SACCSIV – blog ortodox

CARMEN PADURARU despre cum procedam cand refuzam BULETINELE CU CIP. Pasul 1 – SE DEPUNE O PLANGERE PREALABILA. Pasul 2 – ACTIUNE IN INSTANTA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Posted in BULETIN CU CIP, CARMEN PADURARU by saccsiv on martie 30, 2014

Am primit pe e-mail de la doamna Carmen Elena Parduraru (Chirila):

Va trimit in atach documente pe care va rog sa le publicati sau sa le transmiteti mai departe celor interesati.

In mesajul urmator veti primi si Anexele care vor trebui atasate dupa declansarea actiunilor in contencios administrativ, daca se va opta pentru declansarea unu proces!

   AVERTIZARE

Marti, 1 aprilie 2014, intra in vigoare Legea care prevede cartea de identitate electronica biometrica si asa numita carte de identitate simpla care va contine suportul de memorie – cip – de identificare pentru cardul de sanatate. Este evidenta, asadar ca nu avem nici o alternativa pentru a obtine o carte de identitate – fara cip!

Singurul lucru pozitiv in cazul acestei Legi este ca nu ne mai obliga pe toti- chiar si pe cei cu documentele in termenul de valabilitate – sa le schimbam!!

Revoltator este ca apelurile, memoriile adresate Ministerului de resort, prim ministrului Romaniei, fiecarui parlamentar in parte, precum si prezenta societatii civile – 46 de ONG-uri – prin Asociatia pentru Libertatea Romanilor al carei invitat in comisiile de specialitate ale Parlamentului am fost si eu, au ramas fara nici un ecou, ca si cum noi nici nu existam!

Ce se poate face acum:

La nivelul Serviciilor comunitare de evidenta persoanei se recomanda sa stam linistiti intrucat nu au primit aparatura si instructiunile pentru noile carti de identitate. Astfel de asigurari am primit si la introducerea noilor premise de conducere care au plasat cod de bare pe numele nostrum – si s-a dovedit cu totul altceva ulterior!

Mare atentie, Hotararea de Guvern publicata pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne in data de 26 martie 2014, prevede ca acestea se vor emite la nivel centralizat.

Aceasta presupune ca datele si preluarea imaginilor se vor face cu aceeasi aparatura care exista si in prezent, la sediul Serviciilor locale dar, cartea de identitate va veni de la Bucuresti, ca si in cazul permiselor si pasapoartelor biometrice.

Avem toate motivele sa fim vigilenti si sa nu credem ceea ce ni se prezinta oficial. Sfatul meu este ca cei care sunt obligati sa isi preschimbe buletinul si nu doresc noul tip de carte de identitate – nici asa zisa carte simpla…cu suport de memorie pentru cardul de sanantate – sa fie atenti la formatul documentului care li se va inmana dupa depunerea cererii de preschimbare/eliberare pentru minorii de 14 ani.

In cazul in care va fi de alt tip decat in prezent sa il refuze, adica sa nu semneze de primire si sa depuna cererea denumita plangere prelabila pe care o va adapta fiecare la situatia personala.

Dupa un termen de 30 de zile in care nu se va primi nici un raspuns sau va fi un raspuns negativ, persoana interesata va actiona in instanta de contencios administrativ.

Un model de cerere de chemare in judecata, la acel moment va circula pe internet, conceput de avocati, cu indicatiile necesare, costul este taxa judiciara de timbru de 50 de lei si fiecare se poate reprezenta singur daca nu isi permite un avocat.

In acest timp se impune pastrarea cartii de identitate pe care o detine fiecare iar legitimarea se va face si cu certificatul de nastere, pasaport etc.

Pentru persoanele care nu doresc sa apeleze la instanta, exista portita cartii provizorii de identitate dar pentru aceasta trebuie sa nu fie prezentat Serviciului de stare civila unul dintre documentele obligatorii solicitate pentru eliberarea cartii de identitate. Aici de asemenea, de la caz la caz va trebui fiecare sa isi verifice posibilitatile!

In dezbaterile publice, Ministerul Afacerilor Interne a precizat ca este la curent cu opozitia unui fragment important de populatie si ca stie ca aceasta nici nu va solicita noile documente!!! Ei au motivat astfel ca noua, opozantilor nu ni se incalca libertatea de constiinta!!?

Veti citi insa in cuprinsul Temeiurilor de neconstitutionalitate din plangerea prealabila atasata – gravele incalcari ale legii fundamentale a Romaniei!

   PROCEDURA PREALABILA

Cerere

Plângere prealabilă

 

CĂTRE

Direcţia judeţeană comunitară de evidenţa persoanelor ………………….

Subsemnat………………………………..……………solicit să eliberaţi carte de identitate simplă conform Legii în vigoare până la data de 31.03.2014 întrucât, în raport de propria conştiinţă, nu sunt de acord ca documentele personale de identitate să conţină un mediu de stocare electronic, iar Legea nr.235/2013 care modifică OUG nr.82/2012 – este vădit neconstituţională în acest sens

Motive şi Temeiuri de neconstituţionalitate:

Posed carte de identitate nr…………………………………………………………………………………………………………….

Începând de la data de 1.04.2014 intră în vigoare Legea nr.235/2013 care modifică OUG nr.82/2012 şi prevede ca forme ale actului de identitate cartea de identitate şi cartea electronică de identitate în două variante, şi anume cu două elemente biometrice (imagine facială şi impresiuni papilare a două degete), respectiv cu un singur element (imaginea facială).

Deşi art.16 (3) a OUG nr.82/2012 legiferează un „drept de opţiune” între o carte de identitate (simplă) şi una electronică, faptic această opţiune rămâne doar la nivel normativ-declarativ, fără nici o garanţie reală la care este obligat statul, prin instituţiile sale în condiţiile prevederilor constituţionale exprese conţinute în art.29:

„(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă.Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale

(2)Libertatea conştiinţei este garantată”,

precum şi în dispoziţiile art. 26:

„(1)Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată”.

Spunem acest lucru întrucât cartea „simplă” de identitate va conţine obligatoriu un mediu de stocare electronic (cip) pentru cardul de sănătate, element cu care noi nu suntem de acord potrivit convingerilor noastre intime.

Chiar dacă acest cip va reprezenta cardul de sănătate, va fi afectată integral identitatea minorei noastre, întrucât art.17 alin.2 prevede că „În mediul de stocare… care asigură funcţionalitatea cărţii de identitate ca şi card naţional de asigurări sociale de sănătate, se înscriu datele aferente cardului naţional de sănătate, stabilite la art. 331 alin. 1 din Legea nr.95/2006 cu modificările ulterioare…” iar conform art.331 alin.1:

„Informaţiile minime care pot fi accesate de pe cardul naţional de sănătate sunt: a) numele, prenumele, precum şi CNP personal ale asiguratului” etc .

Faţă de dispoziţiile constituţionale care apără şi garantează libertatea de gândire şi de conştiinţă, în acord cu declaraţia drepturilor omului dar şi cu art. 18 din Pactul Internaţional cu privire la Drepturi Civile si Politice[1], alin.1 “Oricine are dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie. Acest drept include dreptul de a avea sau a adopta o religie sau o convingere la alegerea sa (belief of his choice).

alin.1 “Oricine are dreptul la libertatea de gandire, constiinta si religie. Acest drept include dreptul de a avea sau a adopta o religie sau o convingere la alegerea sa (belief of his choice).

alin. 2. Nimeni nu poate fi supus unei constrângeri care să prejudicieze libertatea sa de a avea sau a adopta o religie sau convingere la alegerea sa;

alin. 3 Libertatea de a manifesta religia sau opiniile poate fi supusa doar limitarilor prescrise de lege si care sunt necesare pentru a proteja siguranta, ordinea, sanatatea sau morala publica si libertatile si drepturile altora[2].”

Legiferarea specială a protecţiei libertăţii de conştiinţă este deplin justificată de importanţa deosebită a acesteia pentru existenţa persoanei, fapt atestat de neurofiziologie şi ştiinţa psihiatriei[3]. Conştiinţa individuală reprezintă reflectarea subiectivă a existenţei fiecărui om, având note de unicitate şi irepetabilitate.Henry Ey ca şi K.Jaspers susţin existenţa unui câmp al conştiinţei (alcătuit din ansamblul fenomenelor psihice: percepţie, imaginaţie, sentimente, pulsiuni, activitate motorie, limbaj) care constituie “organizarea personalităţii”. În felul acesta, personalitatea se alcătuieşte din derularea multiplelor cadre ale prezentului iar disoluţiile câmpului de conştiinţă explică sau sunt cauza întregii patologii psihiatrice (a se vedea Studiul Seminar 5 –Psihologie medicală2).Altfel spus, disfuncţiile de la nivelul conştiinţei dau naştere tuturor afecţiunilor de tip psihiatric şi afectiv- ceea ce reprezintă un pericol major pentru sănătatea persoanei.

În acord cu acest principiu al protecţiei speciale a libertăţii de conştiinţă, deja la nivel european, Marea Britanie a renunţat la documentele de identitate electronice,Franta a pronunţat Decizia de neconstituţionalitate nr.652/2012 din 22 martie 2012 privind actele electronice de identitate,fiindcontestată de 200 membri ai parlamentului, în Finlanda, introducerea cardurilor electronice de identitate este considerată un eşec din moment ce numai 300.000 de cetăţeni din 5 milioane vizaţi au optat pentru un astfel de card, în Suedia, situatia este similară, căci numai 100.000 de cetaţeni (1%) utilizau un astfel de card în iunie 2012, Bulgaria, Cipru, Cehia, Danemarca, Irlanda, Lituania,  nu au carduri electronice de identitate pentru populaţie şi nici nu exista planuri privind introducerea lor conform unui studiu al ENISA.

Încă din anul 2004, raportorul Parlamentului European Ole Sorensen a atras atenţia că biometria şi documentele electronice reprezintă un pas către stocarea centralizată şi sistematică a datelor cu caracter personal ceea ce ar echivala cu “utilizarea unui baros pentru a sparge o nucă”. El a evidenţiat faptul că o astfel de bază de date ar afecta protecţia drepturilor cetăţeneşti, în special dreptul la viaţa privată[4] .

În România, societatea civilă este cvasiunanim împotriva actelor de identitate electronice. Un număr de 46 de organizaţii nonguvernamentale, au sesizat Guvernul României în legătură cu această problemă.[5]

Buletinul care conţine un “mediu de stocare” pentru viitorul card de sănătate, încalcă libertatea noastră de conştiinţă, deoarece:

a) conţine date pe care posesorul nu le cunoaşte şi nu le poate vedea;

b) creează premisele unui control din partea statului, care poate deveni uşor un abuz împotriva libertăţii omului.

c) încalcă prevederile constituţionale ale art. 5, alin. 2: cetăţenia nu poate fi retrasă celui ce a dobândit-o prin naştere”.

d) în lipsa acestuia se vor restrânge drepturile civile ale cetăţenilor.

Potenţialul de neconstituţionalitate este evident atâta timp cât forma actului de identitate, aşa cum este legiferată prin Legea nr. 235/2013, ne încalcă dreptul de a ne exercita statutul de cetăţeni ai statului român şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acesta, împrejurare ce vine în contradicţie şi cu dispoziţiile art. 5 alin.2 din legea fundamentală, deoarece, conform Legii 21/1991, art. 22, cartea de identitate face dovada cetăţeniei, şi în relaţiile dintre cetăţeni şi orice alte persoane fizice şi juridice se folosesc, pentru legitimare şi identificare, cărţi de identitate legal valabile. Situaţia creată, astfel cum am motivat mai sus, îl pune pe cetăţean în imposibilitatea de a-şi exercita drepturile prevăzute în următoarele articole din Constituţia României: art. 5, alin. 2, care spune: cetăţenia nu poate fi retrasă celui ce a dobândit-o prin naştere; art. 26, referitor la dreptul la liberă circulaţie; art. 36, alin. 1, referitor la dreptul la vot; art. 37, referitor la dreptul de a alege şi a fi ales; art. 40, alin. 1. referitor la dreptul de asociere; art. 41, referitor la dreptul la muncă; art. 44, alin. 1, referitor la dreptul la proprietate; art. 46, referitor la dreptul la moştenire; la art. 48, alin. 1-2, referitor la dreptul de a întemeia o familie; art. 50, referitor la protecţia persoanelor cu handicap; art. 51, alin. 1, dreptul de petiţionare.

Întrucât, spre deosebire de celelalte acte, precum paşaportul sau carnetul de conducere, purtarea buletinului de identitate şi legitimarea în faţa organelor statului cu acest document reprezintă atât un drept, cât şi o obligaţie, neposedarea sa şi imposibilitatea de a se legitima pot deveni faptă contravenţională. Neposedarea actului de identitate îl privează pe posesor de posibilitatea apărării în instanţă prin exercitarea art. 21, alin 1 şi vine în contradicţie flagrantă cu art. 21, alin. 2, care spune nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept [de a accede la justiţie].

În plus, este evident că în lipsa cărţii de identitate valabile, imi restrange toate drepturile cetatenesti, astfel ca o contest.Expunerea de motive care priveşte securitatea suplimentară, condiţiile impuse de normele europene etc., sunt simple susţineri pe care le-am demontat deja prin prezenta cerere şi prin documentaţia pe care o voi depune.

Dispoziţiile art. 53, alin. 1 din Constituţia României prevăd strict limitativ situaţiile în care se poate restrânge exerciţiul unor drepturi şi libertăţi… „numai dacă se impune pentru apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii, ori a moralei publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale, prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav”. Nici una dintre aceste situaţii nu poate fi invocată pentru a justifica legea pe care o contestăm sau pentru a beneficia de restricţiile libertăţii de conştiinţă, expuse mai sus în Pactul internaţional al Drepturilor Civile şi Politice. Or, aşa cum am arătat deja, atâta timp cât ţări europene cu tradiţie democratică (Marea Britanie, Franţa etc)  au renunţat la sistem, considerând că nu le afectează securitatea naţională, este evident că impunerea în România numai a cărţilor de identitate care să conţină un cip, fără alternativă este o măsură care urmăreşte îngrădirea libertăţii.

Nici alin.2 al art.53 nu are aplicabilitate pentru că „restrângerea drepturilor şi libertăţilor trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o… şi să nu aducă atingere existenţei dreptului însuşi”.

Mai mult decât atât, în conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 11, preluată de art. 6, alin 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului “orice persoană acuzată de vreo infracţiune este prezumată nevinovată până când vinovăţia sa va fi stabilită legal”. Acest principiu se traduce în Constituţia României în art. 23, numit Libertatea individuală, alin. (11), în care se spune: “Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, persoana este considerată nevinovată”. Metodologia de colectare, stocare şi utilizare a informaţiilor biometrice consideră posesorul un prezumtiv infractor, fiind o încălcare a art. 23 (11), deoarece impunerea unui document care permite urmărirea, controlul, stocarea în mediu electronic a oricărei informaţii despre persoana posesoare nu poate fi admisă decât în cazul în care acea persoană este suspectată sau este chiar autoare de fapte penale şi, în nici un caz nu poate fi acceptat de cetăţeni liberi care se bucură de prezumţia de nevinovăţie.

În concluzie:solicit sa eliberati carte de identitate în format existent până la momentul 31.03.2014.

Prezenta reprezintă şi plângere prealabilă în condiţiile Legii contenciosului administrativ astfel că în situaţi în care nu veţi răspunde pozitiv solicitării noastre voi sesiza instanţa competentă şi voi solicita şi daune interese precum şi cheltuieli de judecată.

 

Data,                                                             Semnătura,

 

1Adoptat şi deschis spre semnare de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la data de 16 decembrie 1966, intrat în vigoare la data de 23 martie 1976, cf. art. 49, pentru toate dispoziţiile cu excepţia celor de la art. 41, care au intrat în vigoare la data de 28 martie 1966, pe care România la ratificat prin Decretul nr. 212 din data de 31 octombrie 1974, publicat în „Buletinul Oficial al României“, Partea I, nr. 146 din data de 20 noiembrie 1974.

[2] http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm).

[3]http://biblioteca.regielive.ro/seminarii/psihologie/tulburari-de-constiinta-29791.html Conştiinţa este un atribut definitoriu al umanităţii, cea mai evoluată formă de reflectare psihică a lumii obiective, caracterizată prin raţionalitate şi aprehensiunea propriei identităţi a individului. Prin urmare,  conştiinţa desemnează activitatea psihică raţională, însoţită permanent de apercepţia Eului, ca agent unic, indivizibil şi inconfundabil al tuturor actelor sale psihice (Gorgos,.1987). Conştiinţa individuală reprezintă reflectarea subiectivă a existenţei fiecărui om, având note de unicitate şi irepetabilitate. K Jaspers consideră conştienţa ca fiind „viaţa psihică la un moment dat”, fiecărui moment corespunzându-I o experienţă trăită în corelaţie cu o anumită ordine sau claritate a conştiinţei. Modelarea experienţelor trăite „aici şi acum” (Henry Ey) se face în raport cu întreaga experienţă existenţială anterioară a subiectului. Conştiinţa este un domeniu fundamental de definiţie al psihismului, conferindu-i acestuia specificitate umană şi deosebindu-l decisiv şi calitativ de orice altă manifestare cerebrală.

[4] A se vedea Anexa 1O analiză comparativă a României cu alte state în care deja s-a experimentat proiectul actelor electronice.

[5] Memoriu la proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.82/2012, către Guvern

62 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. giovani said, on martie 30, 2014 at 9:17 pm

  Pentru lucrul asta ar trtebui sa se sesizeze BOR daca nu o face inseamna ca este draconica organizatioa BOR
  Ce vrea sa faca astia de la BOR sa fuga de responsabilitati si sa se ocupe doar cu lucrurile simple si de incasat bani in conturile lor, uite ca lumea sa trezit adica adevarata biserica care de fapt nu este BOR si sint oameni simplii alesi de Dumnezeu .
  Pai ce credea ei ca merge cu prosteala asa pina la nesfarsit.
  Trebui sa ia si ei o lectie ca daca nu lupta pentru turma lumea incepe sa-i urasca . Daca nu iesi sa te jertfesti pentru oile lui Dumnezeu inseamna ca nu esti pastorul lui ci al diavolului.
  Deci incep sa cred ca BOR este ceva satanic la nivel de conducere

  Apreciază

  • Iani said, on martie 31, 2014 at 1:41 am

   Deci arunci cu cuvinte fara sa gandesti. Parintele Iustin nu si-a permis sa spuna ca „BOR este ceva satanic la nivel de conducere”.
   Ierarhi nevredinici au fost mereu. Sa nu confundam BOR, care este biserica neamului romanesc, cu ierarhii masoni, nevrednici, etc. Dumnezeu ii stie, Dumnezeu o sa ii judece, daca avem ceva de spus sa spunem punctual, despre X sau Y, dar nu generalizand in felul asta.

   Apreciază

   • giovani said, on martie 31, 2014 at 9:08 pm

    Auzi tu pai si ceilalti drepti de ce se complac in hazna si nu ridica glasul? ,vorbesti ca un diletant sau in cunostinta de cauza ?
    Mai IANI nu este corect sa sesizeze ceilalti drepti si sa arate cu degetul pe x si y ? oare de ce nu se intampla asta?. pentru asta ai voi baga la un loc sau in aceiasi cloaca pe buna dreptate.

    Apreciază

   • giovani said, on martie 31, 2014 at 9:12 pm

    Daca tu nu ala nu atunci cine frate? Cine trebui sa spuna odata adevarul? portarul de la patriarhie?
    Am impresia ca vrei sa te dai rotund si tu si sa te joci cu cuvintele

    Apreciază

   • giovani said, on martie 31, 2014 at 9:16 pm

    Daca BOR ierea o biserica adevarata lupta dar pentru ca nu este, doarme si lasa lucrarea lui satan sa se desfasoare in bune conditii

    Apreciază

   • saccsiv said, on martie 31, 2014 at 9:19 pm

    giovani

    BOR este compusa si din marii duhovnici si de noi cei ce comentam pe aici. Deci exprimarea ta este cu totul nefericita.

    Apreciază

   • giovani said, on martie 31, 2014 at 9:40 pm

    Saccsiv
    Atat timp cat Dumnezeu ami spune ce sa scriu aici pe blog nu am de ce sa ma tem. Ca tu si ceilalti ma inteleg altfel nu este vina mea.
    Puteti fii si 200 care sa-mi spuna ca scriu aberatii ca tot nu ma puteti devia de la ce vrea Dumnezeu sa vorbesc.
    Daca as fi vorbit de la mine poate as fi spus prostii dar ce prostie am spus cand am spus un adevar de la Dumnezeu ?
    Nu si-a permis nici cutare si nici cutare sa vorbeasca asa ca mine , pai stau si ma intreb ce oare am vorbit urat?
    Adevarul nu este prea placut asta asa e.

    Apreciază

   • saccsiv said, on aprilie 1, 2014 at 12:05 am

    giovani

    Asadar, zici tu ca Dumnezeu iti spune ce sa scrii aici pe blog.

    Esti sigur?

    Apreciază

 2. Ortodox said, on martie 30, 2014 at 9:21 pm

  As vrea sa atrag atentia asupra unui aspect major.

  Cuviosul Paisie Aghioritul a spus ca, citez:
  „Se vor însela cei care le vor tâlcui pe acestea cu mintea lor. In timp ce semnele sunt foarte clare. „Fiara” de la Bruxelles a sorbit în computer cu 666 aproape toate statele. Cartela, buletinul electronic, „înainte mergătoare ale pecetluirii”, ce arată? Din păcate la radio ascultăm numai timpul probabil.”

  Eu ma gandesc ca ar trebui sa ne uitam si la proiectul S.T.O.R.K. https://www.eid-stork.eu/ si sa ne gandim daca vrem o identitate electronica care ni se va crea daca vom lua chiar si acte fara cip.
  OUG 82/2012 prevede ca, citez:
  „Având în vedere că, potrivit Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, actul de identitate naţional are funcţia de document de călătorie pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, astfel încât se impune producerea unor acte de identitate sigure, în măsură să conducă la evitarea utilizării de documente de identitate false sau falsificate, fapt care s-a intensificat în ultimii ani, ţinându-se seama de necesitatea sporirii gradului de siguranţă al actului de identitate, relevată, inclusiv prin mass-media, şi în situaţii care priveau derularea unor tranzacţii imobiliare ilicite ori din domeniul traficului de persoane sau al migraţiei ilegale, în baza necesităţii alinierii la iniţiativele europene în materia evidenţei persoanelor şi a e-serviciilor, respectiv preocupările de interconectare a sistemelor referitoare la identitatea electronică, pentru crearea premiselor necesare introducerii şi compatibilizării soluţiilor de e-adminstraţie, în concordanţă cu obiectivele care se subscriu proiectului european la scară largă, STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed), care îşi propune să implementeze recunoaşterea la scară europeană a identităţii electronice, ceea ce va permite întreprinderilor, cetăţenilor şi funcţionarilor din administraţiile publice să îşi utilizeze, în oricare dintre statele membre, identitatea electronică atribuită la nivel naţional….”

  Deci de fapt nu ar trebui pusa doar problema existentei cipului si a codurilor de bare pe acte ci si identitatea electronica asociata acestora.

  Eu nu voi accepta noul buletin si niciun alt act electronic cu sau fara cip si care sa aiba legatura cu crearea unei identitati electronice a mea.

  Sper ca ai altii sa caute si sa afle Adevarul si sa nu se lase inselati de aceasta minciuna care se face la intuneric si toti sa fim luminati si paziti de Harul Bunului Dumnezeu.

  Apreciază

 3. Iacoboaie Radu said, on martie 30, 2014 at 9:21 pm

  Da. Mulțumim mult doamnei Carmen Păduraru. Vom proceda în acest fel. Dar, va trebui să ne organizăm și pentru un miting de amploare în România sau mai multe, pentru a se renunța la actele biometrice.
  Doamne ajută!

  Apreciază

 4. mihai said, on martie 30, 2014 at 9:24 pm

  apropo de actionarea in instanta: cati din persoanele respective asi permit acest ”lux” ?! intrucat majoritatea cetatenilor acestei tarii abi asi duc traiul de azi pe maine. In alta ordine de idei majoritate vor accepta aceste documente fara doar si poate, nevazand in acestea nici un pericol, la multi cind leam explicat despre acestea fie nu mau bagat in seama, fie miau zis ca nu sunt sanatos la cap, ba mai mult decat atit miau zis ca acestea sunt benefice pt. ei

  Apreciază

  • Marius Barbu said, on martie 30, 2014 at 10:40 pm

   esti sanatos la cap pentru Dumnezeu si asta conteaza nu lumea ,lumea aia s’a departat de Dumnezeu
   Ieremia cap 17
   5. Aşa zice Domnul: „Blestemat fie omul care se încrede în om şi îşi face sprijin din trup omenesc şi a cărui inimă se depărtează de Domnul.

   Apreciază

 5. dante said, on martie 30, 2014 at 9:29 pm

  Vasile, dar saptamina asta am vazut la TVR cu ochii mei ca vor exista 3 variante de buletin: clasic, cu CIP simplu si cu CIP biometric.
  Poate era doar o diversiune a lor, cu o stire mai veche, sau poate chiar au revenit asupra hotaririi. Sa dea Dumnezeu sa fie adevarat, cu toate ca nici asa viata lunga nu va fi , dar daca stirea nu e adevarata, ceva trebuie facut.

  Doamne ajuta!!

  Apreciază

 6. pcmouse said, on martie 30, 2014 at 9:46 pm

  Reblogged this on pcmouseblog.

  Apreciază

 7. Iacoboaie Radu said, on martie 30, 2014 at 10:40 pm

  Frați ortodocși, poate ar trebui să insistăm cu mesaje și memorii adresate Patriarhiei Române, pentru a se pronunța vis-a-vis de introducerea buletinelor electronice. Să se pronunțe o dată, într-un fel sau altul.
  Părintele Iustin Pârvu ne avertiza că nu mai este timp de pierdut, de făcut conferințe. Este timpul să mărturisim cu toții, să luăm atitudine, cu alte cuvinte să trăim ortodoxia.
  Să facem numai voia lui Dumnezeu, ne întărim în credință, să ne rugăm mai mult, să postim, să facem milostenie și fapte bune. Și având scutul Sfintei Cruci, Dumnezeu nu ne va lăsa la greu, acum când sioniștii vor să transforme întreaga lume într-o închisoare, în care fiecare individ (nu persoană, pentru că ei nu respectă drepturile omului și ființa umană) să fie supravegheat îndeaproape și controlat, chiar manipulat.
  Doamne ajută!

  Apreciază

  • Mirela said, on aprilie 6, 2014 at 10:49 pm

   Din punctul meu de vedere, o pronunţare a Patriarhiei în privinţa documentelor biometrice ar avea sens pozitiv doar dacă aceasta ar însemna condamnarea acceptării lor. Ce bine ar fi în a se susţine (aşa cum a mai făcut-o purtătorul de cuvânt al Patriarhiei) că aceste documente nu au nimic nociv? O atare atitudine nu ar adormi şi mai tare conştiinţele celor iubitori de trup şi de lume sau a celor naivi şi neinformaţi? Creştinii care se preocupă de suflet şi de realităţile acestei lumi au fost avertizaţi de marii duhovnici asupra pericolelor documentelor biometrice şi asupra legături lor cu pecetea antihristică, deci ştiu că nu trebuie să le accepte sub nici o formă. Atunci, cui ar folosi ca Patriarhia să spună că putem să luăm aceste acte? Nu antihristului şi slugilor lui, precum şi duşmanilor ortodoxiei?

   Apreciază

   • Iacoboaie Radu said, on aprilie 7, 2014 at 1:23 am

    MIRELA

    SUBMINAREA DIN INTERIOR A BISERICILOR
    ORTODOXE PRIN IERARHII ȘI PREOȚII CĂZUȚI ÎN EREZII
    Radu Iacoboaie, 6 aprilie 2014 (duminica Sfintei Maria Egipteanca)

      Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul!
      În acest articol îmi propun să merg cu adevărul până la capăt fără părtinire și să mărturisesc Adevărul Care ne face liberi, spunând lucruri pe care poate niciun preot sau monah nu ar îndrăzni să-l spună pe față. De ce se tem mulți să mărturisească adevărul? Pentru că, mărturisirea adevărului potrivit voii lui Dumnezeu, înseamnă și asumarea crucii, adică a unor atacuri din partea vrăjmașului.
      Părintele Galeriu, un alt mărturisitor al credinței ortodoxe ca și Părinții Iustin Pârvu, Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Dumitru Stăniloae, Arsenie Boca și mulți alții, ne spunea atât de frumos: ,,Cunoștința semețește, în schimb dragostea zidește…” Și mai spunea că, noi ne înălțăm pe cruce prin suferință și jertfă. Chiar lucrarea sa de doctorat s-a numit ,,Jertfă și răscumpărare.”
      Câți dintre cei de astăzi ar accepta să se jertfească pentru Hristos, Care este Adevărul, și câți dintre noi și-ar da viața asemenea martirilor Constantin Brâncoveanu, cu cei patru fii ai săi (Constantin, Ștefan, Radu, Matei) și sfetnicul Ianache?
      Asumarea jertfei sau a sacrificiului nostru pentru Hristos este o lucrare mântuitoare și o conlucrare divino-umană. Prin suferință și jertfă, suntem și noi crucificați și tindem astfel spre asemănarea cu Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ne numim creștini, pentru că urmăm modelul vieții lui Hristos (latinizat se spune Christos).
      În viața noastră duhovnicească, suferința sau jertfa pentru Hristos, pe care le purtăm în inimile și cugetele noastre, reprezintă o probă a crucificării noastre, care ne înalță sufletul spre împărăția cerurilor. Doar prin jertfă și multă osteneală putem dobândi despătimirea (albirea hainelor păcatelor noastre) și mântuirea.
      Creștinii din zilele noastre, de cele mai multe ori nu înțeleg lucrurile acestea ori nu vor să le accepte, nu văd faptul că jertfa și mărturisirea merg împreună nedespărțite. Iar mărturisirea adevărului, a lui Hristos, într-o societate secularizată și bolnavă, plină de ispite, patimi și rătăciri (erezii), este chiar în sine un act de jertfă, dar o jertfă bine plăcută lui Dumnezeu.
      Părintele Ilie Cleopa spunea printre multe altele: ,,Dacă înțelepciunea și cunoașterea Scripturii ar fi împreună la om, acestea ar fi ca și doi ochi în trup, văzând toate în chip desăvârșit.” Să reflectăm măcar puțin la aceste câteva cuvinte, rostite de către unul din marii duhovnici ai neamului românesc, cunoscut în țară și peste hotare.
      Ce este oare înțelepciunea? Știm că ,,înțelepciunea acestei lumi este nebunie înaintea lui Dumnezeu”… Înțelepciunea, putem spune că este un dar divin prin care lucrează Duhul Sfânt și este unul din talanții pe care îl primesc doar cei cu frică de Dumnezeu și au mai multă râvnă pentru cunoaștere, dar nu orice fel de cunoaștere, ci cunoașterea lucrurilor nevăzute și contemplarea Creației dumnezeiești.
      În timp ce, cunoașterea Scripturii este cunoașterea lui Dumnezeu, a învățăturilor și poruncilor Sale, cu alte cuvinte, teologia. Teologia nu este ca și credința adevărată, lucrătoare în sine. Și diavolul este un mare teolog, dar nu face voia lui Dumnezeu, ba chiar încearcă destructurarea lucrărilor divine (vezi tot mai evidenta destrămare a statelor, familiei, pervertirea sensului unor noțiuni precum naționalismul etc.).
      Prin înțelepciune, părintele Cleopa se referă în primul rând la frica de Dumnezeu și frica de chinurile iadului (moartea veșnică). Pentru că, începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu și teama de a nu mai păcătui și pofta cea adevărată de învățătură. Învățătura creștină scoate la iveală adevăruri după care sufletul nostru ar vrea să se conducă. Mintea omenească, rațiunea însă, refuză uneori să accepte dogmele Bisericii și Cuvântul lui Dumnezeu care este numai adevăr. Deasupra rațiunii omenești stau rațiunile dumnezeiești.
      Este o realitate de necontestat și dureroasă pentru noi în același timp, că există o acțiune tot mai concertată împotriva Bisericii lui Hristos la nivel global. Unele atacuri sunt fățișe, altele sunt însă săvârșite în ascuns sau ,,discrete”, cum le numesc francmasonii.
      Observăm cu luciditate tragică, cum unii dintre păstorii noștri duhovnicești, mergând până în vârful ierarhiei bisericești, au căzut în unele erezii. Cea mai mare este ecumenismul dar mai sunt și altele. Aceasta a fost concepută anume chiar de masoni și dată protestanților care l-au inițiat, care masoni sunt ei înșiși exponenți ai ereziei francmasonice.
      Masoneria evreilor sioniști este cea care conduce francmasoneria mondială, această colosală organizație transnațională, stratificată în stil piramidal, care are ca scop central DOMINAȚIA (SUBJUGAREA) TUTUROR STATELOR ȘI INDIVIZILOR (pentru elite noi fiind simpli indivizi, simple numere sau mai rău ,,goimi”, adică animale, nu persoane!).
      Această masonerie are așadar un interes major în manipularea și siluirea conștiințelor clericilor ortodocși și în educarea potrivit principiilor ecumeniste a tinerelor generații de preoți. Pentru că masonii au renunțat la ateism, ateismul pentru mase. Cu ajutorul lor important se va ,,construi” lumea de mâine, societatea globalizată, imperiul mondial atotputernic condus de antihrist…
      Observați cum, în timp ce tot mai puțini tineri își descoperă vocația monahală (iar dacă mass media centrală află ceva de genul acesta are o atitudine vădit anticreștină), tot mai mulți preoți tineri, care poate nu au apucat deloc vremurile comunismului ateu (dar ateu în mod oficial, pentru că în esență era profund satanic), îmbrățișează atât ecumenismul, cât și materialismul, comunismul și istoriografia comunistă, acceptă fără probleme de conștiință buletinele cu cip (de urmărire și control!), resping din start tot ceea ce ține de istoria reală a comunismului și a Mișcării Legionare (a cărei foarte scurtă istorie este predată potrivit unei viziuni comuniste), resping sau nu înțeleg martirajul foștilor deținuți politici din închisorile și lagărele comuniste (dintre care au fost chiar preoți de ordinul miilor, iar mulți deținuți și preoți au fost legionari).
      Ne mai mirăm atunci de ce tineri preoți sau uneori chiar și mai vârstnici, nu îi mai pomenesc pe mucenicii și martirii temnițelor comuniste atunci când, la Sfânta Liturghie se iese cu Sfintele Daruri? Sau că ierarhia BOR nu îi canonizează pe Sfinții Închisorilor, precum Valeriu Gafencu, invocând diverse pretexte? Cineva spunea chiar că Patriarhul Daniel a și declarat: ,,cât timp voi trăi eu, nu va fi canonizat niciun legionar!”
      Ne mai mirăm atunci, că unii dintre acești tineri preoți, care de fapt ar trebui să fie misionari și să-și apere ortodoxia și neamul, fac pactul cu diavolul și ajung să se inițieze în tainele fărădelegii intrând în rândul francmasonilor?
      Nu vă mirați. Este rodul educației necreștine pe care au primit-o în familie, în școli și facultăți, în societate (mass media, anturaj). Pentru că familia și școala nu le-au insuflat adevăratele valori (creștine și naționale): virtuțile creștine, dreapta credință care nu acceptă nici cel mai mic compromis de credință, frica de Dumnezeu și Judecata de Apoi, iubirea aproapelui și iubirea de neam, cinstirea Sfinților Părinți, iubirea înaintașilor noștri care au luptat și apărat cu arma în mână credința și demnitatea poporului român, principiile muncii, ordinii și onoarei.
      Mai multe informații puteți afla, citind lucrările unor autori precum Fabian Seiche (despre Biserica ortodoxă luptătoare, preoții torturați și uciși), deținuți supraviețuitori precum Dumitru Bordeianu, răposații Traian Popescu și Ion Gavrilă-Ogoranu. Există și alte cărți, precum ,,Marșul distrugătorului”, care ne vorbesc mai clar despre obiectivul ocultei mondiale de corupere a clericilor, în încercarea mereu actuală de desființare a creștinismului, a Bisericii lui Hristos. Mulți dintre clericii catolici știm că au fost și sunt înregimentați francmasoneriei.
      Este dureros să vezi cum, unii episcopi căzuți în erezia ecumenismului și poate și în cea masonică, dictează înlocuirea unor preoți parohi mai vârstnici (incomozi, nereformați), cu alții mai tineri sub pretexte de genul: primenirea parohiilor, vârsta lor înaintată, boala, demisia…
      Credem că orice depunere din funcția de preot paroh și caterisirea nu trebuie niciodată folosite ca mijloace de intimidare, șantaj sau pedepsire.
      În final, voi adăuga o scurtă rugăciune personală. Poate va fi de folos, nu ca model, ci măcar ca sursă orientativă pentru tineri. Doamne ajută!
      
      Stăpâne Doamne, miluiește-mă pe mine păcătosul și nevrednicul! Miluiește-mă pe mine, robul Tău care mă rog Ție. Dăruiește-mi iertarea păcatelor mele, întărire în credință, izbăvire de vrăjmașii văzuți și nevăzuți. Izbăvește-mă de patimi, de orice patimă. Dăruiește-mi sănătate trupească și sufletească și toate cele de folos mântuirii mele. Doamne, descoperă-mi voia Ta cea sfântă și ajută-mă s-o împlinesc. Ajută-mă să fac numai voia Ta și tot ceea ce este bine plăcut înaintea Ta.
      Preasfântă Născătoare de Dumezeu, izbăvește-mă din toată nevoia și necazul. Păzește-mă sub sfânt Acoperământul tău!
      Sfinte Ioan Botezătorul, Sfinților Pooroci și Apostoli, rugați-vă și pentru mine păcătosul. Sfinte Mucenice Radu Brâncoveanu (puteți rosti numele sfântului pe care îl purtați…) roagă-te pentru mine înaintea lui Dumnezeu, Sfinte Nicolae, Sfinte Spiridon, Sfinte Ioan cel Nou de la Suceava, Sfântă Cuviosă Parascheva de la Iași, Sfântă Filoteia, Sfinte Ștefan cel Mare, Sfinte Iustin Pârvu împreună cu toți sfinții și mucenicii, rugați-vă și pentru mine păcătosul. Amin

    Apreciază

 8. Iacoboaie Radu said, on martie 30, 2014 at 11:03 pm

  Ieri am revăzut filmul Iisus din Nazaret (1977) și pot să vă spun că am descoperit ceva nou. A fost făcut de catolici (mai puțin probabil de protestanți). În loc de Hristos, apare Cristos. Apostolul Petru este scos în evidență, pentru că el a fost folosit pentru justificarea Primatului Papal.
  Am surpriza să descopăr că, din film au dispărut mai multe momente, care aveau o anumită semnificație. Și sunt convins că, ecumeniștii (presați de evreii sioniști) au insistat asupra retușării filmului (cenzurării lui de fapt). Așa cum au interzis în unele țări filmul Neguțătorul din Veneția.

  Exemple: a dispărut momentul când o femeie striga ,,Sângele Lui asupra noastră și a copiilor noștri!”, a dispărut momentul în care Pilat se spăla pe mâini, spunând că el nu-I găsește nicio vină și multe altele.
  Doamne ajută!

  PS. Știți probabil că s-au făcut cenzuri și rectificări și în unele slujbe religioase ortodoxe, cum ar fi slujba Prohodului Domnului, unde nu mai sunt pomeniți cine sunt răstignitorii Mântuitorului etc. De ce toate acestea? Pentru a înlătura disensiunile și a promova unirea ecumenistă…

  Apreciază

  • Aurora said, on martie 31, 2014 at 11:39 am

   N-am stiut ca s-au scos scene din filmul lui Zefirelli. Si nici de „Negutatorul din Venetia” ca e prohibit. E foarte grav, inseamna ca traim aproape sub dictatura jidovilor.

   Apreciază

   • Iacoboaie Radu said, on martie 31, 2014 at 12:26 pm

    AURORA

    DOUĂ CITATE PENTRU ,,CHESTIUNEA EVREIASCĂ” (SIONISTĂ):

    ,,Neîncetate cercetări au stabilit ca adevărat că aşa-zişii sau auto-proclamaţii «evrei» din Răsăritul Europei în nici o echipă din istoria lor nu pot fi consideraţi ca descendenţi lineari direcţi ai legendarelor «zece triburi» după «indicaţiile» Bibliei. […] Cum şi mai ales de ce a fost ţinută ascunsă cu atâta grijă de-a lungul atâtor secole originea Khazarilor şi a regatului lor? […] Acesta a fost unul dintre cele mai bine păzite secrete până recent, când s-a dat o largă publicitate cercetărilor mele în acest domeniu.’’(Benjamin Freedman)
      Înainte de secolul al X-lea, Regatul Khazar a fost deja redus de cuceriri ruseşti la o suprafaţă de aproximativ 800 000 mile pătrate. […] Khazarii nu au fost semiţi. Ei erau o naţiune asiatică mongoloidă. De către antropologii moderni sunt clasificaţi drept rasă fino-turcă. […] Khazarii când au invadat Europa erau o naţiune păgână. Cultul lor religios a fost un amestec de cult falic şi alte culturi idolatrice practicate în Asia de către păgâni. […]
      Forma josnică a exceselor sexuale la care s-au dedat khazarii ca formă a cultului lor religios a produs o degenerare morală pe care regele lor n-a mai putut-o suporta. […] După o sesiune istorică cu reprezentanţi ai celor trei religii monoteistice (din lumea civilizată), s-a decis împotriva Creştinismului şi împotriva Islamului şi a adoptat ceea ce pe acele timpuri se numea Talmudism (explicaţia logică a alegerii făcute rezidă în afinitatea sau înrudirea dintre religia lor politeistă dinainte şi religia talmudică – n.a.), (talmudism) care astăzi este cunoscut şi practicat sub numele de «Iudaism». Acest eveniment este bine documentat în istorie. Regele Bulan şi cei 4000 de nobili feudali ai săi au fost repede convertiţi de rabini importaţi din Babilonia pentru acest eveniment. […] După convertirea regelui Bulan numai un aşa-zis sau auto-proclamat «evreu» mai putea ocupa tronul Regatului Khazar, care a devenit astfel virtual o «teocraţie». Conducătorii religioşi erau şi administratori civili. Conducătorii religioşi au impus populaţiei să înveţe Talmudul, care a devenit normă de viaţă pentru ei. […] Talmudul a furnizat legile religioase şi civile. […]
      De la cucerirea khazarilor de către ruşi şi a dispariţiei Regatului khazar, limba khazarilor este cunoscută sub numele de «Yiddish». Timp de şase secole aşa-zişii sau auto-proclamaţii «evrei» din Europa Răsăriteană s-au referit la ei înşişi în timp ce încă mai locuiau în ţinuturile lor de obârşie, ca naţionalitate «Yiddish». […] Există azi în New York, după cum bine ştiţi, iubite Dr. Goldstein, multe ziare în limba «Yiddish», teatre «Yiddish» şi multe alte organizaţii culturale. […] «Yiddish»-ul este numele modern al limbii vorbite de khazari cu multe adaosuri de cuvinte germane, slavone şi baltice adoptate şi adaptate. […] «Yiddish»-ul nu trebuie confundat cu «ebraica» numai pentru că amândouă folosesc acelaşi alfabet. Nu există nici un cuvânt yiddish în vechea ebraică, după cum nu există nici un cuvânt ebraic în yiddish. […] Aproximativ 90% din aşa-zişii sau auto-proclamaţii «evrei» ai lumii, care trăiesc în 48 de ţări diferite din lumea de azi (circa 200 de milioane) sunt sau emigranţi din Europa de răsărit, sau părinţii lor au emigrat de acolo. Yiddishul este limba comună a tuturor. […] Pentru ei este un limbaj «internaţional». […] Talmudismului, sau Iudaismului, cum este cunoscut azi Talmudismul, i-a fost dat cel mai mare stimulent din istoria sa prin convertirea khazarilor la Talmudism. Fără această convertire este îndoielnic că Talmudismul, sau Iudaismul cum este cunoscut azi, ar fi putut supravieţui.

    – Joana Damaschin, Pasiuni şi crime regale, Ed. Junimea Română, Târgovişte, 1998, pp.57-65

    Reverendul Oesterreicher nu lasă nici o piatră neîntoarsă pentru a-i convinge pe Catolici că «Iudeo-creştini» e o combinaţie de două cuvinte care teologic sunt sinonime. Nimic nu poate fi mai departe de adevăr. […] Cuvântul «anti-semitism» este un altul care ar trebui eliminat din vocabularul englez. Anti-semitismul serveşte azi unui singur scop, să-l păteze pe cineva. Când aşa-zişii sau auto-proclamaţii «evrei» simt că unul se opune oricăruia din obiectivele lor, ei încearcă să-l descalifice, spunând că este «anti-semit» sau «anti-semitic»…pe toată gama de posibilităţi care le stau la dispoziţie. […]
    Când am fost în total dezacord cu ei pe tema Sionului şi a intenţiilor sale în Palestina, am devenit «anti-semitul Nr.1». […] Răsplata notorie pentru succesul lor, este că au reuşit să creeze numeroase şi efective «prostituate masculine» creştine care să facă «front» cu ei. […] Crima – crimelor din întreaga istorie pe plan internaţional, acea ticăloşie de condamnat în care această naţiune a jucat rolul major, a fost comisă în Palestina, aproape în întregime ca un rezultat al interferenţei Statelor Unite în sprijinul exclusiv al organizaţiei mondiale sioniste care-şi are cartierul general în New York. […]
    Duminică de Duminică, an da an, au repetat din amvon, cu voce înaltă şi insistent, în urechile celor 150 de milioane de creştini care frecventează regulat Biserica, că ,,creştinii trebuie să accepte ca obligaţie a lor să sprijine conspiraţia sionistă ca să cucerească Palestina’’. Bine, ,,am semănat vânt şi acum culegem furtună’’. Cele 150 de milioane de creştini din Statele Unite au fost puternic presate de clerul creştin pentru a-şi da întregul suport programului sionist ca să poată să-i «repatrieze» pe aşa-zişii sau auto-proclamaţii «evrei» din Europa răsăriteană, care erau…descendenţii Khazarilor. […] Fără participarea activă a Statelor Unite sionismul nici nu ar fi încercat măcar să cucerească Palestina prin forţa armelor.

    – Benjamin H. Freedman, Două întrebări tulburătoare (A fost evreu Iisus? Sunt semiţi evreii de azi?) pp.80-87

    Apreciază

 9. lastunnegru said, on martie 30, 2014 at 11:12 pm

  off topic

  EXTREM DE IMPORTANT.

  Sa implinit o parte din profetia parintelui ELpidios si o pare din ce zicea Ray Kurzweil.

  Anul trecut Parintele Elpidie a facut mai multe profetii printre care una este pe un videoclip pe internet in limba greaca despre parintele Elpidie, in el se vorbeste la un momentdat despre un prim nivel al pecetei care va fi data populatiei prin vaccinuri si aceste nano-echipamente ele vor joca rolul de spion vor interactiona cu pecetea, se mai zice acolo ca Sfanta Impartasanie va anihila si distruge aceste nano-echipamente si cine se impartaseste nu va fi afectat de aceste nano-echipamente, iar pecetea va fi un nano-cip foarte performant care va interactiona cu sistemul nervos, cu creierul si cu materialul genetic si aceasta pecete va fi pus pe mana sau pe cap. ( speram la o traducere in greaca cuvant cu cuvant a acestei parti a profetiei parintelui Elpidie ).

  Tot anul trecut.

  https://saccsiv.wordpress.com/2013/10/21/evreul-ray-kurzweil-google-ia-in-fiecare-zi-150-de-suplimente-cu-scopul-de-a-i-prelungi-viata-suficient-de-mult-pentru-a-i-permite-sa-apuce-momentul-in-care-revolutia-nanotehnologiei-ii-va-putea-fac/

  Iata ce putem citi in articolul Omul de la Google care vrea sa devina nemuritor:

  Cel care conduce activitatile legate de inginerie ale Google, Ray Kurzweil, vrea sa isi dedice viata scopului de a deveni nemuritor.
  Inventatorul in varsta de 65 de ani care lucreaza la Google este hotarat sa devina nemuritor, scrie Fox News.
  El a spus intr-un interviu acordat recent presei americane ca si-a facut un “pod spre nemurire” pentru a fi sigur ca gaseste tehnologia care sa il ajute sa pacaleasca moartea.
  O viziune revolutionara asupra vietii
  Inventatorul a recunoscut ca ia in fiecare zi aproximativ 150 de suplimente care sa il ajute sa scape de moarte.
  Ele au scopul de a-i prelungi viata suficient de mult pentru a-i permite sa apuce momentul in care revolutia nanotehnologiei ii va putea face pe oameni nemuritori.
  In acel moment din viitor, spune el, vom avea roboti (denumiti nanoboti) care ne vor putea imbunatati sistemul imunitar.
  In plus, el este convins ca sistemul imunitar uman va putea sa fie programat pentru a face fata noilor agenti patogeni care vor aparea.
  Este demn de remarcat faptul ca tot Kurzweil a prezis in trecut faptul ca oamenii vor consuma hrana nesanatoasa cat de mult vor dori.
  Acest lucru se va datora, spunea el, nanobotilor injectati in corp care vor putea sa ne ofere nutrimentele necesare ce ne pot ajuta sa eliminam excesul de grasime din corp.

  ACESTE TEHNOLOGI PE CARE LE VETI VEDEA EXISTA SI SANT REALE.

  Mai jos am tradus din engleza in romana cum am putut cea ce este in videoclip. Unde am gresit sau nu am stiut bine sau nu am stiut de loc sa traduc va rog traduceti voi.

  Apreciază

  • Pitt said, on martie 31, 2014 at 10:57 am

   Baiatu’ asta pe cat de „inteligent” e pe atat e de orbit si prost.

   Nu isi da nimeni oare seama ca a trai „vesnic” in aceasta forma de existentza (viatza) inseamna un INFERN ?!?!?

   … asta bineinteles daca iar o luam pe ulei cu presupunerile urechiate ale fanaticilor stiintifico-fantastici….

   ai viatza!

   Apreciază

 10. lastunnegru said, on martie 30, 2014 at 11:13 pm

  Cum nanoboti vor schimba medicina.

  Multumesc foarte mult.

  Un cuvant inainte sa incepem, toate tehnologile care le veti vedea acum aici sant reale.

  Si cu asta asi vrea sa va spun povestea cu aceasta fata mica numita Dana, ese foarte special apentru mine pentru ca este fica mea, Dana sa nascut cu o problema la picior si avea vevoie de operatii la picior ca aceasta. A avut una cand eram in Boston si imi amintesc ducand-o la o anume operatie si admit ca era entuziasmata la inceput si apoi inainte sa o duca la operatie ma uitat la ea si era speriata, era putin ingrijorata, cine nu ar fi pentru ca astazi operatile sant complicate si sant foarte riscante. Acum sa ne imaginam cativa ani in viitor, in viitorul apropiat sper, Dana va sosi la spital pentru operatia ei si in loc sa fie pregatita pentru anestezie pentru operatie, chirurgul va lua o siringa iar in interiorul siringi sant miloane de mici roboti, de mici masinari (minutul 1:00 ) care vor fi , injectate in fluxul sanguin al Danei, vor localiza autonom locul unde trebuie sa fie inauntru, … vor elimna celulele moarte, apoi vor stimula si vor ghida cresterea celulelor sanatoase in ( zona )golurile de tesut, vor elibera medicamente care vor usura durerea si vor reduce inflamarea si Dana in tot acest timp va sta pe un scaun mancand un sanvis, va citi o carte urmatoarea carte …Twile light…o sa aiba 16 ani atuncia, iiar cand acesti roboti isi vor termina treaba se vor dezintegra simplu si vor disparea din fluxul ei sanguin a doua zi deci acesti nanoboti au fost in trecut in viziunea oamenilor de stiinta de 30 de ani ca Erik Desclesr, Robert Fridus si Ray Kurzweil, astazi va voi arata ca acesti roboti exista azi in Israel ( minutul 1:54 atentie uitativa la siringa ) si va voi arata aceasta siringa care am aduso din laboratorul meu, deci aceasta siringa are in interiorul ei … ( nu inteleg exact are o mie sau un miliard de roboti ) deci acesti roboti din interior de 50 de nano-metri un lungime cum vedeti in aceasta (slide ) la microscop ( minutul 2:10 ) 50 de nano metri inseamna de 2000 de ori mai subtiri decat un fir de par de-al dumneavoastra. Ok si acesti roboti au fost nascuti acun 3 ani in cercetarile pe care le-am facut cu Shan Duglas acum un profefesor la USET (nu am inteles exact ) dar de acum 1 an si jumatate in grupul meu la Universitatea Barlan (sper ca am scris bine ) am dezvolat si testat roboti pentru varietate de sarcini medicale si terapeutice, am inventat moduri in care sa ii facem siguri de utilizat …( in siguranta in nano imnogenezea ) … am invatat sa le … (minutul 2:40 tiume stabilitatea, nu stiu ce e aia ) in fluxul nostru sanguin ca sa facem proceduri medicale pe perioade de timp scurte sau lungi sau pe perioade de zile multe deci ca executam proceduri medicale de precizie in corpul nostru trebuie sa controlam moleculele (minutul 2:54 ), controlul moleculelor este o sarcina foare usoara in stiinta moderna a tehnologie actuale. Ok hai sa ne gandim la clasa de molecule pe care noi le numim medicamente desi in urma progreselor uluitoare din ultimele 4 deceni (40 de ani ) felul in care ne gandim la medicamente si felul in care folosim medicamentele a fost neschimbat si similar in ultimi 200 de ani. Corect. Auzim de companii farmaceutice mari care cheltuie sume enorme de bani pe medicamente mai bine si mai sigure, incercarile de obicei esuaza. Ok dar cautand un medicamant mai sigur impotriva cancerului este un concept care are un defect in el, cautand un medicamant mai sigur impotriva cancerului e ca si cum ai cauta o arma-pistol care ucide numai oameni rai, noi nu cautam asemenea arme cea ce facem noi este sa antrenam un soldat sa foloseasca acea arma-pistol cum trebuie, desigur ca in cazul medicamentelor nu putem sa facel lucru acesta ca pare foarte greu dar sant lucruri pe care le putem face cu medicamentele in particule care se difuzeaza incet putem atasa medicamentului un purtator care duce undeva dar acesta nu este controlul adevarat cand ne gandim la control ne gandim la procese in lumea noastra din jurul nostru si ce se intampla cand vrem sa controlam un proces care este dincolo de capabilitatea noastra ca oameni noi conectam acest proces unui computer si lasam computerul sa controleze acest proces pentru noi. Ok deci asta facem ( minutul 4:15 ) dar evident ca acest lucru nu poate fi facut cu medicamentele pentru ca medicamentele sant mult mai mici decat
  computerele cum le stim noi pe ele, computerele sant de fapt mai mari de 100 de milioane de ori mai mari decat orice molecula din medicamante, nanoboti nostri care erau in aceasta siringa rezolva aceasta problema pentru ca sant de fapt computere la marimea moleculelor si pot interactiona cu moleculele si pot controla moleculele direct asa ca ganditiva la toate acele medicamente care au fost retrase de pe piata pentru toxicitate ridicata, corect. Nu insemana ca nu erau eficiente, erau uimitor de eficiente erau doar arme care trageau in toate directile dar in mainile unui soldat bine antrenat sau a unui nanobot bine antrenat folosind toate medicamantele existente putem ipotetic ucide orice boala. Deci nici nu ar mai trebui medicamante noi, avem deja medicamante uimitoare, noi nu stim sa le controlam asta este problema si nanoboti nostri speram sa rezolve problema asta, eu o sa va arat cum. Deci este o intrebare interesanta cum constrim un robot sau o masina-masinarie la marimea unei molecule, deci raspunsul simplu ar fi sa folosim molecule ca sa construim aceasta masina, deci folosim molecule, dar nu orice molecule, folosim cea mai perfecta si frumoasa molecula cel putin in opinia mea care este ADN ( minutul 5:36 ) si in fapt orice parte a robotului orice parte a nanobotului, parti in miscare axuri, lagare, sasiuri, software ( sistemul de operare al nanobotului ) orice este facut din molecule de ADN si tehnologia care ne permite sa facem aceasta este originala de acum 30 de ani in munca de pionerat a lui Nadrian Seeman culminand acum 7 ani in munca lui Paul Rothemund de la California Institute of Technology care a fost aratata la TED si se numeste ADN Origami, in ADN Origami noi nu folosim bucata de hartie noi folosim un singur sir lung de ADN si modelam-organizam in orice forma vrem noi, de exemplu formele acestea ( minutul 6:09 ) asa dar acestea sant imagini micoscopice ale formelor de marimea moleculelor care au fost modelate-organizate din ADN deci smiles-fetele zambitoare care le vedeti aici in ecranul central de exemplu sant de marimea a 100 de nano-metri si facem miliarde din acestea intrun tub intr-o singura reactie, deci din 2006 cativa cercetatori uni foarte talentati au extins limita tehnica posibila in ADN Origami si acum avem forme real uluitoare si obiecte pe care le putem construi folosind aceasta tehnica si acest cercetatori ne-au dat unelte computerizate de asistenta ( minutul 6:41 ) care permite la toata lumea sa construiasca-proiecteze foarte foarte simplu obiecte din ADN deci aceste unelte CAT ( minutul 6:48 ) ne permite sa ne concentram asupra formei care o dorim uitand de fapt ca aceste structuri sant ansambluri de molecule deci aceasta este o forma pe care computerul o poate transforma in molecule ADN ( minutul 7:00 ) si parte din afara a acestui software CAT cum puteti vedea este semnata-realizata cu fragmente de ADN ( minutil 7:07 ) care poate fi atasata unui mesaj si trimisa unei companii, una din miile de companii care fac ADN la comanda si veti primi acele ADN-uri cateva zile mai tarziu la usa dumneavoastra si cand le obtineti tot ce trebuie sa faceti este sa le amestecati intr-un anumit fel (minutl 7:23 ) si aceste caramizi moleculare se vor autoasambla in milioane de copii ale structuri pe care tu ai programato folosind acel software CAT care este gratuit, apropo, il puteti descarca gratuit. Deci hai sa aruncam o privire la nano-roboti nostri deci asa arata nano-robotul este construit din ADN ( minutul 7:41 ) dupa cum puteti vedea si se asemana cu carapacea scoici in care puteti pune incarcatura, puteti incarca orice vreti incepand de la molecule mici, medicamante, proteine, enzime si chiar nano-particule practic orice functie pe care moleculele le pot executa pot fi incarcate in nano-bot si nano-botul poate fi programat sa activeze si sa dezactiveze aceste functii la anumite locuri la un anumit timp in acest fel controleaza moleculele deci acest nano-bot este anume in starea de inchis ( minutul 8:08 ) este inchis este ( nu stiu sa traduc -securely sequesters)sechestrelor în siguranță orice pui, orice incarcatura puneti in interior este sigura deci nu este accesibila in afara robotului, spre exemplu nu poate angaja ca tinta celule sau tesuturi dar putem programa nano-botul sa se schimbe pe pozitia de activare-on bazata pe ( minutul 8:27 – nu am inteles ce zice si nu stiu sa tradus huse sau huze ? )… moleculara care le gaseste in mediul inconjurator ( in interiorul corpului uman ) deci programarea robotului este practic asamblare unei combinație de blocare folosind discuri care recunosc ( digits ) numere dar desigur in locul digits-urilor -numerelor folosim discuri care recunosc moleculele. Deci acesti roboti pot trece de la dezactivare la activare ( de la off la on ) si cand fac lucrul acesta orice incarcatura din interior este acum acesibila si poate tinti-ataca celule sau tinti-ataca tesuturi sau alti roboti care ii veti vedea mai tarziu. Deci asa, avem roboti care se pot schimba de la dezactivat-inchide la activat-deschide si se pot dezactiva-inchide iar ( minutul 8:56-8:57). Noi putem controla miscarea de tranzitie ( minutul 9:00 ), putem controla ce incarcatura utila devine accesibila la momentul potrivit ( care il vrem noi ) ( minutul 9:04 ) si sa vedem un exemplu cum acesti roboti controleaza un medicament impotriva cancerului. Deci ce puteti face este sa luati nano-boti, puteti pune cel mai urat medicament impotriva cancerului pe care il puteti gasi, ( si il puneti ) in interiorul robotuluic chiar si un medicamant impotriva cancerului care a fost retras din cauza toxicitati excesive. Ok. Cand roboti sant inchisi si ii puneti intr-un amestec de celule sanatoase si celule tumorale ( cu tumori ) nimic nu se intampla nici o celula nu este afectata ( minutul 9:15 )pentru ca robotul tine in siguranta acele medicamante in interior cand deschidem-on robotul ( minutul 9:36 )toate celulele mor pentru ca incarcatura din interior medicamentului ataca orice la locul respectiv deci toate celulele in cele din urma mor, in cazul acesta este o molecula flourescenta pentru ca sa vedeam mai bine. Dar cand programam nano-boti sa caute celule tumorale, indeosebi, doar celulele tumorale mor ( minutul 9:58 )pentru ca robotul nu il intereseaza celulele sanatose deci nu e face rau de loc si avem nano-roboti in laboratorul nostru care pot tinti-ataca 10 tipuri de cancer si alte celule-tinti si echipa mea tinde sa se extinda in acesta sfera in fiecare luna. Deci acestia sant nano-roboti si vorbind despre alt subiect, organismele in natura ca bacterile si animalele au invatat foarte timpuriu in evolutie ca lucrand intr-un grup coordonat confera avantaj si capabilitati dincolo de ale individului si cum santem interesati de proceduri medicale foarte complicate si … (settings=setari ? )… terapeutice foarte complexe noi ne intrebam ce putem face daca am putea proiecta un comportamant de roi-roiuri artificiale in nano-boti nostri de asemenea ( minutul 10:44 )
  deci avem grupuri mari de roiuri extraordinare de nano-boti, putem noi sa ii invatam sa se comporte ca animalele ca insectele si cum faci lucrul acesta si intrebarea este interesanta. Deci va putei gandi ca o cale ca sa faceti asta ar fi sa va uitati la roiul natural ca acest … ( zice un fel de peste care nu l-am inteles ) peste si sa simulam dinamica intregului roi-banc si dupa acea sa sa incercam sa scriem codurile pentru molecule desigur care imita acelasi comportament aceasta este practic imposibil nu este practic( minutul 10:10 ). Cea ce facem este sa luam un singur peste sau un singur nano-bot in cazul nostru si proiectam un set de reguli de baza de interactionare si apoi il luati pe acesta, acest nano-bot si faceti un miliard de copii din el si lasati ca comportamentele sa iasa la iveala din acel grup. Lasati-ma sa va arat niste exemple despre lucrurile pe care le putem face deja ( minutul 11:35 ) De exemplu precum furnicile se saluta cu mainile ( se tin cu mainile ) si formeaza poduri fizice dintre doi copaci sau dintre doua parti distantate ale aceluiasi copac avem deja nano-boti care pot ajunge reciproc unul la altul se pot atinge unul pe altul si isi put unii mainile unul cu altul in asa fel incat pot forma poduri fizice deci va puteti imagina acesti roboti facand poduri extinzanduse de la o jumatate la alta jumatate a unui tesut ranit, o maduva a spinari ranita spre exemplu, sau un picior ranit ca in cazul Danei fica mea. Si o data ce se intind-exting peste acea gaura-lipsa de tesut pot aplica factori de crestere ca incarcaturi si acei factori de crestere stimuleaza si ghideaza cresterea celulelor peste gaura-lipsa ,deci noi deja am facut lucrul acesta (minutul 12:15 ). Si avem roboti care … ( cross regulate each other-cruce reglementa reciproc – nu am intes cum se traduce aceasta propozitie )… cum fac animalele in grupuri deci aceasta este uimitor pentru ca dupa cum puteti vedea aici daca aveti doua tipuri de roboti, tipul A si tipul B se pot… ( cross regulate each other-cruce reglementa reciproc – iar nu am intes cum se traduce aceasta propozitie )…in asa fel incat A este activ si B nu este si viceversa deci aceasta este bine pentru combinati de terapi, in combinati de terapi noi luam medicamente multiple, corect, si cateodata doua sau mai multe dintre aceste medicamente se pot ciocni si genereaza efecte secundare dar aici puneti un medicamant aici si un medicament aici si roboti vor cronometra activitatea astfel incat un medicamant este activ si unul nu este si apoi se pot schimba deci doua sau mai multe medicamente pot functiona in acelasi timp fara ca sa se ciocneasca. Un alt exemplu pe care l-am facut este Quorum sensing ( minutul 13 :01 ), Quorum sensing este grozav este un un comportament inspirat de la bacteri, inseamna nano-boti care se pot numara ei insisi si se pot schimba pe activare-ON doar atunci cand ating marimea unei populati, acesta este un mecanism inventat de evolutia bacterilor si stabilesc comportamante incredibile bazate doar pe densitatea de populatie spre exemplu bioluminescenta aceasta este unul dintre exemplele studiate din lume deci roboti nostri se pot numara ei insusi si se pot schimba pe ON doar atunci cand ating marimea unei populatiei pe care noi il putem programa si aceast lucru este grozav pentru ca acesta este un mecanism de programare al unui medicamant ca sa devina activ doar atunci cand ajunge la o anumita doza in jurul tintei fara deosebire de curba de raspuns a dozei mostenite. Un ultim lucru care o sa vi-l arat voua sant calculele, deci acesti nano-boti pot face calcule. Cum asa ? Daca va ganditi la computerul dumneavoastra de acasa, procesorul calculatorului este de fapt un roi-banc gigantic de tranzistori, intr-un i7 (procesorul pentium i7 ) aveti 800.000.000 de tranzistori, aproximativ, si sant fixate sa interactioneze intr-un anumit fel ca sa produca porti logice si portile acestea logice sant fixate sa interactioneze sa faca calcule ( minutul 14:03 ) deci noi putem produce calcule prin stabilirea de interactiuni intre nano-roboti pentru a … ( emulate ? nu stiu ce insemna )…porti logice cum vedeti aici si ei formeaza lanturi, formeaza perechi si echipa mea de la Universitatea Barlan deja au dezvoltat cateva arhitecturi de calcul bazate pe interactionarea dintre nano-roboti si ca sa facem prototipurile acestea folosim animale, animale foarte interesante, acestia sant gandaci ( minutul 14:28 ) sant foarte usor de lucrat cu ei, sant foarte draguti, sant de fapt din America de sud si eu insumi sant sud-american deci ma simt intr-un fel inrudit si ce facem este sa injectam acei roboti in gandac, ca sa facem asa trebuie sa punem gandacul la adormit, ati incercat sa puneti un gandac sa doarma ? Ii punem intr-un frigider pentru 7 minute si adorm si putem injecta acei nano-roboti in interior si dupa 20 de minute incep sa fuga peste tot si sant fericiti si cand fac asta roboti citesc moleculele din gandac ca …( inputs- cred ca e ca intrare, nu stiu sigur )…si isi scriu … ( outputs-iesirea cred ? )…in forma de medicamante, activate pe gandac insusi si putem vedea asta, noi avem deja dupa cum puteti vedea arhitecturi de interactionare a nano-robotilor care pot simula operatori logici si puteti folosi asta ca parti modulare ca sa construiti orice tip de computer universal care il vreti dumneavoastra care controleaza sistemele pe care le aveti deja care pot controla medicamante multiple simultan ca rezultat a bio-calculatoarelor, aceasta este… ( sau sant living universal computing = cred ca este un calculator universal in viata da nu stiu daca asta este traducerea exacta ) in animale vii, noi avem deja sisteme care au capacitate de calcul a unui computer de 8 biti, Commodore 64, ca sa fimi siguri ca nu pierdem controlul asupra nano-robotilor dupa ce sant injectati, echipa mea au dezvoltat nano-roboti care contin( sau poarta ) antene, aceste antene sant facute din nano-particule metalice, antena permite nano-robotului sa raspunda la campuri electromagnetice externe aplicate, aceasta versiune de nano-boti ( minutul 15:54 ) pot fi activati prin apasarea unui buton pe joystick sau spre exemplu folosirea unui controller cum este XBOX sau Wii, daca ati avut sansa sa vajucati cu acestea si puteti vedea unul din studenti mei din laborator configurand o aplicatie XBOX pentru ca sa controleze nano-boti spre exemplu va puteti imagina nano-boti injectati in Dana fica mea si doctorul poate ghida acei roboti intr-un loc in picior si sa ii activeze cu gestul unei maini si puteti vedea deja un exemplu cand defapt am luat celule canceroase si am incarcat roboti cu medicamante impotriva cancerului si am activat medicamantul cu un simplu gest al maini si putem vindeca celulele canceroase facand pur si simplu asta ( un simplu gest cu mana ) cum vedeti aici. Lucrul interesant este ca pentru ca controllerul ca al XBOX-ului este conectat la internet, controllerul de fapt conecteza acei nano-boti la retea, deci au o adresa de IP naturala si pot fi accesati de la un dispozitiv de la distanta stand in aceasi retea spre exemplu telefonul smart al doctorului meu. Deci controland controllerul aceasta se poate face. Ultimul lucru pe care il voi arata, daca va uitati la corpurile noastre vedeti ca orice tip de celula, orice organ, fiecare tesut au propia lor semnatura moleculara ( minutul 17:11 ) si aceasta este echivalentul unei adrese de IP fizica facute din molecule si daca stiti aceste molecule puteti sa folositi acei nano-boti sa browse=cautati in internetul larg al organismului (oww cum este in desen ) asa cum il numim si ii puteti sa caute… ( zice bits sau bis, nu prea inteleg ce zice exact ) asta ar putea sa fie spre exemplu semnale dintre molecule dintre celule si fiecare le aduce pentru diagnosticare sau sa le duca catre adrese diferite si deja avem roboti care pot face …( highjack sau hijack nu am inteles exact, nu stiu sa traduc )… semnale intre celule si pot manipula o retea intreaga de comunicati intre celule si asta este grozav pentru controlarea bolilor foarte complicate in care multe tipuri de celule comunica si se orchestreasa si se perpetuaza o boala. Inainte sa termin asi vrea sa multumesc uimitoarei mele echipe de la Universitatea Barlam si tuturor colegilor care au luat parte la calatoria aceasta extraordinara incepand de la Laboratorul Biserica George din Harvard si astazi Universitatea Barley in…( facultatea oamanilor de stiinta echitabili, pe asta nu am inteles prea corect )… si chiar sper ca intr-un 1 an si 5 ani de acum o sa putem sa folosim acestea in oamani si in cele din urma sa asistm la ( emerse, o fi iesirea, nu stiu ce este ) societarea nano-botilor. Multumesc foarte mult.

  Apreciază

  • Marius Barbu said, on martie 31, 2014 at 1:07 am

   minutul 1:54 are 1000 de miliarde de nanoroboti seringa exact ce zicea Pr Elpidie la minutu 6:17 parca alea arata a cod de bare primele desene…..vindeca celulele canceroase facand pur si simplu asta ( un simplu gest cu mana ) cum vedeti aici = asta seamana cu minunile lu antichrist
   controllerul de fapt conecteza acei nano-boti la retea =aici puteai sa zici chiar INTERNET da se subintelge
   la 17:55 cativa is jidani dupa nume

   Apreciază

   • Pitt said, on martie 31, 2014 at 11:00 am

    seringa contine „nebunia satanei” si impotentza sa de a-L invinge pe Creatorul Infinit.

    Apreciază

 11. lastunnegru said, on martie 30, 2014 at 11:14 pm

  Saccsiv

  Te rog da tu la verificat pentru traducerea din engleza in romana si va og sa salvati clipul de pe youtube sa nu dispara.

  Apreciază

 12. lastunnegru said, on martie 30, 2014 at 11:15 pm

  Saccsiv

  Te rog da tu la verificat pentru traducerea din engleza in romana si va rog sa salvati clipul de pe youtube ca sa nu dispara.

  Apreciază

 13. Cosmin said, on martie 31, 2014 at 12:09 am

  Frate Vasile, ce parere ai despre acest articol:

  http://ciprianvoicila.blogspot.ro/2014/03/profetiile-despre-cei-sapte-ani-2014.html

  Apreciază

  • saccsiv said, on martie 31, 2014 at 5:47 am

   Cosmin

   Un text de sustinere a candidaturii lui iulian capsali, scris de danion vasile.

   Apreciază

   • Laur said, on aprilie 12, 2014 at 5:13 pm

    Sacssiv,

    Ai cumva idee cum si cu ce l.au convins pe Danion sa SUSTINA candidatura unuia care a pus cel putin la indoiala statutul si sfaturile parintelui lui drag, Iustin Pirvu??!
    Deasemenea, D. Vasile si sotia lui M.S. Chirila, judecatoarea C. Paduraru, AU CONFERENTIAT IMPREUNA, nu o data, au fost confrati de aceeasi parte a mesei in sustinerea acordarii titlului de cetatean de onoare pt V. Gafencu, au AU VORBIT PUBLIC in primaria respectiva, CE SE INTAMPLA, PT NUMELE LUI DUMNEZEU, in acest caz??! Cine pe cine pacaleste? Parca nu.mi mai vine sa cred nimic…

    Apreciază

  • Iacoboaie Radu said, on martie 31, 2014 at 8:17 pm

   COSMIN

   Sunt curios dacă, cele două comentarii pe care le-am făcut acolo, pe blogul lui Ciprian Voicilă vor fi postate… Pentru că sunt contra susținerii lui Capsali și am oferit argumente…
   Doamne ajută!

   Apreciază

   • Cosmin said, on aprilie 1, 2014 at 9:49 am

    @ Iacoboaie Radu

    De asemenea am postat si eu un link luat de aici de pe saccsiv pe buciumul.ro cu referire la capsali:

    http://www.buciumul.ro/2014/03/29/iulian-capsali-candidatul-familiei-romanesti-2/

    Nu mi-au postat linkul. Ma face sa imi pun intrebari despre anumite organizatii asa zis legionare. Din cate stiu capsali nu prea are la suflet legionarismul si totusi e promovat pe un site cu orientari legionare.

    Apreciază

   • Laur said, on aprilie 12, 2014 at 4:57 pm

    Uite ca nu le.au postat… Nu pot sa cred! Cu ce l.au fraierit pe Danion Vasile?!?

    Apreciază

 14. Aurora said, on martie 31, 2014 at 1:07 am

  Ne asteapta o lupta crancena cu rechinii.

  Apreciază

 15. Romeo said, on martie 31, 2014 at 8:23 am

  In momentul de fata in Bucuresti se elibereaza INCA numei buletine de identitate de tip vechi (fara chip) deoarece nu este disponibila tehnologia noua. Din cate spunea cineva, se va incepe cu un judet, iar apoi se va extinde treptat la intreaga tara.

  Un adult care isi face acum buletin de tip vechi, il va avea valabil 10 ani…

  Un elev de 16 ani, daca isi face acum buletin, fara chip, il va avea valabil 4 (patru) ani, deci va putea da bac-ul si admiterea la facultate fara probleme.
  Daca se duce la circa de politie si intreaba catiu ani va fi falebil noul buletin, i se va raspunde aproape invariabil ca la 18 ani va trebui sa faca altul – DECI VA FI MINTIT.

  Apreciază

 16. timisorean1 said, on martie 31, 2014 at 2:52 pm

  Multumim mult d-nei Carmen Elena Paduraru si asteptam si completari pe masura ce problema avanseaza.

  Apreciază

 17. cristian said, on martie 31, 2014 at 3:56 pm

  Oameni buni sa nu va asteptati sa primiti ajutor sau salvare de la conducerea BOR pentru ca ei si-au dat birul si au acceptat cu entuziasm actele biometrice.Deci in concluzie putem deducem faptul ca cei care conduc biserica sunt pe felie cu Diavolul si mananca la aceiasi masa.Eu personal daca as fi fost Patriarh al Romaniei as fi refuza vehement aceste acte draconice si satanice dar Patriarhul nu a facuto pentru ca este si el mason si a fost cumparat cu bani de masoni.Sa stiti un lucru,ca pe viitor va veni si celebrul cip RFID implantabil care de asemenea Patriarhul il va considera nedaunator si nepericulos venerandul ca pe o icoana sfanta. Sa stiti ca am fost vanduti ca niste obiecte de catre Patriarh.Eu nu mai am incredere in el pentru ce a facut crestinilor.Tot el este si adeptul ecumenismului considerata cea mai mare apostazie din toate timpurile.Sa nu aveti incredere in el.Eu cel putin nu mai am.Fiti cu bagare de seama ca vor veni vremuri si mai grele.

  Apreciază

 18. lastunnegru said, on martie 31, 2014 at 4:24 pm

  off topic

  Va rog sa retineti ca aceste vaccinuri vor incepe sa fie folosite pe oamani in 1 sau 5 ani ( acest videoclip era facut anul trecut ), ma tem ca in tari fara credinta crestin ortodocsa acese vaccinuri cu miliarde de: nano-echipamente,nano-computere,nano-boti, nano-roboti, va fi accepat imediat din disperarea ca acestia sa traiasca, trecand peste faptul ca vor avea aceste nano-echpamante in ei, vor trece peste etica si nu se vor gandi ca aceta este de fapt planaul diavolului. Cred ca aceasta va fi o mare ispita pentru crestin ortodocsi, ori moarte prin boala sau tradare si asa zisa viata prin nano-echipamanete luciferice.

  Posibile probleme.

  Daca un hacker dau vreo agentie luciferica da click de la distanta pe telefonul, laptopul, etc la vreo supra doza de medicamante, si dupa aceia nano-echipamanele se dezintegreaza la cateva minute ( cum este scris sus ). Prinde ucigasul daca mai poti. Aceste nano-echipamante dezintegrate in corp nu le mai gaseste nimeni la microscop si la analize. Asasinul perfect.
  PS: sa nu imi spuna cineva ca ii va pune antivirus ca oricum in timp mai scurt sau mai lung tot vor fi sparte.

  Ma tem ca aceste nano-echipamante in mana marilor companii farmaceutice vor fi abuzate la maxim putand fi ascune alte mediamante nedorite sau virusi, boli in ele. Cine are incredere in vaccinurile de acum ? Dar cune va avea incredere in aceste vaccinuri pline cu miliarde de nano-echipamante ?

  Ma tem ca aceste nano-echipamente,nano-computere,nano-boti, nano-roboti, este visul mult visat al EUGENISTILOR de exterminare al populatiei.

  Ma tem ca o cine va fi vaccinat cu aceste nano-echipamente nu va sacapa de ele cedat prin SFANTA IMPARTASANIE, dar este valabil doar la crestini ortodocsi, dar cu parere de rau spun ca datorita supra desfranari, avorturilor si alte pacate nu vor putea multi lua SFANTA IMPARTASANIE.
  Ma tem ca daca ECUMENISMUL VA TRIUNFA DUPA SUNODUL DE ANUL VIITOR SI SE VA UMBLA LA SFANTA LITURGHIE SAU SE VA INTRZICE SFANTA IMPARTASANIE IN SUPER ECUMENISMUL CU DE TOATE VA FI FOARTE GREU CACI CU VIITOAREA SFANTA ASCULTARE FATA DE ECUMENISM VA FI DEZASTRU CU EL SI CU NANO-ECHIPAMANTELE CASI NU VA MAI FI SFANTA IMPARTASANIE.

  Parca toate incep sa se lege intre ele: ecumenismul, actele biobetrice, nano-echipamantle, pecetea=super nanochipul-creat cupa o tehnologie avansata, sistemul mondial cu toate propunerile si planurile care vor sa le administreze.

  Pitt

  Vezi ca cu nemurirea nu este SF-u deja se lucreaza tare la HUMAN GENOME PROJECT si va fi o chestiune de genetica si de timp pana va iesi pe piata nano-cipul-NEMURIREA.

  Cand vor cunoaste tot creierul uman, tot sistemul nevos, cu cercetarile de acum si cu Brain Initiative -Initiativa Creierului lansata de obama http://en.wikipedia.org/wiki/BRAIN_Initiative, plus altele vor cunoaste toate cuvintele, sentimentele, memoria, vointa, etc,etc,etc, le vor baga pe toate in nano-super-cip si orice vointa a omului si dorire a sa va fi controlata de nano-cip=pecetea pe mana sau pe cap si atunci adio vointa, adio libertate, vei fi controlat la anumite cuvinte si actiuni cheie de un calculator si te vei supune ca un SCLAV, nemuritor, super destept, super frumos, conectat la CLOUD-ul informatic, etc.=ca tot o papusa care e manevrata de papusarul satana vei fi dar cu atatea „avantaje” de la satana si sistemul luciferic tot SCLAV-ul 0000456321967 supus vei fi si te vei chema.

  Nu va dati libertatea care va dato si nea dato Dumnezeu pentru „avantaje” de la satana ori cat de tentante ar fi.

  Marius Barbu

  la minutu 6:17 parca alea arata a cod de bare ,

  ale nu sant coduri de bare, primele desene acelea sant structuri moleculare facute cu ADN origami, poti sa creezi ori ce structuri sau obiecte de mici dimensiuni cu acest procedeu, chiar si coduri de bare din molecule daca neaparat vrei.

  Apreciază

 19. Iacoboaie Radu said, on martie 31, 2014 at 8:27 pm

  kifa7

  Aș putea să întreb atunci, care ar fi rostul tău pe aici? Vrei doar să inoculezi unele idei sectante celor mai puțin informați, nu-i așa? Dacă nu mă înșel, erai activ împreună cu alții împotriva acestui blog, care trebuia discreditat și eliminat. Este vorba de comentariile terifiante și denigratoare, manipulatoare din CINE SE ASCUNDE ÎN SPATELE LUI SACCSIV (când accesezi saccsiv pe Google).
  Mai bine ne-am întreba cine se acunde în spatele lui kifa7, admin și ceilalți.
  Doamne ajută!

  Apreciază

  • kifa7 said, on aprilie 1, 2014 at 8:56 am

   @Iacoboaie Radu, de acasa nu pot sa scriu mereu si sa raspund…

   Ma confundati cu MI 5! din pacate; va pot da numele meu pe email si CV-ul; nu m-am ascuns si nu am discreditat pe nimeni; cand scriu spun ce gandesc si folosesc acelasi Kifa7; si daca am” inoculat” pe cineva, nu aceasta am intentionat; prima oara saccsiv mi-a atras atentia pentru ca foloseste Scriptura; asta caut pe aici; apoi de circa 1-2 ani preiau partial sau total articole de aici pe blogul meu, si apoi pe facebook; nu pentru ca am timp sa fiu jurnalist, ci pentru ca vreau sa studiez cand am timp; vad ca sunteti gata sa apasati primul pe „tragaci’, dar eu unul nu mai am timp pentru asa ceva;
   Dumnezeu sa va binecuvanteze!

   Apreciază

   • kifa7 said, on aprilie 1, 2014 at 9:10 am

    Cred ca pe viitor o sa precizez din start ca sunt „pericol public” ca sa fie clar identitatea mea! recunosc ca adesea am fost impulsiv cu ce am spus, si apoi mi-a parut rau; recunosc ca uneori am avut info partiale si m-am grabit sa „lovesc” cu ele; cine este fara gres sa arunce primul….

    Apreciază

 20. Radu said, on martie 31, 2014 at 8:32 pm

  Chiar este de ajutor documentele astea sper sa nu avem nevoie sa ne luam la tranta cu justitia sau statul mi-e frica s-ar putea cu dreptatea si constitutia de partea noastra si tot o sa ne dea aviz negativ sau sa ne faca alte treburi…ei pot sa interpreteze legea cum vor ei sa iasa bine…oricum in caz de forta majora nu avem ce sa pierdem merita incercat si asa poate sunt sanse de reusita inca…aveti mare grija de documente facet copii la ele salvati-le pe mai multe formaturi electronice

  Apreciază

 21. […] omului dar şi cu art. 18 din Pactul Internaţional cu privire la Drepturi Civile si Politice[1], alin.1 “Oricine are dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie. Acest drept […]

  Apreciază

 22. […] omului dar şi cu art. 18 din Pactul Internaţional cu privire la Drepturi Civile si Politice[1], alin.1 “Oricine are dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie. Acest drept […]

  Apreciază

 23. […] omului dar şi cu art. 18 din Pactul Internaţional cu privire la Drepturi Civile si Politice[1], alin.1 “Oricine are dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie. Acest drept […]

  Apreciază

 24. […] omului dar şi cu art. 18 din Pactul Internaţional cu privire la Drepturi Civile si Politice[1], alin.1 “Oricine are dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie. Acest drept […]

  Apreciază

 25. […] CARMEN PADURARU despre cum procedam cand refuzam BULETINELE CU CIP. Pasul 1 – SE DEPUNE O PLANGERE… […]

  Apreciază

 26. felicia said, on noiembrie 20, 2014 at 11:28 am

  Doamne ajuta!
  Parca erau si niste anexe care trebuiau descarcate, la procedura prealabila si nu am putut sa le salvez. Acum nu le mai vad deloc.

  Apreciază

 27. luigilucretiu said, on februarie 6, 2017 at 4:59 pm

  saccsiv
  pentru ca actul de identitate sa fie refuzat,e suficient sa nu semnez de primire a actului de identitate sau trebuie neaparat sa depun si plangerea prealabila?

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: