SACCSIV – blog ortodox

Imagini cu descinderea militarilor ucraineni mascați peste preoții români din Bucovina

Posted in PREOT, razboi, RUSIA, Ucraina by saccsiv on ianuarie 22, 2023
Tagged with: , , ,

Duminica lui Zaheu

Posted in IISUS HRISTOS, predici, Sfantul NICOLAE VELIMIROVICI by saccsiv on ianuarie 22, 2023

Ev. Luca XIX, 1-10

  1. Şi intrând, trecea prin Ierihon.
  2. Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat.
  3. Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură.
  4. Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă.
  5. Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân.
  6. Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se.
  7. Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos.
  8. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit.
  9. Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam.
  10. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.

Cititi va rog si:

Predica Sfantului Nicolae Velimirovici

 

%d blogeri au apreciat: