SACCSIV – blog ortodox

ARTICOLUL ZILEI (15.12.2010): ORDINUL ILUMINAŢILOR – Problema evreiasca – parintele Victor Moise. COMPLETARI NECESARE

Posted in Illuminati (ILUMINATII) by saccsiv on decembrie 15, 2010

Citez din articolul ORDINUL ILUMINAŢILOR – Problema evreiască – părintele Victor Moise:

(sursa: Pr. Victor Moise – Problema evreiască, vol.I, p. 339-345)

ORDINUL ILUMINAŢILOR

Deşi acest ordin a fost înfiinţat de un neevreu, a devenit un instrument al evreilor, finanţat şi manipulat de bancherii francmasoni evrei.

Acest ordin a fost fondat la l mai în anul 1776 de către Adam Weishaupt (1748- 1830), fiind însărcinat să creeze şi să organizeze acest ordin de către evreul bancher Rotschild. Adam Weishaupt n-a fost evreu dar a lucrat pentru interesele generale ale iudaismului, motiv pentru care unii cercetători 1-au socotit chiar că este evreu (Taguieff, p.l20).

Ralph Emmerson (1803-1882) scrie că “Adam Weishaupt a fondat Iluminismul cu scopul de a distruge integral creştinismul”.

Adam Weishaupt a fost profesor universitar la Ingelstadt până în anul 1770, dată după care timp de şase ani a conceput un “plan mondialist” a cărei realizare trebuia să se împlinească prin intermediul revoluţiilor pe care iluminaţii nu numai că trebuiau să le declanşeze ci şi să le dirijeze în secret.

Paul Naudon, în “Istoria francmasonerie din Italia” scrie: “Iluminismul  a apărut în afara francmasoneriei dar s-a infiltrat în loje.

Serge Hutin scrie că „Weishaupt era un tânăr de 28 de ani student la drept Canonic” şi că Ordinul Iluminaţilor a apărut mai întâi ca societate de învăţământ a unui institut de educaţie socială şi ştiinţifică, a unui grup de într-ajutorare şi solidaritate”.

Serge Hutin numeşte această societate “secretă şi paramasonică”. Şi istoricii români ai francmasoneriei, folosesc această sintagmă: “ordinul paramasonic al iluminaţilor”.

Ca o mostră a falsificării adevărului şi a discreditării istoricilor care nu scriu pe placul evreilor, prezint un citat în formularea „istoricului, filosofului şi celebrului politolog francez Pierre-Andre Taguieff’, din lucrarea sa „Iluminaţii”.

„Demagogul conspiraţionist american Gerald B. Winrod, într-un pamflet publicat în 1935 şi inirulat „Adam Wieshaupt; A Human Devil, afirmă de pildă că din 39 de înalţi conducători ai Ordinului Iluminati 17 erau evrei, iar Karl Marx (…), şi-a inspirat învăţăturile din Adam Weishaupt”. Şi, referitor la activitatea politică a vremii sale, el ajunge uşor la concluzia nu doar că „Iluminaţii erau evrei”, dar şi că, în mod similar, dictatura instalată la Moscova era evreiască” (Winrod, p.45,47), (apud Tagueiff, p.l 19).

Lady Oucenborough, în „The Occult Theocrasy”, scria în 1933 că „Iluminaţi nu sunt decât un tentacul al masoneriei caracatiţe care sufocă lumea” (p. 184), (apud Tagueiff, p. 119).

ANARHIA

“Obiectivul ultim urmărit de Iluminaţi era ANARHIA”. Comănescu şi Dobrescu, cei care au scris o istorie a francmasoneriei, diferită de cele obijnuite, apreciază Iluminismul a fi “o sectă a francmasoneriei, care-şi propune, între altele, să distrugă catolicismul, adică creştinismul”.

“Această societate a jucat un rol important în campania anticlericală şi antimonastică ce se desfăşura în acest timp în catolica Bavarie. Structura definitivă a Ordinului a fost dată la sfârşitul anului 1779 de către baronul de Knigge, şi ordinul s-a dezvoltat în afara Bavariei”.

Hutin ne informează că “în anul 1782 a aderat la Ordinul Iluminaţilor, un francmason ilustru, baronul von Knigge, care, mai îârziu a ajuns în conflict cu Weishaupt”. Conflictul a dus la “o anchetă a Ordinului Iluminaţilor, care a descoperit că ordinul respingea creştinismul, se deda la plăceri epicureice, justifica sinuciderea, respingea patrimoniul şi loialitatea, socotindu-le drept prejudecăţi ale celor înguşti la minte, îngăduia răul în folosul binelui, aşeza interesele ordinului mai presus de orice”.

Iluminismul a fost transplantat pe continentul american de bancherul american David Rockefeler.

Cu peste 120 de ani înainte de înfiinţarea acestui ordin, Franţa a avut propria ei societate a iluminaţilor, numită “Guerinet”.

Iluminaţii lui Weishaupt, din Bavaria, consideră creştinismul ca fondat pe o carte plină de confuzii istorice fără nici o bază .

în anul 1778 Weishaupt a devenit mason. Ca întemeietor al unei organizaţii secrete el a purtat numele conspirativ de Spartacus. De la acest nume conspirativ, Roza Luxemburg, o evreică din Polonia, a creat ideologia care a condus la crearea, în anul 1917 a “Ligii Spartacus”.

Principalul obiectiv al adevăraţilor Iluminaţi este constituirea unui guvern dictatorial mondial. W. Milton Cooper scrie că “Weishaupt cerea abolirea tuturor guvernelor naţionale, abolirea moştenirii, a proprietăţii particulare, a căminului individual, a noţiunii de familie şi a tuturor religiilor existente, ca să poată impune omenirii ideologia luciferică totalitarista”. Ralph citează după Nasta Webster cele de mai sus, dar adaogă şi abolirea oricărei moralităţi şi instituirea educaţiei comunale a copiilor.

Menţionez că pentru W.M. Cooper, venerarea lui Lucifer, este “ultimul mister din vârful piramidei masonice”.

Radicalism şi ferocitate este esenţa acestui Ordin. Cei care nu renunţă la propria religie, şi nu acceptă noua religie, sunt propuşi pentru exterminare. Ralph scrie: “după A. Weishaupt asasinarea celor nedemni, a celor care nu sunt dispuşi să accepte noua religie, va G acceptabilă”. Ca ateu cu inimă vicleană, Weishaupt afirmă: “în scopul de a distruge întreaga creştinătate, am afirmat că suntem singura, adevărata religie – scopul scuză mijloacele”.

Ralph îl citează pe abatele Augustin de Barruel. “Iată ce scrie despre Iluminaţi abatele: “O sectă teribilă şi oribilă. A complotat pentru acea revoluţie generală (de la 1789), care ar G trebuit să răstoarne toate tronurile, toate altarele, să anihileze orice proprietate, să şteargă (să nimicească) orice lege, şi să sfârşească prin a dizolva toată societatea” în Gnalse urmăreşte distrugerea creaţiei, scopul lui Lucifer.

Ordinul Iluminaţilor n-a fost întemeiat de evrei, ci la porunca evreilor, care şi l-au însuşit prin îmbrăţişarea lui de către casa Rotschild, care l-a unit cu francmasoneria şi l-a pus în slujba “idealurilor” iudaice de a distruge creştinismul şi de a cuceri tot pământul.

Pentru reuşita acţiunilor conspirative ale ordinului, Weishaupt a declarat: „punctul forte al ordinului nostru se află în tăinuirea sa, în păstrarea secretului”. Se folosesc diferite organizaţii secrete pentru realizarea N.O.M. Pentru a reuşi, iluminaţii trebuie să “creeze mai întâi haosul. Lui Weishaupt i s-au atribuit războiul de independenţă din America, cel care a slăbit Imperiul Britanic precum şi Revoluţia franceză care a distrus Imperiul Francez, încă din anul 1785. guvernul Bavariei îi scosese în afara legii pe iluminaţii lui Weishaupt.

“în 1785 ordinul Iluminaţilor a fost desfiinţat şi Weishaupt surghiunit”. Daniel Pipes consemnează că “în 1788 Iluminiştii şi francmasoneria sunt deconspiraţi (pentru) că urmăresc să guverneze lumea şi să distrugă civilizaţia creştină.. Weishaupt se lăuda că organizaţia lui va rămâne ascunsă de ochii publicului”, şi totuşi a fost deconspirată pentru „deasupra iluminaţilor manevra iudiaismul în mod clandestin “.

John Robinson, profesor la Universitatea din Edinburg, a denunţat planurile lui Weishaupt prin cartea intitulată “Dovada unei conspiraţii care (vrea) să distrugă toate guvernele şi religiile” publicată chiar în 1789.

Daniel Pipes îl citează pe abatele Augustine Barruel (1741-1820) care a scris în voluminosul său tratat despre Revoluţia franceză: “filosofii, francmasonii, Iluminiştii şi alţii, au pus la cale Revoluţia franceză în numele evreilor”. Mult mai târziu s-a aflat că “influienţa ulterioară a Iluminaţilor din Bavaria asupra Revoluţiei franceze nu este de domeniul presupunerilor. Numai că nu în 1789 o vom vedea triumfând, ci în vara lui 1792, odată cu victoria Comunei insurecţionale dinParis”.

Iluminaţii au crezut că prin războaiele purtate de Napoleon se va crea o “Uniune a Statelor Europene” controlată de ordinul lor. Se crede că “atunci când tentaţia absolutistă l-a îndepărtat pe Napoleon de iluminaţi, a fost imediat eliminat” ordinul iluminaţilor.

Ordinul iluminaţilor era compus din vârfurile masonice evreieşti care au declanşat teroarea Revoluţiei franceze.

Daniel Pipes ne destăinuie bucuria cu care Weishaupt a întâmpinat teroarea revoluţiei strigând: “E o fericire să distrugi creştinătatea şi civilizaţia” IUI, deci întemeietorul Ordinului Iluminiştilor a fost un nihilist, un satanist.

Preşedintele Universităţii Harvard, Joseph Willard a declarat în anul 1812: “Există suficiente dovezi ca în această ţară s-au înfiinţat mai multe societăţi ale iuluminaţilor. Fără îndoială, acestea fac eforturi să submineze în secret toate instituţiile noastre strămoşeşti, sacre şi civile. Aceste societăţi sunt înhăitate în mod clar cu cele ale aceluiaşi ordin din Europa. Trăim o perioadă alarmantă”.

Se apreciază, aşa cum am mai afirmat, că ordinul iluminaţilor s-a fondat la sugestiile şi cu ajutorul material al casei Rothschild care dorea să dea francmasoneriei o conducere de elită.

Bătălia de la Waterloo, din iunie 1815 a consolidat controlul clanului Rothschild asupra guvernului englez.

După moartea lui Adam Weishaupt în 1832, conducerea Ordinului Iluminiştilor a fost preluată de Giuseppe Mazzini (1805-1872).

Printre adepţii lui Weishaupt s-a numărat şi Karl Marx, care a ţinut seamă de “Testamentul” lui Weishaupt, în programul comunist pe care 1-a elaborat.

Pe timpul conducerii Ordinului Iluminiştilor de care Giuseppe Mazzini, între anii 1834 şi 1872, a fost introdus în grupul iluminaţilor generalul american Albert Pike, (1809-1891), un adept al “guvernului mondial”. El a propus declanşarea a trei războaie mondiale pentru realizarea unui “guvern momdial”. Interesant este că Albert Pike a prevăzut pornirea celui de al III-lea război mondial, după formarea unui stat sionist, naţional-religios în Palestina, în urma acutizării conflictului dintre sioniştii religioşi şi arabii islamişti. La 7 iunie 1872, la congresul de la Wilhelmsbad francmasoneria continentală a fuzionat cu iluminaţii lui Weishaupt.

Se apreciază că Friederich Nietzsche a dezvoltat “şcoala germană a iluminaţilor”.

Iluminaţii au determinat bancherii din Wall Street să finanţeze Japonia în conflictul său cu Rusia din 1904.

Se presupune că atentatul de la Saraievo care a determinat începrea primului război mondial, a fost pus la cale de Iluminişti, şi a fost executat de evreul Gavrilo Princep la 28 iunie 1914.

Evreii comunişti care au venit din America, pentru sprijinirea revoluţiei bolşevice, în frunte cu Trotzki (1879-1940) au fost sprijiniţi masiv, dar în secret, de iluminaţi.

Istoricul Amin Heinen precizează că dintre Ilumininaţi, “clanul Rotschild a fost implicat în finanţarea revoluţiei din 1917  şi 1-a susţinut pe Trotskişipe tovarăşii lui”.

CLUBUL DE LA ROMA

Ordinul iluminaţilor era condus de “Clubul celor zece” supranumit “Clubul de la Roma” . Scopul iniţial al Iluminaţilor a fost stabilirea unei noi ordini mondiale. Însuşi tratatul de pace de la Verssailles a fost conceput de colonelul House şi de iluminaţi.

Unul dintre cei mai influienţi iluminaţi ai secolului XX a fost Aleister Crowley, (1875-1947) care, se presupune, 1-ar fi influienţat din umbră pe Hitler.

în anul 1978 Clubul de la Roma, a publicat cinci lucrări importante care prezentau în detalii forma pe care o va lua restructurarea ordinii internaţionale cât şi scopurile lor pentru umanitate.

Clubul de la Roma a propus ca noua ordine mondială să înlocuiască toate monedele existente printr-un cont informatic înainte de sfârşitul mileniului.

Simbolul principal al Iluminaţilor este steaua lui David înscrisă într-un cerc .

Se afirmă că Organizaţia Naţiunilor Unite este cadrul în care lucrează iluminaţii prin “Comisia trilaterală”.

Iluminaţii decid în S.U.A. cine, când şi unde va fi ales viitorul preşedinte: ei hotărăsc când trebuie să înceapă un război şi când nu. Ei pregătesc cel de al treilea război mondial, după dezastrul căruia naţiunile vor implora guvernarea mondială. Catastrofa goylor, este salvarea iudaismului! Iluminaţii spun că oamenilor le trebuie mai întâi restructurată gândirea şi apoi vor spune singuri, da, guvernării mondiale.

Cum înţeleg iluminaţii să restructureze gândirea oamenilor ? Bolşevismul a dat o soluţie prin Laurenţiu Beria, adică prin “spălarea creerului”, iar în România evreul Nikolski a experimentat procedeul prin “reeducarea” deţinuţilor politici de la închisorile din Piteşti, Gherla şi Aiud. “Spălarea creerului”, înlocuirea memoriei după metodele “înţelepţilor iluminaţi”, crima împotriva umanităţii, toate au fost transpuse în cârca naziştilor.

În romanul “Trei ceasuri în iad” scris de înalt Prea Sfinţitul Antonie Plămădeală, (1926-2005) Mitropolitul Ardealului, este demascată această monstruozitate, practicată de bolşevici, dar atribuită naziştilor.

Paralel cu Ordinul Iluminaţilor trebuie amintit curentul Iluminismului, Curentul Luminilor, care a cucerit poziţii importante în cultura europeană, prin noile curente filosofice care promovau raţiunea şi liberalismul. Acest „Curent al Luminilor” a fost folosit de evreii acelor timpuri pentru a combate tradiţionalismul creştin. Romain Rolland citează: „rolul excepţional al lui Sonnenfeld (Joseph Edlen), nepot de rabin, care, prin vigoarea inteligenţei şi prin intransigenţa caracterului, devenise cel mai înfocat campion al Iluminismului, luptând fără cruţare, pe toate terenurile, pentru progresul uman, împotriva tuturor prejudecăţilor şi fanatismelor” (p. 171).

Comentariu saccsiv:

Ca sa dezvolt cele de mai sus, ar trebui sa scriu o carte. Materialul de mai sus mi-a amintit un mai vechi proiect al meu: un mare volum ce ar include si aceasta dezvoltare. Un soi de enciclopedie a NOII ORDINI MONDIALE. O descriere a uriasului mecanism, unde cele de mai sus sunt doar o parte componenta.

Nu m-am mai ocupat de ea, caci m-am precocupat exclusiv de blog, in ideea ca viata lunga nu va mai avea si trebuie sa profit la maxim de internet. Consider insa ca a cam venit timpul sa reiau munca si la carte. Cu atat mai mult cu cat, multumita bunului Dumnezeu, cred ca voi putea forma din ianuarie un colectiv dintre cititori, care sa ma ajute la blog suficient de mult, astfel incat cateva ore pe zi sa ma ocup si de acel urias volum.

Voi posta un articol separat in acest sens, pana atunci insa, fratii ce considera ca se pot inhama oleaca la munca blogului, ii rog sa ma anunte.

Revenind insa la materialul de mai sus, aduc totusi cateva minime completari, pentru a fi inteles mai bine. Foarte util este sa cititi titlurile de mai jos (pe care le-am pus in ordinea in care despre respectivele personaje sau organizatii se face referie in text) dar si materialele de la cuvintele hiper-link (scrise ingrosat, cu albastru si subliniate)

Un pericol iminent: ANARHISMUL, “alternativa anti-sistem” creata si coordonata de ELITE pentru motivarea statului politienesc

VIDEO: Agenti sovietici (EVREI) in Romania. Completari pentru a se intelege ca ticalosul COMUNISM n-a fost inventat de STALIN si nici n-a aparut in RUSIA … Ceea ce s-a petrecut a fost doar o repetitie a ceea ce se doreste sa fie …

NAZISMUL (partea 1): religia nazismului, asemanari contemporane alarmante

NAZISMUL (partea 2): finantatorii si sustinatorii national-socialismului

Aleister Crowley si REVOLUTIA SATANISTA (rock, sexualitate, droguri) – video si completari necesare

Pentru inceput, cateva greseli in text. Scrie ca „Iluminismul a fost transplantat pe continentul american de bancherul american David Rockefeler.” Este inexact. A fost adus in SUA cu mult inainte.

Mayer Amschel Rothschild (1744 – 1812), este fondatorul imperiului bancar Rothschild, cea mai de succes familie din istorie. Acesta si mai apoi fii sai au creat acest imperiu cu intindere europeana determinand explozia revolutiei industriale pe continent, au influentat dezvoltarea economica a sa pe directia deja cunoscuta a folosirii combustibililor fosili, inclusiv dezvoltarea transporturilor, au modernizat si stapanit sistemul bursier, bancar, financiar, au influentat direct politicul, au finantat mereu ambele tabere ale unui razboi, au pus la punct un sistem continental de informatii rapide, etc. La sfarsitul secolului 19 controlau peste jumatate din intreaga bogatie a planetei. Desigur, ei au fost varful unui ice-berg, partea vizibila a unui sistem piramidal in care au fost ajutati de prieteni mai putin vizibili opiniei publice. In SUA i-au finantat pe colosii Rockefeller (petrol), Andrew Carnegie (otel), Harriman (cai ferate), J. P. Morgan si pe bancherii ce au pus bazele Federal Reserve

Cititi va rog si:

„The Money Masters” – un excelent documentar despre modul in care ROTHSCHILD si locotenentii lor stapanesc sistemul financiar-bancar mondial

Familia ROCKEFELLER, NOUA ORDINE MONDIALA si GUVERNUL MONDIAL (partea 1)

Familia ROCKEFELLER , NOUA ORDINE MONDIALA si GUVERNUL MONDIAL (partea 2)

Personalitati si organizatii: ANDREW CARNEGIE

Personalitati si organizatii: familia HARRIMAN, unealta importanta a colosilor Rothschild. Sarcini: transporturi, eugenie, banci, finantarea nazismului

Personalitati si organizatii: J.P.MORGAN (JOHN PIERPONT MORGAN)

Mai scrie in text ca „Lui Weishaupt i s-au atribuit războiul de independenţă din America”. Nu cred. Ordinul illuminati a fost creat la 1 mai 1776. Razboiul de independenta a inceput in 1775 iar declararea independentei a avut loc la 4 iulie 1776. Razboiul a tinut insa pana in 1783. Si cum intreaga actiune a fost dirijata de masonerie, este foarte posibil ca mai pe urma sa se fi implicat si illuminati. Insa nu ei au generat conflictul.

Mai apare in text si „Se afirmă că Organizaţia Naţiunilor Unite este cadrul în care lucrează iluminaţii prin “Comisia trilaterală”.” ONU este condusa de illuminati, nu insa prin Comisia Trilaterala.

In 1946 , Nelson Rockefeller si tatal sau John D. Rockefeller, Jr. cumpara un teren de la William Zeckendorf pe care il doneaza ONU , devenind UN Headquarters amplasamentul complexului.

De la bun inceput a fost gandita ca instrument esential pentru edificarea NOII ORDINI MONDIALE. Cititi va rog si:

Radio LUCIFER Publishing Company …

Comisia Trilaterala a aparut insa mai tarziu, in 1973, fiind si ea un instrument:

Lista membri COMISIA TRILATERALA

Cateva cuvinte despre Albert Pike (1809 – 1891), mason, gradul 33 ritul scotian (rit pe care de fapt el l-a adus la influenta enorma pe care o stim astazi). A formulat dogma divinităţii lui lucifer în „Morals and Dogma„:

Lucifer, Zeul Luminii, lupta împotriva lui Adonai, Zeul Bibliei; da, Lucifer e Dumnezeu

Lucifer este purtătorul luminii. Nume straniu şi misterios al celui ce este Spiritul întunericului! Lucifer, fiul dimineţii! Este cel care aduce lumina şi în toată splendoarea sa intolerabilă orbeşte pe cei slabi sau sufletele egoiste.„

Despre francmasonerie Albert Pike sustinea in lucrarea sa „DOGMĂ ŞI RITUAL” ca: „Francmasoneria are două doctrine, dintre care una este ascunsă, cunoaşterea sa fiind rezervată doar Maeştrilor…, iar cealaltă este publică…”

Cititi va rog si:

Citate celebre ale unor masoni sau evrei sionisti faimosi

Winston Churchill, Illustrated Sunday Herald, 8 februarie 1920:

Din zilele lui Weishaupt , Karl Marx, Trotki, Bela Kuhn, Rosa Luxemburg si Ema Goldman, conspiratia acestei lumi a luat amploare. Aceasta conspiratie a jucat un rol recunoscut în Revolutia Franceza. A fost izvorul fiecarei miscari subversive în secolul 19. Si acum, în sfârsit, aceasta banda de personalitati extraordinare din lumea interlopa a marilor orase din Europa si America i-a tras de par pe rusi si au devenit conducatorii acelui enorm imperiu.“

Cititi va rog si:

Documentare celebre: „THE SOVIET STORY” (Povestea sovietelor), subtitrare in limba romana. O excelenta demonstratie a radacinii comune COMUNISM – NAZISM. Completari necesare

Nu e cert daca Adam Weishaupt a fost sau nu evreu. Eu insa consider ca a fost. Iata si o alta varianta a inceputurilor illuminati, nu mult diferita de cea de mai sus:

Noua Ordine Mondiala (Novus Ordo Seclorum)

Conceptul de „noua ordine mondiala” – linia directoare a politicii internationale de azi – nu este, catusi de putin unul nou. La 1 mai 1776, in Bavaria, un doctor in teologie – Adam Weishaupt – a fondat societatea „Vechii Cautatori de Lumina din Bavaria”, care va deveni in scurt timp cunoscuta sub denumirea de „Ordo Illuminati” (Ordinul Iluminatilor). Weishaupt a sustinut ca numele provenea din scrierile mai vechi si insemna „cei care detin Lumina”. Nesta Webster, in „Mondial Revolution”, sintetizeaza foarte bine doctrina radicala a „Noii Ordini Mondiale„, asa cum rezulta din scrierile lui Weishaupt:

1) Abolirea monarhiei si a oricarei puteri ordonate;

2) Abolirea proprietatii private;

3) Abolirea mostenitorilor;

4) Abolirea patriotismului;

5) Abolirea familiei (a casniciei si instruirea in comun a copiilor);

6) Abolirea tuturor religiilor.

Fireste ca un asemenea program, atat de radical, a atras imediat atentia autoritatilor din Bavaria, care au reactionat inca din 1784, interzicand ordinul si condamnandu-i la moarte pe membrii. Acesta nu numai ca a supravietuit haituielilor, dar a continuat sa se extinda in lume. Astfel, de la cinci membri, cat avea initial „Ordo Illuminati”, curand acesta numara 300 de membri, din toate straturile sociale si profesionale: aristocrati, studenti, comercianti, doctori, avocati, judecatori, ofiteri, profesori, functionari publici, bancheri, ba chiar ministri. Printre cele mai notabile personalitati ale timpului care devenisera, in secret, membri ai „Ordinului Iluminatilor” se numarau ducele de Orleans, contele Klemens Von Metternich, Ecaterina a II-a a Rusiei, Johann Gottfried von Herder (filosof), contele Gabriel de Mirabeau (cu un rol esential in Revolutia franceza de la 1789), ducele Ferdinand de Brunswick, Johann Wolfgang von Goethe (marele poet), Christian al VII-lea al Danemarcei, Gustav al III-lea al Suediei etc. In 1783, numarul membrilor „Ordo Illuminati” atingea 600 (potrivit lui D. Rivera si Myron Fagan), iar peste un an acest numar depasea 3000 de membri. In 1786, potrivit lui Fagan, „Iluminatii” isi constituisera filiale secrete ale ordinului in numeroase state europene: Germania, Austria, Ungaria, Anglia, Scotia, Polonia, Franta, Belgia, Elvetia, Italia, Olanda, Spania, Suedia, Transilvania, Rusia si Irlanda. Primul profet al „Ordinului”, cel care intocmise o doctrina de la care mai tarziu s-au inspirat alte societati secrete influente – „Carbonarii” lui Giuseppe Mazzini, „Liga Dreptilor” lui Karl Marx sau „Decembristii” lui Cernisevski – a fost Adam Weishaupt, din acest punct de vedere poate cel mai influent om al secolului XIX. Doctrina lui, Novus Ordo Seclorum, a supravietuit veacului si a schimbat lumea in secolul XX.

Adam Weishaupt a „intemeiat” Ordinul Iluminatilor la 1 mai 1776, zi serbata de stanga din lumea intreaga .

Liderul „Iluminatilor”, Adam Weishaupt , evreu, s-a nascut pe 6 februarie 1748, ca fiu al unui rabin. Se crede ca ideea distrugerii Bisericii Catolice a fost preluata de el din cartile de filosofie ale lui Voltaire.

In 1779, bancherul Mayer Amschel Bauer (si-a schimbat numele in Mayer Amschel Rothschild, in traducere SCUTUL ROSU) il insarcineaza pe Adam Weishaupt cu constituirea unei societati secrete, care sa ramana la dispozitia sa si a planurilor sale politice. Adam Weishaupt este si un initiat. Studiase doctrinele anti-crestine ale maniheistilor, care il introdusesera pe Weishaupt in astrologie, in magie si in medicina oculta. Un anume „negustor Kolmer” din Iutlanda (teritoriu la granita Germaniei cu Danemarca) il initiase in practicile magice egiptene inca din 1771. Weishaupt studiase, in acelasi timp, puterea misterelor eleusine si ale cultului secret al pitagoreicilor. (Pitagora, filosof din secolul al 6-lea i.C., considera ca oamenii trebuie sa isi uneasca averile si sa traiasca in comun, o idee preluata de „Liga Dreptilor”, apoi, de „Liga Comunistilor”). El se mai initiase in invataturile esenienilor, iar in biblioteca sa se gaseau carti, precum „Cabala” sau „Misterele lui Solomon”. Cercetase diferite scrieri iezuite, in cautarea unui nou tip de societate secreta . Planuia sa aduca in aceasta societate secreta oameni cu calitati si talente deosebite in domeniile lor sau care se bucurau de o mare influenta. Mai intai, Adam Weishaupt – cu sprijinul lui Meyer Amschell Bauer „Rothschild” – a unit mai multe grupuri oculte intr-o societate secreta numita „Rasaritul”, care s-a pastrat pana in zilele noastre. Timp de cinci ani, el a lucrat la un plan care sa-i aduca in jurul sau pe cei hotarati sa lupte cu opresiunea religioasa si cu sistemul social. Incerca si spera sa inlocuiasca crestinismul cu o „religie a ratiunii”. Ideea initiala s-a materializat in „Scoala Intelepciunii”, al carei tel era „sa faca rasa umana mai buna, ca sa devina o mare familie fericita”.

„Scoala Intelepciunii” pleda pentru „perfectionism” – au fost numiti si „Perfectibilii” -, dar era lipsita de aerul de mister si de intriga, pe care urmarea sa-l dea Adam Weishaupt societatii sale secrete. In 1774, Weishaupt a scris un articol programatic, „Sidonii Apollinarus Fragment„, care trebuia sa pregateasca opinia publica pentru „doctrina ratiunii”. In acest articol, el scrie: „Principii si natiunile vor disparea de pe fata Pamantului. Rasa umana va deveni o singura familie, iar lumea va apartine oamenilor rationali„. Intre timp, sfatuit de Rothschild , dr. Weishaupt se pregateste sa lanseze in secret organizatia „Iluminatilor” . La 1 mai 1776, sub conducerea familiei Rothschild , cu sprijinul altor familii de evrei germani bogati – Wessely, Moses, Mendelsson – si a unor bancheri (Itzig, Friedlander) -, Weishaupt fondeaza in secret societatea „Vechii cautatori de lumina din Bavaria”, care va deveni mai cunoscuta sub denumirea „Ordinul Iluminatilor”. Weishaupt a sustinut ca numele provenea din vechi scrieri si insemna „cei care detin Lumina”.

Sa remarcam, in treacat, ca sarbatorirea zilei de 1 Mai de catre toate statele foste comuniste, ca si de catre fortele de stanga din lumea intreaga celebreaza, de fapt, infiintarea „Ordinului Iluminatilor” din 1776, de catre Adam Weishaupt si Rothschild, desi semnificatia oculta a evenimentului a fost in permanenta ascunsa.

Ordinul Iluminatilor a avut, initial, cinci membri: Adam Weishaupt, Mayer Amschel Bauer (Rothschild), Kollmer (cel care l-a initiat in 1771 pe Weishaupt in practicile oculte egiptene), Francis Dashood (initial membru in „Satanic Hellfire Club”) si Alphonse Donatien de Sade (cunoscutul scriitor). Cu acesti cinci oameni a pornit sa schimbe lumea prin Ordinul Iluminatilor, incepand cu anul 1778.

„Secretizarea” totala a Ordinului – obsesia lui Weishaupt

Weishaupt nota: „Marea putere a ordinului nostru sta in secretizarea lui totala. Astfel, Ordinul nu va iesi niciodata la lumina, indiferent de loc, si nu se va prezenta sub numele sau. Ci, intotdeauna sub un alt nume, sub o alta ocupatie„. El preciza: „Cu cat Ordinul va fi mai secret, si va lucra in tacere, cu atat va fi mai ferit de opresiunea Puterii, deoarece clandestinitatea creeaza un gust special pentru activitatea noastra„. Initial, „Ordinul Iluminatilor” avea trei grade: Novice, Minerva si Iluminist-Minerval. Weishaupt se inspirase din structurile masonice, dar si din cele iezuite. Cu toate ca admira structurile iezuite (ca mai tarziu Lenin) si se inspirase din ele, a interzis primirea in ordin a vreunui ex-iezuit. „Trebuie evitati, ca o plaga„, scria el. Obiectivul initial al „Iluminatilor” lui Weishaupt era un guvern mondial care sa permita unei elite sa guverneze lumea . Isi propuneau sa distribuie materiale anti-religioase, care sa critice Biserica, in care vedeau un mare obstacol in calea progresului social, precum si impotriva tuturor „inamicilor rasei si societatii umane”.

Intre timp, Ordinul Iluminatilor crestea cu noi membri, care se integrau ordinelor stricte de secretizare impuse de Weishaupt (denumit „Spartacus” in randul Ordinului). Mana sa dreapta era Xavier von Zwack, avocatul printului von Salm („Cato” in cadrul Ordinului). Marchizul Di Constanza capatase pseudonimul de „Diomed”. Baronul von Mengenhofen devenise „Silla”. Sediul Ordinului era la Munchen , unde functiona sub denumirea de „Marea Loja a Iluminatilor”, cu pseudonimul „Atena”. Alte trei loji ascundeau, de fapt, filiale ale Ordinului Iluminatilor: la Ingolstadt („Efes”), Heidelberg („Utica”) si Frankfurt („Teba”). Calendarul „iluminat” a fost reconstituit dupa modelul celui evreiesc: astfel, ianuarie devenea „dimeh”, februarie, „benmeh” etc. In schimb, numerotarea anilor se facea dupa modelul persan, care incepea cu anul 632 I.C, data ce marca inceputul de domnie al regelui Jezdegerd. Anul Nou era plasat pe 21 martie, coincizand cu „Ziua reinnoirii anilor” Vrajitoarelor.

Mai importanta ramane insa strategia iluminatilor. Gary North il citeaza pe Weishaupt in cartea „Conspiratia, o viziune biblica” (Fort Worth, Dominion Press, 1986, p.2): „Nici un loc nu este mai potrivit pentru a ne infiltra decat cele trei grade inferioare ale francmasoneriei; lumea este obisnuita cu ele, se asteapta putin din partea lor, si prin urmare, nu li se acorda o mare atentie„.

Aceasta secretomanie facea Ordinul Iluminiatlor” impenetrabil. „Asociatia noastra secreta actioneaza intr-un mod caruia nimic nu-i poate rezista„, sustinea Weishaupt.

Dar adevaratul motiv pentru care acesta considera ca Ordinul va reusi era faptul ca oferea puterea mondiala. Acest „stimulent” il ajuta sa atraga in Ordin numai pe aceia care erau capabili de orice doar pentru a-si satisface setea de putere, cultivata cu abilitate de Weishaupt si Rothschild.

Una din zonele unde „iluminatii” se straduiau sa-si infiltreze membrii era interiorul puterii de stat. Weishaupt a scris: „Trebuie sa facem tot posibilul pentru a obtine avansarea Iluminatilor, in toate functiile guvernamentale importante„. In acest sens, Ordinul isi autoriza membrii sa se foloseasca de orice mijloc, fara scrupule, pentru a patrunde in administratia de stat. Scopul era clar: distrugerea crestinatatii. „Iata secretul nostru (…). In scopul de a distruge intreaga crestinatate, intreaga religie, retineti si ca scopul scuza mijloacele, iar ca cei intelepti trebuie sa aplice – pentru a face bine – toate metodele pe care le folosesc cei nelegiuti, pentru a face rau.”

Diedre Manifold, in „Karl Marx, adevarat sau fals profet” (Galmay, Firinne Publ.,1985, p.77), noteaza o observatie a lui Weishaupt: „Tot ce au facut acesti oameni (iezuitii – n.n.) pentru religie si imperii, de ce nu as face si eu, impotriva religiei si a imperiilor? Prin atractia pe care o exercita misterele, a legendelor, a adeptilor, de ce nu as distruge pe intuneric ceea ce inalta ei la lumina zilei?” Cele de mai sus ne fac sa intelegem mai bine mediul in care s-a initiat Karl Marx, precum si originile „iluminate” ale „Manifestului Comunist„.

Weishaupt era convins ca Ordinul sau va triumfa, in cele din urma, in marea batalie pe care incepea sa o poarte, de aceea preciza: „Prin acest plan, vom dirija intreaga omenire. In acest fel, si prin cele mai simple metode, vom pune totul in miscare si in flacari. Ocupatiile membrilor trebuie sa fie repartizate sau impuse astfel incat, in secret, sa putem influenta toate tranzactiile politice„.

Daniel Pipes observa in „Conspiracy” ca „iluminatii” au propulsat un model de societate secreta condusa de lideri care isi ascundeau adevaratele teluri fata de membrii grupului. Cu alte cuvinte, „Ordinul Iluminatilor” a lansat „doctrina dubla”, care implica faptul ca membrii de rand erau pusi la curent cu obiectivele anodine, in timp ce „necunoscutii din varf” cunosteau adevaratele si cu totul diferitele scopuri secrete ale „Ordinului”. Ulterior, aceasta a condus catre „dubla gandire” si „dublul limbaj”, care au atins proportii paranoice mai tarziu in statele comuniste: numai membrii biroului politic comunist, un grup restrans de persoane, cunosteau adevaratele secrete si scopuri politice ale regimului; membrii obisnuiti ai Partidului (Ordinului) erau familiarizati cu scopuri si lozinci foarte diferite.

In al doilea rand, Daniel Pipes remarca in „Conspiracy” si o alta contributie a Ordinului: „iluminatii” au creat prototipul primei societati secrete angrenate in lupta politica. Obiectiv trasat (cum am vazut mai sus) de Weishaupt. Ei au facut munca de pionierat in aceasta directie, folosind permanent infiltrarea si subterfugiul, pentru a-si atinge obiectivele: cucerirea puterii politice si o noua ordine mondiala.

„ ILUMINATII „ SE INFILTREAZA IN MASONERIE

In tot secolul al XIX-lea, „iluminatii” au infiltrat constant francmasoneria, cu deosebire societatile secrete de tip francmasonic: „Carbonarii” italieni, „Decembristii” rusi ori „French Philadelphes”.

In 1777, Weishaupt insusi se infiltreaza in „Loja Eclectica masonica „Teodor al Bunului Consiliu”” din Munchen, unde lanseaza ideea fuzionarii cu masonii. Catre mijlocul lui 1779, loja masonica din Munchen se afla deja sub influenta totala a „iluminatilor”.

In primii patru ani, Ordinul” recrutase 60 de membri importanti, printr-un comitet numit „Insinuatorii”, iar aproape 1000 de alte persoane se gaseau „afiliate” Ordinului. Curand, alte trei mari loji „iluminate” au fost stabilite, pentru a cuprinde noi membri.

Desi Ordinul Iluminatilor cuprindea 13 grade prin intermediul „Adeptilor”, iluminatii incepusera sa faca pe „sfetnicii” guvernelor mai importante ale Europei. Evident tainuindu-si apartenenta la Ordin , in spatele lojilor fracmasonice, in care se infiltrasera.

Congresul de la Wilhelmsbaden

Intre 16 iulie si 29 august 1782, la Wilhelmsbaden a avut loc al doilea Congres Masonic, sub presedintia baronului de Braunswick. Congresul de la Wilhelmsbaden a incercat sa faca o conciliere intre diverse secte francmasonice: rosicrucieni, necromanti, cabalisti si umanitaristi. La Congres a fost prezent si Adam Weishaupt, care a reusit sa fuzioneze Ordinul Iluminatilor cu masonii din lojile engleze si franceze. Congresul mai este important si pentru ca a coincis cu emanciparea evreilor din Imperiul Habsburgic. Totodata, a fost pus la punct in mare secret planul Revolutiei franceze care se va declansa sapte ani mai tarziu . Contele de Virieu, un mason care a participat la congresul secret de la Wilhelmsbaden , i-a dezvaluit ulterior unui prieten: „Nu pot sa-ti spun ce s-a hotarat acolo. Pot doar sa-ti spun ca este mult mai grav decat iti inchipui tu. Conspiratia care s-a pus in miscare la Wilhelmsbaden este atat de perfect organizata, incat nu au scapare nici monarhia, nici biserica„.

Unii masoni prezenti la Congresul de la Wilhelmsbaden si-au dat seama de infiltrarea „iluminatilor” lui Weishaupt. Unul dintre acestia a fost George Washington, presedinte al SUA, care participa la Congres in calitatea sa de mason.

In 1789 , abatele Augustin Barruel (iezuit si grad 3 masonic) a publicat „Memoires pour servir a l’histoire du jacobinisme” („Memorii pentru a servi la istoria iacobinismului”), o opera impresionanta, in patru volume, care incerca sa averizeze America asupra conspiratiei „iluminatilor”, ca si profesorul John Robinson. Fara succes insa.

Sa nu credem insa ca pana sa puna illuminati mana pe ea, masoneria ar fi fost o chestie benefica. Un soi de organizatie iubitoare de Dumnezeu. Tot dracii ii invatau de rau si pe cei din gradele superioare ale ei, inca de la inceput. La sfarsitul secolului 18 sosise insa vremea unei centralizari …

Cititi va rog si:

Revista AXA va prezinta: PROTOCOALELE ÎNŢELEPŢILOR SIONULUI

Inchei amintind cateva din curentele ce au facilitat illuminatilor implementarea planului lor:

Iluminismul incerca sa inlature dogmele religioase si sa infiltreza luminarea maselor pe baza experientei proprii .

Aveti curajul de a va folosi propiul simt al ratiunii ” acesta era motto-ul iluminismului ( Immanuel Kant ) .

Rationalismul sau miscarea rationalista , o doctrina filozofica care afirma ca adevarul trebuie sa fie determinat in virtutea fortei ratiunii si nu pe baza credintei sau a dogmelor religioase .

Panteismul , o conceptie filozofica care identifica divinitatea cu intreaga materie .

Au atacat in diverse feluri autoritatea de ordin religios , dogmatismul .

Deismul , o orientare filozofico-religioasa care recunostea existenta lui Dumnezeu numai ca o cauza primara , impersonala a lumii , negand ideea intruchiparii lui Dumnezeu intr-o persoana si teza interventiei acestuia in viata naturii si a societatii .

Deistul crede in existenta unui Dumnezeu sau unei fiinte supreme , dar neaga religiile , bazandu-si credinta numai pe lumina primita de la natura , trecuta prin filtrul ratiunii .

Voltaire si-a dedicat o parte din timp atacului impotriva elementelor fundamentale ale religiei crestine : Biblia , Iisus Hristos este Dumnezeu, damnarea necredinciosilor .

79 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. octavpelin said, on noiembrie 22, 2017 at 9:53 am

  A republicat asta pe Octavpelin's Weblog.

  Apreciază

 2. […] zilele lui Weishaupt, Karl Marx, Trotki, Bela Kuhn, Rosa Luxemburg si Ema Goldman, conspiratia acestei lumi a luat […]

  Apreciază

 3. […] de procreare abordeaza deci toate temele doctrinei illuminati de la 1776 […]

  Apreciază

 4. […] O treaba spusa cam prea în treacat în articolul de pe Vigilant Citizen este doctrina illuminati de la 1776: […]

  Apreciază

 5. […] O treaba spusa cam prea în treacat în articolul de pe Vigilant Citizen este doctrina illuminati de la 1776: […]

  Apreciază

 6. […] stangii este doctrina illuminati, a Revolutiilor (franceza, 1948, bolsevica, sexuala, etc.) si a Noii Ordini Mondiale. De aceea cei […]

  Apreciază

 7. […] stangii este doctrina illuminati, a Revolutiilor (franceza, 1948, bolsevica, sexuala, etc.) si a Noii Ordini Mondiale. De aceea cei […]

  Apreciază

 8. […] stangii este doctrina illuminati, a Revolutiilor (franceza, 1948, bolsevica, sexuala, etc.) si a Noii Ordini Mondiale. De aceea cei […]

  Apreciază

 9. […] stangii este doctrina illuminati, a Revolutiilor (franceza, 1948, bolsevica, sexuala, etc.) si a Noii Ordini Mondiale. De aceea cei […]

  Apreciază

 10. […] stangii este doctrina illuminati, a Revolutiilor (franceza, 1948, bolsevica, sexuala, etc.) si a Noii Ordini Mondiale. De aceea cei […]

  Apreciază

 11. […] ARTICOLUL ZILEI (15.12.2010): ORDINUL ILUMINAŢILOR – Problema evreiasca – parintele Victor Mois… […]

  Apreciază

 12. […] deloc clar ce reprezinta de fapt doctrina stangii, de la infiintarea ordinului illuminati si revolutia franceza si pana la iminenta NOUA ORDINE MONDIALA. Ii rog sa inceapa un studiu […]

  Apreciază

 13. […] ne amintim de doctrina illuminati de la 1776, mai precis directivele lor.Primul dintre acestea viza abolirea monarhiei și a oricărei puteri […]

  Apreciază

 14. […] deloc clar ce reprezinta de fapt doctrina stangii, de la infiintarea ordinului illuminati si revolutia franceza si pana la iminenta NOUA ORDINE MONDIALA. Ii rog sa inceapa un studiu […]

  Apreciază

 15. […] zilele lui Weishaupt, Karl Marx, Trotki, Bela Kuhn, Rosa Luxemburg si Ema Goldman, conspiratia acestei lumi a luat […]

  Apreciază

 16. […] ARTICOLUL ZILEI (15.12.2010): ORDINUL ILUMINAŢILOR – Problema evreiasca – parintele Victor Mois… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: