SACCSIV – blog ortodox

Inca un motiv de dezbinare: CUM SA SE ADRESEZE PREOTUL nepomenitor catre Ierarhul ce a semnat in Creta (sau care aproba Sinodul din Creta)?

Posted in Uncategorized by saccsiv on ianuarie 2, 2017

La finalul anului trecut aparea:

RASPUNSUL rezistentei ortodoxe de la RADENI la COMUNICATUL PATRIARHIEI

Cativa frati n-au vrut s-o semneze, nefiind de acord cu modalitatea de adresare din scrisoarea de răspuns. Mai precis, au fost unii care au contestat faptul că scrisoarea se adresa ierarhilor cu formula “preafericite părinte patriarh, înaltpreasfinţiţi părinţi mitropoliţi, înaltpreasfinţiţi şi preasfinţiţi părinţi episcopi”

Scrisoarea a fost publicata si pe blogul Sinodul Talharesc, unde la rubrica de comentarii (http://sinodultalharesc.tk/reactia-comunitatii-ortodoxe-de-la-schitul-radeni-la-comunicatul-patriarhiei-romane-din-21-12-2016/#comment-5185) putem citi postarea Pr. Staicu Ciprian:

“Doamne ajută.
Este foarte frumos textul, face chiar și o sinteză a noutăților apărute în ultimele săptămâni.
Îmi pare rău că s-a strecurat o greșeală de formă în text și adesea cuvântul ”sfânt” sau ”sfinți” – referitor la anumiți Sfinți este scris cu literă mică, dar probabil se poate îndrepta ușor.
De asemenea, nu sunt de acord cu două expresii din ultimul paragraf, cu toate că înțeleg stilul plin de respect și protocolar al întregii scrisori, precum și bunul simț și deplina responsabilitate a autorilor și a semnatarilor ei:
a) ”ca pe nişte părinţi ai Bisericii noastre” – cred că, teologic vorbind, semnatarii ereziilor cretane nu mai sunt părinții noștri, nu îi mai simțim așa, deși am dori-o, ci sunt niște oameni aflați în impas: pentru apostazia săvârșită sunt vrednici de caterisire imediată, iar pentru lipsa de pocăință de până acum aceeași osândă de mai sus li se cuvine; dar pentru că ei ”au puterea”, noi simțim pe spinare bâta ecumenistă, manipulările și minciunile, amenințările și alte acțiuni subversive, care nu fac cinste nimănui pe lumea aceasta, cu atât mai puțin unor oameni care au jurat – au cerut la hirotonia lor – că dacă nu vor apăra adevărul credinței ”să le facă Dumnezeu parte cu Iuda și cu Arie”. Mi se pare cumplit să spui așa ceva și apoi să practici ecumenismul iubirii fără de adevăr. Impasul apărut cred că este greu de suportat, iar Sf. Nicolae Velimirovici deplânge în special somnul de noapte al celor care trădează adevărul credinței.
b) ”nu acuzăm pe nimeni de trădarea Ortodoxiei” – eu cred că toată Biserica biruitoare din cer, precum și mai mult de trei sferturi dintre ortodocșii lumii se uită la TRĂDAREA din Creta ca la marea apostazie profețită de Sfinții din secolele 19 și 20, dar și înainte.
Așadar, respectul specific celor care trăiesc în adevăr cred că trebuie nuanțat prin arătarea cu degetul: NU MAI ÎNTINAȚI HAINA PREACURATĂ A BISERICII LUI HRISTOS, ecumeniștilor eretici !
Cu respect pentru toată obștea de la Rădeni și pentru toți mărturisitorii Sfintei Ortodoxii, pr. Ciprian Staicu.”

Comentariu saccsiv:

Ca atare, fratele Mihai-Silviu Chirila a postat articolul Celor ce ne invită la schismă: Nu, mulţumesc!:

Odată cu publicarea răspunsului Oferiţi-le şi ortodocşilor o fărâmă din dragostea şi grija pe care le-o purtaţi ereticilor!, adresat Sfântului Sinod ca urmare a comunicatului din 21 decembrie 2016,  în care erau condamnaţi toţi cei ce “denigrează sinodul din Creta”, au apărut voci, nu multe, din fericire, care au contestat modalitatea de adresare din scrisoarea de răspuns. Mai precis, au fost unii care au contestat faptul că scrisoarea se adresa ierarhilor cu formula “preafericite părinte patriarh, înaltpreasfinţiţi părinţi mitropoliţi, înaltpreasfinţiţi şi preasfinţiţi părinţi episcopi”[1]. Pentru că eu am citit textul în biserica din Rădeni, cele mai multe critici mi-au fost aduse mie la cunoştinţă, motiv pentru care îmi permit să fiu cel ce face câteva clarificări pe această temă.

Motivarea poziţiei celor ce contestă modul de adresare al scrisorii porneşte de la ideea că, prin părtăşia la erezia din Creta, membrii sinodului nu mai pot fi numiţi ierarhi ai Bisericii sau părinţi ai poporului dreptcredincios şi ar trebui numiţi altfel. S-au propus apelativele “stimate domnule…” sau chiar “ereticule” etc.

Este adevărat că toţi ierarhii români s-au făcut părtaşi la erezia sinodului din Creta, direct prin semnătură sau prin acord ulterior, că prin decizia Sfântului Sinod din 29 octombrie 2016 au întărit această cădere, iar prin comunicatul din data de 21 decembrie 2016 au mai căzut şi a treia oară, îmbrăţişând cu căldură“ecumenismul lucid”, care lor li se pare “o atitudine spirituală faţă de creştinii” eterodocşi, cum îi numesc ei pe eretici. Este adevărat că, din pricina acestei căderi, intră sub prevederile canonului 15 I-II, care îi numeşte “minciuno-episcopi”, iar clerul inferior şi poporul credincios nu le mai datorează ascultare atât timp cât persistă în erezia ecumenismului, pentru că nici ei, la rândul lor, nu au ascultat de Sfinţii Părinţi ai Bisericii.

Cu toate acestea, nu se cuvine să îi numim altfel decât le este încă rangul episcopal, mai ales în corespondenţă oficială, pentru că numai un sinod înzestrat cu puterea de a-i judeca şi condamna îi poate caterisi şi îi poate lipsi în mod canonic de statutul arhieresc pe care îl au acum. În cadrul unui astfel de sinod, arhiereii căzuţi în erezie pot fi invitaţi să-şi explice poziţia, să se apere, să se pocăiască, iar dacă o fac, pot redeveni păstorii turmei lui Hristos care au fost înainte de căderea în erezie. Avem exemple de astfel de situaţii chiar în Sfântul Sinod al Bisericii din zilele noastre, deşi ele nu sunt cele mai relevante, datorită modului în care s-au judecat cazurile respective.

Pentru că au păcătuit în primul rând faţă de Mântuitorul Hristos, Cel ce le-a dat harul episcopiei, El este Cel Care, atunci când şi cum va voi, le va ridica dreptul de a lucra acest har, fie printr-un sinod ortodox, pe care El îl va aduna când va considera necesar, fie prin alte forme, ştiut fiind că “cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu” (Lc. 18,27).

Scrisoarea pe care mărturisitorii nemţeni au alcătuit-o şi trimis-o nu se doreşte o piatră aruncată în fereastra Sfântului Sinod, ci o punte de comunicare, care să ajute la rezolvarea problemei ecumenismului, cu care se confruntă Biserica în acest moment. Din acest motiv, s-a folosit o adresare menită să nu jignească pe nimeni, să nu arunce anateme, să nu încalce în niciun fel normele bunei-cuviinţe, cu speranţa că, în acest fel, vom ajunge la o înţelegere din care să aibă de câştigat Sfânta Biserică. Este trist că unii cititori ai scrisorii nu au reuşit să treacă de formula de adresare, în care s-au poticnit, pentru a vedea că scrisoarea critică poziţia ecumenistă a ierarhiei ca fiind eretică şi respinge toate învinuirile la adresa celor ce mărturisesc Ortodoxia în România la ora actuală 

Nici autorii, nici semnatarii scrisorii nu au competenţa să caterisească episcopi sau patriarhi. Astfel de putere are doar un sinod ortodox. Până când un sinod îi va caterisi, ne adresăm arhiereilor cu titulatura pe care funcţia o cere pentru fiecare dintre ei. Dacă din punct de vedere teologic ierarhii se află într-o stare de părtăşie la erezie, cel puţin din punct de vedere administrativ deţin încă funcţii episcopale în Biserica noastră, până când şi dacă un sinod competent va schimba această situaţie.

A ne asuma îndrăzneala de a „caterisi” patriarhi şi episcopi, tratându-i de ca şi când ar fi reduşi la stadiul de mireni, ar fi cu adevărat un semn de schismă, iar noi schismă nu dorim să facem. Faptul că scrisoarea îi numeşte pe ierarhi “părinţi ai Bisericii noastre” nu înseamnă că le recunoaştem greşeala şi că le-o împărtăşim, cum s-au exprimat unii, nici că am trădat Ortodoxia, ci doar că le reamintim de datoria pe care o au faţă de noi, credincioşii ortodocşi, ca părinţi ai Bisericii ce au fost hirotoniţi să fie.

Faptul că nu dorim să acuzăm pe nimeni de trădarea Ortodoxiei nu înseamnă că am acceptat erezia cretană sau că îi exonerăm pe arhierei de vina de a o fi acceptat, ci doar că nu ne asumăm dreptul de a judeca noi pe cineva pentru trădarea Bisericii. Trădarea este, prin natura sa, o acţiune conştientă a voinţei, prin care trădătorul îşi asumă trădarea cu deplină ştiinţă. Nu ştim din ce motive au semnat arhiereii români documentele de la Creta: poate fi vorba de neştiinţă, poate fi vorba de presiuni exercitate asupra lor, poate fi vorba despre sentimentul că chiar e bine aşa cum au procedat. Desigur, poate fi vorba şi despre trădare. Dar nu avem dovezi să-i acuzăm de trădare. Din acest motiv, ne limităm să denunţăm erezia comisă. Atât. Cine ştie mai multe îşi poate permite să spună mai multe.

Aduc în sprijinul atitudinii autorilor şi semnatarilor scrisorii practica sfintei noastre Biserici. În 2014, Sfânta Chinotită i-a scris o scrisoare Patriarhului Ecumenic, în care acestuia i se reproşau practicile sale eretice de apropiere faţă de papistăşism. În acea scrisoare, Sfânta Chinotită se adresează cu următoarele cuvinte: “Preafericirii Sale, Patriarhului Ecumenic, kir Bartolomeu, Preacinstitul nostru Părinte și Stăpân,/Preafericite Părinte și Stăpâne, Ne adresăm Preafericirii Voastre cu profund respect întru Domnul și Vă prezentăm respectul nostru fiesc și smeritele noastre urări prin epistola aceasta pe care o trimitem la începuturile noului an al bunătății Domnului, pomenind zi și noapte cinstitul Vostru nume în smeritele noastre cereri către Domnul[2]. Să înţelegem oare de aici că Sfânta Chinotită a acceptat căderile în erezie foarte grave ale Patriarhului Ecumenic? Nicidecum.

În scrisoarea pe care Preasfinţitul Longhin a adresat-o Înaltpreasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei, acesta îl numeşte “Înaltpreasfinţia voastră, Înaltpreasfinţite Mitropolit Teofan”[3]. Necaterisindu-i pe arhierei, aşa cum ar dori să îi caterisească unii şi alţii, PS Longhin spune: “Întoarceţi-Vă la altarul Ortodoxiei şi aduceţi jertfa curată pe care ne-a lăsat-o Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos”[4]. De asemenea, celebra sa scrisoare de mustrare din luna august a anului 2016 începe cu formula: “preasfinţiţi arhierei”, continuă cu o mustrare puternică a arhiereilor respectivi şi se încheie cu o invitaţie la pocăinţă[5]. Să însemne asta că Preasfinţitul Longhin se face părtaş la erezia din Creta? Nicidecum.

Într-o scrisoare adresată de Sfântul Paisie Aghioritul unui ziar grec cu privire la Patriarhul Ecumenic Atenagora, sfântul spune cuvintele memorabile: “Cred că vor înţe­lege toţi că cele scrise de mine nu sunt altceva decât o durere pro­fundă a mea pentru, din păcate, poziţia şi iubirea lumească a Pa­triarhului nostru Atenagora. Precum se vede, el a iubit o altă fe­meie, una modernă, care se numeşte Biserica papistaşă, deoarece Bise­rica noastră Ortodoxă nu-i face nici un fel de impresie, fiindcă este foarte cuviincioasă”[6]. Sfântul Paisie îl numeşte pe Atenagora “patriarhul nostru”. Astaînseamnă că a fost de acord cu greşelile grave ale acestuia? Nicidecum.

Acelaşi Sfânt Paisie ne învaţă că nu se cuvine să ne creăm Biserici separate de fiecare dată când patriarhul nostru greşeşte, ci se cuvine să luptăm pentru restaurarea Ortodoxiei din sânul Bisericii.

Sfântul Ioan Gură de Aur ne învaţă că pentru spălarea vinei de schismă nu este de ajuns nici măcar sângele mucenicesc. Cu aceste cuvinte în minte este bine să ne păzim de schismă cu orice preţ. În esenţa sa, schismaticul este cel ce crede că “ortodoxia sa” este mai presus decât ortodoxia Bisericii şi a Sfinţilor Părinţi. Schismaticul este, prin natură, cel ce îşi asumă cu uşurinţă caterisirea episcopilor sau preoţilor şi afurisirea creştinilor căzuţi în erezie, în loc să îi ajute să se îndrepte cu dragoste şi milă creştină. O cale simplă spre schismă este şi răfuiala personală cu cel căzut în erezie, uitând că trebuie să urâm păcatul, dar niciodată pe păcătos.

În consecinţă, nu vom caterisi cu de la noi putere episcopi, nici nu vom adopta un limbaj vitriolant, conştienţi că eleganţa limbajului poate fi o armă infinit mai puternică decât contondenţa insultei. Celor ce ne invită să participăm la schismă împreună cu ei le răspundem: Nu, mulţumesc!Preferăm să luptăm din interiorul Bisericii Ortodoxe contra ereziei şi să rămânem până la moarte în Biserică. Din acest motiv, adresarea din scrisoare rămâne exact la fel. Cine doreşte să o semneze aşa e binevenit,  cine nu, poate să îşi compună propria scrisoare către Sfântul Sinod, în care să se adreseze cum îl va îndruma Bunul Dumnezeu.

[1]http://aparam-ortodoxia.ro/2016/12/28/oferiti-le-si-ortodocsilor-o-farama-din-dragostea-si-grija-pe-care-le-aratati-ereticilor/.

[2] https://vremuritulburi.com/tag/scrisoarea-sfintei-chinotite-catre-patriarhul-ecumenic/.

[3]http://www.glasulstramosesc.ro/blog/ps_longhin_opriti_va_din_drumul_nebun_al_ecumenismului_renuntati_la_sinodul_eretic_din_creta/2016-11-29-233.

[4]http://www.glasulstramosesc.ro/blog/ps_longhin_opriti_va_din_drumul_nebun_al_ecumenismului_renuntati_la_sinodul_eretic_din_creta/2016-11-29-233,

[5] http://www.atitudini.com/2016/08/ps-longhin-de-banceni-scrisoare-catre-ierarhii-ce-au-semnat-in-creta/.

[6]https://graiulortodox.wordpress.com/2013/11/10/162-epistola-parintelui-paisie-aghioritul-catre-patriarhul-ecumenic-atenagora/

   Comentariu saccsiv:

Intr-o scrisoare pe care am preluat-o la A INCEPUT PRIGOANA impotriva Parintelui Ciprian Ioan Staicu. CITITI Instiintarea Ierarhului si raspunsul Parintelui, preotul Ciprian Ioan Staicu incepe cu Preasfinția Voastră” si incheie cu:

“Cu fiiască supunere,

 1. Ciprian-Ioan Staicu

Preasfinției Sale,

Preasfințitului ANDREI, Episcopul Covasnei și Harghitei”

Cand cineva se adreseaza catre altcineva cu “fiiască supunere” se cheama ca acel altcineva este … parinte. Ca doar n-o fi nepot.

De ce acum preotul Ciprian Ioan Staicu il cearta pe parintele Pamvo si pe ceilalti de la Radeni, nu stiu, dar nu are dreptate.

In primul rand trebuie sa intelegem ca acea scrisoare de la Radeni este un raspuns oficial la Comunicatul Patriarhiei. Iar in cele oficiale te adresezi altfel decat in casa, pe strada sau pe boguri. Asa s-a procedat mereu si asa trebuie sa se procedeze in continuare. In textul fratelui Mihai-Silviu Chirila s-au dat inclusiv exemple din vechime si sa ne amintim ca de asemenea absolut toti actualii preoti nepomenitori s-au adresat in scrisorile lor catre Ierarhi, exact la fel.

Textele de la Radeni sunt materiale absolut remarcabile in lupta anti ecumenista. Sa ne amintim:

REZISTENTA ORTODOXA DE LA RADENI: Schitul Radeni, Neamt, duce mai departe mostenirea Parintelui Justin Parvu

RASPUNSUL Parintelui Pamvo catre Mitropolitul Teofan = o adevarata LECTIE DE TEOLOGIE

RASPUNSUL rezistentei ortodoxe de la RADENI la COMUNICATUL PATRIARHIEI

A te apuca sa cauti nod in papura la ele este cel putin o lucrare de natura a dezbina rezistenta anti ecumenista.

Dar poate fi simultan si ceva cu mult mai grav. De aceea ii indemn pe toti parintii nepomenitori dar si pe cei ce au de gand in viitor sa opreasca pomenirea, sa nu cada in aceasta capcana. In conditiile in care oricum suntem acuzati pe nedrept de schisma, va dati seama ce apa la moara le-ar da Ierahilor si site-urilor ecumeniste, de exemplu, o scrisoare a unui preot ce-si anunta Ierahul ca intrerupe pomenirea si care ar incepe cu “Domnule Gheorghe Ion, va anunt pe aceasta cale ca …”?

 

57 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. parastaki_danut said, on ianuarie 2, 2017 at 4:30 pm

  http://www.ziar.com/news=10139879

  Apreciază

  • Ioan said, on ianuarie 3, 2017 at 8:44 pm

   Este foarte gresita si neortodoxa gandirea domnului Mihai-Silviu Chirila: „Pentru că au păcătuit în primul rând faţă de Mântuitorul Hristos, Cel ce le-a dat harul episcopiei, El este Cel Care, atunci când şi cum va voi, le va ridica dreptul de a lucra acest har, fie printr-un sinod ortodox, pe care El îl va aduna când va considera necesar, fie prin alte forme, ştiut fiind că “cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu” (Lc. 18,27).
   […]
   Nici autorii, nici semnatarii scrisorii nu au competenţa să caterisească episcopi sau patriarhi. Astfel de putere are doar un sinod ortodox. Până când un sinod îi va caterisi, ne adresăm arhiereilor cu titulatura pe care funcţia o cere pentru fiecare dintre ei. Dacă din punct de vedere teologic ierarhii se află într-o stare de părtăşie la erezie, cel puţin din punct de vedere administrativ deţin încă funcţii episcopale în Biserica noastră, până când şi dacă un sinod competent va schimba această situaţie.
   A ne asuma îndrăzneala de a „caterisi” patriarhi şi episcopi, tratându-i de ca şi când ar fi reduşi la stadiul de mireni, ar fi cu adevărat un semn de schismă, iar noi schismă nu dorim să facem. Faptul că scrisoarea îi numeşte pe ierarhi “părinţi ai Bisericii noastre” nu înseamnă că le recunoaştem greşeala şi că le-o împărtăşim, cum s-au exprimat unii, nici că am trădat Ortodoxia, ci doar că le reamintim de datoria pe care o au faţă de noi, credincioşii ortodocşi, ca părinţi ai Bisericii ce au fost hirotoniţi să fie.”

   Vedem inca din vechime ca adevaratii crestini se desparteau de epicopii cazuti in erezie si nu le mai recunosteau rangul sau pozitia.

   Sfântul Ipatie a spus despre Nestorie: ,,din momentul în care am aflat că a spus lucruri nedrepte despre Dumnezeu, nu am mai fost în comuniune cu el şi nu îi mai pomenesc numele; pentru că el nu este episcop.”.(αλλινίκου Μοναχού, Βίος Ἁγίου Ὑπατίου τοῦ ἐν Ρουφινιαναῖς, ed. G.J.M. Bartelink, Vie d’Hypatios (Sources Chrétiennes 177. Paris: Éditions du Cerf, 1971): 32.12-14.)

   Iar aceasta s-a spus înainte ca Nestorie să fie condamnat de Parintii celui de-al treilea Sinod Ecumenic.

   „Atunci cand Sfantul Ipatie a înțeles ce pareri sustine Nestorie, imediat, în Biserica Apostolilor, el a șters numele lui din diptice, astfel încât sa nu mai fie pomenit la Proscomidie. [Acest lucru a fost înainte de condamnarea lui Nestorie de către cel de-al treilea Sinod Ecumenic.] „Când Episcopul Eulalie a aflat acest lucru, el a fost neliniștit cu privire la consecinta acestui fapt. Și, văzând că a fost raspandit zvonul, Nestorie de asemenea i-a ordonat să-l mustre pe Ipatie. Pentru ca Nestorie era încă puternic în oraș. Episcopul Eulalie i-a spus acestea lui Ipatie: De ce ai șters numele lui, fără sa înțelegi ce consecințe vor fi? Sfântul Ipatie a răspuns: Din momentul în care am aflat că el a spus lucruri nelegiute despre Dumnezeu, nu mai sunt în comuniune cu el și nu mai pomenesc numele lui; pentru ca el nu este episcop. Apoi episcopul, în furie, a spus: Pleaca si nu ma mai supara! Caieste-te pentru ceea ce ai făcut, pentru ca voi lua măsuri împotriva ta. Sfântul Ipatie a răspuns: Fa ce doresti. Cât despre mine, am decis să sufar orice și cugetand asa am facut acestea.”

   “When Saint Hypatius understood what opinions Nestorius held, immediately, in the Church of the Apostles, he erased his name from the diptychs, so that it should no longer be pronounced at the Oblation. [This was before Nestorius’ condemnation by the Third Ecumenical Council.] “When Bishop Eulalius learned of this, he was anxious about the outcome of the affair. And seeing that it had been noised abroad, Nestorius also ordered him to reprimand Hypatius. For Nestorius was still powerful in the city. Bishop Eulalius spoke thus to Hypatius: Why have you erased his name without understanding what the consequences would be? Saint Hypatius replied: From the time that I learned that he said unrighteous things about the Lord, I have no longer been in communion with him and I do not commemorate his name; for he is not a bishop. Then the bishop, in anger, said: Be off with you! Make amends for what you have done, for I shall take measures against you. Saint Hypatius replied: Do as you wish. As for me, I have decided to suffer anything, and it is with this in mind that I have done this.” (Life of Saint Hypatius (Sources Chretiennes, No.177, pp. 210-214)

   Sfantul Grigorie Palama Arhiepiscopul si facatorul de minuni ne invata:

   „Cei ce sunt in Biserica lui Hristos sunt cei care sunt in adevăr; și cei care nu sunt in adevăr nu sunt in Biserica lui Hristos … pentru ni se amintește că noi trebuie să distingem Crestinismul nu prin persoane care au titluri ecleziastice*, ci prin adevăr și dreapta credinta.” [n.e. ‘patriarhul Constantinopolului’, etc.]

   “They that are of the Church of Christ are they that are of the truth; and they that are not of the truth are not of the Church of Christ…for we are reminded that we are to distinguish Christianity not by persons, who have ecclesiastical titles*, but by the truth and by the exactness of the Faith.” *[e.g. ‘Patriarch of Constantinople’, etc.](St. Gregory Palamas, Archbishop and Wonderworker of Thessalonika [ Collected Works , II, 627, pp.10-16)

   Sfantul Ierarh Nichifor Mărturisitorul spune:

   „Chiar daca falsii ierarhi in timp ce se afla in erezie vor continua sa insele si sa atraga un anumit numar de ignoranti si in adunari un numar si mai mare de urmatori, ei sunt la fel in afara zidurilor sfinte ale Bisericii. Chiar daca mai raman foarte putini in Ortodoxie si evlavie, ei sunt in Biserica si autoritatea si protectia institutiei bisericesti ramane in ei. Si daca vor avea de suferit pentru adevarata credinta, atunci aceasta va contribui negresit la nesfarsita lor slava si mantuirea sufletelor lor.”

   „Even if false hierarchs, while being in heresy, “will succeed in deceiving and enticing a certain number of ignorant ones and in gathering even a considerable number of followers, then they are outside the sacred walls of the Church just the same. But even if very few remain in Orthodoxy and piety, they are in the Church, and the authority and the protection of the ecclesiastical institution resides in them. And if they should suffer for true piety, then this will undoubtedly contribute to their eternal glory and salvation of their souls.”(St. Nicephorus the Confessor [ PG 100, 844D])

   Sfantul Atanasie cel Mare spune:

   „In timp ce parcurgem calea dreapta si de viata datatoare, să ne scoate ochiul care ne scandalizeaza, nu ochiul fizic, ci pe cel noetic(ganditor). De exemplu, dacă un episcop … care este ochii Bisericii se comporta intr-un mod rău și scandalizeaza poporul, el trebuie să fie smuls afară. Pentru că este cu mult mai bine să ne adunam fără el intr-o casă de rugăciune, decât să fii aruncat împreună cu el în focul gheenei, împreună cu Ana și Caiafa.”

   “As we walk the unerring and life-bringing path, let us pluck out the eye that scandalizes us, not the physical eye, but the noetic one. For example, if a bishop… who is the eyes of the Church conduct himself in an evil manner and scandalize the people, he must be plucked out. For it is more profitable to gather without him in a house of prayer, than to be cast together with him into the gehenna of fire together with Annas and Caiaphas.”(Saint Athanasius the Great, Patriarch of Alexandria (Migne PG 26, 1257 C)

   Sfantul Fotie cel Mare:

   „Este păstorul eretic? Atunci el este un lup! Trebuie sa fugi de el; să nu fii înselat sa te apropii de el, chiar dacă el pare blând și smerit. Fugi de comuniunea și de conversația cu el ca si cum ai fugi de un șarpe veninos. ”

   “Is the shepherd a heretic? Then he is a wolf! You must flee from him; do not be deceived to approach him even if he appears gentle and tame. Flee from communion and conversation with him even as you would flee from a poisonous snake.” (St. Photius the Great, Patriarch of Constantinople [ Homily Fifteen , 10])

   Apreciază

   • saccsiv said, on ianuarie 3, 2017 at 10:18 pm

    Ioan

    Pai de aia nici nu-i pomenesc.

    Intrebarea e insa:

    – cum sa se adreseze oficial preotii ce anunta Ierarhii ca nu-i mai pomenesc?

    Da-mi te rog exemple. Cum au procedat Sfintii?

    Apreciază

 2. augustin said, on ianuarie 2, 2017 at 5:34 pm

  Foarte simplu, trebuia folosita expresia ‘Catre Patriarhia, Mitropolia…’, si astfel totul era mai simplu. Dl Silviu Chirila spune sa nu mai caterisim noi, ca ‘vezi-Doamne’, nepunerea unor formule de adresare anume ar insemna caterisire. Sa nu exageram!

  Sinodul de la Constantinopol din anul 1724

  “Cei care vor dezerta de la Ortodoxie si vor parasi parintestile si dreptele dogme ale credintei si Predaniile obstesti ale Bisericii si vor decadea si se vor indeparta cu inovatii si cu credinte absurde si cu obiceiuri eterodoxe si vor falsifica si vor maslui adevarul Ortodoxiei, acestia nici nu mai sint, nici nu se mai numesc crestini cu adevarat, ci se taie si se despart de totalitatea madularelor Bisericii si a crestinilor, ca niste eterodocsi si inovatori si se izgonesc afara din sfintul staul ca niste oi riioase si madulare putrede.”

  Sfantul Grigorie Palama (+1340)
  “Cei ce sunt in Biserica lui Hristos apartin adevarului, iar citi nu apartin adevarului, nu sunt nici in Biserica lui Hristos.”

  Sfantul Nichifor Marturisitorul, patriarhul Constantinopolului (+828)
  “Si chiar daca foarte putini ramin inlauntrul Ortodoxiei si a bunei credinte, acestia sunt Biserica si in miinile lor se gaseste autoritatea si apararea asezamintelor Bisericii. Si daca acestia ar trebui sa sufere pentru buna credinta, aceasta va fi vesnica lauda pentru ei si li se va darui mintuirea sufletului.”

  Apreciat de 3 persoane

  • saccsiv said, on ianuarie 2, 2017 at 6:08 pm

   augustin

   De o gramada de vreme formulele oficiale de adresare au fost mereu aceleasi. Acum brusc v-a lovit din dreapta ca nu e bine.

   Apreciază

   • Aurora said, on ianuarie 2, 2017 at 9:55 pm

    Vasile, si eu cred ca episcotii nu mai trebuie gratulati cu termeni de lauda dupa ce au facut atata rau Bisericii lui Hristos. Adica lui Dumnezeu ii spunem simplu Doamne, iar tradatorilor sa le spunem Inalt Prea Sfintite, Prea Sfintite, Prea Fericite pentru ca administrativ ei ocupa functiile, dar in realitate ar trebui sa li se spuna :Prea Coruptilor. Nu trebuie ca preotii sa fie politicosi si diplomati cu balaurii. Trebuie gasita o formula neutra e adresare, caci daca li se va spune in continuare ”prea sfintiti” nu facem decat sa recunoastem ca ei sunt mai marii din Biserica si ar trebui sa ascultam de ei.

    Apreciat de 1 persoană

   • saccsiv said, on ianuarie 2, 2017 at 11:06 pm

    Aurora

    Tu nu esti preot sa anunti Ierarhul ca nu mai pomenesti. De exemplu.

    Apreciază

   • el said, on ianuarie 3, 2017 at 7:41 pm

    saccsiv

    nici eu nu sunt de parere sa fie atat de „cinstiti” APOSTATII astia incapatanati si ERETICI in epistole/interpelari, se pot gasi formule de adresare politicoasa care a numeasca CLAR CALITATEA din care AU CAZUT si starea lor actuala de FOSTI fara jigniri!…
    eventual pot sa fie numiti cu calitatea care PARE ca o (mai) au inaintea unora orbi si insleati de ei, dar NU sa li se zica episcopii si parintii nostri ca NU MAI SUNT !… se pot gasi formulari EXACTE si in acelasi timp politicoase, dar care sa REFLECTEZE INTOCMAI Adevarul starii in care se afla ei = CAZUTI DIN HAR , NIMENI !.

    Apreciază

   • el said, on ianuarie 3, 2017 at 7:45 pm

    saccsiv

    eu daca as fi preot le-as scrie ca NU ii mai consider episcopii mei si ca atare NU ii mai pomenesc conform canoanelor si invatatrilor Sfintilor ( citate exacte) !
    ceva de genul : domnule teofan savu, dupa Invatatura Sf Parinti conform si starii dv actuale FOST epsicop al Moldovei ….etc !

    Apreciat de 1 persoană

  • Ioana said, on ianuarie 2, 2017 at 9:39 pm

   Sf. Vasile cel Mare: „De cei care arată că mărturisesc credinţa ortodoxă, cu cei care i se împotrivesc, DACĂ după mustrare NU VOR ÎNTRERUPE ACEASTĂ UNIRE, de aceia trebuie nu numai să te desparţi,

   dar nici fraţi nu se cuvine să-i mai numeşti”

   Apreciat de 2 persoane

  • gheorghi said, on ianuarie 5, 2017 at 10:41 am

   Daca vrei sa iti citeasca scrisoarea te adresezi cu titlul pe care si-l cunoaste si il pretinde caci scriptic asta „poarta”.
   Ca este nedemn spiritual, asta nu trebuie sa impiedice o comunicare intre vii, in realitatea fizica.
   Daca-i spui „domnule” iti returneaza scrisoarea… – „destinatar necunoscut” (… un fel de „wrong number”…).
   Trebuie si putina logica, nu merge numai cu suparare, indignare si cu sabia tidicata… intre „parti” comunicarea formala (cum trebuie sa arate si sa se faptuiasca) este prevazuta si canonic, si administrativ si juridic.
   Credeti ca o scrisoare „dreapta” ajunge sa fie luata in considerare daca incepe cu provocari?
   Caci stim – adevarul supara.

   Apreciază

 3. Pąʍvo said, on ianuarie 2, 2017 at 5:51 pm

  VIN DE OCCIDENT – LA CRETA

  Voi cei care ar trebui să fiţi lumini ale Ortodoxiei
  Prin fapte, cuget şi cuvânt – de’a pururi sfântă mărturie !
  Exemplu viu de stăruinţă mergând pe drumul drept…
  De ce-aţi adus la Creta vinuri de Occident ?
  Mentalităţi şcolite în anii în care noi am tot răbdat
  Acum pe acte oficiale deplin voi le-aţi legalizat.
  Credinţa Sfinţilor Părinţi, prin sângele lor apărată
  În formalism aţi preschimbat’o şi’n abureală birocrată.
  Voi cei care ar trebui să diferenţiaţi o lume lepădată
  Să nu mai faceţi compromis în declaraţii niciodată
  Păstrând sângele Lui Hristos împărtăşit la fel, curat
  De ce cu vin din Occident acum v’aţi îmbătat ?
  Aţi desfiinţat şi isihasmul, căci dialogul asta face !
  Atunci când e elogiat ca dogmă pusă pe hârţoage.
  Doar rugăciunea poate face minuni, pe care Dumnezeu
  Le înfăptuieşte doar în taină, oricât ne’ar fi nouă de greu…
  Biserica este doar Una, dar sectele s-au infiltrat
  Pe Adevăr zidind minciuna să aibe drepturi la păcat.
  Demult ar fi trebuit să se facă demn deosebirea…
  Dar proasta îngăduinţă, iată, cu erezii face unirea !
  Cu umaniştii şi duşmanii ce Crucea o batjocoresc
  Cu cei care pe Maica Sfântă în public astăzi o hulesc.
  Până şi postul l’aţi subestimat zicând că nu’i prea necesar
  În loc să stabiliţi să fie printr’un canon nou, oficial
  Acolo unde să se ia ştiintă – că lunea este benevol
  Dar să se ţină patru posturi, orice creştin este dator !
  La fel şi cununia sfântă să nu se facă cu păgâni
  Amestecând ortodoxia cu cei ce’n duh ne sunt străini…
  Fiindcă nu pentru dezmăţ sau desfrânare, familiile se unesc
  Nici pentru potriviri de vicii cu interes numai lumesc.
  Iubirea este în adevăr şi Adevărul Hristos este !
  Nu poate binele şi răul s-aducă Păcii aceeaşi veste.
  Precum bine se înţelege, canoanele pot da iconomie
  Doar la acei ce înainte s-au luat eretici în căsătorie,
  Iar unul devenind ortodox, prin Harul Domnului îl mai aşteaptă
  Pe celălalt, la fel să vină, la Adevăr şi la credinţa dreaptă…
  Afară de aceste abateri, un Sfânt Sinod trebuie clar
  Nelegiurii şi virtuţii să stabilească strict hotar !
  Sunt astăzi noi fărădelegi cumplite, axate mult pe egoism
  Şi nu vor putea fi vindecate în haos şi ecumenism !
  De ce să ne mai resemnăm alţi ani, făcând orbeşte ascultare ?
  Când voi ne prigoniţi degrabă, zâmbind în adunări sectare…
  Vom sta la streaşina bisericii, rugându’ne şi aşteptându’vă trezirea
  Dar nu vom fi părtaşi beţiei cu care minţiţi mântuirea…
  Sunteţi legaţi de viaţa asta trăită în spirit sionist
  În care faima, banul, stăpânirea – vă întunecă urât şi trist…
  Nu mai aveţi măcar o rază din Adevărul Sfânt şi Drept ?
  De ce-aţi adus la Creta vinul stricat din Occident ?
  Întinăciune nouă este împărtăşirea din ghiveci…
  Să stăm la masă-n Turnul Babel, nu vom primi deloc – pe veci !

  *StMS

  decembrie 2016

  +

  ”Eu sunt buciumul viţei cel adevărat şi Tatăl meu lucrătorul este.
  Toată viţa care nu aduce roadă întru mine o scoate pre ea şi toată care aduce roadă o curăţeste pre ea, ca mai multă roadă să aducă.
  Acum voi curaţi sunteţi pentru cuvântul care am grăit vouă.
  Rămâneţi întru mine şi eu întru voi.
  Precum viţa nu poate să aducă roadă de sine singură, de nu va rămânea în bucium, aşa şi voi de nu veţi rămânea întru Mine !
  Eu sunt buciumul viţei, voi viţele.
  Cela ce rămâne întru Mine şi Eu întru el, acesta aduce roadă multă, că fără de Mine nu puteţi face nimic !”

  (Ioan 15, 1-5)

  Apreciat de 3 persoane

 4. mircea.v said, on ianuarie 2, 2017 at 5:54 pm

  Se pot si formulari mai simple si nu asa pompoase gen IPS, sau PS, ci simplu „episcop”. Dar si asa e rau. Nu respecta adevarul.

  Cand a semnat erezie si tace, cand te impinge cu 2 maini spre iad, nu poti sa i te adresezi normal, ca el nu mai e normal. E cu „anti” in fata.
  E eretic si asta e. Pr nu e a celui ce i se adreseaza. Ce vina are ca ala e eretic? Asta e adevarul, asta e. Chiar nu vad pr. Politeturi, fineturi si politics nu se mai potrivesc. Da ei cand au fost calugari cateva luni si apoi direct episcopi asta cum e? Oficial sau nu, nu se poate numi minciuna adevar. A numi minciuna adevar, si in scris, adica „IPS” inseamna a-l incuraja pe eretic si ateu. Este o falsa pr asta pt noi. A semnat erezia, gata, e in afara Bisericii, deci nu mai are treaba cu IPS, PS…

  Da hai sa vedem cum e cu fineturile

  Parintele Filothei Zervakos

  „Patriarhul ecumenic şi papa

  Patriarhul ecumenic Athenagora şi papa Ioan Paul, dacă ar avea puţină frică de Dumnezeu, dacă ar avea puţină smerenie, ar trebui să se îmbrace în saci, să plângă pentru păcatele lor, să se pocăiască şi să-şi mărturisească păcatele şi să ceară mila Domnului… şi nu să caute praznice şi ceremonii, laude şi cinstiri. Asta din pricina marii nesocotinţe pe care o au faţă de Dumnezeu, de Tradiţia Apostolică şi de Sfintele Canoane.
  Athenagora, linguşindu-l pe papa, i-a spus: „Tu eşti întâiul”, pe când trebuia să-i spună: „Tu eşti întâiul în mândrie, fiindcă te numeşti infailibil, şi eu sunt al doilea, fiindcă mă numesc preasfânt. Nici tu nu eşti fără de greşeală, nici eu preasfânt. Suntem amândoi păcătoşi şi împotriva învăţăturii şi poruncii Domnului, care a spus: «Care va vrea să fie întâi între voi, să fie slugă tuturor» (Matei 10, 44), şi: «Când veţi face toate cele poruncite vouă, să ziceţi: Suntem slugi netrebnice, pentru că am făcut ceea ce eram datori să facem» (Luca 17, 10)”.”

  Apreciat de 2 persoane

  • saccsiv said, on ianuarie 2, 2017 at 6:23 pm

   mircea.v

   Mihai Silviu Chirila a dat citate. Da te rog si tu citate in care Sfintii se adresau altfel in scrisorile lor oficiale.

   Apreciază

   • mircea.v said, on ianuarie 3, 2017 at 12:40 am

    saccsiv,

    pai io as merge la Biblie, sa vedem care sant adresarile in Noul Testament, si sa vedem cum se vorbeste despre cel mai mare om nascut din femeie, de ex. ca parca asa spune Mantuitorul despre Ioan Botezatorul. Sa vedem care sant adresarile in epistolele Sfantului Apostol Pavel, care parca spune ca noi toti santem frati… Nu mai zic ce raspunde Mantuitorul, ca cine vrea sa fie mai mare, sluga tuturor sa fie. Si cum umbla Iisus Hristos, si parca spunea si ca nici macar invatatorule sa nu numim pe altii ca Invatatorul Unul e… din astea.
    S-a numit vreun Apostol, IPS, sau PS? S-a numit Sf Ioan Botezatorul IPS sau PS? Sau preafericit?

    Toate IPS-urile si PS-urile astea sant niste super-mega tampenii lumesti, si cu astea a inceput slava desarta la ierarhi. Nu era suficient, episcop, mitropolit, patriarh? Nu frate, mai trebuia si IPS, PS, si super-oligofrenul „preafericit”.

    Pai nu ai vazut ce spune Parintele Filotheu Zervakos?

    Nu ma intereseaza de ce spune Pr Ciprian Staicu sau oricine, ca eu asa gandesc din 2009, da nu am fost asa caustic. Pt mine ei sant toti morti din 2009. Adica nu morti, mai rau ca mortii.

    Acum sant alte vremuri, nu tot ce era inainte e valabil in vremurile Apocalipsei. Tu crezi ca in „vremea lui scapa cine poate” mai ne intereseaza de IPS-uri si PS-uri?
    Pai astia sant slujitorii lui antihrist pe fata, cu acte in regula, la lumina. Da acum cine vrea sa-i recunoasca drept episcopii lui, patriarhul lui, e liber. Pt mine sant toti cu „anti” in fata.
    Si nu vad legatura intre „oficial”, „neoficial” si Adevar. Ca e oficial sau nu, Adevarul e Unul.
    Esti slujitoriul lui Antihrist, aia e.

    E chiar distractiv, adica daca e scrisoare oficiala, nu mai sant eretici si atei si nemernici „epsicopii” ce sant de acord cu creta, da daca e neoficial atunci sant si atei si eretici si nemernici si slujitorii lui antihrist.
    Haide bre, ca e un non-sens total.

    Uite un citat:

    https://saccsiv.wordpress.com/2011/03/31/video-parintele-adrian-fageteanu-a-fost-la-un-pas-de-moarte-dupa-ce-patriarhul-daniel-l-a-lovit-in-cap-cu-carja-de-otel/

    Spune Parintele Fageteanu ref la anti-patriarh:
    „preaindracit, eretic…” din astea
    Acuma, nu e chiar o scrisoare oficiala, da eu zic ca Parintelui Fageteanu ii cadea mana daca ar fi scris „preafericit” intr-o scrisoare oficiala catre Daniel.

    Da oare cum o fi bine sa ne adresam antihristului in scrisorile oficiale?

    Si inca ceva:
    toate adresarile astea oficiale politic corecte, au schimbat ceva? Au indreptat lucrurile? I-au facut sa renunte la rataciri? hai sa zicem incepand cu Atenagora.
    Si atunci?

    Apreciază

   • saccsiv said, on ianuarie 3, 2017 at 6:52 am

    mircea.v

    Tu deja consideri ca sunt “super-mega tampenii lumesti” faptul ca li s-a spus inca din vechime Ierarhilor: “IPS, sau PS”

    Eu te-am rugat sa aduci citate din care sa reiasa ca Sfintii se adresau altfel in scrisorile lor oficiale. Tu raspunzi:

    “Acum sant alte vremuri, nu tot ce era inainte e valabil in vremurile Apocalipsei”

    Nu-i un non sens ca un preot sa se exprime astfel in scrisorile oficiale.

    Apreciază

   • mircea.v said, on ianuarie 3, 2017 at 1:00 am

    Concluzie:

    daca eu preot nu te mai pomenesc ca episcop, inseamna ca pt mine nu mai esti episcop, si daca nu mai esti episcop mai ramane doar formularea politicoasa „domnule”, sau „draga domnule”.

    Daca eu nu te mai pomenesc ca episcop, dar ma adresez cu „episcop, sau IPS sau PS” inseamna ca am o problema de logica elementara, pt ca totul devine un non-sens, si ma contrazic eu pe mine.

    Sfantul Paisie se adresa asa, ref la Atenagora, ca spera sa mai indrepte ceva, era ecumenismul mai la inceput, abia atunci scotea capul mai curajos… Dar, dupa cum a aratat timpul, astfel de politeturi oficiale nu au dat nici un rezultat.

    Oricum nu se mai poate salva nimic cu aceste „oficiale”, nu mai are ce sa se aleaga praful, ca s-a ales deja, si asa va ramane.
    „E vremea lui scapa cine poate”

    Apreciat de 1 persoană

   • Ionut said, on ianuarie 3, 2017 at 10:06 am

    Ioana, Mircea v., Aurora

    Din momentul in care ii spui „domnule Daniel” sau „domnule Teofan”, consideri deja ca e apostat fara posibilitate de indreptare, fara cale de intoarcere, deci nu are rost sa-i mai scrii.
    Daca e sa fim rigurosi, si formularea „domnule” ar trebui exclusa din limbajul nostru cotidian

    „Căci deşi sunt aşa-zişi dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, – precum şi sunt dumnezei mulţi şi domni mulţi,
    Totuşi, pentru noi, este un singur Dumnezeu, Tatăl, din Care sunt toate şi noi întru El; şi un singur Domn, Iisus Hristos, prin Care sunt toate şi noi prin El.” (1 Cor, 8;5-6)

    Dar asta ar insemna sa ne adresam ca pe timpul revolutiei franceze cu „cetatene” sau ca in timpul comunismului cu „tovarase”.

    Cred ca exista si o formulare respectuoasa care nu-ti lasa impresia ca ai gresit, de exemplu „Parinte Patriarh”, „Parinte Mitropolit” etc.

    Apreciază

   • mircea.v said, on ianuarie 3, 2017 at 12:35 pm

    Ionut,

    da de unde frate ai tras tu concluzia asta „logica” ca daca te adresezi cuiva cu domnule, gata e apostat fara posibilitatea de recuperare?????????????

    S-a lepadat de Hristos, a iesit din Biserica, acum e in randul lumii lumesti, si folosim formulele politicoase lumesti. Chiar si asa si e prea mult cu „domnule”.

    15. De-ti va gresi tie fratele tau, mergi, mustra-l pe el intre tine si el singur. Si de te va asculta, ai castigat pe fratele tau.
    16. Iar de nu te va asculta, ia cu tine inca unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori sa se statorniceasca tot cuvantul.
    17. Si de nu-i va asculta pe ei, spune-l Bisericii; iar de nu va asculta nici de Biserica, sa-ti fie tie ca un pagan si vames.

    Pai daca in cazul de mai sus „sa-ti fie ca un pagan si vames”, iti dai seama cum e cand greseste fata de Ortodoxie?

    „Parinte” – presupune sa fie parinte.
    Da oare cel ce isi impinge copiii in prapastie poate fi numit Parinte? Aceasta ar fi nebunie, si este nebunie.

    Apreciază

   • mircea.v said, on ianuarie 3, 2017 at 12:43 pm

    saccsiv,

    Pai vezi, inca o data, ce spune Parintele Filotheu Zervakos. Nu stiu din ce vechime sant denumirile astea IPS si PS si preafericit, da parca din ce am citit eu din si despre Sfantul Ioan Gura de Aur, nu am retinut sa fie asa ceva atunci, adica pe la anul 400 dupa Hristos.

    Da daca e sa luam ca fiind important criteriul timp (cat de vechi), atunci zic si eu ce am mai zis, vezi Noul Testament.

    Apreciază

   • Ionut said, on ianuarie 3, 2017 at 2:07 pm

    Mircea v.
    Ne intoarcem de unde am plecat. Atunci, daca il consideri cazut din demnitatea de episcop, daca zici ca nu mai e episcop, la ce sa-i mai scrii? Ca sa ce?

    Apreciază

   • sky said, on ianuarie 3, 2017 at 4:08 pm

    mircea.v

    vorbesti ca ereticii protestanti:

    ––-„pai io as merge la Biblie, sa vedem care sant adresarile in Noul Testament, si sa vedem cum se vorbeste despre cel mai mare om nascut din femeie, de ex. ca parca asa spune Mantuitorul despre Ioan Botezatorul. Sa vedem care sant adresarile in epistolele Sfantului Apostol Pavel, care parca spune ca noi toti santem frati… Nu mai zic ce raspunde Mantuitorul, ca cine vrea sa fie mai mare, sluga tuturor sa fie. Si cum umbla Iisus Hristos, si parca spunea si ca nici macar invatatorule sa nu numim pe altii ca Invatatorul Unul e… din astea.
    S-a numit vreun Apostol, IPS, sau PS? S-a numit Sf Ioan Botezatorul IPS sau PS? Sau preafericit?

    Toate IPS-urile si PS-urile astea sant niste super-mega tampenii lumesti, si cu astea a inceput slava desarta la ierarhi. Nu era suficient, episcop, mitropolit, patriarh? Nu frate, mai trebuia si IPS, PS, si super-oligofrenul „preafericit”.”––

    Apreciază

 5. Ioan said, on ianuarie 2, 2017 at 7:02 pm

  http://www.voskrese.info/spl/cyr3.html

  Apreciază

 6. Bu_florin said, on ianuarie 2, 2017 at 7:05 pm

  Priviti si ceva noutati despre calendarele 2017

  Calendar cu sinodul cel desfranat
  http://www.exarchat.eu/spip.php?article1899

  Si ceva mai autentic romanesc, calendar cu pictura in stilul „AB”
  http://episcopiagiurgiului.ro/Stiri/showarticle.php?articleID=4747

  Apreciază

 7. Bu_florin said, on ianuarie 2, 2017 at 7:13 pm

  In concluzie, Biserica Rusa nu a participat la sinod dar nici de buna nu putem so luam pt ca recunoaste sinodul si l-a pus pe calendare, pt a il baga in casele tuturor credinciosilor. Nu stiu daca si Bulgarii sau alte tari participante sau neparticipante, au ales sa bage sinodul cu sila in casele credinciosilor.

  Apreciază

 8. sorin said, on ianuarie 2, 2017 at 7:41 pm

  Frate Vasile, cine invita la schimsa? Aveti o lista? Sau faceti afirmatii asa fiindca cineva are ceva personal?

  Apreciază

 9. sorin said, on ianuarie 2, 2017 at 7:55 pm

  Frate Vasile stii ca deja s-a dat apa la moara cu aceasta scrisoare publica ? Stii ca in scrisoare se tot da exemplu sinodul bulgar de parca ala e un exemplu. Deja sunt parinti pomenitori care saptamana trecuta au scris mesaje publice ca sinodul bulgar este un exemplu si nu gruparea de la Radeni sau nu stiu de unde. Acesti preoti ecumenisti sustin ca sinodul bulgar nu este deacord cu ecumenismul, dar sunt in comuniune cu ierarhii nostrii deci in concluzie cei de la Radeni sunt rataciti ca au intrerupt comuniunea cu ierarhii romani. Frate Vasile, in problema asa zisei schisme este vorba de cateva persoane despre care stiu bine. Pana si in scrisoare, se afirma ca e vorba de un numar mic de persoane. Eu imi pun intrebarea? despre ce schisma e vorba din moment ce acele persoane personal au lasato mai moale? Nu se putea rezolva problema personal si nu facand si publicand scrisori in care se fac afirmatii grave? Sau poate chiar exista vreun grup care urmeaza sa faca schisma. Rugam sa fim anuntati si noi ca sa ne ferim. Acele persoane si au spus parerea si atat. Nu au nici o putere de a face schisma ci in cel mai rau caz ele singure sa se rataceasca, si pentru asta nu trebuiue sa faci scrisori publice. Este urat si se da apa la moara la ecumenisti ca sa rada de noi. Ar trebui ca unii din noi, mai ales cei cu putere de decizie sa mai lase mandria si sa accepte sfaturi de la parinti. Acesti lideri in momentul de fata sunt pe un drum care poate duce la schisma.

  Apreciază

  • saccsiv said, on ianuarie 2, 2017 at 8:14 pm

   sorin

   Cine, de la ce parinti si ce sfaturi sa accepte?

   Mihai-Silviu Chirila a tras un semnal de alarma. Cum trebuie preotii sa vorbeasca oficial cu Ierarhii. Daca se va proceda ca pana acum, va fi bine. Daca se vine cu noutati din dreapta, se va alege praful. Ce atata vorbarie?

   Apreciază

   • sorin said, on ianuarie 2, 2017 at 8:58 pm

    Si de ce afirma ca sunt cateva persoane care invita la schisma?

    Apreciază

 10. Ionuț said, on ianuarie 2, 2017 at 8:10 pm

  Un documentar tulburător despre eutanasia din Belgia. https://www.youtube.com/watch?v=hCRpuTRA7-g

  Apreciază

 11. Marius said, on ianuarie 2, 2017 at 11:12 pm

  Preafericirii Sale, Patriarhului Ecumenic, kir Bartolomeu, Preacinstitul nostru Părinte și Stăpân,/Preafericite Părinte și Stăpâne, Ne adresăm Preafericirii Voastre cu profund respect întru Domnul și Vă prezentăm respectul nostru fiesc și smeritele noastre urări prin epistola aceasta pe care o trimitem la începuturile noului an al bunătății Domnului, pomenind zi și noapte cinstitul Vostru nume în smeritele noastre cereri către Domnul

  Nu e nevoie de atata lingusala,supunere, slugarnicie si ipocrizie. Stapane, Inalt Prea Sfintit. Preafericirii Sale, Patriarhul Bartolomeu. Ne adresam… si continui cu ce ai de zis. Iertati-ma dar oare n-ati citit ce spune Sf Paisie Aghioratul despre PF Bartolomeu. Pr Ciprian are dreptate, normal ca te adresezi cu PS, PF, doar la nivel formal ca inima ta sti ca acela e eretic si tradator al Dreptei Credinte.

  Apreciază

  • saccsiv said, on ianuarie 2, 2017 at 11:44 pm

   Marius

   Deci cum te adresezi ca preot?

   Cum sa aiba pr Staicu dreptate? El se adreseaza Ierarhului cumva, dar cere altora sa se adreseze altfel …

   Apreciază

   • Apa trece, pietrele rămân. said, on ianuarie 3, 2017 at 9:13 am

    Eu zic sa nu facem un caz din ce a zis Părintele Ciprian Staicu. Nu suntem în situația lui. În momente diferite, putem vedea în mod diferit aceeași problema. Nu cred ca e o problema majora. Depinde cât ne întărește Dumnezeu sa fim de sinceri in fiecare moment. Fără ajutorul Lui, nimic bun nu putem face. Bine ca nu ne apucam sa spunem ,,sanctitate”! Ortodoxiei îi este caracteristica o adresare mai smerită.

    Apreciază

   • saccsiv said, on ianuarie 3, 2017 at 9:27 am

    Apa trece, pietrele rămân.

    N-ai zis nimic.

    Apreciază

 12. saccsiv said, on ianuarie 3, 2017 at 12:01 am

  tanase

  In avantul vostru, veti distruge rezistenta anti ecumenista.

  Ia-o pe scurtatura: cum zici tu ca trebuie sa se adreseze oficial un preot nepomenitor catre Ierarh?

  De ce te iei de Mihai-Silviu Chirila? El explica de fapt motivul pentru care absolut toti preotii nepomenitori s-au adresat la fel Ierarhului. Cum ar fi sa te duci la preotii nepomenitori sa le “demonstrezi” la fel ca sunt de fapt intrusi, deoarece s-au adresat astfel Ierarhilor in scrisorile lor oficiale?

  Apreciază

  • tanase said, on ianuarie 3, 2017 at 10:19 am

   Am explicat dar se pare ca argumentarea mea e mai greu de digerat. Te adresezi respectuos PF-ului, IPS-ului, insa nu INGRETOSATOR DE RESPECTUOS riscand sa cazi astfel in penibilul grotesc! Trebuie folosit echilibrul, dres cu bun-simt, intelepciune si demnitate crestin-ortodoxa. Pe mine m-a deranjat ideea de „SCHISMA„ pe care o tot flutura M S Chirila inca din titlu. Intelegi acum?
   Cum e cu adresarea asta; „Preafericirii Sale, Patriarhului Ecumenic, kir Bartolomeu, Preacinstitul (!!!) nostru Părinte și Stăpân(!!!),/Preafericite Părinte și Stăpâne(!!!), Ne adresăm Preafericirii Voastre cu profund(!!!) respect întru Domnul și Vă prezentăm respectul nostru fiesc și smeritele noastre urări prin epistola aceasta pe care o trimitem la începuturile noului an al bunătății Domnului, pomenind zi și noapte (!!!) cinstitul (!!!) Vostru nume în smeritele noastre cereri către Domnul” E bine asa, tie iti place si crezi ca asta e o atitudine corecta si demna?
   Degeaba ai „arma cuvantului„, „cunosti legea„ daca nu ai echilibrul, discenamantul folosirii corecte a acestora!
   PS Longhin Jar, in predica din 19 iunie 2016 spunea: ”S-au dus în Creta ca patriarhi și s-au întors ca niște cârpe spurcate, fără Duhul Sfânt!”, si multe altele. Deci pentru ca PS L. Jar a vorbit despre cretani “tratându-i de ca şi când ar fi reduşi la stadiul de mireni” … e schismatic conform lui M S Chirila! Te rog corecteaza-ma daca gresesc. Intelegi acum ce zic?
   Ia-o si tu pe scuratura si lamureste-ma; AU CRETANII SFINTENIE? DACA NU AU, ACESTIA SE AFLA „reduşi la stadiul de mireni” si esti, cf. lui M S Chirila – schismatic! Sau … mai au sfintenie DAR cu „iconomie”!?!

   Apreciat de 1 persoană

   • saccsiv said, on ianuarie 3, 2017 at 12:21 pm

    tanase

    Tu stii ce vrei sa spui.

    Dupa tine, preotii nepomenitori s-au adresat corect pana acum?

    Apreciază

   • gheorghi said, on ianuarie 3, 2017 at 12:58 pm

    Tot citesc si vad multa iritare care „da” in ura….
    Dl. Chirila ne da exemplu profund de iubire crestina cu inima sfasiata: sa-i apelam cum se cuvine pozitiei dobandite pe care o detin administrativ in ciuda caderii apostate.
    Chemandu-i astfel se poate dezmorti inima vreunuia, poate iesi mintea din chingile demonice ale fricii, mandriei si incapatanarii in eres.
    Ii „strigam” cum ar trebui sa fie fiindca pot reveni acolo unde poporul are nevoie de drepti pastori…
    Tatalui betiv, celui care te abandoneaza … ii spui tot asa, „tata” chiar daca o faci cu lacrimi in ochi, infometat, inghetat de frig si frica…
    Oricum se vor petrece faptele in continuare, doar cerandu-le sa se indrepte cu cuviinta si smerenie se poate pastra inima curata.
    Au cazut si nu deschid ochii sufletului – macar sa auda chemarea indurerata a poporului, asa cum cel aflat in coma aude dar nu poate ractiona pana se trezeste si marturiseste toate cele auzite…
    Daca ne aflam la slujba si sint pomeniti, sa spunem ca sint nevrednici – nu cred ca trebuie strigat, cuvantarea este auzita, nu ma indoiesc, de Cine trebuie.
    In Ardeal se pomeneste ereticul Hossu – cica peste tot ! – sa fie pace intre romani, intre crestini si papistasi!!!
    Personal imi este greata de asa motivare ecumenista insa cei „scoliti” acolo considera normal!?!
    |i nu este decat un amanunt de incolonare spre iad prin spurcarea cu erezii…
    Cu cine sa te „certi”?

    Apreciază

   • tanase said, on ianuarie 3, 2017 at 5:13 pm

    Saccsiv, REFERITOR LA „RASPUNSUL rezistentei ortodoxe de la RADENI la COMUNICATUL PATRIARHIEI”, personal nu sunt de acord cu cateva expresii din ultimul paragraf;

    „În consecinţă, Vă rugăm ca pe nişte părinţi ai Bisericii noastre, să ne acordaţi măcar o parte din dragostea creştină şi înţelegerea pe care le-o acordaţi eterodocşilor, cu care sunteţi angajaţi în dialogul pentru “restaurarea unităţii creştinilor”, şi să acceptaţi că nu suntem schismatici, nu dorim să creăm dezbinare în Biserică, nu dorim să părăsim Biserica, nu acuzăm pe nimeni de trădarea Ortodoxiei, dar, din motive de conştiinţă, nu putem accepta hotărârile sinodului din Creta, pe care le considerăm eretice.”

    Nu sunt de acord cu;
    „ca pe nişte părinţi ai Bisericii noastre”
    Nu sunt de acord cu;
    „să acceptaţi că nu suntem schismatici”
    Nu sunt de acord cu;
    „nu acuzăm pe nimeni de trădarea Ortodoxiei”.
    As prefera sa fie scoase din context!

    REFERITOR LA articolul lui M S Chirila, „Celor ce ne invită la schismă: Nu, mulţumesc!”, reiterez toate celelalte remarci facute de mine (si inca nepublicate de tine pana acum), la care mai adaug urmatoarea discutie dintre mine si M S Chirila;

    Eu; Un raspuns cam „prea elegant” si cam „prea la limita” slabanogirii duhului crestin-ortodox. Cand inca mai dai cinste unuia care permanent greseste (fie si ierarh) si nu cauti sa te situezi pe pozitia demnitatii adevarului, acesta (ierarhul), va continua sa-si reconfirme statututul de „mini-papa” castigat!

    Mihai-Silviu Chirila; gresiti crezand ca „li se da cinste”, li se recunoaste doar un statut pe care il au din punct de vedere administrativ, cel putin. atat. credeti ca injurandu-i pe episcopii cazuti va situati pe „pozitia demnitatii adevarului”, va inselati, facand asta va situati pe pozitia celui ce se considera etalon al adevarului, iar asta e o pozitie extrem de periculoasa

    Eu; Serios? A spune „li se RECUNOASTE doar” mi se pare exagerat. Cercetati in DEX valentele defintiei „a recunoaste” si o sa vedeti cat de periculos este sa „recunosti”, chiar si acest statut, unor ierarhi apostati scoliti prin occident la care, actiunile lor conjugate au ca rezultatat departarea de credinta, de valorile duhovnicesti autentice. ” facand asta va situati pe pozitia celui ce se considera etalon al adevarului” – Asa deci, NIMENI nu poate sa contrazica vre-un appostat, mai ales daca e si ierarh, altfel cade in „pericolul” de a se crede „etalon al adevarului” – WOW ce tare!

    Eu; Mai spuneti „Trădarea este, prin natura sa, o acţiune conştientă a voinţei, prin care trădătorul îşi asumă trădarea cu deplină ştiinţă.” – Ok! Daca nu aveti puterea sa-i numiti „tradatori”, din motivele pe care le-ati expus, ar putea fi totusi numiti cumva … sa zicem … „idioti utili”? E „firesc”, in cazul asta, sa le „recunosti” statutul unor „idioti util” ajunsi in functiile „administrative” si sa speri ca se vor schimba? Eu zic ca nu sunt idioti, iar daca se comporta asa pentru ca …”poate fi vorba de neştiinţă, poate fi vorba de presiuni exercitate asupra lor, poate fi vorba despre sentimentul că chiar e bine aşa cum au procedat” … inseamna ca sunt OAMENI SLABI! Iar „dacă mâna-ți slabă sceptrul ți-o apasă,/ Altuia mai harnic locul tău îl lasă!” – cine-i tine in locul ala? le place sa fie numiti „stapani”?

    Eu; „Dintre noi au ieşit, dar nu erau de-ai noştri, căci de-ar fi fost de-ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci ca să se arate că nu sunt toţi de-ai noştri, de aceea au ieşit.”(In 2;19) O fi buna atitudinea asta, e cu „respect si recunoastere”? Nu cred ca ar putea fi acuzat Sf. Ioan ca s-ar situa „pe pozitia celui ce se considera etalon al adevarului”! E clar ca ierarhii apostati „au iesit dintre noi DAR NU ERAU de-ai nostri”!

    Eu; „Faptul că nu dorim să acuzăm pe nimeni de trădarea Ortodoxiei nu înseamnă că am acceptat erezia cretană sau că îi exonerăm pe arhierei de vina de a o fi acceptat, ci doar că nu ne asumăm dreptul de a judeca noi pe cineva pentru trădarea Bisericii.”
    „Faptul că nu dorim să acuzăm pe nimeni de trădarea Ortodoxiei” – deci NU acuzi, NU-i INVINOVATESTI
    EXONERÁ, exonerez, vb. I. Tranz. (Rar) A scuti pe cineva, total sau parțial, de o datorie, de o obligație, de o sarcină …
    „NU înseamnă că … II EXONERAM pe arhierei de vina de a o fi acceptat” – deci NU-I scutesti de VINA
    „ci doar că NU NE ASUMAM DREPTUL dreptul de a judeca noi pe cineva pentru trădarea Bisericii.” – deci NU va ASUMATI …
    Concluzia? Ce faceti de fapt? Marturisiti?!?

    Apreciază

   • tanase said, on ianuarie 4, 2017 at 5:04 pm

    @ghiorghi – esti poet.

    Apreciază

 13. mihai444 said, on ianuarie 3, 2017 at 3:13 am

  iata un motiv pt. care o ”somnitate” a ortodoxiei romanesti pastreaza randul dictat de ”preafericitul”. https://www.facebook.com/trinitastv/videos/600296303488370/?hc_ref=NEWSFEED slab si filmul :)))

  Apreciază

 14. adi said, on ianuarie 3, 2017 at 12:31 pm

  Rătăciților nu trebuie să le dăm nici o ocazie să ocolească adevărata problemă, și anume erezia din Creta. Dacă îi vom jigni cu tot felul de apelative, mai ales în scrisori oficiale, vor putea să arate cu degetul și să evite adevărata problemă. Mai ales în vremurile astea unde toți sînt bolnavi de diplomație, ne vor cataloga drept nebuni într-o secundă, și restul credincioșilor nici nu vor mai asculta ce avem de spus. Părintele spunea să îi mustrăm în duhul dragostei, cu milă, ca pe niște victime. În schimb și mie îmi place să le zic vicleni, șerpi, lupi, trădători, vânzători, iude… dar fac asta în discuții cu oamenii care înțeleg și între patru ochi. Media abea așteaptă niște declarații ‘incendiare’ să aibă ce să răstălmacească, și media e de partea lor. Părintele mai spunea să ne rugăm pentru ei, că asta este singura noastră armă, altfel nu îi vom convinge să se lepede de adunarea de la Creta. Nici scrierile și faptele Sfinților Părinți nu îi conving, dar noi cu discursul nostru, oricât de teologic. Ce să mai zic dacă îi și jignim. Oricum ei nu se mai întorc, „prea înalții”, căci sînt atei, dar ceilalți credincioși, văzând duhul nostru de dragoste și milă pt. ei poate vor începe să își pună unele întrebări.

  Apreciază

 15. mircea.v said, on ianuarie 3, 2017 at 6:18 pm

  @sky,

  Da ortodocsii nu mai trebuie sa stie de Biblie? In Sfanta Traditie, Biblia e pe primul loc.
  Cunosc f bine ce zic protestantii, asa ca o aburesti.

  spune-mi ce am zis gresit, ce dogma ortodoxa am incalcat, nu ca „vorbesti ca ereticii protestanti”

  Si eu pot sa-ti zic ca vorbesti ca un papagal, da ce rezolv cu asta?
  Zi ceva concret daca ai de zis.

  Apreciază

 16. Raluca said, on ianuarie 3, 2017 at 9:40 pm

  Doar un sinod care ar condamna oficial ereziile din Creta ar putea pune problema îndepărtării din rangurile bisericești a ierarhilor semnatari în Creta, cu tot ce înseamnă aceste ranguri. Se poate întruni un astfel de sinod? Da, numai să existe ierarhi mărturisitori care să fie susținuți de o pliromă cât mai numeroasă, și de cât mai mulți preoți. Se va întruni acest sinod? Puțin probabil având în vedere că pliroma este aproape absentă/adormită, preoților le este frică/nu au curaj, iar ierarhii mărturisitori sunt tot mai puțini. Așa că deocamdată răspunsul ar trebui să respecte statu -quo-ul rangului bisericesc al celui căruia i se adresează, nu din slăbiciune, ci din motive de conduită corectă din partea preotului nepomenitor. Răspunsul ar trebui să fie civilizat și respectuos în exprimare, dar foarte ferm în mărturisirea dreptei credințe și în delimitarea de ereziile de orice fel. Și nu în ultimul rând pentru a nu da noi prilejuri de a fi criticați cei ce se luptă pentru dreapta credință pentru că nu au respectat ierarhia bisericii, și pentru a nu se creea tensiuni inutile între cele două părți. Ierarhia trebuie respectată, dar preoții nepomenitori trebuie să rămână fermi în apărarerea dreptei credințe, aducând cinstit și documentat toate argumentele pe care biserica le-a lăsat de-a lungul veacurilor în sprijiul acestui demers, pentru că aici nu e vorba de nici o schizmă, ci de apărarea cu înțelepciune a dreptei credințe.
  Așadar Mihai-Silviu Chirila are foarte mare dreptate.

  Apreciază

 17. IOANid said, on ianuarie 4, 2017 at 12:34 am

  Si eu cred ca nu mai trebuie periate aceste caiafe ale Ortodoxiei. Sa li se spuna simplu ,,domnule,, si oricum e prea mult…

  Apreciat de 1 persoană

  • el said, on ianuarie 4, 2017 at 7:20 pm

   IOANid

   in greceste se spune de exemplu : Kir Serafim ( al Pireului )…etc
   Kir inseamna ca este numit Domnul (Domnule

   Apreciază

 18. mihailavl said, on ianuarie 4, 2017 at 2:51 am

  Dacă nu mai învață Drept Cuvântul Adevărului nu este prea mult spus IPS? Ne învățând drept nu au rămas doar cu o funcție onorifica, administrativă ? Da, trebuie să fim respectuoși, le putem spune Patriarhul, Mitropolitul, Arhiepiscopul, Episcopul funcțiile care le au. Când or să mărturisească impotriva panereziei ecumenismului atunci le spunem dragii noștri Arhierei.

  Apreciat de 1 persoană

 19. Pąʍvo said, on ianuarie 4, 2017 at 1:08 pm

  Nu condamn pe preotii nepomenitori care se adreseaza preasfintitilor asa cum au facut-o pana acum, desi eu personal nu i-am mai numit demult astfel.

  Apreciază

 20. Sluga netrebnica said, on ianuarie 4, 2017 at 7:46 pm

  Din viaţa Sf. Sfințit Mucenic Eusebiu, Episcopul Samosatelor:
  „Iar în cetatea Samosatelor, în locul Sfântului Eusebiu a fost trimis de arieni un episcop cu numele Evnomie care cugeta cele arieneşti. Acela venind în cetate, nimeni nu i-a dat cinstea ce i se cuvenea unui episcop; pentru că n-a ieşit întru întâmpinarea lui nici un om, nici bogat, nici sărac, nici meşter, nici lucrător de pământ, nici bărbat, nici femeie, nici bătrân, nici tânăr, nici măcar un copil, deoarece toţi cetăţenii erau dreptcredincioşi şi nu voiau să cinstească pe episcopul cel răucredincios, nici să se binecuvinteze de el şi nici să-l vadă. Deci Evnomie a intrat în episcopie şi a luat biserica sobornicească cu stăpânire împărătească. Iar oamenii, văzând aceasta, nu se mai duceau la biserica aceea, neiubind pe ereticul care era într-însa arhiereu şi nimeni nu mergea la el nici în casă, nici în biserică, nici la casa arhierească”.

  Apreciază

 21. ASTRADROM, incotro? | Saccsiv - Weblog said, on ianuarie 31, 2017 at 1:47 am

  […] Inca un motiv de dezbinare: CUM SA SE ADRESEZE PREOTUL nepomenitor catre Ierarhul ce a semnat in Cre… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: