SACCSIV – blog ortodox

VIOLAREA CRESTINELOR. Unele s-au SINUCIS pentru a scapa si au ajuns Sfinte. Altele au scapat de viol in chip minunat. ISI PIERD MANTUIREA daca totusi sunt violate?

Posted in Calendar Ortodox, minuni, sinucidere, VIOL by saccsiv on octombrie 8, 2014

SINUCIDEREA

Iata ce putem citi la http://www.calendar-ortodox.ro/luna/octombrie/octombrie08.htm:

   În aceasta luna, în ziua a opta, pomenirea Sfintei Pelaghia fecioara.

Aceasta a fost de la Antiohia Siriei de neam mare; si aflând conducatorul tarii aceleia ca este crestina, a trimis ostasi sa o prinda. Deci ei mergând acolo i-au înconjurat casa, vrând sa o rapeasca; iar sfânta prinzând de veste i-a rugat sa-i îngaduie putin si ei au ascultat-o; deci stând ea catre rasarit, la locul unde-si facea rugaciunea, ridicându-si mâinile în sus si înaltându-si ochii la cer, s-a rugat multa vreme lui Dumnezeu ca sa nu o lase sa cada în mâinile ostasilor, ci sa ridice catre Dânsul curata si sfintita jertfa fara prihana; apoi suindu-se deasupra casei, s-a aruncat pe sine în prapastie si si-a dat sufletul lui Dumnezeu. Pe aceasta Sfântul Ioan Gura de Aur cu laude a cinstit-o pentru curatia fecioriei ei si pentru multa ei nevointa.

Iata si ce putem citi la http://www.revistateologica.ro/articol.php?r=29&a=3441:

Pe de altă parte, Biserica a luat atitudine fermă şi faţă de erezia donatistă, care promova martiriul voluntar. Combătând erezia donatistă, Fericitul Augustin arată că suicidul constituie un atentat împotriva drepturilor lui Dumnezeu şi, călăuzit de porunca „să nu ucizi!”, el arată că viaţa este un dar sfânt al lui Dumnezeu, de care singur Dumnezeu poate dispune. El socoteşte, astfel, că donatiştii sunt adevăraţi criminali, atunci când apără martiriul voluntar[14].

Urmărind, în continuare, atitudinea Bisericii faţă de suicid, vom analiza un alt mod în care a fost abordată şi discutată o anume formă suicidară considerată eroism moral în spiritualitatea creştinismului primar. E vorba de situaţia în care o femeie, care trăia o viaţă dedicată sfinţeniei, pentru a evita batjocura şi ruşinea ce rezultau de pe urma unui viol, prefera sinuciderea.

Părerile care luau în dezbatere acest caz sunt împărţite, şi chiar atitudinea Bisericii este oarecum diferită. Pe de o parte, Eusebiu, Fericitul Ieronim şi Sfântul Ioan Gură de Aur lăudau sinuciderea care preîntâmpină necinstea, iar Sfântul Ambrozie, în mod particular, laudă cu mult entuziasm pe Sfânta Pelaghia, care pentru a evita necinstea, a preferat să se înece.

Apreciind în mod deosebit viaţa neprihănită, precum şi zelul eroic al sfinţeniei, Biserica a asociat, la un moment dat, această jertfă suicidară, martiriului, înscriind numele unor astfel de femei în calendarul sfinţeniei creştine (precum Verenichi şi Prosdochi, sărbătorite la 13 octombrie).

Pe de altă parte, Lactanţiu şi Fericitul Augustin nu acceptă suicidul în nici o împrejurare. Referitor la această situaţie, Fericitul Augustin se pronunţă categoric, arătând că nevinovăţia trebuie să fie în inimă şi nu în trup. Sufletul poate fi nevinovat chiar dacă trupul a fost întinat prin viol (De Civitate Dei I, 26).

Comentariu saccsiv:

   Intre ce zice Fericitul Augustin si Sfantul Ioan Gura de Aur, eu intotdeauna aleg cele cele ce ne invata ultimul. Asadar, cred ca e corect ca aceasta Sfanta este in Sinaxar si e bine ca putem citi despre viata ei.

SCAPAREA MINUNATA

Pe de alta parte, iata ce citim la 21 ianuarie: SFANTA MUCENITA AGNI. Au dus-o intr-o casa de desfrau, dar n-au putut-o viola deoarece ingerul Domnului ii amortea pe tineri …:

Sfânta muceniţă Agni era din cetatea Romei şi se trăgea dintr-un neam strălucit. Viaţa ei se potrivea cu numele, căci era curată la suflet şi la trup. Multe femei mergeau la dânsa şi ea le învăţa cuvântul adevărului şi le îndemna să cunoască pe Hristos Dumnezeu şi Lui unuia să-I slujească. Purtarea ei ajungând la cunoştinţa cârmuitorului, a fost luată şi dusă înaintea lui, unde a fost silită să jertfească idolilor, spunându-i-se că dacă nu va jertfi va fi dusă în casa de desfrânare. Iar ea a zis: “Nici idolilor tăi nu voi jertfi, nici de desfrânare nu-mi pasă, căci cred cu hotărâre în Dumnezeul meu, Care mă va ajuta să scap din toate încercările”. Acestea auzindu-le cârmuitorul cel nelegiuit, a chemat pe mai-marele casei de desfrânare şi i-a dat în seamă pe Agni cea curată, ca să o ducă, cu o singură îmbrăcăminte pe ea, în casa de batjocură.

După ce a ajuns în casa aceea a satanei, şi fiecare de acolo căuta să se apropie de ea ca să o batjocorească, nimeni nefiind împiedicat să se apropie de ea, ci, chiar mai mult, fiecăruia fiindu-i îngăduit să se apropie de ea fără teamă şi cu neruşinare. Cei ce se îndreptau spre ea amorţeau cu toţii şi tuturor li se tăia pofta, rămânând ca şi morţi. Atunci unul plin de trufie şi ca un cal turbat, după ce a batjocorit pe cei ce intraseră la sfânta şi rămăseseră amorţiţi, s-a apropiat cu multă obrăznicie de sfânta fecioară Agni, dar îndată a rămas fără suflare şi a căzut la pământ. După mai multă vreme, unul din cei de faţă a strigat, zicând: “Mare este credinţa creştinilor”. Intrând şi ceilalţi, cu un glas au strigat cu toţii: “Mare este puterea lui Hristos”. Cârmuitorul, auzind acestea, avea sfânta să i se înfăţişeze şi au adus de faţă şi pe cel mort. Apoi cârmuitorul i-a zis: “Spune, vicleană femeie, cum ai omorât pe acest tânăr?” Sfânta a răspuns: “Când ai poruncit să fiu batjocorită, pe cale, spre casa de desfrânare, s-a luat după mine, un tânăr îmbrăcat în alb, care a intrat în casă şi a stat lângă mine. Acesta a amorţit pofta tinerilor iar pe acesta care zace aici mort, care cu trufie şi îndrăzneală căuta să se atingă de mine, l-a adus în starea aceasta pe care o vezi”. Cârmuitorul a zis: “Cine este acest tânăr îmbrăcat în alb?” Iar sfânta a răspuns: “Domnul şi Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Său, ca să împiedice să fiu batjocorită”. Cârmuitorul a zis iarăşi: “De voieşti să ne faci să credem că grăieşti adevărul, roagă-te Dumnezeului tău şi înviază-l”. Atunci muceniţa, ridicând mâinile spre cer şi făcând rugăciuni, mortul îndată a înviat. Şi s-au spăimântat toţi de această minune preamărită şi însuşi cârmuitorul împreună cu ei a strigat: “Mare este puterea creştinilor şi cu adevărat mare este Dumnezeul acestei preacinstite femei”. Dar unii dintre cei necredincioşi şi necuraţi au strigat către cârmuitor: “Omoar-o, că prin vrăji face lucrurile acestea care par minuni”. Atunci cârmuitorul a poruncit ca sfânta să fie arsă în foc. Deci, aprinzând un foc mare, sfânta, s-a pecetluit în semnul sfintei cruci şi a intrat cu îndrăzneală în mijlocul focului şi cu rugăciunea pe buze a zburat către Domnul, lăsându-şi trupul în foc. După ce a contenit văpaia, unii creştini au luat pe ascuns sfintele ei moaşte şi cu cinste le-au îngropat, slăvind pe Dumnezeu.

La Pătimirea Sfintei Muceniţe Lucia Fecioara (13 decembrie):

Pashasie a zis: „Eu voi porunci să te ducă în casa cea de desfrînare, ca după ce vei fi batjocorită, să fugă de tine Duhul Sfînt”. Niciodată nu se spurcă trupul de nu se va învoi cu mintea; pentru că chiar de vei pune tămîie în mîinile mele şi pe acea tămîie o vei arunca spre jertfă diavolească, Dumnezeu, uitîndu-se spre acesta, va rîde pentru că voia şi cugetul îl judecă, iar nu lucrul ce se face cu sila. Iar pe siluitorul şi stricătorul fecioriei îl socoteşte ca pe un balaur, ca pe un tîlhar şi ca pe un barbar. Deci dacă pe mine, care nu voiesc, vei porunci a mă silui, apoi atunci vei îndoi cununa fecioriei mele”. Pashasie a zis: „Voi porunci ca prin desfrînare să te omoare, de nu te vei supune poruncii împărăteşti”. Lucia a zis: „Acum ţi-am spus că niciodată nu vei putea atrage voia mea către învoirea spre păcat; şi de acum orice vei face trupului meu, care ţi se pare a fi întru a ta stăpînire, de aceasta nu bagă seamă roaba lui Hristos”.

Atunci Pashasie, judecătorul cel necurat şi nedrept, a poruncit să vină cei ce ţineau casa de desfrînare şi, venind, le-a dat pe sfînta, zicînd: „Chemaţi poporul şi faceţi ca să-şi bată joc de dînsa pînă cînd aceasta va muri”. Şi cînd a început a o duce în casa de desfrînare, atîta greutate i-a dat trupului ei Duhul Sfînt, încît nicidecum n-au putut să o mişte din loc. Apropiindu-se mulţi, după porunca muncitorului, munceau să o urnească din loc, dar în zadar osteneau şi slăbeau asudînd fără rezultat, că fecioara Domnului stătea neclintită. Atunci, aducînd o funie şi legînd-o de mîini şi de picioare, au început cu toţii a o tîrî, dar ea ca un munte stătea neclintită.

Atunci Pashasie, cu mare supărare şi fiind în mare nepricepere, a chemat vrăjitorii, fermecătorii şi pe toţi popii idoleşti şi le-a poruncit să facă vrăjile lor împrejurul Luciei ca să fie urnită. Însă nimic n-au sporit căci stătea ca şi cum ar fi fost pironită cu trupul de pămînt, iar picioarele ei nu le puteau mişca din loc. Apoi a poruncit să o stropească cu ud de om, socotind că cu oarecare vrăjitorii stă nemişcată, dar degeaba. Şi au adus multe perechi de boi, ca să o poată mişca din loc, însă nici aşa n-a fost cu putinţă a o clinti.

Deci, a zis către dînsa Pashasie: „Care sînt farmecele tale?” Lucia a zis: „Nu sînt acestea farmecele mele, ci faceri de bine ale lui Dumnezeu”. Pashasie a zis: „Ce pricină este că fiind copilă neputinciosă şi de o mie de oameni fiind tîrîtă, stai neclintită”? Sfînta a zis: „De vei aduce şi zece mii, vor auzi pe Sfîntul Duh care îmi grăieşte; cădea-vor despre laturea ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta”. Iar ticălosul judecător care o muncea, se chinuia cu sufletul său să scornescă chinuri, dar se tulbura cu gîndurile, apoi i-a zis sfînta fecioară: „Pentru ce te munceşti şi te tulburi cu multe feluri de gînduri? Ai văzut că sînt biserică a lui Dumnezeu Celui viu? Crede acum, dacă nu te-ai cuminţit şi mai mult te învaţă!” Iar Pashasie se tulbura şi mai mult, ofta, văzînd că sfînta îşi bate joc de dînsul.

Atunci a poruncit să aprindă un foc mare împrejurul ei şi să toarne peste dînsa smoală arsă, pucioasă şi untdelemn fiert. Dar ea în numele Domnului Iisus Hristos sta nemişcată şi nevătămată, zicînd către tiran: „Eu am rugat pe Domnul meu Iisus Hristos, ca să nu aibă stăpînire asupra mea focul acesta; şi pentru ca să rîdă de tine cei ce nădăjduiesc în Hristos, de aceea am cerut îndelungare pătimirii mele, ca să ridic frica muncilor, de la cei ce cred, iar pe cei ce nu cred, să-i lipsesc de glasul batjocoririi, ca să nu-şi mai bată joc de creştini”. Iar unii din prietenii lui Pashasie, nesuferind a-l vedea pe acesta în mare supărare şi în nepricepere, au poruncit s-o lovească cu sabia peste grumazul ei.

Deci s-au dus acasă cu Pashasie, iar sfînta, deşi era foarte rănită, n-a slăbit, ci se ruga şi vorbea către popor: „Binevestesc vouă că s-a dat pace Bisericii lui Dumnezeu, pentru că Diocleţian a căzut din împărăţie, iar Maximian a murit acum; şi precum cetatea Cataniei are mijlocitoare către Dumnezeu pe sora mea, Sfînta Agatia, aşa şi pe mine să mă ştiţi ca trimisă de la Dumnezeu cetăţii acesteia; însă numai dacă veţi face voia Lui şi veţi primi credinţa Lui”. Acestea zicînd Lucia, roaba lui Dumnezeu, cu gîtlejul cel străpuns de sabie, iată înaintea ochilor ei se aducea Pashasie legat în lanţuri. Pentru că sicilienii trimiseseră în taină la Roma, vestind că Pashasie fără de milă necăjeşte acea lature, jefuind-o, luînd cu sila şi răpind cele străine.

Deci a venit în acea vreme poruncă de la Roma, ca să fie dus la judecată ferecat, unde, fiind întrebat, a fost osîndit la moarte, apoi, tăindu-i-se capul, a pierit cu sunet ticălosul. Acea ducere a lui în fiare a văzut-o sfînta, încă fiind vie, şi stînd la locul cel de muncă, unde fiind rănită, n-a ieşit dintr-însa duhul ei, pînă cînd au venit preoţii şi au împărtăşit-o cu preacuratele şi de viaţă făcătoarele Taine ale lui Hristos. Apoi, zicînd toţi: „Amin”, sfînta muceniţă şi-a dat cinstitul său suflet în mîinile Domnului. Şi a fost pusă într-acel loc de cinste, unde a zidit peste dînsa biserică, în numele ei şi în cinstea lui Dumnezeu în Treime, închinat Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, Căruia I se cuvine slava în veci. Amin.

   Si la http://www.calendar-ortodox.ro/luna/aprilie/aprilie05.htm:

Pe vremea împărăţiei lui Diocleţian şi Maximian, ighemon fiind Eustratie în Alexandria, era prigoană asupra creştinilor. Deci atunci fiind prinsă fecioara Teodora a mărturisit pe Hristos înaintea tuturor, şi bătând-o au pus-o în închisoare. Şi trecând câteva zile, iarăşi scoţând-o la cercetare, a fost închisă într-o casă de desfrâu. Şi trimiţând stăpânitorul la ea tineri desfrânaţi, aceştia năvăleau asupra ei; iar sfânta se ruga lui Dumnezeu. Din rânduială dumnezeiască s-a aflat acolo un mai-mare preavestit tânăr cu numele Didim, ce era îmbrăcat cu straie ostăşeşti, şi dezbrăcându-şi hainele sale le-a dat fecioarei de le-a îmbrăcat, împreună şi armele sale. După ce le-a îmbrăcat fecioara, cu sfătuirea lui Didim a ieşit din casa de desfrâu, şi aşa s-a păzit neprihănită şi curată mulţumind lui Dumnezeu. Intrând unul din acei desfrânaţi în casa de desfrâu şi aflând în loc de fecioară pe Didim acolo şezând, a rămas înspăimântat, şi cugeta întru sine zicând: „Au doară Hristos poate să prefacă fecioarele în bărbaţi ? Cel ce a intrat a ieşit, iar fecioara unde este ? Căci auzind eu, oarecând, că Hristos a prefăcut apa în vin, basm socoteam aceasta, iar acum mai mare minune văd.” Acestea cugetând acela, văzând Didim că este cuprins de nedumerire, a mărturisit întâmplarea, că adică el singur a fost lucrătorul acestui lucru şi că de voieşte să vestească stăpânitorului, adăugând că el aşteaptă încă acolo, stând în locul fecioarei, căreia el i-a dat drumul din casa de desfrâu fără temere. Acela a spus, şi îndată Didim a fost înfăţişat la judecata stăpânitorului, care i-a zis: „Cum ai îndrăznit să faci acest lucru?” Şi sfântul i-a răspuns: „Creştin fiind, şi bine ştiind a neguţători, cu o pricină două cununi mi-am dobândit: una adică am răpit pe fecioara din mâinile voastre cele păgâneşti, curată pe ea păzind-o, şi alta, că şi eu m-am mărturisit vouă că sunt creştin.” Şi stăpânitorul a zis: „Pentru cutezarea ta aceasta, poruncesc să ţi se taie capul; iar pentru că crezi în Hristos, şi nu jertfeşti zeilor, poruncesc ca trupul tău să fie topit în foc.” Şi sfântul a zis: „Bine este cuvântat Dumnezeul meu, Care n-a trecut cu vederea lucrarea mea.” Şi ducându-se la locul de chinuire după ce a făcut rugăciune, i s-a tăiat capul; şi sufletul său s-a înălţat la cer, iar trupul său a fost dat focului. Iar oarecare creştini, adunând cinstitele lui moaşte ce au rămas din foc, le-au îngropat cu cinste.

Comentariu saccsiv:

   Cu alte cuvinte, au fost multe cazuri in care fecioarele crestine au scapat de viol in chip minunat.

VIOL = PIERDEREA MANTUIRII?

Ce se intampla insa daca totusi sunt violate?

Aflam din calendar (12 septembrie: Sfantul Mucenic Iulian) ca intrebat fiind de catre progonitor:

“Cine eşti tu, de biruieşti şi focul aşa lesne?”

Zise mucenicul:

“Slujitor al lui Dumnezeu sunt, şi Iulian mă cheamă”;

iar Antonie zise:

“Dar care îti sunt părintii?”

şi sfântul zise:

“O bătrână este maica mea iar tatăl meu s-a mutat către Domnul”.

Atunci a poruncit ca degrab’ să vina maica-sa înaintea lui; şi venind ea de faţă, căutând asupra ei cu sălbăticiune, răstit îi zise:

“Pleacă-ţi, femeie, pe cel născut al tău să tămâieze la zei, că de nu, te vor apuca oamenii şi-ţi vor ruşina trupul tău, cu necinste”.

Dar viteaza mamă zise:

“Dar ce osândă voi avea dacă în silă mi se va ruşina trupul? Ci mai vârtos aceasta îmi va fi mie răsplătire şi cunună”.

61 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Pitt said, on octombrie 8, 2014 at 10:21 am

  Mie mi se pare mai ok sa nu se considere pacat ceea ce nu faci cu voia ta decat ceea ce faci cu voia ta.

  Adica sinuciderea este pacat impotriva Sfantului Duh (care se zice ca nu se iarta).

  Insa daca esti violata in toate felurile, fara voia ta, acesta in cel mai rau caz poate fi considerat un pacat fara vointa.

  Apreciază

  • saccsiv said, on octombrie 8, 2014 at 10:43 am

   Pitt

   Asta pentru ca, barbati fiind, vorbim despre haina. Hai insa sa vorbim si despre camasa.

   Asadar, tu esti prins si pus sa te lepezi, altfel vei fi sodomizat. Eventual pana la moarte. Se mai vede la fel?

   Apreciază

   • Ionut said, on octombrie 8, 2014 at 11:52 am

    Sa ne fereasca Dumnezeu de asa ceva, pe toti.
    Avem insa si exemplul Sf. Ioan Valahul.
    Eu, unul, gandesc ca e mai buna sinuciderea decat violul, dar s-ar putea sa ma insel. Pe de alta parte, violul e ca si crima, victima nu-si pierde mantuirea.
    Pentru cazuri de genul asta, cred ca trebuie luat in seama sfatul „cine n-are sabie sa-si vanda haina si sa-si cumpere”.
    Revenind la zilele noastre, privitor la proxenetii care rapesc fete si le obliga sa se prostitueze, cred ca nu merita altceva decat sa torni benzina peste ei si sa le dai foc. Am citit despre cazuri infioratoare, petrecute in Kosovo, cu fete din alte tari rapite sau pacalite. Povestea una dintre ele ca o rusoaica, pare-mi-se, a refuzat sa se prostitueze si a fost impuscata in cap, in fata celorlalte. Cred ca si asta tot mucenicie este.

    Apreciază

   • Pitt said, on octombrie 8, 2014 at 12:38 pm

    Hahaha….

    pai si asta ce inseamna, ca in vremea lui antihrist mai bine ne sinucidem (DOAMNE FERESTE) decat sa rabdam toate acele nedreptati, torturi si in final moartea ce va veni din sabia satanei?

    Eu as prefera sa rabd (si sa dea Hristos Dumnezeu rabdare si putere tuturor viitorilor martiri) si sa-mi iau botezul prin sange, caci nici fapte bune nu am si nici prea credincios nu sunt.

    Apreciat de 1 persoană

   • saccsiv said, on octombrie 8, 2014 at 12:54 pm

    Pitt

    Care era subiectul propozitiei?

    Apreciază

   • Pitt said, on octombrie 8, 2014 at 12:50 pm

    Ionut, vezi tu , ai zis un foarte mare adevar.

    Acea rusoaica, care a fost obligata sa se prostitueze si a fost impuscata in cap, si in general, sa se stie, orice marturisire a credintei in Hristos Dumnezeu in Treime Slavit, inainte de moarte, inseamna MANTUIRE SIGURA.

    Chiar daca te rapeste, sau te obliga, sau te chinuie, etc. pana la urma NU are 100% cum sa oblige…

    Sa zicem ca te obliga sa faci sex oral. Inainte de a face asta ea il ameninta ca ii va musca organul si va ramane fara el, totodata suferind o durere de nedescris. Crezi ca el va continua cu actul oral?

    Sa zicem ca te obliga sa faci sex normal cu el. Ii zici ca suferi de o boala incurabila venerica. Crezi ca va continua? Sa zicem ca-si pune prezervativ, ok, desi e foarte putin probabil ca un barbat sa stie ca femeia are HIV si totusi sa se culce cu ea folosind prezervativul, eu unul nici cu zece prezervative n-as face asta!…Ok isi pune prezervativul si te violeaza… Asta NU este pacatul tau ci al lui, din contra ea va avea si mai mare evlavie si i se va sterge din foarte multe pacate grele datorita impotrivirii…

    Oricum, in ambele cazuri, psihologic vorbind, daca el sau ei sunt amenintati si nu vad bunavointa din partea ei, vor trece mai mult ca sigur la chinuri si la omor.

    Atunci in ultima clipa, ea sa-si marturiseasca credinta, NU POT SA FAC ASTA DEOARECE CRED IN DOMNUL DUMNEZEUL NOSTRU IISUS HRISTOS IN TREIME SLAVIT, SI ISI IA CUNUNA MUCENICIEI.

    Asa vad eu lucrurile…. Nu pot eu sa judec pe nimeni ….

    Apreciază

   • saccsiv said, on octombrie 8, 2014 at 12:59 pm

    Pitt

    Tu ai citit foarte putin dar critici foarte mult. Ca de ce e ierarhia ingereasca asa si nu altfel, ca de ce Sfintii au facut astfel si nu viceversa …

    Apreciază

   • Pitt said, on octombrie 8, 2014 at 1:08 pm

    sacciv,

    eu nu critic. Eu pun intrebari. Aveam si am anumite nelamuriri, la fel ca si orice om normal, la fel ca si voi.

    Repet, nu mi se pare sinuciderea o optiune in acest caz.

    De ce?

    Pentru ca in acest caz si cei care sufera de o boala incurabila ar avea „dreptul” la eutanasiere, nu?

    De aici ajungem la articolele tale in care iti exprimai vehement opozitia fata de legalizarea eutanasierei, nu?

    Deci CONCRET si CLAR !

    Ori e alba ori e neagra?!

    Apreciat de 2 persoane

   • Ionut said, on octombrie 8, 2014 at 2:38 pm

    Pitt, era vorba de pangarire, de umilire, de injosire, de batjocura, nu de suferinta.

    Apreciază

  • andrei-d said, on octombrie 8, 2014 at 11:24 am

   Pitt,
   Iti recomand cartea Sf Ioan Iacob Hozevitul, Hrana Duhovniceasca…vei citi acolo foarte multe intamplari dupa care vei ajunge la aceeasi parere ca si mine, si anume credinta Ortodoxa poate parea de multe ori smintitoare, dar DOAR PARE, deşi nu ma indoiesc ca ai putea sa o citesti, o sa iti povestesc doar doua intamplari si sa-ti pui intrebari, fiind scrise de Sf Ioan Iacob nu sunt minciuni (nu l-ar mai fi canonizat). Pe scurt: prima povestioara era cam in primele secole, cred ca chiar prin secolul VIII, cand crestinii erau aspru pedepsiti de catre musulmani, si venind prigoana peste crestinii din zona unui munte, si toti au ales sa fuga in munti, care mai de care. Un barbat impreuna cu femeia si copiii a ales sa se refugieze in munti, unde speraus a scape de de pagani, dar dupa ceva vreme musulmanii au apucat cararile acelor crestini din munte. Afland dupa un timp si vazand ca vin sa-i forteze sa se lepede de credinta, barbatul a hotarat sa se arunce in prapastie. Femeia il opri si-i spuse: „Tu stii ca sunt femeie slaba si neputincioasa, si copiii la fel, nu ti-am intinat niciodata patu si ti-am fost mereu credincioasa, pentru ce dar vrei sa ma lasi sa ajung in haremul turcilor si astfel ma vor forta sa ma lepad de credinta? Ia dar sabia ta, si taie capetele noastre si asa sa nu pacatuim inaintea lui Dumnezeu!” barbatul lua sabia, le taia capetele, si pe urma se arunca singur in prapastie. Din minune dumnezeiasca, acesta nu muri, ci fu gasit de alti crestini, monahi retrasi si-l luara cu ei sa-l ingrijeasca. In manastirea lor, barbatul se gandi si incepu a se mahni si a se intreba: „Oare n-am gresit in faţa lui Dumnezeu omorandu-mi femeia si copiii?” iar cand au vrut sa-i aiba de grija monahii, pana sa intre in incapere il auzeau pe barbat vorbind, el fiind singur…dupa ce au intrat l-au intrebat: „cu cine vorbeai”, iar el raspunzand a zis ca a facut mare pacat catre Dumnezeu, dar staretul manastirii, vazator cu duhul ii spuse acelui barbat: „nu te teme, nu ai pacatuit, ci uite fratii tai cu care erai pana a va desparti te asteapta in imparatie si pe tine”, erau cei ce se despartisera pana a veni turcii, car la randul lor au fost martitizati si ei. Deci vezi tu pitt? Credinta crestinilor poate fi intradevar smintitoare, dar acea femeie nu a vrut sa fie ucisa ca o batea barbatul, sau ca nu aveau ce manca sau ce bea, sau cablu la tv, ci a zis: „decat sa fiu o desfranata in haremul turcilor mai bine sa fiu omorata pentru Hristos!”, si barbatul de asemeni, s-a aruncat pt a nu fi silit sa se lepede de credinta, dar minunea a facut sa ajunga la acea manastire sa fie transmisa mai departe!
   Iar a doua povestioara e cu o tanara dintr-o manastire, fecioara ce slujea lui Hristos. O data un tanar a venit la acea manastire iar diavolul, cel ce uraste curatia l-a aprins pe tanar cu o dragoste ttupeasca de acea fecioara, si urmarea sa o scoata din manastire. Fata nemaiputand rabda insistenta acelui tanar, il intreba: „ce-ti palce la mine”, el raspunde: „ochii tai!”, ea pleca pt un timp, scoase un cutit, isi scoase ochii si-i zise:”poftim, iai, daca asta iti place, decat sa pacatuiesc inaintea lui Dumnezeu mai bine sa mor!” tanarul, fiind profund miscat de aceasta fapta, a ales sa merga intr-o alta manastire si sa se calugareasca. Deci vedem ca multe intamplari binecuvantate au fost alese sa ne fie spuse de catre Sf Ioan Iacob, acesta avand o viata ascetica foarte inalta, si cum vedem ca nu a ales sa moara ca s-a saturat de viata, ci „DECAT SA PACATUIESC INAINTEA LUI DUMNEZEU, MAI BINE SA MOR!” Şi eu sunt de acord cu Sf. Ioan Gura de Aur, si am face bine sa nu avem pareri de sine sau impartite, crestinii sunt uniti in cuget cat si in fapte, cum spunea un parinte bisericesc, intentia conteaza! Sper sa-ti foloseasca toate acestea, pitt. Doamne ajuta si mantuire.

   Apreciază

   • Pitt said, on octombrie 8, 2014 at 12:43 pm

    Stiu ca e foarte greu atunci cand esti pus in fata faptului implinit, insa chiar daca ar fi fost dusa in haremul turcilor acea femeie ar fi avut optiunea sa nu se murdareasca cu turcii iar pedeapsa ar fi fost pe masura – moartea. Acum nu sunt eu capabil sa judec asta, insa este un subiect destul de sensibil…

    Apreciază

   • saccsiv said, on octombrie 8, 2014 at 12:56 pm

    Pitt

    Exista aceasta optiune in manualul de utilizare a violului?

    Apreciază

   • Pitt said, on octombrie 8, 2014 at 1:05 pm

    sacciv,

    iti zic eu ca daca ameninti ca ii rupi organu cu dintii sau ca ai HIV, ai sansa sa te omoare 99% sigur!

    Apreciază

   • Ioannis said, on octombrie 8, 2014 at 10:37 pm

    In niciun caz nu voi da gir invataturilor Fericitului(?!?) Augustin, nascocitorul ereziei filioqve de unde a pornit a treia mare cadere a omului – papismul. Din cate cunosc, f Augustin era total necunoscut ortodoxiei pana acum circa un secol. Acum… se studiaza intensiv

    Apreciază

 2. kosk said, on octombrie 8, 2014 at 10:51 am

  in prezent, subiectul este prea complicat chiar si pentru cei ravnitori (monahi si monahii) . personal consider sinuciderea cale extrema pentru situatii extreme. lasandu-i pe sinucigasi (pusi in situatii limita, precum ‘sclavia sexuala’ sau moartea prin tortura) la mila Lui Dumnezeu.

  Apreciază

 3. geo said, on octombrie 8, 2014 at 11:28 am

  Buna ziua,

  Balticii se mobilizeaza:

  In Ucraina, in zonele rebele, se intimpla lucruri importante:

  Apreciază

 4. geo said, on octombrie 8, 2014 at 12:02 pm

  Apreciază

 5. geo said, on octombrie 8, 2014 at 12:54 pm

  https://twitter.com/DefenseUnits

  In timp ce kurzii – barbati dar mai ales femei, si ce femei au pe linga ca sint frumoase sint si bune luptatoare! – lupta impotriva ISIL in Irak si in Siria armata turca in loc sa ii sprijine ii ataca…se vede ca vicele american a spus adevarul – turcii sint unii dintre principalii sustinatori ai ISIL…

  In continuare aceste individ sustine atit ISIL cit si neonazistii de la Kiev…
  https://twitter.com/Conflict_Report

  Apreciază

  • Iani said, on octombrie 8, 2014 at 2:36 pm

   Ce se intampla acolo mi se pare confuz. Am impresia ca occidentalii merg la cacialma, se prefac ca lupta cu statul islamic dar in realitate vor probabil ocuparea siriei si inlatirarea lui Assad (ceea ce au vrut si in 2013 dar nu le-am mers).

   Apreciază

 6. mircea.v said, on octombrie 8, 2014 at 1:39 pm

  Apropo de sinucidere. Un fapt real povestit de Parintele Paisie Aghioritul, apropo de jertfirea sinelui. O copila trebuia sa pazeasca vaca familiei. Vaca a disparut. Tatal i-a spus ca daca nu gaseste vaca sa se omoare. Si fata, ca sa nu-si supere mai mult tatal, s-a omorat. Si spune parintele ca ea s-a omorat din prea multa noblete a sufletului ei, si ca mai mult ca sigur sufletul ei a ajuns in locul cel bun, dar ca sa nu dea prilej de sminteala pt altii, normal, fata a fost ingropata in afara cimitirului, adica, ca un sinucigas de rand.

  Situatii extraordinare, rezolvari extraordinare, judecati extraordinare.

  Apreciază

  • Valentin said, on octombrie 8, 2014 at 1:47 pm

   cum să aleagă din noblețe de suflet să se sinucidă? nu mi se pare normal. Doamne Ferește!

   Apreciază

   • Valentin said, on octombrie 8, 2014 at 1:51 pm

    @mircea v.
    nu cred că Paisie Aghioritul a spus asta. sigur nu e o greșală ?

    Apreciază

   • mircea.v said, on octombrie 8, 2014 at 4:49 pm

    Nu e nici o greseala. Era un copil.

    Apreciază

   • Valentin said, on octombrie 9, 2014 at 6:41 pm

    ba da e o greșală pentru că ăla cât e el de copil și are îngerul păzitor

    Apreciază

   • Valentin said, on octombrie 9, 2014 at 6:41 pm

    cum să nu fie nici o greșală!

    Apreciază

   • Valentin said, on octombrie 9, 2014 at 6:42 pm

    adică nu are conștiință dacă e copil?

    Apreciază

   • Valentin said, on octombrie 9, 2014 at 6:45 pm

    este glasul lui Dumnezeu în om – numit conștiință care spune că păcatul e păcat!
    sinuciderea e sinucidere!

    și orice rău e rău, iar omul trebuie să asculte de Dumnezeu și să facă binele!

    Apreciază

   • Valentin said, on octombrie 9, 2014 at 7:03 pm

    sinuciderea este un păcat împotriva Duhului Sfânt. Iar păcatul împotriva Duhului Sfânt, nu se va ierta nici în veacul acesta nici în veacul viitor.

    pentru această înșelare nu poate cineva să tacă, trebuie să spună adevărul
    – adică pentru noblețea sufletească faci ceva bun, nu păcatul împotriva Duhului Sfânt.
    Această noblețe sufletească implică și o anumită discernere, un om nobil sufletește înțelege lucrurile într-o profunzime mai mare și nu face acest lucru – să își ia singur viața. Doamne Ferește!
    Cred că undeva este o greșală în acel text , eu mă înspăimânt când mă gândesc că se folosește numele părintelui Paisie Aghioritul în explicarea în felul acesta mincinos a sinuciderii.
    Ai milă de oameni, Doamne și nu ne lăsa în aceste înșelări!

    Apreciază

   • mircea.v said, on octombrie 8, 2014 at 5:17 pm

    Vol. 4 „Viata de familie” – pg278

    Apreciază

   • mircea.v said, on octombrie 9, 2014 at 9:12 pm

    Valentin,

    citeste cele 6 volume ale parintelui, si o sa intelegi. Nu este nici o greseala. Asa cum sant sfinte care s-au sinucis ca sa nu fie violate, tot asa mai sant cazuri cand sinuciderea nu este considerata pacat.
    Vezi ca pacatul impotriva Duhului Sfant – hula impotriva Duhului Sfant se iarta. Asta e de la Sf Ioan Gura de Aur. Acest lucru l-a spus Iisus pt evreii de atunci ca sa nu mai aiba nici un fel de scuza si ca sa incerce sa-i trezeasca. Se gaseste in Omilii la Matei.
    Dupa cum vezi, intr-un fel stim noi, altfel stiu sfintii. Zicea Parintele Paisie „Judecatile lui Dumnezeu sant abis”.
    Asa ca, incearca sa judeci dupa tine mai putin.

    Apreciază

   • Valentin said, on octombrie 10, 2014 at 1:41 pm

    e prea greu pentru mine

    Apreciază

   • Valentin said, on octombrie 10, 2014 at 1:41 pm

    nu pot să înțeleg de ce e așa

    Apreciază

   • Valentin said, on octombrie 10, 2014 at 1:59 pm

    înțeleg că au fost unele cazuri – atunci când erau într-o extremă și au ales cu credință să nu cedeze. și poate pentru credința din sufletul lor și rugăciunea lor lăuntrică puternică Dumnezeu i-a ferit și i-a scos din calea dușmanilor ducându-i într-un alt loc.

    Apreciază

   • scortisoara said, on octombrie 10, 2014 at 5:53 pm

    “Judecatile lui Dumnezeu sant abis”.
    sunt din prea marea dragoste a lui Dumnezeu . Incearca sa ne scape pe cat mai multi de pericolul iadului …. cu dreptate si mila in acelasi timp . E uluitor ! E Dumnezeul circumstantelor atenuante si nu al concesiilor … Are cate un plan de mantuire pentru fiecare om in parte . Nu toti vom prinde finalul Apocalipsei .

    Apreciază

   • valentin said, on februarie 3, 2015 at 10:11 am

    e o greșală foarte mare să crezi că acea copila s-a sinucis din noblete sufleteasca ca sa nu-si supere tatal.
    aceasta invatatura e de la diavol.

    Apreciază

   • Valentin said, on februarie 3, 2015 at 5:41 pm

    sunt greșite cărțile acelea la fel ca multe cărți din ziua de azi în care nu mai găsești Cuvântul lui Hristos.

    Apreciază

  • Valentin said, on octombrie 13, 2014 at 4:49 pm

   până la urmă îmi cer iertare că am comentat la acest articol – era de la început prea greu pentru mine. Doamne miluiește, ajută-ne și ne mântuiește!

   Apreciază

   • valentin said, on februarie 3, 2015 at 10:20 am

    de fapt nu trebuie să accept acea idee cu sinuciderea copilei din noblete sufleteasca. sinuciderea e un păcat capital.

    Apreciază

  • valentin said, on februarie 3, 2015 at 10:21 am

   @mircea v.
   Ba este o greșală și încă una enorm de mare. Roagă-te la Maica Domnului să te lumineze Dumnezeu.

   Apreciază

 7. mircea.v said, on octombrie 8, 2014 at 1:44 pm

  Pitt, e normal sa ai nelamuriri, intrebari…
  Eu nu am avut intrebare sa nu gasesc raspuns in cele 6 volume ale Parintelui Paisie Aghioritul, care au ca titlu principal „Cuvinte duhovnicesti”. Totul e simplu si pe intelesul tuturor. De cat sa te contrazici pe net cu x si y, mai bine citesti aceste carti si vei fi de 1000 de ori mai castigat.

  Apreciază

  • valentin said, on februarie 3, 2015 at 10:26 am

   e o greșală foarte mare – chiar drăcească și nici nu cred că Sfântul Paisie Aghioritul, a spus așa ceva.

   Apreciază

 8. aniush said, on octombrie 8, 2014 at 1:53 pm

  Parerea mea e ca nu. O femeie violata nu e de condamnat. Vina nu e a ei. E adevarat ca in caz de viol cei din jur incrimineaza femeia „pai daca tu i-ai dat prilejul”. Insa eu consider ca e o mentalitate gresita. Acele femei nu sunt vinovate ca au devenit victime. Vinovati sunt calaii.

  Apreciază

  • Radu said, on octombrie 8, 2014 at 8:14 pm

   Mai sunt destule care prin haine e ca si cum ar zice „gata sunt pregatita vino !!!”
   Femeile cum se imbraca si cum se comporta o cauta cu lumanarea si o sa o gaseasca
   E ca si cum ai avea o prajitura si ii zici unui copil sa nu o manance din etc motive…cam asa e si cu femeile si barbatii

   Primitivism de genul asta nu ar trebui sa mai existe in secolul nostru dar instinctele si emotiile sunt de fapt cele care tin pe loc omul pe calea progresului atat spiritual cat si material

   Apreciază

 9. geo said, on octombrie 8, 2014 at 2:04 pm

  VIENNA, October 7. /TASS/. Observers from the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) who are monitoring the situation in Ukraine have found discrepancies between the real state of things and reports provided by the Ukrainian military, according to a daily update of the OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine for October 6 that was made public on Tuesday.

  „Ukrainian checkpoint commanders at various locations to the north and north-east of Mariupol told the SMM of shelling directed at the checkpoints the previous evening. The SMM – whilst at the checkpoints – neither observed nor heard shelling, nor saw any indication that shelling may have recently taken place,” the report says.

  Further on, according to the report, “in Debaltsevo, the SMM was informed by a senior Ukrainian military officer that there had in the previous 24 hours been 76 “ceasefire” violations – 42 by the separatists and 34 by the Ukrainian Army – in the Debaltsevo area, resulting in one fatality and 13 injuries. The SMM observed no incidents in the area, and saw nothing that would substantiate the allegations made by the officer.”

  http://en.tass.ru/world/753198

  Apreciază

 10. geo said, on octombrie 8, 2014 at 3:53 pm

  Asa se explica pozitia Turciei (de fapt a lui erdogan) de pina acum…

  Intre timp kurzii se descurca singuri – atacati de ISIL, armata turca, bombardati de americani…

  ba chiar si prin alte tari:

  Ooo, dar era evident de foarte mult timp:

  O, Doamne, asta s-a vrut?

  Apreciază

 11. geo said, on octombrie 8, 2014 at 3:57 pm

  Ei au avut sansa de a fi salvati…ceilalti nu…

  http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201410071720-6v4m.htm

  Apreciază

 12. geo said, on octombrie 8, 2014 at 5:20 pm

  Apreciază

 13. ETRN said, on octombrie 8, 2014 at 7:56 pm

  Atata vreme cat nu consimte asupra INFAPTUIRII, sigur ca femeia sau fata NU poate fi OSANDITA pentru pacatul desfranarii, in fond.

  Apreciază

  • Diana said, on octombrie 8, 2015 at 11:13 am

   ETRN, cate vreme femeia/fata NU consimte asupra actului sexual, acest act sexual fortat se numeste VIOL…

   Apreciază

 14. Radu said, on octombrie 8, 2014 at 8:10 pm

  Nu sunt in masura sa zic dar asa ca o parere e cam ciudat sa se recurga la sinucidere chiar si pentru a scapa de asa ceva
  Ma scuzati dar mi se pare total aiurea…
  Sa te sinucizi e cel mai mare pacat mai rau daca esti violat sau violezi pe cineva
  Nu stiu poate s-a talcuit gresit despre faptele de mai sus
  Ma indoiesc sa fie normal in ochii lui Dumnezeu sa iti iei viata chiar si pentru acel motiv…???

  Asa oricine va face si atunci care e morala? ce le spui alora care fac asa? ca e bine?
  Mai sunt si exemple care nu sunt in regula

  Personal eu cred ca nu exista scuza pentru a te sinucide… le rabzi pe toate pana la capat sau te rogi lui Dumnezeu sa iti ia El viata nu isi ia fiecare viata cum vrea ca nu ne-am dat-o singuri ca sa facem asta…

  Daca gresesc lamuriti-ma dar in mod clar si cu argumente

  Apreciat de 1 persoană

 15. Aurora said, on octombrie 9, 2014 at 12:48 am

  Femeile care s-au aruncat in prapastie sau in valuri pt. a nu fi violate nu le putem numi sinucigase. Ele si-au aparat curatia trupului cu pretul vietii.
  Eu am insa o nelamurire legat de regele nostru Decebal care s-a sinucis ca sa nu ajunga de batjocura pe carul triumfal al romanilor. M-am gandit mult la soarta lui Decebal si n-am stiut cum sa interpretez gestul lui final, chiar daca era pagan, deci a fost un pacat sinuciderea lui sau o jertfa ? Eu inclin sa cred ca daca s-ar fi lasat prins de romani, poporul dac sau s-ar fi demoralizat si mai mult vazandu-si conducatorul umilit. Daca poate cineva sa ma lamureasca…

  Apreciază

 16. minionita said, on octombrie 9, 2014 at 1:25 am

  @Radu
  Ceea ce spui suna a cap sec de mascul misogin de la o posta. Adica un barbat, daca vede o femeie imbracata mai nu stiu cum se rascoala in el violatorul ancestral. Nu mai conteaza daca o place sau nu, daca ea ar accepta fara rezerve invitatia lui, cat timp e imbracata sau fardata mai strident intra la categoria „s-o punem de un viol”si el devine un caine care a simtit miros de catea in calduri, pierde discernamantul, nu mai tine cont ca are o sotie/logodnica/iubita pentru care simte anumite lucruri, ca ar putea ajunge la puscarie etc
  Chestia cu”vazut, placut, violat”e cam legenda urbana pentru ca vocea statisticii spune altceva.
  Cea mai mare parte a violurilor sunt comise de persoane din anturajul victimei si actul in sine are mai multa legatura cu exercitarea puterii asupra altei persoane decat cu sexul asa ca in categoria asta se incadreaza de regula victimele minore, persoanele cu handicap sau care pot fi constranse prin amenintare sa taca. Violurile sunt repetate si agresorul evita sa lase urme nu bate, nu mutileaza se limiteaza la amenintari.
  Daca agresorul e un strain, atunci cauta o persoana aflata sau pe care o pune in circumstante specifice adica nu se poate apara si nu are de unde sa primeasca ajutor. Si aici ai cazurile in care victima e luata cu forta de pe strada, e atrasa in locuri izolate, intra peste ea in casa etc. si aici de cele mai multe ori nu mai e vorba doar de viol ci apare bataia, mutilarea, crima etc pentru ca agresorul sa nu poata fi identificat.
  Sunt extrem de putine cazurile in care violul e rezultatul provocarii agresorului de catre victima care „a cautat-o” si asta apare mai degraba in filme, nu in realitate.

  Apreciază

 17. enkidu said, on octombrie 9, 2014 at 5:43 pm

  Salafistii jihadisti din ISIS cred ca luptatorul omorat de femeie ajunge direct in iad. Si de aici si abundenta de tinere kurde combatante. Fac parte dintr-o strategie de front. Desi, in general, ele sunt folosite pentru paza avanposturilor, semnalandu-le in acelasi timp jihadistilor ISIS ca au de-a face cu femei.
  Mai rar sunt folosite in actiuni ofensive.

  „”more women are enlisting today to defend Iraq’s Kurdish region from Islamic State extremists.”
  And these soldiers don’t only swell the fighting ranks; they’ve recently become a part of front-line strategy.
  “The jihadists don’t like fighting women, because if they’re killed by a female, they think they won’t go to heaven,” one female soldier said.
  http://www.breitbart.com/InstaBlog/2014/08/23/Kurdish-Female-Warriors-On-The-Front-Lines-Fighting-ISIS-in-Iraq-and-Syria

  Apreciază

 18. minionita said, on octombrie 9, 2014 at 6:20 pm

  Rectificare, in ultima vreme am mai citit despre niste cazuri in care femeia a baut pana nu a mai stiut de ea si a fost violata. Asta este singura circumstanta in care pot fi de acord ca a cautat-o fiindca daca bei pana nu mai stii de tine impreuna cu barbati care fac acelasi lucru e clar ca se poate intampla orice.

  Apreciază

 19. […] VIOLAREA CRESTINELOR. Unele s-au SINUCIS pentru a scapa si au ajuns Sfinte. Altele au scapat de viol… […]

  Apreciază

 20. […] nu batjocorirea credinței și a sufletului lor. Chiar și primejduirea propriei vieți cu “riscul” sinuciderii trebuie luat ca ultimă alternativă decât să ne lepădăm de credință sau să ne lăsăm […]

  Apreciază

 21. […] nu batjocorirea credinței și a sufletului lor. Chiar și primejduirea propriei vieți cu “riscul” sinuciderii trebuie luat ca ultimă alternativă decât să ne lepădăm de credință sau să ne lăsăm […]

  Apreciază

 22. […] nu batjocorirea credinței și a sufletului lor. Chiar și primejduirea propriei vieți cu “riscul” sinuciderii trebuie luat ca ultimă alternativă decât să ne lepădăm de credință sau să ne lăsăm […]

  Apreciază

 23. […] Unele crestine s-au SINUCIS pentru a nu fi violate si au ajuns Sfinte […]

  Apreciază

 24. […] VIOLAREA CRESTINELOR. Unele s-au SINUCIS pentru a scapa si au ajuns Sfinte. Altele au scapat de viol… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: