SACCSIV – blog ortodox

Românii vor putea opta între CARTE DE IDENTITATE (fara CIP) sau CARTE ELECTRONICA DE IDENTITATE (biometrica cu CIP)? Proiect MAI supus dezbaterii publice

Posted in BULETIN BIOMETRIC, CARTE DE IDENTITATE, CARTE ELECTRONICA DE IDENTITATE, CIPURI by saccsiv on octombrie 12, 2010

   Citez din Transparenţă decizională:

   Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor este interesat în participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.
   Astfel, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România.
   Ministerul Administraţiei şi Internelor a luat act de propunerile, sugestiile şi obiecţiile formulate atât în timpul dezbaterilor care au avut loc în procesul parcurgerii procedurilor de transparenţă decizională în data de 20 august a.c., cât şi prin adresele transmise pe adresa ministerului referitoare la Proiectul de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului pentru evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European.

   Prin proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se aduc modificări de substanţă O.U.G. nr.97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, pentru crearea cadrului unitar în materia regimului juridic aplicabil actelor de identitate ale cetăţenilor români, şi sunt amendate o serie de acte normative, respectiv Legea nr.248/2005 privind libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” – S.A., pentru corelarea cadrului normativ şi instituirea măsurilor organizatorice necesare punerii în circulaţie a documentelor de identitate şi rezidenţă electronice.
   Astfel, principalele modificări pe care le aduce proiectul de act normativ supus dezbaterii publice constă în următoarele:
   Prima carte de identitate (CI) sau carte electronică de identitate (CEI) se eliberează la 14 ani, potrivit opţiunii solicitantului.
   De la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate (CEI), cartea de identitate va avea un format identic cu CEI (fără a conţine însă şi date în format electronic), tip card, ambele documente fiind emise pentru o perioadă de: 4 ani, pentru persoanele cu vârsta între 14-18 ani, respectiv 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 de ani.
   De asemenea, în noul proiect de act normativ sunt prevăzute explicit datele cu caracter personal care se introduc în formatul tipărit: numele şi prenumele titularului; sexul; cetăţenia titularului; data şi locul naşterii titularului; semnătura olografă a titularului; fotografia titularului; C.N.P.; domiciliul titularului; aceleaşi date se vor regăsi şi în formatul electronic şi, în plus: prenumele părinţilor titularului; certificate digitale; date biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi imaginile impresiunilor papilare a două degete.
   Întrucât CI şi CEI conţin şi alte date decât cele cu caracter personal, forma şi conţinutul acestor acte de identitate se va stabili prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
   Potrivit noului proiect supus dezbaterii publice, în raport de cele menţionate, cetăţenii români pot opta pentru eliberarea unei:
a) CI;
b) CEI, fără impresiuni digitale (dar care permite utilizarea semnăturii digitale);
c) CEI, care conţine toate facilităţile şi datele, inclusiv impresiunile digitale.
   De asemenea, sunt prevăzute reguli clare în privinţa colectării, utilizării şi stocării datelor biometrice:
se colectează numai cu acordul expres al solicitantului sau, în cazul minorilor şi al incapabililor, numai cu acordul expres al unuia dintre părinţi ori al reprezentantului legal;
– se colectează pentru a fi înscrise în CEI, în scopul verificării autenticităţii acesteia şi identităţii titularului;
– verificarea identităţii titularului CEI se va face prin compararea directă a datelor biometrice preluate de la acesta, cu ocazia verificării, şi a datelor înscrise în CEI;
– după personalizarea şi transmiterea CEI la autoritatea competentă să o elibereze, toate datele stocate în bazele de date de producţie se şterg prin procedură automată;
– imaginile impresiunilor papilare colectate cu ocazia depunerii cererii de eliberare a CEI se şterg prin procedură automată imediat după personalizarea documentului;
– se abilitează Guvernul să stabilească procedurile de preluare a datelor biometrice, prin hotărâre, cu avizul ANSPDCP.
   Prin acest proiect de act normativ se introduc reguli similare CEI şi CI în cazul cărţilor de rezidenţă (CR) şi cărţilor electronice de rezidenţă (CER) eliberate cetăţenilor statelor membre UE şi SEE şi membrilor de familie ai acestora, cu diferenţe în ceea ce priveşte valabilitatea documentelor (până la 5 ani, 5 ani sau 10 ani de la emitere); întrucât CR şi CER se pot elibera inclusiv minorilor sub 14 ani, se instituie interdicţia eliberării CER cu impresiuni digitale în cazul acestora.
   Totodată, potrivit proiectului se abilitează Imprimeria Naţională să producă CI, CEI, cărţile de alegător aferente acestora, dovezi de reşedinţă (care vor constitui anexă la actul de identitate, pentru a face dovada adresei de reşedinţă), CR şi CER, iar CNUPPE din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte să personalizeze aceste documente (mai puţin dovezile de reşedinţă). Proiectul prevede că proiectul-pilot pentru constituirea sistemului informatic de emitere a documentelor electronice se realizează până la data de 31 martie 2011, respectiv că aceste documente se pun în circulaţie până la data de 1 iulie 2011.
* * *
   Textul actului normativ amintit este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: http://www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul de Relaţii cu publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.
   Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, până la data de 22 octombrie 2010.

   Iata ce mai putem citi in articolul Românii ar putea opta între CI şi actul biometric. Imaginea amprentei se va şterge după personalizare:

   Proiectul prevede că proiectul-pilot pentru constituirea sistemului informatic de emitere a documentelor electronice se realizează până la data de 31 martie 2011, respectiv că aceste documente se pun în circulaţie până la data de 1 iulie 2011.

   MAI a supus dezbaterii publice, până în 20 august, proiectul de OUG ce reglementează folosirea cărţii de identitate electronice şi care prevede inclusiv definiţia acestuia.

   Ulterior a fost organizată o dezbatere în cadrul căreia mai mulţi reprezentanţi ai ONG-urilor pentru apărarea drepturilor omului au criticat legislaţia privind introducerea cărţii de identitate electronice, susţinând că aceasta contravine prevederilor Constituţiei şi încalcă dreptul la viaţă privată.

   Membrii APADOR-CH au arătat că nu se justifică prelevarea obligatorie de amprente cetăţenilor, motivând că oamenii ar fi trataţi ca nişte infractori. În plus, membrii ONG-ului au precizat că nu există dreptul de opţiune al cetăţenilor privind cartea de identitate pe care o vor primi, subliniind că oamenii au toate garanţiile să se îndoiască privind respectarea drepturilor sale.

   Nu în ultimul rând, reprezentanţii societăţii civile au criticat faptul că prea multe instituţii ale statului au acces la o multitudine de date personale.

   Sistemul electronic de identificare a fost criticat şi de reprezentanţii altor ONG-uri prezenţi la dezbatere, unii din ei invocând posibilitatea spargerii codurilor de acces ale cip-ului, alţii referindu-se la informaţiile insuficiente furnizate, până în prezent, de MAI privind modul de funcţionare a acestor carduri electronice, iar alţii criticând costurile ridicate ale investiţiei, într-o perioadă în care priorităţile statului ar trebui să fie altele.

   Drept răspuns, comisarul-şef Sorin Bălaşa, de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, a spus, în cadrul dezbaterii, că procesul de amprentare pentru cartea de identitate electronică nu este asemănător celui aplicat infractorilor.

   „Sunt dispozitive electronice, care reţin imaginea digitală a amprentelor de la două degete. Nu este o amprentare propriu-zisă, iar datele acestea nu sunt stocate într-un sistem extern, ele sunt folosite doar în realizarea cărţii de identitate şi rămân în cip-ul din acest document. Ulterior, ele pot fi folosite pentru a efectua comparaţii, în caz de necesitate, între datele stocate de cip şi amprentele persoanelor care deţin cadrul”, a spus Sorin Bălaşa.

   Comisarul-şef a mai explicat că cip-ul din interiorul cardului electronic funcţionează ca un procesor, care are mai multe partiţii cu diferite niveluri de securizare. Astfel, amprenta cetăţeanului şi imaginea facială reprezintă cea mai securizată partiţie şi nu poate fi modificată.

   Comentariu saccsiv:

   Asadar, potrivit proiectului supus dezbaterii publice, cetăţenii români pot opta pentru:

   – eliberarea unei cărţi de identitate

   – a unei cărţi electronice de identitate fără impresiuni digitale (dar care permite utilizarea semnăturii digitale)

   – a unei cărţi electronice de identitate care conţine toate facilităţile şi datele, inclusiv impresiunile digitale

   Vom vedea ce se va alege de acest proiect. Deocamdata insa, cum orice crestin este dator sa refuze orice act cu cip, trebuie sa pedalam pe optiunea cartii de identitate simple.

   Atentie mare insa. Daca ni se va oferi aceasta varianta, sa nu cumva sa atipim pana ne ia somnul de tot. Exista sau vor exista alte cateva componente de baza ale sinistrului urias angrenaj (carduri, pasapoarte biometrice, eRomania, cardul national de sanatate, internetul obiectelor):

Un om al SISTEMULUI, IPS CALINIC, va prezinta istoricul PASAPORTULUI BIOMETRIC. Si concluzioneaza: “Democraţia presupune automat şi educaţie!”

Comentariul zilei (25.08.2010): Imbulzeala de acum de la ghisee e gandita special pentru a imbratisa cu totii eRomania? Sa ne amintim ca este numit de autoritati un proiect care “NU VA PUTEA FI OPRIT DE NIMENI” si cu care “NIMENI NU-SI VA PERMITE SA SE JOACE” …

Judecator Carmen Elena Paduraru: „E-ROMANIA – un pas hotarator spre DICTATURA”

Cei care nu-şi fac CARD DE SANATATE CU CIP vor fi trataţi doar pentru urgenţe (VIDEO). VOM MURI IN CHINURI DACA NU-L LUAM?

Comentariul zilei (23.09.2010): legatura dintre WEB 3.0 si RFID

INTERNETUL OBIECTELOR – RFID: Rezolutia Parlamentului European din 15 iunie 2010. Sau cum ni se construieste o cusca invelita in staniol frumos colorat

   Altfel spus, faptul ca vom avea un buletin simplu e bine, dar nu suficient, atata timp cat suntem prinsi in plasa de paianjen de mai sus. Trebuie sa ne rupem de ele si sa nu acceptam cele ce le vor mai inventa, altfel ne vom intepeni in sistem si nu doar ca vom dori chiar si buletin cu cip, dar vom ajunge in asemenea hal incat nici nu ne vom putea inchipui cum e sa traiesti fara ele. Vom fi atat de ingroziti sa iesim din borcan, incat vom ajunge sa zicem, precum cei ce de pe acum deja zic, ca a te rupe de sistem inseamna pestera, schisma, copii murdari, muribunzi tavalindu-se in chinuri, fara acces la medic si tot felul de alte grozavii. Iar de aici si pana la a accepta semnul fiarei fara de care nu se va putea vinde sau cumpara, nu va mai fi decat un simplu pas.

49 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. saccsiv said, on octombrie 12, 2010 at 3:05 am

  Pentru o mai facila parcurgere a acestui blog, cititi va rog si “CUPRINS”:

  https://saccsiv.wordpress.com/about/

  Apreciază

 2. Ion said, on octombrie 12, 2010 at 5:36 am

  Bun .. si de carnetul auto ce se aude ?

  Apreciază

 3. marcel said, on octombrie 12, 2010 at 6:16 am

  Procesor cu mai multe partitii ??!! Mai, sa fie!
  Cel putin dubios !
  Am o vaga impresie ca acest sef.. Sorin Balasa nu prea stie ce vorbeste si ca altii de pe-acolo fac si dreg fara ca el sa aiba habar. Si fara ca noi s-avem habar. Sau n-oi fi stiind eu .. ?

  Apreciază

 4. Aurora said, on octombrie 12, 2010 at 7:59 am

  Sa vina toata lumea la MITINGUL ANTI CIP, la Min. de Interne, la ora 14.oo !
  SA FIM CAT MAI MULTI ! DOAMNE AJUTA !

  Apreciază

  • saccsiv said, on octombrie 12, 2010 at 8:04 am

   Aurora

   Necazul e ca va fi plin de yoghini.

   Apreciază

   • Burtus said, on octombrie 13, 2010 at 4:54 pm

    Yoghinii , chiar daca sunt in eroare spirituala , nu au raie . Daca sunt impotriva cip-ului e bine.

    Apreciază

  • danutza said, on octombrie 12, 2010 at 9:02 am

   cand e mitingul? scuze, dar nu am fost atenta.

   Apreciază

 5. gabi said, on octombrie 12, 2010 at 8:54 am

  EU totusi voi merge. Sa vedem ce va fi…

  Apreciază

 6. Ciprian said, on octombrie 12, 2010 at 10:32 am

  offtopic

  Se dorește creșterea gradului de nemulțumire și instigarea noastră cu orice chip?!? Iată două noi motive zic eu deloc întâmplătoare:
  1. campania Noul ROM http://fostul.noulrom.ro/opinia_romanului/#comment
  2. meciul Steaua cu nu știu cine (nu le am cu fotbalul) care după ca a fost 4-0 pentru noi prin tot felul de prelungiri la prelungiri au ajuns să câștige adversarii…. prelungirile au durat 8 minute fără un motiv evident… a se vedea importanța fotbalului (și a lui Becali) în creștera gradului de drogare (mulțumire/nemulțumire) asupra poporului. Unde mai pui că Becali pozează în Ortodox și apare știrea ca a cununat masoni (de parcă nu ar fi și ei oameni cu nume) asociind faptul că dacă Becali „ortodoxul” a botezat masoni e și ei neapărat buni … ceea ce știm că nu este așa, ba, dincontră, cei cu grad peste 30 se închină lui lucifer (necuratului) dar puțină lume știe și conștientizează…

  Apreciază

 7. acadennis said, on octombrie 12, 2010 at 12:33 pm

  Oricum romanul are noroc daca poate alege. Ma uitam la portughezi, ei nu pot alege ci trebuie sa si-l faca pe cel nou.
  Interesant este ca se pot face tranzactii de tip electronic cu noua carte de identitate – probabil plati de taxe.
  Le da deasemenea posibilitatea de a face download de un software pt al utiliza ca mijloc de autentificare electronica.

  Vezi:
  http://www.cartaodecidadao.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=27&lang=pt

  http://www.cartaodecidadao.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=44&lang=pt

  Apreciază

 8. danutza said, on octombrie 12, 2010 at 2:49 pm

  in sfarsit, un pic de speranta. Dumnezeu aude si stie cat de mult ne dorim si ne rugam pt ceva si cu cata credinta. desi sunt o mare-mare pacatoasa, niciodata nu m-a refuzat Dumnezeu atunci cand am cerut ceva cu toata taria si cu o umbra de credinta.
  cred ca , pt rugaciunile parintilor, preotilor si ale enoriasilor cu frica de Dumnezeu, S-a milostivit de noi.
  sa extindem dezbaterea la toate actele cu cip. sa le refuzam categoric. cred ca, daca am fi uniti, am reusi mai multe. Doamne-ajuta!

  Apreciază

 9. Mihaela said, on octombrie 12, 2010 at 3:09 pm

  Mi-a atras atentia, insa, faptul ca spre deosebire de CI, CEI vor avea „in plus” si numele parintilor. De ce numai CEI? Astia care isi fac CI nu mai au dreptul la origine, ei au aparut din senin la o materninate, spre deosebire de ceilalti care au si parinti? E ridicol. Am vazut ca noile CI nu mai specifica numele parintilor. Un prieten si-a schimbat anul acesta buletinul si nici nu a observat ca nu erau trecuti parintii. A ramas socat cand si-a dat seama. Cred ca trebuie sa avem in vedere si aspectul acesta in momentul in care vom opta pentru clasicele carti de identitate, din respect pentru originea si parintii nostri.

  Apreciază

  • Burtus said, on octombrie 13, 2010 at 5:21 pm

   In vechile CI nu se specifica data nasterii (se regaseste in CNP , dar nu toata lumea cunoaste).Daca mai nou nu sunt trecuti nici parintii , atunci e clar ca lumina zilei :suntem depersonalizati ! Cu fiecare zi devenim numere.

   Apreciază

 10. dor said, on octombrie 12, 2010 at 4:07 pm

  pai????si ce facem pana la urme ?e mai bine sa optam ptr.C.I.?nu e un luceu bun ca s-au gandit totusi la alegere?lamuriti-ne,va rugaaaaaaam!

  Apreciază

  • Mihaela said, on octombrie 12, 2010 at 9:26 pm

   Bineinteles ca e un lucru bun ca s-au gandit la alegere. A ingaduit Dumnezeu… Daca ai deja o carte de identitate simpla si trebuie sa o schimbi, alege tot una simpla, fara semnatura digitala sau alte „imbunatatiri”. Pe mine ma irita insa ca elimina numele parintilor de pe cartile de identitate care s-au tiparit mai recent., lucru care mi se pare inadmisibil. Cand va trebui sa o schimb, am sa insist sa fie trecuti, altfel n-o fac deloc.

   Apreciază

 11. Tardea Raluca Diana said, on octombrie 12, 2010 at 6:19 pm

  Statul nu mai este cezar.Acest lucru il stiu toti oamenii cu judecata dreapta.Insa ce se urmareste?!O noua diversiune?Parerea mea …da!Cu riscul de a parea paranoica, tin sa cred ca aceasta „amabilitate” a autoritatilor aflate sub oblanduirea gruparilor sioniste, care in mod perfid actioneaza pe teritoriul Romaniei,ne prind intr-o cursa „invizibila”,fiindca ne ataca prin cardul de sanatate sau sistemul e-Romania si alte sisteme,carduri si cardulete.Sabia lui Damocles tot deasupra capului nostru este,intrucat in media se continua si mai vehement ridicarea pacatului la rang de virtute si cu aceasta se urmareste obtinerea unei automultumiri imbecile si,in final,adormirea definitiva a constiintelor(vezi interpretarea mediocra din punct de vedere jurnalistic a evenimentelor anti-gay de la Belgrad).Avem obtiunea alegerii actului de identitate!Bun! Cine imi garanteaza acest lucru(in ciuda comunicatelor fulger date de MAI),de vreme ce politicienii adopta un proiect de lege si dupa o luna/doua il anuleaza?Ce credibilitate au?Si dupa administrarea anestezicului de catre „doctorul politic-corect” in cortexul romanului si urmarirea „cu atentie” a efectului „tranchilizantului respectiv”,se are in vedere trecerea in tacere mormantala a sistemului e-Romania(de exemplu) si manipularea,ca sa nu zic indobitocirea populatiei.CEDO apara drepturile omului?!Nimic mai fals!Cine imi da mie garantie ca o parte din asa-zisele ONG-uri sau organizatii nonguvernamentale nu sunt tot ale „papusarilor politici europeni”?!Oare propunerea legislativa din Codul muncii nou(zi de munca duminica-in opinia lor nu conteaza Sf.Liturghie)nu ar constitui un atac la ortodoxie.Sa dea Domnul sa fie doar un zvon!
  M-as bucura sa fiu paranoica!Prefer acest titlu!

  Apreciază

 12. Ioan Căprioară said, on octombrie 12, 2010 at 7:24 pm

  @saccsiv: Ce se intampla daca eu imi fac rost de: pasaport biometric, carte de identitate electronica, permis de conducere, toate cu alte date biometrice, altele decat cele ale mele? M-am vandut?M-am lepadat?Sunt insemnat?

  Apreciază

 13. Maria-Dana said, on octombrie 12, 2010 at 7:31 pm

  Aşa a zis şi Părintele Paisie Aghioritul. Prin semnătura de acceptare a CEI are loc lepădarea, puteţi citi în cartea cu cele 5 volume.

  Apreciază

 14. Ciprian said, on octombrie 12, 2010 at 7:32 pm

  offtopic

  Am găsit informația în mai multe locuri cum că acolo unde se întâlnesc trilateralii:
  „Astia si-au dat intalnire intotdeauna acolo unde urma sa fie jale sau s-o provoace !”

  Mă întreb dacă ei fac ceva ritualuri satanice de spurcare de după vizitele lor au urmat mari tulburări… ceva e putred aici… sunt și ei oameni, dacă am fi noi corecți Dumnezeu nu ar îngădui asta peste capul nostru… spovedanie, post, rugăciune. Să ne rugăm la Bunul Dumnezeu, Maicii Sale și Sfintei Cuvioase Parascheva al caărui praznic este în aceste zile să ne apere țara de năvălirile asupra noastră…

  Apreciază

 15. danutza said, on octombrie 12, 2010 at 9:11 pm

  fara legatura, a urmarit cineva emisiunea nasul de aseara? a fost invitat oreste, care a batut campii grozav pe tema profetiilor babei vanga, a mayasilor care nu au fost pamanteni ca si egiptenii, care erau rude de departe cu samanii care erau veri cu nostradamus, care era, pe linie paterna, stra-stra -stra bunicul babei vanga si al lui carmen hara.
  ce m-a deranjat a fost faptul ca a blamat crestinii, care sunt niste fanatici intoleranti, plini de ura si rautate, iar nasul, probabil pt ca asa face de obicei, tine isonul invitatilor si a mai punctat si el cate ceva.
  eu cred ca oreste nu are nicio credinta, pt ca un ghiveci in capul lui. nici nu stiu daca stie in ce crede, dar sigur in Dumnezeu in Treime laudat nu.

  Apreciază

 16. Aurora said, on octombrie 12, 2010 at 9:22 pm

  @Saccsiv
  Nu a fost plin de yoghini la miting. Am fost cca 25 de persoane. Daca te referi la Rapcea, nu stiu cat de yoghin este, dar mie mi-a placut cum a vorbit. A insistat pe latura duhovniceasca, ortodoxa , dar si pe incalcarea libertatilor indivdulale( el fiind mester la vorba si prin faptul ca e avocat). Parintele Nicolae a vorbit si el la obiect, la fel si redactorul sef de la AXA s.a. Cel ma mult m-a bucurat faptul ca mitingul s-a desfasurat sub binecuvantarea unui preot. Am simtit ca Dumnezeu e cu noi. Insa prima impresie , cand am ajuns la M.I. si am vazut atat de putina luma a fost de durere ca oamenilor nu le pasa. Am plans, cum fac de fiecare data cand merg la aceste intruniri contra… curentului. De fiecare data e tot mai putina lume. M-a bucurat sa aflu de la o doamna care a luat cuvantul, ca si Regele Mihai este impotriva biometriei. Parca nu-mi vine sa cred. Organizatorii au promis sa mai organizeze un miting si pe Dealul Patriarhiei si apoi sa se mearga la Basescu. Nadejdea ne e la Dumnezeu, dar trebuie sa ne miscam si noi.

  Apreciază

 17. Aurora said, on octombrie 12, 2010 at 9:32 pm

  @Mihaela
  Noi suntem prietene si te pretuiesc mult, dar ma alatur si eu celor care sunt incomodati de scrierea ta cu totul iesita din comun. Am sa-ti reamintesc un vechi dicton „a gresi e omeneste, dar a persista in greseala este dracesc”.Si renunta si la formula de incheiere, caci devine suparatoare. Te iubim cu totii.

  Apreciază

 18. ANTONICOLAE said, on octombrie 12, 2010 at 9:47 pm

  Multe de facut,mai lasati joaca.Ce vor cei din guvern cind spun ca pina pe 22 oct lasa deschisa dezbaterii publice problema CI si CI cip.Vor proceda pt. CI simple doar daca oamenii trimit aceasta cerere pina pe 22 oct?Si daca tot se dezbate de ce nu sarim pe ei si pt. cardul de sanatate si permis auto si celelalte?Nu sunt docum la fel de necesare ca si CI.Cine are card de sanatate cu cip nu e acelasi lucru ca si cum ar avea si CI cip?Si vorba Mihaelei punctisoare ,nu avem dreptul ca in tara noastra crestin- ortodoxa in majoritate ,sa avem prevazut un articol chiar in constitutie cum cere si teologul Dimitrios de la greci:sa nu traim cu teama ca vom fii obligati sa primim vreun document cu microcip ,cod de bare sau 666 intrucit este impotriva libertatii noastre de a crede asa cum ne este credinta religioasa.Eu asa m-am nascut ortidoxa ca atiti romani ,e dreptul meu sa imbratisez cu drag toate cite imi sunt cuprinse in credinta mea.Deci nu mi se ia libertatea de om daca sunt constrinsa impotriva trairii mele religioase native.Si daca e asa nu e neconstitutional sa ne oblige la actele cu 666 sau cip?Si pt. a fii totul f. clar pt. fiecare ministru care va ven icu noi idei nu ar fii bine sa cerem sa se adauge in constitutie si pentru crestinul ortodox articolul sau constitutional prin care sa se simta protejat ca nu se va trezi peste noapte sa aleaga intre acte cu cip sau altele si a iesi din aceasta societate ca sa nu se lepede de Dumnezeul sau?De ce sa nu ne cerem acest drept noi care am fost atit de loviti cind s-a cuprins in constitutie homosexualitatea?Chiar daca suntem putini cei care ne intilnim pe internet pentru aceste probleme,nu putem reprezenta si pe cei care nu au net sau nu intra daca sunt de acord?

  Apreciază

  • tataia said, on octombrie 14, 2010 at 9:07 pm

   Dar din cite stiu eu permisul nu are cip. Si cel putin al meu mai e valabil multa vreme, desi au existat unii (cazuri date si la TV) care au circulat ani de zile cu masina fara sa fi avut vreodata permis de conducere si nu au facut nici un accident si nici nu i-a oprit politia vreodata. Cit despre cardul de sanatate mie nu imi trebuie. Nu sint asigurat la casa de asigurari de sanatate, nu am mai contribuit de ani de zile la ei, nu mi-am facut analizele, am cam renuntat la asistenta medicala. Dumnezeu sa ne aibe in paza!

   Apreciază

 19. […] Citez din comentarii postate la articolul Românii vor putea opta între CARTE DE IDENTITATE (fara CIP) sau CARTE ELECTRONICA DE IDENTITATE (b… […]

  Apreciază

 20. Greta said, on octombrie 13, 2010 at 8:44 am

  @ Marian,

  Mihaela o sa tina cont si la un moment dat va renunta singura la aceste punctulete.

  Exemplul cu comportarea in biserica mi s-a parut un pic nepotrivit.

  Ps. auzi, tu de ce nu scrii – „mii de scuze”, in loc de „mi de scuze”, ca nu pot sa citesc bine. 😉

  Apreciază

 21. vlad said, on octombrie 13, 2010 at 8:47 am

  Lasati biata femeie sa scrie cum vrea! Aveti un pic de intelegere, nu vedeti cat se straduie sa va convinga ca asa este ea. A facut ceva rau? „Daca a facut rau, aratati ce este rau, daca e bine ce face de ce o bateti?” Doar pt. niste semne de punctuatie? Omul e mai mult decat atat.
  @Marian&ceilalti-exista vreo conduita legata de semnele de punctuatie cand scrii pe boguri? Confunzi blogul cu Biserica.

  Apreciază

 22. vlad said, on octombrie 13, 2010 at 2:40 pm

  @Mihaela
  Asta am vrut sa spun-ca fiecare trebuie luat asa cum este. Exprimarea mea a fost defectuoasa. Iertare.

  Apreciază

 23. agerstress said, on octombrie 13, 2010 at 6:58 pm

  „Tara arde” si… noi nu mai avem loc de punctuletele Mihaelei. Poate ca asta e masura rabdarii noastre fata de aproapele nostru si nu e de bine.
  Dupa tot meciul ne trezim spunand precum personajul lui Caragiale: „da’ eu cu cine votez…?” Era vorba despre cipuri pana la urma.
  Oare de ce a inceput sistemul sa faca mici concesii? Din clementa? 🙂 nuuuuuu….
  Trebuie sa fie o explicatie logica si ar fi cateva variante:
  1) vor sa evite o reactie (in lant) radicala a populatiei fata de „bomboanele lor otravite”;
  2) vor sa evite cu orice pret un referendum pe tema cipurilor mai ales acum pe fondul antipatiei crescande in mod alarmant a populatiei fata de oficialitati. Teama lor cea mai mare este ca un referendum ar putea hotara in mod decisiv si fara drept de apel blocarea jocului pervers pe care l-a inceput sistemul antihristilor;
  3) le convine gradul de adormire actual al poporului si incearca sa-i linisteasca pe aceia care ar putea sa-l trezeasca prin zarva pe care o creaza, mai ales ca din cauza „mancarimilor” de la stomac (criza… de!) unii din popor, tot mai multi, au cam inceput sa mai si gandeasca. Pana si politistii… 🙂 😉 🙂

  „Sa aveti inima buna! si… Dreapta Credinta!”
  (iata ca am plagiat si eu ^_^ , imi place formula, multam fain Mihaela)

  Apreciază

 24. Greta said, on octombrie 14, 2010 at 6:57 am

  Draga Mihaela,

  fa si tu un efort si multumeste si pe ceilalti, pesemne ca ii oboseste vizual sa vada atatea punctulete, e un pic greu de urmarit, de citit. Tine cont si de parerile lor. Si asa o sa fie pace si..prietenie. (da si tu un pic de la tine, de dragul lor, ca sa-i vezi multumiti)

  PS mai tii minte cand chiar tu imi spuneai sa fac milostenie (cand vorbeam atunci despre pizza, si ca tot tu ma sfatuiai sa ma impac cu toti) Eu am urmat sfatul tau, ei, asa fa si tu acum si multumeste-i pe cei care te roaga sa faci un mic efort.

  Multumim ! 🙂

  Apreciază

 25. Greta said, on octombrie 14, 2010 at 9:28 am

  Mihaela,

  sa stii ca acu chiar ca nu te mai inteleg.

  Ce mare lucru e sa nu mai scrii cu punctulete. Sincer, eu as face lucrul acesta, doar stiind ca il fac pe celalalt multumit. (nu tu m-ai saftuit asa ? sa fiu binevoitoare cu ceilalti ? adica a lasa de la mine de dragul celuilalt, fa si tu un efort ptr ei, ca nu ti-a cerut nimeni „imposibilul”, totusi sa fim rezonabili, nici chiar asa).

  Sa stii ca nu mai convins, dar e treaba ta.

  Apoi nu e o solutie ca tu SA NU MAI SCRII DELOC ( aceste solutii sunt doar ptr cei „rasfatati”, chiar ma intristeaza ca iei asa o decizie, mai ales ca toti si-au aratat simpatia pentru parerile tale. Scuze, dar la faza aceasta chiar nu te inteleg, cand o sa-ti treaca „supararea”, noi te asteptam cu drag.

  Ps. vezi, eu incerc sa las si spatii intre fraze (idei) ca sa ii fie cititorului mai usor, ca sa citeasca. Trebuie sa ne ajutam unii pe altii, pai tu daca nu renunti la niste punctulete, sa stii ca nu ai sa ma convingi nici ptr ca ai sa poti sa iei decizii mai grele, spre exemplu :cum ai sa rezisti la cipuirea de care vorbiti/vorbesti.

  Apreciază

 26. tataia said, on octombrie 14, 2010 at 4:20 pm

  Sincer daca as fi stiut ca remarca mea la adresa modului de exprimare in scris al Mihaelei va duce la asemenea disputa aici, m-as fi abtinut sa dau sfaturi. Ok, daca asa vrea sa scrie, sa scrie mai depare cu punctulete, eu apreciez informatia continuta de postarile dumneaei chiar daca pare mai dificil de citit, voi face eu efortul de a citi textul cu punctulete si nu voi mai reveni asupra subiectului. Vorba aceea, tara arde si baba se piaptana. Aici era vorba de actele de identitate nu, sau parca despre asta se discuta.

  Apreciază

 27. tataia said, on octombrie 14, 2010 at 4:21 pm

  Completare. Daca am suparat pe cineva si indeosebi pe Mihaela imi cer iertare. Nu am vrut sa se ajunga la asemena dispute.

  Apreciază

 28. Greta said, on octombrie 14, 2010 at 4:54 pm

  Tataio, (vorba prietenului tau, pardon, forumistului nostru), ai stat cam mult pe tusha…ca sa te cred. Tu unde erai cand avea loc disputa, ai disparut asa dintr-o data ? Asa ca va trebui sa fii mai convingator cu Mihaela, ca s-o impaci.

  A te la parola !

  Succes !

  Apreciază

 29. Greta said, on octombrie 14, 2010 at 11:24 pm

  Marian,

  ti-am mai scris foarte clar in mesajul initial, CA AI DREPTATE, asa e. (si iti facusem si acolo o argumentare si ma pui mereu in situatia sa-ti repet).
  Despre exemplul cu biserica am zis ca mi se pare nepotrivit, pentru ca puteai sa gasesti ceva care sa nu faca pe celalalt sa te respinga (desi intentia ta este buna, dar nu putea aduce o solutie in momentul acela), plus ca mie nu-mi place sa presez un om, da?
  Pentru ca o spun din experienta, cu cat il presezi mai tare, cu atat te respinge mai mult. Trebuie si omul sa aiba un imbold al lui. Si nu toti suntem dupa acelasi calapod, pe unii trebuie sa il iei cu binisorul, pe altul cu exemple de tot felul. Chiar tu, dar chiar tu spuneai in alte circumstante lucrurile acestea si le exemplificai atat de frumos. Iti aduci aminte ? Mie asa imi placea cum vorbeai si omului ii era mai mare dragul sa vorbeasca cu tine. (aveam un comentariu mai vechi al tau salvat, dar acum nu-l gasesc, trebuie sa-l caut ca nu stiu unde l-am arhivat).

  Cu acele greseli de ortografie, iti aratam ca si tu gresesti si ca si perseverezi in greseala. Si la tine nu se pune problema prostiei, dupa continutul enunturilor iti dai seama ca nu este vorba de un om prost, plus ca daca o sa te intreb ce studii ai, am putea iar, probabil sa aducem lamurire in privinta asta, e clar aici?

  Apoi, tie iti scapa din vedere un amanunt pe care eu l-am priceput, dar evident tu nu intelegi ca eu l-am priceput deja (intelegi tataio sau nu ?).
  Si cumva eu nu pic la mijloc de fraiera, intelegi iar ? Si la chestia asta am dat de inteles, ca am inteles, ce mare filosofie ? Vrei sa iti aduc si demonstratii ? dar nu cred ca e nevoie.

  Si spre lamurirea ta si eu am suferit ani de zile pentru perseverenta unor prieteni in greseala lor si le-am spus de atatea ori si a ramas la fel, desi m-am mahnit foarte mult.

  Eu cred ca sa incepem sa facem Raiul, o facem cu noi insine intai si apoi vazandu-ne pe noi fara cusur, se vor indrepta si ceilalti.

  In concluzie: e pur si simplu, diferenta de stil, ia-o asa daca vrei.

  Nu era vorba ca i-am luat apararea Mihaelei, ba mai mult trebuie sa-mi cer scuze ca poate si eu am suparat-o, iar cu siguranta, tie, draga Marian, Mihaela iti poarta simpatie, nu cred ca e genul care sa se supere, e o fata cu inima buna, nu degeaba ne spunea sa avem inima buna, ptr ca ea insasi are o inima astfel.

  Doamne ajuta !

  Apreciază

 30. Greta said, on octombrie 15, 2010 at 12:21 am

  @ Marian,

  o adaugire:

  parerea ta: „daca oamenii s-ar comporta in lume macar jumate din cum se comporta in biserica, lumea asta ar semana cu Raiul.”

  parerea mea: „Eu cred ca sa incepem sa facem Raiul, o facem cu noi insine intai si apoi vazandu-ne pe noi fara cusur, se vor indrepta si ceilalti.”

  parerea par Porfirie: „Prin tacere, ingaduinta si rugaciune, il folosim pe celalalt in chip tainic- Cu mustrarile si intristarea nu facem absolut nimic. Exista un secret; daca il intelegem, vom ajuta. Secretul este rugaciunea noastra, daruirea noastra catre Dumnezeu, asa incat sa lucreze harul Sau. Noi, prin iubirea noastra, prin inflacararea noastra in iubirea lui Dumnezeu, vom atrage harul, asa incat sa se reverse si peste ceilalti – peste aproapele nostru, sa-i trezeasca. Dumnezeu va trimite iubirea Sa ca sa-i destepte pe toti. Tot ceea ce noi nu putem face, va face harul Sau. Prin rugaciunile noastre ii vom face pe toti vrednici iubirii lui Dumnezeu”

  Concluzia o poate avea fiecare din aceste randuri ale par Porfirie, iar in alegerea adoptarii strategiei, e decizia fiecaruia.

  Apreciază

 31. Greta said, on octombrie 15, 2010 at 6:36 am

  @ Marian,

  am incercat sa caut comentariul tau, acela care mi-a placut mult si l-am arhivat candva, dar din pacate, nu l-am gasit. In schimb, am gasit un comentariu asemanator, aceste cuvinte m-au miscat mult, as putea spune ca sunt indragostita de aceste cuvinte, uite, iti fac un copy-paste, da?

  „….este nevoie de sfat, de multa sfatuire in dragoste. crestinii difera intre ei: unii sunt mai mintosi, altii sunt mai fricosi, altii sunt mai necopti la inima si la minte, altii sunt prea indrazneti, altii sunt mai umblati prin lume, altii au citit mai mult, altii sunt mai ingamfati samd. ideea e ca, desi vrem toti sincer sa ne mantuim, diferim destul intre noi ca fire sau ca abordare a temei. trebuie avut rabdare cu fiecare si, mai ales, fiecaruia trebuie sai ii dai cam ce cere si … cum cere. pe cel fricos trebuie sa il iei usor, ca sa nu il sperii, chiar daca pericolul e iminent. celui ingamfat trebuie sa ii lasi un pic de loc pentru a–si desfasura ingamfarea, altfel abandoneaza lupta, neputand sa se lepede de sine prea mult din prima. celui mintos trebuie sa ii oferi argumente mai rationale ca sa isi hraneasca si cerintele mintii lui mai iscoditoare. pe cei necopti trebuie sa ii indrepti si spre materiale pregatitoare, colaterale care sa ii ajute sa se coaca intai, ca sa nu se sminteasca inainte de vreme. pe cei prea indrazneti trebuie sa ii tragi de picioare in jos si sa–i temperezi ca sa nu se pripeasca prea mult, sa nu braveze si sa colapseze exact atunci cand trebuie sa isi probeze curajul. celor umblati prin lume trebuie sa le largesti imaginea pentru ca ei deja privesc mult mai larg, peste granitele romaniei si au nevoie permanent de o prezentare cat mai ecumenica a situatiei, ca doar ortodocsi nu se afla doar in romania, nu?
  deci, noi, cei ce credem ca am inteles cum stau lucrurile, trebuie sa ne convingem ca am inteles cum stau lucrurile. semnul ca am inteles cum stau lucrurile este acela ca avem raspunsuri pentru toate categoriile de crestini. si sunt mai multe decat cele expuse mai sus. daca mergem la propovaduire cu o singura fateta sau cu doar cateva fatete ale problemei, pe cei care nu–i vom satisface cu propovaduirea noastra ii vom pierde din navodul dragostei. aceia, insatisfacuti fiind, se vor departa de noi…”

  Aceste cuvinte te face cumva sa te indragostesti si iti raman la inima 😉
  Cu drag,
  Greta

  Apreciază

 32. Greta said, on octombrie 15, 2010 at 6:39 am

  rectificare

  „Aceste cuvinte te fac cumva sa te indragostesti….” este un „e” in plus si a iesit un

  dezacord, pentru ca schimbasem cuvintele si am vazut in ultimul moment, cand deja dadusem „send”.

  Apreciază

 33. Greta said, on octombrie 15, 2010 at 7:39 am

  @ Tuturor
  Va doresc toate cele bune, ma retrag de pe internet.
  Dupa programul de lucru, decat sa stau pe internet, prefer sa ma duc la inot.
  Doamne ajuta !
  Pa pa !

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: