SACCSIV – blog ortodox

Povestire foarte de folos despre IMPACARE

Posted in IMPACARE by saccsiv on septembrie 7, 2010

   Citez din http://www.calendar-ortodox.ro/luna/septembrie/septembrie08.htm

   Un oarecare preot şi cu un diacon, Evlavist, având între dânşii dragoste multă spre Dumnezeu, dar învrăjbindu-se ei din drăcească înşelăciune, multă vreme au fost neîmpăcaţi. Întâmplându-se să moară preotul în acea vrajbă, diaconul s-a întristat că nu se împăcase, cât a fost preotul viu. De această întâmplare vorbind el cu un om bine chibzuitor, acela l-a îndreptat să meargă la un sihastru în pustiu. Şi aşa cu multă sârguinţă înconjurând el locurile cele mai pustii, îsi caută tămăduitorul. Şi aflând pe un oarecare părinte bătrân, îi descoperi acestuia aducerea aminte de rău, cerând de la dânsul iertare. Iar bătrânul zise către dânsul: „Cel ce va cere cu credinţa, va lua; şi celui ce va bate i se va deschide. Însă nu este cuvântul acesta prin putinţa mea, o, frate; ci tu nevoindu-te spre bine, Domnul va face de-ţi vei lua curând dezlegare; deci, mergi de unde ai venit, şi către seară mergând la biserica cea mare, să apuci mai înainte decât toti cu taina la uşile cele frumoase, şi opreşte pe cel ce va intra întâi înăuntru, şi te închina lui din partea mea, dându-i şi această scrisoare pecetluită, şi de la dânsul îti vei lua cu adevarat îndreptarea greşelilor tale”.

   Atunci diaconul, a făcut după cum l-a îndreptat acel parinte: la miezul noptii, a sosit înaintea uşii bisericii; şi îndată s-a ivit omul de care spusese părintele acela, căruia închinându-se, i-a dat scrisoarea bătrânului, descoperindu-i ceea ce i se întâmplase. Iar omul acela fiind întelept, a socotit că de la Dumnezeu era acea îndreptare, şi vărsând lacrimi multe, zise: „Dar cine sunt eu, un om prost ca mine, să îndrăznesc a mă apuca de un lucru ca acesta? Însă având nădejde spre rugăciunile celui ce te-a trimis voi ţine seama de lucrul acesta”. Şi stând înaintea acelor uşi încuiate, ridicându-si mâinile la cer, şi îngenunchind, şi-a pus capul la pământ şi se ruga lui Dumnezeu şoptind. Şi fără zăbavă sculându-se îndată ce zise: „Deschide nouă uşa milei Tale, Doamne”, i se deschise uşa singură, şi intrând diaconul împreună cu dânsul, au stat în tinda bisericii. Şi mergând mai departe la uşile bisericii celei de argint, zise acel om sfânt către diacon: „Stai aici şi nu merge mai înainte”; iar el făcându-şi iarăşi obişnuita metanie la pragul de jos, deschise şi uşile cele de argint ce erau încuiate. Şi intrând în biserică, minunată vedere a văzut: o lumină luminoasă se pogora din bolta bisericii pe capul omului aceluia, de strălucea biserica, şi tot de dânsul se ţinea făcând el ruga.

   Dacă a sosit şi în altar, plecându-şi şi acolo capul la ruga, iarăşi a ieşit încetişor afară la diacon, şi iarăşi se încuiară uşile singure. Atunci îl cuprinse frica şi spaima pe diacon, şi nu cuteza el nicidecum a se apropia de acel om. Căci din ruga precum zicea, îi era fata preamărită că fata îngerului, încât se tulbura diaconul cu cugetul, zicând: „Nu cumva este înger acesta ce se arată şi nu om?” Dar încă şi gândul acesta l-a cunoscut sfântul acela, că zise către diacon: „De ce te tulbura şi te lupta gândurile pentru mine, o, omule? Crede că şi eu sunt om pământean, şi din sânge şi carne alcătuit, şi din casă strălucită.

   Sunt Hartularie, adică vistier de cărti, fiindu-mi hrană din venitul acela. Iar pronia lui Dumnezeu ce ocârmuieşte toate spre bine, de multe ori prin cei proşti şi mici obişnuieste a face minuni mari. Să mergem, frate, spre lucrul ce ne stă înainte”. Şi mergând amândoi degrab spre târg, au sosit la biserica ce era acolo a Născătoarei de Dumnezeu, şi apropiindu-se de uşile încuiate ale bisericii şi pe acelea le-au deschis cu rugăciunea. Şi intrând în altar, şi-a săvârşit rugăciunea după obicei. Şi ieşind afară către diacon, care sta de se mira, zise: „Doamne miluieşte”, şi se închiseră uşile amândouă singure. După aceea au mers iarăsi la biserica Născătoarei de Dumnezeu din Vlaherne, şi spunea diaconul: „Aşa de repede socoteam că ne facem calea pe la biserici, cât nici pasăre zburătoare n-ar fi putut a se asemăna cu iuţimea noastră”. Apropiindu-ne şi acolo de uşile bisericii Născătoarei de Dumnezeu, se deschiseră şi acelea bărbatului acela, şi făcându-şi şi acolo rugăciunea, şi udându-şi faţă sa cu lacrimile, a sosit şi la uşile sfintei racle, unde era sfântul brâu al Preasfintei de Dumnezeu Născătoare. Şi punând pe diacon să stea între uşi, îi porunci să ia aminte bine şi să bage seama pe cei ce vor intra; şi făcând el obişnuita sa rugăciune la pragul de jos, i se deschiseră uşile şi dădură loc de au intrat, şi mergând în mijlocul bisericii, punând genunchii la pământ, făcea rugăciune fierbinte, precum după aceasta cu jurământ diaconul ne încredinţa şi ne adeverea: „La pragul uşii unde stăm şi mă cutremuram, cu ochii mei aievea am văzut cum ieşea un diacon luminos din altar cu cadelniţă în mână, şi cădea toată biserica; peste puţin am văzut pe unii ca nişte clerici intrând, îmbrăcaţi fiind cu podoabe albe preoţeşti; şi iarăşi altă ceată de preoţi intrară îmbrăcaţi în veşminte mohorâte până la pământ, şi aceştia de amândouă părţile adunându-se, cântau un vers foarte frumos şi minunat”, din care nu putea să mai priceapă diaconul altceva, decât „Aliluia”.

   Şi după ce a săvârşit rugăciunea, a ieşit Hartularie afară şi zise către diacon: „Frate, intră în biserică fără de nici o grijă, şi ia aminte la preoţii cei din ceata de-a stânga, de poţi să cunoşti pe cel cu care ai rămas neîmpăcat cu dânsul pentru neuitarea răutaţii”. Şi intrând diaconul îngrozit, a ieşit degraba către omul lui Dumnezeu, zicând, cum ca n-a putut sa vadă într-aceia pe preotul cel ce a murit învrăjbit. După aceea iarăsi îi zise acel pământesc înger: „Intră şi ia aminte şi în ceata din dreapta”. Şi mergând zise către dânsul diaconul ca a cunoscut aievea pe cel ce căuta stând acolo. Şi-i zise fericitul acela: „De l-ai cunoscut bine, mergi şi zi: Ieşi, că Nichita Hartularie stă afară şi te cheamă”. Deci, mergând diaconul după cum l-a învăţat, a făcut de a iesit preotul din ceata cea de-a dreapta afară către omul lui Dumnezeu, căruia îi zise cu blând şi smerit glas: „Prezbitere, fă dragoste şi pace cu fratele, că amândoi netocmiti în greşeală aţi rămas cu grabnica mutare a ta”. Atunci îngenunchind amândoi cu smerită sărutare dezlegară vrajba. După aceea, preotul a intrat în biserică şi a mers la ceata sa, iar omul lui Dumnezeu a luat pe diacon, şi căzând la pragul sfintei biserici, se închiseră uşile prin putere dumnezeiască, şi mergând puţină cale, s-au oprit amândoi. Şi aşa zise omul lui Dumnezeu către diacon: „Frate, mântuieşte-te şi-ţi iubeşte sufletul, şi mergând către părintele care te-a trimis la mine spune-i că, curaţenia rugăciunilor tale, şi îndrăznirea cea către Dumnezeu, poate să învieze şi mort spre împăcare, nedând noi nimic ajutor pentru aceasta”. Şi aceasta zicând s-a despărţit de la ochii diaconului. Iar diaconul închinându-se la pământ, unde stătuseră picioarele acelui om minunat, îşi făcu cale înspăimântat către bătrânul părinte, dând lauda şi mulţumire lui Dumnezeu, Căruia se cuvine slava în veci. Amin.

NASTEREA MAICII DOMNULUI (Dezlegare la peşte)

Posted in Preasfînta Fecioară Maria by saccsiv on septembrie 7, 2010

 

   Citez din articolul Nasterea Maicii Domnului – Sfanta Maria Mica:

   Nasterea Maicii Domnului este prima mare sarbatoare din cursul anului bisericesc care a inceput la 1 septembrie. Ea  este praznuita pe data de 8 septembrie. Sfanta Scriptura nu ne relateaza acest eveniment. Insa, scrierile apocrife ofera foarte multe amanunte despre originea si copilaria Fecioarei Maria. Cea mai importanta sursa in acest sens, o reprezinta Protoevanghelia lui Iacov, o lucrare iudeo-crestina din sec. al II-lea. Fragmentul referitor la Fecioara Maria a fost scris in jurul anului 140. Desi nu este considerata o scriere canonica, informatiile oferite pot fi considerate veridice, cu rezervele de rigoare.

   Parintii Fecioarei Maria – Ioachim si Ana

   Tatal Fecioarei Maria se numea Ioachim si era din semintia lui Iuda. Sotia lui Ioachim se numea Ana si era fiica preotului Matthan. Astfel, tatal Fecioarei Maria era un urmas al regelui David, iar mama, o descendenta din familia preoteasca a lui Aaron, implinindu-se prin aceasta proorocia ca Mesia va avea o dubla descendenta: imparateasca si preoteasca.
   Arhanghelul Gavriil aduce vestea cea buna

   Pentru ca nu aveau copii, Ioachim si Ana au inceput sa fie ironizati si batjocoriti de oameni. Lipsa copiilor era considerata un blestem din partea lui Dumnezeu. Si totusi, Ioachim si Ana nu s-au razvratit impotriva lui Dumnezeu, nici nu au renuntat la viata lor virtuoasa, rugandu-se in continuare cu lacrimi si nadajduind in bunatatea lui Dumnezeu. Traditia spune ca in al cincizecilea an al casatoriei lor Marele Preot de la Templu a refuzat in public jertfa lor, numindu-i blestemati.

   Intristati, cei doi parinti s-au indreptat spre casa lor din Seforis si au hotarat sa se retraga fiecare pentru post si rugaciune. Ioachim a zis catre sotia sa Ana: „Pe mine nu ma indeamna inima sa mai intru in casa mea, caci noi suntem urgisiti de Dumnezeu. Iata eu ma duc la munte si acolo voi posti si ma voi ruga lui Dumnezeu, doar se va milostivi si ne va da noua un copil”. Iar Ana a inceput sa se roage lui Dumnezeu cu durere si cu multe lacrimi, zicand: „Doamne, Atottiitorule, Cela ce numai cu cuvantul ai facut cerul si pamantul si toate cate se vad; Cela ce ai zis fapturilor Tale sa traiasca si sa se inmulteasca; Cela ce ai binecuvantat pe Sarra, femeia lui Avraam si a nascut pe Isaac la batranete si ai daruit Anei fiu, de a nascut pe Samuel proorocul, da-mi si mie roada pantecelui meu si nu lasa sa fiu de ocara intre oameni, ca de voi naste fiu, sau fiica, il voi inchina Tie cu toata inima si-l voi da sa slujeasca in biserica slavei Tale” (I Regi 1, 11).

   Ingerul Gavriil se va arata fiecaruia, spunandu-le ca rugaciunea lor nu a fost trecuta cu vederea si ca Dumnezeu le va trimite binecuvantarea Sa. Tot el le-a vestit ca acest prunc se va umple de Duh Sfant din pantecele mamei sale si ca va fi un vas ales lui Dumnezeu. (Luca 1, 4-23).
   Praznicul liturgic al Nasterii Maicii Domnului

   Sarbatoarea Nasterii Maicii Domnului exista si la coptii egipteni si la iacobitii sirieni separati de Biserica Ortodoxa dupa Sinodul al patrulea ecumenic. Avand in vedere ca acestia n-au imprumutat mai nimic de la ortodocsi dupa despartirea lor de Biserica Ecumenica, in­seamna ca sarbatoarea respectiva era deja in uz si la ei inainte de aceasta despartire. Deci,  inceputul ei trebuie pus intre Sinodul III ecumenic (431) si Sinodul IV ecumenic (451).

   In Apus, sarbatoarea este adoptata in timpul papei Serghie I (687-701). In sec. al VI-lea, Sf. Roman Melodul a compus Condacul si Icosul acestui praznic, iar in sec al VIII-lea, Sf. Ioan Damaschin a alcatuit Canonul ce se canta la slujba Utreniei. Data de 8 septembrie aleasa pentru praznuire reprezinta ziua sfintirii unei biserici dedicate Fecioarei Maria, construita la Ierusalim de catre imparateasa Eudoxia la inceputul sec. al V-lea.
   Cititi va rog si:

NASTEREA MAICII DOMNULUI

 

VIDEO (si transcriptul): Un parinte din Rusia ne spune ca PREOTII CE IAU NOILE PASAPOARTE PIERD HARUL PREOTESC

Posted in CIPURI, HAR, PREOT by saccsiv on septembrie 7, 2010

   Pe youtube apare doar atat:

Egumen Simeon (Larin) de la Optina

Egumen Simeon (Larin)
Egumen de la Optina, s-a nascut dupa revolutie, in anul 1918.
A trecut prin tot razboiul. In anul 1951 a venit la manastirea Pskovo-Pechersk.
Hirotonit preot din 1954. Dupa deschiderea manastirei Optina a fost unul din duhovnicii manastirii.

   Iata si transcriptul:

– Parinte, ce credeti? Cu acceptarea numerelor, pasaportului, se indeparteaza harul de la botez?

– Se indeparteaza, se indeparteaza. Noi stim ca, binele si raul nu pot sa se uneasca impreuna. Si harul Dumnezeiesc nu mai poate pogori la acea persoana care are in buzunar pasaportul cu numele lui antihrist sau alte documente. Daca preotul sau altcineva, alta fata, are pasaportul cu numele antihristului, atunci Sfantul Duh nu mai coboara la acesta, sa se uneasca.

– Parinte, deci se pierde harul preotesc, da?

– Da! Inseamna ca nu-l are.

   Imi cer iertare pentru nestiinta mea, dar pe parintele din filmulet nu-l stiu. Cei care cunosc mai multe despre aceasta inregistrare si cand a fost ea facuta (nu postata) ii rog sa-mi comunice.

   Daca intr-adevar e de la Optina, atunci nu e ceea ce se cheama „stilist”.

   Am postat filmuletul, pentru a demonstra ca si altii se preocupa de aceasta chestiune si nu putem sub nici o forma sa prostim poporul ca indemnul de a nu lua actele cu cip ar fi emenatia unor forte oculte de la manastirea Petru Voda ce vor sa faca nu stiu ce rau Bisericii.

   Eu, dupa mintea mea cea proasta, nu stiu daca isi pierde sau nu harul. Inclin sa presupun ca nu, dar repet, cine sunt eu? Un lucru stiu insa sigur, faptul ca mari duhovnici au spus clar: NU LE LUATI.

VIDEO – Mari duhovnici despre actele cu cip: “NU LE LUATI!”. Daca de STALPII ORTODOXIEI nu ascultam, de cine atunci sa ascultam?

VIDEO: Parintele NEONIL STEFAN (staretul manastirii FRASINEI) despre CIPURI …

   Spusele parintelui din Rusia seamana cumva cu cele ale parintelui Fagetianu:

VIDEO (si transriptul): Parintele ADRIAN FAGETEANU despre ACTELE CU CIP. Inregistrare din AUGUST 2010!!! Nu indeamna doar SA NU LE LUAM, spune lucruri chiar cu mult mai grave …

   Parerea mea e ca nu-i de joaca:

Importanta NUMELUI si raul ce-l reprezinta alipirea numelor de cate un NUMAR UNIC al sistemului antihristic

STIRILE ZILEI (07.09.2010)

Posted in MASS-MEDIA, STIRI by saccsiv on septembrie 7, 2010

Romania Libera: Prigoană duce legalizarea prostituţiei în Parlament.

Gandul: ONU se teme de o foamete planetară

9AM: Ahmadinejad: Nu cred in versiunea oficiala a atentatelor de la 11 septembrie

HotNews: Biserica Episcopala Scotiana a scos din slujbe referintele masculine la Dumnezeu

TVR: Traian Băsescu: Trec prin criză cum treceam prin furtunile pe mare, cu fruntea sus

Gandul: „E dramatic“, le transmite Băsescu oficialilor FMI. România trebuie să împrumute 13 miliarde de euro ca să mai scape un an

Standard: Apocalipsa care stă să vină de la Apus
Piatza.Net:Traian Basescu-cel mai bun agent al Moscovei
Cotidianul: Masonii lui Chirovici trăiesc cu 4.000 de ani înaintea vremurilor
Evenimentul Zilei: Joc online anti-islam, lansat de un partid din Austria
Hotnews: Bill Gates si Warren Buffett vor merge in China pentru a-i convinge pe miliardarii chinezi sa-si doneze averile
Hotnews: Cleric iranian: Holocaustul evreilor este o superstitie

Antena 3: Un influent politician belgian avertizează: Belgia s-ar putea destrăma

Romania Libera: Băsescu: Acordul cu FMI trebuie extins în octombrie.

Romania Libera: Băsescu se întâlneşte luni cu reprezentantul FMI, Jeffrey Franks.

Romania Libera: Exit-poll: 89,2% dintre moldoveni au votat pentru schimbarea Constituţiei.

Romania Libera: Franks: Principalele taxe ar trebui menţinute anul viitor.

9AM: Talibanii pakistanezi vor ataca SUA si Europa

9AM: New York Times: Marea Neagra nu ar trebui sa fie un spatiu al instabilitatii

9AM: Posibil atac cibernetic asupra sistemului de colectare a datelor la referendumul din R.Moldova

Capital: Isărescu: Generaţiile viitoare vor judeca mai bine ce am făcut corect şi ce nu am făcut bine

HotNews: Ne crestem copiii cu snacks-uri si alte asemenea prostii. Viitorul da semne grave de obezitate

HotNews: Ahmadinejad: Un atac asupra Iranului ar insemna distrugerea Israelului

HotNews: Cleric iranian: Holocaustul evreilor este o superstitie

HotNews: Un islamist german, detinut de americani in Afghanistan, a dezvaluit planurile unor atacuri in Germania si alte tari europene

HotNews: Cutremur de 6.3 grade in Insulele Aleutine din Alaska

Jurnalul National: Eşec la referendumul din Moldova: scrutinul ar putea fi invalidat

Ziua Online: FMI: Nu vrem impozite mai mari în România în 2011

Ziua Online: Cercetatorii americani si canadieni au identificat o proteina care ajuta la combaterea virusului West Nile

Adevarul: Copilul erou de la Vaslui şi-a revenit din morţi pentru a doua oară

Adevarul: NASA: „Pentru prima dată vom putea atinge, gusta şi simţi Soarele nostru”

Gandul: O nouă catedrală ortodoxă la Blaj

RealitateaTV: Lady Gaga, costumată în Statuia Libertăţii VEZI FOTO

Romania Libera: Grecia: Papandreou şi-a remaniat guvernul.

Romania Libera: Boc: Încă nu am discutat cu FMI despre un nou împrumut.

Romania Libera: Cum păşeşte Moldova spre Moscova.

9AM: Referendumul din R. Moldova a esuat

9AM: Un atac contra Iranului va distruge Israelul

Capital: Tănăsescu: acest împrumut a sporit credibilitatea României pe pieţele externe

Capital: România ar putea primi luna viitoare 360 milioane euro de la Banca Mondială

Capital: Două bănci dau credite pentru reabilitarea termică a locuinţelor, dar doritorii nu se înghesuie

HotNews: VIDEO Ponta: Un nou imprumut de la FMI ar fi o crima impotriva poporului roman

HotNews: Premierul slovac: Bancile trebuie sa plateasc pentru criza datoriilor din Grecia

HotNews: FMI: Economia mondiala se redreseaza intr-un ritm moderat

HotNews: Kabul face, Kabul trage. O poveste cu una dintre cele mai mari banci din Afganistan, care trage sa moara

MediaFax: Alte cinci cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Numărul total a ajuns la 20

MediaFax: Muncim pe rupte: 400.000 de români au câte două joburi!

Jurnalul National: Ciuperca lui Dumnezeu, inamicul tumorilor

Jurnalul National: La ce bun acordul cu FMI?!

Jurnalul National: Aluminiu în laptele praf

Adevarul: Serbia, gata să accepte Kosovo

Gandul: Bannere împotriva Guvernului, pe spitalele din Braşov şi pe sediul Consiliului Judeţean. Primăria spune că sunt instalate ilegal

 

Intrebari la care cei de la RAZBOI INTRU CUVANT TREBUIE SA RASPUNDA

Posted in CIPURI, RAZBOI INTRU CUVANT by saccsiv on septembrie 7, 2010

   Dupa cum stiti, la inceputul lui august am scris articolul Intrebare fundamentala catre fratii de la RAZBOI INTRU CUVANT: luam sau nu luam CARTEA ELECTRONICA DE IDENTITATE cu CIP?. Daca voua vi s-a parut ca au raspuns clar la aceasta intrebare, va rog sa-mi dati si mie un link spre raspunsul lor.

   Pentru a ne lamuri cu totii ce anume exact vor acesti razboinici, consider ca este necesar sa raspunda si la urmatoarele intrebari:

1)     De ce ii ataca furibund pe cei ce indeamna sa fie refuzate actele cu cip?

2)     De ce nu indeamna si ei sa fie refuzate actele cu cip?

3)     Cum comenteaza acum spusele marilor duhovnici ce indeamnau SA NU LE LUAM?

VIDEO – Mari duhovnici despre actele cu cip: “NU LE LUATI!”. Daca de STALPII ORTODOXIEI nu ascultam, de cine atunci sa ascultam?

VIDEO (si transriptul): Parintele ADRIAN FAGETEANU despre ACTELE CU CIP. Inregistrare din AUGUST 2010!!! Nu indeamna doar SA NU LE LUAM, spune lucruri chiar cu mult mai grave …

VIDEO: Parintele NEONIL STEFAN (staretul manastirii FRASINEI) despre CIPURI …

4)     De ce, impreuna cu parintele Mihail Stanciu, incearca sa induca cititorilor falsa idee ca acum stalpii ortodoxiei s-au sucit? A se citi:

VIDEO (si transcriptul): Parintele ARSENIE PAPACIOC de vorba cu Parintelui Mihail Stanciu pe tema ACTELOR CU CIP. Parintele Arsenie: MIROASE A 666. Parintele Mihail insista ca Parintele IUSTIN PARVU se afla la limita EREZIEI … Strategia celor de la RAZBOI INTRU CUVANT: agitarea BAU BAU-ului schismei

   5) De ce, impreuna cu acelasi parintele, incearca sa produca vrajba intre marii duhovnici? Dupa cum puteti constata in articolul indicat mai sus, au inceput sa-i ia la rand, in incercarea de a-i determina sa se delimiteze de parintele Iustin Parvu.

6)     De ce considera ca se ajunge la SCHISMA daca indemnam sa nu fie luate actele cu cip?

7)     Ei le vor lua?

8)     In ce conditii teoretice considera ei ca pot fi totusi luate?

9)     De ce in ultima vreme au evitat orice referiri la informatii extrem de importante legate de tema in discutie? Trebuie inteles ca in timp ce ei isi adormeau cititorii, SISTEMUL nu dormea, ci lucra intens. A se vedea ce am postat eu in ultima luna si decideti va rog daca era sau nu de maxima importanta a se sti. Daca da, oare ce interes au razboinicii ascunda aceste informatii cititorilor lor?

10) De ce brusc, de o luna incoace, considera ca cei ce indeamna sa nu fie luate actele cu cip: nu se roaga, nu postesc, nu se spovedesc, stau departe de biserica, etc.?

   Ei ma urasc si ma ataca furibund caci as fi facut „tovarasie zelotista cu trupa de la P-V intru crearea de psihoza” (a se citi https://saccsiv.wordpress.com/2010/08/13/intrebare-fundamentala-catre-fratii-de-la-razboi-intru-cuvant-luam-sau-nu-luam-cartea-electronica-de-identitate-cu-cip/#comment-44608). Si o fac deoarece ei ii urasc pe aceia. Ei nu concep cum de nu m-am conformat cand ei si parintele Mihail Stanciu mi-au cerut sa atac manastirea Petru Voda. Ei aveau un plan si se bazau pe mine, caci, multumita bunului Dumnezeu, saccsiv are un numar foarte mare de vizualizari. Si cum eu n-am luat pozitie de drepti, au considerat ca saccsiv i-a tradat … Asadar:

   11) Toti cei ce indeamna sa nu luam cipuri, sunt automat in relatii de tovarasie sau subordonare cu „trupa PV”?

   Iata ce spun razboinicii despre spusele Parintelui Paisie Aghioratul:

   „nu era vorba de cipuri acolo, ci de numarul 666 de pe buletinele din Grecia, care se incerca in acea vreme, a fi introdus.”

   Cititi va rog :

Parintele PAISIE AGHIORATUL despre 666, cartele electronice, buletine electronice

   Voua cum vi se pare? Despre ce vorbeste parintele? Doar despre „buletinele din Grecia”? Sau despre tot ceea ce vedem clar ca se petrece in jurul nostru? Asadar:

12)  De ce incearca sa-si convinga cititorii ca spusele Parintelui Paisie nu conteaza in discutia actuala despre actele cu cip?

13)  De ce nu se limiteaza la a discuta tema? De ce ataca la persoana? Si daca tot o fac, de ce scornesc si minciuni?

   Cam atat deoacamdata. Probabil aveti si voi intrebarile voastre. De asemenea, consider ca este un bun prilej sa postati aici comentariile pe care razboinicii vi le-au refuzat. Vom constata astfel, cu totii, daca duc lupta cea buna sau se clatina zdravan.

   Cititi va rog si:

Un examen numit BULETINUL CU CIP. Oricum va fi jale pe pamant la anul, de ce oare se indarjesc unii sa ne indemne sa-l luam?

Importanta NUMELUI si raul ce-l reprezinta alipirea numelor de cate un NUMAR UNIC al sistemului antihristic

Multi am fost la chemarea parintelui Iustin Parvu. Putini am mai ramas …

   Pana acum o luna eram umar langa umar. De ce s-au sucit? Dupa cum lesne se poate constata citind si https://saccsiv.wordpress.com/about/, eu merg pe aceeasi linie de ani de zile. De ce brusc am devenit pentru ei dusmanul numarul 1? Oare isi dau seama ce fac? Ei nu se limiteaza la o disputa despre cip, ci ataca total blogul saccsiv, adica isi ataca o parte din chiar lucrarea lor din trecut, anume cea in care imi preluau articole sau mi le recomandau sau campaniile ce le duceam in stransa colaborare: anti vaccin, preotul lingurita, KK, gripa porcina, etc. Daca le insir pe toate, cred ca umplu o pagina doar enumerand titlurile articolelor.

%d blogeri au apreciat: