SACCSIV – blog ortodox

PS VISARION, Episcopul de Tulcea, aducand elogii ADUNATURII de la Sant’Egidio, unde a participat la „liturghii” catolice si rugaciuni comune

Posted in ECUMENISM, PS VISARION, Tulcea by saccsiv on februarie 17, 2011

Va amintiti?

Daca e real, e grav – PS VISARION, episcopul de Tulcea, A SLUJIT CU UN PREOT CATOLIC si a anuntat: „ne-am unit cu catolicii si vom face slujbe impreuna” …

Ei bine, sa vedem cat de laudativ prezinta PS Visarion cele petrecute la o celebra adunatura ecumenica din 2010 si 2011. Iata ce putem citi in articolul Părtăşie evanghelică la Roma:Între 3 – 7 februarie a.c. s-au desfăşurat la Roma lucrările Congresului „Creştini şi păstori pentru Biserica de mâine” organizat de către Comunitatea Sant’Egidio.
Comunitatea Sant’Egidio a luat fiinţă în anul 1968 îndată după Conciliul II Vatican şi cuprinde astăzi peste 50.000 de membri mireni care sub supravegherea Bisericii şi a slujitorilor ei au ca obiective primordiale: rugăciunea, împărtăşirea Evangheliei, întrajutorarea celor săraci, ecumenismul şi dialogul inter-religios.
Ea îşi desfăşoară activitatea în peste 70 de ţări din aproape toate continentele fiind condusă de un grup de membri avându-l în frunte pe prof. dr. Andreea Ricardi din Roma cunoscut şi la noi prin lucrarea „Martirii secolului XX” apărută în urmă cu câţiva ani şi în limba română.
În 1998 Comunitatea Sant’Egidio a organizat la Bucureşti o întrunire internaţională cu tema „Pacea este numele lui Dumnezeu” şi la care au participat aproximativ 3000 de reprezentanţi ai diverselor religii.
Această adunare a avut un ecou internaţional pozitiv şi a fost ca un preambul al vizitei papei Ioan Paul al II-lea în ţara noastră în anul următor 1999.
Ajuns la cea de a XII-a ediţie Congresul din acest an a avut ca temă principală „A trăi şi a comunica Evanghelia în secolul XXI” şi la lucrările lui au participat aproximativ 100 de episcopi catolici din Europa, Africa, Asia, America de Sud.
Au luat parte ca invitaţi din partea Bisericii Ortodoxe Române: Î.P.S. Serafim mitropolitul Germaniei şi al Europei Centrale şi de Nord, P.S. Visarion episcopul Tulcii şi P.S. Siluan episcop al românilor ortodocşi din Italia. Din partea Bisericii Greco – Catolice din România a participat P.S. Alexandru Mesian de la Lugoj.
Lucrările au debutat miercuri 3 februarie a.c. prin săvârşirea la mormântul Sf. Petru din subsolul Bazilicii San Pietro din Roma a unei Liturghii în rit catolic prezidată de Episcopul Vincenzo Paglia de Terni, după care s-a vizitat mormântul Papei Ioan Paul I. Participanţii au fost primiţi apoi în audienţă de S.Sa Papa Benedict al XVI-lea în Sala Paul al VI-lea din Vatican.
Lucrările propriu-zise ale congresului au început în după masa aceleiaşi zile în Sala de Conferinţe a Comunităţii Sant’Egidio din cartierul Trastevere – Roma.
Prof. Andreea Ricardi, preşedintele Comunităţii a susţinut referatul „A trăi şi a împărtăşi Evanghelia în secolul XXI” în care s-a reliefat importanţa slujirii lui Hristos prin slujirea aproapelui mai ales a celui aflat în suferinţă şi lipsuri.
A fost amintită vizita pe care Papa Benedict al XVI-lea a făcut-o în 27 decembrie 2009 la sediul Comunităţii şi unde a luat cina împreună cu persoane defavorizate care se bucură de ajutorul membrilor Comunităţii.
După expunere au urmat discuţii din partea episcopilor prezenţi, ziua încheindu-se cu Rugăciunea comună în bazilica Santa Maria în Trastevere din Roma.
În dimineaţa zilei de 4 februarie au continuat lucrările în plen pe marginea temei prezentate anterior de prof. Ricardi.
Un cuvânt emoţionant a rostit episcopul Pierre Duma din Haiti, ţară grav zguduită de un devastator cutremur în 12 ianuarie a.c. în urma căruia peste 250.000 de oameni au murit iar câteva milioane au rămas fără adăpost.
A luat cuvântul Î.P.S. Serafim mitropolit al Germaniei vorbind despre datoria păstorilor sufleteşti de a fi pilde de rugăciune, de evlavie şi de a sta mereu în sprijinul semenilor.
P.S. Visarion luând cuvântul a transmis Congresului binecuvântarea P.F. Daniel patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, arătând apoi importanţa temei alese pentru discuţie. A subliniat apoi faptul că la iniţiativa P.F. părinte Daniel patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în toată Patriarhia Română s-au iniţiat colecte în bani pentru ajutorarea victimelor cutremurului din Haiti, precum şi faptul că s-au făcut rugăciuni pentru odihna celor pieriţi ca şi pentru mângâierea celor rămaşi în urma dezastrului.
După masa în sala de Conferinţe a casei San Bernardo din Roma a avut loc vizionarea unui film închinat Rugăciunii pentru Pace ce a avut loc la Kracovia – Polonia în septembrie 2009 şi la care au participat reprezentanţi ai marilor religii ale lumii, rugăciune urmată de un pelerinaj la lagărele de concentrare din Auschwitz şi Birkenau.
Seara în grandioasa bazilică San Giovanni in Laterano, vechea Catedrală a episcopilor Romei, a avut loc o Missă solemnă prezidată de către Excelenţa Sa cardinalul Angelo Bagnasco, preşedinte al Conferinţei Episcopale Italiene şi la care au slujit toţi episcopii catolici prezenţi. Au fost de faţă autorităţi de stat italiene, reprezentanţi ai Bisericilor Creştine din Roma şi o mare mulţime de credincioşi. La sfârşitul slujbei cardinalul Angelo Bagnasco a rostit un cuvânt de învăţătură şi de felicitare pentru activitatea meritorie a Comunităţii Sant’Egidio în slujba carităţii creştine şi a înfrăţirii între popoare. A urmat apoi o recepţie în Palatul Episcopal din Lateran la care au participat oficialităţile prezente, în timp ce în curtea interioară a acestuia câteva sute de persoane asistate luau parte la o agapă a dragostei creştine.
Ziua de 5 februarie a.c. a debutat cu o liturghie oficiată de episcopii catolici în biserica Sf. Pavel din complexul monahal Tre-Fontane – Roma, chiar în locul în care apostolul neamurilor a fost martirizat. Profesorul Armando Pueg de la Facultatea de Teologie din Barcelona – Spania a rostit o meditaţie reliefând legătura dintre Jertfa Mântuitorului Hristos şi jertfa martirilor şi continuarea acesteia în jertfa creştinilor de astăzi.
Ca o prelungire a acestei atmosfere de reculegere s-a făcut un pelerinaj la Catacombele St. Domitilla din apropiere unde au fost vizitate locurile ce amintesc de viaţa primilor creştini din Roma.
La Casa San Bernardo prof. Marco Impagliazzo a prezentat referatul „Comunitatea Sant’Egidio şi săracii” după care a fost vizionat un film închinat vizitei papei Benedict al XVI-lea la Sediul Comunităţii în 27 decembrie 2009 când a luat masa cu săracii din Roma.
După masa participanţii împărţiţi pe grupe au vizitat principalele Centre sociale şi de asistenţă din Roma care sunt în grija Comunităţii Sant’Egidio.
Î.P.S. Mitropolit Serafim, P.S. Visarion şi P.S. Alexandru episcop greco – catolic de Lugoj au vizitat un Azil de bătrâni dintr-un cartier al oraşului Roma unde au avut întâlniri cu asistaţii.
Sâmbătă 6 februarie lucrările au continuat în plen episcopul Vincenzo Paglia prezentând referatul „Fraternitatea noastră spirituală” după care au fost prezentate concluziile Congresului mulţumindu-se tuturor participanţilor. Seara Congresul s-a încheiat printr-o liturghie slujită în bazilica Santa Maria în Trastevere şi la care au slujit toţi episcopii romano – catolici.
Duminică 7 februarie s-a făcut o călătorie pelerinaj la locurile franciscane din Umbria, călătorie încheiată cu un prânz oferit de către Episcopia Catolică din Terni în Palatul Episcopal.
La invitaţia P.S. Siluan, P.S. Visarion al Tulcii a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească sâmbătă 6 februarie în biserica comunităţii româneşti din Ladispoli păstorită de către P.C. pr. Petru – Lucian Bârzu.
Prin tema tratată, prin discuţiile purtate ca şi prin experienţa împărtăşită pe parcursul desfăşurării lui, Congresul Internaţional al Comunităţii Sant’Egidio a fost cu adevărat un moment de frăţietate, de comuniune şi de mărturie a tuturor celor chemaţi să fie păstori, vestitori şi trăitori ai Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lumea contemporană.
Dr. VISARION BĂLŢAT
Episcopul Tulcii

Iata si ce putem citi in articolul Mărturie creştină la Roma:

Între 2 – 6 februarie a.c. au avut loc la Roma lucrările celei de a XIII-a Întâlniri internaţionale „Creştini şi păstori pentru Biserica de mâine” organizată de Comunitatea Sant’Egidio din Roma.

În acest an tema întâlnirii a fost „Profeţia dragostei dar al lui Dumnezeu către lume” şi la ea au participat peste 100 de episcopi catolici – prieteni ai Comunităţii Sant’Egidio din Europa, Asia, America şi Africa. Au participat de asemenea ca invitaţi şi episcopi ortodocşi, luterani şi anglicani. Au fost reprezentate Biserica Ortodoxă Română, cu binecuvântarea P.F. Părinte Patriarh Daniel, de P.S. Visarion, episcopul Tulcii şi P.S. Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, Biserica Ortodoxă din Albania prin Î.P.S. Ioan Pelluci, mitropolit de Korcea, şi Patriarhia Alexandriei prin Î.P.S. Grigorios, mitropolit de Camerun. Din partea Bisericii Greco – Catolice din România a fost prezent P.S. Sa Alexandru Mesian, episcop de Lugoj.
Lucrările au debutat miercuri, 2 februarie, în ziua praznicului Întâmpinării Domnului – sărbătoare comună Bisericilor Creştine – prin celebrarea unei liturghii în rit catolic în biserica Sfânta Monica din apropierea Vaticanului urmată de o procesiune a lumânărilor specifică acestei sărbători în tradiţia apuseană.
După liturghie participanţii au făcut o vizită-pelerinaj la mormântul papei Ioan Paul al II-lea din subsolul bazilicii Sf. Petru din Roma unde s-a făcut o scurtă rugăciune. Precum se ştie papa Ioan Paul al II-lea va fi beatificat adică trecut în rândul fericiţilor în data de 1 mai a.c. când sicriul său fără să fie deschis va fi luat şi aşezat într-o capelă laterală din bazilica Sf. Petru.
În Sala de Conferinţe Paul al VI-lea din Vatican a avut loc întâlnirea participanţilor cu papa Benedict al XVI-lea în cadrul audienţei generale şi în cursul căreia papa a salutat prezenţa episcopilor subliniind totodată activitatea deosebită a comunităţii Sant’Egidio în slujba oamenilor de pretutindeni.
După amiaza în sala de întruniri a Comunităţii a avut loc conferinţa cu tema „Profeţia dragostei” susţinută de prof. Andrea Ricardi şi în care a dezvoltat tema iubirii creştine într-o lume a fricii şi a deznădejdii. Totodată conferenţiarul a creionat şi un portret defunctului papă Ioan Paul al II-lea caracterizat ca un om al curajului, al bucuriei, un om al dragostei şi al comuniunii cu ceilalţi indiferent de religie sau stare socială.
A fost rememorat spiritul de la Assisi când, în 1986, reprezentanţi ai tuturor religiilor din lume s-au întâlnit şi s-au rugat pentru pace.
Au urmat mai multe intervenţii pe tema prezentată. Luând cuvântul din partea ortodoxă am prezentat câteva crâmpeie din timpul vizitei din anul 1999 a papei Ioan Paul al II-lea la Bucureşti, întâlnirile pe care le-a avut cu patriarhul Teoctist şi cu membrii Sfântului Sinod ca şi felul în care a fost receptată această vizită în rândurile credincioşilor.
Acest dialog se cere continuat şi amplificat în scopul de a oferi lumii secularizate o trainică mărturie creştină din partea Bisericilor noastre.
Ziua s-a încheiat cu o rugăciune în bazilica Santa Maria din cartierul Trastevere al Romei.
A doua zi a întrunirii a debutat cu o intervenţie pe tema „Globalizarea între criza economică şi solidaritate” susţinută de prof. Ettore Gotti Tedeschi, preşedintele Institutului pentru Opere Religioase (IOR) din cadrul Vaticanului. După amiaza la Casa San Bernardo din Roma a avut loc vizionarea unui film intitulat „Spiritul de la Assisi” concentrat pe întâlnirile pentru pace ce au loc sub egida Comunităţii de 25 de ani consecutiv.
Seara în bazilica Sf. Pavel – din afara zidurilor Romei – a avut loc o Liturghie solemnă cu prilejul aniversării Comunităţii Sant’Egidio şi care a fost prezidată de Eminenţa Sa Cardinalul Gianfranco Ravasi, preşedintele Consiliului pontifical pentru cultură care a rostit şi omilia. La slujbă au participat membrii şi simpatizanţi ai Comunităţii, autorităţi de stat italiene, reprezentanţi ai altor confesiuni creştine. Au fost de faţă ambasadorul României în Italia, precum şi ambasadorul României la Vatican dl. Bogdan Tătaru Cazaban.
Vineri 4 februarie a.c. la orele dimineţii a avut loc intervenţia prof. Riccardo di Segni, şef rabinul Romei cu tema „Dialogul între evrei şi creştini” urmată de discuţii din partea auditorului.
În ultima zi a întrunirii a avut loc intervenţia prof. Mohammed Sammak, secretar general al Comitetului Naţional de dialog islamo-creştin din Liban care a prezentat tema „Creştinism şi islam – o întâlnire posibilă”, urmată şi ea de discuţii.
După masa ultima intervenţie a fost cea a episcopului Vincenzo Paglia cu tema „Reflecţii pe marginea exhortaţiei apostolice postsinodale Verbum Domini”, urmată de discuţii şi completări, după care tot el a sintetizat concluziile întâlnirii.
Ca şi concluzii s-a reiterat faptul că lumea contemporană are nevoie de dragoste ca un dar al lui Dumnezeu pentru a birui frica şi neîncrederea; subliniindu-se rolul major pe care-l au Bisericile în a insufla curaj credincioşilor pentru surmontarea greutăţilor inerente cotidiene, împărtăşirea experienţei pastoral – misionare a episcopilor din diferite regiuni ale lumii unde creştinii sunt prigoniţi şi ameninţaţi de fanatismul altor religii, ca şi continuarea dialogului intercreştin şi interreligios la nivel local şi central pentru implementarea unui ecumenism practic benefic credincioşilor.
Cu prilejul întrunirii cu binecuvântarea P.S. Siluan episcopul românilor ortodocşi din Italia am săvârşit sâmbătă dimineaţa o Sfântă Liturghie arhierească în biserica Sf. Ap. Andrei din oraşul Ladispoli – Italia împreună c P.C.pr. Lucian Bârzu, păstorul sufletesc al credincioşilor români din această localitate, bucurându-ne de întâlnirea cu fraţii români aflaţi departe de ţara lor dar la sânul cald al Bisericii străbune.
Pe parcursul celor patru zile de împreună lucrare şi împreună comuniune spirituală, episcopii prezenţi au avut posibilitatea de a se cunoaşte mai bine şi de a-şi împărtăşi întreolaltă din experienţa lor pastorală pusă în slujba comunităţii pe care o păstoresc în numele lui Hristos.
† Dr. VISARION BĂLŢAT
Episcopul Tulcii

Comentariu saccsiv:

Avem asadar aproape tot tacamul:

–          Prezenta la multiple Liturghii în rit catolic

–          Cica SFINTIA Sa Papa. Si de cand e ereticul Sfintia Sa? De la masonul de grad 33 incoace, probabil:

La „Nasul” (B1TV), MASONII se lauda ca PATRIARHUL ECUMENIC ATHENAGORAS (cel ce a ridicat anatema de la 1054) a avut GRADUL 33 … (adica se inchina lui LUCIFER)

–          Rugaciune comuna

–      Binecuvantarea Patriarhului Daniel

–      Elogiu Assisi:

Video – ECUMENISM TOTAL: Papa vrea in 2011 un ASSISI 2, adica o adunatura de reprezentanti ai tuturor religiilor (inclusiv yoghini si samani) care sa se roage pentru pace …

Adunatura este prezentata de catre PS Visarion ca:

moment de frăţietate, de comuniune şi de mărturie a tuturor celor chemaţi să fie păstori, vestitori şi trăitori ai Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lumea contemporană.
continuarea dialogului intercreştin şi interreligios la nivel local şi central pentru implementarea unui ecumenism practic benefic credincioşilor.

– „Pe parcursul celor patru zile de împreună lucrare şi împreună comuniune spirituală

Deci fratietate, comuniune, impreuna lucrare, impreuna comuniune spirituala … Adica dezastru.

Cititi va rog si:

Ce inseamna EREZIE si APOSTAZIE. „Daca se va ruga cineva cu ereticii, acela să se afurisească si dacă nu se va căi, să se taie cu totul de la Biserica lui Hristos, ca unul ce a căzut din har”

EXTREM DE IMPORTANT: RUGACIUNEA COMUNA cu CATOLICII (sau alti eretici) este ASPRU PEDEPSITA de canoane. Dar pare ca la putini le pasa … Propunere de dezbatere: CE-I DE FACUT?

34 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. saccsiv said, on februarie 17, 2011 at 12:57 pm

  Pentru o mai facila parcurgere a acestui blog, cititi va rog si “CUPRINS”:

  https://saccsiv.wordpress.com/about/

  Apreciază

 2. Dan said, on februarie 17, 2011 at 3:06 pm

  Catre catolici, protestanti, ecumenisti si toti ceilalti eretici:

  Intorceti-va acasa, noi ortodocsii va iubim si va dorim mantuirea, dar nu va putem minti ca si ratacirile voastre sunt bune. Tocmai pentru ca va iubim va spunem adevarul ca Ortodoxia este singura credinta adevarata!
  Dragoste fara adevar nu se poate! Dragostea adevarata poate fi doar in adevar.
  Hristos este Calea, Adevarul si Viata!

  Dovada ca ORTODOXIA este singura credinta adevarata! ANTI-Ecumenism!

  Apreciază

 3. Un pacatos said, on februarie 17, 2011 at 3:08 pm

  Pentru masoni:
  ” Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona.” ( Matei 6, 24).

  Apreciază

 4. Dan said, on februarie 17, 2011 at 3:09 pm

  Cat pentru ecumenistii „din Europa”, raspanditi mai bine la intalnirile voastre ecumeniste acest superb documentar in engleza(celelalte doua parti le gasiti usor pe youtube):
  Le-ati face un mare bine si le-ati arata ca ii iubiti pe catolici si protestanti aratandu-le adevarul!

  Orthodoxy is the Only True Faith! Jesus Christ has a Single Church! American documentary part 1 of 3

  Apreciază

 5. Un pacatos said, on februarie 17, 2011 at 3:18 pm

  Despre asa zisa suprematie papala:
  ” 8. Voi însă să nu vă numiţi rabi, că unul este Învăţătorul vostru: Hristos, iar voi toţi sunteţi fraţi.” ( Matei 23, 8).
  Deci, papa nu e mai mare decat ceilalti patriarhi.

  Apreciază

 6. Ayan said, on februarie 17, 2011 at 3:56 pm

  Am si eu o rugaminte . Caut cartea „Intoarcerea la Hristos ” de Ioan Ioanolide in varianta electronica . Poate cineva sa imi spuna de unde o pot descarca gratuit ? Eu am citit-o si m-a cutremurat. Duhovnicul meu de la Man. Crasna mi-a imprumutat-o acum cativa ani . I-am returnat-o dupa un an de zile dupa ce am dat-o si rudelor mele sa o citeasca. Acum as dori sa o postez si pe forumul studentilor unde sunt eu moderatoare . Am destui colegi , chipurile ortodocsi dar cam…rataciti prin tenebrele New Age si as vrea sa-i scutur cu cartea aceasta . I-am bombardat cu marturiile despre Pr. Arsenie Boca si mai trebuie , doar , doar le ramane ceva pe „pene”… si poate inteleg si ei ca nu exista alta cale de mantuire decat prin jertfa pentru Hristos , nu prin reincarnare .

  Apreciază

  • Ayan said, on februarie 17, 2011 at 3:57 pm

   Multumesc pentru orice informatie pe care mi-o veti putea referitor la rugamintea expusa.

   Apreciază

  • SorinC said, on februarie 17, 2011 at 4:11 pm

   Nu poti sa downloadezi documentul decat daca ai abonament la scribd, insa il poti posta pe orice pagina web sub forma „embed”

   sau asa… torrent

   http://www.picktorrent.com/download/13/9941402/intoarcerea-la-hristos-de-ioan-ianolide.pdf/

   Apreciază

   • Ayan said, on februarie 17, 2011 at 7:24 pm

    Da , am cont pe scribd … sunt cautatoare de carti … Multumesc foarte mult .

    Apreciază

 7. MIhaela said, on februarie 17, 2011 at 4:58 pm

  Ayan ,
  Este un lucru extraordinar pe care il faci. Tinerii sunt cei mai vulnerabili.Cartea este extraordinara.

  Apreciază

  • Ayan said, on februarie 17, 2011 at 9:11 pm

   Mihaela ,
   Nu stiu ce sa zic . De 3 ani ma zbat sa-i trezesc . In primii 2 ani am avut discutii contradictorii aprinse cu ei , si nu sunt chiar tineri cum nici eu nu sunt . Multi sunt trecuti de prima tinerete . Problema e ca nu sunt consecventi in privinta credintei adica : stau in doua luntrii , amesteca reincarnarea cu ortodoxia pentru ca nu se impaca cu ideea de sacrificiu , de suferinta .
   Prin toate informatiile pe care le gasesc aici la voi incet , incet ai determin sa-si puna intrebari . Acum nu se mai cearta cu mine , urmaresc cu interes materialele … Si mai ales le spun sa urmareasca comentariile voastre … Unei prietene , profesoara de limba romana la liceu , i-am trimis materialul pe tema Facebook . Ce credeti ca a facut ? Si-a alcatuit un cont fals pe Facebook tocmai ca sa-si urmareasca elevii pe acest site de socializare . Sunt convinsa ca materialul a fost transmis mai departe si la alte cadre didactice . Am prieteni in strainatate pe care ai tin la curent cu tot ce se intampla… Acum intra singuri aici . Mergem inainte cu Dumnezeu poate se va schimba ceva in atitudinea noastra , va veni si ziua cand se va ivii o reactie corecta din partea noastra .

   Apreciază

 8. el said, on februarie 17, 2011 at 6:37 pm

  In frunte in poza pusa la articol ,in primul rand, PS Visarion ? cu IPS Serafim de Germania fruntasi vestiti ai adunaturilor si „dragostei” satanicesc- ecumeniste.Nu se dezic de drumul ratacit pe care au luat-o saracii.

  Apreciază

 9. Aurora said, on februarie 17, 2011 at 7:57 pm

  Cand ii vad pe ierarhii nostri la un loc cu liftele papistase, simt o mare durere in regiunea toracica, de parca cineva mi-ar pravali niste caramizi peste piept si nu mai pot respira. Este atat de mare dezamagirea de a-i vedea brat la brat cu ereticii ,incat vad aproape negru in fata ochilor. Mi se pare ca e un vis urat din care trebuie sa ma trezesc cat mai repede ca sa nu mai sufar, dar este trista realitate. Ierarhii nostri sunt gata pentru orice compromis, fac orice li se cere de la Bruxelles, capitala Intunericului, numai sa-si pastreze jilturile de imparati. Cred ca Dumnezeu ingaduie aceste grozavii ca sa ne cearna. Ne-a trimis ierarhi dupa masura rugaciunilor noastre superficiale si a credintei caldicele. In aceste vremuri de eclipsa totala de dragoste trebuie sa cunoastem temeinic Scriptura, randuielile, slujbele, canoanele si tot ce tine de Biserica pentru a fi vigilenti si a nu primi modificarile ce vor veni. Cred ca ar trebui sa apara o noua categorie de preoti, unii care sa faca pastoratie vocational, nu pentru bani. Eu cred ca ar trebui sa existe preoti ”de rezerva” pentru a-i inlocui pe cei care vor apostazia – sa nu fie !!! Daca Sinodul va cere preotimii sa-l pomeneasca pe papa la liturghie, credeti ca se vor opune multi ? Bine ar fi. Dar ma tem ca multi se vor conforma pt. ca au neveste si copii si nu vor sa-si piarda pa!inea. Dovada lasitatii lor s-a vazut in povestea cu cipurile, despre care n-au scos un cuvant. Iepuri, nu preoti ! Sa ne rugam sa nu prindem acele vremuri de apostazie, caci nu stiu cati vom rezista.

  Apreciază

 10. Maxim said, on februarie 17, 2011 at 9:37 pm

  Cu adevarat dezastru…ecumenistic! Vai noua!

  Apreciază

 11. MIhaela said, on februarie 18, 2011 at 6:46 am

  Ayan,
  Si eu sunt interesata in a trezi constiinta tinerilor. Nelucrand in bransa, dar avand prieteni profesori, am incercat sa-mi „fac intrarea ” in licee, pentru dezbaterea unor teme actuale, care sigur ii intereseaza pe elevi.
  Am ramas numai cu promisiunile. Directorii nu sunt interesati de astfel de dezbateri, discutii.Incerc acum sa invit in scoli actori care s-au convertit la ortodoxie, cum este Lamia Beligan, pentru a face lucrurile mai atractive. Teme de dezbatere sunt foarte multe, si altfel ar ajunge la „inima „elevilor o discutie „live”. Ma lovesc numai de obstacole.
  Poate-mi dai un sfat.
  Doamne ajuta!

  Apreciază

 12. Ayan said, on februarie 18, 2011 at 9:24 am

  Mihaela ,
  Sunt multe de spus . Eu am lucrat in invatamant ca suplinitoare dupa ce m-am intors din Grecia . Imi voi relua activitatea incepand din aceasta toamna . Am incercat si eu sa discut cu directoarea mea la acea vreme pe tema credintei , am incercat sa-i recomand cartea pe care o cautam mai sus . Ca sa folosesc expresia lui Petre Tutea : „parca vorbeam cu usa ” . Concluzia este ca se vor gasi putine persoane dispuse sa priveasca viata din perspectiva PUR ORTODOXA . Lucru demonstrat si prin realitatea de care m-am lovit si ma lovesc in continuare in activitatea mea de moderatoare pe forumul studentilor . Dar eu sunt tenace la lucruri de genul acesta . Stiu ca o actiune de unul singur cu scopul de a convinge oamenii in masa este sortita esecului asa ca am hotarat sa schimb tactica . N-a zis Hristos sa fim intelepti precum serpii ? Fara o echipa formata din oameni care provin din medii profesionale diferite si care sa devina niste portavoci nu se poate penetra zidul de indiferenta . Momentan eu nu-mi permit sa actionez in acest mod DAR imi abordez colegii si prietenii si chiar rudele in particular pe mail : politica pasilor marunti . Ai torpilez aproape zilnic cu informatii de aici , de pe Eufrosin si de pe blogurile interesante din lista din dreapta . Ce face sacciv aici este o lupta de culise ( adica nu este propulsata de media) dar nu e fara efect . O putem propaga si noi in mediul propriu de realitate . Prietenii , colegii , rudele noastre au si ei la randul lor prieteni apropiati , colegi de facultate , de serviciu etc carora le transmit aceste informatii . Odata treziti la realitate vor simtii nevoia sa trezeasca si ei pe altii la randul lor : efectul bulgarelui de zapada . Un exemplu din viata mea personala : am doi veri de gradul 1 , frate si sora . Verisoara mea este foarte atasata de ortodoxie , varul meu – medic in strainatate e foarte prins de viata confortabila de acolo , prin urmare rupt de de trairea crestina autentica , sa zicem ca practica religia formal . Daca pana mai acum 4 luni ai spunea sorei lui ca e habotnica , acum nu mai afirma asa ceva . Vara mea ai trimite toate materialele selectate de mine de pe aici . Eu nu-mi propusesem sa-l conving pe el dar vedeti cum merg lucrurile de la sine … odata pornite . Parabola semintei aruncate . Toate actiunile mele le imbrac in haina firescului , nu sunt ostentative pentru ca as intampina ostilitate , numai asa se poate progresa . O lupta fatisa poate nu e indicata in conditiile de acum dar asta nu inseamana ca ea nu trebuie sa existe deloc . Trebuie sa fie subtila dar profunda . Asa ma port eu la mine pe forum . Eu sunt studenta la Psihologie in ultimul an . Voi stiti foarte bine ca acest domeniu are o latura oculta . Latura asta i-a prins pe multi , din pacate . Nu-i convinge nici macar prof. Florin Tudose ( e cel mai bun psihiatru din tara – e o autoritate ) cand le spune ca el nu crede in parapsihologie si le aduce argumente . De aceea spun ca trebuie schimbata tactica de abordare si trebuie lasati sa se convinga singuri …. Din partea celor ca noi , secretul sta in perseverenta , tenacitate …

  Apreciază

 13. MIhaela said, on februarie 18, 2011 at 9:39 am

  Ayan,
  Ce forum moderezi?

  Apreciază

 14. Ayan said, on februarie 18, 2011 at 11:32 am

  Nu este forumul meu .Nu am convingerea ca procedez bine daca spun in vazul lumii . Sunt destepti si isi vor da seama ca eu sunt pe aici . Nu ma feresc de voi ci de ei . Daca ma deconspir stric tot ce mi-am propus sa fac . Am postat cartea si ma bucur ca deja a aparut cineva care s-a simtit incurajat prin exemplul meu si a postat o carte asemanatoare ca subiect . Asta inseamna ca pana acum s-au temut vazand avalansa de materiale pe tema bioenergiei , a reincarnarii si a practicii Yoga . Pot sa spun adresa forumului in particular oricarui moderator , administrator sau user de aici pe care al considerati de incredere , daca va dori . Trebuie sa intelegeti ca eu chiar sunt acolo in … calea lupilor , ca sa ma exprim asa . Nu ma sperii de reactia lor vis- a vis de mine ci de faptul ca pot sa pierd putinul castigat . Eu pot sa afirm despre mine orice dar nu pot sa apar in fata lor drept cineva care incearca sa-i convinga pe ei de altceva decat sunt ei predispusi sa creada .Majoritatea o formeaza cei care se sclada in mai multe ape dar sunt cativa care au alte convingeri – sanatoase – . Pe acestia putini la numar eu trebuie sa-i protejez, sa-i incurajez iar ceilalti poate se vor da dupa ei cu timpul . Atat pot sa sper , pana atunci mi-am propus sa le prezint materiale ortodoxe ( nu ma multumesc sa postez carti fac si introducere ) si sa-i las in pace . Ei decid daca citesc sau nu . Dar mai postez si articole in hiperlink , fortandu-i sa intre pe aici si pe alte bloguri ortodoxe . Trebuie sa stie ce ne asteapta si sa decida in consecinta intr-o buna zi . Si mai trebuie sa stie ca sfintii si martirii nostri nu sunt personaje de fictiune ci au facut istorie crestin-ortodoxa . Prea multa indiferenta pentru aceasta realitate . Parca Pr. Arsenie Papacioc a spus : ” Dumnezeu nu se supara atat ca gresim cat se supara ca nu ne pasa . ” Sfatul meu pentru cine este cadru didactic este sa se imprieteneasca cu elevii , sa comunice si sa discute pe aceste teme mai intai in particular ( trebuie sa fie mess-ul bun si la altceva decat la pierderea timpului ) apoi tot cu voia Domnului va puteti gandii si la conferinte la scoala , la actiuni din acestea ample . In primul rand elevii trebuie facuti sa-si doreasca asemena actiunii .

  Apreciază

 15. MIhaela said, on februarie 18, 2011 at 2:56 pm

  Ayan,
  Imi place mult ce spui.Sper sa ne mai „auzim” pe Saccsiv.

  Apreciază

 16. mircea said, on februarie 18, 2011 at 7:23 pm

  Ayan, Mihaela

  Ma bag si eu, nu va suparati.
  Eu am incercat si incerc cu „Viata Parintelui Gheorghe Calciu”.
  Mie mi se pare mai „usoara” pt cei obisnuiti cu romanele clasice. Mai pt inceapatori.( Eu nu o consider deloc asa. Pt mine e fff importanta. Dupa ce am citit-o, m-am bagat intr-un colt si m-am ghemuit acolo sa ma fac cat mai mic, la propriu.)
  In plus e un exemplu de viata al unui „Virf”, care s-a facut virf el fiind un om relativ obisnuit, dar care a aplicat o regula simpla. In relatia cu invatatura lui Iisus, fara compromisuri. Spune si despre ce inseamna occident, ecumenism. Parintele Calciu are marele avantaj ca a vazut si fatza Americii si prin ce spune, spune tot.
  E un bun exemplu si de ridicare dupa cadere. Zicea Parintele Arsenie Papacioc,
  „Valea da valoare dealului”. Mie mi se pare, dar poate fi o impresie subiectiva, ca a „muncit” mai mult decat ca Parintele Arsenia Boca, ca sa ajunga unde a ajuns. Adica nu a fost asa „special” ca acesta. Oricum nu asta e important.
  Am dat cartea si la o profesoara de romana, (dintr-un orasel mic) ea constienta de aceste vremuri, dar nu stia nimic din ce scrie in carti de acest gen, nu stia istoria adevarata, adevarul despre Miscarea legionara, cum se implicau tinerii, elevii de liceu… Mi-a spus ca a facut niste dezbateri interesante cu copiii de liceu; idealuri ale tinerilor de atunci si de acum, religie… Copiii sant foarte deschisi in a discuta. Cu cei mari, intradevar e mai greu.
  Eu consider importante aceste carti „Intoarcere la Hristos”, „Viata Parintelui Gheorghe Calciu” „Sfantul inchisorilor; Valeriu Gafencu”… pt ca ne fac cunostinta cu perversitatea, cu lucrarea diavolului in toata grozavia ei, si ne fac sa intelegem ce trebuie facut in situatia unor astfel de incercari, cum se poate rezista, ce decizii sa iei; daca ai cazut, cum te poti ridica si ca nu e nimic inca pierdut.
  E o lectie predata pt aceste vremuri. Atunci era mai cu parul, acum e mai subtil, dar principiile sant aceleasi. E ca si o antrenare a discernamantului.
  Un aspect deloc de neglijat e compararea acestor oameni ai lui Dumnezeu, cu moralitatea lor, cu credinta lor, cu toata atitudinea lor fata de lume si Dumnezeu, cu intelepciunea lor, cu „personalitatile” momentului. Chiar si numai acest aspect, e o lectie buna.
  Eu le zic: „Uitati-va la oamenii acestia. Se pot ei compara cu X sau Y de se considera ei mari formatori de opinie? Credeti ca acesti oameni sant nebuni (in sensul clasic)? ” In plus mai e exemplul unui Arsenie Papacioc, Justin Parvu. Sant in viata, sant izvoare de intelepciune.
  In concluzie, eu merg pe exemplele de viata ale acestor oameni ai lui Dumnezeu, care dispun si de o autoritate enorma.

  Apreciază

 17. Ayan said, on februarie 18, 2011 at 8:18 pm

  Mircea , ma intereseaza cartea despre viata parintelui Calciu Dumitreasa . Poti sa-mi spui de unde o pot descarca ? Mi-am facut un folder pe comp. special pentru carti legate de ortodoxie . Astazi am mai postat vreo doua . Am gasit titlurile lor pe Apologeticum dar le-am descarcat de pe scribd .
  Sunt de acord cu ce spui tu : copii sunt foarte receptivi cand li se vorbeste despre Dumnezeu . Stiu pentru ca am remarcat . Cat timp am lucrat ca educatoare i-am invatat pe cei mici rugaciunile importante ( Rugaciunile copiilor mici ) si Tatal nostru . De fiecare data cand ma asteptau in clasa spuneau singuri aceste rugaciuni fara sa le fi impus eu acest lucru . M-au surprins extrem de placut avand in vedere starea de salbaticie in care i-am preluat eu la inceputul anului . Erau copii saracuti de la tara si mi-a parut rau ca nici parintii lor nu se ocupau de ei , lasau televizorul sa faca educatie .

  Sa stii ca si eu ma apar in felul descris de tine mai sus . Combat cand sunt provocata : Parintele Arsenie Boca a spus … Parintele Nicolae Tanase a spus … Parintele A. Papacioc a spus … etc…. Pe ei ai iau in brate cand sunt asaltata cu tot felul de aiureli new age . Apoi adaug : cine sunt eu sa- contrazic pe parintele ..cutare ? Si gata se face liniste . Am avut grija intai sa le fac cunostinta cu Sfantul Ardealului – Pr. Arsenie Boca . Pe el al invoc cel mai des . Chiar el a sfatuit sa fie dat drept exemplu de integritate . E valabil si pentru ceilalti parinti ai nostri . Nu au ce sa spuna impotriva lor . Apoi , asta e Ortodoxia .

  Apreciază

 18. mircea said, on februarie 18, 2011 at 9:14 pm

  Ayan,

  Imi pare rau ca nu te pot ajuta cu varianta electronica. Nu stiu.
  Poate te ajuta alti frati.
  Referitor la Parintele Calciu, ai vazut ce comentariu are si Ioan Ianolide in „Intoarcere la Hristos”. Il considera cu totul si cu totul special. Si el nu avea detalii si despre ultima „aventura” a parintelui. A 2-a inchisoare, 1979-1984 (parca).
  Pt cei care doresc sa o cumpere, costa 15 lei, Libraria Sophia, jos, la baza dealului Mitropoliei.

  Apreciază

  • Ayan said, on februarie 19, 2011 at 3:06 pm

   Multumesc pentru informatii . Nu e scumpa . O cumpar si o scanez . Asa am procedat si cu cartile despre Pr. arsenie Boca pana sa le gasesc pe scribd .

   Apreciază

  • Ayan said, on februarie 19, 2011 at 4:24 pm

   Apreciază

 19. […] PS VISARION, Episcopul de Tulcea, aducand elogii ADUNATURII de la Sant’Egidio, unde a participat l… […]

  Apreciază

 20. Nivia said, on august 27, 2015 at 12:55 am

  P.S. Visarion, Episcopul Tulcii, la Trinitas TV, în emisiunea: „Cuvânt pentru suflet“, tema din 22.06.2015: „Ce înseamnă să fii tolerant faţă de celălalt“, a spus că un ortodox poate intra în sinagogă, moschee sau într-o biserică creştină de altă confesiune, chiar pentru a asista la o slujbă: „Dumnezeu ne-a lăsat această diversitate … de multe ori lumea condamnă Biserica pentru punctul ei de vedere, dar Biserica este mandatară a lui Hristos, ori Mântuitorul Care a adus egalitatea între oameni, a adus dragostea faţă de toţi, ne porunceşte ca să îl îndreptăm pe cel păcătos şi să îl aducem şi pe el pe calea adevărului. Noi nu am avut războaie religioase aici în România … diferenţele culturale şi spirituale de multe ori îi separă pe oameni. “ La întrebarea: „Cum poţi manifesta respect pentru altă cultură sau religie fără să îţi trădezi propria cultură sau religie, de exemplu: să vizitezi o geamie, o sinagogă, să respecţi obiceiurile şi sărbătorile altei culturi, dacă eşti invitat de cineva la o sărbătoare a lui, prin aceasta se trădează ortodoxia?“, P.S. Visarion a răspuns: „Nicidecum, pentru că cine este bine ancorat în tradiţia ortodoxă îşi cunoaşte foarte bine preceptele morale ale doctrinei creştine nu va putea fi niciodată suspectat că îşi trădează credinţa pentru faptul că intră într-o sinagogă, într-o moschee sau într-o altă biserică chiar creştină de altă confesiune pentru a o vizita, pentru a asculta un concert de orgă, chiar pentru a asista la o slujbă acolo, pentru ca să îşi poată îmbunătăţi bagajul de cunoştinţe religioase … pentru îmbogăţirea orizontului nostru cultural şi spiritual, să putem să cunoaştem ceva şi din cultura şi spiritualitatea altor biserici creştine sau chiar altor religii necreştine … trăim într-o lume în care ideile circulă foarte mult … şi ideile religioase bat la uşa sufletelor noastre şi este de datoria noastră ca şi creştini să le cunoaştem; de ce, pentru ca de fapt cunoscându-le să putem să preţuim mai bine ce avem noi. Ora de religie le facilitează copiilor această deschidere şi spre valorile sacre ale credinţei creştine ortodoxe dar şi faţă de ceea ce învaţă cei care nu sunt creştin ortodocşi … iată acest ecumenism, în sensul de cunoaştere a religiei altora, care duce după aceea la respect şi toleranţă se poate implementa chiar din orele de religie.“
  (vezi de la minutul 10.45…)
  Pe temeiul Sfintelor Canoane şi al învăţăturii de credinţă ortodoxă, nu este îngăduit niciunui cleric ortodox să concelebreze Sfintele Taine şi Ierurgii cu slujitori ai altor culte. Conform canoanelor Bisericii, împreună-rugăciunea cu ereticii este un mare păcat. Canonul 65 al Sfinţilor Apostoli: „Dacă vreun cleric sau mirean va intra în adunarea iudeilor sau a ereticilor spre a se ruga, să se caterisească şi să se afurisească.”
  Nu numai împărtăşirea din „Potirul comun” este oprită de canoanele Bisericii, ci şi simpla rugăciune cu cei de alte religii sau confesiuni, în casă, în biserică, etc.

  Apreciază

  • Atelier said, on iulie 26, 2018 at 10:21 am

   Si astazi tot asa este. Persista in aceeasi grava erezie, Pr. Visarion. In acelasi ecumenism pierzator si grav.
   Sa il lumineze Domnul si sa il readuca inapoi la Dreapta Credinta, UNA si Singura Biserica – Ortodoxia.
   Restul, ceea ce cuvanteaza domnia sa este complet pe langa Dreapta si Sfanta Credinta.
   Doamne, iarta-ne pe toti.

   Apreciază

 21. […] PS VISARION, Episcopul de Tulcea, aducand elogii ADUNATURII de la Sant’Egidio, unde a participat l… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: