SACCSIV – blog ortodox

DONAȚII: Asociația Sfinții Mărturisitori din Închisori – Bucovina

Donații și 2%

Ne puteți sprijini în demersurile noastre, cât și în campaniile umanitare ce vor fi anunțate pe acest site, donând în următoarele conturi :

Asociația Sfinții Mărturisitori din închisori – Bucovina
Cod fiscal 36647190/2016
Cont LEI RO42BTRL RONCRT035 1168001
Cont EURO RO89BTRL EURCRT035 1168001
Cont DOLARI RO93BTRL USDCRT035 1168001
Cod SWIFT BTRLRO22
Banca Transilvania S.A.

DONAȚII prin PayPal (Vă rugăm să nu aveți asociat la contul de PayPal un card bancar, ci contul bancar)

DIRECȚONARE 2%

Conform Legii 227/2015, contribuabilii persoane fizice pot sa directioneze catre asociația noastră 2% din impozitul pe venit platit de ei (care ar ajunge, altfel, la bugetul statului).

  • Acest lucru se poate realiza foarte simplu, prin completarea unui formular standard.
  • Redirectionarea este gratuita, adica nu duce la nici o cheltuiala suplimentara pentru persoana care completeaza formularul respectiv.
  • Formularul este optional si poate fi completat de orice persoana fizica care obtine venituri din salarii si asimilate acestora.
  • Rezultatul este virarea, in contul asociației noastre, a unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual platit pentru salariul persoanei respective.
  • Suma care va revine NU reprezinta o sponsorizare sau o donatie, ci este o parte a bugetului de stat care este directionata de catre fiecare cetatean in parte catre sectorul neguvernamental.

Formularul 230pentru cei care au venituri din salarii și/sau

Declaratia 200 privind veniturile realizate din Romaniapentru cei cu venituri din alte surse, adica:

  • Activitati independente;
  • Cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, realizate in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal;
  • Activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;
  • Castiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare;
  • Castiguri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract.

Se depun la:

a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.
Formularele se depun in format hartie (tipărit), la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Termen de depunere:

– anual, pana la data de 25 mai a anului urmator celui de realizare a venitului (de ex. pentru anul 2016 se pot depune până pe 25 mai 2017).

Contract de sponzorizare (20% din impozitul pe profit pentru persoane juridice):

Odată cu actualizarea Codului Fiscal, orice companie poate alege să direcţioneze 20% din impozitul pe profit către o organizație non-guvernamentală (fundație, asociație etc.) aleasă.

Extras din Codul Fiscal, titlul 2, cap. II, art. 21, alin. 4, lit. p:
“(…) contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, (…) scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:
1). 5‰ (la mie) din cifra de afaceri;
2). 20% (la sută) din impozitul pe profit datorat.”
DESCARCA Contract sponsorizare

Mecenatul este definit ca persoana care protejeaza artele, literatura, stiinta, mecena.

Din punct de vedere juridic, potrivit O.G. 36/1998, mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau juridica numita mecena transfera, fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare catre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfasurarea unor activitati in domeniile cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific, etc.

Pentru mecenat, obiectul il reprezinta institutia, mecenatul bazandu-se pe finantare fara o contraprestatie. Operatiunea de mecenat se realizeaza cat mai discret posibil.

Mecenatul are o motivatie sociala, impactul sau pozitiv realizandu-se pe termen mediu si lung, prin asocierea numelui companiei (sau persoanei) cu implicarea in sustinerea activitatii respective.

Ca si beneficiari, spre deosebire de sponsorizare, in cazul menenatului acestia nu pot fi decat persoane fizice si nu juridice.

Asemanator cu donatia, si in cazul mecenatului, beneficiarul nu are obligatia de a aminti compania /persoana care l-a sprijinit.

Deductibile din impozitul pe profit sunt doar cheltuielile de sponsorizare si mecenat

Potrivit art. 31, contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat pot deduce sumele aferente din impozitul pe profit daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: se incadreaza in limita de 3‰ din cifra de afaceri si nu depasesc 20% din impozitul pe profit datorat. (Capitolul III, Art 31, paragraf (4)). Aceste prevederi, care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2004 , anuleaza orice prevederi contrare din Legea sponsorizarii.

DESCARCA Contract mecenat

Precizari:

• Sponsorizarea trebuie sa fie inregistrata in contabilitate in anul pentru care se face plata impozitului (anul anterior momentului platii efective).

• O firma are dreptul sa acorde sponsorizari si peste limitele mentionate mai sus, dar pentru suma ce depaseste limita indicata se plateste impozit pe profit.

%d blogeri au apreciat: