SACCSIV – blog ortodox

Părintele Arhimandrit Gheorghie KAPSANIS stareţul Mânăstirii Grigoriu din Sfântul Munte ATHOS despre INDOSARIEREA ELECTRONICA, NOILE BULETINE si UNIUNEA EUROPEANA

Posted in Muntele Athos by saccsiv on septembrie 15, 2010

   Citez din articolul Părintele Arhimandrit Gheorghie Kapsanis stareţul Mânăstirii Grigoriu din Sfântul Munte Athos despre buletinele electronice şi U.E.:

   Toţi cei ce ne opunem îndosarierii electronice şi posibilei folosiri a numărului 666 pe noile buletine, avem de înfruntat nu numai pe reprentanţii autorităţii civile, care prezintă aceste măsuri, ci şi pe unii clerici şi fraţi mireni care, poate bine intenţionaţi, susţin că îndosarierea electronică şi Acordul Schengen nu au însemnătate theologică şi, prin urmare, nu este îndreptăţită o împotrivire din partea credincioşilor creştini ortodocşi, deoarece acestea aparţin cezarului, iar nu lui Dumnezeu, Susţin chiar că folosirea numărului 666 nu are importanţă, deoarece acest număr, la fel precum şi alte numere ale Apocalipsei, sunt simbolice. Eu cred însă că, potrivit duhului Sfintei Scripturi, Sfinţilor Părinţi şi mucenici, aceşti fraţi se înseală şi rătăcesc şi pe alţii.
   S-a demonstrat de către oameni de ştiinţă şi politicieni de marcă faptul că Acordul Schengen şi îndosarierea electronică ating persoana umană, adică chipul lui Dumnezeu, şi constituie o ameninţare la adresa libertăţii umane şi, în plus, chiar la adresa suveranităţii noastre naţionale. Şi întreb: oare aceste chestiuni sunt indiferente conştiinţei noastre creştine ortodoxe şi moralei creştine?
   Biserica noastră Ortodoxă nu numai că n-a aplicat principiul “taie-mă, turcule, ca să mă sfinţesc” ci a binecuvântat şi a influenţat chiar lupta pentru eliberare a neamului de sub turci în 1821. Însă şi atunci existau câţiva mai căpătuiţi care spuneau că nu trebuie să se pornească lupta împotriva barbarilor cotropitori, aducând chiar şi argumente teologice. Din fericire, clerul şi poporul n-au fost interesaţi să-i asculte, ci s-au luptat “pentru Hristos, pentru credinţa sfântă şi pentru eliberarea patriei.”
   Câţiva ar spune că acum nu avem nici un cotropitor păgân de înfruntat. Aceasta însă este o afirmaţie şi mai periculoasă. Cei ce complotează împotriva libertăţii noastre nu apar drept cotropitori, ci drept “tovarăşi” ai noştri în Uniunea Europeană, însă care Europă? În Europa în care conduc şi în care sunt exploatatoare câteva mari puteri, în spatele cărora se ascunde oligarhia. Această oligarhie vrea ca supuşii săi să fie robi, lipsiţi de libertate, precum “Marele inchizitor” al lui Dostoievski.
   Este oare o cutezanţă a face o paralelă între această Uniune Europeană (cu NATO-ul său şi cu Acordul Schengen) şi Sfânta Alianţă a statelor europene care, în veacul al 19-lea, a făcut tot posibilul spre a înăbuşi mişcările de eliberare ale popoarelor care gemeau sub regimurile asupritoare?
   Nu este oare vrednic de mirare faptul că acea Sfântă Alianţă, la fel ca şi Uniunea Europeană de astăzi, se sprijinea pe ajutorul turcilor pentru a-i asupri pe greci ?
   Ba chiar, pentru cei care nu vor să închidă ochii şi văd lucrurile în profunzime, este limpede că noile structuri impuse de către Uniunea Europeană prin aşa-zisul drept comunitar, care are prioritate în faţa dreptului naţional, impune treptat marginalizarea Bisericii noastre Ortodoxe. Aceasta înseamnă că Biserica Ortodoxă va înceta a mai fi considerată drept religie oficială a statului, învăţământul teologic în şcoli va fi eliminat, salarizarea clerului va înceta şi se va pune la egalitate Sfânta noastră Biserică Ortodoxă cu mulţimea de erezii şi de credinţe eterodoxe. Deja iehoviştii au reuşit să nu efectueze serviciul militar, ci să facă stagiul social, adică să ocupe în societate poziţia de pe care vor putea practica prozelitismul. Astfel se va rupe cordonul ombilical. Care a unit dintotdeauna Neamul nostru cu Biserica, hrănindu-l cu seva de viaţă dătătoare, îndeosebi în perioadele foarte critice.
   Aceasta desigur, satisface Europa Catolică şi Protestantă, care face tot ce poate pentru a umili popoarele Ortodoxe ale Balcanilor şi pentru a ne dezbina şi a ne izola unele de altele. Iar acestui scop îi slujeşte Acordul Schengen. Cei care, în mod conştient ori inconştient, slujesc acestor planuri, aşteaptă să vadă împotrivirea noastră la Acordul Schengen şi la îndosarierea electronică. Dacă nu ne vom opune cu hotărâre, vor înainta încet încet către deplina noastră “europenizare,” adică deplina îngrădire a Bisericii Ortodoxe şi a culturii Eline. Este grăitor faptul că eterodocşii din Grecia au primit cu bucurie Acordul Schengen şi buletinele electronice, din moment ce nu vor avea înscrisă (vizibil) şi apartenenţa religioasă.
   Să ajungem acum la numărul 666. Acest număr este, potrivit Apocalipsei, simbol al lui Antihrist, aşa după cum Crucea este simbol al lui Hristos. Nu este însă la fel ca alte simboluri numerice ale Apocalipsei, care se referă la limite de timp sau la numărul membrilor Împărăţiei lui Dumnezeu. Numărul 666 are legătură directă (este unit) cu persoana lui Antihrist, de aceea şi utilizarea lui are un alt fel de însemnătate în conştiinţa credincioşilor creştini. Faptul că este simbol şi nu însuşi Antihrist nu-i diminuează importanţa, de vreme ce este întrebuinţat cu scopul de a contamina şi a îngrădi pe creştini. Dacă nu este folosit cu aceste intenţii, de pildă la numerotarea clădirilor unei străzi foarte lungi, ori a paginilor unei cărţi, este un număr ca oricare altul şi de aceea nu creează probleme. Dacă este întrebuinţat însă cu intenţie, aşa cum se vede în cazul codurilor de bare, şi probabil pe viitoarele buletine electronice, atunci trebuie să fie condamnat de către orice creştin conştient. Întrebarea de ce insistă pe numărul 666 şi nu pe un alt număr dacă, aşa cum spun cei care-l folosesc, nu există nimic de ascuns, este uşor de pus. Vor, aşadar, să ne impună numărul 666, îndeosebi pe acte cu desăvârşire personale pe care le purtăm cu noi întotdeauna, aşa cum este buletinul de identitate.
   Zic unii fraţi că numărul 666 de pe buletin sau că posibila marcare pe mână sau pe frunte nu ne poate lipsi de pecetea de neşters a lui Hristos, pe care am luat-o prin Sfântul Botez şi Sfânta Mirungere. Adevărat, nu ne poate lipsi când ni se impune cu sila, adică atunci când suntem legaţi şi însemnaţi, ori dacă ni se lipesc forţat cartele elctronice. Când însă le primim cu voia noastră, atunci desigur că harul lui Dumnezeu se va îndepărta de la noi, deoarece nu L-am mărturisit pe Hristos şi deoarece, din laşitate, ori din interes, ori din indiferenţă, ori din împuţinare sufletească, am primit simbolul lui Antihrist.
   Cei ce spun mulţimilor că “nu contează numărul 666, luaţi buletinele electronice” nu se gândesc ce responsabilitate îşi asumă. Nu-şi pun problema că poate greşesc şi astfel devin autori morali ai apostaziei creştinilor.
   Nu vom primi buletinele electronice deoarece considerăm că înjosesc persoana umană. Cum să purtăm un act în care vor fi scrise o mulţime de informaţii despre noi pe care le vor putea citi alţii, chiar şi străinii, dar nu noi înşine, şi pe care vor putea, cu îndemânare, să le modifice în defavoarea noastră. Nu le primi nici datorită faptului că, având numărul 666, le considerăm ca o lepădare de Hristos. Nimănui nu-i este îngăduit să-şi pună în pericol mântuirea. Aici suntem sprijiniţi de părerile unor cuvioşi părinţi contemporani, care au scris asupra acestei teme.
   Fericitul Părinte Paisie (Aghioritul) scria în 1988:

   “Iarăşi, din păcate, câţiva “ştiutori” îşi vor îmbrobodi fiii duhovniceşti ca pe copiii mici, chipurile ca să nu se supere: “Nu contează, nu este nimic, ajunge doar să credeţi lăuntric!”, în timp ce îl vedem pe Apostolul Petru că s-a lepădat doar exterior de Hristos şi tot a fost lepădare. Aceştia se leapădă de sfânta putere a lui Hristos care le-a fost dată la botez: ”Pecetea darului Sfântului Duh”, prin primirea peceţii lui Antihrist, şi mai zic că îl au în ei pe Hristos!”

Pe această temă a fost categoric şi Fericitul Părinte Epifanie Theodoropulos:

“Dacă, aşadar, cu adevărat noile buletine poartă numărul 666, dacă acest număr va fi folosit dinadins, ca având legătură cu Antihrist, este de neconceput să purtăm asupra noastră simbolul său. Însă chiar şi dacă acest număr nu este pus intenţionat, adică drept simbol al lui Antihrist, ci ca un simplu număr între multe altele pentru că aşa ar prezenta unele avantaje matematice (uşurarea diferitelor calcule etc.) – facem doar o ipoteză, deoarece nu există nici un indiciu pentru aşa ceva – aceste buletine de identitate care ne provoacă sensibilitatea religioasă prin folosirea unui număr îndoielnic sunt, cu totul de neacceptat. Nu le vom primi.”

   De asemenea, sunt vrednice de însemnat şi cele spuse de Părintele Evsevie Vittis:

   “Să ştim noi înşine, şi să spunem şi altora că, de scrie cineva numele lui Antihrist pe pecete sau numărul său, 666, este acelaşi lucru! O spune şi Apocalipsa: “Cel ce are semnul sau numele fiarei, sau numărul numelui ei”./Apoc.13:17/ Prin urmare, nu există diferenţă între nume şi număr. Aceasta o spunem şi o subliniem deoarece câţiva zic că numărul 666 nu este nimic, e doar un simplu număr.
   Ei bine, la fel se întâmplă şi cu 666, aşa cum am subliniat. Cel ce primeşte acest număr blestemat se leapădă de Hristos, adică iese de sub stăpânirea Sa şi se uneşte cu diavolul. Merge cu cel de care s-a dezis la Botez. Aceasta nu o spunem din fanatism, ci o spune însăşi Scriptura. Că, acum, unii vor să-şi închipuie că Scriptura spune lucruri extremiste, fanatice, n-au decât. Noi vom asculta de Scriptură, nu de dânşii. Hristos S-a dăruit pentru noi în întregime, şi noi pe Dânsul Îl cinstim, şi pe nimeni altul. Pentru noi, orice spune Scriptura este de la Dumnezeu. Să punem, aşadar, pe acelaşi loc pe Dumnezeu şi pe oameni, oricine ar fi aceştia, oricât de importanţi şi de măriţi ar fi ei ?”

   După cum am fost înştiinţat, ministrul de externe, la o conferinţă televizată de presă, a spus că nu crede în existenţa diavolului. Este dreptul său de a crede ori a nu crede. Noi însă, precum şi milioane de greci ortodocşi, credem că există diavol, aşa cum învaţă Sfânta Evanghelie, şi îi cerem domnului ministru să ne respecte această credinţă.
   Însă nu există numai diavolul, există şi potenţiali Hitleri, Stalini, Enver Hodja etc. Este oare incertă primejdia de a apărea şi pe viitor astfel de oameni, găsindu-ne pe toţi gata legaţi, îndosariaţi ?”
   Mare parte a poporului nostru este profound neliniştită în această privinţă. Personal, cred că această nelinişte a poporului nostru trebuie să ne îngrjoreze. După părerea noastră, prin această nelinişte se exprimă conştiinţa Bisericii. De altfel, mulţi arhierei, clerici şi monahi se alătură poporului.
   De la conducătorii noştrii, aşteptăm să ne apere libertăţile, demnitatea persoanei şi să respecte principiile şi convingerile noastre religioase, iar nu să ne predea legaţi “ocrotitorilor” noştri Europeni. Astfel ar demonstra şi un spirit cu adevărat democratic.
   Oricum ar fi lucrurile, noi cu harul Dumnezeului Treimic, nu vom merge când după adevăratul Dumnezeu, când după Baal, aşa cum a făcut Vechiul Israil. Considerăm că pentru toţi dreptslăvitorii creştini este un prilej de a-L mărturisi pe Hristos, oricât i-ar costa, şi că astfel şi în zilele noastre va străluci iarăşi convingerea eroică şi martirică a ortodocşilor. Cred că Bunul Dumnezeu, Care îngăduie să trecem prin aceste ispite, va culege roade pentru Biserica Sa, schimbându-le din amare în dulci şi mântuitoare.

   Sfântul Munte Athos 12/25 iulie 1997

   Cititi va rog si:

UNIUNEA EUROPEANA si BABILONUL CEL MARE , mama desfrânatelor şi a urâciunilor pământului

Parintele PAISIE AGHIORATUL despre 666, cartele electronice, buletine electronice

VIDEO – Mari duhovnici despre actele cu cip: “NU LE LUATI!”. Daca de STALPII ORTODOXIEI nu ascultam, de cine atunci sa ascultam?

VIDEO (si transriptul): Parintele ADRIAN FAGETEANU despre ACTELE CU CIP. Inregistrare din AUGUST 2010!!! Nu indeamna doar SA NU LE LUAM, spune lucruri chiar cu mult mai grave …

Comentariul zilei (22.08.2010): Cei ce refuza BULETINELE CU CIP isi pun toata nadejdea in bunul Dumnezeu. A face concesii inseamna a nu avea credinta

Comentariul zilei (11.09.2010): AL CUI CHIP VA FI PE BAN? Cand vom face plati cu cartea de identitate electronica …

Importanta NUMELUI si raul ce-l reprezinta alipirea numelor de cate un NUMAR UNIC al sistemului antihristic

 

22 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. saccsiv said, on septembrie 15, 2010 at 5:58 pm

  Pentru o mai facila parcurgere a acestui blog, cititi va rog si “CUPRINS”:

  https://saccsiv.wordpress.com/about/

  Apreciază

  • el said, on septembrie 16, 2010 at 10:01 am

   frate ceea ce ne spune P.Gheorghe Kapsanis aici si impreuna cu Parintii pe care-i citeaza este atat de CLAR CONTRA luarii actelor acelora care astazi au aparut sub o forma si mai vicleana perfectionata cu cip inclus ,incat oricat de sofisti si farisei iscusiti ar fi unii NU POT sa nege acestea.
   De aceea singurul lor argument le ramane sa SUSTINA cu toate puterile sa-si desfasoare toata draceasca rastalmacitoare retorica ca sa insele oamenii iubitori de inselaciune ca actele biometrice N-AR AVEA 666;asta fac CONTINUU ne-fratii de la ric,pe asta pedaleaza la nesfarsit.Important e sa treca vremea si sa ia crestinii actele bletemate ,apoi mai vad ei ce „tâlcuiri” mai arunca in joc.
   Aducerea parerilor unui calugar ca Teofan de la Putna(un anume Tudor Popescu cam de 35-36 ani fost ASCOR-ist pe vremea studentiei cred ca la Fac de teologie din Bucuresti,pe care unii dintre noi il cunoastem din acele vremuri si care acum vorbeste poporului roman de la „inaltimea” celor cativa ani de calugarie si ale carui cuvinte sunt puse fara jena si fara nici o smerenie alaturi de ale marilor parinti si barbati duhovnicesti ca P.Adrian si P.Justin,P.Arsenie), la fel de ambiguu ca si ei, ca si cum acesta ar fi un sfant parinte de masura P.Paisie Aghioritul si parintilor batrani romani este de o futilitate rizibila.
   Dar asa sunt unii iubitori de „RAZBOI de cuvinte” si nepasandu-le nicidecum de Cel ce ne-a poruncit noua ca :”Ci cuvantul vostru sa fie :Ceea ce este da,da ;si ceea ce este nu,nu;iar CE ESTE MAI MULT DECAT ACESTEA DE LA CEL RAU ESTE.”
   Cand TOTI parintii spun SA NU LUAM ACTELE acelea si GATA atata discutie ;iar P.Arsenie subliniaza asta in ultimul sau interviu,ei parintii implineasc porunca Mantuitorului in vreme ce ceilalti inselatori continua cu justificari,sofisme,interpolari si alte rastalmaciri ,analize de cuvinte,de sisteme informatice ale cipurilor,s.a. baliverne impotriva oricarui bun simt.
   Tu frate sacciv poate ar fi fost bine sa faci ceva sublinieri si sa pui in bold cele mai importante din cuvintele acestui articol;macar ca si asa se vor gasi „tâlcuitori” si impotriva acestuia pe motive la fel de pernicioase ca acelea cu care-i sunt contestate(de 3 barbati cu „autoritate”duhovniceasca insurati cu copii si abia trecuti/sau nu de 30 petrecuti in „asceza” virtuala) si cuvintele Cuviosului Parinte Paisie Aghioritul ca s-ar referi la realitati diferite de ce intampinam noi astazi.Si apoi fiecare este liber sa-si „gramadasca „invatatori dupa mintea lui ,astazi nu le mai plac unora cuvintele parintilor CLARE si cauta sofisme si justificari.
   Eu am hotarat sa nu mai comentez.
   Dumnezeu sa te lumineze frate,sa te intareasca si sa-ti dea har sa marturisesti Adevarul.

   Apreciază

   • saccsiv said, on septembrie 16, 2010 at 11:41 am

    el

    De ce te-ai hotarat sa nu mai comentezi? Sunt multi ale caror postari sunt de un real folos. Tu insa esti printre cei remarcabili. Fiecare articol isi mareste posibilitatea de informare si trezire tocmai datorita unor comentatori.

    Apreciază

  • el said, on septembrie 16, 2010 at 5:25 pm

   @saccisv

   of frate,multumesc de pretuire dar eu nu simt deloc ca e asa.Nu mai comentez pentru ca vad ca e inutil,ca oricat te-ai osteni sunt unii care nu vor sa priceapa,am impresia ca cei ce au constiinta sensibila si har au inteles si n-are rost sa le repeti ceea ce stiu deja iar ceilalti NU VOR sa inteleaga,iubesc compromisul si intortocherile de gandire de aceea e risipa de timp si osteneala sa spui si eu ceva.Iarta-ma dar tu ai o tarie de a persista in lucrarea aceasta care mie imi lipseste si pentru care te admir si te sustin.

   Ce vrei tu mai mult,cand parintele Staret Gheorghe Kapsanis spune clar E LEPADARE luarea actelor pentru ca ,citez: „Numarul 666 are legătură directă (este unit) cu persoana lui Antihrist, de aceea şi utilizarea lui are un alt fel de însemnătate în conştiinţa credincioşilor creştini. Faptul că este simbol şi nu însuşi Antihrist NU-I DIMINUEAZA importanţa, de vreme ce este întrebuinţat cu scopul de a contamina şi a îngrădi pe creştini” si apoi faptul ca actele de identitate reprezinta persoana noastra si de aceea :”Vor, aşadar, să ne impună numărul 666, îndeosebi pe acte cu desăvârşire personale pe care le purtăm cu noi întotdeauna, aşa cum este buletinul de identitate” ca sa ajunga sa NE SPUNA CLAR ca admiterea lui pe acte (sau in corp)este LEPADARE cand zice ca
   :”Zic unii fraţi că numărul 666 de pe buletin sau că posibila marcare pe mână sau pe frunte nu ne poate lipsi de pecetea de neşters a lui Hristos, pe care am luat-o prin Sfântul Botez şi Sfânta Mirungere. Adevărat, nu ne poate lipsi când ni se impune cu sila, adică atunci când suntem legaţi şi însemnaţi, ori dacă ni se lipesc forţat cartele elctronice. Când însă le primim cu voia noastră, atunci desigur că HARUL LUI DUMNEZEU SE VA INDEPARTA DE LA NOI , deoarece NU L-AM MARTURISIT PE HRISTOS şi deoarece, din laşitate, ori din interes, ori din indiferenţă, ori din împuţinare sufletească, am primit simbolul lui Antihrist”_______

   iar altii(ric &comp. a caror masura duhovniceasca si dicernamant e de necomparat cu cele ale parintilor) se prefac ca nu-i priveste si ei sunt ok cu actele alea pe motiv ca n-a aparut in persoana fizica Antihrist si nici nu te pune nimeni cand le iei sa zici o formula de lepadare de Hristos ; si fac ca fariseii din vremea Mantuitorului care se legau de forme si conformari la forme.
   Cand Parintele Paisie Aghioritul spune CLAR:”Aceştia SE LEAPADA de sfânta putere a lui Hristos care le-a fost dată la botez: ”Pecetea darului Sfântului Duh”, prin primirea peceţii lui Antihrist, şi mai zic că îl au în ei pe Hristos!”___i___ar ei(ric si compania) „tâlcuiesc” ca n-are nimic,nu e lepadare(minciuna sfruntata) pe motiv ca parintele vorbea de buletinul de atunci ,acum e alta situatie si MINT si REPETA LA NESFARSIT ca nu are 666 actul biometric ,devine inutila orice incercare de a-i aduce pe unii oameni la o intelegere sanatoasa,pentru ca ei iubesc minciuna si basmele inselatorilor,si-i asculta pe aceia.
   Toate aceasta lupta evidenta IMPOTRIVA ADEVARULUI mi se pare jalnica si ma minunez de orbirea si dragostea de minciuna a unora,incat ma gandesc ca ori pe tema asta ori pe altele ,daca harul Duhului Sfant care vorbeste prin parinti si sfinti nu i-a convins,eu pacatosul n-are rost sa-mi ocup timpul cu asa ceva.Iarta-ma frate si tu si toti cititorii acestui blog.

   Dumnezeu sa fie cu tine si cu toti cei ce-L iubesc si slujesc neratacit pe Hristos totdeauna.

   Apreciază

   • agerstress said, on septembrie 16, 2010 at 6:45 pm

    Mai intai fratele nostru care-si spune „iustin” acum si tu?
    Fratilor, ati aratat ca aveti un cuvant de spus, ce se intampla de va intoarce din drum cu atata usurinta? La amandoi va recomand sa recititi si daca e nevoie nu doar odata capitolul biblic care se refera la proorocul Iona. Am repetat aproape obsesiv tema proroocului Iona deoarece este atat de actuala. Nu va lasati afectati de cei ce trebuie sa cada ci fiti stimulati de cei ce trebuie salvati. Sunteti in oastea Celui ce nu poate fi biruit, nu trebuie sa acceptati biruinta oricat de evidenta vrea ea sa para, nici sub taisul sabiei sa n-o acceptati. Asta e credinta! Nu trebuie sa vezi ca sa crezi si nici ceea ce vezi nu trebuie sa-ti tulbure credinta. Fii orb fata de cei ce nu vor sa vada, macar ca spun ei ca pot vedea si fii inainte vazator pentru cei orbi dar care vor sa vada si cauta catre cel ce vede!
    Doamne ajuta!

    Apreciază

   • el said, on septembrie 16, 2010 at 8:37 pm

    @agerstress

    frate dragostea ta ma sileste sa-mi calc iarasi cuvantul ca sa ma justific.Sf Prooroc Iona era trimis de Insusi Dumnezeu,eu sunt un om pacatos care am vorbit din ravna mea lipsita de viclesug ceea ce am crezut si marturisit dupa puterea mintii mele ca ar fi corect,nu ma vad deci obligat sa persist in aceasta caci am vazut ca nu da roade din cauza neputintei mele.De acum nu voi mai face ceva de acest gen decat silit de Dumnezeu Insusi,si stiu ca nu toti sunt apostoli ori inavatori.Si nu sunt deloc tulburat in nici un fel pentru ca stiu ca Adevarul nu are nevoie de aparatori,nici de mine, caci este mai tare ca toate,nici nu poate fi ascuns oricat de mestesugita ar fi minciuna.Iar la nevoie si daca vom fi vrednici Hristos va scoate in Biserica alti Sf.Grigori Palama,Sf.Maximi Marturisitori ori mucenici,iar daca nu Biserica va merge in pustie si inselatorii se vor pierde;noi sa ne rugam sa fim parte din Ea si madulare ale lui Hristos pana la sfarsitul veacului si in vesnicie.
    Si de acum este vremea de care zice Sf Ioan Teologul:”Cine e nedrept ,sa nedreptateasca inainte .Cine e spurcat,sa se spurce inca.Cine e drept,sa faca dreptate mai departe.Cine este sfant,sa se sfinteasca inca.”Iti multumesc pentru incredere si pentru raspunsurile pe care mi le-ai dat intr-una din zilele trecute.
    Dumnezeu sa te ajute si sa te mântuiasca.

    Apreciază

 2. Ortodox pe stil vechi said, on septembrie 15, 2010 at 7:31 pm

  Fac o conparatie .Sarpele la inselat pe Adam in Rai tot asa vine si Sistemul sanitar care are sigla un sarpe si de la anul ne ispiteste cu Actul de sanatate cu cip .Oare de data aceasta Adam va manca din acest sistem viclean.?Dumnezeu sa ne lumineze inimile si mintile sa putem sa mergem pe acest drum anevoios si bine placut de Dumnezeu.

  Apreciază

 3. fanu said, on septembrie 15, 2010 at 7:51 pm

  Ce mai poţi să spui în plus la cele afirmate?

  eu le trimit fain frumos plicu înapoi ălora de la sănătate iar vineri voi avea buletinul vechi valabil pe 10 ani aşa că dacă vin după 10 ani cu biometricu tot NU am să le spun; n am nici un chef să fiu scanatu lu „peşte prăjit” c aşa vor ei

  Apreciază

  • agerstress said, on septembrie 16, 2010 at 7:14 pm

   Si eu am aceeasi solutie pentru „cardul de sanatate”: plic timbrat corespunzator si RETUR. In privinta asigurarii de sanatate avem dreptul sa dam in judacata statul roman si toate sansele sa castigam deoarece avem dreptul sa beneficiem in mod neconditionat de serviciile pentru care platim. Am cugetat mult pe tema aceasta, inca de pe vremea cand saccsiv postase un articol in legatura cu acest subiect. Nu am vrut atunci sa dau o solutie pripita iar articolul respectiv pare sa fi intrat in momentul de fata intr-un con de umbra (cam greu de gasit in „index” iar pe „RSS feed” nu mai apare deoarece au aparut articole proaspete si nici in „top articole” nu apare datorita slabei interactiuni cu cititorii – mea culpa in ceea ce ma priveste).
   Aici era: https://saccsiv.wordpress.com/2010/09/09/sistemul-ne-va-aduce-cardul-national-de-sanatate-acasa-de-la-1-ianuarie-2011-prin-posta-ce-vom-face/

   Cu buletinul nu stiu daca merge asa cum spui…

   Apreciază

   • saccsiv said, on septembrie 17, 2010 at 3:10 am

    agerstress

    Alta data sa intri la „Cuprins” (https://saccsiv.wordpress.com/about/) si faci o cautare (ctrl + F) dupa un cuvant cheie, sa zicem „card” sau „sanatate”.

    In cazul in care, acel cuvant cheie nu stii daca in titlu il vei gasi la singular sau plural sau articulat, etc., scrii la ctrl F doar primele litere.

    Apreciază

 4. Iones said, on septembrie 15, 2010 at 8:15 pm

  Portalul de 500.000.000 €, e-Romania, a disparut ?
  500 de milioane de euro este valoarea totală a proiectului.

  DA 500 de miliaone de euro 500.000.000 € ati vazut bine !!!!

  http://www.ziarulring.ro/stiri/19977/portalul-de-500000000–e-romania-a-disparut

  Pentru o asemenea porcariii exista bani, insa pentru orice altceva nu mai sunt bani, bugetul nu mai are, suntem in criza vai de noi ce ne facem….

  Apreciază

 5. Iones said, on septembrie 15, 2010 at 8:24 pm

  Deci prin urmare trebuie sa strangem 500.000.000 € cat mai repede si de asta Romania este in criza…

  Toma Cimpeanu, seful proiectului e-Romania: Inca aproximativ 500 milioane euro se vor duce in proiectul e-Romania in perioada 2014-2017 ….

  http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-7192184-audio-toma-cimpeanu-seful-proiectului-romania-inca-aproximativ-500-milioane-euro-vor-duce-proiectul-romania-perioada-2014-2017.htm

  Apreciază

 6. rica said, on septembrie 16, 2010 at 6:59 am

  saccsiv publicarea canoanelor e ceva EXTRAORDINAR,eu am avut o carte cu canoanele si explicatia lor era pentrustudii teologice din 1905(parca) si am dat o unui preot care zice ca a pierdut o asa ca daca gasesti ceva valabil in legatura cu ce nu are voie sa manace crestinul dar si canoane si tot ce spun sfintii sant sigur ca va fi de folos!!! ca sa te fac sa zimbesti imi zicea cineva ca broasca nu ai voie sa maninci dar picioare de broasca da!! mai ales acum cu invazia de placeri orientale..

  Apreciază

 7. Tardea Raluca Diana said, on septembrie 16, 2010 at 1:44 pm

  Foarte multi indivizi mononeuronali aduc argumente „teologice” numai ca sa se „aranjeze” in lumea aceasta desarta,dupa cum afirma si Cuviosul Paisie Aghioritul.Evident ca nu exista scuze!De teorii puerile tip pro-cip sunt satula,insa mai grav este ca BOR nu ia atitudine oficiala in privinta actelor biometrice si se stie de ce.Multi cetateni ai Romaniei sclavagiste(neocomuniste) NATO si UE,fierti ca niste macaroane,fara coloana vertebrala,obsedati de distractii si fantezii sexuale si alte „libertati”(gen libera circulatie in spatiul Schengen) se scuza „teologic” prin a „nu judeca aproapele”,fiindca de fapt acestia accepta indosarierea,complacandu-se in comoditatea lor ieftina de trei „euroi gauriti”. Multi,din pacate,se complac in mizeria actelor biometrice.Daca secera si ciocanul,simbolul bolsevic a patruns in retina multor romani,acum se urmareste „implementarea” pentagramei antihristice in inima(pornind de la muzica pana la arta vizuala).Rusine sa le fie celor ce adopta politica strutului!!!

  Apreciază

 8. mircea said, on septembrie 16, 2010 at 3:47 pm

  Pai cat de pervers e diavolul se stie de la inceput. Vezi cazul Eva.
  Intai intra in vorba cu ea facind pe nestiutorul :” Dumnezeu a zis el, oare, sa nu mincati roade din orice pom din rai? Iar femeia a zis catre sarpe: ” Roade din pomii raiului putem minca; numai din rodul pomului din mijlocul raiului ne-a zis Dumnezeu „sa nu mincati din din el, nici sa va atingeti de el, ca sa nu muriti!””. Atunci sarpele a zis catre femeie” Nu, nu veti muri! dar Dumnezeu stie ca in ziua in care veti minca din el vi se vor deskide okii si veti fi ca Dumnezeu, cunoscind binele si raul”. De aceea femeia, socotind ca rodul pomului e bun de mincat si placut okilor la vedere si vrednic de dorit, pt ca da stiinta, a luat si a mincat si a dat barbatului sau si a mincat si el”
  Deci, iata etapele caderii.
  1. intri in dialog cu diavolul pe o tema care nu ai ce sa mai comentezi. Stii clar ce nu trebuie facut.
  2. diavolul te abureste, dar nu la modul direct, pe problema, ci din „lateral”, indirect.
  3 Stii ca nu ai voie, dar iti gasesti justificari; e gustos, e frumos, e de dorit ca da stiinta…
  4. Faci ce nu trebuie.
  Atentie, ca zice Dumnezeu „…nici sa-l atingi”.
  Cam asa e si cu toata discutia cu cipuri, acte biometrice si implanturi.

  Apreciază

 9. agerstress said, on septembrie 16, 2010 at 7:53 pm

  Cuvintele Parintelui Gheorghe Kapsanis, asa cum au fost spuse, au puterea de a „desfiinta” o intreaga turma de lupi in piei de oi. Pur si simplu puneti-le aceste cuvinte in fata si imediat vor simti si „flacarile” sub talpi. Poate se vor eschiva unii: „el se adreseaza grecilor, noi suntem romani…” In foc vei fi tot una grec, rus, evreu sau roman, plugar, popa sau ministru.

  Apreciază

 10. vasilica said, on septembrie 16, 2010 at 8:54 pm

  Crestini luati aminte sa nu va amageasca careva cu profetii si false minuni si sa primiti semnul deavolului 666 care inseamna lepadarea de Hristos si de botez si unirea cu satan.Iar unul din semnele purtatoare ale numarului fiarei 666 este si sistemul de codificare prin linii care astazi se poate vedea pe mai toate produsele ce vin din occident.Noi ne facem datoria de crestini dezvaluind si credinciosilor romani planurile diabolice ce s-au pus in miscare la nivel MONDIALCea mai mare si omoratoare de suflet lucrare pentru crestini,va fi insemnarea cu semnul lui Antihrist 666 sau cu sistemul de codificare prin linii.Dupa insemnare nu va mai fi mantuire pentru crestini.Semne distincte ale lui 666 in zilele noastre :Sf.EFREM SIRU profeteste ca in vremurile de pe urma toti vor tine semnul lui 666,si profetia s-a implinit. toti tinem in mainile noastre vederea prefacuta a permiselor OA…care poarta semnul lui Antihrist 666 de asemenea putam in mainile noastre marfuri si produse insemnate cu sistemul liniat de codificare.Nu intamplator chiar sub 666 este reprodusa Biserica Sf.Apostoli din Calamos,care a fost distrusa din temelii de recentul cutrmur din septembrie 1986.Noul buletin de identitate,care poarta numarul si sistemul liniat al lui Antihrist,va avea pe el fotografia si semnatura noastra.Asadar aicea va fi dilema,fiindca primirea constituie acceptarea si recunoasterea lui Antihrist fare cuvinte.Vrednicul de URA si satanicescul buletin cu sistemul liniat de cdificare este dublu si codifica datele de identitate.Asadar crestini cand veti auzii pe preoti ca marturisesc cu indiferenta despre 666,sa sti ca acestia vor porni cu Antihrist si va vor prigonii cu multa manie.Atunci sa nu primesti sfat de la un astfel de diacon,preot sau arhiereu care iti va zice sa primesti 666.Unii ca acestia te vor indruma spre osanda vesnica,si nu vor mai lucra in numele lui Dumnezeu,ci vor fi reprezentanti ai satanei.Hristos are grija de mantuirea si informarea crestinilor prin mobilizatorii Bisericii Lui,dotati cu vocatie de sus.Refuzul insemnarii cu 666 constituie cea mai mare marturisire si deschide larg portile raiului,se va face ,asadar Sfantsi Mostenitor al Imparatiei cerurilor,iar daca se lasa convins si-l va primii se va osandii impreuna cu diavolii in munca vesnica .Extras din cartea NU VA LEPADATI DE HRISTOS ..NU VA INSEMNATI CU 666.

  Apreciază

  • baltag66 said, on ianuarie 1, 2015 at 11:59 pm

   Greu este să-L mărturisești pe Hristos ne-primind nici un act care ar conține coduri de bare sau cip deoarece ți se taie căile de acces la servici,la utilități;te leagă de mâii și de picioare cum s-ar zice.Plus de asta familia ta care de cele mai multe ori nu vrea să înțeleagă sau chiar nu înțelege și/sau nu crede astfel de explicații.Sfinții Părinți spun că chinul cel mai mare al creștinului este acela că membrii familiei sale nu împărtășesc aceeași temere cu creștinul temător pe bună dreptate și casnicii bunului creștin îl părăsesc pe acesta,așteptând să se supună sistemului antihristic cu toate impunerile acestuia,numai pentru a mai beneficia de câțiva ani de trăit pe pământ.Acesta este cel mai mare chin.Despărțirea poate pentru totdeauna de membrii familiei.Noi avem o misiune sfântă,aceea de a-L mărturisi cu orice preț pe Hristos! Iar despre casnicii noștri, ,,să dea Domnul ca cei ce nu pot face față cu succes împotrivirii acestui sistem antihristic ce-și va ipune pecetea,să fie miluiți și iertați înaintea casnicului lor! Amin!

   Apreciază

 11. […] Părintele Arhimandrit Gheorghie KAPSANIS stareţul Mânăstirii Grigoriu din Sfântul Munte ATHOS d… […]

  Apreciază

 12. […] Părintele Arhimandrit Gheorghie KAPSANIS stareţul Mânăstirii Grigoriu din Sfântul Munte ATHOS d… […]

  Apreciază

 13. […] Părintele Arhimandrit Gheorghie KAPSANIS stareţul Mânăstirii Grigoriu din Sfântul Munte ATHOS d… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: