SACCSIV – blog ortodox

RASPUNSUL Parintelui Pamvo catre Mitropolitul Teofan = o adevarata LECTIE DE TEOLOGIE

Posted in Sinodul din Creta by saccsiv on decembrie 16, 2016

Dupa cum stiti:

REZISTENTA ORTODOXA DE LA RADENI: Schitul Radeni, Neamt, duce mai departe mostenirea Parintelui Justin Parvu

Si sunt din ce in ce mai multi care se duc acolo iar Schitul este sustinut inclusiv de greci:

AU SEMNAT Petitia de sustinere a SCHITULUI RADENI inclusiv GHERON SAVA si THEODOROS ZISIS

Apoi a venit scrisoarea:

Scrisoarea MITROPOLITULUI TEOFAN catre PARINTELE PAMVO de la SCHITUL RADENI

Si iată si raspunsul parintelui Pamvo, conform Schitul Radeni va continua nepomenirea pana cand un sinod va corecta documentele eretice cretane sau ierarhul se va dezice de ele de pe Aparam Ortodoxia:

Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit,

Am primit cu recunoştinţă adresa nr. 15157 din data de 12.12.2016, pe care aţi avut dragostea părintească de a mi-o trimite ca răspuns la scrisoarea adresată Exarhatului Arhiepiscopiei Iaşilor şi Stăreţiei Mănăstirii Petru Vodă, semnată de preoţii slujitori de la Schitul “Sfânta Cuvioasa Parascheva” din Rădeni, Neamţ şi susţinută de peste 200 de credincioşi, care au semnat-o direct, dar şi de alţi ortodocşi români, din toată ţara, care semnează o petiţie de susţinere a acelei mărturisiri antiecumeniste, dimpreună cu personalităţi teologice din străinătate, precum Gheron Savva Lavriotul, protopresbiter prof. univ. dr. Theodoros Zisis, pr. Matei Vulcănescu. În acea scrisoare anunţam întreruperea pomenirii ierarhului locului, din motiv de participare la sinodul eretic din Creta, de semnare a documentelor eretice ale acelui sinod şi de susţinere a lor în continuare. Scopul demersului era de a ruga exarhatul şi stăreţia să înceteze presiunile asupra schitului şi să ne permită să ne desfăşurăm activitatea în linişte, în condiţiile prevăzute de sfintele canoane pentru astfel de situaţie.

Vă mulţumesc pentru grija părintească pe care o purtaţi credincioşilor de la Rădeni şi pentru răspunsul pe care mi-l adresaţi, în care încercaţi să mă convingeţi că am săvârşit o greşeală întrerupând pomenirea Înaltpreasfinţiei Voastre şi îmi cereţi să reiau pomenirea, pentru a nu risca sancţiuni disciplinare.

Aşa cum menţionaţi în cel de-al doilea paragraf al scrisorii pe care mi-aţi trimis-o, grija unui ieromonah este de a rămâne în dreapta credinţă şi de a nu se abate de la rigorile tradiţiei bisericeşti. Exact această acribie în păstrarea dreptei credinţe şi grija de a nu mă abate de la rigorile tradiţiei m-au determinat să întrerup pomenirea ierarhului, atunci când am observat că, prin sinodul din Creta, la care Înaltpreasfinţia Voastră aţi participat şi ale cărui documente le-aţi semnat, în învăţătura Bisericii Ortodoxe au fost introduse învăţături noi şi extrem de nocive, care contravin învăţăturii şi tradiţiei bisericeşti, în speţă a fost acceptat ecumenismul ca linie de gândire eclesiologică şi misionară a Bisericii Ortodoxe, în ciuda faptului că această erezie eclesiologică a fost condamnată de sfinţi ai Bisericii, precum Ignatie Brancianinov, Iustin Popovici, Nicolae Velimirovici, Paisie Aghioritul, de teologi mari precum părintele Dumitru Stăniloae, Serafim Rose, de duhovnici mari precum părintele Arsenie Papacioc, părintele Justin Pârvu, părintele Ilie Cleopa, părintele Iulian Prodromitul, de sinoade locale precum Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Georgiene, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din Exil, de teologi de marcă contemporani, precum Dimitrios Tselenghidis, pr. prof. Theodoros Zisis, pr. prof. G. Metallinos şi alţii

Ştiu şi îmi asum faptul că ieromonahul este dator să asculte de episcopul său, că are obligaţia să îl pomenească la sfintele slujbe şi că, prin întreruperea pomenirii ierarhului, preotul se exclude din comuniunea Bisericii, însă precizez că toate aceste afirmaţii corecte din scrisoarea Înaltpreasfinţiei Voastre operează în orice situaţie imaginabilă în care preotul s-ar revolta împotriva episcopului său, cu o singură excepţie: cazul în care episcopul s-a făcut părtaş la o erezie, pe care „o propovăduieşte cu capul descoperit, adică în mod public, în cazul de faţă părtăşia la erezia ecumenistă propovăduită în Creta, prin semnarea documentelor acelui sinod, prin reconfirmarea lor în sesiunea din 29 octombrie 2016 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi prin apărarea lor, chiar şi în această scrisoare, pe care aţi avut bunăvoinţa de a mi-o adresa. În această situaţie, sfintele canoane pe care le invocaţi în continuarea scrisorii îmi permit să întrerup pomenirea Înaltpreasfinţiei Voastre înainte de cercetarea sinodală a situaţiei create prin semnarea acelor documente eretice.

Resping acuzaţia că invocarea canonului 15 I-II Constantinopol pentru întreruperea pomenirii episcopului ar fi un abuz, din următoarele motive:

 1. Canonul 15 I-II are două părţi, prima, care vorbeşte despre obligativitatea pomenirii superiorului ierarhic şi despre relaţia dintre mitropolit şi patriarh din acest punct de vedere, fiind o continuare a canoanelor 13 şi 14, în care se reglementează relaţia dintre preot şi episcop, respectiv dintre episcop şi mitropolit din perspectiva pomenirii lor la slujbe; a doua parte a canonului permite preotului să înceteze pomenirea ierarhului său în situaţia în care acesta din urmă ar propovădui o erezie în mod public. Cea de-a doua parte nu are legătură cu canoanele 13, 14, 15 (prima parte), deoarece aceste canoane se referă la situaţia în care preotul, episcopul sau mitropolitul întrerup pomenirea “cu pricinuire de oarecare vinovăţie”, adică pentru orice altă faptă pe care ierarhul nepomenit ar fi săvârşit-o (tâlcuirea canonului ne dă şi două exemple de astfel de fapte1), cu excepţia ereziei, pentru care canonul permite, în partea a doua, ca preotul, episcopul sau mitropolitul să se despartă de întâi-şezătorul lor înainte de sinodala cercetare. Faptul că şi preotul are dreptul să facă acest lucru rezultă din formularea “cei ce se despart pe sine de împărtăşirea cea către întâiul şezător”, care îi include şi pe preoţi, şi din legătura pe care o face tâlcuirea canonului 31 apostolic (care vorbeşte strict despre întreruperea pomenirii ierarhului de către preot) cu partea a doua a canonului 15 I-II.
 2. Canonul 31 apostolic vorbeşte despre osândirea preotului care s-ar despărţi de episcopul său pentru orice alt motiv decât erezia, după cum rezultă din tâlcuirea canonului: “oricare prezbiter ar defăima pe episcopul său şi, fără să cunoască că greşeşte el arătat sau întru bună credinţă, sau întru dreptate, adică fără să-l cunoască pe el că arătat este sau eretic, sau nedrept2 (s.n.). Când însă preotul întrerupe pomenirea pe motiv de părtăşie la erezie a ierarhului, el nu poate fi supus niciunei represiuni: “iar câţi se despart de episcopul lor mai înainte de sinodiceasca cercetare pentru că el propovăduieşte în auzul tuturor vreo rea socoteală şi eres, unii ca aceia nu numai că cercetării celor de mai sus nu se supun, ci şi cuviincioasei cinstei celor dreptslăvitori se învrednicesc, după Canonul 15 al celui 1 şi 2 sobor3 (s.n.).
 3. Legătura dintre canonul 31 apostolic şi partea a doua a canonului 15 I-II o face tâlcuirea din Pidalion a canonului 31 apostolic, după cum se vede din citatul de mai sus, şi o respectă toţi canoniştii ortodocşi. Acesta este duhul canonului 31 apostolic, la care face referire Înaltpreasfinţia Voastră, şi aceasta este interpretarea corectă a celor două canoane, iar asupra acestei interpretări, pe care o consemnează Pidalionul însuşi, nu îşi poate permite niciun teolog contemporan să facă interpretări personale, în funcţie de interese de moment. În consecinţă, precizarea că “după a doua şi eventual a treia chemare preotul trebuie să fie pedepsit” nu se aplică acestei situaţii, deoarece, aşa cum arată clar tâlcuirea canonului 31 apostolic, în caz de părtăşie la erezie a episcopului, preotul care întrerupe pomenirea “nu este supus certării celor mai de sus”4.
 4. Canonul 15 I-II vorbeşte despre propovăduirea unor eresuri condamnate de Sinoadele Ecumenice sau de Sfinţii Părinţi. Eresul ecumenist, semnat la Creta, este condamnat atât de către Sfintele Sinoade, care ne vorbesc despre o singură Biserică, cea ortodoxă, neadmiţând nicio altă formă de bisericitate pentru erezii şi schisme, cu atât mai puţin ideile sincretiste ale ecumenismului, care caută realizarea “unităţii Bisericii” prin punerea laolaltă a ortodocşilor cu ereticii, cât şi de către Sfinţii Părinţi din secolul XX, care au condamnat la unison ecumenismul, şi de către Sfinţii Părinţi din vechime, care condamnă ereziile pe care sinodul din Creta le numeşte “biserici eterodoxe” şi consideră inacceptabilă orice sincretism teologic între ortodocşi şi eretici. Această realitate reiese şi din cuvintele Părintelui Iulian Prodromitul: “Mărturisesc că nu recunosc sinodul ţinut în Creta, între 16-27 iunie 2016, întrucât a încălcat învăţătura celor Şapte Sfinte Sinoade şi promovează ecumenismul, care este erezie absolută şi pregăteşte venirea lui antihrist5.
 5. Este un abuz întreruperea pomenirii ierarhului canonic pentru orice motiv, însă nu pentru părtăşia la erezie a acestuia. Canonul 15 I-II permite întreruperea pomenirii episcopului care s-a făcut părtaş la erezie “înainte de sinodiceasca cercetare6, sinodul putând să se pronunţe, dacă este cazul, şi asupra stării canonice a episcopului, ca urmare a părtăşiei sale la erezie.
 6. Canonul 15 I-II nu condiţionează întreruperea pomenirii ierarhului de faptul că acesta continuă să se afle sau nu în comuniune cu restul episcopilor (în cazul de faţă, foarte mulţi dintre ei părtaşi la aceeaşi erezie) sau că Bisericile locale însele, participante sau nu la propovăduirea unei erezii, se află încă în comuniune. Întreruperea pomenirii este o măsură pe care preotul are dreptul să o ia pentru a se păzi pe sine şi turma sa de erezie, până când Biserica va judeca, prin intermediul unui sinod ortodox, în problema acelei erezii. Prin urmare, ideea că întreruperea pomenirii unui episcop părtaş la erezie, menţinut încă în comuniune cu Sinoadele locale ale Bisericilor Ortodoxe (multe dintre ele părtaşe la aceeaşi erezie, în situaţia de faţă), ar fi schismă nu are nicio bază canonică.

În consecinţă, consider că interpretarea canoanelor 15 I-II şi 31 apostolic, ca de altfel toată argumentarea scrisorii, ignoră faptul că motivul pentru care am întrerupt pomenirea este părtăşia la erezie, şi nu vreun alt motiv. Această interpretare pare a susţine ideea că, din punctul de vedere al Înaltpreasfinţiei Voastre, în Creta nu s-a produs niciun fel de deviere de la dreapta credinţă şi de la rigorile tradiţiei bisericeşti ortodoxe. În realitate, sinodul din Creta a admis erezia eclesiologică a ecumenismului ca mod de gândire în Biserica Ortodoxă, deoarece a ratificat minimalismul dogmatic al Constituţiei Consiliului Mondial al Bisericilor şi premisele eclesiologice eretice ale Declaraţiei de la Toronto. Faptul că sinodalii înşişi au adoptat eclesiologia ecumenistă a Declaraţiei de la Toronto se vădeşte din alăturarea articolelor 6 şi 19 ale documentului sinodal Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine, în care “acceptarea denumirii istorici de biserici eterodoxe” este justificată prin premisa eclesiologică eretică din Declaraţia de la Toronto care spune că “din includerea în Consiliu, nu rezultă că fiecare Biserică este obligată să vadă celelalte biserici ca biserici în adevăratul şi deplinul sens al cuvântului” (premisa IV.2)7. Astfel, trecând peste două milenii de eclesiologie ortodoxă, care ne învaţă că există o singură Biserică, Biserica Ortodoxă, iar restul sunt erezii şi schisme, sinodul din Creta admite o convenţie eclesiologică eretică, potrivit căreia pot exista diferite grade de bisericitate, mai mult sau mai puţin deplină, mai mult sau mai puţin adevărată, de dragul legitimării partenerilor de dialog ecumenic. Unde s-a mai auzit aşa ceva în istoria Bisericii? Mai grav, prin ratificarea acestei premise eclesiologice, Biserica Ortodoxă este de acord cu această viziune relativistă a CMB şi admite că oricare dintre membrii CMB poate uza de această premisă pentru a judeca, în funcţie de propria eclesiologie, dacă Biserica Ortodoxă este “biserică în adevăratul şi deplinul sens al cuvântului” sau nu. O astfel de greşeală este erezie în sine, deoarece permite punerea în discuţie şi relativizarea caracterului de Biserică unică şi adevărată a Bisericii Ortodoxe şi, în plus, anulează ataşamentul exprimat iniţial faţă de afirmaţia din Crez, potrivit căreia Biserica Ortodoxă este una, sfântă, sobornicească şi apostolească. Mai mult, acceptarea premisei III.2 a Declaraţiei de la Toronto face ca Biserica Ortodoxă să fie de acord cu “scopul Consiliului Mondial al Bisericilor… să realizeze un contact viu între biserici, să promoveze studiul şi dezbaterea problemelor ce privesc unitatea Bisericii” (s.n.). Nebăgând de seamă că prima parte a premisei este infirmată de cea de-a doua, specific de altfel limbajului duplicitar al textelor ecumeniste ale CMB, sinodalii din Creta au admis că Biserica Ortodoxă este de acord cu scopul CMB de realizare a unui contact viu între “biserici” (termenul goleşte de conţinut eclesial real toate participantele la acest contact viu, inclusiv Biserica Ortodoxă), de studiu şi dezbatere a problemelor ce privesc unitatea Bisericii. Dat fiind că “unitatea Bisericii” din acel document nu priveşte Biserica Ortodoxă, ci structura pe care doreşte să o creeze CMB prin “redescoperirea Bisericii Catolice pe care o mărturisesc Crezurile, Biserica adevărată”, rezultă că sinodul din Creta angajează Biserica Ortodoxă într-un proces sincretist de unire a Ortodoxiei cu eterodocşii, ceea ce este erezie, condamnată de Sfintele Sinoade şi de către Sfinţii Părinţi.

Acestea sunt câteva dintre “nemulţumirile legate de Sinodul din Creta şi a participanţilor”. Canonul 15 I-II ne permite să ne îngrădim de erezie prin nepomenirea ierarhului, lăsând în seama “celor în drept”, cum bine precizaţi, să prezinte unui sinod acuzaţiile împotriva episcopilor cu privire la participarea la erezie. Prin poziţia adoptată, Schitul Rădeni a luat doar la cunoştinţă faptul că ierarhul nostru s-a făcut părtaş documentelor eretice din Creta şi a procedat în funcţie de ceea ce sfătuiesc canoanele 15 I-II şi 31 apostolic în această situaţie, neerijându-ne în judecătorii nimănui.

Este adevărat că schisma poate izvorî din contestarea autorităţii sinodului, însă prin întreruperea pomenirii ierarhului părtaş la erezia cretană nu se contestă autoritatea sinodului de a legifera pe tărâm dogmatic sau canonic, nici statutul său de organ legislativ şi judecătoresc suprem în Biserică, ci doar erorile dogmatice produse prin aplicarea eretică a acestei autorităţi sinodale incontestabile de către ierarhii care au participat la acest sinod sau au acceptat în vreun fel hotărârile acestuia. Din acest motiv, invocarea citatului Sfântului Ioan Gură de Aur, care a acceptat un verdict sinodal abuziv de caterisire a sa, în anul 403, „nearogându-şi slujirea”, nu are nicio legătură cu contextul discuţiei, deoarece situaţia în care a fost pus Sfântul Ioan Gură de Aur nu se referea la propovăduirea vreunei erezii, ci cu maşinaţiuni politice stârnite de ura faţă de râvna sa pentru impunerea unei morale creştine publice. De altminteri, Sfântul Ioan Gură de Aur ne explică, în alt loc, atitudinea sa corectă de a nu rupe unitatea Bisericii din pricina unei persecuţii abuzive şi a unor păcate omeneşti ale persecutorilor săi, învăţându-ne însă ca, atunci când vine vorba de erezie, să ne îngrădim de învăţătorii mincinoşi şi chiar să îi judecăm: Trebuie ascultat de învăţători și de preoţi și de a nu-i judeca, chiar dacă ar avea o viață urâtă; dacă însă credința le e greșită, nu trebuie doar să nu îi ascultăm, ci să fugim de ei și să îi judecăm. […] Dacă preotul are o credinţă stricată (greşită), chiar înger din cer de ar fi, tu nu te supune; iar dacă învaţă drept, nu te uita la viaţă, ci la cuvintele lui8. Iată cât de tranşant este Sfântul Ioan în privinţa atitudinii pe care trebuie să o avem faţă de preotul (evident şi de ierarhul, de la care preotul are această învăţătură) care are credinţă stricată, adică este părtaş la erezie, şi cum ne îndeamnă să ne abţinem de la judecarea preotului pentru motive lumeşti (exact ce a făcut el în pasajul din Omilia la Epistola către Efeseni), dar ne cere să ne îngrădim de el pentru motive de părtăşie la erezie. După ce citim aceste cuvinte, ni-l putem închipui pe Sfântului Ioan Gură de Aur îndemnându-ne să rămânem în comuniune cu cel ce este părtaş la erezie?

Aşa cum bine aţi remarcat, rolul poporului în Biserică este “să atragă atenţia asupra unor probleme pe care le identifică în viaţa bisericească”. Când aceste probleme sunt create de un sinod panortodox, care a luat decizii greşite, această atragere a atenţiei se numeşte receptare nefavorabilă a hotărârilor sinodului şi este o prerogativă a poporului credincios, chemat de acelaşi Duh care a inspirat un sinod ortodox să recunoască ortodoxia doctrinelor stabilite de către acesta, iar în cazul în care ele nu au fost inspirate de Duhul, să le respingă ca eretice. Această măsură de siguranţă pe care Biserica a luat-o a făcut ca sinoadele ecumenice din trecut să nu cadă într-o infailibilitate de tip papistaş şi a fost recunoscută până şi de Conferinţa Panortodoxă presinodală din 1976, care a stabilit ca “consensul credincioşilor în procesul de receptare a sinodului să stabilească dacă a fost panortodox sau ecumenic”9. Din păcate, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Sfântului şi Mare Sinod acordă importanţă scăzută rolului pliromei Bisericii, decizând, în art. 12, că după ce hotărârile sinodului se vor fi aprobat, ele vor fi comunicate poporului, după care vor avea autoritate panortodoxă10. Mai mult, documentul despre relaţia Bisericii Ortodoxe cu lumea creştină osândeşte, în articolul 22, orice formă de contestare a acestui sinod, de către “persoane individuale sau grupuri, sub pretextul păstrării sau a unei presupuse apărări a Ortodoxiei autentice11. Prin această decizie, pe care şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei o pune în aplicare prin atitudinea faţă de cei ce au contestat în Moldova sinodul din Creta, vocea pliromei este redusă la tăcere, ceea ce viciază procesul de receptare a hotărârilor sinodului din Creta. Chiar dacă revine unui sinod obligaţia şi competenţa de a judeca documentele sinodului din Creta şi de a decide în mod ortodox în privinţa lor, acest lucru nu ştirbeşte dreptul pliromei de a accepta aceste documente sau a le respinge ca eretice.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a arătat că există posibilitatea explicitării, nuanţării şi dezvoltării documentelor sinodului din Creta, nu a “îmbunătăţirii, modificării şi completării”, aşa cum speră Înaltpreasfinţia Voastră. Această diferenţă de termeni se vede şi în traducerea în limba greacă a deciziei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în care apare termenul “a schimba”, în loc de a “nuanţa12, versiune pe care probabil a cunoscut-o şi IPS Ierotheos Vlachos, când a venit în Moldova, crezând că sinodul naţional român a decis că textele “trebuie să fie corectate, interpretate, să schimbe alte teme13. Ce alt sinod din istorie, pretins “mare şi sfânt”, a creat probleme teologice grave, pe care să le lase spre rezolvare unor sinoade ulterioare? Următoarele “sinoade mari şi sfinte” nu vor fi organizate de către aceiaşi ierarhi care l-au organizat pe acesta? Ce şanse sunt să se rezolve greşelile grave pe care le-a făcut sinodul din Creta? Cine să judece dacă un ierarh actual este sau nu părtaş la erezie, de vreme ce cei mai mulţi dintre ierarhii participanţi la acel sinod sunt la fel de părtaşi la erezia cretană? Cum pot fi nuanţate nişte texte profund eretice, în aşa fel încât ele să ajungă să fie ortodoxe, când cele mai optimiste definiţii pentru ecumenişti din DEX ale termenului “nuanţă” spun că înseamnă “aspect uşor diferit al sensului de bază al cuvântului, ceea ce se adaugă esenţialului, modificându-l uşor”? Documentul Relaţiile Bisericii cu ansamblul lumii creştine nu are nevoie de nuanţe, de uşoare modificări, ci de anularea sa cu totul, în acelaşi timp cu întreruperea participării Bisericii Ortodoxe la Consiliul Mondial al Bisericilor.

Am răspuns chemării pe care mi-aţi adresat-o de a discuta cu Înaltpreasfinţia Voastră în 25 noiembrie 2016, ajungând la Mitropolie cu întârziere, datorită unor condiţii meteorologice nefavorabile. Faptul că am fost în acea zi la mitropolie îl poate confirma părintele exarh Nichifor, cu care am discutat pe holurile Centrului eparhial. În ziua în care m-aţi invitat la Popăuţi nu am putut participa, deoarece în acea zi a trebuit să particip la slujba de înmormântare a unui creştin care a decedat în drum spre sfânta biserică, în zi de duminică, în urma unui atac de cord, provocat, pe lângă alte cauze medicale, şi de stresul pe care l-a resimţit, ca om de bază al comunităţii, ca urmare a presiunilor ce s-au făcut asupra schitului în ultima perioadă. Sunt deschis oricând discuţiei pe baza documentelor sinodului din Creta, pentru ca, printr-o analiză teologică onestă, să se stabilească în ce măsură acestea sunt în concordanţă cu ceea ce Biserica Ortodoxă a învăţat întotdeauna, în toate locurile şi pe toţi.

Faptul că nu am reuşit să răspund chemării Înaltpreasfinţiei Voastre de două ori nu înseamnă în niciun fel că mă aflu acum la a treia mustrare, după care poate surveni pedeapsa, întrucât, aşa cum am arătat mai sus, prevederea canonului 31 apostolic referitoare la faptul că preotul care face schismă poate beneficia de trei mustrări “cu dulceaţă şi blândeţe14 din partea episcopului, după care poate fi supus pedepsei, nu se aplică în acest caz, în care operează prevederea canonului 15 I-II, potrivit căruia preoţii ce se îngrădesc de episcopul părtaş la erezie nu pot fi supuşi cercetării canonice sau pedepselor, ci sunt vrednici de cinstire, ca unii care au luptat împotriva schismei şi divizării Bisericii. Orice sancţiune aplicată împotriva mea pe motivul nepomenirii ierarhului pentru părtăşie la erezie nu va avea nicio valabilitate canonică, din motivele arătate mai sus, lucru consemnat şi în Hotărârea Sinaxei Clericilor şi Monahilor din Volos, desfăşurată în 14 decembrie 2016, care a dat o declaraţie de susţinere a tuturor preoţilor nepomenitori din România15.

Ţinând seama de toate cele afirmate mai sus, Vă informez că nu voi relua pomenirea ierarhului decât în momentul în care hotărârile sinodului din Creta vor fi “explicitate, nuanţate, modificate, completate şi dezvoltate” în aşa fel încât ele să nu mai conţină nicio prevedere eretică, sau în momentul în care Înaltpreasfinţia Voastră veţi renunţa la aceste documente eretice. Îmi asum toate consecinţele acestei decizii, cu conştiinţa că fac ceea ce permit canoanele Bisericii în situaţia dată. În această decizie mă bucur de susţinerea tuturor celor care de luni întregi îşi găsesc un refugiu sufletesc la Schitul Rădeni. Reafirm că prin această decizie nu m-am separat de Biserică, ci am rămas şi rămân în continuare în Sfânta Biserică Ortodoxă Română, cu nădejdea că aceasta îşi va regăsi liniştea în momentul în care se va curăţi de erezia ecumenismului. Sper într-o atitudine părintească din partea Înaltpreasfinţiei Voastre, prin care să permiteţi ca la Rădeni să se desfăşoare în continuare activitatea liturgică netulburată, în aşa fel încât cei ce, din motive de conştiinţă, nu doresc să fie părtaşi la erezia din Creta, să îşi poată găsi un loc în care să se roage bunului Dumnezeu.

Întreaga obşte din Rădeni se roagă pentru ca Dumnezeu să Vă dea puterea de a lua decizia ortodoxă în privinţa sinodului din Creta.

16.12.2016 Cu deosebit respect,
Ieromonah Pamvo Jugănaru

Înaltpreasfinţiei Sale Teofan, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei

1 Pidalion, Cârma Bisericii Ortodoxe, Editura “Credinţa Strămoşească, 2007, p. 362.
2 Idem, p. 68.
3 Idem, p. 70.
4 Pidalion, p. 70.
5 „Sfântul şi Marele Sinod” (Creta, 2016). Între providenţă şi eşec, Oradea, 2016.
6 Pidalion, p. 362.
7 Această premisă nu era citată în documentul presinodal, ea apărând odată cu expresia “biserici eterodoxe”.
8 Omilia la 2 Timotei, http://www.ioanguradeaur.ro/638/omilia-ii-2timotei/.
9 Pr. Prof. V. Ioniţă, Hotărârile întrunirilor panortodoxe din 1923 până astăzi, Editura Basilica, Bucureşti, 2013, p. 90.
10 http://basilica.ro/regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-sfantului-si-marelui-sinod-al-bisericii-ortodoxe/
11 http://basilica.ro/sfantul-si-marele-sinod-relatiile-bisericii-ortodoxe-cu-ansamblul-lumii-crestine-document-oficial/
12 http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.ro/2016/12/sinodul-bor-respins-sinodul-din-creta.html
13 http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.ro/2016/12/surprize-traducere-cu-cantec-ips.html
14 Pidalion, p. 70
15 https://graiulortodox.wordpress.com/2016/12/15/hotararea-sinaxei-clericilor-si-monahilor-ortodocsi-din-grecia-vine-in-apararea-romanilor-care-au-oprit-pomenirea-ierahilor/

   Comentariu saccsiv:

Asadar, din cauza presiunilor, a murit un crestin:

“În ziua în care m-aţi invitat la Popăuţi nu am putut participa, deoarece în acea zi a trebuit să particip la slujba de înmormântare a unui creştin care a decedat în drum spre sfânta biserică, în zi de duminică, în urma unui atac de cord, provocat, pe lângă alte cauze medicale, şi de stresul pe care l-a resimţit, ca om de bază al comunităţii, ca urmare a presiunilor ce s-au făcut asupra schitului în ultima perioadă.”

Cititi va rog si:

ANATEMA data ECUMENISMULUI de catre canonicul SINOD al BISERICII ORTODOXE RUSE din afara Rusiei

IERARHUL ECUMENIST degeaba CATERISESTE pe PREOTUL ANTI ECUMENIST, caci NU ESTE VALABILA acea caterisire

   Si mai ales:

EREZIA din ARTICOLUL 19 al MARELUI SINOD. Ierarhii BOR elogiaza HULELE din DECLARATIA DE LA TORONTO, care reprezinta de fapt piatra de temelie a Sinodului lor din Creta …

Caci e esential in discutiile de trezire a celor ce dorm:

Mergeti la bisericile pomenitorilor. Si stiti de ce?

 

31 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. emanuel1979 said, on decembrie 16, 2016 at 9:45 pm

  I-a tras-o în barbă tare Ips Teofan. A adus argumente si interpretări canonice solide.

  Apreciază

  • saccsiv said, on decembrie 16, 2016 at 9:50 pm

   emanuel1979

   Cine cui i-a tras-o?

   Apreciază

   • emanuel1979 said, on decembrie 16, 2016 at 11:42 pm

    Ei, părintele Pamvo lui Teofan.
    Adevarul este că ecumenistii nu prea stiu sa se lege la șireturi, decât în politică. In credinta, ei aplica acrivia canonică, si aia interpretată prost, că mai sus, doar ca sa isi justifice pogoramintele lor nesabuite. Dar argumentele aduse de părintele Pamvo, sunt zdrobitoare.
    Însă Teofan e o vulpe, nu va recunoaste ca nu are dreptate. Ecumenistii sunt genul de oameni care in viata lor personala au facut mai compromisuri de la credinta, și de aia acum vor sa dogmatizeze rătăcirea lor, ca sa nu mai aibă nici o mustrare de constiinta că sunt pe o cale gresita.

    Apreciază

 2. Manuel Transmission said, on decembrie 16, 2016 at 10:36 pm

  – History Tells Us Trump is a Huckster
  http://henrymakow.com/the-devil-and-the-jews.html

  – Jewish Magic and Superstition by Joshua Trachtenberg 1939
  http://sacred-texts.com/jud/jms/index.htm

  Apreciază

 3. nevrednicul said, on decembrie 16, 2016 at 10:42 pm

  mai oameni buni omul acela care a murit la radeni neamt a ridicat manastirea aceasta cu fiul sau de la temelie oare daca pentru un lucru cat de mic ne pare rau , pentru distrugerea acestui asezamant nu era o tragedie pentru acest om stiind ca din mana lui a iesit asa o frumusete de biserica .n-a murit oare de naduf cand a vazut ca dusmanii lui Hristos pangaesc munca sa?

  Apreciază

 4. Gabriel said, on decembrie 16, 2016 at 10:46 pm

  Creștinul a murit datorita presiunilor si datorita unor vorbe spuse de Hariton. A fost acuzat de acesta în fata unui grup de credincioși ca ar fi turnător la arhiepiscopie. Vazandu-i uniti, hariton a vărsat veninul spunând: maa sunteți voi uniti, dar avem un om aici care ne informează. Oamenii au intrat în jocul lui și l-au întrebat cine e. Hariton le-a zis: nu pot sa va zic numele, însă e cel ce intra primul în biserica și pleacă ultimul. Adică omul care a trecu la Domnul. Hariton a mințit cu nerusinare. Omul cunoastea foarte bine locul și multe detalii pe care arhiepiscopia le-ar vrea uitate. Dumnezeu sa-l așeze unde drepții odihnesc!

  Apreciază

 5. ovidiu said, on decembrie 16, 2016 at 11:09 pm

  MARIRE VESNICA PREA SFANTEI TREIMI SI MAICUTEI DOMNULUI!
  Parinte drag inimilor noastre iubitoare de ADEVAR,iti multumesc ca ai ramas alaturi de noi pacatosii ,care vrem sa vedem LUMINA, si nu intunericul ecumenismului.AXIOS!ovidiu pacatosul.

  Apreciat de 1 persoană

 6. Gherasim Dănuț said, on decembrie 17, 2016 at 12:13 am

  Sunt 100% partaş la Schitul Rădeni.

  Apreciat de 1 persoană

 7. Gherasim Dănuț said, on decembrie 17, 2016 at 12:18 am

  Nimeni nu ,,a tras-o” nimănui! Pr. Pamvo apara ce e de aparat, punct .Regret ca nu ma număr printre cei ce susțin cu semnătura Schitul Rădeni si in special pe pr. Pamvo.

  Apreciază

 8. neb184 said, on decembrie 17, 2016 at 7:50 am

  Ecumenism italia 12 dec 2016

  Apreciază

 9. Un crestin said, on decembrie 17, 2016 at 4:56 pm

  Foarte bine argumentat raspunsul, dar frate Vasile corect ar fi fost sa puneti titlul „Raspunsul teologului Mihai Silviu Chirila in numele pr Pamvo catre mitropolitul Teofan”
  Ca sa fim in Adevăr !!! nu e nevoie sa pui comentariul , ma multumesc daca doar il citesti

  Apreciază

  • saccsiv said, on decembrie 17, 2016 at 7:00 pm

   Un crestin

   Mult ii mai urasti pe parintele Antim si pe fratele Mihai Silviu Chirila. Si cum n-ai cum sa le gasesti greseli in vorbele si faptele lor, vii cu serparii din astea.

   Dar orice o sa faci, realitatea e asta: parintele Antim este cel mai mare duhovnic in viata care ne-a mai ramas iar Mihai Silviu Chirila e cel mai mare teolog dintre cei ramasi in lupta anti ecumenista.
   Iar Schitul Radeni este un real bastion al rezistentei ortodoxe.

   Apreciat de 1 persoană

   • mihai444 said, on decembrie 19, 2016 at 9:08 pm

    foarte de acord cu ce spusesi mai sus despre Mihai Silviu C. si par. Antim. ii admir!

    Apreciază

  • Mirela said, on decembrie 17, 2016 at 7:38 pm

   creştin băgăreţ şi cârcotaş

   „Ca sa fim in Adevăr !!!”_____Da, măi dragă, precizarea ta lipsea ca să fim în Adevăr! Adică, fără ea, nu suntem în Adevăr. Iar când cu scrisoarea către Celofan a celor 4500 de creştini, ori au conceput-o la comun, ori nu era în Adevăr, aşa-i? Tu de asumare/acord prin semnaătură ai auzit? Altfel, de ce să-i ma blamăm pe ex-ierahii noştri că au semnat actele din Creta, doar nu ei le-au conceput.
   Iar dacă tot vrei, chipurile, să fii în adevăr, ce zici: dacă Părintele Pamvo era un incapabil şi un bleg, cum sugerezi, mai rezista atâtor presiuni? Sau, din contră, într-o imensă pădure cu uscături popeşti, părintele dă dovadă de multă hotărâre, curaj şi forţă interioară?
   De unde ştii tu aşa de bine că el nu are nici o contribuţie la acea scrisoare, chiar dacă s-a sfătuit cu Mihai Silviu Chirilă? E anormal să te sfătuieşti cu un specialist?
   Ce înseamnă pentru tine să cauţi Adevărul? Să scormoneşti în fleacuri şi să faci presupuneri?

   Apreciat de 1 persoană

  • Matiu Cosmin said, on decembrie 17, 2016 at 10:42 pm

   Si daca Pr Pamvo nu ar fi scris un cuvant din acel raspuns dar ca si preot si-l asuma este sufucient. Unde sunt ceilalti 15500 de preoti? Isi asuma sinodul talharesc si isi cauta tot felul de scuze si iconomii sa nu isi piarda job-ul.

   Apreciat de 1 persoană

  • saccsiv said, on decembrie 18, 2016 at 6:55 pm

   Un crestin

   Aici a comentat preotul Ciprian Ioan Staicu:
   http://sinodultalharesc.tk/schitul-radeni-cu-demnitate-va-continua-nepomenirea-pana-cand-un-sinod-va-corecta-documentele-eretice-din-creta-sau-ierarhul-se-va-dezice-de-ele/#comment-4677
   Pr. Staicu Ciprian:
   Foarte frumos și adevărat. Cinste celui care l-a alcătuit !

   Are acelasi ip cu comentatorul Un crestin, care la acelasi articol de pe Sinodul Talharesc, zice:
   Cu adevarat merita toate laudele teologul Mihai Silviu Chirila pentru ajutorul dat parintelui Pamvo si Bisericii. Oare ce raspuns vor mai nascoci caralii mitropolitului Teofan?

   Care comentator Un crestin de pe blogul Sinodul Talharesc, are acelasi e-mail cu tine, care iti zici tot Un crestin.

   INTREBARE: Tu esti preotul Ciprian Ioan Staicu? Ca sa stiu, sa nu te iau la per tu, caci nu-i frumos.

   Gandeste-te bine ce raspunzi, caci bunul Dumnezeu e sus.

   Pana atunci, la articolul http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2016/12/16/raspunsuri-pentru-vremuri-tulburi-daca-nu-sunt-bune-nu-le-luati-in-seama/ putem citi urmatorul indemn al preotului Ciprian Ioan Staicu:
   – este vremea misiunii: mirenilor, aveți cuvântul. Trebuie împărțite în biserici materiale antiecumeniste;
   pentru informații recomand câteva surse: site-ul Asociației Astradrom, site-ul psaltirea.ro (secțiunea: de importanță actuală) și site-ul prieteniisfantuluiefrem.ro. Descărcați informatii de pe ele, sintetizați-le, imprimați-le. Iar apoi materialul, în foileton sau cum vreți, trebuie împărțit, cu pace și cu demnitate, celorlalți – preoți și credincioși – spre informare (cine vrea să primească, însă îndemnat de două-trei ori). Dar tonul și stilul folosit trebuie să fie foarte calm, fără acuze, fără învolburări, că altfel oamenii zic: acesta este un smintit;

   Apreciat de 1 persoană

 10. Raluca said, on decembrie 17, 2016 at 6:31 pm

  Răspunsul foarte bine documentat al pr. Pamvo ar putea fi un bun exemplu pentru toți preoții și monahii care amenințați fiind cu caterisirea să trimită la rândul lor un răspuns bine argumentat ierarhului lor, din care să reiasă clar că posibila caterisire nu-și are temeiul în niciunul dintre canoanele bisericii.

  Apreciază

 11. ion hodor, said, on decembrie 17, 2016 at 8:19 pm

  O adevarata lectie de teologie,materie la care Teofan a absentat,sa vedem ce mai scoate din rucsacul lui; Henry Pother;!!Axios pater Pamvo!

  Apreciază

 12. dante said, on decembrie 17, 2016 at 8:56 pm

  http://stirileprotv.ro/stiri/international/papa-francisc-big-bang-ul-si-teoria-evolutiei-sunt-reale-iar-dumnezeu-nu-este-un-magician-cu-o-bagheta-magica.html

  Uitati-va la urmasul gorilei „franciscus gorrilius secundum” ce declaratii istorice face. Asta e turbat tare de tot si cred ca a consumat ceva mai mult decit ceilalti papi. Dupa poponari a venit acum cu teoria big zbenghiului si urmeaza aparitia extraterestrilor.
  Cu adevarat la asta se aplica perfect teoria ca: Cine crede ca se trage din maimuta, chiar se trage din maimuta!

  Doamne apara si pazeste!

  Apreciază

 13. Un crestin said, on decembrie 18, 2016 at 8:20 am

  Frate Vasile nu pot sa inteleg de unde ai dedus din mesajul trimis ca eu îi urăsc mult pe pr Antim si pe Silviu Chirilă !
  Vreau sa atrag atentia asupra unui fapt pentru toti „marturisitori ” cu tastatură in mana de pe acest site – fratilor începeți usor usor sa îi idolatrizati pe unii părinți nepomenitori si uitati de Hristos , mare grija sa aveti insa ca Sf Părinți ( cu adevarat Sf Părinți ai sec-III-VIII ) ne invata ca „” Lauda aduce moarte călugărului ”
  Si inca ceva- stiti voi cati părinți din tara sunt nepomenitori de ierahii apostati si ditre ei cati si-au asumat public marturisirea ?
  E normal ca ca orice crestin sa-si promoveze întâi pe cei de aproape ( nasul si duhovnicul ) dar m-as bucura sa nu mai fiti partinitori si sa spuneti țării de toti părinții marturisitori,
  si daca doresti pot sa te ajut putin ,
  Cum vrei sa ii luam , dupa ce criterii ? Vârstă ? Intrarea in monahism, preotie ? oprirea pomenirii ? Faima de mari duhovnici ? nivelul de prigonire din partea ierarhiei ? Plecarea din manastire ? As fi putut gasi mai multe criterii insa Nu!!! nu voi respecta nici unul din aceste criterii – pr Ieronim de la Codri pascaniului
  – pr Grigorie , pr Chiriac si toti de la Lacul Frumos
  -Pr Elefterie Arhiep. Roman
  – pr Mihail Piatra Neamt ( inca slujitor cu pomenitorii )
  – pr Macarie si Atanasie de la sch. Oituz
  – pr Antim , Mina si Vichentie M-rea Bistrița
  -pr Spiridon si Xenofont din Petru Vodă
  – pr Ciprian Staicu din Sf Gheorghe
  – pr Claudiu din Ialomița
  -pr Ioan din Turdas
  – pr Ioan si Calinic tot de la Codri ai completați si fratiile voastre ca nu-i pot sti chiar pe toți -dar cu acestia toți m-am întâlnit si nu urăsc pe nici unul din ei si ei o stiu inclusiv pr Antim
  Inca odata va spun „” nu laudati creatura mai mult decat pe Creator „”
  Slava Tie Hristoase Dumnezeul nostru Slava Tie

  Apreciază

  • el said, on decembrie 18, 2016 at 12:15 pm

   Un CRESTIN

   „fratilor începeți usor usor sa îi idolatrizati pe unii părinți nepomenitori si uitati de Hristos , mare grija sa aveti insa ca Sf Părinți ( cu adevarat Sf Părinți ai sec-III-VIII ) ne invata ca „” Lauda aduce moarte călugărului ””

   ´DOVEDESTE unde/cum am idolatrizat noi pe acesti parinti care EXACT asta fac , ceea ce srii tu: RESPECTA INTOCMAI Dogma Sf Parinti pe care tu si pomenitrii de eretici cu sindoul de ERETICI APOSTATI O INCALCATI!

   Iar aceasta lucrarea a lor e VREDNICA de LAUDA si aceasta LAUDA NU le aduce prejudicii prin mandrie, caci noi NU i-am laudat pentru harisme si virtuti particulare , ci pentru respectarea DATORIEI cu care suntem TOTI DATORI catre Hristos : TINEREA Dreptei Credinte, si ORICE CRESTIN stie asta si atunci cand va IMPLINI-O va fi doar vrednica sa fie numit „sluga ” caci a facut CEEA CE ERA DATOR sa faca , deci NICIGAND de mandrie pentru implinirea unei DATORII!!

   si tu vicleanule indraznesti sa ne acuzi ca „incalcam” cuvantul Sf Parinti moralist relativ la LAUDA?
   Lauda este pentru MERITE ale omului, pentru Dreapta Credinta se numeste implinirea DATORIEI ESENTIALE, fara de careomul ISI PIERDE statutul de CRESTIN, acela de la CARE AI CAZUT tu si viclenii tai episcopari ERETICI si popii lor pomenitori de ERETICI !

   OK?

   Apreciază

  • mircea.v said, on decembrie 18, 2016 at 8:14 pm

   un crestin,

   nu idolatrizam, ci ne bucuram f tare cand auzim ca mai e cate un pastor care marturiseste Adevarul si e alaturi de noi. E floare rara un astfel de preot, nu rara, extrem de rara, si de asta si bucuria noastra asa de mare.
   Conditiile sant extreme, adica nu mai avem nici un episcop in tara, e ceva super-mega serios si grav.

   Cea mai mare lauda o aduce insusi Iisus Hristos celor ce marturisesc Adevarul:
   „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. ”

   Tare ciudata concluzia asta cum ca daca ne bucuram pt acesti preoti, rezulta clar de aici ca uitam de Hristos.
   Ma depaseste.
   Si, inca o precizare, ne bucuram pt toti cei ce marturisesc Adevarul, stiuti sau nestiuti.
   Iar referirea la Mihai Silviu Chirila cum ca fara el nu mai puteau preotii marturisitori sa compuna scrisorile lor, este slaba de tot. Pai daca niste parliti de mireni ca noi ne-am dat seama inca de dinainte de sinod ce va fi acolo, cum sa nu stie un preot? E suficient un singur „cuvant”, ca sa nu mai pomenesti ierarhul: „cmb”.
   Normal ca si M S Chirila are contributia lui, dar asta nu inseamna ca ceilalti sant zero. Fiecare preia si duce mai departe cu o mai mica sau mai mare contributie. Ce am fi fost noi acum fara Sfintii Parinti care ne invata f clar ce si cum, in astfel de situatii?

   iarasi, niciodata nu mi-ar fi trecut prin cap sa zic ceva de genul „da, x a marturisit, dar s-a folosit de niste cuvinte de la y”. Pai asta e pr? Pai y, nu s-a folosit la randul lui de Biblie, de invatatura Apostolilor, Sfintilor?
   Mai trebuia sa spui si de drepturi de autor, ca mai sant unii cu drepturile de autor in sus, drepturi de autor in jos…

   Apreciază

   • el said, on decembrie 18, 2016 at 9:18 pm

    mircea.v

    pai da, dupa „logica” unora ca @Un cresTin ar trebui sa platim Sfintior „drept de autor” ca ii pomenim/citam si URMAM Invatatura lor!
    asta numai un „doctor” o putea scoate din putzul gandirii „doctorale” ! 🙂

    pana si motanul meu ar rade de el.

    Apreciat de 1 persoană

 14. ultimate2050 said, on decembrie 18, 2016 at 12:49 pm

  Apreciază

 15. Teodor said, on decembrie 18, 2016 at 3:03 pm

  Am și eu o înrebare după tot ce am citit aici….
  Cine e aproapele meu ? Ortodoxul ,catolicul ,musulmanul , budistul ????

  Apreciază

  • mircea.v said, on decembrie 18, 2016 at 7:18 pm

   25. Şi iată, un învăţător de lege s-a ridicat, ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?
   26. Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citeşti?
   27. Iar el, răspunzând, a zis: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi.
   28. Iar El i-a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta şi vei trăi.
   29. Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu?
   30. Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort.
   31. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături.
   32. De asemenea şi un levit, ajungând în acel loc şi văzând, a trecut pe alături.
   33. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă,
   34. Şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin, şi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă de el.
   35. Iar a doua zi, scoţând doi dinari i-a dat gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da.
   36. Care din aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari?
   37. Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Şi Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea.

   Apreciat de 1 persoană

 16. Andreea said, on decembrie 18, 2016 at 8:16 pm

  PENTRU ROMANII DIN ITALIA

  In aceasta duminica eu am fost aici: http://www.pistoiaortodossa.it/cms/la-nostra-chiesa/

  Apreciază

 17. […] RASPUNSUL Parintelui Pamvo catre Mitropolitul Teofan = o adevarata LECTIE DE TEOLOGIE […]

  Apreciază

 18. […] RASPUNSUL Parintelui Pamvo catre Mitropolitul Teofan = o adevarata LECTIE DE TEOLOGIE […]

  Apreciază

 19. […] RASPUNSUL Parintelui Pamvo catre Mitropolitul Teofan = o adevarata LECTIE DE TEOLOGIE […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: