SACCSIV – blog ortodox

IMPERIUL UE = MAMONA. De ce nu trebuie sa votam la alegerile europarlamentare, sa candidam sau sa fim alesi? NE EXPLICA SFINTII SI MARII DUHOVNICI Ioan Gura de Aur, Justin Popovici, Nicolae Steinhardt, Staretul Antonie

Posted in alegeri, UE by saccsiv on februarie 6, 2014

Eretici sustinuti de “ortodocsi” ne zic despre reafirmarea “valorilor creștine, valori care au stat la baza proiectului comunitar european”, iar “intelighenti ortodocsi” ne mint cu nerusinare:

„Proiectul Uniunii Europene s-a nascut in context crestin-democrat. Cei care au creat Uniunea Europeana nu au fost masoni.”

Nu este insa deloc asa. Imperiul UE = MAMONA:

STATELE UNITE ALE EUROPEI – un ideal al MASONERIEI din secolul XIX

KALERGI a fondat PANEUROPA cu banii evreilor ROTHSCHILD si WARBURG. Cum zice el ca va arata rasa europeana si cine o va conduce?

Florin Stuparu: PRINTESA EUROPA ŞI MINOTAURUL

UNIUNEA EUROPEANA si BABILONUL CEL MARE , mama desfrânatelor şi a urâciunilor pământului

   Iata comentariul fratelui mircea.v postat la articolul SISTEMUL SUPRAVEGHEAZA, NU SALVEAZA. A fost creat impotriva cetatenilor, nu pentru cetateni. IATA CE NE DEMONSTREAZA REACTIA SA IN URMA ACCIDENTULUI DE AVION din Apuseni …:


Sfantul Ioan Gura de Aur – Omilia LXX la Matei

„Au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodianii, zicîndu-I: Învăţătorule, ştim că eşti omul adevărului şi calea lui Dumnezeu în adevăr înveţi şi nu-Ţi este teamă de nimeni, că nu cauţi la faţa oamenilor. Deci spune-ne nouă, ce Ţi se pare? Se cade a da dajdie cezarului sau nu? (Matei 22, 16-17)”

“Iudeii plăteau tribut, că erau sub stăpînirea romanilor. Şi pentru că fariseii văzuseră că Teuda şi Iuda fuseseră condamnaţi nu cu mult înainte la moarte pentru că puseseră la cale o răscoală împotriva ordinii statului (Fapte 5, 36-37), voiau ca prin cuvintele acestea ale lor să-I pună în spate aceeaşi vină. De aceea au trimis la Iisus şi pe ucenicii lor şi pe irodiani, ca să-I sape, după cum gîndeau ei, o îndoită prăpastie, şi de o parte şi de alta; să-I întindă laţurile din toate părţile ca să-L prindă orice răspuns ar da. Dacă răspundea pe placul irodianilor, să-L învinuiască fariseii; dacă răspundea pe placul fariseilor, să-L acuze irodianii. Hristos plătise dajdie (Matei 17, 24-27), dar ei n-o ştiau. Fariseii se aşteptau să-L prindă fie într-un chip, fie în altul. Dar mai mult doreau să spună ceva împotriva irodianilor. De aceea i-a şi trimis pe ucenicii lor, ca pornindu-L împotriva irodianilor în prezenţa lor să-L dea pe mîna lui Irod ca pe unul ce vrea să-i ia puterea.

Aceasta a lăsat-o şi evanghelistul Luca să se înţeleagă, cînd a spus că L-au întrebat în fata mulţimilor (Luca 20, 27), ca să aibă mai mulţi martori. Dar a ieşit cu totul altceva. Şi-au arătat prostia lor înaintea mai multor oameni. Uită-te la linguşeala şi viclenia lor ascunsă! „Ştim, spun ei, că omul adevărului eşti!” Pentru ce atunci, fariseilor, spuneaţi că este un înşelător, că amăgeşte poporul, că are demon, că nu este de la Dumnezeu? Pentru ce cu puţin înainte v-aţi sfătuit să-L ucideţi? Dar fariseii fac tot ce le porunceşte viclenia lor. Puţin mai înainte, cînd L-au întrebat cu obrăznicie: „Cu ce putere faci acestea? (Matei 21, 23)”, n-au căpătat răspuns; de aceea nădăjduiesc ca acum cu linguşeala să-L înmoaie şi să-L facă să spună ceva împotriva legilor statului, ceva împotriva ordinii de stat.

Fariseii I-au mărturisit adevărul cînd I-au spus: „Ştim că omul adevărului eşti”; au spus ceea ce era; dar n-au grăit cu gînd curat, nici de bună voie. Îi mai spun: „Nu-Ţi este teamă de nimeni”. Ai văzut cum se descoperă că au de gînd să-L facă să rostească nişte cuvinte care-l pot supăra pe Irod, dar să-I bage şi vina că doreşte să pună mîna pe putere, că Se răscoală împotriva legilor statului, ca să-L osîndească pe Hristos ca pe un răzvrătit şi ca pe unul care a vrut să pună mîna pe putere? Cuvintele: „Nu-Ţi este teamă de nimeni” şi „Nu cauţi la faţa omului”, le-au spus fariseii gîndindu-se la Irod şi la cezar.

„Deci spune-ne nouă, ce Ţi se pare?” Acum Îl cinstiţi şi-L socotiţi învăţător, dar atunci cînd vă vorbea de mîntuirea voastră Îl dispreţuiaţi şi-L ocăraţi de multe ori! De aceea fariseii sînt de acord cu irodianii. Uită-te cît sînt de vicleni! Nu-I spun: „Spune-ne nouă: Este bine, este de folos, este legal?” Nu, ci: „Ce Ţi se pare?”; urmăreau deci un singur lucru: să-L trădeze, să-L declare duşman cezarului. Evanghelistul Marcu arătînd lucrul acesta pune în lumină mai bine cutezanţa şi gîndul lor ucigaş, spunînd că L-au întrebat: „Să dăm dajdie cezarului sau să nu dăm?” Fierbeau de mînie, zămisleau viclenie, dar se făţăreau că-L cinstesc.

– Ce le-a răspuns Hristos?

– „Pentru ce Mă ispitiţi, făţarnicilor?“

“Ai văzut cît de aspru le vorbeşte? Cu cuvîntul le face mai adîncă tăietura, cînd vede că răutatea lor e vădită şi desăvîrşită. Mai întîi îi zăpăceste, apoi le închide gura, descoperindu-le tainele sufletului lor şi făcînd cunoscut tuturora cu ce gînduri au venit la El. Hristos a făcut lucrul acesta ca să pună capăt răutăţii lor, să nu mai încerce să-L atace din nou. Îi ţine de rău, deşi fariseii îi arătaseră multă cinstire prin cuvintele lor. Îl numiseră învăţător, mărturisiseră că e adevărul şi că nu caută la faţa omului; dar El, Dumnezeu fiind, nu S-a lăsat înşelat de nici unul din aceste cuvinte linguşitoare. Asta ar fi trebuit să-i facă pe farisei să vadă că mustrarea pe care le-o face Hristos nu se întemeiază pe o simplă presupunere, ci este un semn că El cunoaşte tainele sufletului lor.

Dar Domnul nu S-a mărginit numai la mustrare, deşi era de ajuns numai darea pe faţă a gîndului lor ca să-i facă să se ruşineze de răutatea lor; nu S-a oprit la atîta, ci le-a închis gurile şi în alt chip, spunîndu-le: „Arătaţi-Mi banul dajdiei!”
Şi după ce l-au arătat, aşa cum făcea totdeauna, a pronunţat sentinţa prin gura lor şi-i face pe ei înşişi să declare că se cade să plătească dajdie. Strălucită şi mare victorie! Cînd Hristos le pune întrebarea, nu-i întreabă pentru că El n-ar fi ştiut ce urmăreau aceia, ci întreabă pentru că voia să-i facă pe ei responsabili de propriile lor răspunsuri.

Cînd i-a întrebat: „Al cui este chipul de pe ea?” şi ei I-au răspuns: ”Al cezarului!“, Domnul le-a spus: „Daţi cezarului cele ce sînt ale cezarului“.

Nu e vorba deci de un simplu dat, ci de o restituire. Lucrul acesta îl arată şi chipul şi scrierea de pe ban. Apoi, ca să nu spună fariseii: „Ne porunceşte să ne supunem oamenilor”, Hristos a adăugat: „Şi lui Dumnezeu, cele ale lui Dumnezeu“. Se cade, dar, să dăm oamenilor cele ale oamenilor şi să dăm lui Dumnezeu cele ce datorăm lui Dumnezeu. De aceea şi Pavel zice: „Daţi tuturor cele datorate: celui cu darea, dare; celui cu vama, vamă; celui cu frica, frică”.

Cînd auzi pe Hristos spunînd: „Dă cele ale cezarului cezarului”, află că îţi spune să dai cezarului numai acelea care nu vatămă cu nimic credinţa; altfel n-ar mai fi o dajdie şi o vamă dată cezarului, ci diavolului.

Cînd fariseii şi irodianii au auzit acest răspuns li s-a închis gura şi s-au minunat de înţelepciunea Lui. Ar fi trebuit să creadă, ar fi trebuit să se spăimînte; le dăduse doar dovada Dumnezeirii Lui: le descoperise tainele sufletului lor şi le închisese cu blîndeţe gurile. Dar ce-au făcut ei? Au crezut? Nicidecum, ci, „lăsîndu-L, au plecat“.

Comentariu saccsiv:

Iata si ce spune Sfantul Justin Popovici:

Atunci însă, când stăpânirile devin periculoase pentru faptele bune, când stăpânirile prigonesc binele dumnezeiesc, şi mai mult decât toate, binele şi atotbinele acestei lumi – pe lisus Hristos, iar prin aceasta Biserica Sa, atunci acestor stăpâniri nu se cuvine să ne supunem, nici să le ascultăm. Creştinul trebuie să se lupte cu ele, şi să se lupte anume prin binecuvântatele mijloace evanghelice. Niciodată creştinul să nu îndrăznească să se supună mai degrabă oamenilor, decât lui Dumnezeu, şi mai cu seamă oamenilor potrivnici Dumnezeului adevărat şi Evangheliei Lui.

Cititi va rog mai multe in articolul:

BISERICA SI STATUL. Despre poziţia Bisericii fată de stăpânire

Iata ce spune si parintele Nicolae Steinhardt:

Atunci insa cand Statul nu mai e Cezar ci Mamona, cand regele se preface in medicine-man si puterea civila in ideologie, cand cere adeziunea sufleteasca, recunoasterea suprematiei sale spirituale, aservirea constiintei si procedeaza la “spalarea creierului”, cand fericirea statala devine model unic si obligatoriu, nu se mai aplica regula stabilita de Mantuitor, deoarece nu mai este indeplinita una din conditiile obligativitatii contractului: identitatea partilor (lui Cezar i s-a substituit Mamona). Mantuitorul nu numai ca n-a spus sa dam lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu si lui Mamona ce este a lui Mamona, ci dimpotriva (Mat. 6, 24; Luca 16, 13) a stabilit ca nu poti sluji si lui Mamona si lui Dumnezeu.

Cititi va rog mai multe in articolul:

Parintele Nicolae Steinhardt: Cu STATUL MAMONA nici o legatura, oricat de mica – nici asupra punctelor comune. Lui Mamona numai blestemele din moliftele Sfantului Vasile cel Mare

Intrebat fiind:

„Iertaţi-mă, părinte Antonie, dar cum rămâne cu cuvintele Apostolului despre putere şi despre supunerea în faţa ei?“

Sateretul raspunde:

„E-e-eh, suflete al meu – a zis stareţul. Dar pe Apostolul Pavel nu l-au salvat oare într-o coşniţă, dându-l jos de pe zid? Ce are a face aici acceptarea realităţilor şi opunerea satanismului? Ce să-ţi aduc eu exemple – aminteşte-ţi de marea muceniţă Ecaterina, sau de marele mucenic Gheorghe. Supunerea e posibilă doar în lucrurile ce ţin de puterea laică – să-ţi faci meseria, să nu faci răscoale armate. Dar şi aceasta, după cum vede fiecare. Fraţii Macabei sunt un exemplu bun de folosire a forţei împotriva celor ce-L insultă pe Dumnezeu şi tot ce este Dumnezeiesc. Dacă apuci drumul smereniei prosteşti, aşa şi vei începe a pune întrebări despre proslăvirea în rândul sfinţilor a lui Alexandru Nevski, biruitorul, şi a lui Dimitrie, cel care i-a prăpădit pe tătari pe câmpia Kulikovo. Întrebările ca întrebările, dar de proslăvit, i-a proslăvit Dumnezeu! Eu, când aud asemenea întrebări „evlavioase”, îmi amintesc de viaţa Sfântului Vasile cel Mare şi a Cuviosului Iov de la Poceaev, făcătorul de minuni. Ce vreme înfricoşătoare le-a dat Dumnezeu pentru viaţă. Ei, şi ce? Nu s-a rugat, oare, Sfântul Vasile să moară împăratul Iulian? Văd că vrei să spui că Iulian a fost un apostat, dar era împărat şi împărat legitim, bagă de seamă!

Oare nu de frică pentru comoditatea noastră ne rugăm pentru „puterea” satanică?!

Şi doar Dumnezeu a arătat că Sfântul Vasile a avut dreptate – lui Iulian i s-a tras moartea nu de la o arma pământească, ci a fost străpuns de lancea unui soldat ceresc. Dar Cuviosul Iov a făcut compromisuri cu polonezii? Nu, el a luptat cu ei şi cu acoliţii lor în fel şi chip. Nici de judecăţi nu s-a ferit dreptul! Dar tu-mi spui de putere! Lucrarea lui Dumnezeu trebuie să se facă cu chibzuinţă. Dacă în relaţiile de putere, perechea şef-subaltern ar însemna doar atotputernicia unuia şi adânca smerenie a celuilalt, n-ar mai fi nevoie de Sobornicitatea Bisericii. Dar dacă n-ar fi Sobornicitatea, n-ar mai rămâne Biserica nici Ortodoxă – de câte ori s-a întâmplat ca cel care era în adevăr să fie un singur om, în timp ce ierarhia superioară era în erezie?! Ce să mai vorbim despre puterea laică – mitropolitul Filip şi patriarhul Nicon, de exemplu. Şi aceşti drepţi, însetaţi de adevăr, sunt proslăviţi ca sfinţi: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore Teologul, Cuviosul Maxim Mărturisitorul, Cuviosul Iosif Voloţki, dar parcă poţi să-i enumeri pe toţi.Dar mai trebuie ţinut minte că, luptându-se pentru curăţenia credinţei, ei, Sfinţii Părinţi, singuri erau împlinitori plini de râvnă ai Legilor lui Dumnezeu.Supunerea smerită în faţa oricărei puteri îi convine celui care nu este atras de viaţa după Cuvânt. Pentru că drumul mărturisirii, chiar dacă e pe undeva şi aşternut cu roze, neschimbat, după „Osana…“, va răsuna şi „Răstigneşte-L,răstigneşte-L“. Această incomoditate va servi drept motiv pentru justificarea de sine şi primirea antihristului – ştiinţă avem, dar raţiunea s-a întunecat din cauza păcatelor.

Adică, dacă orice putere e de la Dumnezeu, ne-om supune şi antihristului, n-avem încotro. Şi încă vor adăuga că toate se fac cu voia Domnului. De aceea, se şi spune că se va întrona necuratul în orice biserică şi niciun cuvânt despre cei care au slujit acolo mai înainte. Ţine minte exemplul marelui stareţ, făcătorul de minuni de la Sarov. Câte icoane avea el? Una. Cărţi?Vreo zece. Dar a dobândit mare slavă, şi nu de la oameni, ci de la Dumnezeu.Acum toţi au pe-acasă iconostase, rafturi întregi de cărţi, numai că nu se săvârşeşte fapta cugetată!

Mulţi ascultă, dar puţini aud, părinte.„

Cititi va rog mai multe in articolul:

Text remarcabil despre APOCALIPSA – VIZIUNILE STARETULUI ANTONIE

Asadar, fratilor, cine participa la alegerile europarlamentare si cine e ales in Parlamentul European, legitimeaza imperiul mamona. Il accepta.

Ba mai mult, cine candideaza, promoveaza de fapt o structura cu totul anti ortodoxa si anti nationala.

Din pacate si cei ce se duc la un astfel de vot procedeaza la fel. Orice vot, indiferent pentru cine, reprezinta din partea celui care isi exercita acest drept recunoasterea  unui imperiu construit nu prin cucerire armata ci prin inselatorie si prin tradarea castei conducatoare a fiecarei natiuni in parte. Inclusiv cea din Romania, care chiar a excelat in acest sens.

Mai grav, este vorba de fapt despre un imperiu-intermediar, una din ultimele etape inaintea crearii GUVERNULUI MONDIAL al NOII ORDINI MONDIALE. Prin urmare, indirect, oricine va vota, va recunoaste imperiul global.

Cititi va rog si:

Vaclav Klaus: „Alegerile europarlamentare nu sunt necesare”

 

66 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. nea Anderthal said, on februarie 6, 2014 at 6:11 pm

  Din pacate asta-i adevarul.Ce alta alternativa am fi avut?Rusia?Nyettttttt!Aia sunt niste barbari si am trait si sub dominatia lor si inca mai suferim consecintele.China? I don’t think so.

  ps;ceva nu inteleg:multi preoti/duhovnici critica pe toti care au plecat din tara dar de de ce nu analizeaza motivele plecarii lor?Eu,de exemplu, am plecat DIN MOTIVE POLITICE(cu foarte multi ani in urma) ,altii din motive economice(„capsunari” sau „capsunari IT”,etc.Toti critica dar NIMENI nu vine cu o solutie reala la aceasta problema actuala ,deoarece muncind cinstit in tzara in momentul de fatza= saracie lucie!Am destule exemple linga mine si ganditi-va ca au fi familii de intretinut.Era o „maica”(stilista) care mi-a spus sa vin „IMEDIAT” in tara dar din ce sa traiesc aici nu mi-a spus.Ea la manastirea ei are asigurata cazarea+masa+haine si n-are familie.Asa de dat cu parerea e usor,etc

  Apreciază

  • saccsiv said, on februarie 6, 2014 at 7:07 pm

   nea Anderthal

   N-am trait sub dominatia Rusiei, ci sub dominatia bolsevica.

   Asa cum nici acum nu traim sub dominatia Germaniei sau Frantei, ci tot sub un soi de dominatie bolsevica creata de aceeasi care au creat si pe cel de acum 100 de ani din Rusia.

   Apreciază

   • nea Anderthal said, on februarie 6, 2014 at 8:51 pm

    @saccsiv
    Tarile Romane au fost ocupate de multe ori de rusi in timpul razboaielor ruso-turce.Jafuri,violuri,crime au facut ‘fratii ortodocsi eliberatori”.De ocuparea Basarabiei(pamant romanesc) de rusnaci ce spui?De ce nu pleaca in tara lor,la necazurile lor asa cum au semnat in 1999?
    ps:cu ceva timp in urma m-am uita putin pe „NaShul tv” la emisiunea despre Occident si Plesu a cita ceva frumos din P.Tutea.

    Apreciază

   • nea Anderthal said, on februarie 6, 2014 at 9:18 pm

    @vasile
    Uite ce scrie „prietenul tau” Roncea:

    http://roncea.ro/page/3/

    ps:ma refer la pagina cu pasapoartele rusnacilor

    Apreciază

   • John of România said, on februarie 6, 2014 at 10:30 pm

    „Proiectul Uniunii Europene s-a nascut in context crestin-democrat. Cei care au creat Uniunea Europeana nu au fost masoni.”

    De fapt articolul despre Kalergi chiar confirma prima parte a afirmatiei. numai ca „crestin” intre ghilimele, pentru ca unul din scopurile oficiale ale organizatiei Pan-Europa era promovarea valorilor „crestine”.
    Partea mincinoasca e ca nu a fost creata de masoni. Ba da, erau masoni „crestini”( repet, crestini „cu ghilimele”)

    Apreciază

   • John of România said, on februarie 6, 2014 at 10:37 pm

    nea Anderthal

    Eu cred ca daca Romania s-ar reorienta putin spre Rusia atunci chiar si-ar lua armata si ar pleca chiar si din Transnistria.
    Pe ei ii deranjeaza pozitia geostrategica a Romaniei.
    Acuma serios, presupunand ca ai fi liderul Ortodox al Rusiei si ai avea un stat ca Romania care executa orice comanda a iudelor din SUA, si care mai are si un scut anti-racheta, tu ai le-ai da Moldova si i-ai lasa sa se apropie inca 100 de kilometri de Moscova.
    Si nu numai asta e problema dar momentan in Ucraina situatia e instabila, daca maine Romania si Moldova s-ar uni si Rusia ar pierde controlul Transnistriei atunci Ucraina s-ar orienta catre NATO si UE si asta ar apropia granita NATO la numai cateva sute de kilomentri de Moscova.
    Insa daca Romania ar deveni prietena Rusiei atunci Ucraina ar fi prinsa intre cele 2 si Belarus, ramandand doar o mica granita cu UE prin Vest.
    Asadar Romania este importanta pentru Rusia si ei nu pot trece cu vederea deciziile noastre.

    Apreciază

   • NIMENI said, on februarie 7, 2014 at 8:08 am

    saccsiv,
    Ca mai totdeauna fratele saccsiv are dreptate 100%.
    Rusia a fost si ea o victima, sau ne facem ca nu intelegem nimic.

    Apreciază

   • Maria said, on februarie 7, 2014 at 9:43 pm

    nea Andertal,
    Dintr-o carte veche scrisa pe timpul regelui Ferdinand ,
    „. . . . .de la inconjurarea pe uscat a Sevastopolului si ocuparea aproape a intregii Crimee de catre trupele aliate , engleze , franceze , sardineze si turcesti , dupa ce dobandesc succese mari contra rusilor .Aceste vesti , imbolnavesc pe imparatul Nicolae si-l fac sa moara , dupa o scurta boala , iar in locu-i se suie pe tronul Rusiei fiul sau mai mare , sub numele de Alexandrul II .”
    De aici reiese care erau atunci in Europa” Marile Puteri „. Apoi :
    „9 martie 1878 ,trimiterea de catre Romania , Puterilor Europene , a unei note prin care le expune motivele care o silesc de a nu ceda Basarabia Rusiei ”
    „1 iulie 1878 subscrierea tratatului din Berlin care modifica pe cel de la San-Stefano , micsorand frontierele si unele drepturi politice ale Bulgariei , dand Austro-Ungariei dreptul nelimitat de ocupare a Bosniei si Hertegovinei , dand Egliteriei insula Cipru , acordand tuturor natiunilor dreptul de a naviga pe Dunare , iar Ungariei dreptul de a face lucrarile de rectificare si adancire a Portilor de Fier , acordand Romaniei dreptul de a fi reprezentanta in Comisiunea Europeana a Dunarii , si punand Rusiei obligatia de a evacua Turcia si Romania in rastimp de patru luni . . . . . .publicarea proclamatiei adresata de Domnitor natiunei romane , prin care ii face cunoscut ca Congresul de la Berlin , i-a luat Basarabia spre a o ceda Rusiei si i-a dat in schimb Dobrogea , de la comunicarea facuta de Guvernul Roman puterilor garantate , ca , in ceea ce o priveste desi cu mare durere , ca, va aplica in scurt timp , toate dispozitiunile ce o privesc ale tratatului de la Berlin (28 August 1878 )
    Iata , cine a bucatalit si negociat pt a bucatali tarile Europei , printre care si Romania , iar Basarabia a fost negociata si data Rusiei de catre aceste Puteri de atunci si de astazi aceleasi , prin tratatul talharesc de la Berlin .
    Iar in carte scrie mult mai mult si despre drepturile Romaniei de navigatie pe Dunare , drepturi contestate si negociate la sange , Romania ducand o lupta apriga pentru multe drepturi dupa cucerirea Independentei .
    Daca Congresul talharesc de la Berlin nu obliga Romania sa cedeze de bunavoie Basarabia Rusiei ,
    Romania nu ar fi fost ciopartita .
    Si sa vezi ce se scrie si despre aducerea Hohenzollernilor in Romania si instalarea lor cu mare pompa .
    Iti e groaza sa citesti , apoi despre tradarea Domnitorului Cuza , asasinate , comploturi ale masonilor etc.
    Asa ca . . . . . este bine sa cunoastem adevarata Istorie si nu cea falsificata de fiecare dupa cum ii convine .

    Apreciază

   • Bogdan said, on februarie 8, 2014 at 9:18 pm

    Am trait sub dominatia Rusiei si inaintea bolsevicilor, uite aici o mostra din expansionismul rus care a rupt Basarabia din trupul Moldovei in 1812 …. http://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_la_Bucure%C8%99ti_%281812%29
    cand a fost vorba de asuprirea si raptul asupra popoarelor din jur, Tarii rusi au uitat de ortodoxie si de Dumnezeu…

    Apreciază

 2. Vasile al Mic said, on februarie 6, 2014 at 6:33 pm

  Saccsiv, daca nimeni nu se prezinta la vot, vor folosi CNPul valid si-l vor pune pe un vot fals impotriva noastra.

  Ar fi buna prezenta la vot dar votul sa fie invalid – stampila in afara spatiilor unde ar trebui pusa, nu foaia curata sa poata fi completata ulterior. Sa desenam o cruce si sa punem stampila pe ea – nu stiu ce semnificatie spirituala ar avea, dar nu cred ca ar fi bine.

  Apreciază

  • saccsiv said, on februarie 6, 2014 at 7:09 pm

   Vasile al Mic

   Vorbim despre europarlamentare.

   Apreciază

  • Cosmin said, on februarie 6, 2014 at 8:45 pm

   @ Vasile al Mic

   Citeste cu atentie cum sta treaba cu mersul la vot:

   http://nuvotati.wordpress.com/

   Apreciază

  • Maria said, on februarie 9, 2014 at 3:19 pm

   Bogdan ,
   Daca veneai cu un link dintr-o alta sursa decat Wikipedia , eram interesata , pe cand eu am scris dintr-o carte scrisa in acele vremuri , fara niciun fel de influente interesate sa intoarca adevarul pe dos , iar sursa de pe wikipedia nu prezinta incredere pt mine , in comparatie cu cartea pe care o am eu .
   Rusia nu facea nimic , nu avea nicio putere sa ia Basarabia daca nu i-ar fi fost oferita pe tava de puterile de atunci , pe care le-am enumerat , Franta , Anglia ,Turcia , Germania si dupa cum scrie in carte Sardinia , prin Tratatul de la Berlin ,care modifica Tratatul de la San-Stefano , in acest scop .
   Iar dupa ce l-au tradat pe Cuza , exilandu-l nemtii au adus in Romania Hohenzollernii , practic Germania conducea Romania avand influenta peste toata economia si tot ce se facea in tara era comandat de la Berlin.
   Iar in zilele noastre , se intampla exact acelasi lucru , pionul principal in UE este Germania prin hitlerista Merkel .Nu se vede ??? Ea conduce Europa , ea hotaraste soarta economiilor Statelor membre UE .
   Germania .Stii cand i-a dat ordin tantalaului Basescu sa privatizeze urgent toate hidrocentralele Romaniei , companiilor din Germania ?Nu Rusiei !
   Nu vezi ca suntem sub stapanirea puterilor Europene si in ziua de azi asa cum a fost Romania si acum 200 de ani ?

   Apreciază

 3. dante said, on februarie 6, 2014 at 7:35 pm

  @nea anderthal
  „…ceva nu inteleg:multi preoti/duhovnici critica pe toti care au plecat din tara dar de de ce nu analizeaza motivele plecarii lor…”
  Solutia pe care ne-o afera marii duhovnici, chiar daca pare utopica, este cea a schimbarii fiecaruia dintre noi, conducatorii pe care-i avem de 23 de ani este oglinda noastra, a societatii.
  Si ca sa fim sinceri cu noi insine, citi dintre noi, daca am fi in mari functii de conducere nu am baga mina in pusculita? De aici pleaca buba si toata decaderea acestui popor, fuga dupa capatuiala, ne-a facut sa vindem (distrugem) tot ceea ce agonisisera parintii nostri, si ramasi fara nimic am inceput sa stam cu mina intinsa la camarila mondiala.
  Am avea aici in tara cam tot ceea ce ne-ar trebui, insa nu exista un „administrator” capabil, toti sint iude si farisei, iar saracia este metoda dreapta data de Dumnezeu poporului nostru spre trezirea noastra.
  Solutia este , intoarcerea la Hristos, alta nu e, si ar fi de ajuns, dar citi dintre noi o facem?

  Doamne ajuta!!

  Apreciază

  • nea Anderthal said, on februarie 7, 2014 at 12:01 pm

   @dante

   Ai auzit vreodata de: „cind va simtiti in pericol fugiti in alta cetate”?
   ps;asa se poate intelege plecarea unora dar si drama lor.Restul teorie si PROSTIMEA CU DREPT DE VOT ELIMINA PE TOTI CEI CARE AR VREA SA FACA CEVA BUN IN TARA ASTA.Eu ,indiferent pe unde am fost in viata mea, nu m-am lepadat niciodata de Hristos cu toate ca ocazii/tentatzii am avut destule.

   Apreciază

 4. acc70 said, on februarie 6, 2014 at 7:45 pm

  in afara subiectului:

  http://www.bzb.ro/stire/tichete-de-masa-electronice-din-13-februarie-a69570

  stie cineva daca vor avea cip? cam cum vor arata? pentru mine bonurile de masa sunt un real ajutor dar daca au cip nu le voi lua

  Apreciază

 5. Obrenovici said, on februarie 6, 2014 at 8:17 pm

  Dar o solutie nu ar fi ca in parlamentul european sa se constituie o majoritate de alesi crestini si patrioti ? In felul asta, s-ar putea schimba directia politicii europene. Pe cand daca nu participi, ii lasi sa isi faca jocurile, sa iasa numai candidatii satanisti, si sa aduca iadul.
  Este o parere strict teoretica, fiindca daca nu avem candidati credibili, crestini, nu are rost sa participam doar ca sa ne aflam in treaba.

  Apreciază

  • saccsiv said, on februarie 6, 2014 at 10:09 pm

   Obrenovici

   Ideea asta poate fi cel mult aplicata la nivel de parlament national.

   Noi vorbim de UE, care a fost creata cu un scop precis.

   Intr-o varianta ce deocamdata inca pare soft, trecem prin ceea ce am mai trecut dupa al doilea razboi mondial. Dar se va dovedi ca va fi cu mult mai rau decat atunci. Pe vremea aia bolsevicii conduceau pe fata tot. Cunosti vreun mare duhovnic sau nationalist care sa fi trecut la ei pentru a „schimba directia”?

   Apreciază

   • Maria said, on februarie 6, 2014 at 11:12 pm

    Sfantul Paisie Aghioritul,
    „In spatele acestei Uniuni Europene de acum , se ascunde dictatura acestora . . . . a sionistilor .
    Sionistii de acum stii de cati ani lucreaza ? De 250 de ani .”
    „Acesti sionisti de acum vor sa tina in mana lor , toata economia mondiala „

    Apreciază

  • timisorean1 said, on februarie 10, 2014 at 12:00 pm

   @Obrenovici

   Sa nu fim naivi.

   Apreciază

 6. Maria said, on februarie 6, 2014 at 8:19 pm

  Adica sa-mi pierd eu timpul pentru niste huligani care sunt platiti cu mii de euro , fara sa munceasca , doar ca latra contra binelui , sa obosesc stand in picioare la vot , nul sau ne-nul , in loc sa citesc intr-o carte sau sa fac altceva mai bun .
  Suntem cei mai prosti din lumea-ntreaga , daca , dupa ce vedem cu totii ce fac acesti votati pusi pe fotolii in parlamente de catre prosti , ii mai votam sau ne mai prezentam ca oile .

  Apreciază

  • nea Anderthal said, on februarie 7, 2014 at 12:03 pm

   @maria
   In mesajul de mai sus AI SPUS TOT CE TREBUIA si sa intelegem odata ptr. totdeauna ca ASTA SE URMARESTE SI SOLUTII UMANE NU SUNT.SA NU NE ASTEPTAM CA VREUN CONDUCATOR ACTUAL SA FACA CEVA CONTRAR PLANULUI „LOR”
   Q.E.D

   Apreciază

   • Maria said, on februarie 7, 2014 at 9:53 pm

    nea Andertal,
    In ce ne priveste ca si crestini ortodocsi , trebuie sa ascultam de indemnul sfintilor care spun sa nu alegi raul cu buna stiinta , iar in cazul alegerilor din Romania , (cei care candideaza )la ora actuala nu exista persoane cu credinta in Dumnezeu , cu mila pentru popor , cinstiti , patrioti pana la sacrificiu , etc .
    Deci , cel mai cuminte , este sa stam cuminti acasa , din punctul meu de vedere .

    Apreciază

 7. Obrenovici said, on februarie 6, 2014 at 8:19 pm

  Mi-am amintit ca inainte de alegerile parlamentare, domnul Iulian Capsali indemna sa votam cu USL, ca e mai bine decat cu Basescu. Se vede ce bine e…..

  Apreciază

 8. Alexandru said, on februarie 6, 2014 at 8:29 pm

  Frate SACCSIV, uite aici http://arhiva-ortodoxa.info/autoindex2/index.php?dir=4.document/
  cu Save target as copiezi pe HDD

  Doamne ajuta!

  Apreciază

 9. nea Anderthal said, on februarie 6, 2014 at 8:52 pm

  ..si daca mergem la vot si pe buletinele de vot scriem ceva „mesaje” mai mult sau mai putin ortodocse ,anulind in acelasi timp votul?

  Apreciază

  • Cosmin said, on februarie 7, 2014 at 12:15 am

   @ nea Anderthal

   Citeste articolul de pe blogul indicat fratelui Vasile al Mic, se exlica frumos acolo care e faza cu voturile anulate.

   Citeste cu atentie TOT.

   Doamne ajuta!

   Apreciază

 10. Radu said, on februarie 6, 2014 at 9:31 pm

  Daca nimeni nu vine la alegeri va fi floare la ureche ca sa le FRAUDEZE…tocmai sa mearga toti sa dea un fel de vot de neincredere prin anularea votului individual, eu cel putin asa as proceda…

  Apreciază

  • Cosmin said, on februarie 7, 2014 at 12:17 am

   Nu poti falsifica 15 milioane de semnaturi din registrele sectiilor de votare, dar in schimb sacii cu voturi poti sa-i schimbi 😉

   Apreciază

  • aha said, on februarie 7, 2014 at 9:14 am

   si crezi tu ca daca te duci, ei nu pot falsifisca voturile? e un non- sens. plus de asta , daca nu ma duc, stau si linistit, ca nu am participat cu niciun fel la mascarada asta! ca sa nu mai vorbim ca parlamentul european e doar praf aruncat in ochii nostri. ca , de fapt, nu are nicio putere.dar comisiile europene cum se aleg? ne intreaba cineva cum se aleg? dar guvernul nostru cum se alege? ne intreaba cineva cum se pun ministrii acolo? hai sa fim seriosi.

   Apreciază

 11. mircea.v said, on februarie 6, 2014 at 10:29 pm

  Parintele Calciu, despre „libertatea europeana” si democratie.

  „Nu trebuie sa va bucurati prea mult de libertatea europeana, ca n-o s-o prea aveti! Pentru ca veti fi obligati sa faceti niste lucruri, si in momentul de fata am putea vorbi chiar de o singura dictatura, dictatura democratiei, care socoteste ca democratia este singura forma politica care se poate exprima si orice abatere de la ea trebuie sanctionata… Asa ca nu va bucurati prea mult de calea libera pe care ne-o pregateste Europa unita.”

  „Acum, cand Iisus Hristos este mai batjocorit ca oricand, sub pretextul democratiei si al libertatii, cele in care noi am crezut, virtutile, faptele bune, credinta pe care Biserica le propovaduieste, toate sant batjocorite. Democratia este o ticalosie, dupa cum se vede. Libertatea este o anarhie.”

  Apreciază

 12. cosminmatiu said, on februarie 6, 2014 at 10:33 pm

  Ce e scris trebuie sa se implineasca, tot ce putem face e sa mai incercam sa trezim pe altii si sa ne nevoim cat mai mult in rugaciune, post ca sa mai amane Dumnezeu vremurile. Unul din semnele aproprierii sfarsitului lumii este lepadarea de credinta sau marea apostazie, parerea mea e ca aceasta se va finaliza cand majoritatea oamenilor vor fi implantati si in acel moment Dumnezeu nu va mai avea motiv sa tina lumea, cei cipuiti fiind ai satanei. Totul se intampa pentru ca multi nu cred si nu se impotrivesc.

  Apreciază

 13. gabriel branici said, on februarie 6, 2014 at 10:51 pm

  Va scriu din orasul QUÉBEC-CANADA.
  Ma numesc GABRIEL,sunt casatorit crestin-ortodox si am 3 copii, iar foarte curand se va naste al patrulea. Sunt de 8 ani in canada,iar de circa 2 ani avem biserica noastra crestin ortodoxa romaneasca in localitate, pe care am cumparat-o ca si comunitate(60 de familii) si am amenajat-o corespunzator, inainte apartinand cultului anglican.De un an de zile sunt unul din consilierii al bisericii si , m-am gandit sa va intreb ce parere aveti de urmatorul material pe care l-am redactat cu ajutorul lui Dumnezeu, saptamana asta.Acest material se adreseaza romanilor ortodocsi de aici.
  Iata-l: Apel catre crestinii ortodocsi

  Stau si ma intreb daca va intrebati si voi,confratii mei crestini ortodocsi , despre ceea ce se intampla acum, aici in 2014 in québec, canada. Se intampla nu numai aici ,dar aici e un focar .
  Stiti despre ce vreau sa va vorbesc?
  Despre alegerea noastra.
  Avem in fata noastra 2 drumuri ce sunt complet distincte: drumul crucii si drumul ateismului deghizat in neutralitate.
  Un drum duce in Rai, celalat in Iad. Asa cum Raiul si Iadul sunt doua realitati , asa si cele 2 drumuri sunt reale. Drumul crucii e presarat de suferinte, si duce in Rai, pe cand drumul ateismului asigura confortul , lipsa de grija mantuirii si ,cum spun Sfintii Parinti , e o cale sigura spre iad.
  Drumul crucii e greu, ne e frica sa ne asumam riscul, ca ne gandim ca daca pierdem cele materiale, siguranta zilei de maine, POATE e mai bine e sa fim cuminti si ascultatori.
  Intrebarea mea e : fata de DE CINE sa fim suntem ascultatori?
  Avem aici la biserica ,in Sfantul Altar ,moaste de la Sfintii Inchisorilor comunismului, sfinti care au fost ascultatori pana la moarte martirica fata de Evanghelia Mantuitorului . Dar in schimb nu au ascultat de doctrina ATEISTA comunista, ce se opunea fatis credintei. Ma intreb cum de-au tacut si au colaborat cu sistemul comunist milioane de romani crestini ortodocsi(4,5 milioane de membri de partid in 1989).Dar niciodata nu e tarziu sa ne para rau.
  Acum, azi ,aici, la Quebec, la aproape 70 de ani de la instaurarea comunismului in Romania, noi, crestinii ortodocsi ne confruntam cu o mentalitate nu numai ateista , dar si de o imoralitate stigatoare la cer, ce se cere a fi denuntata de pe acoperisuri, adica in mod public.
  E doctrina laicitatii, a antiteismului, a corectitudinii politice,o doctrina satanica ca sorginte, pentru ca nu se opune direct doar crestinismului, ci il ataca intr-un mod viclean.
  Putem fi de acord oare in societate cu ateismul , iar la biserica sa fim de acord cu Hristos?
  5 zile sa fim neutri-ateisti sa slujim Satanei si doar duminica lui Dumnezeu?
  Notiunea de pacat in fata lui Dumnezeu a disparut complet din mintea omului modern, in intelesul ca e un lucru foarte rau de care sa se fereasca, acum exista dreptul de a face pacatul contra lui Dumnezeu, adica drepturile omului, care nu trebuie incalcate de nimeni.
  Multi crestini ortodocsi necredinciosi nu se gandesc la Dumnezeu nici macar Duminica, din pacate. Adica DELOC.
  Va intrebati poate unde e prezent dreptul de a pacatui contra lui Dumnezeu.
  Raspuns : in societatea de azi avem voie legal doar sa pacatuim contra lui Dumnezeu.
  Ma refer la intrega societate civila de aici in care sunt prezente legi antihristice : in spitale(unde se fac avorturi si eutanasii,se ofera in mod direct pilule anticonceptionale), invatamant(unde se preda evolutionismul ,se celebreaza Haloween , diversitatea sexuala etc), organismele-partidele politice din parlament si guvern – care au creat si creeaza si vor crea legile antihristice ale quebecului(legi pro-avort, legi pro-diversitate sexuala, legi atee contra afisarii simbolurilor religioase de catre angajati in institutiile publice) .Ateismul nu inseamna neutralitate,este o doctrina potrivnica crestinismului, ce trebuie combatuta de catre noi ,cei ce ne numim crestini ortodocsi.
  Acolo unde suntem ar trebui sa marturisim ca tot ceea ce fac e o mizerie contra lui Dumnezeu si Dumnezeu ne va ajuta sa invingem. De ce ne e frica? Oare nu Hristos va invinge? Nu ma indoiesc deloc de asta.

  Daca noi tacem, inseamna ca ne dam acordul la :
  VIATA POLITICA antihristica
  1. A nu spune in societate, la locul de munca, ca suntem crestini ortodocsi si ne impotrivim ateismului ca si cum ne-ar fi rusine cu credinta noastra , si induce ideea ca le aprobam comportamentul ateist. Inlocuirea criteriilor adevarului crestin, nenegociabile, cu criteriile ateismului Corect Politic . Acceptarea doctrinei ateiste NU POATE FI o alternativa la crestinism. Este in mod evident, asa cum spunea si parintele Nicolae Steinhardt,martir al inchisorilor comuniste si convertit de la religia iudaica la ortodoxie,o lepadare de Hristos.
  Cred ca cei care vor marturisi pe Hristos vor fi numiti dusmani ai poporului, ca pe vremea comunistilor.

  2. Charta laicitatii care urmeaza a fi votata, ce contravine libertatii religioase personale in spatiul public, drept de care multor crestini nu le pasa, pentru ca nu cred decat in lumea ce o vad cu ochii lor. Se inseala amarnic. Acesta E UN MIJLOC DE REEDUCARE in cel mai pur stil ATEIST comunist. Avem de-a face cu o lepadare de Hristos in mod indirect, pentru a nu ne pierde serviciul. Inainte era decadent sa marturisesti public homosexualitatea, astazi e decadent sa spui public ca crezi in Domnul nostru Iisus Hristos.

  3. Participarea politica a noastra prin intermediul votului electoral ne face partasi la acest sistem antihristic. Atat timp cat legile democratiei incalca legile lui Hristos crestinii ortodocsi sunt contra democratiei ca sistem politic antihristic.
  4. Depunerea juramantului fata de regina Marii Britanii, conducatoarea bisericii anglicane,si urmasilor ei la tron -juramant de credinta ce implica avantajul lumesc de a avea cetatenie canadiana, in acelasi timp periclitandu-ne juramantul de credinta fata de Hristos de la botez, facut prin intermediul nasilor. Oare nu ne lepadam de Hristos jurandu-i credinta? Tin sa va reamintesc ca biserica anglicana a acceptat clerici homosexuali si femei si este o biserica eretica.
  Noi am venit in Canada ca crestini ortodocsi si nu ca sa devenim supusi anglicani prin juraminte stupide. Cu pasaportul canadian nu avem asigurata intrarea in Rai, ci doar in Canada.

  5. Viitoarea lege a eutanasiei ,ce este practicata din pacate déjà in spitalele din Québec, ce reprezinta o crima pe considerente de economie de bani.

  6. Legile privitoare la crima de avort si utilizarea in mod legal a mijloacelor de ucidere a foetusului(ce poarta denumirea stiintifica de anticonceptionale).De asemenea utilizarea altor metode , precum steriletul , pilula avortiva etc, ce echivaleaza cu crima. Majoritatea acestor metode conduc la cancer mamar sau genital , dupa cum spune parintele Arsenie Boca. Deci putem mult si bine sa facem cercetari stiintifice pentru a combate cancerul mamar, nu aici e rezolvarea.

  7. Nerecunoasterea dreptului la viata a embrionului din prima secunda dupa conceptie. O gandire criminala prin consecinte. Embrionul , chiar daca e microscopic,are un suflet. Toti copiii nenascuti vor cere pedeapsa pentru parintii care nu i-au acceptat, spune parintele Arsenie Boca.

  8. Fecundarea in vitro, ce este impotriva firii nasterii, asa cum ne-a fost data de Dumnezeu. Maica Domnului a nascut suprafiresc, depasind firea nasterii, iar fecundarea in vitro cred ca este o blasfemie la adresa Maicii Domnului. Aceasta tehnica satanica produce copii pentru cei care Dumnezeu nu le-a dat copii in mod natural. Daca nu iti da Dumnezeu copii, accepta, roaga-te !

  Dupa nenumarati ani de sterilitate voita, de obicei in cuplu, sistemul ofera obtinerea de embrioni in laborator. In ultimul timp se constata o selectie genetica a embrionilor, pentru a nu avea posibile boli, cei necorespunzatori fiind eliminati.

  9. Legile privind casatoria homosexuala ( dupa spusele Sfantului Ioan Gura de Aur, homosexualitatea e mai grava decat o crima) si adoptarea de copii de catre acestia.Propaganda sexuala este facuta in spatiul public, chiar si in scolile primare,iar noi crestinii trebuie sa o acceptam. Introducerea notiunii de homofobie atenteaza la credinta noastra stramoseasca, inducand ideea unei vinovatii in fata pacatului sodomiei. Nu noi suntem vinovati, ci ei, care fac propaganda acestui pacat impotriva firii.

  10. Prelevarea de organe de la persoane aflate in « moarte cerebrala », deci inca in viata, ce constituie o crima.

  11. Predarea evolutionismului in scoli, care este o gandire complet potrivnica crezului crestin ortodox(avem atat pe Sfantul Nectarie de la Eghina, din Grecia si parintele Seraphim Rose ,ce a trait in Statele Unite, ce au combatut vehement evolutionismul.

  Dumnezeu a creat pe Adam si Eva , primii oameni, complet diferiti ca fire de firea lumii animale. Ei nu pot dovedi stiintific evolutia, asa ca nu trebuie sa ne fie frica de aceasta teorie. E in mod sigur falsa. Lumea nu are milioane de ani, ci doar cateva mii.

  12. Incinerarea trupului dupa moarte, ce dovedeste necredinta in invierea mortilor la judecata de Apoi, pacat de o gravitate imensa, conform Sfintilor Parinti. Nu se poate face slujba bisericeasca pentru cei incinerati, la fel ca si pentru sinucigasi.

  13. Distrugerea bisericilor catolice sau transformarea in teatre sau localuri de spectacole,circ , restaurante sau locuinte. Vom urma noi? Sau credeti ca au respect fata de Dumnezeu?
  Comunismul a demolat biserici in tarile ortodoxe, acum l-au transferat aici.
  Mai ramane sa construiasca lagare pentru musulmani si crestini si alte credinte.

  14. Introducerea in comert a alimentelor modificate genetic, cu consecinte pe termen lung asupra sanatatii oamenilor. Totusi, semnul Sfintei Cruci facut deasupra alimentelor anuleaza complet efectul potential daunator.

  15. Sistemul de asigurari financiare ,atat prin economisire personala ,cat si prin plata de prime de asigurare , ce ne asigura de fapt ca nu avem nevoie de protectie de la Dumnezeu, care ne poarta mereu de grija, caci avem fonduri de bani puse deoparte pentru ziua de maine, ce ne asigura linistea sufleteasca pe lumea asta trecatoare.

  16. Si lista poate continua……….

  Viata familiala in desfranare

  17. Limitarea numarului de copii( de obicei maxim 2) prin diferite metode anticonceptionale , inainte de conceptie sau dupa conceptie. Sfantul apostol Pavel a spus ca femeia se mantuie prin nastere de copii. Noi astazi vrem sa-l contrazicem. Sterilitatea permanenta voita, practicata prin legarea trompelor uterine pentru femeie, are consecinte grave asupra sistemului nervos si endocrin feminin, precum si vasectomia la barbati, avand si aceasta consecinte.De asemenea pilulele anticonceptionale au ca consecinta un numar enorm de pierderi de sarcina voite si nevoite si de multe ori sterilitate permanenta dupa mai mult timp de utilizare a lor.
  Din pacate , aceasta este o conceptie de viata ce a devenit ca o regula pentru majoritatea familliilor romane de azi.
  18. Concubinajul ca model de viata social, consecinta fiind un libertinaj sexual atat pentru parinti, cat si o viata complet dezordonata a copiilor lor, in asa-numitele familii reconstituite.
  « casatoria laica sau religioasa neortodoxa si concubinajul intre romani crestini ortodocsi si persoane nebotezate ortodox, ateee, musulmane sau de alte credinte ce conduce la disparitia neamului si credintei ortodoxe.

  20. Urmarirea exclusiva a avantajelor materiale de catre majoritatea crestinilor romani ortodocsi ,in detrimentul valorilor crestin ortodoxe.

  21. Pierderea spirituala a copiilor nostri, prin trairea intr-un mediu moral asemanator Sodomei si Gomora.

  Avand in vedere cele de mai sus ,va intreb pe toti crestinii ortodocsi:

  Sunteti gata sa marturisim pe Hristos?

  Apreciază

  • Maria said, on februarie 6, 2014 at 11:46 pm

   Da, este greu sa duci viata de crestin-ortodox , intr-o tara precum Canada ne-ortodoxa .
   Cu toate greutatile , dar mai bine este pentru romani , sa traiasca in tara lor crestina , decat printre ne-crestini .

   Apreciază

  • PG said, on februarie 7, 2014 at 8:06 am

   @ gabriel branici
   Este foarte bun articolul tau . Prin tacerea noastra ne facem vinovati de nemarturisire .
   Doamne ajuta !

   Apreciază

  • Popsy said, on februarie 7, 2014 at 10:36 am

   Frate Gabriel,

   Materialul mi se pare foarte bine scris. Problema este ca daca ar fi sa ramana in biserica doar credinciosii care sunt de acord si isi duc viata asa cum scrie in acest material, ati ramane cu max. 2-3 oameni din cele 60 de familii.
   Preotul vostru ce parere are despre distribuirea acestui material? Incearca sa-i obtii binecuvantarea.

   Sub care episcop sunteti, IPS Nathanael sau IPS Nicolae? Si care e hramul bisericii?

   Doamne-ajuta!

   Apreciază

  • nea Anderthal said, on februarie 7, 2014 at 12:05 pm

   @GABRIEL BRANICI
   O sa va acuze de instigare la ura.Tabarnacosii dupa s-au lasat de catolicism si acum au ajuns una dintre cele mai pervertite natii din lumea de azi

   Apreciază

  • crestinul ortodox said, on februarie 7, 2014 at 12:21 pm

   VENITI acasa in ROMANIA
   caci …va fi urgie acolo unde neamurile s-au plecat si inchinat fiarei ,
   otrava desfranatei babilonului au baut , s-au spurcat si otravit

   Apreciază

 14. mircea.v said, on februarie 6, 2014 at 11:04 pm

  O judecata simpla referitoare la democratie si invatatura lui Iisus.

  „Nu te teme, turma mica…”

  Pai daca turma e mica, e clar ca e mai mica de 50%. Si s-a terminat discutia.
  Intrebari? Cine e pentru…, impotriva…, se abtine cineva…?

  Exemplu de rezolvare democratica a problemei pasapoartelor biometrice in Elvetia. „Dom’ne, problema grea; democratia sa decida.”
  S-a facut referendum. Si a rezultat ca 50,3% vor asa ceva, iar 49.7% nu vor.
  Si asa, cei 49,7% au acceptat argumentul democratiei. Toata lumea s-a linistit, s-au dus pe la casele lor linistiti si fericiti ca democratia a rezolvat problema.

  Ne convine aceasta democratie?

  Cum sa votez nene pe cineva doar in baza unor promisiuni? Atata timp cat ala nu vine cu declaratie notariala cum ca daca nu respecta promisiunea o sa faca puscarie pt inselatorie, nu votez pe nimeni. Tot fundamentul democratiei pleaca de la o premisa super-aburitoare. Voteaza-ma tu pt cele ce le promit iar eu nu sant obligat sa respect nimic din cele promise; dar apoi, eu fac legi(care pot fi chiar si inversul celor promise), care tu trebuie sa le respecti, ca daca nu, faci puscarie, te amendam…” .
  Da de ce nu or face ei ceva legi care sa reglementeze si prima parte a problemei. Ca nu e greu.
  Cand intri in jocul democratic, intri direct intr-o „inginerie” juridica. Intre 2 parti se face un contract. Fiecare parte se obliga sa faca ceva si fiecare trebuie sa le respecte. Mai putin in democratie. Aici doar o parte trebuie sa respecte. E pacaleala pacalelii.

  Sau, democratia la ONU. Toate tarile sant egale, votul e egal pt toti. Da au mai facut ei un consiliu de securitate unde se decide ce sa ajunga la vot. Deci, democratie, libertatea cuvantului, da nu chiar orice vrem ajunge la votare. Si in plus, mai sant acolo 3 tari care au drept de veto. Veto si democratia. Mai bine Veta si democratia. Deci nici mai mult nici mai putin, pot sa vrea 150 de tari ceva, ca una singura poate sa zica „veto” si s-a rezolvat pr „democratic”. Te doare capu’. Da’ e democratie.

  Nu, multumesc.

  Apreciază

  • ultimate2050 said, on februarie 7, 2014 at 9:34 am

   26. Care sunt datoriile creştinului faţă de stat?

   „Trebuie să ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni” (Fapte 5, 29) Această maximă este sufletul şi inima însăşi a Bisericii Ortodoxe. Iată Evanghelia ei, Evanghelia a toate. Iată prin ce trăieşte ea, şi pentru ce trăieşte. Iată din ce se zideşte nemurirea şi veşnicia ei. Anume aici se află atotvaloarea ei netrecătoare. “A se supune lui Dumnezeu mai mult decât oamenilor” – acesta este principiul principiilor, sfinţenia sfinţeniilor, măsura tuturor măsurilor.

   Această Atot-Evanghelie cuprinde esenţa tuturor sfintelor canoane ale Bisericii Ortodoxe. Aici, cu nici un preţ, Biserica nu poate face nici un fel de concesii nici unor regimuri politice, nu pot fi admise nici un fel de compromisuri – nici cu oamenii, nici cu demonii, nici cu prigonitorii Bisericii şi cu demolatorii Bisericii.

   “A se supune lui Dumnezeu mai mult decât oamenilor” – acesta este statutul Bisericii Ortodoxe, statutul ei veşnic şi neschimbător – statutul atotcuprinzător, starea ei veşnică şi neschimbată – stare atotcuprinzătoare. Iată care este mai întâi de toate răspunsul dat primilor prigonitori ai Bisericii: Faptele Apostolilor 5, 29. Acesta este şi răspunsul ei dat prigonitorilor, de-a lungul veacurilor până la Judecata de Apoi. Pentru Biserică, Dumnezeu totdeauna e pe primul loc, iar omul, lumea, totdeauna pe locul doi. Trebuie să ascultăm de oameni cât timp nu sunt împotriva, lui Dumnezeu şi a poruncilor Lui. Dar când oamenii se ridică împotriva lui Dumnezeu şi a poruncilor dumnezeieşti, Biserica trebuie să se împotrivească şi să stea împotrivă. Dacă ea nu procedează astfel, ce Biserică mai e şi asta? Iar reprezentanţii Bisericii – dacă nu procedează astfel, oare mai sunt ei reprezentanţi apostoliceşti ai Bisericii? A se îndreptăţi în acest caz cu aşa-zisa iconomie (condescendenţă) bisericească înseamnă nu altceva, decât a-L trăda în ascuns pe Dumnezeu şi Biserica Sa. O astfel de iconomie este pur şi simplu o trădare a Bisericii lui Hristos.

   227. Poate Biserica să urmeze stăpânirea şi să se dea după lume?

   Biserica reprezintă o veşnicie în timp, în această lume vremelnică. Lumea se schimbă, dar Biserica nu se schimbă; nu se schimbă veşnicul ei adevăr dumnezeiesc, dreptatea ei dumnezeiască, Evanghelia ei dumnezeiască, veşnicele ei unelte dumnezeieşti. Nu se schimbă, fiindcă nu se schimbă Domnul Hristos, Carele aşa este şi aşa lucrează. Acesta este adevărul şi realitatea evanghelică: “Iisus Hristos ieri şi azi şi în vecii vecilor este Acelaşi”(Evrei 13, 8). Prin veşnicie Biserica este prezentă în timp pentru ca timpul să se sfinţească prin ea, să se înnoiască prin ea, să se înveşnicească prin ea şi să fie deopotrivă cu ea. Nu Biserica trebuie să fie în pas cu timpul ori cu spiritul vremurilor, ci timpul trebuie să se alinieze după ea, ca fiind veşnică, şi spiritul vremurilor – după ea, ca fiind purtătoare a duhului veşniciei, a duhului Dumnezeului-Om. Pentru că ea este de-a pururi sfântă, de-a pururi apostolească. Ea este de-a pururi duhovnicească, de-a pururi dumnezeiască, de aceea niciodată nici nu îndrăzneşte să jertfească veşnicia vremelniciei, ceea ce aparţine lui Dumnezeu – celor omeneşti, cele cereşti – celor pământeşti. Nu ea urmează a se adapta la spiritul vremurilor, dimpotrivă, ei i se cuvine să potrivească timpul la veşnicie, vremelnicia – veşniciei, cele omeneşti – Dumnezeirii.

   Veşnicul ei drum prin această lume: mai întâi -Dumnezeu, apoi omul; în faţă – Dumnezeu, iar în urma Lui omul: “Ca să fie Hristos cel dintâi întru toate” (Col. 1, 18). Ca atare stăpânirea este de la Dumnezeu (Rom. 13, 1-6): şi ierarhia valorilor şi ierarhia ordinii de la Dumnezeu este. De aceea, în principiu, trebuie să ne supunem stăpânirii carepune ordine, normalizează şi care păstrează această ordine divină dată de Dumnezeu în lume. Altminteri survine căderea şi decăderea în anarhie.

   228. Trebuie să ne supunem stăpânirii lumeşti?

   Stăpânirilor trebuie să ne supunem, în măsura în care ele menţin ordinea divină în lume, pentru că ele sunt “slugile Domnului” şi – ca unor slugi ale Domnului. Stăpânirilor trebuie să ne supunem, pentru că ele, ca slugi ale Domnului, poartă sabie, cu care pedepsesc răul şi apără binele. Stăpânirilor trebuie să ne supunem, pentru că ele, slugile Domnului, sunt “înfricoşătoare pentru faptele rele”, şi nu pentru cele bune. Atunci însă, când stăpânirile devin periculoase pentru faptele bune, când stăpânirile prigonesc binele dumnezeiesc, şi mai mult decât toate, binele şi atotbinele acestei lumi – pe Iisus Hristos, iar prin aceasta Biserica Sa, atunci acestor stăpâniri nu se cuvine să ne supunem, nici să le ascultăm.

   Creştinul trebuie să se lupte cu ele, şi să se lupte anume prin binecuvântatele mijloace evanghelice. Niciodată creştinul să nu îndrăznească să se supună mai degrabă oamenilor, decât lui Dumnezeu, şi mai cu seamă oamenilor potrivnici Dumnezeului adevărat şi Evangheliei Lui.

   La început stăpânirea fusese dată, în principiu, de la Dumnezeu. Când însă stăpânirea se abate de la Dumnezeu şi se ridică împotriva lui Dumnezeu, în acest caz ea se transformă în silnicie şi prin aceasta încetează de a mai proveni de la Dumnezeu şi este de la diavol. Deci noi, creştinii, cunoaştem şi taina stăpânirii şi taina silniciei: stăpânirea este binecuvântată de Dumnezeu, silnicia însă, este blestemată de Dumnezeu. Tot ce vine de la Dumnezeu este bine, iar dacă acest bine este întrebuinţat în rău este de la diavol, întrebuinţarea în rău a celor dumnezeieşti – iată unde stă diavolul, şi toată diavoliada lumilor toate, la un loc cu lumea oamenilor. Stăpânirea vine de la Dumnezeu, şi până când ea rămâne în Dumnezeu şi sub Dumnezeu şi cu Dumnezeu – este binecuvântată. Părăsindu-L pe Dumnezeu, ea se transformă în violenţă – prin aceasta supunându-se pe sine puterii antidumnezeieşti – diavolului. Aceasta este învăţătura dreptmăritoare şi apostolică, patristică, evanghelică despre natura şi valoarea stăpânirii. Aceasta este sfânta şi infailibila învăţătură ortodoxă a Bisericii lui Hristos, aşa a fost de la început şi până acum, şi de acum în vecii vecilor. Şi cine sunt martorii ei? Toţi sfinţii apostoli, toţi sfinţii părinţi, toţi sfinţii mucenici. În mod deosebit sfinţii mucenici, începând cu Sfântul şi întâiul mucenic Ştefan, şi până la noii noştri mucenici şi câţi alţi sfinţi mucenici ai vremurilor noastre. Ei toţi au pătimit pentru Domnul Hristos, toţi laolaltă de la împăraţi, regi şi cneji; într-un cuvânt, de la stăpânirile luptătoare contra lui Dumnezeu ai acestui veac. Şi aceşti sfinţi mărturisitori nu se numără cu miile, ci cu milioanele. Ei toţi sunt sfinţi şi nemuritori ca martori ai adevărului divino-uman: creştinii trebuie să se împotrivească poruncilor nelegiuite şi necredincioase ale împăraţilor, domnitorilor, stăpânitorilor acestei lumi, oriunde s-ar afla ei, şi oricine ar fi ei.

   229. Care sunt exemplele pe care trebuie să le urmăm?

   Fiecare sfânt mucenic, fiecare sfânt mărturisitor al credinţei lui Hristos reprezintă o întruchipare vie şi o personificare nemuritoare a preasfintei Atot-Evanghelii a Bisericii Ortodoxe: “Trebuie să ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni”. Fiecare din ei s-a ţinut de această Atot-Evanghelie dumnezeiească cu tot sufletul, cu toată inima, cu tot cugetul. De aceea au şi fost ei supuşi la chinuri, la răutăţi, de aceea au fost omorâţi de către stăpânitorii apostaţi din veac în veac.

   Iată câţiva dintre aceşti nenumăraţi şi nemuritori martori:

   1) Sfântul mucenic Glicherie presbiterul (†303), aşa i-a vorbit împăratului Maximian, care îl ameninţa să dea foc bisericii din Nicomidia: “Nici darurile tale cele făgăduite nu le poftim, o! împărate, nici de îngrozirile tale nu ne temem, pentru că toate câte sunt în lume, le avem ca pe un vis şi chiar ne-am mâhni, dacă nu am suferi cele mai cumplite chinuri pentru Hristos, crezând că-i pedeapsa lui Dumnezeu… Deci nu ne temem de prigoana ta, pentru că avem arme de sus, de la împăratul a toate, cu care ne înarmăm şi ne îngrădim, precum te înarmezi tu acum. Nădăjduim că stând împotrivă, vom dobândi minunata biruinţă, căci, bătuţi fiind, noi învingem, şi căzând-biruim” (28 decembrie).

   2) Sfântul mucenic Iacov Persul (†421) şi împăratul Izdigherd. Împăratul se adresează către mucenic: “Află că eşti vinovat de moarte, dar nu te voi ucide cu sabia, ca să nu mori de moarte uşoară, ci te voi preda la chinuri groaznice”. (Sfântului i s-au tăiat degetele şi toate membrele, unul câte unul – n. trad.). Sfântul Iacov i-a răspuns: “Fă ce pofteşti, împărate, şi cât mai curând, dar să ştii că nu mă înfricoşează cuvintele tale, ce sunt aidoma vântului care suflă asupra unei stânci de piatră. Nu mă tem de moarte, ştiind că moartea cea vremelnică nu-i decât un vis, fiindcă toţi oamenii se vor ridica din mormintele lor la a Doua Venire înfricoşătoare a Stăpânului meu Hristos”, adică vor învia (27 noiembrie).

   3) Sfântul mucenic Tiburtie (†230) i-a zis lui Favian, eparhul: “Tu mă îngrozeşti cu munci? Oare nouă, creştinilor, ne este frică a pătimi pentru Dumnezeul nostru prin sabie? Dar prin aceea ne vom dezlega de temniţa cea trupească şi vom dobândi cereasca libertate. Sau prin foc? Dar noi, mai mare văpaie poftind, am stins văpaia în trupurile noastre, iar de acest foc nu ne vom teme. Sau de surghiun? Dar Dumnezeul nostru este pretutindeni şi oriunde suntem noi cu Dumnezeu, acolo este locul nostru” (18 decembrie).

   4) Sfântul mucenic Mina (†304) şi Ermogen eparhul, prigonitorul creştinilor (devenit mai târziu el însuşi mucenic – n. trad.). Ermogen cerea îndeplinirea poruncilor împărăteşti. Sfântul Mina răspunde: “Sfânt lucru este a-i cinsti pe împăraţi, pentru autoritatea şi stăpânirea lor, dar când împăraţii nu cinstesc drept şi cu bună credinţă pe Dumnezeu, Carele este începutul a toate, nici nu-I dau cinstea cuvenită, pe aceia nu este drept a-i cinsti”. A doua zi, şezând în divan şi punând înainte uneltele de tortură, a poruncit să aducă pe sfânt legat şi a zis către dânsul: “Spune-mi, cum ai îndrăznit a îndemna poporul, făcându-l să nu se supună împăratului, ci mai vârtos să hulească pe zei?” Iar sfântul a zis: “Nu eu am îndemnat poporul să nu se supună poruncii împăratului, ci râvna lui pentru Dumnezeu. Căci creştinii râvnesc după Domnul lor, Cel cunoscut prin semne şi minuni. Iar dacă am vorbit de rău pe zeii împăratului tău, apoi fiecărui om, care are înţelegere dreaptă şi judecata sănătoasă, i se cuvine nu a iubi, ci a urî ceea ce va vedea şi va cunoaşte că este minciună. Iar adevărul se cuvine a-l iubi şi a-l cinsti, căci pentru oameni adevărul, de care nu este îndoială, este singur Hristos” (10 decembrie).

   5) Aripin, eparhul împăratului, îl mustra pe Sfântul mucenic Platon (†306): “Cum îndrăzneşti tu să încâlci legile împărăteşti şi să răzvrăteşti pe alţii7′ Iar Sfântul Platon răspunde: “Eu ştiu aşezămintele Dumnezeului meu şi fac precum poruncesc sfintele şi de viaţă dătătoarele Lui porunci, care ne poruncesc să lepădăm jertfele idoleşti şi să slujim adevăratului Dumnezeu. Iar tu, după porunca împăratului, chinuieşte-mă precum voieşti, că la voi nu este lucru nou acesta de a chinui pe creştini, pentru credinţa în Hristos” (18 noiembrie).

   6) Sfinţii mucenici: episcopul Achepsima, presbiterul Iosif şi diaconul Aitala (martirizaţi în jurul a. 376) şi prigonitorul lor, vrăjitor şi preot al perşilor. Vrăjitorul zicea către mucenici: “Vă mai împotriviţi voi împăratului?” – iar ei răspundeau: “Cel ce face voia împăratului vostru celui fără-de-lege, este potrivnic lui Dumnezeu” (3 noiembrie).

   7) Sfântul mucenic Trofim (†303) şi judecătorul Atic, eparhul împăratului. Judecătorul Atic îl întreabă pe mucenic: “Ai citit oare edictele împărăteşti despre creştini?” Sfântul mucenic răspunde: “Le-am citit. Şi ce ne interesează ele pe noi? Căci între dreapta credinţă şi înşelăciunea diavolicească este aceeaşi deosebire, ca între zi şi noapte” (19 septembrie).

   8) Sfântul şi cuviosul mucenic Andrei Criteanul (†767) răspunde împăratului Constantin Copronim (iconoclast): “Să nu dea Dumnezeu să mă lepăd de Hristosul meu… Iar tu, împărate, mai bine ai face de te-ai ocupa de treburile milităreşti şi de cârmuirea poporului, decât să prigoneşti pe Hristos şi slugile Lui” (4 iulie).

   9) Sfânta mare muceniţă Eufimia dimpreună cu cei 48 de mucenici (†304) şi Prisc Antipatul, eparhul împăratului. Antipatul le-a zis: “Oare voi sînteţi cei ce vă împotriviţi poruncii împărăteşti şi poruncii noastre, defăimând jertfele aduse în cinstea marelui zeu Marte?” Iar ei au zis: “Poruncii împăratului sau poruncii tale, Antipate, se cade a ne supune, de nu va fi potrivnică lui Dumnezeu, iar de va fi potrivnică, se cade nu numai a nu ne supune acestei porunci, dar şi a ne împotrivi. De ne-aţi fi poruncit nouă acele lucruri la care suntem datori a ne supune stăpânirilor, apoi am fi dat cezarului cele ce sunt ale cezarului (Matei 22, 21). Însă, de vreme ce porunca ta este potrivnică şi urâtă lui Dumnezeu, pentru că ne porunceşti să cinstim făptura mai mult decât pe Creator, şi ne siliţi să ne închinăm şi să jertfim diavolului, şi nu lui Dumnezeu Celui Preaînalt, noi nu vom împlini niciodată porunca voastră, pentru că noi suntem închinători drept credincioşi ai adevăratului Dumnezeu din Ceruri” (16 septembrie).

   10) Sfânta muceniţă Nimfodora cu sfintele ei surori Minodora şi Mitrodora (au pătimit în jurul a. 305-311) i-au zis lui Fronton, dregătorul păgânului împărat Maximian: “Gândeşti oare că ne vei înfricoşa cu chinurile şi cumplitele răni? Poţi aduce din toată lumea uneltele torturii: săbii, ţepe, căngi de fier: poţi chema din toată lumea pe toţi casapii; grămădeşte toate chinurile şi supune-le lor trupurile noastre slabe; vei vedea că mai curând toate acele unelte se vor sfărâma, mâinile prigonitorilor vor obosi şi toate felurile de chinuri vor slăbi mai înainte de a ne lepăda de Hristos al nostru, pentru care amarnicele chinuri vor fi pentru noi rai dulce, iar vremelnica moarte – viaţă veşnică ne va fi nouă” (20 septembrie).

   11) Sfântul mucenic episcopul Filip (†304) îi răspunde lui Iustin, eparhul împărătesc: “Sunt creştin şi nu pot să fac ceea ce îmi ceri; poţi să mă dai la cazne, dar nu mă poţi înfrânge!”. Când peste şapte luni acelaşi eparh îl întreabă iarăşi pe sfânt: “Dar de ce te împotriveşti atât de necugetat voinţei împărăteşti?” Sfântul îi răspunde: “Nu mă port necugetat, ci împlinesc voia lui Dumnezeu, Ziditorul şi Judecătorul tuturor. Sfânta Scriptură spune: “Daţi cezarului cele ce sunt ale cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu”. Tocmai asta şi facem. Poruncilor îndreptăţite ale împăratului m-am supus totdeauna”.

   12) Bătându-şi joc de stăpânitorul ce-l chinuia şi de caznele la care fusese supus, Sfântul mucenic Calinic (†250) i-a strigat: “M-ai ameninţat cu chinuri groaznice, dar n-ai pus asupra mea decât chinuri uşoare. Răneşte-mă mai tare, iscodeşte chinuri mai cumplite; nu mă tem nici de foc, nici de sabie, moartea mă face să râd, în aşteptarea vieţii veşnice de la Domnul meu.”

   13) Sfântul mare mucenic Pantelimon (†305) îi răspunde împăratului, care cumplit îl chinuia: “O, împărate! Toţi cei ce au murit pentru Hristos n-au murit, ci şi-au aflat viaţa veşnică. Şi dacă Antim, fiind bătrân şi şubred cu timpul, a fost în stare să îndure grozavele chinuri pentru Domnul nostru, cu atât mai mult eu, cel tânăr şi puternic cu trupul, voi răbda neînfricat toate chinurile la care mă vei supune, căci voi socoti viaţa mea deşartă, dacă nu voi muri pentru Hristos, iar când voi muri îmi va fi răsplată”.

   14) Sfintele muceniţe, călugăriţe fecioare (†305) aşa i-au răspuns vrăjitorului care le chinuia: “Noi ne închinăm Domnului nostru Iisus Hristos, iar de porunca împărătească nu vom asculta – fă ce vrei cu noi”.

   15) Sfântul mucenic Antipa, episcopul Pergamului (ucenicul Sf. Ap. Ioan Teologul) îi răspunde voievodului: “Aceasta să o ştii, ighemoane, că sunt creştin, iar împărăteştii porunci celei nebune şi păgâneşti niciodată nu mă voi supune” (11 aprilie).

   16) Evpsihie, eparhul împăratului, îl întreabă pe Sfântul mucenic Teodul (†300): “Oare nu ştii că eşti dator să asculţi de poruncile împăraţilor ce stăpânesc lumea?” Sfântul Teodul a răspuns: “Pe cele ce le porunceşte Stăpânul Cerului şi al pământului, pe acelea cu adevărat trebuie a le asculta mai întâi şi cu lucru a le îndeplini. Iar ce poruncesc domnitorii cei vremelnici, numai acele porunci trebuiesc îndeplinite care vor fi drepte şi neprotivnice Ziditorului Ceresc; poruncile cele nedrepte, însă, nicidecum nu trebuiesc îndeplinite” (5 aprilie).

   17) Sebastian, voievod al împăratului roman Antoniu (Marc Aurelian, a. 161-180) îl înştiinţează pe ostaşul Victor, Sfântul mucenic: “Primit-am poruncă împărătească, ce porunceşte să silim pe voi creştinii, să aduceţi jertfe zeilor noştri, iar cei ce nu se vor supune, vor fi predaţi la chinuri groaznice”. Sfântul Victor răspunde: “Nu voi asculta de porunca nelegiuită a împăratului muritor şi nu voi îndeplini voia lui, pentru că eu sunt rob al împăratului nemuritor, Dumnezeul şi Izbăvitorul meu Iisus Hristos, a Cărui împărăţie este fără de sfârşit, şi cei ce fac voia Lui vor avea viaţă veşnică; iar împărăţia împăratului vostru muritor este vremelnică, şi cei ce ascultă de voia lui nelegiuită vor pieri în veci” (11 noiembrie).

   18) Sfânta muceniţă Iuliana (†275) îi răspunde împăratului Aurelian: “Eu de muncile tale nu mă tem şi nici nu-mi pasă de ameninţările tale, că în Ceruri este Dumnezeu, Carele poate să ne izbăvească din mâinile tale păgâneşti. Deci, câte cazne ai, pune-le asupra mea şi vei cunoaşte ajutorul dat mie de la Domnul meu Iisus Hristos” (4 martie).

   19) Sfântul mucenic Codrat din Nicomidia (†250) la porunca proconsulului împărătesc Perenie: “Supune-te legilor împărăteşti şi nu legilor lui Iisus Hristos”, răspunde: “Eu mă supun legilor împăratului Ceresc, şi nu poruncilor nebuneşti ale oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. De aceea şi Sfânta Scriptură ne îndeamnă să ne rugăm pentru ei, ca aceştia să se întoarcă şi să afle adevărul”.

   Să citim în continuare viaţa Sfântului mucenic Codrat, deoarece “argumentele” autorităţilor ateiste şi idolatrice nu s-au schimbat în mod deosebit: “Dacă tu te rogi pentru împărat, eşti dator să îndeplineşti şi poruncile lui, doar în Scripturile voastre scrie: “Daţi cezarului cele ce sunt ale cezarului, şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu”… L-a întrebat proconsulul: “Vezi câtă mulţime de creştini au adus jertfă zeilor noştri? Oare ţi se pare că eşti mai bun decât dânşii?” Apoi, mucenicul Codrat i-a mustrat cu îndrăzneală pe creştinii ce se lepădaseră de Hristos, întorcându-i la pocăinţă. În continuare, Sfântul mucenic Codrat se adresează lui Perenie ighemonul cu următoarele cuvinte: “Eu mă închin adevăratului Dumnezeu-Tatăl şi Unuia-Născut Fiului Său şi Sfântului Duh… nu mă tem nici de diavoli, nici de tine, care ai stăpânire de scurtă durată. Peste câteva zile mă voi duce la Dumnezeul meu, iar tu amar vei suspina în veci, pentru că n-ai voit să-L cunoşti pe Dumnezeu, Cel ce ţi-a dăruit viaţa. Fiu al satanei eşti, frate al diavolului, părtaş al necuraţilor demoni, mai necuvântător decât dobitoacele, câine turbat, băutor de sânge, şarpe care mănâncă spurcatele cărnuri jertfite în capiştele diavoleşti, mai sălbatic decât fiarele… O, voi, pierduţilor, singuri aţi căzut în groapa pierzării şi vreţi acum să ne târâţi şi pe noi împreună cu voi” (10 martie).

   20) Sfântul mucenic Vlasie, episcopul Sevastei (†376) aşa îi răspunde ighemonului Agricola: “Nu mă tem de îngrozirile tale, n-ai decât să mă chinuieşti cum vrei – iată, pentru Hristosul meu îţi predau trupul meu. Singur Dumnezeu are putere asupra sufletului meu” (11 februarie).

   21) Sfântul Teodor Studitul, egumenul (†826) îi spune împăratului Leon Armeanul:

   “În Biserică Dumnezeu i-a pus pe unii apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii evanghelist!, pe alţii păstori şi învăţători, spre desăvârşire a sfinţilor” (Efes. 4, 11-12). Apostolul n-a zis: “pe alţii împăraţi”. Ţie, împărate, ţi s-a încredinţat să cârmuieşti treburile cetăţii, să te ocupi de afacerile lumeşti şi operaţiile militare. Cu acestea să te îndeletniceşti, iar cele bisericeşti lasă-le în seama păstorilor şi dascălilor, după cum învaţă şi Apostolul. Iar de nu, să ştii că nu vom asculta de învăţătura care este potrivnică credinţei noastre dreptmăritoare, chiar dacă ar fi adusă de către un înger din cer. Deci, cum să te ascultăm pe tine om pământesc şi supus putreziciunii?”

   22) Strălucitul stâlp al Bisericii Ortodoxe, Sfântul Vasile cel Mare (†379) răspunde ameninţărilor voievodului Modest: “Averile mele voieşti să le iei? Pe tine nu te vei îmbogăţi, iar pe mine nu mă vei sărăci. Socotesc că aceste haine vechi ale mele şi aceste puţine cărţi, în care stă toată bogăţia mea, nu-ţi trebuiesc; de izgonire nu mă tem, că al meu este tot pământul, mai bine-zis, al lui Dumnezeu; de chinuri nu mă îngrijorez, căci mă vor duce la doritul sfârşit, şi cu aceasta îmi faci bine, trimiţându-mă mai curând la Dumnezeu, către Carele de mult mă grăbesc”. Modest se miră: “Nimeni până acum n-a vorbit cu mine atât de îndrăzneţ!” Sfântul Ierarh răspunde: “Asta pentru că nu ţi s-a întâmplat niciodată să vorbeşti cu un episcop. Noi întru celelalte arătăm smerenie şi blândeţe, dar când e vorba de Dumnezeu, şi se încearcă a se răzvrăti împotriva Lui, atunci noi celelalte ca un nimic socotindu-le, căutăm numai cele ale lui Dumnezeu”. La sfârşit, Modest i-a zis mânios: “Să te gândeşti până dimineaţă, căci la pierzare te voi da”. Iar Sfântul Vasile a răspuns: “Eu dimineaţa acelaşi voi fi”, în cele din urmă, Sfântul Ierarh a fost lăsat în pace.

   23) Dumnezeiescul soare al adevărului dreptmăritor, râvnitorul heruvimic al credinţei apostoleşti, prealuminatul ochi al Bisericii Ortodoxe, Sfântul Simeon Noul Teolog, egumenul (†1020) îi declară în faţă episcopului său, patriarhul Constantinopolului, care îl surghiunise şi-l prigonise cu perfidie şi viclenie: “ învaţă-ne pe noi după Sfânta Scriptură, urmând pe Sfinţii Părinţi din vechime, şi te vom primi ca pe unul egal cu apostolii, şi vom fi praf şi cenuşă sub picioarele tale sfinte; şi ne vei călca în picioare, iar noi vom socoti acestea ca o sfinţire pentru noi. Şi nu numai atât, ci şi poruncile tale le vom păstra până la moarte. Dacă însă nu ne vei călăuzi în aşa fel încât să ne supunem de bunăvoie poruncilor tale… atunci noi nu vom putea să-ţi răspundem decât prin cuvintele ucenicilor lui Hristos: “Trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni” (Fapte 5, 23). Aceasta este rânduiala, aceasta este calea, acesta este adevărul Bisericii Ortodoxe a lui Hristos, începând cu Sfinţii Apostoli până-n zilele noastre, şi de azi înainte până la sfârşitul acestei lumi pământeşti. Privitor la aceasta rânduiala, această cale, acest adevăr, nu sunt cu putinţă nici concesiile, nici compromisurile, nici retragerile. Nimeni nu ne poate sili, nici chiar un Sobor Ecumenic, dacă s-ar întâmpla ca acesta să aibă loc.”

   230. Trebuie să colaboreze Biserica cu stăpânirea atee?

   Nu colaborare ci coexistenţă. “Daţi cezarului cele ce sunt ale cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu.” Iată ce fel de coexistenţă a Bisericii şi statului a fost stabilită şi prescrisă de Atotştiutorul Domnul nostru şi Mântuitorul Hristos (Matei 22, 21). De aceea ea rămâne în veci obligatorie şi nestrămutată pentru Biserică. Cezarului – moneda, banii, cu efigia cezarului. Lui Dumnezeu? – şi sufletul şi trupul: căci pe trup şi în suflet este întipărit chipul lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu se află şi pe trup şi în trup, pentru că trupul trăieşte prin sufletul asemănător lui Dumnezeu. Deci, şi unul şi altul aparţin lui Dumnezeu – veşniciei, vieţii veşnice, Adevărului veşnic, Dreptăţii veşnice, Raţiunii veşnice. Prin urmare, cele ce aparţin lui Dumnezeu nu pot fi jertfite de dragul cezarului, şi aici întâietatea îi revine totdeauna lui Dumnezeu.

   În Dumnezeu – Omul, în lucrarea şi trupul Lui – Biserica, Dumnezeu totdeauna se află pe primul loc, iar omul – pe-al doilea; Dumnezeu totdeauna hotărăşte totul, şi nu omul. Acestea sunt atotvaloarea şi măsura a toate în Biserica universală. Iată de ce ea se apleacă asupra oricărei probleme “cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste.”

   Biserica apare ca un organism divino-uman, şi abia după aceea – ca organizaţie. Ea este trupul Dumnezeului-Om: de aceea, mai întâi se cuvine ca toate să fie cercetate şi măsurate de Dumnezeu, apoi de om. Şi niciodată doar de om, şi după “cele omeneşti”. Iată de ce “trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni”. Când vine timpul, în această privinţă trebuie să-i stăm împotrivă chiar şi lui Petru, primului dintre apostoli. Aici veşnic rămâne în vigoare apostoleasca metodă şi început al zidirii Bisericii “părutu-s-a Duhului Sfânt şi nouă” (Fapte 15, 28): mai întâi Duhul Sfânt, apoi noi – noi după Duhul Sfânt şi în Duhul Sfânt şi împreună cu Duhul Sfânt.

   “Daţi cezarului cele ce sunt ale cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu” – acesta este principiul coexistenţei dintre Biserică şi stat. Nu colaborare, ci coexistenţă între Biserică şi stat. Nu colaborare, cu atât mai mult atunci când “cezarul” prigoneşte toate cele ce sunt ale lui Dumnezeu şi nu vrea să ştie nimic din cele ce sunt ale lui Dumnezeu, ci ţinteşte doar să nimicească tot ce este al lui Dumnezeu. Aici lipsesc condiţiile principale pentru colaborare. Sau coexistenţa egală în drepturi a aşezămintelor, şi a persoanelor umane, sau calvarul Bisericii cauzat de către prigonitorii, chinuitorii, cotropitorii, care tăgăduiesc şi prigonesc pe Dumnezeu şi cele ale lui Dumnezeu. Iar prin dictatură impun pe potrivnicul lui Dumnezeu şi cele potrivnice lui Dumnezeu, în acest caz Biserica şi statul se despart, se separă fiecare cu ale sale. Nimeni să nu îndrăznească să se amestece în treburile lăuntrice ale Bisericii, să nu se atingă de sfintele şi veşnicele ei îndatoriri şi drepturi evanghelice.

   Este limpede că Biserica sub orice regim, chiar şi cel ateist, trebuie să-şi găsească un mod de a convieţui (modus vivendi), dar întotdeauna în duhul şi limitele principiului evanghelic de convieţuire: “cezarului cele ce sunt ale cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu”, şi asta sub controlul suprem al Atot-Evangheliei: “să ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni”. Dacă însă acest lucru este cu neputinţă, nu-i rămâne Bisericii ca “modus vivendi”, decât principiul evanghelic: să pătimească pentru Domnul Hristos, să rabde, să sufere, luptând astfel pentru drepturile fundamentale ale credinţei conştiinţei şi ale sufletului.

   Apreciază

   • G-man said, on februarie 7, 2014 at 10:08 am

    ultimate2050, imi plac postarile tale ,am vrut sa zic asta mai demult . Sunt folositoare , sa nu te opresti sa postezi ca i se mai nazare unuia sau altuia …sa-ti sara in cap.

    ps: o rugaminte as avea ..daca poti schimba nickul .. suna nu stiu cum // ciudat ….poate si al meu suna ciudat ..dar cand vreau sa vorbesc cu tine .. cu ultimate2050 ..parca as vorbi cu un aparat / o masina …nu e obligatoriu sa schimbi dar ti-am zis ce gandesc.

    Apreciază

   • crestinul ortodox said, on februarie 7, 2014 at 12:16 pm

    si cand STATUL ESTE mamona ?
    mai exista datorii ale crestinului ortodox fata de mamona ?
    un crestin ortodox Arata , Se Inchina si recunoaste ca Stapin pe HRISTOS si atat …pentru ca cel botezat in ORTODOXIE stie ca la doi domni nu poate sluji nici pe HRISTOS , nici pe mamona
    cine face asta se inseala amarnic si mai devreme sau mai tarziu va vedea cu proprii ochi cata silnicie a adunat si cu nimic s-a ales
    incercati de a vedea prin ADEVARUL Cel Curat Aratat de SFINTII PARINTI ce se intampla sub ochii nostri ..altfel nu faci decat ati cladi casa pe nisip care se va narui la orice adiere a vantului sau a valului
    „CU dracu NU SE STA LA VORBA ”
    ori daca SFINTII PARINTI ne-au aratat si stim ca aceasta ue este fiara antihristica de ce ?trebuie sa insistam in a nu crede ce ne a fost Aratat de DUMNEZEU prin SFINTII PARINTI …
    sau sa ne prefacem tot voia dracului sa facem
    acesti spurcati ce stau pe spatele nostru si care au batut palma cu fiara odata ajunsi sus fac voia fiarei si ar trebuie spinzurati toti dupa cum bine a spus unul de la ei …daca ar sti popoarele ce fac si cum sionistii lucreaza spre intronarea fiarei pe pamint …”ati merita ca toti sa fiti spanzurati ”
    nu am sa merg sa votez pe dracu …ca sa nu mi manjesc sufletul in spurcaciune cata nu poate a cuprinde aceasta lume …ci numai iadul de sub adancuri caci acolo ii este locu
    NU VOTATI pentru acesti vanduti la satana
    SUNTEM IN majoritate si SUVERANITATEA ESTE A POPORULUI ROMAN
    nu ne intereseaza de cei ce s-au vandut fiarei ca isi vor lua plata aici pe acest pamint numit ROMANIA inainte de a pleca in focul vesnic …
    sa tina bine minte ca nu au cum sa ne vanda pe cei ce suntem cei multi inchinati lui HRISTOS pe acest pamint
    atunci cand dracu vrea a domni NOI STIM Lui HRISTOS A Ne Inchina si Domnului MANTUITORULUI Nostru IISUS HRISTOS de A-i Sluji
    CALEA In ORTODOXIE va Straluci
    si Neamurile la ADEVAR vor veni
    amin.

    Apreciază

 15. G-man said, on februarie 7, 2014 at 9:33 am

  un scurt remember despre cum au mai votat si alti crestini declarati in parlamentul european:

  http://www.romaniacurata.ro/ltfont-colorblackgtcaptura-statului-la-purtatorlt-fontgtltbrgt-30-de-n-4178.htm

  http://www.rgnpress.ro/rgn_12/categorii/analize-interviuri/5842-analiza-afr-razboiul-europarlamentarilor-romani-impotriva-valorilor.html

  Probabil ca nici daca vor nu au cum sa stea impotriva curentului ue .. cumva li se impun anumite chestii .. si se observa ca ce pot face mai mult e sa se abtina …. atunci sa se abtina si sa se duca acolo.

  ps : saccsiv ar fi bine sa bolduiesti si fraza aceasta : „Nu e vorba deci de un simplu dat, ci de o restituire.”

  Apreciază

  • ultimate2050 said, on februarie 7, 2014 at 11:18 am

   PSAMUL 145

   Un psalm al lui Agheu si al lui Zaharia. Aliluia.

   1. Lauda, suflete al meu, pe Domnul.

   2. Lauda-voi pe Domnul in viata mea, canta-voi Dumnezeului meu cat voi trai.
   3. Nu va incredeti in cei puternici, in fiii oamenilor, in care nu este izbavire.
   4. Iesi-va duhul lor si se vor intoarce in pamant. In ziua aceea vor pieri toate gandurile lor.
   5. Fericit cel ce are ajutor pe Dumnezeul lui Iacob, nadejdea lui, in Domnul Dumnezeul lui,
   6. Cel ce a facut cerul si pamantul, marea si toate cele din ele; Cel ce pazeste adevarul in veac;
   7. Cel ce face judecata celor napastuiti; Cel ce da hrana celor flamanzi. Domnul dezleaga pe cei ferecati in obezi;
   8. Domnul indreapta pe cei garboviti; Domnul intelepteste orbii; Domnul iubeste pe cei drepti;
   9. Domnul pazeste pe cei straini; pe orfani si pe vaduva va sprijini si calea pacatosilor o va pierde.
   10. Imparati-va Domnul in veac, Dumnezeul Tau, Sioane, in neam si in neam.PSALMUL 148

   Un psalm al lui Agheu si al lui Zaharia. Aliluia.

   1. Laudati-L pe Domnul din ceruri, laudati-L pe El in cele inalte.
   2. Laudati-L pe El toti ingerii Lui, laudati-L pe El toate puterile Lui.
   3. Laudati-L pe El soarele si luna, laudati-L pe El toate stelele si lumina.
   4. Laudati-L pe El cerurile cerurilor si apa cea mai presus de ceruri,
   5. Sa laude numele Domnului, ca El a zis si s-au facut, El a poruncit si s-au zidit.
   6. Pusu-le-a pe ele in veac si in veacul veacului. Porunca a pus si nu o vor trece.
   7. Laudati pe El toti cei de pe pamant; balaurii si toate adancurile;
   8. Focul, grindina, zapada, gheata, viforul, toate indepliniti cuvantul Lui;
   9. Muntii si toate dealurile, pomii cei roditori si toti cedrii;
   10. Fiarele si toate animalele cele ce se tarasc si pasarile cele zburatoare.
   11. Imparatii pamantului si toate popoarele, capeteniile si toti judecatorii pamantului.
   12. Tinerii si fecioarele, batranii cu tinerii
   13. Sa laude numele Domnului, ca numai numele Lui s-a inaltat. Lauda Lui pe pamant si in cer.
   14. Si va inalta puterea poporului Lui. Cantare tuturor cuviosilor Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie de El.

   PSALMUL 150

   Aliluia.

   1. Laudati-L pe Domnul intru sfintii Lui; laudati-L pe El intru taria puterii Lui.
   2. Laudati-L pe El intru puterile Lui; laudati-L pe El dupa multimea slavei Lui.
   3. Laudati-L pe El in glas de trambita; laudati-L pe El in psaltire si in alauta,
   4. Laudati-L pe El in timpane si in hora; laudati-L pe El in strune si in organe.
   5. Laudati-L pe El in chimvale bine rasunatoare; laudati-L pe El in chimvale de strigare.
   6. Toata suflarea sa laude pe Domnul.

   Apreciază

   • G-man said, on februarie 7, 2014 at 1:03 pm

    Adevarat e, toata lauda se cuvine numai lui Dumnezeu.
    Numai ca noi suntem trup si e de folos sa ne incurajam si sprijinim. ..atata timp cat ramanem in trup.

    Apreciază

   • G-man said, on februarie 7, 2014 at 1:12 pm

    Si ca sa ramanem in trup trebuie sa ne delimitam clar de anticristi….Cine sunt anticristii ?..aceia de care vorbeste
    Sfantul Damaschin:
    „Este antihrist tot cel care nu marturiseste ca Fiul lui Dumnezeu a venit in trup (I Ioan IV, 3; II Ioan 7.), ca este Dumnezeu desavarsit si ca s-a facut om desavarsit, fiind in acelasi timp si Dumnezeu. Dar in sens propriu si special, antihrist se numeste acela care vine la sfarsitul veacului .”

    Apreciază

 16. gabriel branici said, on februarie 7, 2014 at 4:50 pm

  Doamne ajuta!
  Ca raspuns pentru cei interesati , orasul Québec are biserica ortoxa romaneasca cu hramul „Sfintii Apostoli Petru si Pavel”, sfintita pe 19 mai anul trecut de catre un sobor de preoti in frunte cu IPS Nathanael.
  Vreau sa va spun ca este ajutat de episcopul Irineu Duvlea, care a spus intr-o cuvantare la o biserica la Montreal ca a trimis un protest la casa alba ,in numele Episcopiei ortodoxe din America, ca raspuns la blestematiile de legi din america. Numai ca protestul i s-a returnat asa cum l-a trimis. A spus ca ii este tare greu sa pastoreasca in vremurile acestea tulburi, ca are o mare raspundere in fata lui Dumnezeu. Casa alba daca nu vrea sa asculte, e problema ei, treaba ei, dar ortodocsii l-au instiintat ca pacatuiesc foarte grav in fata lui Dumnezeu. Cu atat mai mult ca ,casa alba a fost sfintita de preoti ortodocsi pe timpul ultimului mandat al lui george bush, la invitatia facuta de presidentia americana. Toate aceste lucruri mi le-a spus un prieten bun care le-a auzit in direct, ca martor ocular. Asa ca, daca a fost sfintita, cred ca Obama face ca trenul pe acolo!!! Doar s-a facut semnul Sfintei Cruci in fiecare incapere.
  Asa ca, suntem si noi pe aici,prin America, sa le aducem aminte puternicilor planetei, ca, daca nu se pocaiesc pentru nemerniciile lor, pot sa se astepte la pedeapsa divina de tipul Sodomei si Gomora. Sa nu zica ca n-au stiut, nici ei, nici cei care i-au pus acolo.
  O zi curata va doresc!

  Apreciază

 17. […] IMPERIUL UE = MAMONA. De ce nu trebuie sa votam la alegerile europarlamentare, sa candidam sau sa fi… […]

  Apreciază

 18. […] IMPERIUL UE = MAMONA. De ce nu trebuie sa votam la alegerile europarlamentare, sa candidam sau sa fi… […]

  Apreciază

 19. […] IMPERIUL UE = MAMONA. De ce nu trebuie sa votam la alegerile europarlamentare, sa candidam sau sa fi… […]

  Apreciază

 20. […] IMPERIUL UE = MAMONA. De ce nu trebuie sa votam la alegerile europarlamentare, sa candidam sau sa fi… […]

  Apreciază

 21. […] IMPERIUL UE = MAMONA. De ce nu trebuie sa votam la alegerile europarlamentare, sa candidam sau sa fi… […]

  Apreciază

 22. […] IMPERIUL UE = MAMONA. De ce nu trebuie sa votam la alegerile europarlamentare, sa candidam sau sa fi… […]

  Apreciază

 23. […] IMPERIUL UE = MAMONA. De ce nu trebuie sa votam la alegerile europarlamentare, sa candidam sau sa fi… […]

  Apreciază

 24. Radu said, on mai 13, 2014 at 4:30 pm

  Ce ar fi vrut Iisus pentru Romania? Nu ar fi vrut sa traim sub ortodocsi adevarati, in loc de PSDisti fara credinta? Nu ar fi vrut Iisus sa avem grija unul de celalalt? Sa ne alegem conducatori cu bun simt in loc de PSDisti care se plimba pe la toate manastirile ca sa faca poze si sa prosteasca lumea? Faptul ca Ponta se duce la o manastire sa faca poze nu are nicio valoare, crestinii adevarati nu sufera de asemenea aroganta. Fie ca va place sau nu, alegerile astea sunt foarte importante, daca lasam PSD sa castige atunci ne va fi tare rau, va fi saracie lucie, coruptia se va dubla, oamenilor li se va lua tot ce au doar ca sa traiasca. Asta vreti pentru tara?

  Apreciază

  • saccsiv said, on mai 13, 2014 at 5:58 pm

   Radu

   Si care ar fi legatura intre europarlamentare si ceea ce zici tu?

   Apreciază

 25. Video: VOTEMAN | Saccsiv's Weblog said, on mai 14, 2014 at 6:51 pm

  […] IMPERIUL UE = MAMONA. De ce nu trebuie sa votam la alegerile europarlamentare, sa candidam sau sa fi… […]

  Apreciază

 26. […] IMPERIUL UE = MAMONA. De ce nu trebuie sa votam la alegerile europarlamentare, sa candidam sau sa fi… […]

  Apreciază

 27. […] IMPERIUL UE = MAMONA. De ce nu trebuie sa votam la alegerile europarlamentare, sa candidam sau sa fi… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: