SACCSIV – blog ortodox

DUMINICA SAMARINENCEI

Posted in Ilie Cleopa by saccsiv on mai 17, 2020

Ev. Ioan IV, 5-42:

 1. Deci a venit la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său;
 2. Şi era acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, S-a aşezat lângă fântână şi era ca la al şaselea ceas.
 3. Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis: Dă-Mi să beau.
 4. Căci ucenicii Lui se duseseră în cetate, ca să cumpere merinde.
 5. Femeia samarineancă I-a zis: Cum Tu, care eşti iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu au amestec cu samarinenii.
 6. Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă ai fi ştiut darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: Dă-Mi să beau, tu ai fi cerut de la El, şi ţi-ar fi dat apă vie.
 7. Femeia I-a zis: Doamne, nici găleată nu ai, şi fântâna e adâncă; de unde, dar, ai apa cea vie?
 8. Nu cumva eşti Tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână şi el însuşi a băut din ea şi fiii lui şi turmele lui?
 9. Iisus a răspuns şi i-a zis: Oricine bea din apa aceasta va înseta iarăşi;
 10. Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică.
 11. Femeia a zis către El: Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot.
 12. Iisus i-a zis: Mergi şi cheamă pe bărbatul tău şi vino aici.
 13. Femeia a răspuns şi a zis: N-am bărbat. Iisus i-a zis: Bine ai zis că nu ai bărbat.
 14. Căci cinci bărbaţi ai avut şi cel pe care îl ai acum nu-ţi este bărbat. Aceasta adevărat ai spus.
 15. Femeia I-a zis: Doamne, văd că Tu eşti prooroc.
 16. Părinţii noştri s-au închinat pe acest munte, iar voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm.
 17. Şi Iisus i-a zis: Femeie, crede-Mă că vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veţi închina Tatălui.
 18. Voi vă închinaţi căruia nu ştiţi; noi ne închinăm Căruia ştim, pentru că mântuirea din iudei este.
 19. Dar vine ceasul şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, că şi Tatăl astfel de închinători îşi doreşte.
 20. Duh este Dumnezeu şi cei ce I se închină trebuie să i se închine în duh şi în adevăr.
 21. I-a zis femeia: Ştim că va veni Mesia care se cheamă Hristos; când va veni, Acela ne va vesti nouă toate.
 22. Iisus i-a zis: Eu sunt, Cel ce vorbesc cu tine.
 23. Dar atunci au sosit ucenicii Lui. Şi se mirau că vorbea cu o femeie. Însă nimeni n-a zis: Ce o întrebi, sau: Ce vorbeşti cu ea?
 24. Iar femeia şi-a lăsat găleata şi s-a dus în cetate şi a zis oamenilor:
 25. Veniţi de vedeţi un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva aceasta este Hristosul?
 26. Şi au ieşit din cetate şi veneau către El.
 27. Între timp, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: Învăţătorule, mănâncă.
 28. Iar El le-a zis: Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o ştiţi.
 29. Ziceau deci ucenicii între ei: Nu cumva I-a adus cineva să mănânce?
 30. Iisus le-a zis: Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis pe Mine şi să săvârşesc lucrul Lui.
 31. Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni şi vine secerişul? Iată zic vouă: Ridicaţi ochii voştri şi priviţi holdele că sunt albe pentru seceriş.
 32. Iar cel ce seceră primeşte plată şi adună roade spre viaţa veşnică, ca să se bucure împreună şi cel ce seamănă şi cel ce seceră.
 33. Căci în aceasta se adevereşte cuvântul: Că unul este semănătorul şi altul secerătorul.
 34. Eu v-am trimis să seceraţi ceea ce voi n-aţi muncit; alţii au muncit şi voi aţi intrat în munca lor.
 35. Şi mulţi samarineni din cetatea aceea au crezut în El, pentru cuvântul femeii care mărturisea: Mi-a spus toate câte am făcut.
 36. Deci, după ce au venit la El, samarinenii Îl rugau să rămână la ei. Şi a rămas acolo două zile.
 37. Şi cu mult mai mulţi au crezut pentru cuvântul Lui,
 38. Iar femeii i-au zis: Credem nu numai pentru cuvântul tău, căci noi înşine am auzit şi ştim că Acesta este cu adevărat Hristosul, Mântuitorul lumii.

Predica parintelui Ilie Cleopa:

(more…)

Parintele Ilie Cleopa: Cheia Sfintei Spovedanii, este dezlegarea pacatelor, prin punerea mainilor preotului pe capul credinciosului

Posted in Ilie Cleopa, rubrica incepatorului, SPOVEDANIA by saccsiv on mai 16, 2020

Parintele Ilie Cleopa:

“Taina Marturisirii sau a Spovedaniei, este una din cele sapte Taine si cuprinde patru parti.
Prima parte este durerea inimii pentru pacate.Sa-i para rau si sa planga pentru pacatul prin care a suparat pe Dumnezeu.
A doua este spovedania prin viu grai la duhovnic.
A treia este facerea canonului,prin hotararea in fata preotului ca-l va face.
A patra parte, cheia Sfintei Spovedanii, este dezlegarea pacatelor, prin punerea mainilor preotului pe capul credinciosului.Acesta, dupa canonul 8 al Sinodului I Ecumenic, se numeste epicleza duhovniciei, adica venirea Duhului Sfant peste capul celui ce s-a marturisit curat. Ca nu se poate incheia taina Sfintei Spovedanii, decat atunci cand a pus preotul mana pe capul celui ce se marturiseste, dupa cum arhiereul pune mana pe capul diaconului sau al preotului, cand il hirotoneste si vine Duhul Sfant prin succesiune apostolica.
Deci, la fel si aici, Duhul Sfant vine prin mana preotului, sa dezlege sufletul care s-a spovedit.”

 

(Video) Parintele Ilie Cleopa: CUGETAREA LA MOARTE

Posted in Ilie Cleopa, VIDEO by saccsiv on mai 2, 2020

Predica parintelui Ilie Cleopa la Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (23 aprilie)

Posted in Ilie Cleopa, predici, SFANTUL GHEORGHE, VIETILE SFINTILOR by saccsiv on aprilie 23, 2020

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai. Cum IERTAM? Cum POSTIM? Cum FACEM MILOSTENIE?

Posted in Ilie Cleopa by saccsiv on martie 1, 2020

Ev. Matei VI, 14-21

14.       Că de veţi ierta oamenilor greşealele lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc;

15.       Iar de nu veţi ierta oamenilor greşealele lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşealele voastre.

16.       Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor.

17.       Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală,

18.       Ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie.

19.       Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură.

20.       Ci adunaţi-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură.

21.       Căci unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta.

Iata si ce putem citi la Parintele Ilie Cleopa: Predică la Duminica lasatului sec de brînză (a Izgonirii lui Adam din Rai). Despre lucrarea faptelor bune în ascuns şi despre milostenie:

(more…)

DUMINICA LUI ZAHEU VAMESUL. Predica parintelui ILIE CLEOPA

Posted in Calendar Ortodox, Ilie Cleopa, predici by saccsiv on ianuarie 26, 2020

Ev. Luca XIX, 1-10

1.         Şi intrând, trecea prin Ierihon.

2.         Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat.

3.         Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură.

4.         Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă.

5.         Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân.

6.         Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se.

7.         Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos.

8.         Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit.

9.         Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam.

10.       Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.

Dupa Cincizecime Sfântul Zaheu l-a insotit pe sfântul Petru în calatoriile lui. Traditia spune ca el a devenit episcop în Cezareea Palestinei, unde a si murit în pace.

http://www.calendar-ortodox.ro/luna/aprilie/aprilie20.htm

Iata si Predică la Duminica a XXXII-a după Rusalii (Despre atotştiinţa şi mila lui Dumnezeu) a parintelui Ilie Cleopa:

(more…)

Parintele Arsenie Papacioc despre parintele Ilie Cleopa

Posted in FOTO, Ilie Cleopa, Parintele Arsenie Papacioc, Parintele Cleopa by saccsiv on decembrie 2, 2019

Pe 2 decembrie 1998 se muta la Domnul parintele Ilie Cleopa (nascut la 10 aprilie 1912).

Între 1952 – 1954, este urmărit de Securitate și se retrage în Munții Stănișoarei, împreună cu ieromonahul Arsenie Papacioc. Iata o intamplare amintita de parintele Arsenie Papacioc:

Să vă spun o întâmplare petrecută în pustie ca să vedeţi ce înseamnă ascultarea. Ne-a apucat o mare ploaie într-o pădure măruntă. Părintele Cleopa într-o parte, eu în altă parte, căutam tufişul să ne adăpostim. Părintele Cleopa insista pe sub ramuri să vin la el, până acolo erau cam 50 de metri. Eu ziceam că tufişul meu este mai bun. Însă zic: „Ia să ascult!“ Am fugit acolo şi a trăsnit cam prin locul unde ziceam că e mai bun de adăpostit pentru ploaie. M-a impresionat!

Cititi va rog mai multe la:

„Sunt mereu cu Cleopa în inimă“

 

PILDA TALANTILOR

Posted in Calendar Ortodox, Ilie Cleopa, predici by saccsiv on decembrie 1, 2019

Ev. Matei XXV, 14-30

 1. Şi mai este ca un om care, plecând departe, şi-a chemat slugile şi le-a dat pe mână avuţia sa.
 2. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, altuia unul, fiecăruia după puterea lui şi a plecat.
 3. Îndată, mergând, cel ce luase cinci talanţi a lucrat cu ei şi a câştigat alţi cinci talanţi.
 4. De asemenea şi cel cu doi a câştigat alţi doi.
 5. Iar cel ce luase un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ şi a ascuns argintul stăpânului său.
 6. După multă vreme a venit şi stăpânul acelor slugi şi a făcut socoteala cu ele.
 7. Şi apropiindu-se cel care luase cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi, zicând: Doamne, cinci talanţi mi-ai dat, iată alţi cinci talanţi am câştigat cu ei.
 8. Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău.
 9. Apropiindu-se şi cel cu doi talanţi, a zis: Doamne, doi talanţi mi-ai dat, iată alţi doi talanţi am câştigat cu ei.
 10. Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău.
 11. Apropiindu-se apoi şi cel care primise un talant, a zis: Doamne, te-am ştiut că eşti om aspru, care seceri unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai împrăştiat.
 12. Şi temându-mă, m-am dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată ai ce este al tău.
 13. Şi răspunzând stăpânul său i-a zis: Slugă vicleană şi leneşă, ştiai că secer unde n-am semănat şi adun de unde n-am împrăştiat?
 14. Se cuvenea deci ca tu să pui banii mei la zarafi, şi eu, venind, aş fi luat ce este al meu cu dobândă.
 15. Luaţi deci de la el talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi.
 16. Căci tot celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce n-are şi ce are i se va lua.
 17. Iar pe sluga netrebnică aruncaţi-o întru întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.

Predica parintelui Ilie Cleopa Despre inmultirea talantilor:

(more…)

“Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; şi vino de urmează Mie”

Posted in DREGATORUL BOGAT, Ilie Cleopa, predici by saccsiv on noiembrie 24, 2019

Ev. Luca 18,18-27:


 1. Şi L-a întrebat un dregător, zicând: Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?  
 2. Iar Iisus i-a zis: Pentru ce Mă numeşti bun? Nimeni nu este bun, decât unul Dumnezeu.  
 3. Ştii poruncile: Să nu săvârşeşti adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb, cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.  
 4. Iar el a zis: Toate acestea le-am păzit din tinereţile mele.  
 5. Auzind Iisus i-a zis: Încă una îţi lipseşte:Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; şi vino de urmează Mie.  
 6. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat.  
 7. Şi văzându-l întristat, Iisus a zis: Cât de greu vor intra cei ce au averi în împărăţia lui Dumnezeu!  
 8. Că mai lesne este a trece camila prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăţia lui Dumnezeu.  
 9. Zis-au cei ce ascultau: Şi cine poate să se mântuiască?  
 10. Iar El a zis: Cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu.

 

Predica parintelui Ilie Cleopa la Duminica a XXX-a după Rusalii (Despre iubirea de averi):

(more…)

Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Predica parintelui Ilie Cleopa la Duminica a XXVI-a după Rusalii

Posted in Calendar Ortodox, Ilie Cleopa, Parintele Cleopa, predici by saccsiv on noiembrie 17, 2019

Ev. Luca 12,16-21:

Şi le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo tot grâul şi bunătăţile mele; Şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu.

Pr. Ilie Cleopa:

(more…)

%d blogeri au apreciat: