SACCSIV – blog ortodox

Mitropolitul Nicolae din Filipupoleos (Patriarhia Bulgariei): „Declaraţia lui ELTON JOHN reprezintă o BLASFEMIE”

Posted in blasfemie, ELTON JOHN, Mitropolitul Nicolae din Filipupoleos by saccsiv on februarie 23, 2010

   Citez din articolul Mitropolitul Nicolae: „Declaraţia lui Elton John reprezintă o blasfemie”:

[nikolaos-boulgaria.jpg]

   Iată mai jos reacţia puternică pe care a exprimat-o mitropolitul Nicolae din Filipupoleos (Patriarhia Bulgariei) faţă de declaraţiile provocatoare ale compozitorului de muzică pop Elton John pe care acesta le-a făcut într-un interviu în ziarul „Parade” din Statele Unite ale Americii.
   Declaraţia provocatoare a lui Elton John spune următoarele: „Cred că Iisus a fost un gay milostiv, un homosexual foarte deştept care a înţeles problemele oamenilor”.
   Reacţia mitropolitului Nicolae din Filipupoleos a apărut imediat, caracterizînd declaraţia lui Elton John ca fiind: Blasfemie.
   În mod concret, mitropolitul Nicolae a subliniat că: „Declaraţia lui Elton John este blasfemie. Aceasta este o provocare şi o mare ispită pentru creştinii din întrega lume, mai ales astăzi, cînd parcurgem prima săptămînă a Postului Mare, cînd toţi credincioşii se căiesc şi se curăţă de păcatele lor”.
   „În opoziţie cu omul acesta, care se mîndreşte cu păcatele lui şi nu se referă la orice om, ci la Iisus Hristos, despre care Evanghelia spune „Şi voi ştiţi că El S-a arătat ca să ridice păcatele şi păcat în El nu este” (I Ioan 3:5), a continuat mitropolitul Nicolae.
   De asemenea, mitropolitul Nicolae a declarat: „Faptul că mijloacele mass-media scot în evidenţă astfel de concepţii denaturate, arată cît de adînc s-a scufundat lumea de astăzi în păcat, dar şi cît de mult a scos din viaţa ei adevărul real.

   Concubinajul este păcat, dar cel mai greu păcat este homosexualitatea”.
   Concluzionînd, mitropolitul Nicolae a subliniat faptul că: „Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: Nici desfrînaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii, Nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu” (I Corinteni 6:9-10)
   Traducere E.T. după: romfea

   Cititi va rog si:

STARPITURI – Elton John: IISUS ERA HOMOSEXUAL

Anti crestinismul revistei TABU nu are limite …

STARPITURI: EVREUL Larry David urineaza pe o pictura reprezentandu-l pe Iisus Hristos, intr-un serial HBO. Altii fac piese de teatru in care-L descriu pe Mantuitor homosexual …

VIDEO: Care este motivul pentru care PAVEL CORUT, varfurile masoneriei, yoghinii sau adeptii new age, NEAGA EXISTENTA DRACILOR si ca IISUS HRISTOS ESTE FIUL LUI DUMNEZEU?

   Ce altceva mai promoveaza sodomitul, gasiti la:

VIDEO: Premiile Grammy 2010. Ce SIMBOLURI recunoasteti la Beyoncé si Lady Gaga?

Articolul zilei (23.02.2009): MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU: “Ecumenistilor si tuturor ereticilor, ANATEMA!”

Posted in ANATEMA, ECUMENISM, ECUMENISMUL, EREZIE, Mitropolitul Serafim de Pireu, RAZBOI INTRU CUVANT by saccsiv on februarie 23, 2010

   Reiau integral articolul MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU: “Ecumenistilor si tuturor ereticilor, ANATEMA!” al fratilor de la RAZBOI INTRU CUVANT

Mitropolitul Serafim de Pireu, în mijlocul Bisericii, a făcut ceea ce trebuiau să facă de mult timp toţi episcopii noştri :

În cadrul slujbei Sinodiconului Ortodoxiei, ieri, Duminica Ortodoxiei 2010, Mitropolitul Serafim de Pireu a rostit anatema Părinţilor Bisericii asupra papistaşilor, protestanţilor, dar a şi tovarăşilor lor ecumenişti.

“Ecumeniştilor şi tuturor ereticilor, ANATEMA!”,

au fost cuvintele care au ieşit de pe buzele mărturisitorului ierarh şi s-au auzit în toată lumea prin postul radiofonic al Bisericii de Pireu.

Să se sfinţească gura ta, părinte Serafim, mulţi ani facă ţie Domnul Dumnezeu!

Felicitări Mitropolitului de Pireu! Vrednic este!

Felicitări Mitropolitului de Pireu pentru că ţine calea împărătească, calea de mijloc pe care ne-o recomandă Sfinţii Părinţi, iar în lupta împotriva ecumeniştilor este în prima linie, luptând şi răspunzând mereu cu „prezent”, iar pe schismatici şi dizidenţi îi pune la respect. Exact cum Hristos aşteaptă de la episcopii Săi să acţioneze.

Să avem rugăciunea Înaltpreasfinţiei Voastre, Stăpâne, iar Dumnezeu să vă dea luminare şi curaj să mărturisiţi cu aceeaşi înţelepciune şi îndrăzneală Credinţa noastră!

I.F.

Vezi si comentariul nostru la atacul Patriarhului ecumenic Bartolomeu impotriva marturisitorilor ortodocsi din… Pastorala din Duminica Ortodoxiei.

Pentru a preintampina previzibilele consternari ale unora mai putin familiarizati cu Ortodoxia, legate de termenul “Anatema” si de folosirea lui in cadrul Sinodiconului Ortodoxiei, va rugam sa cititi:

Spun unii: dar oare nu s-ar cuveni să arătăm dragoste creştinească şi să lepădăm de la noi acest aspru cuvânt – anatema?

Auziţi înşelare: oameni păcătoşi, oameni plini de patimi, cred că pot fi mai plini de dragoste decât Sfinţii Părinţi care i-au anatemizat pe eretici. Oameni care sunt lipsiţi de dreaptă-vieţuire vor să arate dragoste faţă de cei care sunt străini Trupului lui Hristos. Dar această ispită nu este deloc nouă. Încă înaintea primului Sinod Ecumenic Sfântului Petru al Alexandri­ei i se cerea să îl ierte pe Arie şi să ridice anatema pe care o dăduse asupra acestuia. Să luăm aminte la răspunsul pe care l-a dat prealuminatul arhiereu atunci când se afla întemniţat pentru că l-a afurisit pe Arie: „Cum îmi ziceţi voi să mă înduplec la rugăciunile voastre şi să îl iert pe Arie care nu a vrut să asculte învăţătura mea şi să îşi vie în simţire? Dacă l-am afurisit, aceasta n-am făcut-o de la mine, ci prin voia lui Hristos Dumnezeul meu, Care mi S-a arătat noaptea. Căci rugându-mă după obiceiul meu, fără de veste a strălucit în temniţă o lumină mare şi L-am văzut pe Domnul meu Iisus Hristos în chip de tânăr ca de doisprezece ani, iar faţa Îi strălucea mai mult decât soarele, încât nu-mi era cu putinţă a căuta spre slava cea negrăită a feţei Lui. Şi era îmbrăcat cu o cămaşă albă de in, însă ruptă de sus până jos, pe care o strângea la piept cu amândouă mâinile, acoperindu-şi goliciunea Sa.

Văzând eu acestea, a căzut asupra mea frică şi spaimă şi cu multă temere, rugându-mă Lui, am zis: „Mântuitorule, cine ţi-a rupt haina?” Iar Domnul a răspuns: „Arie cel fără de ruşine mi-a rupt-o, căci a despărţit de Mine pe poporul pe care l-am câştigat cu sângele Meu! Păzeşte-te ca să nu-l primeşti în sânul Bisericii, pentru că are viclene şi rele gânduri asupra Mea şi asupra poporului Meu. Şi iată că vor să te roage să îl ierţi. Dar tu să nu-i asculţi şi să nu primeşti în turmă un lup în chip de oaie.”

Aşa i-a vorbit Mântuitorul Sfântului Petru al Alexandriei, şi dacă ne-ar vorbi nouă astăzi ne-ar spune acelaşi lucru: să nu ne lăsăm prinşi de ispita falsei iubiri faţă de cei care surpă Biserica lui Hristos.

De mare folos îi este sufletului meu descoperirea aceasta a Sfântului Petru… Şi uneori, când sunt ispitit de vrăjmaş să fiu mai înţelegător cu ereticii, cu cei care cred în reîncarnare sau fo­lo­sesc tot soiul de bioenergii, mă reped şi mai citesc o dată Viaţa acestui sfânt. Şi de fiecare dată îmi dau seama că nu am dreptul să fac compromisuri în ceea ce priveşte toleranţa faţă de eretici.

Ni se cere să avem dragoste faţă de cei rătăciţi… Dacă nu am avea dragoste nu ne-ar durea că se află de­par­te de Hristos. Eu, în nevrednicia mea, am mare dra­goste faţă de protestanţii care nu cinstesc icoanele. S-ar putea spune că am dragoste faţă de iconoclaşti. Nu e dragoste mai mare decât a le dori tot binele cu putinţă, adică a le dori fericire veşnică. Or, pentru a ajunge la aceasta, trebuie ca ei să facă parte din trupul lui Hristos, care este Biserica. Atât de mult îi iubesc pe toţi iconoclaştii încât mă rog pentru ei să primească adevărul dreptei credinţe.

Astăzi, în Duminica Ortodoxiei în care se prăznuieşte biruinţa apărătorilor icoanelor, aş striga cu glas mare: „Să vină iconoclaştii de tot felul şi să cadă la picioarele lui Hristos, mărturisindu-şi rătăcirile”. Da, Biserica are dragoste faţă de toţi ereticii care vor cu adevărat să mear­gă pe calea mântuirii. Dar dragostea nu are părtăşie cu minciuna şi nici un eretic nu va putea simţi dragostea Bisericii până nu se leapădă de înşelare.

Totuşi, să nu uităm că Hristos nu a venit pe pământ ca să împartă anateme şi să-i osândească pe păcătoşi. Nu Acesta este Hristosul în Care au crezut Sfinţii Părinţi. Hristos a venit nu pentru cei drepţi, ci pentru cei păcătoşi. Nu a venit numai pentru poporul iudeu, ci pentru toate neamurile. Nu există păcătos care să nu poată dobândi iertarea şi nu există eretic care să nu poată fi primit în Biserică dacă se pocăieşte de păcatul ereziei.

Cine crede că rezumatul învăţăturii bisericeşti stă în cuvântul „Anatema!” se află el însuşi în rătăcire. Cine cre­de că simbolul Bisericii este sabia se înşeală. Biserica este balsam, Biserica este leac pentru suflet. Nu Biserica îi osândeşte pe eretici, ci ei înşişi se supun osândei atunci când se rup de bunăvoie de Trupul lui Hristos. Biserica doar constată ruperea, doar observă rana care sângerează. Şi de fiecare dată când se ros­teşte cuvântul „Anatema!”, se rosteşte ca un semnal de alar­mă asupra faptului că cineva alege calea întunericului. Aşa cum vă rog să aveţi grijă de fraţii voştri căzuţi în erezie şi să le spu­neţi adevărul Bisericii, aşa vă rog şi să nu vă puneţi stavilă între ei şi Hristos, ca să nu ajungeţi precum fariseii din Evanghelie.

Principalii vorbitori au fost parintele Theodoros Zisis, parintele Gheorghios Metalinos, parintele Iosif, staretul manastirii Xiropotamu. Au fost reprezentanti stareti ai manastirilor, schiturilor si chiliilor din Sfantul Munte Athos,  cat si a manastirilor de pe teritoriul Greciei, protoprezbiteri si preoti din toate eparhiile.

Iata care sunt punctele principale pe care eu le-am notat:

1. Nu intra nici o tara in UE daca nu se inchina la papa; de aici putem intelege reactiile ciudate (aplecate spre ecumenism) ale unor ierarhi din Serbia si Hertegovina.

2. Ecumenistii au ca tinta sa fie recunoscuti episcopii Romano Catolici ca si Episcopi Ortodocsi!

3. Se fac canonizari  ”politically corect” cum este Hrisostom de Smirna care se stia ca este mason (in momentul in care Sinodul Greciei a anatematizat masoneria trebuia sa specifice ca aducerea masonilor la Ortodoxie sa se faca prin Mirungere cu lepadarile de rigoare!) Kazantakis a fost afurisit de Biserica, dar anul trecut i s-a savarsit slujba parastasului! Masoneria propovaduieste o credinta crestina fara Hristos (hai mai bine sa vorbim despre mediu), apoi face prozelitism masonic cu emblema patriarhului Bartolomeu! Inceputul l-a facut Meletie Metaxachis (mason) care a facut prima miscare anatematizata de Biserica – schimbarea mineologului!

4. Asupra Patriarhului Georgiei s-au facut presiuni enorme ca sa reintre in CBM, si sa anuleze hotararile Sinodului Georgian in privinta neacceptarii miscarii ecumeniste  de catre Biserica Georgiana. Aceste presiuni au fost exercitate constant de catre Patriarhul Ecumenic de la Constantinopol!

In ultima faza, Patriarhul Ilias al Georgiei, necedand presiunilor, a fost chemat la Constantinopol pentru o intrevedere cu Partiarhul Bartolomeu ”intre patru ochi”. Patriarhul Bartolomeu i-a cerut ca intrevederea sa se faca numai cu un traducator din partea Patriarhiei Ecumenice, dar Patriarhul Ilias nu a acceptat decat cu conditia ca si el sa aiba traducatorul lui, din partea bisericii Georgiene. In cele din urma intalnirea celor doi intaistatatori a avut loc la Istanbul avand fiecare cate un traducator.

Iata care a fost scopul aceste foarte scurte intrevederi, dar de o insemnatate colosala: Patriarhul Bartolomeu ii spune Patriarhului Georgiei urmatorul mesaj:
Daca nu veti intra din nou in CMB veti avea ca tara probleme mari!

Desi aceasta intalnire a fost considerata de Patriarhul Bartolomeu foarte secreta, Patriarhul Ilias a facut-o publica, avand ca martor pe traducatorul georgian care la insotit la intalnire!

Stim care au fost evenimentele care au urmat apoi in Georgia, care au adeverit spusele Patriarhului Bartolomeu! Totodata, dupa aceasta intrevedere Patriarhul Georgiei va fi otravit, dar scapat prin Ajutor Dumnezeiesc de moarte!

5. Pe data de 29 aprilie 2010 in Pireu, in stadionul Irinis kai Filias va fi gazduit simpozionul ” locul episcopului Romei in Biserica” (in pridvor pentru a i se face lepadarile) cu binecuvantarea Mitropolitului Pireului Serafim. Acesta va fi facut ca un raspuns Ortodox la ceea ce s-a tinut in Cipru si va urma sa se desavarseasca la Viena!

Un Post Binecuvantat,
Pr. M.

*Nota noastra (Razboi intru Cuvant), si in urma discutiei cu unele persoane care cunosc ceva mai multe detalii:

1. Ideea de la primul punct este formulata lapidar si poate genera confuzie, in sensul in care se poate crede ca toate bisericile ortodoxe din statele membre UE sunt deja inchinate Papei si depind de acesta, ceea ce, evident, nu se intampla, caci am avea o unire de facto si de iure cu Vaticanul. Ceea ce s-a vrut sa se spuna este ca procesul integrarii europene este insotit si conditionat de procesul ecumenismului si al apropierii de Vatican. De aici se inteleg presiunile mari la care sunt supuse bisericile ortodoxe din tarile care sunt in UE sau care vor sa intre (cum e cazul Serbiei). Fara o atitudine “deschisa” fata de Papa, fara concesii si o “determinare” in a promova unirea cu catolicii, o tara ortodoxa nu are “sanse” sa intre in UE. Acest lucru este foarte sugestiv insa pentru relatiile dintre euro-masoni si Papa…

2. La al doilea punct, formularea este usor confuza. Nu se pune problema ca  episcopii catolici sa fie recunoscuti drept ortodocsi, ci, prin recunoasterea de catre ortodoxia apostata a primatului si jurisdictiei romane, automat ei vor deveni de acelasi rang. Insa deja se pregateste terenul prin numirea episcopilor catolici de catre ai nostri cu titulaturi prin care le recunosc, de fapt, apartenenta la aceeasi Biserica: (vezi aici adresarea PF Daniel: “Inalt preasfintite Parinte Mitropolit…”, dar asta este o practica devenita curenta la toti ecumenistii, incepand cu Patriarhul ecumenic sau cu teologul sau de curte, Zizioulas).

3. Se pare ca totusi  nu Hrisostom al Smirnei a fost canonizat, ci era vorba de altcineva, un mucenic, dar care facuse parte din loja, ceea ce masonii au tinut sa consemneze la moartea sa.

4. Intalnirea dintre Ecumenic si al Georgiei a avut loc ulterior razboiului ruso-georgian, deci nu se refera la acest lucru.

Legaturi:

*

*

TRAIAN BASESCU si TIGANII

Posted in TIGANI, Traian Basescu by saccsiv on februarie 23, 2010

   Citez din articolul Traian Basescu despre comunitatea roma: Hai sa fim cinstiti, avem o mare problema de imagine:

    Presedintele Traian Basescu a declarat ca sansa unei „evolutii pozitive a minoritatii rome este sa isi trimita copiii la scoala”. Prezent la conferinta de lansare a „Raportului asupra Strategiei Nationale de imbunatatire a situatiei romilor„, Basescu a avertizat ca Romania are o mare problema de imagine pe plan extern. „Toti, de la mine pana la orice alt demnitar, atunci cand primim semnale de insatisfactie a omologilor nostri din UE, spunem: Da, sunt cetateni romani si fereasca Dumnezeu ca vreun demnitar sa nu spuna da, e cetatean roman„, a declarat presedintele, citat de Agerpres.
   „Hai sa fim cinstiti, avem o mare problema de imagine. Mergeti la Paris, mergeti la Oslo, la Roma, la Milano. Minoritatea roma este prezenta in orice colt, in fata oricarui muzeu. Si nu ca sa intre la muzeu. Ori recunoastem o dubla responsabilitate, a statului si a minoritatii. Ori, daca nu suntem dispusi sa recunoastem aceasta dubla responsabilitate pentru o evolutie pozitiva a minoritatii, va asigur ca toate programele guvernamentale si europene sunt sortite esecului’, a declarat liderul de la Cotroceni.

   Nu putem merge la infinit pe ideea ca statul trebuie sa le construiasca locuinte. Sa le dam copiii la scoala, sa aiba servicii ca sa isi poata construi locuinte”

   Presedintele a subliniat ca o alta problema a comunitatii o reprezinta adaposturile improvizate si ilegale in care traiesc, amplasate adesea la marginea oraselor. „Datorita natalitatii pozitive care exista in cadrul minoritatii rome, problema locuintelor sa agraveaza. Tot mai multe familii de romi locuiesc la marginea oraselor, in adaposturi improvizate si ilegale pe deasupra. Nu se va putea merge pe ideea ca, la nesfarsit, statul va trebui pana la urma sa construiasca locuinte pentru aceasta categorie. Nu. Va trebui sa le dam copiii la scoala, sa aiba servicii din care sa isi poata construi locuinte„, a explicat Basescu.
   Solutia pentru rezolvarea tuturor acestor probleme o reprezinta constientizarea responsabilitatii nu numai de catre stat, dar si de comunitate. „Pana cand insasi minoritatea roma nu va fi constienta de propria ei responsabilitate pentru a iesi din situatia dificila in care se afla, putem sa scriem inca zeci de rapoarte guvernamentale si de comisii prezidentiale. Putem mari ajutorul financiar oricat, putem mari oricat alocatiile sociale. Pana cand minoritatea roma nu va fi ea insasi constienta ca are responsabilitati fata de ea insasi, problemele vor dainui, banii se vor cheltui cu eficienta minima, iar progresele inregistrate vor fi de asemenea minime„, sustine presedintele.

   „Pledez pentru pastrarea obiceiurilor si cred ca la 99% dintre romanii care nu apartin unei etnii le plac cantecele romilor

   Obiectul analizei l-a reprezentat si obiceiurile si traditiile comunitatii rome. In acest sector, Basescu a declarat ca nu pledeaza pentru asimiliare. „Pledez pentru pastrarea obiceiurilor si cred ca la 99% dintre romanii care nu apartin unei etnii le plac cantecele romilor, nuntile facute de romi, le place sa ii auda – poate nu 99%, dar sunt atatia solisti, cantareti, daca o luam de la Adi Minune pana la oricine. Le plac manelele, da, deci nu este o respingere in societate pentru ceea ce provine de la romi‘, a adaugat Basescu.

   „Nu este suficient sa avem un grup de ONG-uri vocale la orice eroare condamnabila de expresie”

   Revenind la situatia romilor care pleaca din Romania pentru a cersi in strainatate, presedintele a declarat ca „Nu putem ascunde la nesfarsit imaginea minoritatii in strainatate spunand: ‘da, sunt romani’. Da, sunt romani, dar ce fac ei la toate colturile de strada din marile capitale europene? Daca nu vom discuta cinstit acest lucru si ne vom ascunde de teama acuzatiilor de discriminare, nu cred ca vom gasi instrumentele sa rezolvam problema„.
   De vina pentru situatia de acum sunt si ONG-urile care se marginesc sa condamne erori de expresie la adresa comunitatii rome. „Nu este suficient sa avem un grup de ONG-uri vocale la orice eroare condamnabila de expresie, de la presedinte pana la ministri si orice alt demnitar. Dar nu e suficient, e prea putin. Nu asa se manifesta atasamentul fata de problemele unei minoritati„, a avertizat presedintele, subliniind ca statul isi indeplineste toate datoriile fata de aceasta comunitate.
   „Daca luam toata lista de facilitati pentru minoritarii romi, este clar ca nu putem reprosa statului o indiferenta, dimpotriva. S-au rezervat locuri la universitati, raman neocupate de regula, nu ii respinge nimeni la scoala sau la gradinita, cu exceptiile pe care le stim si a unor intamplari nefericite„, a declarat Traian Basescu.
   In urma cu mai bine de o saptamana, mai multe organizatii antidiscriminare l-au acuzat pe ministrul de Externe, Teodor Baconschi, ca ar fi facut declaratii rasiste la adresa cetatenilor romani de etnie roma in timpul intrevederii cu secretarul de stat francez Pierre Lellouche si au cerut demisia inaltului oficial. Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconschi, si Ministerul Afacerilor Externe au respins orice interpretare „intr-o nota rasista sau etnicista a formulei utilizate de seful diplomatiei romane in declaratia de presa din 11 februarie„, aratand ca infractionalitatea tine de comportamentul individual, si nu de etnie.

   Romii, catre presedinte: Nu avem dreptul sa ne exprimam opinia / Traian Basescu: Dar exprimati-va, fratilor!

   In timpul conferintei la care a participat si presedintele Traian Basescu, mai multi reprezentanti ai Aliantei Civice a Romilor au organizat o actiune de protest, la Palatul Parlamentului, informeaza Agerpres. Tinerii au vrut sa afiseze mai multe fulare negre pe care scria „Cinci ani de strategie, canci rezultate” si „Romii, infractori fiziologici”, insa li s-a cerut sa iasa din sala de conferinte. Presedintele Traian Basescu a intervenit si i-a invitat sa ramana la discutii.
   Unul dintre protestatari a declarat apoi ca „in sala drepturilor omului nu avem dreptul sa ne exprimam opinia. Multumim. Aceasta este democratia in Romania„. O interventie la care presedintele Traian Basescu a replicat: „Dar exprimati-va, fratilor„.

   Declaratiile presedintelui au creat nemultumire in randul reprezentantilor Aliantei Civice a Romilor

   Reprezentantii romilor s-au declarat nemultumiti apoi si declaratiile presedintelui. Liderul Aliantei, David Mark, a declarat ca romii emigreaza din Romania „din cauza saraciei lucii si din cauza discriminarii cu care au de-a face zi de zi„, si nu incidental, cum a sustinut Traian Basescu. „De zece ani de zile, avem o strategie adoptata. Romania a avut un angajament fata de alte tari si fata de Banca Mondiala. De cinci ani de zile nu s-a adoptat nici macar planul de actiune al Decadei de incluziune a romilor„, a acuzat el.
   O replica la declaratiile presedintelui a venit si de la Florin Manole, reprezentant al Aliantei Civice a Romilor. „Nu acceptam declaratii de la presedinte care sa spuna ca romii sunt peste tot, la poarta tuturor muzeelor, dar acolo nu stau ca sa intre la muzeu. Eu am fost la muzeu. De unde are presedintele Romaniei statistici ca cetatenii romani care stau acolo sunt romi si de unde stie dumnealui ca ei sunt acolo ca sa faca ceva incorect„, a intrebat Florin Manole.

   Comentariu saccsiv:

   Interesant. Desigur, ca si la alte etnii, sunt tigani buni si tigani rai. Fata de alte neamuri insa, difera proportia. In ce categorie il incadreaza presedintele pe Bercea Mondialu’?

VIDEO: Nepoata lui BERCEA MONDIALU’, al carei nas este MIRCEA BASESCU, a fost BOTEZATA IN BANI … La propriu

   In linii mari, le zice bine Traian Basescu. Nu sunt de acord insa cand propune ca tiganii sa nu-si mai marite fetele de tinere. Desigur, nu ma refer la cele foarte tinere. Aici insa intram intr-un subiect tare migalos, asupra caruia voi scrie un articol separat. Pana atunci cititi va rog:

Adolescentii si sexul, o batalie aproape pierduta? Sondaj

   Mai spune presedintele ca 99% dintre romanii care nu apartin unei etnii le plac cantecele romilor”. De unde scoate procentele astea, nu stiu, cand nici macar 99% dintre tigani nu le agreaza neaparat. Iar cand vorbim de manele, procentul este desigur cu mult mai mic. Cititi va rog si:

Imbecilizarea prin MANELE

   Mai spunea el acum cativa ani ca 20% dintre romani sunt homosexuali …

VIDEO (si transcriptul): TRAIAN BASESCU promovand casatoriile intre homosexuali si adoptia de copii de catre acestia …

   Are dreptate insa cand spune ca „Nu este suficient sa avem un grup de ONG-uri vocale la orice eroare condamnabila de expresie„. De fapt lucrurile stau mult mai rau. Sunt unii ce promoveaza directiva UE ce prevede interzicerea statisticilor asupra infractionalitatii in functie de etnie, precum Bogdan Teodorescu care la una din emisiunile „Sinteza zilei”, ca raspuns la observatia d-nului Ilie Serbanescu ca „ si pe  romanul asta  l-au omorat tot niste romi … exista niste statistici care sa deceleze de unde vine infractionalitate?”, incepe sa pedaleze pe chestiunea evreilor ce au fost mereu scosi vinovati iar aceasta a dus la holocaust si prin urmare nu sunt bune astfel de studii.

   Bogdan Teodorescu (1963 – ), profesor în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, insista sa nu se imparta infractionalitatea pe etnii ci pe infractori si cerea „intrarea in teorie”, cu toate ca Ilie Serbanescu dorea „intrarea in practica”

   Aici este de fapt problema: invelirea puroiului in staniol si masurarea cu doua masuri. Aici este de fapt cauza proportiei din ce in ce mai mari a componentei anti-sociale din cadrul etniei tiganesti si a tupeului cu care aceasta se manifesta. Si din nefericire acest comportament nu se extinde doar in cadrul acestei minoritati, ci se „exporta” si la majoritari. Sau mai bine zis, infectia nu se extinde doar asupra acelui organ ci se raspandeste precum o metastaza la nivelul intregului organism. De aceea nici nu pot fi de acord cu d-nul Teodorescu si cei asemenea lui. Cititi va rog si:

MIRCEA BADEA si TIGANII – video si o propunere de dezbatere a chestiunii tiganesti

   Din nefericire asta e mersul politic corect. Daca s-ar face un studiu oficial asupra infractionalitatii pe etnii, s-ar descoperii ceea ce stim deja cu totii. Ca nu degeaba peste 80% dintre puscariasi sunt tigani. Dar nu ar fi rau sa se constate oficial problema, caci stiind-o, ne putem apuca s-o rezolvam. Iar rezolvarea nu inseamna lagare de concentrare, ci din contra. Nedorind insa sa scoatem in evidenta problema, evident ca nu putem sa umblam nici la cauze si ca atare ea va ramane nerezolvata. Si eu consider ca de fapt asta se si doreste.

   Spune David Mark ca romii emigreaza din Romania „din cauza saraciei lucii si din cauza discriminarii cu care au de-a face zi de zi„.

   E o minciuna partea cu discriminarea. De cand stim ca exista tigani pe acest pamant, ei asta fac: umbla de colo colo. O parte dintre ei s-au sedentarizat in mod real, restul insa, la prima oportunitate, dusi sunt.

   Cititi va rog si:

TIGANI, TIGANESC, TIGANIME, TIGANIZARE, istoric , George Soros, deceniul de incluziune sociala a rromilor ( 2005 – 2015 ), Pro TV, manelizare

Video: TIGANII, INCOTRO? O avocata batuta de tigani in plina strada

COD ETIC ANTIDISCRIMINARE PENTRU SPATIUL VIRTUAL

 

A murit ALEXANDER HAIG

Posted in Alexander Haig by saccsiv on februarie 23, 2010

   Citez din articolul Alexander Haig, former secretary of state, dies:

   Fostul secretar de stat Alexander Haig, un general de patru stele care a servit consilier de varf la trei preşedinţi şi a avut ambiţii prezidenţiale personale, a murit sâmbătă din cauza unor complicaţii de la o infecţie, a spus familia sa. El avea 85 de ani.

   Cariera militară a lui Haig, lunga şi decorata, a pornit din Washington pentru care el este mai bine cunoscut, incluzand posturi de varf în administraţiile lui Nixon, Ford şi Reagan. Niciodată nu si-a uitat răspunsul său televizat de la încercarea din 1981 de asasinare a presedintelui Ronald Reagan.

   Cateva ore de la impuscare, pe atunci secretar de stat, Haig a mers în faţa camerelor de luat vederi intenţionand, a spus el mai târziu, să liniştească americanii că, Casa Albă e in stare de funcţionare.

   „Începând de acum, eu sunt în control, aici la Casa Albă, până la întoarcerea vice-preşedintelui”, a spus Haig.

   Unii au văzut acest comentariu ca o inadecvata insfacare a puterii, în absenţa Vice-Presedintelui Bush, care zbura din Texas catre Washington in acel moment.

   Haig a murit la Spitalul Johns Hopkins din Baltimore, unde era înconjurat de familia sa, în conformitate cu spusele a doi dintre copiii săi, Alexander si Barbara. Un purtător de cuvânt al spitalului, Gary Stephenson, a declarat ca Haig a murit la aproximativ 1:30 dimineata.

   Mai târziu, in cartea sa „Caveat” (Protest), Haig a scris că a fost „vinovat de o alegere proastă de cuvinte si a fost optimist sa-si  imagineze ca va fi iertat de imprecizia lipsita de respect pentru tragedia respectiva.”

   Haig a candidat pentru presedentie fara succes în 1988.

   „Mă gândesc la el ca un patriot al patriotilor”, a spus George Schultz, care l-a succedat pe Haig ca diplomat  de varf al ţării în 1982.

   „Nu contează cum l-ai fi feliat că el ar fi iesit tot roşu, alb şi albastru (culorile steagului american). El ar fi fost mereu dispus să-si servească tara.”

   Născut la 2 decembrie 1924, în suburbia Bala Cynwyd a Philadelphiei, Alexander Meigs Haig si-a petrecut zilele copilăriei visand la o carieră în armată. Cu ajutorul unui unchi, care au avut contacte in Congres, el si-a asigurat o numire la Academia Militară SUA de la West Point în 1943.

   După ce a combatut în Coreea şi Vietnam, Haig, un colonel al Armatei la acel moment, a fost promovat de către Henry Kissinger consilierul sau militar de pe langa Consiliului Naţional de Securitate sub Nixon. Haig ” a devenit, foarte curand, indispensabil”, a spus mai târziu Kissinger despre protejatul său.

   Nixon l-a promovat pe Haig în 1972 de la un general cu două stele la un rang de patru stele, trecand peste 240 de ofiţeri superiori, cu vechime mult mai mare decat el.

   În anul următor, în timp ce scandalul Watergate se aprofunda, Nixon a apelat la Haig şi l-a numit succesorul lui HR Haldeman ca şef al personalului de la Casa Albă. El a ajutat preşedintele sa-si pregătească apărarea impotriva acuzarii aduse, Nixon fiind preocupat de scandalul Watergate, astfel Haig s-a indeletnicit cu deciziile de zi-cu-zi care in mod normal erau efectuate de către directorul executiv.

   În numele lui Nixon, Haig, de asemenea, a ajutat cu aranjarea interceptarii convorbirilor telefonice a oficialilor guvernamentali şi a reporterilor, deoarece presedintele încerca sa descopere sursele scurgerilor de informaţii.

   Dupa un an după preluarea noului sau post, ca mana dreapta a lui Nixon, sa spus ca Haig ar fi jucat un rol cheie în a convinge pe preşedinte să demisioneze. El a sugerat, de asemenea, lui Gerald Ford sa treaca cu vederea orice crima comisa de catre predecesorul său, o indulgenta, care se crede ca l-ar fi costat, pe Ford, pierderea preşedinţie în 1976.

   Ani după ce a servit drept unul dintre colaboratorii cei mai apropiaţi lui Nixon, Haig ar fi fost invinovatit de speculaţii cum că el ar fi fost „Deep Throat” (informator anonim), sursa obscura care a ajutat pe reporterii de la Washington, Post Bob Woodward şi Carl Bernstein, in a da in vilerag povestea Watergate. Haig a negat-o, în mod repetat, si Mark Felt din FBI a fost în cele din urmă revelat ca si sursa secreta de informatii.

   Ca urmare a demisiei lui Nixon, Haig a rămas cu noua administraţie Ford pentru aproximativ şase săptămâni, dar apoi a revenit in armata în calitate de comandant suprem al forţelor americane din Europa şi de comandant suprem al forţelor aliate NATO, un post pe care l-a deţinut pentru mai mult de patru ani. El a demisionat în timpul administraţiei Carter datorita crizei ostaticilor din  Iran.

   Haig a cochetat cu ideea candidaturii pentru preşedinţie în 1979, dar a decis ca nu avea suficient sprijin şi, în loc de asta, a acceptat un loc de muncă în calitate de preşedinte al Companiei United Technologies, primul său loc de muncă în sectorul privat de dupa terminarea liceului.

   Când Ronald Reagan a devenit al 40-lea preşedinte al Statelor Unite, Haig a revenit in serviciul public în calitate de secretar de stat a lui Reagan, şi s-a declarat el însuşi “Vicarul politicii externe americane.”

   Mandatul său de 17 luni a fost marcat de confruntari cu alţi oficiali de varf din administrare, inclusiv cu Secretarul Apărării Caspar Weinberger, şi cu consilierul de securitate naţională William Clark.

   Două luni în noua administraţie, Haig a fost portretizat ca unul care da cu pumnul in masa de frustare atunci când preşedinţia unei echipe de gestionare a crizelor a fost luata de catre Bush. În ciuda acestor ciocniri, Haig a fost laudat de catre diplomaţi de profesie pentru încercarea de a realiza o relaţie stabilă cu Uniunea Sovietică.

   În cartea sa, Haig a spus că a concluzionat, în 1982, într-o excursie în Europa impreuna cu preşedintele, că “efortul de a-si creiona caracterul personal in afara scenariului s-a desfasurat ca o răzbunare.” El a demisionat zilele urmatoare.

   Descriindu-se ca pe un “dark horse”(un politician mai putin cunoscut care iese in evidenta), Haig a solicitat nominalizarea sa de catre republicani pentru alegerile prezidenţiale din 1988. Pe timpul campaniei, el a spus suporterilor despre dorinţa sa de a „păstra revoluţia Reagan în viaţă”, dar, de asemenea, a fost împotriva deficitul umflat al administraţiei federale, numind-o ca o jena a celor din GOP (Grand Old Party- partidul republican).

   Haig a renuntat la cursa la doar câteva zile înainte de alegerile primare din New Hampshire.

   În timpul carierei sale în serviciul public, Haig a devenit cunoscut pentru limbajul sau colorat si intortochiat. Când a fost întrebat de către un judecător pentru a explica pauza de 18 minute si jumatate dintr-una din benzile lui Nixon, Haig a răspuns: „Poate că anumite forte sinistre au intervenit”.

   Iar mai târziu, când el a criticat „moliciunea fiscala” a lui Reagan, a afirmat Haig ca “religiozitatea ideologica” a politicilor administraţiei economice au fost de vina pentru dublarea datoriei naţionale la 2 bilioane de dolari în 1987.

   Supravietuitorii lui Haig sunt: Sotia sa de 60 de ani, Patricia; copiii lui: Alexander, Brian şi Barbara; opt nepoţi şi fratele său, Pastorul Francis R. Haig.

   Comentariu saccsiv:

   Alexander Meigs Haig, Jr. a fost de asemenea participant Bilderberg Group, co presedinte al American Committee for Peace in the Caucasus, impreuna cu Zbigniew Brzezinski si Stephen J. Solarz, membru Council on Foreign Relations, membru Trilateral Commission. Membru Bohemian Grove.

VIDEO (si transcriptul): SI-A DEMOLAT CASA PE CARE DOREA SA I-O IA BANCA. O alternativa la actiunea din Austin

Posted in BANCI by saccsiv on februarie 23, 2010

   Iata si transcriptul:

Prezentatoarea Sheree Paolello: Un proprietar de casa care trebuie sa faca fata taxelor si imprumutului la banca isi face singur dreptate si decide sa-si demoleze propria casa in valoare de 350.000$
Prezentatorul Jack Atherton: Multi dintre noi vor crede ca e vorba de frustrare dar de fapt este o solutie dupa cum spun multi. Courtis  este alaturi de noi pentru a prezenta cazul
Courtis Fuller C.F.): Va puteti imagina asta?
Acest proprietar spune: Intreaga situatie il duce la faliment. El admite ca unii il pot numi nebun altii il pot considera creativ. Dar in final este vorba de furie si stres
Terry Hoskins (T.H): Nu mai era nimic de facut, am decis ca era momentul potrivit sa incep
C.F.: Inainte arata asa dar Terry a hotarat sa o puna la pamant, sa o niveleze pentru a dovedi ca are dreptate.
Terry: Asta probabil va face ca bancile sa se gandeasca de doua ori inainte sa ia casa cuiva. Si daca tot nu inteleg probabil ca vor avea de-a face cu cineva care isi va demola casa asa cum am facut eu
C.F.: O lupta de 10 ani cu IRS. Este un imprumut pentru business avand casa girata, iar acum o banca locala vrea amandoua proprietatile. O lupta de 10 ani, o situatie fara iesire.
T.H.: Cand am vazut ca datorez 160.000 pentru o casa de 350.000 si cineva decide sa mi-o ia, m-am gandit sa ma impotrivesc asa ca am demolat-o.
C.F:  Banca locala Rive Hills nu comenteaza dar Terry spune ca e departe de a se sfarsi. Banca vrea sa ia proprietatea comerciala in cateva saptamani.
T.H.: Banca va lua exact ce am luat eu. Eu am ridicat de la zero si asta vor lua.
C.F.: Terry spune ca a discutat cu altii care se gandeau sa faca acelasi lucru si credeti sau nu, nu este primul care si-a demolat propria casa.

   Cititi va rog si:

Care ar fi semnificatia mesajului explicativ lasat de autorul atacului din Austin?

 

%d blogeri au apreciat: