SACCSIV – blog ortodox

Un text primit de la un preot, despre PAMANTUL PLAT

Posted in GEOCENTRISM by saccsiv on septembrie 10, 2019

Fresca Manastirea Voronet. Ingerii infasoara cerul precum un sul. Cerul e reprezentat prin semnele zodiacale. Foto: https://www.flickr.com/photos/rietje/14696911379/

Am primit de la un parinte textul de mai jos:

 

REALITATEA REVELATĂ A PĂMÂNTULUI PLAT DUPĂ SFÂNTA SCRIPTURĂ ȘI CÂTEVA CONSIDERAȚII GENERALE

Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu revelat și este plină de Duhul Sfânt, Duhul Adevărului. Mintea umană, mai ales după cădere s-a întunecat foarte mult, s-a umplut de mândria inspirată de diavol și nu a mai putut distinge adevărul.

Totuși, din cele mai vechi timpuri s-au transmis prin tradiția  orală, din gură în gură, informații despre forma pământului și alcătuirea universului, pe care Adam și Eva le-au transmis urmașilor lor prin viu grai. Să ne gândim că Adam era profet și era plin de cunoaștere, dar apoi prin cădere i s-a întunecat mintea. Totuși, cu toate acestea, cunoștințele sale, unele primite direct de la Dumnezeu cu ,,Care se plimba în răcoarea serii (Facerea) le-a transmis urmașilor săi.

La toate popoarele vechi se știa forma pământului: indieni, perși, arabi, etc. La indieni pământul este prezentat ca susținut de patru elefanți, elefanți care înlocuiesc temeliile pământului.

Avem din vechime, cartea lui Enoh, înainte de Hristos, apocrifa în privința incertitudinii autorului, dar care știu că dă foarte multe detalii despre pământ și univers. De altfel, este foarte uzitată de Sfinții Părinți. Mai  avem celebra hartă a navigatorului Piri Reis, în care pământul este prezentat ca un disc, având un zid de gheață după care sunt alte multe continente.

Aceste lucruri erau foarte bine știute până la apariția lui Newton, Copernic, Giordano Bruno, toți având legătură cu masoneria.

Astfel a apărut modelul heliocentric, predat la școală și astăzi, ca, apoi, ulterior să apară și teoria evoluționismului, a Big-Bangului, etc.

Totuși, mintea umană fiind mult căzută rămâne de bază Sfânta Scriptură din care vom da câteva citate.

Argumente biblice în favoarea pământului plat:

Facere 1, 1-10:

 • ,,La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul.
 • Și pământul era nelocuit și gol. Întuneric era deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor.
 • Și a zis Dumnezeu: ”Să fie lumină!” Și a fost lumină.
 • Și a văzut Dumnezeu că este bună lumina, și a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric.
 • Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Și a fost seară și a fost dimineață! Ziua întâi.
 • Și a zis Dumnezeu: «Să fie o tărie prin mijlocul apelor și să despartă ape de ape!» Și a fost așa.
 • A făcut Dumnezeu tăria și a despărțit Dumnezeu apele cele de sub tărie de apele cele de deasupra tăriei.
 • Tăria a numit-o Dumnezeu cer. Și a văzut Dumnezeu că este bine. Și a fost seară și a fost dimineață: ziua a doua.
 • Și a zis Dumnezeu: «Să se adune apele cele de sub cer la un loc și să se arate uscatul». Și a fost așa. Și s-a adunat apele cele de sub cer la locurile lor și s-a arătat uscatul.
 • Uscatul l-a numit Dumnezeu pământ, iar adunarea apelor a numit-o mări. Și a văzut Dumnezeu că este bine.”

Despre cupolă, boltă, tărie sau dom.

Iov 37,18: ,,Poți să întinzi la fel ca El boltitura cerului, ca o oglindă turnată din metal?”

Psalmul 18, 1: ,,Cerurile spun slova lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tăria”.

Facere 1,20: ,,Apoi a zis Dumnezeu: «Să mișune apele de vietăți, ființe cu viață în ele și păsări să zboare pe pământ, pe întinsul tăriei cerului.» Și a fost așa.

Ieremia 10,12: ,,Iar Domnul a făcut cerul cu puterea Sa, a întărit lumea cu înțelepciunea Sa, și cu priceperea sa a întins cerurile.”

Ieșire 24, 10: ,,Și au văzut locul unde stătea Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era ceva, ce semăna cu un lucru de safir; curat și limpede ca seninul cerului.

Iezechiel 1, 25: ,,După ce fiarele se opreau și își lăsau aripile în jos, zgomotul încă se auzea sub bolta ce se întindea deasupra capetelor lor.”

Iezechiel 1, 26: ,,Pe bolta de deasupra capetelor fiarelor era ceva care semăna cu un tron și la înfatișare era ca o piatră de safir; iar sus pe acest tron era ca un chip de om”.

Iezechiel 10,1: ,,Privind eu atunci, am văzut pe bolta care era deasupra capetelor heruvimilor ceva asemănător la înfățișare cu un tron de rege ca piatra de safir.”

Despre jgheaburile (portalurile)

Facere 7,11: ,,În anul șase sute a vieții lui Noe, în luna a doua, în ziua a douăzeci și șapte a lunii acesteia, chiar în acea zi, s-au desfăcut toate izvoarele adâncului celui mare și s-au deschis jgheaburile cerului.”

Despre temeliile pământului și despre portaluri

Isaia 24,18 :  ,,Cel care va fugi de groază va cădea în groapă, cel care va scăpa din mijlocul gropii se va prinde în laț. Zăgazurile cele de sus se vor deschide și temeliile pământului se vor clătina.”

Tot despre portalurile (stăvilarele) cerului

Malachi 3 ,10: ,,Aduceți toate zeciuielile la visterie și să fie merinde în casa Mea și puneți – Mă și pe Mine la încercare, zice Domnul Savaot, și veți vedea că voi deschide, la dorința voastră, stăvilalurile cerului și voi vărsa din belșug binecuvântarea spre binele vostru”.

Despre soare, lună și stele și faptul că ei sunt luminători

Facere 1,16:  A făcut Dumnezeu cei doi luminători mari: luminătorul cel mai mare pentru cârmuirea zilei și luminătorul cel mai mic pentru cârmuirea nopții, și stelele”.

Facere 1,17: ,,Și le-a pus Dumnezeu pe tăria cerului, ca să lumineze pământul”.

Facere 1,14: ,,Și a zis Dumnezeu: «Să fie luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pe pământ, să despartă ziua de noapte și să fie semn ca să despartă anotimpurile, zilele și anii».

Facere 1,15: ,,Și să slujească drept luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pământul”.

Despre ceruri și tărie

Isaia 34, 4: ,,Toată oștirea cerului se va topi, cerurile se vor strânge ca un sul de hârtie și toată oștirea lor va cădea cum cad frunzele de viță și cele de smochin”.

Despre faptul că soarele, luna și stelele sunt luminători și despre locul unde se află ele și că sunt cu mult mai mici decât Pământul, odată ce cad pe el.

Matei 24, 29: ,,Iar în dată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca și luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor se vor zgudui”.

Facere 2,1: ,,Așa s-au făcut cerul și pământul și toată oștirea lor”.

Daniel 12, 3: ,,Și cei înțelepți vor lumina ca strălucirea cerului și cei care vor fi îndrumat pe mulți pe calea dreptății vor fi ca stelele în vecii lor”.

Despre  discul pământului plat:

Pildele lui Solomon 8,31: ,,Dezmierdându-mă pe rotundul pământului și găsindu-mi plăcerea printre fiii oamenilor”.

Isaia 40,22: ,,El stă în scaun deasupra cercului pământului; pe locuitori îi vede ca pe lăcuste, El întinde cerul ca un văl ușor și îl desface ca un cort de locuit”.

Despre tărie și apele cele de deasupra unde sunt și stelele

Psalmul 103, 3: ,,Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra lui”.

Despre ceruri și temeliile pământului

Isaia 44, 24: ,,Așa grăiește Domnul, Izbăvitorul tău și Care te-a zidit din sânul maicii tale: «Eu sunt Domnul, Care a zidit lumea; singur am făcut cerurile, Eu am întărit pământul, și cine Mi-a fost într-ajutor?»”

Ieremia 10,12: ,,Iar Domnul a făcut cerul cu puterea Sa, a întărit lumea cu înțelepciunea Sa și cu priceperea Sa a întins cerurile”.

Zaharia 12, 1: ,,Proorocie. Cuvântul Domnului asupra lui Israel. Așa grăiește Domnul, Care întinde cerurile ca un cort, Care pune temeliile pământului și Care zidește duhul omului înăuntrul său”.

Despre luminători, ceruri și faptul că stelele (luminătorii) sunt mult  mai mici decât pământul, și despre tărie

Apocalipsa 6, 13-14: ,,Și stelele cerului au căzut pe pământ precum smochinul își leapădă smochinele sale verzi când este zguduit de vijelie.

Iar cerul s-a dat în lături ca o carte de piele pe care o faci sul, și toți munții și toate insulele s-au mișcat din locurile lor”.

Despre ceruri, locașurile cele de acolo și despre boltă (tărie) și despre fața pământului (pământul plat)

Amos 9,6: ,,El a zidit locuințele Sale înalte în ceruri, și bolta cea de peste pământ a întemeiat-o, El cheamă apa mării și o revarsă peste fața a tot pământul. Domnul este numele Lui”.

Despre ceruri, boltă, pământul plat (fața pământului), despre zidul de gheață (Antarctica) ca hotar dincolo de mări și despre temeliile pământului

Pilde 8,27 -29: ,,Când El a întemeiat cerurile, eu eram acolo, când El a tras bolta cerului peste fața adâncului,

Când a întărit norii sus și izvoarele adâncului curgeau din belșug,

Când El a pus hotar mării, ca apele să nu mai treacă peste țărmuri, și când El a așezat temeliile pământului”.

Despre zidul de gheață Antarctica

Iov 26, 10: ,,El a tras ca un cerc pe suprafața apelor, până la hotarul dintre lumină și întuneric”.

Iarăși despre pământul plat și marginile cerurilor sau ale cupolei

Matei 24, 31: ,,Și va trimite pe îngerii Săi cu sunet mare de trâmbiță și vor aduna pe cei aleși ai Lui din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor până la celelalte margini”.

Despre faptul ca soarele se invarte in jurul pamantului si nu invers (geocentrism):

ps18,1-7: ”Cerurile spun slava lui Dumnezeu si facerea mainilor Lui o vesteste taria. Ziua zilei spune cuvant si noaptea noptii vesteste stiinta. Nu sunt graiuri, nici cuvinte ale caror glasuri sa nu se auda. In tot pamantul a iesit vestirea lor, si la marginile lumii cuvintele lor. In soare Si-a pus locasul Sau si El este ca un mire ce iese din camara sa. Bucura-se-va ca un urias [soarele], care alearga drumul lui, de la marginea cerului iesirea lui, si oprirea lui pana la marginea cerului; si nu este cine sa se ascunda de caldura lui”.

În încheiere și câteva considerații de ordin general:

 • Dacă pământul este sferă și știm că are ¾ apă, cum se mai obține acel geoid, odată ce știm că apa nu se poate curba, ci este întotdeauna plană (ca nivelul) de aceea se și folosește în construcții pentru verificarea planeității (vezi cumpăna cu apă)?
 • Dacă pământul este sferă, cum de se văd obiecte care ar trebui să fie sub linia orizontului lui, ținând cont că pământul are o curbură de 8 inchi/milă² adică 1m/8 km²?! Este plin internetul cu filmări de pe mare sau de pe uscat și insule, nave sau construcții aflate la zeci de km, într-o zi cu soare se văd perfect de la bază, ceea ce n-ar trebui să se întâmple?!
 • Dacă pământul e ca o minge, ar trebui ca odată ce urcăm, orizontul să coboare și nu se întâmplă așa, fiind iarăși destule filmulețe pe internet, în care camere atațate de baloane meteorologice care se ridică la 30-40 km arată orizontul perfect drept și la același nivel cu camera ceea ce, iarăși n-ar trebui să se întâmple pe un pământ bilă.

 

Comentariu saccsiv:

Am amendamente la textul de mai sus.

Scriu despre geocentrism (Pamant fix si sferic) de pe vremea cand extrem de putini abordau public subiectul, fiindu-le frica sa nu deranjeze mintile indoctrinate de heliocentrism. Iar la acea vreme majoritatea nici nu avea habar ca ar exista si o teorie a Pamanului Plat (tot Pamant fix dar plat). Fac aceasta precizare pentru a se intelege de pe ce pozitii imi voi da cu parerea.

In general, multe dintre argumentele pro Pamantul Plat merg foarte bine si in cazul Pamantului Sferic. Altfel spus, Pamantul nu trebuie sa fie plat pentru a fi fix. Revenind insa la textul primit pe e-mail, iata cateva obiectii:

Rotundul Pamantului

Printre argumentele pro Pamant Plat, aduse de parinte, este si versetul 31 din capitolul 8 din Pildele lui Solomon din Biblia noua de pe internet:

Dezmierdându-mă pe rotundul pământului Lui şi găsindu-mi plăcerea printre fiii oamenilor.

De obicei, cuvantul rotundul este folosit ca argument de adeptii Pamantului Sferic, considerand ca rotund inseamna sfera. Parintele considera insa ca rotund inseamna cerc si aduce versetul ca argument pentru teoria Pamantului Plat. Dar oare in Bibliile vechi scria cuvantul rotundul?

In Biblia de la 1688 scrie asa:

Cand Sa veseliia lumea savarsind, si Sa veseliia intru fiii oamenilor.

In Biblia de la 1914 scrie:

Cand se veselea lumea savarsind, si se veselea intru fiii oamenilor.

Iar la Biblia Anania scrie:

când El Se veselea desăvârşindu-ne i lumea şi întru fiii oamenilor Se veselea.

Cu nota:

synteléo înseamnă „a împlini (a isprăvi, a completa, a desăvârşi) o lucrare“, dar nu singur, ci împreună cu altcineva (syn-teléo). Un argument în plus pentru prezenţa şi împreună-lucrarea Logosului în actul creaţiei.

Eu cred ca nici in celelalte variante vechi ale Bibliei, in oricare alte limbi, nu scrie despre vreun rotund al Pamantului in acel verset. Si atunci, de ce scrie despre rotundul Pamantului doar in varianta moderna de pe internet? De ce aceasta adaugire? In alte variante noi, in alte limbi, gasim oare aceeasi adaugire?

Ba mai rau, nu doar ca s-a adaugat ceva, dar s-a schimbat cu totul intelesul primei parti a respectivului verset. Caci in variantele vechi se veselea savarsind (sau desavarsind, ispravind, completand) lumea iar in varianta noua doar se dezmierda pe un rotund…

Cercul Pamantului

Adeptii Pamantului plat considera ca cerc inseamna plat, iar parintele aduce si el ca argument biblic, versetul 22 din capitolul 40 din Isaia, tot din Biblia noua de pe internet:

El stă în scaun deasupra cercului pământului; pe locuitori îi vede ca pe lăcuste; El întinde cerul ca un văl uşor şi îl desface ca un cort de locuit.

Iata insa ce scrie in Biblia 1688:

Cela ce tine incurgiurarea pamantului, si cei ce lacuiesc intru el ca lacustele, Cel ce au intins ca o camara ceriul si au intins ca un cort a lacui

Biblia 1914:

Cel ce tine incunjurarea pamantului, si au pus pre cei ce lacuesc pre dansul ca niste lacuste; cel ce au pus cerul ca o bolta, si l-a intins ca un cort spre lacuinta

Biblia Anania:

El este Cel ce-i ţine pământului rotundul;
acei ce-l locuiesc sunt ca nişte lăcuste;
El este Cel care a alcătuit cerul ca pe o cămară
şi ca pe un cort l-a’ntins să fie locuinţă;

Asadar, Bibliile noi scriu cerc sau rotund, iar cele vechi scriu despre a inconjura. Verb care poate fi folosit si pentru cerc si pentru bila.

Cerul ca un cort

Descrierea e mai sus, la versetul 22 din capitolul 40 din Isaia si e in toate Bibliile. Iar treaba asta e cea mai tare, ea desfiintand total toate basmele astronomilor heliocentristi, adeverind geocetrismul indiferent de variante: Pamant Sferic sau Pamant Plat.

Si se insista in Sfanta Scriptura cu aceasta descriere, ca de exemplu la Ps 103:2 Is 44:24 Ir 10:12 Za 12:1

Deci cerul e in jurul Pamantului precum un cort, nicidecum un hau de miliarde de ani lumina prin care se deplaseaza bezmetic Pamantul impreuna cu galaxia Calea Lactee. Si daca e un cort, evident ca nu Pamantul se invarte in jurul a ceva de pe acest cort, fie el Soare sau centrul galaxiei. Ci cele de pe acest cort se invart in jurul Pamantului. Sigur, mai departe sunt cele doua variante: cortul ca un dom peste un Pamant plat sau un cortul ce inconjoara o sfera.

Ba mai mult, in Biblie se face o foarte importanta descriere a ceva ce se va petrece la Sfarsitul Vremurilor cerul s-a dat în lături, ca o carte de piele pe care o faci sul.

E vorba despre Apocalipsa, Capitolul 6, versetele 13 si 14:

“Şi stelele cerului au căzut pe pământ, precum smochinul îşi leapădă smochinele sale verzi, când este zguduit de vijelie.

Iar cerul s-a dat în lături, ca o carte de piele pe care o faci sul şi toţi munţii şi toate insulele s-au mişcat din locurile lor.”

In vechime cartile erau sub forma de sul.

Deci e limpede ca nu vorbim despre sori gigantici si de distante uriase, precum ni se zice in astronomia oficiala.

Ba mai mult, tot in Sfanta Scriptura, la Facerea, e scris:

“Şi a zis Dumnezeu: „Să fie luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pe pământ, să despartă ziua de noapte şi să fie semne ca să deosebească anotimpurile, zilele şi anii,

Şi să slujească drept luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pământul. Şi a fost aşa.

A făcut Dumnezeu cei doi luminători mari: luminătorul cel mai mare pentru cârmuirea zilei şi luminătorul cel mai mic pentru cârmuirea nopţii, şi stelele.

Şi le-a pus Dumnezeu pe tăria cerului, ca să lumineze pământul,

Să cârmuiască ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a patra.”

Asta dupa ce facuse vegetatia in ziua a treia…

Adica mai apoi a facut Soarele, Luna si stelele. Si le-a facut pentru Pamant.

In Sfanta Scriptura de la 1688 cuvintele din Facerea sunt chiar mai clare. Dumnezeu a facut a doua zi o intaritura pe care a numit-o cer. Iar “intru intaritura cerului” puse acei luminatori in ziua a patra.

Iar Sfantul Paisie Aghioritul spunea:

„Fie ca esti oglinda, fie capac de cutie de conserva, nu stralucesti daca nu cad razele de soare peste tine. Sfintii au stralucit cu razele harului lui Dumnezeu, precum stelele stralucesc cu lumina de la soare!”

Sfantul Paisie Aghioritul a trait in zilele noastre, deci stia bine varianta oficiala cum ca Soarele e si el o stea iar stelele au lumina proprie. Atunci, de ce o fi spus ceea ce a spus? Evident, pentru ca Soarele nu este si el o mica stea intr-un ocean imens cu multe alte stele…

Problema e ca folosirea cuvintelor cort si intaritura nu pot fi aduse ca argumente pentru teoria Pamantului Sfera sau pentru teoria Pamantului Plat, ci ca argumente pentru Pamantul fix.

Si ma opresc aici cu analiza mea, caci a ajuns déjà e la fel de lunga ca textul primit.

In concluzie

Biblia nu ne lamureste daca Pamantul este sferic sau plat, ceea ce pana la urma nici nu conteaza din moment ce ne lamureste foarte clar ca este fix, deci ca geocentrismul este varianta corecta.

Spusele Sfantului Paisie Aghioritul, coroborate cu cele scrise in Sfanta Scriptura se pot asadar interpreta astfel:

Dumnezeu a facut o intaritura numita cer pe care a pus Soarele, Luna si stelele ca sa lumineze Pamantul. Soarele direct, Luna si stelele functionand precum niste oglinzi ce reflecta tot lumina de la Soare. Iar la Sfarsitul Vremurilor intaritura va fi facuta sul. Cam ca in imaginea de la inceputul articolului.

 

68 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. opinie said, on septembrie 10, 2019 at 7:39 am

  În Sfânta Scriptură scrie cât se poate de clar că oamenii nu zboară și nici nu merg pe sup apă… Ce vom zice deci? Că nu există avioane și nici submarine? Că avioanele (și submarinele) sunt doar năluciri drăcești? Cum să zboare omul când Sf. Scriptură zice clar că doar păsările zboară? Nu e clar că avioanele sunt doar năluciri drăcești, și că ele de fapt nu există în realitate?

  Așa vom zice oare? Sau vom zice că Sfânta Scriptură nu se interpretează după mintea orișicui? Nu avem exemplul celor 500 de ani de rătăciri protestante cauzate de interpretarea greșită a Sf. Scripturi?

  Apreciază

 2. opinie said, on septembrie 10, 2019 at 7:55 am

  Lăsând la o parte ironia, eu cred că părerile astea cu pământul plat sunt la fel de dăunătoare credinței așa cum era și părerea conform căreia vânzătoarea de la supermarket tastează în calculator trei de 6 atunci când nu poate scana eticheta cu codul de bare…

  Ne facem de râs și nu ne mai ia nimeni în serios.

  Ați studiat vreodată tehnicile de manipulare a maselor? V-a trecut vreodată prin minte că astfel de idei (pământul plat, fix, chemtrails, etc) sunt promovate și susținute de masoni pentru a discredita și a face de râs pe acei credincioșii ortodocși creduli și ușor de influențat în anumite direcții?

  Un exemplu similar: Se tot spune că Statul Islamic a fost creația CIA-ului. E foarte posibil, și e chiar o strategie bună din punctul lor de vedere. Decât să aștepte să treacă teroriștii oceanul cu bomba, americanii au fondat ISIS și au adunat acolo toți luptătorii anti-creștini și anti-occidentali din Orient. Apoi i-au bombardat pe toți odată. Pentru ei e o realizare bună, care a mutat câmpul de luptă din America (11 septembrie) pe teritoriul altor state.

  Cam așa cred că e treaba și cu chemtrails și alte terorii conspiraționiste susținute de masoni:

  1. Atrag toți credincioșii lipsiți de discernământ.

  2. Distrag atenția de la adevăratele rătăciri (de ex. teoria evoluției, big bang, ecumenism și alte erezii moderne).

  3. Ne discreditează în fața întregii lumi, făcându-ne să părem niște analfabeți lipsiți de minte.

  Apreciază

  • saccsiv said, on septembrie 10, 2019 at 11:23 am

   opinie

   Exista si varianta ca tu sa esti cu treaba sau insuficient de vigilent.
   Zici de Big Bang, de exemplu. Pai nu se ajungea la el sau la teoria relativitatii sau la miliardele de ani vechime si la miliardele de ani lumina distante, daca nu se renunta mai inainte la geocentrism pentru a se imbratisa heliocentrismul. Geoncentrismul nu-i o idee masonica insuflata maselor in ultimii ani, cum zici tu.

   Apreciază

   • opinie said, on septembrie 10, 2019 at 6:55 pm

    „Geoncentrismul nu-i o idee masonica insuflata maselor in ultimii ani, cum zici tu.”

    Nici nu am zis așa ceva. Evident că teoriile pământului plat și fix nu sunt de origine masonică. Eu am zis doar că e posibil ca în prezent să fie susținute / finanțate de interese oculte, cu scopuri similare celor cu care au finanțat / susținut și ISIS (dacă o fi fost într-adevăr susținut de CIA).

    E adevărat că teoria miliardelor de ani are la bază heliocentrismul, dar asta nu înseamnă că baza e falsă. Și teoria evoluției modernă (neodarwinistă) are la bază existența și copierea ADN-ului, dar asta nu înseamnă că ADN-ul nu există. În ambele cazuri bazele sunt reale, dar ce s-a construit pe ele este o minciună.

    La fel și ecumenismul are la bază niște citate din Sf. Scriptură, dar care sunt interpretate greșit, evident. Și aici baza e reală, dar interpretarea ei e o minciună.

    Apreciază

  • LN said, on septembrie 10, 2019 at 1:03 pm

   Opinie, ori ești orb ori (cum spune și fratele Vasile) ești cu treabă pe-aici. Mă rezum doar la chemtrails – care departe de a fi o idee (promovată de masoni) este realitatea cea mai pură și cea mai cruntă. Singura enigmă (deocamdată) este ce anume conțin aceste dâre cu care suntem șpreiați zilnic (noi toți, locuitorii de pe toată planeta; recent am fost în Serbia – și acolo brăzdau cu hărnicie cerul avioanele morții. Iar Serbia nu e nici în UE, nici în NATO. Concluzie: toată politica, toate alianțele, toate blocurile militare sunt o farsă).
   Un mesaj special pentru SRI-știi care intră pe-aici deși nu-s deloc bineveniți: mai răsfirați, băieți, mai răsfirați…

   Apreciat de 1 persoană

  • gheorghe said, on septembrie 11, 2019 at 11:17 am

   „Evident că teoriile pământului plat și fix nu sunt de origine masonică.”
   Origine ne-crestina este demonica, fie masonica sau nu.
   … Masonii, de fapt franc-masonii (ca nu sint membri in breasla zidarilor….) au aparut, „s-au facut” tot din dusmanii lui Hristos.
   –-
   „E adevărat că teoria miliardelor de ani are la bază heliocentrismul, dar asta nu înseamnă că baza e falsă.”
   Ba da, este falsa si iata de ce:
   Adevarul – Dumnezeu-Fiul este absolut, nu este relativ.
   Si este Adevar al intregii Creatii fie recunoscuta sau nu ca atare de oricare persoana, om.
   Cand ti s-a revelat ca omul este incununarea Creatiei si ca „luminatorii” sint dat, creati pentru om este clar ca atat crearea cat si lucrarea carora se supun acestfvia, „luminatorii” sint pentru om, nu au semnificatie ori ratiune stiintifica, marterialista.
   Are trebui sa fi aflat ca a fost lumina inainte de crearea Soarelui.
   Ar mai trebui sa fi aflat ca toti oamenii de stiinta vorbesc de miscare „relativa” fiindca nu s-a putu demonstra ca Pamantul se misca.
   Sigur ca nu [doar] franc-masonii sint principalii sustinatori ai teoriilor care NU CONFIRMA Creatia.
   Ar mai fi trebuit sa fi aflat ca Dumnezeu „bine” l-a facut pe om deci nu poate exista evolutie de la orice altceva la om. Evolutia de alta factura, sociala, tehnologica, stiintifica are cele doua componente :
   – imbunatatirea prin cunoasterea Creatiei si confirmarea Teologiei Crestine
   – involutia spirituala prin usurarea efortului de supravietuire, impotrivindu-se pedepsei adamice, „cu sudoare fruntii iti vei castiga painea” si exacerbarea poftelor trupesti (fie si cerebrale) pana la nebunia omorului si autodistrugere – acestea sint placute Satanei si sint obiectivele „realizarii”, a „succesului” in viata celor mai multi oameni, din pacate.
   Asa ca nici neo-Darwinismul nu se poate sustine, Darwin chiar spunand ca presupune ca ar fi posibil, nicidecum ca asa se explica aparitia omului.
   Dar, inaintea lui s-a treziyt un individ care a presupus ca oamenii au trait ca niste animale – desi nu aflam asa cdeva din invatatura crestina – si ca femeia era seful, ea speculand avantajul sexual… mai tarziu a venit o tovarasa plecata din Lituania care – desi recunoaste ca ce istorie straveche e la romani nu mai apare nicaieri – tranteste o tampenie, cum ca oamenii PRIMITIVI si-au facut zeita femeie… si asa a ramas si azi atat la occidentali (nu era destul ca s-au declarat impotriva Domnului, protestand) dar si la cei care se ocupa la noi de istorie,
   Asta, desi nicaieri nu aflam de femeie-dumnezee (suna bine?).
   Cum sa fie inapoiati oamenii de la Adam incoace – desigur mental si spiritual – cand vorbeau cu Dumnezeu si Dumnezeu le vorbea celor mai drepti dintre ei???
   Ce evolutie mai trebuie cand sensul vietii este mantuirea, adica sa ne intoarcem acasa, in vesnicie si fericire la Dumnezeu, Tatal nostru?
   –-
   Fara invatarea unor minime elemente de Teologie Crestina – doar ortodoxa – este imposibil sa deosebesti, discerni inclusiv in domeniul stiintei.
   As ruga sa fii atent/atenta (?) la faptul ca de peste 100 de ani se afirma si se finanteaza doar directii de pseudo-cercetare care sa ajunga la anumite concluzii din aceeasi „parte”, negarea Creatiei.
   Cine plateste nu vrea sa afle Adevarul fiindca il stie dar il infrunta crezand nebuneste ca poate afla orice taina, ca are „scanteie divina” si ca – dupa ce-si face rai pe pamant – se autoi-mantuieste.
   ––-
   Despre Pamant – este plat PUNCTUAL, geometria cunoaste tangenta la curba care este ca „orizintala” locului iar fizica ne spune (cu dovezi) cum sta treaba cu refractia si cu reflexia sesizate optic – nu e „rocket science”; nu este plat ca un plan in spatiul trij-dimensional. De altfel, nici din argumentele date in articol nu reiese asa ceva, formularile nu sint de esenta materialista, fizica asa.
   Daca e mai greu cu bacca sa tii directia pe „tot inainte” sa vezi ca ajungi de unde ai [cam] plecat…, cu avionul e mai usor…. trece peste aceleasi locuri.
   Zburand mai sus decat curentii de aer, pe directie fixa de inaintare si fara opozitia unei mase de aer care s-ar opune cu vreo 40 km/sec ca sa „dea” rezultatul inventat ca Pamantul s-ar roti.

   Apreciază

 3. Pateras said, on septembrie 10, 2019 at 8:36 am

  „Întrucât cerul cuprinde totul la sânul său, fiind nemărginit şi adunat în sine, şi că pământul şi împrejurimea lui pluteşte în mijloc şi că toate corpurile se rotesc în jurul unui punct stabil şi solid, atunci trebuie neapărat ca elementele care se află deasupra pământului să se afle şi dedesubtul lui, căci una şi aceeaşi substanţă dă roată masei globului pământesc.” (Sfântul Grigorie de Nyssa Despre suflet şi înviere)

  „Pământul are aceeaşi proporţie faţă de cer ca şi centrul faţă de întreaga circumferinţă a unei roţi, căci Pământul nu este mai mult decât aceasta în comparaţie cu cerul…” (Sfântul Chiril al Ierusalimului Cateheze)

  „Ci precum pământul după a lui fire stă şi apa, când ia deci întoarcerea cea de jos?…
  Apoi, lucrând El în chip măiestrit şi împodobind lumea, a rânduit, în şase zile, aşezarea proprie şi ordinea potrivită fiecăreia dintre cele ce erau ale Lui şi umpleau lumea, separând pe fiecare doar prin porunca Sa şi, ca şi cum ar fi scos din comori ascunse, a adus la vedere cele tăinuite, despărţindu-le şi adunându-le între-olaltă pe toate acestea, în chip armonios şi înalt veghetor, pe fiecare în vederea tuturor şi pe toate în vederea fiecăreia. Şi pământului celui nemişcat i-a rânduit împrejur, ca unui centru, un cerc foarte sus aşezat, şi în chip iscusit foarte a legat cerul cel în veşnică mişcare prin cele ce se află la mijloc, pentru ca lumea să rămână şi statornică, şi mişcătoare; căci corpurile în veşnică şi repede mişcare sunt aşezat în cerc, iar ceea ce este nemişcat a primit în mod necesar locul din mijloc, având drept contra greutate pentru mişcarea sa nemişcarea, ca să nu se mişte din loc, în felul unui cilindru, sfera universului.” (Sfântul Grigorie Palama Omilii)

  Căci în ce chip pământul stă atârnat în gol şi rămâne nemişcat din pricina greutăţii sale cumpănite din toate părţile…” (Sfântul Ambrozie al Mediolanului Hexaimeron)

  „Şi iarăşi, râurile n-ar exista niciodată fără pământ; dar pământul nu se sprijină pe el însuşi, ci este aşezat pe ape, şi stă la locul lui, fiind ţintuit în centrul universului.” (Sfântul Atanasie cel Mare Împotriva păgânilor)

  „Căci cei nebuni îşi închipuie că nimic nu stă pe loc, dar aceasta li se pare nu din obiectele văzute, ci din ochii care văd. Deoarece ei sunt nestatornici şi buimaci, ei cred că Pământul se roteşte cu ei, dar el nu face asta, ci stă nemişcat. Tulburarea este chiar starea lor, şi nu vreo schimbare a stihiei.” (Sfântul Ioan Gură de Aur Omilii la Tit)

  „Pământul este una din cele patru stihii, uscat şi rece, şi greu, şi nemişcat, de Dumnezeu fiind adus dintru nefiinţă întru fiinţă în ziua cea dintâi. Că «De-ntru început, zice, au făcut Dumnezeu Cerul şi pământul». A căruia temelia şi înfigerea, nimenea din oameni nu poate să o spuie. Pentrucă unii zic, că s-a întemeiat şi s-a înfipt el preste ape: Precum zice dumnezeiescul David, «Celui ce au întărit pământul preste ape»(Psalmul 135, 6). Iară alţii zic, că pre aer. Şi altul zice: «Celui ce au întărit pământul pre nimica» (Iov XXVI, 7). Şi iarăşi grăitorul de cele dumnezeieşti David, ca dinspre faţa Ziditorului, «Eu, zice, am întărit stâlpii lui» (Psalmul 74, 3), stâlpi numind pre puterea aceea ce îl ţine pre el. Iară aceea ce zice, «Pre mări l-a întemeiat pre el» (Psalmul 23, 2), arată cum că pretutindenea împrejurul pământului este vărsată firea apei. Însă sau pre sineşi, sau pre aer, sau pre ape, sau pre nimic de vom da că s-a întemeiat el, se cuvine să nu ne depărtăm de socoteala cea blagocestivă, ci să mărturisim cum că toate împreună sunt întemeiate şi se ţin de puterea Celui ce le-au zidit.” (Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica)

  Apreciat de 2 persoane

 4. pro said, on septembrie 10, 2019 at 8:47 am

  dacă pământul ar fi sferă, astăzi poți testa cu multitudinea mijloacelor de zbor și navigație maritimă, înconjurând pământul pe direcția nord-sud sau sud-nord și te vei convinge singur, fără certuri și contraziceri, căci toți care au navigat și au zburat în jurul pământului au navigat și zburat în jurul polului nord pe direcția est-vest sau vest-est, dar de când este pământul, nimeni nu a navigat sau zburat pe direcțiile nord-sud sau sud-nord, toate încercările au eșuat.

  Apreciat de 1 persoană

 5. Adrian said, on septembrie 10, 2019 at 8:55 am

  http://www.hexaimeron.ro/Hexaimeron/Facerea.html

  Apreciază

  • abc said, on septembrie 10, 2019 at 1:32 pm

   Saccsiv, scuze greselile de exprimare de mai inainte. Probabil s-a inteles ce doream sa spun si anume ca in Facerea se specifica de doua ori cuvantul CER dar cu doua intelesuri:
   1. In Prima Zi din Facerea Dumnezeu face Cerul si Pamantul. E vorba de cerul ca infinitate a spatiului in care locuiesc cetele ingeresti.
   2. In a doua zi din Facerea Dumnezeu separa apele de pamant creand Taria cerului, pe care o numeste tot cer, Tarie pe care Dumnezeu in ziua a patra va pune pe cei doi luminatori Soarele si Luna si apoi stelele.
   La Sfarsitul timpului taria va fi data la o parte, stransa ca un sul, fiindca nu va mai fi nevoie ca Soarele sa lumineze pamantul fiindca Lumina Dumnezeiasca va lumina tot pamantul.

   Adrian, explica-mi si mie cum e modelul acesta geocentric. ca ma chinui sa inteleg, intrun model pamant plat, cum de la echinoptiu de primavara sau toamna, la ecuator, de ce umbra urmeaza o linie dreapta, ci nu o curba.
   Eu stiam ca in modelul heliocentric umbra urmeaza o linie, iar in cel geocentric un arc de cerc, dar aici va altceva.

   Apreciază

  • Paul said, on septembrie 10, 2019 at 6:55 pm

   Cu indicație exactă pagina 110. Unde sf Vasile spune: vei vedea……….

   Apreciază

   • abc said, on septembrie 10, 2019 at 8:57 pm

    Iarta-ma, dar pg. 110, unde ? Si despre ce sama lamuresc ?

    Apreciază

   • Paul said, on septembrie 10, 2019 at 10:37 pm

    Omili la Hexaemeron Sf. Vasile cel Mare. Pag. 110. Citez: vei vedea: ……….. pământul nemărginit; nemărginit în mărime si greutate, întemeiat pe el însusi. Am încheiat citatul. Gândeste liber Te rog

    Apreciază

   • abc said, on septembrie 11, 2019 at 8:52 am

    Paul,

    Sfantul Andrei cel nebun pentru Hristos, pg 223

    b> SUS, deasupra pamantului
    Neînţelesul se face bine cunoscut precum urmează:
    Ceea ce există deasupra tăriei cerului, adică văzduhul,
    ajunge la o asemenea înălţime, încât nimeni nu
    poate pricepe. Oricât vei urca cu contemplarea, te afli
    încă foarte jos, pentru că este vorba despre abis. Şi
    dacă presupunem că te găseşti la o margine oarecare,
    ce crezi că există dincolo de aceasta? neapărat, o
    întindere nesfârşită şi o lărgime nemărginită

    APOI

    b> JOS, sub pamant

    Lasă acum îndeletnicirea cu contemplarea celor de
    sus şi priveşte sub ape şi foc, unde o prăpastie
    urmează alteia şi sub aceasta există haos, abis, iad şi
    pierzare. încă mai jos există întuneric nesfârşit care,
    precum se spune, este cel mai negru; există un abis în
    cele mai dedesubt, adâncuri nesfârşite şi infernuri.
    De multe ori am coborât acolo cu duhul, ca să văd
    vreun oarecare sfârşit sub pământ, dar n-am aflat.
    Am coborât cu mintea şi am alergat ca fulgerul în
    locurile cele mai joase ale ultimului abis, am intrat în iad,
    am trecut din abis în abis şi m-am aflat îndată în
    haos şi în lărgime nesfârşită, înfricoşătoare, veşnică şi
    nemărginită. Deoarece însă nu am întâlnit vreun zid de
    nori sau oarecare altă margine, cu greutate mi-am
    readus privirea cea înţelegătoare din acea contemplaţie.

    APOI

    b> INTINDEREA pamantului

    După aceea am călătorit către răsărit, am pornit cu
    luare aminte şi iată, cu puterea Domnului Savaot, am
    văzut foarte curat marginea pământului unind u-se cu
    marginea cerului. După ce am trecut lăţimea răsăritului,
    am întâlnit un râu pe care se sprijină cerul şi
    înlăuntrul căruia este cuprins pământul.
    Privesc spre răsărit, mai sus de cer şi pământ şi
    iată, văd multe ape luminoase, albe şi de nedescris.
    Urcând mai la înălţime, cu greutate am putut trece
    iutimea apei când, uimit, văd acolo o lumină ca o fulgerare
    dumnezeiască şi aud o voce spunându-mi:
    „Andrei, unde mergi?” Oriunde vei merge, nici vorbă
    să afli sfârşitul veacurilor celor nesfârşite! Şi spre apus
    de vei merge, nu vei afla sfârşit. Esenţa dumnezeieştii
    lumini a Dumnezeirii celei nematerialnice, asemenea
    unei palme înfricoşătoare a unei mâini înţelegătoare,
    ţine toate: şi cerurile, şi adâncurile, şi răsăritul, şi
    apusul. Aşadar te înştiinţez Eu – pentru că tu singur nu
    te poţi încredinţa – că făpturile cele nematerialnice
    care s-au plăsmuit în timp, de la cerul cel nesfârşit şi
    până la abisul cel nemărginit, au un oarecare sfârşit.
    însă Dumnezeirea cea neînţeleasă, care înconjoară
    lumea, se întinde pe distanţe nesfârşite. Şi cine ar
    putea da vreo oarecare mărime Tatălui, Fiului şi Duhului
    Sfânt, de vreme ce numai strălucirea esenţei
    dumnezeieşti şi a Ipostasului său imaterial este abis
    nemărginit, mărime nesfârşită şi necercată? întoarce-
    te aşadar, acolo de unde ai pornit. De vreme ce ai
    cercat şi nu ai putut afla sfârşitul zidirilor, cum vei
    putea să afli sfârşitul Dumnezeirii, Care Se întinde dincolo
    de acestea?”

    DECI, DUMNEZEU ESTE NEMARGINIT, LA FEL SI CREATIA SA.

    Pamantul nu este o placinta pe care se invart doua masline, intro cutie de pizza.
    Pamantiul este infinit, spatiul de deasupra sa, vazduhul, este infinit, la fel si adancimile sale sunt infinite

    Apreciază

  • gheorghe said, on septembrie 11, 2019 at 11:41 am

   Cand puterea statului impune reguli in toate „directiile”, pentru toate situatiile si pentru orice domeniu cu baza pe „ban” si nu poti face bani cat sa supravietuiesti…. ti se pare ca ai libertate si poti avea FARA BANI ce a lasat Dumnezeu omului … iti mai este permis sa „misti” fara bani?
   Daca te uiti la Romania si intelegi ca manipularile poltico-economice-financiare au dus la distrugerea posibilitatilor de a supravietui prin activitatea „regulata” si am plecat unde aveau nevoie altii de mintea si bratele noastre de munca.
   Cum sa traiesti fara banii pe care „societatea” nu te lasa, practic sa-i faci?
   S-a ocupat tot Pamantul, toate apele sint controlate de „pirati”, padurile sint „retro-cedate”, … unde sa te duci si sa incerci sa te „asezi”, sa-ti faci viata fara tot controlul si toate obligatiile „moderne”, „civilizate”, „evoluate”?
   Grea, dar posibila, chiar daca nu tuturor (majoritatea nici nu ia in consideratie asa ceva, isi vinde sufletul numai sa „faca” bani!)

   Apreciază

 6. eu insumi said, on septembrie 10, 2019 at 10:06 am

  Bun, sa zicem ca e plat. Si cu ce imi ajuta mantuirii sa stiu acest lucru? Putea fi si piramida, Calea Imparateasca ramanea aceeasi.

  Apreciază

  • R said, on septembrie 10, 2019 at 1:01 pm

   Ajută, pentru e conform Sfintei Scripturi, care reprezintă Adevărul, deci Calea Împărătească. Tot ceea ce este în contradicție cu Sf. Scriptură e de la diavol. Multe sunt căile prin care diavolul încearcă să-l înșele pe om – vezi teoria heliocentrică – și se pare că are din ce în ce mai mult succes.

   Apreciază

 7. kifa7 said, on septembrie 10, 2019 at 10:16 am

  Pamantul este 70% apa, deci 70% plat! Gravitatia este o fictiune, nu poate fi testat stiintific, doar aceptata fortat ca dogma! Heliocentrismul este hipnoza care ascunde mintii designul inteligent! Deci omul vine din nimicul big bang, apoi devine maimuta, care se invarte impreuna cu pamantul, deci avem o maimuta ametita, care nu stie pe ce pamant se afla!

  Apreciat de 1 persoană

 8. abc said, on septembrie 10, 2019 at 10:24 am

  Facere 1, 1-10:

  ,,La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul.
  Și pământul era nelocuit și gol. Întuneric era deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor.
  Și a zis Dumnezeu: ”Să fie lumină!” Și a fost lumină.
  Și a văzut Dumnezeu că este bună lumina, și a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric.
  Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Și a fost seară și a fost dimineață! Ziua întâi.
  Și a zis Dumnezeu: «Să fie o tărie prin mijlocul apelor și să despartă ape de ape!» Și a fost așa.
  A făcut Dumnezeu tăria și a despărțit Dumnezeu apele cele de sub tărie de apele cele de deasupra tăriei.
  Tăria a numit-o Dumnezeu cer. Și a văzut Dumnezeu că este bine. Și a fost seară și a fost dimineață: ziua a doua.

  Ba mai mult, in Biblie se face o foarte importanta descriere a ceva ce se va petrece la Sfarsitul Vremurilor “cerul s-a dat în lături, ca o carte de piele pe care o faci sul”.

  Sa clarificam lucrurile: Cand se vorbeste de cer, se vorbeste atat ca infinitatea spatiului pe verticala, a cerului in care stau sfintii ingeri, care au fost facute in prima zi, cat si ca cerul (TARIE pe care se gasesc stelele si luminatorii) care la Sfarsitul Vremurilor va fi facuta sul data la o parte pentru ca pamantul nu va mai avea nevoie de ele ci va fi luminat de insusi Dumnezeu.

  Dacă pământul este sferă și știm că are ¾ apă, cum se mai obține acel geoid, odată ce știm că apa nu se poate curba, ci este întotdeauna plană (ca nivelul) de aceea se și folosește în construcții pentru verificarea planeității (vezi cumpăna cu apă)?
  Daca exista gravitatie, orice, chiar si spatiul, se poate curba. Apa din boloboc, din cada, din piscina nu sesizam ca se curbeaza, insa pe un pamant sferoid, sub actiunea gravitatie, intiderile de ape se curbeaza.

  Apreciază

  • abc said, on septembrie 10, 2019 at 12:28 pm

   Sa clarificam lucrurile: Cand se vorbeste de cer, se vorbeste atat ca infinitatea spatiului pe verticala, a cerului in care stau sfintii ingeri, care au fost facute in prima zi, cat si ca cerul (TARIE pe care se gasesc stelele si luminatorii), care la Sfarsitul Vremurilor va fi facuta sul data la o parte pentru ca pamantul nu va mai avea nevoie de ele ci va fi luminat de insusi Dumnezeu, ce a fost facuta in adoua zi

   Apreciază

   • tataia said, on septembrie 10, 2019 at 2:13 pm

    Frate vad ca tu esti Gica contra aici si desi in cazul clipului cu rusul cu cod de bare pe frunte ai avut dreptate cum ca e o facatura aici nu mai stiu daca ai dreptate. Chiar si acolo ai sarit sa tragi concluzii cum ca nu aveau aia cu ce lampa sa vada cind o lampa blacklight o poate cumpara oricine de la Dedeman, Hornbach, BricoStore etc asta daca nu o are deja acasa. (eu am de ex.)

    In cazul unor astfel de informatii noi care par bulversante cel mai bine este sa adopti o atitudine CIRCUMSPECTA, asta cel putin pina primim noi informatii. In cazul rusului si mie mi-a parut facatura deoarece prea proveanea toata acea informatie dintr-o singura sursa neverificabila…asta exceptindu-i pe cei care au postat pe aici….ca da stiu ei ca asa este ca si prieteni de-ai prietenilor lor au venit din strainatate si etc..Si cu parere de rau trebuie sa o spun, cred ca cei care agita apele in astfel de situatii sint cu misiune pe aici.

    In legatura cu pamintul plat….atit modelul heliocentric cu pamint sfera cit si cel geocentric cu pamint plat au anumite probleme, nu pot explica anumite fenomene. Iar modelul geocentric cu pamint sfera este o struto-camila, adoptata de unii doar din dorinta de a impaca si varza si capra, de a nu lua o pozitie ferma. Consider ca teoria „de mijloc” geocentrism cu pamint sfera este o varianta care imbina dezavantajele de la ambele teorii.

    Pina sa ia amploare miscarea pamintului plat oamenii se imparteau in geocentrisiti/creationisti si heliocentristi/evolutionisti. O data cu apartia teoriei pamintului plat geocentristii s-au convertit toti (cu foarte rare exceptii) la pamintul plat…heliocentrisitii (ateii sau new-age-istii care cred in extraterestri) au ramas in mod evident heliocentristi.

    Nu stiu exact care este forma pamintului dar eu cred ca este o probabilitate de 90% sa fie (cvasi)plat si 10% sa aiba alte forme (nu neaparat sfera). Chiar daca teoria pamintului plat are inca unele probleme, aceasta are sustinere Scripturistica si pentru mine este suficient acest lucru.

    Spui ca daca exista gravitatie orice chiar si spatiul se poate curba. Unu…vezi ca gravitatia nu este asa cum am invatat noi in scoala, este ceva ce inca nu cunoastem. Aia cu spatiul curb e teoria relativitatii a lui Einstein care eu cred ca e o timpenie. In mod alternativ puteai sa ii replici interlocutorului tau ca o picatura de apa in imponderabilitate ia forma sferica si uite ca se curbeaza..dar desigur nici asta nu este o explicatie valida caci o picatura de apa ia forma sferica datorita tensiunii superficiale, or in cazul oceanelor nu exista tensiune superficiala suficient de puternica sa tina miliarde de kilometri cubi de apa lipiti de o bila rotitoare. De aceea era necesara o alta explicatie gravitatia…

    Apreciat de 1 persoană

   • abc said, on septembrie 10, 2019 at 4:46 pm

    Nici teoria pamantului sfera, nemiscata, nu cred ca-i reala
    Daca pamantul este sferic si cerurile sunt deasupra pamantului, atunci iadul ar fi in cele mai de jos ale pamantului adica in centru. Cum oare ar fi putut pune Dumnezeu iadul in mijlocul Creatiei Sale ?

    aia cu curbarea spatiului am ziso asa, hai sa ramanem la clasici, la Newton si principiile fundamentale ale fizicii.

    or in cazul oceanelor nu exista tensiune superficiala suficient de puternica sa tina miliarde de kilometri cubi de apa lipiti de o bila rotitoare

    Sa analizam
    Fcf=m*v^2/R
    Fcf=m*(465 m/s)^2/6.400.000=m*0,033785 (Kg * m/s^2)
    Pentru un volum de apa de 1 litru (considerand aproximatia 1 l= 1 kg de apa) la ecuator, forta centrifuga este de 0,033785 N, care trage in sus.
    Pentru un 1 l de apa la ecuator forta de greutate este de aprox 1Kg*9,8 m/s^2= 9,8 N care trage in jos.
    Prin compunerea fortelor, lucru ce pune in evidenta Forta de gravitatie (greutatea) care este egala cu masa * accelaratia gravitationala, rezulta ca asupra unui kg de apa actioneaza o forta de atractie spre centru pamantului de ….. vreo 300 de ori mai puternica decat forta centrifuga

    Apreciază

   • gheorghe said, on septembrie 11, 2019 at 12:08 pm

    Aici chiar ca m-ai facut sa rad:
    „Nici teoria pamantului sfera, nemiscata, nu cred ca-i reala
    Daca pamantul este sferic si cerurile sunt deasupra pamantului, atunci iadul ar fi in cele mai de jos ale pamantului adica in centru. Cum oare ar fi putut pune Dumnezeu iadul in mijlocul Creatiei Sale ?”
    –-
    Satana si ceilalti demoni NU AU TRUP, sint ne-materialnici.
    Ce sa faca intr-un iad localizat in spatiul material???
    Cum sa fie asociezi centrul Pamantului – care nu este centrul Creatiei nici fizic nici spiritual; centrul Creatiei este OMUL, ca ipostas si nu ca persoana si lui ii e lasat sa il stapaneasca, nu dracului.- cu o locatie inutila duhovniceste?
    –-
    Am scris mai sus si te rog sa te concentrezi,si sa raspunzi:
    Daca Pamantul se roteste, inseamna ca la Ecuator viteza unui punct atasat Pamantului – sa zicem o piatra de pe jos – are viteza de deplasare (solidar cu Pamantjul, nu-i asa?) de circa 40.000 km / (24 ore x 60 min x 60 sec)
    40.000 km/86.400 sec = 462.96 m/sec = 1.666,666 km/ora. NUMAI PE DIRECTIA DE ROTATIE (presupunand ca se roteste)
    2 avioane pleaca in directii opuse: in sensul si impotriva sensului de rotatie.
    Masa de aer, care permite – datorita materialitatii aerului – sa se manifeste forta portanta nu se opune avioanelor cu fortaq diferita, neexistand vreo viteza a aerului „solidar” cu Pamantul, adica vant de peste 1.600 de km/ora.
    Daca materialul aerului se opune la fel inaintarii fiecarui avionul fie in sensul (presupus) de rotatie fie in sens invers… tu ce crezi aerul se misca sau nu?
    In sensul rotirii ar trebui sa bata vant din spate, invers – sa nu te lase vantul sa inaintezi ca doar aerul este material in miscare cu Pamantul deodata, nu-i asa? Poate ca din inertie, la inceputul inceputului… ramanea in urma nefiind chiar sudat de Pamantul miscator, da’ de-atunci a avut timp sa ia viteza, asa iti vine sa crezi?
    Masa de aer are greutate, are inertie fiindca vezi norii ca se misca…
    Si mai fii atent „o tura”: poti sa sufli in lumanre in orice directie si sa o stingi?
    Care e efectul rotirii Pamantului [si] in acest caz?
    Eu afirm ca este nul fiindca nu se roteste.

    Apreciază

   • abc said, on septembrie 11, 2019 at 1:48 pm

    gheorghe,
    viteza aerului este zero, fiindca pamantul si aerul formeaza un singur sistem care chipurile de la facerea pamantului se misca in aceeasi directie. Nexistand nici un „capac” care sa inchida acest sistem, aerul nefiind in contqact decat cu pamantul, nu pot aparea distorsiuni, deci avionul zboara cu aceeasi viteza atat spre nord, spre sus, spre est si spre vest, fiindca totul se misca cu viteza aia de 465 de m/s (la ecuator)

    Intotdeauna se vorbeste de coborarea Mantuitorului la iad, in cele mai de jos ale pamantului si tu cum spui ca iadul nu-i in pamant ?

    Am pus aici si marturia Sfantului Andrei nebun pentru Hristos

    Sfantul Andrei cel nebun pentru Hristos, pg 223
    SUS, deasupra pamantului
    Neînţelesul se face bine cunoscut precum urmează:
    Ceea ce există deasupra tăriei cerului, adică văzduhul,
    ajunge la o asemenea înălţime, încât nimeni nu
    poate pricepe. Oricât vei urca cu contemplarea, te afli
    încă foarte jos, pentru că este vorba despre abis. Şi
    dacă presupunem că te găseşti la o margine oarecare,
    ce crezi că există dincolo de aceasta? neapărat, o
    întindere nesfârşită şi o lărgime nemărginită

    APOI

    JOS, sub pamant

    Lasă acum îndeletnicirea cu contemplarea celor de
    sus şi priveşte sub ape şi foc, unde o prăpastie
    urmează alteia şi sub aceasta există haos, abis, iad şi
    pierzare. încă mai jos există întuneric nesfârşit care,
    precum se spune, este cel mai negru; există un abis în
    cele mai dedesubt, adâncuri nesfârşite şi infernuri.
    De multe ori am coborât acolo cu duhul, ca să văd
    vreun oarecare sfârşit sub pământ, dar n-am aflat.
    Am coborât cu mintea şi am alergat ca fulgerul în
    locurile cele mai joase ale ultimului abis, am intrat în iad,
    am trecut din abis în abis şi m-am aflat îndată în
    haos şi în lărgime nesfârşită, înfricoşătoare, veşnică şi
    nemărginită. Deoarece însă nu am întâlnit vreun zid de
    nori sau oarecare altă margine, cu greutate mi-am
    readus privirea cea înţelegătoare din acea contemplaţie.

    APOI

    INTINDEREA pamantului

    După aceea am călătorit către răsărit, am pornit cu
    luare aminte şi iată, cu puterea Domnului Savaot, am
    văzut foarte curat marginea pământului unind u-se cu
    marginea cerului. După ce am trecut lăţimea răsăritului,
    am întâlnit un râu pe care se sprijină cerul şi
    înlăuntrul căruia este cuprins pământul.
    Privesc spre răsărit, mai sus de cer şi pământ şi
    iată, văd multe ape luminoase, albe şi de nedescris.
    Urcând mai la înălţime, cu greutate am putut trece
    iutimea apei când, uimit, văd acolo o lumină ca o fulgerare
    dumnezeiască şi aud o voce spunându-mi:
    „Andrei, unde mergi?” Oriunde vei merge, nici vorbă
    să afli sfârşitul veacurilor celor nesfârşite! Şi spre apus
    de vei merge, nu vei afla sfârşit. Esenţa dumnezeieştii
    lumini a Dumnezeirii celei nematerialnice, asemenea
    unei palme înfricoşătoare a unei mâini înţelegătoare,
    ţine toate: şi cerurile, şi adâncurile, şi răsăritul, şi
    apusul. Aşadar te înştiinţez Eu – pentru că tu singur nu
    te poţi încredinţa – că făpturile cele nematerialnice
    care s-au plăsmuit în timp, de la cerul cel nesfârşit şi
    până la abisul cel nemărginit, au un oarecare sfârşit.
    însă Dumnezeirea cea neînţeleasă, care înconjoară
    lumea, se întinde pe distanţe nesfârşite. Şi cine ar
    putea da vreo oarecare mărime Tatălui, Fiului şi Duhului
    Sfânt, de vreme ce numai strălucirea esenţei
    dumnezeieşti şi a Ipostasului său imaterial este abis
    nemărginit, mărime nesfârşită şi necercată? întoarce-
    te aşadar, acolo de unde ai pornit. De vreme ce ai
    cercat şi nu ai putut afla sfârşitul zidirilor, cum vei
    putea să afli sfârşitul Dumnezeirii, Care Se întinde dincolo
    de acestea?”

    Apreciază

 9. Marius4 said, on septembrie 10, 2019 at 12:18 pm

  cand ma gandesc ca pamintul este sferic, imi vin in minte extraterestrii, planete, calatorii spatiale ……cand ma gandesc ca pamintul este rotund-plat imi vine in minte ca Dumnezeu este mai aproape de noi decat credem ….oare babilonienii de ce au vrut sa construiasca turnul din Babilon pt a ajunge la cer ….daca cerul este atit de departe …

  Apreciat de 1 persoană

  • saccsiv said, on septembrie 10, 2019 at 12:40 pm

   Marius4

   Daca te gandesti ca e fix, n-au cum sa-ti mai vina in minte calatoriile spatiale. Dar daca e fix, poate fi si sferic.

   Apreciază

 10. Un crestin said, on septembrie 10, 2019 at 1:27 pm

  Uitati-va pe Youtube.Sunt filmari cu drone ridicate la mare inaltime.Se vede clar ca pamantul nu se invarte.Dar se vede si ca ar cam fi sferic.Nu sunt sigur de asta,desi inclin mai mult sa cred ca e sferic decat plat,dar unii zic ca se vede sferic din cauza camerei de filmat..Mai e o filmare in care a sarit de la o inaltime foarte mare Felix Baumgartner si se poate vedea atunci cand se pregateste sa sara ca pamantul ar fi rotund.Va invit sa vedeti aceea filmare pe Youtube si astept si parerile voastre.

  Apreciat de 1 persoană

  • abc said, on septembrie 10, 2019 at 2:07 pm

   Un crestin,

   1. pamantul nu poti sa-l vezi ca se invarte (in eventualitatea) daca salti o drona in aer. E ca si cand o musca zboara intrun autobuz ce merge cu 100km/h, autobuz care are toate usile si geamurile inchise. Autobuzul si musca formeaza un sistem ce nu are in el perturbatii, mustii nici nu-i trece prin cap ca autobuzul se zbenguie cu 100 la ora, ea vede intotdeauna ca scaunul si omul din autobuz stau pe loc.

   2. pamantul poti sa-l vezi ca-i sferic abia pe la sute sau mii de km inaltime. filmarile de la 40 de km in care chipurile se vede sfericitatea pamantului sunt minciuni.

   Apreciat de 1 persoană

   • Un crestin said, on septembrie 10, 2019 at 5:10 pm

    Cred si eu la fel ca trebuie o inaltime foarte mare ca sa vezi pamantul daca e sferic sau nu pentru ca este foarte mare dimensiunea lui.La partea cu musca nu stiu ce sa zic.Poate sa fie asa, poate sa nu fie.De exemplu pot spune ca ar fi fost asa daca pamantul ar fi avut un acoperis si am fi fost cumva ca intr-un vid sau ceva de genul,dar nu prea e asa.Miscarea pamantului daca ar fi ,mai ales cum spun oamenii de stinta ca se invarte cu 1600 km la ora in opinia mea cred ca ar face niste vanturi foarte mari.Ganditi-va ca pamantul nu e o minge rotunda si neteda ci are niste munti foarte mari pe el.Ganditi-va la asa o viteza foarte mare de invartire a pamtului ce produce,ce curenti..Cand trece un tir cu viteza de 100 la ora ce curent produce,dar un munte cum e Everestul de exemplu care e de sute de ori mai mare si are o deplasare de 1600 la ora.Si sunt mii de munti.Acestea ar fi niste umile pareri personale.Dar nu le ridic la rang de dogma nici nu le impun altora.Acestea le gandesc pe baza cunostintelor mele pana in momentul de fata dar pentru ca nu am toate cunostintele lumii acesteia ci foarte putine si limitate in comparatie cu lumea foarte mare stau in banca mea cum se spune. Doamne,ajuta.

    Apreciat de 1 persoană

   • abc said, on septembrie 10, 2019 at 9:37 pm

    Un crestin, daca pamantul ar fi avut un acoperis atunci ar apare notiunea de frecare, si atunci ar apare curentii de aer, poate ai vazut la teveu cu curentii ce apar in tunelele aerodinamice, dar aici vorbim de … nici o frecare, e vorba de vidul cosmic, deci vanturile de mii de km … nu exista, comprende.

    Apreciază

   • Cosmin said, on septembrie 11, 2019 at 5:20 am

    @ abc

    Imi place exemplul tau cu musca din autobuz.

    Zici: „Autobuzul si musca formeaza un sistem ce nu are in el perturbatii.”

    Imagineaza-ti ca musca din autobuz se face de 1kg, iar autobuzul vireaza la stanga sau la dreapta brusc. SA VEZI ATUNCI PERTURBATII.

    Ghici ce se va intampla cu musca?

    Ai ghicit: sa va izbi de geamuri sau peretii autobuzului.

    De ce? Pentru ca masa ca parametru fizic, nu poate fi pacalita sau eliminata din ecuatie, cu atat mai mult cu cat obiectul in discutie are o masa cat de cat cuantificabila.

    Zicea un frate pe blog sau pe portal: „daca pamantul s-ar roti, ar fi prezenta in orice obiect cu masa cat de cat semnificativa sau cuantificabila(adaug eu) o forta cu vector orientat sud tangenta la 45 de grade in cazul Romaniei.

    O bila de otel pe o masa de sticla, s-ar rostogoli spre sud. Iar daca discutam despre cladiri sau structuri masive, acea forta, cu atat mai mult ar trebui luata in considerare de catre proiectant.

    MASA NU POATE FI PACALITA SAU SCOASA DIN ECUATIE.

    Apreciază

   • abc said, on septembrie 11, 2019 at 8:16 am

    Ehe, asta cu vectorul si tangenta am gandito de zeci de ani, dar tocmai de acea, spun ei oamenii astia de stiinta, ca pamantul nu-i tocmai sfera iar noi mergem un pic inclinati spre nord ca sa compensam deviatia aia de aprox 1 grad fata de axa punct om – centrul fizic pamant. Defapt noi nu mergem inclinat fiindca apa si pamantul au luat forma de sferoid turtit la ecuator si astfel mergem tot perpendicular pe pamant, binenteles un pic deviat de la axa de mai sus amintita.

    Asta cu viratul autobuzului … poate se mai fereste si pamantu de ceva asteroizi si planete si mai baga o frana brusc .. :))

    Pentru ca masa ca parametru fizic, nu poate fi pacalita sau eliminata din ecuatie, cu atat mai mult cu cat obiectul in discutie are o masa cat de cat cuantificabila.
    Exact la lucrul acesta m-am gandit si eu si singura chestie de care m-am agatat a fost descompunerea fortei centrifuge de pe la tropice, iar forta centrifuga proiectata pe tangenta la glob are sensul de orientare in ambele emisfere spre sud, tocmai de aceea ma repet cei de la nasa au generat in photoshop un pamant mai bombat la ecuator.

    Apreciază

   • gheorghe said, on septembrie 11, 2019 at 12:23 pm

    Forma din jur pare ca e rotunda fiindca in spatiul tri-dimensional (sistem unic de coordonate ortogonale) exista 6 „grade de libertate” a miscarii:
    – 3 posibilitati de translare
    – 3 posibilitati de rotire.
    Cat timp te rotesti perceptia limitei indepartate va fi tot timpul circulara, adica vei „vedea” un cerc.
    Vederea in profunzime – care ar permitre sa sesizi daca punctle de pe aparenta circumferinta se afla de fapt la distante inegale de observator – se bazeaza pe telemetria naturala, privirea cu doi ochi.
    Asta „tine” la distante mici sau in cazul unor stimuli vizuali foarte clar definiti, evidentiati.
    De exemplu, privesti un munte aflat la cativa kilometri si deodata trece un avion, … perceptia si interpretarea departarilor sint posibile si corecte.
    Sau trece o pasare prin „fata” blocului… e clar ca nu ai vazut-o zburand prin spate,…
    Dar in gazuri de astea, „gloibale” nu ai cum sa interpretezi ca e cerc fiindca nici nu ai cum sa percepi si sa distingi punctele aflate UNGHIULAR aproape.
    Amintesteti exemplul astrologilor care vedeau zodiile ca niste puncte pe jun plan…
    In realitate, acesti centri radianti (ca nu sint corpuri, undele emise influenteaza atmosfgera ca fascicolul de la ecranul tv de mai veche generatie) sin localizati nundeva in afara atmosferei la distante diferite – daca este sa dam credit astronomilr pentu localizare la distante in km, nu in ani-lumina. Lumina care este dar nu se vede cxi se percepe doar fenomenul de luminare – ne luminam cand vedem ceva…

    Apreciază

   • gheorghe said, on septembrie 11, 2019 at 12:31 pm

    Completare:
    Cu cat obiectul se departeaza, cu ata inaltimea aparenta scade si unghiul de observare a acestei inaltimi se reduce.
    Sub o anumita inaltime se distinge practic doar un punct iar unghiul este atat de mic incat il putem considera nul.
    Pentru acuratetea rationala a geometriei acestui caz, in momentul in care punctul ar dispare am avea unghi de observare = 0.
    Aceasta deoarece si pounctul are dimensiune reala desi sintem fals invatati ca are dimensiune 0.
    Nu poti aduna 0 + 0 + 0 + … si rezultatul sa fie (d.e.) 1 mm, adica mai multe puncte alaturate ordonat sa „creeze” distanta, adica rezultatul adunarii nule sa fie nenul.
    Asta este deja alta treaba, cum sintem invatati sa fim idioti, desigur – infractori sau slugi dar nu cu discernamant si ratiune.

    Apreciază

  • tataia said, on septembrie 10, 2019 at 2:39 pm

   Nu e sferic. Acea „curbura” este rezultatul obiectivului camerei de filmat. Absolut orice obiectiv foto/video deformeaza intr-o oarecare masura imaginea captata. Deformarea este cu atit mai mare cu cit distanta focala a obiectivului este mai mica (adica obiectivul are unghi de cuprindere mai mare – „wide angle lenses” sau „fisheye lenses” in engleza, obiectiv superangular in romana). Filmarile asa-zis oficiale chiar se prevaleaza de aceste imperfectiuni ale obiectivelor pentru a demonstra turmei ca pamintul este sferic. Deci filmarile „oficiale” nu sint demne de incredere. Ar trebui deci sa ne concentram doar pe filmari de amatori:

   Uite aici cea mai buna filmare de pina acum facuta dintr-o racheta lansata de un amator.

   Observi cum linia orizontului se curbeaza in ambele feluri (atit bombata cit si concava) in functie de unghiul din care filmeaza camera? Deci obiectivele foto/video DEFORMEAZA imaginea. q.e.d. Desigur asta nu dovedeste sub nici o forma ca pamintul este plat sau sfera…inca nu putem trage aceasta concluzie doar din filmarea asta…deci nu avem suficiente dovezi nici de data aceasta. Dar ceea ce consider eu demn de luat in seama este cit de repede dispare cerul albastru dupa lansarea rachetei, pentru a fi inlocuit de cerul negru. Oare chiar exista spatiul cosmic? Acela in care nu exista atmosfera?

   Apreciat de 2 persoane

  • pro said, on septembrie 11, 2019 at 9:07 pm

   https://www.youtube.com/watch?v=FHtvDA0W34I ; La minutul 46 din film când felix deschide ușa se vede că orizontul e drept apoi cu o cameră (ochi de pește) montată pe capsulă se distorsionează imaginea.

   Apreciază

 11. Neatârnatul said, on septembrie 10, 2019 at 1:50 pm

  cel mai simplu experiment care demonstreaza forma pamantului …Pofta! https://www.youtube.com/watch?v=UeJetQLLp4c

  Apreciat de 1 persoană

  • abc said, on septembrie 11, 2019 at 9:17 am

   Serios ?!!!
   Dar ce demonstreaza flacaul asta ?
   Pai in felul asta el nu demonstraza nimic.
   Uite asa rad astia cu pamantul gogoloi de platisti.

   Apreciază

 12. Neatârnatul said, on septembrie 10, 2019 at 1:51 pm

  Apreciat de 2 persoane

 13. flo said, on septembrie 10, 2019 at 2:54 pm

  Daca pamantul ar fi plat ar fi peste tot noapte sau peste tot zi simultan. Punct.

  Apreciază

 14. ptrt said, on septembrie 10, 2019 at 3:33 pm

  De ce disc și nu pătrat, că doar scrie de cele 4 laturi sau colțuri? Scuzați ironia…

  Apreciază

 15. VV said, on septembrie 10, 2019 at 4:50 pm

  Pamantul e la fel de plat asa cum este aura sfintilor sau o sursa de lumina, adica deloc. Totul este de jur-imprejur, de la atom la pamant. Daca nu e sferic nici Dumnezeu nu e perfect. Toata creatia e o inlantuire fara inceput si fara capat, Domnul lucreaza cu infinitul, El nu a dorit sa vorbeasca prea multe de legea veche decat din punct de vedere duhovnicesc. Stie El de ce. Plat este din punct de vedere al legii, ca legea lui Dumnezeu e aceeasi in toate colturile pamantului…
  E curios cata lume nu are bazele logicii matematice in epoca tehnologiei, mai ales dupa ce atatea studii interdisciplinare s-au facut de oameni de stiinta crestini.
  CIne a calatorit cu avionul in cele 4 zari se cruceste citind aceste aberatii. Voi care vedeti muntii de pe Luna cu un ochean de 30 de lei din Dragonul Rosu, nu puteti vedea de pe Omu muntii Caucaz vis-a vis de Marea Neagra, la care ar trebui teoretic sa te uiti in sus? Cum iei un pic avionul peste Turcia cum vezi si Caucazul… sau vezi Bucegii din Bucuresti si nu vezi un cargo cat blocul de 10 etaje la 30 de km de plaja? Pai daca pamantul se curbeaza la 5 km? Neincrederea in oameni nu trebuie sa mearga asa departe.

  Apreciază

  • gheorghe said, on septembrie 11, 2019 at 12:47 pm

   Am inteles modernismul fata de care nu e bine sa ne facem de ras…
   Cei care au pictat aura sfintilor erau tampiti, incepand cu ideea ca ar fi asa ceva sau ca ar fi vazut cineva lumina in jurul unor drepti, dintre care Iisus sr fi unul mai „rasarit:, … asta sa intelegem?

   Nu stium cum nju realizati unii ca tine cand alaturati nuca si peretele si nu discerneti, nu diferentiati ca exista diferentele reale care le fac de ne-alaturat.
   Psihologic, asta se numeste disonanta cognitiva, asocierea fortata a unor aspecte fara legatura injtre ele si chiar fara legatura cu realitatea; asta deoarece fie nu experimenteaza fie ca nu sint capabili, fie ca iau de bun minciunile, manipularile altora.
   ––
   „Perfectiune ne-pretinsa a Creatiei, ca alcatuire materiala a „cazut” odata cu Adam si Eva.
   De unde atat sfericitate?
   Este vreun om perfect?…
   Este tridimensional, solidul cu forma aiurita – geoid colturos si gaunos – si insotit de apa care-i „tine” de cald, daca mi se permite o formulare atipica.

   sa stii ca si Darwin se considera crestin, chiar practicant…
   Desi nu e om de stiinta, si satanista Merkel banuieste ca e crestina, inca tine numele de „botez”, Angela, adica inger.

   Apreciază

 16. Duhul Căpitanului said, on septembrie 10, 2019 at 5:27 pm

  Dacă pământul ar fi sferic, curbura ar fi de aproximativ 1m la 10 km, Deci, la 10 km distanta, orizontul coboară cu 1m, Ori, sunt atâtea filmări pe internet în care cu o cameră Nikon p 900 sau Nikon p 1000 pe o zi senina se văd la zeci de kilometri vapoare de la bază, clădirile la fel, se vad chiar și micile bărcuțe care nu au o înălțime mai mare de 2-3 m. Ce ziceți de aceasta?! Unde este curbura pământului?!

  Apreciază

  • Un crestin said, on septembrie 10, 2019 at 9:08 pm

   E un videoclip pe Youtube in care unii de la o emisiune de testat masini pe nume Top Gear,in urma cu 10 ani au testat Bugatti vrand sa vada daca atinge peste 400 la ora.In Germania au gasit o pista de vreo 8 km lungime si care zic ca este dreapta dar arata ca din cauza curburii pamantului nu se vede capatul.Au si aratat punand o camera ca nu se vede capatul dar ca sa demonstreze ca e perfect dreapta nu au facut nimic.Acum nu stiu ce sa zic.Daca pista chiar e perfect dreapta inseamna ca chiar e adevarat faptul ca pamantul este rotund pentru ca chiar nu se vede capatul pistei.Dar nu stim daca a fost facuta foarte dreapta asa ca nici pista asta nu e prea buna ca sa ne intareasca o parere.Oricum cred ca nu ne trebuie la mantuire cel putin noua care suntem credinciosi asa cum asta nu au stiut atatea generatii de crestini pana acum.Doar ce ei s-au dus in iad ca nu au stiut daca este plata planeta sau nu?Poate sa fie important in viitor,nu zic nu,pentru ca se poate folosi diavolul si de asta sa insele oamenii.In final ma repet ca nu ridic ce zic la rang de dogma,sunt doar parerile mele momentane ,maine sau in alta zi daca ceva imi dovedeste contrariul mi le voi schimba.Zic asta ca nu cumva sa se ia cineva dupa mine si sa creada ca ce zic eu e adevarul.Poate nu e.Astea sunt doar niste idei asa ca sper sa nu supar pe nimeni,nu am intetia asta.Doamne,ajuta.

   Apreciază

 17. Paul said, on septembrie 10, 2019 at 6:32 pm

  Vezi prietene un singur lucru logic si simplu. Dacă consideri că luna este oglindă nu s-ar mai fi numit ( luminatorul cel mic) si ( luna nu va mai da lumina ei) din Apocalipsa. Lumina Ei . Remember!
  A ei. Pricepi.
  Plus că stiintific forbind soarele are lumină galbenă. O oglindă reflectă lumina care este îndreptată spre a ea , adică de culoarea aceeasi. Pe când Luna are lumina Ei si este lumină albă.
  Luminatorul cel mic are lumina lui. Un bec, un foc, o scânteie, etc.
  Dacă luna nu e luminator trebuie să o numim reflector . O oglindă este reflectoare nu luminatoare . Luna nu este sferică. Este un disc. Nimeni nu a vazut altă față a lunii. Dacă accepți sistemul sferic accepți 360 grade grave. Trei de şase grave. Adică o sferă din care nu poți să iesi. Sferă înseamnă 360 grade din toate părțile. Dacă pământul ar fi sferă nu mai are sens conceptul de sus si jos. Însă termenul de om din limba greacă Antrophos înseamnă privitor în sus. Ce este sus pentru omul din sudul Braziliei în comparație cu omul din nordul Canadei? Sunt amândoi Antrophos?
  Despre ce vorbim?

  Apreciat de 1 persoană

  • Felipe said, on septembrie 10, 2019 at 10:15 pm

   Heliocentrismul o capadopera a ingineriei inverse. Societățile secrete nu au reușit nici măcar acuma sa rezolve marile erori ale acestei capadopere aberante cu toate ca au fost inspirați de însuși „necuratul” de la Pitagora la Copernic la Newton și la Darwin pana la Einstein mai apoi la Stephen hawkings și alte figuri „vândute” de notorietate. Pentru a plasa soarele în mijlocul asa zisului sistem solar (știm bine ca le convine aceasta denumire și nu a fost pusa degeaba, ca să facă soarele mai măreț ca și pământul – – – ingineria inversa– întâi a fost soarele apoi pamantul) au trebuit sa îl facă de 1 milion de ori mai mare ca Pământul și cu o „revolutie” de 360 de grade în jurul Soarelui la o viteza de 66600 de mile pe ora, dar aici au avut o problema pentru ca la fiecare 6 luni li se inversă ziua cu noaptea, asa ca după 6 luni la prânz era de fapt miezul nopții asa ca au mai adăugat un grad și astfel au devenit 361 de grade (de neimaginat aceasta aberație), ca să evite expunerea la aceasta imensa minciuna și sa „clarifice” înșelăciunea. Apoi au mai avut o problema, POLARIS (steaua polara, alta denumire ce le convinea) care nu se mișcă niciodată asa ca au inventat miliarde de ani lumina distanta între POLARIS și Pământ pentru a crea iluzia ca e asa de deeeeepaaaaarteeeee de pământ încât nu putem observa. Atunci au mai avut o problema, de ce putem vedea polarisul?…. Atunci l-au făcut foarte foarte mare…. Povestea a devenit tot mai nebuna cu fiecare minciuna spusa de societățile secrete folosind termenul de „știința” sau „științific”. Apoi au trebuit sa lipească oceanele de aceasta bila enorma sferica ce călătorește în spațiu cu viteze de neimaginat ce încalcă orice lege a fizicii și a bunului simt, astfel încât au inventat gravitația care susține aceste triliarde de tone de apa și totuși aceasta gravitație nu poate tine un balon cu heliu(mai pot da zeci de exemple, dar nu e cazul). Oricum nu a avut nici pentru ei nici un sens toată porcăria asta dar au lucrat la indoctrinare oamenilor ca să creadă un astfel de nonsens încă de la vârste fragede (clasele primare și chiar mai devreme) iar apoi disonanta cognitiva pe care o vor suporta mai încolo in viata, nu va putea sa depășească ascultarea de „metoda științifică” sau știința moderna cu care toată lumea fusese crescuta. Mai sunt multe de spus, despre alcătuirea teoriei gravitației de către Newton, apoi modificata de către Einstein în teoria relativității generale, apoi găurile de vierme, găurile negre și fel și fel de scenarii științific fantastice de care nici nu ți-ai fi putut imagina.

   Apreciază

   • Paul said, on septembrie 11, 2019 at 7:26 pm

    E fascinat comentariul tău Felipe
    Practic asta e treaba.
    Ce bine ar fi dacă cititorii s-ar opri să cerceteze si să se convingă de această realitate. Până la urmă e chestiune de alegere si de aceea nu etichetam si nu damnam pe nimeni.
    Felicitări

    Apreciază

  • gheorghe said, on septembrie 11, 2019 at 1:09 pm

   Aici nu ai nimerit-o, sorry!
   Cine te lumineaza – direct sau indirect a lasat denumirile astea, nici nu exista oglinda ca sa-i spuna lui Adam – de exemplu – de oglindire, reflectare… sigur ca le stia dar nu avea nici o nevoie de ele.
   Le stia, fii sigur, asa cum stia sa de viata si nume creaturilor… si putea sa faca precizari dar nu erea nici o nevoie.
   „Adam relaționează cu animalele și păsările, proiectând, atribuind și planificând prin nume inclusiv sensurile rolului și rezultatelor așteptate.”
   „Prin numele dat tuturor ființelor vii, Adam stabilește, după intuiția și cercetarea lui, caracteristicile, însușirile și rolul fiecărei ființe vii. „Și a pus Adam nume tuturor animalelor și tuturor păsărilor cerurilor și tuturor fiarelor sălbatice” (Facerea, 3-20). Adam, prin punerea numelor, creează o știință complexă, alcătuită din multe ramuri interdependente. Etimologia, biologia și matematica necesară evidențierii numerice a ființelor vii, acestea sunt trei prime științe care apar odată cu numirea obiectului cercetării.
   Adam era înzestrat cu toate atributele cunoașterii.”

   Cum sa aiba lumina proprie Luna?
   Ai gasit undeva vreo descriere a unei surse de lumina care ar fi Luna sau pe Luna?
   Luminarea ei este perceputa de noi, fie luminata de Soare fie prin reflectarea facuta de Pamant.

   OM = άνθρωπος
   POS, nu PHOS.
   ἀνήρ (“bărbat”) + ὤψ (“față, înfățișare”), ceea ce ar însemna că Omul este cel ce are înfățișare de bărbat
   ἄνθρωπος ANTHROPOS are ca etimologie prepoziția ἀνα (“în sus, de jos în sus”) și verbul τρωπάω (“a întoarce, a roti, a îndrepta”), ceea ce înseamnă că omul este cel întors, îndreptat în sus, de unde vine ideea de cel ce privește în sus, cele ce este vertical, cu o poziție verticală
   ἄνθρωπος anthropos … un compus al cuvântului micenian a-to-ro-qo- ἄνθρωkwος … reflectă un cuvânt proto-indo-european: ndh-r-e-h3kw-o care însemna inferior, situat pe pământ, « inférieur, qui se trouve sur terre » de unde avem și înțelesul de pământean
   …. sa nu uitam insa ca grecii – care-si zic „eleni” – au aparut dupa stramosii nostri si au cam multe de la ei, asa ca si cuvantul om inseamna mai mult decat zic ei, totusi!

   Apreciază

   • Un crestin said, on septembrie 11, 2019 at 3:19 pm

    Dar poate explica cineva de ce la nivelul pamantului este mai cald decat la 10 km inaltime de exemplu?Ca doar la 10 km inaltime aerul de acolo este mai aproape de soare decat aerul de langa suprafata pamantului.Cum se explica asta?

    Apreciază

   • Paul said, on septembrie 11, 2019 at 7:19 pm

    .A făcut Dumnezeu cei doi luminători mari: luminătorul cel mai mare pentru cârmuirea zilei şi luminătorul cel mai mic pentru cârmuirea nopţii, şi stelele. Facerea 1,16
    Asa încât cei peste 70 de traducători care au tradus vechiul testament din ebraică în greacă au folosit acelasi termen Si pentru lună si pentru soare. Deci dacă soarele este luminator si are lumina lui, atunci implicit si luna pentru că este luminator are lumina ei.
    Întăresc această convingere cu versetul din Matei 24,29 cuvinte ale Domnului Nostru Iisus Hristos :Iar îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca şi luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer şi puterile cerurilor se vor zgudui.
    Așadar Mântuitorul a precizat; lumina ei. Ce înseamnă a ei? Adică proprie. E Dumnezeu, Nu ar fi vrut să ne bage în ceață. Traducătorul nu putea să elimine cuvântul. Una e să spui nu va mai da lumină, Si alta e să spui nu va mai da lumina ei. Te rog să gândesti liber . Semantica este chieia textelor.
    Nu căuta să mă convingi pe mine . Caută să te convingi pe tine. A fi deschis la minte înseamnă a accepta o ipoteză de genul : dacă E altfel sau dacă E asa, apoi cercetand, ajungi să afli adevarul. Un Crestin care nu si-a pus problema că poate nu există Dumnezeu, nu este convins de ceea ce crede. Este doar format de împrejurări. A crede în Dumnezeu înseamnă a fi convins de Dumnezeu. A crede că luna nu are lumina ei , înseamnă a fi convins că nu o are.
    Si dacă o are? Si chiar asa va fi după stramtoarea acelor zile? Când luna nu va mai da lumina ei?
    Încântat de cunostintă.

    Apreciază

 18. cata said, on septembrie 12, 2019 at 12:21 am

  Nu stiu daca a luat cineva in calcul faptul că noi trăim intr-un spatiu temporal si ca după moarte vom ajunge intr-un spatiu atemporal. Ceea ce vreau sa spun e ca creația lui Dumnezeu cuprinde mai multe dimensiuni spatio-temporale decât ceea ce percepem noi. Ganditi-va la proiecția unei sfere (tridimensionala) pe un plan (deci bidimensional). Poate chiar trăim pe un geoid, dar care e văzut din lumea îngerilor ca un disc. Mai mult, geocentrismul sau heliocentrismul tine in final de punctul de referință. Ca sa fie si mai complicat, despre ce referința se vorbeste in Biblie? Despre cea din creația lui Dumnezeu sau porțiunea limitată pe care o percepem noi? Chiar cred ca Biblia spune adevarul, dar nu cred ca asta inseamna musai ca pământul e plat in sensul pe care îl percepe mintea noastră limitată. În privința heliocentrismului, eu il vad doar ca o teorie, un model simplificat, al unui sistem prea complicat ca sa-l înțelegem pe deplin. Dacă rezolva niște probleme funcționale, gen cursele aeriene, lansarea sateliților sau sistemul GPS, îl consider bun, chiar daca nu e neapărat adevarat. În fine, sunt multe de spus, dar parerea mea e ca n-are sens sa ne batem capul cu descoperirea acestui adevăr. Nu cred ca e posibil sa stim noi cum arată adevăratul univers, de unde a căzut Adam. Doamne ajuta.

  Apreciază

  • Paul said, on septembrie 13, 2019 at 8:02 pm

   Salutare cata. Foarte frumos te-ai străduit să impaci si capra si varza si lupul. Din fericire ai pus punctul pe (i) si ai dat cu bățul în baltă. Asa incat :Nu ne mai îndemna pentru ne aflarea acestui adevăr, pentru că noi stim din Evanghelie că dacă vom cunoaste adevarul, adevarul ne va face liberi. mai devreme sau mai târziu adevarul iese la iveală. Ulciorul nu merge de multe ori la apă. Mulțumesc pentru confirmare indirectă.

   Apreciază

  • Paul said, on septembrie 13, 2019 at 8:12 pm

   chiar daca nu e neapărat adevarat. În fine, sunt multe de spus, dar parerea mea e ca n-are sens sa ne batem capul cu descoperirea acestui adevăr.
   Asta ai zis.
   Si de fapt asta e problema topicului si a multor oameni cel putin de la Copernic incoace

   Apreciază

   • cata said, on septembrie 14, 2019 at 12:26 am

    Paul, tu nu înţelegi că aici e vorba de credinţă. Dacă ar fi posibil să descoperi (demonstrezi) întregul adevăr, atunci Ortodoxia ar fi ştiinţă, nu credinţă. Dar eu îţi urez să descoperi cum arată universul creat de Dumnezeu, acela din afara timpului, ca să poţi înţelege pe deplin ce spune în Biblie. Eu ştiu din start că mi-e imposibil, așa că mă mulțumesc doar să cred şi să nu-mi mai bat capul. Sunt 100% convins că nu va trebui să răspund la Judecata de Apoi de ce n-am descoperit forma şi (ne)mișcarea pământului. Doamne ajută.

    Apreciază

   • Paul said, on septembrie 14, 2019 at 5:02 pm

    Acest fel de atitudine, invocând credința că ce? Îmi sună : ( crede si nu cerceta)
    Ceea ce este o mare eroare si ortodoxia nu susține si nu a susținut asta niciodată. A accepta minciuna, sau a trăi în minciună, sau a fi indiferent, este echivalent cu a-ți îngropa talantul. Asa încât, dacă tu consideri că nu trebuie să ne mai batem capul cu si despre adevăr,
    vreau să îți spun că : nu avem capul doar ca să nu ne plouă în gât.
    FERICIȚI CEI BLÂNZI CĂ ACEEIA VOR MOȘTENI PĂMÂNTUL!
    Care pământ?
    Bila magică sau cel nemărginit în mărime si greutate ( conform Omilii la Hexaemeron, Sf. Vasile cel Mare, pag. 110) ??
    Pământul este mediul si locul unde a venit Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos si care se află între iad si rai. Este locul intermediar unde fiecare suflet născut din Dumnezeu îsi începe pledoaria pentru ceea ce dorește să îsi aleagă pentru veșnicie. Pământul este locul cel mai consacrat din cosmos pe care însusi Dumnezeu L-a creat la facere si L-a sfințit cu sangele Fiului Său.
    Vorba Sf. Vasile, oare să pregetăm noi să cercetăm minunea creației?

    Apreciază

 19. cata said, on septembrie 14, 2019 at 10:48 pm

  Paul, nu prea înțelegi ce vreau eu sa spun. Nu ma opun cercetării acestui pământ asa cum putem, cu mijloacele limitate ale trupului muritor. Dar sa aducem drept argumente ceea ce se spune in Biblie si sa aplicam la universul perceput de noi s-ar putea sa nu fie întrutotul revelator, fiindcă în Biblie e tratată si descrisă întreaga creație, a lumii văzute și nevăzute. Cum stim cand se vorbeste de lumea văzută si cand se vorbeste de lumea nevăzută? În primul verset al Facerii se considera că cerul e lumea nevăzută, in timp ce cerul lumii văzute e cel din versetul doi. Deci cer e si al lumii văzute și al lumii nevăzute. Ce desparte tăria, bolta, domul? E întotdeauna vorba de cerul văzut sau se refera uneori la lumea nevăzută, cu portalurile aferente ? Lucrurile nu sunt întotdeauna limpezi ca sa putem trage concluzii fără echivoc. Mai mult, descrierile sunt facute pentru mintea noastră limitată, fiindca realitatea e mult mai complexa. Gandeste-te la cei care au murit și au înviat si care descriu ca si-au vazut întreaga viață trecandu-le fulgerător prin fața ochilor. Eu cred ca au trecut in lumea nevăzută, atemporală, si au putut sa-și vada viata fără trecut, prezent sau viitor, ca o fulgerare. Oare cum arată pământul nostru privit din cerul lumii nevăzute, ca un amalgam al trecutului, prezentului si viitorului, ca un amalgam al tuturor mișcărilor? Daca scoti timpul din formula vitezei de deplasare, oare nu cumva ajungem la adevăr, la conceptul pământului fix, nemișcat? Oare nu cumva timpul face sa se miste lucrurile, dar privite din afara, din lumea nevăzută, lucrurile sa se aseze intr-o anumita randuială si fiecare sa-si aiba locul sau? Te intreb, chiar crezi ca poti cunoaște realitatea veșniciei de aici, din universul limitat de timp? DA, e bine sa dam pe fata minciuna, fie ca e vorba de călătoria pe Lună (sunt convins ca e o mare farsa), fie ca e vorba de heliocentrism (nici aici nu bag mana in foc ca e corect, dar recunosc ca e un model, o teorie, o ipoteza a științei care poate fi folosită practic), fie ca e vorba de teoria pământului rotund (din nou, nu bag mana in foc, sunt destule inadvertențe, dar macar e aplicabilă practic). N-am nimic impotriva unei teorii a pământului plat, dar in acest caz mai e cale lunga pana sa devina o teorie aplicabilă practic. Ca sa închei, rămân la părerea mea ca nu putem cunoaște întregul adevăr al creării lumii văzute și nevăzute si ca trebuie sa ne mulțumim cu teorii/ipoteze mai mult sau mai putin adevărate, dar in niciun caz PE DEPLIN adevărate.

  Apreciază

  • Paul said, on septembrie 15, 2019 at 12:29 pm

   Din comentariile tale se pot înțelege multe, fiecare cum privește si cum e deschis să înțeleagă sau cât este de influențat de ceea ce i s-a spus. Eu am precizat acele aspecte , tocmai pentru ca să nu se înțeleagă în felul ăla. În rest, în ceea ce constă creația lumii, modul si funcționarea acesteia, dacă in Biblie referatul facerii poartă si unele înțelesuri metaforice sau spirituale după cum spui tu, în Hexaemeron este ecplicat totul verset cu verset de către Sf. Vasile cel Mare. Pentru cei ce doresc o mai bună înțelegere a cărti Hexaemeron, propun cititorilor să citească critic si din perspectiva geocentrismului. Mai întâi trebuie cunoscut acest sistem bineînțeles.
   În orice caz , a se lua în considerare mesajul pe care l-a lăsat pe mormântul lui părintele Nasa si anume psalmul 18,1
   În Biblia protestantă corespunde 19,1
   Iată mesajul unui om de stiinta posibil ateu,( Wherner Won Braun) care nu trebuie neglijat!
   Si articolul care poate se mai găseste pe net (Foc în Agora) merită analizat.
   Pledoaria scriitorului articolului Foc in Agora este strâns legată de ideea articolului Originea Democrației ( Cratius )
   Mulțumesc de conversatie.
   Suntem cu toții diferiți din fericire!

   Apreciază

   • cata said, on septembrie 15, 2019 at 7:21 pm

    Mulțumesc, Doamne ajută.

    Apreciază

 20. Paul said, on septembrie 15, 2019 at 7:07 pm

  https://mihail-ispan.blogspot.com/p/1-demascarea.html?spref=bl&m=1
  Ăsta e de fapt linkul care face legătura cu sclavia.

  Apreciază

 21. Paul said, on septembrie 15, 2019 at 8:58 pm

  De ce test? Sau care e testul?

  Apreciază

  • saccsiv said, on septembrie 16, 2019 at 8:55 am

   Paul

   Doamne ajuta!
   Iertare. A fost un test tehnic pentru mine ca administrator, nu pentru cititori.

   Apreciază

 22. Florian said, on septembrie 16, 2019 at 4:24 am

  Nici macar temuta inchizitie nu-ti facea nimic daca sustineai heliocentrismul. Doar te lua un pic.. aveai posibilitatea sa retractezi si scapai cu NUP. Asa a facut Galileo Galilei. Tovarasul lui in schimb, Giordano Bruno, a fost ars dar pentru alte motive ce tineau de pasiunea sa ascunsa pentru alchimie. Alchimia dupa cum se stie are o parte de chimie si fizica in rest 90% e magie alba-neagra.

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: