SACCSIV – blog ortodox

Bloguri ortodoxe despre nasterea lui Corneliu Zelea Codreanu

Posted in Uncategorized by saccsiv on septembrie 13, 2015

UPDATE

Intre timp au mai postat si:

Apologeticum: Corneliu Zelea Codreanu: 116 ani de la naștere! Părintele Justin: Căpitanul face parte din planul lui Dumnezeu pentru neamul românesc!

Vlad Herman: Corneliu Zelea Codreanu – 116 ani de la naşterea sa 

Azi e 13 septembrie 2015, adica 116 ani de la nasterea lui Corneliu Zelea Codreanu. Atat cat m-am priceput sa caut pe google, am gasit fix doua articole pe aceasta tema pe blogurile ortodoxe:

Bucovina Profunda: Ultimul voievod sfânt al românilor – Corneliu Codreanu. 13 septembrie – 116 ani de la naşterea sa

12 septembrie 2015

Ţelul final, sensul ultim al neamului este învierea. Învierea în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Creaţia, cultura, sunt doar mijloacele pentru aceasta, nu scop în sine. Sunt mijloace pentru această înviere. Dar cultura este rodul capacităţilor şi dispoziţiilor pe care Dumnezeu le-a pus neamului nostru. Pentru aceasta purtăm toată  răspunderea. Va veni o vreme în care neamurile pământului se vor întrece pentru această ultimă înviere; toate neamurile, cu toţi regii pe care i-au avut. Atunci se va da fiecărui popor locul hotărât lui înaintea Tronului lui Dumnezeu. Această clipă covârşitoare, această înviere din morţi, este cel mai înalt şi mai strălucit ţel spre care se poate pregăti o naţiune.” (Corneliu Codreanu – Pentru Legionari)

Ultimul voievod sfânt al românilor

capitanul-13

Corneliu Codreanu

13 septembrie – 116 ani de la naşterea sa

„Aceşti ostaşi ai Împăratului celui Mare, au stătut împotriva poruncilor tiranilor, vitejeşte n-au băgat seamă de munci, şi călcând toată înşelăciunea, încununându-se după vrednicie, cer de la Mântuitorul pace şi sufletelor noastre mare milă.”

(tropar al unor sfinţi mucenici)

 Voievodul prigonit

articol de Mircea Puşcaşu

Corneliu Codreanu este o personalitate providenţială pentru neamul românesc şi pentru întreaga creştinătate prin puterea exemplului său. Acest lucru este relevat şi de câteva coincidenţe proniatoare şi intâmplări neintâmplătoare legate de viaţa sa.

Astăzi, 12 septembrie, in preziua naşterii lui Coreneliu Codreanu, iniţiatorul Legiunii Arhanghelul Mihail, am remarcat o coincidenţă interesantă. In sinaxarul acestei zile este pomenit Sfântul mucenic Autonom, episcop in timpul prigoanei lui Diocleţian (284-305), păstor cu râvnă de apostol. In cronica hagiografică este menţionat un singur ucenic al sfântului Autonom, ucenic numit Corneliu care a păstorit mai întâi ca diacon, apoi ca preot şi mai târziu ca episcop, în biserica din Soreus, zidită acolo de sfântul Autonom special pentru păstorirea ucenicului său Corneliu, biserică cu hramul Sfântul Arhanghel Mihail, hram ce-l va avea peste veacuri şi Mişcarea întemeiată de alt bărbat vitaz cu acelaşinume: Corneliu.

Corneliu Zelea Codreanu s-a născut pe 13 septembrie, iar pentru creştini data are multiple semnificaţii între care: pomenirea Sfântului Corneliu Sutaşul, căpitan de oşti, centurion roman ce a ajuns in final episcop al Bisericii primare, şi ajunul praznicului Înălţării Sfintei Cruci cinstit pe 14 septembrie, praznic ce readuce in prezent biruinţa Crucii asupra lumii, începutul primei împărăţii creştine, începutul creştinării tuturor aspectelor vieţii cotidiene a cetăţii.

Aceste semnificaţii creştine ale datei sale de naştere au rodit însutit în viaţa sa, în mod minunat şi legat de nevăzute fire, înţelese mai mult acum, post factum, ca o cheie de interpretare a sensurilor vieţii sale, cheie nu de om determinată, ci de Dumnezeu dăruită prin alegerea acestei zile pentru naşterea acestuiom, ştiind noi că nimic nu e intâmplător la Dumnezeu, nici un fir de praf, cu atât mai puţin naşterea şi adormirea celor plăcuţi ai Săi.

Asemenea sfântului Corneliu Sutaşul, Corneliu Codreanu a fost voievod, Căpitan peste oaste mare de români, în lupta de aşezare a vieţii româneşti pe fundamente creştine, luptă pentru înălţarea Sfintei Cruci şi peste viaţa neamului românesc, pentru o deplină încreştinare a tuturor aspectelor vieţii cotidiene contemporane, de la comerţ şi administraţie, la economie şi politică, de la forme de organizare, la educaţie şi cultură.

Acest ultim voievod sfânt al românilor a sfârşit muceniceşte în prigoana unor forţe oculte care şi astăzi sunt la putere in lume, de aceea este şi astăzi prigonit, pentru că aceste forţe aplică principiul talmudic al uciderii continue, al prigonirii şi după moarte, a răzbunării ca datorie şi lăsată moştenire urmaşilor, a urii socotită sacră in mistica lor răsturnată.

Cine vrea să înţeleagă acestea nu trebuie neapărat să cunoscă Talmudul. Sfânta Evanghelia e suficientă: Pilda lucrătorilor viei (Luca 20, 9-19) şi capitolele 15 şi 16 din Sfânta Evanghelia după Sf.Ioan, unde sunt scrise şi acestea:

Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul.

Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât.

Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte.

Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi.

Iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis.

De n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, păcat nu ar avea; dar acum n-au cuvânt de dezvinovăţire pentru păcatul lor.

Cel ce Mă urăşte pe Mine, urăşte şi pe Tatăl Meu.

De nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut păcat nu ar avea; dar acum M-au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu.

Dar (aceasta), ca să se împlinească cuvântul cel scris în Legea lor: „M-au urât pe nedrept”.

Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine.

Şi voi mărturisiţi, pentru că de la început sunteţi cu Mine.

Acestea vi le-am spus, ca să nu vă smintiţi.

Vă vor scoate pe voi din sinagogi; dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide să creadă că aduce închinare lui Dumnezeu.

Şi acestea le vor face, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine.

Iar acestea vi le-am spus, ca să vă aduceţi aminte de ele, când va veni ceasul lor, că Eu vi le-am spus.(Ioan 15, 17-27; 16, 1-4)

Articole pe aceeasi temă:

Rost: 13 septembrie, ziua de naștere a lui Corneliu Zelea Codreanu

Corneliu Zelea Codreanu

13 septembrie 2015 de Tudor Marincu

La 13 septembrie 1899, se năștea Corneliu Zelea Codreanu, fondatorul Mișcării Legionare. A fost ucis mișelește în noaptea de 29/30 noiembrie 1938, alături de Nicadori și Decemviri, la ordinul lui Carol II și Armand Călinescu.

„Ţelul final, sensul ultim al neamului este învierea. Învierea în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Creaţia, cultura, sunt doar mijloacele pentru aceasta, nu scop în sine. Sunt mijloace pentru această înviere. Dar cultura este rodul capacităţilor şi dispoziţiilor pe care Dumnezeu le-a pus neamului nostru. Pentru aceasta purtăm toată  răspunderea. Va veni o vreme în care neamurile pământului se vor întrece pentru această ultimă înviere; toate neamurile, cu toţi regii pe care i-au avut. Atunci se va da fiecărui popor locul hotărât lui înaintea Tronului lui Dumnezeu. Această clipă covârşitoare, această înviere din morţi, este cel mai înalt şi mai strălucit ţel spre care se poate pregăti o naţiune.” (Corneliu Codreanu – Pentru Legionari)

Impresiile cîtorva prieteni și adversari despre Corneliu Zelea Codreanu

Nicholas Nagy-Talavera, scriitor ungur, de origine evreiasca:

Deodată s-a produs o rumoare prin mulţime. Un bărbat chipeş, smead, înalt, îmbrăcat într-un costum alb, românesc, a intrat în curte călărind un cal alb. S-a oprit aproape de mine. N-am putut vedea nimic monstros sau rău în el. Ba chiar dimpotrivă. Zâmbetul său copilaros, sincer, radia asupra mulţimii celor săraci şi părea să fie una cu mulţimea şi totodată în mod misterios, departe de ea. Carisma este un cuvânt nepotrivit pentru a defini forţa stranie emanată de acest om. Poate el aparţinea pur si simplu pădurilor, munţilor, furtunilor de pe culmile Carpaţilor acoperite cu zăpadă, sau lacurilor şi vânturilor. Şi astfel stătea în mijlocul mulţimii în tăcere. Tăcerea sa era elocventă; părea mai puternică decât noi, mai puternică decât ordinul prefectului care i-a interzis să vorbească. O ţărancă bătrână şi ofilită şi-a făcut cruce şi ne-a şoptit: “E trimis de Arhanghelul Mihail”. Apoi clopotul trist al bisericii se porni să bată şi slujba, care preceda întotdeauna adunările legionare, începu. Impresiile adânci, create în sufletul unui copil, dispar cu greu. De mai mult de un sfert de veac n-am uitat niciodată întâlnirea cu Corneliu Zelea Codreanu. (Nagy- Talavera, Nicholas, O istorie a fascismului în Ungaria şi România. Ed. (evreiasca) Hasefer, Bucuresti, 1996; ed. orig. 1971, în engl.).

Andreas Hillgruber, istoric evreu-german:

Legiunea Arhanghelului Mihail, întemeiată în 1927, era creaţia exclusivă a lui Corneliu Zelea Codreanu, un om plin de pasiune politico-religioasă. Antisemitismul Mişcării era de natură religioasă şi naţională, nu rasistă. Obiectivul lui Codreanu era înlăturarea pseudo-democraţiei din România şi reînnoirea statului român printr-o conducere autoritară, înrădăcinată solid în creştinismul ortodox. Principiile Mişcării izvorau,fără îndoială, dintr-un profund patriotism autentic. (Andreas Hillgruber, Hitler, Konig Carol und Marschall Antonescu, Ed. Franz Steiner Verlag Gmbh, Wiesbaden, 1954).

Zigu Ornea, istoric evreu:

Toate aceste elogii despre Codreanu, ce întreţineau în jurul lui o atmosferă de cult, uimesc şi fascinează. Mai ales că unele (anume alese) sunt datorate unor oameni de cultură notorii, unor strălucite inteligenţe. Dincolo de fanatismul unui credo de atunci, e dincolo de îndoială charisma lui Corneliu Zelea Codreanu. Dârzenia, intransigenţa, tăria convingerilor, integritatea morală, traiul modest, aproape în sărăcie, fanatismul credinţei ortodoxe erau, indiscutabil, calităţi care se distingeau într-o lume sceptică şi aranjoare, cu moravuri laxe si mereu coruptibile. Aceste trasături morale impresionau, convingeau, trezând admiraţie şi respect. Charisma lui Codreanu era o realitate incontestabilă. (Zigu Ornea, Anii treizeci. Extrema dreaptă românească, Ed. Fundatia Culturala Româna, 1995, p.386).

Iuliu Maniu, om politic, ţărănist:

Recunosc că Corneliu Zelea Codreanu a fost superior gândirii mele. Eu am încercat să adopt în slujba şi salvarea ţării, căi politice; el a ales o cale superioară şi anume: a realiza mai întâi caractere, educând un tineret, care pe căi de înălţare patriotică, să se dăruiască total, moral şi spiritual. Să creeze mai întâi o elită conducatoare şi apoi un partid. (Declaraţie făcuta la Snagov, în vara lui 1943).

Traian Trifan, Dr. în Drept internaţional:

Capitanul Corneliu Codreanu a deschis drumul bătăliei spre Învierea Neamului, implantând în conştiinţe, prin exemplul vieţii sale, responsabilitatea în faţa lui Dumnezeu pentru actele săvârşite pe pământ şi pecetluind cu sângele său acest crez pentru neamul nostru. (Traian Trifan, Marturisesc… Robul 1036, Ed. Scara, 1998, p. 119).

Filon Verca, profesor, scriitor, jurnalist:

Corneliu Codreanu era profund uman, profund creştin. El nu era anti: omul corect, omul cinstit, omul loial. El se găsea în faţa unei forţe “dominatoare”, după cum a definit-o cu atâta luciditate generalul Charles de Gaulle- care a Declanşat războiul subteran, contra ţării româneşti, cu scopul de a o supune, a o aservi. Reflexul de autoaparare a justificat această rezistentă, până la moarte, împotriva primejdiei de dispariţie ca neam. (Filon Verca, Pe meleaguri straine, Ed. Dalami, Caransebes, 2004, p. 250).

Mircea Nicolau:

Socotesc că era o îmbinare a unei acţiuni de teren concrete, cu o viziune de ordin religios şi filosofic. În Corneliu Codreanu nu a existat această disociere între gând şi faptă. Între gândul lui şi faptă era o relaţie directa. Niciodată nu şi-a trădat gândul, sau nu şi l-a falsificat în fapta lui. Socotesc că dintre toţi oamenii care au militat pentru valorile româneşti, pentru interesele societăţii şi neamului românesc, nici unul nu a găsit cea mai fericită cale de a-şi realiza obiectivele, aşa cum a găsit Corneliu Codreanu.(Gabriel Stanescu, Convorbiri cu Mircea Nicolau, Ed. Criterion, Bucuresti, 2007, p.32).

Emil Cioran, scriitor, ganditor:

În noi gemea viitorul. În unul clocotea. Şi el a rupt tăcerea blîndă a existenţei noastre şi ne-a obligat să fim. Virtuţiile unui neam s-au întruchipat în el. România din putinţă se îndreapta spre putere. Prezenţa lui era tulburătoare şi n-am plecat niciodată de la el, fără să simt acel suflu iremediabil, de răscruce, care însoţeşte existenţele marcate de fatalitate. Căpitanul nu suferea de viciul fundamental al aşa-zisului intelectual român. Căpitanul nu era “deştept”, Căpitanul era profund. Cuvintele Căpitanului, grele şi rare, răsăreau din Soartă. Ele se plămădeau undeva departe…Acele gânduri au urzit rostul nostru. În ele respirau natura şi cerul. Şi când au pornit spre înfăptuire, temelia istorică a ţării s-a zguduit.

Corneliu Codreanu n-a pus problema României imediate, a României moderne sau contemporane…El a pus problema în termini ultimi, în totalitatea devenirii naţionale. El n-a vrut să îndrepte mizeria aproximativă a condiţiei noastre, ci să introducă absolutul în respiraţia zilnică a României. Nu o revoluţie a momentului istoric, ci una a istoriei. Legiunea ar trebui astfel nu numai să creeze România, dar să-i si răscumpere trecutul, să insufle absenţa seculară, sa salveze, printr-o nebunie, inspirată şi unică, imensul timp pierdut. Capitanul a dat românului un rost.

Înclin uneori a crede că el a căzut din conflictul mărimii lui cu micimea noastră. Nu este totuşi mai puţin adevărat, că epoca de prigoană a scos la iveală caractere pe care cea mai încrezătoare utopie nu le-ar fi putut bănui… (“Glasul strămoşesc”, Sibiu, anul VI, nr.10/25 Decembrie 1940).

Parintele Justin Parvu:

Despre Corneliu Zelea Codreanu si Legiunea Arhanghelului Mihail, istoricii nostri mai vechi sau unii mai noi au avut grija sa denatureze adevarul. Au facut-o cu un scop: generatiile care le-au urmat (sau vor urma) sa nu stie adevarata istorie a romanilor. Nu s-a scris “fara ura si partinire”, asa cum ar trebui sa o faca adevaratii istorici.

Corneliu Zelea Codreanu a fost inca din timpul vietii sale o legenda, iar moartea sa, care a fost o jertfa – “cea mai scumpa dintre nunti”, cum spunea cantecul legionar, a facut ca proiectarea sa mitica sa capete o deosebita profunzime. Corneliu Zelea Codreanu si Miscarea Legionara au fost insa si o realitate care apartine istoriei romanilor. N-o putem neglija si trebuie sa o intelegem. Mai mult, Corneliu Zelea Codreanu a intrat intr-un panteon al mitologiei romanesti, unde trebuia demult sa-si afle locul.

Ma bucura faptul ca se studiaza acest fenomen si marturiile noastre, ale celor care mai traiesc, putini intr-adevar, pot ajuta la descrierea unei istorii care n-a beneficiat pana nu demult decat de un singur fel de prezentare, bineinteles, negativa. Caci cei care au scris erau dusmanii miscarii, cei carora le era frica de ea si ma mira faptul ca inca le mai este, astazi cand tinerii din “Fratiile de Cruce” de la sfarsitul anilor ’30 sunt octogenari sau nanogenari. Sunt tot mai putini astazi dintre cei care au trait acele vremuri si au crezut in biruinta legionara si marturia lor nu trebuie sa se piarda.

Tinerii legionari erau credinciosi si au crezut in rolul crestin al Miscarii. Dupa ani sau chiar zeci de ani de temnita grea, multi dintre supravietuitori s-au indreptat catre manastiri. Aici si-au aflat linistea, loc de rugaciune, nevointa si curatenie. Candva, Codreanu gandea ca ultim mijloc, retragerea in munti, caci de veacuri, romanul a primit lupta in munti si codri. Astazi, muntele si manastirile sale raman doar locurile unde romanul lucreaza pentru mantuire. Pentru mantuirea neamului nostru. Aceasta este lupta noastra.

Monahul Athanasie Stefanescu spunea despre idealurile si “omul nou” pe care il dorea Corneliu Codreanu ca baza a “Romaniei legionare”:

Telul final nu este viata, ci Invierea. Invierea neamurilor in numele Mantuitorului nostru Iisus Hristos. Neamul este, deci, o entitate care-si prelungeste viata si dincolo de pamant. Neamurile sunt realitati si in lumea cealalta, nu numai in lumea aceasta. Acest student (Corneliu Zelea Codreanu) a indrumat generatia lui avand ca arhetip pe Hristos. Lupta a fost grea, acerba, cerand sacrificii pentru credinta lor in Dumnezeu si neamul romanesc, tineretul a fost supus la un experiment unic in lume, cunoscut sub numele de experimentul Pitesti, unde toti au fost prabusiti ca asa era reteta. Dar in fata lui Dumnezeu nu conteaza caderile, ci ridicarile. Preotul Calciu a fost unul dintre acestia. Generatia acestui student, in verde imbracata si la icoane inchinata, a fost martirizata cum n-au fost decat crestinii din primele secole. Din randurile ei ridicandu-se pe treptele cele mai inalte ale eroismului si chiar sfinteniei. Daca in iuresul luptei au fost si greseli, sa nu se uite ca una este individul cu instincte morbide, care ucide dragul de a ucide si alta  este individul care lupta in numele cetatii si al tarii, care a fost dintodeauna declarat erou.

IPS Bartolomeu Anania:

Marturisesc insa ca in “Fratia de Cruce” din Seminar nu se facea politica, nici antisemitism, ci doar educatie, si ca nu am avut de invatat decat lucruri bune: iubire de Dumnezeu, de neam si de patrie, corectitudine, disciplina in munca, cultivarea adevarului, respect pentru avutul public, spirit de sacrificiu.

 

8 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. gts said, on septembrie 13, 2015 at 1:59 pm
  islamizarea si ce se intimpla prin europa si prin lume. atentie la cartile lui barnett!!! “Whatever the price of the Chinese revolution [an indirect reference to millions killed] , it has obviously succeeded not only in producing more efficient and dedicated administration, but also in fostering high morale and community of purpose… The social experiment in China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in human history,” Rockefeller wrote for the New York Times on August 10, 1973. “The challenge is,” Kissinger told the Asia Society last week, “how to build a world order for the first time in history on a global basis. We talk a lot about world community but the fact is there has never been a world community before” and he then suggested China and the U.S. collaborate on such an effort. Bertrand Russell: World Government or ‘Extinction of Humanity’ „Gradually, by selective breeding, the congenital differences between rulers and ruled will increase until they become almost different species. A revolt of the plebs would become as unthinkable as an organized insurrection of sheep against the practice of eating mutton.” *- Bertrand Russell, „The Impact of Science on Society”, 1953, pg 49-50 * „Diet, injections, and injunctions will combine, from a very early age, to produce the sort of character and the sort of beliefs that the authorities consider desirable, and any serious criticism of the powers that be will become psychologically impossible. Even if all are miserable, all will believe themselves happy, because the government will tell them that they are so.” -Bertrand Russell, The Impact of Science on Society pg 50, 1953 A Brief History of the Future: A Brave and Controversial Look at the Twenty-First Century Paperback – July 1, 2011 by Jacques Attali Cine este : https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Attali Attali anticipates an unraveling of American hegemony as transnational corporations perilously sever the ties linking free enterprise to democracy by creating a polycentric empire of commerce that dissolves traditional nation-states. If this process plays out as scripted, nomadic enterprises will enrich a few while immiserating many. World tensions will then be primed for the horrific warfare of armies, mercenary and religious, fighting for resources and dominance. Implacable jihadists have already deployed for such a struggle. He predicts that the mercantile order that prevails today will exhaust itself within a generation or so and be replaced by a unified and stateless global market—a super-empire controlled by an innovative class of selfish hypernomads. This super-empire will lead to extreme imbalances of wealth and poverty that will cause its collapse by 2050—perhaps accompanied by a round of planetary warfare. Humanity will emerge chastened from the wreckage and erect a utopia of hyperdemocracy led by a class of transhumans —a new breed of altruistic citizens of the world. http://www.apologeticum.ro/2015/01/islamul-este-o-facatura-evreiasca-impotriva-crestinatatii/ http://www.expunere.com/video-musulmanii-distrug-cimitirele-crestinilor-nici-mortii-nu-mai-au-liniste.html truthstreammedia.com/2013/04/30/billionaires-and-population-control-why/ news.thewindowsclub.com/bill-gates-foundation-working-birth-control-chip-78981/ HOW CAN THEY DEPOPULATE THE PLANET? WATCH AND LEARN [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=T_LSYK7vEdY&w=720&h=405] Pope Calls For New World Order [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=f83IkXNfu0M&w=720&h=405] La destruction des églises de France [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=oIALMbJ69Rs&w=720&h=405] Atacuri impotriva bisericii ruse dupa modelul bolsevic http://www.rt.com/politics/attacks-pre-revolution-period-patriarch-318/ http://www.forbes.com/sites/rogerscruton/2014/08/30/why-did-british-police-ignore-pakistani-gangs-raping-rotherham-children-political-correctness http://www.jihadwatch.org/2015/02/uk-muslim-rape-gangs-could-have-abused-1000000-children-authorities-kept-silent-for-fear-of-being-called-racist http://www.clarionproject.org/analysis/dearborn-no-go-zone-where-islam-rules-and-christians-are-stoned http://www.militantislammonitor.org/article/id/3243 http://islamineurope.blogspot.co.at/2008/07/belgium-opening-door-to-polygamy.html http://islamineurope.blogspot.co.at/2008/07/italy-stories-of-polygamous-marriages.html http://stirileprotv.ro/stiri/international/scenele-haotice-care-sfasie-sufletul-ue-dupa-germania-si-italia-vorbeste-despre-o-rupere-a-spatiului-schengen.html http://ceiberweiber.myblog.de/ceiberweiber/art/8850681/Asyl-und-die-Rolle-der-NATO http://balder.org/judea/Richard-Coudenhove-Kalergi-Praktischer-Idealismus-Wien-1925-DE.php “70 % aller 25-jährigen männlichen Afrikaner haben schon ein- oder mehrmal Mädchen/Frauen vergewaltigt” (SA-Studie/Empirie) 35% dintre asa numitii refugiati sint fara scoala iar 80% sint barbati intre 18 si 35 de ani!!!! Totul organizat si finantat de americani!!!! https://fragdenstaat.de/anfrage/organisation-des-fluchtlingszustroms-durch-den-us-amerikanischen-think-tank-ayn-rand-insitute-californien/ http://quer-denken.tv/index.php/1605-die-usa-bezahlen-die-schlepperbanden-fuer-die-asylanten-nach-europa http://internetz-zeitung.eu/content/werde-fluchthelfer-usa-think-tank-ayn-rand-puscht-fl%C3%BCchtlingsst%C3%B6me-nach-europa#sthash.4S8q0Fxf.dpuf http://www.unzensuriert.at/content/0018397-Steckt-rechter-US-Thinktank-oder-linkes-Revolutions-Kollektiv-hinter-Fluchthelfer http://www.info-direkt.at/insider-die-usa-bezahlen-die-schlepper-nach-europa/ http://www.info-direkt.at/fluchthelfer-in-made-by-us-think-tank/ http://www.info-direkt.at/rothschild-und-die-asyl-industrie/ http://www.info-direkt.at/linke-gutmenschen-oder-us-agenturen/ http://www.info-direkt.at/willy-wimmer-zur-migrationswaffe/ Andreas von Bülow – “Covert operation“ und deren Erahnung durch den Laien [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=NUEv4yx51nY&w=720&h=405] http://www.verlag-anton-schmid.de/d_321_Verschworung_gegen_die_Kirche__Bd__2.php http://journalistenwatch.com/cms/auslaenderkriminalitaet-in-deutschland-die-liste-des-horrors-neu/ http://www.globalecho.org/augenoffnende-abhandlungen/der-hooton-plan-wie-lasse-ich-ein-volk-verschwinden/ http://blog.balder.org/?p=1664 https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2015/08/28/die-bereicherungs-lawine-waechst-jeden-tag-mehr-zu-einer-galaktischen-vernichtungsdimension-an/ http://www.mmnews.de/index.php/politik/52181-verraten-und-verkauft-offener-brief-an-merkel http://julius-hensel.ch/tag/bilderberg-manuskript/ No Country for White Children [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=l-zttPCDqYU&w=720&h=405] „Diversity” = White Genocide [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=VmrfqU7JLSk&w=720&h=405] The Endgame – Full White Genocide documentary [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=uMfk5UeGw4E&w=720&h=405] http://www.jihadwatch.org/2015/07/european-unions-foreign-affairs-and-security-chief-islam-is-a-victim-political-islam-should-be-part-of-the-picture-in-europe http://linkis.com/infowars.com/EU_Security_Head_Po.html http://derachtetag.blogspot.de/2015/08/islamische-eroberung-europas-im.html https://akteeuropa.wordpress.com/2012/06/26/multikultureller-alptraum-hamburgs-eine-weitere-schieserei/ http://www.jesuiten-fluechtlingsdienst.de/ http://www.selbsthilfegruppe-mobbing-graz.at/2014/05/27/mobbing-gegen-slzbg-polizeijurist/ http://derachtetag.blogspot.de/2015/08/islamische-eroberung-europas-im.html http://www.katholisches.info/2015/07/31/mit-dem-koran-das-christentum-besser-verstehen-ehrung-einer-machtaffinen-wissenschaft/ http://www.welt.de/debatte/henryk-m-broder/article145576852/Wer-nur-Mitleid-empfindet-der-hat-keinen-Verstand.html https://fassadenkratzer.wordpress.com/2013/11/22/hintergrunde-der-europaischen-integrationsbewegung/ http://www.focus.de/magazin/archiv/debatte-es-ist-zeit-fuer-deutschland-wieder-aufzustehen_aid_544099.html http://www.focus.de/politik/deutschland/titel-nein-wir-zahlen-nicht_aid_625028.html http://www.voltairenet.org/article178568.html https://wissennichtglauben.wordpress.com/2015/03/19/hintergrunde-der-europaischen-integrationsbewegung-2/ https://www.radio-utopie.de/2015/08/26/deutscher-patriot-act-staat-will-terrorgesetze-bis-2021-verlaengern-lassen/ http://www.nachdenkseiten.de/?p=27348#top MEP Nick Griffin spricht im EU Parlament über den Paneuropa Kalergi Genozid in Europa [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=3uhH1ZyGCm0&w=720&h=405] https://juergenelsaesser.wordpress.com/ https://www.compact-online.de/ Migration in die EU ist Teil der Militärstrategie der USA: http://www.politaia.org/terror/migration-in-die-eu-ist-teil-der-militaerstrategie-der-usa/ Ami go home! – COMPACT-Live: https://www.youtube.com/watch?v=Ouo3uLV4Rvs So erzeugen die USA Kriegsflüchtlinge: ZDF-Video : https://www.youtube.com/watch?v=mMm5JpSLe2I Sweden: A New Hell for Women http://www.barenakedislam.com/2014/01/10/sweden-a-new-hell-for-women/ http://www.welt.de/politik/article3643996/Vergewaltigungsrate-in-Schweden-am-hoechsten.html http://www.statusquo-news.de/kriminalitaet-in-schweden-anstieg-vergewaltigungen-um-1472-prozent/ http://de.gatestoneinstitute.org/5223/schweden-vergewaltigung Vor Gericht wird dann, wie in Schweden mit kultureller Überforderung argumentiert werden. Letztlich ist also immer auch das Opfer schuld. Tribunalele din Suedia nu-i mai condamna pe violatorii musulmani din cauza stresului cultural!!!! Tribunalele din Germania condamna criminalii musulmani la pedepse mici datorita unui rabat cultural pe motiv ca mindria lor este atinsa iar reactia poate fi traditional violenta. http://www.faz.net/aktuell/politik/staat-und-recht/empoerung-ueber-urteil-kultureller-rabatt-fuer-ehrenmord-12863670.html Die Task Force on Cooperation in Greater Europe, eine Gruppe ehemaliger Politiker, Diplomaten und Militärs aus West- und Osteuropa, warnt vor einem Krieg in Europa : http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP16715_020915.pdf http://www.schweizmagazin.ch/nachrichten/ausland/24315–Kopfabschneider-reisen-ber-Bulgarien-ein.html http://www.kopp-verlag.de/?websale8=kopp-verlag&pi=B3631771&refhex=5753506172746e657250726f6772616d6d&subrefhex=476573746165647420526f6d616e&wspartnerid=499&wsdc=no http://www.torontosun.com/2014/09/08/pakistans-troubling-rape-problem http://www.jihadwatch.org/2015/05/uk-city-that-covered-up-muslim-rape-gangs-wants-to-ban-anti-child-rape-protests http://www.jihadwatch.org/2015/02/uk-muslim-rape-gangs-could-have-abused-1000000-children-authorities-kept-silent-for-fear-of-being-called-racist http://shoebat.com/2014/09/11/muslims-take-1-5-million-homeless-children-and-rape-ninety-percent-of-them-young-boys-and-girls/ The epidemic of racial violence against white people in America [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=1jBMM7C7IEE&w=720&h=405] MASS IMMIGRATION IS ORGANIZED to exterminate the white race [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=WGDEhhYhBGk&w=720&h=405] http://www.pi-news.net/2013/11/polizei-oslo-wir-haben-die-stadt-verloren/ Ein erschütternder CBN-Report zeigt auf, dass Oslo bereits fest in der Hand der moslemischen Invasoren ist. In vielen Teilen der Stadt gilt schon die Scharia als einziges Recht, dort regiert der örtliche Imam. Eine aktuelle Polizeistatistik zeigt, dass 100% der Vergewaltigungen in Oslo von nichtwestlichen Immigranten begangen werden und 90% der Opfer norwegische Frauen sind, die dann auch noch von den Linken von Opfern zu Tätern, nämlich Rassisten gemacht werden. http://www.pi-news.net/2015/04/bandenkriege-waffenverbotszonen-und-polizeikontrollen-in-deutschen-staedten/ http://journalistenwatch.com/cms/auslaenderkriminalitaet-in-deutschland-die-liste-des-horrors-neu/ http://www.pi-news.net/2008/11/christen-gepluendert-und-mit-steinen-beworfen/ http://www.pi-news.net/2013/08/moslembruder-attackieren-30-kirchen/ http://www.pi-news.net/ http://www.deutschlandradiokultur.de/beschmierte-kirchen-bespuckte-priester.1278.de.html?dram:article_id=243393 http://www.blu-news.org/2014/12/25/muslimische-kinder-randalieren-in-kirche/ http://www.zeit.de/2012/49/Glauben-Justiz-Islam http://www.welt.de/politik/deutschland/article109544417/Polygamie-in-der-Migranten-Parallelgesellschaft.html http://www.zeit.de/online/2008/03/jugendgewalt-kroenig http://www.welt.de/politik/deutschland/article7919186/Glaeubige-Muslime-sind-deutlich-gewaltbereiter.html https://meta.tagesschau.de/id/97349/muslime-sollen-christen-von-fluechtlingsboot-geworfen-haben Dă clic pentru a accesa liste-der-von-auslc3a4ndern-in-deutschland-getc3b6teten-deutschen-bis-20131.pdf http://de.metapedia.org/wiki/Liste_der_von_Ausl%C3%A4ndern_in_Deutschland_get%C3%B6teten_Deutschen http://www.welt.de/politik/ausland/article112224424/Islamisten-bewerfen-Christen-mit-Urin-und-Jauche.html http://www.spiegel.de/panorama/islam-beleidigung-in-indonesien-muslime-zuenden-kirchen-an-a-744141.html http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/peter-harth/-scheiss-christen-randalierende-muslime-stuermen-in-moenchengladbach-eine-kirche.html http://fredalanmedforth.blogspot.co.at/2012/02/mazedonien-kirche-von-muslimen.html Eurabia: Die geplante Islamisierung Europas Dă clic pentru a accesa eurabia_danmark.pdf http://fredalanmedforth.blogspot.co.at/2015/09/monchengladbach-funf-festnahmen-nach.html http://www.idea.de/frei-kirchen/detail/tuerkei-kirche-mit-steinen-und-rohen-eiern-beworfen-24809.html POL-GM: Kirche mit Steinen beworfen http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/2892997 http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/redaktion/aktuelle-weltnachrichten-vom-juli-2-15.html Dezastrul din Malmö si Oslo unde politia a pierdut controlul Das Desaster von Malmö, Oslo und überhaupt http://homment.com/GangRapes http://www.preussische-allgemeine.de/nachrichten/artikel/das-malmoe-desaster.html https://nixgut.wordpress.com/2015/08/02/ausufernde-muslimische-gewalt-in-schwedens-drittgrter-stadt-malm/ http://www.unzensuriert.at/content/006313-Oslo-Polizei-hat-Kontrolle-ber-Moslemviertel-verloren http://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article12010814/Die-Maedchen-hier-sind-doch-alles-Huren.html http://deutschelobby.com/2013/03/13/turkisch-arabische-schlager-und-mord-bande-terrorisiert-bremer-familie-mit-brutalster-gewalt-und-die-justiz-schaut-einfach-weg/ Muslimische Banden vergewaltigen britische Mädchen in „industriellem Maßstab” http://fredalanmedforth.blogspot.co.at/2015/03/muslimische-banden-vergewaltigen.html South Africa: violence against Whites – April 2015 [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=rLi4wohTAJk&w=720&h=405] Chief tells the TRUTH that Black People dont want to hear. [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=ncRGoqNUb1w&w=720&h=405] WHITE Minority In South AFRICA Are PREPARING For GENOCIDE After MANDELA Death [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=Jt7GaPlLzE0&w=720&h=405] Rotherham child sex abuse: Over 1,400 Children Raped and Trafficked by Muslims in Just One Town [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=tlRJu3GcI0w&w=720&h=405] Gang raping and torturing more than 50 young white girls [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=eJd3B7zzhcs&w=720&h=405] http://www.focus.de/politik/deutschland/polizei-schickt-grossaufgebot-massenschlaegerei-in-celle-100-jesiden-und-muslime-gehen-aufeinander-los_id_4184718.html in ziare nu se mai scrie cine sint acestia insa se stie! http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/konstanz/So-brutal-geht-die-Jugendbande-vor;art372448,7786100 noi o sa va omorim pe voi nemtii!!! – urla africanii in berlin https://messerattacke.wordpress.com/2013/02/16/bremen-brutale-schlagerbande-lauft-mit-wissen-der-polizei-frei-herum-und-bedroht-menschen/ http://adevarul.ro/locale/timisoara/cum-aparut-isis-statul-islamic-siria-irak-wesley-clark-prietenii-aliatii-finantat-isis-distruge-hezbollah-ul-1_55ec83ebf5eaafab2c5339bf/index.html http://www.globalresearch.ca/gen-wesley-clark-isis-got-started-with-funding-from-our-closest-allies/5432707 General Wesley Clark explains ISIS was created by U.S. Allies [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=ojcoKnTGf4s&w=720&h=405] https://maximiliankrah.wordpress.com/2015/08/29/was-kommt-auf-uns-zu-fakten-und-schlussfolgerungen-zur-fluechtlingsdebatte/ http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/investing/funds/11445631/Lord-Rothschild-Investors-face-a-geopolitical-situation-as-dangerous-as-any-since-WW2.html http://www.zerohedge.com/news/2015-03-05/lord-rothschild-warns-investors-geopolitics-most-dangerous-wwii Lord Rothschild Warns ‘Geopolitical Situation Most Dangerous Since WWII’ [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=4z7Z0NUpnaQ&w=720&h=405] Seful cia a anuntat din 2007 ca marile orase germane nu vor mai fi guvernabile incepind cu 2020-2022 info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/udo-ulfkotte/kopp-exklusiv-cia-chef-michael-hayden-erwartet-bu.html http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/Europa/Senator+american+Damasc+ultima+reduta+Europa+Statul+Islamic https://bogdancalehari.wordpress.com/2014/09/27/dialog-intre-civilizatii-va-vom-cuceri-va-vom-taia-capul-sunteti-toleranti-si-iubiti-pacea/ Harvard professor argues for ‘abolishing’ white race http://www.washingtontimes.com/news/2002/sep/4/20020904-084657-6385r/ Nick Griffin speaks out against European genocide in parliament [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=JOEA_P74uow&w=720&h=405] Peter Sutherland: Unlimited immigration into Europe from Africa is a benefit [youtube https://www.youtube.com/watch?v=rVmg37snifI?feature=oembed&w=720&h=405] http://www.independent.co.uk/environment/pope-francis-calls-for-new-system-of-global-government-to-tackle-climate-change-10330124.html http://www.infowars.com/a-darwin%E2%80%99s-look-into-the-next-million-years-the-next-million-years-part-1/ Werden mehr Moscheen oder Kirchen attackiert? http://sichtplatz.de/?p=955 http://en.metapedia.org/wiki/Barbara_Spectre An interview with Israeli IBA-News in 2010 has gained wide attention.[2] The interview was widely dispersed through YouTube and other social-media. The Israeli Broadcasting Authority have removed several of these videos from YouTube. “Europe has not yet learned how to be multicultural. And I think we are going to be part of the throes of that transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic societies [sic] that they once were in the last century. Jews are going to be at the center of that. It’s a huge transformation for Europe to make. They are now going into a multicultural mode, and Jews will be resented because of our leading role. But without that leading role, and without that transformation, Europe will not survive. Barbara Lerner Spectre calls for destruction of Christian European ethnic societies [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=MFE0qAiofMQ&w=720&h=405] Planul cu emigrantii descris in detaliu in aceste 3 carti ale lui Thomas P.M. Barnett https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_P._M._Barnett infohttp://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/kopp-exklusiv-us-globalstratege-fordert-toetet-d.html US-Globalstratege fordert: Tötet die Gegner der Globalisierung, wenn sie Widerstand leisten! » … So yes, I do account for nonrational actors in my worldwiew. And when they threaten violence against global order, I say: Kill them.« Thomas P.M. Barnett cere lichidarea fizica a celor care opun rezistenta! Umvolkung für die NWO – Thomas P.M. Barnett [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=joQ-hL5lAjg&w=720&h=405] The Pentagon’s New Map (Englisch) Taschenbuch – 3. Mai 2005 von Thomas P.M. Barnett http://www.amazon.de/Pentagons-New-Thomas-P-M-Barnett/dp/0425202399/ref=asap_bc?ie=UTF8 Blueprint for Action: A Future Worth Creating (Englisch) Taschenbuch – 3. Oktober 2006 von Thomas P.M. Barnett http://www.amazon.de/Blueprint-Action-Future-Worth-Creating/dp/0425211746/ref=asap_bc?ie=UTF8 Great Powers: America and the World After Bush (Englisch) Taschenbuch – 2. Februar 2010 von Thomas P.M. Barnett http://www.amazon.de/Great-Powers-America-World-After/dp/0425232255/ref=asap_bc?ie=UTF8 “Das Endziel ist die Gleichschaltung aller Länder der Erde, sie soll durch die Vermischung der Rassen herbeigeführt werden, mit dem Ziel einer hellbraunen Rasse in Europa. Hierfür sollen in Europa jährlich 1,5 Millionen Einwanderer aus der dritten Welt aufgenommen werden. Das Ergebnis ist eine Bevölkerung mit einem durchschnittlichen IQ von 90, zu dumm zu Begreifen, aber Intelligent genug um zu Arbeiten.” Autorul spune ca trebuiesc amestecate toate rasele ca sa se obtine o rasa mulatra in Europa. Pt acest scop trebuiesc adusi in fiecare an 1,5 mil din lumea a 3-a. Asa se obtine o populatie cu un iq 90 care vor fi prea prosti ca sa inteleaga vreodata ceva dar buni de munca. http://pressejournalismus.com/2015/02/der-nicht-mehr-ganz-so-geheime-globalisierungsplan-der-usa/ http://www.rt.com/news/242061-senator-isis-damascus-europe/ http://de.europenews.dk/3000-Dschihadisten-auf-dem-Weg-nach-Europa-als-Refugees-getarnt-121456.html Asta este viitorul alaturi de “civilizatia” musulmana: – Tot mai multe violuri săvârșite de imigranții islamiști în Europa. Poliția se teme să intervină http://www.napocanews.ro/2015/09/tot-mai-multe-violuri-savarsite-de-imigrantii-islamisti-in-europa-politia-se-teme-sa-intervina.html Putin: „Europa urmează orbește politica americană față de imigranți, iar apoi poartă singură povara afluxului”. Merita citit aici: http://www.agerpres.ro/externe/2015/09/04/putin-europa-urmeaza-orbeste-politica-americana-fata-de-imigranti-iar-apoi-poarta-singura-povara-afluxului-09-03-33 Hijra, descrierea oficiala: https://en.wikipedia.org/wiki/Hijra_(Islam) Asta este ceea ce se intampla in realitate: – The Hijra. Modern Day Trojan Horse: The Islamic Doctrine of Immigration http://www.americanthinker.com/articles/2009/08/the_hijra.html – Terrorism hijra: Gulf countries offer zero resettlement places to ‘refugees’ https://muslimstatistics.wordpress.com/2015/08/26/terrorism-hijra-gulf-countries-have-offered-zero-resettlement-places-to-refugees/ – The Hijrah Into Europe http://www.jihadwatch.org/2015/09/robert-spencer-in-frontpage-the-hijrah-into-europe Dominatie si autonomie prin nesupunere, violenta si teroare: – European ‘No-Go’ Zones: Fact or Fiction? Part 1: France http://www.gatestoneinstitute.org/5128/france-no-go-zones http://sig.ville.gouv.fr/atlas/ZUS/ – European ‘No-Go’ Zones: Fact or Fiction? Part 2: Britain http://www.gatestoneinstitute.org/5177/no-go-zones-britain Despre bravurile lor, stiri incorecte politic: https://themuslimissue.wordpress.com/ http://www.jihadwatch.org/ https://muslimstatistics.wordpress.com/ http://www.gatestoneinstitute.org/ https://refugeeresettlementwatch.wordpress.com/category/europe/ http://whitegenocideproject.com/ http://diversitymachtfrei.blogspot.ro/ http://gatesofvienna.net/ http://balder.org/avisartikler/Barcelona-Declaration-Euro-Mediterranean-English-Version-2009.php http://islam4infidels.com/ http://www.thereligionofpeace.com/ http://www.koran-at-a-glance.com/ 1) Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi – Planul Kalergi: genocidul popoarelor europene http://art31.ro/planul-kalergi-genocidul-popoarelor-europene/ – Practical Idealism – The Racist and Supremacist Roots of the Ideology behind the European Union http://balder.org/judea/Richard-Coudenhove-Kalergi-Practical-Idealism-Vienna-1925.php – Free Muslim Immigration to Europe http://balder.org/avisartikler/Barcelona-Declaration-Euro-Mediterranean-English-Version-2009.php – Jewish involvement in the promotion of ‘hate speech’ laws, multiculturalism, mass immigration, denationalization, subversion of traditional values, and related items. http://balder.org/judea/Hate-Speech-Laws-Immigration-Jewish-Influence-France.php 2) Efecte, comportament si „aptitudini” sociale – Tot mai multe violuri săvârșite de imigranții islamiști în Europa. Poliția se teme să intervină http://www.napocanews.ro/2015/09/tot-mai-multe-violuri-savarsite-de-imigrantii-islamisti-in-europa-politia-se-teme-sa-intervina.html – Adevarul despre imigrantii musulmani: Comit majoritatea violurilor din Suedia si Norvegia. Malmo a devenit teatru de razboi http://www.napocanews.ro/2015/08/adevarul-de-imigrantii-musulmani-comit-toate-violurile-din-suedia-tara-pe-care-au-transformat-o-intr-un-teatru-de-razboi.html – A look at statistics: Sweden – A raped country https://muslimstatistics.wordpress.com/2015/07/27/a-look-at-statistics-sweden-a-raped-country/ – Sweden: Rape Capital of the West http://www.gatestoneinstitute.org/5195/sweden-rape – Sweden: A New Hell for Women http://www.barenakedislam.com/2014/01/10/sweden-a-new-hell-for-women/ Adevarata fata a Islamului si a musulmanilor. Cum s-a raspandit islamul in lume. [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=16LRB9ll5mw&w=720&h=405] O fosta musulmanca vorbeste despre islam [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=ejQXflMdwW4&w=720&h=405] O femeie e amenintata cu moartea pentru ca spune adevarul despre islam [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=gFgSdxedthE&w=720&h=405] Cumparati si cititi cartea lui Ayaan Hirsi Ali – Necredincioasa. disponibila la magazinele on-line: http://www.elefant.ro/carti/biografii-memorii/memorii-jurnale/necredincioasa-160818.html o scurta introducere: Dă clic pentru a accesa AYAAN%20HIRSI%20ALI-Necredincioasa_1-34.pdf „Sunt si ei oameni!” – SCRISOAREA unei romance din GERMANIA despre comportamentul IMIGRANTILOR http://reporterul.ro/mapamond/scrisoarea-unei-romance-din-germania-despre-comportamentul-imigrantilor-9976 – Ce a vazut o romanca in gara din Viena: „IMIGRANTII au haine de firma si telefoane scumpe” http://www.aktual24.ro/ce-a-vazut-o-romanca-in-gara-din-viena-imigrantii-au-haine-de-firma-si-telefoane-scumpe/ Ca sa vezi si sa nu crezi! – Unde e „fratia musulmana”? Statele arabe BOGATE din Golf nu fac NIMIC pentru refugiatii sirieni http://www.aktual24.ro/fratia-musulmana-statele-arabe-bogate-din-golf-nu-fac-nimic-pentru-refugiatii-sirieni/ Tupeu de khazar bolsevic-cultural-marxist – Sarkozy vrea centre de primire pentru refugiați în Africa de Nord, Serbia sau Bulgaria http://www.agerpres.ro/externe/2015/09/05/sarkozy-vrea-centre-de-primire-pentru-refugiati-in-africa-de-nord-serbia-sau-bulgaria-22-41-18 Pe francezi i-a corcit destul, acum vrea sa-i corceasca si pe altii. Incepe cu aia mai mici si mai saraci: [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=I8yaiN6ew_g&w=720&h=405] Toti trebuie corciti cu exceptia poporului „ales”: [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=Z43PcBR_El0&w=720&h=405] 1) Nu doar romanii din diaspora confirma comportamentul infect al acestor salbatici: – Busride from hell: Polish blogger reveal that Muslim “refugees” spit and threw feces at Europeans, dragged female driver by the hair https://themuslimissue.wordpress.com/2015/09/06/polish-blogger-reveal-that-muslim-refugees-spit-and-threw-feces-at-europeans-dragged-female-driver-by-the-hair/ 2) Vreti sa vedeti cu adevarat ce inseamna „diversitatea” si „multiculturalismul”? Nu de altceva, dar sa vezi ce inseamna sa salvezi salbatici. African Immigrants rampage holiday city in Spain [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=_nOoApMMz88&w=720&h=405] Watch African migrants destroy southern Italy [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=fX73ggsMNEI&w=720&h=405] Exista un motiv bine intemeiat pentru care anumite tari si chiar continente intregi sunt in felul in care sunt. Treaba cu colonialismul tine pina la un punct, restul… 3) Cum o fotografie face cat 1000 de cuvinte… Cateva sugestii de salvat ca wallpaper pe desktop pt adeptii colonizarii: – si africanii sunt oameni – islamul, oreligie pasnica vine in Europa http://static2.blog.corriereobjects.it/reportage/wp-content/blogs.dir/186/files/2014/09/isisgermania-1920×1538.jpg?v=1410595618 [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=HRVuhQmWLb8&w=720&h=405] RABBI RABINOVICH’S SPEECH OF JANUARY 12TH, 1952 http://www.rense.com/general45/full.htm Forbid the Whites to mate with Whites. The White Women must cohabit with members of the dark races, the White Men with black women. Thus the White Race will disappear, for the mixing of the dark with the White means the end of the White Man, and our most dangerous enemy will become only a memory. We shall embark upon an era of ten thousand years of peace and plenty, the Pax Judaica, and our race will rule undisputed over the world. Our superior intelligence will easily enable us to retain mastery over a world of dark peoples. Maurice Samuel (1895 – 1972) was a Romanian-born Zionist Jew whose most influential book, You Gentiles, was published in 1924. “We Jews, we, the destroyers, will remain the destroyers for ever. Nothing that you do will meet our needs and demands. We will for ever destroy because we need a world of our own, a God-world, which it is not in your nature to build. Am Beginn der sogenannten europäischen Integrationsbewegung stehen zwei besonders einflussreiche Gestalten: Der Österreicher Richard Graf Coudenhove-Kalergi (1894 – 1972) und der Franzose Jean Monnet (1888-1979). I. Coudenhove-Kalergi trat schon 1922 mit seiner Pan-Europa-Idee hervor, die er 1924 in einem Buch publizierte. Darin propagierte er die „Vereinigten Staaten von Europa“, einen zentralen Bundesstaat, der von einem neuen geistigen Adel geführt werden sollte. Im selben Jahr gründete er die Paneuropa-Union, um dieses Ziel organisatorisch zu verfolgen. Das traf offenbar in Amerika auf ähnliche Gedanken. So wurde er nach eigenen Angaben schon 1924 auf Anregung von Louis Rothschild von den Finanzmagnaten Max Warburg „mit 60.000 Goldmark zur Ankurbelung der Bewegung während der drei ersten Jahre“ unterstützt. Durch dessen Vermittlung traf er sich in Amerika mit den Finanziers Paul Warburg und Bernhard Baruch. („Ein Leben für Europa“, Seite 124–125) In seinem 1925 erschienenen Buch „Praktischer Idealismus“ bezeichnete Kalergi die Demokratie als „ein klägliches Zwischenspiel“ zwischen zwei aristokratischen Epochen, der des Blutadels und des neuen, von jüdischem Geist geprägten Geistesadels.  Die moderne Demokratie durchschaute er als praktisches Instrument der Plutokratie: „Heute ist Demokratie Fassade der Plutokratie: weil die Völker nackte Plutokratie nicht dulden würden, wird ihnen die nominelle Macht überlassen, während die faktische Macht in  den Händen der Plutokraten ruht. In republikanischen wie in monarchischen Demokratien sind die Staatsmänner Marionetten, die Kapitalisten Drahtzieher: sie diktieren die Richtlinien der Politik, sie beherrschen durch Ankauf der öffentlichen Meinung die Wähler, durch geschäftliche und gesellschaftliche Beziehungen die Minister. … Die Plutokratie von heute ist mächtiger als die Aristokratie von gestern: denn niemand steht über ihr als der Staat, der ihr Werkzeug und Helfershelfer ist.“ (S.39) Ihm schwebte vor, den „plutokratischen Demokratismus“ durch die Aristokratie eines neuen Geistesadels zu ersetzen, in der die verschiedenen Völker in einer „eurasisch-negroiden Zukunftsrasse“  aufgehen sollen (S. 22, 23). https://wissennichtglauben.wordpress.com/2015/03/19/hintergrunde-der-europaischen-integrationsbewegung-2/ https://fassadenkratzer.wordpress.com/2013/11/22/hintergrunde-der-europaischen-integrationsbewegung/ De ce sint folositi nemtii: Napoleon I. (Napoleon Bonaparte) (1769-1821), Kaiser der Franzosen über die Deutschen: …”Es gibt kein gutmütigeres, aber auch kein leichtgläubigeres Volk als das deutsche. Zwiespalt brauchte ich unter ihnen nie zu säen. Ich brauchte nur meine Netze auszuspannen, dann liefen sie wie ein scheues Wild hinein. Untereinander haben sie sich gewürgt, und sie meinten ihre Pflicht zu tun. Törichter ist kein anderes Volk auf Erden. Keine Lüge kann grob genug ersonnen werden: die Deutschen glauben sie. Um eine Parole, die man ihnen gab, verfolgten sie ihre Landsleute mit größerer Erbitterung als ihre wirklichen Feinde.” … ApreciazăApreciază
 2. gts said, on septembrie 13, 2015 at 2:07 pm

  ti-am pus linkuri despre islamizarea europei care este mai mult decit atit insa nu le vad. atentie la cartile lui barnett care sint un update la kalergi. ce spune djuvara este mai putin important. ai linkurile cu articole care dovedesc organizarea de catre ong-uri si alte org finantate de miliardarii americani.

  Apreciază

 3. G-man said, on septembrie 13, 2015 at 2:37 pm

  Capitolul 3
  1. Doamne atotţiitorule, Dumnezeul lui Israel, sufletul cel strâmtorat şi duhul cel necăjit strigă către Tine.
  2. Ascultă, Doamne, şi ne miluieşte, că am păcătuit înaintea Ta.
  3. Tu domneşti în veci, iar noi pierim fără încetare.
  4. Doamne atotţiitorule, Dumnezeul lui Israel, auzi rugăciunea celor ce au murit ai lui Israel, şi a fiilor celor care au păcătuit înaintea Ta, care n-au ascultat glasul Tău, Dumnezeul lor, şi s-au lipit de noi relele.
  5. Nu-ţi aduce aminte de nedreptăţile părinţilor noştri, ci adu-ţi aminte de mâna Ta şi de numele Tău în vremea aceasta.
  6. Că Tu eşti Domnul Dumnezeul nostru, şi Te vom lăuda pe Tine, Doamne,
  7. Că pentru aceea ai dat frica Ta în inimile noastre, ca să chemăm numele Tău şi să Te lăudăm întru înstrăinarea noastră că am abătut de la inima noastră toată nedreptatea părinţilor noştri, care au păcătuit înaintea Ta.
  8. Iată noi astăzi suntem încă întru înstrăinarea noastră, unde ne-ai risipit spre ocară şi spre blestem, şi spre pedeapsă cuvenită tuturor nedreptăţilor părinţilor noştri, care s-au depărtat de la Domnul Dumnezeul lor.
  9. Auzi, Israele, poruncile vieţii şi ia în urechi a cunoaşte înţelepciunea.
  10. Ce este, Israele, că eşti în pământul vrăjmaşilor? Te-ai învechit în pământ străin.
  11. Te-ai pângărit împreună cu cei morţi, te-ai socotit cu cei ce se coboară în locuinţa morţilor.
  12. Părăsit-ai izvorul înţelepciunii.
  13. În calea lui Dumnezeu de ai fi umblat, ai fi locuit cu pace în veci.
  14. Învaţă unde este înţelepciunea, unde este tăria, unde este puterea înţelegerii, pentru a cunoaşte de asemenea, unde este lungimea zilelor şi viaţa, unde este lumina ochilor şi pacea!
  15. Cine a aflat locul ei şi cine a intrat în vistieriile ei?
  16. Unde sînt căpeteniile neamurilor şi cei ce stăpânesc fiarele pământului?
  17. Cei ce cu păsările cerului se joacă şi strâng argint şi aur, în care nădăjduiesc oamenii şi a căror avere era fără sfârşit?
  18. Cei ce lucrau argintul şi se străduiau ca lucrările lor să fie neîntrecute?
  19. S-au stins şi în locuinţa morţilor coborând, alţii s-au sculat în locul lor.
  20. Cei mai tineri au văzut lumină şi au locuit pe pământ, şi calea ştiinţei n-au cunoscut.
  21. Nici n-au înţeles cărările ei, nici nu s-au ţinut de ea; fiii lor s-au îndepărtat de la calea lor.
  22. Nici nu s-a auzit de ea în Canaan, nici nu s-a văzut în Teman.
  23. Nici fiii Agarei, cei ce caută înţelepciunea cea de pe pământ, nici neguţătorii Madianului şi ai Temanului şi povestitorii de pilde, şi cei ce caută priceperea n-au cunoscut calea înţelepciunii, nici nu şi-au adus aminte de cărările ei.
  24. O, Israele! Cât este de mare templul lui Dumnezeu şi cît de întins locul stăpânirii Lui!
  25. Mare este şi n-are sfârşit, înalt şi nemăsurat!
  26. Acolo au fost uriaşii cei vestiţi, înalţi la statură şi iscusiţi în război.
  27. Nu pe aceştia i-a ales Dumnezeu, nici calea ştiinţei nu le-a dat;
  28. Pierit-au pentru că n-au avut înţelepciune; pierit-au prin nebunia lor.
  29. Cine s-a suit în cer şi a luat înţelepciunea şi a coborât-o din nori?
  30. Cine a trecut marea ca s-o descopere şi s-o cumpere în schimbul aurului curat?
  31. Nu este nimeni care să ştie calea ei sau să cuprindă cărarea ei;
  32. Ci Cel care ştie toate o ştie pe ea şi o află cu înţelepciunea Lui, El Care a zidit pământul pentru veşnicie şi 1-a umplut de dobitoace.
  33. El Care trimite lumina şi merge şi o cheamă pe ea, şi ea Îl ascultă cu cutremur.
  34. Din pricina Căruia stelele strălucesc la locul lor şi se veselesc.
  35. Chematu-le-a, şi ele au răspuns: „Iată-ne!” Ele strălucesc cu bucurie pentru Cel care le-a făcut.
  36. Acesta este Dumnezeul nostru, şi nimeni altul nu este asemenea Lui.
  37. Aflat-a toată calea ştiinţei şi a dat-o lui Iacob, sluga Sa, şi lui Israel, cel iubit de Dânsul.
  38. După aceasta pe pământ S-a arătat şi cu oamenii împreună a locuit.

  Apreciază

  • el said, on septembrie 14, 2015 at 11:57 am

   CINE se pocaieste si striga azi din toata inima cu rugaciunea asta la Dumnezeu… ca eu nu vad MAJORITAR decat circoteca, falsitate si traiea in vis si imaginar , plus „justificari” la toate caderile si APOSTAZIILE….

   cand va fi asa inima poporului catre Dumnezeu va veni NEGERSIT si izbavirea….deocamdata ….NIMIC ! ba chiar contrariul, FATRANICIE….. si prin urmare consecinta este macelul !

   Apreciat de 1 persoană

 4. Alex said, on septembrie 13, 2015 at 7:02 pm

  Corneliu Zelea Codreanu : „Mergi numai pe căile indicate de onoare. Luptă, nu fi niciodată mişel. Lasă pentru alţii căile infamiei. Decât să învingi printr-o infamie, mai bine să cazi luptând pe drumul onoarei.”

  Petre Ţuţea : „Corneliu Codreanu a fost o PERSONALITATE. Personalitatea e un ins care influenţează ambianţa prin simpla lui forţă harismatică; un om cu har. Si Codreanu a avut acest har, a făcut o Mişcare puternică.”

  „ Legionarismul a fost o revoluţie pentru că a însufleţit o generaţie, construind ordinea de stat pe substanţa istorică a poporului român.”

  Apreciază

 5. ORTODOXIE said, on septembrie 13, 2015 at 9:20 pm

  Reblogged this on CREDINŢĂ ORTODOXĂ!.

  Apreciază

 6. sherlock_holmes said, on septembrie 14, 2015 at 8:52 am

  Sint convins ca ce spune parintele Iustin si ceilalti despre Corneliu Z.C si miscarea legionara este adevarul.Sint iarasi convins ca dreptate acestora li se va face doar in Cer ( li s-a facut ) si mare parte din ei vor fi cununa neamului nostru in vesnicie,ma refer in principal la sfintii inchisorilor si alti martiri necunoscuti.

  Daca astazi,evenimente tragice ca omorirea propriilor cetateni de catre guvernul SUA in 9/11 2001 sint prezentate ca atacuri teroriste ale unor neispraviti si lumea crede asa ceva,daca razboaiele nesfirsite si distrugerea din temelii a unor tari,civilizatii,culturi cu milioane de morti,mutilati,refugiati sint prezentate de press-titutia occidentala ca acte pozitive,de eliberare,sau democratizare iar lumea crede aceste orori,cind cu atita usurinta astazi ucigasii cei mai violenti sint prezentati ca miei nevinovati iar victimele drept calai,cind minciuna este declarata adevar mai peste tot si de catre toti…..cum sa nu credem cuvintelor parintelui Iustin:

  ” Ma bucura faptul ca se studiaza acest fenomen si marturiile noastre, ale celor care mai traiesc, putini intr-adevar, pot ajuta la descrierea unei istorii care n-a beneficiat pana nu demult decat de un singur fel de prezentare, bineinteles, negativa. Caci cei care au scris erau dusmanii miscarii, cei carora le era frica de ea si ma mira faptul ca inca le mai este, astazi cand tinerii din “Fratiile de Cruce” de la sfarsitul anilor ’30 sunt octogenari sau nanogenari…”

  Cred ca exemplul acestor oameni ramine singular in istoria noastra,ceva de domeniul trecutului,nu este si nu va mai fi o miscare legionara,ne indreptam cu pasi grabiti spre sfirsitul lumii si Invierea noastra in vesnicie….

  PS.Asa cum Sfintii Apostoli nu pot fi judecati pentru tradarea lui Iuda,asa si sfintii inchisorilor sau multimea nesfirsita de oameni mari si caractere legionare nu pot fi judecati pentru cei putini care au comis acte reprobabile sau au facut greseli….daca chiar asa a fost.

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

<span>%d</span> blogeri au apreciat: