SACCSIV – blog ortodox

Pigmeul Calistrat Chifan a trecut la next level: isi bate joc de Sfinti si profetiile lor despre antihrist …

Posted in Uncategorized by saccsiv on mai 24, 2018

Un rezumat a postat la:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1170005629808076&id=473954619413184.

Iata si transcriptul realizat de catre un colaborator al portalului:

 

33:49

Eu nu vreau să lupt pentru ortodoxie, pentru ortodoxie a luptat Iisus Hristos. El personal s-a dus în Carantania, s-a luat cu sarsailă de piept şi i-a spus aşa: Domnului Dumnezeului tău să te închini şi Lui unuia să-i slujeşti, nu-L ispiti pe Domnul Dumnezeul tău şi nu încerca să explici lumii că va trăi numai cu mâncare şi cu materie ci cu tot cuvântul lui Dumnezeu se va hrăni omul ca să existe pe pământ. Acestea sunt cele trei ispitiri din Carantania. Mai departe niciodată sarsailă n-a avut alt dialog cu Iisus Hristos, a încercat o singură dată să-I inducă două terminologii teologice ca să-L prindă în cuvânt. Nu ne trimite mai înainte de vreme în adânc, de ce ne chinui Iisuse Fiul lui Dumnezeu, dându-i numele care se conferă Fiului Omului, lui Dumnezeu întrupat, lui Hristos întrupat. Şi ce-i răspunde Hristos. Taci şi ieşi. Nu intră în dialog cu el. Scurt. Nu se identifică pe sine a fi Fiul lui Dumnezeu care vine mai devreme sau mai târziu pentru că de fapt şi de drept în cartea Apocalipsei ne stă scris. Ceasul acela şi clipa aceea n-o ştiu nici îngerii nici Fiul ci numai Tatăl. Scurt. De unde ştia dracu’ când trebuie să vină Iisus şi când nu trebuie să vină Iisus. Deci era o confecţie proprie, era o invenţie proprie, era o teologumenă inventată de el ca drac arhicon şi cunoscător al scripturii în calitate de fost înger de lumină. Şi îşi dădea cu părere despre planul de mântuire a lui Dumnezeu în lume. Şi noi cădem de multe ori sub aceeaşi incidenţă făcându-ne noi mai deştepţi ca Duhul Sfânt, făcându-ne mai deştepţi ca Fiul şi făcându-ne mai deştepţi ca Tatăl. Mai deştepţi ca Tatăl, prin faptul că încercăm noi să depistăm anii şi vremile, şi să ştiţi că de prin secolul nouăsprezece, înainte, după iluminism, până în clipa când noi stăm de vorbă la acest analog, au început să izvorască marile şi multele şi desele profeţii. Fiecare om a simţit nevoia să pară important în felul său debitând profeţii. Dumnezeu n-a trimis în lume pe absolut nimeni şi nu consemnă undeva în Scriptură vreun citat, vreo frază, vreo expunere de discurs teologic dumnezeiesc în care să spună aşa, vă trimit Eu pe urmaşii mei să proorocească. Spune în Vechiul Testament, în cartea lui Ioil, că voi vărsa din Duhul Meu peste fii voştri peste fetele voastre şi vor prooroci, dar vorbim de vremea Vechiului Testament când se vorbea de venirea lui Iisus Hristos în lume ca Mântuitor. În momentul în care Hristos a înviat şi ne-a arătat portiţa la Rai, ne-a arătat intrarea în Împărăţie, ne-a arătat Semnul prin care îl cunoaştem, ne-a arătat modul prin care ne apropiem de El, modul prin care ne unim cu El, modul prin care comunicăm cu El, nu mai e nevoie de profeţie. Pe noi nu ne încântă cu absolut nimic eshatologia particulară a noastră, din niciun punct de vedere. Vreau să ridice mâna sus cine dintre dumneavoastră îşi cunoaşte ceasul morţii. Din contră, fugim de el. Luăm o pastilă, ne operăm, ne adresăm medicului, ne împărtăşim, citim o carte, deschidem internetul şi vedem cu se s-ar combate o boală de stomac, o boală de picioare, o boală de artroză, o boală de inimă, o boală de creier, o boală de cancer. Omul luptă pentru viaţă pentru că el a fost insuflat de Duhul Sfânt cu viaţă.

38:09

Fenomenul acesta al morţii, retragerea harului dumnezeiesc din om ca trupul să se ducă în cele din care a fost alcătuit, să facă parte din cosmosul veşnic al transformării materiei, pământ eşti şi în pământ vei merge până te vei întoarce din pământul din care ai fost luat, adică din nou în raiul cel nou, pământ nou şi cer nou, asta este o dogmă care Hristos ne-a dat categoric de gândit când a spus clar, cerul şi pământul vor trece dar cuvintele mele nu vor trece. Deci vedeţi, nu poate o profeţie a niciunui sfânt, şi a multor mari sfinţi, să denote şi să schimbe sensul scripturilor dinspre înălţarea lui Hristos până la venirea lui Hristos în lume pe norii cerului, în modul de arătare, apocalipsei, a se arăta, a se vedea. Deci aceasta rămâne numai în taina lui Dumnezeu.

39:08

În general, cu precădere spre bizantinism, mă refer când spun lucrul acesta, majoritatea părinţilor, mă rog, poate pustnici, poate îmbunătăţiţi, au avut în tot timpul tendinţa asta, va fi mare foame, va fi mare cutremur, vor fi mari semne, va fi mare nenorocire, vor fi războaie, va fi vărsare de sânge, va fi mare nenorocire, da… Dacă deschideţi Evanghelia lui Matei şi Marcu şi veniţi la Postul Mare în prima zi a Canonului Mare şi staţi în genunchi când se citeşte canonul Sfântului Andrei Criteanu, la sfârşit atunci la vecernie seara la slujba serii a Canonului Mare se citeşte din Sfânta Evanghelie şi se spune aşa, că la vremea vremii stihiile se vor cutremura, veţi auzi de cutremure şi de războaie dar să nu vă temeţi că-i începutul durerii, veţi auzi de seminţii că se ridică peste alte seminţii, să nu vă temeţi că-i începutul durerii. Veţi auzi că se va ridica neam peste neam, copii împotriva părinţilor şi îi vor omorî, să nu vă temeţi că e începutul durerii. Se va înroşi Luna se va întuneca Soarele, se vor ridica mările din matcă, adică vor fi inundaţii, nenorociri, să nu vă temeţi, e începutul durerii. Dacă vă spune cineva că Hristos e în cutare loc să nu vă duceţi, dacă vă spune că Hristos e în cutare cetate să nu vă duceţi căci precum… Vedeţi ce frumos sintetizează suma tuturor profeţiilor după urechi, aşa un fel de clopoţei, aţi văzut, femeia ca să fie mai frumoasă pune doi cerceluşi de aur în ureche ca să arate elegant, aşa sunt profeţiile acestea ale sfinţilor.

40:54

Sunt mici cuvinte de aur dar puse în contexte neştiute, Dumnezeu hotărăşte timpul şi vremile şi anii. Anii şi vremile sunt în mâna Domnului. Ce spune finalul Evangheliei, spune scurt, la obiect:  precum aţi văzut pe Fiul Omului suindu-se la cer aşa se va şi coborî. Dar n-a spus joi după Miercurea Ciuc, n-a spus după Paştele Blajinilor, n-a spus după Crăciunul nu ştiu care, ci vremea şi ceasul îl ştie doar numai Tatăl. De clipa aceea, la glasul arhanghelului şi la trâmbiţa judecăţii. Şi aici aş veni cu o singură argumentare… împotriva celor care cred că ştiu totul sau li se pare că au depăşit hotarele Scripturii… Preocupaţi de Curriculum Vitae al lui antihrist, când s-a născut, cum s-a născut, de unde a venit, cine-i, ce face, unde stăpâneşte, s-a construit templul, nu s-a construit templul, deja el face, deja au pietrele pregătite, deja trebuie să-l instaureze pe mesia lor pe antihristul, trebuie să facă… ei!… Foarte mulţi făcându-i biografia lui antihrist, şi vrând în mod solemn să fugă de el, să scape de el şi să demonstreze lumii că antihrist robeşte lumea de fapt noi ne-am robit în mod psihologic, am făcut o fobie pe această antihristologie permanentă şi am uitat de teologia lui Dumnezeu care-i viaţa veşnică.

42:36

Noi am uitat în fond şi în sens pentru ce suntem chemaţi la Dumnezeu, deci am pierdut logosul şi am luat sensul lucrurilor după părerea noastră, preocupaţi de antihrist. Dar preocupaţi de antihrist noi am pierdut biografia proprie. Când te-ai rugat ultima dată, când te-ai închinat ultima dată, când te-ai spovedit ultima dată, când ai fost curat cu trupul, când ai zis rugăciunea minţii, când ţi-ai făcut pravila, când ţi-ai făcut canonul. Şi, trecând şi peste acestea, găseşti în autobiografia ta personală, căsătorit cu un bărbat sau o femeie de altă religie, trecut la altă religie, trecut la altă sectă, înrobit de materie, înrobit de păcat, înrobit de viaţa cotidiană, înrobit de patimi, fumător înrăit, beţiv înrăit, desfrânat înrăit, gâlcevitor, scandalagiu şi toate celelalte… şi le trecem Curriculum Vitae pe nesimţite şi când te duci în faţa lui antihrist, aşa şi… el se uită aici pe Curriculum Vitae el spune… mă da’ tu eşti de-a meu frate… de când te aştept, hai! Şi, fugind tu şi învăţându-i lui antihrist toate bibliografiile, toate trimiterile, toate proorociile, toate semnele, semnele stareţilor de pe urmă, semnele vremilor de pe urmă, la apusul libertăţii… Frate, adevărul te face liber, libertatea nu apune niciodată. Deschideţi cartea Psaltirei la psalmul 9, parcă aşa îmi amintesc, sper să nu greşesc când spun versetul, cursa s-a sfărâmat, noi ne-am izbăvit, cum se spune şi ne-am eliberat deci gata, sufletul e liber. Hristos a venit ca sufletul nostru să fie liber, să nu mai poată fi sub stăpânirea şi robia diavolului, sub stăpânirea şi robia morţii, sub stăpânirea şi robia păcatului.

44:31

Deci, dacă mergem spre păcat trebuie să avem trei trasee scurte. Nu faci păcatul îl iubeşti pe Dumnezeu, fugi de păcat te apropii de Dumnezeu, urăşti păcatul eşti împăcat cu Dumnezeu. Iată cât de simplu este traseul de mântuire a unui creştin. Fără apocalipsologie şi fără antihristologie. Deci toată ziua lumea este preocupată de cu ce se ocupă antihrist şi ecumenismul. Nu-i treaba noastră. Dacă Hristos a spus că credinţa de bunăvoie ne duce la El, pe cel ce vine de bunăvoie nu-l voi da afară… numai cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine, de ce ţii tu cu dinadinsul să-l faci pe un catolic ortodox cu forţa, care-i treaba(!?) De ce ţii tu cu dinadinsul să-l faci pe un musulman ortodox cu forţa, care-i treaba(!?) De ce vrei tu neapărat un hindus sau un confucianist sau un budist să-l faci tu cu forţa ortodox? Ce treabă ai tu? L-ai creat tu? I-ai pus tu suflet viu? I-ai pus tu raţiune, i-ai pus tu conştiinţă, i-ai pus tu darurile din capul lui, că şi ăia sunt oameni ca şi noi, mănâncă, dorm, inteligenţi, trăiesc, există, sunt popoare întregi, zice că Dumnezeu s-ar fi preocupat şi de acest lucru, să pună îngerii neamurilor să păzească popoarele să nu să se răzvrătească unele împotriva altora. Tot din lucrarea lui Dumnezeu se face şi aceasta. Cred că americanii nu prea au îngeri că ei umblă peste tot. De ce spun lucrul ăsta, ca să înţelegem noi că ortodoxia este sămânţa din care Hristos dă viaţă şi iese spicul de grâu nearat din care mâncăm pâinea cea vie din care cine mănâncă nu mai moare în veac. Iar celelalte supradimensiuni religioase, celelalte culte care vin şi se îmbracă în jurul Evangheliei lui Hristos, a ortodoxiei lui Hristos, a crucii lui Hristos şi a învierii lui Hristos sunt doar coaja de protecţie. Ele pot să facă parte din sămânţa cea vie şi pot să adere într-o zi să dea muguri. Aţi văzut un copac dacă-i tai toate crengile el într-o zi dă muguri, şi ei au şansa de convertire, Dumnezeu nu le-a luat acest drept de a se lumina la minte, de a veni la dreapta învăţătură, de a îl descoperi pe Dumnezeu prin semne, prin minuni, prin arătări, prin simţire, prin trăire, prin cunoaştere. Noi nu ştim căile de revelaţie, ştim că sunt doar supranaturale, când Dumnezeu poate face o minune de orice fel şi sunt naturale sau din fire când poate să le facă prin anumite lucruri pământeşti, chiar palpabile şi vizibile.

47:26

Scurt. Deci, în momentul cînd ne batem noi cu pumnul în piept şi începem să spunem… (pfoai!) ecumenismul… ecumenismul, nu-i treaba ta frate, lasă-i să se adune, să facă şedinţe, să discute, să povestească, să bea cafea, să-şi rezolve problemele, să se cunoască între ei, să vadă ce e ăla engolpion, să vadă ce e ăla epitrafir, ce e aia liturghie, ce e aia prescură, poate într-o zi mintea lor aderă spre ceea ce înseamnă adâncime de Dumnezeu. Aceasta înseamnă ortodoxia profundă. Profunzimea din ortodoxie înseamnă ce a spus Hristos în Scriptură, să nu schimbi tu o iotă sau o cirtă din Evanghelie.

48:07

 

Asadar, preotul Calistrat Chifan a trecut la next level.

Sa ne amintim cum a inceput:

TRASEUL Parintelui CALISTRAT CHIFAN de la Barnova: Oprit de la slujirea Sfintei Liturghii, apoi scos de sub caterisire, dupa care ACTIVIST PRO CIP – eGuvernare – internetul obiectelor – eliminarea banilor cash …

Dupa o vreme se lauda ca are pasaport biometric, card de sanatate si ca ii va lasa sa-i puna si cip pe mana stanga. Iar pe parintele Justin Parvu il acuza cum ca s-a aflat sub influenta neoprotestanta in lupta sa anticip:

Iar acum, iata ca vorbeste in zeflemea despre Sfinti si profetiile lor despre antihrist, ecumenism si semnul fiarei …

Ba mai mult, pe cei ce raspandesc cuvantul lor si pe cei ce asculta acest cuvant, ii acuza cum ca nu se roaga, nu se inchina, nu se spovedesc, nu se impartasesc, etc. Si, evident, de aceleasi lucruri ii acuza si pe respectivii Sfinti sau mari duhovnici.

Sa ne amintim totusi despre ce Sfinti si mari duhovnici e vorba:

VEDENIA ÎNFRICOȘĂTOARE a Sfântului IOAN de KRONSTADT despre ANTIHRIST, căderea în erezii, semnul fiarei, sfârșitul lumii…

Sf. Ioan Maximovici: Despre sfârșitul lumii și dulceața compromisului la ultimii creștini. Fermitatea mărturisirii va dispărea

PROFEȚIA Sfântului Serafim de Virița despre AL TREILEA RĂZBOI MONDIAL, RUSIA și ANTIHRIST

PROFEȚIA Sfântului Nectarie de la Optina despre ULTIMELE ZILE înainte de VENIREA LUI HRISTOS: „Va fi ca în timpul lui NOE, când dintr-o mulțime de oameni S-A MÂNTUIT UN SINGUR DREPT”. Despre DURERILE veacului din urmă și despre RUGĂCIUNE

PROFEȚIA Sfântului Varsanufie de la Optina: ANTIHRIST VINE în lume și totuși LUMEA NU CREDE aceasta

PROFEȚIA Sfântului Varsanufie de la Optina: ANTIHRIST VINE în lume și totuși LUMEA NU CREDE aceasta

APOCALIPSA A ÎNCEPUT. Dar asta pricep doar cei ce înțeleg PROFEȚIA Sfântului Nil Athonitul

Sfântul Chiril al Ierusalimului despre SEMNELE VENIRII LUI ANTIHRIST: „Acum BISERICA este plină de ERETICI ASCUNȘI. Oamenii s-au LEPPĂDAT DE ADEVĂR și NEADEVĂRUL le încântă urechile”

Staretul Ignatie: „Ceea ce a inceput in Rusia se va incheia in America”

Sfântul PAISIE AGHIORITUL explică de ce EVREII folosesc 666 pentru SEMNUL FIAREI, nu-l înlocuiesc cu un alt număr, o fac pe față, ba îl mai și promovează

Profetia Sfantului SERAFIM DE SAROV despre SCHIMBARILE DIN SFANTA TRADITIE

Analiza PROFEȚIILOR Sfintei Macaria rusoaica. Unele deja se împlinesc sub ochii noștri …

STARETUL ANTONIE: Catastrofe naturale, inundatii si cutremure vor distruge orasele si vor nimici mare parte dintre locuitori. Restul vor fi prada bandelor …

STARETUL ANTONIE: „La venirea antihristului, totul deja e pregatit, centralizarea e deplina, poporul e numarat, fiecare e cu numarul sau si cu cartela sa, iar în ea e inclus totul, până şi opiniile omului şi concepţia lui despre lume” / CAND A INCEPUT TOTUL? / Si mai ales: CE PUTEM FACE?

Starețul Antonie despre ANTIHRIST: „Totul se va petrece prin intermediul instituțiilor bancare”

Cine neagă batjocoritor apropiata venire a lui ANTIHRIST, de fapt pregătește înscăunarea lui cât mai rapidă pe Pământ…

Sfantul IOAN DAMASCHINI: Trebuie sa vina ANTIHRIST / Il vor primi IUDEII / Va fi OM nascut din curvie si va primi toata energia lui SATAN / La INCEPUT va lua chipul SFINTENIEI …

Cuviosul Serafim Rose: ANTIHRIST înseamnă CEL CE ESTE ÎN LOC DE HRISTOS

Cuviosul SERAFIM ROSE: “E mult mai târziu decât ne închipuim”. Despre ANTIHRIST, SFÂRȘITUL VREMURILOR și mai ales despre ce înseamnă a fi ORTODOX

O EXCEPȚIONALĂ PROFEȚIE din secolul XV: “Lumea va purta MĂȘTI DE PIATRĂ”

2 Mai: Sfânta Matrona de la Moscova. Profeția despre al III-lea război mondial

Sfantul Ierarh Mucenic ERMOGHEN despre VREMURILE ANTIHRISTICE: “Cei ce se vor supune legilor societatii, se vor face partasi antihristului si vor fi lepadati de la fata lui Dumnezeu”

20 ianuarie: Sfântul Lavrentie de Cernigov. PROFEȚIA sa despre ANTIHRIST

Cuviosul Ambrozie Lazaris: Despre FRICA DE FOAME. Despre ANTIHRIST si SEMNUL FIAREI. Despre cum te vei culca fara paine si te vei trezi cu ea pe masa DACA AI CREDINTA

Profeția Sf. MOISE ARAPUL despre CĂLUGĂRII din ZILELE DE PE URMĂ ale VEACULUI AL ȘAPTELEA ȘI JUMATATE, adică din zilele noastre…

Profetia Sfantului CALINIC de la Cernica despre 1992, inceputul SFARSITULUI LUMII …

PROFEȚIA Sfântului Pamvo de la Nitria despre CUM VOR STRICA cărţile Sfintelor Evanghelii şi ale sfinţilor apostoli şi ale dumnezeieştilor prooroci. Și despre OAMENII VREMURILOR DIN URMĂ…

Sfântul Mitropolit Varlaam: PROOROCII DESPRE MOLDOVA. Majoritatea s-au împlinit, mai sunt câteva și gata…

30 ianuarie: Sfantul Mucenic IPOLIT, papa al Romei. PROFETIA sa despre ANTIHRIST

PROFETIA Cuviosului Kuksa al Odesei (1875-1964) despre SINODUL AL OPTULEA si despre unii dintre fiii lui duhovnicesti ce vor trai pana in vremea ANTIHRISTULUI

28 ianuarie: Sfantul EFREM SIRUL. Cititi PROFETIA sa despre ANTIHRIST. Veti intelege astfel mai bine CE LUCREAZA acum EVREII …

Parintele DIONISIE DE LA COLCIU – INVATATURI: Despre Uniunea Europeana, alunecarea oamenilor Bisericii, antihrist, rugaciunea inimii, cum sa vietuiasca crestinii in orase

Video (si transcriptul) Parintele ADRIAN FAGETEANU in 2006: “A inceput epoca lui ANTIHRIST”

Parintele SOFIAN BOGHIU (2002) despre APOCALIPSA, MASONERIE, ANTIHRIST, NOUA ORDINE MONDIALA

VIDEO: Părintele Justin Pârvu vorbea despre noile documente și 666 cel puțin din 1997

Fratilor, vorbim asadar despre niste colosi. Nu va lasati prostiti de un pigmeu precum Calistrat Chifan si cititi aceste profetii. Ba mai mult, salvati-le si dati-le mai departe si altora, caci nu se stie cat timp va mai exista acest portal si cele asemenea. Multa vreme nu mai e si n-o sa mai gasiti pe internet decat predici de pigmei …

 

23 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. gheorghe doru said, on mai 24, 2018 at 10:13 pm

  in linkul postat acum ceva timp la comentarii am aratat punctual ca este eretic si are practici necanonice cu care atrage dar se pare ca nu prea va interesat in detaliu

  Apreciază

 2. Spaceman said, on mai 25, 2018 at 3:07 pm

  Calistrat: ‘… că ortodoxia este sămânţa din care Hristos dă viaţă şi iese spicul de grâu nearat din care mâncăm pâinea cea vie din care cine mănâncă nu mai moare în veac. Iar celelalte supradimensiuni religioase, celelalte culte care vin şi se îmbracă în jurul Evangheliei lui Hristos, a ortodoxiei lui Hristos, a crucii lui Hristos şi a învierii lui Hristos sunt doar coaja de protecţie’.

  Asta nu înţelege Chifan, că ereticii, ‘celelalte supradimensiuni religioase’ şi ‘celelalte culte’ pe care i-a învăţat dracii Biblia, cei pe care îi numeşte ‘celelalte culte care vin şi se îmbracă în jurul Evangheliei lui Hristos, a ortodoxiei lui Hristos, a crucii lui Hristos şi a învierii lui Hristos’ şi care ‘sunt doar coajă de protecţie’ a seminţei ‘din care Hristos dă viaţă’, adică a ortodoxiei, nu sunt adunaţi în jurul Domnului nostru Iisus Hristos ci în jurul antihristului şi care o cinstesc pe Astarta nu pe Maica Domnului, iar unii se duc la ei cu liturghii, engolpioane şi epitrafire recunoscându-i ca ‘fraţi’ care ‘se închină aceluiaşi Dumnezeu’. Pentru ce? Pentru că aşa vrea dracu’? Pentru bani? Să trăim în minciună de dragul păcii? Toate cuvintele lui Dumnezeu sunt veşnice, asta ar trebui Calistrat Chifan să ştie în calitate de preot ortodox, nu cităm din cartea lui Ioil şi apoi spunem, după cum ne convine, sau după cum ne învaţă dracii, că ‘vorbim de vremea Vechiului Testament când se vorbea de venirea lui Iisus Hristos în lume ca Mântuitor’. Să vorbeşti Sfinţii Părinţi de rău e una dar să spui că ei au vorbit de la sine, comparându-i cu nişte femei cu zorzoane la urechi, este păcat împotriva Duhului Sfânt. Calistrat Chifan a dovedit cu vârf şi îndesat că nu merită calitatea de preot ortodox, că trebuie caterisit urgent ca un eretic ce este şi care îşi merită calitatea de ‘frate’ cu închinătorii lui antihrist şi a Astartei.

  Apreciază

 3. Felix Ioan (@ioan_72) said, on mai 25, 2018 at 7:44 pm

  „Nu este suficient să invoce cineva Sfânta Scriptură, pentru că şi diavolul o invocă; şi, cu cât se găseşte într-o nevoie mai mare, cu atât o invocă mai mult – aşa cum s-a întâmplat când a ispitit pe Domnul în pustie” (Arhim. Iustin Popovici, Omul şi Dumnezeul-om, Editura Deisis, Sibiu, 1997, p. 151)

  Sfântul Iustin Popovici, (Dogmatica vol. I, Doxologia, 2017, pp. 41- 46)
  Dogmele și SfântaTradiție

  Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție sunt la fel de necesare, la fel de importante. Egalitatea lor este demonstrată de Sfântul Apostol Pavel, când scrie tesalonicenilor

  Deci, dar, fraților, stați neclintiți și țineți predaniile pe care le-ați învățat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră (2 Tes. 2, 15)

  Interpretând aceste cuvinte Sfântul Ioan Gură de Aur zice:

  Din aceasta este evident că Apostolii n-au transmis totul prin epistole, ci au împărtășit multe și fără să scrie. Oricum, și unele, și celelalte, în egală măsură, sunt demne de credință. De aceea considerăm vrednică de credință și Tradiția Bisericii. Dacă există Tradiție, nu cere nimic mai mult. (Omilie la epistola a doua către tesaloniceni, 4, 2)

  Sfântul Vasile cel Mare binevestește:

  Dintre dogmele și epistolele păzite de Biserică, pe unele le avem din învățătura scrisă, iar pe altele, în mod tainic, le-am primit prin Tradiția apostolică. Și unele, și celălalte au aceiași autoritate pentru evlavie. Nimeni din cei care cunosc măcar puțin hotărârile bisericești nu va contrazice aceasta. Deoarece, dacă începem a defăima obiceiurile nescrise, ca pe unele mai puțin importante, atunci, fără să ne dăm seama, vom dăuna Evangheliei în cele mai importante lucruri și, mai important, vom goli propovăduirea apostolică de esența sa. (Regula 91, / Despre Sfântul Duh, c. 27)

  Vorbind despre importanța dumnezeiască și negrăită a Sfintei Tradiții, Sfântul Ioan Damaschin subliniază:

  Noi nu depășim hotarele veșnice, stabilite de Părinții noștrii, ci păzim tradițiile, așa precum le-am primit Deoarece dacă începem să stricăm rânduiala Bisericii, chiar și în cele mai mărunte lucruri, ea, treptat, se va dărâma întreagă. Implorăm poporul lui Dumnezeu, poporul sfânt, să păzească neclintit tradițiile bisericești fiindcă lepădarea de cele mai mărunte lucruri ale Tradiției este ca și cum am scoate pietrele dintr-o clădire și care degrabă se dărâmă ( Despre icoane, omilia II, 12; Despre icoane III, 41; Despre icoane, omilia I)

  În urma celor expuse, reiese că Biserica lui Hristos îi anatemizează pe cei care leapădă Sfânta Tradiție și Sfintele Sinoade ecumenice:

  Celor care leapădă Tradiția cea după Sfânta Revelație pe care Biserica Ortodoxă Sobornicească o păzește, anatema (Sinodiconul Ortodoxiei, articolul 8)

  Celor care leapădă Sinoadele Sfinților Părinți și tradițiile lor conform Sfintei Revelații pe care Biserica Ortodoxă Sobornicească le păzește, anatema (Sinodiconul Ortodoxiei, articolul 7)

  Apreciază

 4. sherlock_holmes said, on mai 25, 2018 at 9:50 pm

  Chiar si cu Sfinta Scriptura are scapari. Cei 5 drepti erau lipsa la caderea Constantinopolului, vedenia miinii cu 5 degete, in Sodoma si Gomora discutia intre SfintaTreime si Avraam s-a oprit la 10.

  Saccsiv, poate ar trebui sa-l lasi in plata Domnului, care vede mai bine cele ascunse ale omului, eu imi pierd linistea daca vorbesc despre un preot anume si nu la modul general, a trebuit sa ma si spovedesc pentru aceasta . Marturisim adevarul cu constiinta curata,chiar daca uneori poate nu este chiar adevar si mergem mai departe, tot timpul trebuie sa ne ridicam, aceasta ar trebui sa fie starea noastra naturala.

  Apreciază

 5. mishuleu said, on mai 26, 2018 at 12:38 am

  Pigmeul buna asta :))

  Apreciază

 6. pamaio said, on mai 26, 2018 at 8:06 pm

  ce mai fac unii…

  Apreciat de 1 persoană

 7. Grigore said, on mai 27, 2018 at 7:48 am

  Despre tigani:
  https://historice.ro/tiganii-au-avut-noroc-ca-au-fost-robi-in-tarile-romane/
  Un articol excelent care demonteaza minciunile cu abuzarea tigancilor si asuprirea tiganilor de catre Biserica.

  Apreciază

 8. geo said, on mai 28, 2018 at 9:00 am

  https://www.zerohedge.com/news/2018-05-27/memorial-day-marine-remembers-syria-war

  https://www.zerohedge.com/news/2018-05-27/how-identity-politics-changing-universities

  https://www.zerohedge.com/news/2018-05-27/hes-political-prisoner-whose-life-clear-and-pressing-danger-tommy-robinson-offered

  https://www.zerohedge.com/news/2018-05-27/stunning-images-space-widening-advancing-lava-flow-reaches-hawaii-power-plant

  https://www.zerohedge.com/news/2018-05-27/swift-injustice-case-tommy-robinson

  http://www.investmentwatchblog.com/the-arrest-of-tommy-robinson-shows-the-uk-has-become-a-1984-style-dystopia/

  http://postnewsd2.blogspot.ro/2018/05/lack-of-paid-sick-leave-increases.html

  http://12160.info/video/britain-makes-it-illegal-to-report-on-tommy-robinson-in-prison

  http://12160.info/photo/uk-headline-on-tommy-robinson-arrest-due-to-media-ban-redacted-ar

  https://www.mintpressnews.com/trump-may-soon-recognize-israels-claim-to-occupied-golan-heights/242797/

  http://12160.info/forum/topics/2649739:Topic:1782145?xg_source=activity

  https://www.telegraph.co.uk/history/world-war-two/11410633/Dresden-was-a-civilian-town-with-no-military-significance.-Why-did-we-burn-its-people.html

  http://foreignpolicy.com/2018/05/04/eastern-european-laws-on-world-war-ii-history-spark-congressional-reaction-poland-ukraine-anti-semitism-holocaust/

  https://www.nbcconnecticut.com/news/local/Governor-Signs-Legislation-to-Require-Holocaust-Education-482290401.html

  https://apnews.com/a96444a4f11a44b0907ef610dd6121f5

  https://www.yahoo.com/news/iran-tells-u-were-invited-175855806.html?guccounter=1

  Apreciază

 9. cata said, on octombrie 30, 2018 at 12:25 pm

  Pigmeul continuă cu aberațiile: 8:20, 1:40, 3:00. Pasărea pe limba ei piere: 7:40

  Apreciază

 10. […] Pigmeul Calistrat Chifan a trecut la next level: isi bate joc de Sfinti si profetiile lor despre ant… […]

  Apreciază

 11. […] Pigmeul Calistrat Chifan a trecut la next level: isi bate joc de Sfinti si profetiile lor despre ant… […]

  Apreciază

 12. […] Pigmeul Calistrat Chifan a trecut la next level: isi bate joc de Sfinti si profetiile lor despre ant… […]

  Apreciază

 13. […] Pigmeul Calistrat Chifan a trecut la next level: isi bate joc de Sfinti si profetiile lor despre ant… […]

  Apreciază

 14. […] Pigmeul Calistrat Chifan a trecut la next level: isi bate joc de Sfinti si profetiile lor despre ant… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: