cunoaşte Psalmul 50 şi nici alte rugăciuni pe care le ştiu chiar şi cei ce nu au putut să termine 8 clase), un om fără nici o legătură cu viaţa monahală, singurul său motiv de a fi aici fiind provocarea evreilor de pretutindeni, ……”

    Aluzia la nesanatatea mentala a cuiva, in cazul de fata parintele Teodot si care are pozitie vadita impotriva intereselor criminale ale sionismului nationalist(statul Israel) sau a sionismului internationalist(comunismul, socialismul, si mai nou globalismul) e de origine Talmudica.
    Apoi mai jos, parintele Filoteu se arata deranjat de atitudinea „antisemita” a fratelui Gabriel de pe site-ul Apologeticum”. La fel , e descreditat intr-um mod 100% securist, „…nu stie psalmul 50..” si apoi aluzia ca e mai prost decat cei cu 8 clase. „Curat murdar, coane Fanica'” cum a spus Caragiale ….
    Nu se vede nicio intelepciune, nicio duhovnicie si nici macar respectarea vreunui canon sau randuieli manastiresti in postarea parintelui Filotheu. Imi pare rau sa vad o asemenea nedesavarsire dohovniceasca in actiune. Doamne ai mila de noi. Se pare ca incep se arata cozile de topor din interiorul Bisericii.

    Apreciază

   • Maria said, on ianuarie 14, 2014 at 2:54 pm

    Doamne Sfinte , toate acestea le-am auzit si eu pe la mitropolie , de la oameni de incredere si nu prea am ascultat , insa se vede treaba ca-i adevarat , despre acel preot cu barba roscata din poza .Stiu ca a fost si pedepsit de mitropolit .

    Apreciază

   • saccsiv said, on ianuarie 14, 2014 at 3:34 pm

    Maria

    Ce tot zici si despre cine zici?

    Apreciază

 15. George said, on ianuarie 13, 2014 at 10:39 pm

  Eu nu înțeleg ce va mirați atât
  Citiți Pântecul Desfrânatei e clar ca la asta se ajunge când de zeci de ani se doarme n front

  Apreciază

  • Maria said, on ianuarie 15, 2014 at 3:44 pm

   saccsiv,
   Ma voi informa mai bine despre care este vorba , nu sunt sigura , dar parca retin un nume si anume Filotheu .
   Si am mai auzit ca anumite persoane printre care si unii parinti , s-au folosit mult de parintele Iustin , in multe actiuni de care parintele nu stia , erau facute in numele parintelui Iustin . Asta am auzit-o inca de cand parintele traia , de la niste persoane apropiate care se spovedeau la parintele Iustin .Iar parintele era vazator cu Duhul si stia foarte multe . Noi suntem foarte marunti si nu stim nimic , dar inghitim unele gogosi ale unora .

   Apreciază

 16. G-man said, on ianuarie 14, 2014 at 12:02 pm

  la baza a toate sta pierderea credintei …………..uitati-va in jur !
  eu nu inteleg cum oamenii care merg la biserica .. au atatea superstitii ..
  ceva zile in urma o crestina m-a oprit sa aprind lumanarea de la lumanarea ei … ca nu stiu de ce nu e bine !!!!
  multe paganisme .. mult new age .. mult oznism … si toate astea .. la fratii de langa noi din biserica …am exemple personale traite .. si mai pot adauga … crestinii de pe acest blog .. care nu se dezic de ratacirile lor .. si la fiecare articol sensibil o iau de la capat cu justificarile….
  ce mai vreti de la altii !!!

  Apreciază

  • danutza said, on ianuarie 14, 2014 at 12:34 pm

   subscriu in totalitate. credinta fara fapte e moarta.
   am propus ceva legat de saptamana de rugaciune ecumenista, dar nimeni nu a luat in calcul. fiecare a vorbit despre altceva.
   am propus ceva legat si de cipuri, sa ne miscam, sa avem initiative. am spus ca am tiparite 10 000 exemplare de fluturasi anticip. NIMENI nu si-a manisfestat interesul de a primi gratuit fluturasi….
   adica…vorbe multe, dar fapte putine.
   daca noi, aici, cei care avem pretentia ca stim ce inseamna ortodoxia, avem o asemenea atitudine, ne miram de altii???
   privim pasivi cum in diferite articole din presa este atacata credinta, sfintii, biserica. nu luam atitudine! vedem cum tara e sfasiata, vanduta, nimicita….si NU LUAM ATITUDINE!!! DE CE OARE???

   din 100 de ortodocsi, 98 % au o credinta amestecata cu paganism si rataciri de tip new age.spun ca sunt credinciosi, dar isi consulta zilnic horoscopul, cred in ozn-uri, etc.
   in plus, preotii nu fac nimic sa ii scoata pe oameni din pseudocredinta lor. ba mai mult, le ingaduie anumite supersitii. nici noi nu facem nimic pt cei de langa noi. multi nu stiu sa isi faac semnul crucii, o fac stramb, urat, nu stiu ce sa faca in timpul sfintei Liturghii, se roaga sau citesc psaltirea exact in timpul slujbei.

   cand gresim, nu ne place sa ne atentioneze cineva, avem impresia ca stim toate si nu avem nevoie sa fim invatati.
   E F F TRIST!
   simt o mare dezamagire. armele impotriva cipurile parca au fost depuse. nici un glas nu se mai ridica. nimeni nu mai zice nimic. parca toti au astepta sa moara sfantul parinte Parvu….

   Apreciază

   • mircea.v said, on ianuarie 14, 2014 at 5:48 pm

    @danutza, tu te certi cu 5000 de oameni care sant raspanditi prin toata lumea.
    Face fiecare ce poate, dupa puterile lui, si fiecare va raspunde pt ceea ce face si ce nu face. Ce stii tu, ca om, despre x sau y?
    Nimic. Ajuta-i pe cei de langa tine si nu te mai preocupa de ceilalti, ca nu e de nici un folos.

    Apreciază

 17. ortodoxiacatholica said, on ianuarie 14, 2014 at 5:30 pm

  Un preot ortodox instiga la Jihad impotriva catolicilor!!!

  http://www.dcnews.ro/2014/01/fundamentalistii-ortodocsi-din-romania-vor-jihad-impotriva-catolicilor/

  Apreciază

 18. mircea.v said, on ianuarie 14, 2014 at 5:31 pm

  Alex, asa e, nimic duhovnicesc in postarea respectiva. E chiar de gradinita, nu de 8 clase. iar aia cu psalmul 50 a fost tare de tot. Unii nu stiau Tatal Nostru si mergeau pe apa… Ce sa mai zici.
  Monahul Teodot zice bine despre teme grele si serioase din ceea ce am vazut pe you tube. A scrantit-o un pic cu Parintele Calciu da eu cred ca din prea mare zel si evlavie, si, nu e nimeni perfect. Dar Filotheu a facut-o de oaie rau cu postarea asta. A mai avut el o postare parca, tot foarte acuzatoare, care apoi a retras-o. (Traia Parintele Justin.)
  Asa ca, nu e la primul exercitiu de tipul asta, „uite-o – nu e”.

  In fine, cica sa nu ne facem „idoli” din oameni in viata (zice Demostene Andronescu dupa ce a vazut multe la Aiud), ca daca acestia pica, sa nu ne traga dupa ei. Asa ca, invatatura lasata de Parintele Justin e foarte clara, si mai mult nici nu trebuie. Singura problema este cum pastram si cum punem in practica invatatura asta.

  @Maria, te-ai imprietenit cu papa, monahul Teodot te supara….???!!!

  Apreciază

 19. ortodoxiacatholica said, on ianuarie 14, 2014 at 5:34 pm

  Nu e suficient sa doar sa nu participam la saptamana de uraciune ecumenica! Trebuie sa acctionam! Mota si Marin au acctionat, noi stam si se uitam pe marginea drumului! Imi pare rau, dar daca aveam mentalitatea de adevarati legionari, nu stateam cu mainile in san! E jale! A te ruga cu ereticii este mai grav decat a ucinde un om!!! Sf Ilie a ucis pe popii idolesti ca asa i-a poruncit Domnul! Dumnezeu a ucis pe sodomeni si gomoreni, pe cetatenii Constantinopolului pentru impreuna lirtughisirea cu papistasii! Noi ce facem? Nu zice nimeni sa ii omoram, caci judecata e in mana Domnului, dar sa ii boicotam putem! Sa mergem sa informam poporul, putem sa o facem! A nu participa e doar o stare pasiva, dar nu si martirisitoare si mantuitoare!

  Apreciază

  • adi said, on ianuarie 14, 2014 at 10:36 pm

   Prezent!
   Eu sint din Cluj-Napoca. Daca e cineva care vrea sa ia parte la actiunea de protest, sa isi exprime aici intentia. Multumim inca odata Parinte Vulcanescu pentru initiativa si pentru spiritul dvs combativ,de marturisitor.

   Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Apreciază

   • ortodoxiacatholica said, on ianuarie 16, 2014 at 10:36 pm

    aflati unde se tine uraciunea ecumenica si impartiti fluturase. eu am scris un articol pe bologul meu ortodoxiacatholica.wordpress.com
    apoi protestati, atat cat va indemna DUmnezeu!

    Apreciază

 20. AB said, on ianuarie 14, 2014 at 8:05 pm

  Saccsiv, ti-am trimis un mail. Il poti, macar, citi.

  Apreciază

 21. […]    Iata si alte reactii postate la articolul SAPTAMANA DE RUGACIUNE PENTRU UNITATEA CRESTINILOR (18 – 25 ianuarie). Tema pe 2014: „OARE A FOS…: […]

  Apreciază

 22. […] SAPTAMANA DE RUGACIUNE PENTRU UNITATEA CRESTINILOR (18 – 25 ianuarie). Tema pe 2014: „OARE A FOS… […]

  Apreciază

 23. […]    Iata si alte reactii postate la articolul SAPTAMANA DE RUGACIUNE PENTRU UNITATEA CRESTINILOR (18 – 25 ianuarie). Tema pe 2014: „OARE A FOS…: […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: