SACCSIV – blog ortodox

Noutati schimbarea buletinelor

Parintele Antim: NU LE LUATI. TREZITI-VA PANA MAI E VREME. Interviu recent despre cipuri, carduri, buletine, CNP si filmul “Sarea pamantului”

Posted in Uncategorized by saccsiv on decembrie 6, 2015

– Părinte Antim, ce ne puteţi spune despre duhul ăsta globalizator care este acuma în lume şi care vrea să transforme oamenii în cifre, în numere, să-i depersonalizeze – ca şi cu CNP-ul şi cu documentele ăstea cu 666 – numele Antihristului fiind număr, identificat astfel în Apocalipsă? Acum doresc să ne identifice pe toţi prin  numere.

– Eu cred că, aşa cum o fost în perioada comunistă, când s-o mers pe etape, începând de la copii care erau instruiţi ca să-i facă pionieri, apoi utecişti şi apoi membri de partid, la fel acuma sunt nişte etape în duhul ista globalizator, pentru că şi aceea a fost tot lucrare demonică, da, comunismul o fost tot o lucrare a celui rău, ca să zic aşa. Am putea să o asemănăm cu calul roşu din Apocalipsă. Şi aicea se merge pe aceste etape. Iacă: li s-o dat oamenilor coduri numerice personale, pe urmă s-o spus că mai trebuie şi altceva. S-o introdus documente cu acest cod de bare. Codul de bare, după cum spun specialiştii, citit în EAN 13, are trei de şase; trei de şase care fac referinţă la Apocalipsă, capitolul 13 – că zice: „va sili şi pe cei mici” fiara, „şi pe cei mici va sili şi pe cei mari şi pe cei bogaţi şi pe săraci, şi pe liberi şi pe robi ca să-şi pună semn pe mână sau pe frunte încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât cel care are numărul sau numele satanei, şi numărul lui este număr de om – spune – şi este 666”. Iată şi oamenilor li s-a dat acest cod numeric personal. Antihristul are cod numeric personal 666. Noi nu putem rămâne fără nici o împotrivire – creştinii mai ales; nu mă refer la ceilalţi care n-au cunoaştere de prin alte ţări, de prin China, din Japonia, din Statele Unite, din Apus – unde Dumnezeu e departe de inima lor, Dumnezeul cel adevărat, că în Sfânta Scriptură, Sfântul Prooroc David zice: dumnezeii neamurilor sunt diavoli. Deci, iată dar, noi, ortodocşii, păstori, ierarhi, preoţi, călugări, mireni, dacă nu avem această înţelegere şi nu luăm aminte, ne găsim în mare primejdie. Primind şi acceptând aceste faze premergătoare fără nici un fel de reacţie, înseamnă că ne-am predat deja. Avem modele de reacţii la oamenii duhovniceşti, luminaţi de Dumnezeu, cum a fost Cuviosul Paisie Aghioritul care este trecut şi în rândul sfinţilor; deci Sfântul Paisie Aghioritul, el o tras semnalul de alarmă cu atâţia ani în urmă, încă de prin ’89 şi mai înainte, a spus de aceste lucruri, a scris şi multe cărţi, a lăsat şi o scrisoare de mână, ca să nu fie contrafăcută, în care vorbeşte despre aceste lucrări antihristice. La noi, în România, părintele Iustin Pârvu,  părintele  Arsenie  Papacioc,  părintele  Adrian  Făgeţeanu,  care au  făcut  atâţia  ani  de închisoare, au mărturisit şi ei şi ne-au explicat. Eu am avut discuţii cu unii stareţi şi chiar, să zicem, feţe mai sus-puse, privitor la lucrarea asta şi le-am spus: „Părinţilor,  dacă vrem mântuirea, repere de urmat nu pot să ne fie decât oamenii duhovniceşti, luminaţi de Dumnezeu, care au fost şi în ţara noastră, părintele Iustin, părintele Adrian Făgeţeanu, părintele Arsenie Papacioc. Apoi Sfântul Paisie Aghioritul. Care dintre noi o ajuns să vorbească cu Maica Domnului de câte ori o vorbit Sfântul Paisie? Care dintre noi o vorbit cu vreun sfânt cum o vorbit Sfântul Paisie cu Sfânta Mare Muceniţă Eufimia, cu Sfântul Arsenie Capadocianul, o vorbit şi cu alţi nenumăraţi sfinţi – cine o ajuns la măsura asta? Şi atunci de cine trebuie să ascultăm noi, de scolastici? De oameni care ne îndeamnă, chiar dacă sunt feţe bisericeşti înalte: că nu-i nimica, ia-le, fă ascultare? Nu se poate să ascult de scolastici, trebuie să ascult de Hristos! – că părinţii, enumeraţi mai înainte, sunt luminaţi de Duhul Sfânt, luminaţi de Hristos. Aceştia ne-au lăsat atenţionări, ca să zic aşa. Şi atunci?” Şi le-am spus: „Care dintre noi o făcut v’o zi de închisoare ca părintele Iustin Pârvu, nevinovat o îndurat atâţia ani de închisoare? El ne-a spus, şi are cuvânt; el, din experienţa de ani de închisoare, a văzut: cei care au făcut un compromis, cât de mic, în închisoare au mers în rostogolire tot în compromis. Aşa şi aicea, noi, creştinii ortodocşi, dacă facem compromisul ăsta şi nu ne gândim decât la lucrurile materiale, să trăiesc bine, să am servici, să am casă, să am maşină, să pot să mă descurc în viaţa aceasta, ce ne facem cu viaţa veşnică? Dar nu te gândeşti pentru ceilalţi, pentru generaţiile viitoare? Copiii tăi ce vor fi? Să le fie legate sufletele cu cătuşe în lagărul electronic, să fie cipuiţi ca animalele, cum îs dobitoacele: calul, oaia, vaca, mai ştiu eu, catârul şi cânii şi peştii prin mări? Deci, acolo să mergi? Dacă noi n-am făcut nici o zi de închisoare, pentru că aşa ne-o acoperit mila lui Dumnezeu şi aceştia o făcut şi mărturisesc că este pericol, pe cine trebuie să ascultăm?” Eu am fost, în 2008, în Athos, eram în Sihăstria atunci. Privitor la această lucrare antihristică am vorbit cu mulţi stareţi din Athos. Am vorbit cu stareţul Partenie de la Mânăstirea Sfântul Pavel şi o spus, convorbirea chiar e înregistrată pe intrenet,  categoric o spus  că nu trebuie luate actele cu microcip.  Am vorbit  cu un părinte  de  prin Caucaz, unul Rafael,  la fel o spus; am vorbit cu un părinte Ioan de la Noul Schit din Athos, am vorbit cu un părinte Nectarie din afara muntelui Athos, era stareţ la o mănăstire acolo şi mi-a  adus  şi  argumente.  El  o  întrebat  specialiştii  din  ţara  lui  dacă  în documentele acestea care au cod de bare este numărul satanei – şi s-o confirmat că este numărul satanei, 666. La fel, confirmarea a venit şi dinspre documentele cu cip, că au numărul 666 în ele. Cine mai vrea să mai afle este şi un CD, nu ştiu dacă este pus pe internet, în care este înregistrată o emisiune televizată  în care vorbeşte un comisar şef de poliţie din Bucureşti privitor la lucrurile astea. El afirmă că permisele auto au cip, paşapoartele au cip, şi arată acolo cu camera de luat vederi, că în acest cip este un set de de numere, iar la mijloc are 666. Face de trei ori cu fantă de lumină ca să arăţi că există numărul acesta controversat. Deci omul dacă primeşte aceste documente, nu-i  lepădare,  cum o spus  şi  părintele Iustin şi  Sfântul  Paisie  Aghioritul,  este  un început, o cădere. Nu te-ai lepădat prin implantare, dar ai căzut deja, ai dat o semnătură, ai acceptat, în locul peceţii Duhului Sfânt, pe care ai primit-o la botez, altă pecete, pe aceea a lui Antihrist, 666. Finalul va fi cu implantarea.  Dar şi căderea de acum este un pericol! Dacă ai primit aceasta, se întunecă mintea şi mergi în rostogolire, cum o spus şi părintele Iustin despre cei care au făcut compromisuri în închisoare. Fraţilor întru Hristos, primiţi de la un păcătos îndemnul: nu le luaţi!  Fac parte tot din neamul acesta şi mă doare sufletul şi pe mine, pentru că sunt unii creştini, care, întunecaţi la minte, iau acestea fără să-şi pună nici un semn de întrebare. Şi, ce-i mai rău, mulţi păstori, preoţi ai bisericii sau chiar ierarhi aşa spun că nu-i nimică. Sfântul Paisie Aghioritul spune răspicat să nu le luăm, deci noi trebuie de la un sfânt, dacă-l cinstim, să-i primim toată învăţătura – nu pe părţi, ca sectarii, că ei iau din Sfânta Scriptură numai anumite fragmente şi se duc în rătăcire şi-i trag şi pe alţii după dânşii.  Aşa şi noi, de la sfinţi, începând cu ierarhii, cu păstorii, să preluăm învăţătura completă ca să putem să ne mântuim, să salvăm şi alte suflete. Că şi Sfântul Paisie spunea:  „Mă mir şi eu cum aceşti păstori nu-şi pun un semn de întrebare… dacă-l ajută pe Antihrist la lucrarea lui şi dacă ei nu au această conştiinţă că este spre pierzare, mai duc şi alte suflete în rătăcire…”  Finalul, fraţilor, este pecetluirea care, în Statele Unite, după cum mi-a spus şi mie cineva, o adus informaţia de pe internet, aşa, cei de acolo, din  conducerea  acestor  State,  au  dat  lege  pentru  oamenii  care  vor  să  aibă  acces  la  servicii medicale să fie implantaţi cu cipuri. Deja implantul!

– Oare, părinte, iertaţi că vă întrerup, nu cumva şi la noi, în România, prin vaccinuri se introduc cipurile în mod mascat?

– Nu se ştie dacă în ascuns nu se fac deja aceste lucruri, poate se practică şi pe aici…

(more…)

TEHNIC O POT FACE. Vor adauga numarul 666 in cipurile din buletine pe ultima suta de metri?

Posted in 666, BULETIN CU CIP, CIPURI, SEMNUL FIAREI by saccsiv on ianuarie 9, 2014
%d blogeri au apreciat: