SACCSIV – blog ortodox

Nu sunt de acord cu VASILICA MILITARU, cel ce zice ca SE AUTOSUSPENDA DIN BOR …

Posted in ORTODOXIE by saccsiv on martie 12, 2011

Citez din articolul VASILICĂ MILITARU SE AUTOSUSPENDĂ DIN BOR:

Părinte Mitropolit şi Arhiepiscop Teofan,
Eu, Vasilică Militaru, domiciliat în sat Petru Vodă, comuna Poiana Teiului, judeţul Neamţ, fiu al Arhiepiscopiei Iaşilor conform adresei nr. 4325/23.06.2009, licenţiat la Sibiu în teologie ortodoxă pastorală din anul 2007, absolvent al unui examen de capacitate preoţească din anul 2009, vă comunic oficial că mă autosuspend din Arhiepiscopia Iaşilor, din cadrul instituţiei Biserica Ortodoxă Română, pentru a nu-mi pierde credinţa ortodoxă în Dumnezeu.
În aceste condiţii voi rămâne un român cu credinţă în Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, botezat creştin ortodox, mărturisitor al credinţei Sfinţilor Părinţi, aşa cum a fost stipulată în Mărturisirea de credinţă niceo-constantinopolitană. Dar rămân şi un român cu dragoste de neam, aşa cum au mărturisit-o cei care au suferit în temniţele comuniste. Rămân în comuniune şi unitate dogmatică, liturgică şi canonică cu Biserica Ortodoxă universală. Păstrez comuniunea duhovnicească şi frăţească cu membrii instituţiei BOR care vor să recunoască statutul meu de credincios în afara instituţiei. Accept săvârşirea Sfintelor Taine ale Ortodoxiei, dacă acestea sunt săvârşite conform Tradiţiei, chiar şi de clerici membri ai instituţiei.
Nu părăsesc Biserica Ortodoxă, ci instituţia BOR, ce îşi încalcă propriul Statut de funcţionare, devenind anacronică şi depăşită de evenimente din punct de vedere teologic.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!

MOTIVAŢII PRIVIND DECIZIA DE AUTOSUSPENDARE
Am luat această hotărâre dureroasă, după o îndelungă perioadă de rugăciune şi cugetare, privitor la ceea ce este adevărata Biserică, întemeiată prin jertfa şi învierea Mântuitorului, dar şi pe credinţa apostolilor Săi. Am ajuns la concluzia că există o diferenţă majoră între Biserica Ortodoxă şi Instituţia BOR care îşi încalcă propriul statut.
1. Având în vedere atitudinea instituţiei Biserica Ortodoxă Română faţă de părintele Iustin Pârvu, un duhovnic al Bisericii, dar şi al neamului românesc, inclusiv comunicatul emis de Arhiepiscopia Iaşilor, sunt dezamăgit de modul în care vă desolidarizaţi de adevăraţii slujitori ai Bisericii Ortodoxe. În comunicat nu se specifică ce canoane a încălcat părintele Iustin Pârvu. De asemenea, instituţia BOR nu a cerut mai întâi celorlalte instituţii ale statului român, abilitate să stabilească legile încălcate de părintele. Biserica se bazează pe principiul milei şi al dragostei. Instituţia BOR s-a grăbit să accepte părerile neautorizate ale unor ziarişti şi reporteri. Astfel, lideri oficiali ai BOR au încălcat prezumţia de nevinovăţie. Iată cum instituţia BOR s-a grăbit să-l condamne pe părintele Iustin, înainte ca vreo instanţă judecătorească să se pronunţe asupra unei eventuale vinovăţii. Până şi Canoanele Bisericii interzic osândirea de două ori pentru aceeaşi faptă.
Este cunoscut faptul că părintele Iustin Pârvu a fost condamnat pentru acordarea ajutorului material unor legionari şi apartenenţa la Frăţiile de cruce. Urmare a acestui fapt, între anii 1948-1964, a suferit 16 ani de temniţe comuniste. Pe perioada detenţiei, comuniştii au încercat să-l determine să renunţe la credinţa sa legionară: credinţa în Dumnezeu unită cu dragostea de neamul românesc. După 1989, singura preocupare, a unor ierarhi ai instituţiei B.O.R., a fost ca părintele Iustin Pârvu să treacă sub tăcere crezul său.
Asistăm la o nouă formă de reeducare, asemenea celor din închisorile comuniste, prin care părintele Iustin Pârvu este silit să se dezică de trecutul său. Locul lui Ţurcanu şi al colonelului Crăciun a fost luat de unii oficiali BOR.
2. Liderii BOR, uită istoria României. Regretă faptul că părintele Iustin ascultă un cântec ce conţine şi versurile: Pentru cei viteji zidim altare şi–avem doar gloanţe pentru trădători. Atunci vă rog să explicaţi societăţii româneşti de ce a fost canonizat de către instituţia BOR, Sfântul Ştefan cel Mare. Şi el a tăiat, în mod criminal, turci şi boieri trădători şi a zidit altare.
Putem afirma că religia creştină este o religie criminală datorită miilor de războaie care s-au dat în cei două mii de ani de creştinism, atunci când, în numele lui Hristos, au fost omorâţi milioane de oameni? Cum justifică BOR participarea credincioşilor membri BOR la războaie şi uciderea adversarilor? De ce liderii religioşi fundamentalişti pacifişti ai instituţiei BOR nu s-au opus trimiterii militarilor credincioşi creştini în Afganistan şi Irak? De ce au trimis trupelor „criminale” şi preoţi ortodocşi?
De ce nu s-au autosesizat oficialii BOR şi în ce priveşte imnul naţional Deşteaptă-te Române. Monahii nu au voie să cânte şi să asculte acest cântec „instigator” la luptă pentru ţară?
Orice asociaţie din lumea civilizată şi democratică îşi consultă membrii în momente importante. Numai conducătorii asociaţiei BOR, conduc în ultimul timp dictatorial şi despotic, destinele instituţiei.
Personal detest orice formă de crimă şi condamn acest act barbar al omenirii, cu nădejdea că în curând el va fi abolit din practicile umane. Dar Instituţia BOR este depăşită din punct de vedere teologic, dacă nu poate explica aceste fapte şi doar le trece sub tăcere. Este o ruptură flagrantă între ceea ce propovăduieşte BOR şi ceea ce fac credincioşii ei. Dacă un neam ostil ne va ataca în curând, îi veţi condamna pe credincioşii ortodocşi dacă vor ucide adversarii sau trădătorii ţării?
3. Ca cercetător al trăirilor din temniţele comuniste şi al credinţei care s-a manifestat în cadrul Mişcării Legionare, precum şi ca autor al lucrărilor BISERICA DIN TEMNIŢĂ şi CREDINŢA NEAMULUI ROMÂNESC, pot să afirm faptul că reeducarea de la Piteşti din anii 1949-1951, condusă de Ţurcanu, şi reeducarea de la Aiud din anii 1960-1964, condusă de colonelul Crăciun, au fost făcute majoritar împotriva legionarilor. Însuşi Valeriu (mitropolit ortodox Bartolomeu) Anania, plecat recent dintre noi, recunoaşte în Memoriile sale că în reeducarea de la Aiud se cerea lepădarea de crezul legionar, de care, personal, s-a şi dezis în scris.
Mişcarea Legionară din România a fost un fenomen complex care ar trebui cercetat, în profunzime şi fără prejudecăţi, de specialişti (istorici, teologi, psihologi, sociologi, jurişti, ş.a.). Numai aşa se va stabili adevărul istoric, cu bunele şi relele lui, privind fenomenul legionar din România.
Instituţia Biserica Ortodoxă Română s-a dezis, pe tot timpul detenţiei acestor oropsiţi, de toţi preoţii care, în majoritate pentru motive legionare, au fost condamnaţi şi închişi de către comunişti. După eliberare, mulţi au fost reprimiţi să slujească, dar fără să existe o declaraţie oficială de recunoaştere canonică a lor.
Sunt publice şi de netăgăduit caterisirea şi excluderea din monahism a ieromonahului Arsenie Boca din anul 1958 şi caterisirea preotului Gheorghe Calciu Dumitreasa din 6 octombrie 1984. Primul a trăit cu acest stigmat 31 de ani, iar părintele Calciu 22 ani. Plecat în SUA, părintele Calciu a continuat să slujească ca preot. Nici până astăzi, nici un Sinod al BOR nu a emis o hotărâre prin care aceşti slujitori ai Bisericii să fie reabilitaţi şi recunoscuţi ca ieromonah şi respectiv ca preot cu drepturi depline. În istorie ei figurează oficial ca excluşi din instituţia B.O.R.. Doar credincioşii evlavioşi îi cinstesc ca oameni cu viaţă sfântă. Poporul român dreptcredincios nu a ţinut cont de decizia unor sinoade ale BOR şi i-a considerat credincioşi ortodocşi şi preoţi cu har, iar după moarte îi cinsteşte ca sfinţi. În acest timp, instituţia BOR tace.
O instituţie ce are stipulat în art. 5 al Statutului: BOR este Biserica Neamului Românesc, dar nu vrea să apere fiii neamului, nu poate fi o Biserică a neamului. Neamul cuprinde instituţia B.O.R., pentru că fără Neam, instituţia B.O.R. nu poate exista. Deci Biserica trebuie să slujească Neamului şi fiilor neamului. Dar BOR nu vrea să recunoască jertfa fiilor neamului din temniţele comuniste româneşti.
Figuri reprezentative ale temniţelor comuniste: Valeriu Gafencu, Costache Oprişan, Gheorghe Jimboiu, Ioan Ianolide, Mihai Lungeanu, Grigore Caraza, Dumitru Bordeianu, Virgil Maxim, Liviu Brânzaş, Marin Naidim, Constantin Voicescu, Nicolae Grebenea, Iosub Mihai, Niţă Cornel, Ionică Pintilie, şi mulţi alţii au fost închişi şi persecutaţi pentru credinţa în Dumnezeu şi dragostea de neam. Cei citaţi, alături de mulţi alţii, nu s-au dezis nici un moment de crezul lor. Unii dintre cei pomeniţi au murit martiric în închisoare. Părintele Iustin Pârvu, părintele Arsenie Papacioc, părintele Mina Dobzeu, părintele Adrian Făgeţeanu, părintele Gherasim Iscu, părintele Ioan Negruţiu şi mii de preoţi ortodocşi din BOR au fost închişi, dar nu pentru apartenenţa lor la instituţia BOR, ci pentru apartenenţa sau simpatizarea cu Mişcarea Legionară. Dacă ar fi fost închişi doar pentru apartenenţa la BOR ar fi trebuit să asistăm la încarcerarea tuturor episcopilor şi preoţilor ortodocşi. În Rusia, Biserica a fost prigonită. Mii de preoţi şi episcopi au fost ucişi sau închişi pentru apartenenţa la Biserică. În România nu a fost închis nici un episcop ortodox, iar preoţii ortodocşi nu au fost încarceraţi doar pentru simpla apartenenţă la instituţia BOR.
Doar părintele Ioan Iovan de la Recea rămâne ca o figură singulară de opoziţie faţă de sistemul comunist, dar şi faţă de instituţia B.O.R. din acea vreme. Alături de maicile de la Vladimireşti, el a criticat în mod făţiş politica instituţiei BOR, de acceptare tacită a regimului comunist. Deducem că instituţia BOR nu a avut mărturisitori în temniţele comuniste. Toţi au fost mărturisitori ai credinţei ortodoxe, dar nu ca apartenenţi la instituţia BOR, ci pentru că aparţineau unei mişcări anticomuniste şi aparţineau Bisericii Ortodoxe universale.
Dacă instituţia BOR doreşte recunoaşterea unor mărturisitori ortodocşi, atunci ea trebuie să accepte că aceştia au aparţinut unor partide politice şi unei Mişcări care promova, pe lângă credinţa în Dumnezeu propovăduită şi de BOR, dragostea de neam ce nu face parte din teologia oficială a instituţiei BOR.
Instituţia Biserica Ortodoxă Română nu a stipulat în nici un act oficial poziţia, pe care trebuie să o aibă membrii ei, faţă de un regim ateu şi antihristic, aşa cum a fost regimul comunist. Nici după anul 1989 instituţia BOR nu are emis un act oficial de condamnare a comunismului şi a crimelor comunismului, dar se grăbeşte să condamne aşa zisele crime ale Mişcării Legionare şi pe membrii apartenenţi ai acestei Mişcări.
Mişcarea Legionară a fost o formă de manifestare care s-a întemeiat, încă de la înfiinţarea sa, şi pe lupta împotriva comunismului. Admitem că Biserica nu face politică. Atunci înseamnă că lupta împotriva comunismului nu a fost dusă de instituţia BOR, ci doar de unii dintre membrii ei, dar care făceau parte din Mişcarea Legionară şi din alte partide politice. Atunci înseamnă că instituţia BOR a coabitat cu regimul ateu şi antihristic comunist. Înseamnă că credinţa acelor oameni nu era motivată de apartenenţa la instituţia BOR, ci de apartenenţa la o Mişcare care presupunea credinţă nelimitată în Dumnezeu a membrilor ei.
Voi reveni în instituţia BOR doar atunci când toate aceste adevăruri istorice vor fi recunoscute de oficialii BOR. Voi reveni în BOR când toţi aceşti oameni, blamaţi de societate şi de toate partidele politice româneşti, vor fi cinstiţi pentru jertfa lor. Voi reveni în instituţia BOR când părintele Arsenie Boca şi părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa vor fi recunoscuţi oficial că sunt preoţi cu har deplin în BOR, prin anularea caterisirii lor şi se va recunoaşte greşeala Sinoadelor BOR care i-au caterisit.
Voi reveni în BOR atunci când Sinodul şi Patriarhia Română îl vor cinsti cum se cuvine pe părintele Iustin Pârvu şi nu-i vor cere să se dezică de trecutul său, pentru care a pătimit atâţia ani.
4. Sute de mii de încarceraţi din temniţele comuniste au trăit creştineşte şi mulţi au dus viaţă sfântă, în timp ce oficialii instituţiei BOR s-au lepădat tacit de ei şi nu s-au preocupat să le trimită vreun preot sau episcop pentru a le sluji Sfintele Taine. Femeile închise n-au avut nici măcar privilegiul bărbaţilor, care aveau printre ei şi preoţi închişi. Dacă aceste sute de mii de încarceraţi şi încarcerate au reuşit zeci de ani să-şi păstreze credinţa ortodoxă fără sprijinul instituţiei BOR, consider că Dumnezeu se va milostivi şi de mine păcătosul. Amin!

Comentariu saccsiv:

Asadar, zice:

mă autosuspend din Arhiepiscopia Iaşilor, din cadrul instituţiei Biserica Ortodoxă Română, pentru a nu-mi pierde credinţa ortodoxă în Dumnezeu.

Si se duce unde?

Si cum adica se autosuspenda?

Ce intelege el prin instituţia Biserica Ortodoxă Română?

Vasilica Militaru nu e preot ci doar a facut niste studii. Ce a inteles insa din ele …

Multa sminteala in mesajul sau. N-ai cum zice: „ma autosuspend din institutia BOR dar raman in Biserica Ortodoxa Universala”. Asta o mai zic stilistii, insa e fundamental gresit, caci ei considera ca nu mai este har in BOR si nici in bisericile cu care aceasta se afla in comuniune. Dar cel putin teoretic ei se duc la o biserica (bunul Dumnezeu stie daca o fi biserica …). Vasilica insa unde se duce?

Sau vorbeste vorbe si de fapt va continua sa mearga in bisericile BOR? El stie …

Oricum, a parasi in mod real BOR nu-i o solutie, indiferent de motiv. Iar a spune c-o faci partial este tot o greseala, dar una de tip habauceala.

Sa ne amintim ca unui alt plecat, preotului Nichita, nu i-a mai convenit pana la urma nici de locul unde ajunsese, ci a inceput de la o vreme sa caute BISERICA prin coclauri occidentale …

Reclame

53 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. WORLDLINES - June 28, 2009 said, on martie 12, 2011 at 3:29 am

  […] View full article on Saccsiv’s Weblog […]

  Apreciază

 2. Ioan C. said, on martie 12, 2011 at 4:11 am

  1. Zice fratele Militaru ca el este: ” mărturisitor al credinţei Sfinţilor Părinţi, aşa cum a fost stipulată în Mărturisirea de credinţă niceo-constantinopolitană.” Il informez pe aceasta cale ca si neoprotestantii incep sa invete Crezul, dar asta nu-i face membri ai Bisericii Ortodoxe.
  2. E adevarat ca unii ierarhi si preoti ai Bisericii noastre au colaborat cu regimul comunist ateu, cum si astazi multi ierarhi si preoti colaboreaza cu partidele politice pentru sprijin financiar, desi Scriptura zice: ” Nici o slugă nu poate să slujească la doi stăpâni. Fiindcă sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va ţine şi pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona.” ( Luca 16, 13) si iarasasi ” Că iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor” ( I Timotei 6, 10).
  3. Cat despre fratele ( sau fostul frate) Vasile e un mesaj in Scriptura: ” Dintre noi au ieşit, dar nu erau de-ai noştri, căci de-ar fi fost de-ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci ca să se arate că nu sunt toţi de-ai noştri, de aceea au ieşit.” ( I Ioan 2, 19).

  Apreciază

  • Ioan C. said, on martie 12, 2011 at 7:12 am

   ” Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic.
   Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă; şi le adună şi le aruncă în foc şi ard.
   Dacă rămâneţi întru Mine şi cuvintele Mele rămân în voi, cereţi ceea ce voiţi şi se va da vouă.”
   ( Ioan 15, 5- 7).

   Apreciază

 3. c m said, on martie 12, 2011 at 5:46 am

  A citit niste carti….a ramas profund impresionat si acuma se ia de piept cu toata lumea!

  Si eu cred ca ” a avea doar gloante pentru tradatori” nu este in spiritul ortodoxiei, e o greseala! Cu toate astea . il respect pe parintele Iustin si chiar tin la el, ca prezenta in acest moment in ortodoxia romaneasca!

  Exista ceva in sufletul meu care imi spune ca initiativa canterii acelui cantec nu-i apartine! Totul se datoreaza maicilor de la strana….care pentru moment, au dat dovada de exces de zel.

  Apreciază

 4. fanu said, on martie 12, 2011 at 5:50 am

  mai bine mergea la Petru Voda daca tot nu i era bine acolo la ierarhie. Simplu… daca plecam toţi răman iecumenistii… si asa is multi si se iubesc cu sectarii si cu papistasii

  Apreciază

  • saccsiv said, on martie 12, 2011 at 5:16 pm

   fanu

   Cand am fost la manastirea Petru Voda pentru interviu, era si el pe acolo si tot zicea ca urmeaza un mare cutremur …

   Acum bag seama ca o premeditase si visa pe atunci ca astfel va zgudui din temelii BOR-ul …

   Apreciază

  • natalia said, on martie 12, 2011 at 7:11 pm

   AI PERFECTA DREPTATE FANU…O ASTFEL DE ATITUDINE MIE UNA MI SE PARE DE TIP ULTRAS ORICAT DE JUSTIFICATA SI DE ARGUMENTATA AR FI EA….SI NU PREA STIU CE REZOLVA PANA LA URMA.DUPA UMILA MEA PARERE UN PREOT MARTURISITOR NU TREBUIE SA SE AUTOSUSPENDE CI SA FIE ALATURI DE POPORUL PE CARE IL PASTORESTE…CRED CA SE POT GASI SI LATE MODURI DE PROTEST…IERTATI-MA DACA JUDEC.

   Apreciază

 5. gerik64 said, on martie 12, 2011 at 5:57 am

  Vasilica spune sa nu paraseste Biserica Ortodoxa ci institutia BOR.El defapt prin asta arata ca nu este multumit de conducerea ei.Conducerea si majoriratea clericala care nu spun pe fata si nu iau atitudine fata de anumite pericole cum sunt dictatura biometrica si ecumenismul.Clerul din Gecia au fost mai sincer si mai curajos si au spus poporului adevarul.Pe mine nu ma smintit acest om pentu ca inteleg de ce a facut gestul asta.Dar faptul ca vad ca sunt putini preoti care vorbesc adevarul si au curaj sa mearga impotriva curentututui,aceasta ma dezamagit.
  Le este frica de replesalii si ca vor fi caterisiti
  sunt in stare sa ia si cipuri si orice le va cere ierarhi lor.Si vor spune ca au facut ascultare.Si cu asta au rezolvat problema de constiinta.Eu ma abtin in cazul acesta ca nu stiu daca a gresit acest teolog s-au nu vom vedea in timp.

  Apreciază

 6. crestin roman said, on martie 12, 2011 at 6:42 am

  Traim vremuri in care erarhii nostrii isi vad doar interesele lor.Sa le fie lor bine .Ei nu misca un deget ptr. implinirea poruncilor lui DUMNEZEU.NU aveti grija ,vor da socoteala de faptele lor.Parintele Iustin sa-si duca CRUCEA SA,si va fi cinstit de DUMNEZEU,iar nelegiuitii,vor vedea ei la judecata.DA?

  Apreciază

 7. vantelegar said, on martie 12, 2011 at 6:58 am

  off topic. a inceput donarea benevola de organe.

  http://www.evz.ro/detalii/stiri/premiera-familia-unui-pacient-in-moarte-cerebrala-a-cerut-prelevarea-organelor-923761.html

  Apreciază

 8. ioana said, on martie 12, 2011 at 7:32 am

  Am citit cartea lui Vasile Militaru, una dintre cele mai bine structurate lucrari referitoare la marturisitori. este vorba despre Biserica din temnita. Sa ii dea Dumnezeu gandul bun si calea dreapta!

  Apreciază

 9. gerik64 said, on martie 12, 2011 at 7:40 am

  Parinte Vasile
  Eu niciodata nu contrazic un preot.Din respect pentru ca sunt purtatori De Duh Sfant de la hirotonie.Aveti puteri mari de tot mai mult ca ingeri.Ar fi bine ca atunci cind pericolul devine iminent sa iesiti toti preotii si sa ne spuneti ce sa facem noi suntem oilele voi pastorii nu ne lasati in gura lupilor.Vasilica stie bine ca nu iese nimeni din BOR. nu a urmarit sa sminteasca pe nimeni dar nefiind preot inca si neavind ce sa piarda a facut un gest ca acela care sa aruncat in cap in Parlament.Asta ca sa atraga atentia.A scutit preoti sa se expuna in cazul acesta prin gestul lui. Poate ca sunt multi.preotii care nu sunt de acord cu directia in care a luat-o conducera. BOR Vasilica a vorbit in numele lor si sa sacrificat pe sine.Nu cred ca e dus cu mintea.

  Apreciază

 10. daniel said, on martie 12, 2011 at 8:15 am

  Si eu cred ca a gresit. Pana la urma noi suntem Biserica, nu numai ierarhii care care dezamagesc.Eu cred ca poti ramane ortodox adevarat in Biserica Ortodoxa Romana fara sa te afecteze deciziile mai mult sau mai putin canonice ale unor conducatori pamantesti…

  Apreciază

 11. MIhaela said, on martie 12, 2011 at 8:31 am

  Parinte Vasile,
  Eu sunt de acord cu Gerik. In momentele acestea dramatice, crestinul are nevoie de sprijin si indrumare din partea preotilor. Or, in situatii concrete , cum este cardul de sanatate, numai Parintele Iustin a avut o atitudine clara; in discutiile particulare pe care le-am avut cu unii preoti, raspunsul a fost evaziv, ca si cum preotul s-ar teme sa dea un sfat, mai degraba ne la sa pe noi sa decidem.
  Cu riscul de a-mi atrage critici, eu cred ca atitudinea preotilor trebuie sa fie mai transanta, mai clara.
  Cat despre acest parinte Vasilica, am auzit ulterior ca „ar fi dus cu capul”,etc.Dar ,noi stim ca , la curtea regilor,traiau „nebunii „, care spuneau cele mai dureroase si periculoase adevaruri, nefiind de fapt nebuni.
  Eu nu sunt adepta schismei ,sau iesirii din BOR, dar mie mi se pare ca a venit timpul sa spunem lucrurilor pe nume. Iar preotii nu trebuie sa se teama de nimic, pentru ca il au pe Dumnezeu. Nu as dori atitudini „kamikaze”, dar nu-mi plac si nu accept nici atitudinile tip „pitia „.Cu tot respectul.
  Deci: eu , crestin ortodoxa , care ma straduiesc si ma nevoiesc cat pot sie eu, in aceasta societate schizoida si alienata,si consider ca, aceste discutii, dara ar fi oprite ,ar semana cu „gunoiul ascuns sub pres” ;doresc ca salvarea sufletului meu si a celor dragi mie sa nu fie facuta haotic,nici departe de biserica;nu spun ca preotul meu duhovnic ar fi evaziv ,sau ar evita anumit discutii,dar eu ,”parte ” a Bisericii ortodoxe, doresc sa am de-a face cu mai multa comunicare,i cadrul Bisericii, nu numai cu automatismele participarii la slujba .
  Eu cred ca suntem in prezent in cel mai mare pericol, al „formei fara fond „(cu foarte mici exceptii.
  Astept criticile.

  Apreciază

 12. MIhaela said, on martie 12, 2011 at 8:40 am

  Scuze, am uitat sa-l mentionez pe parintele Valica,,care a avut atitudini clare.
  Inca ceva: daca mirenii au curajul de a renunta la viata sociala pe care au dus-o si se gandesc la sfatul Parintelui Iustin de a trai in comunitati, de a munci pamantul , de a renunta la confort ,deci sunt dispusi la sacrificiu,poate ca preotii ar trebui sa ii sustina mai puternic,sa-si exprime macar punctul de vedere in parohiile lor,sa ne sfatuiasaca si sa ii incurajeze/descurajeze (daca nu considera ca este bine ce facem)in initiativele lor.
  Sa ma iertati daca v-am tulburat , dar consider ca ar fi incorect fata de mine insami sa nu spun ceea ce gandesc.
  Doamne ajuta!

  Apreciază

 13. colaps said, on martie 12, 2011 at 9:02 am

  O fi mai înţelept preotul ăsta decât marii duhovnici ai neamului nostru ?
  Părintele Iustin Pârvu de ce nu se „autosuspendă” şi el ? Dar pr. Arsenie Papacioc, pr. Adrian Făgeţeanu ?

  Apreciază

 14. IOAN said, on martie 12, 2011 at 9:28 am

  BISERICA CREȘTINĂ ORTODOXĂ NU O PUTEM LEPĂDA…
  …căci au făcut-o și o fac cei care primesc cipurile 666..ECUMENISTII…ANTICHRIȘTII…SECTELE…MASONII……etc…
  TREBUIE SĂ NE DEBARASĂM TOTAL de ARHIEREII, PREOȚII…DIACONII…MAICILE..MONAHII..etc care prin faptele și cuvintele se fac părtași într-un fel sau altul NELEGIUIRILOR ANTICHRISTICE ALE VREMURILOR NOASTRE…căci acceptarea și recunoașterea noastră că aceștia mai reprezintă BISERICA CREȘTINĂ ORTODOXĂ înseamnă PIERZAREA NOASTRĂ împreună cu aceștia…
  NU PUTEM ACCEPTA ÎN NICI-UN FEL SĂ FIM PĂRTAȘI CUVINTELOR ȘI FAPTELOR ANTICHRISTICE DIABOLICE ȘI ÎNLELĂTOARE PE CARE LE PRACTICĂ FOARTE MULȚI DIN CLERICII VREMURILOR NOASTRE.
  Așadar…NU PLECĂM din BISERICA CREȘTINĂ ORTODOXĂ cea UNA SFÂNTĂ,SOBORNICEASCĂ ȘI APOSTOLEASCĂ….

  Apreciază

 15. acadennis said, on martie 12, 2011 at 9:36 am

  off topic

  In the Far East is shaking the earth and erupt volcanoes

  Almost simultaneously with the strong shock that hit Japan and triggered a giant tsunami in the Pacific, the Russian Kamchatka volcanoes erupted two. Erupcji towarzyszyły trzęsienia ziemi. Eruption was accompanied by earthquakes.

  http://translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=pl&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwiadomosci.dziennik.pl%2Fswiat%2Fartykuly%2F325753%2Cna-dalekim-wschodzie-trzesie-sie-ziemia-i-wybuchaja-wulkany.html

  Apreciază

 16. Fulger said, on martie 12, 2011 at 9:37 am

  ATENTIE : SACCSIV A EXPLODAT UNUL DIN CELE PATRU REACTOARE NUCLEARE IN JAPONIA , DACA EXPLODEAZA SI CELALALTE 3 VA FI O EXPLOZIE NUCLEARA IAR JAPONIA NU VA MAI PUTEA FI LOCUITA . SA FIE ASTA UN NOU CENOBIL ?
  TE ROG POSTEAZA INFORMATI DESPRE ACEST DEZASTRU.
  Nu putem sa ne dam seama unde poate ajunge norul de radiati.

  Apreciază

 17. maxx2000ro said, on martie 12, 2011 at 10:19 am

  Pentru acest on de nimic,,,Sa vada ce face o credinta ADEVARATA in lupta cu necredinciosii musulmani…

  Cum poti sa ii lasi pe acei baieti fara Dumnezeu in deserturile Afganistanului….

  Apreciază

  • kosk said, on martie 12, 2011 at 7:15 pm

   @maxx2000ro,
   vezi tu, in A-stan se poarta un razboi pe resurse intre fostii aliati, „talibanii” si „baetii” din state, faptul ca „baietii nostri” participa la un razboi de agresiune ,nu are nicio legatura cu invatatura Bisericii Ortodoxe, deci ia de citeste catehismul cap. „datoriile crestinului fata de sta”, ca dupa cum ziceam ortodoxia are o oarecare ingaduinta doar pentru razboiul de aparare ,deci dincolo de birocratizarea sofismelor politically correct-e, care au justificat un razboi de agresiune si dincolo de falsul altruism , ramane faptul ca ciuhapii din afganistan nu au atacat Romania, prin urmare concluzia se impune; ‘baietii’ sint pe coclauri pentru bani si cam atat, nu au nicio legatura cu invatatura ortodoxa, cu atit mai putin au legatura cu ortodoxia numitii „preoti militari” care insotesc soldati romani aflati sub comanda nato in t.o. externe, luptand in razboaie „cruciate” ale „partenerilor.nostrii” de aliantza. daca nu intelegi, ce am scris, nu te jena, unii frati de pe aici pot sa-ti explice mai desfasurat cum e cu razboiul si pacea.

   Apreciază

 18. mircea said, on martie 12, 2011 at 10:27 am

  Ne ascundem dupa deget. E in ADN-ul crestinului sa zica ca BOR incepe cu patriarh, epicop, preot, diacon, mirean, plus sfintii si stramosii nostri iar in capul la toti acestia Iisus. E greu pt om sa zica ca BOR e preot, diacon, mirean, sfintii si stramosii nostri iar in cap Iisus. Dar asta e. Astea sant faptele, nu mai e teorie. Deja cunoastem „fructele” ierarhiei. Daca vor face fructe bune, ma voi bucura f tare. Pana atunci BOR pt mine e formata din preotii marturisitori, crestinii de acum, sfintii si stramosii nostri. Iar cu cat ceata e mai mare, criteriul de a discerne ce e bine si ce e rau trebuie sa fie cat mai simplu (ca altfel intram pe un taram alunecos – taramul filosofiei). Cum spunea si @Colaps ii avem exemplu pe marii nostri duhovnici. Deci nu plecam din BOR, ca ar insemna sa plecam de langa Constantin Brancoveanu, Gheorghe Calciu, Iustin Parvu…
  Dar nu Vasilica Militaru e principalul vinovat. Fara atitudinea criminala in sens duhovnicesc a patriarhului si a Sinodului care repet, ne impinge la amprentare (nu mai pomenesc celelalte legate de ecumenism, sfintii inchisorilor, legionari), nu ar fi fost gestul acestui om. Nu acest om este adevaratul smintitor. Sminteala produsa de el exista, dar este infinit mai mica decat cea produsa de ierarhie.
  Voi considera ca Patriarhul si cei ce formeaza Sinodul fac parte din BOR, in momentul cand se mai intilnesc intr-un alt Sinod si vor da o declaratie la sfirsit prin care s-a zica: „Romani, nu luati acte biometrice, nu acceptati sa va amprenteze nimeni, atentie la nr 666 ca nu e un nr. obisnuit”.

  Apreciază

 19. iustin said, on martie 12, 2011 at 10:38 am

  am o intrebare off,teodor baconski e evreu???

  Apreciază

 20. mircea said, on martie 12, 2011 at 10:41 am

  Pr. Vasile,

  Eu un lucru nu pricep, fara ironie.
  Cei care ne imping la amprentare, pot caterisi preotul marturisitor.
  Ok, l-au caterisit. Are efect caterisirea aceasta, facuta de cei ce nu slujesc lui Dumnezeu? Ce fac mirenii, daca se pune in miscare masinaria de caterisire a preotilor marturisitori? Caci si pe Calciu l-au caterisit cand el era omul lui Dumnezeu iar ei nu erau.

  Apreciază

 21. gerik64 said, on martie 12, 2011 at 10:41 am

  Nu este preot nu are hirotonia.Daca ar fi spus un preot ca se suspenda ca nu e multumit de directia. in care se indreapta BOR. acela sigur ar fi avut cu mult mai mult de suferit ca replesalii si ca nu face ascultare.Asa ca acesta care nu este preot a vorbit care este supararea lui. A tras un semnal de alarma.Daca acum nu este dezbinare nu va mai fi acelasi lucru cind cardurile cu cip vor aparea.Cei care nu le vor lua vor fi infierati ca fanatici, rataciti,eretici isterici etc.Tot se vorbeste de o cernere pai cred ca in curind va incepe.E momentul alegeri drumului fiecaruia dintre noi.Ori ascultam de conducerea biserici care spune sa le luam ca nu afecteaza mintuirea ori asculta constiinta (care este considerat parasul nostru)si de cei citiva preoti calugari pe care ii cunoasteti foarte bine.

  Apreciază

 22. mircea said, on martie 12, 2011 at 10:57 am

  gerik64,

  nu vorbesc de Vasile Militaru, ca nu e preot, ci vorbesc la modul general.

  Apreciază

 23. gerik64 said, on martie 12, 2011 at 11:09 am

  A semnat vreunul dintre voi ca face parte din institutia numita BOR?Poate preotilor se cere asta.Eu stiu ca sunt in Biserica Ortodoxa prin botez.Asa ca nu am de unde sa ma autosuspend din ceva care nu fac parte.Biserica este a lui Iisus. Hristos si BOR o institutie (ca asa este definita) pe linga aceasta. Asa ca noi mireni nici macar nu ne putem autosuspenda daca am fi dorit asta.Din biserica lui Iisus Hristos te autosuspenzi numai trecind la secte newage esoteristi si alti eretici.Parinte Vasile spune-ne statutul BOR ca sa nu bat campii.

  Apreciază

 24. dardala said, on martie 12, 2011 at 11:33 am

  „Oricum, a parasi in mod real BOR nu-i o solutie, indiferent de motiv” – nici erezia nu este un motiv? (desigur nu este cazul lui Militaru, că nu acest e motivul său)

  „Sa ne amintim ca unui alt plecat, preotului Nichita, nu i-a mai convenit pana la urma nici de locul unde ajunsese, ci a inceput de la o vreme sa caute BISERICA prin coclauri occidentale …” – frate, ţi s-a mai spus că asta e o minciună, de ce ştiind asta continui să o promovezi?

  http://traditiaortodoxa.wordpress.com/2011/02/08/parintele-nichita-pascan-completari-la-marturisirea-de-credinta-pentru-a-spori-%e2%80%9enelinistea-cea-buna%e2%80%9d/

  Apreciază

 25. infanteristulvoinic said, on martie 12, 2011 at 2:30 pm

  Ma iertati daca gresesc, dar daca el s-a „autosuspendat” din BOR a ajuns in acelasi loc cu cei pe care ii critica, care si ei la randul lor s-au „autosuspendat” din BOR prin faptele lor. Deci daca Dumnezeu permite ca poporul nostru sa fie condus de niste ierarhi „autosuspendati”(eretici), inseamna ca pe astia ii meritam… Problema e lipsa noastra de credinta, degeaba fugim de „institutia” BOR-ista, ca pana la urma din vina noastra a ajuns „institutie” si pe Hristos l-am coborat la nivel de director… Dumnezeu sa ne ajute sa facem roade vrednice de pocainta.

  Apreciază

 26. eustake said, on martie 12, 2011 at 3:20 pm

  saccsiv am vazut cateva articole denigratoare la adresa ta pe site ul asta http://www.lainceputafostcuvantul.ro/2011/03/dovezi-ca-saccsiv-se-vrea-un-lider-ce-trebuie-urmat/#comments
  cred ca ar fi o idee buna sa lamuresti cititorii despre ce e vorba, probabil multi se vor sminti daca vor citi ..

  Apreciază

  • saccsiv said, on martie 12, 2011 at 5:47 pm

   eustake

   Daca se smintesc dintr-o adiere de vant, ce vor face cand va fi furtuna?

   Am scris ceva despre aceste atacuri aici:

   https://saccsiv.wordpress.com/2011/03/08/sa-incepem-sa-ne-cunoastem-caci-fiecare-singur-nu-va-rezista-fara-cip-si-nici-in-timpul-prigoanei/#comment-72788

   Apreciază

   • danutza said, on martie 12, 2011 at 7:04 pm

    pt astfel de indivizi, traditia populara a nascocit niste proverbe:
    „cainele moare de drum lung si”desteptul”de grija altuia” sau „sa moara si capra vecinului,” ” pune prostul in trasura sa scoata limba la lume”, „prostul ne prost destul daca nu e si fudul” etc…..
    nu merita bagat in seama!

    Apreciază

   • natalia said, on martie 12, 2011 at 7:49 pm

    Mi se pare articolul stupid, mizerabil si cu argumente de 2 lei…iar faza cu fostul delicvent este de-a dreptul meschina ,argument pe care nu ar trebui sa-l aduca ca arma de atac un crestin.Atat de cimentata a fost societatea noastra in educatia comunist-ateista incat orice om care a fost certat cu legea pe drept sau nedrept este un paria pana la sfarsitul vietii sale lumesti…nu numai teoretic si bineintales nici practic neavand dreptul la a doua sansa…dupa multi.

    Apreciază

 27. GABRIEL din Canada said, on martie 12, 2011 at 5:37 pm

  Eu veau sa va intreb ceva: daca aici in orasul québec misiunea ortodoxa romana de aici nu apartine de B.O.R., asta inseamna ca eu am plecat din B.O.R.?nicidecum.Eu nu apartin de institutia B.O.R., dar aceasta nu inseamna ca am parasit Biserica Ortodoxa Romana.Aceasta mi s-a confirmat si din tara.Eu cred ca nu institutia decide apartenenta , cazul parintelui Calciu Dumitreasa este elocvent, fiind caterisit de B.O.R., A PLECAT IN S.U.A., la aceeasi biserica de care depind institutional si eu.Pai tocmai pe asta, pe consecventa noastra, mizeaza si n.o.m., ca o sa facem ascultare indiferent de ce zic stapanii.cU RISCUL DE A SUPARA PE MULTI, eu cred ca parinte Vasilica Militaru are dreptate, el nu devine automat sectant si eretic, el a facut ceea ce conducerea B.O.R. A FACUT PENTRU PARINTELE ARSENIE BOCA, CALCIU DUMITREASA si ALTII ca EI.Oare cei caterisisiti asa meritau?

  Apreciază

 28. colaps said, on martie 12, 2011 at 5:54 pm

  saccsiv, ai decis cum procedăm cu forumul ?

  Apreciază

  • saccsiv said, on martie 12, 2011 at 5:59 pm

   colaps

   Deocamdata constat ca cele doua rugaminti ale mele le-ai ignorat total …

   Apreciază

   • colaps said, on martie 12, 2011 at 6:54 pm

    Ţi-am trimis un email.

    Apreciază

 29. Fratele Ioan said, on martie 13, 2011 at 9:24 am

  Cata dreptate ai Daniel, numai uitandu-te la fetele lor de la o distanta apreciabila , poti sa-ti dai seama de tsunamiul ce i-a lovit.

  Apreciază

 30. MILITARU VASILE a trecut la ISLAM? said, on ianuarie 10, 2018 at 1:56 pm

  […] Nu sunt de acord cu VASILICA MILITARU, cel ce zice ca SE AUTOSUSPENDA DIN BOR … […]

  Apreciază


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: