SACCSIV – blog ortodox

Preoti la Realitatea tv: Mergeti PREVENTIV LA PSIHOLOG si FARA MOLIFTELE SFANTULUI VASILE CEL MARE pe 1 ianuarie

Posted in Uncategorized by saccsiv on decembrie 29, 2014

53 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Partizanu said, on decembrie 29, 2014 at 7:03 am

  Ma poate lamuri si pe mine careva?
  MOLIFTELE SF. VASILE stiu ca se citesc in seara SFINTULUI VASILE iar ca sa aibe efect PREOTUL TREBUIE SA TINA POST/NEGRU. Nu stiu daca si mireanul. Cert e ca prea INALTUL SPAGOVEANU o spune ca pe o poezie.si nu am vazut roadele acestei MARI RUGACIUNI. Daca cele spuse de mine mai sus sunt adevarate sunt gata sa urmez un asemenea preot MARTURISITOR.

  Apreciază

  • saccsiv said, on decembrie 29, 2014 at 10:49 am

   Partizanu

   Cum adica n-ai vazut roadele?

   Apreciază

   • geo said, on decembrie 29, 2014 at 1:05 pm

    Nici nu trebuie sa le vezit. Parintele Arsenie Boca, raspunzind unuia care se arata nedumerit ca rugaciunile nu au efect (rugaciunile trebuie facute intr-un anume fel) i-a raspuns, nu mai retin exact citatul, ca nici nu e nevoie ca tu sa vezi efectul si efectul este asupra celui viclean…Tot asa si antevorbitorul – stai linistit, fa rugaciuni, ca ele isi vor produce efectul acolo unde trebuie…si tot conform parintelui rugaciunile il doboara, sfisie, ustura, il scot din minti pe cel necurat…cu cit mai multa rugaciune cu atit va fi slabit el, puterea lui, slujitorii lui…de aceea este atacul asta inversunat asupra Bisericii lui Hristos…

    Zicea Valeriu Gafencu:

    Despre monahism

    Am descoperit pe Hristos şi am dorit să-L urmez pe calea cea mai strâmtă, dintr-o nevoie lăuntrică de dăruire totală şi din convingerea că numai prin Hristos se poate izbăvi lumea. Nu m-am despărţit de lume, ci pentru lume m-am despărţit de ce era lumesc în mine. Dorind să devin monah, nu am renunţat la viaţă, ci am vrut să slujesc vieţii într-o formă mai înaltă.

    Nu fecioria ori nevointa sunt atributele cele mai înalte ale monahismului, ci duhul luminat de har întru slujirea vieţii. Monahul se roagă pentru oameni. Dezgustul călugărului faţă de lume trebuie înţeles ca o metodă ascetică, fiindcă monahismul este o viaţă de excepţie, o viaţă contra vieţii, pentru viaţă. Monahii sunt nebunii ce înfruntă până şi firea pentru a se uni cu Hristos şi a sluji oamenilor. Fecioria lor este expresia neprihănirii şi lumea încărcată de patimi are nevoie de ea. Efectul fiziologic al castităţii devine izvor de putere duhovnicească, dar nu în scop personal, cum cred unii, ci în scop comunitar, cum ne învaţă Domnul. Monahismul e calea superioară de pregătire pentru lume, căci lumea are nevoie de nebunii celor sfinte pentru a o sfinţi.

    Acum trăim într-o epocă în care creştinii descoperă o altă cale de mărturisire: a nebuniei crucii, a jertfei pentru Adevăr. Vrăjmaşii lui Hristos au dezlănţuit cea mai mare şi mai crudă prigoană asupra creştinilor. Acum cine crede, trebuie să stea gata de moarte. Calea asta e un privilegiu spiritual de o mare frumuseţe, din care însuşi monahismul apare cu valori şi semnificaţii noi.

    Am considerat deci necesar să fac făgăduinţa călugărească, chiar dacă ne aflăm pe calea martiriului. Când eşti pus în situaţia de a-ţi da viaţa, făgăduinţele aspre ale monahului rămân departe, dar au valoare, căci dovedesc râvna pentru cele sfinte; când credinţa se mărturiseşte cu preţul umilinţei şi al torturilor, toate nevoinţele ascetice par uşoare, dar primirea lor dovedeşte totuşi sensul duhovnicesc al jertfei. Deci acum, când sunt pus în situaţia de a-mi da viaţa pentru credinţă, făgăduinţa mea monahală, deşi nedepusă practic, e o alinare a sufletului meu.

    Monahismul a apărut în istoria creştinismului atunci când Biserica a devenit oficială şi credincioşii plini de râvnă, nemulţumiţi de modul de viaţă al societăţii creştine de atunci, s-au retras să trăiască autentic Evanghelia. Ei au constituit adevărate focare de înaltă spiritualitate creştină şi au înrâurit (influenţat) mult lumea creştină medievală şi chiar pe cea modernă. E ştiut că mănăstirile au jucat un rol cultural major, că au avut rol educativ strălucit, rol social de caritate şi rol de propovăduire a creştinismului. Prin bărbaţii purtători de Duh, ele au înrâurit adesea politica şi istoria, deşi n-au reuşit totdeauna să le ridice la nivelul conştiinţei creştine.

    Insă astăzi satana se teme să nu piardă puterea asupra lumii, de aceea este în plină ofensivă împotriva creştinilor, atât monahi cât şi laici. Monahismul este discreditat prin sloganuri false şi rău intenţionate. Diavolul îi ispiteşte pe creştinii de azi, ca pe Domnul în munte, să fie asemenea lui, iar când ei refuză, trece la metoda exterminării lor prin toate mijloacele. Unii vin cu aur să ne cumpere, alţii vin cu sabia să ne taie, noi însă ne adâncim în duhul evanghelic.

    Avem nevoie de mărturisitori şi trăitori creştini, monahi şi laici. Nu ne retragem din bătălia istoriei, ci ne formăm şi ne oţelim în îndârjita ei tensiune. Lui Hristos i-a fost încredinţată toată puterea în cer şi pe pământ. Torturile la care suntem supuşi sunt uşi prin care Hristos reîmprospătează şi ridică mai sus Biserica şi lumea.

    Despre preoţie

    – Crezi, Valeriu, că preoţia celibatară este bună?

    Din punct de vedere al dăruirii, ea este bună, căci celibatul înlesneşte dezlipirea de orice interes şi legătură omenească; dar celibatul este foarte greu de respectat şi, din această perspectivă, este o mare ispită. Formula ortodoxă mi se pare mai înţeleaptă: cu ierarhi monahi şi cu preoţi familişti.

    – Dar nu are şi formula preoţiei familiste neajunsurile ei?

    In mod ideal, preotul, chiar dacă are familie, trebuie să se poată smulge oricând din sânul ei pentru Hristos, iar dacă are bunuri materiale, să fie ca şi cum nu le-ar avea. Căci preotul, ca să fie viu pentru Hristos, trebuie să fie mort pentru lume – dar tocmai pentru a sluji lumea. El trebuie să fie in primul rând un exemplu de vieţuire creştină. Preoţii să lase lumea păcatului să-şi îngroape morţii, iar ei să se smulgă din ea pentru a zidi lumea creştină. Ar fi bine ca problemele materiale ale familiilor preoţeşti să fie integrate şi preluate de comunitate. Trebuie respinsă teoria burgheză a preotului chiabur (înstărit).

    – Preoţii şi ierarhii trebuie să facă politică?

    – Preotul e călăuzitorul duhovnicesc al omenirii creştine, dar este interesat de problemele întregii omeniri, prin urmare este angajat în toate problemele omeneşti, şi cu atât mai mult în cele de orientare a lumii. Deci dacă politica înseamnă orientare, preotul se ocupă de politică. Având în vedere nedesăvârşirea condiţiei umane, în care formele sunt în continuă schimbare, preoţii nu guvernează, ci veghează guvernările; ei veghează binele, deci se fixează pe un plan spiritual-moral şi ideatic. Clerul trebuie să-şi menţină libertatea şi independenţa faţă de sectorul politic tocmai pentru a-l putea înrâuri (influenţa) şi, eventual, a-1 primeni (revigora). Dar a lăsa lumea să fie guvernată la întâmplare, înseamnă a-şi pierde misiunea lui clericală. Ideală este societatea condusă prin conlucrarea divină şi umană, clericală şi laică, bisericească şi statală. Clerului îi revine greaua misiune de a forma spiritualitatea pe fundalul căreia să se desfăşoare istoria.

    – Care sunt domeniile în care clerul poate lucra direct?

    – In primul rând, lui îi este rezervat domeniul sacrului. Toţi creştinii au har, dar numai clerul îl administrează. în al doilea rând, este cuvântul, prin toate formele lui de exprimare: rostire, sunet, mişcare, culoare, imagine. Deci clerul poate face educaţie, învăţământ, filozofie, poezie, artă, muzică, publicistică, ziaristică, ştiinţă, sociologie şi economie. De asemenea, el e chemat să gândească politic şi să se pronunţe în problemele politice, dar asta în funcţie de circumstanţele istorice. Uneori creştinii au negat anumite guvernări, alteori le-au recunoscut tară a şi le însuşi, iar când au putut, au dat expresie unor guvernări proprii. însă adesea aceste guvernări sunt creştine ca formă, dar tară conţinut creştin, căci forţele politice au reuşit să înfrângă punctul de vedere creştin. Amintim în acest sens lupta dusă de Sfântul Ioan Gură de Aur cu împăratul Arcadie şi de robia ce s-a practicat în lumea creştină.

    – Dacă creştinismul a adus ideea de egalitate între oameni, de ce există o ierarhie bisericească?

    – Toţi oamenii, ca fiinţe unice, sunt egali în faţa lui Dumnezeu. Suntem egali şi în faţa justiţiei, a dreptului la viaţă, a dreptului la afirmare, dar tocmai afirmându-ne ne dovedim diversitatea. Prin creaţie – deci ontologic, natural – suntem diferiţi. Egalitatea dintre oameni nu duce la uniformitate, ci la ierarhie; problema este nu a elimina ierarhia valorilor, ci a stabili un criteriu sănătos de ierarhizare. Lumea însăşi e creată ierarhic. Şi îngerii sunt aşezaţi ierarhic. Deci şi oamenii, în măsura vredniciei şi a darurilor lor, ocupă trepte ierarhice. însăşi viaţa duhovnicească trece prin trepte ierarhice către desăvârşire. Dar şi Satana în iadul lui cunoaşte ierarhia, şi oamenii răi se ierarhizează în răutatea lor. Spre deosebire de ierarhia răului, a orgoliului, a patimilor şi a egoismului, creştinii aduc ierarhia binelui, a virtuţilor, a smereniei şi a dragostei. Ierarhia bisericească are trei trepte de investire, dar ele trebuie să fie şi trepte de vieţuire, altfel riscăm a introduce modelul ierarhizării răului în ierarhizarea binelui, sub mască creştină. In principiu, nu există, deci, conflict între ideea de egalitate şi aceea de ierarhizare a oamenilor.

    Despre mistică

    Valeriu, noţiunile de mistică şi misticism sunt astăzi denigrate; totuşi oamenii cred în Dumnezeu şi au nevoie de comuniune cu El. Tu însuţi ai o trăire lăuntrică profundă. Deci ce trebuie făcut?

    – In primul rând, trebuie să denunţăm de rea-credinţă pe aceia care au reuşit, aici şi în alte părţi, să discrediteze noţiunea de mistică. Mistica va rămâne centrul renaşterii creştine care se prefigurează, căci prin ea creştinul intră în comuniune cu Hristos, printr-un proces sufletesc treptat de curăţire şi desăvârşire. Se porneşte de la întoarcerea omului în sine însuşi spre a-L căuta pe Hristos şi se ajunge la unirea cu Dumnezeu prin dragoste. Trăirea lăuntrică transformă firea, umple mintea de cunoştinţă, întăreşte voinţa, curăţeşte inima şi face din om un purtător de Hristos. Spre deosebire de morală , care impune rigoarea unor porunci, mistica este un act viu, intim, de trăire în Duhul Sfânt. Fiind o „artă”, ea presupune un îndrumător, un povăţuitor. Acesta este un Avvă, un Părinte, care pe lângă faptul că administrează harul, are el însuşi o trăire lăuntrică şi o practică isihastă.

    – Care e începutul vieţii lăuntrice cu Hristos?

    – Credinţa în Dumnezeu. Sunt oameni care cred prin firea lor şi prin mediul în care au trăit. Sunt oameni care ajung la credinţa din ei înşişi după căutări şi rătăciri. Sunt oameni care pervertesc credinţa din ei prin manifestări străine, degradante ori chiar satanice. Credinţa este o componentă potenţială a structurii sufleteşti, dar ea necesită un proces atent şi ordonat de cunoaştere. Iar Biserica are rolul de a ne învăţa dreapta- credinţă.

    Dacă începutul vieţii lăuntrice este credinţa, care este sfârşitul, încununarea ei?

    – Credinţa e un sâmbure mic ce creşte necontenit în viaţa aceasta şi în viaţa viitoare, până la desăvârşirea omului şi unirea lui, prin dragoste, cu Dumnezeu. Deci dragostea este virtutea cea mai mare, care nu înlocuieşte, ci întăreşte şi mai mult credinţa.

    https://archive.org/stream/ValeriuGafencu-SfantulInchisorilor/ValeriuGafencu-SfantulInchisorilor1921-1952_djvu.txt

    Apreciază

  • Mihail said, on decembrie 29, 2014 at 11:56 am

   @ Partizanu : și de ce îl judeci pe ÎPS Teodosie Snagoveanul ?

   Apreciază

   • Partizanu said, on decembrie 31, 2014 at 2:39 pm

    Eu nu-l judec ci v-a da socoteala de ce SLUJESTE LA DOI STAPANI.

    Apreciază

  • daniel vla said, on decembrie 29, 2014 at 1:08 pm

   Partizanu,
   Din cate am inteles eu, pana acum, preotul care citeste molitfele Sf-ului Vasile cel Mare, in restul anului, trebuie sa fie cat mai postitor si mai curat, iar crestinii carora li se citeste trebuie sa tina post sau post negru si sa fie spovediti.
   Pe 1 ianuarie nu tine nimeni post. Ba chiar e insterzis sa se tina vreun post in perioata 25 decembrie – 6 ianuarie, caci e perioada de bucurie pt nasterea Domnului. Dar Harul lui Dumnezeu, pentru rugaciunile Sfantului Vasile, ii acopera pe toti, pe credinciosi si preoti, si nimanui nu i se intampla nimic acum. Efectul nu e intotdeauna vizibil, dar cu siguranta este. N-are a face ca preotul sau episcopul o spune ca pe o poezie. Multi preoti „recita” asa.

   Apreciază

   • Emanuel said, on decembrie 29, 2014 at 5:12 pm

    Conditiile citirii moliftelor nu pot sa fie mai aspre decat cele ale impartasirii, caci impartasirea este mai mult decat moliftele. Impartasirea este cel mai complet razboi impotriva diavolului, razboiul total. Diferenta dintre citirea moliftelor si impartasire, este ca diferenta dintre a lupta avand o mitraliera sau un elicopter. Iar daca pentru slujirea sf Liturghii preotilor nu li se cere nici un post special, cu toate ca nu ar fi nici rau daca ar tine post, cu atat mai mult nici pentru citirea moliftelor nu este obligatoriu nici un post. Ba chiar nici credinciosii nu sunt obligati sa tina post inainte de molifte sau de a se impartasi, tinerea postului este insa recomandata, ca sa slabeasca lucrarea patimilor. Insa pentru impartasire este necesara doar spovedania si lipsa pacatelor opritoare. Si daca pentru a conduce un elicopter este nevoie de o pregatire mult mai avansata decat pentru a sti sa folosesti o arma, tot asa daca pentru impartasire nu este nevoie decat de spovedanie si curatia aproximativa a vietii, pentru molifte nu se poate cere mai mult decat pentru impartasire.
    Practic in jurul citirii moliftelor s-a creat un mit fals : preotii care slujesc sf Liturghie dar se tem sa citeasca moliftele sunt victime ale unei superstitii, ale unui mit fals care provine din lipsa de curatie a vietii. Faptul ca un preot slujeste avand pacate de moarte este cu mult mai grav decat daca ar citi moliftele avand acelasi pacat, si cu atat mai mult, si mai grav decat daca ar citi moliftele fara post ( lucru care nu este nici macar pacat ). Acest mit, adica ca preotii slujesc sf Liturghie dar se tem sa citeasca moliftele, arata ca ei nu inteleg lucruri esentiale ale credintei.
    Ce se intampla de fapt ? Daca un preot slujeste avand pacat opritor, face cel putin o mare greseala, daca nu chiar un mare pacat. Insa pentru asta Dumnezeu cel mai probabil nu il va pedepsi in viata asta. Insa daca un preot citeste moliftele avand acelasi pacat opritor, mai mica greseala sau pacat ar face, decat daca ar sluji liturghia. Dar moliftele fiind blesteme atunci preotului probabil ca i se va intampla ceva rau, si nu pentru ca moliftele ar fi mai sfinte decat liturghia ( este o hula sa spui asa ceva ), ci pentru ca moliftele sunt blesteme.
    Deci daca ar sluji liturghia avand pacat opritor, mai mare pacat face decat daca citeste moliftele avand acelasi pacat opritor. Insa deoarece slujirea cu nevrednicie este rar pedepsita de Dumnezeu ( chiar daca este mai grava ), dar citirea moliftelor cu nevrednicie se intampla mult mai des sa fie pedepsita, preotii au tras concluzia falsa ca moliftele ar fi ceva mai sfant decat moliftele ( hula ), sau ca mai tare este bicuit vrajmasul de molifte decat de liturghie ( tot hula ).
    Totul este sa se slujeasca fara pacate opritoare si sa se citeasca moliftele fara pacate opritoare, si atunci NIMIC rau nu are ce sa se intample. Puteti sa cititi moliftele si dupa aia nu aveti decat sa mergeti cu bicicleta pe gheata si pe intunetic, sau sa lucrati pe schele, daca sunteti atent nimic nu veti pati. Totul este sa nu ai pacate opritoare.
    Cuv p Iustin spunea : un preot daca poate sluji liturghia cum sa nu poata citi moliftele ?! Foarte corect spus : liturghia este cu mult mai sfanta decat moliftele, de fapt rugaciunea liturgica cuprinde in ea insasi moliftele. Liturghia este rugaciune pentru intreaga lume, inclusiv pentru indraciti. Doar ca in liturghie nu este folosit cuvantul blestem. Nu conteaza, liturghia poate scoate dracii din oameni mai mult decat moliftele.
    Toate celelalte slujbe sunt destinate pentru un anumit scop particular : taina cununiei pentru casatorie, maslul pentru vindecare, spovedania pentru pocainta etc.. Sf Impartasanie insa este suma tuturor acestora. Insa este ca in armata : impartasirea este generalul armatei care sta in spatele frontului adapostit de pericol, dar conduce toata armata, nunta este soldatul care se bucura de incetarea razboiului, maslul este soldatul care este dus la spital departe de pericolul mortii de pe front, iar moliftele sunt soldatul care lupta pe front, in contact direct cu vrajmasul. Insa cine este mai mare, nu generalul ( Sf Impartasanie ) ? Desigur. Cine conduce toata activitatea soldatilor, nu generalul ( sf Impartasanie ) ? Da. Nu iti trebuie mai multa pregatire pentru a putea fi un soldat bun, decat pentru a fi un general bun, cu toate ca soldatul este mai expus pericolelor. Deci pentru slujirea liturghiei normal ca trebuie mai multa pregatire decat pentru citirea moliftelor. Si in concluzie : sigur ca orice preot care nu are pacat opritor poate citi fara nici o frica moliftele. Nimic nu i se va intampla.
    In rest … mituri care nu tin de ortodoxie.

    Apreciază

   • geo said, on decembrie 29, 2014 at 10:01 pm

    Fără Liturghie, Spovedanie şi Împărtăşanie, molitfele, dezlegările şi „acatistele“ nu ne pot mântui

    http://vladherman.blogspot.ro/2014/04/fara-liturghie-spovedanie-si.html

    Apreciază

   • Partizanu said, on decembrie 31, 2014 at 2:50 pm

    Din pacate anul acesta SF. VASILE cade in zi de MIERCURI spre JOI. MIERCUREA fiind prilej bun de a tine POST NEGRU. Am inteles ca ADEVARATI CRESTINI-LEGIONARI in frunte cu CAPITANUL tineau POST NEGRU(M+V) TOT ANUL. Asa ca voi merge cu inima deschisa sa citeasca un „preot vrednic” de CITIRE A MOLIVTELOR SFINTULUI VASILE. Si culmea voi merge tocmai la o biserica cu HRAMUL SFINTULUI iar preotul va fi in persoana lui TEODOSIE. Cat desprea a nu tine post(in perioada 25dec-6ian) as vrea sa te intreb oare PUSNICII aceia au bucate multe pe masa in NOAPTEA SF. VASILE? Iarta-ma dar poate sunt nevrednic sa ma cert si cu tine.

    Apreciază

  • abc Marin said, on decembrie 29, 2014 at 7:16 pm

   să nu judecăm ierarhii din ce vedem pe sticlă, IPS Teodosie în speță ,trebuie să-i cunoaște sau cel puțin să ne rugăm pentru ei , spune frate tu o singură dată Moliftele Sfântului Vasile pe de rost și să vezi cum stârnești dracii și o să auzi că ești opoponax , șpăgar , și multe altele , așa că ,să luăm aminte la noi și să avem dreapta socoteală. iertați-mă.

   Apreciază

   • Partizanu said, on ianuarie 2, 2015 at 6:17 am

    Frate din pacate am fost la slujba. Mi-a ajutat DUMNEZEU SI AM SI POSTIT(post negru). Vreau sa spun ca preaINALTUL s-a incurcat la POEZIE. Fapt ce ma intarit a repeta aceasta experienta la anul pe cont propriu dar citind eu personal MOLIVTELE SFINTULUI VASILE.

    Apreciază

  • Irina said, on decembrie 30, 2014 at 1:52 pm

   Nu-i frumos ca-i spui Spagoveanu. Eu cunosc un preot care a slujit in America, un preot deosebit care prefera sa stea fara parohie decat s-o cumpere. Si cand a venit in tara a vrut sa-si caute parohie, si nu indraznea sa mearga la Constanta unde-si dorea pentru ca auzise zvonurile despre IPS Teodosie, se gandea ca o sa-i ceara sigur bani, mai ales ca venea din America si poseda o suma destul de mare, pentru ca-si vanduse casa si tot ce avea din America. Dar pana la urma s-a dus, hotarat ca daca ii va cere ceva sa incerce in alte eparhii pana ce va primi o parohie asa cum trebuie s-o primeasca fara s-o cumpere. Si surpriza IPS Teodosie l-a primit si i-a dat parohie chiar in Constanta, ba mai mult multumit de studiile sale si de experienta sa, pt ca in America slujise la o biserica ce tinea Patriarhia Greciei, i-a dat si un post la fac. de teologie din Constanta. Si si-a dat seama ca nu este chiar asa spagar cum se spune.

   Apreciază

   • anonim said, on decembrie 30, 2014 at 5:19 pm

    nu merge asa scortisoara,..trebuie citite in prima zi a anului.

    Apreciază

  • Irina said, on decembrie 30, 2014 at 1:58 pm

   Pana la urma Partizanu, roadele rugaciunilor nu se vad de multe ori si din cauza pacatelor noastre, si nu neaparat ale preotului sau ierarhului. Dumnezeu lucreaza chiar si prin cel mai pacatos din clerul bisericesc, pentru credinta si evlavia credinciosilor. Chiar daca preotul nu ar tine postul negru si ar citi ca pe o poezie Moliftele, daca credinciosii asculta aceea poezie cu toata evlavia si credinta cred ca nu are cum ca roadele rugaciunii sa nu se vada. Si apoi nu ai de unde sa stii daca IPS Teodosie a citit cu evlavie sau nu, atat timp cat nu ai de unde sa stii tu ce este in sufletul unui om, si poti risca sa judeci omul dupa aparente si tu iti iei osanda, nimeni altcineva.

   Apreciază

 2. Ionut said, on decembrie 29, 2014 at 10:22 am

  Cred ca trebuie sa facem o distinctie intre psihologie si psihiatrie, care, dupa umila mea parere, este o pseudostiinta. N-am auzit de nici un caz de schizofrenie, de exemplu, vindecat. Am auzit insa de cazuri de oameni „bolnavi psihic” care au avut mai mult de suferit de pe urma „medicamentelor”.
  Psihologul are si el rostul lui, iti poate da sfaturi cum sa eviti frustrarile sau situatiile conflictuale, dar nu iti poate linisti sufletul in marile probleme existentiale. Nu poate inlocui un preot-duhovnic si nu te poate ajuta sa privesti dincolo de „zarea acestei vieti”, cum spunea Pr. Arsenie Boca.
  Cred ca un duhovnic cu har poate inlocui un psiholog, dar invers, nu.

  Apreciază

  • Paul said, on decembrie 29, 2014 at 1:34 pm

   Eu cred dimpotriva, ca psihiatrul poate ajuta in cazuri clare de boala psihica (fie si numai prin prescrierea unor medicamente) pe cand psihologul practica o pseudostiinta, care nu se bazeaza decat pe niste conversatii care mai mult rau fac. Psihologul nu intelege nimic din partea duhovniceasca, el indeamna omul sa fie egoist, sa se protejeze, sa isi urmereasca scopurile, sa fie ingamfat (incredere in sine) – pe cata vreme Biserica indeamna la smerenie. Nu ai sa vezi un psiholog vorbind de smerenie, dimpotriva, el iti incurajeaza egoul. Psihologia este amorala, nu exista bine si rau, pacat si virtute, „bine” este ceea ce e „bine” pentru mine si atat. Eu cred ca un crestin nu are ce cauta la psiholog. Un bun duhovnic ii poate rezolva toate problemele.

   Apreciază

   • Irina said, on decembrie 30, 2014 at 2:01 pm

    Eu stiu persoana cu probleme serioase si care a mers la psiholog ca sa fie ajutata sa iasa din acea problema si mai rau i-a facut, a zapacit-o de tot.

    Apreciază

   • Ionut said, on decembrie 30, 2014 at 10:04 pm

    As vrea sa adaug ceva. Nu sunt medic, dar vreau sa ma refer la o situatie concreta. Nu stiu cati psihiatri isi trimit pacientii sa-si faca mai intai analizele si nu stiu cati dintre cei ce lucreaza in laboratoarele de analize constientizeaza responsabilitatea pe care o au.
    Cunosc cazul cuiva care si-a facut analizele pentru electroliti (Ca, Mg, Na, K) la un laborator, iar restul analizelor la alt laborator(la primul fiind prea scumpe), la acesta din urma repetandu-i Ca, care era oricum inclus in setul de analize respectiv. Toate astea in aceeasi zi, la cel mult o ora diferenta. In timp ce la primul laborator Ca i-a iesit in limitele normale, chiar pe la mijlocul intervalului, la cel de-al doilea i-a iesit sub limita inferioara.
    Concentratiile ionilor mai sus mentionati, daca sunt in afara limitelor normale, pot da tulburari de ritm cardiac si/sau tulburari de comportament.
    Stress-ul duce la scaderea concentratiei de Mg, iar lipsa de Mg duce la amplificarea starii de neliniste, deci un cerc vicios. Hiperaciditatea gastrica are ca efect scaderea absorbtiei de Ca si Mg din alimentatie, iar stress-ul, la randul sau, creste aciditatea gastrica.
    In astfel de cazuri (demonstrate strict prin analize de laborator) solutia pe termen lung nu e reprezentata de suplimente (care reprezinta doar o solutie de moment), care pot dezechilibra organismul in alte sens, ci o hrana sanatoasa, echilibrata si evitarea stress-ului.
    Repet, nu sunt medic. Dar ma intreb din nou: cati dintre pacientii de la psihiatrie isi fac analizele in mod corect si cati dintre ei sunt tinuti aiurea in cercul vicios al chimicalelor vandute de catre unii care nu se mai satura de bani?

    Apreciază

   • tataia said, on ianuarie 6, 2015 at 2:58 am

    @Ionut Ai tu dreptate in mare parte aici….multe laboratoare fac treaba de mintuiala si trag rezultatele „din condei” ca sa iti iasa analizele bune. Mai ales cei cu medicina muncii. Cine ar avea interesul sa te declare inapt de munca?. Este adevarat ca dezechilibrele electrolitilor din organism pot avea si de cele mai multe ori chiar au repercusini asupra starii psihice a individului…si este foarte adevarat ca cei mai multi psihiatri trec cu vederea prea usor acest lucru.

    Dar stii tu care este adevaratul motiv al hipokalemiei, hipocalcemiei, hipomegnezemiei etc adica in general a dezechilibrelor mineralelor din organism? Ei bine cauza este nici mai mult nici mai putin decit intoxicatia cu metale grele! Din nefericire, daca te gindesti bine ca incepind cu plumbul din benzina, mercurul din plombe, aluminiul din vaccinuri si terminind cu omniprezentele chemtrails din ziua de azi, iti vei da seama ca cel putin de 200 de ani incoace sintem otraviti in mod sistematic si cu buna stiinta cu metale grele. Nimeni niciodata nu iti va face analize pentru intoxicatia cu metale grele pentru simplul motiv ca nu se fac…decit celor care lucreaza in mediu industrial toxic.

    Si cu toate acestea intoxicatia cu metale grele poate provoca marea majoritate a bolilor moderne. Inclusiv cele infectioase prin compromiterea sistemului imunitar. Si din nefericire de cele mai multe ori intoxicatia cu metale grele produce si probleme de natura psihica: depresie, anxietate, tulburari bipolare sau chiar mai rau…halucinatii, psihoze…etc. Asta deoarece oragnismul uman, in momentul in care este intoxicat cu metale grele devine o poarta pentru duhurile necurate…care in acest fel pot patrunde in el mult mai usor…chiar si in cazul in care respectivul are doar niste pacate minore…chestie care s-ar intimpla cu mult mai mare dificultate si numai in cazul celor care au cazut in pacate foarte grele daca omul nu ar contine si metale toxice in el…Ai auzit desigur de vrajile facute cu „argintul viu” despre care se vorbeste in folclorul nostru, nu?…Nu cred orice fel de basme dar am pornit de la premisa ca trebuie sa existe un simbure de adevar si in aceste ziceri…

    Acum intelegeti de ce s-au facut acele recomandari de a nu se mai citi Molitfele Sfintului Vasile cel Mare chiar cu ceva timp inainte de a se intensifica la greu activitatea chemtrails? Chemtrails au rolul de a ne imbolnavi si de a ne indraci. Prin eliminarea Molitfelor Sf. Vasile cel Mare ni s-a inchis si aceasta portita de scapare. Pe om il chinuie dracii (depresie, anxietate, ginduri suicidale) pentru ca are pacate si/sau este otravit cu metale grele iar psihiatrul ii da medicamente (alte otravuri) care amelioreaza simptomele dar nu rezolva nimic in privinta cauzei. Iar cind omul va intrerupe medicatia chinurile dracilor se vor intoarce de 10 ori mai ingrozitoare decit inainte…

    Vedeti cum totul se leaga acum?

    Apreciază

 3. o oarecare said, on decembrie 29, 2014 at 10:43 am

  Daca sunt corecti, de ce le e frica de Moliftele Sfantului Vasile cel Mare? De ce folosesc psihologia drept arma pentru a ne inchide gura? Ei dupa ce criterii se declara intelepti? O intelepciune fara Dumnezeu nu e intelepciune. Nu vad, saracii, ca sunt vrednici de plans toti cei care urasc Moliftele Sfantului Vasile? Doamne, ai mila de ei s ajuta-i sa vada Calea, Adevarul si Viata!

  In trecut, cand mergeam la cate-o manastire, dadeam un pomelnic, iar calugarul imi citea o rugaciune de dezlegare. Acum ne trateaza ca pe niste turisti, caci presiunile impuse asupra Bisericii lui Hristos incep sa se faca simtite. De ce sa ne mantuim? Se duce o lupta impotriva mantuirii noastre. Un om care-L are pe Hristos in inima lui este un om puternic, nu manipulabil. Un om care-si spune tainele psihologului este un om vulnerabil. Iar sistemul ne vrea vulnerabili.

  Apreciat de 1 persoană

  • Paul said, on decembrie 29, 2014 at 1:41 pm

   Exact. Iar psihologul, presupunand ca te-ar putea ajuta cu ceva (ceea ce eu sincer nu cred) ar trebui sa fie el insusi un om cu un anumit nivel duhovnicesc, dar nu e cazul, probabil in 99,99 % din cazuri. Si atunci, cum sa merg sa imi spun tainele sufletului in fata unui om care nu are treaba cu Dumnezeu ? Ba dimpotriva, cine stie ce conceptii are si ce draci poarta. Pe cand un preot, fie si pacatos, are macar harul preotiei si dezlegarea pe care ti-o da e valabila.
   Bisericile incep sa semene a muzee, am intrat intr-o zi de curand la Sf Gheorghe unde sunt moastele lui Brancoveanu, si totul era nou, poleit, aurit dar senzatie de muzeu, nu te indemna la rugaciune deloc. Biserica trebuie sa fie vie.

   Apreciază

   • Irina said, on decembrie 30, 2014 at 2:06 pm

    Un psiholog fara Dumnezeu te poate adanci si mai mult in pacate. Stiu pe cineva care nu era casatorit, ba mai care s-a dus la psiholog, si i-a recomandat sa aiba cat mai repede relatii trupesti, sau macar sa se masturbeze i-a zis ca ar fi o terapie pt el. Deci il indemna la desfranare, ba mai mult o prezenta ca pe un medicament pentru problema lui psihologica, cand de fapt acest lucru nu face decat ca problema psihologica, spirituala sa creasca.

    Apreciază

 4. Liliana said, on decembrie 29, 2014 at 12:24 pm

  Doamne ajuta!
  Nu e musai sa treci pe la psiholog,dar pe la parintele duhovnic-este absolut necesar!Vital.Daca este cautat,totusi,psihologul crestin ortodox ,dupa ce ii asculta si discuta cu oamenii vatamati de cel viclean,ii indruma pe acestia la duhovnic,neaparat.Fiecare cu rostul sau.In nici un caz psihologul nu poate suplini preotul duhovnic.Psihologia vorbeste doar de suflet,de psihic (putem vorbi de psihologia animalelor,de exemplu,dar nicicum de duhovnicia acestora-nu exista asa ceva!).Preotul duhovnic cerceteaza duhul omului,si toate celelalte ale acestuia:ale sufletului,inimii,simturilor,etc.Si ceea ce este fundamental,numai preotul duhovnic poate da raspuns duhovnicesc-adica de la Duhul Sfint-celui bolnav duhovniceste-ca asta e tulburarea psihica (,,pentru cei bolnavi am venit”,spune Mintuitorul,iar preotul esta slujitorul Lui,lucreaza cu Harul Lui ,nu de la sine-putere) si numai preotul da dezlegare pacatelor cu Mila,si cu Indurarea si ci Harul Domnului Nostru Iisus Hristos.Nu exista alta cale de izbavire,de vindecare si de mintuire decit Calea,Adevarul si Viata intru Hrisos Domnul.
  Cit despre psihiatrii,cred ca sint mai mult slugile intunericului,care acopera problema,o institutionalizeaza,ii leaga gura cu otravuri sa nu mai deranjeze socitatea.Sint un fel de jandarmi ai ordinii psihice sociale ai asa-zisei lumi moderne civilizate.indiferente la problema mintuirii lor si a semenilor lor.In primul rind lorusi si-au neantizat constiinta.Cum am mai zis-morti de vii.

  Apreciază

 5. oarecare said, on decembrie 29, 2014 at 12:39 pm

  Pentru Moliftvele Sfantului Vasile cel Mare este necesar ca si mirenii participanti sa fi tinut post, nu stiu daca doar in ziua respectiva sau cu trei zile inainte (nu negru), in caz contrar efectele sunt invers decat cele asteptate, iar preotul post negru… stiu asta de la un duhovnic imbunatatit cat si de prin alte surse…

  Apreciază

  • Emanuel said, on decembrie 29, 2014 at 5:53 pm

   Sora, acel preot de care spui nu este atat de imbunatatit pe cat il crede lumea. Practic ce a spus este o hula ascunsa. Si culmea este ca toata lumea care merge la biserica crede nazbatii de genul acesta, de fapt false forme de evlavie, superstitii.
   Intrebare :
   – ce este mai mare, a tine post negru sau a nu face pacate de moarte ? Te intreb si eu asa cum Mantuitorul ii intreba pe iudei : ce este mai greu, a vindeca un om sau a-i spune ( doar verbal, adica fara sa aiba nici un efect real de iertare de pacate ) unui om ” iertate sa iti fie pacatele ” ? Sigur ca mai greu este a-l vindeca decat a da din gura. Sigur ca este mai mare lucru este a nu pacatui decat a tine post. Ba chiar postul se face cu scopul de a te curati de pacate. Frica preotilor de molifte vine ” paradoxal ” tocmai din conceptia asta gresita ca pentru molifte este necesar si suficient postul. Nu, pentru molifte postul nu este nici necesar si nici suficient. Este insa necesar sa nu avem pacate de moarte. Poti sa tii si 40 de zile de post negru si sa o patesti de la citirea moliftelor, daca ai pacate de moarte, insa poti sa mananci carne toata saptamana de harti si sa citesti moliftele neavand pacate de moarte, si sigur nu vei pati nimic. A fi ortodox nu inseamna sa fii tare in posturi, ci a nu face pacate, care este si scopul postului. Insa mii de preoti cu pacate de moarte au citit moliftele avand pacate de moarte, si tinand oarecare post, dupa care au patit-o pe buna dreptate, lucru din care au tras concluzia pe care ti-a spus-o si ” imbunatatitul ” de care spuneai, precum ca a citi moliftele este un lucru periculos, in ciuda posturilor, sau ca pentru molifte trebuie un post extrem, care sa sperie pe draci. Normal ca este periculos daca ai pacate de moarte. Rad dracii de cei care citesc moliftele cu post negru, dar au pacate opritoare. Nu postul e calea cea mai sigura pentru citirea moliftelor, ci a fi un ortodox practicant adevarat, adica sa nu faci pe cat posibil pacate, sau macar sa nu ai din cele grave, de moarte.
   In concluzie, curatia vietii este necesara, nu doar pentru molifte, ci in general pentru mantuire, iar postul este doar optional inainte de molifte. Dar cine se abtine de la pacate nu are de ce se teme de molifte. Poti manca carne si dupa aia sa citesti moliftele, nu e nici o problema. Postul doar imbunatateste calitatea rugaciunii.

   Apreciază

   • Emanuel said, on decembrie 30, 2014 at 4:10 am

    Daca tii post aspru dar ai pacate de moarte, si mergi la biserica sa asculti liturghia, liturghia te ajuta sa te centrezi pe viata curata, nu pe post. Daca insa tii post dar nu ai viata curata, si citesti moliftele, risti foarte mult sa te blestemi pe tine insuti. Si atunci vin ispitele. Practic ii ajuti pe demoni sa iti faca rau. Ca un soldat care pe front in loc sa traga in dusmani trage in el insusi, sau in aliati. Un astfel de soldat, decat sa mearga pe front mai bine sa stea aproape de general si sa invete sa foloseasca armele, sa faca instructie. Pentru ca postul poate deveni usor o unealta a dracilor, care nici ei insisi nu mananca nimic.
    Dar viata curata cum sa devina unealta a demonilor. Cine se pazeste de pacate nu poate deveni victima a demonilor, cat timp se pazeste.
    Un om care se centreaza pe post aspru va avea tendinta sa citeasca moliftele in duh de judecare sau manie, dar un om care se centreaza pe curatia vietii le va citi cu duh de blandete, cu seninatate. Un soldat care are prea multa incredere in sine iese pe front in fata dusmanilor si crede ca atata timp cat are o arma in mana nimic nu i se poate intampla. Dar un soldat smerit, aplica intotdeauna tactica de lupta cea mai prudenta, si asta este cea mai buna strategie a razboiului.

    Apreciază

   • Irina said, on decembrie 30, 2014 at 2:11 pm

    Dar sa stii ca din cate am auzit in Grecia si nu stiu sigur daca si in Rusia, nu se practica citirea Moliftelor Sf Vasile de ziua Sfantului, ci doar atunci cand este vorba de alungare a diavolilor din cineva sau dintr-un loc si numai cu post. Acum nu stiu, poate nu am auzit bine, dar am auzit asta de la un preot care mai mergea prin Grecia si ca la dintre toate tarile ortodoxe, doar la noi la romani este obiceiul de a citi Moliftele in noapte de revelion.

    Apreciază

  • Aurora said, on decembrie 29, 2014 at 6:21 pm

   Da, post aspru, dar nu in perioada de dupa Craciun. Ce duhovnic imbunatatit ti-a spus asta ? Problema este ca diavolul trebuie blestemat la inceput de an pentru a-i fi zadarnicita lucrarea, iar masonii nu suporta sa-l jignim pe seful lor Lucifer.

   Apreciază

 6. aniush said, on decembrie 29, 2014 at 12:56 pm

  Nu inteleg un lucru. Citirea Moliftelor Sf. Vasile in prima zi a anului se practica in continuare, conform traditiei sau a fost interzisa?…si daca ar vrea sa le interzica, de ce s-ar teme mai marii Bisericii de molifte?

  Apreciază

  • Ionut said, on decembrie 29, 2014 at 3:26 pm

   In unele biserici, da. Nici eu n-am inteles ce argumente s-au adus impotriva acestei traditii. Stiu doar ca preotul trebuie sa faca o pregatire speciala pentru a le citi.
   Cu 15 ani in urma, la o biserica din Craiova, vinerea seara se tinea Sf. Maslu si se citeau moliftele Sf. Vasile cel Mare. In fiecare vineri.

   Apreciază

  • anonim said, on decembrie 29, 2014 at 5:26 pm

   pt ca unii din ei au luat pasaport biometric si sunt ai lui antihrist acum..ai lui satana…daca ei citesc e ca si cum si ar da foc singuri..ca ii arde pe dracii din interior..

   Apreciază

  • Aurora said, on decembrie 29, 2014 at 6:38 pm

   aniush, Molitfele de 1 ian. au fost interzise de Ciobotea de cativa ani, dar mai sunt cativa preoti curajosi care le citesc, in ciuda interdictiei. Pe aceia trebuie sa-i cautam. Masonii primesc ordine direct de la diavol care le spune sa nu-l mai blesteme clerul si credinciosii in prima zi a anului caci ii zadarnicesc lucrarea pe un an intreg. Gandeste-te cat de bine se inlantuia totul asa cum a fost de secole : post pana Craciun, Molifte de 1 ianuarie si apoi Boboteaza ! Era o perioada luminoasa incarcata de har care ne-ar fi aparat pe tot parcursul anului ca un complex de „vitamine” minunate si ne-ar fi crescut imunitatea duhovniceasca. Dar asa, fara exorcisme, diavolul va zburda nestingherit si nu ne vom mai mira de numarul mare de violuri, crime, sinucideri si desfranari… Eu sunt convinsa ca interdictia Molitfelor Sfantului Vasile cel Mare vine de undeva din Israel sau de la Bruxelles, de acolo de unde diavolul vine si sta de vorba”la o cafea” cu sefii de loja.

   Apreciază

 7. Liliana said, on decembrie 29, 2014 at 1:08 pm

  Sfintul Apostol Pavel in I Tesaloniceni,cap.5 ne indeamna -,,Duhul sa nu-l stingeti.”

  Duhul este altceva decit sufletul.Simturile sint ale sufletului.Suflet,simturi,instincte,sentimente-au si animalele.Numai omul are duh suflat asupra lui de catre Dumnezeu,de la Facere.Numai omul are contiinta ,liber arbitru,responsabilitate.Numai el se mintuie sau nu.Animalele nu cunosc raiul sau iadul.Ele fac in viata lor terestra ce le-a dat Duhul Sfint sa faca de la inceput.Ele respecta legile biologice date de Dumnezeu,fara greseala.Nu cunosc starea de pacat.Nu putem vorbi de asa ceva in cazul lor.Nu e corect sa comparam animalele cu omul.Le indragim,le folosim,le ingrijim,dar nu le umanizam-e un pacat sa facem asta.Ele vad in noi chipul lui Dumnezeu si sintem datori sa ne purtam bine cu ele,asa cum Dumnezeu i le-a dat in grija lui Adam ca unui stapin.

  ,,4.Voi insa fratilor,nu sinteti in intuneric,ca sa va apuce ziua aceea ca un fur.
  5.Caci voi toti sinteti fii ai luminii si fii ai zilei;nu sintem ai noptii,nici ai intunericului.
  6.De aceea sa nu dormim ca si ceilalti,ci sa priveghem si sa fim treji.[…]
  11.De aceea ,indemnati-va,si ziditi-va unul pe altul,asa precum si faceti.[…]
  23.Insusi Dumnezeul pacii sa va sfinteasca pe voi desavirsit,si intreg duhul vostru,si sufletul,si trupul sa se pazeasca,fara de prihana,intru venirea Domnului nostru Iisus Hristos.[…]
  28.Harul Domnului nostru Iisus Hristos sa fie cu voi.Amin!”
  Asadar,cei care sting duhul ,sint morti duhovniceste si ucid duhovniceste.Moartea nu poate vindeca de moarte.Asta-i pihologia sau psihiatria fara Preot duhovnic.Doar Mintuitorul este cel ne inviaza ,doar El fiind Viata .

  Apreciază

 8. Paul said, on decembrie 29, 2014 at 1:47 pm

  Un tatar din Constantza s-a botezat.

  http://www.telegrafonline.ro/1416780000/articol/285546/tanar_musulman_din_constan539a_cre537tinat.html

  Apreciază

  • geo said, on decembrie 29, 2014 at 3:23 pm

   Valeu…va trebui sa il ascundem…fanaticii islamisti sint in stare sa il caute si sa il omoare…

   Apreciază

   • Paul said, on decembrie 29, 2014 at 4:02 pm

    Pana una alta, cititi ce comentarii batjocoritoare sunt in josul articolului, scrise de slugile intunericului.

    Apreciază

 9. Instigare la Viata said, on decembrie 29, 2014 at 2:43 pm

  Moliftele sunt slujbe grele. Iertati-ma ca ma bag in discutie, dar din acelasi motiv eu nu o sa merg. Si mireanul trebuie sa tina post negru 3 zile si imi dau seama ca tre’ sa fim foarte curati si puternici, ca sa le putem face fata….

  Apreciază

  • Paul said, on decembrie 29, 2014 at 4:04 pm

   Post negru trei zile? Nu cred. Nu am auzit de asa ceva. Postul se tine cu masura.

   Apreciază

  • george said, on decembrie 29, 2014 at 4:16 pm

   In ziua praznirii Sf Vasile, Moliftele se citesc dintotdeauna fara post negru. In celelalte zile ale anului, citirea Moliftelor se face cu o pregatire speciala, din care face parte si post negru in ziua care se face citirea. Daca vreti sa vi se faca aceste dezlegari, mergeti la Slobozia Ciorasti,unde par. Stefan Argatu le citeste in fiecare Luni, Miecuri si Vineri, dimineata inainte de Sf Maslu si seara, alaturi de alte rugaciuni. Daca e cineva care spune ca nu a vazut roadele acestor rugaciuni, mai bine sa-l fereasca Dumnezeu de aceasta, mai ales daca se face pe pielea lui. Harul marelui Vasilie care insoteste Moliftele fac mare tulburare in lumea duhurilor necurate si e adevarat ca preotii cu viata mai curata le pot citi, fara a suferi el sau familia lui de pe urma furiei demonilor tulburati de rugaciune.

   Apreciază

  • Liliana said, on decembrie 29, 2014 at 4:57 pm

   Doamne ajuta!
   Dumnezeu nu este razbunator sau raufacator.Pe vremuri,nu stiam ca trebuie sa fi postit sau sa ma fi spovedit ca sa fii vrednic sa participi la aceaste Sfinte Molitve ale Sfintului Vasile-si nu mi s-a intimplat nimic rau.Poate ca nu mi s-a intimplat maximul de bine preconizat,dar in nici un caz nu mi-au facut vreun rau.Macar putin,tot am beneficiat.Dumnezeu are dragoste si rabdare sa astepte sa aflam,sa intelegem sa facem ce trebuie ca sa ne fie tot mai bine si sa ne mintuim.Nu trebuie sa ne temem sa zicem rugaciuni.Nu zicem cit trebuie,indeajuns.Ar trebui sa fim continuu in stare de rugaciune pentru ceilalti si pentru noi.Slava lui Dumnezeu!.

   Apreciază

  • Aurora said, on decembrie 29, 2014 at 6:39 pm

   Instigare la… Prostie , vorbesti ca sa te asculti !

   Apreciază

   • papadiu said, on decembrie 30, 2014 at 7:14 pm

    daca un preot e pregatit sa faca Liturghia ( unde se coboara Duhul Sfant si are loc cea mai mare minune ) fara indoiala este pregatit si pentru citirea Molitfelor.
    sa le fie mai teama de cum se pregatesc pentru Liturghie
    nu mai indepartati pe mireni de la participarea la Sfintele Slujbe randuite.

    Apreciază

   • Instigare la Viata said, on ianuarie 2, 2015 at 7:39 pm

    Aurora, nu e frumos sa jignesti. Eu stiu asta din sursa sigura, de la un preot induhovnicit. Si am facut ascultare si nu m-am dus. Daca tu crezi ca stii mai bine, poti merge la molifte zilnic.

    Apreciază

 10. andrei-d said, on decembrie 29, 2014 at 5:35 pm

  pentru saccsiv, daniel.vla, mircea.v, mihail si toti ceilalti frati intru Hristos, am o intrebare la care va rog sa ma ajutati care cum puteti, sfaturi si indemnuri:

  Cum pot convinge un preot ca Moliftele Sf. Vasile trebuie citite neaparat pe 1 Ianuarie? Stiu ca departeaza vrajile, curateste si spala rautatile celui viclean, dar vreau ceva concret, daca stiti vreun canon cu care sa-l „ajut” si sa combat „scuza” lui, aceasta este: „andrei, e ordin de la patriarhie, si plus de asta trebuie ca toti sa tinem post…bla bla bla…” si de aici intervin eu…. Va rog mult, am nevoie de ceva scris unde sa spuna ca nu e primejdie si ca ascultand de patriarhie aici defapt e ascultare oarba…multumesc!

  Apreciază

  • Emanuel said, on decembrie 30, 2014 at 4:32 am

   ” ordin „, de parca patrarhia comanda si nu Hristos. Patrarhia nu are dreptul sa dea absolut nici un ordin. Pe mine chestia asta cu ordinele de la episcop ma oripileaza. Este o fatarnicie, o desertaciune. Nu, ordinele sunt scrise in sf Evanghelii si sf canoane, si sunt obligatorii si pentru un patriarh cat si pentru un mirean. In gura unui preot nu trebuie sa existe cuvantul ordin de la patriarhie, ci ordin de la Hristos, scris in cartile sfinte si citit de episcop. E de prisos sa ii mai spui unui astfel de preot ca atata timp cat nu exista canoane care sa interzica moliftele, si atata timp cat sf Vasile le-a scris, de ce sa nu fie voie sa le citeasca. Degeaba le-a scris sf Vasile ? Dar degeaba ii vei spune astea. Astia nu au evlavie la sfinti ci la ierarhie si functii, si in primul rand, la bani. Ca de la bani porneste totul. Ca sa ai bani, trebuie sa ramai pe postul de preot, deci trebuie sa faci ascultare de ordinele de sus. Cam atata-i toata treaba.
   Pe astfel de preoti nu ai sa ii convingi de nimic. Spune-i macar sa iti citeasca tie in particular moliftele, ca esti spovedit, curat, ai dezlegare la sf Impartasanie, tie de ce sa nu iti poata citi moliftele. Nu ii mai spune sa le citeasca la toti cei din biserica, care multi nici nu sunt pregatiti de molifte, dupa cum nici de celelalte slujbe nu sunt pregatiti. Dar nici asa nu stiu daca va voi.

   Apreciază

 11. abc Marin said, on decembrie 29, 2014 at 7:35 pm

  cum poți pune un bolnav sau un om posedat să țină post , eu am auzit moliftele de multe ori dar nici o dată nu am postit nici post normal nu mai zic negru , eu abia aștept noaptea de anul nou când se vor citi moliftele .

  Apreciază

 12. Carmen said, on decembrie 29, 2014 at 8:24 pm

  Moliftele Sfantului Ierarh Vasile cel Mare au foarte mare putere.insa in functie de pregatirea preotului,intr.adevar. Eu am locuit intr un oras unde preotul citea in fiecare vineri Moliftele,iar printre cei prezenti era si o femeie posedata care se manifesta ciudat si spunea cu voce groasa : „taci Vasile!” pe parinte il cheama tot Vasile.

  Apreciază

 13. Irina said, on decembrie 29, 2014 at 11:30 pm

  Sa dea DOMNUL sa se tina MOLIFTA SF VASILE in cat mai multe biserici si manastiri ! Ziceti AMIN !

  Apreciază

 14. salutari din cluj said, on decembrie 30, 2014 at 10:59 am

  MOLITVA, molitve din slavonescul Молитва care inseamna RUGACIUNE.
  alte forme precum molifte molitfe molivte etc sunt incorecte si s-au raspandit in randul maselor din necunoastere si neatentie. Haideti sa vorbim corect

  Apreciază

 15. scortisoara said, on decembrie 30, 2014 at 12:08 pm

  La noi la biserica , parintele nu citeste Moliftele Sf. Vasile pe data de 1 ian. dar le citeste impreuna cu cele ale Sf. Ioan , in Posturile mari , in fiecare zi de miercuri dupa amiaza . In perioada de Post am fost si eu la citirea Moliftelor . A gasit parintele nostru o cale de a nu lasa Moliftele necitite si in acelasi timp de a nu starni urgia Patriarhiei .

  Apreciază

 16. paul said, on decembrie 31, 2014 at 12:52 am

  Saccsiv si Fratilor,

  Ar fi foarte util daca ati publica aici pe acest blog, cei care cunoasteti si mergeti de obicei, la mai multe biserici O LISTA A BISERICILOR IN CARE SE FAC MOLIFTELE SF. VASILE din BUCURESTI.
  Multumesc.

  Apreciat de 2 persoane

 17. adrian said, on octombrie 1, 2016 at 3:13 pm

  Am o vara psiholog care atunci cand are probleme ,fie ele mici si neinsemnate ,merge la preot sa -i dea sfaturi. Asa ca tot Rugaciunea e colacul de salvare ,atat pt.savanti cat si pt analfabeti .

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: