SACCSIV – blog ortodox

Episcopul Diomid (alaturi de multi altii) catre fratii ortodocsi: 9 abateri in Biserica Ortodoxa Rusa

Posted in Biserica Ortodoxa Rusa by saccsiv on iunie 3, 2012

Document: E timpul de oprit fărădelegea. Declarație

către toți arhipăstorii, păstorii, clericii, monahii și către toți credincioșii Sfintei Biserici Ortodoxe

Noi, clericii, monahii, mirenii eparhiei de Anadâr și Ciucotca, în frunte cu arhipăstorul și părintele nostru Preasfințitul episcop Diomid, ne adresăm către toți fiii credincioși întru Hristos ai Bisericii Ortodoxe.

Declarația noastră e pătrunsă de durerea și tristețea tuturor sufletelor ce tind cu adevărat spre salvarea creștinilor ortodocși: „ De-ți va greși ție fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine și el singur. Și de te va asculta, ai câștigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul. Și de nu-i va asculta pe ei, spune-l Bisericii, iar de nu va asculta nici de Biserică, să-ți fie ție ca un păgân și vameș.” (Matei 18:15-17).

În prezent, în Patriarhia Moscovei a Bisericii Ortodoxe Ruse, a cărei membri suntem, există un șir de abateri de la curăția învățăturii credinței ortodoxe.

Primul. Permanent capătă putere învățătura eretică a ecumenismului, care contrar cuvintelor Sfintei Scripturi, contrar canoanelor și regulilor bisericești, contrar învățăturii sfinților părinți, tinde să unească toate credințele într-o singură religie, ori să le împace „duhovnicește”.

În cadrul acestei mișcări se săvârșesc rugăciuni comune cu ereticii, aceștia asistând la slujbele divine ortodoxe, încălcându-se astfel canoanele Apostolice 45, 46 și 65 și canoanele 32, 33 și 37 a Sfântului Sinod din Laodiceia. Se întețesc mesajele de salut „frățești” a ortodocșilor către cei de altă credință, care vin în contradicție cu cuvintele apostolului Ioan Teologul: „ Dacă vine cineva la voi și nu aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți: Bun venit!; fiindcă cel ce-i zice: Bun venit! se face părtaș la faptele lui cele rele.” (2 Ioan 1:10, 11).  Se desfășoară întâlniri și întruniri comune, în pofida cuvintelor Dumnezeieștii Scripturi: „Fericit bărbatul care n-a umblat la sfatul necredincioșilor” (Ps. 1:1). „Pe omul eretic, după întâia și a doua mustrare îndepărtează-l” (Tit 3:10).

Al doilea. Dezvoltarea acordului duhovnicesc (neoserghianismul) care supune puterea bisericească puterii laice, care adeseori este o putere împotriva lui Dumnezeu, în detrimentul libertății dăruite de Dumnezeu. Aceasta vine în contradicție cu învățătura  apostolului Pavel: „Așadar, țineți-vă tari în libertatea pentru care ne-a eliberat Hristos și nu vă prindeți iarăși în jugul robiei ” (Ga 5:1). „Dacă încă le-aș plăcea oamenilor, n-aș fi rob a lui Hristos.” (Ga 1:10). Anume aceasta este cauza principală a participării fețelor bisericești la ecumenism, aprobarea de către ei a globalizării, iar în continuare și supunerea organizației bisericești liderului mondial unic.

Al treilea. Acordul tacit în loc de demascarea politicii antipopulare a puterii existente, care duce la descompunerea statului, la criză demografică și la alte urmări negative.

Al patrulea. Îndreptățirea și binecuvântarea identificării personale a cetățenilor prin afirmarea greșită, precum că primirea semnelor exterioare și a simbolurilor, impuse de timpurile noi, nu poate să dăuneze sufletului fără lepădarea cu bună știință de Dumnezeu. Tendința clară a discriminării credincioșilor după principiul dezacordului cu procesele de globalizare (posedarea pașaportului vechi, refuzul CNP asupra bisericilor, mănăstirilor).  Practicarea măsurilor necanonice a regulilor bisericești asupra preoțimii și monahilor: interzicerea de a săvârși Sfânta Slujbă, înlăturarea de la locul de slujire , etc.

Al cincilea. Aprobarea democrației. Chemarea de a vota anumiți lideri politici, în pofida canoanelor bisericești și încălcarea jurământului sobornicesc din anul 1613.

Al  șaselea. Desfășurarea summit-ului interreligios, cu adresarea către liderii G8, ceea ce reprezintă recunoașterea puterii lor. G8 este organul guvernului masonic mondial, care pregătește venirea liderului mondial unic, adică a antihristului. De aceea, orice fel de colaborare cu ei este periculoasă duhovnicește. Conform spuselor arhiepiscopului Averchie (Taușev): „Este necesar a ține minte și cunoaște: nu poate biserica adevărată a lui Hristos să declare ori să afirme oricare fel de minciună și să intre în comuniune ori să colaboreze cu dușmanii lui Hristos! De aceea toți acei episcopi, clerici, mireni, care participă la acest neadevăr și fac prietenie și colaborează cu dușmanii Domnului și Mântuitorului nostru, – sunt „ortodocși” doar cu numele.”

Al șaptelea. La ultimul summit a liderilor religioși în declarația finală, semnată de reprezentanții tuturor confesiunilor religioase prezenți, a fost declarată credința într-un singur „Atotputernic”: „Să ocrotim lumea, creată de Atotputernicul!”  Noi nu considerăm că avem un singur „Atotputernic” cu iudeii, musulmanii și alte religii și învățături. Despre iudei Domnul a spus: „Voi sunteți din tatăl vostru diavolul, și poftele tatălui vostru vreți să le faceți.” (Ioan 8:44). Musulmanii îl consideră „Atotputernic” pe Alah, iar pe Fiul lui Dumnezeu un simplu prooroc, Domnul însă spune: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” (Ioan 14:6).  Despre aceasta ne învățau și apostolii: „Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristos? Acela este antihrist, cel ce tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine-L tăgăduiește pe Fiul, nu-L are nici pe Tatăl; cine-L mărturisește pe Fiul, Îl are și pe Tatăl” (1 Ioan 2:22,23). „Și fiece duh care nu-L mărturisește pe Iisus, nu este de la Dumnezeu; el este al lui antihrist, despre care ați auzit că vine, și acum chiar este în lume” (1 Ioan 4:3). „Un singur Domn, o singură Credință, un singur Botez” (Ef. 4:5).

Apelul liderilor religioși, inclusiv a reprezentanților Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhia Moscovei, care au semnat acest document spune: „Să respectăm și să ne primim unul pe altul, necăutând la deosebirile religioase, naționale sau altele.” În aceasta noi vedem o contradicție cu învățătura Evanghelică: „Dacă vine cineva la voi și nu aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți: Bun venit!” (2 Ioan 1:10).

Al optulea. Noi ne exprimăm dezacordul față de declarația oficială făcută la televiziunea centrală despre valorile morale comune la ortodocși, iudei, musulmani și catolici. Aceasta este o părere greșită. Noi nu putem avea valori morale comune cu iudaismul contemporan și cu codul moral al talmudului, după care toți oamenii, în afară de evrei , sunt „goimi”. Noi, la fel, nu putem avea valori morale comune cu catolicismul și cu morala ordinului lor iezuit.

Al nouălea. Noi suntem preocupați și nu suntem de acord cu încălcarea principiului sobornicității în legătură cu îndelungata lipsă a desfășurării Soborului Local și transmiterea funcțiilor sale principale soborului arhieresc. Conform  Codului anului 1988: „În Biserica Ortodoxă Rusă  puterea superioară în domeniul învățăturii creștine, administrarea bisericii și judecătoriei bisericești – legislativă, administrativă și judecătorească – aparține Soborului Local. Iar conform Codului din anul 2000: „Soborul Arhieresc este organul suprem ierarhic al administrării Bisericii Ortodoxe Ruse.”

În încheierea declarației, noi rugăm și implorăm, în fața întregii Biserici a lui Hristos, pe toți arhipăstorii, păstorii, monahii și mirenii care, într-un fel sau altul, s-au făcut părtași la aceste abateri de la învățătura evanghelică, dogmatică, canonică să se întoarcă de pe calea lepădării și să aducă roade demne de pocăință. Să fim toți uniți în curățenia credinței ortodoxe. Ne adresăm de asemenea către toți fii Bisericii Ortodoxe Ruse cu chemarea de a susține declarația noastră.

Arătarea Domnului, anul 2007.

Preasfințitul Diomid, episcop de Anadîr și Ciucotca

Igumenul Ilie (Empulev)

Iereul Serghei (Baharev)

Iereul Evghenii (Pilipenoc)

Monahul Gavriil (Larionov)

Din partea redacției (9/22. 03. 2007): În decursul lunei de după publicarea Declarației episcopului Diomid, pentru susținerea lui, pe site-ul nostru au venit răspunsuri, mesaje de susținere din partea următorilor clerici ai Bisericii Ortodoxe Ruse, din diferite jurisdicții:

Ciucotca:

 1. 1.      Igumenul Ilie (Empulev)
 2. 2.      Protoiereul Vasilii (Baidacenco)
 3. 3.      Ieromonahul Nicolai (Dmitriev)
 4. 4.      Iereul Evghenii (Pilipenoc)
 5. 5.      Iereul Serghei (Baharev)
 6. 6.      Iereul Vasilii (Mezențev)
 7. 7.      Iereul Andrei (Cleimenov)
 8. 8.      Monahul Gavriil (Garionov)
 9. 9.      Monahia Xenia (Bondîreva)
 10. 10.  Monahia Maria (Turta)

11. Monahia Serafima (Storojenco)

12. Monahia Maria (Nicolaeva)

 1. 13.  Călugărița Agnia (Smirnovo)

14. Călugărița Sofia (Belic)

 1. 15.  Rasofora Olga (Cozlova)

 

Duhovnicimea altor eparhii și jurisdicții ce s-au alăturat:

16. Arhimandritul Mitrofan (Volkodav)

 1. 17.  Igumenul Varsanufii (Samarin)

18. Igumenul Filaret (Ovciarenka)

19. Ieroschimonahuk Matvei (Barnaul)

20. Ieromonahul Vasilii (Saiapin)

21. Protoiereul Alexii Masiuk (S.-Petersburg)

22. Iereul Pavel Burov (Moscova)

23. Iereul Gheorghie Timov (Barnaul)

24. Iereul Vladimir (or. Jucovskii)

25. Iereul Andrei Gorbunov (regiunea Saratov)

26. Iereul Alexandr Vasikin (reg. Kemerovo)

27. Schimonahul Ioan (Kursk)

28. Monahul Alexii (Starikov)(reg. Kursk)

29. Ierodiaconul Inochentii (eparhia Penza)

 1. 30.  Diaconul Evghenii Morgun
 2. 31.  Iereul Vladimir Țucanov (Sidney, Biserica Ortodoxă Rusă de peste Hotare)

32. Iereul Andrei Rîbin (BORH)

33. Diaconul Mihail Bureakov (BORH)

 1. 34.  Monahul Alexandr (Cerneavskii) (reg. Kursk)

35. Monahul Ieremia (Ivanov) (reg. Kursk)

 1. 36.  Preotul Vasilii (Romaniuc) (reg. Kursk)

37. Iereul Ioan (Balițchii)(eparhia Camciatca, s. Milcovo)

 1. 38.  Iereul Vladimir Nesterenco (eparhia Camciatca, or. Usti – Camceatsk )

18 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. saccsiv said, on iunie 3, 2012 at 3:43 pm

  Pentru o mai facila parcurgere a acestui blog, cititi va rog si “CUPRINS”:

  https://saccsiv.wordpress.com/about/

  Apreciază

 2. Valentin Dorneanu said, on iunie 3, 2012 at 4:12 pm

  cam târziu…

  Apreciază

 3. Valentin Dorneanu said, on iunie 3, 2012 at 4:13 pm

  acu ecumenismu e în floare

  Apreciază

 4. nea Anderthal said, on iunie 3, 2012 at 4:53 pm

  ..de parintele asta,Diomid, spunea pr. Fageteanu si am amintit si eu cind m-am contrazis cu rusofilii care care nu cred ca si conducerea bisericii ortodoxe ruse este in aceasi barca cu a noastra si a sarbilor.Se pare ca la georgieni este mai putin infiltrata aceasta hidra dar de cind cu Isaakshvili s-ar putea sa-i fi prins si pe ei in ghiare.
  ps: si eu semnez aceasta declaratie cu toate ca ,in realitate,este imposibil ,spun doar asa simbolic..

  Apreciază

 5. ioancadar said, on iunie 3, 2012 at 5:39 pm

  Astăzi, la Biserică, s-a încercat o influenţare a enoriaşilor în privinţa votului de săptămâna viitoare.
  Am fost foarte neplăcut surprins, ştiind că preoţii nu au voie să se implice în campania electorală, că e lucru interzis de canoanele Bisericii.

  Apreciază

  • ioancadar said, on iunie 3, 2012 at 5:45 pm

   E vorba de biserica unde merg eu.

   Apreciază

  • aha said, on iunie 3, 2012 at 9:03 pm

   pot spune ca azi am fost surprins placut de preotul care a oficiat slujba. a vorbit de secte si de cat de periculoase sunt pentru suflet. desi e putin timp de cand merg regulat la biserica, am fost placut surprins sa vad un preot ca vorbeste despre asa ceva. foarte interesant mi s-a parut atitudinea celorlalti preoti (erau 5 de toti) dar niciunul in afara de cel de mai sus nu a spus nimic in afara de slujba. oare e vreo regula sau ceva de genul asta? adica nu putea sa ia cuvantul si alt preot? intreb si eu pt ca sunt novice si nu cunosc toate canoanele bisericii. abia am deschis ochii!
   Doamne ajuta!

   Apreciază

 6. STOP RFID 666 said, on iunie 3, 2012 at 7:00 pm

  DECLARATIILE MARIONETELOR ELITELOR PRIVIND DEPOPULAREA

  Societatea nu face nici o afacere, daca permite degeneratilor sa-si perpetueze specia.”

  Theodore Roosevelt

  *

  “Malthus a fost justificat, realitatea a fost surprinsa bine de Malthus. Lumea a treia este suprapopulata, este un dezastru economic, si nu exista nici un mod în care acestea ar putea ieşi din ea cu această populaţie în creştere rapidă. Filozofia noastră este: înapoi la sat “.

  Dr. Arne Schiotz, World Wildlife Fund, Director de conservare, a declarat astfel, în mod ironic, în 1984

  *

  “O populaţie totală mondială de 250-300 de milioane de persoane, cu 95% mai putin decat in prezent, ar fi ideal.”

  Ted Turner, intr-un interviu pentru revista Audubon

  *

  “Există o singură temă în spatele eforturilor noastre: – trebuie sa reducem nivelul populaţiei. Iar guvernele trebuie sa ne foloseasca metodele pentru a obtine rezultate curate si frumoase, sau vor primi mizeria pe care o avem în El Salvador, sau în Iran sau în Beirut. Populaţia este o problemă politică. Odată ce populaţia este scapata de sub control, este nevoie de guvern autoritar, chiar fascist, pentru reducerea ei…. Programul nostru în El Salvador nu a functionat. Nu am avut infrastructura care să-l susţină. Au fost al naibii de multi oameni … Pentru a reduce într-adevăr populaţia, rapid, va trebui să trimiteti toţi bărbaţii la luptă şi sa ucideti un număr semnificativ de femei fertile …Cel mai rapid mod de a reduce populatia este prin foamete, ca şi în Africa, sau prin boli cum ar fi Moartea Neagra …. “

  Thomas Ferguson, Departamentul de Stat pentru Populaţie

  *

  “In cautarea unui nou dusman care sa ne uneasca, ne-a venit ideea cu poluarea, amenintarea incalzirii globale, lipsa apei, foametea şi potrivirea proiectelor de lege dupa ele…. Dar , uneori, în desemnarea lor ca inamic, cădem în capcana de a confunda simptomele de cauzele. Toate aceste pericole sunt cauzate de intervenţia umană şi numai prin schimbarea atitudinilor şi a comportamentului oamenilor acestea pot fi depăşite. Atunci inseamna ca inamicul real este chiar umanitatea.”

  Alexander King, Bertrand Schneider – Fondator şi respectiv secretar, Clubul de la Roma, „Prima revoluţie globală” Pag 104-105, 1991

  *

  “Un cancer este o multiplicare necontrolată a celulelor, iar explozia demografică este o multiplicare necontrolată de oameni … Noi trebuie să mutam eforturile noastre de la tratarea simptomelor la extirparea cancerului. Operaţiunea va cere multe decizii aparent brutale şi lipsite de inimă.. . “

  Paul Ehrlich , profesor la Stanford,în cartea : „Bomba numita Populaţie”

  *

  “Pamantul e bolnav de cancer, iar cancerul sunt oamenii”.

  Merton Lambert, formator in cadrul Fundatiei Rockefeller.

  *

  “Eu cred că suprapopularea umană este problema fundamentală pe Pământ astăzi. Noi, oamenii, am devenit o boala: „Virusul-Om”.”
  “Primele mele trei obiective principale ar fi : reducea populatiei umane la aproximativ 100 de milioane în întreaga lume, distrugerea infrastructurii industriale şi in al treilea rand sa vad cat mai multe zone pustii.”

  Dave Foreman

  *

  “În scopul de a stabiliza populatia lumii, trebuie să eliminam 350.000 de oameni pe zi. Acesta este un lucru oribil pe care trebuie să il spun, dar este la fel de rău să nu-l spun. “

  J. Cousteau, 1991 explorator şi reprezentant UNESCO

  *

  “Noi trebuie să vorbim mai clar despre sexualitate, contracepţie, despre avort, despre valoarea controlului populatiei, deoarece, pe scurt, criza ecologică este criza populaţiei. Reduceti populaţia cu 90%, iar apoi nu vor mai mai fi suficienti oameni pentru a face atat de multe daune ecologice. “

  Mihail Gorbaciov

  *

  ”Azi, America ar fi indignata dacă trupele ONU ar intra in Los Angeles pentru a restabili ordinea. Mâine vor fi recunoscatori! Acest lucru va fi valabil mai ales dacă li s-a spus in prealabil că exista infiltrate in mijlocul lor amenintari din afara, indiferent dacă sunt reale sau fictive, care pun in pericol însăşi existenţa noastra. Aceasta va fi valabil si in cazul tuturor popoarelor din lume iar ele vor dori sa fie eliberate de acest rău. Singurul lucru de care fiecare om se teme este necunoscutul. Atunci când este prezentat acest scenariu, drepturile individuale vor fi de bună voie abandonate de catre oameni, mai ales daca bunastarea lor va fi garantata de către Guvernul Mondial. “

  ”Depopularea ar trebui să fie cea mai mare prioritate a politicii externe faţă de lumea a treia, pentru că economia SUA va necesita cantitati tot mai mari de minerale din străinătate, în special din ţările mai puţin dezvoltate”.
  “Puterea este cel mai puternic afrodisiac.”
  “Persoanele în vârstă sunt consumatori inutili”
  “Populaţia lumii trebuie să fie redusa cu 50%”

  Dr. Henry Kissinger, Conferinţa Bilderberg, Evians, Franţa, 1991

  *

  “Suntem pe punctul de a realiza o transformare la nivel mondial. Tot ce avem nevoie este o criza majora credibila şi naţiunile vor accepta Noua Ordine Mondială. “

  David Rockefeller

  *

  “Războiul şi foametea nu sunt eficiente. În schimb, boala a oferit cel mai eficient şi mai rapid mod de a ucide miliardele care trebuie să moară în curând pentru a fi rezolvata criza populatiei. SIDA nu este un criminal eficient, deoarece este prea lent. Candidatul meu favorit pentru eliminarea a 90 la sută din populaţia lumii este Ebola (Ebola Reston), deoarece este extrem de letala şi ucide în cateva zile, în loc de cativa ani. Trebuie sa crestem mortalitatea cu 90% la om. Uciderea oamenilor… Gândiţi-vă la asta… Ştiti, gripa aviara e buna, de asemenea. Pentru ca cel care supravieţuieste, va ingropa mai apoi nouă “

  Dr. Eric Pianka . Profesor de ecologie evolutiva la Universitatea din Texas , a arătat soluţii pentru reducerea populaţia lumii la o audienţă cu privire la controlul populaţiei.

  *

  “Nimeni nu va intra în Noua Ordine Mondială decat in cazul în care el sau ea va face o promisiune pentru a se închina lui Lucifer. Nimeni nu va intra în New Age cu excepţia cazului în care el va lua o iniţiere luciferica. “

  David Spangler, director al Iniţiativei Planetare, Organizaţia Naţiunilor Unite si unul din fondatorii curentului New Age !

  *

  “Suprapopularea este in prezent vasta, mult dincolo de capacitatea planetei. Ea nu va răspunde la reducerea viitoare a ratei natalităţii prin metode contraceptive, sterilizare şi avort, dar trebuie ca sa reducem în prezent cat mai mult populatia. Acest lucru trebuie realizat prin orice mijloace necesare. “

  Iniţiativa pentru Carta Naţiunilor Unite ECO-92 PAMANT

  *

  “În America de Sud, guvernul Peruan merge din uşă în uşă facand presiuni asupra femeilor care urmează să fie sterilizate şi el e finanţat de dolari american pentru a face acest lucru.”

  Mark Earley în „The Wrong Kind of Party Christian Post ”10/27 2008

  *

  “Femeile în Ţările de Jos, care sunt considerate de către stat ca sunt mame improprii ar trebui să fie condamnate la a lua contraceptive pentru o perioadă determinată de doi ani.”

  Marjo Van Dijken (autor al proiectului de lege în Ţările de Jos)

  *

  “Dacă m-aş reîncarnat, aş dori să revin pe pământ ca un virus ucigas care sa reduca populatia umana.”
  “Creşterea populaţiei umane este, probabil, singura şi cea mai gravă ameninţare pe termen lung, pentru supravieţuire. Suntem în pragul unui dezastru major în cazul în care aceasta crestere nu este temperată – nu doar pentru lumea naturii, ci si pentru lumea oamenilor. Cu cat sunt mai multe persoane, cu atat mai multe resurse vor consuma, si implicit va fi mai multă poluare .”

  Prinţul Phillip, soţul reginei Elisabeta, Ducele de Edinburgh, lider al World Wildlife Fund

  *

  “Graviditatea ar trebui să fie o crima pedepsibila împotriva societăţii, cu excepţia cazului în care părinţii deţin un permis de la guvern. Toţi potenţialii părinţi ar trebui să fie indemnati la a folosi produse chimice contraceptive, guvernul furnizand antidoturi cetăţenilor alesi pentru fertilizare..”

  David Brower, directorul executiv Sierra Club

  *

  “Principiul care sustine vaccinarea obligatorie este suficient de raspandit iar cel de tăiere a trompelor uterine ar trebui sa fie la fel.”

  “Este mai bine pentru toată lumea, dacă în loc de a aştepta executarea degeneratilor pentru infracţiuni, sau de a-i lasa sa moara de foame in imbecilitatea lor, societatea ii va împiedica, pe cei care sunt în mod vădit inapti, să continue soiul lor … Trei generaţii de imbecili sunt de ajuns.

  Oliver Wendell Holmes, Curtea Suprema de Justitie, SUA

  *

  “Un regim planetar ar trebui sa fie responsabil pentru determinarea populaţiei optime in intreaga lume dar şi in fiecare regiune şi pentru a arbitra diferitele ţări în impartirile regionale. Controlul mărimii populaţiei ar putea să rămână responsabilitatea fiecărui guvern, dar regimul planetar ar trebui sa aiba puterea de a aplica limitele convenite. “

  John P. Holdren, consultant in stiinta a lui Obama

  *

  “Directia pe care o urmeaza Rockefellerii şi aliaţii lor este de a crea un guvern intr-o lume care combină supercapitalismul şi comunismul în acelaşi cort, toate aflate sub controlul lor …. Ma refer la o conspiraţie? Da. Si sunt convins că există un astfel de complot internaţional în domeniu, aplicat si planificat de mult timp, şi care este incredibil de rău în intenţie. “

  Congresmanul Larry P. McDonald, 1976

  *

  “Astăzi lumea are 6.8 miliarde de oameni. Si ar putea creste până la aproximativ nouă miliarde. Acum, dacă am face o treabă foarte eficienta cu noile vaccinuri, cu asistenţa medicală, cu serviciile de sănătate si control a reproducerii, am putea reduce aceste cifre cu 10 sau chiar 15 la suta..!”

  Bill Gates

  *

  Ei bine aceasta criza mondiala economica este o justificare perfecta pentru “stapanii de sclavi mondiali”, ce pe calea impunerii unor “logice” tot mai grave politici de austeritate, sa taie major din drepturile si bunastarea cetateanului planetar, la pachet reducandu-i capacitatea si dispozitia reproductiva, cat si o mai mare dependizare (sclavagizare) a sa …

  In concluzie acesta criza economica si de sistem, mondiala, este una artificiala, ce se constituie intr-un act major de agresiune a OMULUI de catre ANTI-OM. Asa ca watch-ou dude peoples, si asta nu ca ar fi mare lucru de facut, decat fie sa provocam o anarhie globala, ce sa destabilizeze principiile si parghiile acestei obtuze, desuete, dictatoriale ordini mondiale, fie sa ne incolonam si sa pasim spasiti, biciuiti fiind de “stapanii nostrii” (..de sclavi), spre crematia si “purgatia” iadului etern …

  PLATON

  “unu dintre egali”

  Apreciază

  • agerstress said, on iunie 4, 2012 at 9:33 am

   Orice care sa conduca la eliminarea medicilor deoarece multi dintre acestia inca mai au sentimente de empatie fata de bolnav si se eschiveaza de la ordinele date (sau sugerate subtil) de sus cu privire la reducerea populatiei. Al diolea motiv este „the men in the middle” („omul din mijloc”) care sa poata controla viata si moartea omului prin introducerea de erori (intentionate) in sistemul informatic provocand diagnostice in mod fatal gresite sau retete mortale pentru anumiti bolnavi.
   Pe de alta parte, priveste ce razboi inversunat si turbat au inceput la noi impotriva sistemului de sanatate sub pretextul ca, chipurile, nu sunt bani dar pentru investitii aberante si si absolut nule ca utilitate se gasesc bani nu doar de cheltuit ci pur si simplu de risipit „fara numar”… (cipuri, softuri, sisteme informatice s.a.).
   Cele postate de fratele „STOP RFID 666” mai sus arata cat se poate de bine in ce lume traim. Cine poate sa mai creada ca daca cei puternici si influenti fac pe fata asemenea afirmatii nu le si aplica din plin? Faptul ca se si vede cu ochiul liber sa fie doar o coincidenta???

   Apreciază

 7. agerstress said, on iunie 4, 2012 at 10:04 am

  Declaratia puncteaza foarte bine, desi, intr-un mod cam sumar, cele mai grave si acute caderi in mijlocul asazisei „ortodoxii” (din moment ce contrazice propria invatatura nu mai poate fi ortodoxie la propriu). Ortodoxia continua sa existe totusi prin „insulele” de credinta adevarata care refuza a se lepada de Hristos chiar cu riscul de a nu mai fi lumii pe plac, Cert este ca la nivel oficial asistam cu stupoare la cu totul si cu totul altceva si nu cred ca e ortodox sa inchidem ochii la lucrarile antihristice ale tapului masonic in ierarhia bisericeasca.
  Turma cea mare nu-si mai aude si nu-si mai vede „Pastorul” si urmeaza besmetica, cativa berbeci orbi… iar „cand un orb calauzeste pe un alt orb, vor cadea amandoi in prapastie”.

  Printre altele, observ din declaratie (pe care, recunosc, desi e veche, nu am avut ocazia sa o citesc pana acum) si nu numai, ca apar tot mai multi care constientizeaza originea si scopul malefic al demo(n)cratiei. Incep sa apara tot mai multe voci care demasca aceasta utopie si excrocherie in acelasi timp, ce poate fi dovedita matematic.

  Apreciază

 8. lenalina said, on iunie 4, 2012 at 11:44 am

  Reblogged this on lenalina.

  Apreciază

 9. ortodox said, on iunie 4, 2012 at 1:49 pm

  episcopul diodim care scrie aici a fost caterisit de acum doi ani si exclus din Biserica. era si impotriva telefoanelor mobile si a tehnologiei, era pt conducerea rusiei de catre tari, etc. asa ca…………….

  Apreciază

  • saccsiv said, on iunie 4, 2012 at 2:08 pm

   ortodox

   Asa ca ce?

   Apoi, da-ne un link ceva cum ca e reala informatia ta.

   Apreciază

 10. ortodox said, on iunie 4, 2012 at 9:09 pm

  Asa ca sa fim atenti pe cine anume promovam. E foarte adevarat ca are unele adevaruri in acea scrisoare pe care ai postat-o, insa faptul ca este anti telefonie mobila, nu doreste exprimarea votului liber al cetatenilor unui stat, considera tarismul ca singura organizatie politica de la Dumnezeu, etc, ma face sa am unele rezerve fata de el. intre timp s-a despartit de patriarhia moscoveni, si-a facut propria biserica, l-a afurisit si excomunicat pe patriarhul moscovei, etc.
  Stiu si eu si stii si tu ca telefoanele mobile au cip (poate si in ele, dar cartelele SIM sigur au) dar tu nu ai telefon mobil??? jos iti dau unele link-uri despre el
  http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/scandal-in-biserica-ortodoxa-rusa-episcopul-diomid-l-a-afurisit-pe-patriarhul-aleksii-al-ii-lea-129981.html
  http://savatie.wordpress.com/2008/07/01/sinodul-bisericii-ruse-a-caterisit-un-episcop/
  si aici inca un link. este de pe un site greco-catolic (eretic) , dar este bine documentat
  http://www.greco-catolica.org/a404-Episcopul-ortodox-rus-anti-ecumenist-Diomid-caterisit-de-Sinodul-Bisericii-Ortodoxe-Ruse.aspx
  Cam astea.
  Doamne ajuta!

  Apreciază

  • saccsiv said, on iunie 5, 2012 at 8:55 am

   ortodox

   Am citit. Ce s-a mai intamplat din 2008 incoace stii?

   Consider ca zice bine. Treaba cu BORusa lipsita de har si acea pestera vad ca o mentioneaza doar parintele Savatie, dar nu ne lamureste daca Episcopul a zis-o si daca tot el i-a pus sa mearga in pestera. Daca sunt doar ziceri si actiuni ale extremistilor, iar parintele Savatie amesteca voit lucrurile, lasand sa se inteleaga ca Episcopul a zis si indemnat, atunci e foarte grav ce face parintele Savatie.

   Daca insa voi citi pe un site credibil ca Episcopul a declarat ca BORusa nu are har, atunci e foarte grav si il voi critica intr-un articol separat, spre a fi cat mai vizibil.

   Apreciază

 11. Mihai Vasile said, on decembrie 30, 2014 at 6:08 pm

  ** Dacă legile civile, trebuie să fie păzite de toți, cu cât mai vârtos, trebuie să păzim Sfintele Canoane și legile Divine , care sunt puse pentru mântuirea sufletelor noastre. (Nov. Împăratul Iustinian 137) **
  ,,Dacă aceştia vor tăcea, pietrele
  vor striga” zice Domnul (Luca 19, 40)
  căci,
  ,,Vă rătăciţi neştiind Scripturile
  nici puterea lui Dumnezeu” (Matei 22, 29)
  şi
  ,,Adevărul, ori cât de crud ar fi el,
  trebuie dat pe faţă”.

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: