SACCSIV – blog ortodox

Un om al SISTEMULUI, IPS CALINIC, va prezinta istoricul PASAPORTULUI BIOMETRIC. Si concluzioneaza: “Democraţia presupune automat şi educaţie!”

Prea Sfinţitul Calinic, Episcop de Argeş

   Citez din articolul Sihăstreasca sperietură: paşaportul biometric sau telefonul mobil?!?:

   Prea Sfinţitul Calinic, Episcop de Argeş:

   Este absolut necesar să revenim pe „piaţa” scrisului pentru a lămuri problema paşapoartelor electronice care includ date biometrice. De la început trebuie să lămurim termenul de biometric, adică ce ar însemna acest cuvânt care are puterea de a speria pe unii dintre noi, neavizaţi, şi cu spaimă multă.
   Acest cuvânt – substantiv – biometric vine din limba greacă: bios – „viaţă” şi metron – „măsură”. Aceasta ar însemna mai pe înţeles, studierea fenomenelor biologice prin măsurări efectuate asupra organismelor sau fiinţelor vii, cum ar fi – de pildă – omul!
   De o vreme încoace, s-a lansat temerea că paşapoartele electronice, care includ date biometrice, ar aduce atingere asupra demnităţii umane.
   La şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 25 – 26 februarie 2009 s-a analizat adresa Patriarhiei Române nr. 638 din 28 ianuarie 2009 prin care au fost solicitate o serie de precizări Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Direcţiei Generale de Paşapoarte, în legătură cu noile paşapoarte electronice care includ date biometrice.
   La această scrisoare, demers necesar, prin adresa nr. 3622071 din 5 februarie 2009, Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală de Paşapoarte, răspunde solicitării în trei pagini, dând lămurire asupra opiniilor confuze şi contradictorii cu privire la noile paşapoarte electronice care integrează date biometrice.
   Din materialul în cauză reiese clar necesitatea introducerii documentelor de călătorie cu date biometrice, privite ca modalitate de a eficientiza şi întări combaterea crimei organizate şi a imigraţiei ilegale, care a cunoscut în ultima vreme o evoluţiei ultrarapidă.
   Pentru a se înţelege desluşit întreaga poveste va trebui să ne reamintim că  în anul 2002, S.U.A. a promulgat documentul de securizare a frontierelor: „Enhanced Border Security Act”, prin care cele 27 de naţiuni incluse în programul Visa Waiver, erau obligate să introducă paşapoarte ce vor permite stocarea de date biometrice conform standardelor – International Civil Aviation Organisation – organizaţie desemnată să elaboreze paşapoartele ce vor avea introdus un microprocesor care să permită stocarea şi comunicarea de date.
   Acest paşaport dă posibilitatea celor care-l solicită, să aibă dreptul să intre pe teritoriul S.U.A. fără viză.
   Pentru aprobarea strategiei naţionale privind aderarea României la spaţiul Schengen, pentru perioada 2008 – 2011, este prevăzut: „În ceea ce priveşte documentele de călătorie şi autorizaţiile de intrare/şedere, se impune luarea măsurilor necesare asigurării celor mai înalte standarde stabilite la nivel comunitar”, acestea însemnând „armonizarea actualelor elemente de siguranţă din documentele emise de autorităţile române cu cele folosite de statele Schengen, inclusiv integrarea elementelor de identificare biometrice care determină o conexiune mai sigură între posesori şi aceste documente şi totodată, o mai bună protecţie împotriva folosirii în mod fraudulos a acestora”.
   Aşadar, putem să înţelegem că, odată intrată în Uniunea Europeană, România are obligaţia să pună în circulaţie paşaportul electronic, constituind o obligaţie asumată, potrivit calităţii sale de membră a Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2252/2004.
   Pentru cine n-a citit la vremea potrivită, reamintim, că prin Hotărârea de Guvern 557/26.04.2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 376/02.05.2006, s-au stabilit:
 

 • forma paşaportului electronic;
 • conţinutul paşaportului electronic;
 • datele biometrice care vor fi introduse în paşaport;
 • data de punere în circulaţie a acestui paşaport de călătorie al românilor.

   Aşadar, încă din cursul anului 2006, noţiunea de paşaport electronic a fost definită printr-un act normativ şi deci, publicat în Monitorul Oficial, s-a asigurat accesul nostru la acest act normativ, fără restricţii.
   După doi ani, în 04.12.2008, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 207, publicată în Monitorul Oficial nr. 821/10.12.2008, în secţiunea 11 denumită „Stocarea datelor persoanei” stabileşte precis datele biometrice care se includ în paşapoartele electronice:

 • imaginea facială şi
 • impresiunea digitală a două degete” (art. 7).
 1.    Pentru o limpezire a situaţiei paşapoartelor electronice, pe pagina de internet, a Ministerului Administraţiei şi Internelor, la secţiunea „Transparenţă decizională”, se prevede posibilitatea ca, atunci când ridicăm paşaportul simplu electronic de la Sediul Serviciului Public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, titularul să poată solicita verificarea datelor înscrise în mediul de stocare electronică.
     Cât priveşte codul numeric personal în paşaport, legea nr. 97/2005, art. 6, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, acesta „reprezintă un număr semnificativ ce individualizează o persoană fizică şi constituie singurul identificator pentru toate sistemele informatice care prelucrează date cu caracter personal privind persoana fizică.” Deci, introducerea codului numeric personal în pagina cu date de identificare a titularului este necesară pentru identificarea acestuia şi evitarea folosirii frauduloase a documentului de călătorie.

   Ţinând cont că s-a făcut un pas în concertul statelor Uniunii Europene, se impune să se ia aminte la anumite legi care deja în Uniunea Europeană se respectă, integrarea elementelor de identificare biometrică fiind un pas important la nivel european, făcând documentul de călătorie, oricare ar fi el, mai sigur, pentru a putea contribui, efectiv, la asigurarea protecţiei împotriva folosirii frauduloase a acestui document.
   A se înţelege, mai pe scurt, că avem libertate să călătorim democratic prin lume dar să fim pregătiţi pentru aceasta, în modul cel mai serios, pentru a nu crea probleme acolo unde mergem.
   Democraţia presupune automat şi educaţie!
   Cât priveşte CIP-ul, potrivit adresei Cancelariei Sfântului Sinod, nr 638/6 martie 2009, prin Comunicatul de Presă al Sfântului Sinod: „Constată că însăşi părerea Comisiei Europene exprimată la 16 martie 2005, prin Grupul European pentru etică în ştiinţă şi noile tehnologii, este împotriva implantării în corpul uman a CIP-ului electronic: „utilizarea pentru scopuri medicale a implanturilor de informare şi comunicare, constituie o potenţială ameninţare la demnitatea umană şi societatea democratică”. (pct. 6,4), iar implanturile destinate supravegherii… „ar putea fi folosite de către autorităţile statale, indivizi sau grupuri pentru a creşte puterea lor asupra altora.” (pct. 6.4.4).
   Şi ca să mă apropii cu uimire de felul cum se mai însemnează oamenii chiar din primele veacuri creştine, am să vă readuc în memorie şi în faţa ochilor câteva rânduri din Vechile rânduieli monahale, carte tipărită în anul 1929, Editura Mănăstirii Dobruşa, judeţul Soroca.
   Iată textul grăitor, la pagina 14, scris pe tăbliţă de aramă adusă de înger, din Cer, lui Pahomie sihastrul, în 19 puncte. Punctul 12 spune: „Fraţii, el (îngerul) a poruncit să fie împărţiţi în 24 de cete (sau trepte) după numărul celor 24 de litere greceşti, aşa fel ca fiecare ceată sau treaptă să se însemne cu câte o literă, începând de la alfa şi vita până la omega, pentru că dacă stareţul (ava) ar voi să întrebe sau să ştie ceva despre vreun frate dintr-un număr atât de mare, atunci ar putea întreba pe ajutorul său: în ce stare se află ceata A sau ceata B, sau: du binecuvântarea cetei Ro. Apoi însuşi numele fiecărei litere să arate şi ceata, ce se însemnează prin ea. Astfel monahilor, care sunt mai blânzi şi smeriţi, zice îngerul să le dai numele iotei (i), iar pe cei nesupuşi şi cu nărav rău să-i însemnezi cu litera xi, aşa încât, chiar prin semnul literei să se arate felul firii, al năravurilor şi al vieţii fiecărei cete. Semnele acestea vor fi înţelese numai de cei duhovniceşti”.
   Sper, că aceia care vorbesc despre CIP-uri, vor înţelege mai bine cum stau lucrurile după ce citesc aceste rânduri scrise pe tăbliţă de aramă şi aduse de înger din cer.
   În finalul acestei prezentări – pe înţelesul celor mulţi, credem – dorim să subliniem că peste paşaportul biometric şi CIP-ul mult jelit, stă telefonul mobil, instrument cu adevărat primejdios pentru zilele noastre.
   Dacă am încerca o statistică, am constata că telefoanele mobile deţin recordul mondial. Nicio aparatură nu-i poate sta pe picior de comparaţie. Mai mult, convorbirile care trec peste un minut sunt primejdioase. Aparatul nu trebuie să fie ţinut la ureche niciodată. Trebuie folosit handsfree sau difuzorul telefonului. Interminabilele convorbiri la aceste aparate arată că unii dintre noi sunt cuprinşi de lipsa de grijă pentru propria persoană şi pentru cei cu care se vorbeşte.
   Nu peste multă vreme, din nefericire, vom putea constata că, abuzul săvârşit cu aceste convorbiri, ne-a dus în pragul unor boli la creier, inimă, plămâni şi alte locuri, unde ţinem telefoanele agăţate de noi!

   Comentariu saccsiv:

   Referitor la spusele IPS Calinc :

   „Cât priveşte CIP-ul, potrivit adresei Cancelariei Sfântului Sinod, nr 638/6 martie 2009, prin Comunicatul de Presă al Sfântului Sinod: „Constată că însăşi părerea Comisiei Europene exprimată la 16 martie 2005, prin Grupul European pentru etică în ştiinţă şi noile tehnologii, este împotriva implantării în corpul uman a CIP-ului electronic

   Este vorba despre:

http://ec.europa.eu/european_group_ethics/docs/cp20_en.pdf

   Pagina ce apare la rubrica opinii:

http://ec.europa.eu/european_group_ethics/avis/index_en.htm

   Nu este parerea Comisiei europene exprimata prin acest Grup, ci este opinia Grupului catre Comisia Europeana. Rolul grupul este acela de a sfatui.

   Oricum, nu asta conteaza foarte mult, ci in ce masura SISTEMUL va tine cont pana la final de aceasta opinie. Pana acum, s-ar parea ca nu-i prea pasa:

Intel doreste sa va implanteze un cip in creier

PROIECTE DE LEGE, din Camera Senatului si a Deputatilor, SOLICITA IMPLANT CU CIP pentru americani?

VERICHIP FACE PROGRESE: implant cu microcip pentru a corela datele medicale, istoricul creditelor si securitatea sociala. MAI DORMIM MULT?

VIDEO: O noua promovare a CIPULUI IMPLANTAT in corpul uman. Scenariu 2017

VIDEO: Reclama pentru folosirea IMPLANTULUI CU CIP, din motive medicale …

ANGLIA: Pastila cu CIP iti spune cand sa iti iei medicamentul …

Concernul farmaceutic NOVARTIS va introduce MICROCIPURI in pilule

MicroChips a inventat un CIP pentru tratarea cancerului

VIDEO (si transcriptul): INFRACTORILOR (dovediti) li se va implanta fortat un CIP in corp?

   Europa … Europa e o desfranata si nu ne putem pune nici o baza in ea:

UNIUNEA EUROPEANA si BABILONUL CEL MARE , mama desfrânatelor şi a urâciunilor pământului

   Sa ne amintim de exemplu ca:

VIDEO: Conferinta de presa a lui DANIEL ESTULIN despre BILDERBERG, tinuta la PARLAMENTUL EUROPEAN

   Adica, praf in ochi … Cam asa e si cu opinia aceea despre cipurile implantabile. Isi manifesta temerea, dar sa vezi chestie, la un moment dat vor declara ca sunt sigure, caci au luat ei masuri pentru a fi sigure.

   Deja pentru animalele de companie au dat verde:

Cele mai importante succese ale Europei: CIPUL RFID implantat pentru a putea calatori cu animalele de companie …

   IPS Calinic uita sa vorbeasca despre inceputul ticalosiei cip:

11.09.2001 … SI LUMEA S-A SCHIMBAT sau de la ce ni se trage iminentul Big Brother

   Nu ca n-ar fi stiut, dar a vrut sa adoarma credinciosii, vorbind strict despre pasapoarte biometrice, cand de fapt aceasta nu este decat o piesa dintr-un sinistru puzzle. Totusi, chiar simpla insirare ce o face IPS Calinic, dovedeste ca se merge dupa un plan. Din pacate, este doar o componenta dintr-un plan cu mult mai amplu.

   Citind articolul Despre mega experimentul cu BULETINE BIOMETRICE CU CIP din India si despre opozitia ce o intampina SISTEMUL acolo, veti putea afla opiniile celor ce se opun buletinelor cu cip din India, dar chiar si ale celor ce fac parte din program, conform carora:

   „sistemul ar putea fi folosit până la urmă pentru plăţi, posibil şi pentru a reduce treptat tranzacţiile în numerar.”

   Si:

   „AIDUI lucrează deja cu autorităţile de stat, bănci, firme de telecom, oficiali pentru carnetul de şoferi, companii de asigurări şi chiar furnizori de servicii medicale pentru a se asigura că toţi indienii trebuie să poarte actele de identitate. Nu va exista nicio cale de evitare a sistemului

   Iata ce am comentat in acel articol:

   Trebuie sa intelegem ca in India are loc un mega experiment: buletine biometrice pentru un numar de cetateni ce depaseste populatia SUA, UE si Rusiei luate la un loc. Daca va reusi, SISTEMUL va invata multe pentru a putea usor implementa ticalosia si pe plan mondial. Cu pasapoartele deja le-a reusit iar cu buletinele deja au inceput (de exemplu Germania – CARTI obligatorii DE IDENTITATE CU CIP RFID. Productia de cipuri a inceput, guvernul acordand un contract de 10 ani producatorului olandez NXP. Cetatenii le vor primi INCEPAND CU 1 NOIEMBRIE sau va incepe (de exemplu A INCEPUT: De la 1 ianuarie 2011 romanii vor avea CARTE ELECTRONICA DE IDENTITATE cu CIP, un buletin biometric cu amprente.).

   Daca va intampina greutati in India, SISTEMUL va invata cum anume sa abordeze chestiunea pentru ca pana la urma totul sa mearga struna.

   Cei amintiti in articol nu vorbesc de semnul fiarei sau de un pas pana la 666. Insa, arata indubitabil faptul ca noile buletine reprezinta o etapa esentiala si ultima pana in momentul in care tranzactiile in numerar vor disparea iar nimeni nu va mai putea vinde sau cumpara daca nu are acest soi de acte. Mai departe ce credeti ca va urma?

   Consider ca in Europa, un soi de experiment similar are loc in Romania. Daca va reusi, va fi o mare victorie pentru SISTEM. Fiind o tara ortodoxa membra UE si cu o populatie destul de numeroasa, unde ideea de cip = etapa spre 666 este clara pentru un relativ mare numar de cetateni, fiind de asemenea o tara unde exista inca o proportie importanta de oameni ce au prins regimul de inregimentare comunist, daca le iese miscarea, vor avea de asemenea de invatat multe.

   Si este foarte posibil sa le iasa, deoarece in aceasta tara experimentul BULETIN CU CIP este strans legat de alte experimente simultane: acordul cu FMI, saracirea galopanta, aducerea statului in situatia de a nu mai avea propriile parghii pentru a-si controla economia, indobitocirea prin mass-media, tradatorii din Biserica (de la unii ierarhi si pana la unii din miscarea traditionalista).

  Mai mult, SISTEMUL doreste ca implementarea planului cu noilor buletine sa se faca simultan cu cel al cardurilor de sanatate cu cip (SISTEMUL ne va aduce CARDUL NATIONAL DE SANATATE acasa, de la 1 ianuarie 2011, prin posta. CE VOM FACE?) si eRomania (Comentariul zilei (26.08.2010): Un COSMAR bate la usa. Se va declansa cand cetatenii vor avea noile acte cu cip iar eRomania va fi functional …). Deci trei actiuni concomitente realizabile intr-un interval foarte scurt de timp, intr-o tara unde cel putin teoretic ar fi de asteptat o opozitie, reprezenta pentru SISTEM un examen pe care se va stradui cu orice mijloace sa-l treaca.

   Daca vor reusi, le va fi mult mai usor in alte zone ale planetei. Iar pentru a reusi, nu vor precupeti nici un efort si nu vor avea nici un scrupul. In Romania, in afara de organizatii sa zicem similare celor ce se opun in India, o piedica importanta ar putea reprezenta ortodocsii. De aceea aici vor lucra temeinic, in primul rand prin  infiltrati sau tradatori in miscarea traditionala. Si o vor face mai ales lumesc, dar nu doar lumesc … Si vor prelucra atat pe clerici cat si pe formatorii de opinie din randul mirenilor. In majoritatea cazurilor prin cumparari si/sau presiuni. Unde nu va merge, vor aplica alte metode. Trebuie sa intelegem ca SISTEMUL nu actioneaza doar lumesc. Absolut toate ELITELE si marionetele lor importante practica inchinarea la lucifer. Deci vorbim si de o foarte importanta componenta draceasca. Iar aceasta se va stradui sa le suceasca mintile celor ce nu se pun cu totul in grija bunului Dumnezeu (Comentariul zilei (22.08.2010): Cei ce refuza BULETINELE CU CIP isi pun toata nadejdea in bunul Dumnezeu. A face concesii inseamna a nu avea credinta. Si vor avea astfel unii din miscarea traditionala naluciri si pareri ca intreaga aceasta miscare a SISTEMULUI nu indeparteaza de la credinta. Si nu doar ca vor face concesii, ci vor deveni ei insisi luptatori aprigi impotriva celor ce indeamna sa nu fie luate actele cu cip …  

   Revenind la IPS Calinic, observam ca de fapt se alatura si el ratacitilor cel ataca pe parintele Iustin Parvu:    

Mesajele „teologilor” ce-l atacau in ianuarie 2009 pe parintele Iustin Parvu, le regasim azi ghiciti unde?

   Cititi va rog:

VIDEO – Felix Koppelman, presedintele comunitatii evreiesti Oradea: IMPLANTUL CU CIP ESTE NECESAR

   Iata si un foarte interesant comentariu postat de Pr. Vasile la acel articol:

Felix Koppelman, presedintele comunitatii evreiesti Oradea, stie bine ce spune. Si din acest scurt interviu aflam mai multe:

1. evreii sustin implantul cu cip, nu numai documentele electronice de identitate;
2. aminteste de PS Sofronie, cunoscut ecumenist, pe care il da de exemplu pozitiv;
3. stie cat de mare este influenta ierarhilor si spera ca acestia sa accepte politica satanica a guvernantilor;
4. opinia maselor de credinciosi nu conteaza;
5. sustine politica masonica conform careia statul trebuie sa supuna credinciosii cu orice pret;

Astazi, ca si acum un an, exista multi apologeti ai documentelor electronice de identitate, care incearca sa ne convinga ca nu-i nimic rau in a le primi. Maine si in viitorul apropiat aceiasi apologeti ne vor indemna sa acceptam si implanturile cu cip RFID.

Haosul din tara este creat constient de cei de la putere, tocmai pentru a uza resistenta cetatenilor (credinciosilor) la planurile de control total.
Astfel:
– tradatorii care au pus mana pe putere se grabesc sa ne oblige ca sa folosim semnatura electronica;
– pregatesc infometarea populatiei si rationalizarea alimentelor (motive se vor gasi);
– vor sa ne impuna documente electronice de identitate, precum cardul de identitate cu cip si cel de sanatate.

Ce se intrevede se poate banui usor.
Nu primesti cardul de sanatate, ai sanse sporite sa mori mai repede.
Nu primesti cardul de identitate cu cip, s-ar putea sa nu mai primesti alimente si sa ti se reduca libertatea de miscare; sa nu mai poti ridica salartiul de la servici sau banii din cont.

Cu alte cuvinte, ceea ce ni se pregateste la scara nationala este regimul de lagar.

Sansa nostra este de a ne uni in cuget si simtire. Sa postim si sa ne rugam mai mult, ca Dumnezeu sa ne vina in ajutor.

In 1995, intreg sistemul informatic de evidenta al populatiei era cumparat de la evrei. Intretinerea o faceau doar ei exclusiv. Ai nostri neavand dreptul de a interveni asupra sistemelor hardware sau a softului.
Mai mult, inca de pe atunci datele personale ale romanilor erau la dispozitia evreilor si a celor de la Bruxeles.
Acum datele noastre personale au devenit un produs comercial. Tot mai multe companii si banci se intrec in colectarea si valorificarea datelor personale culese de la clientii lor.

Astazi se comercializeaza datele noastre personale, maine se vor comercializa si trupurile noastre. Iar poimane sufletele noastre.

Interesant este ca reporterul intreaba: Ce parere aveti despre politica asta … despre cipurile care se vor implanta in mainile oamenilor?
Evreul: Eu cred ca este o treaba care tine de securitatea fiecarui stat.Si de cand statele au aparut, statele primeaza asupra religiei.

Asadar, chiar daca astazi nu se vorbeste despre legi care ne impuna implantul, dl. Felix considera ca este treaba statului si dreptul acestuia de a terfeli credinta cetatenilor, care in viitor se vor opune implantului.

Pr. Vasile”

   Cititi va rog si:

Importanta NUMELUI si raul ce-l reprezinta alipirea numelor de cate un NUMAR UNIC al sistemului antihristic

La intrarea in SUA, romanii completeaza formularul I-94 si li se colecteaza elementele biometrice (amprente digitale şi o fotografie digitală)

Ceva urat: SISTEMUL INFORMATIC INTEGRAT (SII)

72 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. saccsiv said, on septembrie 18, 2010 at 9:31 am

  Pentru o mai facila parcurgere a acestui blog, cititi va rog si “CUPRINS”:

  https://saccsiv.wordpress.com/about/

  Apreciază

 2. teofora said, on septembrie 18, 2010 at 10:02 am

  Este important ce spune un episcop, dar si mai important este ce spune Sinodul BOR.
  Ce ii sfatuieste pe credinciosi Sinodul Bisericii Ortodoxe despre cartile de identitate cu cip, care – teoretic – incep a se implementa de la 1 ianuarie 2011?

  Apreciază

 3. Adrian.I said, on septembrie 18, 2010 at 10:23 am

  Lupi in piei de oaie……

  Apreciază

 4. Iones said, on septembrie 18, 2010 at 10:41 am

  Acesta nu e Calinic Argatu cel care a dat binecuvantare pentru cartile eretice ale lui Ilarion Argatu ???

  Apreciat de 1 persoană

 5. Adrian.I said, on septembrie 18, 2010 at 10:42 am

  @Iones Parintele Ilarion Argatu este un sfant ai grija ce spui.

  Apreciază

  • Iones said, on septembrie 18, 2010 at 11:54 am

   Exceptand ultima parte, cred ca Parintele Gheorghe are dreptate…

   In legatura cu acest subiect despre Parintele Ilarion Argatu tot asa am fost amenintat pe un blog de un anume Antonovici ca de ce-mi permit eu sa vorbesc de Pr. Ilarion Argatu ca in neamul sau exista 30 ceva de clerici…

   Am impresia ca, cazul Ilarion Argatu a fost mai mult influentat de membrii familiei lui carora le-a placut ideea de avea un sfant in familie… nebagand in seama faptul ca s-ar putea sa greseasca….

   Exista in cartile scrise de acesti urmasi (unii dintre cei aproximativ 30 de clerici, fii si nepoti) ai lui Ilarion Argatu scrieri in care se promoveaza faptul ca deschiderea carti (sau ghicirea cu cele sfinte) este un lucru bun, pentru ca asa sfatuia si „pr” Ilarion Argatu…

   Aceste lucruri sunt erezii foarte grave… pentru care se dau canoane la fel ca si pentru vrajitorie …Asa ca aveti grija …lasati-o mai usor cu Argatu Ilarion…

   Apreciat de 1 persoană

   • Adrian.I said, on septembrie 18, 2010 at 12:37 pm

    @Iones. S-au spus multe lucruri despre parintele Ilarion Argatu cat si despre parintele Arsenie Boca insa sunt multe minciunui. Nu are relevanta ce au spus fii si nepotii lui.

    Apreciază

  • Iones said, on septembrie 18, 2010 at 7:00 pm

   Prietene nu-l compara pe Parintele Arsenie Boca….cu Parintele Ilarion Argatu, pentru ca nu se poate compara….

   Teologia Parintelui Arsenie Boca o teologie foarte inalta nu se poate compara cu teologia de balta (babeasca a lui Ilarion) da exact asa, citeste-i sfaturile si vei vedea, citeste-i cartile si vei vedea ce sfaturi dadea acest asa zis spectaculos asa-zis „exorcizator”…
   Unde ai vazut tu la Sfintii Parinti asemenea teatru ?

   Nu, numai ca avea o invatatura de credinta plina de superstitii babesti si erezii grave…

   A practicat si deschiderea cartii lucru foarte, foarte grav..

   Deci nu-l baga pe Parintele Arsenie Boca sau pe Parintele Cleopa in aceeasi oala cu Ilarion Argatu ca nu tine…

   Citeste o carte cu invataturile Parintelui Arsenie Boca sau Cleopa sa vezi ce teologie profunda si contemplativa are …si citeste o carte cu invataturile lui Ilarion Argatu si sa vezi ce tampenii scrie acolo…

   Apreciază

   • Adrian.I said, on septembrie 18, 2010 at 7:16 pm

    Am spus ca s-au zis multe lucruri neadevarate despre el. Nu are importanta daca era un bun teolog sau nu, eu nu cunosc sa fi zis vreo erezie undeva.

    Apreciază

 6. Iones said, on septembrie 18, 2010 at 11:12 am

  Cate ceva despre Calinic Argatu ce zice aici http://ro.wikipedia.org/wiki/Calinic_Argatu

  A fost ales ca deputat român în legislatura 1990-1992, ales în județul Argeș pe listele partidului FSN.

  Agent al Securitații

  In anul 2007 a fost deconspirat ca fost colaborator al Securitații , cunoscut cu numele de cod „Zamfir”, primind verdict de poliție politica din partea CNSAS . Televiziuni dar și ziare precum Romania Libera , Ziua și Adevarul au relatat pe larg acest caz .In acelasi an au fost prezentați si alti membrii ai Sinodului Bisericii Ortodoxe Romane care au facut poliție politica. Noname2

  Apreciază

 7. Iones said, on septembrie 18, 2010 at 11:20 am

  Daca ceea ce a aparut in cartile scrise de el …este intr-adevar scris de el atunci cu siguranta nu este sfant.

  Daca altcineva a scris acele erezii atunci poate sa fie sfant desi e o prea mare coincidenta deoarece in multe carti scrise cu el si despre el sunt scrise niste o groaza de tampenii …

  Iti spun clar ca nu sunt stilist….

  Ascultati sa vedeti si ce spune Parintele Gheorghe Anitulesei :

  http://www.neogen.ro/audio/view/by/angevidy/id/661847

  Apreciază

 8. codin said, on septembrie 18, 2010 at 11:20 am

  Da’ ce sceptru interesant are….hmm, parca imi aduce aminte de ceva.

  Apreciază

 9. Ady said, on septembrie 18, 2010 at 11:29 am

  Fariseii l-au vindut pe Hristos tot ei ne vind si pe noi…nu va mai amagiti ca o sa fie bine fratilor,sa postim si sa ne rugam ca sa ne intareasca Hristos sa putetm suferi vremurile care vin peste noi datorita pacatelor noastre…lumea este ca un cazan care fierbe cu capacul pus.
  DAR VAI DE ACEIA PRIN CARE VINE VINZAREA!!!

  Apreciază

 10. Morom3t3 said, on septembrie 18, 2010 at 11:38 am

  O adevarata minune a avut loc!

  Cautati cu Google cuvintele: „Senzational! Un paralitic este vindecat cu apa sfintita”

  Apreciază

  • oarecare said, on septembrie 18, 2010 at 8:20 pm

   Astia persifleaza apa sfintita si tu pui osu măi moromete!!! Caută metode mai ortodoxe de facut trafic…

   Apreciază

 11. Ortodox pe stil vechi said, on septembrie 18, 2010 at 12:05 pm

  Din 2011 o sa se faca loc pentru venirea lui anticrist si care sunt cipati o sa-l primeasca cu amandoua brate noi ceilati Crestini care avem inima Buna sa nu primim aceste acte fie ele carduri Cu Sau Fara Cip fie tatuaj fie permis sau buletin caci a inceput Botezul lui satana tot ce facem din Dragostea ce a avut-o Hristos pentru noi sa ne oglindim in patimile sale sa ducem de buna voie crucea noastra care e mult mai usoara.Dumnezeu si Toti Sfinti sa ne ajute sa avem Dragoste sufleteasca de a ne intari in credinta uni cu alti si sa mergem de buna voie pe acest drum anevoios si bine placut de Dumnezeu.

  Apreciază

  • rica said, on septembrie 19, 2010 at 8:15 am

   ortodoxule de pe vechi daca din 2011 vine antihrist inseamna ca el acum traieste si are o varsta si nimeni nu stie cine este?? te rog fi mai explicit ca sant unii care chiar vor sa inteleaga ceva daca ai ceva de spus ca majoritatea vor sa si indreptateasca parea lor dar nu au nimic constructiv nimic prietenesc ci numai cearta! daca stii ceva spune daca nu stii spune: nu stiu !! dar nimeni din biserica nu stie cine este cel mai indracit om care a fost si care va mai fi pe pamant? inseamna chiar ca e rea situatia in care nu l stim pe antihrist decat cand or sa vina proorocii

   Apreciază

 12. Aurora said, on septembrie 18, 2010 at 1:03 pm

  RUSINE !!! Cum mai poti dormi nopatea Prea Securistule ? Nu te apasa tunatoriile pe care le-ai facut pe timpul comunismului ? Acum te-ai pus in slujba Uniunii Europene si ne inveti pe noi democratia ?
  Doamne, nu-i lasa pe acesti farisei care Te-au rastignit acum doua mii de ani sa ne rastigneasca si pe noi ! Pazaste-ne Doamne, de vicleniile lor !

  Apreciază

 13. ingrid said, on septembrie 18, 2010 at 1:07 pm

  Despre asta: „Iată textul grăitor, la pagina 14, scris pe tăbliţă de aramă adusă de înger, din Cer, lui Pahomie sihastrul, în 19 puncte. Punctul 12 spune: „Fraţii, el (îngerul) a poruncit să fie împărţiţi în 24 de cete (sau trepte) după numărul celor 24 de litere greceşti, aşa fel ca fiecare ceată sau treaptă să se însemne cu câte o literă, începând de la alfa şi vita până la omega, pentru că dacă stareţul (ava) ar voi să întrebe sau să ştie ceva despre vreun frate dintr-un număr atât de mare, atunci ar putea întreba pe ajutorul său: în ce stare se află ceata A sau ceata B, sau: du binecuvântarea cetei Ro. Apoi însuşi numele fiecărei litere să arate şi ceata, ce se însemnează prin ea. Astfel monahilor, care sunt mai blânzi şi smeriţi, zice îngerul să le dai numele iotei (i), iar pe cei nesupuşi şi cu nărav rău să-i însemnezi cu litera xi, aşa încât, chiar prin semnul literei să se arate felul firii, al năravurilor şi al vieţii fiecărei cete. Semnele acestea vor fi înţelese numai de cei duhovniceşti”.

  Dupa marturia Parintilor si a Sfintei Scripturi, orice nume si orice cifra are simbolul ei si identifica ceva din firea celui cu care este asociat.

  Se stie ca majoritatea dreptilor din Vechiul testament aveau nume profetice, talcuirea lor o cunoastem.

  Dar si cifrele au talcuirea lor (exemple: 8=inviere, veacul cel fara de sfarsit, 7=desavarsirea, darurile Duhului, ochii Domnului, dar si simbol al veacului dinaintea harului invierii, dinaintea lui 8, dinaintea venirii Mantuitorlui, sau simbolul celor care merg spre pieire, desi cred ca apartin lui 8, adica invierii, harului Apoc 17, 11, a se vedea talcuirile Parintilor pe larg. 9 cetele ingeresti, 10 cele 10 porunci, dar si simbol al firii Dumnezeiesti, si tot asa, fiecare cifra, numar cu talcuirea sa)

  Ingerul are dreptate cand zice „chiar prin semnul literei să se arate felul firii, al năravurilor şi al vieţii fiecărei cete”, caci si prin numere ca si prin nume este indicata firea purtatorului:

  Despre 666 se spune ca ar fi vorba de necredinta, crima, desfranare si ce mai simbolizeaza ele.

  Pe drept vom primi numele sau numarul dupa inclinatiile si caracterul fiecaruia.

  Apreciază

 14. ingrid said, on septembrie 18, 2010 at 1:12 pm

  Daca nu ne pocaim sincer de necredinta, crime, desfranari si celelalte, si nu ne spovedim, oare nu vom primi cele care ni se cuvin?

  Apreciază

 15. ingrid said, on septembrie 18, 2010 at 1:58 pm

  Dreptii Vechiului Tetament, care puneau nume profetice copiilor, aveau o traire duhovniceasca deosebita. Parintii nostri au uitat ca Adam a fost chemat sa puna nume potrivit femeii sale, dar si intregii creatii a Domnului, iar mai tarziu copiilor.

  Avand in vedere ca se va implini o proorocie a Domnului, credem noi sau nu credem cele care sunt scrise, la Apoc 13, 8, ca cei care sunt cu adevarat ai mielului nu vor fi pecetluiti?
  Sa purtam de grija sa fim ai Mielului: fara caracteristicile si inclinatiile simbolizate de 666 si Mielul ne va mantui, ca noi nimic nu putem.

  Apreciază

 16. ingrid said, on septembrie 18, 2010 at 2:38 pm

  @floarea

  Toti gresim, nimeni nu este fara de pacat, toata viata este o lupta cu patimile, dar acum sa intetim lupta.

  Nu am zis ca vom fi pecetluiti daca n-am ajuns la desavarsire, ci in cele in care ne va gasi Domnul la miezul noptii spirituale, dupa acelea ne va judeca, si ne va primi sau nu in camara de nunta. Sa avem nadejdie si credinta si sa avem grija mereu sa ne cumparam ulei destul, sa avem pentru candelele noastre.

  Rostul la ce am scris mai sus a fost….nu de a acuza pe X, Y, Z ca sunt pacatosi si nu se pocaiesc, eu sunt cel dintai,

  InaltPreaSfintitul dorea sa linisteasca oamenii legat de pecetea cu 666 ca iata, si ingerul vorbeste despre numerotarea unora, asa ca dupa parerea Sfintiei Sale nu este nici o primejdie.

  Si raspunsul este ca asa este, cei ce vor primi 666 vor primi ca o confirmare a rautatii pe care nu vrem sa o lepadam….

  Dar nu inseamna ca este bine de primit 666….

  Apreciază

 17. ingrid said, on septembrie 18, 2010 at 2:48 pm

  Mergand pe valurile acestea ale vietii, noi, cei putin credinciosii sa strigam „Doamne scapa-ma!” Sa strigam cu totii, si El ne va mantui. Nu ca unii care nu au nadejdie, ci ca unii care vad pe Domnul si cred in El.

  Apreciază

 18. Radu said, on septembrie 18, 2010 at 3:31 pm

  Mai oameni buni e a doua oara cand scriu asta.
  Chiar toti vorbiti pe limba voastra si nimeni nu intelege coincidenta oferita de biometrie?
  Biblia spune asa:
  „16. Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte.
  17. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei.
  18. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.”

  Toti citesc aceste randuri fara sa fie atenti la fiecare detaliu.
  Semnul trebuie pus pe mana dreapta SAU pe frunte.
  La datele biometrice unde ne localizam?
  MANA DREAPTA SI FATA.
  SUNTEM OBISNUITI IN ACEST MOMENT CU ACESTE LOCURI!!!

  NU ESTE O COINCIDENTA!!!

  IAR PENTRU PREOTII SI ALTE CADRE LIPSITE DE LOGICA, RECITITI TEXTUL BIBLIEI.
  NU ESTE SPECIFICAT CA O DATA CU ACEST SEMN SA SPUI CU GURA MARE CA TE LEPEZI DE HRISTOS.

  SI INCA O CHESTIE IMPORTANTA:
  SEMNUL TREBUIE SA CONTINA NUMELE FIAREI SAU NUMARUL NUMELUI FIAREI ! ! !

  CITITI INCA O DATA:
  „17. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei.”

  DECI SEMNUL TREBUIE SA CONTINA NUMELE
  S A U
  NUMARUL NUMELUI FIAREI.

  CU ALTE CUVINTE, DACA VA CONTINE DOAR NUMELE FIAREI SI NU SI 666, ESTE INDEAJUNS! PROFETIA ESTE IMPLINITA!

  DUMNEZEU S-A EXPRIMAT CLAR SI FARA METAFORE CAND A DESCRIS ACEST SEMN!

  Doamne ajuta si un sfarsit de saptamana cat mai aproape de Adevar va doresc!

  Apreciază

 19. gabriel said, on septembrie 18, 2010 at 3:37 pm

  http://www.midilibre.com/articles/2010/09/07/MONTPELLIER-La-carte-etudiant-devient-electronique-1373437.php5;
  prima carte de identificare student multifunctionala, inclusiv pentru plata unor servicii. incepe sa se ingroase gluma!

  Apreciază

 20. Radu said, on septembrie 18, 2010 at 3:47 pm

  SACCSIV te rog sa mentionezi intr-un articol ceea ce am scris mai sus caci este adevarul.

  1. Suntem obisnuiti cu biometria ca sa fim obisnuiti si cu locurile insemnarii ulterioare, mana dreapta sau frunte!!!!!!!! (nu ti se iau amprente de la stanga decat daca dreapta este amputata)

  2. Semnul va contine numele sau numarul numelui fiarei. Deci cine spune ca daca nu are 666 e ok, se inseala amarnic!!!

  3. Nu e scris ca trebuie sa spui in gura mare ca te lepezi de Hristos. Si cand treci la musulmani nu spui ca te lepezi de Hristos, dar e lepadare prin fapta.

  In mod cert datorita acestor gandiri diferite se vor petrece rupturi in BOR.
  Personal cred ca punctul de vedere al parintilor consacrati precum parintele Iustin sau parintele Arsenie reprezinta Adevarul si nicidecum pozitia oficiala pe care o afiseaza inaltii ierarhi.
  Si in acest subiect nu exista si nu va exista reconciliere.

  Apreciază

 21. ingrid said, on septembrie 18, 2010 at 4:19 pm

  @gabriel

  In strainatate, cardurile studentesti sunt multifunctionale, platesti xeroxul, functioneaza ca permis pt biblioteca si multe altele. Deja in Germania au un cod de bare fara 666; ca urmeaza sa-i puna si un cip, era firesc, de asteptat.

  Ca noi ne vom alinia…si-i vom intrece, ca la asta trebuie sa fim primii, iarasi este de asteptat.

  Apreciază

 22. ingrid said, on septembrie 18, 2010 at 4:26 pm

  Adica desigur, deja funtioneaza ca un card bancar, incarci bani pe el, platesti cu el la xerox, la camin la masina de spalat, etc, ca si cu un card bancar pe care-l introduci in automat, oricum, cel de acum din Germania nu contine cip vzibil.

  Apreciază

 23. gabriel said, on septembrie 18, 2010 at 5:17 pm

  Bai Vasile, matale ai uitat sa precizezi ca cele de mai sus sunt valabile daca si numai daca episcopul, conducerea de stat se supun lui Dumnezeu. In caz contrar mireanul este dator sa se supuna doar clerului si conducerii drept credincioase. Daca conducerea de stat ne inseamna ca pe vite si clerul supus ei zice ca e bine asa trebuie sa te supui lor? NU! Nu spun de la mine, parintele Boca zicea ca unei stapaniri care nu asculta de Dumnezeu nu trebuie sa ne supunem. Si eu cred ca ai uitat ceva: lepadarea de Hristos este pedepsita cu IADUL.

  Apreciază

 24. vasilica said, on septembrie 18, 2010 at 5:49 pm

  Sf.Cosma al Etoliei scrie;Crestini ,cand veti auzi pe preoti ca marturisesc cu indiferenta despre 666,sa stiti ca acestia vor porni cu ANTIHRIST si va vor prigoniicu multa manie .Atunci sa nu primesti sfat de la un astfel de diacon ,preot sau arhiereu care iti va zice sa primesti semnul 666.Unii ca acestia te vor indruma spre osanda vesnica,si nu vor mai lucra in NUMELE LUI DUMNEZEU,CI VOR FI REPREZENTANTI ai SATANEI.
  CEA MAI MARE SI OMORITOARE DE SUFLET LUCRARE PENTRU CRESTINI,VA FI INSEMNAREA CU SEMNUL LUI ANTIHRIST 666 SAU CU SISTEMUL DE CODIFICARE PRIN LINII…ATENTIE !NU TE AMAGI ZICAND CA SISTEMUL DE CODIFICARE PRIN LINII NU ESTE NIMIC .acesta este SEMNUL SI BULETINUL DE IDENTITATE al DIAVOLULUI,SI DACA IL PPIMESTI URMEZI PE DIAVOL..cartea NU VA LEPADATI DE HRISTOS ..NU VA INSEMNATI CU 666.Pt SACCSIV multa sanatate si putere de munca …DOAMNE AJUTA!

  Apreciază

 25. admin said, on septembrie 18, 2010 at 5:52 pm

  scriam anul trecut despre acest caz: Feriti-va de mintea sataniceasca ! Dracii arhiconi incep propovaduirea antihristului

  „Greseala fundamentala a PS Calinic este ca il confunda pe acel inger bun cu un fost inger – Lucifer. Dupa cum am spus mai sus, dracul cauta sa copie si uitati cum se foloseste chiar de cei alesi. Oare Guvernul Romaniei este ingerul cel bun, care i s-a aratat Sfantului Pahomie ? Oare UE, plina de homosexuali si de masoni este ingerul cel bun ? Oare David Rockefeller si grupul Bildeberg sunt ingerii cei buni ? CATA INSELARE !!! Reamintim ce spune Sfantul Paisie Aghioratul : ”Lucrarea diavolului la nivel mondial se face pe urmatoarea filiera : sionistii primesc mesaje de la satana, direct; papa face planurile, iar islamul executa.” David Rockefeller a divulgat unui prieten, Aaron Russo, planul de cipuire al omenirii,cel care a semnat HG 1566/2008 a fost Calin Popescu Tariceanu, ex-priministrul, catolic, iar cei care duc la indeplinire campania de teoririzare a oamenilor sunt teoristii, majoritatea de religie islamica, desi multora dintre ei le este exploatata ura fata de crestini si fata de evrei. Iata cum Sfantul Paisie a cuprins in putine cuvinte tot ce se intampla acum. Nu intamplator, Vaticanul nu a luat nici o atitudine impotriva cipurilor, explicandu-se partasia papei cu filiera satanica : sionism-papa-islam.”

  Apreciază

 26. gabriel said, on septembrie 18, 2010 at 6:01 pm

  Raspuns lui Vasile: daca mama ta sau tatal tau iti cere sa ucizi si tu stii ca trebuie sa iti cinstesti parintii, ca e porunca de la Dumnezeu, ce faci: ucizi sau nu?

  Apreciază

 27. gabriel said, on septembrie 18, 2010 at 6:05 pm

  Sunt cazuri in care mama isi invata fata sa ia pilule anticonceptionale sau sa faca avort, ca nu vrea atunci nepoti. Ideea este ca trebuie sa ramanem in biserica, clar, dar sa fim atenti ce duhovnic avem.

  Apreciază

 28. gabriel said, on septembrie 18, 2010 at 6:12 pm

  Vasile, iarta-ma ca am folosit adresarea bai Vasile, nu te folosi de canoane ca evreii farisei, foloseste-te pentru a gasi duhul din spatele lor. Care nu este duhul literei, ci legea iubirii.

  Apreciază

 29. teofora said, on septembrie 18, 2010 at 6:15 pm

  @Vasile:

  “se vor petrece rupturi in BOR”

  Saccsive! Stilist infiltrat aici!”

  Iertare, ce inseamna stilist?

  Apreciază

 30. ingrid said, on septembrie 18, 2010 at 6:20 pm

  Vasile draga, parca ai fi stilist, de esti toba de carte si cunosti atatea canoane….. De unde ai invatat mataluta atatea chestii faine?

  da, la umatoarea postare vezi si cerceteaza ce invata preotii la Pastorala, cum se aplica aceste canoane, despre viata duhovniceasca, despre cele ale sufletului, ca deocamdata ii depasesti pe toti stilistii la un loc! Nota maxima

  Apreciază

 31. ingrid said, on septembrie 18, 2010 at 6:25 pm

  Dar la asemenea desteptaciune, odata ce stii toate canoanele, ce trebuie sa ti le aplici la fiecare pacat pe care il faci, cred ca-i dai lectii duhovnicului tau:

  Spui asa: Parinte, eu am facut pacatul X si pacatul Y, si nu ma voi impartasi Z ani.

  Asa da penitent….mai mare dragul. Nici n-ai nevoie de un preot care sa fi studiat teologia sau ceva, te poti spovedi si la un copac, mamica draga. Felicitari!

  Apreciază

 32. Iones said, on septembrie 18, 2010 at 6:26 pm

  Ce nu-ti este clar nea Vasile…

  Sau nu poyi vedea ca acest Calinic nu tine cu ortodoxia, sarmanul de el face de rusine numele Sfantului Calinic pe care il poarta…

  Daca sfintii de la cele 7 Sinoade ecumenice ar fi gandit ca el, de mult nu ar mai fi existat Ortodoxia….

  Apreciază

 33. Iones said, on septembrie 18, 2010 at 6:29 pm

  Si cel ce indeamna sufletele la pierzare, cu acela ce sa faca ???

  N-ar trebui anatematizat ???

  Apreciază

 34. teofora said, on septembrie 18, 2010 at 6:49 pm

  Saccsiv,

  Unde este mesajul lui Vasile, din care am citat:

  “se vor petrece rupturi in BOR”

  Saccsive! Stilist infiltrat aici!”

  ?

  Apreciază

 35. Ortodox pe stil vechi said, on septembrie 18, 2010 at 6:53 pm

  Vasile@ sunt stilist cum zici tu dar nu am facut ascultare de pastorul ce astazi te vinde ca pe o oaie .Eu stiu cum sa merg alaturi de pastorul meu care mia zis sa urmez Pe Adevaratul Dumnezeu Iisus Hristos cu capul in jos cu crucea in spate si cu zambetul pe buze .E ca si cum esti in masina si se vede in stanga iadul si in dreapta Raiul si tu daca nu ai invatat din inima intrebi in stanga si in draptea unde sa mergi.Si o sa mergi cu turma .Sa sti ca la rai nu e o turma care merge ca in armata inpinsa de la spate,se merge la Rai doar cei ce de buna voie pot sa-si duca crucea.Iertati-ma si Dumnezeu sa ne ierte.Si nu mai arunca cu pietre in uni care sunt in catacombe si Parerea lor nu e asculatata de nimeni(decat de Dumnezeu pe lumea cealalta.)
  uite de cand ni sa spus sa nu primim aceste Cipuri doar daca vrem sa-l urmam pe Hristos asa trebuia sa fie si la BOR nu Judec dar am zis ca ar fi fost placut omul stia ce sa faca din dragoste.
  http://www.mitropoliaslatioara.ro/stire.php?id=59

  Apreciază

  • rica said, on septembrie 19, 2010 at 3:30 pm

   ortodoxule de pe vechi !!!: nu mai prosti lumea ca esti in catacombe!! anul trect clerul si poporul de pe vechi au facut liste si au semnat ca sa fie si ei biserica oficiala sa aiba preotii salarii si celelalte drepturi ce le are si bor !! nu mai visa ca esti virgin fi atent la ce se intimpla in biserica ta !!!

   Apreciază

 36. ingrid said, on septembrie 18, 2010 at 6:53 pm

  @Vasile Ca cel ce te crezi fara de pacat te faci Preot, reprezentantul Celui fara de pacat si aplici canoane fara luminarea duhovniceasca pe care Hristos o da acelora randuiti.

  Chiar daca ai fi preot, spovedania se face in taina, la cererea penitentului, si de la caz la caz se aplica un canon sau altul, in asa fel incat sa-l ridici pe cel care greseste, nu sa-l darami prin acuze grele, pe motiv ca ai auzit o barfa pe site la Razboi intru Cuvant, ai auzit ca se dusmanesc.

  Sunt multe lucruri ziditoare pe site la Razboi intru Cuvant, oare numai atat ti s-a parut „duhovnicesc”? Cearta si dezbinarea? Chiar n-ai gasit nimic sa inveti de acolo?

  Apreciază

 37. mircea said, on septembrie 18, 2010 at 6:57 pm

  Bre, a zis asa Parintele Calciu: UE e Satana si Iad. Pai daca a zis Calciu asa ceva, e groasa. Pt cine nu stie, Calciu a fost singurul preot care a zis cu voce tare ca de ce se darima biserici pe timpul lui ceasca. Iar calugari grei din ziua de azi au zis despre el ca afost cel care a spalat rusinea preotimii. Episcopul asta e de cascadorii risului, cit de „serios” spune el acolo. Zici ca e ministrul de interne.
  Bre, io zic asa. Cine se trage din maimutza, sa ia acte bio. Nici o pr. Cine il are stramos pe Adam, eu zic ca nu o sa ia. Bre, daca asta e episcop, eu sint Tutankamon. Zicea cineva ca sa nu judeci. Pai nu judecam, doar observam, ca sa stim de cine sa ne ferim.
  Asta cu sa nu judeci, e de pe timpul comunistilor. Asa ziceau preotii cu epoleti.
  Bre, smerenia e in fata lui Dumnezeu, nu in fata securistilor si a satanei.

  Apreciază

 38. a4m said, on septembrie 18, 2010 at 7:29 pm

  ce-i mai banal in cuvintele acestui episcop este ca, pe langa toate balivernele lui, la sfarsit se concentreaza pe ceea ce e mai putin important…telefonul mobil… cu alte cuvinte ”lasati voi cardurile si cipurile si fiti atenti la utilizarea telefoanelor mobile, care provoaca atatea boli”, ca si cum ce am dobandi daca am obtine sanatate trupeasca (si ne-am pierde sufletul, ignorand problema cipurilor) Telefonul mobil e un subiect depasit, expirat de muuuult, insa cipurile si actele de identitate biometrice sunt probleme de actualitate ce nu ar trebui ignorate. bine ca si-a dat arama pe fata, macar de ar spune toti pe fata cui slujesc, ca sa nu mai induca in eroare credinciosi…rand pe rand ne lamurim de fiecare… ce este mai potrivit aici decat Psalmul 145:
  Lauda, suflete al meu, pe Domnul.
  Lauda-voi pe Domnul in viata mea, canta-voi Dumnezeului meu cat voi trai.
  Nu va incredeti in cei puternici, in fiii oamenilor, in care nu este izbavire.
  Iesi-va duhul lor si se vor intoarce in pamant. In ziua aceea vor pieri toate gandurile lor.
  Fericit cel ce are ajutor pe Dumnezeul lui Iacob, nadejdea lui, in Domnul Dumnezeul lui…

  Apreciază

 39. ingrid said, on septembrie 18, 2010 at 8:01 pm

  Sacciv, am o mica rugaminte, mereu li se schimba ordinea comentariilor, nu s-ar putea sa ramana in ordine cronologica?

  Multumesc

  Apreciază

 40. Romeo said, on septembrie 18, 2010 at 8:06 pm

  Vad ca sunt unii pe acest blog , care si-au vandut sufletul ,si care ne indemna la acceptarea lanturilor si a jugului acestei lumi fara sa miscam in front .
  Cine are indrazneala sa comenteze contra ,este imediat taxat drept schismatic sau eretic …

  Apreciază

 41. Aurora said, on septembrie 18, 2010 at 10:36 pm

  @Marian exNorvegia
  Sa stii ca nu-l urasc pe acest episcop, dimpotriva, mi-e mila de el ca e orbit, sarmanul. Dar nu suport sa primim invataturi gresite din gura episcopului. Si nu inteleg ce cauta sa stea in scaunul episcopal fosti turnatori ? Chiar nu le e rusine ? Eu am jignit odata pe cineva cu o vorba deplasata si dupa aceea am uitat, insa persoana n-a uitat si se purta rece cu mine de fiecare data cand o intalneam. Dupa vreo zece ani, n-a mai rabdat si mi-a spus de ce e suparata pe mine. Cand mi-a relatat cele intamplate, nu mi-a venit sa cred ca am putut sa ma port asa mizerabil, chiar nu imi aminteam imprejurarea, insa mi-am reprodus cuvintele mele si mi-am recunoscut „stilul”, deci n-am negat pt. ca n-ai cum sa negi in fata evidentei. I-am cerut iertare din inima si cred ca m-a iertat, dar de cate ori imi aduc aminte , ma mustra cugetul. Au fost niste vorbe spuse la nervi, eram foarte stresata, dar asta nu justifica purtarea mea. Deci ca sa revin, atunci cand ai ranit pe cineva, chiar si cu o vorba, te obsedeaza ani intregi, dar cand ai turnat vartos la securitate cum mai ai tupeul sa stai in jiltul episcopal ? Si sa mai dai si lectii de democratie ! Poate zici ca judec cu judecati omenesti , crede-ma ca nu dau cu piatra, dar ii bat putin obrazul . El vorbeste ?!!
  In vechime erau episcopi care daca aveau vreo abatere grava spuneau obstei ca nu mai sunt vrednici sa pastoreasca. Am citit despre un episcop care cazuse in pacatul curviei si atat de tare l-a mustrat cugetul incat si-a marturisit pacatul in public si le-a spus tuturor ca nu mai poate sa ramana episcop. Dar el era iubit de popor care l-a implorat sa ramana. Si atunci a facut un canon dat de duhovnicul lui, ceva greu de imaginat, daramite de pus in practica si anume sa se intinda pe jos la iesirea din biserica si sa treaca toata lumea peste el, deci un lucru foarte umilitor. Dar acest episcop a avut cainta sincera si inima buna, de aceea l-a iertat poporul si l-a iertat si Dumnezeu. In Biserica trebuie sa fie oameni smeriti, intelepti si jertfitori, nu demnitari care se bucura ca se plimba cu masini luxoase si mananca icre negre. Sa ia aminte toti episcopii de la patriarhul Pavle care circula cu autobuzul – nu zic sa faca la fel – dar sa nu uite de votul saraciei .Daca am gresit sau am smintit pe cineva cu stilul meu dintr-o bucata, sa ma iertati. Dumnezeu sa ne ierte si sa ne lumineze pe toti ! Probabil ca episcopii sunt pe masura pacatelor noastre. Degeaba avem pretentii de la ei, daca noi suntem putrezi pe dinauntru.

  Apreciază

 42. danutza said, on septembrie 19, 2010 at 2:07 pm

  http://luptapentruortodoxie.blogspot.com/2010/09/parintele-paisie-aghioritul-despre-ue.html

  exceptional cuvant al par Paisie Aghioritul:
  “Chiar şi atunci când primeşte buletinul electronic, tot se leapădă de Hristos”.

  poate vom gasi niste raspunsuri!!!!
  Doamne-ajuta-ne si lumineaza-ne!

  Apreciază

 43. danutza said, on septembrie 19, 2010 at 2:08 pm

  am postat gresit, asa ca revin:
  http://luptapentruortodoxie.blogspot.com/2010/09/parintele-paisie-aghioritul-despre-ue.html

  exceptional cuvant al par Paisie Aghioritul:
  “Chiar şi atunci când primeşte buletinul electronic, tot se leapădă de Hristos”.

  poate vom gasi niste raspunsuri!!!!
  Doamne-ajuta-ne si lumineaza-ne!

  Apreciază

  • Adrian.I said, on septembrie 19, 2010 at 2:21 pm

   @danutza. Foarte folositor articol. Doamne ajuta!

   Apreciază

   • saccsiv said, on septembrie 19, 2010 at 2:55 pm

    Adrian.I

    L-am gasit la spam.

    Apreciază

 44. Adrian.I said, on septembrie 19, 2010 at 2:28 pm

  saccsiv ai schimbat politica site-ului?

  Apreciază

  • saccsiv said, on septembrie 19, 2010 at 2:41 pm

   Adrian.I

   ?

   Apreciază

   • Adrian.I said, on septembrie 19, 2010 at 2:47 pm

    @saccsiv. nu mi-a aparut un comentariu, dar vad ca asta de acum da (dar in alta ordine). Inseamna ca e de la platforma.

    Apreciază

 45. rica said, on septembrie 19, 2010 at 5:47 pm

  ioana gata cu vorba degeaba daca tot santem prieteni si vrem sa vorbim frumos,constructiv.. sant atat de multe lucruri care trebuie sa le spunem intre noi ca sa ne ajutam sa trecem acest examen al vietii ca nu mai este timp de pierdut,spunea sfantul Nicolae Velimirovici (aproximativ) ca faptul ca se nascuse o vaca cu 5 picioare era un semn ca primul razboi trebuia sa inceapa,dar acum vazand la stiri femeia ai din care crestea sarma ?? ca nimic nu este intamplator deci este un semn de la Dumnezeu ceva ingrozitor!

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: