SACCSIV – blog ortodox

6 Decembrie: Sfantul Ierarh Nicolae. Minuni contemporane

Posted in Sfantul Nicolae by saccsiv on decembrie 6, 2012

4 TUleiul sfinţit

În fiecare an, de praznicul Sfântului Nicolae, părintele Dorothei, egumenul Mănăstirii Sfântului Nicolae din insula Andros, împarte câteva pacheţele de grâu binecuvântat la Litie, în cinstea sfântului. Acum câţiva ani, chiar după ce împărţise ultimul pacheţel, un pescar din zonă a intrat în biserică şi s-a grăbit spre altar ca să-şi primească grâul. În loc de aceasta, egumenul i-a dat o sticluţă cu ulei de la candela ce atârnă deasupra icoanei sfântului. Pescarul a pus-o în buzunarul de la haină şi a plecat. După câteva săptămâni, pe când se afla pe mare, a izbucnit dintr-o dată o furtună. Deşi era un marinar încercat, furtuna s-a înteţit şi îi era cu neputinţă să mai ajungă la ţărm; îl cuprinse teama că barca se va răsturna. Începu să se roage Sfântului Nicolae şi, amintindu-şi de uleiul sfinţit, scoase sticluţa din buzunar şi o turnă în mare. De îndată, vântul încetă, iar în scurtă vreme apa din jurul bărcii deveni liniştită precum oglinda. Pescarul se întoarse la Andros, dând mulţumită pentru mijlocirea sfântului.
Peşte pentru praznic

Prin 1980, părintele Dorothei ţinea legătura cu egumenul unui mic schit din Muntele Athos, de lângă Karelia, unde se găsea o biserică închinată Sfântului Nicolae. Într-una din zilele de prăznuire ale sfântului, însă, nu mai era peşte, iar monahii mai aveau pentru masa de praznic doar fasole şi pâine. Părintele Damaschin, egumenul, era trist din pricina acestei prăznuiri sărăcăcioase, şi s-a rugat sfântului: „Iartă-mă, dar nu avem peşte cu care să te cinstim”. Câteva ceasuri mai târziu, a intrat în schit un pescar, ce ducea cu el o pungă mare cu peşte. Lăsând punga jos, i-a zis egumenului: „Aceştia sunt pentru voi”.
Egumenul l-a întrebat de unde vine, iar omul i-a răspuns că e de pe peninsula de mijloc[i], dar fusese deviat de vânt de la ruta lui obişnuită, pe când pescuia, şi debarcase la câţiva kilometri depărtare, pe ţărmul athonit. Ştiind că se află mult prea departe de orice aşezare pentru a putea reuşi să-şi vândă peştele în piaţă înainte să se strice, pescarul avu surpriza să vadă un bătrân care a ieşit dintr-o dată din pădure şi l-a întrebat de unde este. Pescarul i-a spus povestea sa, iar bătrânul i-a răspuns că îi va cumpăra el peştele. L-a plătit, şi i-a spus pescarului să ducă peştele la schit „pentru praznicul meu”. Pescarul cel simplu nu a luat aminte la aceste cuvinte ciudate până ce egumenul l-a întrebat cum arăta bătrânul. Arătând înspre o icoană a Sfântului Nicolae, acesta a răspuns: „Aşa”. Monahii au prăznuit apoi cu mare bucurie, iar egumenul, istorisindu-i părintelui Dorothei povestea, i-a spus că, spre marea lui părere de rău, nu s-a gândit să ceară pescarului să-i schimbe banii primiţi de la sfânt.
„Bunicul cel bătrân”
O femeie din Thessalonic a venit la mănăstire acum câţiva ani şi le-a povestit egumenului Dorothei şi monahilor că, într-o bună zi pe când se ducea către biserică împreună cu fiul ei în vârstă de patru ani, acesta a fost atras de ceva de pe stradă şi, dându-i drumul la mână, s-a repezit în aglomeraţie. De el se apropia un camion uriaş şi chiar înainte să-l lovească, mama a strigat către Sfântul Nicolae. După ce camionul a trecut peste trupul fiului ei, a alergat îngrozită pe stradă, aşteptându-se să-l vadă mort. În schimb, acesta s-a ridicat nevătămat, şi i-a răspuns foarte dezinvolt la întrebarea dacă era rănit: „A, nu, bunicul cel bătrân s-a aşezat peste mine în mijlocul drumului şi m-a acoperit”.

Paznicul de la poartă

Acum vreo douăzeci de ani, când părintele Dorothei vieţuia singur în mănăstire, doi dintre ţăranii arendaşi ai mănăstirii au devenit nemulţumiţi şi au început să ceară, fără nici un temei, să primească titlul de proprietate pentru pământurile pe care lucrau. Ei ameninţau că dacă acest lucru nu se va întâmpla, vor face mari necazuri mănăstirii. Erau hotărâţi să se ţină de cuvânt şi, într-o noapte, au venit cu gândul să intre înăuntru. Când au ajuns la poarta cea mare de la intrare (care acum are o uşă din lemn masiv şi bare de fier, dar atunci era doar o arcadă deschisă), s-au întâlnit cu un bătrân, puţin chel, cu păr şi barbă căruntă, purtând un veşmânt lung, maroniu. El i-a oprit şi le-a zis: „Plecaţi, eu stau aici”. Oamenii aceia i-au răspuns cu grosolănie: „Şi ce dacă? Dă-te la o parte, moşule!” şi au dat să treacă mai departe. Atunci el le-a poruncit cu un glas puternic: „Uitaţi-vă la mine!”. Surprinşi, ei s-au întors, şi au văzut cum din ochii lui ieşeau raze de lumină. Îngroziţi, au luat-o la goană spre Apikia, satul cel mai apropiat, unde le-au povestit tuturor că l-au văzut pe sfânt.
Anul următor, la scurtă vreme după ziua Sfântului Nicolae, unul dintre acei bărbaţi a adus un artos[ii] uriaş pentru praznic, iar egumenul, zâmbind, l-a întrebat: „Mai aveţi de gând să-mi faceţi necazuri?”. Ruşinat, omul a răspuns încet: „Nu” şi i-a dat egumenului prinosul său către sfânt. (Istorisite de Maica Nectaria McLees, fiica duhovnicească a părintelui Dorothei)
Un nou Saul vine în Biserică
Dragostea lui Dumnezeu se împărtăşeşte în chip negrăit în căile prin care harul mântuitor cercetează sufletele oamenilor. Nu cunoaşte distanţe, nici nu e părtinitoare, nu priveşte la culoare, trib, origine etnică, serviciu sau poziţie socială în lume. Dragostea, întrupată în Persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos, voieşte să îmbrăţişeze, dacă e cu putinţă, întregul neam omenesc, dar este împiedicată de iubirea de sine şi de individualism. Cu toate acestea, acolo unde întâmpină o luptă sinceră pentru mântuire, unde găseşte mâini ridicate şi genunchi plecaţi, părăseşte cerurile şi se pogoară. Dragostea Tatălui este mişcată pentru împlinirea intenţiei sale într-un mod propriu, necunoscut nouă.
Fraţilor, ascultaţi o poveste din câmpul Misiunii. Nici măcar Pavel, Apostolul neamurilor, n-a crezut că pe drumul spre Damasc se va întâlni cu Domnul pe Care-L prigonea. Nici Sfântul Ciprian, în încercările lui de a ieşi biruitor asupra credinţei şi cumpătării unei tinere, Iustina, nu se aştepta să se întâlnească cu adevăratul Dumnezeu. Numai atunci când este inclusă printre acestea şi alte exemple din istoria Bisericii noastre, prezenta naraţiune nu stârneşte nedumeriri, inclusă aşa cum este în lungul şir al dovezilor nemărginitei iubiri a lui Dumnezeu pentru om. O prezint aşa cum am auzit-o de la însuşi noul Saul, băştinaşul Tamboue.
Într-o dimineaţă de ianuarie din 1991, părintele Iacov, un preot băştinaş, a intrat în curtea Centrului Misionar împreună cu un tânăr zairez – Tamboue. M-au salutat cu căldură, iar părintele Iacov mi-a zis de faţă cu tânărul: „Vrea să devină ortodox. Îl dau pe mâna ta să-i spui tu ce crezi de cuviinţă”. În loc să-l bombardez cu întrebări, i-am cerut omului să-mi spună povestea vieţii lui şi cum de ajunsese aici. Era slab, cu o privire serioasă, calm şi stăpân pe sine, nu avea mai mult de 30 de ani.
„M-am născut în Lubumbashi, fiind singurul fiu al unor părinţi evlavioşi, de religie catolică. Am frecventat biserica şi am urmat sfaturile părinţilor mei legate de Dumnezeu şi mântuire încă din primii ani ai vieţii. Atunci când am împlinit 20 de ani, influenţat de propovăduirea sfântă-spirituală şi sfântă-scripturistică a penticostalilor, am intrat în comunitatea acestora. Iubeam studiul Sfintelor Scripturi, dedicând-mă cu multă râvnă acesteia. Credeam că am găsit adevărata biserică şi mă gândeam că ar fi bine să încerc să-i ajut şi pe alţii pe dificila cale a mântuirii. Celor mai în vârstă decât mine le făcea mare plăcere să vadă ce râvnă aveam pentru învăţare şi activitate religioasă, propunându-mă după o vreme să fiu pastor al unei comunităţi. La puţin timp după aceea, mă aştepta o treaptă mai înaltă. Mi-au dat scaunul de învăţător şi predicator pentru o zonă destul de întinsă, care includea în întregime Lubumbashi şi împrejurimile. M-am dedicat propovăduirii Cuvântului lui Dumnezeu, făcând acest lucru nu numai cu o simplă râvnă, ci ca un fanatic. Mă simţeam cumva privilegiat, căci mă aflam pe fericita poziţie de a fi deasupra altora, putând să-i conduc unde voiam cu interpretările mele la Scriptură.
Am petrecut doi ani vizitând parohii şi călăuzind pastori prin teribilele mele predici. N-am ezitat niciodată să le vorbesc şi autorităţilor, eu fiind acela care l-am convertit pe guvernatorul din Lubumbashi, rupându-l de Papism şi aducându-l la Penticostalism, precum şi pe diferiţi alţi oameni. Într-o zi, pe când citeam Noul Testament, am observat că noi nu împlineam anumite sarcini, învăţături şi mesaje pe care Hristos le dăduse Apostolilor. De pildă, El le-a dat Apostolilor şi succesorilor acestora puterea de a lega şi dezlega păcatele (Ioan 20:22-23). Sub chipul pâinii şi al vinului, El le-a dat să se împărtăşească cu Trupul şi Sângele Său spre viaţa de veci. Le-a poruncit să-i boteze pe adepţii noii credinţe etc.
Toate acestea au ridicat multe semne de întrebare în inima mea, deoarece predicile mele nu luau în considerare aceste porunci şi promisiuni ale Domnului. M-am neliniştit şi am început să mă întreb: «Poate că religia pe care o urmez greşeşte, iar eu merg pe calea amăgirii». Mi-am zis că până în momentul în care voi fi în stare să răspund la aceste întrebări care mă tulburau atât de mult, încât nu-mi dădeau nici somn, n-am să mai propovăduiesc nimănui, părăsind toate fără a spune nimic nimănui. M-am dus în Kolwezi şi am închiriat o colibă de paie şi m-am apucat să fac ceva comerţ, suficient pentru a-mi asigura hrana de fiecare zi. Am încetat să mai merg la biserici. În schimb, mă rugam astfel: «Dumnezeul meu, ştiu că Tu ai lăsat pe pământ o singură Biserică adevărată. Penticostalii şi alţii mi-au zis că Biserica primară şi-a încetat existenţa. Cu toate acestea, cum ar putea cineva tâlcui cuvintele Tale: porţile iadului nu o vor birui (Matei 16:18). În acest caz Biserica Ta există, şi este una singură. Luminează-mă ca să o pot recunoaşte şi să-i urmez ei». N-am încetat zi şi noapte să îndeplinesc această singură lucrare: rugăciunea către Dumnezeu pentru a-mi descoperi Biserica Sa.
Au trecut doi ani şi n-am primit nici un răspuns sau vreo confirmare de vreun fel. Gândurile necredinţei m-au împresurat. Norii disperării m-au învăluit. Dar Dumnezeu, în bunătatea Sa, a văzut necazul meu şi n-a întârziat să-mi descopere ceea ce doream. Într-o noapte am văzut în somn o persoană pe care n-o cunoşteam, îmbrăcată în negru. Era un veşmânt european, o sutană neagră purtată de cineva cu barbă albă, privirea îi era paşnică şi afectivă, iar ochii îi erau plini de dragoste şi compasiune. S-a apropiat de mine şi mi-a vorbit în swahili. M-am mirat, cum se face că acel om, european fiind, cunoaşte limba swahili? Mi-a spus cuvânt cu cuvânt următoarele: «Sunt Sfântul Nicolae. Dacă vrei să te mântuieşti, urmează-mi Biserica». După ce m-a binecuvântat a dispărut imediat.
M-am sculat într-o stare de uimire şi m-am întrebat cine ar putea fi acest preot alb care ştie swahili şi care Biserică era Biserica lui. Cine ar putea să mă ducă la această Biserică? Am ieşit afară şi am început să întreb cărei Biserici îi aparţine Sfântul Nicolae. După câteva zile bune de investigaţii fără rost, Dumnezeu l-a trimis pe solul său: o femeie creştin ortodoxă din parohia Sfântul Gheorghe din Kolwezi, care auzise de căutările mele, se bucurase foarte mult că-mi putea da răspunsuri la căutările mele. M-a dus la părintele Iacov care locuieşte acolo, iar părintele Iacov m-a adus astăzi, aici la Misiune.”
Iată cât de chinuitoare a fost calea prin care acest tânăr şi-a găsit pacea în sânul adevăratei Biserici, care este Maica noastră a tuturor. „Mare este Dumnezeul nostru!” Tânărul a frecventat cursurile de catehism cu râvnă şi smerenie până în ziua botezului său. Citeşte cărţi ortodoxe cu o sfântă râvnă, pregătit, după cum mi-a spus, pentru a sluji cândva ca preot Biserica, numai dacă şi Dumnezeu va voi. Faţă de foştii săi pastori şi învăţători dintre Penticostali el îşi menţine o poziţie prietenoasă, deşi rezervată, distantă în acelaşi timp. El are dubii serioase în privinţa existenţei adevărului în comunitatea lor. Mărturiseşte că trecerea printre ei a constituit o etapă premergătoare către brusca schimbare şi intrare în Ortodoxie. În acest fel, o lumină a lui Hristos a început să lumineze în întunericul spiritual din jungla Africană.
La o lună de la întâlnirea noastră, tânărul a venit să mă vadă din nou, ca să-mi spună cum sporea pe această nouă cale a vieţii lui, şi iată aici un nou episod pe care el mi l-a relatat: „Într-o seară, pe când citeam Epistola Sfântului Iacov, am simţit deodată o uşoară adiere înviorătoare care sufla în jurul meu. A trecut prin mine, umplându-mi toată fiinţa cu bucurie şi pace duhovnicească. Am fost pentru prima dată când am experiat asemenea simţăminte sfinte. În acelaşi timp, puteam auzi un glas care spunea: «Părăseşte toate ereziile şi urmează Biserica Ortodoxă fără şovăire». Părinte, nu am nici o îndoială că acum aparţin de adevărata şi vechea Biserică a lui Hristos. Dau slavă lui Dumnezeu că Biserica Ortodoxă este prezentă aici în oraşul nostru, atât de aproape de noi. Vă mulţumesc vouă, care sunteţi apostoli ai Domnului, pentru că aţi venit în ţara noastră. Rugaţi-vă pentru mine să vă urmez spre slava Hristosului nostru.” S-a botezat cu numele de Nicolae, iar în prezent locuieşte în Lubumbashi, lucrând acolo pentru Dumnezeu în sânul Bisericii Sale. (Din „Cuviosul Cosma Athonitul, Apostol în Zair”, Ed. Egumeniţa, 2004).

Ca Dumnezeu si sfintii sai nu s-au “retras” din lume, asa cum afirma unii protestanti, si ca sunt mereu prezenti printre noi ascultand rugaciunile credinciosilor si savarsind minuni, stau marturie si aceste cateva minuni ale Sfantului Ierarh Nicolae, extrase din cartea parintelui rus Igor Filin, “Noi minuni ale Sfantului Nicolae“, aparuta la Editura Sophia.

Dupa cuvantul mamei

Conducandu-si fiul pe front, mama i-a spus: “Kolea, cand iti va fi mai greu, sa-l chemi in ajutor pe Sfantul Nicolae Facatorul de Minuni, si el te va ajuta“.

In timpul unei lupte, fiul ei impreuna cu un prieten au cazut prizonieri. Ziua era calda, zapada se topea, in schimb noaptea, cand au hotarat sa evadeze, au degerat atat de tare, incat nu mai aveau puteri. Kolea si-a amintit cuvintele mamei si a inceput sa se roage Sfantului Nicolae Facatorul de minuni, cerandu-i ajutor.

Tot atunci, doi soldati cu schiuri mergeau pentru o misiune de lupta. Unul voia sa mearga pe de-a dreapta, dar celalalt l-a convins sa faca un ocol. Ei i-au gasit pe cei doi camarazi degerati si i-au salvat. Slava si multumire Sfantului Nicolae Facatorul de minuni.

Roaba lui Dumnezeu Anna, orasul Sankt-Petersburg

Salvator de la inec

Vreau sa va impartasesc bucuria salvarii mele de la moarte de catre Facatorul nostru de minuni, Sfantul Ierarh Nicolae. Aceasta s-a intamplat acum aproape treizeci de ani. Pe atunci eram tanara, fara griji si duceam o viata nu chiar corecta, desi din copilarie purtam cruciulita si mergeam la biserica – ce-i drept, din cand in cand. Locuiam in orasul Toliati. Intr-o zi, impreuna cu inca doi tineri, am plecat sa ne plimbam cu barca pe Marea Kuibasev. La un viraj, barca noastra s-a rasturnat si eu m-am dus la fund.

In cateva fractiuni de secunda, prin fata ochilor mi-a trecut toata viata. Cu groaza m-am gandit la barbatul meu si la mama: ea nu va suporta moartea mea, va muri de inima, iar fiul imi va ramane orfan. Si din toata inima m-am rugat: “Sfinte Nicolae, ajuta-ma!“. Si iata ca am vazut cum venea spre mine un batranel, putin aplecat, sprijinindu-se de un toiag si cu piciorul ma impingea usor in sus. In aceeasi clipa am iesit la suprafata apei, m-am agatat de marginile barcii si astfel am ramas in viata. Barca nu s-a scufundat, deoarece avea perne de aer.

In tinerete, cand am plecat pentru prima data din casa parinteasca, mama m-a binecuvantat cu icoana Sfantului Nicolae. Aceasta iconita este mereu cu mine, o iau in toate calatoriile si sfantul ma ocroteste. In ziua cand am placat sa ma plimb cu barca, iconita nu era la mine.

In primii ani de dupa razboi, Sfantul Nicolae a ajutat-o si pe mama. I s-a intamplat sa calatoreasca odata cu camionul, unde se aflau inghesuiti multi oameni, la un loc cu un cantar mare pentru marfuri. Soferul era beat si conducea cu viteza mare. Soseaua ducea, serpuind, in vale.

Pe oameni i-a cuprins frica. Au inceput sa-i strige soferului sa incetineasca, insa el continua sa conduca cu o viteza si mai mare. Mama a inceput sa se roage cu voce tare Sfantului Nicolae. La o cotitura, cantarul a alunecat spre partea laterala a masinii, rupand-o. Masina s-a rasturnat, iar oamenii au cazut care incotro… Cand si-a revenit, mama a constatat ca se afla pe marginea drumului, intreaga si nevatamata. In jur zaceau ceilalti oameni gemand, iar unul chiar era strivit de cantar… Dintre toti cei care erau in camion, numai mama nu a suferit, pentru ca a cerut ajutorul Sfantului Nicolae.

In viata ni s-au intamplat multe alte minuni. In clipa cand parea ca nu mai exista nicio sansa, ajutorul sfantului nu intarzia sa vina.

Tatiana

Marturisirea unui intemnitat

Va scrie un om care se afla in inchisoare. Insa nu trebuie sa va speriati de acest cuvant. Martor imi este Dumnezeu, sunt curat in fata Lui si a oamenilor. Pacatul pentru care ma aflu aici nu este al meu. Poate ca Dumnezeu imi trimite o incercare, nu stiu…

Doar rugaciunea si cartile ma salveaza, insa cu cat mai mult citesc, cu atat mai multe intrebari imi apar. Doresc sa va povestesc ce mi s-a intamplat in oraselul Lopatki, regiunea Sverdlovsk.

In primavara anului 1994, in inchisoare pelagra a inceput sa faca ravagii. In fiecare zi aparea un nou sicriu: boala nu cruta pe nimeni, nici pe cei batrani, nici pe cei tineri. Mi-a venit si mie randul. Mi-a slabit vederea, picioarele mi s-au umflat, dintii au inceput sa mi se clatine, incat nu mai puteam manca. Dar, mai ales, au aparut vestitorii mortii – paduchii. In infirmerie nu mai erau medicamente. Am inteles ca nu mai aveam mult timp de stat aici pe pamant. Doar o minune ma putea salva. Si ea s-a intamplat. In Dumnezeu nu credeam, insa intelegeam ca boala mea era plata pentru viata pe care o dusesem inainte. Un om bun mi-a adus o iconita de carton a Sfantului Nicolae si mi-a spus: “Roaga-te si caieste-te. El te va ajuta“. Eu nu cunosteam nicio rugaciune, insa acest om mi-a explicat: “Vorbeste-i! vorbeste-i ca si cum ai vorbi cu mine. Spune-i tot ce ai mai tainic, tot ce ai pe suflet, ceea ce nu poti sa spui altcuiva. Marturiseste-i toata viata ta pacatoasa“.

Noaptea care a urmat a fost o noapte cumplita. Intelegeam ca nu voi mai ajunge pana dimineata si am inceput sa ma rog. Incet, putin cate putin, imi deschideam sufletul inaintea Sfantului Nicolae. Nu stiu daca aceasta a fost aievea, in vis sau in delir, insa vedeam in fata mea doi ochi mari care ma priveau si de care nu ma puteam ascunde si un zambet, incadrat intr-o barba alba. Privind acesta fata blanda, am jurat ca, daca voi ramane in viata, nu ma voi abate de la drumul pe care am apucat.

A venit si dimineata cu mult soare – prima dupa multe zile ploioase. M-a coplesit o dorinta mare sa traiesc, sa ma bucur de soare, de iarba, de oameni. Sufletul mi-era invaluit de multumire pentru faptul ca traiesc in aceasta lume minunata. Am inteles ca rezistasem. Mi-au reaparut puterile, aspiratiile, dorintele, de parca renascusem. Sprijinit intr-un bat, am iesit afara, sa ma bucur de caldura soarelui. Spre marea mea mirare, am vazut ca ma pot lipsi de toiag. Cu fiece ora ma simteam din ce in ce mai bine. Aceasta s-a intamplat pe data de 28 aprilie 1994. Am renascut. Dar cel mai important este faptul ca am gasit sensul vietii mele nemernice si pacatoase. Doar credinta il salveaza pe om, il face mai curat, mai bun, mai sensibil la durerea aproapelui.

V.N.Piscun, orasul Neviansk, regiunea Sverdlovsk

Nu a ingaduit batjocura

O femeie a relatat o intamplare care avusese loc in familia sa cand ea implinise abia sase ani. Mama ei era o femeie foarte credincioasa, dar tatal ei, comunist, se purta cu dusmanie fata de biserica. Mama era nevoita sa tina ascunsa de el, intr-un sifonier, printre haine, icoana Sfantului Nicolae, pe care o primise ca binecuvantare de la mama ei.

Intr-o zi ea a venit de la serviciu si a vrut sa aprinda focul in soba. Lemnele erau deja puse si trebuiau doar aprinse, insa nu reusea nicidecum. Cat n-a incercat – dar lemnele nu luau foc si pace!

Atunci s-a gandit sa le scoata din soba si o data cu ele a scos si icoana sfantului, pe care sotul o gasise in sifonier si hotarase s-o distruga cu mainile sotiei.

“Cine se roaga pentru tine?”

Cand eram mica, in satul nostru venea deseori un capitan de cursa lunga pentru a-si vizita parintii. Istorisirea lui mi-a ramas intiparita in minte toata viata:

“Corabia noastra – povestea el – a iesit in larg, ca de obicei, la pescuit. Marea era linistita, cand deodata a inceput sa bata un vant naprasnic. S-a starnit furtuna. Panzele s-au rupt, corabia nu mai putea fi manevrata si s-a alunecat pe o parte. Valurile mari o aruncau ca pe o cutie de chibrite. Nimeni nu putea sa ne vina in ajutor si cu totii am simtit ca moartea era inevitabila…

Am alergat spre puntea corabiei si, cu mainile ridicate catre cer, cu lacrimi in ochi, am inceput sa ma rog Sfantului Nicolae, cerandu-i ajutor. Cat timp a trecut, nu stiu, insa am observat ca furtuna a inceput sa se potoleasca. ‘Baieti, le-am strigat marinarilor, intindeti panzele!’ ‘Imposibil, a venit raspunsul, este o gaura in cala si apa a inceput sa patrunda in corabie’. Eu insa insistam. In cateva clipe toti trei am intins panzele, desi de obicei nu reuseam sa facem acest lucru nici in zece oameni. Furtuna se potolea. Cand am coborat in cala, am ramas uluiti: un peste mare astupase gaura.

Cu lacrimi in ochi m-au inconjurat marinarii si ma intrebau: ‘Capitane, spune-ne, cine se roaga pentru tine?’ Era in vremurile cand credinta se persecuta. Le-am raspuns: ‘Bunica si mama, dar iata cine ne-a salvat’, si am scos din buzunar portofelul unde pastram iconita Sfantului Nicolae Facatorul de minuni.

Conducerea ne-a rasplatit cu un concediu, iar marinarii m-au rugat sa le cumpar iconite cu Sfantul Nicolae si sa platesc la biserica o slujba de multumire. Toti care erau pe corabie au transmis salutari calduroase bunicii si mamei mele pentru rugaciunea lor”.

L.N.Goncearova, regiunea Volgograd

(din: “Noi minuni ale Sfantului Nicolae“, Editura Sophia si Cartea Ortodoxa, 2004,

129 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Lastun said, on decembrie 8, 2012 at 11:26 pm

  Marcele te rog download-eaza si tu volumul 1 si 2 din Cele 24 de vami ale vazduhului din cele 2 linkuri de mai sus si citestele pe amandoua si sa vedem daca mai ai curajul sa vorbesti agresiv sau fara acoperire, frate Marcele nu iti spun cu rautate dar te vad ca vrei sa faci bine dar metodele pe care le folsesti nu ii plac Domnului Iisus Hristos. Frate Marcele ca sa fiu ma exact uitete de la:
  Volumul 1 de la pagina 69 la 78 si de la pagina 96 la 224 si sa imi spui si mie daca crezi mai poti vorbi asa cum ai vorbit pana acum ?

  Domnul iisus Hristos sa fie la inceput, la mijloc si la sfarsitul tuturor lucrurilor pe care le ganditi si pe care le faceti faceti pentru ca
  Nimic nu puteti sa faceti fara Mine a spus Domnul Iisus Hristos.

  Apreciază

  • vaska said, on decembrie 8, 2012 at 11:50 pm

   Le-a citit demult

   Voi v-ati invatat cu „lupi in piei de oaie”,
   dar mai sunt si „oi in piei de lup”.

   Singur o spune : comportamentul sau agresiv e o provocare pt cei „caldicei”, si atunci ei rabufnesc si reactioneaza la fel.

   Apreciază

   • mircea.v said, on decembrie 9, 2012 at 2:04 am

    vaska,
    Multumim ca ne luminezi cu intelepciunea ta, si asa intelegem si noi de ce vorbeste marcel asa urat.
    Mare noroc pe capul nostru.

    Apreciază

   • marcel said, on decembrie 9, 2012 at 11:26 am

    @mircea v ma bucur ca te ai luminat !! ba bombalaule io am spus toate datele astea aici pe blog:cine sant si tot ce am facut ,iar tu care nu ai spus cine esti si ma vorbesti de rau :ia mielu ! ba tapitule vrei sa vorbesti cu mine sant aici !! ce ma ta te a invatat sa vorbesti prin ricoseu? io credeam ca esti mai sanatos la cap dar vad ca si tu esti prost!!! bai boule eu am scris de ani de zile ce am citit de am auzit dar tu te trezesti ca un betiv sa te legi prin altul de mine ?? vrei ceva intreaba ma! dar numa ca tu de tine nu ai spus nimic doar ca esti un prost din turma de prosti

    Apreciază

  • marcel said, on decembrie 9, 2012 at 11:14 am

   lastun io am fost 5 ani in manastire si am citit vamile de acum 22 de ani !! tu cand ai citit si ce varsta ai ca sa continuam calm discutia !! tu cu ce date ortodoxe si de cunostinte vi la discutii ?? hai sa continuam..

   Apreciază

  • marcel said, on decembrie 9, 2012 at 11:32 am

   @lastun nu vorbi cu mine ca sa zica altii ca esti destept ci vorbeste direct cu mine pe slow motion ca sa ne intelegem !! tu intrebi ceva eu raspund si …paginile nu corespund de la o editie la alta spune unde am gresit si eu citesc si ti raspund ,dar nu vad de ce ti se pare tie ca eu sant cel mai prost de pe blog? cei ce s au lepadat de Hristos si recunosc cu tupeu ca au semnul lui antihrist nu au si ceva probleme sa le vindeci tu?? cei care se fac ca nu stiu ca au fost ucisi oameni pentru delictul de a nu fi supusi regimurilor dictatoriale nu ti se par ca ar trebui ca tu sa le explici ceva ?? dar daca eu ti se par important vino FRATE si lamureste ma unde am gresit !!! arata mi si ti raman recunoscator pe bune!

   Apreciază

  • marcel said, on decembrie 9, 2012 at 11:35 am

   @lastune unde nu am acoperire omule !!??? ca a vorbi minciuni e pacat impotriva Duhului Sfant !! unde am vorbit fara acoperire?? spune mi pe bune jur ca daca am gresit trebuie sa ma spovedesc ca eu consider pacat maxim minciuna !!

   Apreciază

 2. Lastun said, on decembrie 8, 2012 at 11:32 pm

  Da Costele asa e nu a vazut asta pana acuma, dar acum ceva timp in urma nu se gasea deloc nicaieri. Oricum e o lucrare complexa si exceptionala. Merita citita.

  http://www.librariasophia.ro/carti-Calea-sufletelor-in-vesnicie.-Vamile-vazduhului–vol.-I-Nicodim-Mandita-protos.-so-2901.html

  Apreciază

 3. Lastun said, on decembrie 8, 2012 at 11:48 pm

  Ma simt cam aiurea ca am pus acele 2 linkuri si nu am cercetat daca cele doua volume de 784 de pagini si 863 de pagini se vand online. Va rog sa ma iertati ca am pus cele doua linkuri 😦 NU DORESC SA SUSTIN PIRATERIA fie ea religioasa. Si editurile si tipografiile trebuie platite pentru efortul lor de munca la publicare acelor cartilor, altfel nu le-am putea citi.
  Personal recomand sa cumparati cartile de la libraria Sophia.

  Apreciază

  • costel said, on decembrie 9, 2012 at 3:29 pm

   @Lastun
   Le-am comandat, multumesc!
   As fi tare curios sa aflu cat a scazut numarul accesarilor la blogul asta, de cand a plecat Vasile a devenit de necitit din cauza a foarte multor comentarii care nu pot fi calificate, e mai mult decat jenant ce se scrie pe-aici, e dureros chiar!

   Apreciază

 4. crestinul ortodox said, on decembrie 9, 2012 at 8:20 am

  si TAIATI raul din radacina si nu -l lasati a inflori spre sminteala si ratacirea de pe urma a cat mai multi …
  caci numai Slujind ADEVARULUI Vom putea Aduce LUMINA ADEVARATA ce va risipi intunericul si asemeni slugile intunericului
  amin!

  Apreciază

 5. Dan said, on decembrie 9, 2012 at 9:49 am

  La individul asta pe blog am gasit trei unelte formidabile pentru a fi anonim pe internet. Eu am folosit doar Tor. Descarcati Tails- live CD/USB- puteti naviga de oriunde fara a lasa urme.
  Excelent pentru vremurile ce vin.

  http://yo9gjx.blogspot.ro/2012/12/tor.html

  Apreciază

 6. marcel said, on decembrie 9, 2012 at 11:16 am

  ia uitati cum prin trucaje isi bat joc de biserica:http://www.youtube.com/watch?v=jdFw0ZzzQZ8

  Apreciază

 7. marcel said, on decembrie 9, 2012 at 11:20 am

  cum isi bat joc stilistii de biserica:http://www.youtube.com/watch?v=HN9OKF7xuN8

  Apreciază

 8. STOP RFID 666 said, on decembrie 9, 2012 at 12:03 pm

  saccsiv 2

  Baga-l la spam pe marcel ca s-a tampit. Daca sta la spam o saptamana poate-si revine.

  Apreciază

  • marcel said, on decembrie 9, 2012 at 12:10 pm

   @STOP RFID 666 asa iti linistesti tu constiinta ca taci ca un peste cand se vorbeste despre crime?

   Apreciază

   • STOP RFID 666 said, on decembrie 9, 2012 at 12:18 pm

    Bre nu stiu despre ce crime vorbesti. Cum sa vorbesc despre ceva de care nu stiu? Cuvintele pe care le folosesti te descalifica in ochii tuturor. Chiar daca ai avea dreptate nu trebuie sa vorbesti in halul asta. Ai inteles gresit crestinismul. A apara adevarul nu inseamna sa-ti pui poalele in cap. Daca faci asta esti pe drumul pe care doreste diavolul.

    Apreciază

   • marcel said, on decembrie 9, 2012 at 2:30 pm

    @STOP 666 ai zis tu ceva lu ala care spunea ca evreii trebuie sa stapaneasca lumea? ai cerut spam pentru acel antihrist ? m ai lasat singur cu emanuel si la o luna dupa ce m am certat cu el i ai aratat ca greseste ,cu cineva cand i am aratat ca e pe un drum gresit ai sarit tot pe mine ca apoi sa i explici tu mai calm ..si ? si / te a crezut ? te a crezut andertal ca nu e bine sa ai semnul lui antihrist ? ai luat o in bratze pe mario super mario si ea are acte cu cip si nimeni nu i spune nimik ! pai asa esti luptator doar cu mine? pai cum sa stau calm cand tu mi ceri spam ,ma faci la fiecare 3 minute ca poate s stelist ,poate sant cine mai stie ce ma faceti voi !! dar daca pe tine ca cersesti spam pentru mine ti se pare un comportament mai crestinesc ?sa bagi pumnul in gura e mai calm ? tu visezi ca esti altfel ca mine ? mario super maroi mi a zis de la idiot la tampit si ? si ai cerut pentru ea spam ? te faci ca nu vezi ca ai o privire stramba? tu nu sti de crime mario nu stie nimic si atunci va speriati ca eu nu pot sta calm ? ia nu mai comentati voi cand nu stiti si atunci nimeni nu se mai enerveaza ! sa sariti voi pe cei ce hulesc la fel cum sariti pe mine ca va arat ca nu e bine sa fim prosti si dusi de nas si voi va suparati ca va spun sa cautati acolo unde sefii ne spun sa nu cautam ?voi auziti ca ortodoxia este in catacombe si voi faceti invers si sorbitzi ce zic oficialitatile si va mai credeti si ANTISISTEM ?mai bine ciocu mic ! te dai tu antisistem si habar nu ai decat ce ti a spus sistemu !!

    Apreciază

  • marcel said, on decembrie 9, 2012 at 1:18 pm

   @STOP 666 ,eu vorbesc urat cu vrajmasii adevarului dar am cerut eu spam pentru tine sau pentru cei care nu s au lasat mai jos ca mine si m au facut cu ou si cu otet?pai una vorbesti si alta faci !! sau esti chior? tu postezi ca orice om poate gresi deci si eu si atunci cum ii ceri luii saccsiv sa execute ordinele tale sa chemi jandarmii sa mi dea o lectie ca chipurile am gresit ? ba tu esti un parsiv :cine te pupa pe tine poate gresi iar cine nu te gadila pe tine nu poate gresi !! m am lamurit prea m am lamurit si cu tine ! vezi ti de vrajeala ta cu : n am stiut !! ca asa o sa i spui si lui Dumnezeu !! numa ca o sa vina intrebarea :ai cautat adevarul ?? pai daca nu sti de ce ii ti partea lu mario sau alti ametzitzi? ai o atractie pentru fraieri care apoi sa te slaveasca ca pe un lider spiritual ,sa le fi guru ! gurule mincinos cheama militia cheama 911 fa ceva suflet nevinovat ce esti ! esti curat ca un ghiocel!

   Apreciază

 9. STOP RFID 666 said, on decembrie 9, 2012 at 12:37 pm

  ORICE OM POATE GRESII

  Apreciază

  • marcel said, on decembrie 9, 2012 at 2:37 pm

   @STOP 666 FRATE CU MARIO cu cineva si andertal vrei sa fi impreuna in apocalipsa ? pe mine ma alungi si i iei de mana pe astia? asta e optiunea ta ? cu astia ti se pare ca o sa castigi lupta? daca ai afla ca mario e stilista sa vezi cum ai cere spam ! dar daca nu sti ca e stilista poate sa faca toate tembelismele ca e buna ! nu mi se pare o echipa buna cu astia frate,treaba ta,succsuri multe cu echipa ta de nestiutori,ca asa e scris :fraierii o sa ajunga in rai ?? tu chiar nu ai vazut ce cuvinte nebune mi au zis si altii mie? m ai aparat tu vreodata pe mine ca acu sa cesesti ca un milog spam ? totusi cred ca esti de treaba si doar vesti intr o perioada tulbure si nu sti ce vrei !

   Apreciază

   • STOP RFID 666 said, on decembrie 9, 2012 at 3:34 pm

    marcel

    Eu ma intreb daca tu intelegi ceea ce citesti. Daca spune cineva ca are un card de salariu, tu trebuie sa incepi sa-l faci prost, tampit, ca promoveaza cipurile. Chiar nu stii sa faci niste diferente? In loc sa iei omul cu binisorul tu incepi sa dai cu bata. Nu vezi ca te certi cu toata lumea? Lasa si tu capul mai jos ca daca te inalti prea sus atunci cand cazi o sa te lovesti rau.

    Apreciază

   • marcel said, on decembrie 9, 2012 at 5:41 pm

    @STOP 666 vrei sa pari baiat calm ? tu esti foarte violent impotriva stilistilor si foarte calm cu cei ce s au lepadat de Hristos si s au dat satanei !! e treaba ta sa cantaresti asa !!!

    Apreciază

   • nea Anderthal said, on decembrie 9, 2012 at 7:04 pm

    ..marcel/raspopitule
    Lasa etnobotanicele macar atunci cind intri pe net ,husene!

    Apreciază

   • Maria said, on decembrie 9, 2012 at 9:08 pm

    :)) :)) :))

    Apreciază

 10. dante said, on decembrie 9, 2012 at 2:46 pm

  @marcel
  Iti multumesc pt. vorbele frumoase, spuse din adincul istetimii tale, dar daca tu asa crezi ca faci dreptate, calcind peste cadavre, inseamna ca practici un „crestinism” particular, bazat pe insulte si vorbe grele. De smerenie ai auzit vreodata, ca vad ca pe blog ai monopolizat toata discutia si te certi cu toata lumea?
  Te lauzi ca ai citit mult si ca ai studiat, dar tu stii cu ce a fost ispitit Hristos in pustie de catre diavol? ….cu Biblia, atunci cind a zis:”…..caci scris este…..”. Asa au ajuns si sectarii sa se creada mai destepti si mai drepti decit altii, bazindu-se numai pe citit si studiu, lasind la o parte caracteristica fundamentala a ortodoxiei…SMERENIA.
  Diavolul este cel mai bun teolog, si te face sa crezi, ca tu esti detinatorul adevarului suprem.
  Eu zic totusi sa iei o pauza, sa te calmezi….in rest, numai bine!

  Doamne ajuta!!

  Apreciază

  • marcel said, on decembrie 9, 2012 at 5:43 pm

   @dante tu vrei sa pari ajutator de femei ? crei o femeie crestina agatzata pe blog? asta ca te faci ca nu vezi ce limbaj are maria ! adica limba ei de femeie e pe placul tau ? sau crezi ca vorbesc urat singur !! vrei sa te iau cu binishoru ca pe chir sa ti arat cum imi vorbesc si cei pe care tu nu i vezi ca esti orb ??

   Apreciază

 11. marcel said, on decembrie 9, 2012 at 2:47 pm

  ce bine ca nasa ne explica cum e treburile materialiste ,unde dracu nu are nici un loc ,era niste pietre cam luminoase dar nu o sa zica de ei ca nu au raspuns ,era niste pietre cu sclipici :http://stirileprotv.ro/stiri/bizar/minge-de-foc-de-marimea-unei-mingi-de-baschet-pe-cerul-americii-vine-apocalipsa.html

  Apreciază

 12. Cosmin M said, on decembrie 9, 2012 at 2:59 pm

  @marcel

  chiar daca spui adevarul sau nu limbajul tau nu face deloc cinste unui crestin ortodoxpracticant

  Apreciază

  • marcel said, on decembrie 9, 2012 at 5:38 pm

   @Cosmin M ,foarte bine zici numai ca eu vorbesc urat dar tu esti curva !! ca acelasi limbaj la folosit si maria la adesa mea si multi altii chiar mai urat decat am vorbit eu numai ca tu fiind curva nu vezi decat pe mine ,poate esti slamp de un ochi si atunci esti scuzabil !

   Apreciază

   • Cosmin M said, on decembrie 9, 2012 at 7:55 pm

    e valabil pentru toti care folosesc un astfel de limbaj ceea ce am spus dar tu nu te mai opresti. Multumesc ca mi-ai spus ce meserie am. Te iert. Uita-te putin la niste filmulete cu Pr Iustin sa vezi difera cu ceva exprimarea ta de a lui.

    Apreciază

   • saccsiv2 said, on decembrie 9, 2012 at 8:51 pm

    Va rog sa terminati cu certurile ca altfel voi fi nevoit sa va pun la SPAM.
    Chiar nu tineti cont ca este post sau nu aveti nicio legatura cu Ortodoxia si vreti sa terfeliti marea sarbatoare a Nasterii Domnului?

    Apreciază

  • dan said, on decembrie 9, 2012 at 5:59 pm

   Cosmin M
   Marcel te-a cam numit bine adica ti-a zis adevaru. De ce sa fim politic corecti sa-i zicem la curva usuratica daca ea se numeste curva de peste 2000 de ani ?
   Problema nu e ca marcel zice adevarul in cuvinte nepoliticoase si voi dati ochii peste cap ca virginele. Problema ste ca pe voi va zgandare adevarul spus sub orice forma. Pentru fiecare comentator care va spune adevarul , aveti metode mizere de a l reduce la tacere. Daca e ca marcel trebuie bagat la spam ca vorbeste vulgar. Daca e mai destept si zice acelasi adevar il faceti mason sau de la patriarhie. Daca unu va ia la bani marunti cu ortodoxia il incoltiti si nu va lasati pina nu-i gasiti o vina si daca n-are vina o scorniti voi. Si in toate cazurile tipati la admin sa bage lumea la spam cand simtiti ca va fuge pamintu de sub picioare. Asa va umflati in pene ca ati castigat o disputa nedreapta si necinstita si va ganditi ca ati mai scapat de unul. De fapt blogu asta pentru ce a fost facut, pentru a-i atrage pe necrestini la ortodoxie sau pentru a va conserva voi prostia si a o posta public sa o admire si altii. Atunci mergeti la RedLight in Olanda unde va pun aia in vitrine de sticla sa va vada toata lumea, acolo puteti sa vorbiti ce vreti voi si nimeni nu intra in cusca voastra. Asta nu mai e un blog de dezbatere ca voi l-ati facut un blog de nesimtiti si nerusinati care tipa la altii ca sunt vulgari dar voi intre voi va aparati vulgaritatea facandu-va ca ploua.

   Apreciază

   • ionut ignat said, on decembrie 9, 2012 at 7:04 pm

    dane,

    problema nu e ca marcel vorbeste indecent, sau ca cosmin m este c#*va. (cosmine, iertare, incerc sa exprim o idee)

    adevarata problema este ca s-au inmultit securistii ca tine, care in numele „democratiei” si a luptei pentru „dreptate” veniti si atacati sub forma unor postaci pe cel mai important blog crestin-ortodox (antisistem), doar-doar mai reusiti sa semanati niste zanzanie intr-o turma mica, si asa distrusa de orgolii si dezbinare.

    fi tu acel crestin adevarat si nu mai numi comentatorii de aici „nesimtiti si nerusinati”… dar nu poti, caci esti in misiune, tu nu ai venit ca sa dai sfaturi bune sau ziditoare, ci sa distrugi si mai mult golul lasat de „disparitia” lui Vasile de la carma blogului.

    Apreciază

   • aha said, on decembrie 9, 2012 at 9:31 pm

    @dan. pai si cine, dane, face valva aici pe blog? sau nu mai vedem adevarul? ia uita-te si ia de la cap toate comentariile si vezi cine face valva. eu nu pot caci marcel m-a facut „prostanac ” si „prost”. probabil ca el are dreptate. eu nu ii pot zice asa ceva…..deci chiar sunt prost!!!
    of of of….cum ne place sa fim farisei!!!!

    Apreciază

 13. Cristina said, on decembrie 9, 2012 at 3:25 pm

  Sfinte parinte ierarhe Nicolae,mare facator de minuni roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! Cu adevarat este un mare facator de minuni i-am simtit ajutorul de cite ori l-am cerut.

  Apreciază

 14. Lastun said, on decembrie 9, 2012 at 11:43 pm

  Marcele vroiam sa discut ceva cu tine dar nu vreau sa zica domnul admin saccsiv 2 ca incerc sa reaprind jarul despre discutile cu vorbe necuvincioase la adresa unor comentatori.
  Domnul admin saccsiv 2 a zis ca terminam cu certurile asa ca o tac si imi cer iertare Marcele daca te am suparat cu ceva.

  Apreciază

  • marcel said, on decembrie 10, 2012 at 7:40 am

   @lastune se poate vorbi si normal dar nu mai intra la subiectul asta ci la cel mai proaspat si pe mine nu m ai suparat cu nimic nici tu nici ceilalti ,dar este foarte adevarat ca in certuri oamenii isi arata adevarata fatza !! cu ocazia asta ionutz ignat ar fi trebuit sa vada dar nu a vazut ca multi comentatori ce se sparg a fi antisistem inclusiv el nu s absolut deloc antisistem ,ca multi ca se plang de limbajul meu vorbesc mult mai urat decat mine si ma lovesc si peste cateva saptamani ma iau cu jigniri cand unul cand altul nu iarta nu uita ca vezi ca s mari crestini ,ma intreaba pe mine daca s stilist dar eu m am spovedit pe blog de multe ori spunand ce amfacut ce am gresit dar cei ce ma intreaba nu au spus NIMIC despre ei,se sparg ca s mari aparatori ai ortodoxiei dar habar nu au nici de istoria recenta a bisericii dar despre chichite administrative sant cu totul pe dinafara,au o idee fixa cu stilistii ca zic ca s antisistem dar ei vad ca vinovati doar stilistiii,e un subiect despre stele (comentatorii stop maria andertal cineva cosmin ..care cred ca s de fapt unul si acelasi comentator)ei aduc vorba despre pericolul planetar al catorva babe si cativa mosnegi de prin o comuna care s stilisti foarte periculosi !! lastune nu m ai suparat cu nimic dar nu intra in hora celor care injura dar li se pare ca injuraturile lor nu se socotesc nu curaj da instinctului de a ma injura impreuna cu cei care nu stiu NIMIC despre ortodoxie si asa cred ei ca se apara ortodoxia cu necunoscatori si cu mistouri in grup !! deci dai drumul la discutie dar pune cuvintele la cel cu udmr ul in guvernare ..

   Apreciază

 15. Lastun said, on decembrie 9, 2012 at 11:50 pm

  nea Anderthal la care link din cele din articolul acesta zici ca te ai trezit cu Cal Troian in PC ? Vreau sa verific si eu ? Te rog arata-mi linkul cu problema si te rog sa ma ierti daca din nestiinta sau greseala te-am trimis pe vreo pagina ce avea virusi.

  Apreciază

 16. cristina said, on decembrie 25, 2012 at 9:25 pm

  Ma aflam intr-o biserica duminica la sfanta liturghie.La un moment dat am inceput sa privesc ca de obicei icoanele pictate pe geamuri.M-am oprit cu privirea asupra icoanei sfantului Nicolae la care am mare evlavie.S-a-ntamplat ceva foarte interesant.Sfantul pictat pe geam statea in fata propriei icoane.Am amutit.Ce e?Ce ai patit?Asta-I icoana sfantului Nicolae.Ai mai vazut-o de cand umbli aici.Vezi ceva acolo?Ce vezi?Pe cine vezi? Am fost intrebata de catre o maica de la strana.Sfantul mi-a spus motivul pentru care se afla acolo si a inceput sa insire o lista cu persoane pentru rugaciunile si la insistentele s.a.m.d. cui se afla acolo pentru a ma ocroti.Din lista aceea nu-mi amintesc nimic dar stiu ca mi-a poruncit pe un ton sever sa nu ma uit la el.Mi-am intors privirea dinspre sfant uitandu-ma in fata.Am intrat imediat intr-o stare foarte buna, tonusul psihic, duhovnicesc mi s-a schimbat pe loc.Parca si fizic ma simteam altfel.La un moment dat am simtit o forta care incerca insistent sa ma scoata de sub ocrotirea sfantului.Atunci, sfantul probabil ca m-a “scapat” putin, pret de cateva secunde in care m-am incovoiat involuntar si cred ca am scos un fel de tipat care era mai mult un fel de reactie mecanica a corpului.Apoi m-a luat inapoi si asa am ramas cat a durat sfanta liturghie.Am mare evlavie la sfantul Nicolae si imi place sa-I citesc acatistul,paraclisele,viata si minunile si sa aprind candela la icoana lui.

  Pentru cei care se indoiesc de sfintenia parintelui Arsenie Papacioc , am sa le povestesc o intamplare traita de mine langa parintele si apoi la mine acasa.Acu cativa ani, am fost la manastirea “Sfanta Maria” din Techirghiol.M-am spovedit la un parinte mai tanar si dupa spovedanie,vazand cativa credinciosi care asteptau in fata chiliei parintelui Arsenie, am ramas si eu cu gandul ca poate iese parintele sa ne binecuvinteze.Parintele a iesit din chilie, s-a asezat pe un scaun si a aruncat patrafirul peste noi, care ne adunam ca puii sub closca.A inceput apoi sa se roage.Va puteti imagina ce momente am trait.Am trecut sI pe la pangar, de unde am cumparat doua cd-uri cu interviuri luate parintelui pe care le-am ascultat apoi cand am ajuns acasa.La sfarsitul unui interviu, am ascultat si rugaciuni facute de parintele, fetei care l-a intervievat.S-a intamplat ceva interesant.Recunoscand rugaciunile si amintindu-mi cum a fost acolo in fata chiliei cand parintele se ruga, m-am trezit transpusa in acea scena care parca se repeta si simteam prezenta foarte puternica a parintelui langa mine.Desi eram deja acasa, am retrait totul ca si cum as fi fost din nou acolo, ramanand in aceeasi stare ca dupa dezlegari facute de printele Arsenie.

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: