SACCSIV – blog ortodox

GREVA FISCALA – formulare. O solutie impotriva SEMNATURII ELECTRONICE si a CARTII DE MUNCA in FORMAT ELECTRONIC

Posted in CARTE DE MUNCA, e-GUVERNARE, GREVA, SEMNATURA ELECTRONICA by saccsiv on august 12, 2011

Acest material nu este decat pentru persoanele care isi inteleg menirea de crestin si roman, asa cum a spus pr. Iustin, cu responsabilitatea pentru generatiile viitoare. Adica doar pentru acei curajosi care spun NU sistemului de identificare electronica a persoanelor, sub forma evidentei si controlului economic absolut.

Prin acceptarea controlului total in care persoane si afaceri devin de buna voie numere in loc de nume, cand pasul urmator al acestei crize bursiere este desfiintarea bancilor, creearea unei banci mondiale unice si introducerea monedei unice la nivel global, banul electronic, crestinul care sta in pasivitate apreciind ca nimic nu intra in contradictie cu spiritualitatea lui va da seama pentru copiii nostri, care vor fi prinsi ca intr-o menghina de acest sistem, iar cipuirea propriu zisa a persoanelor va reprezenta o consecinta fireasca a mostenirii lasate de noi.

Asadar, semnalez ca circula variante de NOTIFICARI prin care persoane juridice obligate sa preia certificatul digital sau semnatura electronica precum si angajati care sunt obligati sa semneze de preluarea Carnetelor de munca pe format de hartie, deja au somat pe angajatori si institutiile responsabile ca nu inteleg sa fie de acord cu acest abuz care le ingradeste dreptul la exercitarea propriei credinte si care reprezinta un atentat la libertatea lor de constiinta.

Judecator Carmen Elena Paduraru

Cititi va rog si:

Judecator Carmen Elena Paduraru: „E-ROMANIA – un pas hotarator spre DICTATURA”

NOTIFICARE REFUZ SEMNATURA ELECTRONICA

 

Nume prenume, pers.fiz autorizată, conform…cu toate datele de identificare

            Sau Societate Comercială, reprezentată prin administratori……….la fel cu date de identificare

NOTIFICARE

Catre  1) Guvernul Romaniei, dlui prim ministru E.Boc

Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, Municipiul Bucureşti Cod poştal: 011791.

2) ANAF, dlui preşedinte Sorin Blejnar, str. Mihail Sebastian, 88, sector 5, Bucuresti

3) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, dnei preşedinte, Domnica    Doina PÂRCĂLABUSediul central, str.Latină, nr.8, sect.2 Bucureşti

4) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Bucureşti,dlui preşedinte dr.N Duţă

– Calea Călăraşilor, 248, Bl. S19, sect.3, 030634

5) DGFP judeteana sau Administratiile fiscale la care se depun declaraţiile 112.

6) Casa judeţeană de Pensii ……….se va completa judetul corespunzator

7) Casa judeţeană de Asigurări de Sănătate………. se va completa judetul corespunzator

VĂ SOMEZ SĂ LUAŢI ACT CĂ REFUZ SĂ PREIAU SEMNĂTURA ELECTRONICĂ SAU 

CERTIFICATUL  DIGITAL DE IDENTIFICARE              

                                                    

                                       ŞI DECLAR GREVĂ FISCALĂ

Pentru următoarele MOTIVE:

1. Sunt cetăţean român/ Societatea comercială functionează din anul…/ persoana fizica autorizata incepând din ….

Realizez venituri de natură profesională , în calitate de medic, avocat, croitor( fiecare sa-si treacavechimea in muncă)…/ firma mea desfăşoară acte de comerţ începând din anul…Sunt plătitor de taxe şi impozite la bugetul consolidate de stat de …ani.Am fost contribuabil onest şi am plătit cu bună credinţă( exceptând perioada crizei mondiale care nu-mi poate fi imputată) obligaţiile  fiscale către stat.

2. Prin impunerea preluării declaraţiei fiscale 112 doar in sistem online, constat că mi se încalcă, în mod incalificabil proprietatea privată (art.44 Constituţia României), dreptul la muncă de asemenea garantat prin legea fundamentală( art.41), a libertăţii economice ( art.45), libertatea de conştiinţă şi de exprimare a credinţei şi convingerilor, având consecinţe nefaste asupra a integrităţii mele psihice garantată prin art. 22 precum şi a libertăţii individuale.

De asemenea, prin acest sistem  se introduce cenzura, expres interzisă de art. 30(2) din Constituţia Romaniei.

Aceste drepturi sunt consfintite de asemenea prin Tratatele internationale si ale CE.

3.Sistemul electronic prezintă riscuri majore şi este cel mai vulnerabil  dintre toate modalităţile de evidenţă şi arhivă, pentru că poate fi afectat de factori tehnici minori ( pană de curent), eroare umana sau rea credinţă din partea utilizatorilor acceptaţi precum şi a hackerilor care au devenit deosebit de inventi în activităţi infracţionale de acest tip. Proba irefragabila, de necontestat, este Afacerea Wikileaks care demonstrează fragilitatea sistemelor de securitate şi stocare de informaţii, dintre cele mai sofisticate!

Semnătura electronică sau certificatul digital de identificare reprezintă un număr atribuit activităţii mele profesionale /firmei mele, numar ce este unic la nivel mondial, după stocarea elementelor de identificare personale sau a persoanei juridice pe care o reprezint, în sistemul electronic de evidenţă (e-Guvernare) şi serveşte ca metodă de identificare a semnatarului.

4.Fiind vorba despre elemente de identificare ale unei persoane juridice sau fizice, obligativitatea introducerii acestui nou sistem nu putea fi facuta prin Ordin al Ministrului ci, se impunea reglementarea acestui domeniu prin lege organica.

5.Se încalcă principiul bunei credinţe prevăzut în art. 12 din OG.nr.92/2003: „Relaţiile dintre contribuabili şi organele fiscale trebuie să fie fundamentate pe bună-credinţă, în scopul realizării cerinţelor legii”, întrucât atitudinea mea de până acum de plătitor consecvent al taxelor datorate statului- impunea o obligaţie corelativă în sarcina organismelor fiscale prin care să mi se respecte demnitatea profesională şi modalitatea de a-mi exercita dreptul la muncă.

6.Ori, dimpotrivă este încălcat secretul fiscal ( prevăzut de art.11 din Codul de procedură fiscală) şi practic devine fără nici o aplicabilitate, atâta timp  cât informaţiile privind identificarea propriu zisă precum şi declaraţiile anexate prin intermediul acestei semnături electronice, stocate în baza de date sunt la dispoziţia mai multor persoane şi instituţii ( e-Romania conectează practic toate instituţiile în aceasta arhivă electronică) precum şi a intruşilor tip hackeri.

7.Întrucât declaraţiile nu se vor mai depune la ghişee, la funcţionarii cu atribuţii şi sancţiuni specifice prev. în art.11 Cod procedură fiscală, ci, în sistemul la care va avea acces o plaja foarte mare de instituţii şi persoane, practic  dispare orice posibilitate de sancţionare a scurgerii de informaţii şi prelucrarea eronată sau intenţionată- fapt de natură a constata că acest sistem nu oferă nici cea mai mică stabilitate şi garanţie. Orice normă juridică dacă nu conţine şi măsurile coercitive şi sancţionatorii de aplicare, este nulă de drept pentru că, fie reprezintă o eroare de tehnică legislativă şi atunci va deveni caducă adică inaplicabilă fie, se urmăreşte un scop ascuns, nedeclarat şi atunci intră in categoria actelor normative care aduc atingere moralei şi ordinii publice, fapt ce nu poate fi admis.

8.Pentru că nu s-a prevăzut dreptul de opţiune între sistemul clasic de evidenţă şi acest sistem online, se încalcă practic şi dispoziţiile care se referă la legitimitatea stocării şi prelucrării datelor cu caracter personal,prevăzută de art. 5 din Legea r. 677/2001 în sensul că poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare iar art.8 prevede că prelucrarea datelor cu caracter personal având funcţie de identificare, adică CNP-ul şi orice alte date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată numai dacă:

    „a) persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul;

      b) prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală. 

  (2) Autoritatea de supraveghere poate stabili şi alte cazuri în care se poate efectua prelucrarea datelor prevăzute la alin. (1), numai cu condiţia instituirii unor garanţii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.”

Astfel precizez că, eu nu accept preluarea şi prelucrarea datelor personale ale mele sau firmei mele.

Condiţia 2 nu este îndeplinită întrucât în Legea semnăturii electronice 455/2001 precum şi în H.G.nr. 1397/2010  nu este menţionat expres dreptul de prelucrare a datelor ci, doar obligaţia depunerii online a D112 prin semnatura electronică.

Iar cea de a 3 situaţie derogatorie nu este aplicabilă pentru că, aşa cum am arătat legea este eliptică de orice garanţii, prin lipsa sancţiunilor specifice.

Pentru aceste motive, va înştiinţez că

I ) Prezenta NOTIFICARE  reprezintă OPOZIŢIE în sensul art. 15 din Legea nr. 677/2001 întemeindu-mi plângerea prealabilă şi pe dispoziţiile Deciziei 11/2009 a  Autorit. Nat. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal care constată în articolul unic elementele de identificare care prezenta riscuri majore pentru drepturile şi libertăţile persoanelor :(1) Categoriile de operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care prezinta riscuri speciale pentru drepturile si libertatile persoanelor sunt urmatoarele:

   a) operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal legate de originea rasiala sau etnica, de convingerile politice, religioase, filozofice ori de natura similara, de apartenenta sindicala, de apartenenta la un partid politic sau o organizatie religioasa, a datelor cu caracter personal privind starea de sanatate sau viata sexuala, precum si a datelor genetice, biometrice si a datelor care permit localizarea geografica a persoanelor, inclusiv in scop de cercetare stiintifica;

 

–         ori, în acest caz simplul fapt că sunt obligat să accept acest sistem în care eu si firma mea nu mai avem reprezentarea numelor ci, devenim simple coduri, numere controlabile şi lipsite de orice personalitate, reprezintă un atentat la credinţa mea personală şi convingerile mele intime.

II ) Întrucât statul nu demonstrează că mai are respect pentru  toţi cetăţenii săi şi nu respectă drepturile noastre, discriminându-ne pe cei care avem astfel de convingeri, vă notific asupra faptului că începând cu 1.07.2011

                              DECLAR GREVĂ FISCALĂ în sensul că nu voi mai achita STATULUI nici un fel de obligaţii şi datorii până la acceptarea declaraţiilor mele fiscale fără semnătură electronică sau certificat digital de identificare.

            Această Greva fiscală are drept cauză şi costurile halucinante antrenate în aceste sisteme de evidenţă şi control

( E-Romania a angajat deja 520 milioane de euro şi urmează importante contribuţii de la populaţie şi alte investiţii guvernamentale – pentru implementarea acestui sistem la care au renunţat ţări cu tradiţie economica solidă. Consider că acest pionierat este de prost augur şi nu doresc, prin banii mei să încurajez dezastrul în care se adânceşte România.

Aceste eforturile bugetare sunt absolut iraţionale, întrucât sistemele aplicate tip: big brother, actele de identitate biometrice, tehnologia complexă a cardurilor de sănătate, programul E-Romania, ş.a. nu au justificare practică, avantajele şi dezavantajele acestora nu au constituit teme dedezbateri reale în presa şi, în mod categoric vor adânci starea de criză, pentru că au drept obiectiv doar controlul, supravegherea şi evidenţa fără a cuprinde strategii şi planuri de redresare economică şi stimulare a producţiei.

III )  În cazul oricărei forme de executare silită împotriva mea şi a firmei mele, aceasta Notificare, va reprezenta dreptul meu absolut la apărare în instanţele din România.

 

 

Data,                                                                                            Semnătura,

NOTIFICARE REFUZ CARTE DE MUNCA

Domnule Primar,

Subsemnat …………………………… , domicilat in ……………………………………………. …………………………. avand contract de munca cu institutia pe care o conduceti va solicit sa

PASTRATI CARNETUL DE MUNCA IN ARHIVA INSTITUTIEI

SI SA PROCEDATI LA INSCRIEREA IN CONTINUARE PE ACESTA, A VECHIMII MELE IN MUNCA

Pentru următoarele MOTIVE:

1.Sistemul electronic prezintă riscuri majore şi este cel mai vulnerabil  dintre toate modalităţile de evidenţă şi arhivă, pentru că poate fi afectat de factori tehnici minori ( pană de curent), eroare umana sau rea credinţă din partea utilizatorilor acceptaţi precum şi a hackerilor care au devenit deosebit de inventivi în activităţi infracţionale de acest tip. Proba irefragabila, de necontestat, este Afacerea Wikileaks care demonstrează fragilitatea sistemelor de securitate şi stocare de informaţii de tip electronic, dintre cele mai sofisticate!

2.Pentru că nu s-a prevăzut dreptul de opţiune între sistemul clasic de evidenţă şi acest sistem online, se încalcă practic şi dispoziţiile care se referă la legitimitatea stocării şi prelucrării datelor cu caracter personal,prevăzută de art. 5 din Legea nr. 677/2001 în sensul că poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare iar art.8 prevede că prelucrarea datelor cu caracter personal având funcţie de identificare, adică CNP-ul şi orice alte date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată numai dacă:

    a) persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul;

   b) prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală. 

  (2) Autoritatea de supraveghere poate stabili şi alte cazuri în care se poate efectua prelucrarea datelor prevăzute la alin. (1), numai cu condiţia instituirii unor garanţii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.”

Astfel precizez că, eu nu accept preluarea şi prelucrarea datelor personale .

Condiţia 2 nu este îndeplinită întrucât în actele normative care prevad introducerea sistemului de evidenta REVISAL,  nu este menţionat expres dreptul de prelucrare a datelor ci, doar obligaţia acceptarii ceea ce incalca in mod flagrant libertatea de exprimare a consimtamantului.

Iar cea de a 3 situaţie derogatorie nu este aplicabilă pentru că, aşa cum am arătat legea este eliptică de orice garanţii, prin lipsa sancţiunilor specifice, cu privire la interventia pe orice cale a tertilor in arhiva ce va cuprinde datele mele personale.

3.Implementarea acestui sistem se realizeaza in Romania cu titlu de pionierat.Ungaria a incercat acelasi lucru dar, a constatat ca este vulnerabil si foarte costisitor si a renuntat. Aceste eforturile bugetare sunt absolut iraţionale, întrucât sistemele aplicate tip: big brother, actele de identitate biometrice, tehnologia complexă a cardurilor de sănătate, programul E-Romania, ş.a. nu au justificare practică, avantajele şi dezavantajele acestora nu au constituit teme de dezbateri reale în presa şi, în mod categoric vor adânci starea de criză, pentru că au drept obiectiv doar controlul, supravegherea şi evidenţa fără a cuprinde strategii şi planuri de redresare economică şi stimulare a producţiei.

Pentru aceste motive, va înştiinţez că

I ) Prezenta  CERERE  reprezintă si  OPOZIŢIE în sensul art. 15 din Legea nr. 677/2001 întemeindu-mi plângerea prealabilă şi pe dispoziţiile Deciziei 11/2009 a  Autorit. Nat. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal care constată în articolul unic elementele de identificare care prezenta riscuri majore pentru drepturile şi libertăţile persoanelor :(1) Categoriile de operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care prezinta riscuri speciale pentru drepturile si libertatile persoanelor sunt urmatoarele:

   a) operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal legate de originea rasiala sau etnica, de convingerile politice, religioase, filozofice ori de natura similara, de apartenenta sindicala, de apartenenta la un partid politic sau o organizatie religioasa, a datelor cu caracter personal privind starea de sanatate sau viata sexuala, precum si a datelor genetice, biometrice si a datelor care permit localizarea geografica a persoanelor, inclusiv in scop de cercetare stiintifica;

 

–         ori, în acest caz simplul fapt că sunt obligata să accept acest sistem în care eu devin un numar unic in baza de date fiind la discretia oricarei persoane care are acces la sistem sau care in mod fraudulos intra in sistem, reprezintă un atentat la credinţa mea personală, convingerile mele intime si imi ingradeste dreptul la munca, drepturi consfintite si de Constitutia Romaniei si de Carta drepturilor omului si cetateanului.

 

In caz de refuz voi solicita instantelor romane si internationale protejarea acestor drepturi ale mele si obtinerea de despagubiri materiale.

 

 

Data,                                                                                            Semnătura,

Cititi va rog si:

OFICIAL: S-a decis ca ISRAELUL “asigura un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal” si POATE PRELUCRA TOATE DATELE CETATENILOR UNIUNII EUROPENE …

INTERVIU cu Parintele IUSTIN PARVU: despre cipuri, pecetluire, necesitatea unitatii celor ce se opun si mucenicie

Interviu cu parintele Iustin Parvu: despre eGuvernare, „civilizatie”, politicienii marionete, Libia. Mesaj de Sfintele Pasti catre credinciosi

Interviu cu Parintele IUSTIN PARVU. Despre inchisoare, legionari, unguri, clatinarea Athosului, cipuri

17 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. saccsiv said, on august 12, 2011 at 12:35 pm

  Pentru o mai facila parcurgere a acestui blog, cititi va rog si “CUPRINS”:

  https://saccsiv.wordpress.com/about/

  Apreciază

 2. fanu said, on august 12, 2011 at 12:55 pm

  http://www.trilulilu.ro/dragos_adrian/61bc64a77882e0

  ui la ăst film

  Apreciază

 3. MIhaela said, on august 12, 2011 at 12:58 pm

  mie chiar mi s-a spus sa vin sa iau cartea de munca de la serviciul personal.Ce sa fac? Ne poate consilia cineva?

  Apreciază

  • carmen said, on august 12, 2011 at 9:37 pm

   Refuzati pur si simplu, spuneti ca nu vreti sa o luati din motive de constiinta, ca deja prin tara exista institutii care le pastreaza si daca nu inteleg, le inaintati NOTIFICAREA scrisa de mai sus, sa primit numar de inregistrare sau o trimiteti prin posta dar sa nu va duceti sa semnati! Sa le mai spuneti ca si Ungaira a incercat acest sistem de evidenta electronica doar cateva luni si pentru ca s-a dovedit ca se viruseaza usor, s/a renuntat. Astfel ca Ungaria s/a intors la cartile de munca pe hartie pt ca e cea mai sigura arhiva!

   Apreciază

 4. ines said, on august 12, 2011 at 2:55 pm

  Serverul care va contine tot istoricul tau medical,cine va avea acces la informatiile personale legate de sanatatea ta

  http://www.gandul.info/news/serverul-care-va-contine-tot-istoricul-tau-medical-cine-va-avea-acces-la-informatiile-personale-legate-de-sanatatea-ta-8559254

  Apreciază

 5. alt Constantin said, on august 12, 2011 at 3:28 pm

  Doamne, ajuta!
  Aceste notificari sunt foarte utile. Multumim doamnei judecator Carmen Elena Paduraru.

  Va recomand sa vedeti si alte exemple de sustinere si afirmare a drepturilor:

  John Harris – It’s an Illusion:
  John Harris gives us his perspective on what’s going on. He describes how we are economic slaves to a debt dependant system, notably achieved through the deception of the birth certificate and the creation of a legal fiction known as your ‘PERSON’. It is this PERSON that the government then wields it’s control upon. Although John points out that this arrangement only works when we consent.

  Unfortunately inaction is taken as consent, hence we have unwittingly surrendered our inalienable rights through identifying with the PERSON. Remember you are a human being with god given rights, all you have to do is claim them.

  http://www.documentarywire.com/john-harris-its-an-illusion

  Infatisare in fata unei „curti de justitie”:

  Interviu cu politia:
  http://vimeo.com/8692706

  As dori sa-i intreb pe cei care au cunostinte solide de Drept daca aceste exemple ar putea fi valabile practic si in Romania?

  Apreciază

 6. Altarul Ortodox said, on august 12, 2011 at 3:52 pm

  Frate Saccsiv iti lasa-m un link catre adresa noastra http://altarulortodox.blogspot.com/ daca consideri ca e de vreun bun ajutor cititorilor acestui blog poti aduga un link cu adresa la top articole. multumim…….Doamne Ajuta!

  Apreciază

 7. colaps said, on august 12, 2011 at 6:57 pm

  Doamne ajută!
  De acum înainte, Sfintele Canoane vor fi disponibile online la adresa http://crucea-ortodoxa.it.cx/

  Apreciază

  • saccsiv said, on august 12, 2011 at 7:09 pm

   Tu l-ai facut?

   Apreciază

   • colaps said, on august 12, 2011 at 7:12 pm

    Da. La organizarea şi corectura copiilor digitale ale Canoanelor am fost ajutat de 3 persoane. Prin corectură mă refer la erori gramaticale, de punctuaţie / cuvinte greşite etc.

    Apreciază

   • saccsiv said, on august 12, 2011 at 7:38 pm

    Atunci sa-l promovez. Poti face te rog o scurta prezentare, ca sa-mi fie si mie mai simplu? Doar s-o preiau.

    Apreciază

   • colaps said, on august 12, 2011 at 7:56 pm

    Crucea Ortodoxă va fi un site pentru promovarea Credinţei Ortodoxe însă momentan va fi folosit doar pentru afişarea Sfintelelor Canoane până ce voi termina celelalte secţiuni. Toate cele ce voi finaliza vor fi adăugate pe parcurs.

    Pe site sunt momentan încărcate Canoanele Apostolice, ale celor 7 Sinoade Ecumenice, ale celor 10 Sinoade Locale ( Ancira, Neocezareea, Gangra, Antiohia, Laodiceea, Sardica, cele 3 din Constantinopol şi Cartagina ), ale Sfinţilor Părinţi ( Vasile cel Mare, Petru, Atanasie cel Mare, Dionisie, Grigorie; Chiril, Teofil şi Timotei ai Alexandriei, Grigorie de Nyssa, Amfilohie şi Grigorie Teologul ) şi unele canoane separate (Cartagina anului 256 şi Enciclica lui Ghenadie)

    Ele ar trebui să fie corecte şi complete. Dacă însă s-a strecurat o greşeală, rog să fiu anunţat pentru remediere. Ţin să precizez că limbajul este arhaic şi s-ar putea pe alocuri să fie greu de înţeles.

    Lipsesc canoanele Sfântului Ioan Ajunătorul (cele întregitoare). Pe viitor sper să adaug şi îndrumătorul canonic (pr. prof. Liviu Stan) şi opţiunea dispunerii pe categorii.

    Apreciază

 8. timisorean1 said, on august 15, 2011 at 4:43 pm

  totusi, unde se depune aceasta declaratie? la toate adresele de le inceput? la judecatorie? eu nu prea inteleg. se depune, se trimite recomandata sau cum? va rog sa ma ajutati, contabila ma bate la cap de mai mult de 2 luni(firma este suspendata)

  Doamna ajuta!

  Apreciază

  • carmen said, on august 15, 2011 at 8:36 pm

   E vorba despre 2 Notificari diferite. Una este pentru firme carora li se solicita semnatura electronica sau certificat digital. Aceasta se expediaza prin posta la toate adresele indicate…Guvern, CNAS etc.

   Cea de a doua este pentru angajati carora li se cere acum sa preia Carnetele de munca pe format de hartie pt a ramane inregistrati doar in evidenta electronica. Aceasta de a doua notificare se poate trimite si prin posta dar se poate depune personal la registratura unitatii, cu numar de inregistrare si sa primiti raspuns. Cititi si argumentele din cuprinsul acestei notificari ce vizeaza Refuzul de preluare a Carnetelor de munca si sa sustineti ca nu acceptati sa ramaneti in baza de date electronica pentru ca sunteti crestin ortodox iar in acest sistem inregistrarea se face pe baza unui numar ceea ce e incompatibil cu credinta si constiinta dv.

   Apreciază

   • timisorean1 said, on august 18, 2011 at 10:03 am

    @carmen

    Va multumesc pt raspuns

    Inteleg ca trebuie sa trimit 7(!) recomandate catre toate acele institutii. Apoi ce fac? Astept un raspuns? In timpul asta trebuie sa depun niste declaratii(chiar si pt firmele suspendate) etc. Asta legat de firma…

    In privinta cartii de munca situatia este foarte nasoala. Acum cateva luni contabila(primara) de la firma unde lucrez ne-a dat la toti cartile de munca. Eu atunci am inteles ca vor fi completate o data pe an chiar daca vor sta la noi. Azi am intrebat-o care-i treaba si mi-a zis adevarul. I-am zis sa o tina ei(cartea de munca) si sa o completeze in continuare. Mi-a zis ca nu poate nici daca ar vrea fiindca nici inainte nu se completau la noi(ci la camera de munca). Trebuie o persoana specializata sa le completeze, deobicei asta se intampla la firmele mari. Daca depun scrisoarea la firma, am inteles ca inseamna concediere(firma e privata). Ce ma sfatuiti in continuare?

    Va multumesc anticipat

    p.s. inteleg ca exemplul scrisorii pt cartea de munca e pt cineva care lucra in primarie?

    Apreciază

 9. discerne said, on noiembrie 3, 2011 at 9:45 am

  Buna ziua. Multumesc pentru informatii. In acelasi timp, nu sunt complet lamurit.
  1. Cum procedeaza cei care nu au avut niciodata carte de munca si se inregistreaza acum pentru prima data in programul electronic REVISAL? Ei ce fel de cerere ar trebui sa adreseze si unde?
  2. De ce este adresata cererea primarului? Si, pentru Bucuresti, e vorba de primarul general al capitalei, sau de primarul de sector?
  Multumesc.

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: