SACCSIV – blog ortodox

Parintele Antim: NU LE LUATI. TREZITI-VA PANA MAI E VREME. Interviu recent despre cipuri, carduri, buletine, CNP si filmul “Sarea pamantului”

Posted in Uncategorized by saccsiv on decembrie 6, 2015

– Părinte Antim, ce ne puteţi spune despre duhul ăsta globalizator care este acuma în lume şi care vrea să transforme oamenii în cifre, în numere, să-i depersonalizeze – ca şi cu CNP-ul şi cu documentele ăstea cu 666 – numele Antihristului fiind număr, identificat astfel în Apocalipsă? Acum doresc să ne identifice pe toţi prin  numere.

– Eu cred că, aşa cum o fost în perioada comunistă, când s-o mers pe etape, începând de la copii care erau instruiţi ca să-i facă pionieri, apoi utecişti şi apoi membri de partid, la fel acuma sunt nişte etape în duhul ista globalizator, pentru că şi aceea a fost tot lucrare demonică, da, comunismul o fost tot o lucrare a celui rău, ca să zic aşa. Am putea să o asemănăm cu calul roşu din Apocalipsă. Şi aicea se merge pe aceste etape. Iacă: li s-o dat oamenilor coduri numerice personale, pe urmă s-o spus că mai trebuie şi altceva. S-o introdus documente cu acest cod de bare. Codul de bare, după cum spun specialiştii, citit în EAN 13, are trei de şase; trei de şase care fac referinţă la Apocalipsă, capitolul 13 – că zice: „va sili şi pe cei mici” fiara, „şi pe cei mici va sili şi pe cei mari şi pe cei bogaţi şi pe săraci, şi pe liberi şi pe robi ca să-şi pună semn pe mână sau pe frunte încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât cel care are numărul sau numele satanei, şi numărul lui este număr de om – spune – şi este 666”. Iată şi oamenilor li s-a dat acest cod numeric personal. Antihristul are cod numeric personal 666. Noi nu putem rămâne fără nici o împotrivire – creştinii mai ales; nu mă refer la ceilalţi care n-au cunoaştere de prin alte ţări, de prin China, din Japonia, din Statele Unite, din Apus – unde Dumnezeu e departe de inima lor, Dumnezeul cel adevărat, că în Sfânta Scriptură, Sfântul Prooroc David zice: dumnezeii neamurilor sunt diavoli. Deci, iată dar, noi, ortodocşii, păstori, ierarhi, preoţi, călugări, mireni, dacă nu avem această înţelegere şi nu luăm aminte, ne găsim în mare primejdie. Primind şi acceptând aceste faze premergătoare fără nici un fel de reacţie, înseamnă că ne-am predat deja. Avem modele de reacţii la oamenii duhovniceşti, luminaţi de Dumnezeu, cum a fost Cuviosul Paisie Aghioritul care este trecut şi în rândul sfinţilor; deci Sfântul Paisie Aghioritul, el o tras semnalul de alarmă cu atâţia ani în urmă, încă de prin ’89 şi mai înainte, a spus de aceste lucruri, a scris şi multe cărţi, a lăsat şi o scrisoare de mână, ca să nu fie contrafăcută, în care vorbeşte despre aceste lucrări antihristice. La noi, în România, părintele Iustin Pârvu,  părintele  Arsenie  Papacioc,  părintele  Adrian  Făgeţeanu,  care au  făcut  atâţia  ani  de închisoare, au mărturisit şi ei şi ne-au explicat. Eu am avut discuţii cu unii stareţi şi chiar, să zicem, feţe mai sus-puse, privitor la lucrarea asta şi le-am spus: „Părinţilor,  dacă vrem mântuirea, repere de urmat nu pot să ne fie decât oamenii duhovniceşti, luminaţi de Dumnezeu, care au fost şi în ţara noastră, părintele Iustin, părintele Adrian Făgeţeanu, părintele Arsenie Papacioc. Apoi Sfântul Paisie Aghioritul. Care dintre noi o ajuns să vorbească cu Maica Domnului de câte ori o vorbit Sfântul Paisie? Care dintre noi o vorbit cu vreun sfânt cum o vorbit Sfântul Paisie cu Sfânta Mare Muceniţă Eufimia, cu Sfântul Arsenie Capadocianul, o vorbit şi cu alţi nenumăraţi sfinţi – cine o ajuns la măsura asta? Şi atunci de cine trebuie să ascultăm noi, de scolastici? De oameni care ne îndeamnă, chiar dacă sunt feţe bisericeşti înalte: că nu-i nimica, ia-le, fă ascultare? Nu se poate să ascult de scolastici, trebuie să ascult de Hristos! – că părinţii, enumeraţi mai înainte, sunt luminaţi de Duhul Sfânt, luminaţi de Hristos. Aceştia ne-au lăsat atenţionări, ca să zic aşa. Şi atunci?” Şi le-am spus: „Care dintre noi o făcut v’o zi de închisoare ca părintele Iustin Pârvu, nevinovat o îndurat atâţia ani de închisoare? El ne-a spus, şi are cuvânt; el, din experienţa de ani de închisoare, a văzut: cei care au făcut un compromis, cât de mic, în închisoare au mers în rostogolire tot în compromis. Aşa şi aicea, noi, creştinii ortodocşi, dacă facem compromisul ăsta şi nu ne gândim decât la lucrurile materiale, să trăiesc bine, să am servici, să am casă, să am maşină, să pot să mă descurc în viaţa aceasta, ce ne facem cu viaţa veşnică? Dar nu te gândeşti pentru ceilalţi, pentru generaţiile viitoare? Copiii tăi ce vor fi? Să le fie legate sufletele cu cătuşe în lagărul electronic, să fie cipuiţi ca animalele, cum îs dobitoacele: calul, oaia, vaca, mai ştiu eu, catârul şi cânii şi peştii prin mări? Deci, acolo să mergi? Dacă noi n-am făcut nici o zi de închisoare, pentru că aşa ne-o acoperit mila lui Dumnezeu şi aceştia o făcut şi mărturisesc că este pericol, pe cine trebuie să ascultăm?” Eu am fost, în 2008, în Athos, eram în Sihăstria atunci. Privitor la această lucrare antihristică am vorbit cu mulţi stareţi din Athos. Am vorbit cu stareţul Partenie de la Mânăstirea Sfântul Pavel şi o spus, convorbirea chiar e înregistrată pe intrenet,  categoric o spus  că nu trebuie luate actele cu microcip.  Am vorbit  cu un părinte  de  prin Caucaz, unul Rafael,  la fel o spus; am vorbit cu un părinte Ioan de la Noul Schit din Athos, am vorbit cu un părinte Nectarie din afara muntelui Athos, era stareţ la o mănăstire acolo şi mi-a  adus  şi  argumente.  El  o  întrebat  specialiştii  din  ţara  lui  dacă  în documentele acestea care au cod de bare este numărul satanei – şi s-o confirmat că este numărul satanei, 666. La fel, confirmarea a venit şi dinspre documentele cu cip, că au numărul 666 în ele. Cine mai vrea să mai afle este şi un CD, nu ştiu dacă este pus pe internet, în care este înregistrată o emisiune televizată  în care vorbeşte un comisar şef de poliţie din Bucureşti privitor la lucrurile astea. El afirmă că permisele auto au cip, paşapoartele au cip, şi arată acolo cu camera de luat vederi, că în acest cip este un set de de numere, iar la mijloc are 666. Face de trei ori cu fantă de lumină ca să arăţi că există numărul acesta controversat. Deci omul dacă primeşte aceste documente, nu-i  lepădare,  cum o spus  şi  părintele Iustin şi  Sfântul  Paisie  Aghioritul,  este  un început, o cădere. Nu te-ai lepădat prin implantare, dar ai căzut deja, ai dat o semnătură, ai acceptat, în locul peceţii Duhului Sfânt, pe care ai primit-o la botez, altă pecete, pe aceea a lui Antihrist, 666. Finalul va fi cu implantarea.  Dar şi căderea de acum este un pericol! Dacă ai primit aceasta, se întunecă mintea şi mergi în rostogolire, cum o spus şi părintele Iustin despre cei care au făcut compromisuri în închisoare. Fraţilor întru Hristos, primiţi de la un păcătos îndemnul: nu le luaţi!  Fac parte tot din neamul acesta şi mă doare sufletul şi pe mine, pentru că sunt unii creştini, care, întunecaţi la minte, iau acestea fără să-şi pună nici un semn de întrebare. Şi, ce-i mai rău, mulţi păstori, preoţi ai bisericii sau chiar ierarhi aşa spun că nu-i nimică. Sfântul Paisie Aghioritul spune răspicat să nu le luăm, deci noi trebuie de la un sfânt, dacă-l cinstim, să-i primim toată învăţătura – nu pe părţi, ca sectarii, că ei iau din Sfânta Scriptură numai anumite fragmente şi se duc în rătăcire şi-i trag şi pe alţii după dânşii.  Aşa şi noi, de la sfinţi, începând cu ierarhii, cu păstorii, să preluăm învăţătura completă ca să putem să ne mântuim, să salvăm şi alte suflete. Că şi Sfântul Paisie spunea:  „Mă mir şi eu cum aceşti păstori nu-şi pun un semn de întrebare… dacă-l ajută pe Antihrist la lucrarea lui şi dacă ei nu au această conştiinţă că este spre pierzare, mai duc şi alte suflete în rătăcire…”  Finalul, fraţilor, este pecetluirea care, în Statele Unite, după cum mi-a spus şi mie cineva, o adus informaţia de pe internet, aşa, cei de acolo, din  conducerea  acestor  State,  au  dat  lege  pentru  oamenii  care  vor  să  aibă  acces  la  servicii medicale să fie implantaţi cu cipuri. Deja implantul!

– Oare, părinte, iertaţi că vă întrerup, nu cumva şi la noi, în România, prin vaccinuri se introduc cipurile în mod mascat?

– Nu se ştie dacă în ascuns nu se fac deja aceste lucruri, poate se practică şi pe aici…

– Pentru că vaccinările astea – e o campanie agresivă acuma să le facă obligatoriu (ca în Franţa, de exemplu) şi prin şcoli şi grădiniţe – sunt forţate. Eu am protestat vehement împotriva lor.

– Creştinii care vor să salveze sufletele lor şi pe ale copiilor lor e bine să aibă cât mai puţină tangenţă cu doctorii, cât mai puţină tangenţă – ne referim cum au trăit bunicii noştri, părinţii noştri: să lecuiau cu plante, cu legături, cu frecţii, cu alte lucruri din acestea pe care le-a lăsat Dumnezeu în natură. Şi, în primul rând, vindecarea trebuie să fie a sufletului. Te-ai vindecat sufleteşte, atuncea Dumnezeu, dacă va considera că este  spre folosul tău, îţi  va da şi  sănătate trupească.

– Şi,  apoi,  ne-a lăsat Mântuitorul  una  din  cele  şapte  Sfinte  Taine,  Sfântul  Maslu. Spune, în  primul  Apostol  din această Sfântă Taină: „De este cineva bolnav între voi să cheme preoţii bisericii să se roage şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav; de va fi făcut păcate se vor ierta lui”. Deci, iată, alergăm întâi la tainele lui Hristos, nu la doctori. Aşa, repede la documente electronice, ca să pot să îmi susţin trupul şi celelalte! Trupul mâine moare şi, dacă o murit în păcate, te duci în fundul iadului şi poţi să iei câte şi mai câte, să ai documente din astea puse şi pe tine, şi cipuri să-ţi pui, dacă te-ai dus în fundul iadului, vai de sufletul tău. Ce folos are omul, aşa cum spune Hristos, de va dobândi toate, de va avea toată lumea aceasta, dar, dacă şi-o pierdut sufletul, zadarnic este; ce va putea da omul în schimb pentru sufletul său? Deci, îi rog pe păstorii bisericii, aşa, şi pe stareţii de mânăstiri, şi pe creştinii din ţara aceasta, să se gândească serios şi să-şi lucreze mântuirea, inclusiv cu refuzul acestor documente. Iată, Dumnezeu o lucrat privitor la cardul de sănătate, o lucrat Dumnezeu prin oameni laici; feţele bisericeşti foarte puţin s-au implicat să rezolve treaba aceasta. Au mers alţii acolo, au făcut dezbateri cu cei din Ministerul Sănătăţii şi Dumnezeu o dat alternativă. Şi le-am spus la mulţi creştini: de ce nu folosiţi – dacă Dumnezeu o dat varianta aceasta – să luaţi adeverinţă? De ce nu iei adeverinţă şi te duci repede la card? Îţi mai pui un drac în spate în plus şi acel diavol te cară la iad… Atunci, ce vom putea zice noi şi chiar cei care au răspundere majoră privind mântuirea sufletelor: episcopi, stareţi, preoţi? Ar fi de dorit ca şi ei să ia aminte, dacă Dumnezeu o dat această soluţie,  să se gândească şi să povăţuiască sufletele ca să nu se ducă la pierzare.

– În sensul acesta părinte, cum vedeţi o alternativă pentru CNP ?

– O alternativă pentru CNP ar fi o trezire a întregului popor. Dar dacă poporul zice şi înşişi păstorii spun, odată cu el, că nu-i nimic, chiar şi implantul şi documentele ăstea cu cipuri care au numărul 666, e foarte greu. Acum rezolvarea problemei rămâne individuală şi cu ajutorul lui Dumnezeu.

– Cât mai mulţi dintre credincioşi să meargă la poliţie, să ceară acte fără CNP. Asta ar trebui.

– Asta-i, asta ar trebui, dar, dacă ar avea credinţă, dacă s-ar lumina la minte, măcar să le refuze de la început pe ăstea şi pe urmă…

– Că zicea şi domnul Enache, când am vorbit cu dânsul, că totul se bazează pe CNP; introducerea CNP-ului a fost, ca să zic aşa, cărămida primă, şi totul s-a construit pe dânsa.

– Da.

– Temelia aia  trebuie  eliminată  practic.  De  asta  mă  lupt  şi  eu,  cu  ajutorul  lui  Dumnezeu, bineînţeles. Şi, na…, piedici sunt o grămadă.

– În concluzie, pentru toţi fiii duhovniceşti pe care-i am şi pentru ceilalţi, îi rog, în numele lui Hristos, îi rog pentru Hristos, să se trezască până mai este vreme. Aşa cum spune  Hristos:  „Umblaţi  în  lumină,  cât  aveţi  lumină”.  Dintotdeauna  ni  s-o  cerut  dreapta credinţă s-o avem pentru mântuire, s-o păzim ca lumina ochilor şi moralitatea lucrând cele zece porunci.  Dar  dacă în Biserică s-au ivit  şi  alte  pericole cum îi  ecumenismul şi  cum îi globalizarea prin aceste forme de constrângere şi de azvârlire a oamenilor şi a sufletelor în lagărul electronic; atunci ce trebuie să facem noi? Trebuie să intrăm în luptă şi  cu aiestea dacă vrem mântuirea.  Să le  ai  şi  pe acelea pe care le-a  cerut Hristos dintotdeauna şi  să intri în luptă şi pentru aiestea,  altfel nu-i mântuire. Şi să nu mai adoarmă păstorii, să nu mai  adoarmă creştinii că nu-i nimica. Să-şi pună şi  ei un semn de întrebare şi să se gândească la povăţuirile oamenilor sfinţi şi duhovniceşti. Că vine ziua întrebării şi, cum spun sfinţii, ne va pune Dumnezeu faţă în faţă: preot duhovnicesc şi sfânt cu un preot păcătos care a dus suflete la pierzare, arhiereu sfânt cu arhiereu care n-a purtat grijă de turma lui, laic cu laic; laic care s-a abţinut de la aceste capcane ale satanei cu laic care a vrut numai facilităţile acestea pământeşti: să fie bine pentru trup, să aibă din belşug de toate. Şi Mântuitorul îi va spune: iată acesta s-a luptat, a suferit, a fost prigonit, batjocorit, luat în râs – şi tu ai acceptat numai cele ale veacului! Şi poate să zică Hristos, şi sigur a zice atunci: „Nu te cunosc. Nu te cunosc pentru că nu M-ai mărturisit”. Mântuitorul spune: „Cel ce mă va mărturisi înaintea oamenilor şi Eu voi  mărturisi  pentru  el  înaintea Tatălui  ceresc,  cel  ce se  va  lepăda  de  Mine înaintea oamenilor şi Eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui ceresc”. Mărturisirea îi întru toate: şi la credinţă şi la moralitate, şi la cele zece porunci şi la aceste lucrări diabolice care au cuprins întreg globul pământesc – mă refer la ecumenism şi la această globalizare, începând cu documentele electronice {cu CNP-ul, nota mea} şi finalul: implantul în om şi azvârlirea sufletelor în lagărul satanic.

– Încă un cuvânt, părinte, despre filmul „Sarea pământului”, mai multe serii, în care stareţi din Rusia pun  foarte  bine problema privind  instalarea lagărului electronic, începând cu CNP-ul, codul numeric personal.

– Păi…

– L-aţi văzut şi dumneavoastră…

  … Eu l-am văzut.  Umblaţi  în  lumină cât  aveţi  lumina.  Omul care-i luminat de lumina cea adevărată a lui Hristos sesizează pericolul pentru el şi pentru celelalte suflete şi trage semnalul de alarmă. Care ascultă, aşa cum spune Hristos, pe păstorii adevăraţi, zice, pe El îl ascultă, „cine vă ascultă pe voi, pe Mine mă ascultă, cine se leapădă de voi, se leapădă de Mine”. Şi atuncea – cum am spus şi altora şi repet, să ascultăm de cei care ne spun lucrurile pe faţă, aşa, şi chiar dacă nu ne convine nouă, dar să ascultăm că ei vorbesc insuflaţi de Duhul Sfânt: păstori, preoţi, călugări, ieromonahi, chiar şi mireni simpli, care îndeamnă şi sfătuiesc la aceste lucruri duhovniceşti, la aceste lucruri privitoare la mântuire şi la viaţa veşnică.

– Mulţumim, părinte!

Gabriel BARBIR

Apărut în revista „Credinţa ortodoxă”, nr. 10 (224), octombrie 2015 şi nr. 11 (225), noiembrie 2015.

   Comentariu saccsiv:

Cititi va rog si:

Un marturisitor: PARINTELE ANTIM de la SIHASTRIA (actualmente viețuitor al mănăstirii Bistrița). CUM S-A OPUS catolicilor adusi de viitorul Patriarh Daniel. Ce invata despre CIPURI, despre VREMURILE APOCALIPTICE si despre DESFRANARE

Video: SAREA PAMANTULUI 4 seria 2

Video: O noua subtitrare – SAREA PAMANTULUI 2 seria 1 – Schiarhimandrit Hristofor din Tula

VIDEO: Sarea pamantului – Schiarhimandrit Hristofor din Tula: “DACA VETI ACCEPTA mai intai asigurarea, apoi in al doilea rand codul numeric personal, in al treilea rand pasaportul, NU VETI MAI AVEA CALE DE INTOARCERE”

Video: SAREA PAMANTULUI 5 (partea 1 si 2) – Egumenul Gurie Chezlov

VIDEO: Sarea pamantului – Protoiereul NICOLAE RAGOZIN. Si ceva despre vremea cand nu vom mai merge la biserica. PROFETIE: cand il vor ingropa pe LENIN, va veni ANTIHRISTUL

VIDEO: Sarea pamantului 3 – Parintele NIKOLAI GURIANOV

Video: SAREA PAMANTULUI – Filmul 4 seria 1

 

Reclame

118 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. mircea.v said, on decembrie 6, 2015 at 6:56 pm

  Pt cnp e prea tarziu sa se mai poata face ceva.

  Vasile, nu se mai vad deloc comentariile la articolul cu audio Parintele Fageteanu

  Apreciază

  • saccsiv said, on decembrie 6, 2015 at 7:36 pm

   mircea.v

   Intr-adevar, nu se mai vad. Dar nu stiu de ce.

   Apreciat de 1 persoană

  • sorin said, on decembrie 6, 2015 at 7:53 pm

   Chiar daca e tarziu cnp ul nu este bun
   Ne inlocuieste numele de botez. E mare pacat. Trebuie sa renuntam la el si atunci o sa vedem cu adevarat cate probleme apar, dovada ca pe multi au inselat asa zisa renuntare la carduri dar au CNP. Zilele astea am discutat cu cineva care nu are card, dar cand i am zis ca ar trebui renuntat la CNP s-a panicat si mi-a zis ca ce va face daca renunta la buletin? Vedeti? Mantuitorul pune intrebarea daca va mai gasi credinta pe pamant cand va veni. Vedeti cat este de grav?
   Parintele Vasile Novikov intr o inregistrare spune clar ca datorita luarii CNP ului multi vor lua si cipul fiindca sunt intunecati. Dansul chiar spune ca toata lumea este compromisa. uitati aici inregistrarea.

   Apreciat de 2 persoane

   • cosminmatiu said, on decembrie 6, 2015 at 8:06 pm

    La rusi din cate stiu eu abia de cativa ani se introduce cnp-ul, noi ne-am nascut cu el

    Apreciază

   • mircea.v said, on decembrie 6, 2015 at 8:48 pm

    Normal ca nu e bun si ca asta a fost primul pas. Si Parintele Antim da de inteles ca macar de am refuza de acum incolo, acte electronice…

    Apreciază

   • carla said, on decembrie 6, 2015 at 9:07 pm

    La rusi e deja 3 in 1, toate pe un card.

    Apreciază

   • veaceslav said, on decembrie 7, 2015 at 8:44 am

    Pentru Carla, de dupa destramarea imperiului sovietic, la rusi, ca si la noi(moldova), in anii 90, se introduce cnp-ul, si tias spune ca majoritatea oamenilor, peste 90% il au, printre cunoscutii mei(frati de credinta) sunt care nau de 10 ani nici un act, leau ars pe toate, si traiesc, au ce minca au cu ce se imbraca, si culmea merg pest hotare, veti spune cum? -cu credinta, mai citit odata psalmu 90, asta vara am fost cu ei la Poceaev ca si eu is fara acte, am trecut vama pin popusoaie, cu rugaciune, si aveam aceasta incredere profunda ca vom trece bine, si asa si a fost, si incolo si inapoi, eu personal am forma 9(un document intern fara idnp,cu care nu poti trece hotarele) dar duhovnicul ne spune daca putem si pe asta sal ardem.

    Apreciază

   • el said, on decembrie 7, 2015 at 1:41 pm

    veaceslav

    SLAVA DOMNULUI ca mai exista si oameni ca voi fratilor si asemenea duhovnici ASCULTATORI de Stareti!
    Sa stii ca si in Rusia sunt MUTLI ucenici ai acestor Parinti din filmele „Sarea Pamantului” si ai altora care NU AU acte cu cnp sau altfel de acte anticristice !

    In Romania INCA NU exista asta ceva, asemenea oameni TREJI !
    Multumim Lui Dumnezeu si pentru cuvantul Parintelui Antim si sa ne rugam sa izbandeasca osteneala fratilor care incearca sa obtina legal posbilitatea de a renunta la cnp-uri si a trai doar cu simplele acte cele dinainte de 1978.

    Daca poporul NU MERITA demersul acestor oameni NU va reusi dar macar sa deschida Dumnezeu mintea si inima celor TREJI sa RENUNTE fiecare in mod personal a acest fel de acte si sa incerce sa traiasca/supravietuiasca cum va randui Dumnezeu, ceea ce e MARE MUCENICIE in Romania de azi !

    Apreciază

   • el said, on decembrie 7, 2015 at 4:18 pm

    sorin

    MARE Marturisitor si MUCENIC Parintele Vasile Novikov ! un Sfant al zilelor noastre !
    ar trebui traduse si publicate si in ro TOATE intregistrarile/filmele cu el.

    el este autorul sintagmei atat de ACTUALE : „ducatorii DEGEABA la Biserica” ,aplicata crestinilor care se cred „evlaviosi” si „practicanti” dar care sunt de fapt pe cea mai pura cale anticristica prin LIPIREA lor incapatanata de INSELARI si „pogoraminte” de toate felurile.

    Apreciază

  • Gabriel M. said, on decembrie 7, 2015 at 9:56 am

   Atat timp cat ai si numele si cnp-ul in buletin nu se poate spune ca numele de botez l-am inlocuit cu un numar. Cel mult se poate spune ca s-a atasat numelui si un numar.
   In plus eu zic sa nu ne smintim si sa citim totusi in Scriptura. Sa intelegem ca astea sunt pasi premergatori pecetii. E bine si indicat sa luptam pe cat posibil cu ele dar pecetea va fi pusa pe mana sau pe frunte. Oare a omis scriptura sa specifice si de carduri?

   Sa nu ne smintim si sa nu le acceptam usor, dar sa luptam cu ele pt ca prin carduri ne manipuleaza si forteaza vrajmasul sa primim mai tarziu pecetea.

   Parintele Iustin a spus „sa nu ducem la extreme lupta cu cardul de sanatate. inca nu e pecetea.”

   Apreciază

   • el said, on decembrie 7, 2015 at 1:45 pm

    GarielM

    se vede deja DIRECTIA pe care o ai si pe tema aceasta!

    „succese” la justificat cipurile/actele pe viitor, ca „nu e pecetea” !
    numai ca pecetea va urma si ea la fel de firesc ca actele/cardurile pe care le acceptati acum cu atat „inteleapta” ingaduinta si tot cu „justificari” de la „Parintele Justin cel manipulat/falsificat de voi si dupa moartea sa!

    Apreciază

   • Gabriel M. said, on decembrie 7, 2015 at 4:21 pm

    @el
    Tu chiar nu pricepi nimic din ce am scris? Ai inteles ca sunt procip. Las-o asa prietene ca o iei pe dealuri.

    Apreciază

   • sorin said, on decembrie 7, 2015 at 5:42 pm

    Domnul Gabriel nu intelegi nimic.
    Singur recunosti ca e o cadere si spui ca nu e o problema. Pai e foarte grav ce spui.
    Nu e lepadare dar e un drum care duce spre lepadare. E ca si cum ai avea doua drumuri, unul cu o prapastie iar celelalt bun, si dumneata alegi pe cel cu prapastia. E normal asa?
    Si mai spui nu i nimic stiu ca e prapastie , dar cand ajung in fata ei ma intorc. Esti sigur ca te vei mai putea intoarce dupa ce ti ai batut joc de Dumnezeu/? Asa ganditi azi foarte multi. Parintele Iustin s-a referit cu totul la altceva. Voi va cautati justificari la toate patimile.

    Apreciază

   • el said, on decembrie 7, 2015 at 6:10 pm

    GarielM

    pai eu sper ca esti ANTI-cip , sa dea Dumnezeu sa ma insel eu dar vorbele tale te vadesc altfel !

    Ti se pre ca in acest sens lucreaza si : ” dar pecetea va fi pusa pe mana sau pe frunte. Oare a omis scriptura sa specifice si de carduri? „….sau : „Parintele Iustin a spus „sa nu ducem la extreme lupta cu cardul de sanatate. inca nu e pecetea.”

    „Parintele Justin”( in numele lui graiti VOI) sarmanul de care va prevalati voi cum si cand va convine !

    Apreciază

   • Gabriel M. said, on decembrie 7, 2015 at 8:50 pm

    @el

    Uite parerea mea. Sunt impotriva cipului dar nu ca piesa electronica ci ca unealta de inrobire a populatiei. Nu sunt fanatic sau extremist. Una e cipul ca si piesa cu tranzistoare si alta e efectul folosirii cipului in scopuri malefice .

    E ca si cu lopata care e tot o unealta. Poti sa sapi cu ea sau poti sa dai in cap cuiva cu ea.
    La fel si cu calculatorul poti sa stai pe siteuri porno sau poti sa citesti Biblia online.
    Cipul e o unealta ca si altele pe care o poti folosi in scopuri medicale daca vrei sa vindeci un pacient sau in scopuri malefice daca vrei sa inrobesti o populatie si sa o indexezi in baze de date ca produsele din supermarket.

    Deci eu caut echilibru in exprimare. atata tot.,
    Nu vreau sa fiu fanatic sau sa ma smintesc. Sunt constient ce se urmareste cu cardurile , si cu tehnologia de la Bruxelles. Totusi desi am facut facultatea de electronica si telecomunicatii nu ma dau mare expert in lucrurile astea.

    Deci banuiesc ca pecetea are sa vina pe calea asta nanoelectronica sau ceva asemanator pt ca in prezent asta e singurul mijloc comod si eficient de control al populatiei.
    Si DA vad CNP-ul ca o tactica de usurare a inregistrarii oamenilor in calculatoarele sistemului. Dar totusi nu e pe mana sau pe frunte ci in buzunar pe un buletin. Ori citim Scripturile ori ne ratacim pe dealuri.

    Deci eu indemn la echilibru, cumpatare, rabdare calm si multa rugaciune. In nici un caz nu indemn la hazard, la agitatie si la replici acide si tulburare pt ca asa ne smintim si ne pierdem.

    Oameni buni nimeni nu stie inca care este exact pecetea si cu totii stim ca antihristul cauta sa ne prinda in plasa cu amagirile lui si ne duce un razboi nevazut si crancen (doar e tatal minciunii).
    Eu nu ma pricep mai mult de atat sa va spun dar va indemn la multa cumpatare in vorbe si la multa rugaciune.

    Daca un „destept” se agita pe net si arunca trei vorbe la nervi printre 10 injuraturi poate genera multa sminteala si poate pierde chiar suflete din cauza unor vorbe. De aceea repet indemn la mai multa cumpatare cand vorbim despre lucrurile astea. Prea usor dam drumu la gura si osandim si tragem concluzii .

    Nu va intrebati oare de ce atunci cand postim mai aspru nu mai simtim nevoia sa vorbim atat de mult si aiurea? Nu ati vazut ca atunci cand te infranezi oarecum cu postul, incepi sa te detasezi de trancaneala si barfa? Gura se mai domoleste si mai mult preferi sa asculti decat sa vorbesti?

    Si cand ai stomacul plin spui tot ce vrei si ce nu vrei. de aia zic.. mai usor cu comentariile astea aruncate la minut pe net pentru ca graba asta de a arata ca tu le stii pe toate poate fi necugetata.

    Ni se pare ca aproape proorocim prin comentarile noastre nesabuite. Prea le stim pe toate.

    off topic: saccsiv
    de ce te inspiri atat de mult din filmuletele online si le dai atata importanta. Da-mi un filmulet cu tine vorbind orice, si iti demonstrez ca il refac, si iti pun in gura cu totul alte fraze chiar pastrand vocea ta. E atat de simplu ca si tehnologie audio. Si doar stiti cata ura e asupra noastra din partea celor ce-L urasc pe Hristos. stiti ca s-au injectat in massmedia si in internet mii de filme si documente false ca sa dezbine pe crestini. Nu mai judecati oameni buni ca nu stiti care e adevarul.

    Iertati-ma si coractati-ma daca am gresit undeva.

    Apreciază

   • saccsiv said, on decembrie 7, 2015 at 8:53 pm

    Gabriel M.

    Esti sarpe.

    Apreciat de 3 persoane

   • el said, on decembrie 7, 2015 at 9:08 pm

    GabrielM

    da asa e domnu´ inginer ! ca noi suntem mai prostanaci si nu ne ricepem la electronice ca tine( sau trebuie sa facem si noi publice aici CV-urile online cu doctoratele si postdoctoratele obtinute la ce universitati prestigoase si in ce domenii de varf ca sa ne dam „prestanta”?…dar asta asa de a propos, afla ca altii au mai multe ca tine !)

    Si Apocalipsa si Scrierile si Profetiile Sf Parinti le-au falsificat …extraterestrii !! JAWOLL !
    Bravo !

    Apreciază

   • el said, on decembrie 7, 2015 at 9:53 pm

    GabrielM

    „Nu va intrebati oare de ce atunci cand postim mai aspru nu mai simtim nevoia sa vorbim atat de mult si aiurea? Nu ati vazut ca atunci cand te infranezi oarecum cu postul, incepi sa te detasezi de trancaneala si barfa? Gura se mai domoleste si mai mult preferi sa asculti decat sa vorbesti? „_____acum ti se pare ca mai esti si vazator cu duhul sa insinuezi ca eu nu as posti? asa te invata viclenia ta?

    filmele „sarea pamantului” pe care MA INDOIESC ca le-ai vazut arata MARTRIILE MULTOR oameni si preoti despre invatura lasata lor de acei Stareti care ne-au invata e noi ca CNP-ul si CIP-rile/actele noi NU sunt bune caci sunt CADERE si LEPDARE chiar daca nu cea de pe urma dar CONDUCAND FIREC la aceea a pecteluirii.
    La fel filmele din ciclul „convorbiri raspandite prin Apocalipsa” care au MULTE ORE sunt martriile unor Parinti si MLTOR credinciosi si ucenici ai Staretilor a cor invatatura despre APOSTAZIE si LEPADARE o HULESTI si o DISPRETUIESTI tu acum si o pui sub semnul intrbarii.
    CUM crezi tu ca au fost falsificate MARTRIILE ATOR ZECI SUTE de aomeni dintre care MULTI PRIGONITI azi in Rusia????

    si ma ridcuizezi pe mine ca vorbesc din „extremismul meu” si angoasez/stressez/sperii lumea,…. dar eu NU DE LA MINE vorbesc ci de la acesti Stareti de care NU VREI tu sa asculti si ca sa CONTRAZICI cuvantul lor insiunezi aci ca acele filme ar fi „falsuri” ca asa iti place tie sa crezi. Si Parintele paisie Aghioritul TOT ASA a marturisit si a scris cu mana lui ca sa nu ajunga debilii ca tine manevrati de dracul si de patimile lor sa puna sub semnul indoileii parerea Parintelui, ca STIA Parintele Paisie ca TEMBELI ca tine vor isi din vagaunile lor si vor striga ca e FAAALS !

    Si interviul de aici cu parintele Antim care NU a murit si care si el LA FEL ca Staretii marturseste CUM il socotesti? E si Parintele Antim vreun extremist” , „manipulat” ? si numai tu si gasca de reeduactori ai noului trend aveti dreptate? E si interviul acesta falsificat? Mergi si INTREABA la Parintele Antim ce crede si despre tema aceasta si despre idolul tau boca DACA CHIAR VREI sa afli Adevarul si NU doar „justifcari” la poftele tale.

    TOTI acesti Parinti au spus CLAR ca actele cu cip sunt CADERE so vor conduce negresit la APOSTAZIA finala a pecetluirii!
    Nuami tu si gasca de lipiti de gunoil lumesc spuneti conrariul, ca lasa ca sunteti voi mai „viteji”.

    ba daca NU SUNTETI IN STARE sa primiti/impliniti cuvantul lor macar taceti ! sa nu mai rataciti si pe altii.

    baaai debilule daca vrei ia cate cipuri vrei tu si puneti si pe piept ca doar nu e fruntea/mana nu?
    dar NU TRANCANI aici viclenii din FUNDUL IADULUI care e in sufletul tau care a facut DEJA pactul cu COMPROMISUL si cauta acum „justificari” si minciuni ca sa se ascunda sub poalele lor pretinzand ca Parintele Justin a zis si a dres ce v-ar place voisa auziti, dezlegarile la APOSTAZIE pe ccare le doriti voi pentru vietile voastre rasfatate !

    asa pretinzi si despre filmele cu Parintele Arsenie Papacioc si Parintele Adrian Fageteanu, ca asa TI-AR PLACE TIE, si vrei sa scunzi Adevarul spus de ei in banuieli scranave de om marunt si NECINSTIT legat de INSELAREA lui. Si marturia Dnei Lidia Staniloae e tot un fals NU?

    ei bine acesti parinti Duhovnici ai Neamului NU NUMAI in aceste sarace/scurte filme au MARTURISIT IMPOTRIVA lui boca ci si pe viu grai, in auzul MULTORA ucenici ai lor care inca traiesc si MARTURIESESC si ei mai departe MARTURIA Parintilor !

    acum v-ati trezit si voi, care pe vremea cand acesti parinti LAMUREAU CUI INTREBA si era interesat problema cu INSELAREA lui boca, bateati maidanul/bodegile/discotecile/bordelurile/etc la agatat fetite sau alte patimi si interese MARUNTE LUMESTI ale voastre sa trancaniti ca vaaai de ce taman acum au iesit la iveala aceste filme si marturii si DE CE NUMAI astea? ca si cum INAINTE sa intrebe cineva trebuia sa se discute vreo tema sau sa se scrie despre ea cand NU INTERESA pe nimeni.

    de cand ai tu habar de boca si de problema cipurilor?? si pana atunci cu ce „binecuvantate pricini” te ocupai?

    alergati dupa LUMESC si „pogoraminte” la APOSTAZIE si la INSELAREA voastra dulce !

    Apreciază

 2. energein7 said, on decembrie 6, 2015 at 7:20 pm

  Reblogged this on energein7's Blog.

  Apreciază

 3. ORTODOXIE said, on decembrie 6, 2015 at 7:30 pm

  Reblogged this on CREDINŢĂ DREAPTĂ ORTODOXĂ!.

  Apreciat de 1 persoană

 4. sorin said, on decembrie 6, 2015 at 8:00 pm

  La Dumnezeu nu merge cu 99,9 % ci 100%

  Apreciază

 5. Sep said, on decembrie 6, 2015 at 8:04 pm

  Fratilor, cate persoane ce nu au luat cardul de sanatate, cardul bancar sau noul permis de coducere cunoasteti ? Numeric.

  Apreciază

  • cosminmatiu said, on decembrie 6, 2015 at 8:30 pm

   Buna intrebare, noi de aici incepem nu de la cnp

   Apreciază

  • sorin said, on decembrie 6, 2015 at 9:05 pm

   Eu cunosc vreo doi, dar din ce se vede au renuntat la carduri pt ca este alternativa, dar cand va dispare alternativa vor lua, fiindca imi tot zic ca le este frica.

   Apreciază

  • cca70 said, on decembrie 6, 2015 at 9:58 pm

   eu stiu 2 persoane , e drept, una a luat totusi permisul, dar permisul de conducere nu are CIP, are doar cod de bare si se zice ca nu e din cel de tip EAN 13 ( adica ala cu 666).dar tot cod de bare e, acum cine stie exact unde e realitatea in privinta codului ala de pe permis?

   Apreciază

   • sorin said, on decembrie 7, 2015 at 8:32 am

    Pe spatele permisului este 666 mare stilizat si ati dat semnatura pe permis. Nu e nevoie de cip fiindca pe verso este 666. Trebuie sa va uitati cu atentie.

    Apreciat de 1 persoană

   • carla said, on decembrie 7, 2015 at 11:25 pm

    Stii sigur ca e fara cip? Eu am inteles de la ei , cand l-am luat, ca are.
    Ar putea sa nu fie la vedere?
    Pe permisul nemtesc nu se vede, desi ei zic ca exista.
    Pe cele americane este foarte discret. Acolo multi au 3 in 1.

    Apreciază

  • carla said, on decembrie 6, 2015 at 10:06 pm

   Nu multe Sep, nu poti trai in societate fara documente, de aceea e revoltator.
   Dar hai sa nu povestesc aici ce am patit in luna in care am schimbat permisul, FIIND CONSTIENTA care-i discutia cu noile permise. Dumnezeu a fost bun si m-a certat chiar in contextul in care greseam, ca sa pricep.
   Clar ca nu mai indraznesc sa activez cardul de sanatate, pe care l-am gasit lasat pe la vecini.
   Ar trebui sa-l restitui, dar cred ca nu-i in regula nici dosarul lor electronic, de pacient. Deci nu merg la doctor. Ma rog sa nu trebuiasca.

   Apreciat de 1 persoană

   • nimeni said, on decembrie 8, 2015 at 7:23 pm

    Veaceslav

    Stii sau ai auzit ceva despre un Arhiereu din Rusia pe nume Nikolae Ushakov care este impotriva a tot ce e biometric si din care cauza este foarte prigonit.Spunea cineva despre el ca la sarbatori si praznice mari i se arata Hristos si Maica Domnului si ii intreaba despre cipuri si despre alte lucruri.

    Apreciază

   • veaceslav said, on decembrie 9, 2015 at 8:56 am

    Pentru „Nimeni” da era asa comentator pe aparatorul, „marele pacatos” vad ca acuma el nu prea comenteaza dar il gasiti ca utilizator pe youtube(KiLLROCK Strelkovets) si punetii intrebarea in comentarii, el a spus de parintele Nicolae, va dau un link incarcat de dinsul https://www.youtube.com/watch?v=dtWd_Olg8Cs

    Apreciază

  • Radu said, on decembrie 6, 2015 at 10:08 pm

   Sep
   Dar de cand s-a introdus noul permis nu e tot ala vechi ?
   Are un model nou are cip?
   Nu stiam oricum nu am bani acum de autoturism dar imi doream pe viitor unul sa fiu sincer.

   La cartea de identitate era o stire pe avocatnet zicea ca nu se emit inca CA NICI MACAR NU S-A DAT LEGE E DOAR PROIECT.
   http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_40554/De-ce-inca-n-avem-carti-electronice-de-identitate.html

   Mi se pare aiurea sa dea permis de conducere cu cip cand nici macar cartea de identitate nu are care are mult mai mare valoare si utilitate.
   O sa verific sa vad oricum.

   Apreciază

   • nimeni said, on decembrie 9, 2015 at 8:48 pm

    Veaceslav

    Multumesc mult!

    Apreciază

  • Raluca said, on decembrie 6, 2015 at 11:18 pm

   Deocamdata este o constrangere partiala. La cardul de sanatate exista alternativa adeverintei de asigurat care trebuie reinoita la 3 luni. In ceea ce priveste permisul de conducere el nu e obligatoriu atata timp cat nu ai masina, deci sa redescoperim mersul cu transportul in comun. La cardul bancar nu stiu daca este vreo alternativa. Eu am un card pe care imi iau salariul, si pe care-l folosesc odata pe luna cand imi scot toti banii. Nu stiu daca exista posibilitatea ca sa faci o cerere ca sa-ti ridici salariul de la casieria bancii, si deci sa renunti si la cardul bancar. In rest platesc cu bani „peșin” atata timp cat se va mai putea … Asadar in momentul asta se poate trai si fara carduri pentru cine nu vrea sa le primeasca. In viitor insa se va strange surubul. Lumea e atat de obisnuita cu ele incat le va accepta.

   Apreciază

   • sorin said, on decembrie 7, 2015 at 8:35 am

    se poate obtone bani din banca doar cu cont fara card. doar ca la unele banci se fac presiuni sa iei cardul. Dar cel mai bine este sa ceri sefului banii in mana.Eu asa am procedat cand eram lucram. Din peste 100 de angajati care avea firma , eu si inca un baiat luam banii in mana. Restul pe card.Binenteles ca sefii faceau presiuni asupra noastra. Culmea ca unul din sefi este preot si firma se pretinde ca are oameni ortodoxi adevarati

    Apreciază

   • un fir de praf said, on decembrie 7, 2015 at 4:39 pm

    in privinta permisului de conducere eu merg fara de 5 ani este contraventie sa nu ai permis la tine si doar se amendeaza in privinta contului bancar se poate folosi buletinul pt ca la baza fiecarui card e un cont si daca scoti salariul odata pe luna cat poate fi comisionul 10 lei se poate numai SA VREM

    Apreciază

  • Riko said, on decembrie 6, 2015 at 11:59 pm

   Si permisul de conducere? si eu in sfarsit am strans bani pentru ca sa fac scoala la vara….., daca e asa atunci nici nu-mi mai trebe, dale-n colo de acte electronice.

   Apreciază

   • carla said, on decembrie 7, 2015 at 9:21 am

    Are tot ce trebuie (adica nu trebuie: cip, cod de bare), dar nu este RFID (amprente, iris, ADN,etc).
    RFID (Radio-frequency Identification- Identificarea prin Radio Frecventa) este, conform Wikipedia, o metoda de indentificare automata ce se bazeaza pe inmagazinarea si transmiterea de date utilizand un dispozitiv de emisie-receptie numit RFID. Un dispozitiv RFID este un obiect care se poate atasa sau incorpora intr-un produs, animal sau persoana, cu scopul de a fi indentificabil prin unde radio. Dispozitivul pe care se bazeaza RFID contine un cip silicon si o antena. Exista RFID pasive (ce nu au nevoie de o sursa interna de energie) si active (cu propria sursa de energie interna). RFID este, practic, un sistem de identificare asemanator tehnologiei cu cod de bare.

    Apreciază

   • el said, on decembrie 7, 2015 at 1:48 pm

    Riko

    ba sa faci scoala de soferi ca poate iti va trebui vreodata sa conduci o masina chiar si exceptional, nu ai nevoie insa de carnetul lor care te accrediteaza ci doar de priceperea de a conduce o masina.

    Apreciază

   • cca70 said, on decembrie 7, 2015 at 6:28 pm

    o clipa!!!!

    SA NU EXAGERAM: permisul de tip nou NU ARE CIP

    permisul de tip nou are:
    -Cod de bare
    – exista , intr-adevar , un desen pe verso format din 3 spirale care, zic unii, se pot asimila cu 666 dar…spirala nu e cifra 6 decat daca asa vrei sa o vezi tu

    Concluzie: actualul permis e doar un precursor al documentului unic ce va veni

    Fiecare sa faca cum crede de cuvinta si sa isi stabileasca singur care va fi bariera pe care nu o va trece

    Eu am stabilit ca bariera va fi documentul cu CIP la vedere , am aceptat documentele cu CNP si permisul de tip nou , dupa ce m-am convins ca nu are CIP
    si nu acept sub nici o forma cardul bancar cu CIP

    Nu zic nimanui sa faca ca mine, dar aveti obligatia sa va informati corect

    Apreciază

   • Riko said, on decembrie 7, 2015 at 9:10 pm

    Da, are cip, am gasit asta:

    cititi si in descrierea vide-o
    permisul iti vine prin posta dupa ce termini si te trezesti cu el. Ma deranjeaza ca are semnatura proprietarului pe el.
    Stiu sa conduc mai bine decat tata, m-a invatat un unchi si am mai condus in zone de sat, deci in caz de urgenta stiu, dar fara permis se face inchisoare.

    Apreciază

  • CorneliuS said, on decembrie 9, 2015 at 12:50 pm

   Eu am refuzat. Nu am nici un fel de card. Daca ma mai imbolnavesc (sunt bolnav de o boala incurabila ce poate recidiva) ma voi trata ca si in ultimi ani ,adica cu credinta. Toate bolile plec din gandire si pot fi vindecate la fel. Ce o fi o fi. Cardurile si toate actele cipate duc in primul rand la un sclavagism total. Si nimeni nu va putea vinde,cumpara etc fara ele. Va spune ceva? Statul va fi stapanul tau deci si a bunurilor si copiilor tai. Vrei sa cumperi ceva ? Ai card vei putea daca nu ,nu poti,Te imbolnavesti te trateaza daca ai card daca nu degeaba cotizezi. Nu mai este libertate de mult timp dar acum se vrea subjugarea totala. Cu Dumnezeu inainte si nimic fara de Dumnezeu.

   Apreciază

 6. RomeoB said, on decembrie 6, 2015 at 8:11 pm

  1) Parintele Antim e vazator cu duhul. DE MULTI ANI !
  CUVINTELE PARINTELUI ANTIM SUINT CUVINTELE UNUI OM CU MULT HAR DE LA DUMNEZEU !
  Parintele Antim este cel care la Sihastria a inchi biserca in care ereziarhii catolici venisera sa faca rugaciuni comune cu obsta ortodoxa.

  2) Foarte multe articole de exceptie in Credinta ortodoxa. Ar trebui reproduse mult mai multe: FARA EXCEPTIE EDITORIALELE ! Ar trebui redate multe si din anii precedenti….

  Apreciază

  • acelas said, on decembrie 6, 2015 at 10:28 pm

   Credinta ortodoxa este de departe cea mai riguroasa revista de ortodoxie. Se scrie pertinent, profund, argumentat, fara dulcegarii ale altor reviste precum lumea credintei sau chiar familia ortodoxa, cu acea grafica „impecabila” si fotografii photoshopate de tip psihedelic, specific sectar, turnului de veghe etc.

   este o publicatie ortodoxa mult mai veche decat toate cele de mai sus. Scoasa intr-un timp pe hartie simpla, si alb-negru. Te incita la lectura imediat cu o vedeai prin simplitatea si smerenia ei. A aparut cu binecuvantarea umilului PS Galaction, cel evitat de mai marii ceilalti la cate un eveniment, sfintire, deschidere, care nici nu prea il stie lumea cum arata ca nici nu-l dau pe la Trinitas, dar care a binecuvantat marea majoritate a cartilor marturisitoare ortodoxe aparute in ultimii 15 ani cred. El si apoi IPS Justinian Chira. Daca nu erau ei, ce se intampla, unde eram acum? Ce mai stiam noi de atatia si atatia marturisitori romani ai ortodoxiei, pe care dupa revolutie i-am aflat.

   o vreme apoi nu am mai stiu nimic despre revista. Nici daca se mai tiparea. Am mai intrebat o vreme la libraria Sophia unde se aducea constant, apoi brusc nu s-a mai adus. Chiar asa, atat de acerba sa fi fost concurenta cu Familia Ortodoxa? fosta Presa Ortodoxa mai incisiva, transformata probabil din aceeasi jena lumeasca, gura a lumii de care s-au jenat cei de la Razboi, sau poate probabil la ei dupa un telefon, din presa ortodoxa in inocenta familia ortodoxa.

   ps: apropos de telefon, dupa cum ati vazut se zice ca dupa un telefon lui ciolos al patriarhului, acesta si-a shimbat pozitia fata de darile la Biserica. Eu zic ca intai a fost un telefon dat in afara tarii, apoi a vorbit cu premierul. Pf are niste relatii internationale maxime, se zice ca inclusiv boc cand mai avea de rezolvat in afara ceva si nu reuse, apela la pf. Apoi acesta statea pe cai mari in relatia cu premierul. Se pare ca treaba e cam aceeasi si acum

   .

   Apreciază

  • el said, on decembrie 7, 2015 at 4:10 pm

   RomeoB

   1) :ADEVARAT ! si 2) : CORECT !

   2): poate ai face si tu o mica fapta buna de osteneala duhovniceasca sa reproduci aici pentru frati la Saccsiv acele articole si editoriale spre folosul celor care nu le cunosc sau nu au acces la ele. Ar fi si o PROPAGANDA si RASPNADIRE a lor in CIUDA celor care incearca sa le tina sub obroc si sa le faca cat mai neobservate.

   Asa ca te rugam sa faci aceasta osteneala si iti uram spor la treaba ! Dumnezeu va rasplati osteneala ta.

   Apreciază

 7. sorin said, on decembrie 6, 2015 at 9:11 pm

  Problema trebuie pusa in felul urmator: bine, avem cnp, dar pana unde putem merge asa?
  VOm fi capabili sa nu primim cipurile?
  eu cred, dupa spusele Sfintilor si a parintelui Novikov tocmai acestia vor lua cipurile.
  Noua acum nu trebuie sa ne fie frica, orice frica avem in noi alunga harul Duhului Sfant. de aceea trebuie sa ne punem intrebarea daca putem renunta la CNP.
  Si parintele Antim anul acesta mi a spus ca in timpul cipuirii gandirea va fi exact ca acum, deloc diferita:. Ca ce sa facem, ca trebuie sa luam cipurile ca avem copii, familie, servici etc..
  Sa nu cumva sa ne amagim ca suntem pe drumul cel bun cand defapt suntem iesiti demult de pe traseu.\
  Sf Parinti spun ca foarte putini se vor mantui. Matuitorul pune intrebarea daca va gasi credinta cand va veni.
  Deci totul este clar. Astea se numesc vremuri groaznice nemaintalnite datorita inselarilor de tot felul.

  Apreciază

  • cosminmatiu said, on decembrie 6, 2015 at 9:16 pm

   A gasit diavolul solutia ca aproape toti cei care vor scapa sa scape numai prin mucenicie, mult mai rau ca in primele secole de prigoana.

   Apreciază

  • mihai said, on decembrie 6, 2015 at 11:11 pm

   Semnul fiarei nu va fi pus cu forta ci printrun mod cat mai viclean, adica sistemul antihristic te va face sal primesti de buna voie caci nu vei mai putea procura de ali gurii fara acesta. In ceea ce priveste c.n.p, este ft adevarat ca sa inceput cu acesta, asta ca sa ne obisnuiasca, insa de acum in colo nu va mai trebui acceptat nici un document cu cip sau cod de bare, hai ca sa intelegem ca cu ani in urma nu am stiut cam care este rolul c.n.p-ului, dar de acum in colo nu va mai trebui acceptat nimic, intamplator am vazut un buletin biometric la un fost coleg ce avea si cetatenie belgiana iar pe acesta avea cod de bare si c.n.p iar la verificare acestuia era folosit un scaner din cate mia povestit el

   Apreciază

   • el said, on decembrie 7, 2015 at 2:42 pm

    mihai

    „In ceea ce priveste c.n.p, este ft adevarat ca sa inceput cu acesta, asta ca sa ne obisnuiasca, insa de acum in colo nu va mai trebui acceptat nici un document cu cip sau cod de bare, hai ca sa intelegem ca cu ani in urma nu am stiut cam care este rolul c.n.p-ului, dar de acum in colo nu va mai trebui acceptat nimic”___
    CORECT !

    macatr atat daca sa ne lepadam si de cnp nu suntem in stare!

    Apreciază

   • nimeni said, on decembrie 7, 2015 at 9:27 pm

    mihai

    Semnul fiarei va fi pus si cu forta, cel putin asa zice in Sarea Pamantului, asa ca sa nu ne amagim ca le stim de la noi pe toate, ca nu le stim.

    Avem in schimb Izvoarele dupa care ne putem ghida, trebuie doar sa tinem cont de ceea ce ne-au invatat/avertizat Sfintii Parinti.

    Dumnezeu sa ne ajute tuturor sa nu primim ceea ce ne inrobeste!

    Apreciază

   • el said, on decembrie 9, 2015 at 12:29 am

    nimeni

    asa este, Parintii din „sarea pamantului” au spus ca pecetea se va pune si CU FORTA !

    si NU cred ca de a mintea lor au spus ei asa, ci DIN DESCOPERIRE; caci si Sf Andrei al Cezareei talcuitorul Apocalipsei spune ca „timpul si experienta le vor arata celor treji vicleniile lui anrticrist” ( citat inexact a se vedea sursa, ideea e EXACTA!) adica ca cu timpul MAI MULTE si MAI EXACTE se vor desocperi OAMENILOR Lui Dumnezeu dsepre VICLENILE CONCRETE ale lui anticrist ( MAI MULT ca Sfintilor Parinti din vechime!!!).

    oamenilor le place insa sa se amageasca ca „li se va respecta libertatea” desi habar NU au de ce vor fi in stare in acele vremuri.

    Apreciază

  • el said, on decembrie 7, 2015 at 4:13 pm

   sorin

   AI DREPTATE 100% !

   Apreciază

 8. Aurora Liliana said, on decembrie 6, 2015 at 9:17 pm

  Reblogged this on lylyanadogarudal and commented:
  Din pacate, lumea nu stie ce sa mai creada, eu nu am cardul de sanatate si daca imi vine il refuz din mai multe motive printre care si ce ati enumerat dumneavoastra mai sus,sa auzim de bine.

  Apreciază

 9. hilohi bogdan said, on decembrie 6, 2015 at 9:43 pm

  eu zic că Dumnezeu nu va lăsa această cursă fără ieşire…aşa că să ne rugăm, ca la momentul potrivit, să ne arate o cale de urmat care să fie accesibilă tuturor celor ce cred.Oricum ,mai întâi,va fi pecetluirea celor aleşi.(vezi Apoc.)

  Apreciază

 10. Ciprian Gaby said, on decembrie 6, 2015 at 9:44 pm

  Da, așa este, totul este lepădare de Hristos: CNP, nr. de telefon, nr. de mașină, facturile la utilități, cu coduri de bare, implicit factura la internet, dar mai există o a patra soluție de a ne salva sufletul, fiind vremuri apocaliptice, încă ne putem cumpăra în zone foarte retrase și muntoase și a ne desprinde total de sistemul satanic administrativ, cu un generator magnetic, nu mai avem nevoie de lemne și trăim ca membrii Bisericii de Catacombe Ruse, care nu folosesc nici rublele.

  Apreciază

 11. Radu said, on decembrie 6, 2015 at 10:04 pm

  La chestia cu CNP -ul toata lumea are nu cred sa fie cineva sa nu aiba din maternitate iti da si inca de pe vremea lui Ceasca cred.
  Aia e ceva imposibil sa renunti e utopie chiar daca sa presupunem ca vrei sa iti arzi documentele cnp ramane in bazele de date ale statului asa ca tot ramane.

  Domnul Dumnezeu intelege cred important E ACUM pe astea care avem CONTROL asupra lor in mod direct sa le REFUZAM cat putem de mult ca sunt alternative asa cum a ingaduit Domnul cu alternativa la panarama de card de sanatate.

  Macar de ar refuza cateva sute de mii de romani sau mai multi pe astea biometrice si cine stie ne mai iarta Domnul vede ca vrem ca tragem spre bine ne mai da o sansa ne da putere sa mergem mai departe.

  Eu am doar cardul de la banca atat care are panarama de cip cand mi-am deschis contul nu stiam de blog si nici de pericolele astea ani in urma nu mai e mult si oricum imi expira cand expira fac o cerere sa imi dea fara cip daca se poate daca nu le zic sa imi dea bani la ghiseu si cu asta basta desi e un pic mai mare comisionul.

  CNP-ul e un sir de cifre nici nu existi daca nu il ai practic dar nu este ca acel cod de bare nu are trei bare verticale. E rau si ala dar e prea vechi introdus de multa vremea ca sa mai se intoarca lucrurile inapoi pana acolo.
  E de dinainte de revolutie daca nu ma insel, pare o utopie macar sa fim multumiti sa REFUZE lumea pe astea de acum si TOT E BINE un pas inainte.

  Nu cred sa fie cineva din Romania nascut oficial la maternitate nu la sat sau in zone izolate ca pe vremuri care sa nu aiba cnp ca nici nu se discuta se da automat pe certificatul de nastere.

  Dumnezeu sa ne dea putere sa refuzam ce se poate refuza toate documentele biometrice cipurile si toate metode despotice de control !
  Sa se trezeasca toti romani sa le spunem tuturor ca le facem un bine nu conteaza daca se supara sau rad e bine ne facem datoria sa spunem dupa asta e problema lor.

  Doamne ajuta sa trecem cu bine si peste asta!

  Apreciază

  • veaceslav said, on decembrie 7, 2015 at 8:54 am

   „daca le arzi cnp-ul ramine in baza de date” dar in fata Domnului tu teai lepadat, asta e important, da ce au ei in baza de date e treaba lor

   Apreciat de 1 persoană

   • el said, on decembrie 7, 2015 at 1:55 pm

    veaceslav

    CORECT !

    aceasta este lupta acum : sa scapam de cnp FIECARE CUM POATE sau CEL PUTIN SA NU primim mai departe NIMIC din actele cele noi sau alte carduri.
    Dumnezeu va ajuta pe cei care fac asa !

    Apreciază

   • sorin said, on decembrie 7, 2015 at 5:47 pm

    Dar sa marturisim public ca ne am lepadat de CNP. Adica sa ii sfatuim pe cati mai multi sa nu mai accepte nimic si ca traim vremurile din urma.

    Apreciază

   • el said, on decembrie 8, 2015 at 11:13 am

    sorin

    asa este cum spui tu, aceasta ar fi ideal.

    dar va veni inevitabil si un moment in care NU SE VA MAI PUTEA accepta nimic din actele cele noi care urmeaza , cele cu cip, si atunci omul va ramane implicit fara acte si deci si FARA CNP.

    Macar ATUNCI sa NU mai primeasca nimic si sa arunce si gunoaiele vechi cu CNP , ca oricum nu ii mai folosesc la nimic (daca inainte de aceaste nu are taria sa faca asa ceva.)

    desigur cel mai bine e sa facem cum ne-au invatat acei Stareti : ,sa nu luam nimic si sa lepadam si cnp-urile!!

    dar oamenii sunt neputinciosi si in Romania majoritatea ignoranti asupra problemei de la RADACINA ei: CNP-urile, cu care ar trebui inceputa STARPIREA RAULUI acestuia!

    Sunt locuri in care ravna si dragostea oamenilor de Adevar si ascultatrea lor de Stareti A BIRUIT puterea lumeasca( vezi Rusia, Rep. Moldova) si oamenii cu TREZVIE au obtinut de la oficialitati acte normale FARA CNP, aceasta ar fi de dorit sa facem si in Romania si DACA crestinii vor dori din inima si se vor osteni cat de cat acolo, Dumnezeu va implini!

    daca nu ramane calea ultima: NEPRIMIREA actelor noi si ARUNCAREA celor vechi cu CNP !

    asa ca sa ne rugam sa ne ajute Dumnezeu ca macar actele noi cele cu cip SA NU LE PRIMIM ( cat mai multi) ca atunci vor scapa implcit si de cnp caci cele vechi vor fi inutile si aruncate.

    Apreciază

 12. marinela said, on decembrie 6, 2015 at 10:07 pm

  Dragul nostru parinte Antim,cit e de hotarit si neinfricat in cuvint.Ne spunea mai deunazi,ca nu va mai fi mult printre noi,ca dusmanii il vor face sa ia calea pustniciei si nu va mai putea sa ne mai sfatuiasca ,de aceea sa bagam la cap ceea ce ne tot spune el de-o vreme incoace;fiti curajosi si nu va lasati pastoriti de niste ierarhi sau preoti nedemni de haina ce-o poarta,adica ecumenisti si pro cip,luptati cu curaj impotriva ecumenismului,nu fiti lasi,ca Dumnezeu nu iubeste fricosii.Pare dur si inabordabil cind il vezi la inceput ,dar devine atit de blind si sfatos cind incepe sa-ti vorbeasca,ca nu te mai saturi ascultindu-l.Macar de as pune in practica tot ce mi-a spus sa fac,dar cite ceva tot am facut,adica m-am rupt de parohia unde era preotul ecumenist si impartasea eretici la potir .Grele vremuri am ajuns sa traim si vor fi din ce in ce mai grele si mai sumbre,vai de mintuirea noastra.Doamne ajuta-ne si nu ne pierde pe noi pacatosii!

  Apreciază

  • el said, on decembrie 7, 2015 at 1:59 pm

   marinela

   tot Parintele Antim este si ANTI-boca pe care-l tine de INSELAT, ca unul care STIA parerea Parintelui Cleopa !

   Apreciat de 1 persoană

   • marinela said, on decembrie 7, 2015 at 11:23 pm

    @el
    Stiu ca e anti -Boca,ca i-a interzis mamei mele si surorii mele cind s-au dus la spovedit la el-ca-s fiicele lui duhovnicesti -sa mai citeasca cartile lui .Atunci am aflat despre ereziile lui din pictura de la Draganescu si alte abateri grave de la sfintele canoane.Dumnezeu sa-l ierte pt toate greselile lui.

    Apreciază

   • el said, on decembrie 8, 2015 at 1:50 pm

    mircea.v

    ai auzit si tu acestea? sau te crezi „deasupra” lor?
    TOTI Parintii care au cunoscut pe Parintele Cleopa ASA MARTURISESC , IMPOTRIVA lui boca INSELATUL !

    o fi si parintele Antim vreun smintit? sau asa sunt ONANISTII aia maruntei „dispensatorii INFAILIBILI ” ai „ortodoxiei” si „sfinteniei” de facebook si internet !

    Apreciază

  • ios said, on decembrie 7, 2015 at 8:55 pm

   Marinela
   Scz de deranj dar insist sa te intreb ai gasit vre0un preot bun la care sa te spovedesti ? sa fie antiecumenist , sa fie contra conducerii BOR? ca io am dat numai de mamaligi si fricosi . SI io sint in aceeiasi situatie caut un preot bun curajos care sa nu-mi dea impartasanie la greu , ca ei cred ca daca da la mireni din potir nonstop chipurile creste cota la pariuri si prind chipurile un loc in rai. Io nu vreau sa ma impartaseasca un asemenea preot ca nu rezolv nimic daca ne balacim cu toti ecumenistii din potir., pur si simplu ma simt mai murdar decat curat. Io unul vreau sa simt adevarata impartasanie care mi-o da adevaratul preot

   Apreciază

   • Ioan C. said, on decembrie 7, 2015 at 9:25 pm

    Când mergem să ne spovedim (şi să ne împărtăşim) trebuie să ne judecăm pe noi înşine, nu pe preot, că ale noastre păcate trebuie să le mărturisim.
    Era o pildă în Pateric cu unii care îl judecau pe un preot, iar în timpul Sf. Liturghii acel preot a fost arătat celui care îl judeca ca fiind cu totul luminos, fiind curăţit de Duhul Sfânt, ca unul ce împărtăşea Sfintele Taine.
    Iar până una-alta, BOR este Biserica lui Hristos aici în România.
    Un român ce locuieşte în România şi care nu e membru în BOR, acela nu e creştin ortodox, nu e parte a Bisericii lui Hristos.

    Apreciază

   • sorin said, on decembrie 7, 2015 at 10:20 pm

    Ios , parintele Antim este un duhovnic foarte bun

    Apreciază

   • saccsiv said, on decembrie 8, 2015 at 11:32 am

    sorin

    Doamne ajuta!

    Ai primit e-mailul meu?

    Apreciază

   • el said, on decembrie 7, 2015 at 11:47 pm

    marinela

    ios este SARPE.

    NU spune nume de preoti ca asta e un indracit care INSPITESTE NU intreaba decat din smintelea si vilcenia lui!
    (avea si vedenii si „aratari” si era mandru de ele…)

    ios

    ai invatat MACAR sa scrii NUMELE Lui Iisus Hristos corect SPURCACIUNE; sau te ARDE ?

    Apreciază

   • el said, on decembrie 8, 2015 at 11:25 am

    IoanC

    „Un român ce locuieşte în România şi care nu e membru în BOR, acela nu e creştin ortodox, nu e parte a Bisericii lui Hristos.”______TZTZTZ ! maaai „cugetatorule” de filetisme ieftine si bicisnice!
    adica eventual si toti rusii si grecii, sarbii,bulgarii,georgienii care traiesc in Romania ……si ROMANII care ar merge la Bisericile lor sunt niste „eretici” ca merg la Bisericile lor cu care BOR are COMUNIUNIE ! de unde ai invatat tu „invatatura ” asta?

    Bravos natiune ! „ortodoxule”….
    PAAARTZ ….ca Ioan C a zis !…..din „putzul” gandirii lui puturoase duhnind a pucioasa

    baaaai debilule tu NU esti ortodox, tu esti un RATACIT PROTESTANT sub masca de „ortodox”!

    ORICE crestin ortodox INDIFERENT de natiunea sa si de locul in care se afla care merge la o Biserica Ortodoxa din cele care au COMUNIUNE intre ele (si cu BOR) NU greseste in nimic fata de Ortodoxie!!!

    Apreciază

   • Ioan C. said, on decembrie 8, 2015 at 8:08 pm

    „el”,
    aruncă cu lături cât vrei, dar
    STILIŞTII S-AU EXLUS SINGURI DIN BISERICA LUI HRISTOS.

    Apreciază

   • el said, on decembrie 9, 2015 at 12:03 am

    IoanC

    ce au stilstii cu ce spun eu aici care este ADEVARUL ? gandesti sau nu (mai) esti in stare?

    tu esti setat pe ratacirea ta si crezi ca tot ce nu e in Roamania si in BOR e MUSAI STILIST ????

    asa insinueaza VICLEAN si panglicarii de la razboiintrucuvant, esti spalat la creieri de ei !!
    tu nu ai minte sa judeci , sau scoti din top automat raspunsuri preformatate FARA legatura cu subiectul.?

    Apreciază

 13. Arhanghelul said, on decembrie 6, 2015 at 11:14 pm

  Va readuc aminte … sa nu uitati …

  Apreciază

 14. Adina said, on decembrie 7, 2015 at 12:56 am

  Sorinele tu ai buletin?

  Apreciază

  • el said, on decembrie 7, 2015 at 4:44 pm

   Adinutza dar tu ai minte? sau doar VICLENIE? sau te-au trimis „toaaarasii” cu misiune aici?

   vezi da fugutza repede pe blogul de la razboiinutucuvant sau cum le-o mai zice azi la panglicarii aia, ca acolo se propovaduieste pentru aia ca tine !

   Apreciază

  • sorin said, on decembrie 7, 2015 at 5:49 pm

   Vicleana mai esti. Si daca as avea sau nu oare nu cumva ai incerca cu ceva sa ma prinzi?

   Apreciază

 15. RomeoB said, on decembrie 7, 2015 at 8:03 am

  Am căutat cîteva argumente care au dus la propunerea ca una dintre cele mai importante Decoraţii să fie oferită formaţiei „CARGO”. N-am găsit altele, în afara cîntecului „Ziua vrăjitoarelor”, în care este vorba şi despre GHINION, cuvînt devenit celebru prin folosirea lui de către Preşedinte în campania prezidenţială!

  Întrucît în anii din urmă domeniul VRĂJITOARELOR a fost prezent mereu în emisiunile TV, probabil că ministrul Culturii a vrut să arate că este în trand, mai ales că, după tragedia de la Colectiv, muzica rock a devenit simbolul morţii absurde, de care acum vor să-şi lege destinul aproape toţi politicienii. N-aş vrea să cred însă că Vlad Alexcandrescu a decorat o formaţie rock îndrăgită doar pentru a semnifica legătura dintre acest gen de muzică şi felul în care s-a instalat noul Guvern!

  Dar, iată care sînt versurile melodiei „Ziua vrăjitoarelor”, în care este invocat şi GHINIONul:

  „Într-o zi de joi, că aşa-i la noi, seara se lasă fără folos

  Parcă nu-i aşa şi e altceva, norii se lăsau pînă jos

  Frunzele foşneau, cîinii toţi urlau, că se arătau vîrcolaci

  Iată ielele, vrăjitoarele ursitoarele şi un vraci

  Azi e ziua lor, ziua ielelor, vrăjitoarelor, pînă-n zori

  Iată se pornesc şi se sfătuiesc, oalele pocnesc cu licori

  Boabe şi furnici, ierburi şi urzici, tot ce e aici, mîna lor

  Dragoste şi vis, iad şi paradis, în palmă ţi-au scris soarta ta

  O, o, o, ai un mare noroc!

  O, o, o, ghinioane deloc!

  Tot ce vezi să nu crezi că aşa ţi-e soarta

  Poţi să-ntrebi dacă vrei, vrăjitoarele

  Azi e ziua lor, ziua ielelor, vrăjitoarelor, pînă-n zori

  Iată se pornesc şi se sfătuiesc, oalele pocnesc cu licori

  Boabe şi furnici, ierburi şi urzici, tot ce e aici, mîna lor

  Dragoste şi vis, iad şi paradis, în palmă ţi-au scris soarta ta

  O, o, o, ai un mare noroc!

  O, o, o, ghinioane deloc!

  Tot ce vezi să nu crezi că aşa ţi-e soarta

  Poţi să-ntrebi dacă vrei, vrăjitoarele

  Vrăjitoarele

  Vrăjïtoarele”.

  Acum, Mama Omida şi toate suratele ei pot să fie mîndre că, în timp ce procurorii au reuşit să le condamne pe unele dintre vrăjitoarele care au înşelat-o pe Oana Zăvoranu, Ministrul Culturii a ridicat meseria lor la rang de mare cultură! Cine a avut curiozitatea să consulte lista personalităţilor decorate cu Meritul Cultural a putut să constate că acele 10 locuri sînt ocupate de mari solişti de muzică populară, un bariton şi un actor, Mircea Albulescu. Locul rămas liber prin decesul lui Ion Dolănescu a fost ocupat acum de trupa „Cargo”.

  Ce mă surprinde este faptul că de la ministrul Vlad Alexandrescu, traducător în italiană, alături de Igor Agostini, al lucrării „Sacro-Sanctae Scientiae indepingibilis imago” a lui Dimitrie Cantemir, mă aşteptam să acorde „Meritul Cultural” filosofului şi istoricului literar Constantin Barbu pentru monumentala ediţie „Integrala manuscriselor Cantemir”, care a ajuns la volumul 75 şi care conţine multe manuscrise inedite, din care, în anii următori, se vor da, desigur, multe doctorate!

  Dacă se merge pe linia deschisă de formaţia „Cargo”, atunci înseamnă că Florin Salam trebuie să se pregătească să fie şi el decorat. Că doar nici „Cargo” nu e nici „Deep Purple” sau „Led Zeppelin”, ci doar o formaţie care place publicului, nefiind nici măcar o legendă românească, aşa cum a fost „Phoenix”, de pildă. Oricum, această Decoraţie seamănă cu gafa lui Crin Antonescu, atunci cînd, neînţelegînd întrebarea pusă de moderatorul campaniei prezidenţiale din 2009, a spus că personalitatea care l-a influenţat în cariera politică a fost… Tudor Chirilă, crezînd, probabil, că a fost întrebat ce muzică ascultă!

  http://www.cotidianul.ro/iohannis-a-decorat-formatia-care-cinta-ziua-vrajitoarelor-in-care-este-vorba-si-despre-ghinion-272585/

  Apreciază

 16. geo said, on decembrie 7, 2015 at 9:14 am

  http://www.riseproject.ro/curtea-lui-beke-doliu-si-petarde/

  http://www.ziaristionline.ro/2015/12/06/cooperativa-mortii-o-crima-in-numele-colectiv-un-barbat-viu-a-fost-hacuit-de-organe-fara-sa-si-fi-dat-acordul-legea-permite-crima/

  http://www.ziaristionline.ro/2015/12/03/beke-istvan-pe-teren-sa-piara-trianonul-autonomie-sinteza-documentara/

  http://www.ziaristionline.ro/2015/12/03/extremistii-unguri-din-transilvania-si-filiera-ruseasca-fara-sange-nu-se-poate-incursiune-in-tenebrele-hvim/

  http://www.ziaristionline.ro/2015/12/04/dosar-special-terorismul-revizionist-ungar-i/

  http://www.ziaristionline.ro/2015/12/04/dosar-special-ziaristi-online-terorismul-revizionist-ungar-ii/

  http://www.ziaristionline.ro/2015/12/04/dosar-special-ziaristi-online-terorismul-revizionist-ungar-lii-sintagma-stat-national-unitar-trebuie-scoasa-din-constitutia-romaniei-cu-kalasnikovul/

  https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2015/12/06/ofnsiva-radicalilor-nationalisti-maghiari-din-transilvania-relatia-lor-cu-rusia/

  http://www.estica.eu/article/reich-ul-si-maladia-culturii-europene/

  http://www.estica.eu/article/originile-national-bolsevismului-rus/

  http://www.gandul.info/international/un-roman-prieten-cu-unul-dintre-teroristii-din-paris-povesteste-cum-s-a-transformat-acesta-sunteti-niste-necredinciosi-tigani-de-rahat-romani-de-rahat-14910469

  http://www.voceatransilvaniei.ro/alarmant-teroristii-au-gasit-o-noua-metoda-cum-vor-sa-prabuseasca-avioane/

  http://www.money.ro/israelul-a-testat-in-secret-in-grecia-modalitati-de-contracarare-a-sistemului-antiaerian-rus-s-300/

  http://anonimus.ro/index.php/romania/1700-cu-rusia-sau-cu-sua

  http://www.familiaortodoxa.ro/2015/10/05/un-coltisor-de-suferinta/

  http://www.marturisitorii.ro/2015/12/04/constantin-noica-28-de-ani-de-la-trecerea-la-viata-vesnica-o-evocare-emotionanta-de-petre-anghel-o-foto-imortalizare-de-dinu-lazar-si-un-video-unic/

  http://www.ziaristionline.ro/2015/12/06/petre-tutea-savuros-mor-de-dragul-lui-nicolae-ceausescu-asta-imi-vine-sa-l-pup-de-drag-ce-mi-e-se-pupa-cu-toti-negroteii-aia-sefi-de-stat-si-face-rost-de-valuta-sa-nu-mai-depinda-de-muscali/

  http://www.marturisitorii.ro/2015/11/28/securitatea-si-parintele-arsenie-boca-ma-simt-foarte-fericit-cu-sfintii-din-icoane-o-nota-informativa-si-ultimul-raport-din-dosarul-obiectivului-bratu-pictorul/

  http://www.criterii.ro/index.php/en/national/14969-capitalul-strain-i-a-ordonat-lui-ciolos-salariul-minim-al-prostilor-de-romani-nu-se-mareste

  http://trenduri.blogspot.ro/2015/12/in-2011-libienii-si-au-luat-tara-inapoi.html

  http://anonimus.ro/index.php/joomla-pages-iii/category-list/1697-propaganda-rusa-chiar-acum

  https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2014/12/13/teroristul-comunist-max-goldstein-si-ura-sa-cumplita-pentru-tot-ce-era-romanesc/

  http://istoriacomunismului.blogspot.ro/2004/10/atentatul-de-la-senatul-romaniei.html

  http://www.buciumul.ro/2014/12/08/94-de-ani-de-la-primul-atentat-terorist-din-romania-mare/

  http://romania-misterioasa.blogspot.ro/2015/06/primul-atentat-cu-bomba-din-istoria.html

  https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2015/12/03/politica-demografica-a-regimului-nazist-de-depopulare-a-tarilor-ocupate/

  http://www.provita.ro/detalii-controlul-populatiei.php?id=3

  https://overpopulationisamyth.com/

  Apreciază

 17. AKRITAS said, on decembrie 7, 2015 at 9:19 am

  Cooperativa morţii: o crimă în numele Colectiv. Un bărbat viu a fost hăcuit de organe fără să-şi fi dat acordul. Legea permite crima. A 61 VICTIMĂ
  Caz prelevare de organe nevoluntara dupa Colectiv.
  Carina Melchior revenire din coma – donare de organeÎn Danemarca, în noiembrie 2012, familia unui tinere de 19 ani, Carina Melchior (numele unuia dintre magii de la Răsărit), aflată în comă după un accident de maşină, a fost de acord, la sugestia medicilor, ca fiica lor, intubată timp de un an de zile, să fie transformată în cont deschis al bancii de organe a spitalului Aarhus University Hospital. În vederea uciderii sale, agreate de familie, tinerei i-a fost eliminat tubul respirator. Dar, surpriză pentru hăcuitorii de cadavre şi oameni vii: Dumnezeu nu a acceptat această crimă şi tânăra a început să respire singură, revenindu-şi din comă. O anchetă despre acest caz a demonstrat că nu era singurul de acest gen din spitalul Aarhus. Un documentar despre un caz similar puteţi viziona Aici. Sunt cunoscute cazuri spectaculoase ale unor oameni care şi-au revenit din comă profundă, cum este, mai recent, la noi, cel al artistului Gabriel Cotabiţă, care şi-a revenit după o lună de “moarte clinică”. Din păcate, în această perioadă, un tânăr din Buzău nu a ţinut cont de toate acestea, şi, pe fondul agresiunii mediatice generate de tragedia de la #Colectiv, influenţat subliminal, a decis să-şi ucidă tatăl, pentru a i se preleva organele. Barbatul se afla în comă de doar două zile şi urma să împlinească 65 de ani peste patru zile. Fostul premier al Israelului, Ariel Sharon, a fost menţinutt 8 (opt) ani de zile la reanimare, în speranţa revenirii sale. Şeful Unității de Primiri Urgențe, dr. Adrian Zoican, care a coordonat operaţiunea de la Buzău, a declarat în faţa reflectoarelor presei că organele şi pielea prelevate de la bărbatul de 64 de ani vor ajunge la victimele de la Colectiv. O verificare a acestor afirmaţii ne-ar putea aduce surprize macabre. Cazul criminal ne-a fost semnalat şi analizat de medicul pensionar Maria Petrescu din Braşov, o veche cititoare şi corespondentă a portalului Ziaristi Online. Îi redăm mai jos materialul care ar trebui să alerteze conştiinţele din sistemul medical dar şi, mai ales, din cel legislativ. (Red.)

  Donarea de organe trebuie să fie un act benevol şi conştient; altfel este crimă.

  Nimeni nu are drepturi asupra integrităţii fizice a altcuiva.

  La spitalul din Buzău un bărbat de 64 de ani a intrat în moarte cerebrală. Peste două zile, fiul său, emoţionat de tragedia tinerilor de la clubul Colectiv din Bucureşti, a decis să acorde medicilor acceptul de prelevare de organe de la tatăl său, care nu-şi exprimase în prealabil vreo dorinţă verbală sau scrisă cum că ar dori să fie donator. În urma procedurilor de prelevare, bătrânul a murit. S-au prelevat toate organele, inclusiv pielea şi ochii. Astfel, fiul “posesor al trupului viu al tatălui lui” n-a prea mai avut ce să îngroape. Pe fondul unei emoţii generale în care raţiunea nu mai funcţionează nici puţinul obişnuit, mass media a prezentat ştirea ca pe un gest umanitar.

  Conform Ordinului M.S. 1170/2014, toţi posesorii de card de sănătate, dar mai ales categoriile de bolnavi, bătrâni, săraci, bolnavi mintal, precum şi copiii nenăscuţi constituie un fel de „piaţă liberă” de extragere a organelor necesare „proletariatului”, Statul făcându-se decident asupra cui e mai productiv să trăiască şi cui să moară.

  Bătrânul, care nu s-a bucurat de regretul nimănui, spre deosebire de Carina Melchior, era viu, la limita vieţii, dar viu.

  Orice gest de intervenţie spre întreruperea vieţii cuiva se numeşte crimă. Eufemismele nu ascund realitatea crudă a faptei. Nu faci „pomană” cu trupul viu al altei persoane. Nobleţea e altruismul, dăruirea personală din proprie iniţiativă, nu crima.

  Eutanasia (sinuciderea) ca şi eutanasierea (sinuciderea asistată) sunt ilegale în marea majoritate a ţărilor lumii, inclusiv în România. Cât despre crimă, ea nu poate fi numită gest umanitar, decât în mintea psihopaţilor.

  Prin Ordinul 1170/22.oct.2014, pasat în secret în contextul alegerilor prezidenţiale, şi încălcându-se Constituţia şi toate principiile de drept civil, inclusiv toate Drepturile Omului, s-a legalizat nu doar eugenia şi eutanasierea silită, dar chiar crima. Crima organizată la nivel de stat.

  Nici unul din formularele Ordinului Ministerului Sănătăţii (vezi textul în pdf) nu menţionează dreptul persoanei înseşi de a lua decizia donării sau a primirii, lucru care desfiinţează însăşi premiza juridică. Nici o persoană nu este proprietatea altei persoane. În faţa legii, fiecare om este liber şi de sine stăpân. Nu trăim în sclavagism! Nimeni nu are dreptul să dispună de altă persoană, pentru nici un motiv. Dacă cineva doreşte să doneze, are dreptul şi libertatea să o facă el însuşi, din liberă alegere, aflat în deplinătatea facultăţilor mintale. E de neconceput să se ia decizii asupra trupului altui om, indiferent ce grad de rudenie, expertiză ştiinţifică sau putere politică ar avea decidentul! E suficient că ne jucăm cu viaţa noastră, dar nu şi cu a altora!

  Cu ce diferă de tăierea beregatelor a mâinilor şi picioarelor, a scoaterii ochilor şi a ciopârţirii urechilor cu care se ocupă jihadiştii ISIL, care zic că fac o mare faptă de jertfă „umanitară” fiindcă îl „salvează” pe cel ucis, de hăcuirea organelor interne, cu bisturie profesioniste, a unui om care a ajuns, săracul, în vreo boală, într-o stare critică, şi a vrut să se facă sănătos?

  Că una e dacă ar fi vrut el însuşi să se jertfească, şi ar fi lăsat scris că vrea să fie donator, şi alta e ca bietul om să meargă la spital în dorinţa de a se însănătoşi, iar „binevoitorii” din familia lui sau care s-au întâmplat pe acolo prin spital, să-l execute ca hahamii carnea kosher? Moartea cerebrală e o invenţie foarte nouă; termenul mai cunoscut este „coma”, din care mii şi mii de oameni se trezesc.

  Ce o să urmeze? Vor spune peste câţiva ani că dacă strănuţi, ai o gripă ceva, gata, te tăiem, că nu mai eşti bun, sigur faci pneumonie, apoi mori, şi de ce să se strice degeaba nişte organe perfect valabile pentru alţii care, spre deosebire de tine, deşi sunt şi ei bolnavi, deşi sunt şi ei tot muritori, ca orice om, totuşi Statul decide că nu tu, ci ei trebuie să trăiască… Nu e aceasta definiţia rasismului, a nazismului, a eugeniei?

  Jertfa nobilă nu poate fi decât jertfirea personală, de sine, liber asumată, dorită, exprimată. Fiecare e liber să fie erou. Fiecare are dreptul să-şi dea viaţa şi trupul pentru ceea ce crede: pentru patrie, pentru libertate, pentru semeni, pentru dragoste, pentru Dumnezeu, pentru familie, pentru ceea ce respectă şi crede. Dar decizia trebuie să-i aparţină lui! Nu altcuiva!

  Traficul de persoane şi de părţi de persoane constituie infracţiune, chiar dacă s-a creat, ilegal şi abuziv, un aparat „legal”. Problema principală nu este dacă e sau nu neavenit procedeul medical (ţine de bioetică şi medicină), cât evidenţa faptului că Ministerul Sănătăţii comite un abuz asupra populaţiei României prin silirea perfidă a donării.

  Oamenii aflaţi în stare de moarte cerebrală nu doar că îşi pot reveni, dar ei simt tot ceea ce li se întîmplă din punct de vedere fizic – creierul nu-şi încetează complet activitatea, partea de sistem nervos vegetativ încă funcţionează, altfel s-ar fi oprit toate funcţiile organismului. Abia încetarea tuturor funcţiilor vitale se numeşte, corect din toate punctele de vedere, moarte. Încetarea unei singure funcţii se numeşte boală. Nu moarte. Omul bolnav este viu şi are toate drepturile omului viu.

  Cercetările ştiinţifice arată reacţiile pacienţilor cărora li se prelevează organe: le creşte ritmul cardiac şi temperatura, semn că suferă. Înseşi metodele de stabilire a morţii cerebrale sunt violente şi invazive, până la punctul că pot cauza moartea cerebrală. Studiile medicale referitoare la transplantul de organe arată două concluzii: 1. Donatorul întotdeauna moare, şi 2. Primitorul întotdeauna are efecte adverse (organismul în general respinge ceea ce este străin). Medici şi anestezişti care au efectuat asemenea proceduri de prelevări (de la donatori benevoli, nu cu de-a sila) au declarat că „s-au simţit ca nişte măcelari” şi că „au avut coşmaruri”. De ce să ai coşmaruri dacă e o faptă atât de „nobilă şi umanitară”?

  Persoanele care au primit organe spun la tratamentul lor psihiatric post-operator că se simt responsabile pentru moartea donatorului, au stări schizoide, stări de panică, şi alte tulburări psihice, nu puţine fiind cazurile de suicid. Transplanturile de succes sunt în procentaj foarte mic.

  Din aceste tranzacţii cu organe umane (asupra cărora donatorii nu sunt întrebaţi), Statul, sau mai precis o structură preferenţială creată sub egida sa, primeşte sume şi înlesniri substanţiale. Ca această crimă organizată să poată decurge cât mai fluent, mai transparent şi mai neînvinovățit, e angrenat aparatul de propagandă mass media, prin care proceduri de neconceput pentru sentimentele fireşti umane (de pildă relaţia fiu-tată) sunt anulate şi înlocuite cu sentimente eronat (de neiertat de eronat) considerate filantropice. În cazul noii afaceri mondiale cu organe umane, uciderea (reţine: donatorul întotdeauna moare în actul donării, nu înainte) e numită filantropie fiindcă „şi aşa moare, nu e mai bine să salveze pe altul?” Nu este cinstit să spui că „şi aşa moare”, pentru că „şi aşa murim” toţi. Faptul că suntem muritori nu e un motiv să fim omorâţi nici cu o secundă mai devreme. Sau poate doar aşa „vom muri şi vom fi liberi”…?!
  Dr. Maria Petrescu, Braşov

  http://www.ziaristionline.ro/2015/12/06/cooperativa-mortii-o-crima-in-numele-colectiv-un-barbat-viu-a-fost-hacuit-de-organe-fara-sa-si-fi-dat-acordul-legea-permite-crima/

  Apreciat de 1 persoană

 18. Bogdan said, on decembrie 7, 2015 at 9:24 am

  Eu mi-am schimbat permisul de conducere recent dar inainte de asta am intrebat pe toata lumea si cam pe toate blogurile daca stie cineva concret cum se descifreaza codul de bare de pe permis. Am fost si la Manastirea Petru Voda si am intrebat…Nu am gasit nici un raspuns, nimeni nu stie nimic! Acest cod de bare fiind diferit de cel de pe produsele din magazine…
  Cand s-a nascut copilul meu , a trebuit sa iau certificatul de nastere, nu? Cam toti avem asa ceva… Ce trebuia sa fac? Certificatul contine CNP.
  CNP-uri avem toti de zeci de ani si pana acum ceva timp (de cand a inceput treaba cu 666 mai serios) , nu am auzit pe nimeni vorbind de asa ceva. Ma refer la marii duhovnici ai Romaniei.
  Deja nu mai vorbim de pasapoarte biometrice, la care ai si alternativa si poti sa traiesti si fara…
  Trebuie sa fim atenti la ce urmeaza, dar in acelasi timp cred ca se vorbeste cam mult pe aceasta tema si nimeni nu ofera o solutie reala si nici macar o explicatie pertinenta.

  Apreciat de 1 persoană

  • sorin said, on decembrie 7, 2015 at 9:13 pm

   Bogdan permisul actual daca te uiti cu atentie pe verso are 666 stilizat, iar pe fata ai dat semnatura.
   Ce spun sfintii parinti? Sa nu punem semnatura sau numele nostru alaturi de 666.
   Solutii sunt foarte concrete. Sa renuntam la tot ce inseamna comoditate si la toate actele. Iar daca lucrati insistati sa va dea banii in mana si nu pe card sau conturi bancare. Orice pas facut inspre normalitate le ingreuneaza munca diavolilor.

   Apreciat de 1 persoană

   • Bogdan said, on decembrie 8, 2015 at 9:19 am

    Spiralele de care vorbesti, le-am vazut si nu par a fi „666” , decat daca vrei sa le vezi asa. Adica sunt stilizate in asa fel incat nu mai seamana deloc cu cifra „6”. E totusi suspect ca se afla acolo…
    Semnatura dai pentru orice fel de act , factura, etc…

    Apreciază

   • ayeaye20 said, on decembrie 9, 2015 at 4:45 pm

    Duhovnicii Rusiei despre card

    Părintele Rafail Berestov, unul din cei mai iubiţi duhovnici ruşi, a vizitat Mănăstirea Petru Vodă în anii 2011 şi 2012, sfătuindu-se îndelung cu Părintele Justin Pârvu. Interviul de faţă este luat în anul 2008 de un duhovnic român. Prezentăm mai jos un extras:

    Părinte Rafail, v-am ruga – câteva sfaturi referitor la cele ce spune Sfântul Ioan Evanghelistul despre documente…

    În timpurile noastre încep a se împlini.Cele care conţin numărul 666 sunt numele lui antihrist. În Apocalipsă se spune că va fi pecetluirea cu numele fiarei. Codul numeric personal deja este de la satana. Precum primim de la Sfântul Botez nume, în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, aşa vrea satana să-şi pună numele lui în loc. Dacă primim aceste numere, conştient sau inconştient se face o lepădare de Hristos, chiar dacă mulţi nu înţeleg lucrurile acestea. E foarte mare luptă şi în Rusia despre această numerotare, dar totuşi sunt mulţi episcopi care acceptă lucrurile acestea, şi fac probleme celor ce nu le acceptă şi se pun cu rîvnă împotriva acestei căderi. E chiar o prigoană împotriva Ortodoxiei. E şiboala ecumenismului care s-a înrădăcinat peste tot şi sunt mulţi preoţi care luptă împotriva ecumenismului şi sunt foarte prigoniţi…

    Cum se pot împotrivi creştinii de a nu primi aceste documente? Ce să facă ei când va veni timpul acela?

    … prin cuvânt, prin publicarea de broşuri, dar cei care vorbesc sunt prigoniţi. Scriitorii sunt nevoiţi să scrie cu pseudonim – şi aceasta e o prigonire.

    Cine se ascunde în spatele acestui sistem?

    Evreii şi sioniştii care vor să-şi facă o lege pentru întronarea noului împărat antihrist, pentru care drumurile deja se gătesc.

    La Sf. Agatanghel, la Sf. Ipolit, la Sf. Mc. Cristea zice că întâi va fi războiul al treilea mondial, şi pe urmă zece împăraţi necuraţi şi prigonitori, şi apoi al unsprezecelea antihrist.

    Aşa este. Acum sunt primele etape, cardurile. Apoi cardurile cu microcip. Apoi vine pecetea, care e microcipul.

    Dacă cineva, din neluare aminte sau din puţina cercetare, va primi buletinul, are şansa să se pocăiască şi să se împace cu Dumnezeu?

    Da.

    Dar dacă, Doamne fereşte, va primi pecetea, mai este şansă de pocăinţă?

    Nu. În Rusia, Smirnov a făcut cercetări pe calculator şi prin programele de cercetare psihologică, a văzut toate mişcările trupeşti ale omului şi a observat că prin microcip poate influenţa toate activităţile omeneşti şi însăşi mintea omului. Lumea va fi foarte controlată, prin calculator – care va avea cip va fi găsit oriunde. Şi se va şti ce gândesc, tot ce fac, şi dacă vreunul se va împotrivi mişcărilor lor va fi dus la azilul de nebuni.

    Sinodul Bisericii Ruse are această precupare bună pentru păstoriţii ei, ca să-i îndemne la luptă?

    În timpurile noastre e mai greu. În trecut, când a fost cu KGB-ul, mulţi au fost influenţaţi să lucreze pentru regimul respectiv, pentru KGB. Care s-au împotrivit au fost ori exilaţi, ori eliminaţi. Cei rămaşi au acceptat să lucreze pentru regim. Aşa şi acum, mulţi sunt forţaţi să lucreze pentru KGB. În timpul Perestroikăi s-au întors şi s-au pocăit… aşa va fi şi în timpurile noastre, vor lucra (pentru ei) dar apoi se vor pocăi. Azi se lucrează mai cu şarlatanie. Înainte, cel care lucra cu KGB-ul prigonea pe faţă pe cei împotrivă, dar azi prigoana e foarte ascunsă.

    Au fost mai recent în Rusia oameni duhovniceşti dintre călugări sau preoţi care să fi avut descoperire dumnezeiască referitor la aceste buletine, care să nu fie luate dacă prezintă un pericol de lepădare?

    Patriarhul Alexei, fiind în vizită în Astrahan, a avut o vedenie în care i s-a arătat Sfântul Teodosie de la Lavra Pecerska, mustrându-l, ca să se opună globalizării. Patriarhul pe moment l-a crezut, dar apoi s-a îndoit de vedenie. Pr. Kiril, un duhovnic foarte cunoscut, se împotriveşte acestor documente, la fel şi pr. Nikolai. Au fost şi minuni – nişte oameni credincioşi, care au murit şi au înviat, şi care, murind, au avut vedenii despre aceste documente, Maica Domnului le-a spus că aceste acte reprezintă o lepădare. Şi înviind ei au dat mărturie despre acestea.

    Se spune că Sfântul Serafim de Sarov în preajma acestor evenimente va învia. Ce puteţi să ne spuneţi despre acest lucru?

    Mulţi cred această prorocie, e cunoscută, şi lumea ţine la ea, aşteaptă cu nerăbdare să-l vadă.

    Cum să se apere fiecare creştin, şi să fie legat mai strâns de Hristos în aceste timpuri, ca să poată preîntâmpina lepădarea?

    Să nu ia aceste documente.

    Bine, dar pe lângă această hotărâre, ce să facă creştinul ca să-l întărească Hristos?

    Cel mai important este să se întărească lumea prin rugăciunea lui Iisus, fiindcă sunt foarte multe vrăjitorii. Azi cei mai prigoniţi sunt creştinii, lupta e toată împotriva lor. Fiecare să se roage cu rugăciunea lui Iisus, care dă acoperirea (harului), fiindcă sistemul psihotronic va da foarte multe ispite. Să fim credincioşi Domnului! Îndeosebi monahilor ne trebuie rugăciunea aceasta, cu multă umilinţă, multă pocăinţă, să nu cumva să ne mândrim că am şti ceva, ca să nu prindă coarnele mândriei, că am făcut ceva, sau că ştim ceva, şi să nu ne mâniem. Toţi care au primit paşaport încă se pot pocăi. Care a primit implantul nu mai are putere de pocăinţă, fiindcă sunt controlaţi, manevraţi ca roboţii.

    Părinte Rafail, am citit că chiar prin Rusia sau în SUA li se implantează nou-născuţilor acest microcip. Ei n-au primit cu voinţa lor, deci cum le socoteşte Dumnezeu aceasta? Ce va fi cu ei?

    E răspunderea părinţilor lor. Rămâne la Mila lui Dumnezeu. În America se întâmplă foarte multe lucruri din acestea. Vedeţi că militarilor şi deţinuţilor li se implantează microcipul, şi sunt controlaţi.

    Sfinţia voastră aţi fost prigonit pentru ceea ce spuneţi?

    Când am vorbit despre aceste lucruri, unii au filmat şi, din râvna unora, am fost arestat la domiciliu. Am stat o vreme, apoi am plecat şi au venit după mine din nou, cu domiciliu forţat. Chiar şi aici am multe probleme de întâmpinat din partea patriarhului, dar cu blagoslovenia unor stareţi am primit loc de şedere temporară. Au vrut să mă caterisească, dar nu m-au găsit. Unul (din ei) mi-a aruncat un paraman în faţă, spre umilire.

    Când trăia Cuviosul Paisie Aghioritul, s-a dus cineva din Rusia la el să-l întrebe?

    Când ieşise prima carte a lui şi poporul a cumpărat-o, la al doilea tiraj Sinodul a rupt foaia în care Cuviosul Paisie zicea să nu primim documentele, zicând că ei nu sunt de acord.

    …Care este scopul întregii lupte?

    Cei ce conduc (…) vor să reducă lumea până la un miliard, adică atât cât pot să controleze. Urmează omorârea în masă a omenirii, iar din miliardul care va rămâne, vor fi trei puteri mari: comunismul, democraţia şi ortodoxia. Şi va birui Ortodoxia.

    Apreciat de 1 persoană

   • el said, on decembrie 10, 2015 at 11:21 pm

    ayeaye20

    multumim pentru transcript si pentru postare!
    Foarte bune, de bagat la cap cuvintele Parintelui Rafail care a fost/e prigonit in Rusia pentru pozitia sa ANTICNP/ANTI-CIP ci si anti-apostazie. Urmeaza calea Staretilor de aceea nu place „oficialilor”…

    Apreciază

  • ayeaye20 said, on decembrie 9, 2015 at 4:03 pm

   De ce spiralele (de666 ) is 3 si nu 2 sau 4 ?? si de ce tocmai langa codu de bare ,plus cnp-ul alt numar

   Apreciază

 19. evtodiev said, on decembrie 7, 2015 at 9:27 am

  Filmul Mitropolitului Ilarion Alfeev despre sarbatoarea Sfântului Ierarh Nicolae

  Apreciază

 20. evtodiev said, on decembrie 7, 2015 at 9:28 am

  Un film frumos despre Sfantul Spiridon al Trimitundei (praznuit pe 12 decembrie)

  Apreciază

  • Bianca said, on decembrie 7, 2015 at 10:23 am

   Vad ca toti pun problema in sensul in care daca luam aia sau aia nu vom rezista la faza finala, la pecete. Intrebarea mea este alta, daca mor cu el de gat, CNP, sau buletinul asta european care are MRZ (Machine Readable Zone ATENTIE!!! care ar fi un echivalent al unei benzi magnetice si tare imi e ca la citire foloseste 666, fiinda este prezent in toate pasapoartele lumii) ma mantuiesc? Daca incerc sa duc o viata de crestin, sa ma rog, particip la Sf Taine, incerc sa ma lupt cu patimile dar mor cu CNP-ul, ma mantuiesc? Fiindca in Sarea Pamantului I, o doamna care a luat buletinul rusesc, cel ce a urmat dupa cel sovietic, a fost atentionata de Sfantul Parinte Nicolae Ragozin ca ii va fi foarte greu sa treaca vamile vazduhului fiindca avea 666 pe el. Vreau sa mentionez ca pasport in rusa inseamna buletin, asa am gasit in dictionar, iar pasaport se zice internationalnei pasport.

   Si chiar de ne-am nascut cu CNP-ul, nu este o scuza, ne-am nascut si cu patimi, asta inseamna ca odata ce am aflat de ele, tre sa luptam sa scapam de ele, cu cat mai mult ca nu ne mai aflam in nestiinta.

   Apreciat de 1 persoană

   • mircea.v said, on decembrie 7, 2015 at 12:15 pm

    Pai vezi daca a zis ceva de CNP un Parinte Justin, Papacioc, Fageteanu… Si ei aveau cnp. Si Parintele Antim da de inteles ca cnp e galusca inghitita, macar de nu am mai lua nimic de aici incolo.

    Apreciază

   • ayeaye20 said, on decembrie 9, 2015 at 4:51 pm

    Interviu cu Gabriel Barbir, inginer geolog din Cozăneşti, judeţul
    Suceava

    – Din câte am aflat, dumneavoastră, domnule inginer Gabriel Barbir vă aflaţi într-un proces juridic cu statul român, cauza fiind actele de
    identitate personală.
    – Mai exact, eu doresc un act de identitate fără cod numeric personal.
    – Cum aţi ajuns la gândul acesta?
    – Treptat. La data de 15 februarie 2003, am făcut cununia cu soţia
    mea Gabriela, la Mânăstirea Petru Vodă – Neamţ, moment în care
    Părintele Justin Pârvu ne-a spus să nu ne luăm acte de identitate
    din acestea noi ci să cerem de la Poliţie buletine tip vechi
    https://ayeaye20.wordpress.com/2015/10/10/in-lupta-cu-statul-pentru-acte-fara-cnp-1/

    Apreciază

   • el said, on decembrie 7, 2015 at 2:40 pm

    Bianca

    parintii amintiti de mircea.v NU au zis nimic de cnp pentru ca nici ei nu primisera despre aceasta un cuvant clar ca sa ne invete( cand au primit cuvant ca de exemplu despre actele cu cip AU MARTURISIT, vezi ce spun si Parintele Adrian Fageteanu si Parintele Arsenie Papacioc si altii) , Parintii Neamului NU vorbesc la un moment dat asa aiurea neamului, ci doar ce li se da pentru neam ,ca Dumnezeu stie si ce va primi si ce nu va primi poporul si nivelul lui duhovnicesc de la momentul respectiv.
    Si daca acesti Parinti au avut si ei CNP e irelevant caci ei au avut atatea virtuti si MARTURISIRE incat nu au ei probleme de trecerea Vamilor ca un crestin de rand.

    Iata ca Dumnezeu ne-a pregatit si pe noi astia orbii carora NU ni s.a dat pana acum cuvant ,macar in al 12 lea cea dinainte de anticrist, sa pricepem CURSELE vilene in care am cazut unii mai mult altii mai putin , din stiinta sau din NE-stiinta, ca sunt si PACATE cu stiinta dar si cu NE-stiinta, ceea ce NU le scoate de la categoria pacate ci doar preminte o mai „blanda” judecata dupa cuvantul Judecattorului Hristos :ca sluga care a gresit STIIND ca nu face voia Stapanului MULT se va bate, iar cea care nestiind a gresit SE VA BATE mai putin”.(vezi citatul exact din Evanghelia)

    acum depinde de noi pana unde merge dragostea noastra de Hristos si pana unde neputinta, caci acum STIM ce avem de facut si intai SA MULTUMIM Lui Dumnezeu care NU ne-a uitat nici e noi astia de pe urma( care vom fi INCERCATI MAI MULT) si cei mai ORBI si ne-a invatat si pe noi prin Parintii si Staretii rusi si greci carora li s-a dat CUVANT de la Dumnezeu!

    Apreciază

  • Steven Donea said, on decembrie 7, 2015 at 10:59 pm

   nu este si tradus in romaneste ?

   Apreciază

 21. geo said, on decembrie 7, 2015 at 9:53 am

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-06/iraq-may-seek-direct-military-intervention-russia-expel-turkish-troops

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-06/san-bernardino-attack-eye-witness-three-tall-white-men-did-it

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-05/san-bernardino-massacre-perceptions-propaganda-and-blowback

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-06/terrorisms-two-best-friends-mainstream-media-panic-mongering-politicians

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-06/president-obama-explains-why-taking-away-americans-guns-will-make-them-all-safer-liv

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-06/open-letter-calling-resignation-saudi-sympathizing-politicians

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-04/german-intelligence-warns-saudi-arabia-has-destabilizing-role-middle-east

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-06/turkey-detains-russian-ships-black-sea-blasts-moscow-brandishing-rocket-launcher-str

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-06/isis-makes-major-move-yemen-assassinates-adens-governor-after-executing-two-dozen-ho

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-03/us-ally-saudi-arabia-set-execute-52-prisoners-including-juveniles-en-masse

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-06/frances-far-right-party-leads-regional-elections-unprecedented-30-plus-votes

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-06/university-president-urges-students-carry-weapons-campus-end-those-muslims

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-05/putin-accuses-us-isis-oil-coverup

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-06/greece-nation-under-occupation

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-05/greece-loses-last-trace-sovereignty-after-eu-takes-control-over-greek-borders

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-04/meanwhile-apocalyptic-northern-greek-border

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-06/inequality-america-richest-20-own-more-wealth-half-population

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-05/we-dont-really-know-whats-happening

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-04/nothing-fear-fearful-themselves

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-05/rise-politics-fear

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-05/notorious-turkish-whistleblower-predicted-erdogan-would-declare-war-russia

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-03/isis-oil-plot-thickens-turkish-mp-has-evidence-erdogans-son-law-involved-illegal-cru

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-05/did-turkey-just-invade-iraq-protect-erdogans-isis-oil-smuggling-routes

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-04/nothing-fear-fearful-themselves

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-04/how-detect-bullshit

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-03/general-wesley-clark-isis-serves-interests-us-allies-turkey-and-saudi-arabia

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-03/us-aircraft-carrier-harry-truman-now-mediterranean-approaching-syria-coast-full-us-n

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-03/us-lawmaker-sees-ample-evidence-turkeys-complicity-isiss-murderous-rampage

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-02/end-europe-leaked-memo-reveal-eu-plan-suspend-schengen-two-years

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-02/fall-america-signals-rise-new-world-order

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-02/turkeys-geopolitical-value

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-02/syria-decoded-explaining-conflict-one-infographic

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-02/deep-state-war-cash

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-02/angry-iraq-demands-security-council-investigation-criminals-smuggling-isis-crude

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-02/rise-right-french-nationalists-hunt-beat-muslims

  http://www.zerohedge.com/news/2015-12-02/it-will-take-trillions-euros-save-european-union

  http://wgbhnews.org/post/congressman-lynch-72-department-homeland-security-employees-terrorist-watchlist

  http://motherboard.vice.com/read/after-paris-attacks-proposed-french-law-would-block-tor-and-forbid-free-wi-fi

  https://theintercept.com/2015/12/04/defense-contractors-cite-benefits-of-escalating-conflicts-in-the-middle-east/

  http://www.blacklistednews.com/Monsanto_to_face_%E2%80%98tribunal%E2%80%99_in_The_Hague_for_%E2%80%98damage_to_human_health_and_environment%E2%80%99_/47665/0/38/38/Y/M.html

  http://thefreethoughtproject.com/video-shows-islamic-extremists-shooting-missile-islamic-extremists-hummer/

  https://uk.news.yahoo.com/flesh-eating-bug-rise-syria-094027672.html#IMa0Iho

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3345744/San-Bernardino-gunman-s-family-lawyer-says-don-t-believe-official-account-massacre.html

  http://thefreethoughtproject.com/isis-2-0-meet-extremist-group-cia-paying-kill-innocent-civilians-afghanistan/

  http://www.washingtonsblog.com/2015/12/top-nsa-whistleblower-every-time-terrorist-attack-really-need-demand-cut-budgets-intelligence-agencies.html

  http://www.washingtonsblog.com/2015/12/california-terror-attack-proves-spying-doesnt-keep-us-safe.html

  http://www.ibtimes.co.uk/paris-attacks-france-extend-state-emergency-indefinitely-reports-1531665

  View story at Medium.com

  http://sputniknews.com/politics/20151203/1031188147/western-media-reaction-turkey-dirty-oil.html#ixzz3tGRQ3nis

  http://www.empireslayer.org/2015/12/how-western-media-increases-terrorism_2.html

  https://www.techdirt.com/articles/20151201/14021932960/new-documents-show-uk-intelligence-agencies-hacking-computers-with-little-to-no-oversight.shtml

  http://massprivatei.blogspot.com/2015/12/police-state-america-denies-passengers.html

  http://www.blacklistednews.com/Economic_Espionage%3F%3A_DHS_hacks_businesses_for_free_to_test_cybersecurity/47608/0/38/38/Y/thehill.com/policy/cybersecurity/261658-dhs-hacks-businesses-for-free-to-test-cybersecurity

  http://www.express.co.uk/news/world/623651/Refugee-crisis-Germany-planning-move-500000-Syrians-Turkey-EU

  http://www.thedailysheeple.com/how-france-turned-into-an-orwellian-police-state-after-paris-attack_122015

  http://www.foxnews.com/politics/2015/12/01/state-department-troubled-by-moscows-move-against-soros-groups.html

  http://www.washingtonsblog.com/2015/12/no-nsa-hasnt-stopped-mass-spying-american-citizens.html

  http://libertyblitzkrieg.com/2015/12/01/uk-prime-minister-david-cameron-compares-those-against-syrian-airstrikes-to-terrorist-sympathizers/

  View story at Medium.com

  http://anonimus.ro/index.php/2011-08-07-02-51-49/1683-the-jewish-contribution-to-the-european-integration-project

  Apreciază

 22. geo said, on decembrie 7, 2015 at 11:19 am

  http://www.almasdarnews.com/article/us-led-isis-coalition-hits-a-syrian-army-camp-in-deir-ezzor-1-soldier-killed/

  http://www.aljazeera.com/news/2015/12/deadly-air-strike-hits-syrian-forces-151207064554316.html

  Kurzii si armata siriana sint singurii care lupta la sol atit cu rebelii cit si cu staul islamic…Pe kurzii ii bombardeaza Turcia, pe militarii sirieni coalitia…

  Apreciază

 23. geo said, on decembrie 7, 2015 at 11:47 am

  http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/planul-%E2%80%9E0-lei-pentru-biserici%E2%80%9C-poate-fi-dat-peste-cap-in-parlament-401462

  http://adevarul.ro/locale/constanta/patriarhul-daniel-s-a-suparat-vacarul-stat-Seful-imperiului-financiar-bor-vrea-guvernul-ciolos-cuza-luat-bisericii-1_56645c5f7d919ed50ef32191/index.html

  http://www.bursa.ro/curtea-de-conturi-acuza-bancile-de-locuinte-de-ilegalitati-in-acordarea-primelor-de-stat-284925&s=banci_asigurari&articol=284925.html

  http://www.capital.ro/gropile-din-bucuresti-au-inghitit-un-miliard-de-lei-si-nu-s-au-saturat.html

  http://www.economica.net/vom-plati-suplimentar-2-lei-in-factura-la-curent-pentru-a-acoperi-ceea-ce-nu-mai-platesc-fabricile-energofage-din-romania_111045.html

  http://www.gandul.info/politica/camera-deputatilor-vrea-mai-multi-bani-pentru-2016-14910339

  https://deveghepatriei.wordpress.com/2015/06/17/europa-romania-cea-mai-saraca-tara-din-uniune-25-de-ani-de-democratie-si-suntem-cersetori-in-propria-noastra-tara-politicienii-si-serviciile-secrete-ne-au-vandut-cu-totul/saracie-lacrimi-pe-o-bucata-de-paine/

  https://deveghepatriei.wordpress.com/2014/05/20/cum-se-traieste-in-romania-stat-european-ca-in-plin-secol-xvi-ei-ne-vorbesc-de-democratie-si-structuri-euroatalntice/saracie-2/

  https://deveghepatriei.wordpress.com/2012/06/04/saracia-povara-umilintei/saracie/

  http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20644303-patriarhul-daniel-declara-din-nou-biserica-este-acord-impoziteze-veniturile-conditia-bor-primeasca-inapoi-proprietatile-confiscate.htm

  https://logec.ro/bugetul-sri-traiasca-ti/

  http://www.flux24.ro/exploziv-vicepremierul-si-ministrul-economiei-costin-borc-da-ajutor-de-stat-companiei-franceze-pe-care-a-condus-o-platesc-cetatenii-si-micile-intreprinderi/

  http://www.activenews.ro/stiri-social/Ion-Cristoiu-despre-proiectul-de-buget-pe-2016-E-de-a-dreptul-jegoasa-graba-lui-Ciolos-de-a-asigura-Binefacatorului-sau-transformarea-Palatului-Cotroceni-intr-un-serai-de-Republica-Parlamentara-127568

  http://www.activenews.ro/stiri-social/Curtea-de-Conturi-140-de-milioane-de-lei-cheltuiti-pe-studii-de-fezabilitate-si-prefezabilitate.-Obiectivele-nu-au-mai-fost-realizate-127549

  http://www.activenews.ro/stiri/Securitatea-Statului-mai-presus-de-reforma-statului.-Bugetul-SRI-mai-mare-cu-49-fata-de-2014-127527

  http://www.activenews.ro/stiri/Presedintele-PNTCD-Aurelian-Pavelescu-despre-bugetul-Cultelor-in-2016-Ciolos-declara-razboi-Bisericii-Ortodoxe-Romane.-Se-speculeaza-cinic-ura-unei-parti-a-populatiei-impotriva-BOR-127533

  http://www.activenews.ro/stiri-social/Secretariatul-de-stat-pentru-Culte-Curtea-de-Conturi-nu-a-imputat-nicio-suma-de-bani-Patriarhiei-127522

  http://www.activenews.ro/economie/Bugetul-pe-2016-Mai-multi-bani-la-SRI-SIE-si-Ministerele-de-forta.-Taieri-la-protectia-sociala-si-transporturi-127514

  http://www.activenews.ro/stiri/Fost-ministru-de-Externe-despre-bugetul-Cultelor-in-2016-Nu-i-inteleg-pe-dusmanii-declarati-ai-Bisericii-care-se-bucura-ca-i-s-ar-fi-sistat-finantarile-publice.-Acesti-spitaloizi-n-au-dat-inca-de-punctul-critic-care-te-arunca-in-bratele-lui-Dumnezeu-127526

  http://economie.hotnews.ro/stiri-finante-20645204-bugetul-ministerului-sanatatii-7-77-miliarde-lei-mai-mare-10-43-fata-2015.htm

  http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20646400-ambasadorul-hans-klemm-sunt-ingrozit-atacurile-teroriste-din-ultimul-timp-avem-nevoie-investitii-servicii-fost-foarte-dezamagit-vad-serghei-nariskin-bucuresti.htm

  Mda…stapinul cearta sluga…nu imi place tariceanu dar prezenta lui nariskin a fost obligatorie. De altfel si MAE a precizat…

  http://www.invectiva.ro/social-bundy/amenintarea-fantomei-spionului-rus-iii

  http://www.hotnews.ro/stiri-politic-20646931-monica-iacob-ridzi-dupa-iohannis-respins-cerere-gratiere-fost-naiva-cred-care-nu-are-copii-nu-are-piatra-loc-inima.htm

  https://searchnewsglobal.wordpress.com/2015/12/06/sa-iesi-in-strada-si-sa-protestezi-ca-sa-ti-fie-mai-rauasta-inseamna-sa-fii-idiot/

  De altfel ceresterea bugetelor apararii, internelor si serviciilor secrete este in tendinta generala europeana generata de valul de atentate…

  Apreciază

 24. PG said, on decembrie 7, 2015 at 1:14 pm

  evtodiev ,
  Multumim . Toate filmele indicate de tine sunt bune
  Doamne Ajuta .

  Apreciază

 25. Spaceman said, on decembrie 7, 2015 at 2:30 pm

  Actele de identitate electronice biometrice nu trebuiesc acceptate sub nicio formă! Aceste acte electronice biometrice se întocmesc la cerere,
  – la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale și imaginea facială (sunt exceptate de la obligația de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă).

  http://www.revista-alarma.ro/pdf/Identificarea%20biometrica%20si%20circulatia%20persoanelor%202008-09.pdf

  Ca în cazul pașaportului electronic simplu românesc,

  http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/indexActe1.html

  Primirea acestor acte electronice biometrice înseamnă CEDAREA LIBERTĂȚII, datorită biometriei electronice, și înlocuirea prezumției de nevinovăție cu prezumția de vinovăție, ceea ce presupune dovedirea/probarea nevinovăției printr-o supraveghere constantă.

  http://www.juridice.ro/317462/statul-trebuie-sa-respecte-optiunea-cetatenilor-care-refuza-actele-biometrice.html

  Actul de identitate electronic biometric are TOATĂ PUTEREA PECEȚII ANTIHRISTULUI – 666. Cum vei putea scăpa de PECETLUIREA – 666 dacă TU NU MAI EȘTI LIBER ci un SCLAV care și-a CEDAT LIBERTATEA!? Vei putea fi PECETLUIT cu FORȚA! STĂPÂNUL face CE VREA cu SCLAVUL lui! Unii vor zice că actele electronice biometrice expiră! Sigur că expiră, dai bani și-ți face altele, le poți pierde sau arunca în foc, dar matricea frunții din BAZA DE DATE a mașinăriei electronice NU EXPIRĂ ÎN VECI! Dracul e viclean, nu zice „hai să-ți scanez fruntea” sau „vino să-ți scanez mâna dreaptă”, că se prinde gâscanul și refuză. Mai bine zice „iți scanez fața și irisul” – dar adevărul este că nu toți oamenii au față sau iris, în schimb toți au frunte, sau „iți scanez doar vârfurile degetelor să le iau amprentele”, dar degetele nu sunt la mână!? Nu zice „doar de la mâna dreaptă” ca iar se prinde gâscanul și fuge, zice „pune mâinile amândouă”. Uite așa TE ARUNCĂ ÎN TEMNIȚA ELECTRONICĂ de unde NU MAI AI SCĂPARE! Așa că a inventat dracul tot felul de capcane și scamatorii să convingă oamenii să-și CEDEZE LIBERTATEA. De exemplu nu pleacă nimeni afară din țara lui sperând să câștige mai putini bani sau să trăiască mai rău! Oameni vor să se realizeze! Aia cu nu vor putea vinde sau cumpăra va fi constrângerea finală! Până atunci vor fi doar forme de seducțiepentru un trai mai bun sau pentru a trai în siguranță, tu și familia ta. Dar cea mai tare scamatorie este asta, să convingă omul să-și CEDEZE LIBERTATEA pentru a deveni un mare luptător împotriva terorismului, corupției și a evaziunii fiscale sau împotriva sclaviei și a traficului de persoane, pentru eliminarea economiei subterane. Dacă nu-ți cedezi libertatea te acuză de toate acestea și tot te supraveghează deși ești LIBER și beneficiezi de PREZUMȚIA DE NEVINOVĂȚIE, adică ILEGAL.

  Despre CNP(Cod Numeric Personal), cipuri RFID, documente cu coduri de bare.

  CNP în România au primit TOȚI cei cărora li s-a întocmit ACT DE NAȘTERE. Este acesta un lucru bun? NU este bun, deoarece acest CNP se atașează numelui de botez. Asta înseamnă că cei care au CNP nu se mai MÂNTUIESC? Ma îndoiesc că toți cei care au ACT DE NAȘTERE nu se mai MÂNTUIESC. Deoarece CNP aduce doar atingere LIBERTĂȚII PERSOANEI. În schimb CNP s-a dovedit a fi foarte util la întocmirea CONTRACTELOR. De exemplu dacă pe cineva îl cheamă SUPĂ CUCOȘ și NOTARUL PUBLIC îi întocmește un ACT OFICIAL în care-l trece SUPĂ COCOȘ, acel ACT poate fi declarat NUL! CNP rezolvă problema asta.

  Cipurile RFID sunt bune? NU, deoarece pot fi folosite la SUPRAVEGHEREA ȘI MONOTORIZAREA persoanelor LIBERE. Ca și în cazul internetului obiectelor și în calculul ubicuu. De exemplu un aparat electronic de acces într-o clădire-bloc de locuințe proprietate privată la care se folosesc dispozitive cu cip RFID pe care s-au instalat coduri de acces, poate memora toate accesările adică cine/când a intrat/ieșit din clădirea respectivă! Înțeleg dacă un angajator monitorizează accesul angajaților/persoanelor printr-un card cu cip RFID în incinta unității unde se desfășoară activitate specializată, deși astfel se face cumva reclamă mascată unei supravegheri excesive a angajaților. În niciun caz nu se implantează aceste cipuri RFID, deoarece asta înseamnă fuziune om-mașină, transumanism adică – ADIO MÂNTUIRE!

  Documentele cu CIP și/sau cu coduri de bare sunt bune, le putem primi?

  NU sunt bune, deoarece documentele cu cip pot fi folosite la ÎNREGIMENTAREA ELECTRONICĂ, prin întocmire de DOSAR ELECTRONIC, acordarea unei CHEI ELECTRONICE (CID- Cod de IDentificare) la acest DOSAR – adică SUPRAVEGHERE MONITORIZARE ȘI CONTROL! În niciun caz nu trebuie acceptat CARDUL DE SĂNĂTATE, în cazul României! În cazul CARDURILOR BANCARE CU CIP, acestea pot fi folosite la SUPRAVEGHEREA ȘI MONITORIZAREA PERSOANELOR, nu degeaba se semnează atâtea documente la eliberarea acestui TIP de CARD BANCAR, la plata cu acest CARD care are un CIP incorporat – va apărea pe BONUL FISCAL, NUMELE TITULARULUI CARDULUI – CÂND și UNDE s-a făcut PLATA! Dar în cele din urmă cardul bancar cu cip este proprietatea băncii! Orice cod de bare sau de tip QR (Quick Response – Răspuns Rapid) conține 666, altfel nu îl poate citi mașinăria electronică, la codul de bare EAN-13 e cel mai vizibil. În cazul PERMISULUI DE CONDUCERE AUTO – CODUL DE BARE de pe PERMISUL DE CONDUCERE AUTO – aduce gravă atingere LIBERTĂȚII PERSOANEI, în sensul că mașinăria electronică poate citi mai multe date personale decât strict informațiile ce dovedesc licența conducerii autovehiculului. Însă mă îndoiesc că TOȚI posesorii de carnet de conducere auto cu cod de bare pe el, NU se vor MÂNTUI! Dar de ce să se aibă acces atât de facil la toate datele noastre personale prin mașinăria electronică!? Iar marota cu terorismul?

  Sper că am fost destul de concludent! 🙂

  Apreciat de 1 persoană

 26. Aurora said, on decembrie 7, 2015 at 11:05 pm

  Cei care aveti card bancar de salariu, puteti renunta oricand la el si ridicati salariul de la ghiseu. E simplu, eu asa fac.

  Apreciat de 1 persoană

 27. sorin said, on decembrie 8, 2015 at 6:47 pm

  frate vasile ti am trimis email

  Apreciază

 28. ayeaye20 said, on martie 20, 2016 at 6:23 pm

  Sf Nicolae Velimirovici Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, Sophia Buc. 2002 pag.126-127 : Ucenicii lui Hristos s-au lăudat odată Învățătorului lor zicând : Doamne, și dracii se supun nouă în numele Tău! Iar Domnul le-a răspuns să nu se bucure de asta, ci le-a zis : bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri,adică deoarece sunt știute și amintite și pomenite în cereasca împărăție a luminii și a vieții. În Sfânta Scriptură se spune adeseori cum vor fi scrise numele drepților în Cartea celor vii, în timp ce numele păcătoșilor vor fi șterse și date uitării. Din pilda cu bogatul și Lazăr vedem că Domnul rostește numele lui Lazăr cu preacurata Sa gură, în timp ce trece sub tăcere numele bogatului nedrept. Asta înseamnă că Lazăr a intrat în împărăția cerurilor și a dobândit viață veșnică și veșnică pomenire, iar bogătașul păcătos a pierdut și împărăția, și viața – și numele.
  În dumnezeiasca învățătură, numele este uneori identificat cu omul. Intr-un loc din Apocalipsă se spune : și au murit în acel cutremur nume de oameni șapte mii (11, 13). Prin cutremur trebuie să înțelegem marile ispite la care fiind supuși oamenii, șapte mii dintre ei au căzut de la Hristos și și-au pierdut sufletele. Asta înseamnă că nu au pierit doar trupurile lor – asta are puțină însemnătate – , ci sufletele și numele. Numele lor au fost nimicite în veșnicie și șterse din Cartea celor vii.

  Apreciază

 29. rodica said, on mai 18, 2016 at 10:24 pm

  Daca nu ascultam de marii nostri duhovnici atunci ,de cine sa ascultam?

  Apreciază

 30. […] Parintele Antim: NU LE LUATI. TREZITI-VA PANA MAI E VREME. Interviu recent despre cipuri, carduri, b… […]

  Apreciază

 31. […] Parintele Antim: NU LE LUATI. TREZITI-VA PANA MAI E VREME. Interviu recent despre cipuri, carduri, b… […]

  Apreciază

 32. […] Parintele Antim: NU LE LUATI. TREZITI-VA PANA MAI E VREME. Interviu recent despre cipuri, carduri, b… […]

  Apreciază


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: