SACCSIV – blog ortodox

CRACIUN 1914: Soldații ambelor tabere au încetat focul pentru a sărbători impreuna, spre disperarea marilor comandanti care doreau sange si nu pace / CRACIUN 1944: 4 soldati nemti si 3 soldati americani la aceeasi masa intr-o cabana izolata

Posted in al doilea razboi mondial, CRACIUN, PRIMUL RAZBOI MONDIAL by saccsiv on decembrie 25, 2019

POMENIREA INCHINARII MAGILOR

Posted in MAGI by saccsiv on decembrie 25, 2019

În luna decembrie, în ziua a douăzeci şi cincea, pomenirea închinării magilor.

În vremurile de demult, era într-o ţară din Răsărit un prezicător numit Valaam, care a prezis multe şi a spus şi acestea: „Va răsări o stea din Iacob şi va zdrobi căpeteniile Moabului”. Prezicerea aceasta a fost lăsată moştenire celorlalţi prezicători şi ei au făcut-o cunoscută şi împăraţilor din Răsărit. Şi aşa a ajuns prezicerea şi la aceşti trei magi, care se uitau pe cer să vadă o astfel de stea. Ei, ca oameni învăţaţi şi cunoscători de stele, când au văzut pe cer că o stea nu merge ca celelalte stele de la răsărit la apus, ci de la miazănoapte la miazăzi, au cunoscut că această stea arată naşterea unui mare împărat. Şi au mers după stea până la Ierusalim şi au întrebat: „Unde este Împăratul iudeilor, Cel ce S-a născut, că am văzut steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui?”. Şi auzind împăratul Irod s-a tulburat. A chemat în ascuns pe magi şi le-a spus:

„Duceţi-vă şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc; dacă îl veţi găsi, vestiţi-mă, ca să mă duc şi eu să mă închin Lui”. Spunea aceasta ca să afle unde este şi să-L omoare. Apoi a chemat pe cărturari şi i-a întrebat: „Unde spune Scriptura că Se va naşte Hristos?”. Ei i-au spus: „în Betleemul Iudeii!”. De la Irod magii au plecat şi iată steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor şi a stat deasupra locului unde era Pruncul. Şi intrând au găsit pe Hristos Domnul. Au căzut în genunchi, I s-au închinat şi i-au adus daruri: aur, smirnă şi tămâie. La porunca îngerului nu s-au mai dus la Irod, ci s-au întors în ţara lor pe altă cale. Irod, văzând că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi a trimis oştile lui ca să omoare pe copiii din Betleem de la doi ani în jos. Pentru aceasta a fost trimis înger de la Dumnezeu şi a spus lui Iosif: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe Mama Lui şi fugi în Egipt”. Şi Iosif a făcut aşa. A luat Pruncul şi pe Mama Lui şi s-a dus în Egipt.

 

http://www.noutati-ortodoxe.ro/calendar-ortodox/sinaxar.php?date=1324789200

 

Tagged with:

UDMR a depus iar în Parlament un proiect privind autonomia Ţinutului Secuiesc

Posted in Romania by Vali on decembrie 25, 2019

Sursa: https://www.libertatea.ro/stiri/udmr-a-depus-iar-in-parlament-un-proiect-privind-autonomia-tinutului-secuiesc-2840802

 

UDMR a depus în Parlament o propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc. Un alt proiect, cu acelaşi conţinut, a fost respins în 2018 de Legislativ. Iniţiatorii spun că acordarea autonomiei acestei zone ar duce la „o reală reconciliere româno-maghiară”.
Citeşte întreaga ştire: UDMR a depus iar în Parlament un proiect privind autonomia Ţinutului Secuiesc

Iniţiativa legislativă înregistrată la Camera Deputaţilor este semnată de deputaţii Biro Zsolt-Istvan şi Kulcsár-Terza József-György.

Cei doi parlamentari afirmă, în expunerea de motive, că prin acest proiect de lege se urmăreşte realizarea solicitării exprimată prin petiţia adoptată Parlamentului şi Guvernului României de către autorităţile locale secuieşti, concomitent.

„Unul dintre importantele consecinţe ale abordării legii ar fi fundamentarea durabilă a stabilităţii relaţiilor între populaţia majoritară română şi minoritatea maghiară. Recunoaşterea şi acordarea autonomiei teritoriale a Ţinutului Secuiesc ar duce la o reală reconciliere româno-maghiară”, spun cei doi parlamentari.

Ce prevede proiectul UDMR

Potrivit proiectului, Locuitorii Ţinutului Secuiesc se constituie în comunitate autonomă, această regiune devenind autonomă, cu personalitate juridică în cadrul României.

În plus, competenţele regiunii sunt stabilite prin statutul regiunii, de lege sau de dreptul internaţional.

„Competenţele specifice regiunii nu pot fi puse în discuţie sau limitate decât prin lege sau aplicând dreptul internaţional. Regiunea adresa drept de decizie şi de gestionare în domeniile care aparţin competenţelor sale specifice. Acest drept include şi adoptarea şi exercitarea unei politici proprii regiunii”, se menţionează în proiectul de lege.

Iniţiatorii precizează că autonomia regiunii nu afectează integritatea şi suveranitatea statului român, iar competenţele pot fi delegate regiunii de către alte nivele de administrare.

Teritoriul regiunii autonome cuprinde, potrivit propunerii legislative, judeţele Covasna şi Harghita, precum şi scaunul istoric Mureş, care aparţine judeţului Mureş.

Iniţiativa precizează că scaunele sunt teritorii tradiţionale secuieşti:

  • Scaunul Kezdi, cu reşedinţa la Târgu Secuiesc
  • Scaunul Orbai, cu reşedinţa la Covasna.
  • Scaunul Sepsi, cu reşedinţa la reşedinţa la Sfântul Gheorghe
  • Scaunul Ciuc, cu reşedinţa la Miercurea Ciuc
  • Scaunul Odorhei, cu l la Odorheiul Secuiesc
  • Scaunul Gheorgheni, cu reşedinţa la Gheorgheni
  • Scaunul Mureş, cu preşedinţa la Tîrgu Mureş
  • Scaunul Micloşoara-Brăduţ, cu reşedinţa la Baraolt

 

Limba maghiară, limbă oficială în Ţinut Secuiesc

Articolul 10 al proiectului privind autonomia Ţinutului Secuiesc prevede că limba maghiară are „acelaşi statut ca şi limba oficială a statului”.

„Toţi cetăţenii domiciliaţi sau rezidenţi în Ţinutul Secuiesc au dreptul să folosească ambele limbi, în condiţii egale, în viaţa privată şi cea publică, inclusiv în cadrul instituţiilor publice, precum şi în faţa autorităţilor pubice, atât oral cât şi în scris.

În alte localităţi ale regiunii autonome, în care cetăţenii aparţinând altor comunităţi naţionale, etnice, lingvistice cu domiciliu stabil în acele localităţi sunt în minoritate numerică dar depăşesc o sută în comună, o mie în oraş, cinci mii în municipiu, zece mii la nivelul scaunului, limba acestor comunităţi beneficiază de acelaşi statut ca şi limba oficială a statului în faţa unităţilor administrative respective, se mai arată în proiectul de lege.

Iniţiatorii precizează că statutul de regiune autonomă a Ţinutului Secuiesc se poate desfiinţa numai prin referendum organizat în Ţinutul Secuiesc.

Ţinutul Secuiesc va avea un preşedinte, ales prin vot direct, şi care are imunitate

Preşedintele Ţinutului Secuiesc reprezintă regiunea, şi este ales de către cetăţenii Ţinutului Secuiesc, prin vot secret şi direct, pentru o perioadă de 4 ani.

Nici o persoană nu poate îndeplini funcţia de preşedinte al Ţinutului Secuiesc pe o perioadă mai mare de două mandate.

Preşedintele Ţinutului are imunitate acordată demnitarilor şi nu poate ocupa funcţii publice sau private.

Pe lângă preşedinte va exista şi un Consiliu Scaunal, format din 33 de consilieri. Acesta este organul deliberativ de autoadministrare al Scaunului.

 

%d blogeri au apreciat: