SACCSIV – blog ortodox

MARELE SINOD. Credinciosi din Austria – SCRISOARE DESCHISA catre Mitropolitul Serafim Joanta

Posted in Uncategorized by saccsiv on octombrie 31, 2016

Inaltpreasfințitul  Serafim Joanta, mitropolit al Germaniei, Europei Centrale și de Nord

                                                       Inaltpreasfințite,

Ne adresăm în același timp, cu inima deschisă, în pace și dragoste către toți ierarhii și clericii din Biserica Ortodoxă Română.

Suntem oameni simpli, neteologi, mădulare ale Bisericii celei Una, oi, însă cuvântătoare, care simțim obligativitatea și dreptul exprimării cu privire la evenimentele produse în ultimul timp și care pun în pericol mântuirea sufletelor noastre, ca urmare a hotărârilor neortodoxe luate de preasfințiții episcopi în ultimii ani și care au culminat în iunie 2016.

Nu dorim a judeca sau critica pe nimeni, ci gândindu-ne la iminenta Judecată, ne facem datoria față de propriile suflete, semnalând și fraților care ar dori să ia la cunostință de îngrijorarile noastre profunde,- știind  că „prin tăcere îl tradam pe Dumnezeu”, conform Sfântului Grigorie Teologul, iar după Sfântul Teodor Studitul că:“Atunci când Credinta e primejduită, porunca Domnului este de a nu păstra tăcere. Dacă e vorba de Credință, nimeni nu are dreptul să zică: “Dar cine sunt eu? Preot, oare? N-am nimic de-a face cu acestea. Sau un cârmuitor? Nici acesta nu doreste să aibă vreun amestec. Sau un sărac care de-abia își cîstigă existența? … Nu am nici cădere, nici vreun interes în chestiunea asta. Dacă voi veți tăcea și veți rămîne nepăsători, atunci pietrele vor striga, iar tu rămâi tăcut și dezinteresat?”.  Iubim, și am vrea să îmbrățișăm pe toți arhiereii, preoții și monahii, dorind a nu atrage ura cuiva asupra noastră, căci nici noi nu urâm pe nimeni, – ci doar erezia ecumenismului despre care părintele Dumitru Stăniloaie spune că „este produsul masoneriei” și definită de arhim. Haralambie Vasilopoulos, astfel: ” Ecumenismul este asemenea unei vijelii înspăimântătoare care se pregătește să dărâme, după cum își închipuie, Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică a Lui Hristos. Este un uragan sălbatic al puterilor întunericului, care își concentrează toată nebunia distructivă împotriva Ortodoxiei, pentru a o nimici și a o face să dispară.

 Părinte mitropolit,

Datorită păcatelor noastre, în zilele cele mai de pe urmă satana a reușit să înșele și pe cei aleși. Ba chiar i-a adunat într-un sobor cretan și acolo i-a viclenit precum pe Adam și Eva,  întorcându-i împotriva Domnului Hristos, a Măicuței Domnului și a Sfinților Părinți.  Căci acest „sinod” a fost organizat, s-a desfășurat și a luat hotărâri  în totală contradiție cu Sfintele Sinoade, încălcând Sfintele Dogme și Canoane stabilite în Duhul Sfânt, de-a lungul veacurior, de dumnezeieștii părinți ai Bisericii,  așa că în Creta a sălășluit duhul celui răzvrătit.

Drept urmare, din motive de conștiință, respingem  hatărârile luate la „sinodul „din Creta ca fiind neortodoxe și arătăm:

             1.– „Sinodul” a „beneficiat” de un regulament nelegitim, tiranic, care a dat drept de vot doar unui număr de 14 episcopi-patriarhi, ceilalți 1000  fiind ignorați, precum cardinalii de către papa, astfel că principiul Sinodalității prin care Domnul Iisus Hristos conduce Biserica Sa- a fost anulat. Mai mult, Patriarhia Antiohiei arată:Primul lucru pentru Bisericile care nu au fost în Creta este în mod esențial de a se poziționa în raport cu calificarea juridică a reuniunii: este un Sinod sau nu este? Și, ceea ce este clar, este că în raport cu ceea ce a fost spus la reuniunea din Creta, este că această reuniune a fost convocată cu acordul celor 14 Biserici, ceea ce nu este adevăratpentru ca Biserica Antiohiei nu a semnat (din motive dogmatice n.n.) această decizie. Deci, pentru Biserica din Antiohia, aceasta reuniune, aceasta întâlnire care a avut loc în Creta este importantă, dar nu este un Sinod din punct de vedere juridic, și deci nu poate implica un proces de primire a canoanelor sau a deciziilor care au fost luate, sau a documentelor care au fost adoptate. Tot din motive dogmatice, Bisericile Locale ale Rusiei, Bulgariei, Georgiei (și a Antiohiei) care reprezintă mult peste 50 % din totalitatea credincioșilor ortodocși, nu au participat la evenimentul din Creta, acestea numindu-l „întalnire” sau „reuniune”, însă mai potrivită este expresia folosită  de directorul  Academiei Ortodoxe din Creta, domnul Zorbas, care chiar înainte de a începe „sinodul” l-a numit „piesă de teatru”, ce s-a dovedit a fi și o capcană mortală în care din nefericire au căzut mulți episcopi, semnând textele eretice.

 1. -„Sinodul” considerându-se ultimul criteriu în probleme de credință, recunoaște ca „biserici”, ereziile: papistașă, protestante, monofizite. Acestea, conform arhim. Serafim Alexiev, au numai chip de Biserică, dar nu sunt Biserică, iar Sfântul Iustin Popovici, ne învață că ,„..nu există nici o deosebire esențială între papism, protestantism, ecumenism și celelalte secte, a căror nume este legiune”. Este dreptul lor să-și spună cum vor, însă motivația vehiculată că la 1484, 1848 sau altă dată, părinții noștri ierarhi au folosit același termen este nejustificată și nesinceră (dovedim mai jos), întrucât ei numeau eretici pe cei căzuti din Biserică, iar Moliftelnicul vechi, la lepădările de la Botez arată cel mai bine acest lucru. Însă în prezent se procedează în totală contradicție cu Sfânta Tradiție, Sfânta Evanghelie și Sfinții Părinți, provocând durere si neliniște în sufletele noastre, văzând cu ochii și auzind cu urechile fapte desfășurate împotriva Ortodoxiei, dintre care amintim:

a.-În urma Acordului de la Chambesy din 1993, monofiziții sunt recunoscuți -fără temei-ca fiind ortodocși, adică Biserică,- însă la nivel sinodal o face numai B.O.R.-, deși aceștia resping Sfintele Sinoade Ecumenice IV,V,VI și VII.  De aceea, plin de mâhnire, Sfântul Paisie Aghioritul întreabă :” Oare atâția Sfinți Părinți care au fost luminați de Dumnezeu și au trait în aceeași vreme cu ei (cu monofiziții) i-au înțeles greșit, și venim noi acum după atâtea veacuri, ca să-i corectăm pe Sfinții Părinți ? Dar nici minunea Sfintei Eufimia nu o pun la socoteală ? Oare și ea a înțeles greșit cartea ereticilor ?”. Știm ce s-a intamplat în anul 451, când 630 Părinți s-au adunat la Calcedon, la al IV-lea Sfânt Sinod Ecumenic, în biserica Sfintei Mare Mucenițe Eufimia. Întrucât conducătorii monifiziți Dioscor, Maxim, Eutihie și alți arhierei stăruiau în erezie, precum că Domnul Iisus Hristos are o singură fire, la propunerea Patriarhului ortodox Anatolie al Constantinopolului,  fiecare parte a scris o carte cu învățătura lor, apoi în prezența împăratului au deschis racla cu Sfintele Moaște ale Sfintei Eufimia și  au pus scrisorile pe pieptul ei. Au sigilat și asigurat cu pază postind cu toții 3 zile,iar în a patra, în prezența împăratului și a tuturor participanților s-au desfăcut pecețile și s-a deschis racla. Tomusul monofizit era la picioarele sfintei, iar tomusul ortodox era în mâna sa dreaptă, pe care a întins-o spre împărat și patriarh dându-le scrisoarea, arătând astfel rătăcirea monofizită și punând capăt discuțiilor.

Înduioșător este faptul că,la 27.02.1974, Sfânta Mare Muceniță Eufimia, însoțiță de Sfântul Evanghelist Luca, a venit la coliba Sfântului Paisie Aghioritul și l-a lămurit în chestiuni de credință, cum însuși s-a exprimat. Trecuseră 1523 de ani,de când Apărătoarea Dogmei Ortodoxe, sau Stâlpul Ortodoxiei, făcuse marea minune de la Calcedon, când aruncase sub tălpile sale tomusul eretic monofizit, însă nu a întârziat să vină în Sfântul Munte pentru a alunga frământările Sfântului Paisie, care de atunci i-a purtat o adâncă recunoștință și dragoste. Sfânta Mare Muceniță a lui Hristos a arătat și întărit prin minune, că monofiziții sunt eretici !

 1. La pct. 14 din Acordul de la Balamand din 1993 este menționat :” Potrivit celor spuse mai înainte, Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică se recunosc reciproc ca Biserici-surori, responsabile împreună de menţinerea Bisericii lui Dumnezeu în credincioşie faţă de planul divin.” La pct.13 se declară că avem aceleași Taine, succesiune apostolică a episcopilor, unica Preoție care săvârșește unica jertfă a lui Hristos și că rebotezarea este exclusă, la fel ca și orice formă de prozelitism-pct.18.  „Spălarea creierelor” preoților, teologilor și tuturor celor cu activități pastorale este prevăzută la pct.30:Educaţia lor trebuie să fie, în mod obiectiv, pozitivă cu privire la cealaltă Biserică.(!) Toţi trebuie să fie informaţi, mai întâi despre succesiunea apostolică a celeilalte Biserici şi de autenticitatea vieţii ei sacramentale.

La nivel sinodal toate Bisericile Ortodoxe au respins documentul ca eretic, în afară de Patriarhia Română.

 1. Astfel, a urmat firesc, vizita papei Ioan Paul al II lea în România, unde a fost primit și îmbrățișat de ierarhii noștri, ca arhiereu al lui Hristos, ca episcop al Bisericii și nu ca ereziarh- președinte al unui stat politic, fiind primii după 1000 de ani, care am deschis ușa să intre lupii în staulul oilor.
 2. In 2002 Preafericitul Teoctist întoarce vizita, fiind iarăși prima dată după 1054, când un patriarh ortodox se întâlnește cu papa la Vatican. Cu aceste ocazii s-a vorbit oficial de Biserici-surori și de cei doi plămâni ai Bisericii, oficiindu-se slujbe ortodoxe și respectiv mesa, cu participarea ambelor părți.

Deci în Creta, era necesar a se recunoaște la un nivel superior titulatura de „biserici” ereticilor, pentru a se putea face pașii următori, conform graficului ecumenist. Însă atragem atenția că ceea ce se petrece, este neplăcut Sfinților Părinți, și mai ales dorita unire cu Roma, fără ca aceasta să renunțe la demonicele rătăciri.

Amintim de înfricoșătoarea minune a Sfântului Ierarh Spiridon, petrecută în insula Corfu în anul 1716, când trimis fiind de Dumnezeu, a pedepsit aspru pe ereticii papistași care voiau să ridice în biserica sa, unde are Sfintele Moaște, o masă de marmură și unde cu anumite ocazii să facă rugaciunile lor. În cartea „Judecata Cerului”(accesibilă pe internet) Sfântul Atanasie din Paros descrie cutremurătoarea minune, dând date, ore, numele persoanelor implicate, martori, reacția naturii, explicând pe larg și teologic cele petrecute. Au murit atunci 900 de suflete din garnizoană, printre care comandantul Andrei Pizani și teologul său Francisc Frangipani-în condiții cu totul deosebite. Recomandăm citirea cărții, în care sfântul autor, concluzionează: După Judecata Cerului, nu mai pot avea loc nici discuții în contradictoriu (dispute), nici nu mai poate să rămână vreo îndoială cu privire la catolici. În mod clar, de netăgăduit, catolicii sunt de lepădat, excluși,vrăjmași și străini de Dumnezeu și de sfinții Săi. Făclia aprinsă a Sfântului Spiridon demonstrează nimicnicia oricărui silogism (raționament).

Sfântul Spiridon în anul 325, la Sinodul I Ecumenic a arătat prin minune Taina Sfintei Treimi. Și tot el, după 1391 de ani, ne arată că papistașii nu sunt în Biserica Domnului Hristos, întrucât au denaturat această Dogma statornicită pentru veșnicie, de Duhul Sfânt și Sfinții Părinți, urmarea fiind prăbușirea lor în alte multe erezii. Ecumeniștii, vor primi răspunsul dat în Corfu de Sfântul Spiridon, precum și de la toți Sfinții și Mucenicii Sfintei Ortodoxii – ei fiind prietenii și casnicii Domnului Hristos.

 1.   e. Documentul de la Ravenna- 2007, „…vorbeşte despre”Biserica romano-catolică”. Nu este vorba de un termen tehnic … Dimpotrivă, i s-a dat un conţinut teologic deplin, aşa încât dialogul să aibă loc cu premiza că Biserica romano-catolică este adevărată, Biserică ortodoxă (drept-slăvitoare). Reprezentanţa ortodoxă a cedat inadmisibil în acest punct. Prin textul de la Balamand (1993) a recunoscut Biserica Romano-Catolică drept Biserică în sensul deplin al termenului…”-arhim.Gheorghe Kapsanis.  Dacă ar fi fost Biserică,la papistași ar fi coborât Lumina Sfântă la Mormântul Domnului și Norul Luminos pe Muntele Taborului; apele Iordanului s-ar fi întors; Măicuța Domnului nu i-ar numit „Dușmani ai mei și ai Fiului meu”; Minunea din Corfu care îi arată vrăjmași nu ar fi avut loc; apa sfințită de ei,nu s-ar fi împuțit la Alba Iulia pe timpul lui Mihai Viteazu;Sfântul Nectarie nu ar scris cartea :”De ce papa și supușii lui s-au despărțit de Biserica lui Hristos”; monahii din Sfântul Munte nu ar fi fost exterminați pe motivul că au refuzat unirea cu latinii; tâlhăriile, hoțiile, violurile, măcelurile crudiadelor nu ar fi existat; de crunta și blestemata uniație nu s-ar fi auzit, nici de Sinoadele VIII si IX sau de Anatema de la 1054; crimele papalității nu ar fi avut loc; nu ar fi folosit sabia,vărsarea de sânge,forța,tortura,teroarea,distrugerile, corupția, închisoarea, pentru catolicizarea lumii; papa nu s-ar fi făcut pe sine dumnezeu;s.a.m.d. Iar la Ravenna s-a recunoscut „primatul papal” al Patriarhului Ecumenic, însă în Sfânta Tradiție Ortodoxă, acesta a deținut „primatul cinstirii”-„primul intre egali” și nu un primat al puterii, precum ereticul papă al Romei.

     f.-De ani buni, s-a instituit la noi „săptămâna de rugăciune ecumenică”, însă în fapt rugăciunea în comun cu ereticii, se întinde pe întregul an cu prilejul diferitelor evenimente,inclusiv la sărbatori mari ortodoxe, la Sfintele Slujbe asistând alături de arhiereii noștri, „ierarhii” lor, fiind cazuri când clerici papistași, s-au aflat la Sfânta Liturghie în Sfântul Altar.  „Icoane” cu „sfinți” papistași sunt expuse la închinare în bisericile noastre; se fac pomeniri, ectenii în timpul Sfintei Liturghii pentru persoane decedate eterodoxe și parastase pentru papistași- motivându-se dragostea (în fapt este sminteală maximă și hulă). Însă dragostea adevărată este atunci când le spui :”Fraților sunteți în rătăcire! Dacă vreți să vă mântuiți, dați anatemei ereziile voastre și primiti Botezul prin care intrați în Biserică”, căci Sfântul Ciprian și toți sfinții învață (și noi credem cu tărie) că în afara ei nu există mântuire. Și orice dialog trebuie să se facă pe această bază ortodoxă, altfel este un dialog al minciunii- spre bucuria tatălui ei.

   Sfintele Canoane, care au caracter mântuitor, sunt ignorate, categorisite ca învechite, însa Dumnezeu nu trage de mânecă pe fiecare, ci ne-a lăsat libertate deplină. Totuși, din marea Sa iubire de oameni a dat semne mari (câteva minuni sunt expuse mai sus), lămurindu-ne desăvârșit cu acestea, spre a ști a ne apăra,iar mai jos amintim și unele din 1274: prăbușirea din temelie a mănăstirii Xiropotamu și a turnurilor ei, în momentul în care călugării ortodocsi apostați au slujit cu papistașii, omorând mare parte dintre ei; Maica Domnului vorbește din icoană unui călugăr și îi numește pe asediatorii papistași „dușmani ai mei și ai Fiului meu”; 7 trupuri de monahi neputrezite -demonice la vedere-,  deoarece au slujit cu papistașii (s-au aflat la vedere secole la rând, însă întrucât provocau groază, la sfârșitul sec. XIX, au fost așezate 3 într-o peșteră și 4 în alta, din apropierea mănăstirii Marea Lavra).

 1. -„Sinodul” din Creta permite căsătoria mixtă, călcând Sfintele Canoane și lipsind asftel familia de posibilitatea mântuirii.  În fapt, prin acceptarea botezului eretic ca valid, se recunoaște că ereziile creștine au Sfinte Taine (deci că ar fi Biserică) ceea ce contravine învățăturii  Bisericii Domnului și reprezintă hulă la adresa Duhului Sfânt, Care prin Sfinții Părinți a hotărât legi dumnezeiești cu valabilitate veșnică.

 

 1. „Sinodul” întărește calitatea de membru (o altă blasfemie) a Bisericii Ortodoxe în Consiliul Mondial al Bisericilor, recunoscându-l ca fiind un organism ce „promovează unitatea creștinilor în lume”. Întrucât se face în text referire la o dorită „restaurare a unității celor care cred în Hristos …”, inclusiv prin CMB  ne arătăm nedumerirea la ce unitate se referă, ținând cont că Sfântul Ioan Gură de Aur spune : ” ‘ca toți să fie una’ s-a împlinit deja în Biserică prin unanimitatea interioară a credinței, în ciuda apostaziei ereticilor, care este rodul superficialității lor”. „În Biserica Ortodoxă, prin sintagma „unirea tutoror”, s-a înțeles întotdeauna că acei care au căzut în păcat trebuie să se întoarcă la credința ortodoxă și să arate umilință față de Sfânta Biserică și, atunci, prin pocaință, ei pot fi primiți în Biserica Ortodoxă.În afară de Sfânta Biserică Ortodoxă, nu există alte Biserici, ci doar eretici.”-Sf.Sinod Bulgar. În CMB ortodocșii nu fac misionarism ci întinează Biserica cu erezia si apostaziază. Nici un  membru CMB nu a devenit ortodox, în schimb sunt primite învățături eretice, străine de Drepta Credință. Un text al congresului CBM de la Busan din 2013, prevede că „nici o Biserică nu poate să sustină că este Biserica Universală, dacă nu este unită cu celelalte biserici”-pr.T.Zissis., iar IPS Nifon al Târgoviștei s-a întrebat în plenul adunarii : „Care este adevarata Biserică născută la Ierusalim și împrăștiată în toată lumea ? Cum am ajuns să avem atât de multe Biserici, care au atât de multe, sau atât de puține în comun?…. Unitatea Bisericii a fost pierdută…”.Iată la ce blasfemii se poate ajunge prin participarea la dialogul nesfârșit, găunos și păgubos și părtașia cu ereticii în CMB. Dumnezeu să-l ierte și să-i dăruiască pocaință, spre mântuirea sa !
 2. -Conform pr. Teodoros Zissis „Sinodul” a fost antisonodal putand fi numit și tâlhăresc și pe motivul că s-a folosit violența injuroasă și „presiuni psihologice” asupra mitropolitului Hierotheos Vlachos pentru refuzul său de a semna textele eretice. Totodată a fost exercitată presiunea psihică asupra Arhiepiscopului Ieronim și a altor ierarhi greci, ” de către Bartolomeu și acoloții lui”, determinând astfel retragerea din text a poziției grecilor- care cereau ca ereticii să fie numiți confesiuni și nu biserici .

-tâlhăresc, întrucât din 24 episcopi sârbi ,17  nu au semnat în Creta și totuși votul patriarhului Serbiei a fost considerat valid ! Iar patriarhul Ciprului, a semnat în locul unor episcopi, care au refuzat semnarea textelor eretice ! Sinodalitatea a fost inlocuita de despotism, minciuna si fals.

Sărutăm dreapta cu adâncă recunoștință, celor 33 de arhierei ortodocsi, care au respins erezia în Creta și au apărat Dreapta Credință ! Mulțumim, și ne plecăm cu smerenie și bucurie, în fața sutelor de episcopi ortodocsi din cele patru Biserici Locale, care au refuzat să participe la deșarta”piesă de teatru” înșelătoare și antihristiă din insula Creta, regizată de dușmanii Sfintei Biserici.

 

-tâlhăresc, pentru că în loc să înfiereze erezia ecumenismului deja anatemizată de Sfântul Sinod al ROCOR, a instituționalizat-o în Biserică.

Și din dragoste, vă spunem tuturor ecumeniștilor :”Fraților, sunteți sub anatema Bisericii ! Pocăiți-vă, lepădați-vă de erezie și mântuiți-vă !”

 Inalpreasfințite Serafim

Întrucât nu vrem altceva decât să rămânem în duhul Sfinților Părinti (fără de care nu ne putem mântui) , respingem hotărârile „Sinodului” din Creta ca fiind neortodoxe-antidogmatice-anticanonice, și cu smerenie, rugăm pe toți arhiereii din cadrul Bisericii noastre:

1.Să vă retrageți public semnăturile de pe documentele eretice elaborate sau oficializate în Creta. Temeți-vă a rămâne despărțiți de Domnul Hristos, luați aminte la moartea lui Arie și reveniți la Cale până există posibilitatea pocăinței ! Mare bucurie ați face în cer și pe pământ !

2.Sfântul Sinod să hotărască retragerea imediată a BOR din cadrul CMB.

3.Intrarea în dialog panortodox pentru revenirea la vechiul calendar, dovedit fiind faptul că prin schimbarea pe nou, s-a dorit și reușit fărâmițarea Bisericii.

4.Condamnarea ecumenismului la nivel sinodal precum și a acordurilor de la Chambesi, Balamand, Ravenna și a „Sinodului din Creta”, apoi intrarea în dialog cu stiliștii pentru readucerea lor în Biserica cea Una mântuitoare.

5.Eliminarea din școlile de teologie a ecumenismului -otravă care se inoculeaza în mintea viitorilor păstori-, și întoarcerea în totalitate la Sfinții Părinți. De asemenea în sistemul de învățământ laic,la ora de religie să se predea nu istoria religiilor și ecumenism, ci Dreapta Credință mântuitoare,iar celor din alte confesiuni sau religii sa li se predea după dorința lor.

6.Interzicerea burselor și studiilor efectuate în Apus- în alte centre decat ortodoxe-, de către teologii români, indiferent de rangul lor. Diplomele, titlurile, doctoratele crează în mare parte victime, pervertesc constiința ortodoxă, care în pastorație va îndeparta turma de calea mântuirii. Asupra cursanților din Vest, se desfașoară, cu abilă viclenie, presiuni, în urma cărora nu puțini ortodocși se împărtașesc la eretici, iar despre aceasta spune Sfântul Teodor Studitul că „înstrăinează pe om de Dumnezeu și îl predă diavolului”. Ce vor păți oile cu un astfel de păstor ?

 1. Vă rugăm ca odată cu ridicarea împotriva ereziei să declarați război total împotriva „anticoncepționalelor” și a avortului, război pe toate fronturile și în toate direcțiile, astfel încât să fie recunoscut dreptul la viață al pruncilor, încă de la concepție, iar românii să nu mai folosescă demonicele „pilule”. Un exemplu de urmat este Polonia dar și alte țări. Prin folosirea „contraceptivelor” -în fapt sunt avortive-,popoarele Europei au fost înșelate și astfel   decimate -ca urmare a unor planuri diabolice-, și înlocuite de către alte nații de pe alte continente. Aceeași catastrofă trăim și noi poporul român, iar în calitate de păstori, aveți obligația de a apăra națiunea română exterminată de forțe oculte, prin mijloace satanice, care urmăresc în primul rând slăbirea Bisericii, împuținându-i membri -pe de o parte, iar pe de alta atragându-i în erezii, ucigând astfel și trupul și sufletul românesc cel mult urgisit.

Ridicati-va si pentru reintoarcerea acasa (cu tot ce implica aceasta) a romanilor, in scumpa Patrie, din robia Vestului in care am fost tarati spre pierzare, caci mama noastra, Tara, ne asteapta insingurata si inlacrimata.

Dacă arhipăstorii nu-și pun chiar și viața pentru turmă, aceasta va fi risipită și pierdută. Fie-vă milă de ea!          Doamne Iisuse Hristoase, Te rugăm, ține poporul român în Dreapta Credință, pe care ne-ai dăruit-o prin primul Tău chemat, Sfântul Apostol Andrei ! Ocrotește Doamne, păstorii drept slăvitori !

Măicuța Domnului, te rugăm apăra-ne Ortodoxia, cum știi tu ! Amin !

Cu dragoste pentru Biserica Domnului Hristos și națiunea română ,

îmbrățișăm deopotrivă pe cei ce ne iubesc și pe cei ce ne urăsc

Viena-26.09.2016

Sfântul Ioan Evanghelistul

Sfântul Neagoe Basarab

Semnatari:

Baciu Emil, Viena, Austria

Radu Silviu Cristian, Enns, Austria

Radu Luminita Gabriela, Enns, Austria

Ioan Haiduc, Viena, Austria

Bordeus Johann Sebastian, Wiener Neustadt,Austria

Bordeus Maria,Wiener Neustadt,Austria

Epure Gruia Nicolae, Linz, Viena

Bucila Ioan, Viena, Austria

 

74 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. ovidiu said, on octombrie 31, 2016 at 6:51 am

  E tardiva aceasta scrisoare, si inca adresata unuia dintre cele mai slugarnice persoane ale satanei ecumeniste
  singura sansa este plecarea la manastire a tuturor membrilor sinodului tradator al BISERICII ORTODOXE ROMANE SI NOI ALEGERI !Dar intrebarea este :mai avem de unde sa mai putem alege ?

  Apreciază

  • Mirela said, on octombrie 31, 2016 at 11:15 am

   Mie mi se pare bună această scrisoare, pentru că aduce argumente simple, de impact pentru oamenii fără mare pregătire dogmatică ce o vor citi. Chiar dacă Serafim nu din neştiinţă pune umărul la dărâmarea Bisericii lui Hristos, ci din ticăloşie, măcar poate să vadă că nu toţi românii din diaspora au fost îndobitociţi de lucrarea satanică practicată de bor prin introducerea ecumenismului şi prezentarea lui drept ortodoxie.
   Cât despre soluţie, eu cred că ar fi boicotarea TOTALĂ a slujbelor apostaţilor şi ereticilor, să nu mai meargă nimeni la bisericile unde slujesc eretici şi pomenitori de eretici. Eventual să se hirotonească, de către episcopi ortodocşi adevăraţi (PS Longhin, alţii din Serbia sau din Grecia etc.), preoţi vrednici, nesupuşi presiunilor satanice ale bor apostate. Totuşi, e posibil ca varianta asta să fie mai complicată dpdv canonic.

   Apreciat de 1 persoană

 2. sv said, on octombrie 31, 2016 at 8:26 am

  L-am ascultat putin pe Joanta asta dar e departe de adevar.Acest INSELAT n-are ce cauta pe acest scaun.De ce il tin totusi acolo?

  Apreciat de 1 persoană

  • Mirela said, on octombrie 31, 2016 at 11:27 am

   Înşelaţi sunt cei care din neştiinţă slujesc ecumenismului, considerându-l bun şi plăcut lui Dumnezeu. Nu e cazul ierarhilor noştri, care nu din necunoaştere pun umărul la pregătirea venirii antihristului, ci pentru că DE ASTA au fost puşi episcopi.
   Împotriva ecumenismului au fost aduse prea multe argumente din Sfinţii Părinţi şi din canoanele Bisericii pentru ca o persoană bine intenţionată şi cu respect faţă de sfinţi să nu priceapă că ecumenismul este panerezie ce pregăteşte omenirea pentru noua eră a noului mesia.
   Deci, Joantă nu e înşelat, ci e un înşelător care e ţinut pe scaunul episcopal pentru că îşi îndeplineşte cu sârg misiunea de nimicire a ortodoxiei.

   Apreciat de 1 persoană

 3. sv said, on octombrie 31, 2016 at 8:29 am

  off topic
  La biserica sf.Nectarie din Iasi sunt pictati pe pereti multi duhovnici din zilele noastre ,sfinti ai inchisorilor comuniste(Gafencu ,Lacatusu),pr. Cleopa,etc dar si A.Boca si I.Argatu.Am inteles ca preotul ce a zidit aceasta frumoasa biserica a avut o revelatie cu sf.Nectarie..

  Apreciază

 4. Alexandru said, on octombrie 31, 2016 at 9:38 am

  haideti sa facem ceva mai mult decat pana acum. haideti macar sa ne intalnim, sa facem o rugaciune impreuna, sa ne vedem la fata, si ne vom da seama, cu ajutorul lui Dumnezeu, ce va urma sa facem. eu sunt din Bucuresti, din zona Manastirii Casin.
  asta este parerea mea.
  Doamne, ajuta!

  Apreciat de 2 persoane

  • Aurora said, on noiembrie 1, 2016 at 12:21 am

   De acord cu tine. Cere adresa mea de e-mail lui Saccisv. Si eu sunt tot din Buc., zona Piata Rahova.

   Apreciat de 1 persoană

   • Alexandru said, on noiembrie 1, 2016 at 7:45 am

    frate Vasile, te rog frumos, cand poti trimite-mi adresa de mail a sorei Aurora. tu ce parere ai?
    Doamne ajuta!

    Apreciază

   • Alexandru said, on noiembrie 1, 2016 at 9:24 pm

    nu cred ca mi-a citit comentariul desi a fost aprobat.
    adresa mea este numele la care adaugi prima cifra din ziua praznicului Sfantului Mina iar dupa a doua cifra a lunii a aceluiasi praznic. totul legat. terminatia e yandex.com
    Doamne, ajuta!

    Apreciat de 1 persoană

 5. Cristinel said, on octombrie 31, 2016 at 9:42 am

  Scrisoare adresata unui mascarici care i-a numit pe dreptcredinciosi FUNDAMENTALISTI.

  Apreciază

  • tanase said, on octombrie 31, 2016 at 4:16 pm

   Logic ca i-a numit fundamentalisti, ce trebuia sa zica acest mason dovedit?

   Apreciază

 6. Timiana said, on octombrie 31, 2016 at 9:44 am

  O fi tardiva, dar e foarte bine intocmita si noi ceilalti ar fi bine sa o invatam chiar pe de rost de ne este cu putinta si sa trimitem tuturor mitropoliilor, episcopiilor si parohiilor.

  Apreciază

 7. Anda said, on octombrie 31, 2016 at 9:50 am

  Ar fi fost mult mai bine daca l-ar fi postat pe toate saiturile episcopiilor din tara:

  http://patriarhia.ro/organizarea-administrativa-763.html

  Apreciază

 8. evtodiev said, on octombrie 31, 2016 at 9:50 am

  off topic: A treia emisiune din ciclul de emisiuni „Gramatica vietii de familie” a protoiereului Pavel Gumerov: Primul an de căsătorie

  Apreciază

 9. scortisoara said, on octombrie 31, 2016 at 10:02 am

  Eu nu consider aceste interventii : scrisori , conferinte , etc…inutile sau tardive . Ele sunt marturii . Oamenii , intr-un fel sau altul au indicat o problema grava .Ierarhii au fost avertizati , instiintati , rugati ,astfel inaintea lui Dumnezeu ei nu mai au nici o scuza . La Dumnezeu lucrurile astea sunt consemnate : toate scrisorile fie de grup sau individuale reprezinta marturisire . Ca oficialii nu tin cont de ele , asta e alta poveste si era de asteptat ; cand le va veni randul sa fie judecati , dupa aceste scrisori -marturii/ conferinte vor fii judecati ( cu atat mai rau cu cat au sabotat aceste conferinte ) . Oamenii s-au zbatut , efortul acesta nu ramane asa…in vazduh . Dumnezeu sa ajute !

  Apreciat de 6 persoane

  • Ionut said, on octombrie 31, 2016 at 11:46 am

   Asa este. Si e scrisa pe intelesul tuturor, chiar si a celor fara studii teologice.

   Apreciază

  • Neica nimeni said, on octombrie 31, 2016 at 5:46 pm

   Foarte bine spus. Adevarat este.

   Apreciază

 10. Gilbert said, on octombrie 31, 2016 at 11:27 am

  A venit iar acel moment al anului:

  https://pbs.twimg.com/media/B062axrCAAEPWEj.jpg:large

  Apreciază

 11. Savonarola said, on octombrie 31, 2016 at 11:35 am

  Frate Vasile, cu toată seriozitatea, te rog să inițiem împreună o petiție, contra Orei de vara. Tara noastră, trebuie să ramana pentru totdeauna pe ora normală la care s- a revenit în 30 oct. 2016. Beneficiile ar fi nenumărate în ce privește sănătatea trupească si sufleteasca a poporului roman.

  Apreciat de 1 persoană

 12. MihaelaIS said, on octombrie 31, 2016 at 11:57 am

  Off-topic

  Apreciat de 1 persoană

 13. Radu Humor said, on octombrie 31, 2016 at 12:12 pm

  Apreciat de 1 persoană

  • Mihail said, on octombrie 31, 2016 at 3:53 pm

   Preot ortodox CHEL?!!! Cu ochi albastri (!) si ras complet?!! Voi chiar credeti mizeria asta? Eu, cu siguranta nu cred. NU mai dati apa la moara, voi astia care va dati crestini dar atacati tot timpul preotii!

   Apreciază

 14. haribo said, on octombrie 31, 2016 at 12:30 pm

  Din ce am constatat in ultimele predici,par. Calistrat este impotriva sinodului talharesc.

  Apreciază

 15. mircea.v said, on octombrie 31, 2016 at 1:13 pm

  E asa cum spune @scortisoara; dupa aceste scrisori/marturii vor fi judecati.

  @cosminmatiu,

  nu zi „hop” cu monahul Teodot ca inca zice ca se poate merge la bisericile unde sant pomeniti cei rai.
  Spune ca alcoolul dauneaza grav sanatatii, dar, chiar si acum, ca inca se mai poate merge in baruri.

  Normal ca se poate, ca omul e liber sa mearga la sinagoga satanei.
  Unde se pomeneste, unde se tace, sinagoga satanei este.

  Apreciază

  • cosminmatiu said, on octombrie 31, 2016 at 3:58 pm

   Nu zic nimic. Nu stiu daca se va vindeca vre-o data de inselarea cu Arsenie Boca si asta lasa urmari

   Apreciat de 1 persoană

  • el said, on octombrie 31, 2016 at 6:18 pm

   mircea.v, cosminmatiu

   eu v-am spus ca teodot ASA RAMANE, INTEPENIT in INSELAREA/EREZIA lui si sincer nu imi mai vine sa cred ca o face DOAR din prostie.

   sustine EXACT ce spunea si inainte ” nu va duceti la slujbele episcopilor ERETICILOR semnatari de la Creta, acum a extins-o si asupra episcopilor nesemnatari , dar … e SUPEROK si „mantuitor” sa mergi la popii POMENITORI DE ERETICI !!!

   adica episcopii Romani sunt ERETICI dar popii care ii pomnenesc pe acesti ERETICI MAI AU „har” …. NO COMMENT ! … si asta dupa atatea ORE de conferinta ale monahilor Athoniti ….. pt unul ca el DEGEABA!

   NU se vindeca babilonul, NU sperati !

   Mircea imi pare rau deci ca nu pot sa fiu un „pesimist Optimist” in ceea ce-l priveste pe teodot !

   Apreciază

  • gheorghi said, on octombrie 31, 2016 at 8:12 pm

   Am citit ce a emanat de la Manastirea Petru Voda la 12. octombrie 2016:
   http://manastirea.petru-voda.ro/2016/10/12/ginduri-despre-adunarea-din-creta-si-urmarile-sale/
   …. m-am „blocat” la acest paragraf:
   „– trebuie discutate vreme mai îndelungată de către Biserică şi reformulate acolo unde este nevoie pentru a ilustra în mod limpede şi fără echivoc crezul apostolic şi patristic, …”
   Snt doua?
   Stiam ca pe langa Crez …mai sint si „Simboluri de Credinta foarte importante: cel „apostolic” si cel „ierusalimitean”, nu cum s-ar intelege ca ar fi doua Crezuri!
   NU E CLAR CREZUL???
   Trebuie reformulat[e] si … interpretat[e]?
   Nu cumva, chiar cu asta s-au ocupat Sfintii Parinti?
   –––––-
   CIne stabileste ca este „nevoie” si unde este „nevoie” de schimbat ceva in forma sau sens?
   –––––
   Citez din
   http://www.crestinortodox.ro/religie/simbolul-credinta-crezul-120632.html
   „Stand insa si mai departe pe temelia sigura a marturisirii din mileniul I, Biserica Ortodoxa, in ciuda marilor dificultati si asperitati istorice, nu a schimbat nici o iota din Crez. ”
   …..
   „Crezul Bisericii crestine patristice este cunoscut indeobste sub denumirea de Simbolul niceo-constantinopolitan. El s-a alcatuit in secolul al IV-lea: prima parte la Sinodul Ecumenic sau Pan-crestin de la Niceea din 325, in timpul domniei imparatului Constantin cel Mare, iar a doua parte la cel de-al doilea Sinod Pan-crestin sau Ecumenic de la Constantinopol, tinut la anul 381.

   Crezul sau Simbolul de credinta niceo-constantinopolitan, exprimand succint credinta noastra, totalizeaza 12 articole, usor de memorat. Aceste articole, in formularea pe care o avem si astazi, s-au transmis mereu neschimbate in Biserica Ortodoxa a Rasaritului.
   Parintii sinodali nu au „inventat“ Crezul atunci, in secolul al IV-lea, ci ei au studiat si au analizat toate aspectele invataturilor dogmatice din Crezul fiecarei mari Biserici locale si au formulat, sintetic, toate adevarurile de credinta in fraze si propozitii, astfel incat sa rezulte o expunere scurta, axiomatica, usor de folosit in planul catehetic, misionar, liturgic, dogmatic si apologetic.

   Parintii sinodali au reusit, cu vegherea si asistenta Duhului Sfant, sa redea claritatea teologiei crestine, vizavi de cumplita erezie subordinationista a lui Arie din Alexandria, vizand relatia din veci dintre Tatal si Fiul, precum si vizavi de vicleana cugetare a lui Macedonie, indreptata impotriva Duhului Sfant.
   Astfel, Parintii sinodali au izbutit sa evite capcanele cugetarii logice, dar pamantesti, limitate, ale ereziarhilor si sa se mentina la nivelul ceresc al spiritualitatii crestine din epoca Evanghelistilor, a Sf. Apostoli, a apologetilor si a Sfintilor Parinti.
   Lunecarea spre o aparenta logica filosofica – fie ea platonica sau aristotelica – ar fi fost fatala pentru pastrarea autenticitatii adevarului crestin revelat, in Sfanta Biserica.
   Crezul nostru, cel crestin ortodox sau niceo-constantinopolitan, este Revelatia pe scurt sau Scriptura pe scurt, mai intai a Vechiului Testament, sintetizat magistral in cel dintai articol: „Cred intru Unul Dumnezeu, Tatal Atottiitorul, Facatorul cerului si al pamantului, al tuturor celor vazute si nevazute“.

   Apreciază

 16. maxim said, on octombrie 31, 2016 at 4:27 pm

  SCRISOAREA E TARDIVA! PARINTELE PAPACIOC AVEA O VORBA: ” CU DIAVOLUL NU SE STA DE VORBA! ”

  Apreciat de 1 persoană

  • saccsiv said, on octombrie 31, 2016 at 4:35 pm

   maxim

   De parca daca o scriau acum o luna, Joanta n-ar mai fi dormit noaptea de remuscari.
   Ideea cu scrisorile astea e alta, frate.

   Apreciat de 1 persoană

  • cosminmatiu said, on octombrie 31, 2016 at 8:00 pm

   Scrisorile sunt:
   – ca sa vada ca mai sunt putini care nu dorm si care le creiaza un factor de stres,
   – pentru ca ei sa ramana fara raspuns la infricosatoarea judecata, \
   – pentru ca unii foarte putini se vor mai trezi, pentru ca sa vada putinii preoti ca nu sunt chiar singuri,
   – pentru marturisire si multe altele.

   Apreciat de 1 persoană

 17. Mary said, on octombrie 31, 2016 at 5:11 pm

  Ewww! Asta e la alt nivel. Un articol intr-un ziar respectabil american.
  http://thefederalist.com/2016/10/31/move-druids-halloween-christian-holiday/
  Cica Halloween ar fi crestinesc deoarece si in Vechiul Testament se spunea de celebrarea Sfintilor!
  Va dati seama in ritmul asta vor creste generatii CREZAND ca a fi crestin este aceasta sarbatoare satanica.
  Titlu mai mic din articol: „Don’t Be a Pagan. Celebrate Halloween!” (nu fi pagan celebreaza Halloween).
  Cine se mai indoia despre tendinta in care se merge cu religiile interpretate liber, acest articol este dovada ca asta se intampla prin coagularea tuturor religiilor, distrugerea traditiei pe principiul ca facem noi altele, toate ca un crestin sa nu mai stie sa il gaseasca pe Iisus Hristos nici sa vrea, sa fi cittit Biblia si sa creada!
  Acesta este un nivel atat de jos de manipulare ca este deja abis.

  Acelasi ziar, The Federalist, apara insa botezul bebelusilor:
  http://thefederalist.com/2016/10/31/denying-infant-baptism-leads-leftist-politics/
  Deci este un ziar de dreapta inca !

  Apreciază

  • marinela said, on noiembrie 1, 2016 at 7:58 pm

   E buna orice forma de protest:scrisori,petitii,jalbe la protap,miting -uri si tot ce poate creea valuri,chiar unde cit de mici,dar…bine ca exista miscari contradictorii ,ereziei lor samavolnice.Daca nu s-ar scrie/face aceste proteste, n-ar sti /afla de noi cei putini ,dar dirji in lupta pt Adevarul Credintei .Asa ca,faceti fratilor cit mai multe valuri si cit mai mari,sa se creeze un adevarat taifun,care sa le scufunde toata erezia lor antihristica pt totdeauna.Am apreciat/admirat pe toti cei care au avut curajul si intelepciunea intocmirii de scrisori protestatare,egal ca au fost scrise inainte sau dupa evenimentele fatidice,important e ca s-au scris,ca ce e scris ,ramine scris. Iertati-ma de cuvint prost.Doamne ajuta si pocainta spre mintuire!

   Apreciat de 1 persoană

   • Mary said, on noiembrie 1, 2016 at 9:18 pm

    Fara indoiala eu cred ca Domnul ingaduie atata nebunie satanica pentru ca noi toti, mai ales crestinii, sa fim vii. Ca nu traim degeaba chiar daca viata nu este deosebita in niciun fel. Pe mine ma doare ca spunem bun… amerloci etc.. cu toate acestea in USA chiar si super eretici neoprotestanti fac meetinguri contra avorturilor se supun ridicolului efemer al lumii, pe cand la noi doat s-au dat niste oua in LGBT ceeace le-a convenit peste masura. La noi nu exista clinici de avort ca la ei, dar se fac avorturi.. cine, unde, cum? Ma refer in primul rand la doctori. Noi..capul ce se pleaca sabia nu-l taie. Americanii sunt..albina prinsa in camera obscura cu o singura gaura moare cautand lumina, pe cand musca zboara aiurea si nimereste in gaura prin zborul ei haotic.

    Apreciază

 18. octoviv said, on octombrie 31, 2016 at 6:35 pm

  PRECIZĂRI IMPORTANTE LEGATE DE SITE-UL FREEDOM FIGHTER TIMES.COM

  ATENȚIE LA INTERPRETĂRILE PE CARE LE DĂ FREEDOM FIGHTER TIMES EVENIMENTELOR RELIGIOASE!!!

  Este o grupare protestantă (pare a fi adventistă de ziua a șaptea) care nu crede în Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria !!!

  Citind articolul acesta:
  https://freedomfightertimes.com/christian/scientists-tomb-of-jesus-christ-centuries/

  la finele lui se găsește un link care duce către acest articol:
  https://freedomfightertimes.com/exposed/catholic-blasphemy/pope-francis-demotes-jesus-christ-third-place/

  unde puteți citi câteva erezii (cunoscute și ca hule împrotiva Sfântului Duh):

  Nate 4 months 28 days ago:
  […]
  First of all you are telling me to do my research… funny.
  You really are clueless as you attack the commandments of God almighty.
  Catholics love their tradition over actual Biblical doctrine and for that it is going to drag you all to hell.
  You totally fail when it comes to following even the basic of commandments and for that you should repent.
  Commandment Two: Thou shall have no other gods before ME. – http://www.cuttingedge.org/articles/rc126.htm
  -By claiming Mary as the spouse of the Holy Spirit, you are placing Mary as a goddess as described in the article above; just as the pope did.
  Commandment Three: Thou shalt make thee no graven image – You act like it is nothing but you have no idea what in the hell you are doing by making and honoring graven images…
  -Why are we supposed to still follow the commandments as well as what Christ states; because Christ Himself states follow MY commandments, and FOLLOW THE COMMANDMENTS – Matthew 19:17 (there is more)
  Commandment Five: Remember the Sabbath day, Six days shalt thou labor, and do all thy work – Under HIS commandments we are to keep the Sabbath and no its not Sunday; its Saturday because it is the seventh day of the week.
  -Shall I continue?!
  Your warped perception of Matt 16:16-19 only allows you to understand what you think is right “Jesus Christ founded the catholic church” – however that is not the correct perception; there are plenty of reasons to this and one of the biggest is because catholic ideology claims that the “priests” or pope is the “middle man” or the mediator; when scripture clearly states that there is only one and that is Jesus Christ: 1 Timothy 2:5
  Such direct contradicts of Jesus’ teaching and you still think that the catholic church is what God founded?!
  I don’t need to do research I have my Bible and maybe you should start reading yours…
  […]

  Nate 4 months 29 days ago:
  […]
  mary is the fleshly mother of Jesus Christ, but GOD has NO MOTHER…. Because HE is the creator, so really God created Mary which then mary gave birth to HIM; no mary is not the mother of God.
  […]

  La ultimul comentariu, în care o hulește pe Maica Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, i-am răspuns cu următorul comentariu, pe care nu știu dacă mi-l va publica:
  […]
  Nate

  I don’t know if you will publish this comment, it’s your choice, but i’m letting you know that i feel a pain in my heart every time i read on this site how dishonoured, how umiliated is Ever Virgin Mary, Mother of God, knowing that for her Most Pure and Holy prayers God still keeps Satan and his followers from not tearing appart the world we live in, yet.

  I’m not a papist (roman-catholic), i don’t agree with pope’s actions, he is the one who is preparing the way for antichrist.

  Forgive me, but:

  In the comment, to which i wrote this reply, you are not telling the truth, you are not with the Truth.

  Nate, you said:

  mary is the fleshly mother of Jesus Christ, but GOD has NO MOTHER…. Because HE is the creator, so really God created Mary which then mary gave birth to HIM; no mary is not the mother of God.

  If you sincerely search, and want to be with, The Truth, then truth about the Most Holy Theotokos Ever Virgin Mary, Mother of God, is as follows:

  Jesus Christ is the Son of God and God incarnated, He is The incarnated Son of God, He is The True God and The True Man at the same time, so He is The God-Man.

  Ever Virgin Mary, gave birth to The True Man Jesus Christ, but The True Man Jesus Christ is at the same time The True God, so she gave birth to The True God-Man Jesus Christ, Son of God, so she is the Mother of The True God-Man Jesus Christ, thus she is the Mother of God.

  The papists (the word papists, designates the fact that roman-catholics are ruled by the pope – pope in latin is papa), by their heresy, Immaculate Conception, related to the Ever Virgin Mary, Mother of God, have wrong understood her and distorted her image; a right understanding of Mary, the Mother of God is essential for a right understanding of Jesus Christ, the incarnate Son of God. When her image is distorted, the image of her Son also becomes distorted.

  The Immaculate Conception says that: Ever Virgin Mary, „Mother of God at her very conception was preserved from ancestral sin and, by the grace of God, was placed in a state where it was impossible for her to have personal sins”.

  If Ever Virgin Mary, Mother of God, would have been born without the ancestral sin, then there wouldn’t have been necesary for Jesus Christ to be born in the world we live in, wouldn’t have been necessary for the Son of God to incarnate, because if she would have been without the ancestral sin that means she would have been without a single sin, that means she would have been like God, because only God it’s without sin.

  The papists (roman-catholics) heretical teaching about Ever Virgin Mary, Mother of God, in the Immaculate Conception, present a fake image of her, making people, like you Nate, believe what you have just wrote in the comment above.

  If you want, only if you want, you are not obliged to do it, read the following correct understanding about the veneration of the Mother of God, written by a man of God, Saint John (Maximovitch) of Shanghai and San Francisco, also known as John (Maximovitch) the Wonderworker who’s alive (Matthew 22, 23-34 explains why Saint John is alive) and prays for the city of San Francisco and the whole world:

  The Orthodox Veneration of the Mother of God:
  http://sainthermanmonastery.com/product-p/ven.htm

  Book Description:

  “For He hath looked upon the lowliness of His handmaiden; for, behold, from henceforth all generations shall call me blessed.”

  —(Luke 1:48)

  A right understanding of Mary, the Mother of God is essential for a right understanding of Jesus Christ, the incarnate Son of God. When her image is distorted, the image of her Son also becomes distorted.

  This concise little book is a classic exposition of how the Orthodox Christian Church has venerated the Mother of God throughout the ages, and on the chief errors that have sought to change or undermine this veneration: both ancient heresies and the later deviations of Western Christendom. It clearly tells why the Virgin Mary should truly be called the Mother of God and should be honored by all generations, and why at the same time She cannot be said to have been unable to sin, or considered a Co-Redemptress along with Jesus Christ, the only Savior of the world.

  Written by a miracle-worker of modern times who was in close spiritual contact with the Mother of God – St. John Maximovitch, Archbishop of Shanghai and San Francisco (1896-1966) – this work was translated by an American convert to the Orthodox Faith who was a beloved disciple of St. John: Hieromonk Seraphim Rose of Platina (1934-1982).

  If you want, you can read it online at:
  http://trueorthodoxy.info/apo_stjohnmaximovitch_orthodox_veneration_Mother_God.shtml
  or
  http://stmaryofegypt.org/files/library/st_john/on_veneration_of_the_theotokos.htm

  About the author of the book:
  Saint John (Maximovitch) of Shanghai and San Francisco, also John (Maximovitch) the Wonderworker
  https://en.wikipedia.org/wiki/John_of_Shanghai_and_San_Francisco

  All the best.
  […]

  Vă spun asta pentru că în unele comentarii postate pe acest blog, https://saccsiv.wordpress.com/ am citat și site-ul https://freedomfightertimes.com/ și mărturisesc faptul că, deși am postat unele comentarii pe acest site (https://freedomfightertimes.com/), nu am părăsit Biserica, nu sunt membru al organizației Freedom Fighter Times, nu sunt de acord și nu îmi asum articolele cu conținut eretic, nici comentariile acestei organizații, care grăiesc prin deținătorul site-ului, comentatorul Nate.

  Nu îl urăsc și nu îl osândesc pe acest om și nici pe cei care fac parte din această organizație (Freedom Fighter Times); Domnul Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria și ale Sfântului Părinte Ierarh Ioan Maximovici, să îl lumineze și pe acest om și pe cei pe care îi ‘pastor’-ește să se întoarcă la ortodoxie, dacă și ei vor vrea acest lucru!

  Atenție la întâmplarea cu ucenicul Sfântului Paisie cel Mare și evreul (pomenită în viața Sfântului, prăznuit pe 19 iunie), atenție de unde ne informăm și ce primim de pe site-urile pe care le citim și din filmele pe care le vizionăm !!!
  _______________________________________________________________________________________

  Iertați-mă.

  Sfârșit și lui Dumnezeu, în Preasfânta Treime închinat: Tatălui Atotțiitorul și Fiului, Domnului Iisus Hristos Mântuitorul și Sfântului Duh Mângâietorul, slavă pentru tot și pentru toate!

  „Bine ești cuvântat Doamne, învață-ne îndreptările Tale.
  Bine ești cuvântat Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale.
  Bine ești cuvântat Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale.”

  Doamne Dumnezeule și Mântuitorul nostru Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria, ale Sfântului Părinte Ierarh Ioan Maximovici, ale Sfântului Părinte Ierarh Ignatie Briancianinov, ale Sfântului Părinte Cuvios Paisie cel Mare, ale Sfântului Părinte Mărturisitor Gavriil Georgianul, ale tuturor Mărturisitorilor Tăi, ale tuturor Cuvioșilor Tăi și ale tuturor Sfinților Tăi din Biserica Ta Biruitoare, cu Sfântă Crucea Ta, învață-ne, înțelepțește-ne, luminează-ne, întărește-ne ca să nu Te părăsim pe Tine și Sfânta Ta Biserică, iartă-ne pentru tot cât Te-am supărat și cât Te supărăm, apără-ne, păzește-ne, acoperă-ne cu acoperământul aripilor Tale, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

  Apreciat de 1 persoană

  • Mary said, on octombrie 31, 2016 at 11:28 pm

   De asemenea prezumtia papista ca Maica Domnului a fost pastrata de pacat anume, implica ideea cum ca Dumnezeu a ales ca oamenii sa cada unii si altii nu? Adica caderea in pacar e alegerea Lui si nu a omului? Imaculata Conceptie a Maicii Domnului implica atata blasfemie si neintelegere incat nu pot sa pricep cu atata scolastica si mai nou fascinatia catolica pentru hermeneutica, ei totusi nu inteleg cat de ingrozitor e ceeace afirma in aceasta teza foarte noua si la ei, de secol 19, preluata de la copti si gratificata dogma abia dupa ce li s-a parut ca vad totul la Fatima sau ce afost acolo. Prin teza asta ei nu isi pastteaza traditia, dogma, si nimic. Este o chestie foarte moderna si o accepta ca si cum ar fi acolo de veci. Doar c-a zis un papa asa…

   Apreciază

   • ovidiu said, on noiembrie 1, 2016 at 3:54 am

    Pai tocmai asa actioneaza diavolul -in diversitate,impiedicand-ul pe bietul om sa nu -I mai multumeasca lui DUMNEZEU si sa-i imprastie mintea la nimicuri.
    SA DEA DOMNUL SA INVINGEM ECUMENISTUL!

    Apreciază

 19. Stefan said, on octombrie 31, 2016 at 8:49 pm

  Doamne ajuta!
  Stie cineva ce inseamna diez-ul
  (#),vad ca tot apare la diverse articole:
  http://basilica.ro/cuvantulluidumnezeupttineri-informatii-practice/

  Apreciază

 20. Ionut said, on octombrie 31, 2016 at 9:02 pm

  Pentru dobitocii care mai au dubii (ma includ si pe mine in categoria „dobitoci”):

  https://lonews.ro/coalitia-pentru-familie/23253-consternare-patriarhia-ecumenica-premiaza-un-aparator-al-avorturilor-si-casatoriei-gay.html

  Tocmai ce citisem despre masinatiunile din 2011 ale guvernatorului statului New York pentru legalizarea nonmariajelor homo.

  Apreciază

 21. Ionut said, on octombrie 31, 2016 at 9:21 pm

  Cred ca metoda cea mai buna este tiparirea de pliante in care sa se precizeze pe scurt, in rezumat, problemele legate de Creta, care sa fie apoi dezvoltate in cuprinsul pliantului.
  Aceste pliante sa fie datepersonal sau lasate in cutia postala, si sa fie lasate si preotilor slujitori.
  Am inteles ca in documentele de la Creta referitoare la casatorie se lasa deschisa o portita pentru uniunile civile (nu am verificat inca, daca stie cineva exact il rog sa dea mai multe detalii).

  Apreciază

 22. Cosmin said, on octombrie 31, 2016 at 9:31 pm

  Scopul acestor scrisori, chiar daca nu exista un efect scontat, stim noi de ce, e ca sa arate ca mai exista si crestini, nu numai umerase, vorba fratelui Vasile.

  Apreciază

 23. Anda said, on octombrie 31, 2016 at 9:43 pm

  Ieromonahul Macarie Banu- Ce putere de a marturisi adevarul!

  Apreciază

 24. Raluca said, on octombrie 31, 2016 at 10:08 pm

  O parte din semnatarii din Creta, nucleul dur să zicem, par a fi orice altceva dar nu creștini, pentru că nu poți fi creștin și să faci așa ceva. Poate unii dintre ei să fie șantajabili cu niște lucruri a căror dezvăluire să atârne mai greu decât vânzarea credinței. Celorlalți cred că le este pur și simplu frică, dar de oameni nu și de Dumnezeu.
  De neînțeles pentru mine este trădarea peotului de rând, care e șantajabil ”doar” cu caterisirea. Adică are de ales între traiul fără griji și nesiguranța zilei de mâine. Pare-se că au ales prima variantă.
  Tot de neînțeles este trădarea mirenilor care-i susțin, și mai ales a acelora cu influență pe canalele media. Ce ar avea aceștia de câștigat?
  Nimeni zdravăn la cap nu mai înghite gogorița cu schizma, pentru că schizma s-a produs deja în Creta, fiind pregătită minuțios cu mult timp în urmă, un pas important fiind intrarea în CMB.

  Apreciază

  • ovidiu said, on noiembrie 1, 2016 at 8:26 am

   Eu as spune ca primul pas al tradarii ierarhilor romani ar fi acceptarea modificarii calendarului .

   Apreciază

   • Theodor L. said, on noiembrie 1, 2016 at 11:52 am

    Eu sunt convins ca primul pas al tradarii ierarhilor romani a fost acceptarea modificarii calendarului din 1924. De atunci s-a introdus erezia ecumenista in BOR si poporul a acceptat-o timp de peste 90 de ani. De aici se trage aceasta imensa nesimtire a sinodalilor de astazi de a lua hotarari peste capul nostru in ciuda atator scrisori de apel ca sa se dezica de hotararile din Creta. Si iau hotarari vanzand tara si neamul si Biserica caci din 1924 drumul tradarii neamului a fost deschis. De atunci ne-au obisnuit cu calendarul papistas. Acum ne vor forta sa ne obisnuim si cu celelalte minciuni papistase.

    Apreciat de 1 persoană

  • Mirela said, on noiembrie 1, 2016 at 11:44 am

   Cei mai mulţi dintre preoţii de rând şi-au cumpărat parohia prin simonie, mascată sub formă de danie. Poate că pentru o parohie dintr-un colţ uitat de lume să nu se plătească, dar pentru una din oraş se dau sume grele. Pe lângă această mare cădere, mai e cea a acceptării cipurilor, pe care le-au luat în masă. Şi se ştie că în vremurile antihristice poţi rezista fără compromis, nu mergând din cădere în cădere, azi cu una şi mâine cu alta.
   În ceea ce îi priveşte pe preoţii care beneficiază din greu de laptele turmei, trădarea celor care văd realitatea cred că se explică prin slăbiciunea faţă de viaţa bună şi prin obişnuinţa e a se supune oricărei porunci a „înaltului”. Alţii, suficienţii şcoliţi în ecumenism şi modernism, nici nu văd vreo trădare, ci sunt orbi prin îndoctrinare. Există destui şi de ăştia, atât de plimbaţi prin occident şi atât de obişnuiţi cu prietenia ereticilor şi cu avantajele de la ei(oameni buni etc.), încât chiar îşi doresc frăţietatea lor.
   Cât despre preoţii săraci, cred că trădarea e din slăbiciune (faţă de ierarh, faţă de familie, eventual dată de căderea prin acceptarea actelor biometrice) şi probabil că din puţina cunoaştere. La facultăţile de teologie Sfinţii părinţi sunt desconsideraţi şi nici de canoane nu ştiu să de vorbească. Sigur preoţii nu cred în pierderea harului în bor (toţi) (ex. Teodot, pe care nu cred că îl putem suspecta de rele intenţii), deci li se pare că fac un compromis acceptabil pomenind ierarhii eretici (crezi că ştiu mulţi preoţi că pomenirea ereticului înseamnă comuniune deplină cu erezia lui?) Sau preferă să nu vadă ce e cu ierarhul, zicând că nu judecă.
   Trădarea mirenilor e din prostie/ignoranţă. Şi ei ascultă de popă/ierarh, iar dacă el zice ceva, aia e şi nu mai cercetăm. Crezi că sunt mulţi care s-au documentat despre Creta şi ecumenism? Iar dacă au auzit că ceva nu e prea bine, dar preoţii şi „înalţii” le-au zis să aibă răbdare, să nu se rupă de biserică, să nu facă schismă, că Dumnezeu o să liniştească apele şi o să clarifice lucrurile etc., s-au mai agitat? La mireni nu e trădare, ci e încredere nemeritată în trădători, în lupi pe care-i cred păstori ai lui Hristos.
   Şi să ştii că MULŢI înghit gogoriţa cu schisma, chiar unii care se pretind inteligenţi. Şi fiindcă TOŢI nu se îndoiesc de existenţa harulului în bor, merg înainte fără să vadă apostazia. Că doar trâmbiţăm mereu că suntem ortododocşi şi ni se pare că, orice am face, Dumnezeu ne umple de har, iar în aparenţă formele sunt aceleaşi, slujbele par la fel, preotul de învaţă să fim morali şi vorbeşte împotriva căsătoriilor homosexuale, deci totul e OK.

   Apreciază

   • marinela said, on noiembrie 1, 2016 at 7:28 pm

    Perfect adevarat sora Mirela,ca acest lucru se-ntimpla prin toate parohiile din Romania sau diaspora.Nu mai departe in satul meu e o spalare pe creier -grupa mare ,de catre popa nost`,ca preot nu-i mai pot zice ,ioc,iar maica-mea,tergiverseaza ruperea definitiva cu aceasta biserica ,doar pt faptul,ca popa-i bun, saracul,dar face si el ascultare de mai marii lui.E convinsa pe jumatate,dar trag de ea neamurile ,prietenele ei ,care o acuza de schisma ,deja. Fac un serviciu imens acesti popi reeducati,iereziarhilor indraciti si plini de ei,ca tin sub obroc gloata ascultatoare de ei.N-am crezut niciodata sa ajung sa fiu in discordanta cu mama mea in ce priveste credinta adevarata.Avem nadejde,eu fratii mei ,ca in curind va face pasul hotaritor spre Adevar si va rupe-o cu minciuna pe vecie.Iertati-ma de cuvint prost ; Doamne ajuta si pocainta spre mintuire !

    Apreciază

   • Mirela said, on noiembrie 1, 2016 at 10:22 pm

    marinela

    Din păcate, văd şi eu la MULŢI cât de nocive sunt acum ataşamentul faţă de preot şi obişnuinţa. Avem o concepţie FALSĂ şi STUPIDĂ că viaţa morală mântuieşte, deci dacă vedem că preotul pare moral şi „de treabă”, ne ţinem după el fără să ne pese de erezie, că habar nu avem de aşa ceva. Cei mai mulţi oameni sunt foarte necunoscători în privinţa dogmelor şi canoanelor, au fost învăţaţi cu ascultarea faţă de preot şi că el ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, că are har, că a interpreta după capul tău te aseamănă sectanţilor, că dacă preotul zice ceva, ştie mai bine etc. Ascultarea de preot este pentru unii cheia mântuirii, aşa că nu se mai ostenesc să cerceteze. Iar dacă pe cei mai mulţi nimeni nu-i trezeşte cu vreo atenţionare, postul Trinitas îi tâmpeşte la greu şi TOŢI ierarhii şi marea majoritate a preoţilor au făcut pact de tăcere şi de trădare, de unde să ştie că acum se petrece marea apostazie? Iar cei care mai află, cum să creadă că toţi cei pe care îi credeau plini de Duh Sfânt, cărora le pupau mâinile şi picioarele, de la care aşteptau cu lacrimi o binecuvântare, l-au trădat pe Hristos? Oare nu e foarte greu de crezut pentru un om simplu, care se uită la preot şi la ierarh ca la Hristos?

    Apreciază

 25. Templier said, on octombrie 31, 2016 at 10:15 pm

  Off-ecumenism
  Vizita papei Francisc în Suedia marchează un eveniment inedit în istoria ultimelor secole: este pentru prima dată când Federația luterană mondială și Biserica catolică comemorează împreună, pe 31 octombrie, la Malmö și Lund, al cincilea centenar al Reformei protestante, marcat în 2017.
  https://templierblog.wordpress.com/2016/10/31/vizita-papei-in-suedia/

  Apreciază

 26. Ada said, on octombrie 31, 2016 at 10:16 pm

  E bine ca s-a scris. Sa vada ca nu suntem oi proaste si ca nu inghitim pe nemestecate ce ni se vara pe gat. Toti cei care au marturisit isi vor primi plata de la Dumnezeu. Poate ca, vazand aceste scrisori se mai trezesc si altii. Eu ma asteptam ca la sinodul BOR sa se ridice un ierarh, doi care sa puna problema documentelor si sa se sparga buboiul… dar se pare ca buba continua sa colecteze. Intrebarea e: cat putem s-o tinem asa? Orice buba crapa la un moment dat… Interesant ar fi ca la sinodul Bisericii Ortodoxe din Grecia (care am inteles ca se va tine la inceputul anului viitor) sa fie respinse documentele din Creta. Atunci sa vedem: crapa buba sau nu crapa? Pana atunci… mai dam cu spirt, cu iod (a se citi cu scrisori catre ierarhi, catre preoti) asa, preventiv, ca iodul nu vindeca, doar dezinfecteaza. Vindecarea vine dupa ce se elimina puroiul.

  Apreciază

 27. Emil Baciu said, on octombrie 31, 2016 at 10:30 pm

  Pentru fratii care spun ca este tarziu, aratam ca aceasta scrisoare a fost trimisa pe 26 septembrie 2016, cu trei luni dupa „sinodul” talharesc din Creta, insa pe 5 iunie 2016 fusese trimisa o alta scrisoare deschisa, prin care solicitam ca B.O.R. sa nu participe la aceasta adunare, datorita regulamentului antisinodal si a textelor presinodale vadit eretice. Si se mentiona citandu-se IPS Serafim al Pireului, ca un adevarat sinod ortodox, trebuie sa condamne panerezia ecumenismului, sa recunoasca sinoadele opt si noua ca ecumenice, sa hotarasca revenirea la vechiul calendar cu posibilitatea incetarii dureroasei schisme a stilistilor, s.a.
  Fratele Vasile are dreptate.

  https://saccsiv.wordpress.com/2016/06/15/romani-din-austria-impotriva-marelui-sinod-scrisoare-deschisa-catre-mitropolitul-serafim-joanta/

  http://ortodoxos.ro/2016/06/11/scrisoare-deschisa-ips-serafim-joanta/

  Nadejdea este la Dumnezeu, insa noi ne adancim in erezie si nu mai facem nici o deosebire intre Sfanta Ortodoxie revelata si papistasia hulitoare a Sfintei Treimi. Urmariti filmarea de 1,13 minute din Italia Florenta si veti vedea:

  Marturia unui preot din Italia :

  E tragica situatia in Italia, episcopii ortodocsi, inclusiv PS Siluan, primesc ordine de la cardinaliii catolci, ce anume sa faca…. suntem prostiti in fata, noi preotii…
  Pe Episcopi ii cheama Cardinalul catolic la apel si le da directive.
  Am observat ca episcopii ii iubesc mai mult pe catolici decat pe preotii lor ortodocsi….Patriarhul Bartolomeu a interzis crearea de noi parohii sub el, dar in schimb se iubeste cu papa…Ca nu cumva sa se supere „fratii ” catolici care ne controleaza prin faptul ca ne-au dat bisericile lor care sunt oricum goale, catolicismul este in decadenta si in curand asa vom ajunge si noi ortodocsii, pasim pe urmele lor…Curia catolica vrea sa controleze prezenta ortodoxiei in tarile catolice, ca nu cumva sa ia amploare trecerea la ortodoxie, ne-au dat lacasuri de cult cu conditia sa nu botezam vreun italian. Daca se afla ca botezam ne ia biserica si ne trezim si izgoniti de episcopul ortodox care e dator vandut catolicilor( studii, cladiri, biserici, bani, cinste). Cam asa functioneaza sistemul. Si noi facem compromisuri cu ei, le pupam mainile, iar ei ne controleaza. Sunt domni, iar ortodocsii sunt niste pigmei tolerati…..Daca eram liberi italienii se converteau la ortodoxie, dar suntem constransi de mafia ecumenista…. Cand aud ca facem ecumenism ca sa ne pastram locasurile de cult ma gandesc la curvele care se culca cu straini pentru bani, exact acesta este sentimentul…..

  Apreciat de 1 persoană

  • Ionut said, on noiembrie 1, 2016 at 8:58 am

   Pai cred ca acesta ar fi un punct de plecare. Preotii care inca vad limpede situatia sa se afilieze unei alte Biserici Ortodoxe sa inchirieze o casa, cu sprijinul comunitatii de romani, si sa tina acolo slujbele. Si sa-i cheme si pe italieni la Ortodoxie.
   Iar catolicii ar trebui sa dea lacasurile de cult fara sa mai aiba si alte pretentii, daca nu vor sa fie transformate in baruri si discoteci. Singura conditie pe care ar trebui s-o puna ar fi asta: sa ramana biserica.
   Fratilor, sunteti liberi! Constrangerile sunt doar in mintea voastra.

   Apreciază

 28. acelas said, on noiembrie 1, 2016 at 10:33 am

  iata ce hal de patriarhie a convocat si a condus sinodul din creta

  http://www.evz.ro/patriarhia-ecumenica-premiaza-un-aparator-al-avorturilor.html

  .

  Apreciază

 29. Sluga netrebnica said, on noiembrie 1, 2016 at 10:19 pm

  „In semn de pretuire si multumire Episcopul Siluan Span ii roaga pe credinciosii romani prezenti la Liturghie sa ia binecuvantare de la Cardinal si sa ii sarute mana acestuia. Sirul binecuvantarilor au continuat apoi cu Episcopul Siluan Span dar si cu preotul paroh care parea foarte incantat de acest eveniment canceros pentru Ortodoxie! Ba mai mult Episcopul Roman propune ca reprezentantul local al catolicilor sa fie primit dupa traditia romaneasca cu paine si sare, stirbind in acelasi timp valorile si traditiile poporului sau crestin-ortodox.”

  Integral la sursa: https://ganduridinortodoxie.wordpress.com/2016/11/01/pastorul-isi-vinde-oile-lupului-un-ierarh-inconstient/

  Apreciază

 30. […] 37a Papa Francisc ajunge duminică în Bulgaria. Reacția ortodocșilor 38.https://saccsiv.wordpress.com/2016/10/31/marele-sinod-credinciosi-din-austria-scrisoare-deschisa-cat… 39. Scrisoare deschisa catre IPS Serafim Joanta, Arhiepiscopul Germaniei, Austriei şi […]

  Apreciază

 31. […] 37a Papa Francisc ajunge duminică în Bulgaria. Reacția ortodocșilor 38.https://saccsiv.wordpress.com/2016/10/31/marele-sinod-credinciosi-din-austria-scrisoare-deschisa-cat… 39. Scrisoare deschisa catre IPS Serafim Joanta, Arhiepiscopul Germaniei, Austriei şi […]

  Apreciază

 32. […] 37a Papa Francisc ajunge duminică în Bulgaria. Reacția ortodocșilor 38.https://saccsiv.wordpress.com/2016/10/31/marele-sinod-credinciosi-din-austria-scrisoare-deschisa-cat… 39. Scrisoare deschisa catre IPS Serafim Joanta, Arhiepiscopul Germaniei, Austriei şi […]

  Apreciază

 33. […] 37a Papa Francisc ajunge duminică în Bulgaria. Reacția ortodocșilor 38.https://saccsiv.wordpress.com/2016/10/31/marele-sinod-credinciosi-din-austria-scrisoare-deschisa-cat… 39. Scrisoare deschisa catre IPS Serafim Joanta, Arhiepiscopul Germaniei, Austriei şi […]

  Apreciază

 34. […] 37a Papa Francisc ajunge duminică în Bulgaria. Reacția ortodocșilor 38.https://saccsiv.wordpress.com/2016/10/31/marele-sinod-credinciosi-din-austria-scrisoare-deschisa-cat… 39. Scrisoare deschisa catre IPS Serafim Joanta, Arhiepiscopul Germaniei, Austriei şi […]

  Apreciază

 35. […] 2. https://saccsiv.wordpress.com/2016/10/31/marele-sinod-credinciosi-din-austria-scrisoare-deschisa-cat…                                                         […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: