SACCSIV – blog ortodox

Duminica Samarinencii. Predica Sfantului Ignatie Briancianinov

Posted in Calendar Ortodox, predici by saccsiv on mai 30, 2021

Ev. Ioan IV, 5-42:

 1. Deci a venit la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său;
 2. Şi era acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, S-a aşezat lângă fântână şi era ca la al şaselea ceas.
 3. Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis: Dă-Mi să beau.
 4. Căci ucenicii Lui se duseseră în cetate, ca să cumpere merinde.
 5. Femeia samarineancă I-a zis: Cum Tu, care eşti iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu au amestec cu samarinenii.
 6. Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă ai fi ştiut darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: Dă-Mi să beau, tu ai fi cerut de la El, şi ţi-ar fi dat apă vie.
 7. Femeia I-a zis: Doamne, nici găleată nu ai, şi fântâna e adâncă; de unde, dar, ai apa cea vie?
 8. Nu cumva eşti Tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână şi el însuşi a băut din ea şi fiii lui şi turmele lui?
 9. Iisus a răspuns şi i-a zis: Oricine bea din apa aceasta va înseta iarăşi;
 10. Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică.
 11. Femeia a zis către El: Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot.
 12. Iisus i-a zis: Mergi şi cheamă pe bărbatul tău şi vino aici.
 13. Femeia a răspuns şi a zis: N-am bărbat. Iisus i-a zis: Bine ai zis că nu ai bărbat.
 14. Căci cinci bărbaţi ai avut şi cel pe care îl ai acum nu-ţi este bărbat. Aceasta adevărat ai spus.
 15. Femeia I-a zis: Doamne, văd că Tu eşti prooroc.
 16. Părinţii noştri s-au închinat pe acest munte, iar voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm.
 17. Şi Iisus i-a zis: Femeie, crede-Mă că vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veţi închina Tatălui.
 18. Voi vă închinaţi căruia nu ştiţi; noi ne închinăm Căruia ştim, pentru că mântuirea din iudei este.
 19. Dar vine ceasul şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, că şi Tatăl astfel de închinători îşi doreşte.
 20. Duh este Dumnezeu şi cei ce I se închină trebuie să i se închine în duh şi în adevăr.
 21. I-a zis femeia: Ştim că va veni Mesia care se cheamă Hristos; când va veni, Acela ne va vesti nouă toate.
 22. Iisus i-a zis: Eu sunt, Cel ce vorbesc cu tine.
 23. Dar atunci au sosit ucenicii Lui. Şi se mirau că vorbea cu o femeie. Însă nimeni n-a zis: Ce o întrebi, sau: Ce vorbeşti cu ea?
 24. Iar femeia şi-a lăsat găleata şi s-a dus în cetate şi a zis oamenilor:
 25. Veniţi de vedeţi un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva aceasta este Hristosul?
 26. Şi au ieşit din cetate şi veneau către El.
 27. Între timp, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: Învăţătorule, mănâncă.
 28. Iar El le-a zis: Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o ştiţi.
 29. Ziceau deci ucenicii între ei: Nu cumva I-a adus cineva să mănânce?
 30. Iisus le-a zis: Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis pe Mine şi să săvârşesc lucrul Lui.
 31. Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni şi vine secerişul? Iată zic vouă: Ridicaţi ochii voştri şi priviţi holdele că sunt albe pentru seceriş.
 32. Iar cel ce seceră primeşte plată şi adună roade spre viaţa veşnică, ca să se bucure împreună şi cel ce seamănă şi cel ce seceră.
 33. Căci în aceasta se adevereşte cuvântul: Că unul este semănătorul şi altul secerătorul.
 34. Eu v-am trimis să seceraţi ceea ce voi n-aţi muncit; alţii au muncit şi voi aţi intrat în munca lor.
 35. Şi mulţi samarineni din cetatea aceea au crezut în El, pentru cuvântul femeii care mărturisea: Mi-a spus toate câte am făcut.
 36. Deci, după ce au venit la El, samarinenii Îl rugau să rămână la ei. Şi a rămas acolo două zile.
 37. Şi cu mult mai mulţi au crezut pentru cuvântul Lui,
 38. Iar femeii i-au zis: Credem nu numai pentru cuvântul tău, căci noi înşine am auzit şi ştim că Acesta este cu adevărat Hristosul, Mântuitorul lumii.

Sfântul Ignatie Briancianinov – Predică în Duminica Samarinencei:

(more…)

Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului Risipitor). Cuvantul Sfantului Ioan Gura de Aur

Posted in Calendar Ortodox, DUMINICA FIULUI RISIPITOR, predici, Sfantul Ioan Gura de Aur by saccsiv on februarie 28, 2021

Ev. Luca XV, 11-32:

 1. Şi a zis: Un om avea doi fii.
 2. Şi a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Şi el le-a împărţit averea.
 3. Şi nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o ţară depărtată şi acolo şi-a risipit averea, trăind în desfrânări.
 4. Şi după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în ţara aceea, şi el a început să ducă lipsă.
 5. Şi ducându-se, s-a alipit el de unul din locuitorii acelei ţări, şi acesta l-a trimis la ţarinile sale să păzească porcii.
 6. Şi dorea să-şi sature pântecele din roşcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea.
 7. Dar, venindu-şi în sine, a zis: Câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier aici de foame!
 8. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta;
 9. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi.
 10. Şi, sculându-se, a venit la tatăl său. Şi încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său şi i s-a făcut milă şi, alergând, a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat.
 11. Şi i-a zis fiul: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău.
 12. Şi a zis tatăl către slugile sale: Aduceţi degrabă haina lui cea dintâi şi-l îmbrăcaţi şi daţi inel în mâna lui şi încălţăminte în picioarele lui;
 13. Şi aduceţi viţelul cel îngrăşat şi-l înjunghiaţi şi, mâncând, să ne veselim;
 14. Căci acest fiu al meu mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat. Şi au început să se veselească.
 15. Iar fiul cel mare era la ţarină. Şi când a venit şi s-a apropiat de casă, a auzit cântece şi jocuri.
 16. Şi, chemând la sine pe una dintre slugi, a întrebat ce înseamnă acestea.
 17. Iar ea i-a răspuns: Fratele tău a venit, şi tatăl tău a înjunghiat viţelul cel îngrăşat, pentru că l-a primit sănătos.
 18. Şi el s-a mâniat şi nu voia să intre; dar tatăl lui, ieşind, îl ruga.
 19. Însă el, răspunzând, a zis tatălui său: Iată, atâţia ani îţi slujesc şi niciodată n-am călcat porunca ta. Şi mie niciodată nu mi-ai dat un ied, ca să mă veselesc cu prietenii mei.
 20. Dar când a venit acest fiu al tău, care ţi-a mâncat averea cu desfrânatele, ai înjunghiat pentru el viţelul cel îngrăşat.
 21. Tatăl însă i-a zis: Fiule, tu totdeauna eşti cu mine şi toate ale mele ale tale sunt.
 22. Trebuia însă să ne veselim şi să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat.

Iata si Cuvantul la Duminica Fiului Risipitor, al Sfantului Ioan Gura de Aur:

(more…)

Duminica Cananeencii. Predica Sfantului Nicolae Velimirovici

Posted in Calendar Ortodox, predici, RUGACIUNE, Sfantul NICOLAE VELIMIROVICI by saccsiv on februarie 14, 2021

Ev. Matei XV, 21-28:

 1. Şi ieşind de acolo, a plecat Iisus în părţile Tirului şi ale Sidonului. 
 2. Şi iată o femeie cananeiancă, din acele ţinuturi, ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de demon. 
 3. El însă nu i-a răspuns nici un cuvânt; şi apropiindu-se, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: Slobozeşte-o, că strigă în urma noastră. 
 4. Iar El, răspunzând, a zis: Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. 
 5. Iar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă. 
 6. El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor. 
 7. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. 
 8. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti. Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. 

Predica Sfantului Nicolae Velimirovici:

(more…)

Duminica a XII-a după Rusalii (Tânărul bogat). Predica a Sfantului Ioan Gura de Aur

Ev. Matei XIX, 16-26:

 1. Şi, iată, venind un tânăr la El, I-a zis: Bunule Învăţător, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?
 2. Iar El a zis: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.
 3. El I-a zis: Care? Iar Iisus a zis: Să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb;
 4. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.
 5. Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipseşte?
 6. Iisus i-a zis: Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi.
 7. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii.
 8. Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăţia cerurilor.
 9. Şi iarăşi zic vouă că mai lesne este să treacă camila prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu.
 10. Auzind, ucenicii s-au uimit foarte, zicând: Dar cine poate să se mântuiască?
 11. Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta e cu neputinţă, la Dumnezeu însă toate sunt cu putinţă.

Predica a Sf. Ioan Gura de Aur la Duminica a XII-a după Rusalii – Tânărul cel bogat:

(more…)

Intrarea Domnului în Ierusalim

Posted in INTRAREA DOMNULUI IN IERUSALIM, predici by saccsiv on aprilie 12, 2020

Sfânta Evanghelie după Ioan, Capitolul 12:

 1. Deci, cu şase zile înainte de Paşti, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl înviase din morţi.  
 2. Şi I-au făcut acolo cină şi Marta slujea. Iar Lazăr era unul dintre cei ce şedeau cu El la masă.  
 3. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Iisus şi le-a şters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului.  
 4. Iar Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii Lui, care avea să-L vândă, a zis:  
 5. Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei sute de dinari şi să-i fi dat săracilor?  
 6. Dar el a zis aceasta, nu pentru că îi era grijă de săraci, ci pentru că era fur şi, având punga, lua din ce se punea în ea.  
 7. A zis deci Iisus: Las-o, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat.  
 8. Că pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.  
 9. Deci mulţime mare de iudei au aflat că este acolo şi au venit nu numai pentru Iisus, ci să vadă şi pe Lazăr pe care-l înviase din morţi.  
 10. Şi s-au sfătuit arhiereii ca şi pe Lazăr să-l omoare.  
 11. Căci, din cauza lui mulţi dintre iudei mergeau şi credeau în Iisus.  
 12. A doua zi, mulţime multă, care venise la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim,  
 13. Au luat ramuri de finic şi au ieşit întru întâmpinarea Lui şi strigau: Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel!  
 14. Şi Iisus, găsind un asin tânăr, a şezut pe el, precum este scris:  
 15. “Nu te teme, fiica Sionului! Iată Împăratul tău vine, şezând pe mânzul asinei”.  
 16. Acestea nu le-au înţeles ucenicii Lui la început, dar când S-a preaslăvit Iisus, atunci şi-au adus aminte că acestea I le-au făcut Lui.  
 17. Deci da mărturie mulţimea care era cu El, când l-a strigat pe Lazăr din mormânt şi l-a înviat din morţi.  
 18. De aceea L-a şi întâmpinat mulţimea, pentru că auzise că El a făcut minunea aceasta.  

Despre intrarea Domnului în Ierusalim – Sfantul Ignatie Briancianinov:

(more…)

DUMINICA LUI ZAHEU VAMESUL. Predica parintelui ILIE CLEOPA

Posted in Calendar Ortodox, Ilie Cleopa, predici by saccsiv on ianuarie 26, 2020

Ev. Luca XIX, 1-10

1.         Şi intrând, trecea prin Ierihon.

2.         Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat.

3.         Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură.

4.         Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă.

5.         Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân.

6.         Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se.

7.         Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos.

8.         Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit.

9.         Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam.

10.       Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.

Dupa Cincizecime Sfântul Zaheu l-a insotit pe sfântul Petru în calatoriile lui. Traditia spune ca el a devenit episcop în Cezareea Palestinei, unde a si murit în pace.

http://www.calendar-ortodox.ro/luna/aprilie/aprilie20.htm

Iata si Predică la Duminica a XXXII-a după Rusalii (Despre atotştiinţa şi mila lui Dumnezeu) a parintelui Ilie Cleopa:

(more…)

“Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; şi vino de urmează Mie”

Posted in DREGATORUL BOGAT, Ilie Cleopa, predici by saccsiv on noiembrie 24, 2019

Ev. Luca 18,18-27:


 1. Şi L-a întrebat un dregător, zicând: Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?  
 2. Iar Iisus i-a zis: Pentru ce Mă numeşti bun? Nimeni nu este bun, decât unul Dumnezeu.  
 3. Ştii poruncile: Să nu săvârşeşti adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb, cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.  
 4. Iar el a zis: Toate acestea le-am păzit din tinereţile mele.  
 5. Auzind Iisus i-a zis: Încă una îţi lipseşte:Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; şi vino de urmează Mie.  
 6. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat.  
 7. Şi văzându-l întristat, Iisus a zis: Cât de greu vor intra cei ce au averi în împărăţia lui Dumnezeu!  
 8. Că mai lesne este a trece camila prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăţia lui Dumnezeu.  
 9. Zis-au cei ce ascultau: Şi cine poate să se mântuiască?  
 10. Iar El a zis: Cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu.

 

Predica parintelui Ilie Cleopa la Duminica a XXX-a după Rusalii (Despre iubirea de averi):

(more…)

Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Predica parintelui Ilie Cleopa la Duminica a XXVI-a după Rusalii

Posted in Calendar Ortodox, Ilie Cleopa, Parintele Cleopa, predici by saccsiv on noiembrie 17, 2019

Ev. Luca 12,16-21:

Şi le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo tot grâul şi bunătăţile mele; Şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu.

Pr. Ilie Cleopa:

(more…)

INVIEREA FIULUI VADUVEI DIN NAIN. Predica parintelui Ilie Cleopa

Posted in Duminica a XX-a dupa Rusalii, Ilie Cleopa, predici by saccsiv on octombrie 6, 2019

Ev.Luca 7, 11-17

 1.      Şi după aceea, S-a dus într-o cetate numită Nain şi cu El împreună mergeau ucenicii Lui şi multă mulţime.
 2.      Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, şi ea era văduvă, şi mulţime mare din cetate era cu ea.
 3.      Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge!
 4.      Şi apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te.
 5.      Şi s-a ridicat mortul şi a început să vorbească, şi l-a dat mamei lui.
 6.      Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Prooroc mare s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său. 
 7. Şi a ieşit cuvântul acesta despre El în toată Iudeea şi în toată împrejurimea. 

Predica parintelui Ilie Cleopa la Duminica a XX-a după Rusalii:

(more…)

Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte – iubirea vrăjmașilor). Predica parintelui Ilie Cleopa

Posted in Ilie Cleopa, PREDICA DE PE MUNTE, predici by saccsiv on septembrie 29, 2019

Predica de pe munte – iubirea vrăjmașilor. Foto: https://www.pemptousia.gr/258-219/

Luca 6,31-36:

Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea;  

Şi dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei.  

Şi dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii acelaşi lucru fac.  

Şi dacă daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai.  

Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi.  

Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv.”

Predica parintelui Ilie Cleopa la Duminica a XIX-a după Rusalii (Despre iubirea vrăjmaşilor):

(more…)

%d blogeri au apreciat: