SACCSIV – blog ortodox

Manastirea Varatec: STARETA IOSEFINA GIOSANU este LAUREATA international pentru ECUMENISM, ca reprezentanta a maicilor si calugarilor din toata istoria Romaniei …

Posted in Uncategorized by saccsiv on februarie 22, 2017

preisverleihung-sibiu-1320x861

Foto: http://sr-sc-8f00.unifr.ch/iso/de/projekte/silberne-rose/preistraeger/iosefina

Dezinformarea

Patriarhia Română şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei par a avea opinii diferite despre ceea ce s-a întâmplat cu cele 13 maici antiecumeniste de la Văratec, după ce au fost izgonite, în plină iarnă, din mănăstire.

Pe căi mai mult sau mai puţin oficiale, Patriarhia Română susţine că cele 13 maici au fugit din mănăstire. Există zvonuri că s-ar fi cerut Poliţiei să le caute. Nu ştim de ce s-ar fi cerut Poliţiei aşa ceva, ce acoperire legală ar avea o eventuală acţiune poliţienească de acest fel, dat fiind că Poliţia nu este în subordinea BOR, nici care ar fi finalitatea unei asemenea presupuse acţiuni: s-ar avea în vedere reînchinovierea” maicilor cu ajutorul forţelor de ordine?

Pe de altă parte, Mitropolia Moldovei, susţine, prin vocea autorizată a exarhului mănăstirilor, că maicile de la Văratec sunt bine mersi, cazate la casa deţinută de MMB în staţiunea balneoclimaterică de la Bălţăteşti, Neamţ.

O asemenea nesincronizare în opinii între Patriarhie şi Mitropolie poate avea o singură explicaţie plauzibilă: Mitropolia nu a informat corect Patriarhia în legătură cu destinul celor 13 maici.

Adevărul

Atât versiunea patriarhală, cât şi cea mitropolitană despre ce s-a întâmplat cu maicile antiecumeniste de la Văratec sunt greşite. Acestea nu au fugit din mănăstire la început de februarie, ci au fost izgonite şi au decis să plece pentru pacea sufletească şi pentru a se ocupa de sufletul lor. Nu s-au dus la staţiunea de la Bălţăteşti, ci fiecare unde a îndrumat-o Dumnezeu şi Maica Domnului.

După cum se poate auzi din înregistrarea pe care o prezentăm spre audiţie în premieră”, în 26 ianuarie a avut loc un consiliu duhovnicesc în Mănăstirea Văratec, unde maicilor antiecumeniste li s-a spus, către sfârşitul discuţiei, că începând din data de 1 februarie “se va pune sigiliu pe uşile caselor” în care ele locuiesc. Cu acea ocazie, au fost dezbrăcate de scofii, care sunt însemnele monahale ale monahiilor, însă nu au fost excluse cu totul din monahism.

Ca urmare a unui material de presă publicat pe siteul ortodoxinfo.ro., preluat ulterior chiar şi de publicaţii naţionale, în care se atrăgea atenţia că alungarea maicilor în plină iarnă este un gest inuman, necreştin şi, mai ales, ilegal, deoarece contravine prevederilor art. 896 din Codul de Procedură Civilă, Exarhatul Arhiepiscopiei Iaşilor a emis o adresă conciliantă, prin care maicile erau invitate să petreacă două luni la casa mitropolitană din staţiunea Bălţăteşti. Ceea ce este comun acestei adrese şi deciziei consiliului duhovnicesc din 26 ianuarie este soluţia excluderii maicilor din obştea de la Văratec (la staţiunea balneo, în primul caz, unde vor voi, în al doilea). Intuind că la Bălţăteşti ar putea fi supuse unor presiuni suplimentare să cedeze în privinţa neparticipării la slujbele unde este pomenit ierarhul părtaş la erezie, maicile au decis să plece din mănăstire, după cum le impunea avertismentul iniţial de a părăsi mănăstirea până la începutul lunii februarie.

Pentru a nu se expune criticilor presei sau superiorilor ierarhici, dar, probabil, şi pentru a pregăti terenul unei acuzaţii ulterioare că au fugit din mănăstire, în zilele în care maicile îşi pregăteau bagajul, maica stareţă Iosefina Giosanu a încercat “să le convingă să rămână”, insistând că preacuvioşia sa nu doreşte să le dea afară din mănăstire, că nu e bine să plece etc.

iosefina

Laureata premiului pentru ecumenism

La începutul lunii februarie, după ce s-au consultat cu duhovnicii lor, maicile de la Văratec care s-au opus sinodului din Creta au decis, pentru liniştea sufletească, pe care o pierduseră de câteva luni de zile, în care au fost supuse unor presiuni uriaşe, să părăsească mănăstirea din care au fost izgonite de către conducere. Una dintre ele se află la a doua izgonire din mănăstire, după ce a trecut prin epurarea comunistă din anii ’50 ai secolului trecut. Persecutorii s-au schimbat, dar prigoana a rămas la fel.

Nu ştim cât de multe vieţuitoare din Văratec sunt adepte ale “ecumenismului lucid” şi nu dorim să le facem vreun proces de intenţie. Ştim însă că Mănăstirea Văratec este cea mai mare mănăstire de maici din România şi este condusă de o stareţă laureată internaţional pentru ecumenism. Din această perspectivă, mărturisirea celor 13 maici antiecumeniste capătă proporţiile unei mărturisiri eroice, comparabilă cu mărturisirile martirilor din vremea persecuţiei romane sau comuniste.

În anul 2007, pe 5 septembrie, cu ocazia celei de-a treia Adunări Ecumenice Europene din Sibiu, Maica Iosefina Giosanu a fost distinsă cu distincţia “Trandafirul argintiu al Sfântului Nicolae1, “ca semn al recunoştinţei pentru mărturia neobosită la unitatea Bisericii lui Hristos2, aşa cum citim în laudatio în limba română şi în cea în limba germană. Această distincţie răsplăteşte o viaţă întreagă în slujba ecumenismului, lucru subliniat şi de către prezentarea maicii stareţe pe siteul Institutului de Studii Ecumenice al Universităţii din Fribourg, unde putem citi că aceasta “a stabilit contacte ecumenice încă din timpul studenţiei”3.

Siteul Institutului din Fribourg ne spune că, cu ocazia primirii premiului, stareţa Iosefina Giosanu a mulţumit vizibil mişcată şi a dat asigurări că va invita pe toatemaicile să se roage pentru “unitatea Bisericii din Răsărit şi Apus4. Purtată de emoţie,maica stareţă a omis să spună că cele care vor refuza vor fi invitate să plece din mănăstire, dacă se impune, chiar în mijlocul iernii.

Distincţia “Trandafirul argintiu al Sfântului Nicolae” a fost instituit în data de 6 decembrie 2005, de către Institutul pentru Studii Ecumenice al Universităţii Fribourg din Elveţia5.

Acest premiu este inspirat de distincţia papală “Trandafirul argintiu”6, pe care papii au oferit-o încă din secolul al XI-lea, în Duminica Postului Mare numită Laetere,unor locuri şi persoane care au adus beneficii Bisericii catolice7. Cei ce îl primesc trebuie să fie “persoane care în viaţa lor, asemenea Sfântului Nicolae, au făcut posibilă descoperirea bunătăţii lui Dumnezeu, care înrădăcinaţi în viaţa comunităţii lor bisericeşti adeveresc mesajul catolic al Bisericii in universum mundum în puterea Duhului Sfânt”8.

tradafirul-de-argint_bari_1

Numele celui care primeşte acest premiu este făcut cunoscut de către Papa împreună cu rugăciunile de binecuvântare apostolică. Papa Benedict al XVI-lea a desemnat pe Sfântul Nicolae ca “patron al ecumenismului spiritual”, într-o predică din catedrala din Bari, în care a spus: “Tocmai aici, în Bari, în oraşul care găzduieşte osemintele Sfântului Nicolae găsim un pământ al întâlnirii şi al dialogului cu surorile şi fraţii noaştrii creştini din răsărit. Aici vreau să îmi întăresc voinţa, să preiau misiunea fundamentală, să lucrez cu toată puterea pentru restaurarea unităţii depline şi vizibile a tuturor acelora care îl urmeaza pe Hristos. Eu sunt conştient că bunele intenţii nu sunt de ajuns. Este nevoie de fapte concrete care pătrund în suflet şi mişcă conştiinţa, care ne îndeamnă pe noi toţi către o convertire profundă, acesta fiind premisa pentru orice pas înainte spre ecumenism. Vă îndemn pe toţi să urmaţi cu hotărâre drumul ecumenismului spiritual, care în rugăciune deschide uşile Duhului Sfânt, cel care singur poate împlini unitatea9 (s.n.).

Distincţia ecumenistă romano-catolică a Trandafirului argintiu” este o recunoaştere a eforturilor depuse de ecumeniştii din Răsărit pentru realizarea unităţii Bisericii lui Iisus Hristos”, care, în termenii ecumenismului catolic, înseamnă obligatoriuBiserica” papală. Cei ce o primesc trebuie să fie “înrădăcinaţi în viaţa comunităţii lor bisericeşti, să adeverească misiunea Bisericii în întreaga lume în puterea Duhului Sfânt şi astfel să contribuie la concilierea şi aprofundarea comunităţii Bisericii, a umanităţii şi a întregii creaţii”10.

În conformitate cu doctrina romano-catolică a “bisericilor nedepline”, adoptată de către Conciliul II Vatican, papalitatea romană recunoaşte existenţa în afara ei a unor“Biserici şi comunităţi” nedepline, care pot conduce la mântuire pe cei ce trăiesc în ele, dar, pentru a redeveni depline din punct de vedere eclesiologic, trebuie să revină la comuniunea cu papa Romei. Din acest motiv, cei ce sunt “înrădăcinaţi în viaţa comunităţii lor bisericeşti” sunt, din punct de vedere romano-catolic, prezenţi în “bisericile nedepline” şi contribuie la concilierea şi aprofundarea comunităţii Bisericii”, adică la revenirea “comunităţilor lor religioase” la comunitatea “Bisericii”, adică la comuniunea deplină cu papa Romei.

iosefina-1

Reprezentanta călugărilor din toate timpurile

Numirea maicii Iosefina în laudatio în limba română11 ca “reprezentantă a mănăstirilor de maici şi călugări de astăzi şi din toate timpurile din istoria României” pare la prima vedere o eroare de traducere în limba română dintr-o limbă europeană.

Din prezentarea de pe siteul institutului care conferă acest premiu înţelegem că maica Iosefina a fost aleasă ca reprezentantă a celor 8700 de călugări români12, în principal pentru că dintre aceşti călugări două treimi ar fi monahii, şi Văratec este cel mai mare aşezământ monahal feminin din ţară. Înaintea cui este maica stareţă reprezentanta monahilor şi monahiilor şi cum se împacă această reprezentare cu regulile monahale şi cu sfintele canoane nu ni se mai spune.

Chiar dacă monahii actuali ar fi ales-o ca reprezentant al lor, afirmaţia din laudatio că ar fi reprezentanta monahilor din toate timpurile ar trebui înţeleasă doar ca o formă demegalomanie ecumenistă şi un fals istoric, menit probabil să sugereze ideea că monahismul românesc a fost în toată istoria sa luptător pentru “ concilierea şi aprofundarea comunităţii Bisericii”, adică pentru unirea cu Roma.

Această sugestie a fost transmisă indirect şi cu ocazia ceremoniei decernării premiului, la care au participat, potrivit siteului Institutului de Studii Ecumenice al Universităţii din Fribourg, 60 de monahi şi monahii din toată ţara, împreună cu mitropolitul ecumenist român Serafim Joantă, care a vorbit despre vocaţia monahismului la români13.

„Trandafirul argintiu”14 este considerat o distincţie academică şi bisericească, decernată annual unor personalităţi ale luptei ecumeniste. Primele ediţii au fost câştigate de ecumenişti ortodocşi: mai întâi episcopul Kirill de Smolensk şi Kaliningrad, ajuns între timp Patriarhul Întregii Rusii, iar apoi Maica Iosefina Giosanu, “reprezentarea monahismului românesc din toate timpurile. În anul 2008, premiul a fost primit de către Monseniorul Eleuterio Fortino, din Conciliul Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştine de la Vatican. În 2009, premiul a fost acordat Patriarhului Mesrob, al Patriarhiei Armene din Istanbul, în 2010, profesorului dr. Fairy von Liliefield, prima femeie teolog din Biserica Luterană din Bavaria. În 2011 l-a primit Antonio Mennini, nunţiul apostolic din Londra. În 2016 premiul a revenit episcopului anglican Graham Tomlin, printre altele pentru activitatea prozelită, numită elegant “implantarea Bisericii”15.

Un premiu ecumenist care poartă tot numele sfântului Nicolae a primit din partea Facultăţii de Teologie din Alupia, Italia, şi patriarhul ecumenist Bartolomeu, artizanul şi conducătorul sinodului eretic din Creta16.

Nimeni nu pune la îndoială erudiţia intelectuală cu care este creditată maica Iosefina17, mai ales de către publicaţii literare care o prezintă ca “intelectuală autentică, posesoare a unei culturi impresionante, o cercetătoare instruită şi erudită… înzestrată cu o foarte bogată şi asimilată cultură teologică, istorică şi literară18.

În faţa tabloului unui astfel de teolog ortodox rafinat şi cultivat, nu putem să nu ne punem totuşi câteva întrebări:

 1. Cum a putut o monahie ortodoxă să primească un premiu conferit de către episcopul eretic al Romei pentru eforturile depuse cu scopul realizării “unităţii Bisericii lui Hristos”, adică al promovării unirii Ortodoxiei cu Roma?

 2. Cum a putut o monahie ortodoxă primi un premiu care îl blasfemiază în cel mai înfiorător mod pe sfântul Nicolae, cunoscut luptător pentru Ortodoxie, împotriva oricărei forme de erezie, numindu-l “patron al ecumenismului spiritual”?

 3. Cum a putut o monahie ortodoxă accepta titlul de “reprezentantă a mănăstirilor de maici şi de călugări de astăzi şi din toate timpurile din istoria României”, prin care se acreditează ideea că monahismul românesc din toate timpurile a militat pentru ecumenism şi, mai ales, pentru ecumenismul de tip catolic, care are în vedere realizarea unirii Ortodoxiei cu Roma?

 4. Elogiul profesorului Nicolae Scurtu din paginile României literare, în care spune: “[Maica Iosefina Giosanu] propune în toate demersurile sfinţiei sale redefinirea şi rescrierea sensurilor majore ale unei comunităţi monastice atât de însemnate ca cea de la Văratec” ar putea surprinde (şi) această componentă de ecumenism la cel mai înalt nivel a personalităţii maicii stareţe?

După toate cele spuse până aici, se mai naşte o întrebare, probabil cea mai importantă: Cum îşi închipuie cineva că o laureată a premiului ecumenist „Trandafirul argintiu” ar fi putut înţelege vreodată mărturisirea de credinţă a unor măicuţe ortodoxe, care doresc să ducă mai departe adevărata tradiţie ortodoxă a Mănăstirii Văratec, fără “a-i redefini şi rescrie sensurile majore?

Şi o concluzie: dacă maica Iosefina Giosanu este reprezentanta mănăstirilor de maici şi călugări din România, mai miră pe cineva reacţia aproape inexistentă a mănăstirilor româneşti faţă de sinodul eretic din Creta?

În cursul acestui an, se vor pune bazele unui Centru Ortodox de Studii Antiecumeniste sub patronajul Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, cea care, cu puterea lui Dumnezeu şi cu sclipirea minţii sale, a învins toate ereziile vremii sale. Nu ar fi lipsit de interes dacă comitetul de conducere al acelui Centru ar institui un premiu numit, de exemplu, ca să fie în trend, “Mâna de aur a sfântului Nicolae”, care să fie acordat din oficiu tuturor laureaţilor ortodocşi ai premiului ecumenist catolic “Trandafirul argintiu al sfântului Nicolae”.

Reclame

16 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Cristina said, on februarie 22, 2017 at 7:31 am

  Rusine sa ii fie staretei Iosefina Giosanu ! Nevrednica este ! Domnul nostru Iisus Hristos si Maica Domnului cu toti Sfintii sa le ajute pe cele 13 Maici alungate din manastire in mijlocul iernii !

  Apreciază

 2. lucia said, on februarie 22, 2017 at 7:48 am

  Nu. Maicutele ..anti sinod. trebuiau. indepartate. ci. aceasta. Figurina ecumenista. trebuie. allungata.

  Apreciază

 3. Nimic nu sunt said, on februarie 22, 2017 at 8:32 am

  Doamne, fereste-ne pe toți de o asa orbire și de o asa cadere! Sfinte Nicolae, ajut-o sa-și vadă greșeala!

  Apreciază

 4. Nimic nu sunt said, on februarie 22, 2017 at 8:35 am

  Da, a primit și ea 30 de arginti. Prețul trădării!

  Apreciat de 1 persoană

 5. IULIA TIPA said, on februarie 22, 2017 at 9:47 am

  PENTRU MAICILE DE LA VARATEC SI TOTI PARINTII NEPOMENITORI:

  Avand in vedere hotararea Sfantului Sinod din februarie 2017 prin care se ia act de dispozitiile Noului Cod PENAL si pe cale de consecinta se dispune luarea masurilor de prevenire a faptelor penale,maicile de la Varatec si toti parintii nepomenitori pot sa adreseze o notificare Patriarhului prin care sa i se pune in vedere perpetuarea faptelor care intra in sfera penala in teritoriu… :))))))))
  Notificarile pot fi adresate si episcopului si mitropolitului pentru a lua act de cele mai sus mentionate.
  Sa le fie notificate solicitarea de a lua act de faptul ca BOR prin autoritatile canonice este in imposibilitate de a proceda la aplicarea dispozitiilor Regulamentului Autorităţilor Canonice Disciplinare si al Instanţelor de Judecată ale Bisericii Ortodoxe Române pe care, de altfel, il invoca in mod nelegal.Autoritatea d-voastra si a B.O.R nu poate fi manifestata decat in limitele prevazute de dispozitiile legale in vigoare, limite carora se subordoneaza si atributiile d-voastra de serviciu.
  In speta,efectele juridice ale lipsei aprobarii de catre stat a codurilor canonice se concretizeaza in situarea demersului d-voastra in afara cadrului legal.
  Altfel spus, Biserica Ortodoxa Romana prin organele de conducere nu poate demara procedura disciplinara prin intrunirea Consistoriului eparhial, nu poate dispune masuri disciplinare nu-si poate exercita prerogativele instituite prin Regulamentului Autorităţilor Canonice Disciplinare si al Instanţelor de Judecată ale Bisericii Ortodoxe Române
  Autoritatile canonice ale bisericii (autoritatile canonice disciplinare si de judecata ) isi exercita autoritatea biserioceasca fie in mod direct, fie prin organisme constituite in acest sens.
  Astfel, in exercitarea judecatii bisericesti, autoritatile canonice ale BOR actioneaza fie direct emitand sentinte disciplinare sau de judecata, fie prin intermediul unui organism ajutator, in speta, consistoriul eparhial.
  Lipsa procedurii de aprobare prin Hotarare de guvern a codurilor canonice in conditiile legii interzice exercitarea autoritatii canonice , respectiv: intrunirea consistoriului eparhial, emiterea sentintelor disciplinare sau de judecata sau mai explicit, urmarea oricarei proceduri instituita prin Regulamentului Autorităţilor Canonice Disciplinare si al Instanţelor de Judecată ale Bisericii Ortodoxe Române sau aplicarea prevederilor acestuia.
  Notificarile pot fi adresate si episcopului si mitropolitului pentru a lua act de cele mai sus mentionate.
  MAICILE DE LA VARATEC SI TOTI PARINTII NEPOMENITORI POT SA MA CONTACTEZE PENTRU A LE REDACTA DOCUMENTELE NECESARE ( CATRE EPISCOP ,ETC) PRO BONO.
  TEL : 0742 753672
  AV. IULIA TIPA

  Apreciat de 1 persoană

 6. IULIA TIPA said, on februarie 22, 2017 at 9:52 am

  RECTIFICARE LA COMENTARIUL ANTERIOR :

  A SE CITI : In speta,efectele juridice ale lipsei aprobarii de catre stat a codurilor canonice se concretizeaza in situarea demersului LOR in afara cadrului legal.

  AV. IULIA TIPA

  Apreciază

 7. Angela said, on februarie 22, 2017 at 12:04 pm

  off topic

  Pentru cei care vor sa se desprinda de imparatia omului si sa caute mai degraba Imparatia lui Dumnezeu: http://voceastrazii.com/sclavagismul-modern-pericol-sau-bunastare/

  Apreciază

 8. George said, on februarie 22, 2017 at 2:38 pm

  Rușine să vă fie, că ați dat afară în miezul iernii, pe surorile voastre în Hristos. Părinților care ați fost acolo ușor va este sa,, dați cu piciorul în țepușa ”. E ușor sa prigonesti și sa râzi de cei sărmani, (ptr a avea un loc cald), decât sa mărturisești. Mărturisirea se face la,, rece”nu la,,cald”. Sa am iertare, le acuzați pe maici, ca sunt rătăcite, dar voi în care duh v ați făcut judecători? A lui Hristos sau al altui duh. Mântuitorului spune,, nu judecați ca sa nu fiți judecați ” Eu știu că preoți sunt lăsați,, ca să facă judecata lui Dumnezeu pe pământ ” și să apere dreptatea lui Dumnezeu. Va intreb sf. voastre, staretă, maici, preoți care v ați făcut judecători acolo, a cui dreptate ați făcut o? Bunul Dumnezeu și Maica Domnului sa ne ierte și sa ne lumineze pe toți. Iertați-ma pe mine nevrednicul și păcătosul.

  Apreciază

  • Mihai said, on februarie 22, 2017 at 4:25 pm

   George, nu are ce surori sa fie cu aceasta, aceasta din imaginea de mai sus este sora cu altcineva, adică cu cei din tagma ei, ce sunt frații și surori in Satana, să facă în așa fel să-și vină în fire, căci eretica nu realizează ceea ce face

   Apreciat de 1 persoană

  • marinela said, on februarie 22, 2017 at 4:28 pm

   Doamne iarta-ma,ca multa sila si revolta am simtit la auzul acestor „sentinte judecatoresti”ale acestei „judecatoare” eretice ,care si-a permis sa se puna in locul Lui Dumnezeu sa judece si sa goneasca in miez de iarna ,13 maicute iubitoare de Adevar,care n-au alta vina decit aceea de a propovadui Cuvintul Adevarului,cuvint care arde duhul demonic al acestei staretoaie ingimfate,al maicilor „ascultatoare” si al popilor prezenti la aceasta mascarada de „judecata „.Sper ca aceste maicute au gasit un adapost bun unde sa continue lupta lor cu minciuna ereziei ecumeniste si sa trezeasca/aduca si pe altii la adevar.Doamne,lumineaza-i /trezeste-i pe acesti intunecati la suflet si minte,sa vada greseala si intunericul in care se complac,sa devina suflete lucratoare in ogorul Tau.E cumplita bezna mintii ,ca-ti intuneca judecata/gindirea dreapta si inteleapta,trimitindu-te pe coclauri/balarii,orbecaind besmetic sa iesi la un liman,care nu va aparea nicodata,daca nu te indrepti cu smerenie catre Dumnezeu cerindu-i mila si indurare ,ca sa te lumineze pt a gasi Calea catre El.Cita ipocrizie, cita falsa bunatate si intelegere a etalat aceasta staretoaie ,facind mult caz de canoanele ascultarii calugaresti ,mai ales ,ascultarea de ierarhul locului,care il pune mai presus de Dumnezeu dupa mintea ei bolnava ,lucru ce reiese din vorbele ei ticluite cu grija.Pt ea n-au valoare canoanele din pidalion/dogmele credintei,atita timp cit pt ea ascultarea de ierarh primeaza si gata.E dureros ca asemenea ei sint majoritatea calugarilor cu functii sau nu din manastiri si schituri,care traiesc asa cu gindul comoditatii/suficientei si al tihnei zilei de miine,nu al trairii ascetice /trezvitoare pt suflet,nu, asta nu,ca e prea grea nevointa pt mintuire!Dumnezeu sa ne dea puterea si rivna necesara sa ducem lupta asta mintuitoare mai departe si sa nu sucombam cind ajungem la liman,indiferent ce prigoana va veni peste noi.Iertati-ma fratilor de cuvint prost,dar asta am simtit sa scriu,ca ma durea prea tare sufletul pt aceasta mare nedrepate facuta acestor marturisitoare adevarate.Doamne ajuta si mintuire!

   Apreciat de 1 persoană

 9. vasilica said, on februarie 22, 2017 at 5:58 pm

  Nevrednica este!!!

  Apreciază

 10. George said, on februarie 22, 2017 at 6:47 pm

  Ai dreptate Mihai, cu ereticul nu poți să fii frate, dar vroiam sa le pun la inimă și sa înțeleagă ca greșesc, pentru că au intrat în manastire să slujească împreună lui Hristos, nu să L prigoneasca. Oricum cred că ecumenista nu o să priceapă, pentru că pe ea o interesa imaginea manastirii (gândesc ca mai mult a ei), decât Adevărul.

  Apreciază

 11. mirean said, on februarie 22, 2017 at 9:03 pm

  Sunt multi călugări si măicuțe in mănăstiri care nu au auzit niciodată de canoane,de Pidalion.Lor li se citesc si recitesc regulile manastiresti,ascultarea fiind pe primul loc.Ba,mai sunt si preoți care trec ușor cu vederea aceste aspecte ca sa nu mai zic de studenți,seminaristi;chiar am vorbit cu unii dintre ei si abia ce îngâna cate ceva.Poate chiar li se interzice sa citească/sa se documenteze despre aceasta latura esențial duhovniceasca.

  Apreciază

  • Mirela said, on februarie 24, 2017 at 11:33 am

   Sunt şi absolvenţi de teologie care nu au auzit de Pidalion şi habar nu au ce e acela din cauză că în facultate nu s-a pomenit de aşa ceva. E realitate, nu ipoteză sau închipuire. Am citit o teză de doctorat a unui preot în care era un capitol consacrat unei dispute canonice. Deşi autorul era serios şi muncise la teză, scotocind prin arhivele din toată ţara, deşi capitolul se baza pe canoane, în bibliografie nu apărea Pidalionul!

   Apreciază

 12. Cris said, on februarie 23, 2017 at 3:16 pm

  Afara cu maica stareta!Ea trebuia data afara nu maicutele.Rusine sa-i fie!

  Apreciază

 13. adevar said, on septembrie 13, 2017 at 7:00 pm

  O PANARAMA DE MAICA CU GANDUL LA BANI SI FOLOASE MATERIALE – ZERO SPIRITUAL – RUSINE CUI A PROȚAPIT-O IN FRUNTEA UNEI MANASTIRI CU MONAHII INTELEPTE SI CUVIOASE

  Apreciază


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogeri au apreciat asta: